Undersøgelse af elektronisk musik i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af elektronisk musik i Danmark"

Transkript

1 København d. 10. november 2015 Københavns Musikudvalg Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Rådhus att: Bettina Lene Skaaning Foreningen Strøm og Fonden Roskilde Festival er gået sammen om den første del af en tre faset undersøgelse, som skal afdække den elektroniske musik i Danmark. Undersøgelsen skal skaffe viden og fakta om den danske elektroniske genres karakteristika, behov og udfordringer, så den kan synliggøres og støttes bedst muligt. En sådan undersøgelse har ikke tidligere været udført. Københavns Musikudvalg søges om støtte til projektets pilotundersøgelse (første fase af tre) på i alt kr ,. Samlet fase 1 budget er på kr ,. Bidragsydere derudover er Fonden Roskilde Festival, ROSA Dansk Rock Samråd og Foreningen Strøm. Baggrund Dansk elektronisk musik er i en rivende udvikling med en stærk og levende scene og en stor talentmasse af både upcoming og etablerede artister. Der findes adskillige uafhængige pladeselskaber, mediefolk og aktører generelt som støtter og varetager den elektroniske 1 2 musikgenre i Danmark. Ligeledes har en større række festivaler, klubber og spillesteder 3 samt uafhængige eventmagere og promoter grupper m.fl. et ambitiøst fokus på elektronisk musik. Samtidig ses et ryk inden for de mere kommercielle markeder, hvor dansk elektronisk musik markerer sig som seriøs eksportvare repræsenteret ved navne som Kölsch (Rune RK), Snavs, Trentemøller, Noir, Mike Hawkins m.fl. Ikke mindst i København er genren er præget af stort entreprenørskab og do it yourself kultur, som har løftet genren betragteligt. I længere tid har der dog været et behov for videndeling og rådgivning indenfor den elektroniske musik. Genrens do it yourself mentalitet ligner ikke mainstream musikkens forretningsmodeller, og det gør det svært at opbygge samarbejder og forståelse. De øvrige musikgenrers interesser dækkes af brancheforeninger og genreorganisationer, mens elektronisk musik i mindre grad eller slet ikke er organiseret og i ringe grad modtager økonomisk støtte sammenlignet med de andre genrer. For at nærme sig en mere professionel og samlet genre, er der brug for en længerevarende strategi og indsats. Foreningen Strøm og Fonden Roskilde Festival har taget initiativ til en undersøgelse af elektronisk musik i Danmark. Dette er ikke gjort før. For at opnå en bred opbakning, større synlighed og sparring til undersøgelsen vil en række organisationer, aktører og artister involveres i udvælgelse af respondenter og spørgsmål, dialog sessions m.v. 1 F.eks. Phono, Click, Distortion, Magic Box, Stella Polaris, Roskilde Festival, Strøm Festival, Define, Bas Under Buen og RAW. 2 F.eks. Culture Box, KB18, Double Rainbow, Pumpehuset, KB3, Bakken, Jolene og Stengade. 3 F.eks. Søndagsvenner, Soul Clinic, Vektor, Regelbau, C.U.P, Kapow, Rare Nights, Apeiron, Tipi, What Happens og Beat Me. 1

2 Foreningen Strøm har til formål non profit at støtte og samle det elektroniske musikmiljø i København og Danmark, og at udbrede kendskabet til den elektroniske musikgenre med fokus på kvaliteten i musikken. Visionen er, at foreningens aktiviteter fortsat bidrager til udvikling og formidling af elektronisk musik på et højt kunstnerisk niveau. Dette sker blandt andet via Strøm Festival og Strøm School. Fonden Roskilde Festival har et af de stærkeste brands i musikbranchen herhjemme og er ligeledes kendt over hele verden. En stor del af festivalens overskud er øremærket forskellige aktiviteter til fremme af musiklivet. Fonden Roskilde Festival vil gerne støtte den elektroniske musik, da det for fonden er vigtigt at forstå denne genres publikum, tage hensyn til og agere ud fra den. Fonden Roskilde Festival vil gerne brede deres støtte ud over hele året med festivaler, talks, events m.m. Formål Formålet med undersøgelsen er at bl.a. skaffe viden og fakta om den elektroniske genre i Danmark således, at den elektroniske musikgenre bedst muligt kan støttes og synliggøres fremover. Undersøgelsen skal skaffe viden og fakta om bl.a: Genren og dens karakteristika Den elektroniske genres karakteristika og DNA. Afdækning af den elektroniske genres særlige kultur (do it yourself mentalitet, forretningsmodeller og publikumskultur, musikalske historie, brug af urbane og alternative lokaliteter m.m.). Behov og udfordringer inden for genren Afdækning af hvilke udfordringer den elektroniske genre står overfor. Afdækning af hvilke behov den elektroniske genre har. Fakta og tal om genren Etablering af database over spillesteder/klubber, festivaler, pladeselskaber m.v. for dansk elektronisk musik. Publikumstal for den elektroniske musik på landsplan. Hvor meget elektronisk musik omsætter på landsplan. Hvordan dansk elektronisk musik eksporteres. Antal elektroniske gigs per måned og år. Publikumstal per måned og år m.m. (Se bilag 1 for uddybning af spørgsmål) Undersøgelsens faser Undersøgelsen af elektronisk musik i Danmark er opdelt i tre faser: Fase 1: Pilotundersøgelse med 30 udvalgte aktører. Fase 2: Undersøgelse i Region Hovedstaden. Fase 3: Undersøgelse i hele landet. 2

3 Metode De tre undersøgelsesfaser bygger rent metodisk på kvantitative spørgeskemaundersøgelser og kvalitative interviews og dialog sessions i miljøet. Dette for at sikre tal og data om miljøet (et kvantitativt fokus), og for at sikre, at disse er forankret i en dybere forståelse af det elektroniske musiks miljøs særlige karakter, vilkår og behov (et kvalitativt fokus). Resultaterne fra hver fase formuleres i delrapporter således, at erfaringerne herfra kan indarbejdes i de næste faser. Undersøgelsen afsluttes med en samlende statusrapport. Den samlede undersøgelse, dens data og konklusioner vil være offentligt tilgængelige til gavn for alle aktører inden for dansk elektronisk musik samt andre musikorganisationer og foreninger, kommunale og statslige instanser m.fl. Fase 1: Pilotundersøgelse Tema: Pilotprojekt med 30 udvalgte aktører Geografisk skala: Udvalgt over hele landet Tidsperiode: Fire måneder (januar 2016 maj 2016) * Forventet finansiering: Foreningen Strøm, Fonden Roskilde Festival, ROSA Dansk Rock Samråd, Københavns Kommunes Musikudvalg Fase 1 af undersøgelsen er en pilotundersøgelse, som i form af punktnedslag i miljøet (30 udvalgte aktører), skal give et øjebliksbillede af dansk elektronisk musik. Undersøgelsen består dels af en spørgeskemaundersøgelse (se bilag 1). Dels af to dialog sessions, hvor spørgsmål og svar fra spørgeskemaundersøgelsen diskuteres og præciseres. Fase 1 afsluttes med en delrapport over undersøgelsens resultater og en række nøgleportrætter af danske aktører inden for elektronisk musik. januar 2016 marts 2016 april 2016 maj 2016 metodeafklaring udsendelse af spørgeskema til 30 udvalgte dialog session I diskussion af egne behov og udfordringer bearbejdning af data fra dialog session I Kvalitative interviews og portrætter dialog session II opfølgning delrapport * NB: Februar 2016 er ikke med i undersøgelsesperioden, da undersøgelsesansvarlige er disponeret til anden side. 3

4 Udvælgelse af respondenter og spørgeskemaundersøgelse Fase 1 begynder med udsendelse af spørgeskema til 30 udvalgte aktører, som har en central position i det elektroniske musikmiljø i Danmark. Disse udpeges i fællesskab af følgende seks organisationer, som tilsammen dækker den elektroniske musikgenre i Danmark bredt: Buda på DR P6 BEAT repræsenteret ved Torsten Jacobsen Culture Box repræsenteret ved Kenneth Christiansen SNYK repræsenteret ved Thorbjørn Tønder Hansen ROSA Dansk Rock Samråd repræsenteret ved Gunnar Madsen Roskilde Festival repræsenteret ved Anders Wahrén og Thomas Jepsen Strøm Festival repræsenteret ved kuratorgruppen (Pernille Krog Mogensen, Thomas Knak og Kristian Kjøller) For at sikre pilotundersøgelsen en geografisk, faglig og aldersmæssig bredde skal de 30 udvalgte aktører tilsammen dække minimum følgende kategorier: Artister : f.eks. djs og skabende/udøvende musikere og komponister [upcoming og etablerede] Arrangører : f.eks. spillesteder, klubber, festivaler og eventmagere/promotere [upcoming og etablerede] Udgivelser og produktion : f.eks. pladeselskaber, distributører og musikstudier [upcoming og etablerede] Formidling og medier : f.eks. radiostationer, online fora og sites, journalister og bloggere [upcoming og etablerede] Undervisning: f.eks. private og offentlige organisationer, musikskoler, højskoler og konservatorier [upcoming og etablerede] Management: f.eks. bookere, agenter, managere og forlæggere [upcoming og etablerede] Indenfor den elektroniske genre er der ofte sammenfald mellem kategorierne, hvilket indebærer at mange artister også er event eller festivalarrangører, producere, radioværter m.m. Najaaraq Vestbirk (der arbejder under aliaset Courtesy), bosat i København, er et godt eksempel på sådanne. Hun virker både som elektronisk komponist, dj, pladeselskabsejer, radiovært og musikjournalist. Vestbirk fungerer som pilotfasens indledende forsøgskanin og sparringspartner på bl.a. spørgsmål til de 30 udvalgte aktører. Dialog session I Det elektroniske musikmiljø indbydes til en offentlig tilgængelig dialog session, hvor den elektroniske musikgenres karakteristika, behov og udfordringer m.v. diskuteres i plenum på baggrund af bl.a. spørgeskemaundersøgelsens resultater. De 30 udvalgte aktører opfordres til at deltage. Data fra spørgeskemaundersøgelsen forelægges, og resultaterne diskuteres i grupper: f.eks.en 'oldies' gruppe med de etablerede og erfarne, og en 'youngsters' gruppe med de unge og upcoming. Resultaterne fra hver gruppe præsenteres af ordstyreren, så kritik undervejs ikke rammer personligt. Ligheder og forskelle diskuteres i plenum og der 4

5 samles op. Herved får vi et bredere og mere nuanceret indblik i miljøets behov og udfordringer, fra veteran til upcoming. Derudover diskuteres spørgsmål vedrørende den elektroniske musik som genre (Hvem er vi som genre?, hvornår er man elektronisk musiker? etc.). Bearbejdning af data Resultaterne fra dialog session I sammenstilles med resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen, som tilsammen danner grundlag for en opfølgning: Dialog session II Nye vinkler og problematikker tages op, de gamle vinkler bliver endnu skarpere og præcise, og netværket styrkes. Alt sammen for at give et klart billede af hvor der reelt er behov for støtte inden for genren, hvor mange spillesteder, klubber og festivaler m.v. i ind og udland der spiller dansk elektronisk musik, og for at få indblik i hvordan dansk elektronisk musik eksporteres. Her inviteres større kulturinstitutioner med, for at få en dialog i gang. En afsluttende rapport over fase 1 udarbejdes, hvis resultater og delkonklusioner er offentlige tilgængelige til gavn for alle aktører inden for dansk elektronisk musik samt andre musikorganisationer og foreninger, kommunale og statslige instanser m.fl. Budget Se bilag 2. 5

6 Fase 2: Regional undersøgelse af elektronisk musik i Danmark Tema: Elektronisk musik på regionalt plan Geografisk skala: Region Hovedstaden Tidsperiode: Seks måneder (forventet start sommeren 2016) Forventet finansiering: Foreningen Strøm, Fonden Roskilde Festival, regionale spillesteder, Region Hovedstaden og alle kommuner heri, f.eks. København, Frederiksberg, Tårnby, m.fl. Fase 2 trækker på metode, konklusioner og data m.v. fra pilotundersøgelsen i fase 1 og udvider undersøgelsens geografiske skala til Region Hovedstaden. 1. måned 2. md. 3. md. 4. md. 5. md. 6. md. indsamling af nye respondenter via netværk Udsendelse af spørgeskema Kvalitative interviews og portrætter indsamling af data oprettelse af databaser dialog session III diskussion af egne behov og udfordringer, Hovedstaden bearbejdni ng af data fra dialogsession III sammenskrivning delrapport De nye respondenter de elektroniske aktører i Region Hovedstaden indsamles ved at trække på de 30 udvalgte aktørers netværk fra fase 1 samt deltagerne på de to første dialog sessions netværk. Spørgeskema sendes ud til nye respondenter i hovedstaden. På baggrund af respondenternes svar og dialog session II, opbygges de første egentlige databaser med følgende data, herunder bl.a: Hvilke og hvor mange spillesteder, klubber og festivaler der spiller dansk elektroniske musik i Region Hovedstaden Hvordan dansk elektronisk musik eksporteres og evt. tal for hvor meget Hvilke og hvor mange pladeselskaber og radiostationer, der udgiver/spiller dansk elektronisk musik Fase 2 afsluttes med en delrapport over undersøgelsen, hvis resultater og delkonklusioner er offentlige tilgængelige til gavn for alle aktører inden for dansk elektronisk musik samt andre musikorganisationer og foreninger, kommunale og statslige instanser m.fl. 6

7 Fase 3: Landsdækkende undersøgelse af elektronisk musik i Danmark Tema: Elektronisk musik på nationalt plan Geografisk skala: Nationalt Tidsperiode: Primo 2017 Forventet finansiering: Foreningen Strøm, Fonden Roskilde Festival, ROSA Dansk Rock Samråd, SNYK, Statens Kunstråd Fase 3 er en undersøgelse af det elektroniske musiks størrelse og udbredelse i Danmark, og dermed en undersøgelse af dens vægt på den samlede danske musikscene. Undersøgelsen er delt op i to dele for at nå ud til hele landet så effektivt som muligt: 1. del: som dækker Aarhus, Aalborg og Odense 2. del: som dækker de resterende fire regioner (jf. fase 2); Sjælland, Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland Fase 3 første og anden del: 1. måned 2. md. 3. md. 4. md. 5. md. 6. md. indsamling af nye respondenter via netværk Udsendelse af spørgeskema indsamling af data oprettelse af databaser dialog session III diskussion af egne behov og udfordringer, hele landet bearbejdn ing af data fra dialogsession III Kvalitative interviews og portrætter sammenskrivning delrapport Rent metodisk gentages processen fra fase 2; nye respondenter indsamles ved at trække på forrige respondenters netværk, og de indgår alle så vidt muligt i en spørgeskemaundersøgelse samt udvalgte kvalitative interviews og portrætter. Med en nu (mere eller mindre) landsdækkende skare af elektroniske aktører, bliver det muligt at stille nogle nye spørgsmål, som gælder stort set for hele den danske elektroniske musik, f.eks: Hvor mange spillesteder, klubber, festivaler, pladeselskaber og radiostationer findes der i Danmark, som spiller elektronisk musik? Hvor mange elektroniske gigs er der i Danmark per måned/år? Hvor stort er publikumstallet for elektronisk musik i Danmark per måned/år? På den måde dannes et dækkende billede af den elektroniske musikscenes størrelse og udbredelse i Danmark gennem en bevægelse fra 1) kerneaktører i miljøet, over 2) København og Frederiksberg, til 3.1) de store byer Odense, Aarhus og Aalborg, for at slutte af med den nationale dækning i form af 3.2) de resterende fire regioner. Fase 3 afsluttes med en samlet rapport over hele undersøgelsen, dvs. alle tre faser, hvis resultater og konklusioner er offentlige tilgængelige til gavn for alle aktører inden for dansk 7

8 elektronisk musik samt andre musikorganisationer og foreninger, kommunale og statslige instanser m.fl. Præcist timetal og budget for faserne 2 og 3 er endnu ikke fastsat, da de bygger på data og erfaringer fra fase 1. Undersøgelsens team Foreningen Strøm og Fonden Roskilde Festival er initiativtagere til undersøgelsen. Foreningen Strøm, Fonden Roskilde Festival og andre partnere vil løbende bidrage til undersøgelsen med egne erfaringer, know how, netværk og overordnet sparring vedr. indhold, fokus og metode. Foreningen Strøm og Fonden Roskilde Festival bidrager økonomisk til undersøgelsens tre faser. Derudover søges der økonomisk finansiering til undersøgelsens tre faser hos en række organisationer, kommuner, regioner og staten. Undersøgelsesansvarlig Ingeborg Okkels, Ph.d. fra Musikvidenskab, Københavns Universitet. Okkels har siden 2013 haft egen virksomhed, Lydværk, som arbejder med at formidle lyd, lydoplevelse og lydopfattelse. I lyset af undersøgelsens størrelse, oprettes desuden et team af studentermedhjælpere til indsamling og indtastning af data, sparringspartnere i forbindelse med metodiske overvejelser samt assistenter til gennemlæsning og korrektur af delrapporter og afsluttende rapport. Hvad kan undersøgelsen bruges til? Undersøgelsen af elektronisk musik i Danmark vil i samlet form kunne bruges til bl.a: 1. At få samlet og synliggjort den elektroniske genres karakteristika, størrelse, omsætning m.v., og dermed vægt i dansk musikliv. 2. At få styrket forståelsen for genrens musikalske historie, særkender, forretningsmodeller, metoder, DIY kultur og mentalitet m.v. 3. At få styrket genren ud fra de behov, undersøgelsens respondenter fremhæver og efterspørger. 8

9 Kontakt Foreningen Strøm Enghavevej 80C, 4. sal 2450 København SV CVR nr: Frederik Birket Smith, direktør, cand. soc Lydværk Ingeborg Okkels, Ph.d Med venlig hilsen, Frederik Birket Smith Foreningen Strøm, direktør Thomas Jepsen Roskilde Festival, musikprogramlægger Ph.d. Ingeborg Okkels musik og lydkonsulent, forsker 9

10 Bilag 1 Eksempler på spørgsmål til spørgeskemaundersøgelsen Volumen Til artister: Antal engagementer/gigs årligt? Til eventmagere, spillesteder, festivaler m.v.: Antal bookinger og events årligt? Til pladeselskaber m.v.: Antal downloads, streams, vinylsalg m.m. årligt? Indtjening Hvor ligger din hovedindtjening? Et det indenfor elektronisk musik (ja/nej) Hvis ja, udfyld nedenstående: Er det som udøvende, skabende musiker/producer og/eller dj? Er det som arrangør i spillested, klub, festival eller eventregi? Er det som pladeselskabsejer? Er det som formidler, f.eks. radiovært, blogger, journalist eller andet? Undervisning Andet? Beskriv kort Viden og kompetencer Bruger du nogensinde penge på at skaffe ny viden gennem workshops, seminarer, undervisningsforløb, services på nettet etc.? Aldrig Et par gange om året Månedligt eller oftere Hvor søger du ny viden? Workshops, masterclasses og seminarer Længerevarende offentlige eller private undervisningsforløb Services og fora på nettet Medlemsorganisationer Højskoler, musikskoler m.v. Andre, skriv hvilke Samling eller DIY Hvor vigtig er bannerførere som f.eks. regionale/nationale festivaler og spillesteder? Er det endvidere relevant med et mere musikfagligt og kulturpolitisk samlingspunkt og talerør, som det kendes fra diverse rytmiske genreorganisationer og musikerforenigner? Hvordan opfattes big players som disse i miljøet, der er præget af en DIY bevægelse? Marked Er dit hovedmarked primært i Danmark eller udenlands? Søge du eksportstøtte fra f.eks. MXD, SPOT Festival m.v? 10

11 Organisering Sæt et eller flere krydser 1. Er medlem af og/eller samarbejder med følgende musikorganisationer? DAF Dansk Live DDJA og DDJO DJBFA DKF DMF DPA DUP Gramex IFPI KODA MXD NCB ORA ROSA SNYK Spil Dansk Andre, skriv hvilke... Grundlæggende spørgsmål 1. Hvor gammel er du? 2. Hvornår gik du i gang? 3. Hvilke kasketter har du på i miljøet? (dj, udøvende og/eller skabende musiker, pladeselskabsejer, eventmager, klubejer, promoter, festivalarrangør m.m. Sæt gerne kunstnernavn, label m.m.) 4. Hvilke spillesteder/klubber/venues spiller du på? 5. Kender du andre spillesteder, der spiller el. musik? (Danmark, udland) 6. Hvor mange el. musikfestivaler findes der i Danmark? (nævn) 7. Skriv fem ord, der beskriver den elektroniske musik, du laver 8. Har du et fast publikum, der kommer hver gang eller skifter det? 9. Hvordan har dansk elektronisk musik det lige nu, synes du? 10. Hvad er den største udfordring, som dansk el. musik står overfor lige nu? 11. Hvad kunne du tænke dig blev bedre for dig og dansk el. musik generelt? 12. Anbefal en nøgleperson i miljøet, som vi kan tale med, og skriv hvorfor? 11

12 Bilag 2 Budget Fase 1: Pilotundersøgelse (Fire måneder) Timer kr. Delbudgetter Projektleder (deltid) Udviklingsarbejde & metodeafklaring ,00 kr Udsendelse af spørgeskema & indsamling af data ,00 kr Bearbejdning af data ,00 kr Dialog session I ,00 kr Bearbejdning af data ifm. dialog session I ,00 kr Dialog session II ,00 kr Bearbejdning af data ifm. dialog session II ,00 kr Udfærdigelse af delrapport ,00 kr I alt for projektledelse ,00 kr ,00 kr Studentermedhjælpere (tre stk.) ,00 kr Ekstern konsulenthjælp ,00 kr Leje af lokaler til 2 x dialog sessions Dokumentation Administration Rapport layout og tryk Diverse (5%) I alt fase ,00 kr 5.000,00 kr ,00 kr 5.000,00 kr 5.540,00 kr ,00 kr 12

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 1. Præsentation af de første resultater & stikordsreferat af de 5 gruppediskussioner

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 1. Præsentation af de første resultater & stikordsreferat af de 5 gruppediskussioner Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark Debatsession 1 Præsentation af de første resultater & stikordsreferat af de 5 gruppediskussioner Ingeborg Okkels, Oplægsholder og undersøgelsesansvarlig

Læs mere

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 2. Resumé af spørgeskemaundersøgelsen & Stikordsreferat af Debatsession #1 og #2

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 2. Resumé af spørgeskemaundersøgelsen & Stikordsreferat af Debatsession #1 og #2 Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark Debatsession 2 Resumé af spørgeskemaundersøgelsen & Stikordsreferat af Debatsession #1 og #2 Ingeborg Okkels, Oplægsholder og undersøgelsesansvarlig Undersøgelse

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4...

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... Page 1 of 1 02-06-2015 From: KFFKP Sekretariat og Presse Sent: 27-05-2015 09:43:21 To: Stine H i S rensen CC:

Læs mere

Strategi for Strøm Indholdsfortegnelse Strøms formål

Strategi for Strøm Indholdsfortegnelse Strøms formål Strategi for Strøm 2017-2020 Indholdsfortegnelse Strøms formål Udfordringer og muligheder Strøms vision Strøms mission Opgaver og resultatmål Metoder Samarbejde og netværk Nøgletal og indikatorer Økonomioversigt

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik SPIL DANSK DAGEN Torsdag 30. oktober 2008 Vær med i årets største festdag for dansk musik Spil Dansk Dagen en mangfoldighed af musik over hele landet Dansk musik er mangfoldig og fortjener at blive udforsket

Læs mere

Vidensdag 27. september 2010

Vidensdag 27. september 2010 Vidensdag 27. september 2010 De kreative branchers erhvervspotentiale Musikzonen en af fire oplevelseszoner under EBST Kort status på analyse området musik som erhverv Hvad er fremtidens analyse behov

Læs mere

KØNSBALANCEN I RYTMISK MUSIK

KØNSBALANCEN I RYTMISK MUSIK KØNSBALANCEN I RYTMISK MUSIK INDHOLD Metode Datagrundlag Hovedkonklusioner 1. Uddannelsesområdet 2. Det professionelle område 3. Gatekeeper-området METODE Dataindsamlingen er foretaget på baggrund af eksisterende

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK

INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK Statens Kunstråds Musikudvalg International musikformidling Genre: Klassisk og tidlig musik. Hvad kan der søges til: Der kan søges om støtte til danske professionelle

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Undersøgelse af elektronisk musik i Danmark

Undersøgelse af elektronisk musik i Danmark Undersøgelse af elektronisk musik i Delrapport for fase, april 206 Ingeborg Okkels, undersøgelsesansvarlig Indholdsfortegnelse S. 3: Indledning S. 3: Baggrund S. 3: Formål S. 4: Hvad kan undersøgelsen

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd. Marts 213 Rammeaftale 213-216 for ROSA Dansk Rock Samråd 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd. ROSA er en selvejende

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Spot Festivalen 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. Spot Festivalen er en

Læs mere

MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS. dagen. spildansk.dk

MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS. dagen. spildansk.dk TORSDAG TORSDAG DEN DEN 25. 25. OKTOBER OKTOBER spildansk.dk MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS ÅRLIGE ÅRLIGE FESTDAG FESTDAG dagen 2012 Bliv Spil Dansk kommune og få en Spil Dansk kommunepakke Et partnerskab mellem

Læs mere

Mikael Højris: Den nye Musikbranche 13

Mikael Højris: Den nye Musikbranche 13 13 Bandaftalen den første kontrakt Den første kontrakt man skal lave er en bandaftale : Et dokument der beskriver de interne forhold i bandet. En kontrakt imellem medlemmerne i bandet, som sætter præcise

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning 17. juni 2015 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015 Indhold Sammenfatning 1. Indledning og baggrund 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske

Læs mere

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 J.nr. 15/1666 Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 Aftale om tilskud til drift af Forbrændingen mellem Forbrændingen og Albertslund Kommune for perioden 1. januar 2015 31. december

Læs mere

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 MAJ 2008 NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 Vision Dansk musik skal udfolde sit fulde potentiale. Både nationalt og internationalt. Kulturministeriets

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014 OM DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014 DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2014. Musik er overalt

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke den rytmiske musik

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke den rytmiske musik Beslutningsforslag nr. B 99 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af Mogens Jensen (S), Pernille Frahm (SF), Johs. Poulsen (RV) og Per Clausen (EL) Folketinget opfordrer regeringen til i indeværende

Læs mere

De kulturelle midler

De kulturelle midler De kulturelle midler Koda afsætter hvert år "kulturelle midler", der skal medvirke til, at der skabes ny musik og sang. Midlerne er en fast procentdel af de penge, som Koda henter fra brugen af musik.

Læs mere

Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner.

Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner. Punkt 3. Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner. 2014-23316. Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering, regnskaber og beretninger

Læs mere

Musik & brands. En guide til musikere

Musik & brands. En guide til musikere Musik & brands En guide til musikere Musik & brands En guide til musikere Tak til Kristian Riis, Volcano Management. Kasper Bjergbæk, Volcano Management. Gustav Holten Lützhoft. Helene Venge, Management

Læs mere

Bemærkninger fra spillestederne, Statens Musikudvalg, Dansk Musikerforbund og andre relevante parter.

Bemærkninger fra spillestederne, Statens Musikudvalg, Dansk Musikerforbund og andre relevante parter. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Bemærkninger fra spillestederne, Statens Musikudvalg, Dansk Musikerforbund og andre relevante

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

EN MÅLESTOK FOR DELTAGELSE OM UDFORDRINGERNE VED EVALUERING AF DELTAGELSESBASEREDE KUNSTPROJEKTER

EN MÅLESTOK FOR DELTAGELSE OM UDFORDRINGERNE VED EVALUERING AF DELTAGELSESBASEREDE KUNSTPROJEKTER EN MÅLESTOK FOR DELTAGELSE OM UDFORDRINGERNE VED EVALUERING AF DELTAGELSESBASEREDE KUNSTPROJEKTER Overblik En lille bitte smule om evalueringen af Aarhus 2017 Evalueringsformål Evaluering af deltagelse

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box

Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Kulturforening CB. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

VISIONER DANSK LIVE 1

VISIONER DANSK LIVE 1 DANSK LIVE VISIONER 1 DANSK LIVES VISIONER Fokus- og indsatsområder for Dansk Live i generalforsamlingsperioderne 2016/17, 2017/18 og fremadrettet Dansk Live er en ledende og samlende aktør i den danske

Læs mere

SPIL DANSK KONFERENCEN 2016

SPIL DANSK KONFERENCEN 2016 SPIL DANSK KONFERENCEN 2016 Vi glæder os over at kunne samle musik og kulturledere fra hele landet til en helt særlig dag, hvor vi sætter fokus på dansk musikkultur i bredeste forstand. Fra Spil Dansk

Læs mere

Brandingproces kombineret med Vision 2021:

Brandingproces kombineret med Vision 2021: Vedrørende: branding proces version 3 Sagsnavn: Branding.Randers.2014 Sagsnummer: 00.13.02-G01-3-14 Skrevet af: Karen Balling Radmer E-mail: karen.balling.radmer@randers.dk Forvaltning: Kommunikation Dato:

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af MGK

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens

Læs mere

Diversitet i musikbranchen

Diversitet i musikbranchen Diversitet i musikbranchen Dansk Musiker Forbund Dansk Artist Forbund Gramex JazzDanmark Dansk Live Maj 2017 Indhold DIVERSITET ER KVALITET! 3 DE METODISKE OVERVEJELSER 3 ORGANISATIONERNE BAG UNDERSØGELSEN

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Denne rapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Bidrag til musikhandlingsplanen. Publikum i fokus

Bidrag til musikhandlingsplanen. Publikum i fokus Bidrag til musikhandlingsplanen Publikum i fokus Hermed fremsættes forslag om et innovativt forsøgsprogram omfattende alle musikgenrer, hvis formål er at udnytte potentialet for nye publikumsoplevelser

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aalborg Kommune og Aalborg Universitets Studenterhus. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner:

Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner: Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner: Kunstnerisk, strategisk, rådgivnings- og forretningsmæssig relation til artisten. Bindeled og forhandlingsmandat til alle

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET 2. marts 2011 EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) Indledning og baggrund 2) Fakta om projektet 3) Evalueringens metode 4) Projektets mål 5) Resultat og analyse 1) INDLEDNING OG BAGGRUND

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

PROSPEKT. skandinaviske kunstnere. arrangerer f lere dages festival hvert andet år med de førende kunstnere i verden

PROSPEKT. skandinaviske kunstnere. arrangerer f lere dages festival hvert andet år med de førende kunstnere i verden 2017-2020 skaber liv i kulturarven med tidlig musik fra før år 1800 har fokus på det historiske og sætter middelalderbyen på verdenskortet præsenterer 8-12 sæsonkoncerter med de førende skandinaviske kunstnere

Læs mere

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007 Kulturforvaltningen Side 1 af 6 Punkt / Sagsnr. / Sagsbeh. 1 07-01382 Ansøger og Projekttitel Ansøgt beløb Beslutning og begrundelse Foreningen May Music & Drama Produktion Frans af Assisi, Musicaloratorium

Læs mere

Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel 9/11 2012. Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred

Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel 9/11 2012. Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred 9/11 2012 Formål At unge i alderen 12-19 år fra Odsherred opsætter en årligt tilbagevendende

Læs mere

Åbent referat Kultur - og Fritidsudvalget. Lukket referat. 15. marts For Stig Elling mødte Johnny Gehlsen

Åbent referat Kultur - og Fritidsudvalget. Lukket referat. 15. marts For Stig Elling mødte Johnny Gehlsen Åbent referat Kultur - og Fritidsudvalget 15. marts 2010 For Stig Elling mødte Johnny Gehlsen 25. Tilskud fra Start, forsøgs- og udviklingspuljen 57 26. Små tilskud 2010, 1. runde 58 27. Talentudvikling

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice.

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume Magistratsafdelingen

Læs mere

Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Svendborg d. 12-0-07 Modelforsøg: Børnekultur i kommunen Svendborg kommune ansøger hermed om at blive udpeget til som modelkommune i Børnekulturens

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen. Popkomm 2007 MIDEM 2008 Storbritannien 2007

Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen. Popkomm 2007 MIDEM 2008 Storbritannien 2007 Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Danmarks

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Vega

Rammeaftale om det regionale spillested Vega Rammeaftale om det regionale spillested Vega 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Koncertvirksomhedens Fond (Vega). 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Borgernetværk om musik på Københavns Hovedbibliotek

Borgernetværk om musik på Københavns Hovedbibliotek Borgernetværk om musik på Københavns Hovedbibliotek Forhistorie Traditionelt brugerpanel ryger ud 2009 Ny model for borgerinddragelse skal udvikles Pilotprojekter påb&u og musikområdet Det hedder BORGERnetværk...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ROSA DANSK ROCK SAMRÅD

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ROSA DANSK ROCK SAMRÅD VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ROSA DANSK ROCK SAMRÅD 1: NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Den selvejende institutions navn er ROSA Dansk Rock Samråd, dannet 23. august 1981, herefter kaldet ROSA. Stk.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle Rammeaftale om det regionale spillested Gimle 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Roskilde Kommune og Fonden Gimle. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision

Læs mere

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning 20. februar 2009 Jour.nr.: WOMEX 2008 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på WOMEX 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Økonomi og ressourcer 1.4 Projektets

Læs mere

BIBZOOM 2014 & DET MODERNE MATERIALEVALG

BIBZOOM 2014 & DET MODERNE MATERIALEVALG BIBZOOM 2014 & DET MODERNE MATERIALEVALG Statsbiblioteket Herning Bibliotekerne Odense Centralbibliotek Aabenraa Bibliotekerne Biblioteket Sønderborg Silkeborg Bibliotekerne Frederiksberg Biblioteket DET

Læs mere

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Side 1 Generelt Projekttitel [kort og præcis beskrivelse af projektet]: Kontaktperson/projektansvarlig [den juridisk ansvarlige for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige

Læs mere

Offentlige og private tilskudsgivere. Skabende Udøvende Produktion Distribution

Offentlige og private tilskudsgivere. Skabende Udøvende Produktion Distribution 1-1 1. SAMMENFATNING Statens Kunstråds Musikudvalg har igangsat en analyse af pengestrømme og ressourcer i dansk musikliv. Formålet med analysen er at etablere et kvalificeret grundlag af kendsgerninger

Læs mere

På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde en vision. Bilag: Notat: Formelle musikalske udviklingsveje januar 2017

På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde en vision. Bilag: Notat: Formelle musikalske udviklingsveje januar 2017 Musikby 2020 Udvalget By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 285228 Brevid. 2446325 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Dagsorden for 3. møde i Musikby 2020 Udvalget den 30. januar

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014 OM DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014 DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2014. Musik er overalt

Læs mere

BLIV SPIL DANSK KOMMUNE ET PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNERNE OG MUSIKBRANCHEN

BLIV SPIL DANSK KOMMUNE ET PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNERNE OG MUSIKBRANCHEN 2011 S T E V I L K I MUS E G I L R Å DAG FEST OBER 7. OKT AG 2 TORSD.DK ANSK SPILD BLIV SPIL DANSK KOMMUNE ET PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNERNE OG MUSIKBRANCHEN 1 SPIL DANSK KOMMUNEPAKKEN ER EN MUSIKALSK GAVE

Læs mere

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk UDKAST December 2016 Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk 1. Baggrund I England, Tyskland, USA og Canada har man god erfaring med at etablere forpligtigende BID s (Business Improvement Districts)

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter

Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Odense Kommune og Musikhuset Posten og Dexter. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

UHØRT Festival UHØRT Festival 2014

UHØRT Festival UHØRT Festival 2014 1 UHØRT Festival 2014 UHØRT Festival 2014 Dette dokument er til dig, der kunne tænkes at støtte UHØRT Festival. Vi håber, du vil være med til at bidrage til dets virkeliggørelse. Festivalledelsen Intro

Læs mere

Aftagerpanelundersøgelser på. Læreruddannelsen UCC BAGGRUNDSNOTAT

Aftagerpanelundersøgelser på. Læreruddannelsen UCC BAGGRUNDSNOTAT BAGGRUNDSNOTAT Aftagerpanelundersøgelser på Læreruddannelsen UCC AFTAGERPANELUNDERSØGELSERNES FORMÅL Aftagerpanelundersøgelserne giver på systematisk vis uddannelserne viden om aftageres vurderinger af

Læs mere

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Indhold 3 Hvorfor denne guide? 4 Data bedre data frem for mere data 7 SKOLE 2 12 4 10 6 Sparring

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSER- VICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSER- VICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Kulturudvalget Orientering Regionale spillesteder - ansøgningsproces til perioden 2017-2020 - Kulturpolitikken. Resume. Siden henholdsvis 1996, 2000 og 2001 har spillestederne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS 1 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Musikkens Hus. 1.2. Den selvejende institutions hjemsted er Fanø Kommune 1.3.

Læs mere

Referat fra møde i Aftagerpanel mandag den 21. november 2011 kl. 12 til 15, lokale: rektors kontor, Det Jyske Musikkonservatorium

Referat fra møde i Aftagerpanel mandag den 21. november 2011 kl. 12 til 15, lokale: rektors kontor, Det Jyske Musikkonservatorium Referat Oprettet: november 2010 Senest rev.: 111201 J.nr.: 2011-000411 Aftagerpanel møder 2011 Ref: Meo Behandlet / godkendt af: Aftagerpanel Referat fra møde i Aftagerpanel mandag den 21. november 2011

Læs mere

Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark

Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark Juni 2008 - juli 2012 Blå Kors Danmarks afdeling for forskning, dokumentation og innovation Blå Kors Danmark (BKD) oprettede pr. 1. juni 2008 en forsknings-, dokumentations-

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Med henblik på at opfylde dette formål kan Studenterhuset drive café, læsesal, arrangere foredrag, workshops, udlåne lokaler m.v.

Med henblik på at opfylde dette formål kan Studenterhuset drive café, læsesal, arrangere foredrag, workshops, udlåne lokaler m.v. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AALBORG UNIVERSITETS STUDENTERHUS 1. Navn og hjemmel. Stk. 1: Foreningens navn er Aalborg Universitets Studenterhus, i daglig tale kaldet Studenterhuset. Foreningen er stiftet

Læs mere

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 Oversigtsværktøj til aktiviteter, kampagner og arrangementer i Roskilde kommune Roskilde Kommunes Erhvervsafdeling har

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

MIDEM 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning

MIDEM 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning 28. maj 2008 Jour.nr.: MIDEM 2008 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på MIDEM 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Projektets formål 2. Evalueringens

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Frederikshavns Kommune og Det Musiske Hus under Fonden Arena Nord. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013

Læs mere

Evaluering og dokumentation

Evaluering og dokumentation Evaluering og dokumentation i Den Sociale Udviklingsfond Merværdi gennem udvikling Den Sociale Udviklingsfond 7019 2800 www.suf.dk 2 Evaluering og dokumentation i Den Sociale Udviklingsfond Hvis dokumentationsindsatsen

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

MIDEM 2009. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning

MIDEM 2009. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning 2. juni 2009 Jour.nr.: MIDEM 2009 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på MIDEM 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Økonomi og ressourcer 1.4 Projektets

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Global Copenhagen. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Bestyrelsens Beretning for 2010

Bestyrelsens Beretning for 2010 Bestyrelsens Beretning for 2010 1. Om Musikzonen Musikzonen har nu eksisteret i godt 1½ år og vi er halvvejs igennem første bevillingsperiode. Det har været et travlt år for alle. Både sekretariat, bestyrelse,

Læs mere

CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT

CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT INTRODUKTION Visionen bag Væksthusene er, at Danmark i 2020 skal være blandt de lande, der har flest nye vækstvirksomheder. Væksthusene har således en klar mission om

Læs mere