Diversitet i musikbranchen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diversitet i musikbranchen"

Transkript

1 Diversitet i musikbranchen Dansk Musiker Forbund Dansk Artist Forbund Gramex JazzDanmark Dansk Live Maj 2017

2 Indhold DIVERSITET ER KVALITET! 3 DE METODISKE OVERVEJELSER 3 ORGANISATIONERNE BAG UNDERSØGELSEN 4 ANALYSE 5 KØNSBALANCEN I BEFOLKNINGEN OG BLANDT PUBLIKUM 5 KØNSBALANCEN BLANDT MUSIKERNE 6 KØNSBALANCEN BLANDT LIVEARRANGØRERNE 9 DET VIDERE ARBEJDE 12 2/12

3 Diversitet er kvalitet! Danmark har rigt, sprudlende og spændende musikliv. Men desværre også et musikliv med nogle mangler. Der er blandt andet for få kvinder i musikbranchen, og dansk musik går på den baggrund glip af talent. Derfor er Dansk Live, Dansk Musiker Forbund, Dansk Artist Forbund, JazzDanmark og Gramex gået sammen for at sætte fokus på diversiteten i musikbranchen og giver med denne undersøgelse en række friske tal på kønsbalancen i dansk musikliv. Vi tror på, at diversitet sikrer kvalitet, alsidighed i genrer og udvikling i musiklivet. Ikke kun i forhold til køn, men på tværs af en række parametre som for eksempel alder, geografi, etnicitet, uddannelsesniveau, social baggrund mv. Med undersøgelsen vil vi derfor gerne tilvejebringe et fælles datagrundlag, der kan kvalificere debatten. Vi vil dog mere end blot at tilvejebringe tal. Vi ønsker en dialog mellem musiklivets aktører og en debat, der kan anspore musikbranchen til at tage større ejerskab for udfordringerne med manglende kvinder på tværs af branchen. Sideløbende med undersøgelsen har vi derfor sat fokus på gevinsterne ved mangfoldigheden med en række morgenmøder, støttet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. Under overskriften Diversitet i musikbranchen har vi givet plads til aktører og initiativer, der på hver deres måde brænder for at løfte diversiteten i musikken. Det er blevet til møder med kollektivet Girls Are Awesome, platformen Pluralisterne, et indblik i Mayhem-scenen, en minikoncert med Kill J samt indsigt i arbejdet med Heartbeats ved Le Gammeltoft. Nærværende undersøgelse præsenteres desuden ved et morgenmøde i forbindelse med SPOT Festival. De metodiske overvejelser Med undersøgelsen ser vi nærmere på kønsbalancen i udvalgte dele af musiklivet, herunder blandt det publikum, som oplever musikken, de musikere, som fremfører musikken, og de nøglepersoner, der får det hele til at spille bag scenen. Undersøgelsen er ikke en stor og udtømmende analyse, der afdækker hele den alsidige musikbranche, men en række aktuelle og forhåndenværende tal, som det har været muligt at indhente fra egne rækker blandt de 5 deltagende organisationers medlemmer og interessenter i løbet af Derfor er tallene fra de forskellige deltagende organisationer heller ikke direkte sammenlignelige undersøgelsen igennem. For JazzDanmarks vedkommende er der ikke tale om en medlemsorganisation og data på jazzens område er således fremkommet via en spørgeundersøgelse blandt nogle af organisationens interessenter. Endvidere dækker tallene fra Dansk Musiker Forbund og Gramex over musikere fra alle genrer, så de klassiske musikere også er med. Derimod er der ikke tal for kønsdiversiteten bag den klassiske scene eller fra det klassiske publikum. Til at belyse bag om scenen har vi valgt at afgrænse undersøgelsen til nøglepersoner, der arbejder på festivaler og spillesteder. De har gennem deres virke og ansvar ofte en funktion som gatekeeper og kan i høj grad være med til at tegne organisationen og bestemme udviklingen. Nøglepersoner er i undersøgelsen defineret som personer i organisationen med projekt- og budgetansvar. Dvs. at de har beføjelser til at foretage økonomiske dispositioner på vegne af organisationen og kan på egen hånd iværksætte projekter, herunder indgå aftaler med eksterne leverandører og samarbejdspartnere. 3/12

4 Organisationerne bag undersøgelsen Følgende 5 organisationer har bidraget til undersøgelsen: Dansk Musiker Forbund (DMF) Dansk Musiker Forbund er fagforening for musikere, musikundervisere, sangere og musikteknikere m.fl. Organisationen repræsenterer musikere fra alle genrer inden for rytmisk, elektronisk og klassisk musik, både kulturelt, musikpolitisk og økonomisk og tæller ca medlemmer. Dansk Artist Forbund (DAF) Dansk Artist forbund er en fagforening der varetager individuel og kollektiv forhandling for artister, solister og underholdere i musik, scenekunst og underholdningsbranchen. Dansk Artist Forbund havde i 2016 ca medlemmer. Gramex Gramex er en nonprofit medlemsorganisation, der indhenter betaling på vegne af udøvende kunstnere og pladeselskaber, når deres indspillede musik bliver afspillet offentligt i Danmark. Herfor udbetaler Gramex hvert år til både udøvende kunstnere og pladeselskaber. Organisationen har omkring medlemmer. JazzDanmark (JazzDK) JazzDanmark er en genreorganisation, der bidrager til at udbrede jazzen og udvikle hele musiklivet ved at skabe værdi for mennesker gennem nye møder, oplevelser og samarbejder i og omkring jazz i Danmark og dansk jazz i udlandet. Dansk Live Dansk Live er interesseorganisation for danske spillesteder og festivaler, som har musikken i centrum. Dansk Live har 105 livekoncertarrangører som medlemmer og arbejder for at styrke livemusikken samt for at forbedre vilkårene for livearrangørerne i Danmark. Kønsfordelingen i de 5 organisationers bestyrelser Som organisationer for det danske musikliv, der ønsker at sætte diversitet på dagsordenen, er det nærliggende indledningsvis at gribe i egen barm og se, hvordan kønsfordelingen ser ud i bestyrelserne blandt de 5 organisationer. Her tegner der sig følgende billede: Kønsfordelingen i de 5 organisationers bestyrelser Dansk Musiker Forbund 23% 67% Dansk Artist Forbund 60% 40% Gramex 33% 67% JazzDanmark 38% 62% Dansk Live 33% 67% 4/12

5 Analyse I undersøgelsens analysedel vil vi belyse kønsdiversiteten i forhold til følgende 3 områder på tværs af musikbranchen: Analysedel I Kønsfordeling blandt befolkning og publikum Analysedel II Kønsfordeling blandt musikere Analysedel III Kønsfordeling blandt nøglepersoner bag scenen Kønsbalancen i befolkningen og blandt publikum Indledningsvis etableres et generelt sammenligningsgrundlag for undersøgelsen og efterfølgende vises kønsfordelingen blandt det musikforbrugende publikum for rytmisk musik. 1 Den generelle kønsbalance i DK Kønsbalancen i den danske befolkning er ifølge Danmarks Statistik stort set lige. Således bestod den danske befolkningen 1. januar 2017 af ca. 50 pct. kvinder og 50 pct. mænd. Nærværende undersøgelse retter sig imidlertid mod musikken som et erhverv, og derfor vil det være oplagt at sammenligne med kønsfordelingen på arbejdsmarkedet. Her var der ifølge Danmarks Statistik en lille overvægt af mænd blandt de 2,75 mio. danskere, der var beskæftigede i 2016, med en andel på 52 pct. mod 48 pct. kvinder. Kønsbalancen blandt publikum På vegne af Dansk Live har erhvervsorganisationen Dansk Erhverv de seneste 2 år foretaget en undersøgelse omkring publikum og rytmiske koncerter. I den seneste undersøgelse fra november 2016 svarer 41 pct. af de adspurgte ja til, at de havde været til koncert med rytmisk musik inden for de seneste 12 måneder. Ser man i den forbindelse på kønsfordelingen svarede 42 pct. af mændene ja til dette spørgsmål, mens 39 pct. af kvinderne svarede ja. Spørgsmål: Har du inden for de seneste 12 måneder været til en koncert med rytmisk musik? 61% 59% 39% 41% Nej Ja Kilde: Rundspørge blandt danskere foretaget af Dansk Erhverv/Nordstat på vegne af Dansk Live, 2016 En tilsvarende undersøgelse på filmområdet i 2016 viste at kønsfordelingen blandt filmpublikum i perioden var 54 pct. kvinder mod 46 pct. mænd. Således matcher kønsbalancen i den kulturforbrugende del af befolkningen den generelle kønsbalance. 1 Tal for det klassiske publikum er ikke med i undersøgelsen af publikum. 5/12

6 Kønsbalancen blandt musikerne Musikerne er dem, der skaber musikken, indspiller og udgiver den samt fremfører den live. I analysens anden del ser vi nærmere på kønsdiversiteten blandt musikerne, på baggrund af tal fra Dansk Musiker Forbund, Dansk Artist Forbund og Gramex. Dansk Musiker Forbund Blandt DMF s medlemmer var andelen af kvinder i 2016 ca. 26 pct. I både den klassiske og rytmiske musik. DMF: Kønsfordelinge blandt medlemmer, 2016 Medlemmer, DMF 26% 74% Der er dog sket noget med kønsbalancen blandt medlemmerne af DMF i de sidste 30 år, da andelen af kvinder i 1986 blot var 11 pct. På 30 år er der sket en stigning på 15 procentpoint. DMF: Kønsfordelingen blandt medlemmer, % 86% 80% 74% 11% 14% 20% 26% Dansk Artist Forbund DAF havde i 2016 samlet ca medlemmer, hvoraf 44 pct. var kvinder. Af disse talte medlemmerne på musikkens område 925, og her var andelen af kvinder 42 pct. DAF: Kønsfordelinge blandt medlemmer på musikkens område, 2016 Medlemmer, DAF 42% 58% Instrumentalister og sangere Blandt DAF s medlemmer på musikkens område udgjorde instrumentalisterne ca. 37 pct., mens gruppen af sangere udgjorde 63 pct. I forhold til kønsbalancen var 10 pct. af instrumentalisterne kvinder mens de tilsvarende hos sangerne udgjorde 61 pct. i /12

7 DAF: Kønsfordelingen blandt instrumentalister og sangere, 2016 Instrumentalister 10% 90% Sangere 61% 39% Således må man konstatere, at kønsbalancen blandt instrumentalisterne er meget skæv med en andel på blot 10 pct. kvinder. Omvendt er der med en andel på 61 pct. en overrepræsentation af kvinder blandt sangerne. Nye medlemmer DAF har også opgjort kønsfordelingen på nye optag i perioden Det gav følgende fordeling blandt kvinder og mænd i forhold til nye medlemmer. DAF: Kønsfordeling blandt nye optag % 52% 51% 41% 48% 48% 48% 49% 59% 52% Note: Tal på nye medlemmer dækker både medlemmer indenfor musik og scenekunst Som det fremgår af tabellen er kønsbalancen meget mere ligelig i perioden i og identisk med kønsbalancen på det generelle arbejdsmarked. Gramex De udøvende kunstnere De udøvende kunstnere, der er medlem af Gramex, medvirker som musikere eller sangere på en eller flere udgivelser med airplay. Blandt Gramex medlemmer af udøvende kunstnere var 26 pct. kvinder i 2016, som tilsammen modtog 21 pct. af Gramex årlige udbetaling. Gramex: Kønsfordeling blandt udøvende kunstnere og udbetaling i 2016 Udøvende kunstnere 26% 74% Udbetaling 21% 79% Note: Udbetalt i juni 2016 til kunstnere med CPR-nummer Kønsfordelingen blandt de udøvende kunstnere hos Gramex er uændret siden Men for 5 år siden fik de kvindelige kunstnere 24 pct. af Gramex-udbetalingen mod kun 21 pct. i /12

8 Pladeselskaber Gramex sikrer også betaling til dem, der har udgivet musikken både de etablerede pladeselskaber med CVR-numre, men også alle de selv-udgivende musikere, der er registreret som selskab med deres personlige CPR-nummer. I 2016 tegnede kvinder sig for 20 pct. af gruppen af pladeselskaber med CPR-numre, og de modtog 22 pct. af de samlede udbetalinger til gruppen af pladeselskaber med CPR-numre. Gramex: Pladeselskaber med CPR-nummer og deres udbetaling i 2016 Antal pladeselskaber 20% 80% Udbetaling til pladeselskaber 22% 78% Note: Udbetalt i juni 2016 til pladeselskaber med CPR-nummer Kønsfordelingen blandt denne gruppe af Gramex medlemmer er uændret siden Men hvor udbetalingen til de kvindelige kunstnere er faldet 3 pct. siden 2011, er den i samme periode steget fra 11 til 22 pct. til de kvindelige pladeselskaber. Kønsdiversitet i genrerne Ifølge DMF var kønsfordelingen indenfor de forskellige genrer følgende i 2016: DMF: Kønsdiversitet blandt genrerne Rock, pop og blues 22% 78% Jazz 37% 63% Elektronisk 23% 77% Folk og world music* 32% 68% Country og dansk top* 18% 82% Klassisk 29% 71% Andet 22% 78% *Folk og world music samt country og dansktop er slået sammen, da det er mindre genregrupper og andelen af kvinder er den samme. Som det fremgår, er andelen af kvinder højest inden for jazz, folk, world og klassisk, som ligger omkring en tredjedel. For de øvrige genrer er ca. 1 ud 5 kvinde. 8/12

9 Andelen af kvinder blandt kapelmestre er af JazzDanmark opgjort til at være 32 pct. 2 JazzDanmark har endvidere spurgt til bandets sammensætning og her udgør andelen af kvinder ca. 16 pct. Konklusion Generelt betragtet lader det til, at kvindernes andel blandt musikerne ligger mellem 25 og 30 pct. Andelen af kvinder blandt DAF s medlemmer ligger højere end hos DMF, men de er tilsvarende færre medlemmer og på tværs af begge organisationer giver det ca. 28 pct. Dette tal ligger tæt på den andel af kvinder blandt de udøvende kunstnere hos Gramex. Kønsbalancen blandt livearrangørerne I tredje del af analysen ser vi nærmere på kønsdiversiteten blandt de nøglepersoner, som får tingene til at spille bag scenen. Bidrag til at belyse dette område er primært leveret af JazzDanmark 3 og Dansk Live. Tallene viser endvidere kun den rytmiske livescene og ikke den klassiske. Undersøgelsen går bag om kønsbalancen på scenen ved at se på fordelingen af kvinder og mænd blandt nøglemedarbejdere, herunder i forhold til ledelsen, det administrative personale, bookingansvarlige, teknisk og sikkerhedsansvarlige, kommunikations- og PRansvarlige samt ansvarlige for bar og handel. Ledelsen Ledelsen på et spillested eller en festival har det overordnede ansvar for organisationen og sørger blandt andet for udvikling og økonomi. Ledelsen består af en daglig leder eller direktionen, der evt. er suppleret med en bestyrelse. Den daglige ledelse og direktionen Blandt de daglige leder var ca. hver tredje en kvinde i Således var 36 pct. af de daglige ledere blandt Dansk Lives medlemmer kvinder, mens de indenfor jazzen var 33 pct. Kønsfordelingen blandt den daglige ledelse hos livearrangører i 2016 Daglig leder (Dansk Live) 36% 64% Daglig leder (JazzDK) 33% 67% Bestyrelsen På bestyrelsessiden var andelen af kvinder blandt Dansk Lives medlemmer på 32 pct. i 2016 mens det tilsvarende indenfor jazzen var 40 pct. af bestyrelsesmedlemmerne, der var kvinder i Undersøgelsen dækker12 adspurgte livearrangører, som har indrapporteret data på 105 koncerter i perioden augustoktober Se note 2 9/12

10 Kønsfordelingen blandt bestyrelsen hos livearrangører i 2016 Bestyrelser (Dansk Live) 32% 68% Bestyrelser (JazzDK) 40% 60% Administration og HR Blandt det administrative personale er der større forskel på de to organisationers opland. Hvor andelen af kvinder hos JazzDanmarks interessenter følger det gængse billede med en andel på ca. 27 pct., er der blandt Dansk Lives medlemmer en markant højere andel af kvinder blandt nøglepersoner på det administrative område. Således er der 59 pct. kvinder blandt de økonomiansvarlige og 55 pct. kvinder i forhold til nøglepersoner blandt HR og frivilligansvarlige, der blandt andet står for rekrutteringen. Kønsfordelingen blandt det administrative personale hos livearrangører i 2016 Adm. Personale (JazzDK) 27% 73% Økonomiansvalige (Dansk Live) 59% 41% HR og Frivilligansv. (Dansk Live) 55% 45% Booking De bookingansvarlige står for kurateringen af indholdet til scenerne og indgår aftaler med kunstnerne og deres repræsentanter. Blandt de bookingansvarlige var andelen af kvinder i 2016 ca. 26 pct. hos Dansk Lives medlemmer og 27 pct. indenfor jazzen. Kønsfordelingen blandt bookingansvarlige hos livearrangører i 2016 Booking (Dansk Live) 27% 73% Booking (JazzDK) 26% 74% Teknik og område Det tekniske personale står typisk for lyd, lys og sceneopsætning og har sammenlignet med de øvrige områder en væsentlig mindre andel af kvinder blandt nøglepersonalet. Således var andelen af kvinder i 2016 blandt det tekniske personale hos jazzen blot 2 pct. mens det hos Dansk Lives medlemmer var 10 pct. Endvidere var andelen af kvinder hos nøglepersoner blandt område- og sikkerhedspersonale 18 pct. blandt Dansk Lives medlemmer. 10/12

11 Kønsfordelingen blandt nøglepersoner hos det tekniske personale hos livearrangører i 2016 Teknisk personale (JazzDK) 2% 98% Scene og Teknik (Dansk Live) 10% 90% Område og sikkerhed (Dansk Live) 18% 82% Kommunikation og PR Blandt nøglepersoner, der arbejdede med kommunikation og PR hos livearrangørerne, var 56 pct. kvinder hos medlemmer af Dansk Live, mens den hos jazzen var 31 pct. Kønsfordelingen blandt nøglepersoner hos livearrangører, der var ansvarlige for kommunikation og PR i 2016 Kommunikation og PR (Dansk Live) 56% 44% Kommunikation og PR (JazzDK) 31% 69% Bar og handel Endelig følger fordelingen blandt nøglepersoner inden for bar og handel nogenlunde det generelle arbejdsmarked. De har typisk ansvar for bar på spillesteder og for bar og samarbejde med handelsboder på festivaler mv. Kønsfordelingen blandt nøglepersoner hos livearrangører, der var ansvarlige for bar og handel i 2016 Bar og handel (Dansk Live) 47% 53% Konklusion På bookingområdet er fordelingen meget lig den man så på tværs af musikerne, hvor den kvindelige andel lå mellem 25 og 30 pct. Ellers er der blandt nøglepersoner hos livearrangørerne flere områder, hvor den kvindelige andel ligger over 30 pct. og enkelte over 50 pct. Dog er der på det tekniske og sikkerhedsmæssige område temmelig lille andel af kvinder. 11/12

12 Det videre arbejde Afslutningsvis vil vi gerne komme med et par input til det videre arbejde. Diversitet i musikbranchen Først og fremmest er det vores håb, at undersøgelsen vil bidrage og inspirere til, at flere får lyst til at arbejde mere målrettet med diversitet i musikbranchen og styrke kønsbalancen. Som organisationer har vi imidlertid kun undersøgt en mindre del af musikkens område, og det er naturligvis oplagt i det videre arbejde at inddrage flere aktører og udvikle en både større, grundigere og mere sammenhængende kortlægning af diversiteten i hele musikbranchen. Blandt de fem organisationer, der har bidraget til undersøgelsen, er der et ønske om at fortsætte arbejdet med at sætte fokus på diversitet både sammen og hver for sig og ikke kun i forhold til kønsdiversitet, men også i relation til andre diversitetsparametre som alder, geografi, etnicitet, uddannelsesniveau, social baggrund mv. Ambitionen er, at være en del af en løbende udvikling af musikkulturen, der kan sikre mest mulig kvalitet og bredere kunstneriske udtryk. Vi vil derfor søge at udvikle relevante aktiviteter, der kan bidrage til talentudvikling og være med til at synliggøre indsatser og potentialer fra f.eks. inspirerende rollemodeller. Vi har med vores morgenmøder selv givet bolden op og håber, at vi kan fortsætte med dem ude i landet til efteråret. Endelig vil vi naturligvis også gerne anspore andre aktører og musikorganisationer til at byde ind og arbejde for mere diversitet i alle led af musikkens kæde. 12/12

KØNSBALANCEN I RYTMISK MUSIK

KØNSBALANCEN I RYTMISK MUSIK KØNSBALANCEN I RYTMISK MUSIK INDHOLD Metode Datagrundlag Hovedkonklusioner 1. Uddannelsesområdet 2. Det professionelle område 3. Gatekeeper-området METODE Dataindsamlingen er foretaget på baggrund af eksisterende

Læs mere

VISIONER DANSK LIVE 1

VISIONER DANSK LIVE 1 DANSK LIVE VISIONER 1 DANSK LIVES VISIONER Fokus- og indsatsområder for Dansk Live i generalforsamlingsperioderne 2016/17, 2017/18 og fremadrettet Dansk Live er en ledende og samlende aktør i den danske

Læs mere

VISIONER DANMARK SOM KONCERT- NATION OPLÆG TIL DANSK LIVES GENERALFORSAMLING MARTS 2016.

VISIONER DANMARK SOM KONCERT- NATION OPLÆG TIL DANSK LIVES GENERALFORSAMLING MARTS 2016. VISIONER DANMARK SOM KONCERT- NATION OPLÆG TIL DANSK LIVES GENERALFORSAMLING 10. - 12. MARTS 2016. VISIONSOPLÆG Fokus- og indsatsområder for Dansk Live i generalforsamlingsperioderne 2016/17, 2017/18 og

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014 OM DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014 DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2014. Musik er overalt

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK

INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK Statens Kunstråds Musikudvalg International musikformidling Genre: Klassisk og tidlig musik. Hvad kan der søges til: Der kan søges om støtte til danske professionelle

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Bemærkninger fra spillestederne, Statens Musikudvalg, Dansk Musikerforbund og andre relevante parter.

Bemærkninger fra spillestederne, Statens Musikudvalg, Dansk Musikerforbund og andre relevante parter. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Bemærkninger fra spillestederne, Statens Musikudvalg, Dansk Musikerforbund og andre relevante

Læs mere

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Tekst: Stefan Rasmussen Udgiver: Arrangørgruppen Aarhus / Promus Foto: Bertand Ønsker du yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt: info@promus.dk 1 0.

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014 OM DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014 DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2014. Musik er overalt

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4...

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... Page 1 of 1 02-06-2015 From: KFFKP Sekretariat og Presse Sent: 27-05-2015 09:43:21 To: Stine H i S rensen CC:

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Denne rapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks

Læs mere

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 MAJ 2008 NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 Vision Dansk musik skal udfolde sit fulde potentiale. Både nationalt og internationalt. Kulturministeriets

Læs mere

CHARTER FOR DIVERSITET I DANSK MUSIKLIV FOLD MUSIK UD!

CHARTER FOR DIVERSITET I DANSK MUSIKLIV FOLD MUSIK UD! CHARTER FOR DIVERSITET I DANSK MUSIKLIV FOLD MUSIK UD! DIVERSITET EN VÆRDI, EN RESSOURCE OG EN STRATEGI AF STATENS KUNSTFONDS PROJEKTSTØTTEUDVALG FOR MUSIK, APRIL 2017 Med dette charter ønsker Statens

Læs mere

REFERAT. Bente Dahl, Henrik Jansberg, Maria Frej, Henrik Marstal, Niels Rønsholdt og Søren B. Kristensen.

REFERAT. Bente Dahl, Henrik Jansberg, Maria Frej, Henrik Marstal, Niels Rønsholdt og Søren B. Kristensen. 23. august 2016 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 27 Mødedato: 22. august 2016 Tidspunkt: fra kl. 9.30 til kl.15.30 Sted: Mødelokale 5 i stuen Mødtes med Lotte Toftemark og Line

Læs mere

Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog

Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog John R. Kristensen Adm. direktør, Gramex 9. oktober 2013 Copyright John R. Kristensen Hvilken branche og firma står bag denne reklame? Om Gramex Gramex

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

ANALYSENOTAT Oplevelsesøkonomiens afledte effekter:

ANALYSENOTAT Oplevelsesøkonomiens afledte effekter: ANALYSENOTAT Oplevelsesøkonomiens afledte effekter: koncerter og livemusik AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Når tusinder af danskere hvert år går til koncerter på spillesteder, festivaler, på værtshuse og

Læs mere

få din idé til at spille

få din idé til at spille få din idé til at spille Slip idéerne løs Hos Gramex kan store og små idéer med musik blive realiseret. Når du vil spille musik offentligt og kopiere musik fra et medie til et andet, skal du henvende dig

Læs mere

Vidensdag 27. september 2010

Vidensdag 27. september 2010 Vidensdag 27. september 2010 De kreative branchers erhvervspotentiale Musikzonen en af fire oplevelseszoner under EBST Kort status på analyse området musik som erhverv Hvad er fremtidens analyse behov

Læs mere

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 J.nr. 15/1666 Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 Aftale om tilskud til drift af Forbrændingen mellem Forbrændingen og Albertslund Kommune for perioden 1. januar 2015 31. december

Læs mere

Brugen af musik hos overnatningsvirksomheder

Brugen af musik hos overnatningsvirksomheder Brugen af musik hos overnatningsvirksomheder Udarbejdet af HORESTA i samarbejde med Koda Juli 2016 HOTEL, RESTAURANT & TURISTERHVERVET VIDEN & UDVIKLING analyse@horesta.dk BRUGEN AF MUSIK HOS OVERNATNINGSVIRKSOMHEDER

Læs mere

DANMARK SOM NORDENS FØRENDE KONCERTAKTØR

DANMARK SOM NORDENS FØRENDE KONCERTAKTØR FØRENDE KONCERTAKTØR HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? III. IV. VISION: DANMARK SOM NORDENS DEN BRÆNDENDE PLATFORM V. SEND FLERE PENGE! HANDLINGSPLAN

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

Mikael Højris: Den nye Musikbranche 13

Mikael Højris: Den nye Musikbranche 13 13 Bandaftalen den første kontrakt Den første kontrakt man skal lave er en bandaftale : Et dokument der beskriver de interne forhold i bandet. En kontrakt imellem medlemmerne i bandet, som sætter præcise

Læs mere

Metodevalg og datagrundlag mv.

Metodevalg og datagrundlag mv. Indhold Metodevalg og datagrundlag mv....2 Samlet statistik for hele Statens Kunstfond...7 Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur... 16 Legatudvalget for Billedkunst... 19 Projektstøtteudvalget

Læs mere

Notat. Danskeres normale og faktiske arbejdstider

Notat. Danskeres normale og faktiske arbejdstider R o c k w o o l F o n d e n s F o r s k n i n g s e n h e d Notat Danskeres normale og faktiske arbejdstider hvor store er forskellene mellem forskellige grupper? Af Jens Bonke Oktober 2012 1 1. Formål

Læs mere

Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen april 2010

Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen april 2010 Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen 2001-2007 16. april 2010 Statistik om kvindelige iværksættere udviklingen 2001-2007 viser udviklingen inden for en række områder relateret til kvindelige

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

7. It-erhvervene. Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene

7. It-erhvervene. Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene It-erhvervene 69 7. It-erhvervene Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene. 2-24 1. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Anta 588 596 576 597 169 177 1641 1639 198 23 232 244 6565 663 6623 6445 584 1515 279 771 2

Læs mere

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE og tilfredshed med jobcentrenes indsats Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering maj 17 HOVEDKONKLUSION: De virksomheder, der samarbejder med et jobcenter,

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

Ansøgning om at være regionalt spillested i perioden 2017-2020: Tapperiet

Ansøgning om at være regionalt spillested i perioden 2017-2020: Tapperiet Ansøgning om at være regionalt spillested i perioden 2017-2020: Tapperiet 1. Indledning Denne ansøgning om at være regionalt spillested i perioden 2017-2020 indsendes elektronisk senest den 29. februar

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af MGK

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde en vision. Bilag: Notat: Formelle musikalske udviklingsveje januar 2017

På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde en vision. Bilag: Notat: Formelle musikalske udviklingsveje januar 2017 Musikby 2020 Udvalget By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 285228 Brevid. 2446325 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Dagsorden for 3. møde i Musikby 2020 Udvalget den 30. januar

Læs mere

SPIL DANSK KONFERENCEN 2016

SPIL DANSK KONFERENCEN 2016 SPIL DANSK KONFERENCEN 2016 Vi glæder os over at kunne samle musik og kulturledere fra hele landet til en helt særlig dag, hvor vi sætter fokus på dansk musikkultur i bredeste forstand. Fra Spil Dansk

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas Robert Fripp 54 55 KODA NCB Gramex m.m. KODA Repræsenterer danske og internationale ophavsrettigheder, når musik spilles offentligt. KODA baserer sit virke

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle Rammeaftale om det regionale spillested Gimle 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Roskilde Kommune og Fonden Gimle. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision

Læs mere

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune Maj, 2016 Erhvervsservice i Norddjurs Kommune 1. INDLEDNING Formålet med dette notat er at sætte fokus på brugere af Norddjurs Kommunes erhvervsservice. Notatet beskriver antallet af brugere og tegner

Læs mere

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008.

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008. A nalys e Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen for personer i pensionsalderen Af Nadja Christine Andersen En række politiske tiltag har de sidste ti år haft til hensigt at få flere ældre i pensionsalderen

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Ældre Sagen Marts 2017

Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2016 Efterløn - 2015 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke den rytmiske musik

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke den rytmiske musik Beslutningsforslag nr. B 99 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af Mogens Jensen (S), Pernille Frahm (SF), Johs. Poulsen (RV) og Per Clausen (EL) Folketinget opfordrer regeringen til i indeværende

Læs mere

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik SPIL DANSK DAGEN Torsdag 30. oktober 2008 Vær med i årets største festdag for dansk musik Spil Dansk Dagen en mangfoldighed af musik over hele landet Dansk musik er mangfoldig og fortjener at blive udforsket

Læs mere

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder September 2015 Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder Igen i år domineres topplaceringerne i Lokalt Erhvervsklima af fem midtjyske kommuner. De fem scorer markant over resten af landet på alle

Læs mere

Statens Kunstfond på 5 minutter

Statens Kunstfond på 5 minutter Statens Kunstfond på 5 minutter Indhold 1. Hvorfor har vi Statens Kunstfond? 2. Hvad er Statens Kunstfonds opgave? 3. Hvordan er Statens Kunstfonds organiseret? 4. Statens Kunstfonds andel af Kulturministeriets

Læs mere

Kvinder i uddannelsesinstitutionernes bestyrelser

Kvinder i uddannelsesinstitutionernes bestyrelser NOTAT 56 8. marts 2017 r i uddannelsesinstitutionernes bestyrelser Bestyrelses- og ledelsesgangene på de videregående uddannelser er domineret af mænd. rne er dog på vej frem med 51 pct. af bestyrelsesposterne

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter 1 VERSION #01, 01.03.2016 INDHOLD 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14 Om denne vejledning

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2013

Tabeller fra Kulturstatistik 2013 8. august 2013 KUR/kn krn@kum.dk Tabeller fra Kulturstatistik 2013 Indhold: Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 3 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 5 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse

Læs mere

Ældre Sagen December 2017

Ældre Sagen December 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Efterløn - 2016 Ældre Sagen December 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET Den 23. september 2010 Ref NKS nks@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

REGIONAL BRANCHESTATISTIK FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN

REGIONAL BRANCHESTATISTIK FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN REGIONAL BRANCHESTATISTIK FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN Juni 2016 VINDMØLLEINDUSTRIEN TEKST OG DATA: Udarbejdet af DAMVAD Analytics for Vindmølleindustrien. Bokse med Vidste du at er urelateret til DAMVAD Analytics.

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET

IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET Senest opdateret oktober 216 IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET Iværksætterindblikket er en samling af aktuel viden om dansk iværksætteri set i dansk og international sammenhæng og med fokus på både de etablerede

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ROSA DANSK ROCK SAMRÅD

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ROSA DANSK ROCK SAMRÅD VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ROSA DANSK ROCK SAMRÅD 1: NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Den selvejende institutions navn er ROSA Dansk Rock Samråd, dannet 23. august 1981, herefter kaldet ROSA. Stk.

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS. dagen. spildansk.dk

MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS. dagen. spildansk.dk TORSDAG TORSDAG DEN DEN 25. 25. OKTOBER OKTOBER spildansk.dk MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS ÅRLIGE ÅRLIGE FESTDAG FESTDAG dagen 2012 Bliv Spil Dansk kommune og få en Spil Dansk kommunepakke Et partnerskab mellem

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015 GODSET PRÆSENTATION RESULTATER MÅL OG HANDLING VISIONER RESULTATER 2014, MÅL OG HANDLINGER 2015. Jens Holms Vej 5.

VIRKSOMHEDSPLAN 2015 GODSET PRÆSENTATION RESULTATER MÅL OG HANDLING VISIONER RESULTATER 2014, MÅL OG HANDLINGER 2015. Jens Holms Vej 5. GODSET Jens Holms Vej 5 6000 Kolding T: 7979 1060 M: godset@kolding.dk W: www.godset.net PRÆSENTATION RESULTATER MÅL OG HANDLING VISIONER VIRKSOMHEDSPLAN 2015 RESULTATER 2014, MÅL OG HANDLINGER 2015 Godsets

Læs mere

Tale til Kunst- og Vinmessen i Sjørring Idræts- og Kulturcenter d. 30. oktober 2011

Tale til Kunst- og Vinmessen i Sjørring Idræts- og Kulturcenter d. 30. oktober 2011 1 Tale til Kunst- og Vinmessen i Sjørring Idræts- og Kulturcenter d. 30. oktober 2011 Kære deltagere i årets Kunst- og Vinmesse her i Sjørring. Godmorgen til jer alle også til The Swingers, som vi lige

Læs mere

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014 Profilanalyse udvalgte hovedresultater 3. april 2014 Disposition Kort om metoden Profil af vejledte Før-startere Iværksættere Etablerede virksomheder Vækstlagets brug af lokal erhvervsservice 2 Kort om

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Analyse 27. marts 2014

Analyse 27. marts 2014 27. marts 214 Antallet af fattige i Danmark steg svagt i 212 Af Kristian Thor Jakobsen I 213 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. Dette notat anvender denne fattigdomsgrænse

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

1.1. Danish Music Awards (DMA) er en årlig prisuddeling, der i 2015 arrangeres af TV 2 i samarbejde med IFPI Danmark og Koda.

1.1. Danish Music Awards (DMA) er en årlig prisuddeling, der i 2015 arrangeres af TV 2 i samarbejde med IFPI Danmark og Koda. DANISH MUSIC AWARDS 2015 Gældende for pop/rock og beslægtede genrer Regelsæt for indstilling af fonogrammer og kunstnere til Danish Music Awards 2015 i kategorierne gældende for pop/rock og beslægtede

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde!

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Tale vedr. frivilligcharter, den 29. oktober 2013 Dialogmøde i Hanstholm Kære alle! Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Jeg er meget glad for, at så mange har tilmeldt

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 1.0 INDLEDNING Jobpatruljens sommerkampagne er nu nået til vejs ende for i år, og det er tid til at gøre status.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Thomas Q. Christensen, seniorchefkonsulent TQCH@DI.DK, 3377 3316 OKTOBER 217 Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Vismændene har peget på, at flere ældre på arbejdsmarkedet

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Socialstatistik i Odense Kommune 1996-2000.

Socialstatistik i Odense Kommune 1996-2000. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Socialstatistik i Odense Kommune -. Nr. 3 Oktober 00 Dette nyhedsbrev viser en i antallet af modtagere af en række

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning 17. juni 2015 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015 Indhold Sammenfatning 1. Indledning og baggrund 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Bliver din musik spillet i udlandet?

Bliver din musik spillet i udlandet? Bliver din musik spillet i udlandet? Her fortæller vi om: Hvad KODA og NCB gør, når din musik bliver spillet eller solgt i udlandet Hvad du selv kan gøre for at sikre, at du får penge, når din musik bliver

Læs mere