Lovovertrædere og retfærdighed:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovovertrædere og retfærdighed:"

Transkript

1 Sekretariatet og Fiskergade 33-37, 8000 Århus C. Tlf.: , f ax.: Landsforeningen Krim Retfærdig straf Indlæg af advokat Claus Bonnez, Landsforeningen KRIM, den 21. august 2012, kl , på efteruddannelseskursus for arresthus- og fængselspræster på Teologisk Pædagogisk Center, Løgumkloster. Indledende: Kort om foredragsholderens baggrund. Kort om Landsforeningen KRIMs baggrund. Definition af retfærdighed : Ordet retfærdig stammer ifølge Den Danske Ordbog fra det middelnedertyske ord rechtverdig og beskriver den som opfylder rettens fordringer. Bruges ordet på denne måde, er en person, der overtræder loven, modsætningsvist uretfærdig, idet vedkommende ikke opfylder rettens fordringer (gør ikke, hvad der er rigtigt). Definition af straf : Om straf skriver Ordbog over det danske sprog blandt andet:... lidelse, onde (som korporlig revselse, indgreb i, berøvelse af et gode, fx. ens ejendom, frihed, liv), som (af øvrigheden, myndigheder, foresatte) tilføjes den, der (bevidst, forsætligt) har overtraadt visse (lov)bestemmelser, regler, paabud olgn., forsømt visse pligter osv... Side 1

2 Lovovertrædere og retfærdighed: Overordnet tror KRIM, at vore klienter er dårlige til at opfylde rettens fordringer, fordi de alt for sjældent har fået opfyldt deres fordringer. Når vore klienter kommer i fængsel, skyldes det til tider, at de ikke gør, som magthaverne siger men snarere som magthaverne gør. Vore klienters værdier er ikke sjældent identiske med de værdier, som vor tids trendsættere dikterer dyre biler, dyrt tøj, let tjente penge, høje profitter osv. Det er vel nærmest alment anerkendt, at de svageste individer lader sig påvirke af de stærkestes normer de stærke bestemmer farten. Oplevelsen af retfærdighed kan for eksempel handle om adgangen til samfundets goder eller muligheder i mere bred forstand for eksempel uddannelse, arbejde anerkendelse. Mennesker, der ikke oplever gruppens (samfundets) værdier for retfærdige, prioriterer formentlig ikke samme gruppes retfærdighedsfølelse særligt højt eller udvikler måske en helt anden retfærdighedsfølelse de kan blive tiltrukket af andre hierarkier, hvor de oplever, at der er bedre plads til dem. KRIM anser kriminalitet som et oplagt middel til behovstilfredsstillelse for de mennesker, der ikke kender til andre midler ønsker vi andre at dæmpe brugen af dette middel, er det nærliggende, at vi overvejer at anvise nogle bedre midler til behovstilfredsstillelse eller gør os nogle overvejelser om de behov, som vi selv har. Side 2

3 Lovovertrædere kan profitere af at lære om (og især opleve) retfærdighed Sådan tror KRIM, at vore klienter kan bringes til at fatte større interesse for alternativer til kriminalitet: at vore klienter får kendskab til deres rettigheder (idéen bag KRIMs retshjælp), at de lærer at bruge loven, at de lærer at forandre loven, når det er nødvendigt, at vore klienter bliver dårligere til at adlyde (for eksempel bandeledere og fængselsbetjente) og bedre til at lytte til og få dækket egne behov, at dem, der ikke har, ikke nøjes med at stjæle fra dem, der har, men i stedet begynder at kræve fra dem, der har, at vore klienter smider de dommere, fængselsfolk, advokater, politifolk, socialrådgivere, journalister, reklamefolk osv, som lever af dem, på porten og udskifter deres kriminalitet med aktiviteter, som er mere profitable eller på anden måde værdiskabende for dem selv (de bliver bedre til at forsørge sig selv frem for direkte eller indirekte at forsørge andre). Ovennævnte forslag skal opfattes som et idé-katalog og er således ikke udtømmende. Side 3

4 Landsforeningen KRIM mener om straffelovgivningen overordnet: at straffelovgivningen særligt skal værne samfundet mod myndigheders magtmisbrug samt misbrug af og monopolisering af økonomisk og politisk indflydelse. at strafferetlige tiltag bør minimeres over for den type kriminalitet, der sædvanligvis begås af unge, arbejdsløse, narkomaner, psykiske afvigere eller andre mere eller mindre ressourcesvage personer. I stedet skal disse gruppers adfærd påvirkes gennem uddannelsespolitiske, socialpolitiske og arbejdsmarkedspolitiske tiltag indrettet på at øge disses indflydelse på samfundet og på deres eget liv og dermed disses interesse i, at samfundets love og regler efterleves. at borgere, der sættes i fængsel, i videst muligt omfang skal informeres om disses rettigheder og muligheder for at få mere del i samfundskagen. at borgerne ved at udøve en effektiv kontrol med politi, fængselsmyndigheder og domstole medvirker til at holde liv i et effektivt folkestyre. Kontrol med politi, fængsels- og retsvæsen er en væsentlig del af KRIMs virksomhed. Krim har opmærksomheden rettet mod politi, fængsels- og retsvæsen for at modvirke, at der begås lovbrud eller varetages usaglige hensyn ved udøvelsen af disse institutioners beføjelser: KRIM mener, at myndigheder med vidtgående magt bør undergives vidtgående kontrol. Når magtmisbrug eller uregelmæssigheder for eksempel i politiet afsløres, og der reageres effektivt mod de ansvarlige, øges borgernes tillid til, at den øvrige del af korpset varetager opgaverne korrekt. Borgernes tillid til politiet bidrager i sig selv til, at forbrydelser opklares. Langt den meste kriminalitet opklares gennem borgernes henvendelser til politiet med anmeldelser, vidneudsagn mv. Politiet kan således ikke yde en relevant indsats, hvis borgernes tillid til politiet er så begrænset, at de ikke henvender sig. Krim mener i øvrigt: at ansatte i politiet i højere grad skal afspejle hele befolkningen og i mindre grad skal være yngre hvide mænd og kvinder med konventionelle livsværdier og "pæne papirer" at stillinger i justitsvæsenet bør besættes af jurister med alsidig erfaring samt forskellige livsværdier og ikke kun af jurister, hvis væsentligste kvalifikation er høje eksamenskarakterer Side 4

5 Konkrete strafferetlige tiltag Her vil KRIM straffe mindre Krim foreslår øget brug af andre reaktionsmåder end straf - f.eks. tilbud om uddannelse, rådgivning mv. - overfor lovovertrædere, som lever under særlig dårlige vilkår. Disse er ofte indblandet i relativt harmløse forbrydelser som f.eks.: tyverier - især butikstyverier bedragerier mod sociale myndigheder mindre ejendomsforbrydelser mindre voldsforbrydelser - slagsmål mv. brug af euforiserende stoffer Nedenfor vises eksempler på adfærd, hvor straf efter KRIMs opfattelse er et muligt (supplerende) middel til adfærdsregulering: distribution af usunde og farlige produkter ødelæggelser af miljøet brud på arbejdsmiljøregler vildledende markedsføring skatteunddragelser i større omfang monopolisering af produktionen af varer og tjenesteydelser myndigheders magtmisbrug. Side 5

Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag?

Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag? Bilag 1 Transskription af interview med Ramus Paludan Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag? Ja,

Læs mere

Sidste led i borgernes retssikkerhed

Sidste led i borgernes retssikkerhed Sidste led i borgernes retssikkerhed Af Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen Den 1. februar i år tiltrådte jeg stillingen som Folketingets Ombudsmand og afløste samtidig Hans Gammeltoft-Hansen,

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over. Høringssvar vedrørende Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2012 om seksualforbrydelser.

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over. Høringssvar vedrørende Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2012 om seksualforbrydelser. Retsudvalget 2012-13 L 141 Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 5. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2012-731-0024 Dok.: 581616 K O M M E

Læs mere

Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde. Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge

Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde. Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge Lektor, cand. jur. Bente Adolphsen April 2015 1 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag 1 Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag Forord 3 1. Udgangspunktet 4 1.1 Et ekskluderende samfund 4 1.2 Rådets menneskesyn 6 1.3 De socialt udsatte hvem er de? 7 1.4 Rådets rolle 8 2. Social

Læs mere

Elektronisk overvågning

Elektronisk overvågning Elektronisk overvågning Slutdokument og ekspertindlæg fra konsensuskonference den 17.- 20. november 2000 Teknologirådets rapporter 2000/9 Elektronisk overvågning Borgerpanelets spørgsmål og slutdokument

Læs mere

Kriminalforsorgens Principprogram

Kriminalforsorgens Principprogram Kriminalforsorgens Principprogram Kriminalforsorgens Principprogram Forord Kriminalforsorgen har et formål. Når vi skal opfylde dette formål, er der visse almene krav fra samfundets side, som vi skal

Læs mere

Kerneopgaven for og med borgerne

Kerneopgaven for og med borgerne Kerneopgaven for og med borgerne Udarbejdet af TeamArbejdsliv og Center for Industriel Produktion, AAU KBH for Fremfærd Forfattere: Eva Thoft, Ole Henning Sørensen, Peter Hasle, Hans Hvenegaard Indledning

Læs mere

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution BØRN STATUS 2013 BØRN STATUS 2013 Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige emner og

Læs mere

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER Kom bare ind... Ligebehandlingsafdelingen, Institut for Menneskerettigheder Redaktion: Signe Stensgaard

Læs mere

Enhedslistens sociale genopretningsplan

Enhedslistens sociale genopretningsplan Enhedslistens sociale genopretningsplan I valgkampen har økonomi indtil videre været et varmt emne. Og økonomisk genopretning er vigtig! Men Danmark har i lige så høj grad brug for social genopretning.

Læs mere

I en højere sags tjeneste

I en højere sags tjeneste I en højere sags tjeneste Afvejningen mellem overvågning og privatliv i en retlig kontekst Af Lars Bo Langsted & Søren Sandfeld Jakobsen Abstract Artiklen behandler ud fra en retsdogmatisk metode nogle

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Kriminelle betaler høj pris efter endt straf

Kriminelle betaler høj pris efter endt straf Nyt fra Juni 2008 Kriminelle betaler høj pris endt straf For ste gang er der gennemt en analyse af, hvilken økonomisk straf de kriminelle står til i Danmark, de har været i fængsel. Denne uformelle straf

Læs mere

En dansk fremtid. Danskernes Parti Principprogram

En dansk fremtid. Danskernes Parti Principprogram En dansk fremtid Danskernes Parti Principprogram En dansk fremtid DANSKERNES PARTI PRINCIPPROGRAM Udgivet af Danskernes Parti Danskernes Parti www.danskernesparti.dk info@danskernesparti.dk Tekst og billeder

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 3.0, af januar 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere

Empowerment i beskæftigelsesindsatsen

Empowerment i beskæftigelsesindsatsen Notat Dato 3. maj 2013 MLJ, MEB, HEN ESDH-sag: 14489 Side 1 af 16 Empowerment i beskæftigelsesindsatsen Indholdsfortegnelse: 1 Indledning 2. Begrebet empowerment ift. beskæftigelsesindsatsen 2.1 En anden

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Klart ansvar for de svageste

Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Klart ansvar for de svageste Oplæg om det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

Konkurrencestaten slår dem ud!!!

Konkurrencestaten slår dem ud!!! Konkurrencestaten slår dem ud!!! Folkerigsdag lørdag den 2. august 2014, Valby Kulturhus Indlæg af Ole Meldgaard, Chefkonsulent på Kofoeds Skole Konkurrencestaten, selve navnet lyder som en trompetfanfare.

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Bachelorprojekt opgave.

Bachelorprojekt opgave. Bachelorprojekt opgave. Indsatte inklusion i samfundet. Studerende: Kersti Møldrup Pedersen Studienummer: 145425 Skole: PGE10F, VIA University College Pædagoguddannelsen, Campus Horsens Vejleder: Marlene

Læs mere

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde?

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? Indledende afstemninger: Hvem er vi i salen? A. Hvad er dit køn 1. Kvinde 2. Mand 3. Kan / vil ikke svare B. Hvad er din alder 1. 6. Kan / vil ikke svare Tema 1:

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Resocialisering af kriminelle

Resocialisering af kriminelle Resocialisering af kriminelle Rehabilitation of criminals D e n n e p r o j e k t r a p p o r t e r u d a r b e j d e t a f s t u d e r e n d e p å s o c i a l r å d g i v e r u d d a n n e l s e n v e

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

DRs Programetik 2009. Etiske retningslinjer for DRs programmer og medarbejdere

DRs Programetik 2009. Etiske retningslinjer for DRs programmer og medarbejdere DRs Programetik 2009 Etiske retningslinjer for DRs programmer og medarbejdere DRs PROGRAMETIK 2009 er vedtaget af DRs direktion 23.juni 2009, trådt i kraft 1. december 2009 og findes i netversion på DR

Læs mere