Europa-Parlamentet holder samling: marts 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europa-Parlamentet holder samling: marts 2011"

Transkript

1 Europa-Parlamentet holder samling: marts 2011 Europa-Parlamentets medlemmer er fra den marts samlet til plenarmøde i Strasbourg. Oprettelsen af en permanent stabilitetsmekanisme for eurozonen, styrkelse af forbrugernes rettigheder og udenlandske arbejdstageres rettigheder vil være blandt emnerne på dagsordenen. Denne temasektion vil blive løbende opdateret med nyheder fra samlingen. Nedenfor kan du læse Pressetjenestens nyhedsbrev. DA Pressetjenesten Direktoratet for Pressetjenesten Direktør - Talsmand : Jaume DUCH GUILLOT Reference No.: FCS16061 Press switchboard number (32-2) /13

2 Nyhedsbrev for samlingen Focus Forbrugerrettigheder: Større tillid hos forbrugerne skal fremme handel over grænser Nye EU-regler om forbrugerbeskyttelse skal øge forbrugernes tillid og sikre gennemsigtige regler for virksomhederne for at frigøre det store vækstpotentiale, der skønnes at være inden for handel på tværs af grænserne mellem EU-landene. MEP'erne stemmer torsdag om ændringsforslag fra Udvalget for det Indre Marked til en ny forbrugerrettighedslov. MEP'erne stemmer om stabilitetsmekanismen forud for Det Europæiske Råd MEP'erne debatter EU-topmødet den marts med Rådets og Kommissionens repræsentanter onsdag. Samme dag stemmer de om Rådets forslag om at oprette en permanent stabilitetsmekanisme for eurozonen. Medlemsstaterne forventes at vedtage stabilitetsmekanismen under det kommende Rådsmøde sammen med europagten. Lige rettigheder og ligebehandling for udenlandske arbejdstagere Arbejdstagere, der kommer fra lande uden for EU, har krav på samme rettigheder med hensyn til arbejdstid, ferie og social sikring som EU-borgere, siger ændringsforslag til direktivet om kombineret ansøgningsprocedure for ikke EU-borgere, som kommer til afstemning torsdag. Lovforslaget vil gøre det muligt for indvandrere at få arbejds- og opholdstilladelse gennem én enkelt procedure. Parlamentet giver sit syn på 2012-budgettet Tilstrækkelige ressourcer til EU 2020-strategien og bedre koordination af europæiske og nationale budgetter er de centrale krav i beslutningsforslaget om EU's generelle budget for 2012, udarbejdet af Francesca Balzani (S&D, IT). MEP'erne vedtager deres anbefalinger til EU's generelle budget for 2012 på torsdag FCS /13

3 Åbning af samlingen: Mellemøsten, anklager om korruption mod MEP'er og ugen mod racisme Ved åbningen af onsdagens Plenarforsamling i Bruxelles kommenterede Europa-Parlamentets formand Jerzy Buzek på situationen i Bahrain, Syrien og Yemen; sidste søndags artikel i en britisk avis, der rettede korruptionsanklager mod navngivne MEP'er og endelig ugen for Solidaritet med mennesker, der kæmper mod racisme og diskrimination. Først og fremmest gav Jerzy Buzek en varm velkomst til en fremtrædende besøgende, Maria Romana De Gasperi, datter af afdøde Alcide Gasperi, tidligere italiensk premierminster, formand for Europa-Parlamentet og en af grundlæggerne af Den Europæiske Union. Buzek talte derefter om de "foruroligende nyheder" fra Bahrain, Syrien og Yemen om undertrykkelse af demonstrationer for mennesker, der ønsker demokratiske forandringer. "Når regeringer vender deres våben mod deres eget folk, mister de al legitimitet", sagde formanden. "Volden må standses og gerningsmændene stilles for retten". I denne uge markerer det internationale samfund ugen for Solidaritet med mennesker, der kæmper mod racisme og diskrimination. "Meget er blevet gjort for at udrydde racisme, men meget mangler endnu at blive gjort", understregede formanden. Anklager om bestikkelse Endelig talte Buzek længe om situationen i kølvandet på sidste weekends anklager i Sunday Times mod MEP'er, der var rede til at tage imod penge fra lobbyister. "En af vores kollegaer, hr. Thaler, er trådt tilbage", meddelte formanden forsamlingen. "En anden kollega, hr. Strasser, har meddelt, at han agter at træde tilbage inden for de næste par dage." "En tredje, hr. Severin, har forladt sin politiske gruppe, den socialdemokratiske gruppe, og er blevet løsgænger". "Disse fratrædelser er et resultat af de alvorlige beskyldninger, der fremkom i pressen om, at nogen medlemmer af denne forsamling skulle have handlet mod loven". Han meddelte, at medlemmerne af Europa-Parlamentets Bestyrelse havde diskuteret situationen her til morgen og ville fortsætte deres drøftelser i aften. Formanden fortsatte: "På Bestyrelsens vegne, og flertallet af mine kollegaer i dette rum, kan jeg sige, at vi er fast besluttet på, at udvise nultolerance over for den slags handlinger, der har ført til, at vores kollegaer er trådt tilbage". "Som formand er jeg fast besluttet på, at opretholde Parlamentets og alle dets medlemmers integritet". "Parlamentet ønsker de faktiske omstændigheder belyst", tilføjede han og vi vil samarbejde med alle kompetente myndigheder. Desuden vil Parlamentet "styrke sit adfærdskodeks" for sådanne tilfælde og indføre "et juridisk bindende adfærdskodeks for lobbyvirksomhed inden for EU-institutionerne". Formanden lovede at holde Parlamentet ajour med udviklingen. Ændringer til dagsorden: Parlamentet vedtog følgende ændringer til dagsordenen for ugens miniplenar: En debat om situationen i Japan, herunder situationen på atomkraftværkerne, bliver afholdt onsdag eftermiddag efter Rådets og Kommissionens udtalelser. En "solidaritets"-resolution kommer til afstemning torsdag. Debatten om en revision af den europæiske naboskabspolitik er udsat til april. Balzani-rapporten om forberedelserne til 2012-budgettet er flyttet til torsdag og vil finde sted efter forhandlingerne om luftfartsaftaler FCS /13

4 En mundtlig forespørgsel fra Miljøudvalget til Kommissionen om gennemførelsen af direktivet om brændstofkvalitet, herunder en standardværdi for tjæresand og olieskifer, er blevet tilføjet dagsordenen. Der vil ikke blive stemt om nogen resolution. Chichester rapporten om det europæiske agentur for net- og informationssikkerhed vil blive stemt torsdag uden forudgående debat. Simpson-rapporten om europæiske statistikker for turisme, Moreira-rapporten om makrofinansiel assistance til Georgien samt resolutionerne om en fiskeriaftale med Mauritania er udskudt til april Plenaren. Nye medlemmer Formanden annoncerede at Brice Hortefeux (EPP, FR) i morgen den 24. marts, erstatter Catherine Soullié (EPP, FR), der er trådt tilbage FCS /13

5 Parlamentet godkender traktatændring for stabilitetsmekanismen Parlamentet støttede en begrænset traktatændring, der skal tillade oprettelsen af den europæiske stabilitetsmekanisme, i en afstemning onsdag, dagen før EU's medlemsstater forventes at give deres tilslutning til det nye redskab. MEP'erne udtrykte tilfredshed med de "positive signaler" fra medlemsstaterne om at bringe den mellemstatslige mekanisme nærmere EU's rammer. MEP'erne har kritiseret det oprindelige forslag fra Det Europæiske Råd både med hensyn til metoden og indholdet, fordi ingen af delene respekterer "unions-metoden". De to ordførere, Elmar Brok (EPP, DE) og Roberto Gualtieri (S&D, IT) har ført forhandlinger med de andre EU-institutioner for at skabe grundlag for en positiv udtalelse fra Parlamentet om stabilitetsmekanismen. "Inden for de sidste par dage er vores mål blevet nået," sagde Elmar Brok på et udvalgsmøde tirsdag og tilføjede, at "vi har bidraget til at sikre, at Kommissionen involveres". Han understregede, at også Parlamentet vil blive involveret i processen, eftersom Rådet og Kommissionen regelmæssigt vil rådføre sig med det. Roberto Gualtieri sagde: "Parlamentet vil afgive en udtalelse, der er afbalanceret, og som dækker det væsentlige" og beskrev den fremtidige stabilitetsmekanisme som "en mellemstatslig vogn i et institutionelt tog". Væsentligste resultater Parlamentet anerkendte de "positive signaler", der er kommet til udtryk i breve fra Formanden for Det Europæiske Råd, fra eurogruppens formand og fra Kommissæren for Økonomiske Anliggender. I deres breve bemærker de to institutioner, at Kommissionen vil foreslå en forordning, som vil klarlægge procedurerne for stabilitetsmekanismen og sikre sammenhængen med EU's multilaterale overvågningssystem. Desuden er Kommissionens rolle nu klart defineret med hensyn til stabilitetsmekanismens drift, sådan som MEP'erne har krævet. Kommissionen vil spille en central rolle i mekanismen med hensyn til at vurdere og analysere samt stille forslag og overvåge. Parlamentet vil regelmæssig blive informeret. Forbehold MEP'erne støttede Det Europæiske Råds forslag om en traktatændring med stemmerne 494 for, 100 imod og 9 hverken for eller imod, men gentog samtidig "at det ville have været at foretrække" at holde sig til unionsmetoden, sådan som det også blev understreget i en udtalelse fra Den Europæiske Centralbank. Baggrund EU's medlemsstater blev på topmødet den 10. december enige om en begrænset traktatændring for at tillade oprettelsen af en permanent krisemekanisme, der skal sikre stabilitet i eurozonen. Denne "revision af artikel 136" i Traktaten krævede høring af Parlamentet, Kommissionen og Den Europæiske Centralbank. Medlemsstaterne forventes at vedtage ændringen formelt på Det Europæiske Råds forårsmøde den marts. Derefter skal ændringen stadig ratificeres af alle 27 medlemsstater. Det er målet, at stabilitetsmekanismen skal træde i kraft 1. januar FCS /13

6 Debat om situationen i Japan og konsekvenserne for Europa Den ufattelige naturkatastrofe, der den 11. marts ramte Japan, har kostet tusindvis af menneskeliv. Herudover har den efterfølgende ulykke i Fukushima- kraftværket ført til udslip af store mængder radioaktivt materiale. Onsdag aften drøftede MEP erne, hvad Europa kan lære af hændelsesforløbet, og torsdag vedtog de en resolution, hvori de udtrykker deres solidaritet med den japanske befolkning. Samtlige talere udtrykte deres medfølelse, solidaritet og sympati med ofrene og deres pårørende. De udtrykte deres store respekt, for de mennesker, der hver dag arbejder på at reducere de skadelige følgevirkninger af jordskælvet. Ungarns udenrigsminister, Györi Enikő, sagde på vegne af Rådet, at atomulykken i Japan endnu ikke har haft nogen direkte konsekvenser for EU-borgere. EU-hjælp til Japan Györi Enikő fortalte, at EU havde handlet resolut og omgående tilbudt humanitær bistand og teknisk ekspertise til Japan. EU-landene har blandt andet sendt specialister i radiologi og nuklear teknologi til Japan, og Kommissionen har sendt et administrativt eksperthold, der skal koordinere medlemsstaternes individuelle bidrag. EU s energikommissær, Günther Oettinger, kunne desuden fortælle, at der i morgen (torsdag) vil blive sendt store mængder nødhjælpsrationer af sted. Læren for Europa Oettinger understregede, at man fra Kommissionens side vil se med stor alvor på sikkerhedsniveauet i de europæiske atomkraftværker. EU's 143 atomkraftværker vil blive genstand for "stresstests", der blandt andet vil tage højde for de risici som jordskælv, oversvømmelser og lokale strømsvigt udgør. Tyske Elmar Brok (EPP) mente, at samtlige stresstests bør ske efter fælles europæiske retningslinjer. "Der er ingen grænser når det handler om atomsikkerhed", sagde han. Györi Enikő tilføjede, at man også vil inddrage EU s nabolande i testordningen. Flere MEP er mente, at der var behov for helt at ændre den europæiske tilgang til atomkraftenergi. "Vi er nødt til at have en langsigtet strategi og mindske vores afhængighed af atomkraftenergi", sagde Marita Ulvskog (S&D). Det var et synspunkt, der blev bakket op af britiske Bairbre de Brún (GUE/NGL), der mente, at tiden ganske enkelt var inde til at "skabe et atomfrit Europa". Rebecca Harms fra Parlamentets grønne gruppe syntes, at stresstests var en udmærket idé, så længe det langsigtede mål var, at droppe atomkraftenergi. Behov for en "mindre emotionel" tilgang til atomkraft "Når vi vurderer følgerne af katastrofen, skal vi basere vores diskussion på information og viden... Vi er nødt til at reformere vores energiproduktion og sigte mod sikker vedvarende energi, og vi er nødt til at gøre det nu!", fastslog svenske Lena Ek (ALDE). Italienske Fiorello Provera (EFD) advarede mod at "glemme" og opfordrede til at gribe problemstillingen an på en "videnskabelig måde". Britiske Giles Chichester (ECR) mente til gengæld ikke, at Europa kunne tillade sig at se bort fra atomkraft. Han mindede forsamlingen om, at der også finder mange dødsfald sted inden for andre energisektorer. Der vil i forbindelse næste med plenarmøde fra den april blive afholdt en debat, der sætter fokus på atomenergisikkerhed i EU FCS /13

7 MEP ere kræver bedre beskyttelse af personoplysninger efter amerikansk WikiLeaks-dom En amerikansk domstol fastslog for nylig, at selskabet bag Twitter er forpligtiget til at udlevere personlige dataoplysninger om brugere, der menes at have tilknytning til WikiLeaks. Under en debat onsdag aften drøftede MEP erne, hvilke implikationer denne dom vil få for EU-borgere. I januar 2011 offentliggjorde Twitter en stævning fra det amerikanske justitsministerium, der bad om at få udleveret samtlige dataoplysninger om personer, der mistænkes for at have forbindelse til WikiLeaks-hjemmesiden, heriblandt et islandsk parlamentsmedlem og en hollandsk statsborger. Mange frygter, at de amerikanske myndigheder vil få adgang til personoplysninger om de over Twitter- brugere, der dagligt følger WikiLeaks. Flere MEP er mener, at dommen vil kan føre til en overtrædelse af de europæiske regler om databeskyttelse, hvis de amerikanske myndigheder får adgang til EU-borgeres personlige oplysninger. De fleste talere var enige om, at de amerikanske retslige procedurer måtte respekteres, men at en opdatering de europæiske databeskyttelsesregler er påkrævet for at sikre beskyttelsen af europæiske borgere. Den ungarske udenrigsminister, Enikő Györi, sagde på vegne af Rådet, at der ikke er nogen beviser for, at den amerikanske dom vil føre til en krænkelse af EU- lovgivningen om databeskyttelse: "Det er op til de nationale myndigheder at sikre tilstrækkelig beskyttelse af deres borgeres personoplysninger", sagde han. Kommissær for retlige anliggender, Viviane Reding, mente heller ikke, at der var tale om en juridisk krænkelse af EU-borgeres rettigheder: "Kommissionen har ingen kompetence i forhold til, hvordan et tredjeland anvender sine retslige procedurer i efterforskningssager... Når europæiske borgere benytter Twitter, har de givet udtrykkeligt samtykke til Twitters [interne] databeskyttelsespolitik". Tyske Axel Voss (EPP) mente, at man fra europæisk side burde se nærmere på de regler, der regulerer databeskyttelse i Europa: "Vi er forpligtet til at respektere amerikansk lov, men vi er nødt til at opgradere databeskyttelseslovgivningen og præcisere reglerne om overførsel af personoplysninger, og det skal ske ved at opdatere de transatlantiske aftaler om databeskyttelse". Den britiske socialdemokrat Claude Moraes advarede om, at EU's borgere meget let kunne blive mål for amerikanske efterretningssager. Han var særlig bekymret for databeskyttelsessikkerheden for de tusindvis af uskyldige europæere, der dagligt følger WikiLeaks. Han opfordrede til at stramme EU-reglerne, så de mere præcist definerer kravet om databeskyttelse. Hollandske Sophie in 't Veld fra den liberale ALDE- gruppe sagde: "Den amerikanske domstol har gjort gældende, at når man benytter Twitter, har man ikke længere krav på en forventning om privatlivets fred, hvilket betyder, at EU-borgere ikke længere har nogen retlig beskyttelse, da Twitter er baseret i USA". Hun mente, at det var et problem, som man måtte se nærmere på i forbindelse med revisionen af databeskyttelsesdirektivet. Jan Philipp Albrecht (Tyskland) fra Parlamentets grønne gruppe var utilfreds med det faktum, at EU-borgere i stigende grad lider under juridiske beslutninger foretaget i tredjelande. Han opfordrede medlemsstaternes regeringer til at sikre deres borgeres krav på databeskyttelse. "Retten til privatlivets fred bør sikres så vidt muligt, men borgernes ret til privatlivets fred må ikke ende med at få større betydning end kampen mod terrorisme", mente hollandske Daniel van der Stoep (NI). Nedenfor kan du se en videooptagelse fra debatten FCS /13

8 Direktivet om forbrugerrettigheder: E-shopping skal gøres lettere Onlineshopping er de senere år blevet mere og mere populært, men forbrugerne og de erhvervsdrivende oplever stadig mange barrierer. Det nye direktiv om forbrugerrettigheder skal gøre e-handel nemmere og mere sikkert og dermed bidrage til at øge den grænseoverskridende handel i EU. Ordfører Andreas Schwab (EPP, Tyskland) understreger, at direktivet er af "afgørende betydning" for det indre markeds udvikling. Bedre beskyttelse af e-forbrugerne Forbrugerne får en fortrydelsesret på to uger fra den dag, hvor de modtager en vare. Denne ret vil også gælde for varer i digitalt format (f.eks. film), men kun intil det tidspunkt, hvor forbrugeren begynder at downloade indholdet. Hvis den erhvervsdrivende undlader at informere forbrugeren om fortrydelsesretten, vil den kunne forlænges i op til et år. MEP erne ønsker desuden at indføre en ny oplysningspligt, hvad angår den erhvervsdrivendes adresse på det faste forretningssted samt telefon-, faxnummer eller -adresse, således at forbrugeren hurtigt og effektivt kan kommunikere med den erhvervsdrivende. Den erhvervsdrivende skal oplyse, hvortil hans produkter afsendes. I dag er der mange onlinebutikker, der ikke sælger til alle EU-lande, men kunderne informeres ofte først i den allersidste fase af onlinebetalingsproceduren. Endelig vil forbrugerne få mulighed for at vælge imellem elektroniske og ikke-elektroniske betalingsformer. Onlineshopping vitalt for det indre marked "Grænseoverskridende onlineshopping har en væsentlig betydning for det indre marked, og det er et marked i konstant vækst. Men den nuværende juridiske opsplitning [af de europæiske markeder] virker afskrækkende på både forbrugere og virksomheder", fortæller ordfører Andreas Schwab. Han tilføjer, at e-erhvervsdrivende ofte skal sætte sig ind i 27 forskellige nationale regelsæt, hvis de ønsker at sælge deres produkter i samtlige EU-lande. Næste skridt Udvalget om Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse har godkendt ændringerne til direktivet, og Parlamentet vil som helhed tage stilling til lovforslaget torsdag. "Torsdagens afstemning vil udgøre et godt udgangspunkt for de videre forhandlinger med Rådet, som kan og bør starte snart", siger Schwab. Onlineshopping I 2010 købte næsten 60 % af forbrugerne varer eller tjenesteydelser over internettet 8 % af al handel forgår over internettet 51 % af europæiske detailhandlere sælger deres varer over internettet, men kun 21 % sælger til andre EU-lande Forbrugerne i Storbritannien, Danmark, Tyskland og Holland er de mest aktive, når det kommer til onlinehandel FCS /13

9 Kombineret opholds- og arbejdstilladelse: Ligebehandling for udenlandsk arbejdskraft Arbejdstagere fra lande uden for EU bør nyde de samme rettigheder som EU-statsborgere med hensyn til arbejdsbetingelser. Det er hovedbudskabet i det direktiv om en "kombineret tilladelse", som Europa-Parlamentet vedtog i dag. Formålet med direktivet er at forenkle procedurerne for såvel indvandrere som deres arbejdsgivere gennem indførelse af en kombineret opholds- og arbejdstilladelse. Direktivforslaget om en "kombineret tilladelse" blev godkendt med Parlamentets ændringsforslag med stemmerne 311 for, 216 imod og 81 hverken/eller. Formålet er at forenkle proceduren for de indvandrere, der ønsker at bo og arbejde i en EU-medlemsstat. I henhold til forslaget skal de kunne opnå opholds- og arbejdstilladelse gennem en enkelt ansøgningsprocedure. Dermed skal arbejdstagere fra lande uden for EU kunne nyde godt af tilsvarende rettigheder som EU-statsborgere med hensyn til løn, sundhed, arbejdsmiljø, arbejdstid og ferie. Parlamentet understreger imidlertid, at direktivet ikke berører medlemsstaternes kompetence til at fastsætte bestemmelser for indrejsetilladelser, herunder for antallet af indrejsetilladelser til tredjelandsstatsborgere med henblik på beskæftigelse. Med henblik på en bedre kontrol af indvandring opfordres medlemsstaterne til tydeligt angive på alle opholdstilladelser, hvorvidt den pågældende person har ret til at arbejde. Der vil således ikke være behov for at udstede yderligere dokumenter i den forbindelse. Hvem bliver dækket? Efter Parlamentets mening bør de nye fælles europæiske regler omfatte statsborgere fra tredjelande, der søger om opholds- og arbejdstilladelse i en EU medlemsstat, eller som allerede har lovligt ophold i et EU-land. Reglerne skal derimod ikke omfatte arbejdstagere fra multinationale selskaber, der kommer for at arbejde i en af selskabets europæiske filialer som "virksomhedsinternt udstationerede." Sæsonarbejdere skal heller ikke være omfattet. Begge disse kategorier vil blive dækket af nye EU-direktiver. Personer med flygtningestatus eller tilsvarende opholdstilladelse er allerede omfattet af eksisterende EU-regler, og de vil derfor heller ikke være omfattet. Medlemmerne er enige om, at direktivet ikke skal gælde for udenlandske arbejdstagere i forbindelse med udstationering. Det skal dog ikke afholde indvandrere med lovligt ophold og beskæftigelse, som er ansat i en EU-medlemsstat, og som bliver udstationeret til en anden medlemsstat, fra at nyde godt af de samme rettigheder som udsendelsesmedlemsstatens egne statsborgere under hele deres udstationering. Ligebehandling med færre restriktioner Parlamentet går ind for, at medlemsstaterne skal kunne begrænse adgangen til sociale sikringsydelser for arbejdstagere fra tredjelande. De må dog ikke begrænse disse rettigheder for arbejdstagere fra tredjelande, der er i beskæftigelse, eller som har været beskæftiget i mindst 6 måneder og som er registreret som arbejdsløse. Medlemsstaterne skal også have mulighed for at begrænse adgangen til de særlige familieydelser til de arbejdstagere, der har fået tilladelse til at arbejde i en periode på mere end 6 måneder. Arbejdstagere skal have mulighed for at søge om skattefradrag i opholdslandet. Deres familie skal imidlertid kun kunne nyde godt af disse skattefordele, såfremt de har ophold i den samme EU-medlemsstat. Arbejdstagere fra lande uden for EU skal kunne modtage pension, når de flyttet tilbage til deres hjemland. Det skal ske på de samme betingelser som for EU-statsborgere FCS /13

10 Medlemsstaterne skal kunne begrænse adgangen til visse offentlige ydelser, herunder sociale boliger, til de arbejdstagere, der rent faktisk er i beskæftigelse. Medlemsstaterne skal også have mulighed for at begrænse adgangen til uddannelse, herunder faglig efteruddannelse, til de arbejdstagere fra lande uden for EU, der er i arbejde eller som har haft arbejde. De skal ligeledes kunne indføre specifikke krav, herunder krav om sprogkundskaber og betaling af studiegebyrer, for at give adgang til universitetsuddannelser og videregående uddannelser, der ikke hænger direkte sammen med den konkrete beskæftigelse. Næste skridt Parlamentets ændringsforslag vil nu blive vurderet af EU's justits- og indenrigsministre. I henhold til Lissabon-traktaten lovgiver Parlamentet og Ministerrådet på lige fod i anliggender vedrørende lovlig indvandring. Danmark, Irland og Storbritannien deltager ikke i indførelsen af dette direktiv på grund af nationale undtagelser FCS /13

11 Bedre rettigheder for online købere Nye regler for forbrugerrettigheder, der skal give bedre beskyttelse for online købere og øge forbrugernes tillid til at handle over grænser, var torsdag til afstemning i Europa-Parlamentet. MEP'erne godkendte ændringsforslag til lovforslaget, men endte med, på opfordring af Parlamentets ordfører Andreas Schwab (EPP, DE) at sende betænkningen tilbage til udvalget for det Indre Marked. Ændringsforslagene, der nu har fået bred opbakning af det samlede Parlament, vil formentlig udgøre grundlaget for forhandlinger med Rådet. Den nye EU-lovgivning bør omfatte næsten alle former for køb, uanset om det foretages i en butik, over telefonen, postordre eller online, siger Parlamentet. De nye regler vil opdatere eksisterende EU-lovgivning for at tage hensyn til udviklingen i internetsalg og give bedre beskyttelse for online købere. De foreslåede regler, som Parlamentet støttede idag, vil styrke forbrugernes rettigheder på en række områder, særligt med hensyn til information, levering og fortrydelsesret, og vil samtidig præcisere reglerne for digitale downloads samt begrænse bureaukrati for små og mellemstore virksomheder. Ret til at træffe informerede valg Det bør være klart for forbrugerne, hvem sælger er, præcist hvad de køber, og hvor meget det vil koste, når de handler på nettet eller ved at bestille fra et katalog. Identitet og adresse på sælger skal altid fremstå tydeligt, så forbrugeren ved, hvordan han kan kontakte sælger, siger MEP'erne. De nye informationsregler vil også sætte en stopper for skjulte gebyrer, som fx brugen af allerede afkrydsede felter, der tilbyder ekstra services ved køb over internettet. Desuden vil køber skulle acceptere den samlede pris, før et salg er afsluttet. Levering og ansvar for fragt Leveringen er der, hvor de fleste forbrugere oplever problemer idag. Enhver vare eller tjenesteydelse, der bestilles over nettet eller telefonen vil skulle leveres til køber inden 30 dage. Forbrugeren vil ellers have ret til at annullere købet. Sælger er ansvarlig for eventuelle skader eller bortkomst af varen under transporten. 14 dage til at skifte mening De nye regler vil fastsætte en 14-dages EU-dækkende ret til at fortryde et køb foretaget på afstand, dvs. hvor køber ikke har haft mulighed for at besigtige varen inden købet. Hvis køberen fortryder sit køb, uanset årsagen, vil han have ret til at returnere varen. Hvis varen har kostet mere end 40, vil sælger skulle betale for omkostningerne ved at sende varen tilbage. Alle udgifter i forbindelse med købet skal tilbagebetales til forbrugeren inden 14 dage efter, at køber beviseligt har returneret varen, fastslår et nyt ændringsforslag godkendt af Parlamentet. Hvis sælger ikke informerer forbrugeren om hans fortrydelsesret, vil fortrydelsesperioden automatisk blive forlænget - ifølge Rådet til 3 måneder, efter Parlamentets mening til et år. De nye regler sigter også mod at lukke et hul i den eksisterende EU-lovgivning ved at omfatte home parties og internetauktioner i forbrugerens 14 dages fortrydelsesret. Retten til at fortryde et auktionskøb gælder dog kun, hvis der er tale om en professionel sælger og ikke en privatperson. Digitale produkter som musik, film og softwareprogrammer bør ikke omfattes af fortrydelsesretten. Ved køb af digitale produkter bør salget regnes for afsluttet, det øjeblik downloadingen begynder. Ingen ekstra bureaukrati for små og mellemstore virksomheder For ikke at skabe unødvendige administrative byrder for den lokale købmand eller håndværkeren, der laver reparationer i hjemmet, stemte Parlamentet for at udelade "hverdagshandler", hvor varen leveres øjeblikkeligt, fra informationsreglerne. For aftaler om leverin FCS /13

12 ger, der kombinerer en vare med en serviceydelse (fx en glarmester, der sætter en ny rude i et vindue) til en pris på mindre end 200 behøver de krævede informationer ikke blive givet skriftligt, siger Europa-Parlamentet. For hastereparationer, som fx et sprængt vandrør, er forbrugerens fortrydelsesret unødvendig og kan derfor udelades, siger Parlamentet FCS /13

13 2012-budgettet bør puste fornyet liv i Europas økonomi Næste års EU-budget bør være et af de vigtigste redskaber til at hjælpe Europas økonomi til at komme sig efter krisen ved at fokusere på beskæftigelse, økonomisk styring og vækst, siger MEP'erne i deres anbefalinger til Kommissionen, der er ved at forberede forslaget til næste års EU-budget. "Denne rapport er frem for alt et strategisk dokument, der ser på den nye rolle, som det europæiske budget bør spille i den bredere kontekst af økonomisk ledelse. Medlemsstaternes budgetter bør bringes på linie med hovedmålene i det europæiske budget. De overordnede europæiske mål kan kun være dem, der opregnes i Europa 2020-strategien", sagde Francesca Balzani (S&D, IT), som leder Parlamentets arbejde med næste års budget. MEP'erne understregede, at 2012-budgettet bør fokusere på gennemførelsen af fem mål i EU's 2020-strategi: Beskæftigelse, innovation, forskning og udvikling, klimaændringer og energi, uddannelse og social integration, siger beslutningsforslaget. MEP'erne modsætter sig ethvert forsøg på at begrænse eller reducere bevillinger knyttet til realiseringen af 2020-strategiens overordnede mål. MEP'erne understreger desuden, at det igangværende europæiske semester skal bruges til at forbedre koordinationen, sammenhængen og synergien mellem europæiske og nationale offentlige investeringer for bedre at kunne opnå EU's overordnede politiske mål. Budgetstøtte til nordafrikanske lande MEP'erne advarer om, at Rådets krav om at underfinansiere dele af budgettet, særligt med hensyn til samhørighed, medborgerskab og udenrigspolitik, kan sætte eksisterende foranstaltninger og programmer i fare, hvis der indtræder uforudsete begivenheder, som fx de seneste begivenheder i de nordafrikanske lande, eller hvis der opstår nye prioriteter. MEP'erne mener, at EU har en vigtig rolle at spille med at bistå og støtte de arabiske lande på dette centrale tidspunkt i den demokratiske udvikling. Øgede betalinger må forventes EU's budget er et investeringsbudget, som involverer projekter, der løber over flere år, såsom forskningsprojekter eller infrastrukturarbejder er det 6. år af det nuværende finansielle overslag ( ), hvor projekterne er i fuld gang. Det indebærer øgede betalinger efterhånden som arbejdet bliver gennemført. MEP'erne mener derfor, at en øgning i betalingerne for 2012 vil være "forventelig". Budgetkommissær Janusz Lewandowski meddelte ligeledes for nylig, at han forventer, at betalingerne vil stige med 6 til 7 milliarder euro i 2012 i forhold til i år. Betalingerne (det som betales) er en direkte følge af tilsagnene (hvad der er lovet), og de viser sig ofte med forsinkelse i forhold forpligtigelserne. Da alle retlige forpligtelser skal opfyldes, er de vigtigste politiske beslutninger dem, der bliver taget, når forpligtelserne fastlægges. Traditionelt har MEP'erne stolet på Kommissionen, som den kompetente institution til at beregne niveauet af betalingerne, mens de er dybt involveret i diskussionen om tilsagnene. Rapporten blev godkendt ved håndsoprækning. Kommissionen vil fremlægge sit formelle forslag for 2012-budgettet den 20. april. Budgettet for Parlamentet og andre institutioner, bortset fra Kommissionen, blev behandlet i en særskilt rapport af José Manuel Fernandes (EPP; PT) vedtaget den 9. marts FCS /13

Lige muligheder for mænd og kvinder

Lige muligheder for mænd og kvinder Lige muligheder for mænd og kvinder På trods af flere årtiers kamp for ligestilling har kvinder stadig ikke de samme muligheder som mænd, når det kommer til job og karriere. Herudover er det stadig kvinderne,

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(COD) 2.3.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 Udkast til udtalelse Alejandro Cercas (PE439.114v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den

Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den 20.10. 2017 Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den Danske Fagbevægelse Uge 43 / 44 2017 Indhold Kommissionen... 3 Uge 43... 3 Møde i Kommissionen... 3 Uge 44... 3 Ingen møder

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

Nedenfor kan du læse mere om de største politiske milepæle i den første halvdel af 2010.

Nedenfor kan du læse mere om de største politiske milepæle i den første halvdel af 2010. Politiske milepæle Focus Lissabon-traktaten har givet Europa-Parlamentet nye lovgivningsbeføjelser, så det nu har indflydelse på langt størstedelen af EU-lovgivningen. Det kom blandt andet til udtryk,

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Info Note 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

EU-note E 12 Offentligt

EU-note E 12 Offentligt 2012-13 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten og Folketingets repræsentant ved EU EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. december 2012 EU-Domstolen annullerer Europa-Parlamentets beslutninger

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 1112/05/DA WP 103 Udtalelse 1/2005 om databeskyttelsesniveauet i Canada i forbindelse med luftfartsselskabers overførsel af PNR- og API-oplysninger Vedtaget

Læs mere

Europa-Parlamentet holder samling i Strasbourg 25. - 26. oktober 2012

Europa-Parlamentet holder samling i Strasbourg 25. - 26. oktober 2012 Europa-Parlamentet holder samling i Strasbourg 25. - 26. oktober 2012 Europa-Parlamentets medlemmer er fra den 25. - 26. oktober samlet til plenarmøde i Strasbourg. Denne temasektion vil blive løbende

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) EUCO 25/10 CO EUR 18 CONCL 4 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD DEN 28.-29. oktober

Læs mere

5932/2/15 REV 2 ADD 1 lv/lv/hm 1 DPG

5932/2/15 REV 2 ADD 1 lv/lv/hm 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. april 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0024 (COD) 5932/2/15 REV 2 ADD 1 RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: EF 25 ECOFIN 69 DROIPEN 13 CRIMORG 15 CODEC

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.5.2017 COM(2017) 227 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om fastlæggelse af Kommissionens holdning som følge af Europa-Parlamentets beslutning

Læs mere

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument Mødedokument RETTELSE DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES MED DE ÆNDRINGER, SOM FORMANDEN VIL FORESLÅ VED BEGYNDELSEN AF MØDET ONSDAG DEN 31. MAJ 2006 30/05/06 PE DA DA Forklaring af procedurerne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

Liste over retsgrundlag der foreskriver den almindelige lovgivningsprocedure i Lissabontraktaten 1

Liste over retsgrundlag der foreskriver den almindelige lovgivningsprocedure i Lissabontraktaten 1 Liste over retsgrundlag der foreskriver den almindelige lovgivningsprocedure i Lissabontraktaten 1 Dette bilag indeholder en liste over de retsgrundlag, på hvilke den almindelige lovgivningsprocedure som

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 22. februar 2016 Nye EU-forslag om

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 20. december 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

Europa-Parlamentet holder samling i Bruxelles: februar 2012

Europa-Parlamentet holder samling i Bruxelles: februar 2012 Europa-Parlamentet holder samling i Bruxelles: 1. - 2. februar 2012 Europa-Parlamentets medlemmer er fra den 1. -2. februar samlet til plenarmøde i Bruxelles. Situationen i Iran og denne uges EU-topmøde

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16. december 2002 PE 316.394/10-24 ÆNDRINGSFORSLAG 10-24 Udkast til udtalelse (PE 316.394) Luciana Sbarbati om forslag til

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 COM(2016) 184 final 2013/0081 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 7.3.2007 PE 386.364v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-25 Udkast til udtalelse Johannes Voggenhuber Vurdering af Euratom - 50 års

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2001) 386 C5-0447/2001 2001/0154(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2001) 386 C5-0447/2001 2001/0154(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 26. april 2002 PE 316.324/17-40 ÆNDRINGSFORSLAG 17-40 Udkast til udtalelse (PE 316.324) Jean Lambert Betingelserne for tredjelandsstatsborgeres

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 8. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

Nedenfor kan du læse mere om nogle af de politikområder og lovforslag, som MEP erne vil arbejde med i 2012.

Nedenfor kan du læse mere om nogle af de politikområder og lovforslag, som MEP erne vil arbejde med i 2012. På dagsordenen i 2012 2012 ser ud til at blive et travlt år for medlemmerne af Europa-Parlamentet. Den økonomiske krise forsætter med at sætte sit præg på den politiske dagsorden. Vi kigger i denne temasektion

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget og Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 16.

Læs mere

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0151 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund-og nærhedsnotat om direktivforslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier,

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 6. juni 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til Udvalget om Kultur,

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 9. juni 2015 Forslag om bedre lovgivning i EU Europa-Kommissionen fremlagde

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET I. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2016 COM(2016) 816 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Status og de mulige veje frem med hensyn til den manglende gensidighed

Læs mere

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration 21. august 2008 Oversigt over EU-domme om familiesammenføring og fri bevægelighed Denne note søger at give

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Revision af direktivet om arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 10. juli 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 23.

Læs mere

RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP

RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP 31.7.2014 L 229/13 RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0081 (COD) 7595/16 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 5. april 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MIGR 72 RECH

Læs mere

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16. januar 2015 2013(0255(APP) UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

Europa-Parlamentet og klimakonferencen i Cancún

Europa-Parlamentet og klimakonferencen i Cancún Europa-Parlamentet og klimakonferencen i Cancún FN s klimakonference i Cancún, Mexico, der finder sted fra den 29. november 10. december 2010, er det seneste håb i bestræbelserne på at nå til enighed om

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret.

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret. Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 58 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod

Læs mere

TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE

TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE Den 3. december 2015 skal danskerne stemme om, hvorvidt det nuværende retsforbehold skal omdannes til en tilvalgsordning. INFORMATION OM FOLKEAFSTEMNINGEN OM RETSFORBEHOLDET

Læs mere

Styrtdyk i priserne på mobilopkald, sms og datatjenester i udlandet fra 1. juli

Styrtdyk i priserne på mobilopkald, sms og datatjenester i udlandet fra 1. juli IP/09/620 Strasbourg, den 22. april 2009 Styrtdyk i priserne på mobilopkald, sms og datatjenester i udlandet fra 1. juli En tekstbesked (sms), der sendes fra udlandet i EU, vil fra 1. juli højst koste

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 11.3.2010 2009/0814(NLE) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 Udkast til betænkning Íñigo Méndez de Vigo (PE439.159v02-00) om Det Europæiske Råds forslag

Læs mere

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. marts 2016 (OR. en) 6674/16 FISC 33 ECOFIN 189 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 6452/16 Vedr.: Adfærdskodeksens

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005.

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 167 Offentligt Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Jeg skal hermed forelægge dagsordenen for Rådsmødet (transport, telekommunikation

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 2015/0284(COD) 26.5.2016 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder. Rettigheder er ifølge teorien:

Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder. Rettigheder er ifølge teorien: Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder Rettigheder er ifølge teorien: 1) Civile rettigheder = fri bevægelighed, retten til privatliv, religionsfrihed og frihed fra tortur. 2) Politiske rettigheder

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt 24. september 2015 Samlet kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 6. oktober 2015 1) Automatisk udveksling af information

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 25. september 2008 EU s ombudsmand og EU s datatilsynsmyndigheden kritiserer

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. november 2009 Forslag til

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5)

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5) Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, oktober 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5) SOCIODEMOGRAFISK FOKUS Økonomisk og social sammenhørighed

Læs mere

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 EU - et indblik i hvad EU er Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 Dagens program 10:40-10:45 Velkomst 10:45-11:15 Oplæg om EU 11:15-11:25 Introduktion til dilemmaspil

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 21.1.2011 2010/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

7023/16 ADD 1 1 DPG. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. april 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203

7023/16 ADD 1 1 DPG. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. april 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. april 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203 3455. samling i Rådet for Den Europæiske Union (RETLIGE OG INDRE

Læs mere