INDHOLDSFORTEGNELSE. 2 PEFC FM Report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. 2 PEFC FM Report"

Transkript

1 Certificeret af: PEFC Skovdrift Filosoofi Tartu Estonia Årlig audit Rapport for: Den Suhrske Stiftelse i St. Merløse, Danmark Certificering forvaltet af: NEPCon Tel: Fax: Kontakt person: Morten Thorøe Rapport færdiggjort: 3. marts 2016 Audit datoer: 19. januar 2016 Audit hold: Type af certifikat: Certifikat kode: Certifikat udstedt/udløber: Organisation kontakt: Morten Thorøe Christian Rahbek FM/CoC NC-PEFC/FM Bo Jung, Godsforvalter Adresse: Bonderupvej St. Merløse Accredited by EAK Vs 1 September 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION AUDIT KONKLUSIONER AUDIT PROCESS VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER AUDIT BAGGRUND OG EVALUERING AF ÅBNE AFVIGELSER PEFC FM Report

3 INTRODUKTION Denne rapport præsenterer resultaterne af en uafhængig revision udført af et team af specialister, der repræsenterer NEPCon. Formålet med revisionen er at vurdere de økologiske, økonomiske og sociale resultater af Den Suhrske Stiftelses skovforvaltning, som defineret efter de principper og kriterier, der er fastsat af Programe for Endorsment af Forest Certification (PEFC). Denne rapport indeholder forskellige oplysninger, resultater og flere bilag. De første afsnit om skovforvaltningen vil blive offentliggjort, og kan anvendes af skovejer, NEPCon eller PEFC. Resten af bilagene er fortrolige, og kan kun revideres af autoriserede NEPCon og PEFC personale, der er bundet af en fortrolighedserklæring. En kopi af det offentligt resumé af denne rapport kan fås på NEPCon eller certifikatindehavers hjemmeside. Konfliktløsning: Hvis NEPCons kunder bliver opmærksom på organisationer eller enkeltpersoner, der er bekymrede eller har kommentarer til NEPCon og vores serviceydelser, opfordres disse parter kraftigt til at kontakte det relevante NEPCon regionale kontor. Formelle klager skal sendes skriftligt. Note: Data præsenteret i årsberetningerne skal være i metersystemet enheder 3 PEFC FM Rapport

4 1. AUDIT KONKLUSIONER 1.1. Audit Anbefalinger Baseret på organisationens efterlevelse af certificeringskravene kan følgende anbefales: Certificeringskravene er opfyldt: Efter organisationens accept af følgende afvigelse Certificeringskravene er ikke opfyldt: Yderligere kommentarer, herunder spørgsmål der er identificeret som kontroversielle eller svære at vurdere og forklaring: Ingen særlige kommentarer 1.2. Afvigelsesrapporter (NCRs) Bemærk: NCRs beskriver beviser på afvigelser konstateret under en audit. NCRs omfatter definerede tidsfrister for organisationen for at påvise overensstemmelse. Major NCRs udstedt under hovedevaluering/reevaluering skal være lukkede, inden der udstedes et certifikat. Major NCRs udstedt i forbindelse med årlige audit skal være lukket inden tidslinjen eller resultere i suspension. Afkryds hvis der ikke er identificeret afvigelser 4 PEFC FM Report

5 1.3. Observationer Bemærk: Observationer udstedes for de tidlige stadier af et problem, som ikke i sig selv udgør en afvigelse, men som auditor mener, kan føre til en fremtidig afvigelse, hvis problemet ikke behandles af organisationen; observationer kan føre til direkte afvigelser hvis den ikke behandles. Ingen observationer OBS:01/16 Standard & Krav: PEFC Danmarks Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift (PEFC DK 003-4) Kriterie: 5.3 Rapport Sektion Annex III Beskrivelse af konstateringer, der fører til observation: Observation: Af ovennævnte standard og kriterie fremgår det, at gruppelederen bl.a. skal varetage følgende funktion: Ved forespørgsel udlevere et sammendrag af den enkelte skovejendoms plan jf. PEFC Danmarks skovstandard PEFC DK 001-xx, afsnit 7.4 indeholdende minimum driftsformålet defineret i afsnit i Skovstandarden. I sammendraget kan fortrolige forretnings og personoplysninger udelades. Ligeledes kan udelades andre oplysninger for at beskytte kulturelle værdier eller følsomme naturtyper Gruppelederen har hidtil ikke modtaget forespørgsel om at udlevere sammendrag af en ejendoms plan, og har derfor ikke eksempel på hvordan kravet implementeres. Gruppelederen har ikke fastlagt ansvar eller procedure for at imødekomme en evt. forespørgsel, og har ikke defineret hvilke dele af en skovejendoms plan, der inkluderes i et sammendrag til udlevering. Det er usikkert om eksisterende aftaler med gruppemedlemmerne, sikrer at gruppelederen har accept fra medlemmerne til at offentliggøre et sammendrag af medlemmernes skovplaner. Gruppelederen bør udarbejde procedure og definere ansvar for at imødekomme en evt. forespørgsel om at udlevere sammendrag af medlemmers skovplan. Gruppelederen bør sikre, at der er indgået aftale med gruppemedlemmer, der sikrer gruppelederen formel accept fra medlemmerne til at offentliggøre sammendrag af medlemmernes skovplaner.

6 OBS: 02/16 Standard & Krav: PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3) Beskrivelse af konstateringer, der fører til observation: Rapport Sektion Kriterie: Annex I Af ovennævnte standard og kriterie fremgår det bl.a., at der I mellemaldrende og ældre tyndingsbevoksninger skal der efterlades min. 3 højstubbe (så høje som muligt) eller min. 3 liggende træer i alt. pr. ha. Herudover skal eksisterende træruiner og liggende træer under naturlig nedbrydning bevares og beskyttes. Skovgennemgangen og interview med skovforvalteren bekræfter, at der efterlades dødt ved i forbindelse med hovedskovninger og i en vis udstrækning også i forbindelse med tyndinger, hvor eskisterende døde træer normalt efterlades på roden. Liggende dødt ved efterlades også i en vis udstrækning på arealer ifm skovning og udkørsel. Det kunne dog konstateres at skovforvalter ikke har udarbejdet specifikke arbejdsinstrukser eller retningslinier til maskinførere og skovarbejdere, der skal sikre at ovennævnte krav implementeres konsistent og ensartet i forbindelse med tynding og hovedskovning. Da ovennævnte krav i kriterie er nyt i forhold til den tidligerere PEFC Skovstandard, er der særligt behov for at sikre klare instrukser til medarbejdere og maskinførere med henblik på konsistent implementering af kravet. Observation: Skovforvalter bør udarbejde specifikke arbejdsinstrukser eller retningslinier til maskinførere og skovarbejdere, der skal sikre at ovennævnte krav implementeres konsistent og ensartet i forbindelse med tynding og hovedskovning Kommentarer fra interessenter Høringsprocessen for interessenter blev arrangeret for at give deltagerne mulighed for at fremsætte bemærkninger i henhold til generelle kategorier af interesse baseret på vurderingskriterierene. NEPCon har offentligt annonceret revisionen af gruppen på NEPCons danske hjemmeside. NEPCon har ikke modtaget henvendelse fra eller kontaktet eksterne interessenter direkte i forbindelse med denne evaluering Foranstaltninger fortaget af organisation inden rapporten foreligger Godsforvalter har i umiddelbar forlængelse af revisionsbesøget fremsendt supplerende dokumentation i henhold til aftale ved besøget 6 PEFC FM Report

7 2. AUDIT PROCESS 2.1. Standarder evaluering er gennemført imod Standarder anvendt: PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3) PEFC Standard for brug af Trademarks: PEFC ST 2001: ed PEFC Danmarks Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift (PEFC DK 003-4) 2.2. Audit Team og deltagende personer Navn Morten Thorøe Christian Anton Rahbek Rolle og kvalifikationer NEPCon Lead Auditor, Forstkandidat, Gennemført lead auditor uddannelse vedr. skovcertificering. Forstkandidat, Auditor. Gennemført lead auditor uddannelse vedr. skov- og sporbahedscertificering. Auditor erfaring fra bl.a. FSC og PEFC skovcertificering i Danmark og udlandet. 7 PEFC FM Rapport

8 2.3. Audit overblik Bemærk: Nedenstående tabel giver et overblik over audittens omfang og auditorer. Se bilag for standard tjekliste for flere oplysninger om interviews og audit resultater pr. sted. Sted(er) Dato(er) Hovedaktivitet Auditor(er) Den Suhrske Stiftelse NEPCon kontor 19/ Revisionsbesøg, kontor og skov Forud for og efter 19/1 Total antal af arbejdsdage anvendt til revision: 3,0 Dokumentgennemgang og rapportering Morten Thorøe, Christian Rahbek Morten Thorøe, Christian Rahbek = antal deltagende auditors 1 X 3 antallet af dage anvendt til forberedelse, på stedet og opfølgning inklusiv konsultationer med interessenter Beskrivelse af den fulde audit proces Forud for og efter revisionsbesøget har Godsforvalter fremsendt væsentlige dele af den dokumentation som er påkrævet i henhold til standarden. Materialet er i vid udstrækning gennemlæst af auditor under og efter revisionsbesøget Forud for revisionsbesøget er der udarbejdet revisionsprogram i dialog med skovejer. Revisionen er gennemført d. 19/1 kl i henhold til følgende program: - Åbningsmøde, herunder introduktion til deltagere, revisionsprogram og orientering om evt. ændringer i organisation - Gennemgang af åbne afvigelser samt dokumentation og registreringer, herunder: Aktuel organisation med særlig vægt på evt. ændringer siden sidste audit; Skovkort og bevoksningsliste; Relevante Registreringer; Evt. afvigelser konstateret internt siden seneste audit samt opfølgninger; Salgsstatistikker for træ solgt med PEFC betegnelse; Gennemgang af procedurer for salg; Uddannelse af personale og entreprenører siden sidste audit - Planlægning af feltbesøg, bl.a. på baggrund af aktuelle eller planlagte aktiviteter i skovene - Skovbesøg I henhold til plan (kl ), - Afslutningsmøde Ændringer i skovdistriktets skovforvaltning og afledte effekter på overensstemmelsen med standardens krav. Ifølge det oplyste er der ingen ændringer i skovdistriktets skovforvaltning og der er ingen ændringer i sammensætningen af gruppemedlemmer Liste over skovparter udvalgt til evaluering 8 PEFC FM Report

9 Skovpart Begrundelse for udvælgelse Mølleskoven Skovdistrikt Blev ikke besøgt under den forrige audit. Conradineslyst Skovdistrikt Der foregik skovningsaktiviter i skoven og der var flere arealer med ask der var blevet afdrevet Proces vedr. konsultation af interessenter Formålet med at konsultere interessenter ifm. denne er følgende: 1) Det sikres at offentligheden er opmærksom på og informeret om evalueringsprocessen og processens mål; 2) Hjælpe audit holdet med at identificere potentielle forhold; og, 3) At give forskellige muligheder for offentligheden for at diskutere og handle på resultaterne af vurderingen. Denne proces drejer sig ikke blot om oplysninger til interessenter, men hvor det er muligt, detaljeret og meningsfuld interaktion med interessenter. Processen med interaktion med interessenter stopper ikke, når feltbesøgene er forbi, eller for den sags skyld efter en beslutning om certificering træffes. NEPCon hilser til enhver tid kommentarer om certificerede operationer og disse kommentarer danner ofte grundlag for evalueringen. Interessent type (Interesseorganisation, offentlig myndighed, lokalbefolkning, entreprenør etc.) Antal interessenter orienteret (#) Antal interessenter hørt direkte eller som har afgivet svar (#) NEPCon har ikke modtaget henvendelse fra eller kontaktet eksterne interessenter direkte i forbindelse med denne evaluering 9 PEFC FM Rapport

10 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER 3.1. Kundespecifikke baggrundsoplysninger Ejerforhold og beskrivelse af brugerrettigheder Den Suhrske Stiftelse er et fondsejet gods med et samlet areal på hektar jord på godserne og skovene ved Bonderup. Stiftelsen ejer fem skove på i alt 675 hektar fordelt på Bonderup Skov (117 hektar), Merløse Skov (162 hektar), Brorfelde Skov (244 hektar), Sandlyng Skov (138 hektar) og Skuerup Skov (14 hektar). I gruppen findes der desuden Mølleskoven Skovdistrikt (126 ha), Conradinelyst Skovdistrikt (348 ha) og Selchausdal Skovdistrikt (112 ha) således, at det samlede certificerede areal i grupper omfatter 1261 ha. Juridisk lovgivningsmæssige kontekst Stiftelsen er underlagt national dansk lovgivning som forvaltes af henholdsvis den lokale kommune og af forskellige styrelser under forskellige ministerier. Miljømæssige kontekst I skovdriften lægges der betydelig vægt på bevarelsen af landskabelige værdier og levesteder for vilde dyr og planter. Jagt og vildtforvaltning spiller derfor en stor rolle i stiftelsens drift. Socioøkonomiske kontekst Fra skovene sælges tømmer, flis, brænde, frø fra kårede bevoksninger, klippegrønt og juletræer. 10 PEFC FM Report

11 3.2. Kontaktoplysninger Hovedkontakten ift. at koordinere med NEPCon Navn, stilling: Bo Jung, Godsforvalter Adresse: Bonderupvej 148, 4370 St. Merløse Tel/Fax/ Tlf.: Faktura adresse Samme som i afsnit Kontaktperson vedr. certificering Bemærk: ved certificering vil nedenstående oplysninger blive offentliggjort. Samme som i afsnit Tekst Er oplysningerne blevet ændret? (N/A for hoved evaluering) Navn, stilling: Bo Jung, Godsforvalter ja nej Adresse: Bonderupvej 148, 4370 St. Merløse ja nej Tel/Fax/ Tlf.: ja nej Hjemmeside: ja nej 11 PEFC FM Rapport

12 3.3. Certifikatets omfang Generel oversigt over organisationen Den Suhrske Stiftelse er et fondsejet gods med et samlet areal på hektar jord på godserne og skovene ved Bonderup. Stiftelsen ejer fem skove på i alt 675 hektar fordelt på Bonderup Skov (117 hektar), Merløse Skov (162 hektar), Brorfelde Skov (244 hektar), Sandlyng Skov (138 hektar) og Skuerup Skov (14 hektar). I gruppen findes der desuden Mølleskoven Skovdistrikt (126 ha), Conradinelyst Skovdistrikt (348 ha) og Selchausdal Skovdistrikt (112 ha) således, at det samlede certificerede areal i grupper omfatter 1261 ha Oplysninger 1 Information om skovforvaltningsorganisationen: Juridiske navn: Den Suhrske Stiftelse Jurisdiktion: Danmark Kontaktperson (offentlig): Se ovenfor Adresse: Se ovenfor Tel/FAX/ Se ovenfor Hjemmeside: Se ovenfor Rapporteringsperiode: Årlig audit Seneste audit gennemført november 2014 Datoer: December Januar Data der præsenteres i denne rapport skal være i det metriske system 12 PEFC FM Report

13 A. Certifikatets afgrænsning Certifikat type: group - all SLIMF FMUs SLIMF Certifikat not applicable Antal af gruppemedlemmer (hvis relevant): 4 Total antal af skovparter (FMU): 4 (hvis relevant, anfør disse nedenfor): Gruppe eller flere FMU FMU omfattet af certifikatet, opdelt efter størrelse: Antal FMUs Totalt skovbevokset areal af FMU s (ha) <100 ha ha ha ha > ha Nye FMUs tilføjet siden sidste evaluering? Ja Nej Gruppecertifikat: Liste over FMUs, der er omfattet af certifikatet i Annex VII-a: Enkelt/Multi-FMU Certifikat: Liste over hver enkelt FMU omfattet af certifikatet: FMU Navn/Beskrivelse Areal Skovtype Beliggenhed Længdegrad/Breddegrad Den Suhrske Stiftelse 675 Semi-natural Bonderup Mølleskoven 126 Semi-natural St. Merløse Conradinelyst 348 Semi-natural Ruds Vedby Selchausdal 112 Semi-natural Ruds Vedby Hovedprodukter Arter 13 PEFC FM Rapport

14 Råtræ Ikke træbaserede produkter (NTFP) Juletræer, Pyntegrønt, skovfrø Andre produkter 14 PEFC FM Report

15 4. AUDIT BAGGRUND OG EVALUERING AF ÅBNE AFVIGELSER 4.1. Audit baggrund Audit periode (dato interval som dækkes): Nov Jan 15 Har der været ændringer i forvaltningssystemerne siden sidste evaluering: Ja Nej Hvis ja, forklar kort om ændringerne: Har der over for organisationen været klager, tvister eller beskyldninger om afvigelser fra standarden inden for audit perioden: Ja Nej Hvis ja, referer til standard og kriterier hvor tilsvarende resultater findes i rapporten: 4.2. Evaluering af åbne afvigelser (NCRs) Bemærk: Sektionen nedenfor beskriver certifikatholderens aktiviteter i forhold til at adressere alle gældende afvigelser (NCR) der er udstedt siden sidste evaluering. Imødekommes en NCR ikke vil dette resultere i at afvigelsen opgraderes fra mindre til væsentlig; De specifikke opfølgende handlinger skal udføres af certifikatholder ellers vil certifikatet blive suspenderet. Status kategori Forklaring LUKKET Virksomheden har succesfuldt imødekommet NCR ÅBEN Virksomheden har ikke eller har kun delvist imødekommet NCR. Kryds af hvis N/A (der er ingen åbne NCR at evaluere) PEFC FM Report

16 NCR: 01/15 Klassifikation: Væsentlig afvigelse Standard & Krav: PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3) Kriterie 2.2.4: Der skal som minimum udlægges 7,5 % af ejendommens samlede certificerede areal til biodiversitetsarealer, herunder urørt skov. Rapport Sektion: Annex I Beskrivelse af afvigelse og relaterede dokumentation: Den Suhrske Stiftelse har på revisionstidspunktet ikke udpeget 7,5 % af det certificerede areal til biodiversitetsarealer. Dette blev bekræftet af godsforvalteren og ved en gennemgang af driftsplanen. Der er udarbejdet en ny grøn driftsplan for distriktet, som kan bruges som grundlag for udpegnngen af biodiversitetsarealer. Godsforvalter forventer at fortage udpegnigen i løbef af februar Korrigerende handling: Virksomheden skal implementere korrigerende handlinger for at udvise overensstemmelse med kravet/kravene anført herover. NB: Effektive korrigerende handlinger fokuserer både på håndtering af den specifikke forekomst beskrevet herover og årsagen til afvigelsen for at forhindre at afvigelsen gentager sig. Tidsfrist for opfyldelse: Beviser for opfyldelse: Resultat af bedømmelse af beviser: NCR Status: Senest 14. marts (Senest 3 måneder efter opfølgningsrevision 14. december 2015) Skovforvalter har fremsendt dokumentation for udpegning af biodiversitetsarealer, se bilag 3a 3d. Det er på baggrund af fremsendte materiale auditors vurdering at skovforvalter har gennemført tilstrækkelige korrigerende handlinger, og afvigelsen lukkes på denne baggrund. LUKKET NCR: 02/15 Klassifikation: Mindre afvigelse Standard & Krav: PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3) Kriterie 3.11: Skovejeren skal have en procedure for at håndtere klager over forhold i skovdriften fra lokale interessenter relaterende til denne standard, således at disse søges løst mellem ejer og interessent. Kan problemet ikke løses lokalt skal klagen videresendes til certificeringsorganet for individuelt certificerede ejendomme eller til gruppelederen for ejendomme som er certificeret under en gruppe, som skal behandle klagerne ved førstkommende audit. 16 PEFC FM Report

17 Rapport Sektion: Annex I Beskrivelse af afvigelse og relaterede dokumentation: Gennemgang procedurer for gruppeforvalter og skovejendomme, samt interview med skovforvalter, bekræfter at der ikke er etableret procedure for håndtering af klager der opfylder kravene i krietrie Korrigerende handling: Virksomheden skal implementere korrigerende handlinger for at udvise overensstemmelse med kravet/kravene anført herover. NB: Effektive korrigerende handlinger fokuserer både på håndtering af den specifikke forekomst beskrevet herover og årsagen til afvigelsen for at forhindre at afvigelsen gentager sig. Tidsfrist for opfyldelse: Beviser for opfyldelse: Resultat af bedømmelse af beviser: NCR Status: Før den næste årlige evaluering Skovdistriktet har indført en procedure for behandling af klager, som er fremsendt inden revisionen se bilag 5. Skovdistriktet har indført en procedure for behandling af klager, som er fremsendt inden revisionen se bilag 5. Proceduren var implementeret i gruppens styringshåndbog. Det vurderes at afvigelse kan lukkes. LUKKET PEFC FM Report

18 18 PEFC FM Report

PEFC Skovdrift. Revision. Rapport for: WEFRI A/S Frijsenborg Skovdistrikt i Hammel, Danmark

PEFC Skovdrift. Revision. Rapport for: WEFRI A/S Frijsenborg Skovdistrikt i Hammel, Danmark Certificeret af: PEFC Skovdrift Revision Filosoofi 31 50108 Tartu Estonia www.nepcon.net Rapport for: WEFRI A/S Frijsenborg Skovdistrikt i Hammel, Danmark Certificering forvaltet af: NEPCon Tel: +45 8618

Læs mere

PEFC Skovdrift. Revision. Rapport for: WEFRI A/S Frijsenborg Skovdistrikt i Hammel, Danmark

PEFC Skovdrift. Revision. Rapport for: WEFRI A/S Frijsenborg Skovdistrikt i Hammel, Danmark Certificeret af: PEFC Skovdrift Revision Filosoofi 31 50108 Tartu Estonia www.nepcon.net Rapport for: WEFRI A/S Frijsenborg Skovdistrikt i Hammel, Danmark Certificering forvaltet af: NEPCon Tel: +45 8618

Læs mere

PEFC Skovdrift Certificering. Årligt audit Rapport for: KW-Plan ApS i St. Merløse, Danmark

PEFC Skovdrift Certificering. Årligt audit Rapport for: KW-Plan ApS i St. Merløse, Danmark Certificeret af: Filosoofi 31 50108 Tartu Estonia www.nepcon.net PEFC Skovdrift Certificering Årligt audit Rapport for: KW-Plan ApS i St. Merløse, Danmark Certificering forvaltet af: NEPCon Tel: +45 8618

Læs mere

PEFC Skovdrift Certificering. 2016 Rapport for: De Danske Skovdyrkerforeninger i Frederiksberg, Danmark

PEFC Skovdrift Certificering. 2016 Rapport for: De Danske Skovdyrkerforeninger i Frederiksberg, Danmark Certificeret af: Filosoofi 31 50108 Tartu Estonia www.nepcon.net PEFC Skovdrift Certificering 2016 Rapport for: De Danske Skovdyrkerforeninger i Frederiksberg, Danmark Certificering forvaltet af: NEPCon

Læs mere

PEFC Skovdrift Certificering. Årligt audit Rapport for: KW-Plan ApS i St. Merløse, Danmark

PEFC Skovdrift Certificering. Årligt audit Rapport for: KW-Plan ApS i St. Merløse, Danmark Certificeret af: Filosoofi 31 50108 Tartu Estonia www.nepcon.net PEFC Skovdrift Certificering Årligt audit Rapport for: KW-Plan ApS i St. Merløse, Danmark Certificering forvaltet af: NEPCon Tel: +45 8618

Læs mere

PEFC Skovdrift Certificering. Årlig audit Rapport for: Vejle Kommunes Skove i Vejle. Rapport færdiggjort: 12/2/2016 Audit datoer: 11/2/2016

PEFC Skovdrift Certificering. Årlig audit Rapport for: Vejle Kommunes Skove i Vejle. Rapport færdiggjort: 12/2/2016 Audit datoer: 11/2/2016 Certificeret af: Filosoofi 31 50108 Tartu Estonia www.nepcon.net PEFC Skovdrift Certificering Årlig audit Rapport for: Vejle Kommunes Skove i Vejle Certificering forvaltet af: NEPCon Tel: +45 8618 0866

Læs mere

PEFC Skovdrift. Årlig audit. Rapport for: Naturstyrelsen i København, Danmark. Rapport færdiggjort: 1. februar 2016. Morten Thorøe Michael Jakobsen

PEFC Skovdrift. Årlig audit. Rapport for: Naturstyrelsen i København, Danmark. Rapport færdiggjort: 1. februar 2016. Morten Thorøe Michael Jakobsen Certificeret af: PEFC Skovdrift Årlig audit Filosoofi 31 50108 Tartu Estonia www.nepcon.net Rapport for: Naturstyrelsen i København, Danmark Certificering forvaltet af: NEPCon Tel: +45 8618 0866 Fax: +45

Læs mere

FSC-certificering af skove i Danmark. Indhold

FSC-certificering af skove i Danmark. Indhold FSC-certificering af skove i Danmark Indhold Certificering af skove... 1 Hvad er fordelene ved certificering?... 2 FSC's principper og kriterier for ansvarlige skovforvaltning... 3 FSC's 10 grundprincipper...

Læs mere

PEFC Danmarks. Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4

PEFC Danmarks. Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4 PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4 PEFC Danmarks Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift Udkast til revideret standard marts 2012, med tilføjelser oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875

Læs mere

PEFC Danmarks. Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer PEFC DK PEFC Danmark standard

PEFC Danmarks. Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer PEFC DK PEFC Danmark standard PEFC Danmark standard PEFC DK 005-3 PEFC Danmarks Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer Revideret standard marts 2012, med tilføjelser oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg

Læs mere

Vejledning A: Gruppeledere

Vejledning A: Gruppeledere Vejledning A: Gruppeledere I Introduktion II Opstart af en gruppeordning III Optagelse af nye medlemmer IV Gruppeledelse I Introduktion Denne vejledning støtter kommende gruppeledere i at etablere og lede

Læs mere

PEFC Danmarks. krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-X

PEFC Danmarks. krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-X PEFC Danmark standard PEFC DK 003-X PEFC Danmarks krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift Arbejdsgruppens udkast til revideret standard august 2011 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg

Læs mere

Baggrund om projektet Certificering af skoventreprenører en genvej til certificering af mindre skovejendomme

Baggrund om projektet Certificering af skoventreprenører en genvej til certificering af mindre skovejendomme Baggrund Mens FSC og PEFC skovcertificering er blevet stadigt mere udbredt blandt større statslige, andre offentlige og private skov ejere verden over, er det samme ikke tilfældet for små og mindre ejendomme

Læs mere

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2015-apr-28 til 2015-apr-29 Certificeringens dækningsområde Hidtidigt gyldighedsområde: Sagsbehandling på natur- og miljøområdet Nyt gyldighedsområde: Administration og sagsbehandling

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

FSC skovcertificering

FSC skovcertificering FSC skovcertificering Offentligt resume af årlig overvågning Fredericia Kommune 1. OVERVÅGNING OG EVALUERING Som et led i FSC-certificeringen af Fredericia Kommune har PEFC/FSC ansvarlig i kommunen Carsten

Læs mere

FSC Toolkit. Guide til Gruppecertificering af Private Skovejere - Introduktion

FSC Toolkit. Guide til Gruppecertificering af Private Skovejere - Introduktion FSC Toolkit Guide til Gruppecertificering af Private Skovejere - Introduktion Photo: Martin Schwenninger Introduktion Guide til FSC Gruppecertificering Denne guide er en hjælp til ejere og driftsledere

Læs mere

Guide til outsourcing af FSC produktion

Guide til outsourcing af FSC produktion Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion August 2012 NEPCon 29 juli 2012 1. Introduktion Outsourcing af produktionsprocesser er i fremvækst som følge af

Læs mere

Certificering af statsskovene

Certificering af statsskovene Certificering af Hidtidige forløb Ult. 04: Ministeren beslutter, at skal certificeres KR og FU udvalgt som forsøgsdistrikter. Aftale indgås s med NEPCon om både b FSC- og PEFC-certificering Maj 06: Evaluering

Læs mere

PEFC Skovdrift. Årlig audit. Rapport for: Naturstyrelsen i København, Danmark. Rapport færdiggjort: 9. juni Michael Jakobsen

PEFC Skovdrift. Årlig audit. Rapport for: Naturstyrelsen i København, Danmark. Rapport færdiggjort: 9. juni Michael Jakobsen Certificeret af: PEFC Skovdrift Årlig audit Filosoofi 31 50108 Tartu Estonia www.nepcon.net Rapport for: Naturstyrelsen i København, Danmark Certificering forvaltet af: NEPCon Tel: +45 8618 0866 Fax: +45

Læs mere

Det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift

Det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift Det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift Udkast til revideret dokument marts 2011 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg C Tel: +45 33 24 42 66 E-mail: info@pefc.dk Web: www.pefc.dk

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

Certificering og Naturhensyn

Certificering og Naturhensyn Certificering og Naturhensyn Karina Seeberg Kitnæs Certificeringsleder Orbicon A/S I samarbejde med DNV Certification og Soil Association Woodmark Workshop om skovenes biodiversitet Eigtved Pakhus, d.

Læs mere

Guide til outsourcing af FSC produktion

Guide til outsourcing af FSC produktion Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion Januar 2017 NEPCon Client Guide 20. januar 2017 1. Introduktion til denne guide VIGTIGT Denne guide er udviklet

Læs mere

Exh 12 Brochure on CeFCo (in Danish)

Exh 12 Brochure on CeFCo (in Danish) Exh 12 Brochure on CeFCo (in Danish) D4.3 Information material produced Public document This information is part of the CeFCo project, with the purpose to develop a model for certification of forest contractors

Læs mere

Certificering af Aalborg Kommunes skove.

Certificering af Aalborg Kommunes skove. Punkt 12. Certificering af Aalborg Kommunes skove. 2012-1258. Teknik- og Miljøforvaltningen fremsender til Teknik- og Miljøudvalgets orientering sag om certificering af de kommunalt ejede skove i Aalborg

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

Hvordan kontrolleres bæredygtighed?

Hvordan kontrolleres bæredygtighed? Hvordan kontrolleres bæredygtighed? Brancheaftalen Kriterier for bæredygtig biomasse 1. Lovligt fældet og handlet 2. Beskyttelse af skovenes økosystemer 3. Skovenes produktivitet og evne til at bidrage

Læs mere

Vejledning B: Gruppemedlemmer

Vejledning B: Gruppemedlemmer Vejledning B: Gruppemedlemmer I Introduktion II Forberedelse til certificering III Den daglige drift IV Støttedokumenter I. Introduktion Denne guide er en hjælp til skovejere og driftsledere, der ønsker

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Ledelsens evaluering 2010

Ledelsens evaluering 2010 Ledelsens evaluering 2010 1. Indledning Ishøj Kommune har siden Kvalitetsstyringsloven med tilhørende bekendtgørelse (Lov nr. 506 af 7. juni 2006 og bek. nr. 661 af 14. juni 2006) ikrafttræden i 2006,

Læs mere

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit en CeRTIfICeRInG GøR DIn virksomhed I stand TIl AT dokumentere, AT DeT, I siger, er DeT, I GøR. Målet med en certificering

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

PEFC sporbarhedscertificering. Årligt audit 2014 Rapport til: Superwood A/S i. Hampen

PEFC sporbarhedscertificering. Årligt audit 2014 Rapport til: Superwood A/S i. Hampen Certificeret af: PEFC sporbarhedscertificering Guldsmedgade 34,1 8000 Århus Danmark www.nepcon.net Årligt audit 2014 Rapport til: Superwood A/S i Hampen Certificering forvaltes af: NEPCon Tlf: +45 83180866

Læs mere

Særlige krav. Outsourcing / Multisite

Særlige krav. Outsourcing / Multisite Særlige krav Outsourcing / Multisite - Outsourcing - Certificering af flere sites (multisite) 2 of 14 Outsourcingkrav Den certificerede virksomhed skal opretholde juridisk ejerskab til varerne Der skal

Læs mere

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsnr.: 2007/02235 Dato: Februar 2010 Sag: Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsbehandler: Mette Vestergaard Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem

Læs mere

Forest Stewardship Council

Forest Stewardship Council Fortolkning af den danske FSC-skovstandard Der er, og vil altid være, tilfælde, hvor der kræves en fortolkning af og klarhed om kravene under selv den bedste standard. Hos FSC Danmark er der udpeget en

Læs mere

Procedure for udvikling og revision af det danske PEFC certificeringssystem

Procedure for udvikling og revision af det danske PEFC certificeringssystem PEFC Danmark standard PEFC DK 008-02 Procedure for udvikling og revision af det danske PEFC certificeringssystem Revideret standard oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg C Tel: +45

Læs mere

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Information om Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Certificering af indbrudshæmmende produkter beregnet til indbygning som skalsikring af bygninger. Dancert-sekretariat:

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Emne: Observationer ifm. Skovning i Naturstyrelsen Sønderjyllands skove på Als.

Emne: Observationer ifm. Skovning i Naturstyrelsen Sønderjyllands skove på Als. DN Sønderborg Afdeling Formand: Andreas Andersen, Midtkobbel 73, 6440v Augustenborg Telefon: 74884242, 61341931, e-mail: a-andersen@mail.dk Naturstyrelsen Sønderjylland Feldstedvej 14 6300 Gråsten Dato:

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 NEPCon guide Oktober 2014 Om denne guide Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Kravspecifikation. Certificering af Livvagtsområdet

Kravspecifikation. Certificering af Livvagtsområdet 10-05-2007 Kravspecifikation Certificering af Livvagtsområdet SikkerhedsBranchen SIKKERHEDENS HUS Jernholmen 12 2650 Hvidovre Tlf.: 36 49 40 80 Fax: 36 34 90 01 www.sikkerhedsbranchen.dk 10 Forord 10.1

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

(1) SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION LIMITED med registeret adresse på South Plaza Marlborough St, Bristol, BS1 3NX, United Kingdom

(1) SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION LIMITED med registeret adresse på South Plaza Marlborough St, Bristol, BS1 3NX, United Kingdom SA Reference: MA DENNE AFTALE er indgået den XX. Måned 2015 MELLEM (1) SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION LIMITED med registeret adresse på South Plaza Marlborough St, Bristol, BS1 3NX, United Kingdom ( Kontraktindehaver")

Læs mere

FSC og PEFC CERTIFICERING. Frederikshavn Kommune Center for Park og Vej. Overvågning og evaluering

FSC og PEFC CERTIFICERING. Frederikshavn Kommune Center for Park og Vej. Overvågning og evaluering FSC og PEFC CERTIFICERING Frederikshavn Kommune Center for Park og Vej Overvågning og evaluering Maj 2016 Udarbejdet af: Frederikshavn Kommune Center for Park og Vej Søren Hoff Brøndum I samarbejde med

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01 Certificering af virksomheder der udfører termografiinspektioner 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187.

Læs mere

Recognised for Excellence

Recognised for Excellence Recognised for Excellence Vejledning til workshop-bedømmelsen Gældende for pilot-forsøg 2007 Ansøgningsfrist 6. august 2007 Kortlæg jeres fremskridt R4E workshop bedømmelsesformat - Vejledning for ansøgere

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen?

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen? Rød: Udgår af 17020 Gul: Ændringer og tilføjelser i 17020:2012 ISO 17020:2005, ISO 17020:2012 3 Administrative krav 5 Krav til opbygning 5.1 Administrative krav 3.1 Juridisk identificerbar afd. 5.1.1 Juridisk

Læs mere

Bæredygtig Biomasse Hvilke krav kan 3. part stille til dokumentationen?

Bæredygtig Biomasse Hvilke krav kan 3. part stille til dokumentationen? Bæredygtig Biomasse Hvilke krav kan 3. part stille til dokumentationen? NEPCon aktiviteter og personale Selskaber i 12 lande Ca. 100 medarbejdere Globalt netværk Skovcertificering > 25 million hektar >

Læs mere

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017 Skanderborg Kommune ISMS-regler Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO 27001:2017 02-04-2018 Indholdsfortegnelse 4 Organisationens kontekst 1 4.1 Forståelse af organisationen og dens kontekst

Læs mere

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145.

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145. AIC B 39/12 AIM/Aeronautical Information Management, Edvard Thomsensvej 14, DK-2300 Copenhagen S, Denmark TEL: +45 7221 8800, FAX: +45 7221 8888, E-mail: ais@trafikstyrelsen.dk, Internet: www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder

Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder Formål Formålet med audit er at vurdere, om virksomheden udfører det specificerede arbejde i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens retningslinjer, herunder

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Brug af FSC og PEFC varemærker

Brug af FSC og PEFC varemærker Brug af FSC og PEFC varemærker Oversigt 1. Generelt om FSC og PEFC varemærker 2. On-product varemærkebrug 3. Off-product varemærkebrug - markedsføring 4. Generel godkendelse og labellingaftale 5. Forest

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget. Danske Bank A/S CVR-nr

Kommissorium for Revisionsudvalget. Danske Bank A/S CVR-nr Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S ÅRSBERETNING 2013 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFDs Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Introduktion Introduktion Hvad er Beredskabstesten Beredskabstesten er en metode til at få et indtryk af organisationens

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen.

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen. Analyserapport 2007. Denne rapport udarbejdes efter standardprocedure T-3 i Startpakken for at efterkomme kvalitetsstyringssystemets bestemmelse om offentliggørelse af status for kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Information om akkreditering til

Information om akkreditering til Information om akkreditering til Certificering af produkter personer og ledelsessystemer Inspektion Miljøverifikation (EMAS) CO 2 -verifikation Akkrediteringsforløbet trin for trin XX 2016 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

Værd at vide om FSC chain of custody certificering

Værd at vide om FSC chain of custody certificering Værd at vide om FSC chain of custody certificering NEPCon Info Guide Marts 2014 Indhold Indhold... 2 Introduktion til denne guide... 3 1: Hvad er FSC sporbarhedscertificering?... 4 2: Hvem gør hvad i FSC-systemet...

Læs mere

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Onsdag den 23. maj 2012 Certificeringsprocessen fra A-Å v./business developer Lars Vestergaard Jensen Certificering

Læs mere

FSC og PEFC Certificerede produkter

FSC og PEFC Certificerede produkter FSC og PEFC Certificerede produkter Fra skov til slutbruger NEPCon - fokus på bæredygtig skovdrift 15 års erfaring med skov- og sporbarhedscertificering FSC og PEFC serviceudbyder i Skandinavien, Østeuropa

Læs mere

Information om DANAK-akkreditering til

Information om DANAK-akkreditering til Information om DANAK-akkreditering til Prøvning Kalibrering Medicinsk undersøgelse Certificering af referencematerialer Præstationsprøvning Akkrediteringsforløbet trin for trin December 2010 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Denne publikation er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon dk

Denne publikation er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon dk Denne publikation er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33 92 52 00 digst@digst dk Design: Bgraphic Foto: Colourbox Elektronisk publikation: ISBN:

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Audit rapport HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 INI 738381. Afdelingsadresser. Andre dokumenter. Auditorer.

Audit rapport HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 INI 738381. Afdelingsadresser. Andre dokumenter. Auditorer. Jørgen Fibigersgade 20, 9850 Hirtshals Afdelingsadresser Besøg udført i h.t. (standard navn) Kvalitetsstyringsloven 506 af 07.06.2006 Behrndt, Klaus (Lead auditor) Auditorer Andre dokumenter Gyldighedsområde

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

Information om auditering. Tidsfastsættelse Udpegning af ledende auditor Godkendelse

Information om auditering. Tidsfastsættelse Udpegning af ledende auditor Godkendelse Side 1 af 5 1) Planlægning af audit (Kvalitetskoordinator). Tidsfastsættelse Udpegning af ledende auditor Godkendelse 2) Forberedelse af den enkelte audit (Her starter auditors rolle) Valg af auditorer.

Læs mere

ÅRSBERETNING Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING 2009 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning....3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s (NGFD s) Program for intern overvågning...3

Læs mere

Registrering og til brug for operationel planlægning og driftstyring i HedeDanmark.

Registrering og til brug for operationel planlægning og driftstyring i HedeDanmark. Registrering og til brug for operationel planlægning og driftstyring i HedeDanmark. 01-02-2017 HedeDanmark A/S Thomas Bager Nielsen Skovregion Syd thon@hededanmark.dk Personlig præsentation Uddannet Skov

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Privat virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig. Felter markeret

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet OPGAV E BESKRIVELSE 10. juni 2015 Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet 1. Formål Der ønskes gennemført

Læs mere

Supplerende ADR-Regler for Voldgiftsretten ved Den Tjekkiske Republiks Økonomiske kammer og Den Tjekkiske Republiks Landbrugskammer

Supplerende ADR-Regler for Voldgiftsretten ved Den Tjekkiske Republiks Økonomiske kammer og Den Tjekkiske Republiks Landbrugskammer A GENERELLE BESTEMMELSER...2 1 Ramme... 2 2 Definitioner... 2 3 Gebyrer og betalingsinstruktioner... 2 4 Instruktioner for kommunikation... 2 5 Tidsfrister... 2 B FØRELSE AF PROCEDURE...3 1 Indgivelse

Læs mere

Legepladscertificeringen

Legepladscertificeringen Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Legepladscertificeringens formål og grundlag... 2 1.1. Formål.... 2 1.2. Organisation... 2 1.3. Certificeringsgrundlag og kontrolomfang... 2 1.4. Vilkår og ansvarsforhold...

Læs mere

Naturnær skovdrift i praksis Strategi for efter- og videreuddannelsesmateriale og aktiviteter

Naturnær skovdrift i praksis Strategi for efter- og videreuddannelsesmateriale og aktiviteter Afdeling 1. September 2006 Søren W. Pedersen Naturnær skovdrift i praksis Strategi for efter- og videreuddannelsesmateriale og aktiviteter Udarbejdet af Anders Busse Nielsen og J. Bo Larsen Omlægningen

Læs mere

Hvordan kommer vi videre og får alle med?

Hvordan kommer vi videre og får alle med? Hvordan kommer vi videre og får alle med? 1. Gennemfør handlingsplanerne 2. Sikre at miljøarbejdet fortsætter 3. Information og dialog 4. Nye input til den næste handlingsplan Gennemførelse af handlingsplanen

Læs mere

OMTANKE FOR MILJØET. med døre fra JELD-WEN

OMTANKE FOR MILJØET. med døre fra JELD-WEN OMTANKE FOR MILJØET med døre fra JELD-WEN Menneske & natur "I dag er vi ansvarlige for i morgen" Jens Bach Mortensen, CEO JELD-WEN Europe Omhu for det vigtigste Vores liv: Vores nærmeste, vores hjem og

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU Kære Josefine Thrane Sletten Det er med fornøjelse, jeg sender vores rammeaftale vedr. certificering /

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE L 330/14 Den Europæiske Unions Tidende 15.12.2010 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 25. november 2010 om proceduren for kvalitetsgodkendelse af producenter af eurosedler (ECB/2010/22) (2010/773/EU)

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Skovstandard. PEFC Danmark standard PEFC DK 001-X. Arbejdsgruppens udkast til revideret standard juni 2011. PEFC Danmark

Skovstandard. PEFC Danmark standard PEFC DK 001-X. Arbejdsgruppens udkast til revideret standard juni 2011. PEFC Danmark PEFC Danmark standard PEFC DK 001-X Skovstandard Arbejdsgruppens udkast til revideret standard juni 2011 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg C Tel: +45 33 24 42 66 E-mail: info@pefc.dk Web:

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 6 1. INTRODUKTION 2 IDENTIFIKATION AF OG GENEREL OPLYSNING OM POTENTIELLE INTERESSEKONFLIKTER

Læs mere

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator Notat Til: Hovedudvalg og Områdeudvalg Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: HR/arbejdsmiljøkoordinator Oplæg til drøftelse af arbejdsmiljøcertificering Indledning I 2007 besluttede Hovedudvalget,

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs 21. april 2014 Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs I udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs ( Projekt 1 ) er der udviklet en række metoder og processer, der udgør grundstenen i arbejdsmetoder

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet tur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet tur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Marts 2010 Sags id 2010-253 Analyserapport apport nr. 3 Kvalitetsstyringssystemet for na- tur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2009 Udarbejdet af Inken F. Nielsen

Læs mere