PEFC sporbarhedscertificering. Årligt audit 2014 Rapport til: Superwood A/S i. Hampen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PEFC sporbarhedscertificering. Årligt audit 2014 Rapport til: Superwood A/S i. Hampen"

Transkript

1 Certificeret af: PEFC sporbarhedscertificering Guldsmedgade 34, Århus Danmark Årligt audit 2014 Rapport til: Superwood A/S i Hampen Certificering forvaltes af: NEPCon Tlf: Fax: Kontaktperson: Julie Møhl Laursen Rapport afsluttet: 03. juli 2014 Datoer for audits: 19. juni 2014 Evalueringshold: 26. juni 2014 Julie Møhl Laursen, Lead auditor Kent Skovgaard, Auditor Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 7029 til certificering af produkter Certifikattype: Certificeringskode: Single CoC NC-PEFC/COC Certifikat udstedt: 14. August 2012 Rapporten er baseret på standarden: PEFC ST 2002:2013 Kontakt hos virksomheden: Benny Petersen Adresse: Palsgaardvej Hampen

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION AUDIT KONKLUSIONER AUDIT PROCES VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER AUDIT OG IDENTIFICERING AF AFVIGELSER...12 BILAG...13 Bilag A: Tjekliste for single site certificering...13 Bilag B: Outsourcing...23 Bilag C: Tjekliste for anvendelse af logoer og varemærker...27 Bilag D: Liste over rapportbilag PEFC sporbarhed audit rapport version 01Okt13

3 INTRODUKTION Formålet med denne rapport er at dokumentere overensstemmelse med kravene for PEFC sporbarhedscertificering (CoC) af Superwood A/S, i det følgende benævnt "virksomheden". Rapporten præsenterer NEPCon auditorernes resultater, som har evalueret virksomhedens systemer og ydeevne mod de gældende krav. Afsnittet nedenfor beskriver audit konklusionerne og eventuelle nødvendige opfølgende foranstaltninger, som virksomheden skal korrigere gennem anmodede handlinger. NEPCon s evalueringsrapporter holdes fortrolige, bortset fra oplysninger, der er anført i den offentlige database på PEFC s hjemmeside (virksomhedens kontaktperson, PEFC-produkternes navn og beskrivelse, information om certifikat). PEFC s sporbarhedscertificering er en mekanisme til at spore certificeret materiale fra skoven til det endelige produkt for at sikre, at træbaserede og ikke-træbaserede skovprodukter, som indgår i produktet eller produktlinjen, kan spores tilbage til certificerede skove. Konfliktløsning: Hvis kunder hos NEPCon støder på organisationer eller enkeltpersoner, der har bekymringer eller kommentarer til NEPCon og vores ydelser, opfordres disse parter kraftigt til at kontakte det relevante regionale NEPCon kontor. Formelle klager og bekymringer skal sendes skriftligt. 1. AUDIT KONKLUSIONER 1.1. Audit ANBEFALINGER Baseret på virksomhedens overensstemmelse med kravene for PEFC CoC fremstiller auditoren følgende anbefaling: Certificering godkendt: Upon acceptance of NCR(s) issued below Certificering ikke godkendt: Yderligere kommentarer: 3

4 1.2. Afvigelser Bemærk: Dette beskriver beviser for virksomhedens afvigelser, som er identificeret under audits. Beskrivelser af afvigelser indeholder en defineret tidsfrist inden for hvilken, virksomheden skal påvise overholdelse. VÆSENTLIGE afvigelser udstedt under vurderinger/revurderinger skal være lukket før udstedelsen af certifikat. VÆSENTLIGE afvigelser udstedt under overvågelsesaudits skal være lukket inden tidsfristen udløber, ellers resulterer dette i suspension. Ingen afvigelser Virksomheden har accepteret følgende afvigelser: Yderligere kommentarer: Afvigelse: 01/14 Klassificering af afvigelse: Mindre Standard & krav: PEFC ST 2002:2013 p 5.1.2, 5.1.4, 5.4.1, 5.4.2, 8.1 Rapportafsnit: Bilag A, p , , , , Beskrivelse af afvigelse og tilhørende beviser: Virksomheden vil udelukkende indkøbe materiale bærende betegnelsen 100% PEFC Certified og sikre at der er adgang til informationer om oprindelsesland og træart. Virksomheden har udarbejdet procedurer som sikrer at indkøber kontrollerer indgående følgeseddel og faktura for korrekt angivelse af PEFC CoC kode samt PEFC materialekategori (bilag 1). Der indhentes kopi af leverandørens PEFC Certifikat ved førstkommende ordre. Gennemgang af de dokumenterede procedurer viste dog, at virksomheden ikke etableret og implementeret PEFC DDS. Interview af ansvarlig medarbejder viste, at denne ikke var opmærksom på kravet i standarden. Da virksomheden udelukkende handler med PEFC certificeret materiale vurderes risikoen at være minimal og afvigelsen klassificeres derfor som Mindre. Krav til korrigerende handling: Virksomheden skal gennemføre korrigerende handlinger for at vise overholdelse af de krav, der refereres til ovenfor. Bemærk: Effektive korrigerende handlinger fokuserer på at behandle den specifikke forekomst beskrevet i ovenstående beviser, samt den egentlige årsag til at fjerne og forebygge gentagelsen af afvigelsen. Tidsfrist for overholdelse: Beviser fra virksomheden: Resultaterne af bevisbedømmelse: Status for afvigelse: Kommentarer (valgfrit): Ved den næste årlige overvågningsaudit AFVENTENDE AFVENTENDE ÅBEN 4 PEFC sporbarhed audit rapport version 01Okt13

5 Afvigelse: 02/14 Klassificering af afvigelse: Mindre Standard & krav: PEFC ST 2002:2013 p 8.6.1, Rapportafsnit: Bilag A, p , Beskrivelse af afvigelse og tilhørende beviser: Virksomheden har implementeret procedurer for udarbejdelse af årligt internt audit. Gennemgang af auditrapporten viste dog, at denne var fra internt audit udført lige inden reinstate PEFC audit i august Interview af ansvarlig medarbejder viste, at denne ikke var opmærksom på, at internt audit skulle udføres inden det eksterne audit og har således planlagt at afholde internt audit i august Da virksomheden har planlagt internt audit klassificeres afvigelsen som Mindre. Krav til korrigerende handling: Virksomheden skal gennemføre korrigerende handlinger for at vise overholdelse af de krav, der refereres til ovenfor. Bemærk: Effektive korrigerende handlinger fokuserer på at behandle den specifikke forekomst beskrevet i ovenstående beviser, samt den egentlige årsag til at fjerne og forebygge gentagelsen af afvigelsen Virksomheden skal foretage interne audits mindst én gang om året, som dækker alle kravene i denne standard, og skal etablere korrigerende og forebyggende foranstaltninger, hvis det kræves. [8.6.1] En rapport om den interne audit skal gennemgås mindst en gang årligt. [8.6.2] Tidsfrist for overholdelse: Beviser fra virksomheden: Resultaterne af bevisbedømmelse: Status for afvigelse: Kommentarer (valgfrit): Ved den næste årlige overvågningsaudit AFVENTENDE AFVENTENDE ÅBEN 1.3. Observationer Bemærk: Observationer er udstedt for de tidlige stadier af et problem, som ikke i sig selv udgør en afvigelse, men som auditoren vurderer kan føre til en fremtidig afvigelse, hvis de ikke behandles af virksomheden; observationer kan føre til direkte afvigelser, hvis de ikke behandles. Ingen afvigelser 5

6 OBS: 01/14 Standard & krav: PEFC ST 2002:2013 p 4.1.1, 4.2.1, Rapportafsnit Bilag A, 2. Standardtjekliste P , , Beskrivelse af fund, der har ført til observation: Virksomheden har udarbejdet og implementeret procedurer som sikrer indhentning af kopi af leverandørers certifikater (bilag 1). Gennemgang af certifikater viste dog, at certifikatet for leverandøren Vida Wood kun er en del af et gruppecertifikat for Pan Cert AB. Der manglede således angivelse af både PEFC CoC kode og udløbsdato. Interview med ansvarlig medarbejder viste dog, at virksomheden ikke har indkøbt materiale fra denne leverandør endnu. Observation: Virksomheden bør indhente gruppecertifikatet inden handel med Vida Wood og fremover være opmærksom at kontrollere alle oplysninger fremgår af indhentede leverandørers certifikat inden vareindkøb Foranstaltninger truffet af virksomheden før færdiggørelsen af rapport 6 PEFC sporbarhed audit rapport version 01Okt13

7 2. AUDIT PROCES 2.1. Auditgruppe Auditor(er) Julie Møhl Laursen Kent Skovgaard Kvalifikationer Lead Auditor, Civilingeniør i Miljøteknologi Julie er uddannet civilingeniør i miljøteknologi ved Syddansk Universitet i Odense. Hun har bestået Lead Auditor uddannelse i sporbarheds- og skovcertificering. Erfaring fra mere end 80 FSC og PEFC sporbarhedsrevisioner hos træ- og papirbaserede virksomheder i Danmark. Tidligere konsulent og CSR-koordinator i den grafiske branche herunder ansvarlig for FSC gruppecertificering. Auditor, Trætekniker Kent er uddannet trætekniker ved Skive Tekniske Skole. Han har bestået SmartWood lead auditor træning i sporbarhedscertificering. Har 11 års erfarring som projektleder i møbelindustrien herunder ansvarlig for virksomhedens FSC certificering Overblik over audit Bemærk: Tabellen nedenfor giver et overblik over omfanget af auditten og auditorerne. Se standardens bilagstjekliste for specifikke detaljer om de mennesker, der er interviewet samt audit resultaterne per site auditeret. Site(s) Dato(er) Længde på audit Auditor(er) Superwood A/S, Hampen Løgstrup Træindustri ApS 19. juni ,0 timer Julie Møhl Laursen, Lead auditor 03. juli ,5 timer Kent Skovgaard, Auditor Anneberg Limtræ A/S 03. juli ,0 timer Kent Skovgaard, Auditor 2.1. Beskrivelse af den samlede audit proces - Åbningsmøde, herunder præsentation af deltagere og dagens program (Deltagere: alle nøglepersoner) - Præsentation af Ledelsessystem, dokumenterede rutiner, uddannelse af medarbejdere, proces for implementering af rutiner, ledelsens gennemgang (Deltager: Overordnet COC ansvarlig, ledelsesrepræsentant, evt. nøglepersoner) - Revision af procedure for indkøb af FSC (Deltager: Indkøbsansvarlig) 7

8 - Revision af procedure for ordrestyring (Deltager: Ordrestyrer) - Revision af varemodtagelse, produktion, lager og forsendelse - Afslutningsmøde (Deltagere: alle nøglepersoner) Præsentation af foreløbige observationer. Bemærk at en ledelsesrepræsentant skal være tilstede under åbning og afslutningsmødet. I tillæg er der gennemført on-site revision af underleverandører, hvor instruktioner for modtagelse, adskillelse på lager og i produkton og afsendelse blev gennemgået. 8 PEFC sporbarhed audit rapport version 01Okt13

9 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER 3.1. Kontakter Primærkontakt for koordinering med NEPCon Primærkontakt, stilling: Adresse: Tlf/Fax/ Benny Petersen, Driftschef Palsgaardvej 3, 7362 Hampen / / Faktureringskontakt Samme som vist i afsnit Kontakt, stilling: Adresse: Tlf/Fax/ On-line certifikat kontakt Bemærk: Ved certificering er oplysningerne i tabellen nedenfor bogført på PEFC s hjemmeside Felt Tekst Har dette ændret sig? (IR ved vurderinger) Kontakt, titel: Se Adresse: Se Tlf/Fax/ Se Hjemmeside: 9

10 3.3. Afgrænsning af certifikat Generel oversigt over virksomheden Organisationen udfører imprægnering af savet træ af gran. Efter salg tidligere i 2013 er virksomheden overgået fra at være 100% underleverandør til selv at indkøbe råvarer og sælge slutproduktet (Superwood ) Certifikatets afgrænsning Afgrænsning Afkryds alt, der vedrører certikatets afgrænsning Ændring af afgrænsning Certifikat type: Single Multi-site (IR ved hovedevaluering) Godkendte standarder: PEFC ST 2002:2013; PEFC ST 2001:2008 2ed Aktivitet: Primær: Secondary manufacturer Øvrig: - System for PEFC betegnelser: Input: Brug af ikkecertificeret materiale: Fysisk adskillelse Procent beregning Simpel procent Rullende procent PEFC certificeret materiale PEFC kontrollerede kilder Ubetydelige risiko kilder Procentvis Procent fordeling Gennemsnitlig procent Volumen kredit Genanvendt materiale Andet materiale (ikkecertificeret) Betydelige risiko kilder Outsourcing: Inkluderet Ikke inkluderet PEFC logo anvendelse: On-product Off-product Angiv PEFC produktgrupper, som er tilføjet eller fjernet: Kommentarer: Årlig omsætning: 2,28 mio Antal sites inkluderet i certifikatet: Sites der er kvalificeret til desk-audits: Ingen Type af juridisk enhed (certifikatets indehaver): Aktieselskab Jurisdiktion af primær juridisk enhed: Danmark 10 PEFC sporbarhed audit rapport version 01Okt13

11 Detaljer om site Site Superwood A/S, Hampen Adresse Tlf/Fax/ Type drift Antal medarbejdere (ca.) PEFC produktgrupper (includér kort beskrivelse) Se herover Imprægnering Coniferous Detaljer om produktgrupper Produktgruppe Sporbarhedsmetode Input materiale Arter Coniferous Fysisk adskillelse PEFC Certified material Picea abies 11

12 4. AUDIT OG IDENTIFICERING AF AFVIGELSER 4.1. Detaljer om audit 1.1. Audit periode (datointervallet som auditten dækker over): August juni Har styringssystemet ændret sig siden den forrige evaluering: Hvis ja, gennemgå kort ændringerne: 1.3. Er der rejst nogen klager, sager eller påstande om afvigelser fra standarden mod virksomheden under audit perioden: Hvis ja, henvis til standard samt kriterier, hvor de tilsvarende resultater er fundet i rapporten: 4.1. Evaluering af afvigelser Bemærk: Dette afsnit angiver virksomhedens foranstaltninger til at efterkomme afvigelser, der er udstedt under eller siden sidste audit. Manglende overholdelse af mindre afvigelser resultater i at afvigelsen opgraderes som væsentlig. Den angivende opfølgende handling er påkrævet af virksomheden eller ufrivillig suspension vil finde sted. Status Kategorier LUKKET ÅBEN Forklaring Den certificerede virksomhed har opfyldt den udstedte NCR. Den certificerede virksomhed har enten undladt at opfylde eller kun delvist opfyldt den udstedte NCR Kryds af, hvis IR (der er ingen åbne afvigelser, der kræver gennemgang) 12 PEFC sporbarhed audit rapport version 01Okt13

13 BILAG Bilag A: Tjekliste for single site certificering 1. Evaluering af site: Superwood A/S Primær ansvarsperson: Auditor(er): Folk interviewet, titler: Faciliteter besøgt: Kort gennemgang af auditprocessen for denne lokation: Kommentarer: Benny Petersen, Driftschef Julie Møhl Laursen, Lead auditor Benny Petersen, Driftschef Dorte Flyvholm, Regnskabschef Jenni Nielsen, Forvalter Preben Jørgensen, Ejer (Løgstrup Træindustri) Frits Anneberg, medejer (Anneberg Limtræ A/S) Superwood A/S, Hampen Anneberg Limtræ A/S, Nørre Nebel Løgstrup Træindustri ApS, Løgstrup Se afsnit Standard tjekliste (PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody of Forest Based Products Krav) Standard krav 1. Identificering af materialekategori for materialer/produkter 1.1. Identificering på leverings- (indgående) niveau Virksomheden skal anskaffe information fra leverandøren, der er nødvendige for at identificere og verificere oprindelseskategorien for det indkøbte materiale, for hver levering af materiale i sporbarhedsproduktgruppen. [4.1.1] Overensstemmelse Resultater: Virksomheden har udarbejdet og implementeret procedurer som sikrer indhentning af kopi af leverandørers certifikater (bilag 1). Gennemgang af certifikater viste dog, at certifikatet for leverandøren Vida Wood kun er en del af et gruppecertifikat for Pan Cert AB. Der manglede således angivelse af både PEFC CoC kode og udløbsdato. Interview med ansvarlig medarbejder viste dog, at virksomheden ikke har indkøbt materiale fra denne leverandør endnu. OBS 01/ Dokumentet forbundet med hver levering af materiale/produkter skal mindst indeholde følgende oplysninger: a) virksomhedens navn som kunden af leverancen, b) identificering af leverandør, c) identificering af produkt(er), 13

14 d) mængden af leveringen for hvert produkt, der er omfattet af dokumentationen, e) dato for levering/leveringsperiode/regnskabsperiode Derudover skal dokumentet indeholde følgende for hvert produkt med PEFC betegnelse: f) Den formelle betegnelse på materialekategorien (procent af certificeret materiale specifikt for hver af de enkelte anførte produkter, der omfattet af den dokumentation, hvor relevant, g) identificering af leverandørens sporbarheds- eller FM certifikat eller andet dokument, der bekræfter leverandørens certificerede status. [4.1.2] Resultater: Transportdokumenter indeholder alle påkrævede informationer Virksomheden skal for hver levering klassificere indkøbt materiale som certificeret (med leverandørens betegnelse "X% PEFC-certificeret" og/eller genanvendt), neutral (ikke-skov baseret) eller andet (med leverandørens betegnelse "PEFC kontrollerede kilder" og/eller materiale dækket med virksomhedens eget DDS) materiale, der følger betegnelsesspecifikationen, for hvilken sporbarhedssystemet blev implementeret. [4.1.3, Bilag 1] Resultater: Ved modtagelse af leverandørfaktura kontrolleres at kun berrettiget input bruges til videresalg. Salgsfaktura påføres samme certificeringsbetegnelse som leverandørfakturaen er påført. Interview og dokumenterde procedurer bekræftede dette Identificering på leverandørniveau Virksomheden skal kræve en kopi af, eller adgang til en kopi af, FM eller sporbarhedscertifikatet eller andet dokument, der bekræfter leverandørens certificerede status fra alle leverandører af den certificeret materiale. [4.2.1] Resultater: Virksomheden har udarbejdet og implementeret procedurer som sikrer indhentning af kopi af leverandørers certifikater (bilag 1). Gennemgang af certifikater viste dog, at certifikatet for leverandøren Vida Wood kun er en del af et gruppecertifikat for Pan Cert AB. Der manglede således angivelse af både PEFC CoC kode og udløbsdato. Interview med ansvarlig medarbejder viste dog, at virksomheden ikke har indkøbt materiale fra denne leverandør endnu. OBS 01/ Virksomheden skal for leverandørens af certificeret materiale evaluere leverandørens overholdelse af kriterierne baseret på gyldigheden og omfanget af modtagne dokumenter. [4.2.2] Resultater: Virksomheden har udarbejdet og implementeret procedurer som sikrer indhentning af kopi af leverandørers certifikater (bilag 1). Gennemgang af certifikater viste dog, at certifikatet for leverandøren Vida Wood kun er en del af et gruppecertifikat for Pan Cert AB. Der manglede således angivelse af både PEFC CoC kode og udløbsdato. Interview med ansvarlig medarbejder viste dog, at virksomheden ikke har indkøbt materiale fra denne leverandør endnu. OBS 01/14 2. Due Diligence System (DDS) 2.1. Generelle krav 14 PEFC sporbarhed audit rapport version 01Okt13

15 PEFC DDS skal implementeres for alt skovbaseret input materiale, der er omfattet af virksomhedens PEFC sporbarhedscertificering med undtagelse af: a) genanvendt materiale, og b) materiale, der stammer fra arter, der er opført i bilag I-III af CITES, forudsat at det er i overensstemmelse med gældende international, europæisk og national lovgivning i henhold til CITES. [5.1.2] Resultater: Virksomheden vil udelukkende indkøbe materiale bærende betegnelsen 100% PEFC Certified og sikre at der er adgang til informationer om oprindelsesland og træart. Virksomheden har udarbejdet procedurer som sikrer at indkøber kontrollerer indgående følgeseddel og faktura for korrekt angivelse af PEFC CoC kode samt PEFC materialekategori (bilag 1). Der indhentes kopi af leverandørens PEFC Certifikat ved førstkommende ordre. Gennemgang af de dokumenterede procedurer viste dog, at virksomheden ikke etableret og implementeret PEFC DDS. Interview af ansvarlig medarbejder viste, at denne ikke var opmærksom på kravet i standarden. NCR 01/ Virksomheden skal implementere PEFC DDS i tre trin vedrørende: a) indsamling af oplysninger, b) risikovurdering og c) forvaltning af væsentlige risiko forsyninger. [5.1.4] Resultater krævet hvis NEJ: Virksomheden vil udelukkende indkøbe materiale bærende betegnelsen 100% PEFC Certified og sikre at der er adgang til informationer om oprindelsesland og træart. Virksomheden har udarbejdet procedurer som sikrer at indkøber kontrollerer indgående følgeseddel og faktura for korrekt angivelse af PEFC CoC kode samt PEFC materialekategori (bilag 1). Der indhentes kopi af leverandørens PEFC Certifikat ved førstkommende ordre. Gennemgang af de dokumenterede procedurer viste dog, at virksomheden ikke etableret og implementeret PEFC DDS. Interview af ansvarlig medarbejder viste, at denne ikke var opmærksom på kravet i standarden. NCR 01/ Virksomheder, der indkøber råvarer, som stammer fra arter, der er opført i bilag I-III af CITES, skal overholde gældende international, europæisk og national lovgivning i henhold til CITES. [5.1.5] Resultater: Virksomheden indkøber udelukkende materiale bærende betegnelsen 100% PEFC Certified, og der indkøbes ikke råvarer af arter der er omfattet af CITES bilag I-III. Interview af relevant personale viste god forståelse for kravet i standarden Virksomheden må ikke inkludere begrænset skovbaseret materiale fra lande, der er omfattet af gældende FN, EU eller nationale regeringssanktioner, som begrænser eksport/import af sådanne skovbaserede produkter. [5.1.6] Resultater: Virksomheden indkøber udelukkende materiale bærende betegnelsen 100% PEFC Certified, hvilket i tilstrækkelig grad sikrer overensstemmelse med ovenstående krav. Interview af indkøberen viste god forståelse for kravet i standarden Konflikttømmer må ikke anvendes af virksomheden. [5.1.7] IR 15

16 Resultater: Virksomheden indkøber udelukkende materiale bærende betegnelsen 100% PEFC Certified, hvilket i tilstrækkelig grad sikrer overensstemmelse med ovenstående krav. Interview af indkøberen viste god forståelse for kravet i standarden Virksomheden må ikke inkludere materiale fra genetisk modificeret skovbaserede organismer i produkter, der er omfattet af virksomhedens PEFC DDS. [5.1.8] Resultater: Virksomheden indkøber udelukkende materiale bærende betegnelsen 100% PEFC Certified, hvilket i tilstrækkelig grad sikrer overensstemmelse med ovenstående krav. Interview af indkøberen viste god forståelse for kravet i standarden Virksomheden må ikke inkludere træbaseret materiale med oprindelse i konvertering af skov til anden vegetationstype, herunder omdannelse af primære skove til skovplantager, i produkter omfattet af virksomhedens PEFC DDS. [5.1.9] Resultater: Virksomheden indkøber udelukkende materiale bærende betegnelsen 100% PEFC Certified, hvilket i tilstrækkelig grad sikrer overensstemmelse med ovenstående krav. Interview af indkøberen viste god forståelse for kravet i standarden Indsamling af informationer PEFC DDS er baseret på oplysninger fra leverandøren. Virksomheden skal have adgang til følgende oplysninger: a) identifikation af materialet/produktet, herunder dets handelsnavn og type; b) identifikation af træarter, som indgår i materialet/produkt ved deres fælles navn og/eller deres videnskabelige navn, hvis tilgængeligt; c) hugstland af materialet og i givet fald region i landet og/eller dets hugstrettigheder. [5.2.1] Resultater: Virksomheden indkøber udelukkende materiale bærende betegnelsen 100% PEFC Certified og sikrer at der er adgang til informationer om oprindelsesland og træart. Interview af indkøberen viste god forståelse for kravet i standarden Risikovurdering 2.4. Underbyggede kommentarer eller klager Virksomheden skal sikre, at underbyggede bekymringer fra tredjeparter om leverandørens overholdelse af lovkrav og andre aspekter af kontroversielle kilder omgående bliver undersøgt og hvis de er valideret, resulterer i (re-)vurdering af de risici, der er forbundet med de relevante forsyninger. [5.4.1] Resultater: Virksomheden vil udelukkende indkøbe materiale bærende betegnelsen 100% PEFC Certified og sikre at der er adgang til informationer om oprindelsesland og træart. Virksomheden har udarbejdet procedurer som sikrer at indkøber kontrollerer indgående følgeseddel og faktura for korrekt angivelse af PEFC CoC kode samt PEFC materialekategori (bilag 1). Der indhentes kopi af leverandørens PEFC Certifikat ved førstkommende ordre. Gennemgang af de dokumenterede procedurer viste dog, at virksomheden ikke etableret og implementeret PEFC DDS. Interview af ansvarlig medarbejder viste, at denne ikke var opmærksom på kravet i standarden. NCR 01/14 16 PEFC sporbarhed audit rapport version 01Okt13

17 I tilfælde af begrundede bekymringer skal materiale, der oprindeligt er udelukket fra risikovurderingen gennemgå en risikovurdering i henhold til kravene i standarden. [5.4.2] Resultater: Virksomheden vil udelukkende indkøbe materiale bærende betegnelsen 100% PEFC Certified og sikre at der er adgang til informationer om oprindelsesland og træart. Virksomheden har udarbejdet procedurer som sikrer at indkøber kontrollerer indgående følgeseddel og faktura for korrekt angivelse af PEFC CoC kode samt PEFC materialekategori (bilag 1). Der indhentes kopi af leverandørens PEFC Certifikat ved førstkommende ordre. Gennemgang af de dokumenterede procedurer viste dog, at virksomheden ikke etableret og implementeret PEFC DDS. Interview af ansvarlig medarbejder viste, at denne ikke var opmærksom på kravet i standarden. NCR 01/ Styring af væsentlige risikoforsyninger Kryds af hvis afsnittet ikke er anvendeligt (Virksomheden bruger ikke, og har ikke planer om at bruge høj-risikoforsyninger) 2.6. Ingen placering på markedet Træ eller træ produkt(er) fra ukendte kilder eller fra kontroversielle kilder må ikke kunne medtages i produktgrupper, der er omfattet af virksomheden PEFC CoC. [5.6.1] Resultater: Virksomheden indkøber udelukkende materiale bærende betegnelsen 100% PEFC Certified eller højere, hvilket i tilstrækkelig grad sikrer overensstemmelse med ovenstående krav. Interview af indkøberen viste god forståelse for kravet i standarden Tømmer kendt eller rimeligt mistænkt for at komme fra ulovlige kilder må ikke kunne behandles og må ikke blive handlet, og/eller må ikke placeres på markedet, medmindre relevant dokumentation er blevet fremlagt og efterprøvet, som tillader det leverede træ at blive klassificeret som bærende "ubetydelig risiko". [5.6.2] Resultater: Virksomheden indkøber udelukkende materiale bærende betegnelsen 100% PEFC Certified eller højere, hvilket i tilstrækkelig grad sikrer overensstemmelse med ovenstående krav. Interview af indkøberen viste god forståelse for kravet i standarden. 3. Sporbarhedsmetode 3.1. Fysisk adskillelsesmetode Kryds af hvis afsnittet ikke er relevant Generelle krav til fysisk adskillelse af certificerede materialer/produkter Virksomheder, hvis certificerede materialer/produkter ikke er blandet med andet materiale/produkter, og/eller hvor certificeret materiale/produkter kan identificeres under hele processen, bør anvende fysisk adskillelsesmetode som den foretrukne løsning. [ ] Fysisk adskillelsesmetoden kan også gælde for certificerede produkter med forskelligt indhold af certificeret materiale. [ ] Resultater: Organisationen opretholder fysisk adskillelse på alle tidspunkter baseret på individuelle pakkeid for alle pakker af træ. Alle produkter kan identificeres ved pakkenummer gennem alle faser af produktion og oplagring. Hvis det er nødvendigt, kan pakkerne omnummereres, men det sikres på alle tidspunkter, at identificeringen af produkterne er klar og entydig Virksomheder, der anvender fysisk adskillelsesmetode skal sikre, at certificeret materiale separeres eller er tydeligt identificerbart under alle 17

18 stadier af produktion eller handel, herunder opbevaring. Dette skal opnås ved: a) fysisk adskillelse i form af produktion og oplagringsrum, eller b) fysisk adskillelse i form af tid, eller c) klar identificering af det certificerede materiale/produkter under processen. [ ; ] Resultater: Se Procentbaseret metode (gælder for virksomheder, der blander certificeret materiale/produkter med andre materialekategorier) Kryds af, hvis afsnittet ikke er relevant 4. Salg og kommunikation på produkter med betegnelse 4.1. Dokumentation forbundet med solgte/overførte produkter På tidspunktet for salg eller overførsel af certificerede produkter til kunden, skal virksomheden give kunden en kopi eller adgang til en kopi af sit sporbarhedscertifikat. Virksomheden skal informere kunderne om eventuelle ændringer i afgrænsningen af certifikatet og må ikke misbruge sin sporbarhedscertificering. [7.1.1] Resultater: Virksomheden har gjort eget certifikat offentligt tilgængeligt på hjemmesiden Interview af den ansvarlige medarbejder viste god forståelse for kravet i standarden Med henblik på kommunikation omkring sporbarheds betegnelsen, skal virksomheden identificere et enkelt type dokument, der er forbundet med leveringen af alle solgte/overførte produkter. Dokumentet, som inkluderer bl.a. den formelle betegnelse, skal udstedes til en enkelt kunde. Virksomheden skal opbevare kopier af disse dokumenter og sikre, at oplysningerne i disse kopier ikke kan ændres, efter at originalerne er leveret til kunderne. [7.1.2] Resultater: Alle påkrævede informationer påføres både følgeseddel og faktura, hvilket blev verificeret ved gennemgang af ordrestyringssystemet samt ved stikprøvevis kontrol af salgsdokumenter Dokumentet som er forbundet med hver levering af alle certificerede produkter skal som minimum indeholde følgende oplysninger: - Identificering af kunde; - Identificering af leverandør; - Identificering af produkt(er); - Mængden af hvert leveret produkt, der er omfattet af dokumentationen; - Dato for levering/leveringsperiode/den formelle betegnelse på materialets oprindelse (herunder andel af certificeret materiale) specifikt for hvert certificeret produkt, som er omfattet af dokumentet, - Identifikationsnummeret på leverandørens sporbarhedscertifikat eller et andet dokument, der bekræfter leverandørens certificerede status. [7.1.3] Resultater: Gennemgang af virksomhedens salgsfaktura og udgående følgesedler viste at der automatisk påføres PEFC Claim når den anvendte råvare er registreret som PEFC Certificeret Brug af logoer og mærker Kryds af, hvis afsnittet ikke er relevant (Virksomheden burger ikke, og har ikke planer om at bruge logoer og mærker) 18 PEFC sporbarhed audit rapport version 01Okt13

Guide til outsourcing af FSC produktion

Guide til outsourcing af FSC produktion Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion August 2012 NEPCon 29 juli 2012 1. Introduktion Outsourcing af produktionsprocesser er i fremvækst som følge af

Læs mere

Guide til outsourcing af FSC produktion

Guide til outsourcing af FSC produktion Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion Januar 2017 NEPCon Client Guide 20. januar 2017 1. Introduktion til denne guide VIGTIGT Denne guide er udviklet

Læs mere

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 NEPCon guide Oktober 2014 Om denne guide Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Særlige krav. Outsourcing / Multisite

Særlige krav. Outsourcing / Multisite Særlige krav Outsourcing / Multisite - Outsourcing - Certificering af flere sites (multisite) 2 of 14 Outsourcingkrav Den certificerede virksomhed skal opretholde juridisk ejerskab til varerne Der skal

Læs mere

FSC-STD V 2-1. CoC-standardens indhold og dertilhørende kvalitetskrav

FSC-STD V 2-1. CoC-standardens indhold og dertilhørende kvalitetskrav FSC-STD-40-004 V 2-1 CoC-standardens indhold og dertilhørende kvalitetskrav FSC-STD-40-004 V2-1 Indhold Certifikatets anvendelsesområde / Ikrafttrædelsesdato / Referencer / Definitioner 1. Universelle

Læs mere

Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger

Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger PEFC en god investering Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger Mandag d. 22. april 2013 Tirsdag d. 23. april 2013 Torsdag d. 25. april 2013 Tanja Blindbæk Olsen 1 Oplæg

Læs mere

Værd at vide om FSC chain of custody certificering

Værd at vide om FSC chain of custody certificering Værd at vide om FSC chain of custody certificering NEPCon Info Guide Marts 2014 Indhold Indhold... 2 Introduktion til denne guide... 3 1: Hvad er FSC sporbarhedscertificering?... 4 2: Hvem gør hvad i FSC-systemet...

Læs mere

PEFC Danmarks. krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-X

PEFC Danmarks. krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-X PEFC Danmark standard PEFC DK 003-X PEFC Danmarks krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift Arbejdsgruppens udkast til revideret standard august 2011 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg

Læs mere

Samlet FSC/PEFC sporbarhedskravliste. i henhold til FSC-STD-40-004V2 og PEFC ST 2002:2010 NEPCon februar 2011

Samlet FSC/PEFC sporbarhedskravliste. i henhold til FSC-STD-40-004V2 og PEFC ST 2002:2010 NEPCon februar 2011 1 0 Fortegnelser Samlet FSC/PEFC sporbarhedskravliste i henhold til FSC-STD-40-004V2 og PEFC ST 2002:2010 NEPCon februar 2011 1 1 Organisationen skal opretholde komplette og opdaterede fortegnelser som

Læs mere

Værd at vide om FSC sporbarhedscertificering

Værd at vide om FSC sporbarhedscertificering Værd at vide om FSC sporbarhedscertificering NEPCon InfoGuide nr.1 September 2012 Version Indhold Indhold... 2 Introduktion til denne guide... 3 1: Hvad er FSC sporbarhedscertificering?... 4 2: Hvem gør

Læs mere

Bæredygtig Biomasse Hvilke krav kan 3. part stille til dokumentationen?

Bæredygtig Biomasse Hvilke krav kan 3. part stille til dokumentationen? Bæredygtig Biomasse Hvilke krav kan 3. part stille til dokumentationen? NEPCon aktiviteter og personale Selskaber i 12 lande Ca. 100 medarbejdere Globalt netværk Skovcertificering > 25 million hektar >

Læs mere

PEFC Skovdrift Certificering. Årligt audit Rapport for: KW-Plan ApS i St. Merløse, Danmark

PEFC Skovdrift Certificering. Årligt audit Rapport for: KW-Plan ApS i St. Merløse, Danmark Certificeret af: Filosoofi 31 50108 Tartu Estonia www.nepcon.net PEFC Skovdrift Certificering Årligt audit Rapport for: KW-Plan ApS i St. Merløse, Danmark Certificering forvaltet af: NEPCon Tel: +45 8618

Læs mere

FSC-certificering af skove i Danmark. Indhold

FSC-certificering af skove i Danmark. Indhold FSC-certificering af skove i Danmark Indhold Certificering af skove... 1 Hvad er fordelene ved certificering?... 2 FSC's principper og kriterier for ansvarlige skovforvaltning... 3 FSC's 10 grundprincipper...

Læs mere

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2015-apr-28 til 2015-apr-29 Certificeringens dækningsområde Hidtidigt gyldighedsområde: Sagsbehandling på natur- og miljøområdet Nyt gyldighedsområde: Administration og sagsbehandling

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Vejledning A: Gruppeledere

Vejledning A: Gruppeledere Vejledning A: Gruppeledere I Introduktion II Opstart af en gruppeordning III Optagelse af nye medlemmer IV Gruppeledelse I Introduktion Denne vejledning støtter kommende gruppeledere i at etablere og lede

Læs mere

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Kravspecifikation Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Diamantboring og -skæring samt slibning i tunge bygningsmaterialer som fx beton, granit og asfalt DEB/BK/SVC/2016 Rev. 01

Læs mere

PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes Overblik over PEFC ressourcebasen Af Tanja Blindbæk Olsen, PEFC Danmark

PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes Overblik over PEFC ressourcebasen Af Tanja Blindbæk Olsen, PEFC Danmark PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes Overblik over PEFC ressourcebasen Af Tanja Blindbæk Olsen, PEFC Danmark Støtter bæredygtig forvaltning af skove for mere information:

Læs mere

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen?

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen? Rød: Udgår af 17020 Gul: Ændringer og tilføjelser i 17020:2012 ISO 17020:2005, ISO 17020:2012 3 Administrative krav 5 Krav til opbygning 5.1 Administrative krav 3.1 Juridisk identificerbar afd. 5.1.1 Juridisk

Læs mere

FSC og PEFC Certificerede produkter

FSC og PEFC Certificerede produkter FSC og PEFC Certificerede produkter Fra skov til slutbruger NEPCon - fokus på bæredygtig skovdrift 15 års erfaring med skov- og sporbarhedscertificering FSC og PEFC serviceudbyder i Skandinavien, Østeuropa

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

PEFC Danmarks. Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4

PEFC Danmarks. Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4 PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4 PEFC Danmarks Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift Udkast til revideret standard marts 2012, med tilføjelser oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Guide til brug af FSC s logo og labels

Guide til brug af FSC s logo og labels Guide til brug af FSC s logo og labels GUIDE TIL BRUG AF FSC S LOGO OG LABELS...1 FSC-LOGOET...2 BESKYTTEDE VAREMÆRKER...2 HUSK ALTID LICENSKODEN!...4 NYE REGLER FRA JANUAR 2010...4 FSC-MÆRKNING PÅ TO

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Tækkearbejde af bygninger D&J-TL/BK /SVC/2016 Rev 03 07.09. 2016 01 Formål/mål 2 02 Krav til certificeringsorganet

Læs mere

(1) SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION LIMITED med registeret adresse på South Plaza Marlborough St, Bristol, BS1 3NX, United Kingdom

(1) SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION LIMITED med registeret adresse på South Plaza Marlborough St, Bristol, BS1 3NX, United Kingdom SA Reference: MA DENNE AFTALE er indgået den XX. Måned 2015 MELLEM (1) SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION LIMITED med registeret adresse på South Plaza Marlborough St, Bristol, BS1 3NX, United Kingdom ( Kontraktindehaver")

Læs mere

Procedure; Dokument nr.: P.04; Version nr.: 01 Side: 1 af 5; Titel: Varemodtagelse Udarb. af: JJ; Godkendt af: AMJ Dato: 02-09-2015

Procedure; Dokument nr.: P.04; Version nr.: 01 Side: 1 af 5; Titel: Varemodtagelse Udarb. af: JJ; Godkendt af: AMJ Dato: 02-09-2015 Side: 1 af 5; Titel: Varemodtagelse 1. Formål Formålet med proceduren er at sikre, at: indkøbte varer ikke anvendes, før de lever op til de specificerede krav og kontrollen afpasses efter den enkelte vare

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

PEFC Skovdrift. Revision. Rapport for: WEFRI A/S Frijsenborg Skovdistrikt i Hammel, Danmark

PEFC Skovdrift. Revision. Rapport for: WEFRI A/S Frijsenborg Skovdistrikt i Hammel, Danmark Certificeret af: PEFC Skovdrift Revision Filosoofi 31 50108 Tartu Estonia www.nepcon.net Rapport for: WEFRI A/S Frijsenborg Skovdistrikt i Hammel, Danmark Certificering forvaltet af: NEPCon Tel: +45 8618

Læs mere

EUTR EU s Tømmerforordning. Naturstyrelsens erfaringer med implementering. Niels Bølling Naturstyrelsen

EUTR EU s Tømmerforordning. Naturstyrelsens erfaringer med implementering. Niels Bølling Naturstyrelsen Program Velkomst EUTR-erfaringer v/ Naturstyrelsen Udfordringer for erhvervet - erfaringer med EUTR v/ Dansk Træforening v/ NEPCon Kort pause Nyt cirkulære og ny vejledning om bæredygtigt træ v/ Naturstyrelsen

Læs mere

Hvordan kontrolleres bæredygtighed?

Hvordan kontrolleres bæredygtighed? Hvordan kontrolleres bæredygtighed? Brancheaftalen Kriterier for bæredygtig biomasse 1. Lovligt fældet og handlet 2. Beskyttelse af skovenes økosystemer 3. Skovenes produktivitet og evne til at bidrage

Læs mere

Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø oktober Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen

Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø oktober Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø 27. + 28. oktober 2011 Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen Auditteam: Asger Højland Lorentzen (AHL), Ledende auditor arbejdsmiljø Karin Birgitte Hils

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

FSC og PEFC sporbarhedscertificering

FSC og PEFC sporbarhedscertificering FSC og PEFC sporbarhedscertificering Standardernes Indhold Krav til ledelsessystemer Produktgrupper (scope) Leverandører & Indkøb Volumenkontrol Sporbarhedssystemer Salg Produktmærkning Outsourcing Supplerende

Læs mere

PEFC Skovdrift Certificering. 2016 Rapport for: De Danske Skovdyrkerforeninger i Frederiksberg, Danmark

PEFC Skovdrift Certificering. 2016 Rapport for: De Danske Skovdyrkerforeninger i Frederiksberg, Danmark Certificeret af: Filosoofi 31 50108 Tartu Estonia www.nepcon.net PEFC Skovdrift Certificering 2016 Rapport for: De Danske Skovdyrkerforeninger i Frederiksberg, Danmark Certificering forvaltet af: NEPCon

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Revideret Miljøledelsesstandard

Revideret Miljøledelsesstandard Revideret Miljøledelsesstandard ISO 14001:2015 Ændringer ift. DS/EN ISO 14001:2004 Dokumentationskrav i ny ISO 14001 GREENET- Revideret ISO 14001 1 MiljøForum Fyn - Revideret ISO 14001 2 1 Termer og definitioner

Læs mere

DAFA s. HACCP-guidelines. I henhold til DS 3027. DAFA Side 1 af 9

DAFA s. HACCP-guidelines. I henhold til DS 3027. DAFA Side 1 af 9 s HA-guidelines I henhold til DS 3027 Side 1 af 9 s HA guidelines for Operatører. Afsnit 1 1.1. Hvad er HA? Side 3 1.2. HA-processen Side 4 1.3. Flowdiagram for HA-systemet Side 5 1.4. Kontrol og rapportering

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING

CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING DS/OHSAS 18001:2008 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 87 af 31. januar 2005 Nr. Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal have

Læs mere

DAFA leverandørhåndbog

DAFA leverandørhåndbog DAFA leverandørhåndbog Kære samhandelspartner Følgeseddel skal indeholde: Vi fremsender hermed vores retningslinjer for vores fremtidige samarbejde. Vi vil bede jer tage godt imod og overholde disse retningslinjer,

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Sign: Side 1 af 7 Udg. 2 SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF FALDUNDERLAG

Sign: Side 1 af 7 Udg. 2 SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF FALDUNDERLAG Supplerende bestemmelser for certificering af faldunderlag Dato 11-03-2016 Sign: Side 1 af 7 SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF FALDUNDERLAG 0. Generelt Nærværende supplerende bestemmelser for

Læs mere

Ændringer til Annex 16. Mette Bjørn, Lægemiddelinspektør

Ændringer til Annex 16. Mette Bjørn, Lægemiddelinspektør Ændringer til Annex 16 Mette Bjørn, Lægemiddelinspektør Inddeling i afsnit Gamle Scope Principle Introduction General Batch testing and release EU/EEA Batch testing and release 3. land Batch testing and

Læs mere

Henrik Tofteng A/S Divello A/S

Henrik Tofteng A/S Divello A/S A/S Divello A/S For audit d. 02.-08.08.2013 vedr. DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Auditoplysninger Audittype...

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer SCP.06.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med program for styring af systemændringer... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 4 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder

Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder Formål Formålet med audit er at vurdere, om virksomheden udfører det specificerede arbejde i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens retningslinjer, herunder

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Brug af FSC og PEFC varemærker

Brug af FSC og PEFC varemærker Brug af FSC og PEFC varemærker Oversigt 1. Generelt om FSC og PEFC varemærker 2. On-product varemærkebrug 3. Off-product varemærkebrug - markedsføring 4. Generel godkendelse og labellingaftale 5. Forest

Læs mere

MSC Chain of Custody Standard (sporbarhedsstandard): Standardversion

MSC Chain of Custody Standard (sporbarhedsstandard): Standardversion CERTIFICERET BÆREDYGTIGT FISKERI Marine Stewardship Council MSC Chain of Custody Standard (sporbarhedsstandard): Standardversion Version 4.0, 20. februar 2015 Marine Stewardship Council 2 Om Marine Stewardship

Læs mere

PEFC Danmarks. Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer PEFC DK PEFC Danmark standard

PEFC Danmarks. Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer PEFC DK PEFC Danmark standard PEFC Danmark standard PEFC DK 005-3 PEFC Danmarks Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer Revideret standard marts 2012, med tilføjelser oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg

Læs mere

PIA Nassau Europe Produktbeskyttelseforsikring

PIA Nassau Europe Produktbeskyttelseforsikring PIA Nassau Europe Produktbeskyttelseforsikring Kontaminering/tilbagekaldelse Spørgeskema Virksomheden 1. (a) Navn på virksomheden og de datterselskaber der ønskes omfattet af dækningen (b) Adresse _ (c)

Læs mere

Det gode, det dårlige og det virkelig gode juletræ

Det gode, det dårlige og det virkelig gode juletræ Det gode, det dårlige og det virkelig gode juletræ Om certificering, varemærker og CSR (Corporative Social Responsibility) Af Frans Theilby Baggrund for indlæg Certificering i skovbruget: FSC, PEFC Certificering

Læs mere

BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af...

BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af... BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af... [ ] om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 511/2014 for så vidt angår registret over samlinger,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 I. Indledning Til dette dokuments formål henviser producenter til den forretningspartner

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 2 PEFC FM Report

INDHOLDSFORTEGNELSE. 2 PEFC FM Report Certificeret af: PEFC Skovdrift Filosoofi 31 50108 Tartu Estonia www.nepcon.net Årlig audit Rapport for: Den Suhrske Stiftelse i St. Merløse, Danmark Certificering forvaltet af: NEPCon Tel: +45 8618 0866

Læs mere

Bæredygtig Biomasse Dokumentation & SBP certificering

Bæredygtig Biomasse Dokumentation & SBP certificering Bæredygtig Biomasse Dokumentation & SBP certificering Brancheaftalen Dokumentationskrav Opfyldelse af aftalens krav 1-6 kan dokumenteres ved at købe FSC, PEFC eller SBP certificeret biomasse eller ved

Læs mere

ERFARINGER MED PED-AUDIT KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED:

ERFARINGER MED PED-AUDIT KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED: KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED: AT Bekendtgørelse nr. 743 af 23.09.1999 Bilag 1 afsnit 3.1.2 Endelig sammenføjning Personalet skal være godkendt af kompetent tredjepartsorgan: - et bemyndiget organ

Læs mere

P R I V A T L I V S P O L I T I K

P R I V A T L I V S P O L I T I K PRIVATLIVSPOLITIK 1. Introduktion 1.1 Denne privatlivspolitik ( Privatlivspolitikken ) fastsætter, hvordan Chabs ApS ( Chabs, vi, os, vores o.lign.) indsamler, bruger, videregiver og beskytter indhentede

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

FSC markedets stærkeste værktøj til EUTR

FSC markedets stærkeste værktøj til EUTR FSC markedets stærkeste værktøj til EUTR FSC-certificering som redskab til at opfylde EU-tømmerforordningens Due Diligence -krav Morten Husted Brodde, Rådgivning og kommunikation Non-profit-organisation,

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Tilbagekaldelsesforsikring Spørgeskema

Tilbagekaldelsesforsikring Spørgeskema Tilbagekaldelsesforsikring Spørgeskema 1. Virksomheden Virksomheden og de datterselskaber der ønskes omfattet af dækningen: Navn Adresse: CVR-nr.: Dato for grundlæggelse: Virksomhedens aktiviteter: Hjemmeside:

Læs mere

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen 31.05.2013 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til

Læs mere

ON-PRODUCT MÆRKNING FOR CERTIFICEREDE VIRKSOMHEDER

ON-PRODUCT MÆRKNING FOR CERTIFICEREDE VIRKSOMHEDER ON-PRODUCT MÆRKNING FOR CERTIFICEREDE VIRKSOMHEDER Hvad er on-product mærkning? I FSC skelnes der mellem on-product mærkning og off-product mærkning. On-product mærker er logoer, der sidder på et FSC-certificeret

Læs mere

FSC Toolkit. Guide til Gruppecertificering af Private Skovejere - Introduktion

FSC Toolkit. Guide til Gruppecertificering af Private Skovejere - Introduktion FSC Toolkit Guide til Gruppecertificering af Private Skovejere - Introduktion Photo: Martin Schwenninger Introduktion Guide til FSC Gruppecertificering Denne guide er en hjælp til ejere og driftsledere

Læs mere

spørgsmål vedrørende privatlivets fred

spørgsmål vedrørende privatlivets fred Problemidentificerende spørgsmål vedrørende privatlivets fred Appendiks 4 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Brug af problemidentificerende spørgsmål... 3

Læs mere

IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE

IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE MODUL 1 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 TRIN 1 Indledende kortlægning TRIN 2 Ledelsens involvering i projektet TRIN 3 Projektplan TRIN 4 Projektopstart og organisering TRIN 5 Detailkortlægning

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Struktur på privatlivsimplikationsrapporten

Struktur på privatlivsimplikationsrapporten Struktur på privatlivsimplikationsrapporten Appendiks 6 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Struktur på rapport over privatlivsimplikationsanalysen... 3 Introduktion...

Læs mere

Politik for opbevaring af primære materialer og data

Politik for opbevaring af primære materialer og data Politik for opbevaring af primære materialer og data 1. Præambel Danmarks Tekniske Universitet (DTU) skal være kendt og respekteret internationalt som et førende teknisk eliteuniversitet, som udfører excellent

Læs mere

Høringsudkast af 21. november 2005

Høringsudkast af 21. november 2005 Høringsudkast af 21. november 2005 Bekendtgørelse om transport og import af genetisk modificerede organismer 1 I medfør af 10 stk. 2, 13, stk. 1 og 2, 14, stk. 2, 19, 27, stk. 1 og 2 og 36 i lov om miljø

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Auditbeskrivelser for GLM

Auditbeskrivelser for GLM 3-3-1 V01 3-3-1 V02 3-3-1 V03 3-3-1 V04 Er der for processerne synlige forbindelser for information mellem dem (også til støtteprocesser)? Punktet er opfyldt, hvis vejen for information mellem adskilte

Læs mere

Dokumentation af bæredygtighed

Dokumentation af bæredygtighed Dokumentation af bæredygtighed -Krav til miljødokumentation for byggematerialer Netværksmøde Dome of Visions i Århus d. 6. december 2016 Anja S. Brogaard, Dancert Lead Auditor og faglig leder ved Center

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01 Certificering af virksomheder der udfører termografiinspektioner 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187.

Læs mere

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145.

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145. AIC B 39/12 AIM/Aeronautical Information Management, Edvard Thomsensvej 14, DK-2300 Copenhagen S, Denmark TEL: +45 7221 8800, FAX: +45 7221 8888, E-mail: ais@trafikstyrelsen.dk, Internet: www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011 Styregruppens kommentarer: Nærværende analyserapport er første udgave af Faxe Kommunes rapport vedr. ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet.

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Sikkerhedsledelse. AIS I Sikkerhedsledelse I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I

Sikkerhedsledelse. AIS I Sikkerhedsledelse I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I Sikkerhedsledelse AIS I Sikkerhedsledelse I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I 5 Bekendtgørelse om sikkerhedscertifikat til jernbanevirksomheder nr. 14 I medfør af 21 h, 21 u og24 stk. 4, i lov om jernbane,

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet Afdeling: Direktionssekretariatet Udarbejdet af: Dorte Riskjær Larsen Sagsnr.: 13/1121 E-mail: dorte.riskjaer.larsen @ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 26. september 2013 Telefon: 2128 4616 Vejledning til

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Tirsdag, den 17. marts 2015 21:05 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

P R I V A T L I V S P O L I T I K

P R I V A T L I V S P O L I T I K PRIVATLIVSPOLITIK 1. Introduktion 1.1 Denne privatlivspolitik ( Privatlivspolitikken ) fastsætter, hvordan Chabber ApS ( Chabber ApS, vi, os, vores o.lign.) indsamler, bruger, videregiver og beskytter

Læs mere