PEFC sporbarhedscertificering. Årligt audit 2014 Rapport til: Superwood A/S i. Hampen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PEFC sporbarhedscertificering. Årligt audit 2014 Rapport til: Superwood A/S i. Hampen"

Transkript

1 Certificeret af: PEFC sporbarhedscertificering Guldsmedgade 34, Århus Danmark Årligt audit 2014 Rapport til: Superwood A/S i Hampen Certificering forvaltes af: NEPCon Tlf: Fax: Kontaktperson: Julie Møhl Laursen Rapport afsluttet: 03. juli 2014 Datoer for audits: 19. juni 2014 Evalueringshold: 26. juni 2014 Julie Møhl Laursen, Lead auditor Kent Skovgaard, Auditor Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 7029 til certificering af produkter Certifikattype: Certificeringskode: Single CoC NC-PEFC/COC Certifikat udstedt: 14. August 2012 Rapporten er baseret på standarden: PEFC ST 2002:2013 Kontakt hos virksomheden: Benny Petersen Adresse: Palsgaardvej Hampen

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION AUDIT KONKLUSIONER AUDIT PROCES VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER AUDIT OG IDENTIFICERING AF AFVIGELSER...12 BILAG...13 Bilag A: Tjekliste for single site certificering...13 Bilag B: Outsourcing...23 Bilag C: Tjekliste for anvendelse af logoer og varemærker...27 Bilag D: Liste over rapportbilag PEFC sporbarhed audit rapport version 01Okt13

3 INTRODUKTION Formålet med denne rapport er at dokumentere overensstemmelse med kravene for PEFC sporbarhedscertificering (CoC) af Superwood A/S, i det følgende benævnt "virksomheden". Rapporten præsenterer NEPCon auditorernes resultater, som har evalueret virksomhedens systemer og ydeevne mod de gældende krav. Afsnittet nedenfor beskriver audit konklusionerne og eventuelle nødvendige opfølgende foranstaltninger, som virksomheden skal korrigere gennem anmodede handlinger. NEPCon s evalueringsrapporter holdes fortrolige, bortset fra oplysninger, der er anført i den offentlige database på PEFC s hjemmeside (virksomhedens kontaktperson, PEFC-produkternes navn og beskrivelse, information om certifikat). PEFC s sporbarhedscertificering er en mekanisme til at spore certificeret materiale fra skoven til det endelige produkt for at sikre, at træbaserede og ikke-træbaserede skovprodukter, som indgår i produktet eller produktlinjen, kan spores tilbage til certificerede skove. Konfliktløsning: Hvis kunder hos NEPCon støder på organisationer eller enkeltpersoner, der har bekymringer eller kommentarer til NEPCon og vores ydelser, opfordres disse parter kraftigt til at kontakte det relevante regionale NEPCon kontor. Formelle klager og bekymringer skal sendes skriftligt. 1. AUDIT KONKLUSIONER 1.1. Audit ANBEFALINGER Baseret på virksomhedens overensstemmelse med kravene for PEFC CoC fremstiller auditoren følgende anbefaling: Certificering godkendt: Upon acceptance of NCR(s) issued below Certificering ikke godkendt: Yderligere kommentarer: 3

4 1.2. Afvigelser Bemærk: Dette beskriver beviser for virksomhedens afvigelser, som er identificeret under audits. Beskrivelser af afvigelser indeholder en defineret tidsfrist inden for hvilken, virksomheden skal påvise overholdelse. VÆSENTLIGE afvigelser udstedt under vurderinger/revurderinger skal være lukket før udstedelsen af certifikat. VÆSENTLIGE afvigelser udstedt under overvågelsesaudits skal være lukket inden tidsfristen udløber, ellers resulterer dette i suspension. Ingen afvigelser Virksomheden har accepteret følgende afvigelser: Yderligere kommentarer: Afvigelse: 01/14 Klassificering af afvigelse: Mindre Standard & krav: PEFC ST 2002:2013 p 5.1.2, 5.1.4, 5.4.1, 5.4.2, 8.1 Rapportafsnit: Bilag A, p , , , , Beskrivelse af afvigelse og tilhørende beviser: Virksomheden vil udelukkende indkøbe materiale bærende betegnelsen 100% PEFC Certified og sikre at der er adgang til informationer om oprindelsesland og træart. Virksomheden har udarbejdet procedurer som sikrer at indkøber kontrollerer indgående følgeseddel og faktura for korrekt angivelse af PEFC CoC kode samt PEFC materialekategori (bilag 1). Der indhentes kopi af leverandørens PEFC Certifikat ved førstkommende ordre. Gennemgang af de dokumenterede procedurer viste dog, at virksomheden ikke etableret og implementeret PEFC DDS. Interview af ansvarlig medarbejder viste, at denne ikke var opmærksom på kravet i standarden. Da virksomheden udelukkende handler med PEFC certificeret materiale vurderes risikoen at være minimal og afvigelsen klassificeres derfor som Mindre. Krav til korrigerende handling: Virksomheden skal gennemføre korrigerende handlinger for at vise overholdelse af de krav, der refereres til ovenfor. Bemærk: Effektive korrigerende handlinger fokuserer på at behandle den specifikke forekomst beskrevet i ovenstående beviser, samt den egentlige årsag til at fjerne og forebygge gentagelsen af afvigelsen. Tidsfrist for overholdelse: Beviser fra virksomheden: Resultaterne af bevisbedømmelse: Status for afvigelse: Kommentarer (valgfrit): Ved den næste årlige overvågningsaudit AFVENTENDE AFVENTENDE ÅBEN 4 PEFC sporbarhed audit rapport version 01Okt13

5 Afvigelse: 02/14 Klassificering af afvigelse: Mindre Standard & krav: PEFC ST 2002:2013 p 8.6.1, Rapportafsnit: Bilag A, p , Beskrivelse af afvigelse og tilhørende beviser: Virksomheden har implementeret procedurer for udarbejdelse af årligt internt audit. Gennemgang af auditrapporten viste dog, at denne var fra internt audit udført lige inden reinstate PEFC audit i august Interview af ansvarlig medarbejder viste, at denne ikke var opmærksom på, at internt audit skulle udføres inden det eksterne audit og har således planlagt at afholde internt audit i august Da virksomheden har planlagt internt audit klassificeres afvigelsen som Mindre. Krav til korrigerende handling: Virksomheden skal gennemføre korrigerende handlinger for at vise overholdelse af de krav, der refereres til ovenfor. Bemærk: Effektive korrigerende handlinger fokuserer på at behandle den specifikke forekomst beskrevet i ovenstående beviser, samt den egentlige årsag til at fjerne og forebygge gentagelsen af afvigelsen Virksomheden skal foretage interne audits mindst én gang om året, som dækker alle kravene i denne standard, og skal etablere korrigerende og forebyggende foranstaltninger, hvis det kræves. [8.6.1] En rapport om den interne audit skal gennemgås mindst en gang årligt. [8.6.2] Tidsfrist for overholdelse: Beviser fra virksomheden: Resultaterne af bevisbedømmelse: Status for afvigelse: Kommentarer (valgfrit): Ved den næste årlige overvågningsaudit AFVENTENDE AFVENTENDE ÅBEN 1.3. Observationer Bemærk: Observationer er udstedt for de tidlige stadier af et problem, som ikke i sig selv udgør en afvigelse, men som auditoren vurderer kan føre til en fremtidig afvigelse, hvis de ikke behandles af virksomheden; observationer kan føre til direkte afvigelser, hvis de ikke behandles. Ingen afvigelser 5

6 OBS: 01/14 Standard & krav: PEFC ST 2002:2013 p 4.1.1, 4.2.1, Rapportafsnit Bilag A, 2. Standardtjekliste P , , Beskrivelse af fund, der har ført til observation: Virksomheden har udarbejdet og implementeret procedurer som sikrer indhentning af kopi af leverandørers certifikater (bilag 1). Gennemgang af certifikater viste dog, at certifikatet for leverandøren Vida Wood kun er en del af et gruppecertifikat for Pan Cert AB. Der manglede således angivelse af både PEFC CoC kode og udløbsdato. Interview med ansvarlig medarbejder viste dog, at virksomheden ikke har indkøbt materiale fra denne leverandør endnu. Observation: Virksomheden bør indhente gruppecertifikatet inden handel med Vida Wood og fremover være opmærksom at kontrollere alle oplysninger fremgår af indhentede leverandørers certifikat inden vareindkøb Foranstaltninger truffet af virksomheden før færdiggørelsen af rapport 6 PEFC sporbarhed audit rapport version 01Okt13

7 2. AUDIT PROCES 2.1. Auditgruppe Auditor(er) Julie Møhl Laursen Kent Skovgaard Kvalifikationer Lead Auditor, Civilingeniør i Miljøteknologi Julie er uddannet civilingeniør i miljøteknologi ved Syddansk Universitet i Odense. Hun har bestået Lead Auditor uddannelse i sporbarheds- og skovcertificering. Erfaring fra mere end 80 FSC og PEFC sporbarhedsrevisioner hos træ- og papirbaserede virksomheder i Danmark. Tidligere konsulent og CSR-koordinator i den grafiske branche herunder ansvarlig for FSC gruppecertificering. Auditor, Trætekniker Kent er uddannet trætekniker ved Skive Tekniske Skole. Han har bestået SmartWood lead auditor træning i sporbarhedscertificering. Har 11 års erfarring som projektleder i møbelindustrien herunder ansvarlig for virksomhedens FSC certificering Overblik over audit Bemærk: Tabellen nedenfor giver et overblik over omfanget af auditten og auditorerne. Se standardens bilagstjekliste for specifikke detaljer om de mennesker, der er interviewet samt audit resultaterne per site auditeret. Site(s) Dato(er) Længde på audit Auditor(er) Superwood A/S, Hampen Løgstrup Træindustri ApS 19. juni ,0 timer Julie Møhl Laursen, Lead auditor 03. juli ,5 timer Kent Skovgaard, Auditor Anneberg Limtræ A/S 03. juli ,0 timer Kent Skovgaard, Auditor 2.1. Beskrivelse af den samlede audit proces - Åbningsmøde, herunder præsentation af deltagere og dagens program (Deltagere: alle nøglepersoner) - Præsentation af Ledelsessystem, dokumenterede rutiner, uddannelse af medarbejdere, proces for implementering af rutiner, ledelsens gennemgang (Deltager: Overordnet COC ansvarlig, ledelsesrepræsentant, evt. nøglepersoner) - Revision af procedure for indkøb af FSC (Deltager: Indkøbsansvarlig) 7

8 - Revision af procedure for ordrestyring (Deltager: Ordrestyrer) - Revision af varemodtagelse, produktion, lager og forsendelse - Afslutningsmøde (Deltagere: alle nøglepersoner) Præsentation af foreløbige observationer. Bemærk at en ledelsesrepræsentant skal være tilstede under åbning og afslutningsmødet. I tillæg er der gennemført on-site revision af underleverandører, hvor instruktioner for modtagelse, adskillelse på lager og i produkton og afsendelse blev gennemgået. 8 PEFC sporbarhed audit rapport version 01Okt13

9 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER 3.1. Kontakter Primærkontakt for koordinering med NEPCon Primærkontakt, stilling: Adresse: Tlf/Fax/ Benny Petersen, Driftschef Palsgaardvej 3, 7362 Hampen / / Faktureringskontakt Samme som vist i afsnit Kontakt, stilling: Adresse: Tlf/Fax/ On-line certifikat kontakt Bemærk: Ved certificering er oplysningerne i tabellen nedenfor bogført på PEFC s hjemmeside Felt Tekst Har dette ændret sig? (IR ved vurderinger) Kontakt, titel: Se Adresse: Se Tlf/Fax/ Se Hjemmeside: 9

10 3.3. Afgrænsning af certifikat Generel oversigt over virksomheden Organisationen udfører imprægnering af savet træ af gran. Efter salg tidligere i 2013 er virksomheden overgået fra at være 100% underleverandør til selv at indkøbe råvarer og sælge slutproduktet (Superwood ) Certifikatets afgrænsning Afgrænsning Afkryds alt, der vedrører certikatets afgrænsning Ændring af afgrænsning Certifikat type: Single Multi-site (IR ved hovedevaluering) Godkendte standarder: PEFC ST 2002:2013; PEFC ST 2001:2008 2ed Aktivitet: Primær: Secondary manufacturer Øvrig: - System for PEFC betegnelser: Input: Brug af ikkecertificeret materiale: Fysisk adskillelse Procent beregning Simpel procent Rullende procent PEFC certificeret materiale PEFC kontrollerede kilder Ubetydelige risiko kilder Procentvis Procent fordeling Gennemsnitlig procent Volumen kredit Genanvendt materiale Andet materiale (ikkecertificeret) Betydelige risiko kilder Outsourcing: Inkluderet Ikke inkluderet PEFC logo anvendelse: On-product Off-product Angiv PEFC produktgrupper, som er tilføjet eller fjernet: Kommentarer: Årlig omsætning: 2,28 mio Antal sites inkluderet i certifikatet: Sites der er kvalificeret til desk-audits: Ingen Type af juridisk enhed (certifikatets indehaver): Aktieselskab Jurisdiktion af primær juridisk enhed: Danmark 10 PEFC sporbarhed audit rapport version 01Okt13

11 Detaljer om site Site Superwood A/S, Hampen Adresse Tlf/Fax/ Type drift Antal medarbejdere (ca.) PEFC produktgrupper (includér kort beskrivelse) Se herover Imprægnering Coniferous Detaljer om produktgrupper Produktgruppe Sporbarhedsmetode Input materiale Arter Coniferous Fysisk adskillelse PEFC Certified material Picea abies 11

12 4. AUDIT OG IDENTIFICERING AF AFVIGELSER 4.1. Detaljer om audit 1.1. Audit periode (datointervallet som auditten dækker over): August juni Har styringssystemet ændret sig siden den forrige evaluering: Hvis ja, gennemgå kort ændringerne: 1.3. Er der rejst nogen klager, sager eller påstande om afvigelser fra standarden mod virksomheden under audit perioden: Hvis ja, henvis til standard samt kriterier, hvor de tilsvarende resultater er fundet i rapporten: 4.1. Evaluering af afvigelser Bemærk: Dette afsnit angiver virksomhedens foranstaltninger til at efterkomme afvigelser, der er udstedt under eller siden sidste audit. Manglende overholdelse af mindre afvigelser resultater i at afvigelsen opgraderes som væsentlig. Den angivende opfølgende handling er påkrævet af virksomheden eller ufrivillig suspension vil finde sted. Status Kategorier LUKKET ÅBEN Forklaring Den certificerede virksomhed har opfyldt den udstedte NCR. Den certificerede virksomhed har enten undladt at opfylde eller kun delvist opfyldt den udstedte NCR Kryds af, hvis IR (der er ingen åbne afvigelser, der kræver gennemgang) 12 PEFC sporbarhed audit rapport version 01Okt13

13 BILAG Bilag A: Tjekliste for single site certificering 1. Evaluering af site: Superwood A/S Primær ansvarsperson: Auditor(er): Folk interviewet, titler: Faciliteter besøgt: Kort gennemgang af auditprocessen for denne lokation: Kommentarer: Benny Petersen, Driftschef Julie Møhl Laursen, Lead auditor Benny Petersen, Driftschef Dorte Flyvholm, Regnskabschef Jenni Nielsen, Forvalter Preben Jørgensen, Ejer (Løgstrup Træindustri) Frits Anneberg, medejer (Anneberg Limtræ A/S) Superwood A/S, Hampen Anneberg Limtræ A/S, Nørre Nebel Løgstrup Træindustri ApS, Løgstrup Se afsnit Standard tjekliste (PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody of Forest Based Products Krav) Standard krav 1. Identificering af materialekategori for materialer/produkter 1.1. Identificering på leverings- (indgående) niveau Virksomheden skal anskaffe information fra leverandøren, der er nødvendige for at identificere og verificere oprindelseskategorien for det indkøbte materiale, for hver levering af materiale i sporbarhedsproduktgruppen. [4.1.1] Overensstemmelse Resultater: Virksomheden har udarbejdet og implementeret procedurer som sikrer indhentning af kopi af leverandørers certifikater (bilag 1). Gennemgang af certifikater viste dog, at certifikatet for leverandøren Vida Wood kun er en del af et gruppecertifikat for Pan Cert AB. Der manglede således angivelse af både PEFC CoC kode og udløbsdato. Interview med ansvarlig medarbejder viste dog, at virksomheden ikke har indkøbt materiale fra denne leverandør endnu. OBS 01/ Dokumentet forbundet med hver levering af materiale/produkter skal mindst indeholde følgende oplysninger: a) virksomhedens navn som kunden af leverancen, b) identificering af leverandør, c) identificering af produkt(er), 13

14 d) mængden af leveringen for hvert produkt, der er omfattet af dokumentationen, e) dato for levering/leveringsperiode/regnskabsperiode Derudover skal dokumentet indeholde følgende for hvert produkt med PEFC betegnelse: f) Den formelle betegnelse på materialekategorien (procent af certificeret materiale specifikt for hver af de enkelte anførte produkter, der omfattet af den dokumentation, hvor relevant, g) identificering af leverandørens sporbarheds- eller FM certifikat eller andet dokument, der bekræfter leverandørens certificerede status. [4.1.2] Resultater: Transportdokumenter indeholder alle påkrævede informationer Virksomheden skal for hver levering klassificere indkøbt materiale som certificeret (med leverandørens betegnelse "X% PEFC-certificeret" og/eller genanvendt), neutral (ikke-skov baseret) eller andet (med leverandørens betegnelse "PEFC kontrollerede kilder" og/eller materiale dækket med virksomhedens eget DDS) materiale, der følger betegnelsesspecifikationen, for hvilken sporbarhedssystemet blev implementeret. [4.1.3, Bilag 1] Resultater: Ved modtagelse af leverandørfaktura kontrolleres at kun berrettiget input bruges til videresalg. Salgsfaktura påføres samme certificeringsbetegnelse som leverandørfakturaen er påført. Interview og dokumenterde procedurer bekræftede dette Identificering på leverandørniveau Virksomheden skal kræve en kopi af, eller adgang til en kopi af, FM eller sporbarhedscertifikatet eller andet dokument, der bekræfter leverandørens certificerede status fra alle leverandører af den certificeret materiale. [4.2.1] Resultater: Virksomheden har udarbejdet og implementeret procedurer som sikrer indhentning af kopi af leverandørers certifikater (bilag 1). Gennemgang af certifikater viste dog, at certifikatet for leverandøren Vida Wood kun er en del af et gruppecertifikat for Pan Cert AB. Der manglede således angivelse af både PEFC CoC kode og udløbsdato. Interview med ansvarlig medarbejder viste dog, at virksomheden ikke har indkøbt materiale fra denne leverandør endnu. OBS 01/ Virksomheden skal for leverandørens af certificeret materiale evaluere leverandørens overholdelse af kriterierne baseret på gyldigheden og omfanget af modtagne dokumenter. [4.2.2] Resultater: Virksomheden har udarbejdet og implementeret procedurer som sikrer indhentning af kopi af leverandørers certifikater (bilag 1). Gennemgang af certifikater viste dog, at certifikatet for leverandøren Vida Wood kun er en del af et gruppecertifikat for Pan Cert AB. Der manglede således angivelse af både PEFC CoC kode og udløbsdato. Interview med ansvarlig medarbejder viste dog, at virksomheden ikke har indkøbt materiale fra denne leverandør endnu. OBS 01/14 2. Due Diligence System (DDS) 2.1. Generelle krav 14 PEFC sporbarhed audit rapport version 01Okt13

15 PEFC DDS skal implementeres for alt skovbaseret input materiale, der er omfattet af virksomhedens PEFC sporbarhedscertificering med undtagelse af: a) genanvendt materiale, og b) materiale, der stammer fra arter, der er opført i bilag I-III af CITES, forudsat at det er i overensstemmelse med gældende international, europæisk og national lovgivning i henhold til CITES. [5.1.2] Resultater: Virksomheden vil udelukkende indkøbe materiale bærende betegnelsen 100% PEFC Certified og sikre at der er adgang til informationer om oprindelsesland og træart. Virksomheden har udarbejdet procedurer som sikrer at indkøber kontrollerer indgående følgeseddel og faktura for korrekt angivelse af PEFC CoC kode samt PEFC materialekategori (bilag 1). Der indhentes kopi af leverandørens PEFC Certifikat ved førstkommende ordre. Gennemgang af de dokumenterede procedurer viste dog, at virksomheden ikke etableret og implementeret PEFC DDS. Interview af ansvarlig medarbejder viste, at denne ikke var opmærksom på kravet i standarden. NCR 01/ Virksomheden skal implementere PEFC DDS i tre trin vedrørende: a) indsamling af oplysninger, b) risikovurdering og c) forvaltning af væsentlige risiko forsyninger. [5.1.4] Resultater krævet hvis NEJ: Virksomheden vil udelukkende indkøbe materiale bærende betegnelsen 100% PEFC Certified og sikre at der er adgang til informationer om oprindelsesland og træart. Virksomheden har udarbejdet procedurer som sikrer at indkøber kontrollerer indgående følgeseddel og faktura for korrekt angivelse af PEFC CoC kode samt PEFC materialekategori (bilag 1). Der indhentes kopi af leverandørens PEFC Certifikat ved førstkommende ordre. Gennemgang af de dokumenterede procedurer viste dog, at virksomheden ikke etableret og implementeret PEFC DDS. Interview af ansvarlig medarbejder viste, at denne ikke var opmærksom på kravet i standarden. NCR 01/ Virksomheder, der indkøber råvarer, som stammer fra arter, der er opført i bilag I-III af CITES, skal overholde gældende international, europæisk og national lovgivning i henhold til CITES. [5.1.5] Resultater: Virksomheden indkøber udelukkende materiale bærende betegnelsen 100% PEFC Certified, og der indkøbes ikke råvarer af arter der er omfattet af CITES bilag I-III. Interview af relevant personale viste god forståelse for kravet i standarden Virksomheden må ikke inkludere begrænset skovbaseret materiale fra lande, der er omfattet af gældende FN, EU eller nationale regeringssanktioner, som begrænser eksport/import af sådanne skovbaserede produkter. [5.1.6] Resultater: Virksomheden indkøber udelukkende materiale bærende betegnelsen 100% PEFC Certified, hvilket i tilstrækkelig grad sikrer overensstemmelse med ovenstående krav. Interview af indkøberen viste god forståelse for kravet i standarden Konflikttømmer må ikke anvendes af virksomheden. [5.1.7] IR 15

16 Resultater: Virksomheden indkøber udelukkende materiale bærende betegnelsen 100% PEFC Certified, hvilket i tilstrækkelig grad sikrer overensstemmelse med ovenstående krav. Interview af indkøberen viste god forståelse for kravet i standarden Virksomheden må ikke inkludere materiale fra genetisk modificeret skovbaserede organismer i produkter, der er omfattet af virksomhedens PEFC DDS. [5.1.8] Resultater: Virksomheden indkøber udelukkende materiale bærende betegnelsen 100% PEFC Certified, hvilket i tilstrækkelig grad sikrer overensstemmelse med ovenstående krav. Interview af indkøberen viste god forståelse for kravet i standarden Virksomheden må ikke inkludere træbaseret materiale med oprindelse i konvertering af skov til anden vegetationstype, herunder omdannelse af primære skove til skovplantager, i produkter omfattet af virksomhedens PEFC DDS. [5.1.9] Resultater: Virksomheden indkøber udelukkende materiale bærende betegnelsen 100% PEFC Certified, hvilket i tilstrækkelig grad sikrer overensstemmelse med ovenstående krav. Interview af indkøberen viste god forståelse for kravet i standarden Indsamling af informationer PEFC DDS er baseret på oplysninger fra leverandøren. Virksomheden skal have adgang til følgende oplysninger: a) identifikation af materialet/produktet, herunder dets handelsnavn og type; b) identifikation af træarter, som indgår i materialet/produkt ved deres fælles navn og/eller deres videnskabelige navn, hvis tilgængeligt; c) hugstland af materialet og i givet fald region i landet og/eller dets hugstrettigheder. [5.2.1] Resultater: Virksomheden indkøber udelukkende materiale bærende betegnelsen 100% PEFC Certified og sikrer at der er adgang til informationer om oprindelsesland og træart. Interview af indkøberen viste god forståelse for kravet i standarden Risikovurdering 2.4. Underbyggede kommentarer eller klager Virksomheden skal sikre, at underbyggede bekymringer fra tredjeparter om leverandørens overholdelse af lovkrav og andre aspekter af kontroversielle kilder omgående bliver undersøgt og hvis de er valideret, resulterer i (re-)vurdering af de risici, der er forbundet med de relevante forsyninger. [5.4.1] Resultater: Virksomheden vil udelukkende indkøbe materiale bærende betegnelsen 100% PEFC Certified og sikre at der er adgang til informationer om oprindelsesland og træart. Virksomheden har udarbejdet procedurer som sikrer at indkøber kontrollerer indgående følgeseddel og faktura for korrekt angivelse af PEFC CoC kode samt PEFC materialekategori (bilag 1). Der indhentes kopi af leverandørens PEFC Certifikat ved førstkommende ordre. Gennemgang af de dokumenterede procedurer viste dog, at virksomheden ikke etableret og implementeret PEFC DDS. Interview af ansvarlig medarbejder viste, at denne ikke var opmærksom på kravet i standarden. NCR 01/14 16 PEFC sporbarhed audit rapport version 01Okt13

17 I tilfælde af begrundede bekymringer skal materiale, der oprindeligt er udelukket fra risikovurderingen gennemgå en risikovurdering i henhold til kravene i standarden. [5.4.2] Resultater: Virksomheden vil udelukkende indkøbe materiale bærende betegnelsen 100% PEFC Certified og sikre at der er adgang til informationer om oprindelsesland og træart. Virksomheden har udarbejdet procedurer som sikrer at indkøber kontrollerer indgående følgeseddel og faktura for korrekt angivelse af PEFC CoC kode samt PEFC materialekategori (bilag 1). Der indhentes kopi af leverandørens PEFC Certifikat ved førstkommende ordre. Gennemgang af de dokumenterede procedurer viste dog, at virksomheden ikke etableret og implementeret PEFC DDS. Interview af ansvarlig medarbejder viste, at denne ikke var opmærksom på kravet i standarden. NCR 01/ Styring af væsentlige risikoforsyninger Kryds af hvis afsnittet ikke er anvendeligt (Virksomheden bruger ikke, og har ikke planer om at bruge høj-risikoforsyninger) 2.6. Ingen placering på markedet Træ eller træ produkt(er) fra ukendte kilder eller fra kontroversielle kilder må ikke kunne medtages i produktgrupper, der er omfattet af virksomheden PEFC CoC. [5.6.1] Resultater: Virksomheden indkøber udelukkende materiale bærende betegnelsen 100% PEFC Certified eller højere, hvilket i tilstrækkelig grad sikrer overensstemmelse med ovenstående krav. Interview af indkøberen viste god forståelse for kravet i standarden Tømmer kendt eller rimeligt mistænkt for at komme fra ulovlige kilder må ikke kunne behandles og må ikke blive handlet, og/eller må ikke placeres på markedet, medmindre relevant dokumentation er blevet fremlagt og efterprøvet, som tillader det leverede træ at blive klassificeret som bærende "ubetydelig risiko". [5.6.2] Resultater: Virksomheden indkøber udelukkende materiale bærende betegnelsen 100% PEFC Certified eller højere, hvilket i tilstrækkelig grad sikrer overensstemmelse med ovenstående krav. Interview af indkøberen viste god forståelse for kravet i standarden. 3. Sporbarhedsmetode 3.1. Fysisk adskillelsesmetode Kryds af hvis afsnittet ikke er relevant Generelle krav til fysisk adskillelse af certificerede materialer/produkter Virksomheder, hvis certificerede materialer/produkter ikke er blandet med andet materiale/produkter, og/eller hvor certificeret materiale/produkter kan identificeres under hele processen, bør anvende fysisk adskillelsesmetode som den foretrukne løsning. [ ] Fysisk adskillelsesmetoden kan også gælde for certificerede produkter med forskelligt indhold af certificeret materiale. [ ] Resultater: Organisationen opretholder fysisk adskillelse på alle tidspunkter baseret på individuelle pakkeid for alle pakker af træ. Alle produkter kan identificeres ved pakkenummer gennem alle faser af produktion og oplagring. Hvis det er nødvendigt, kan pakkerne omnummereres, men det sikres på alle tidspunkter, at identificeringen af produkterne er klar og entydig Virksomheder, der anvender fysisk adskillelsesmetode skal sikre, at certificeret materiale separeres eller er tydeligt identificerbart under alle 17

18 stadier af produktion eller handel, herunder opbevaring. Dette skal opnås ved: a) fysisk adskillelse i form af produktion og oplagringsrum, eller b) fysisk adskillelse i form af tid, eller c) klar identificering af det certificerede materiale/produkter under processen. [ ; ] Resultater: Se Procentbaseret metode (gælder for virksomheder, der blander certificeret materiale/produkter med andre materialekategorier) Kryds af, hvis afsnittet ikke er relevant 4. Salg og kommunikation på produkter med betegnelse 4.1. Dokumentation forbundet med solgte/overførte produkter På tidspunktet for salg eller overførsel af certificerede produkter til kunden, skal virksomheden give kunden en kopi eller adgang til en kopi af sit sporbarhedscertifikat. Virksomheden skal informere kunderne om eventuelle ændringer i afgrænsningen af certifikatet og må ikke misbruge sin sporbarhedscertificering. [7.1.1] Resultater: Virksomheden har gjort eget certifikat offentligt tilgængeligt på hjemmesiden Interview af den ansvarlige medarbejder viste god forståelse for kravet i standarden Med henblik på kommunikation omkring sporbarheds betegnelsen, skal virksomheden identificere et enkelt type dokument, der er forbundet med leveringen af alle solgte/overførte produkter. Dokumentet, som inkluderer bl.a. den formelle betegnelse, skal udstedes til en enkelt kunde. Virksomheden skal opbevare kopier af disse dokumenter og sikre, at oplysningerne i disse kopier ikke kan ændres, efter at originalerne er leveret til kunderne. [7.1.2] Resultater: Alle påkrævede informationer påføres både følgeseddel og faktura, hvilket blev verificeret ved gennemgang af ordrestyringssystemet samt ved stikprøvevis kontrol af salgsdokumenter Dokumentet som er forbundet med hver levering af alle certificerede produkter skal som minimum indeholde følgende oplysninger: - Identificering af kunde; - Identificering af leverandør; - Identificering af produkt(er); - Mængden af hvert leveret produkt, der er omfattet af dokumentationen; - Dato for levering/leveringsperiode/den formelle betegnelse på materialets oprindelse (herunder andel af certificeret materiale) specifikt for hvert certificeret produkt, som er omfattet af dokumentet, - Identifikationsnummeret på leverandørens sporbarhedscertifikat eller et andet dokument, der bekræfter leverandørens certificerede status. [7.1.3] Resultater: Gennemgang af virksomhedens salgsfaktura og udgående følgesedler viste at der automatisk påføres PEFC Claim når den anvendte råvare er registreret som PEFC Certificeret Brug af logoer og mærker Kryds af, hvis afsnittet ikke er relevant (Virksomheden burger ikke, og har ikke planer om at bruge logoer og mærker) 18 PEFC sporbarhed audit rapport version 01Okt13

Værd at vide om FSC sporbarhedscertificering

Værd at vide om FSC sporbarhedscertificering Værd at vide om FSC sporbarhedscertificering NEPCon InfoGuide nr.1 September 2012 Version Indhold Indhold... 2 Introduktion til denne guide... 3 1: Hvad er FSC sporbarhedscertificering?... 4 2: Hvem gør

Læs mere

Samlet FSC/PEFC sporbarhedskravliste. i henhold til FSC-STD-40-004V2 og PEFC ST 2002:2010 NEPCon februar 2011

Samlet FSC/PEFC sporbarhedskravliste. i henhold til FSC-STD-40-004V2 og PEFC ST 2002:2010 NEPCon februar 2011 1 0 Fortegnelser Samlet FSC/PEFC sporbarhedskravliste i henhold til FSC-STD-40-004V2 og PEFC ST 2002:2010 NEPCon februar 2011 1 1 Organisationen skal opretholde komplette og opdaterede fortegnelser som

Læs mere

Guide til outsourcing af FSC produktion

Guide til outsourcing af FSC produktion Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion August 2012 NEPCon 29 juli 2012 1. Introduktion Outsourcing af produktionsprocesser er i fremvækst som følge af

Læs mere

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 NEPCon guide Oktober 2014 Om denne guide Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

ØVRIGE RETSAKTER MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER. 8.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 68/1

ØVRIGE RETSAKTER MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER. 8.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 68/1 8.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 68/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER ØVRIGE RETSAKTER Vejledning af 7. marts 2013 i god distributionspraksis

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM For virksomheder, der udfører autorisationskrævende elinstallationsarbejde Sikkerhedsstyrelsen 2005 OBS! Du kan downloade eksempelskemaerne

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 1/14 1. Anvendelsesområde Akkrediteringsbestemmelsen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering

Læs mere

INTEGRERET STANDARD FOR PRIMÆRPRODUCENTER ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL AFGRØDEBASIS BLOMSTER OG PRYDPLANTER

INTEGRERET STANDARD FOR PRIMÆRPRODUCENTER ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL AFGRØDEBASIS BLOMSTER OG PRYDPLANTER INTEGRERET STANDARD FOR PRIMÆRPRODUCENTER ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL AFGRØDEBASIS BLOMSTER OG PRYDPLANTER KONTROLPUNKTER OG KRAVSPECIFIKATIONER DANSK VERSION 4.0 () UDGAVE 4.0-2_MAR2013 GYLDIG FRA: MARTS

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer SCP.06.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med program for styring af systemændringer... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 4 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt

INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt FÆLLES BESTEMMELSER 2012 INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt korrespondance... 3 Artikel 3 Deltagere...

Læs mere

G E N E R E L L E P R O G R A M I N S T R U K T I O N E R

G E N E R E L L E P R O G R A M I N S T R U K T I O N E R G E N E R E L L E P R O G R A M I N S T R U K T I O N E R V E R S I O N 1. 7 J u n i 2 0 1 4 I N D H O L D 1 INTRODUKTION... 2 1.1 FORMÅL... 2 1.2 ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1.3 NORMATIVT GRUNDLAG... 2 2 ORGANISATION...

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt

Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt Bilag 1: Vejledning om audit - God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder Bilag 2: Vejledning om kontrol i forbindelse med

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj Teknisk dokumentation

Læs mere

SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc)

SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc) DA SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc) DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den K(2005) endelig UDKAST Vejledning i iværksættelse af procedurer baseret på HACCP-principperne

Læs mere

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Side 1 af 32 Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Dato: 090608 Eksempel på

Læs mere

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 1. maj til 30. november 2013 ISAE 3402, type II any.cloud

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugeraftale for PayPal-tjeneste

Brugeraftale for PayPal-tjeneste PayPal Page 1 of 25 >> Vis alle juridiske aftaler Brugeraftale for PayPal-tjeneste Sidste opdatering: 1. juli 2015 Udskriv Download PDF Aftalen består af seksten afsnit (inklusive et bilag). Du kan gå

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder

Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder Vejledning Juni 2014 Foreløbig udgave Ved optagelse på www.retsinfo.dk er det versionen på Retsinfo,

Læs mere

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20 Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 20 Forord Dette dokument er en guideline til arbejdsmiljøcertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/OHSAS 18001:

Læs mere

Regler for udstedere af aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013

Regler for udstedere af aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013 1 REGLER FOR UDSTEDERE AF AKTIER... 1 INDLEDNING... 4 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 5 1.1 REGLERNES ANVENDELSE... 5 1.2 IKRAFTTRÆDELSE... 5 2 BETINGELSER FOR AKTIERS

Læs mere

Kvalitetsmanual. Chris Jensen A/S. Udgave nr. 3

Kvalitetsmanual. Chris Jensen A/S. Udgave nr. 3 Kvalitetsmanual Chris Jensen A/S Udgave nr. 3 Indholdsfortegnelse Afsnit 0 Rev. 6 Afsnit nr. Rev. Navn 0 6 Indholdsfortegnelse 1 6 Introduktion 2 5 Kvalitetspolitikker 3 5 Kvalitetsstyringssystemet 4 5

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 4 3 Praktiske oplysninger... 4 4 Hvad er omfattet af vejledningen?... 5 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til... 5 4.1.1 Væddemål... 5 4.1.2

Læs mere

KVALITETSHÅNDBOG FOR CUWILAK A/S

KVALITETSHÅNDBOG FOR CUWILAK A/S KVALITETSHÅNDBOG FOR CUWILAK A/S KVALITETSHÅNDBOG Version 1.2 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse 1. Formål...4 Målsætning....4 Kvalitetssystemets opbygning....4 3. Definitioner...6 Multitime system:... 6

Læs mere