PEFC sporbarhedscertificering. Årligt audit 2014 Rapport til: Superwood A/S i. Hampen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PEFC sporbarhedscertificering. Årligt audit 2014 Rapport til: Superwood A/S i. Hampen"

Transkript

1 Certificeret af: PEFC sporbarhedscertificering Guldsmedgade 34, Århus Danmark Årligt audit 2014 Rapport til: Superwood A/S i Hampen Certificering forvaltes af: NEPCon Tlf: Fax: Kontaktperson: Julie Møhl Laursen Rapport afsluttet: 03. juli 2014 Datoer for audits: 19. juni 2014 Evalueringshold: 26. juni 2014 Julie Møhl Laursen, Lead auditor Kent Skovgaard, Auditor Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 7029 til certificering af produkter Certifikattype: Certificeringskode: Single CoC NC-PEFC/COC Certifikat udstedt: 14. August 2012 Rapporten er baseret på standarden: PEFC ST 2002:2013 Kontakt hos virksomheden: Benny Petersen Adresse: Palsgaardvej Hampen

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION AUDIT KONKLUSIONER AUDIT PROCES VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER AUDIT OG IDENTIFICERING AF AFVIGELSER...12 BILAG...13 Bilag A: Tjekliste for single site certificering...13 Bilag B: Outsourcing...23 Bilag C: Tjekliste for anvendelse af logoer og varemærker...27 Bilag D: Liste over rapportbilag PEFC sporbarhed audit rapport version 01Okt13

3 INTRODUKTION Formålet med denne rapport er at dokumentere overensstemmelse med kravene for PEFC sporbarhedscertificering (CoC) af Superwood A/S, i det følgende benævnt "virksomheden". Rapporten præsenterer NEPCon auditorernes resultater, som har evalueret virksomhedens systemer og ydeevne mod de gældende krav. Afsnittet nedenfor beskriver audit konklusionerne og eventuelle nødvendige opfølgende foranstaltninger, som virksomheden skal korrigere gennem anmodede handlinger. NEPCon s evalueringsrapporter holdes fortrolige, bortset fra oplysninger, der er anført i den offentlige database på PEFC s hjemmeside (virksomhedens kontaktperson, PEFC-produkternes navn og beskrivelse, information om certifikat). PEFC s sporbarhedscertificering er en mekanisme til at spore certificeret materiale fra skoven til det endelige produkt for at sikre, at træbaserede og ikke-træbaserede skovprodukter, som indgår i produktet eller produktlinjen, kan spores tilbage til certificerede skove. Konfliktløsning: Hvis kunder hos NEPCon støder på organisationer eller enkeltpersoner, der har bekymringer eller kommentarer til NEPCon og vores ydelser, opfordres disse parter kraftigt til at kontakte det relevante regionale NEPCon kontor. Formelle klager og bekymringer skal sendes skriftligt. 1. AUDIT KONKLUSIONER 1.1. Audit ANBEFALINGER Baseret på virksomhedens overensstemmelse med kravene for PEFC CoC fremstiller auditoren følgende anbefaling: Certificering godkendt: Upon acceptance of NCR(s) issued below Certificering ikke godkendt: Yderligere kommentarer: 3

4 1.2. Afvigelser Bemærk: Dette beskriver beviser for virksomhedens afvigelser, som er identificeret under audits. Beskrivelser af afvigelser indeholder en defineret tidsfrist inden for hvilken, virksomheden skal påvise overholdelse. VÆSENTLIGE afvigelser udstedt under vurderinger/revurderinger skal være lukket før udstedelsen af certifikat. VÆSENTLIGE afvigelser udstedt under overvågelsesaudits skal være lukket inden tidsfristen udløber, ellers resulterer dette i suspension. Ingen afvigelser Virksomheden har accepteret følgende afvigelser: Yderligere kommentarer: Afvigelse: 01/14 Klassificering af afvigelse: Mindre Standard & krav: PEFC ST 2002:2013 p 5.1.2, 5.1.4, 5.4.1, 5.4.2, 8.1 Rapportafsnit: Bilag A, p , , , , Beskrivelse af afvigelse og tilhørende beviser: Virksomheden vil udelukkende indkøbe materiale bærende betegnelsen 100% PEFC Certified og sikre at der er adgang til informationer om oprindelsesland og træart. Virksomheden har udarbejdet procedurer som sikrer at indkøber kontrollerer indgående følgeseddel og faktura for korrekt angivelse af PEFC CoC kode samt PEFC materialekategori (bilag 1). Der indhentes kopi af leverandørens PEFC Certifikat ved førstkommende ordre. Gennemgang af de dokumenterede procedurer viste dog, at virksomheden ikke etableret og implementeret PEFC DDS. Interview af ansvarlig medarbejder viste, at denne ikke var opmærksom på kravet i standarden. Da virksomheden udelukkende handler med PEFC certificeret materiale vurderes risikoen at være minimal og afvigelsen klassificeres derfor som Mindre. Krav til korrigerende handling: Virksomheden skal gennemføre korrigerende handlinger for at vise overholdelse af de krav, der refereres til ovenfor. Bemærk: Effektive korrigerende handlinger fokuserer på at behandle den specifikke forekomst beskrevet i ovenstående beviser, samt den egentlige årsag til at fjerne og forebygge gentagelsen af afvigelsen. Tidsfrist for overholdelse: Beviser fra virksomheden: Resultaterne af bevisbedømmelse: Status for afvigelse: Kommentarer (valgfrit): Ved den næste årlige overvågningsaudit AFVENTENDE AFVENTENDE ÅBEN 4 PEFC sporbarhed audit rapport version 01Okt13

5 Afvigelse: 02/14 Klassificering af afvigelse: Mindre Standard & krav: PEFC ST 2002:2013 p 8.6.1, Rapportafsnit: Bilag A, p , Beskrivelse af afvigelse og tilhørende beviser: Virksomheden har implementeret procedurer for udarbejdelse af årligt internt audit. Gennemgang af auditrapporten viste dog, at denne var fra internt audit udført lige inden reinstate PEFC audit i august Interview af ansvarlig medarbejder viste, at denne ikke var opmærksom på, at internt audit skulle udføres inden det eksterne audit og har således planlagt at afholde internt audit i august Da virksomheden har planlagt internt audit klassificeres afvigelsen som Mindre. Krav til korrigerende handling: Virksomheden skal gennemføre korrigerende handlinger for at vise overholdelse af de krav, der refereres til ovenfor. Bemærk: Effektive korrigerende handlinger fokuserer på at behandle den specifikke forekomst beskrevet i ovenstående beviser, samt den egentlige årsag til at fjerne og forebygge gentagelsen af afvigelsen Virksomheden skal foretage interne audits mindst én gang om året, som dækker alle kravene i denne standard, og skal etablere korrigerende og forebyggende foranstaltninger, hvis det kræves. [8.6.1] En rapport om den interne audit skal gennemgås mindst en gang årligt. [8.6.2] Tidsfrist for overholdelse: Beviser fra virksomheden: Resultaterne af bevisbedømmelse: Status for afvigelse: Kommentarer (valgfrit): Ved den næste årlige overvågningsaudit AFVENTENDE AFVENTENDE ÅBEN 1.3. Observationer Bemærk: Observationer er udstedt for de tidlige stadier af et problem, som ikke i sig selv udgør en afvigelse, men som auditoren vurderer kan føre til en fremtidig afvigelse, hvis de ikke behandles af virksomheden; observationer kan føre til direkte afvigelser, hvis de ikke behandles. Ingen afvigelser 5

6 OBS: 01/14 Standard & krav: PEFC ST 2002:2013 p 4.1.1, 4.2.1, Rapportafsnit Bilag A, 2. Standardtjekliste P , , Beskrivelse af fund, der har ført til observation: Virksomheden har udarbejdet og implementeret procedurer som sikrer indhentning af kopi af leverandørers certifikater (bilag 1). Gennemgang af certifikater viste dog, at certifikatet for leverandøren Vida Wood kun er en del af et gruppecertifikat for Pan Cert AB. Der manglede således angivelse af både PEFC CoC kode og udløbsdato. Interview med ansvarlig medarbejder viste dog, at virksomheden ikke har indkøbt materiale fra denne leverandør endnu. Observation: Virksomheden bør indhente gruppecertifikatet inden handel med Vida Wood og fremover være opmærksom at kontrollere alle oplysninger fremgår af indhentede leverandørers certifikat inden vareindkøb Foranstaltninger truffet af virksomheden før færdiggørelsen af rapport 6 PEFC sporbarhed audit rapport version 01Okt13

7 2. AUDIT PROCES 2.1. Auditgruppe Auditor(er) Julie Møhl Laursen Kent Skovgaard Kvalifikationer Lead Auditor, Civilingeniør i Miljøteknologi Julie er uddannet civilingeniør i miljøteknologi ved Syddansk Universitet i Odense. Hun har bestået Lead Auditor uddannelse i sporbarheds- og skovcertificering. Erfaring fra mere end 80 FSC og PEFC sporbarhedsrevisioner hos træ- og papirbaserede virksomheder i Danmark. Tidligere konsulent og CSR-koordinator i den grafiske branche herunder ansvarlig for FSC gruppecertificering. Auditor, Trætekniker Kent er uddannet trætekniker ved Skive Tekniske Skole. Han har bestået SmartWood lead auditor træning i sporbarhedscertificering. Har 11 års erfarring som projektleder i møbelindustrien herunder ansvarlig for virksomhedens FSC certificering Overblik over audit Bemærk: Tabellen nedenfor giver et overblik over omfanget af auditten og auditorerne. Se standardens bilagstjekliste for specifikke detaljer om de mennesker, der er interviewet samt audit resultaterne per site auditeret. Site(s) Dato(er) Længde på audit Auditor(er) Superwood A/S, Hampen Løgstrup Træindustri ApS 19. juni ,0 timer Julie Møhl Laursen, Lead auditor 03. juli ,5 timer Kent Skovgaard, Auditor Anneberg Limtræ A/S 03. juli ,0 timer Kent Skovgaard, Auditor 2.1. Beskrivelse af den samlede audit proces - Åbningsmøde, herunder præsentation af deltagere og dagens program (Deltagere: alle nøglepersoner) - Præsentation af Ledelsessystem, dokumenterede rutiner, uddannelse af medarbejdere, proces for implementering af rutiner, ledelsens gennemgang (Deltager: Overordnet COC ansvarlig, ledelsesrepræsentant, evt. nøglepersoner) - Revision af procedure for indkøb af FSC (Deltager: Indkøbsansvarlig) 7

8 - Revision af procedure for ordrestyring (Deltager: Ordrestyrer) - Revision af varemodtagelse, produktion, lager og forsendelse - Afslutningsmøde (Deltagere: alle nøglepersoner) Præsentation af foreløbige observationer. Bemærk at en ledelsesrepræsentant skal være tilstede under åbning og afslutningsmødet. I tillæg er der gennemført on-site revision af underleverandører, hvor instruktioner for modtagelse, adskillelse på lager og i produkton og afsendelse blev gennemgået. 8 PEFC sporbarhed audit rapport version 01Okt13

9 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER 3.1. Kontakter Primærkontakt for koordinering med NEPCon Primærkontakt, stilling: Adresse: Tlf/Fax/ Benny Petersen, Driftschef Palsgaardvej 3, 7362 Hampen / / Faktureringskontakt Samme som vist i afsnit Kontakt, stilling: Adresse: Tlf/Fax/ On-line certifikat kontakt Bemærk: Ved certificering er oplysningerne i tabellen nedenfor bogført på PEFC s hjemmeside Felt Tekst Har dette ændret sig? (IR ved vurderinger) Kontakt, titel: Se Adresse: Se Tlf/Fax/ Se Hjemmeside: 9

10 3.3. Afgrænsning af certifikat Generel oversigt over virksomheden Organisationen udfører imprægnering af savet træ af gran. Efter salg tidligere i 2013 er virksomheden overgået fra at være 100% underleverandør til selv at indkøbe råvarer og sælge slutproduktet (Superwood ) Certifikatets afgrænsning Afgrænsning Afkryds alt, der vedrører certikatets afgrænsning Ændring af afgrænsning Certifikat type: Single Multi-site (IR ved hovedevaluering) Godkendte standarder: PEFC ST 2002:2013; PEFC ST 2001:2008 2ed Aktivitet: Primær: Secondary manufacturer Øvrig: - System for PEFC betegnelser: Input: Brug af ikkecertificeret materiale: Fysisk adskillelse Procent beregning Simpel procent Rullende procent PEFC certificeret materiale PEFC kontrollerede kilder Ubetydelige risiko kilder Procentvis Procent fordeling Gennemsnitlig procent Volumen kredit Genanvendt materiale Andet materiale (ikkecertificeret) Betydelige risiko kilder Outsourcing: Inkluderet Ikke inkluderet PEFC logo anvendelse: On-product Off-product Angiv PEFC produktgrupper, som er tilføjet eller fjernet: Kommentarer: Årlig omsætning: 2,28 mio Antal sites inkluderet i certifikatet: Sites der er kvalificeret til desk-audits: Ingen Type af juridisk enhed (certifikatets indehaver): Aktieselskab Jurisdiktion af primær juridisk enhed: Danmark 10 PEFC sporbarhed audit rapport version 01Okt13

11 Detaljer om site Site Superwood A/S, Hampen Adresse Tlf/Fax/ Type drift Antal medarbejdere (ca.) PEFC produktgrupper (includér kort beskrivelse) Se herover Imprægnering Coniferous Detaljer om produktgrupper Produktgruppe Sporbarhedsmetode Input materiale Arter Coniferous Fysisk adskillelse PEFC Certified material Picea abies 11

12 4. AUDIT OG IDENTIFICERING AF AFVIGELSER 4.1. Detaljer om audit 1.1. Audit periode (datointervallet som auditten dækker over): August juni Har styringssystemet ændret sig siden den forrige evaluering: Hvis ja, gennemgå kort ændringerne: 1.3. Er der rejst nogen klager, sager eller påstande om afvigelser fra standarden mod virksomheden under audit perioden: Hvis ja, henvis til standard samt kriterier, hvor de tilsvarende resultater er fundet i rapporten: 4.1. Evaluering af afvigelser Bemærk: Dette afsnit angiver virksomhedens foranstaltninger til at efterkomme afvigelser, der er udstedt under eller siden sidste audit. Manglende overholdelse af mindre afvigelser resultater i at afvigelsen opgraderes som væsentlig. Den angivende opfølgende handling er påkrævet af virksomheden eller ufrivillig suspension vil finde sted. Status Kategorier LUKKET ÅBEN Forklaring Den certificerede virksomhed har opfyldt den udstedte NCR. Den certificerede virksomhed har enten undladt at opfylde eller kun delvist opfyldt den udstedte NCR Kryds af, hvis IR (der er ingen åbne afvigelser, der kræver gennemgang) 12 PEFC sporbarhed audit rapport version 01Okt13

13 BILAG Bilag A: Tjekliste for single site certificering 1. Evaluering af site: Superwood A/S Primær ansvarsperson: Auditor(er): Folk interviewet, titler: Faciliteter besøgt: Kort gennemgang af auditprocessen for denne lokation: Kommentarer: Benny Petersen, Driftschef Julie Møhl Laursen, Lead auditor Benny Petersen, Driftschef Dorte Flyvholm, Regnskabschef Jenni Nielsen, Forvalter Preben Jørgensen, Ejer (Løgstrup Træindustri) Frits Anneberg, medejer (Anneberg Limtræ A/S) Superwood A/S, Hampen Anneberg Limtræ A/S, Nørre Nebel Løgstrup Træindustri ApS, Løgstrup Se afsnit Standard tjekliste (PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody of Forest Based Products Krav) Standard krav 1. Identificering af materialekategori for materialer/produkter 1.1. Identificering på leverings- (indgående) niveau Virksomheden skal anskaffe information fra leverandøren, der er nødvendige for at identificere og verificere oprindelseskategorien for det indkøbte materiale, for hver levering af materiale i sporbarhedsproduktgruppen. [4.1.1] Overensstemmelse Resultater: Virksomheden har udarbejdet og implementeret procedurer som sikrer indhentning af kopi af leverandørers certifikater (bilag 1). Gennemgang af certifikater viste dog, at certifikatet for leverandøren Vida Wood kun er en del af et gruppecertifikat for Pan Cert AB. Der manglede således angivelse af både PEFC CoC kode og udløbsdato. Interview med ansvarlig medarbejder viste dog, at virksomheden ikke har indkøbt materiale fra denne leverandør endnu. OBS 01/ Dokumentet forbundet med hver levering af materiale/produkter skal mindst indeholde følgende oplysninger: a) virksomhedens navn som kunden af leverancen, b) identificering af leverandør, c) identificering af produkt(er), 13

14 d) mængden af leveringen for hvert produkt, der er omfattet af dokumentationen, e) dato for levering/leveringsperiode/regnskabsperiode Derudover skal dokumentet indeholde følgende for hvert produkt med PEFC betegnelse: f) Den formelle betegnelse på materialekategorien (procent af certificeret materiale specifikt for hver af de enkelte anførte produkter, der omfattet af den dokumentation, hvor relevant, g) identificering af leverandørens sporbarheds- eller FM certifikat eller andet dokument, der bekræfter leverandørens certificerede status. [4.1.2] Resultater: Transportdokumenter indeholder alle påkrævede informationer Virksomheden skal for hver levering klassificere indkøbt materiale som certificeret (med leverandørens betegnelse "X% PEFC-certificeret" og/eller genanvendt), neutral (ikke-skov baseret) eller andet (med leverandørens betegnelse "PEFC kontrollerede kilder" og/eller materiale dækket med virksomhedens eget DDS) materiale, der følger betegnelsesspecifikationen, for hvilken sporbarhedssystemet blev implementeret. [4.1.3, Bilag 1] Resultater: Ved modtagelse af leverandørfaktura kontrolleres at kun berrettiget input bruges til videresalg. Salgsfaktura påføres samme certificeringsbetegnelse som leverandørfakturaen er påført. Interview og dokumenterde procedurer bekræftede dette Identificering på leverandørniveau Virksomheden skal kræve en kopi af, eller adgang til en kopi af, FM eller sporbarhedscertifikatet eller andet dokument, der bekræfter leverandørens certificerede status fra alle leverandører af den certificeret materiale. [4.2.1] Resultater: Virksomheden har udarbejdet og implementeret procedurer som sikrer indhentning af kopi af leverandørers certifikater (bilag 1). Gennemgang af certifikater viste dog, at certifikatet for leverandøren Vida Wood kun er en del af et gruppecertifikat for Pan Cert AB. Der manglede således angivelse af både PEFC CoC kode og udløbsdato. Interview med ansvarlig medarbejder viste dog, at virksomheden ikke har indkøbt materiale fra denne leverandør endnu. OBS 01/ Virksomheden skal for leverandørens af certificeret materiale evaluere leverandørens overholdelse af kriterierne baseret på gyldigheden og omfanget af modtagne dokumenter. [4.2.2] Resultater: Virksomheden har udarbejdet og implementeret procedurer som sikrer indhentning af kopi af leverandørers certifikater (bilag 1). Gennemgang af certifikater viste dog, at certifikatet for leverandøren Vida Wood kun er en del af et gruppecertifikat for Pan Cert AB. Der manglede således angivelse af både PEFC CoC kode og udløbsdato. Interview med ansvarlig medarbejder viste dog, at virksomheden ikke har indkøbt materiale fra denne leverandør endnu. OBS 01/14 2. Due Diligence System (DDS) 2.1. Generelle krav 14 PEFC sporbarhed audit rapport version 01Okt13

15 PEFC DDS skal implementeres for alt skovbaseret input materiale, der er omfattet af virksomhedens PEFC sporbarhedscertificering med undtagelse af: a) genanvendt materiale, og b) materiale, der stammer fra arter, der er opført i bilag I-III af CITES, forudsat at det er i overensstemmelse med gældende international, europæisk og national lovgivning i henhold til CITES. [5.1.2] Resultater: Virksomheden vil udelukkende indkøbe materiale bærende betegnelsen 100% PEFC Certified og sikre at der er adgang til informationer om oprindelsesland og træart. Virksomheden har udarbejdet procedurer som sikrer at indkøber kontrollerer indgående følgeseddel og faktura for korrekt angivelse af PEFC CoC kode samt PEFC materialekategori (bilag 1). Der indhentes kopi af leverandørens PEFC Certifikat ved førstkommende ordre. Gennemgang af de dokumenterede procedurer viste dog, at virksomheden ikke etableret og implementeret PEFC DDS. Interview af ansvarlig medarbejder viste, at denne ikke var opmærksom på kravet i standarden. NCR 01/ Virksomheden skal implementere PEFC DDS i tre trin vedrørende: a) indsamling af oplysninger, b) risikovurdering og c) forvaltning af væsentlige risiko forsyninger. [5.1.4] Resultater krævet hvis NEJ: Virksomheden vil udelukkende indkøbe materiale bærende betegnelsen 100% PEFC Certified og sikre at der er adgang til informationer om oprindelsesland og træart. Virksomheden har udarbejdet procedurer som sikrer at indkøber kontrollerer indgående følgeseddel og faktura for korrekt angivelse af PEFC CoC kode samt PEFC materialekategori (bilag 1). Der indhentes kopi af leverandørens PEFC Certifikat ved førstkommende ordre. Gennemgang af de dokumenterede procedurer viste dog, at virksomheden ikke etableret og implementeret PEFC DDS. Interview af ansvarlig medarbejder viste, at denne ikke var opmærksom på kravet i standarden. NCR 01/ Virksomheder, der indkøber råvarer, som stammer fra arter, der er opført i bilag I-III af CITES, skal overholde gældende international, europæisk og national lovgivning i henhold til CITES. [5.1.5] Resultater: Virksomheden indkøber udelukkende materiale bærende betegnelsen 100% PEFC Certified, og der indkøbes ikke råvarer af arter der er omfattet af CITES bilag I-III. Interview af relevant personale viste god forståelse for kravet i standarden Virksomheden må ikke inkludere begrænset skovbaseret materiale fra lande, der er omfattet af gældende FN, EU eller nationale regeringssanktioner, som begrænser eksport/import af sådanne skovbaserede produkter. [5.1.6] Resultater: Virksomheden indkøber udelukkende materiale bærende betegnelsen 100% PEFC Certified, hvilket i tilstrækkelig grad sikrer overensstemmelse med ovenstående krav. Interview af indkøberen viste god forståelse for kravet i standarden Konflikttømmer må ikke anvendes af virksomheden. [5.1.7] IR 15

16 Resultater: Virksomheden indkøber udelukkende materiale bærende betegnelsen 100% PEFC Certified, hvilket i tilstrækkelig grad sikrer overensstemmelse med ovenstående krav. Interview af indkøberen viste god forståelse for kravet i standarden Virksomheden må ikke inkludere materiale fra genetisk modificeret skovbaserede organismer i produkter, der er omfattet af virksomhedens PEFC DDS. [5.1.8] Resultater: Virksomheden indkøber udelukkende materiale bærende betegnelsen 100% PEFC Certified, hvilket i tilstrækkelig grad sikrer overensstemmelse med ovenstående krav. Interview af indkøberen viste god forståelse for kravet i standarden Virksomheden må ikke inkludere træbaseret materiale med oprindelse i konvertering af skov til anden vegetationstype, herunder omdannelse af primære skove til skovplantager, i produkter omfattet af virksomhedens PEFC DDS. [5.1.9] Resultater: Virksomheden indkøber udelukkende materiale bærende betegnelsen 100% PEFC Certified, hvilket i tilstrækkelig grad sikrer overensstemmelse med ovenstående krav. Interview af indkøberen viste god forståelse for kravet i standarden Indsamling af informationer PEFC DDS er baseret på oplysninger fra leverandøren. Virksomheden skal have adgang til følgende oplysninger: a) identifikation af materialet/produktet, herunder dets handelsnavn og type; b) identifikation af træarter, som indgår i materialet/produkt ved deres fælles navn og/eller deres videnskabelige navn, hvis tilgængeligt; c) hugstland af materialet og i givet fald region i landet og/eller dets hugstrettigheder. [5.2.1] Resultater: Virksomheden indkøber udelukkende materiale bærende betegnelsen 100% PEFC Certified og sikrer at der er adgang til informationer om oprindelsesland og træart. Interview af indkøberen viste god forståelse for kravet i standarden Risikovurdering 2.4. Underbyggede kommentarer eller klager Virksomheden skal sikre, at underbyggede bekymringer fra tredjeparter om leverandørens overholdelse af lovkrav og andre aspekter af kontroversielle kilder omgående bliver undersøgt og hvis de er valideret, resulterer i (re-)vurdering af de risici, der er forbundet med de relevante forsyninger. [5.4.1] Resultater: Virksomheden vil udelukkende indkøbe materiale bærende betegnelsen 100% PEFC Certified og sikre at der er adgang til informationer om oprindelsesland og træart. Virksomheden har udarbejdet procedurer som sikrer at indkøber kontrollerer indgående følgeseddel og faktura for korrekt angivelse af PEFC CoC kode samt PEFC materialekategori (bilag 1). Der indhentes kopi af leverandørens PEFC Certifikat ved førstkommende ordre. Gennemgang af de dokumenterede procedurer viste dog, at virksomheden ikke etableret og implementeret PEFC DDS. Interview af ansvarlig medarbejder viste, at denne ikke var opmærksom på kravet i standarden. NCR 01/14 16 PEFC sporbarhed audit rapport version 01Okt13

17 I tilfælde af begrundede bekymringer skal materiale, der oprindeligt er udelukket fra risikovurderingen gennemgå en risikovurdering i henhold til kravene i standarden. [5.4.2] Resultater: Virksomheden vil udelukkende indkøbe materiale bærende betegnelsen 100% PEFC Certified og sikre at der er adgang til informationer om oprindelsesland og træart. Virksomheden har udarbejdet procedurer som sikrer at indkøber kontrollerer indgående følgeseddel og faktura for korrekt angivelse af PEFC CoC kode samt PEFC materialekategori (bilag 1). Der indhentes kopi af leverandørens PEFC Certifikat ved førstkommende ordre. Gennemgang af de dokumenterede procedurer viste dog, at virksomheden ikke etableret og implementeret PEFC DDS. Interview af ansvarlig medarbejder viste, at denne ikke var opmærksom på kravet i standarden. NCR 01/ Styring af væsentlige risikoforsyninger Kryds af hvis afsnittet ikke er anvendeligt (Virksomheden bruger ikke, og har ikke planer om at bruge høj-risikoforsyninger) 2.6. Ingen placering på markedet Træ eller træ produkt(er) fra ukendte kilder eller fra kontroversielle kilder må ikke kunne medtages i produktgrupper, der er omfattet af virksomheden PEFC CoC. [5.6.1] Resultater: Virksomheden indkøber udelukkende materiale bærende betegnelsen 100% PEFC Certified eller højere, hvilket i tilstrækkelig grad sikrer overensstemmelse med ovenstående krav. Interview af indkøberen viste god forståelse for kravet i standarden Tømmer kendt eller rimeligt mistænkt for at komme fra ulovlige kilder må ikke kunne behandles og må ikke blive handlet, og/eller må ikke placeres på markedet, medmindre relevant dokumentation er blevet fremlagt og efterprøvet, som tillader det leverede træ at blive klassificeret som bærende "ubetydelig risiko". [5.6.2] Resultater: Virksomheden indkøber udelukkende materiale bærende betegnelsen 100% PEFC Certified eller højere, hvilket i tilstrækkelig grad sikrer overensstemmelse med ovenstående krav. Interview af indkøberen viste god forståelse for kravet i standarden. 3. Sporbarhedsmetode 3.1. Fysisk adskillelsesmetode Kryds af hvis afsnittet ikke er relevant Generelle krav til fysisk adskillelse af certificerede materialer/produkter Virksomheder, hvis certificerede materialer/produkter ikke er blandet med andet materiale/produkter, og/eller hvor certificeret materiale/produkter kan identificeres under hele processen, bør anvende fysisk adskillelsesmetode som den foretrukne løsning. [ ] Fysisk adskillelsesmetoden kan også gælde for certificerede produkter med forskelligt indhold af certificeret materiale. [ ] Resultater: Organisationen opretholder fysisk adskillelse på alle tidspunkter baseret på individuelle pakkeid for alle pakker af træ. Alle produkter kan identificeres ved pakkenummer gennem alle faser af produktion og oplagring. Hvis det er nødvendigt, kan pakkerne omnummereres, men det sikres på alle tidspunkter, at identificeringen af produkterne er klar og entydig Virksomheder, der anvender fysisk adskillelsesmetode skal sikre, at certificeret materiale separeres eller er tydeligt identificerbart under alle 17

18 stadier af produktion eller handel, herunder opbevaring. Dette skal opnås ved: a) fysisk adskillelse i form af produktion og oplagringsrum, eller b) fysisk adskillelse i form af tid, eller c) klar identificering af det certificerede materiale/produkter under processen. [ ; ] Resultater: Se Procentbaseret metode (gælder for virksomheder, der blander certificeret materiale/produkter med andre materialekategorier) Kryds af, hvis afsnittet ikke er relevant 4. Salg og kommunikation på produkter med betegnelse 4.1. Dokumentation forbundet med solgte/overførte produkter På tidspunktet for salg eller overførsel af certificerede produkter til kunden, skal virksomheden give kunden en kopi eller adgang til en kopi af sit sporbarhedscertifikat. Virksomheden skal informere kunderne om eventuelle ændringer i afgrænsningen af certifikatet og må ikke misbruge sin sporbarhedscertificering. [7.1.1] Resultater: Virksomheden har gjort eget certifikat offentligt tilgængeligt på hjemmesiden Interview af den ansvarlige medarbejder viste god forståelse for kravet i standarden Med henblik på kommunikation omkring sporbarheds betegnelsen, skal virksomheden identificere et enkelt type dokument, der er forbundet med leveringen af alle solgte/overførte produkter. Dokumentet, som inkluderer bl.a. den formelle betegnelse, skal udstedes til en enkelt kunde. Virksomheden skal opbevare kopier af disse dokumenter og sikre, at oplysningerne i disse kopier ikke kan ændres, efter at originalerne er leveret til kunderne. [7.1.2] Resultater: Alle påkrævede informationer påføres både følgeseddel og faktura, hvilket blev verificeret ved gennemgang af ordrestyringssystemet samt ved stikprøvevis kontrol af salgsdokumenter Dokumentet som er forbundet med hver levering af alle certificerede produkter skal som minimum indeholde følgende oplysninger: - Identificering af kunde; - Identificering af leverandør; - Identificering af produkt(er); - Mængden af hvert leveret produkt, der er omfattet af dokumentationen; - Dato for levering/leveringsperiode/den formelle betegnelse på materialets oprindelse (herunder andel af certificeret materiale) specifikt for hvert certificeret produkt, som er omfattet af dokumentet, - Identifikationsnummeret på leverandørens sporbarhedscertifikat eller et andet dokument, der bekræfter leverandørens certificerede status. [7.1.3] Resultater: Gennemgang af virksomhedens salgsfaktura og udgående følgesedler viste at der automatisk påføres PEFC Claim når den anvendte råvare er registreret som PEFC Certificeret Brug af logoer og mærker Kryds af, hvis afsnittet ikke er relevant (Virksomheden burger ikke, og har ikke planer om at bruge logoer og mærker) 18 PEFC sporbarhed audit rapport version 01Okt13

Guide til outsourcing af FSC produktion

Guide til outsourcing af FSC produktion Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion August 2012 NEPCon 29 juli 2012 1. Introduktion Outsourcing af produktionsprocesser er i fremvækst som følge af

Læs mere

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 NEPCon guide Oktober 2014 Om denne guide Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger

Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger PEFC en god investering Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger Mandag d. 22. april 2013 Tirsdag d. 23. april 2013 Torsdag d. 25. april 2013 Tanja Blindbæk Olsen 1 Oplæg

Læs mere

Værd at vide om FSC sporbarhedscertificering

Værd at vide om FSC sporbarhedscertificering Værd at vide om FSC sporbarhedscertificering NEPCon InfoGuide nr.1 September 2012 Version Indhold Indhold... 2 Introduktion til denne guide... 3 1: Hvad er FSC sporbarhedscertificering?... 4 2: Hvem gør

Læs mere

Samlet FSC/PEFC sporbarhedskravliste. i henhold til FSC-STD-40-004V2 og PEFC ST 2002:2010 NEPCon februar 2011

Samlet FSC/PEFC sporbarhedskravliste. i henhold til FSC-STD-40-004V2 og PEFC ST 2002:2010 NEPCon februar 2011 1 0 Fortegnelser Samlet FSC/PEFC sporbarhedskravliste i henhold til FSC-STD-40-004V2 og PEFC ST 2002:2010 NEPCon februar 2011 1 1 Organisationen skal opretholde komplette og opdaterede fortegnelser som

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

PEFC Danmarks. Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4

PEFC Danmarks. Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4 PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4 PEFC Danmarks Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift Udkast til revideret standard marts 2012, med tilføjelser oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Guide til brug af FSC s logo og labels

Guide til brug af FSC s logo og labels Guide til brug af FSC s logo og labels GUIDE TIL BRUG AF FSC S LOGO OG LABELS...1 FSC-LOGOET...2 BESKYTTEDE VAREMÆRKER...2 HUSK ALTID LICENSKODEN!...4 NYE REGLER FRA JANUAR 2010...4 FSC-MÆRKNING PÅ TO

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer SCP.06.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med program for styring af systemændringer... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 4 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

FSC-certificerede produkter fra SCA

FSC-certificerede produkter fra SCA FSC-certificerede produkter fra SCA Hvad er FSC? FSC (Forest Stewardship Council) er en uafhængig, international organisation, som støtter udvikling af miljømæssigt bæredygtige, socialt fordelagtige og

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

Det gode, det dårlige og det virkelig gode juletræ

Det gode, det dårlige og det virkelig gode juletræ Det gode, det dårlige og det virkelig gode juletræ Om certificering, varemærker og CSR (Corporative Social Responsibility) Af Frans Theilby Baggrund for indlæg Certificering i skovbruget: FSC, PEFC Certificering

Læs mere

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen 31.05.2013 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til

Læs mere

Henrik Tofteng A/S Divello A/S

Henrik Tofteng A/S Divello A/S A/S Divello A/S For audit d. 02.-08.08.2013 vedr. DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Auditoplysninger Audittype...

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

FSC Toolkit. Guide til Gruppecertificering af Private Skovejere - Introduktion

FSC Toolkit. Guide til Gruppecertificering af Private Skovejere - Introduktion FSC Toolkit Guide til Gruppecertificering af Private Skovejere - Introduktion Photo: Martin Schwenninger Introduktion Guide til FSC Gruppecertificering Denne guide er en hjælp til ejere og driftsledere

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Myndighed... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Målgruppe... 4 1.4 Version... 4 1.5 Henvendelser... 4 2 Certificering... 5 2.1 Rammer for certificering...

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler)

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Indhold 1. Introduktion 2. Område og anvendelse 3. Gennemsigtighed og underretning 4. Rimelig behandling og afgrænsning af formål

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145.

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145. AIC B 39/12 AIM/Aeronautical Information Management, Edvard Thomsensvej 14, DK-2300 Copenhagen S, Denmark TEL: +45 7221 8800, FAX: +45 7221 8888, E-mail: ais@trafikstyrelsen.dk, Internet: www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

PIA Nassau Europe Produktbeskyttelseforsikring

PIA Nassau Europe Produktbeskyttelseforsikring PIA Nassau Europe Produktbeskyttelseforsikring Kontaminering/tilbagekaldelse Spørgeskema Virksomheden 1. (a) Navn på virksomheden og de datterselskaber der ønskes omfattet af dækningen (b) Adresse _ (c)

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

Guide til jeres brug af FSC -varemærker

Guide til jeres brug af FSC -varemærker Guide til jeres brug af FSC -varemærker Om denne guide Formålet med denne guide er at give hurtig hjælp og vejledning til de mest almindelige anvendelser af FSC s varemærker. Guiden dækker derfor ikke

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

SVEJSEPASSEKRETARIATET

SVEJSEPASSEKRETARIATET SVEJSEPASSEKRETARIATET Ansøgningsblanket og checkliste til præ-evaluering og audit i henhold til SBC 244:2007, Særlige Ansøgerens navn (Svejseskolens navn, der skal anføres på certifikatet): Vejledning

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

CPET s erfaringer med vejledning i offentligt indkøb af lovligt og bæredygtigt træ i UK

CPET s erfaringer med vejledning i offentligt indkøb af lovligt og bæredygtigt træ i UK CPET s erfaringer med vejledning i offentligt indkøb af lovligt og bæredygtigt træ i UK Seminar om certificeret træ -skærpede anbefalinger for offentligt indkøb af træ Dansk Design Center, 8 oktober 2008

Læs mere

SIMU-Fragt Fragtbreve kvitter modtag

SIMU-Fragt Fragtbreve kvitter modtag Indhold SIMU-Fragt... 1 Fragtbreve kvittering - modtag... 1 Se kvitterede fragtbreve... 4 Håndtering af varer... 5 Egne varer til videresalg... 5 Varer købt hos andre SIMU-virksomheder... 6 Hvor og hvordan

Læs mere

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder Hensigten med direktivet: 2020 mål 20% EE ift 2007 Alle

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge HACCP trin for trin Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge Hvad er HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points Eller på dansk: Risikoanalyse af Kritiske Styringspunkter HACCP er en metode

Læs mere

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Tilladelse før start side 2 >> Regnskabet side 2 >> Balanceopgørelser side 3 >> Opstilling af balanceopgørelser side 4 >> Dokumentation for

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen Dagsorden Oplægsholder Projektstyring Scope Management i en fælles kontekst Definitioner Scope Management - styring af omfang ved projektets start under projektets

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 Indledning Akkreditering til certificering samt til verifikation omfatter, at DANAK udfører bedømmelse/overvågning af certificeringsorganers/verifikatorers

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST6

It-sikkerhedstekst ST6 It-sikkerhedstekst ST6 Registrering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST6 Version

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9 Supplerende bestemmelser for produktcertificering Dato 2015-06-16 Sign: Side 1 af 8 0. GENERELT Nærværende supplerende bestemmelser for produktcertificering gælder som tillæg til Dancerts Almindelige vilkår

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Dansk standard DS 3999 1. udgave 2010-10-12 Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Requirements for security of cash centers, transit stations

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 1/14 1. Anvendelsesområde Akkrediteringsbestemmelsen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Præsentation Energisynskonsulent B-004 (1992) Teknisk Ekspert kwh verifikator Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Indhold Indhold... 2 Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Kontraktlig forhold... 3 2.1 Godkendelse... 3 2.2 Afdeling for kredit registrering... 3 2.3 Yderligere

Læs mere

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA-redegørelse 2013 Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA redegørelse 2013 Beskrivelse af virksomheden Søndergaard Nedrivning A/S er en familievirksomhed grundlagt i 1958

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2 Lektion 1 1 Grundlæggende begreber for ledelse Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation Lektion 1 2 De 8 grundprincipper Interessent

Læs mere

KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT

KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT 1.1. For at en Korttransaktion med Kort kan godkendes af VALITOR, har Forhandleren pligt til at gennemføre kontrolprocedurerne som beskrevet i denne sektion,

Læs mere

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU Kære Josefine Thrane Sletten Det er med fornøjelse, jeg sender vores rammeaftale vedr. certificering /

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Klar til nye muligheder

Klar til nye muligheder 1. Klar til nye muligheder 1.Præsentation 2.Hvad er HSEQ 3.Krav til underleverandører 4.Motivation for certificering 5.Mulige effekter af HSEQ certificering 6.Krav til certificering 7.Forudsætninger for

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK 2.udgave Januar 2011 Akkreditering af laboratorier DANAK påbegyndte akkreditering af laboratorier tilbage i 1973 som det daværende Statens Tekniske

Læs mere

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit en CeRTIfICeRInG GøR DIn virksomhed I stand TIl AT dokumentere, AT DeT, I siger, er DeT, I GøR. Målet med en certificering

Læs mere

Fællesbetingelser for samhandel med (FBS)

Fællesbetingelser for samhandel med (FBS) Fællesbetingelser for samhandel med (FBS) Indhold Kontaktinformation... 2 Præludium til samarbejde... 3 1. Generel adfærd og opførelse... 3 2. Kommunikation og information... 3 3. Autorisationer... 3 4.

Læs mere

Certificering Service og vedligehold

Certificering Service og vedligehold Certificering Service og vedligehold Normal og udvidet certificering af vindmølleservice og vedligeholdelsesvirksomheder Erik M. Christiansen 28 Januar 2009 Normal certificering Omfatter verifikation af:

Læs mere

Måltidsbarometeret i praksis

Måltidsbarometeret i praksis Måltidsbarometeret i praksis En drejebog til hvordan redskabet kan anvendes til at evaluere og forbedre kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere.. Kulinarisk kvalitet Samarbejde. og kommunikation

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

FSC Online Claims Platform. Workshop om CoC byrden

FSC Online Claims Platform. Workshop om CoC byrden FSC Online Claims Platform Workshop om CoC byrden How does the current system work? Company A sells FSC certified products to FSC 100% Certification body A audits Company A s volume summary No one controls

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

REGLER FOR CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTEMER

REGLER FOR CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTEMER REGLER FOR CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTEMER INTRODUKTION Foreliggende regler vedrører akkrediteret auditerings- og certificeringsvirksomhed hos D.I.C, der er akkrediteret af bl.a. DANAK og som er autoriseret

Læs mere

GLOBALG.A.P. certificering hos AgroManagement

GLOBALG.A.P. certificering hos AgroManagement GLOBALG.A.P. certificering hos AgroManagement Kirketoften 5 Gamtofte 5610 Assens Denmark AgroManagement Blev etableret af Inge Bodil Jochumsen i 2007. Formålet med at etablere AgroManagement var at kunne

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave Dato: 10.01.2013 Sign.: MEP/- Sag: FURA023 DBI retningslinje 010-2 El-termografering Virksomhedsgodkendelse 1. udgave Side 1 af 12 Forord Revisionen af DBI retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Auditering af psykisk arbejdsmiljø

Auditering af psykisk arbejdsmiljø Auditering af psykisk arbejdsmiljø Fokuspunkter, muligheder og begrænsninger Operation Manager Ruth Kjeldsmark Oktober 2008 Agenda 1. Hvorfor er psykisk arbejdsmiljø i fokus for virksomheder med arbejdsmiljøledelse?

Læs mere