Juelsgårdvej 27, Ferring Strand Lemvig. telf mobil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juelsgårdvej 27, Ferring Strand Lemvig. telf mobil"

Transkript

1 Juelsgårdvej 27, Ferring Strand Lemvig. telf mobil Til de fiskeripolitiske interesser Her følger en analyse af det fiskeripolitiske forlig som regeringen indgik med Dansk Folkeparti onsdag den 26. okt Analysen oplister forligets rammer, dets aktører og konsekvenser. Vigtige pejlemærker er årsagerne til dette snævre politiske forlig. Hvorfor kom f.eks. de andre politiske partier ikke med i forliget? osv. Vigtig er også dokumentation for, at fødevareminister Hans Chr. Schmidt ikke taler sandt, når han påstår, at de store ikke kan købe de små. Sidst men ikke mindst, er det vigtigt at få slået fast, at dette forlig bryder med mange års udtrykte politiske hensigter, mod et mere bæredygtigt fiskeri, målt på havet og fiskeressourcerne. Med venlig hilsen For Levende Hav Kurt Bertelsen Christensen Formand Analyse af fiskeriforliget I sidste uge indgik regeringen og Dansk Folkeparti et fiskeriforlig. Forliget giver et uklart billede af hvorledes fiskeriet ser ud om 5 år, da det kun lægger en overordnet ramme for den økonomiske regulering af fiskeriet i fremtiden. Denne ramme skal nu udfyldes af embedsværket og det vil sikkert tage et års tid. FKA modellen og dens formål Rammerne for fremtidens fiskeri bygges ikke på naturen og fiskebestandene, dvs. den biologiske bæredygtighed, men på markedet og pengene, gennem fartøjsejerne s køb af salg af kvoter gennem de såkaldte fartøjskvoteandele FKA, der ligger helt fast i dette forlig. Dvs. har fartøjsejeren, kvoter penge og

2 lånemuligheder (og lysten til at tjene flere) så kan han få, har han ingen af delene, må han gå. Ved brug af de økonomiske redskaber skilles fårene fra bukkene, med et håb om at det vil give en bedre økonomi til dem der bliver i fiskeriet. Ifølge ministeren skal op mod 40 % af fartøjerne forlade fiskeriet. Men det er et tal, som ingen har fået begreb om med dette forlig, hvilke fartøjer, hvilke fiskerier osv. Håb fordi der ikke er noget mål for bæredygtighed og fordi tidligere også store udtag af fartøjer, kun gav de tilbageværende i fiskeriet en stakket frist, frem til den næste plan og ophugningsrunde. Et ligger dog klart i forliget og det er hensigterne. Med dem ombord bliver der god plads til de skruppelløse fartøjsejere i fremtidens fiskeri og det uanset fra hvilken kategori af fiskere de kommer. Hvis formålet opfyldes, vil der i fremtidens danske fiskeri blive endnu mindre plads til den fred og ro der er fiskeriets sjæl, dvs. plads til den fisker som blot og kun har brug for den mængde fisk, der kan give ham og hans familie til dagen og vejen. Mindre om ingen plads til de fiskere som sætter hensynet til havet, ressourcerne, sig selv og familien højere end jagten på større fartøjer, det nyeste grej, den nyeste offroader osv. Partsfiskeriet forsvinder i og med at fisken overgår til privat ejendom til ham i styrehuset, eller ham derhjemme på sofaen. Fremtidens danske fiskeri vil med disse hensigter, blive styret af de fartøjsejere, som lever for at fiske og rane til sig, på bekostning af de fiskere som blot fisker for at leve. Dette store flertal af fiskere lades i stikken, for planen indeholder som nævnt ikke et eneste politisk forbehold og ønsker for hvilke fartøjer og hvilke fiskeriformer der skal komme ud af denne plan. Bliver det store trawlere tilbage som fanger alle kvoterne, så det i orden. Regeringen og Dansk Folkeparti har overladt udviklingen til fiskeriet selv og det bliver nu helt op til systemet (dvs. først og fremmest Fiskeridirektoratet) at få sat kursen for den udvikling. For at lukke munden på de kritikere, som anklager regeringen for at forære kvoterne til fiskerne, er der sat tid på hvor længe man kan eje disse kvoter, nemlig 8 år, fra aftalen opsiges. Hvis denne siddende regering bliver ved magten i de næste 8 år, så er det med en uændret fiskeripolitik 16 år. Samtidig tager forliget det pelagiske fiskeri med i samme omgang. Med denne forventelige strategi undgik regeringen al diskussion om eventuelle erstatninger til de kommende kvoteejere. Hvis et andet fiskeripolitisk flertal skulle finde på at ændre fiskeripolitikken, så må dette flertal opsige aftalen og vente i 8 år, hvis den vil undgå erstatningskravene. I virkeligheden er det en akademisk og forvaltningsretslig diskussion, for fiskeriet selv vil ændre sig så hurtigt, at et andet politisk flertal vil få meget svært ved at tilbageføre ret meget fiskeri til det fiskeri det burde være. Det ses tydeligst i det pelagiske fiskeri, som er midt i et forsøg med omsættelige kvoter. Efter blot 3 år

3 er der ikke ret mange der kan forestille sig det pelagiske fiskeri tilbageført til fælles kvoter. Det bæredygtige fiskeri Med dette forlig skal fremtidens danske fiskeri og forvaltning ikke bruge mere tid og kræfter på det bæredygtige fiskeri, end EU forlanger. Og da EU reelt kun sætter grænserne for kvoternes størrelse, bliver det bæredygtige fiskeri i Danmark med FKA modellen, lig med det fiskeri som overlever i kampen om fisken. Nogen vil indvende, at EU s regulering med havdage modsiger det, men havdage er ikke det store problem i det daglige fiskeri. Det ses på handlen med havdage, de koster ikke ret meget, og i meldinger fra Mogens Schou fra Fødevareministeriet, som er arkitekten bag den nye plan. Han forventer nemlig at EU også accepterer, at fartøjernes havdage indgår i FKA modellen. Således at den der køber overtager fartøjets havdage sammen med kvoter, tonnage, kw og rettigheder. Hvis bomtrawlerne overlever i fremtiden, så er det bevist, at trawlerne og/eller de personer der står i styrehuset, er det bedste bud på fremtidens fiskeri. Det er forliget som det står beskrevet og som det er blevet forklaret i medierne og på den rundrejse som ministeren har været på siden onsdag i sidste ude. Ministerens gentagne forsvar for kystfiskeriet er tom snak. Der er intet politisk forsvar for kystfiskeriet i dette forlig. Hvis kystfiskerne vil overleve i fremtidens fiskeri, så bliver det på egne præmisser, under den ramme som gælder for alle fiskere. Denne ramme indeholder et farvel til Fiskeribanken; høje oliepriser og en historisk tildeling af fisk, der er passet til det mere lovlige fiskeri de seneste par år, det er til fordel for kystfiskerne. Men det er ikke ministerens fortjeneste for deri er der ikke ret meget fiskeripolitik. Det er de faktiske statsfinansielle vilkår fiskeriet står over for, uanset dette forlig. Udsmidet Der er bestemt heller ikke meget indhold i ministerens påstande om, at forliget minimerer udsmidet. Discard, dvs. dødt udsmid af fisk som enten ikke bliver solgt fordi de større fisk er dyrere end de små, eller fordi de ikke kan sælges eller ikke må sælges fordi de er for små, eller fordi kvoterne er opfisket, minimeres ifølge ministeren. Forliget vil reducerer udsmid af fisk væsentligt står der i teksten. Ministerens bygger videre på denne påstand i et svar til TV: Færre fartøjer i fiskeriet, reducerer efter min mening også udsmidet og i forligsteksten står der Med en årsmængde (FKA) vil den enkelte fisker ikke længere være nødsaget til

4 at holde sig inden for en stram kortvarig kvote, og derfor vil fiskerne ikke i samme grad være henvist til at smide gode spisefisk tilbage i havet Den første påstand, at færre fartøjer giver mindre udsmid holder ikke vand. Der har aldrig været så få fartøjer i dansk, ja i hele EU fiskeriet som i dag og der har aldrig været så store biologiske problemer forbundet med udsmidet som i dag. Udsmidet er et voksende problem, da man nu udsmider relativt store fisk (fisk som er så store, at de er kommet over den største fare for små fisk, at ende livet som føde for større fisk, og som derfor kun behøver at frygte fiskeren og hans grej) og dertil kommer, at omfanget af udsmidet er ukendt og derfor også problematisk for den meget detaljerede biologiske forvaltning vi har i dag. Den anden påstand, at FKA modellen i sig selv minimere udsmidet er tvivlsom. Præmisserne for dette er ikke beskrevet i forliget, for det kræver at fiskeriet bliver koncentreret på meget få store fartøjer. Der er ikke tvivl om, at Mogens Schous og Co. gerne ser færre og store fartøjer, men den politiske aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti bygges ikke på den præmis. Tværtimod siger ministeren, som nævnt, at planen er til fordel for kystfiskerne og at hele indsatsen har det sigte og derfor holder ministerens påstand ikke vand. Får kystfiskerne f.eks. samling på tropperne, vil de også kunne forhindre at blive opslugt af de store, og så bliver det kvote og økonomisk bestemte udsmid ikke mindre end i dag. De største udsmidsproblemer, målt på bestandene og genopretningsplanen for torsk, findes i selve bifangsten af torsk, i fiskeriet efter andre arter. For at ministeren kan få ret i sin påstande, skal disse mange større trawlere, som bliver i fiskeriet, opkøbe de mindre fartøjer der fisker målrettet efter torsk. Det kan de også, planen forhindrer som nævnt ikke de stores opkøb af de små, men med det nye forlig lukker man også Fiskerbanken og så er det tvivlsomt om de store trawlere, som først og fremmest er begrænset af deres driftsomkostninger, særlig olieforbruget, kan rejse den kapital der er nødvendig til opkøb af de mange de små. Det vil tiden vise det kommende år. Her skal blot slås fast: den politiske aftale og FKA modellen som den er blevet præsenteret for offentligheden, bygger ikke på det bæredygtige fiskeri, målt på havet og fiskebestandene. Det fiskeripolitiske i FKA modellen Men hvis ministeren ikke er motiveret, dvs. drevet af de store og voksende ressourceproblemer i havet og dets løsninger, hvad driver så ministeren? Svaret er: embedsværket og de økonomiske realiteter i fiskeriet og mødet med Thor Pedersen, som har overbevist ministeren om, at fremtidens fiskeri skal

5 bygges på den stærke fiskers ret og overlevelse (dvs. den fisker der med alle lovlige og ulovlige midler har skrabet de store kvoter til sig) Det er da muligt, at ministerens hjerte banker for kystfiskeriet, men kystfiskeriet kan bare ikke redde ham og hans ministerium. Og ministeren holder så forfærdelig meget af at være minister. Alt i ministerens sprog og opførsel viser, at han trives som minister. Denne trivsel er i fare, for i 2006 står han overfor, at skulle tage ansvaret for afviklingen af resterne af dansk fiskeris stolthed, industrifiskeriet, som han står over for Fiskeribankens fallit. Og så står han overfor den uløselige opgave det er at få resterne af EU midlerne til at række og for at gøre de store trawlere klart, at de ikke får mere offentlig støtte til de høje oliepriser. Dette forlig har givet ministeren lidt luft og det har han fået ved at smide de forvaltningsskabte problemer ud i fiskeriet, industrien og til bankernes egne løsninger. At fødevareminister Hans Chr. Schmidt er glad for sin ministerpost og den status og position posten giver ham, må ikke undervurderes i den politiske analyse af ministerens gøren og laden. I denne sag har han faret land og rige rundt, i et tempo som udmærket kan forklares med, at han ikke selv har styr på tingene, at han er mere bekymret, end han giver udtryk for. Og det hænger sikkert også sammen med, at hans embedsmænd og kvinder har fået ham overbevist ham om, at dette fiskeripolitiske forlig, ikke havde brug for flere partier end det mest nødvendige, nemlig Dansk Folkeparti. Oppositionen i Folketinget gav ellers i elvte time deres støtte til FKA modellen, hvis de fik garanti for kystfiskeriets fremtid og udvikling - de fik en kurv. Man behøver nu heller ikke at være ret meget inde i fiskeripolitikken for at kunne forestille sig hvad der ville være sket i det kommende år, med de mediesøgende fiskeripolitiske ordførere fra de andre partier ombord! De partier skulle ikke med og det blev også besluttet af Mogens Schou. Ministerens tvivl og usikkerhed viste han under de 6 møder med fiskerne efter forliget, og efter 11 møder med fiskerne før forliget. Han sagde det samme hver gang og han overlod de komplicerede problemer til hans stabschef Mogens Schou. Et par episoder fra møderne i sidste uge, viser at ministeren ofte var ude hvor han ikke kunne bunde:

6 Hvide Sande onsdag: En fisker sætter spørgsmålstegn ved ministerens påstand om, at FKA modellen giver mindre udsmid. Fiskeren: Med FKA vil jeg da smide flere små torsk ud end i dag. En størrelse 5 torsk koster 15 kr. og en størrelse 1 torsk 45 kroner, får jeg færre fisk og større gæld, smider jeg da flere små torsk ud end jeg gør i dag! Ministeren: Hov, hov det vil jeg ikke høre på, det er ulovligt i dag og det er det også med FKA, og det ved du godt, så det vil jeg ikke høre mere om. Hvide Sande onsdag: Til TV siger ministeren til spørgsmålet om de store nu ikke køber de små: i det system vi indfører i dag, kan de små købe de store, men de store kan ikke købe de små. Hvide Sande onsdag: Ministeren til fiskerne: Det er en frivillig ordning, så hvis de små vil købes af de helt store, så kan de bare blive uden for kystfiskerordningen. Bornholm fredag: Ministeren: Nu må i altså snart beslutte jer. Fiskeren: Det er sku da dig der har besluttet dig, ikke os. Ministeren: Nej, nej min ven, det her er frivilligt. Fiskeren: Gu er det ej (og slår i bordet). Ministeren: Hov det kan du godt stoppe, du skal ikke slå i bordet over for mig, det kan du gøre over for andre, ikke mig. Ministeren vil meget gerne være minister og da han ikke har eller ønsker at have begreb om fiskeriet, har han overladt fiskeripolitikken til embedsværket og de organisationer i fiskeriet, som embedsværket samarbejder med i det daglige. Han forholder sig ikke til de faktiske omstændigheder der styrer fiskeriet. Det så man også i Grenå i december 2004, hvor en fisker konfronterede ham med sit helt uhørte og voldsomt store udsmid af kostbare søtunger hver dag. Men det var jo et lovligt udsmid, kvoterne var opfiskede, så dette helt igennem ubæredygtige og ressourceskadelige udsmid, mødte ministeren med tavshed. Hans Chr. Schmidts ministeransvar har intet med fisk og fiskeri at gøre. Han taler om udsmid, men enten aner han ikke hvad han taler om, eller også er han ligeglad. Han overlader fiskeriet til embedsværket og de har nu mindst af alt brug for oppositionspartierne. Ret meget længere er den politiske analyse af dette forlig mellem regeringen og Dansk Folkeparti, såmænd ikke. FKA modellens konsekvenser i fiskeriet Det er jo som bekendt meget svært at spå om fremtiden, men det bliver man nødt til i denne sag, da FKA modellen stadig er en lukket bog. Bortset fra, at fartøjsejerne nu får mindst et 8 års ejerskab over hver deres kvoteandele for 12 fiskearter (flere kommer sikkert til), så er der ikke ret meget andet der ligger fast i denne plan. Alt er til forhandling det kommende år, hvor planen skal udmøntes. Og disse forhandlinger skal formelt foregå i Erhvervsfiskeriudvalget, men under den magtfulde ledelse af Fiskeridirektoratet, og med Mogens Schou i kulissen.

7 Alt vil være afgjort inden det kommer i udvalget. Følgende gennemgange samles afslutningsvis. Energipriserne: Der er en joker i spillet og det er udgifterne til brændstoffet. Trawlerne er hårdt ramt af priserne på brændstof som er steget fra 1,80 til 3,35 det seneste år. Holder prisen sig over de 3 kroner, er der mange trawlere som ikke har nogen fremtid i fiskeriet, det ligger fast. Trawlerne i EU presser på for støtte til olien. Jeg tror ikke at det vil lykkes trawlerne at få støtte til olien, og de høje priser på energi er en positiv udvikling for havet, fisken og det fiskeri alle kan og bør støtte. Fiskeribanken: Den lukker for udlån og banken fases ud over de kommende år. Fiskere der vil udvide deres aktiviteter skal finde andre långivere, først og fremmest de lokale banker. Det vil give mærkbare finansielle problemer for de fartøjer som har ondt i driften. Fartøjer som har de store udgifter til olie og som har store udgifter til reparationer, fordi de er nedslidte. Om fiskeindustrien vil/kan hjælpe disse fartøjer er tvivlsomt, da industrien også har ondt i økonomien og sikkert foretrækker at satse på importen af råvarer. Afviklingen af Fiskeribanken, i sammenhæng med denne FKA models indførelse, er en positiv udvikling for havet, fisken og det fiskeri alle kan og bør støtte. Industrifiskeriet: Dette fiskeri har tidligere omsat for 1 mia. nu er det nede på 500 mio. og faldende. Det ligger nu næsten fast, at der ikke bliver en ophugningsordning for industrifartøjerne. Det betyder helt konkret at op mod 50 af de ca. 80 store industrifartøjer, skal ud af fiskeriet. Et mindre antal af disse vil blive opkøbt af de halvstore trawlere i Hvide Sande og andre som fisker både konsum og industrifisk. Men op mod 50 % af det direkte industrifiskeri vil forsvinde ud af dansk fiskeri. Det bliver smertefuldt for de der rammes økonomisk, mens det er ikke desto mindre en positiv udvikling for havet, fisken og det fiskeri som alle kan og bør støtte. Selv om disse fartøjer ikke gøre den store indhug i konsum kvoterne, så fanges der mange tons industri- og spisefisk som ikke burde fanges. Det pelagiske fiskeri: Dette fiskeri omsætter for godt ½ mia. med en stigende kurve. Dette fiskeri har med forliget fået en længere tidshorisont end den de lever under i dag. Det pelagiske fiskeri reguleres gennem en IOK ordning, dvs. individuelle omsættelige kvoter. Det er en prøveordning som ved lov udløber 2007, med mulighed for en 3 års forlængelse. Den prøveordning lægges nu ind i de samme rammer som forliget. (her skal Socialdemokratiet og Radikale Venstre inddrages, da de er med i forliget V 117, som gennemførte denne IOK

8 ordning for det pelagiske fiskeri). Det pelagiske fiskeri har sat en kurs for dette nye forlig, med omsættelighedens kraftige reduktion i antallet af fartøjer. Under et er det pelagiske fiskeri udenfor den store indflydelse på dette forlig og det demersale fiskeri i øvrigt Det demersale fiskeri: Det er meget mere usikkert hvordan udviklingen bliver i dette fiskeri, som reelt udgør det danske fiskeri. Renset for oliepriser, Fiskeribanken, ophugningsordningen og en mere lovlig historisk tildeling, dvs. under et de fartøjer som ikke overlever de førnævnte faktiske omstændigheder, står fiskeriet nu ude på det helt åbne marked. Det kommende halve år vil vise om kystfiskeriet og det mere traditionelle danske fiskeri får samling om tropperne og ansat den nødvendige hjælp for køb af større fartøjer som efterfølgende skal deles mellem flere fiskere, overskydende fisk som skal byttes osv. Det er store og meget besværlige forretninger som kræver professionel bistand. Der er ingen anden udvej for kystfiskeriet og det mere ekstensive fiskeri, end at de bryder med Danmarks Fiskeriforening og bliver organiseret omkring de interesser der fælles for disse, ellers meget forskellige former for fiskerier. Fiskerier som dog har det tilfælles, at de står sammen om en havn; en fiskeplads; at de ikke lever for at fiske, men fisker for at leve; at de ikke farer rundt i alle farvande, året rundt; at de ikke afskriver mere end godt er; at de ikke investerer mere end godt er osv. De ønsker heller ikke mere gæld end det mest nødvendige. Dvs. at de ikke har behov for investeringer, alene for at undgå den skattefælde som mange fiskere er gået i, med de alt for store afskrivninger de har foretaget. Får denne gruppe samling og dermed også større indflydelse på udmøntningen det kommende år, kan det måske ske en spændende udvikling. Men det er meget usikkert, om disse fiskere har den nødvendige energi til formålet, eller om de er så trætte af det hele, at de giver op for at overlade udviklingen til hin enkelte, det spørgsmål står indtil videre helt åbent. Fiskeriet efter andre arter: Fiskeriet efter blåmuslinger og hesterejer fik ikke den store opmærksomhed i dette forlig, og det selv om disse fiskerier bidrager med op mod 150 mil om året. Disse fiskerier har været selvforvaltet i flere år så derfor er de ikke med. Men der bliver problemer på denne front. Disse fartøjer har ikke ret meget historik i andre fisk, og med de dystre udsigter der ligger for specielt muslinger og østers fiskeriet de kommende år, vil der skulle ske noget for dette fiskeri. Det er ex. meget usædvanligt, at fiskeriet efter musling ligger stille på denne tid af året, pga. at der ikke værdi i de få muslinger de kan skrabe sammen. Muslingfiskeriet på Limfjorden synes at være kommet helt ude af kontrol. De kommer sikkert med ønsker om kvoteandele for torsk, tunger og rødspætter. Og da mange af de fartøjer, der nu fisker muslinger og rejer, er nyere trawlere med store maskiner, vil Fiskeridirektoratet igen blive

9 fristet til at holde skruen i vandet for disse fartøjer ved bl.a. at tildele disse dem fisk fra de bufferpuljer direktoratet tilbageholder for styring af fiskeri og de såkaldte atypiske fartøjer. Det er der så til gengæld ikke ret mange fiskere uden for disse fiskerier som vil acceptere. Men Fiskeridirektoratet har fået opbygget en selvstændig tradition for at gøre hvad det passer dem Fiskeridirektoratet: Direktorat får stor indflydelse på udmøntningen af dette politiske forlig. Med en kongelig forordning fra 2000 til Fødevareministeriet og en bekendtgørelse fra ministeriet til direktoratet i 2003, har Fiskeridirektoratet reelt fået hånds og halsret over dansk fiskere og fiskere. Denne myndighedslov indeholder så meget magt, at direktoratet og dets nøglepersoner afgør dagligdagen for den enkelte fisker. Der tages beslutning og der gives tilladelser til fiskeri som ofte kun kan forklares, med at nogle fiskere bedre end andre, forstå at stryge direktoratets medarbejdere med håret. Ude i fiskeriet er det en helt åben diskussion, at man ikke skal sætte spørgsmålstegn ved direktoratets beslutninger, for så er man i bogstaveligste forstand på herrens mark. Der er uhyggeligt meget i dette forlig som direktoratet får fuld kontrol over. F.eks. de såkaldte atypiske fartøjer. Forståeligt nok har fiskernes spørgsmål om disse fartøjer fået en høj prioritering i spørgsmålene til fødevareministeren. Jeg er atypisk hvad skal der ske med mit fiskeri, har det lydt fra fiskerne i alle havne. Ministeren og prompte svaret det ser vi på og det finder vi en løsning på, for vi vil ikke gøre det mere vanskeligt for dig end det er nødvendigt osv. Dvs. at hver eneste atypiske fisker (dem er og bliver der endnu flere af) skal have sin sag for direktoratet. Den enkelte fisker kan med dette forlig indklage afgørelsen til ministeriet, men det bliver i så fald en klage som behandles af forligets ophavsmand og arkitekt, så det kan meget nemt bliver fra asken til ilden for den fisker som påklager en afgørelse i direktoratet. (Man kunne jo også, helt retoriske spørge, hvorfor have en klageadgang vedr. en objektiv afgørelse, fra en styrelse som ikke kan have andre interesser end at behandle alle efter reglerne?). Svaret er det gør direktoratet heller ikke, de giver noget og meget mere til de fiskere der beder rigtig pænt om det og som ellers holder deres kæft. Jolle- og bierhvervsfiskeriet: Dette fiskeri består af 2/3 af de registrerede danske fiskefartøjer råder kun over nogle få procent af den samlede mængde fisk. Jollefisker defineres som en fisker der omsætter for under kr./år. Disse fiskere og bierhvervsfiskerne får det sikkert vanskeligere i fremtiden. Som gruppe får de tildelt deres historik og derfra bliver det ellers en blodig kamp mod de rigtige fiskere i fremtiden, når der skal fordeles fisk. Nu er det jo ikke længere samfundets ejendom, heller ikke fremtidens fisk. Nu er der ex. en kvote på 6000 tons torsk i Nordsøen, hvis den stiger til 8000 tons, eller man bytter sig

10 til torsk osv., så får den enkelte rigtige fisker sin part, dvs. ejendom. Ejendomsbesidderne har det jo med at kæmpe noget mere for sin ejendom end for fællesskabets. Jolle- og bierhvervsfiskeriet i Danmark giver meget mere til samfundet, end dette fiskeri får eller har fået igen. De giver et vigtigt liv i mange ellers uddøde fiskerihavne. Men dette fiskeri har altid ligget under for Danmarks Fiskeriforenings og embedsværkets nåde og barmhjertighed. I og med dette forlig er de blevet en fodnote, og det kan hverken disse mange fiskere og os andre være tjent med. Forliget indeholder andre mere eller mindre fornuftige hensigter. Der lægges op til at få udviklet en licensbetaling, et såkaldt ressourcegebyr. Et sådant gebyr vil også give flere problemer for det mindre fiskeri. Der lægges op til at få etableret en byttebank hvor man kan bytte en fiskeart med en anden, også på tværs af de enkelte farvande. Et på papiret fornuftigt og nødvendigt forslag, men hvordan det skal ske og hvem der skal styre det, stå hen i det uvisse. På møderne blev det lagt op til at det skulle Danmarks Fiskeriforening eller PO en (som er smeltet sammen), men det rejser jo spørgsmålet om organisationstvang. Mere end halvdelen af de danske fiskere står i dag uden for Danmarks Fiskeriforening, så selv om de måske på papiret kan bruge banken, så kan det sættes et stort spørgsmålstegn ved om de får noget fornuftigt ud af det. Der lægges op til en såkaldt oprydningsrunde inden fartøjerne får deres FKA er. Således at der kan byttes kvoter, fisk og farvande, mellem fiskerne. Her åbnes en ladeport for handel allerede inden den rigtige handel går i gang. Afslutningsvis kan konkluderes Forliget skulle have været en stor og meget nødvendig reform af fiskeriet, det blev en udvandet økonomiske plan, lige i kølvandet på de tidligere økonomistyrede og mislykkede forsøg på at rette op på dansk fiskeri. I stedet for den brede politiske opbakning til fremtidens fiskeri, fik det samme embedsværk som bærer ansvaret for erhvervets problemer, nu den hele magt over de tilbageværende fiskere i dansk fiskeri. Den beskedne offentlige opmærksomhed forliget affødte har også vist, at folket er kørt trætte i fiskeripolitikkens tilbagevendende økonomiske problemer og manglen på politisk handlekraft og ikke mindst klarhed i erhvervet selv. Lige nu ser det ud til, at den danske befolkning lader fiskerne sejle deres egen sø, som de gjorde med landbruget, den lille købmand osv.

11 Det er vel udviklingen, lyder det og hvad kan vi almindelige mennesker også gøre ved det, i dette mørke under de andre store problemer (Irakkrigen, kommunalreform og valg, jordskælv, fugleinfluenza osv.), som vi også skal forholde os til, hver dag! Lemvig den 1. november 2005

Regeringen har den 26. oktober 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Regeringen har den 26. oktober 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti. Fødevareministeriet 26. oktober 2005 Aftale om Ny Regulering af dansk fiskeri Regeringen har den 26. oktober 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Læs mere

Regeringen har den 3.november 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Regeringen har den 3.november 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti. Fødevareministeriet 3. november 2005 Aftale om Ny Regulering af dansk fiskeri Regeringen har den 3.november 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Sag: 369/139221

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Sag: 369/139221 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 307 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 2005 Sag: 369/139221 19. august Med henvisning

Læs mere

The Danish Society for A Living Sea. EU Høring: Deadline den 31. maj 2007 Rettighedsbaserede forvaltningsinstrumenter i fiskeriet {SEK (2007) 247}

The Danish Society for A Living Sea. EU Høring: Deadline den 31. maj 2007 Rettighedsbaserede forvaltningsinstrumenter i fiskeriet {SEK (2007) 247} EU Høring: Deadline den 31. maj 2007 Rettighedsbaserede forvaltningsinstrumenter i fiskeriet {SEK (2007) 247} Indsendt af Landsforeningen Levende Hav Hemmedvej 59. Hemmed. DK-8585 Glesborg Danmark Indledning

Læs mere

FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI Nordhavnsvej 6A 3000, Helsingør

FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI Nordhavnsvej 6A 3000, Helsingør FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI Nordhavnsvej 6A 3000, Helsingør +45 2122 7243 info@skaansomtkystfiskeri.dk www.skaansomtkystfiskeri.dk 19. feb 17 Høringssvar vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Høring af bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i

Høring af bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i Nordensvej 3, Taulov 7000 Fredericia Tlf. +45 70 10 40 40 Fax. +45 75 45 19 28 NaturErhvervstyrelsen att. Lisbeth Nielsen Center for fiskeri Nyropsgade 30 1780 København V H. C. Andersens Boulevard 37

Læs mere

Thorupstrand Kystfiskerlaugs anmodning om foretræde for Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Thorupstrand Kystfiskerlaugs anmodning om foretræde for Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Thorupstrand Kystfiskerlaugs anmodning om foretræde for Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Juni 2010 Kære Rene Christensen, Formand for Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Danske erfaringer med ITQ(IOK) 10 år efter

Danske erfaringer med ITQ(IOK) 10 år efter Danske erfaringer med ITQ(IOK) 10 år efter Peder Andersen (med bidrag fra Max Nielsen) Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Københavns Universitet pean@ifro.ku.dk? Præsentationen 1. Hvad har vi lært?

Læs mere

Kapitel 1 side 2 528.480

Kapitel 1 side 2 528.480 Kapitel 1 side 2 9.035 641.751 528.480 567.350 666.295 653.709 Fiskeri i tal De fleste fiskere ved, hvordan deres eget fiskeri ser ud, og hvordan det har udviklet sig i de seneste år. Modsat har de færreste

Læs mere

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Nyropsgade 30 Tlf.: 33 95 80 00 mail@naturerhverv.dk

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 24. oktober 2011 kl i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 24. oktober 2011 kl i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2011-00145 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 24. oktober 2011 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

Bekendtgørelse om puljefiskeri

Bekendtgørelse om puljefiskeri BEK nr 1103 af 08/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 13. oktober 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-7131-000003 Senere ændringer

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervsfiskeriudvalget:

Dagsorden til møde i Erhvervsfiskeriudvalget: EU & Fiskeriregulering J.nr. 17-4400-000001 Ref. MAAN Den 15. november 2017 Referat af møde i Erhvervsfiskeriudvalget den 24. oktober 2017 kl. 13.00 i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, mødelokale 2 A. Deltagelse:

Læs mere

Marts Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Marts Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Marts 2017 Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Forord I denne vejledning kan man læse om de regler, der gælder for godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening: DSA: Marine Ingredients Denmark: Danske Fiskeauktioner: Pelagisk

Læs mere

TALEPUNKT. Indledning

TALEPUNKT. Indledning Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 119 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Internationalt Fiskerikontor Sagsnr..: 7384/453118 Den 2. december

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 291 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Daværende Fødevareminister Mette Gjerskov (S), i pressemeddelelse fra fødevareministeriet i april 2012, om indførelse af kvotelofterne:

Daværende Fødevareminister Mette Gjerskov (S), i pressemeddelelse fra fødevareministeriet i april 2012, om indførelse af kvotelofterne: Københavns Politi Politigården 1567 København V København 08 09 2015 Greenpeace anmelder Henning Kjeldsen og Birthe Kjeldsen for formodet brud på Bekendtgørelse om regulering af Fiskeriet i 2014 2020 samt

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Vejledning til landings-pligten for Østersøen

Vejledning til landings-pligten for Østersøen Vejledning til landings-pligten for Østersøen Version 2.0 af 23. december 2016 Indledning: Fra den 1. januar 2015 skal alle fangster af bestemte arter landes, uanset om fangsten overholder mindstemålene.

Læs mere

ET KVOTEFORSLAG FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI 30 MARTS 2016 KONTAKT: INFO@SKAANSOMTKYSTFISKERI.DK

ET KVOTEFORSLAG FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI 30 MARTS 2016 KONTAKT: INFO@SKAANSOMTKYSTFISKERI.DK Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 376 Offentligt ET KVOTEFORSLAG FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI 30 MARTS 2016 KONTAKT: INFO@SKAANSOMTKYSTFISKERI.DK Det danske kystfiskeri er i dag

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget. 5. maj 2003 PE / Forslag til forordning (KOM(2002) 739 C5-0030/ /0295(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget. 5. maj 2003 PE / Forslag til forordning (KOM(2002) 739 C5-0030/ /0295(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 Fiskeriudvalget 2004 5. maj 2003 PE 325.172/37-54 ÆNDRINGSFORSLAG 37-54 Udkast til betænkning (PE 325.172) Seán Ó Neachtain Forvaltning af fiskeriindsatsen, for så vidt angår visse

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 51 af 1. februar 2006

Bekendtgørelse nr. 51 af 1. februar 2006 Bekendtgørelse nr. 51 af 1. februar 2006 Bekendtgørelse om indplacering af fartøjer og tildeling af fangstrettigheder med henblik på ny regulering af nogle fiskerier fra 2007 samt visse vilkår for ordningen

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har ved skrivelse af 30. januar 2007 udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål:

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har ved skrivelse af 30. januar 2007 udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 19 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 8. februar 27 Sagsnr.: 1874/266163 Folketingets

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 273 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012 Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud Hirtshals 14. september 2012 Dagsorden: 1. Velkomst og baggrund 2. Status vigtige emner 3. Debat om forslaget 4. Tekniske regler 5. Hvad Danmarks Fiskeriforening

Læs mere

FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI

FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI 2017 FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI TAC OG KVOTER 2017 I oversigten kan du se hvilke mængder der er for de enkelte fiskearter for 2016 og 2017. Mængderne kan i

Læs mere

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKERI) DEN 15.-16. DE-

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKERI) DEN 15.-16. DE- Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 6 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1 Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 14. december 2011

Læs mere

Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne.

Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne. Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne. Vi skal have flere fisk. Den biologiske rådgivning skal have sammenhæng og troværdighed. Fiskernes oplysninger skal indgå. Der skal findes

Læs mere

Vejledning til landingspligten for demersalt fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

Vejledning til landingspligten for demersalt fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat Vejledning til landingspligten for demersalt fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat Version 2.0 af 30. december 2016 Indledning: Fra den 1. januar 2016 skal alle fangster af bestemte arter landes, uanset

Læs mere

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOKindustriarter. (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOKindustriarter. (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Marts 2017 Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOKindustriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 33 95 80 00 EAN 5798000877955

Læs mere

Ansøgningen skal indsendes til det lokale Fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7)

Ansøgningen skal indsendes til det lokale Fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7) Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Ansøgningsfrist: 15. februar eller 15. august ANSØGNING OM TILLADELSE TIL AT OVERGÅ FRA FRITIDS- FISKERI TIL BIERHVERVSFISKERI Det er et krav, at ansøger

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr.: 2012-02679 27. september 2012 FVM 071 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0425 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0425 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0425 Bilag 2 Offentligt København 12. april 2013 Til fødevareminister Mette Gjerskov, Folketingets fødevareudvalg samt Europaudvalget Vedr. rådsmøde den 22 23. april. Fremtidens

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del Spørgsmål 329 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del Spørgsmål 329 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2007-08 (2. samling) FLF alm. del Spørgsmål 329 Offentligt Til Fiskeridirektoratet Thorupstrand Fiskeriforening er blevet bekendt med for det første, at der

Læs mere

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2011 og visse vilkår for fiskeriet i følgende år. 15. december 2010.

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2011 og visse vilkår for fiskeriet i følgende år. 15. december 2010. Lovtidende A 2010 15. december 2010. Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2011 og visse vilkår for fiskeriet i følgende år I medfør af 10, stk. 1 og 2, 10 d -10 j, 22, 30, 34-36, 37, stk. 1, 38,

Læs mere

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Nyropsgade 30

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Fiskeriudvalget 2016/0192(NLE) 19.9.2016 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om

Læs mere

Beretning om en Vækst- og Udviklingspakke for dansk fiskeri

Beretning om en Vækst- og Udviklingspakke for dansk fiskeri Beretning om en Vækst- og Udviklingspakke for dansk fiskeri Af Aftale om Fødevare- og landbrugspakke fremgår det, at aftaleparterne i foråret 2016 ville gennemføre et servicetjek af fiskeriområdet. Idet

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening: DSA: Danish Marine Ingredients: PO er: NaturErhvervstyrelsen:

Læs mere

Ansøgning om tildeling af låne-fka for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Ansøgning om tildeling af låne-fka for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Nyropsgade 30 1780 København V Fax. nr. 33 95 80 00 Ansøgning om tildeling af låne-fka for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Rubrik 1 FARTØJS OPLYSNINGER

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2012-00193 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 19 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Den 22. februar 27 J.nr.: NOTAT Vedr.: Pris- og mængdeudviklingen

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen:

NaturErhvervstyrelsen: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 12-7121-000001 Ref: MAAN/LISNIE 19. november 2012 Referat

Læs mere

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport.

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport. Enmandsbetjente fartøjer SIKKER DRIFT Informations-kampagner, periodiske syn, arbejdsmiljøsyn og risikovurdering - det er nogle af de ting, der skal forsøges for at gøre det mere sikkert at fiske på de

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr: 26857 Den 16. juli 2014 FVM 303 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens gennemførelsesforordning

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2008

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2008 Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 30. juni 2008 FVM 554 SUPPLERENDE

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeripolitisk Kontor Sagsnr.: 13103/321660 Den 11. januar 2012 FVM 002 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Vejledning til landingspligten for demersalt fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

Vejledning til landingspligten for demersalt fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat Vejledning til landingspligten for demersalt fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat Version 1.0 af 18. december 2015 Indledning: Fra den 1. januar 2016 skal alle fangster af bestemte arter landes, uanset

Læs mere

Sorteringsriste reducerer bifangsten af fisk i rejefiskeriet

Sorteringsriste reducerer bifangsten af fisk i rejefiskeriet Niels Madsen Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Havfiskeri Kurt Hansen SINTEF Fiskeri og havbruk Sorteringsriste reducerer bifangsten af fisk i rejefiskeriet Rejer er små. Derfor er man nødt til

Læs mere

Kommende discard-forbud Nye muligheder for udnyttelse af fiskeressourcerne

Kommende discard-forbud Nye muligheder for udnyttelse af fiskeressourcerne Kommende discard-forbud Nye muligheder for udnyttelse af fiskeressourcerne Erling P. Larsen Chefkonsulent, seniorrådgiver DTU Aqua Discard forbud og sammenhæng med den fælles fiskeripolitik dato, område,

Læs mere

Thorupstrand kystfiskerlaug a.m.b.a.

Thorupstrand kystfiskerlaug a.m.b.a. Thorupstrand kystfiskerlaug a.m.b.a. Vider og vedtægter 1 Laugets formål er at: a. Fremtidssikre Thorupstrand. b. Gøre fiskeriet attraktivt for de unge. c. Lette de unges muligheder for at etablere sig.

Læs mere

Referat Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 17. marts 2015 kl i NaturErhvervstyrelsen. Pallisgaard og Siri Bentsen

Referat Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 17. marts 2015 kl i NaturErhvervstyrelsen. Pallisgaard og Siri Bentsen 26. marts 2015 Referat Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 17. marts 2015 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening Producentorganisationen (DFPO): Danish Seafood Association

Læs mere

Dagsorden til møde i regi af Erhvervsfiskeriudvalget om orientering om reguleringsbekendtgørelsen m.m.:

Dagsorden til møde i regi af Erhvervsfiskeriudvalget om orientering om reguleringsbekendtgørelsen m.m.: EU-og Fiskeriregulering J.nr. 16-7121-000002 Ref. MAAN Den 31. januar 2017 Referat af møde i regi af Erhvervsfiskeriudvalget den 27. januar 2017 kl. 12.30 i NaturErhvervstyrelsen, mødelokale K-514. Deltagelse:

Læs mere

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 20. november. Forvaltningsplan for opbygning af en fremtidig torskebestand i grønlandske farvande

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 20. november. Forvaltningsplan for opbygning af en fremtidig torskebestand i grønlandske farvande TEMA - Torsk Der er stor forskel på det kystnære og det havgående fiskeri. De havgående fartøjer, der skal have licens, benytter trawl eller langline. Det kystnære fiskeri domineres af små fartøjer der

Læs mere

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19 SLAGELSE LÆRERKREDS 2. maj 2013 SenesteNyt nr. 19 Indhold: 1. skoledag efter lockouten Hvæserbrev Byrådsmøde 1. maj Bilag: Brev til statsministeren fra Mille, 11 år Flakkebjerg skole Boeslunde skole: Skolebestyrelsen

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 18. september 2012 FVM 069 SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 8.

Læs mere

Dagsorden for møde i Danske Havnes Fiskerihavnsudvalg

Dagsorden for møde i Danske Havnes Fiskerihavnsudvalg Dagsorden for møde i Danske Havnes Fiskerihavnsudvalg onsdag den 30. april 2014 kl. 15.00-18.30 i forbindelse med Fiskerihavnsudvalgets studietur til Portugal og Spanien Indholdsfortegnelse Punkt 0 Meddelelser

Læs mere

Den daværende NaturErhvervstyrelse drøfter efterfølgende forslagene i december 2015 og

Den daværende NaturErhvervstyrelse drøfter efterfølgende forslagene i december 2015 og EU landbrug og fiskeri Ref. NICOLH Den 3. april 2017 Notat om forløb om kvotekoncentration Optakt til forhandlinger I efteråret 2015 bragte Danmarks Radio en dokumentar, der satte fokus på, at de danske

Læs mere

Referat fra. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. november 2014

Referat fra. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. november 2014 Den 19. januar 2015 J.nr.: 14-7131-000006 Ref. CFF/bpa Referat fra Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. november 2014 Deltagere: Danmarks Fiskeriforening PO: DSA: Danish Marine Ingredients: Danmarks Pelagiske

Læs mere

Ansøgningen skal indsendes til det lokale fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7)

Ansøgningen skal indsendes til det lokale fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Ansøgningsfrist: 15. februar eller 15. august ANSØGNING OM TILLADELSE TIL AT OVERGÅ FRA FRITIDS- FISKERI TIL BIERHVERVSFISKERI Det er

Læs mere

Minister uden smertegrænse

Minister uden smertegrænse Minister uden smertegrænse Ministeren for Sundhed og Forebyggelse, Jakob Axel Nielsen (K), har ingen smertegrænse for, hvor stor en del af de offentlige sundhedsopgaver, der bliver udført på de private

Læs mere

Pressemøde 12/5 2015. Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl Kristian Kruse

Pressemøde 12/5 2015. Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl Kristian Kruse Pressemøde 12/5 2015 Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl Kristian Kruse EU sælskindssag baggrund Kongerigets arbejde i 2015: Besøg i Bruxelles af folketingspolitikere, medlemmer af Naalakkersuisut,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 26. september 2014 Sagsnr.: 26348 FVM 316 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2015 af fiskerimuligheder

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt xx. februar 2017 EM 2017/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal der svares en

Læs mere

Denne bog har lix 20.

Denne bog har lix 20. Denne bog har lix 20. Glæd dig til de næste DE SKJULTE DÆMONER-bøger: Bog 1: Den nye dobbeltgænger Bog 2: Dødens krystaller (er udkommet) flere bind under forberedelse NICOLE BOYLE RØDTNES Illustreret

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 21. februar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 21. februar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2012-00192 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 21. februar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE

KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen September 2012 KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE Gældende fra den 14. februar 2008

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmålene Q og S stillet af Steen Gade (SF).

Miljøministerens besvarelse af spørgsmålene Q og S stillet af Steen Gade (SF). Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 146 Offentligt Den 13. december 2006 Miljøministerens besvarelse af spørgsmålene Q og S stillet af Steen Gade (SF). Spørgsmål nr. Q: Vil ministeren redegøre

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen:

NaturErhvervstyrelsen: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2013-7121-000001 18. marts 2013 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets

Læs mere

Dansk kystfiskeri: Struktur og økonomi

Dansk kystfiskeri: Struktur og økonomi Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 09, 2015 Dansk kystfiskeri: Struktur og økonomi Nielsen, Max; Larsen, Erling; Egekvist, Josefine; Abate, Tenaw Gedefaw; Nielsen, Rasmus ; Frost, Hans ; Kjærsgaard,

Læs mere

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig 9. oktober, 2012 Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig?aldrig siden anden verdenskrig har der været så store spændinger mellem Vesteuropas folk

Læs mere

Referat af. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. maj 2013 kl i NaturErhvervstyrelsen

Referat af. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. maj 2013 kl i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2013-7121-000004 13. juni 2013 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. maj 2013 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse:

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3068 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 10. februar 2011 FVM

Læs mere

KAPACITETSANSØGNINGSSKEMA

KAPACITETSANSØGNINGSSKEMA Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 780 København V KAPACITETSANSØGNINGSSKEMA ANSØGNING OM TILLADELSE TIL AT ANVENDE ET FARTØJ TIL ERHVERVSMÆSSIGT FISKERI

Læs mere

KURT BERTELSEN CHRISTENSEN

KURT BERTELSEN CHRISTENSEN KURT BERTELSEN CHRISTENSEN Miljøaktivist og forhenværende kystfisker. Jeg har været på havet det meste af mit liv, først som skibskok og fra 1975 og frem til 1990 som fisker. Derfra blev jeg miljøaktivist

Læs mere

University of Copenhagen. Den økonomiske situation i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring. Publication date: 2011

University of Copenhagen. Den økonomiske situation i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring. Publication date: 2011 university of copenhagen University of Copenhagen Den økonomiske situation i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Det skånsomme kystfiskeri har brug for flere kvoter viser beregninger

Det skånsomme kystfiskeri har brug for flere kvoter viser beregninger Det skånsomme kystfiskeri har brug for flere kvoter viser beregninger Af Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri maj 2016 Resume: Dansk kystfiskeri er under afvikling. Systemet med omsættelige kvoter er tilpasset

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervsfiskeriudvalget:

Dagsorden til møde i Erhvervsfiskeriudvalget: Referat af møde i Erhvervsfiskeriudvalgets den 30. maj 2017 kl. 13.00 i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, mødelokale 2 A. EU & Fiskeriregulering J.nr. 17-4400-000001 Ref. SPJ Den 4. juli 2017 Deltagelse:

Læs mere

Referat OF møde 24-4-2012

Referat OF møde 24-4-2012 1. Valg af dirigent o Formand 2. Valg af referent o Shené 3. Godkendelse af referat o Vi godkender næste gang, da folk ikke har haft tid til at læse den 4. Nyt fra udvalgene o Helle vil gerne bestille

Læs mere

Manden med stenhjertet

Manden med stenhjertet LEKTIE Manden med stenhjertet Sabbat Lav denne uges aktivitet på side 0. Disciplene spurgte Jesus om tilgivelse. Han reagerede ved at fortælle dem følgende lignelse. Mens du læser, så tænk over, hvilken

Læs mere

Herudover er Svalbard-rejerne af en størrelsessammensætning på count ca. 250+, som ikke gør dem egnet til andet end industriformål.

Herudover er Svalbard-rejerne af en størrelsessammensætning på count ca. 250+, som ikke gør dem egnet til andet end industriformål. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Fiskeri og Fangst Landstingsmedlem Marie Fleischer /HER Spørgsmål til Landsstyret

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Fallit Du går fallit og udgår af spillet, når du ikke kan betale de penge, du skylder.

Fallit Du går fallit og udgår af spillet, når du ikke kan betale de penge, du skylder. WORLD CEO OM SPILLET I WORLD CEO skal du: - opkøbe lande - investere i aktier og få dine aktiekurser til at stige - handle med lande, aktier og andre værdier med de øvrige spillere - konkurrere med dine

Læs mere

Rigsrevisionens beretning om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri. afgivet til Statsrevisorerne

Rigsrevisionens beretning om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri. afgivet til Statsrevisorerne Rigsrevisionens beretning om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri afgivet til Statsrevisorerne August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion og konklusion 1 1.1. Formål og konklusion 1 1.2. Baggrund

Læs mere

10 spørgsmål til pædagogen

10 spørgsmål til pædagogen 10 spørgsmål til pædagogen 1. Hvorfor er I så få på stuen om morgenen? Som det er nu hos os, er vi 2 voksne om morgenen kl. 8.30 i vuggestuen og 2 kl. 9 i børnehaverne, og det fungerer godt. For det meste

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 19. januar 2016 kl i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2B

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 19. januar 2016 kl i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2B Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 19. januar 2016 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2B Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening Producentorganisationen: Svend-Erik Andersen, Kurt Madsen,

Læs mere

Foretræde for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 25. februar 2015

Foretræde for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 25. februar 2015 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 155 Offentligt Dansk kystfiskerforening Foretræde for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 25. februar 2015 Ministerens vision

Læs mere

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og 1 af 5 05-02-2014 13:03 Kære Generalforsamling! I dag markerer vi endnu et Konservativt arbejdsår. Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 6. december 2011 om fiskeriets bifangster

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 6. december 2011 om fiskeriets bifangster Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 6. december 2011 om fiskeriets bifangster I medfør af 10 a, 23, stk. l, 33, stk. 2 og 34, stk. 3 i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som bl.a. ændret

Læs mere

Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri

Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 211 Offentligt Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere