Beskæftigelsesplan 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2017"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan

2 Beskæftigelsesplan 2017 Køge Kommune INDLEDNING I 2013 vedtog Køge Byråd Køge Kommunes Arbejdsmarkedspolitik for Arbejdsmarkedspolitikken sæt ter rammen for indsatsen på hele arbejdsmarkdsområdet og dermed også den årlige beskæftigelsesplan. Arbejdsmarkedspolitikken har fire fokusområder: Uddannelse til alle en nøgle til vækst Plads til alle på arbejdsmarkedet Fleksibel beskæftigelsesrettet indsats, der understøtter vejen tilbage til arbejdsmarkedet Virksomhedernes behov skal prioriteres i kommunens indsats. For 2017 er der for hvert af de fire fokusområder udpeget en række pejlemærker, som er centrale for de udfordringer som Køge Kommune står overfor i Pejlemærkerne ligger i tråd med de indsatsområder, som beskæftigelsesministeren har udmeldt for 2017, og indgår som en central del af den beskæftigelsesplan, som de ansvarlige for kommunens beskæftigelsesindsats hvert år skal udarbejde. Beskæftigelsesplanen beskriver det kommende års beskæftigelsesindsats og indeholder de vigtigste indsatsområder og er en plan for hvordan de beskæftigelsespolitiske udfordringer skal imødekommes. Pejlemærker og ministerens indsatsområder er angivet nedenfor sammen med en række konkrete mål for indsatsen, som gør det muligt at følge op på indsatsen i løbet af året. 2

3 OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER, PEJLEMÆRKR, INDSATSOMRÅDER OG MÅL FOR Fokusområder Arbejdsmarkedspolitikkens pejlemærker for 2017 Ministerens indsatsområder for 2017 Konkrete mål for indsatsen 2017 Køge Kommune skal for alle ydelser være på niveau med landsgennemsnittet eller bedre Fleksibel, beskæftigelsesrettet indsats Ledigheden skal som minimum følge landsgennemsnittet Den virksomhedsrettede indsats for den ledige skal prioriteres Ledigheden i Køge målt i procent af arbejdsstyrken må ikke være højere end ledigheden på landsplan Andelen af ledige i et virksomhedsrettet tilbud skal stige Uddannelse til alle en nøgle SV it-adgange - til øget vækst Regres.msg Flere unge skal vælge en erhvervsrettet ungdomsuddannelse Køge Kommune vil bidrage til et tæt og forpligtende samspil med uddannelsesinstitutionerne Flere unge skal have en uddannelse Andelen af unge på uddannelseshjælp, der påbegynder en uddannelse skal stige Antallet af unge på uddannelseshjælp skal reduceres Uddannelsesniveauet skal bringes på niveau med resten af landet 3

4 Plads til alle på arbejdsmarked et Køge Kommune skal optimere en helhedsorienteret indsats for de mest udsatte på arbejdsmarkedet herunder også flygtninge så flere kommer i job eller uddannelse Køge Kommune skal understøtte mange veje til selvforsørgelse og beskæftigelse på særlige vilkår Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere skal tættere på arbejdsmarkedet. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende. Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere ledighedsydelsesmodtagere personer på integrationsydelse skal reduceres. Antallet af flygtninge og familiesammenførte i beskæftigelse skal stige Antallet af borgere i ressourceforløb med en virksomhedsrettet indsats skal stige Virksomhedernes behov skal i fokus i kommunernes indsats Køge Kommune skal bidrage til virksomhederne får den arbejdskraft de har behov for. Køge Kommune skal bidrage til at matche konkrete jobåbninger med ledig arbejdskraft Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. Samarbejdsgraden mellem virksomhederne og jobcentret skal som minimum fastholdes på niveauet for Særligt fokusområde i 2017 Sygedagpenge Tættere opfølgning og mere målrettet indsats gennem jobcentrets egne projekter skal medvirke til, at flere fastholdes i beskæftigelse, færre bliver sygemeldte og de der er sygemeldte er det i korter tid. Antallet af sygedagpengemodtagere skal reduceres. Antallet af personer i jobafklaringsforløb skal reduceres. 4

5 UDFORDRINGER PÅ ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET OG MÅLSÆTNING FOR INDSATSEN I 2017 Antallet af personer på offentlig forsørgelse i Jobcentret og Ungecentret er faldet jævnt de seneste år. Siden 2011 som var det år hvor der var flest på offentlig forsørgelse siden finanskrisen er antallet faldet med 996 helårspersoner svarende til 22 pct. hvilket er noget mere end de 16 pct. der har været for hele landet. Det samlede fald dækker over betydelige forskelle blandt de enkelte ydelsesgrupper jo tættere på arbejdsmarkedet jo større fald. Udfordringen for jobcentret/ungecentret er derfor dels at medvirke til at de rette kompetencer er til stede hos de ledige der er tæt på arbejdsmarkedet, så virksomhederne kan få den nødvendige arbejdskraft, så der ikke opstår betydelige flaskehalsproblemer, men også at styrke indsatsen overfor de mest udsatte borgere, så de kommer nærmere arbejdsmarkedet. Det vil ske ved, at alle der melder sige ledige, bliver mødt med en målrettet indsats med fokus på uddannelse, job og beskæftigelse, der tager udgangspunkt i arbejdsmarkedets behov og den enkeltes forudsætninger. Den overordnede målsætning for beskæftigelsesindsatsen i Køge Kommune, er at bistå virksomhederne med at få den arbejdskraft de har brug for og hjælpe ledige og sygemeldte i beskæftigelse og unge i uddannelse. Samlet set har Køge en højere andel på offentlig forsørgelse end hele landet, hvilket fremgår af tabel 1, hvor antallet af fuldtidspersoner fordelt på de enkelte ydelsesgrupper sammenlignes med hele landet, Region Hovedstaden og Region Sjælland. Det overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017 er at nedbringe antallet af ledige i Køge Kommune til niveauet for hele landet det gælder specialet for sygedagpenge, jobafklaring, ledighedsydelse, uddannelseshjælp og integrationsydelse. Indsatsen for de voksne over 30 år og for de unge som har en erhvervskompetencegivende uddannelse varetages af jobcentret, mens indsatsen for de unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse varetages ag ungecentret. 5

6 Tabel 1: Antal Helårspersoner på overførselsindkomst i Køge Kommune ÅR TIL KØGE DATO HELE LANDET REGION SJÆLLAND SENESTE (1 pct.) MÅNED (7,2 pct.) JAN. til SEP./OKT. SEP./OKT SEP./OKT. (SEPTEMBER) (JAN SEP) 2015 SEP./OKT A-DAGPENGE REGION REGION HELE LANDET 701 KONTANTHJÆLP KØGE 1147 KØGE SJÆLLAND HOVEDSTADEN (1,05 PCT.) 1197 (7,23 pct.) (3,34 PCT.) - JOBKLARE A-DAGPENGE - AKTIVITETSPARATE ARBEJDSMARKEDSYDELSE UDDANNELSESHJÆLP (JAN. - JULI) UDDANNELSESPARATE KONTANTYDELSE - AKTIVITETSPARATE (JAN. - JULI) KONTANTHJÆLP SYGEDAGPENGE ANTAL FORLØB OVER 52 - JOBKLARE UGER REVALIDERING - AKTIVITETSPARATE INTEGRATIONSYDELSE/KONTANTHJÆLP LEDIGHEDSYDELSE OMFATTET - ANTAL AF INTEGRATIONSLOVEN FORLØB OVER UDDANNELSESHJÆLP UGER JOBAFKLARINGSFORLØB RSSOURCEFORLØB - UDDANNELSESPARATE FLEKSJOB - AKTIVITETSPARATE SYGEDAGPENGE REVALIDERING LEDIGHEDSYDELSE JOBAFKLARINGSFORLØB RESSOURCEFORLØB FLEKSJOB I ALT FØRTIDSPENSION

7 OVERSIGT OVER PEJLEMÆRKER - INDSATSOMRÅDER STRATEGI - MÅL INDSATSER 1. FLEKSIBEL, BESKÆFTIGELSESRETTET INDSATS Arbejdsmarkedspolitikkens pejlemærker Ledigheden skal som minimum følge landsgennemsnittet Den virksomhedsrettede indsats for den ledige skal prioriteres Ministerens indsatsområder Resultatmål Ledigheden i Køge målt i procent af arbejdsstyrken må ikke være højere end ledigheden på landsplan Andelen af ledige i virksomhedsrettede tilbud skal stige Strategi Beskæftigelsesreformens mål er at forebygge langtidsledighed gennem en tidlig og individuel indsats for den enkelte jobsøgende, der koordineres mellem jobcenter og a-kasse med udgangspunkt i den lediges egne jobmål, kompetencer og ressourcer. Jobcentret vil gennem et fortsat tæt samarbejde med A-kasserne sikre, at jobsøgendes kompetencer og muligheder afklares tidligst muligt, så opkvalificering og uddannelse kan bruges til at komme hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet. Desuden er reformens mål at sikre langtidsledige med mere end 15 måneders ledighed en særlig jobrettet indsats i den sidste ADP-periode mellem måneders ledighed, før de mister retten til a-dagpenge. Jobcentret vil gennem særlig fokus sikre, at den sene jobrettede indsats tager udgangspunkt i den enkeltes særlige barrierer for at kunne komme tilbage på arbejdsmarkedet. For jobparate kontanthjælpsmodtagere prioriteres 13 ugers straksaktivering med en kombination af intensiv støtte til jobsøgning og nytteindsats højt, så den enkelte bevarer og udbygger sine evner til at fungere i en arbejdspladskultur frem for en passiv overførselskultur. 7

8 Indsatser og Aktiviteter Fortsætte værdiskabende fællessamtaler med jobsøgende sammen med deres A-kasser Fortsætte opfølgende samtaler med jobsøgere udfra Arbejdsmarkedsbalancen og konkrete jobåbninger Fortsætte straksaktivering for jobparate kontanthjælpsmodtagere Fortsætte tæt opfølgning på egen jobsøgning og praktiksøgning for jobparate kontanthjælpsmodtageree incl. nytteindsats. Opstarte 2 jobklubber i hhv forår og efterår for motiverede jobsøgere med mere end 6 måneders ledighed Forstærke særlig indsats for måneders ledige a-dagpenge-modtagere. 8

9 2. UDDANNELSE TIL ALLE EN NØGLE TIL VÆKST Arbejdsmarkedspolitikkens pejlemærker Flere unge skal vælge en erhvervsrettet ungdomsuddannelse Køge Kommune vil bidrage til et tæt og forpligtende samspil med uddannelsesinstitutionerne Uddannelsesniveauet skal bringes på niveau med resten af landet Ministerens indsatsområder Flere unge skal have en uddannelse Resultatmål Andelen af unge på uddannelseshjælp, der påbegynder en uddannelse skal stige Antallet af unge på uddannelseshjælp skal reduceres Strategi Ungecentret vil gennemføre en målrettet indsats for at få lokale virksomheder til at skabe nye praktikpladser til de unge, som enten har særlige udfordringer eller som har mistet deres ordinære adgangsret til erhvervsuddannelsen på grund af f.eks. for lave karakterer, tidligere uddannelsesstop pga fravær eller manglende motivation - eller som har mistet retten til at modtage SU efter at have forsøgt sig mede flere ikke gennemførte uddannelser og derfor har opbrugt sin klip. For denne målgruppe er uddannelse via en læreplads herefter eneste adgang til en erhvervsuddannelse. Til gengæld giver en praktikaftale ubetinget adgang til uddannelsesstart. 9

10 Indsatser og Aktiviteter For denne ungegruppe igangsættes en særlig indsats, som består af både en motivations- og kvalifikationsindsats og af en målrettet virksomhedsindsats. Ungecentret har til den virksomhedsrettede indsats ansat en ekstra virksomhedskonsulent. Opgaven fordeles på denne nyansatte og på de allerede ansatte virksomhedskonsulenter, for både at bygge på nye initiativer og på de allerede etablerede virksomhedskontakter. Der påtænkes etableret nogle netværksgrupper med primært mindre virksomheder, som skal være fundamentet i at finde nye virksomhedskontakter i deres samarbejder og netværk. Som en del af indsatsen arbejdes der p.t. på sammen med erhvervsuddanelserne at skabe rammerne for muligheden for at etablere delte lærligeforløb, hvor de enkelte virksomheder kan påtage sig afgrænsede dele af det samlede lærligeforløb, som samlet giver den fulde erhvervsuddannelse. Denne mulighed vurderes at kunne betyde, at mindre og stærkt specialiserede virksomheder vil kunne medvirke, selv om de ikke selv fagligt kan rumme en hel faglig uddannelse. 10

11 3. PLADS TIL ALLE PÅ ARBEJDSMARKEDET Arbejdsmarkedspolitikkens pejlemærker Køge Kommune skal optimere en helhedsorienteret indsats for de mest udsatte på arbejdsmarkedet herunder også flygtninge så flere kommer i job eller uddannelse Køge Kommune skal understøtte mange veje til selvforsørgelse og beskæftigelse på særlige vilkår Ministerens indsatsområder Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere skal tættere på arbejdsmarkedet. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende. Resultatmål Antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere ledighedsydelsesmodtagere personer på integrationsydelse skal reduceres. Antallet af borgere i ressourceforløb med en virksomhedsrettet indsats skal stige Antallet af flygtninge og familiesammenførte i beskæftigelse skal stige 11

12 Strategi Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Fokus på udvikling af det tværfaglige samarbejde med især socialafdelingen, Køge rådgivnings- og behandlingscenter, familieafdelingen og de praktiserende læger. Effektiv sagsbehandling hvor der arbejdes åbent med mål, delmål, indsatsområder og progressionsopfølgning frem mod arbejdsmarkedet og for de borgere, hvor dette ikke er muligt frem mod rehabiliteringsteamet for afklaring af fremtidig forsørgelse. Den klare plan skal sikre, at alle parter (sagsbehandler, borger, indsatsforløb og samarbejdsparter) arbejder i samme retning og mod samme mål. Ledighedsydelse Tæt opfølgning og målrettet indsats gennem særligt tilrettelagt indsats som jobklubber og intensive jobsamtaler Ressourceforløb Målrettet indsats og metode mhp. at øge brugen af virksomhedspraktikker som en del af indsatsen hen mod job og / eller afklaring Etablering af interne projektet for at sikre høj faglighed samt en målrettet og individuel indsats og tæt samarbejde mellem sagsbehandler og indsats/tilbud med fokus på mål og delmål som rød tråd Aktivitetsparate unge Målrettede mestringsforløb for de mest udsatte unge Flygtninge og familiesammenførte Målrettet virksomhedspraktikforløb med fokus på beskæftigelse og sprog 12

13 Indsatser og Aktiviteter Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Videreudvikling af interne udviklingsforløb med virksomhedskonsulent og virksomhedsmentor for at øge det tætte samarbejde mellem det virksomhedsrettede, mentorstøtten og sagsbehandlingen og dermed optimerer indsatsen for de svageste borgere frem mod arbejdsmarkedet. Øget samarbejde mellem beskæftigelsesmentorer og hjemmevejledning iht. SEL 85, således at borgeren får en mere optimeret støtte. Ansættelse af én virksomhedskonsulent i projekt for de kontanthjælpsmodtagere, som er omfattet af arbejdskravet og som har behov for støtte og særlig vejledning ift. jobsøgning, virksomhedspraktik som indgangsvinkel til arbejdsmarkedet evt. med mentor i opstartsperiode. Her skal erfaringerne fra Projekt Dag-til-Dag videreføres. Øget fokus på den store gruppe af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere som ikke taler dansk og som har kulturelle udfordringer, gennem ansættelse af sprog- og kulturmentorer, som i henhold til jobplanen skal støtte op om mål, delmål og indsatsområder. Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere Med baggrund i de erfaringer, som Ungecentret har gjort i 2016 med målrettede mestringsforløb for de mest udsatte/skrøbelige aktivitetsparate unge, udvides denne indsats fra at være en ekstern indsats med kontraktindsats fra selvstændigt konsulentfirma, til at være et internet forløb, som bygger på de samme grundlæggende metoder, men samtidig kan involvere den unges sagsbehandlere i Ungecentret. Ungecentret har ansat den meget kvalificerede konsulent, som har gennemført forsøgs-forløbende, og har hertil samtidig indgået aftale med en psykologstuderende om et studenter-job i Ved at flytte opgaven og økonomien fra at være ekstern til at være intern har vi skabt fundamentet for en fordobling af indsatsen for den samme økonomi. Forløbet har som målsætning, at hjælp den unge til at fokusere på sine personlige og kvalifikationsmæssige ressourcer og styrker frem for at fokusere på at se sine begrænsninger og udfordringer som generelle uddannelseseller jobmæssige barrierer. Fokus er: Hvad kan du, når du nu har det, sådan som du har det? og Hvad vælger du at fokusere på? Ved at gennemføre forløbet med tæt kontakt til borgernes sagsbehandlere opnås en stærk mulighed for både at kunne navigere og justere i forhold til den konkrete indsats. 13

14 Indsatser og Aktiviteter (fortsat) Ledighedsydelse Jobklubber for nyvisiterede/nyledige (LY - match 1) Intensive jobsamtaler og praktikker tilpasset den enkelte ledige for at opnå fodfæste på arbejdsmarkedet (LY over 78 uger) Forløb for nyvisiterede/nyledige der har brug for en særlig/håndholdt indsats fleks i job (LY - match 1) Øget fokus på fleksjobvisiteredes rådighed for arbejdsmarkedet, herunder især ift. ansættelser i fleksjob med et lavt timeantal. målrettet anvendelse af ressourceforløb/jobafklaringsforløb, hvor arbejdsevnen skal udvikles Resssourceforløb Teamet har netop etableret internt projekt, ja vi kan, med ansættelse af 2 psykoterapeuter og en virksomhedskonsulent som skal støtte, motivere og udvikle borgers robusthed og evne til at starte i en virksomhedsrettet praktik Teamet afprøver projekt, Planworkshoppen, et 13 ugers forløb mhp. At sikre motivation, ejerskab og empowerment i arbejdet med borgerens plan og indsats det skal afdækkes om indsatsen skal fortsætte i 2017 Udvide intern mentorkorps til også at omfatte borgere i ressourceforløb for at målrette mentorindsats og sikre bedre og mere konstruktiv samarbejde om den enkelte borger og behov fokus i mentorteamet på forskellige kompetencer hos mentorerne som matcher forskelligartet behov hos borgerne Flygtninge og familiesammenførte Målrettede virksomhedsrettede forløb til alle indenfor de første 4 uger efter ankomst til Køge kommune. Fortsat men justeret samarbejde med uddannelsesinstitutioner som fx EUC ift. det virksomhedsrettede fokus, således at forløbene bliver hurtigere og mere virksomhedsnære. 14

15 4. VIRKSOMHEDERNES BEHOV SKAL I FOKUS I KOMMUNENS INDSATS Arbejdsmarkedspolitikkens pejlemærker Køge Kommune skal bidrage til at virksomhederne får den arbejdskraft de har behov for. Køge Kommune skal bidrage til at matche konkrete jobåbninger med ledig arbejdskraft Ministerens indsatsområder Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. Resultatmål Samarbejdsgraden mellem virksomhederne og jobcentret skal som minimum fastholdes på niveauet for Køge Bugt Virksomhedsservice har som mål, at mindre end 10 % af de indkomne jobordrer i 2017 ikke kan besættes eller afhjælpes på anden måde. Strategi Den nye fælles enhed Køge Bugt Virksomhedsservice vil både forestå en målrettet og opsøgende indsats overfor alle virksomheder i Køge og Stevns kommuner, og være et fælles servicecenter for alle virksomheder, der har/får behov for arbejdskraft. Fokus vil være på virksomhedernes behov, en nem adgang til kvalificeret arbejdskraft og en hjælpsom indgang til beskæftigelsesindsatsen. Køge Bugt Virksomhedsservice vil endvidere samarbejde med virksomhederne om at styrke deres konkurrenceevne gennem opkvalificering af egne medarbejdere indenfor beskæftigelseslovgivningens rammer, og hjælp til at kunne forudse deres fremtidige arbejdskraftbehov. Køge Bugt Virksomhedsservice vil samarbejde med andre jobcentre i DK gennem SRS (Sjællands Rekrutterings Service) og Jobservice Danmark samt Work-In-Denmark for at sikre den bedst mulige arbejdskraft til virksomhederne. 15

16 Indsatser og Aktiviteter Vedligeholde og udbygge Advisory Board for virksomheder og Jobcenter, herunder med viirksomheder fra Stevns. Vedligeholde og udbygge netværksstrategi fra med nye netværk indenfor Byggeri og Transport. Markedsføring af den nye fælles enhed Køge Bugt Virksomhedsservice for at øge kendskabet og lysten til at benytte enheden som en del af Køge og Stevns kommuners service for virksomheder/erhvervsliv. Fortsætte det tætte samarbejde med Køge Erhvervsservice. Afholde jobmesse for virksomheder og jobsøgende i maj Gennem opsøgende indsats styrke virksomhedernes kendskab til samarbejdsmulighederne med Køge Bugt Virksomhedsservice. Medvirke til at styrke virksomhedernes kvalitet i rekruttering af medarbejdere gennem udbud af enkle værktøjer. Tematiseret samarbejde med a-kasserne om jobåbninger i form af fx jobmesser 16

17 SYGEDAGPENGE OG JOBAFKLARING Særligt fokusområde i 2017, som er fastsat af Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Resultatmål Antallet af sygedagpengemodtagere skal reduceres Antallet af personer i jobafklaringsforløb skal reduceres Strategi Strategien for nedbringelse af sygedagpengesager og jobafklaringssager er primært at lægge hovedvægten af den intensive sagsbehandling i starten af et sygeforløb; at få sagen oplyst hurtigst muligt og herefter gøre brug af vores interne projekter i Køge kommune og jobcentret. Der er for nylig blevet aftalt mulighed for tre forskellige træningsforløb med træningsenhenden, som vi allerede kan se et stort potentiale i. Ligeledes har vi fra oktober og december 2016 to andre ny opstartede interne projekter, som vi ligeledes har efterlyst. Netop disse projekter er tilrettelagt på at hjælpe mange borgere fra tidlig sygemelding til at genfinde fodfæstet på arbejdsmarkedet, og af samme grund har vi til disse projekter valgt nogle alternative fagligheder for at målrette indsatsen på disse borgere. Strategien er primært at ramme så mange som muligt indenfor to store målgrupper af borgere, så hurtigt som muligt, så de øvrige sagsbehandlere kan fokusere på de øvrige og mere komplekse sager, der kan have langvarige forløb. Indsatser og Aktiviteter Styrket tidlig indsats Forløb hos eksterne aktører der ligger udover det egne projekter kan tilbyde Egne projekter o Projektet for stress-angst og depressionsramte (2 årigt projekt) der består af både hold og individuelle forløb og som giver borgeren indsigt i at håndtere sine udfordringer, så borgeren kan genindtræde i sit nuværende arbejde med de rigtige værktøjer som forebyggende indsats. o Projektet for borgere i jobafklaringsforløb (2 årigt projekt) varetager en mere beskæftigelsesrettet indsats for borgere uden arbejdsgiver, og som skal have en håndholdt indsats både coachende og opsøgende i forhold til arbejdsmuligheder indenfor hidtidige erhverv, eller nytænkende i forhold til brancheskift. Begge projekter er målrettet de borgere, som er relativt tæt på arbejdsmarkedet, og endnu har en tilknytning enten meget reelt i form af en ansættelse, eller mentalt fordi de lige har afsluttet et arbejdsforhold. Projekterne er begge tænkt som forebyggende til langvarige sygeforløb for at nedbringe både sagsantallet, men ligeledes den gennemsnitlige varighed for hver enkelt sag. 17

18 OPFØLGNING PÅ INDSATSEN FOR 2015 OG 2016 Indsatsområder i 2015: Flere unge skal have en uddannelse Antallet af unge der er påbegyndt en uddannelse i løbet af 2016 er 212. Antallet af unge på uddannelseshjælp er steget med 37 personer i løbet af 2015 (dec dec. 2015) Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet Tilgangen til førtidspension har i løbet af 2015 været på 93 personer Langtidsledigheden skal bekæmpes Antallet af langtidsledige er i løbet af 2015 faldet med 124 helårspersoner, heraf 32 a-dagpengemodtagere og 92 kontanthjælpsmodtagere En tættere kontakt og styrket dialog med lokale virksomhederne 27 pct. af virksomhederne i Køge Kommune har i løbet af 2015 haft et samarbejde med Køge Jobcenter Indsatsområder i 2016: Flere unge skal have en uddannelse Antallet af unge på uddannelseshjælp, der er påbegyndt en uddannelse i løbet af 2016 (frem til juni) er 42. Antallet af unge på uddannelseshjælp er faldet med 79 personer i løbet af 2016 (dec sep. 2016) Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet Antallet af langvarige sygedagpengemodtagere (>52 uger) er faldet med 215 Antallet af langvarige ledighedsydelsessager (>52 uger) er faldet med 10 Antallet af langvarige aktivitetsparate kontanthjælpssager (>52 uger) er faldet med 68 Antallet af integrationspersoner (kontanthjælp eller integrationsydelse) er steget med 22 Langtidsledigheden skal bekæmpes Ledigheden i Køge målt i procent af arbejdsstyrken har i hele 2016 frem til september ligget under niveauet for hele landet - i september var ledigheden 3,4 pct. i Køge og 3,9 pct. for hele landet Andelen af langtidsledige er i løbet af 2016 frem til september faldet 1,9 procentpoint, svarende til et fald på 56 fuldtidspersoner, heraf 38 a-dagpengemodtagere og 18 kontanthjælpsmodtagere Indsatsen for bedre match mellem ledige og virksomheder skal styrkes Jobcentrets samarbejde med virksomhederne skal styrkes 24,3 pct. af virksomhederne i Køge Kommune har i løbet af 2016 (frem til juli) haft et samarbejde med Køge Jobcenter 18

19 BUDGET TIL YDELSER OG INDSATS I 2016 OG 2017 LOVBESTEMT OMRÅDE OMRÅDE BUDGET 2017 BUDGET 2016 KORRIGERET BUDGET 2016 INTEGRATIONSPROGRAM OG INTRODUKTIONSFORLØB KR KR KR. INTEGRATIONYDELSE/KONANTHJÆLP TIL LEDIGE OMFATTET AF INTEGRATIONSLOVEN KR KR KR. INTEGRATIONSINDSATS I ALT KR KR KR. SYGEDAGPENGE KR KR KR. KONTANT- OG UDDANNELSESHJÆLP KR KR KR. DAGPENGE TIL FORSIKREDE LEDIGE KR KR KR. MIDLERTIDIG ARBEJDSMARKEDESYDELSE OG KONTANTYDELSE KR KR KR. REVALIDERING KR KR KR. TILSKUD MV. TIL PERSONER I FLRKSJOB KR KR KR. LEDIGHEDSYDELSE KR KR KR. RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB KR KR KR. ERHVERVSGRUNDUDDANNELSERS SKOLEOPHOLD KR KR KR. FORSØRGELSESYDELSER I ALT KR KR KR. DRIFTSUDGIFTER TIL DEN KOMMUNALE BESKÆFTIGELSESINDSATS KR KR KR. BESKÆFTIGELSESINDSATS FOR FORSIKREDE LEDIGE KR KR KR. SENIORJOB FOR PERSONER OVER 55 ÅR KR KR KR. BESKÆFTIGELSESORDNINGER KR KR KR. INDSATS I ALT KR KR KR. I ALT - BRUTTO KR KR KR. REFUSIONER I ALT KR KR KR. I ALT - NETTO KR KR KR. 19

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015 Resultatrevision 1 Om resultatrevisionen Som forberedelse til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2017 har Skive Kommune lavet en resultatrevision på målene i resume af fremgår nedenfor. Resultatrevisionen

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Beskæftigelsesplan Læsø

Beskæftigelsesplan Læsø Beskæftigelsesplan Læsø 2017 Indhold Om Beskæftigelsesplan 2017... 2 Processen omkring beskæftigelsesplan 2017... 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 Læsø Kommunes samlede strategi

Læs mere

Borgere på offentlig forsørgelse

Borgere på offentlig forsørgelse Borgere på offentlig forsørgelse Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni Fig. 2. Udvikling i antal personer i befolkningen (16-66 år) på offentlig

Læs mere

Første udkast til Beskæftigelsesplan 2018

Første udkast til Beskæftigelsesplan 2018 Første udkast til Beskæftigelsesplan 2018 De internationale konjunkturanalyser peger der også de kommende år vil tilstrækkelig vækst til at sikre øget beskæftigelse. Det kommer også Fredericia til gavn,

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 09-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2016-2017 1) Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2016 2017 Strategisk skal Lejre, ved en prioriteret tidlig indsats, særligt for udsatte målgrupper,

Læs mere

Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Besparelsespotentialet...

Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Besparelsespotentialet... Beskæftigelsesplan 2017 Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Besparelsespotentialet...5 Beskrivelse af principper bag indsatser...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen NOTAT Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Carsten Kjærgaard Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2016 Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Indhold Indledning... 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 4 Ministerens mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 4 Ministerens mål 2:

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Oplæg Integrationsrådet i Køge Kommune Virksomhedsindsats og det mere generelle. 4. Januar 2016

Oplæg Integrationsrådet i Køge Kommune Virksomhedsindsats og det mere generelle. 4. Januar 2016 Oplæg Integrationsrådet i Køge Kommune Virksomhedsindsats og det mere generelle 4. Januar 2016 Hovedpunkter 1. Arbejdsmarkedet i Køge og på Sjælland llge nu 2. De nationale og lokale mål for indsatsen

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 21-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 BESKÆFTIGELSE- OG BORGERSERVICE Dato: 20. oktober 2016 Sags.nr.: 15.00.00-A00-4-16 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 er en plan for, hvordan Ballerup Kommune vil arbejde med indsatsen for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 4. september 2015

Sagsnr.: 2015/ Dato: 4. september 2015 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 4. september 2015 Titel: Beskæftigelsesplan 2016 Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Uddannelseskonsulent Byrådet skal hvert år vedtage en beskæftigelsesplan,

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 21-06-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2017

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 1 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2017. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 BESKÆFTIGELSE- OG BORGERSERVICE Dato: 26. september 2016 Sags.nr.: 15.00.00-A00-4-16 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 er en plan for, hvordan Ballerup Kommune vil arbejde med indsatsen for

Læs mere

Fornyet Fokus i Beskæftigelsesindsatsen.

Fornyet Fokus i Beskæftigelsesindsatsen. Fornyet Fokus i Beskæftigelsesindsatsen www.ballerup.dk Spørgsmål til refleksion På grund af den ændrede situation på arbejdsmarkedet lægges der op til drøftelse af videreudviklingen af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord september 2016 Status på unge RAR Nordjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun.

Læs mere

Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommune

Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommune Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommune Indhold Forord... 2 Udfordringer... 3 Mål... 4 Strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats... 5 Særlige projekter... 6 Om Investeringsstrategi 2015-... 7

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret - januar 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 1. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Forord Et stabiliseret arbejdsmarked Beskæftigelsesindsatsen Flere unge skal have en uddannelse... 5

Forord Et stabiliseret arbejdsmarked Beskæftigelsesindsatsen Flere unge skal have en uddannelse... 5 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Forord... 3 Et stabiliseret arbejdsmarked... 4 Beskæftigelsesindsatsen... 4 Flere unge skal have en uddannelse... 5 Langtidsledighed og -sygemeldinger skal bekæmpes... 7

Læs mere

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord 7-1-2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet,

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Maj 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere