ÅRSRAPPORT Angstforeningens årsrapport 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT Angstforeningens årsrapport 2015"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2015 Angstforeningens årsrapport 2015

2 » I går aftes var jeg i selvhjælpsgruppen, og jeg må sige, at det gav mig RIGTIG meget. Da jeg gik derfra, var jeg meget afslappet, og den fornemmelse var helt ny for mig. Jeg troede faktisk, at der var noget galt med mig, fordi jeg ikke kunne mærke mine spændinger i kroppen. Jeg er meget glad for gruppen. Jeg følte, at jeg var hjemme der, og alle lyttede. Fantastisk fornemmelse at blive taget alvorligt. «Renate 2 Årsrapport 2015

3 Indhold Forord 3 Hvem er Angstforeningen? 4 Organisatorisk opbygning 5 Projekter 6 Frivillig indsats bærer foreningen 9 Socialt ansvar 9 Økonomi 10 Forord Angst optræder på tværs af køn, alder, uddannelse, indkomst og geografisk placering. Og ingen skal føle sig alene! I Angstforeningen arbejder vi for at nå ud til befolkningen i alle kroge af landet med oplysning, støtte og inspiration både til dem, der er ramt af angst, og til deres pårørende. Vi ved nemlig, at viden er et afgørende skridt på vejen mod bedring. Viden er også afgørende i forhold til opsporing og forebyggelse af angst blandt børn og unge, og derfor var vi i 2015 særlig stolte af at kunne løfte sløret for vores nye digitale oplysnings- og undervisningsmateriale: Vær ikke bange for angsten. Visioner for Samarbejdspartnere Katrine Herbst Ahlquist Formand for Angstforeningen Årsrapport

4 Hvem er Angstforeningen? Angstforeningen er en landsdækkende patientforening for børn, unge og voksne med ikke-psykotiske angstlidelser og deres pårørende. Foreningen repræsenterer en befolkningsgruppe på ca mennesker. Godt var medlem af Angstforeningen ved udgangen af Formål Foreningens formål er at varetage interesser for mennesker med angst og for deres pårørende, udbrede viden om og forebygge angstlidelser samt informere om behandlingen af disse. Foreningen skal bl.a. medvirke til at: Stk. 1. udøve oplysende, rådgivende, undervisende og forebyggende virksomhed. Stk. 2. igangsætte og opretholde initiativer, der kan yde støtte til angstramte og de angstramtes pårørende. Stk. 3. bedre sociale og arbejdsmæssige forhold for angstramte. Stk. 4. bedre behandlingsmæssige forhold for angstramte. Stk. 5. varetage fælles interesser over for myndighederne og offentligheden. Stk. 6. fjerne myter og fordomme omkring angstlidelser. Stk. 7. støtte forskning inden for angstområdet. Stk. 8. repræsentere Danmark i udenlandske organisationer med lignende formål. 4 Årsrapport 2015

5 Organisatorisk opbygning Bestyrelse 1 Fagpanel 2 Daglig leder 3 Projektmedarbejder 4 Projektleder 5 Café ODA Odense Frivillige Frivillige 1) Mia Attle (formand), Marianne Bukh Ipsen (næstformand), Martin Glarding (kasserer), Pia Callesen (sekretær), Lisbeth Gregersen, René Klysner, Preben Jørgensen. Suppleanter: Lars Mansfeld Guldbrandsen, Jonas Mathson Hansen. 2) Nicole K. Rosenberg (klinikleder, adj.professor), Raben Rosenberg (klinikchef, professor, dr.med), Esben Hougaard (professor, cand.psych.), Per Fink (dr.med., ph.d., forskningsleder), Per Hove Thomsen (prof., børne-ungdomspsykiatri, overlæge, dr.med.), Lennart Holm (cand.psych.), Tom G. Bolwig (professor, speciallæge i psykiatri), Irene Oestrich (centerleder, cand.psych., ph.d.), Marianne Breds Geoffroy (overlæge i psykiatri, ph.d.). 3) Marie Särs Andersen (cand.interpret.). 4) Claus Thomsen (cand.mag.). 5) Pia Holm Waaben Nørgaard (ergoterapeut). Årsrapport

6 Projekter Angstforeningens kerneprojekter omfatter: TelefonRådgivningen (dag) Med udgangspunkt i den enkeltes situation vejleder Angstforeningens frivillige telefonrådgivere om behandling, selvhjælp m.v. Det overordnede formål er at hjælpe brugeren på vej mod tiltag, der kan bidrage til hurtigere bedring, så brugeren kan fastholdes i eller hurtigst muligt vende tilbage til studie, arbejde, familieliv, sociale aktiviteter m.v. Det overordnede mål er, at støtten og arbejdet i grupperne skal bidrage til, at den enkelte brugers livskvalitet og funktionsniveau højnes, og at brugeren derved kan fastholde eller genoptage en normal hverdag med alt, hvad dette indebærer; uddannelse, arbejde, færden rundt i samfundet (på veje, i butikker og transportmidler m.m.), deltagelse i sociale arrangementer osv. I 2015 havde Angstforeningen ca. 40 selvhjælpsgrupper fordelt i Aalborg, Randers, Aarhus, Esbjerg, Odense, Helsingør, Hillerød, København, Nykøbing Falster og på Frederiksberg. AngstTelefonen (aften) Angstforeningens frivillige telefonrådgivere sidder parat til at lytte, så både mennesker med angst og pårørende kan møde den forståelse, som kan være svær at finde andre steder. Mennesker med akut angst kan få hjælp gennem beroligende samtale og vejrtrækningsøvelser. Selvhjælpsgrupper I Angstforeningens selvhjælpsgrupper møder deltageren forståelse hos ligestillede. Der er mulighed for at sætte ord på det, der er svært, få støtte, opbakning og inspiration samt flytte sig i positiv retning. Der arbejdes med psykoedukation, selvhjælpsmateriale og lettere adfærdstræning fx oplæg, cafébesøg o.l. Mange bruger grupperne i ventetiden frem til behandling, som supplement til behandling eller som opfølgning efter endt behandling for at arbejde videre med det, de allerede har lært. Grupperne kan medvirke til at forhindre eller mildne tilbagefald.» Jeg har deltaget i en selvhjælpsgruppe hver 14. dag i 2 år - og hvilken forandring det har givet mig... En forandring, mens mine panikanfald stod på - men også en stor forandring her bagefter, hvor jeg skal fordøje alle indtrykkene efter et par år med ængstelighed og panikanfald. Det har gjort en kæmpe forskel i min håndtering af angst, at jeg har mødt mennesker og to gruppeledere, som har taget imod mig med åbenhed og uden fordømmelse... SÅ TAK, fordi der findes selvhjælpsgrupper! «Rebekka 6 Årsrapport 2015

7 Oplysningsmateriale Oplysning og information bidrager til forebyggelse og helbredelse. Derfor er vi i Angstforeningen stolte af vores medlemsblad, AngstAvisen, og vores informationspjecer. Alt materiale udarbejdes hovedsagelig med henblik på at give både mennesker med angst og deres pårørende et godt udgangspunkt for at forstå angstens mekanismer, bede om den rette professionelle hjælp, blive bedre til at tage vare på sig selv og skabe et godt liv både i relation til familie, venner, fritidsinteresser, uddannelse og arbejde. AngstAvisen Blandt de emner, som blev taget op i AngstAvisen i 2015 var følgende: Yoga og mindfulness som led i behandling af PTSD Benzodiazepiner afhængighed Mænd og angst Børn, unge og angst Informationspjecer Vores pjecer omfatter følgende titler: At være pårørende til et menneske med angst Børn og unge kan også have angst Kognitiv behandling af angst / Medicinsk behandling af angst Oplysning til patienter og pårørende om Generaliseret angst Oplysning til patienter og pårørende om Helbredsangst Oplysning til patienter og pårørende om Panikangst Oplysning til patienter og pårørende om Socialfobi Alle pjecer kan ses på: Fortsættes side 8... Derfor bruger deltagerne Angstforeningens selvhjælpsgrupper: For at få redskaber til at tackle min angst. Det er også godt at have gruppen ved siden af psykologsamtalerne. Som fast holdepunkt. Socialt netværk. For at øve mig i socialt samvær. Gruppen giver mig et løft i hverdagen, fordi vi kan grine og snakke alvor sammen. Det er altid godt at møde andre med de samme problemer. Årsrapport

8 .. fortsat fra side 7. Pårørende Pårørendes viden om angstlidelser og deres måde at forholde sig til et menneske med angst på i hverdagen kan være af afgørende betydning for sygdomsforløbet. Samtidig kan pårørende føle sig magtesløse, kæmpe med dårlig samvittighed eller sorg over selv at føle sig amputerede på grund af de mange begrænsninger, som angsten medfører for alle parter. I Angstforeningen tilbyder vi derfor møder til pårørende, som kan modtage psykoedukation, tale om det, der er svært, og dele deres erfaringer. I 2015 var der tilbud om møder for pårørende på Frederiksberg i Aalborg, Aarhus og i Odense. I Aarhus blev der endvidere holdt møder specifikt for forældre til børn med angst. Foredrag Angstforeningen tilbyder foredrag på skoler, arbejdspladser, institutioner o.l., ligesom vi afholder egne arrangementer i samarbejde med relevante fagpersoner. Hensigten er, at viden og håb skal bane vej til bedring, ligesom følelsen af at blive forstået og ikke være alene er uvurderlig. Angstforeningen på de sociale medier Angstforeningen har følgende Facebookgrupper: Angstforeningen har godt medlemmer, som udveksler erfaringer og støtter hinanden i hverdagen. Forældre til angste børn tæller knap 450 medlemmer, som ligeledes udveksler erfaringer og støtter hinanden. Mødestedet (Angstforeningen) har godt 200 medlemmer, som har mulighed for at aftale at mødes og lave forskellige aktiviteter. Angstforeningens Facebookside: facebook.com/angstforeningen #Angstforeningen Café ODA Odense I efteråret 2014 tog den daværende Fællesorganisationen ODA, i tæt samarbejde med Angstforeningen, initiativ til etableringen af Café ODA i Odense. Caféen er en søstercafé til de sociale netværkscaféer Blom i København og ODA i Aarhus. I januar 2015 overtog Angstforeningen driften af Café ODA i Odense. Caféen, som er støttet af TrygFonden og af Odense Kommune, er åben for både OCD-foreningens, DepressionsForeningens og Angstforeningens målgrupper. Centralt for cafékonceptet er, at brugerne inddrages aktivt for derigennem at få medejerskab og opbygge og udvikle diverse kompetencer, styrker og selvtillid, som de kan tage med sig og bruge også uden for caféregi. En separat årsrapport for Café ODA Odense kan læses på Angstforeningens hjemmeside. Vær ikke bange for angsten I december 2015 kunne Angstforeningen løfte sløret for vores banebrydende oplysnings- og informationsmateriale: Vær ikke bange for angsten. Materialet, som er støttet af EgmontFonden, består af en hjemmeside: angstforeningen.dk/vaerikkebange/. Siden indeholder tekst- og billedmateriale, film, gode råd, skoleopgaver m.v. og henvender sig både til børn og unge i alderen år, til deres kammerater, forældre, lærere, pædagoger og andre omsorgspersoner. Formålet er at skabe større forståelse for, hvad angst er, hjælpe børn og unge med angst samt gøre det lettere for omgivelserne at støtte og spotte et barn eller en ung med en angstlidelse. 8 Årsrapport 2015

9 Frivillig indsats bærer foreningen Angstforeningen har ca. 100 frivillige, der yder en regelmæssig og uvurderlig indsats. Hertil kommer mennesker, der stiller op som case-personer til foredragsarrangementer eller i medierne for at dele deres erfaringer og give andre håb. Uden vores frivillige ville vi ikke være i stand til at løfte de opgaver, vi gør. Vores frivillige giver af deres tid og bidrager med viden og egne erfaringer for at hjælpe andre videre. Socialt ansvar Angstforeningen beskæftigede i 2015 en person i fleksjob samt en person i jobpraktik. Det giver god mening at tilbyde arbejde til mennesker, der er psykisk sårbare, og samtidig få glæde af deres personlige erfaringer og forståelse for netop den målgruppe, vi arbejder for. Lidelse vendes til mening Den frivillige indsats giver ikke kun mening for dem, der bliver hjulpet. Den giver også mening for de frivillige selv, der ofte har oplevet angsten på egen krop. De får lejlighed til at vende deres personlige lidelse til noget positivt ved at dele ud af deres erfaringer og hjælpe andre. Praktisk uddannelse Ca. 60 % af Angstforeningens frivillige er psykologistuderende. De fleste arbejder som gruppeledere i vores selvhjælpsgrupper, og nogle få fungerer som telefonrådgivere og foredragsholdere. Vi sætter stor pris på deres indsats og er samtidig stolte af at bidrage til deres praktiske uddannelse ved at give dem mulighed for at stifte bekendtskab med angst uden for lærebøgerne. De får erfaringer, som de kan tage med sig videre i deres kommende professionelle liv til gavn for de klienter/patienter, de møder der.» Det er spændende at få lov til at støtte og fremme udviklingen af menneskers potentialer ved at skabe nye veje og frigøre muligheder. «Michelle, frivillig gruppeleder Årsrapport

10 Økonomi I Angstforeningen bestræber vi os på, at de penge, vi får ind via medlemskontingenter, offentlige midler og sponsorater, skal række så langt som muligt og gavne så mange mennesker som muligt. Vi er derfor stolte af - og taknemmelige for - at det har været muligt at lægge en del af vores kerneopgaver ud til trofaste frivillige. Som eksempel kan nævnes vores postansvarlige, vores webansvarlige og vores grafiske bureau, Underdogs. Alle har gennem en længere årrække ydet en professionel service. Ganske gratis. Sikring af foreningens økonomiske forpligtelser På anbefaling af Angstforeningens revisor, Paw Jønsson, er det bestyrelsens holdning, at foreningen skal have en egenkapital svarende til et års drift for det tilfælde, at man mod forventning skulle blive nødsaget til af afvikle foreningen. Med en egenkapital i 2015 på godt 1,1 million kroner er målet nået, når vi ser bort fra tidsafgrænsede projekter. Det betyder, at vi ikke længere behøver at spare op, men nu i højere grad kan rette fokus mod at udvide og forbedre vores tilbud. Indtægter 2015 kr Her fik vi pengene fra: Udgifter 2015 kr Sådan blev pengene brugt: 2% 7% 15% 18% 24% 11% 3% 14% 16% 2% 33% 9% 46% Kontingenter Gaver og støttebeløb Tips- og lottopuljen 18 tilskud Øvrige indtægter, private Bladpuljen Administration Telefonrådgivning Selvhjælpsgrupper Foredrag AngstAvis/informationsmateriale Vær ikke bange for angst Café ODA Odense 10 Årsrapport 2015

11 Visioner for 2016 På samfundsplan er der ikke mange organiserede tiltag for at hjælpe børn og unge med angst, hverken hvad angår oplysning, forebyggelse eller behandling. I 2016 vil Angstforeningen derfor bruge ressourcer på at udbrede vores nye website, Vær ikke bange for angsten, så det kan gavne flest mulige børn og unge og deres pårørende. Ekstra arbejdskraft I 2016 ser vi frem til at kunne ansætte ekstra arbejdskraft. Det vil betyde, at vi vil kunne nå ud til endnu flere med både oplysning og støtte. Projektet, der er støttet af EgmontFonden, omfatter udvikling af oplysnings- og undervisningsmateriale henvendt til skoleelever, forældre, lærere, pædagoger og sundhedspersonale. Materialet, der bl.a. skal bruges i skolerne, skal dels bidrage til at skabe større åbenhed og forståelse omkring angstlidelser blandt børn og unge, dels bidrage til at børn og unge med angstlidelser spottes hurtigere og dermed også hjælpes hurtigere. Samtidig vil omgivelserne få mere viden om, hvordan de bedst kan støtte og hjælpe et barn eller en ung med angst. Årsrapport

12 Angstforeningens samarbejdspartnere 2015 Anders Lund Madsen, ambassadør BenzoRådgivningen Danske Regioner Dansk Psykiatrisk Selskab Dansk Psykologisk Forlag DepressionsForeningen Det Sociale Netværk / Poul Nyrup Rasmussen Komiteen for Sundhedsoplysning Landsforeningen Sind LMS Landsforeningen mod spiseforstyrrelser OCD-foreningen OUH Almen Psykiatrisk Afdeling Odense Psykiatriforeningernes Fællesråd Psykiatriens Baggrundsgruppe, Region Nordjylland PsykiatriFonden Psykiatrisk Dialogforum Region Syddanmark Selskab for kognitiv- og adfærdsterapi Sundhedsstyrelsen Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri (TSP) Region Sjælland Desuden: Frivillighedscentre Psykiatriske Informationscentre Servicebutikker Øvrige patientforeninger og rådgivninger Angstforeningen Peter Bangs Vej 1, Indgang Frederiksberg SE Tlf Årsrapport 2015

ÅRSRAPPORT 2012. Angstforeningens årsrapport 2012

ÅRSRAPPORT 2012. Angstforeningens årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 Angstforeningens årsrapport 2012 » Dine anvisninger og aktive lytten gav fornyet energi til at tage kampen op og ikke mindst erstatte afmagt med følelsen af at kunne handle «Bruger af telefonrådgivningen.

Læs mere

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Ansøgning om 18-midler fra Halsnæs kommune fra Angstforeningen Signed By:

Ansøgning om 18-midler fra Halsnæs kommune fra Angstforeningen Signed By: From: info@angstforeningen.dk Sent: 20-02-2013 16:52:06 To: Ann-Dorte Larsen CC: info@angstforeningen.dk Subject: Ansøgning om 18-midler fra Halsnæs kommune fra Angstforeningen Signed By: Attachments:

Læs mere

Det er helt naturligt at være psykisk sårbar

Det er helt naturligt at være psykisk sårbar Det er helt naturligt at være psykisk sårbar Denne brochure er udgivet af: Foreningen Det Sociale Netværk Sankt Annæ Plads 16 1250 København K Tlf. 50 846 846 Info@detsocialenetvaerk.dk Detsocialenetvaerk.dk

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

PsykInfo Odense ANGST. Ved socialrådgiver Gitte Holm, læge Martin Markvardsen og sygeplejerske Ingrid Holst

PsykInfo Odense ANGST. Ved socialrådgiver Gitte Holm, læge Martin Markvardsen og sygeplejerske Ingrid Holst PsykInfo Odense ANGST Ved socialrådgiver Gitte Holm, læge Martin Markvardsen og sygeplejerske Ingrid Holst Program Velkomst og præsentation af aftenen Generelt om angst Den fysiologiske model af angst

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland PsykInfo s formål PsykInfo er psykiatrisk informationscenter i Region Sjælland for at: øge den generelle viden og åbenhed om psykisk sygdom og psykiatrien

Læs mere

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk - et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk Hvem er vi? Foreningen Smertetærskel er en frivillig social forening. Vores forening består af en

Læs mere

Vejviseren din vej til foreningslivet i Fredensborg kommune

Vejviseren din vej til foreningslivet i Fredensborg kommune Vejviseren din vej til foreningslivet i Fredensborg kommune 2011 Indholdsfortegnelse A Angstforeningen B C D E F G H I J K Kokkedal Kultur Forening L M N O - Osteoporoseforeningen afd. Nordsjælland P Q

Læs mere

Information om behandling for Socialfobi

Information om behandling for Socialfobi Information om behandling for Socialfobi sykiatri og Social Regionspsykiatrien Viborg-Skive Team for OCD og Angstlidelser Du er henvist til behandling for socialfobi på en af angstklinikkerne i psykiatrien

Læs mere

Information om behandling for Panikangst og agorafobi

Information om behandling for Panikangst og agorafobi Information om behandling for anikangst og agorafobi sykiatri og Social Regionspsykiatrien Viborg-Skive Team for OCD og Angstlidelser Du er henvist til behandling for panikangst og/eller agorafobi på en

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Unge på vej Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Måske tror du, at du er den eneste, der oplever svære tanker, men sandheden er, at der formentlig er mange andre i din klasse, der gør sig mange af de samme

Læs mere

Uddybende aktivitets- og målgruppebeskrivelse

Uddybende aktivitets- og målgruppebeskrivelse Uddybende aktivitets- og målgruppebeskrivelse Håb for fremtiden om LMS Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade LMS er den eneste landsdækkende forening i Danmark, som arbejder med og for både

Læs mere

socialt arbejde, og hvad det er, de risikerer at blive kastet ud i. Ventilen

socialt arbejde, og hvad det er, de risikerer at blive kastet ud i. Ventilen Interview Af Anders Lundt Hansen I FRIVILLIGHEDENS TJENESTE I økonomisk forstand står bundlinjen tom. Hvad får psykologer mon ud af arbejde frivilligt og ulønnet for sociale foreninger og projekter? En

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. Retspsykiatrisk afsnit P5

TIL PÅRØRENDE. Retspsykiatrisk afsnit P5 TIL PÅRØRENDE Retspsykiatrisk afsnit P5 Velkommen til pårørende! Retspsykiatrisk afsnit P5 byder dig velkommen som pårørende. Denne pjece er en information til dig, som pårørende og om, hvad du kan forvente

Læs mere

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Maj 2015 INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Bedre pårørende- og netværksinddragelse i psykiatrien på Bornholm Psykiatri Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Psykiatrisk

Læs mere

ODA er et administrativt og politisk samarbejde mellem OCD-foreningen, DepressionsForeningen og Angstforeningen.

ODA er et administrativt og politisk samarbejde mellem OCD-foreningen, DepressionsForeningen og Angstforeningen. Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 243 Offentligt Faktaark Fællesorganisationen ODA ODA er et administrativt og politisk samarbejde mellem OCD-foreningen, DepressionsForeningen og Angstforeningen.

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Information om behandling for Generaliseret angst

Information om behandling for Generaliseret angst Information om behandling for Generaliseret angst sykiatri og Social Regionspsykiatrien Viborg-Skive Team for OCD og Angstlidelser Du er henvist til behandling for generaliseret angst i en af angstklinikkerne

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 - Vi kæmper for bedre og længere liv for børn og voksne med cystisk fibrose Formål... 3 Vision... 3 Målsætning 2020... 3 1. Støtte... 4 2.

Læs mere

Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst

Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst Indhold Forord............................. 3 De forskellige angstlidelser................. 4-5 Mette er pårørende.................... 6-7 Angsten

Læs mere

ANGST VIDEN OG GODE RÅD

ANGST VIDEN OG GODE RÅD ANGST VIDEN OG GODE RÅD HVAD ER ANGST? Hvad er angst? Angst er en helt naturlig reaktion på noget, der føles farligt. De fleste af os kender til at føle ængstelse eller frygt, hvis vi fx skal til eksamen,

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 1/2017

NYHEDSBREV NR. 1/2017 SELVHJÆLP Ringkøbing-Skjern NYHEDSBREV NR. 1/2017 I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om et nyt tilbud: Åben café for alle, der har erhvervet en senhjerneskade samt deres pårørende. Selvhjælp Ringkøbing-Skjern

Læs mere

FÆLLES FOR alle kurserne

FÆLLES FOR alle kurserne FÆLLES FOR alle kurserne Kursussted Sognegården v. Ølby Kirke Ølby Center 79-81 4600 Køge Yderligere information Læs mere på Køge Kommunes hjemmeside www.koege.dk/patient og på www.patientuddannelse.info

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2016

Nyhedsbrev Juni 2016 Nyhedsbrev Juni 2016, Formand Sommerferien er begyndt for skolerne. Det betyder også, at ferietiden begynder for rigtig mange mennesker - og det betyder, at de frivillige i Bedre Psykiatri Aarhus vil holde

Læs mere

Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende

Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende Information og inspiration til dig, der er tæt på psykisk sygdom Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SIND Landsforeningen

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Pårørendesamarbejde i Opus. Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk

Pårørendesamarbejde i Opus. Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk Pårørendesamarbejde i Opus Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk Hvad er Opus kort sagt Opus er et 2 årigt behandlingstilbud: Med tidlig indsats til unge, der oplever psykosesymptomer.

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Når din nærmeste har en ulykkesskade

Når din nærmeste har en ulykkesskade Når din nærmeste har en ulykkesskade 2 NÅR DIN NÆRMESTE har en ulykkesskade Til DIG SOM PÅRØRENDE En ulykkesskade påvirker ikke alene den tilskadekomne, men også de pårørende. Denne brochure henvender

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 2/2017

NYHEDSBREV NR. 2/2017 NYHEDSBREV NR. 2/2017 I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om vores nye brochure og vores nye hjemmeside. Endvidere om grupper på vej herunder Trivselsgrupper for børn og unge (skoleelever). Selvhjælp

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

ANGST OG OCD. Horsens 5. februar 2015. Kristian Kastorp autoriseret psykolog Ambulatorium for Angst og OCD Regionspsykiatrien Horsens krikas@rm.

ANGST OG OCD. Horsens 5. februar 2015. Kristian Kastorp autoriseret psykolog Ambulatorium for Angst og OCD Regionspsykiatrien Horsens krikas@rm. ANGST OG OCD Horsens 5. februar 2015 Kristian Kastorp autoriseret psykolog Ambulatorium for Angst og OCD Regionspsykiatrien Horsens krikas@rm.dk PsykInfo Midt Program Hvordan skal vi forstå angst? Angstlidelserne

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

TILBUD OG RÅDGIVNING

TILBUD OG RÅDGIVNING Kræftens Bekæmpelse Region Nordjylland TILBUD OG RÅDGIVNING til kræftpatienter og pårørende Region Nordjylland Velkommen hos Kræftens Bekæmpelse Hvis du eller en af dine nærmeste får kræft, er det naturligt

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Information om behandling for OCD (Obsessive Compulsive Disorder)

Information om behandling for OCD (Obsessive Compulsive Disorder) Information om behandling for OCD (Obsessive Compulsive Disorder) sykiatri og Social Regionspsykiatrien Viborg-Skive Team for OCD og Angstlidelser Du er henvist til behandling for OCD (Obsessive Compulsive

Læs mere

Når din nærmeste har en rygmarvsskade

Når din nærmeste har en rygmarvsskade Når din nærmeste har en rygmarvsskade 2 NÅR DIN NÆRMESTE HAR EN RYGMARVSSKADE Til DIG SOM PÅRØRENDE En rygmarvsskade påvirker ikke alene den tilskadekomne, men også de pårørende. Denne brochure henvender

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Peer-støtte. SINDs ønsker til udviklingen af peer-støtte i kommuner og regioner. En folder fra SINDs Brugerudvalg

Peer-støtte. SINDs ønsker til udviklingen af peer-støtte i kommuner og regioner. En folder fra SINDs Brugerudvalg Peer-støtte SINDs ønsker til udviklingen af peer-støtte i kommuner og regioner. En folder fra SINDs Brugerudvalg SIND ønsker, at peer-støtte løbende styrkes i Danmark i dialog med borgere og pårørende

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

HVAD ER ANGST - og hvordan kommer jeg fri af den?

HVAD ER ANGST - og hvordan kommer jeg fri af den? HVAD ER ANGST - og hvordan kommer jeg fri af den? PsykInfo Midt Horsens 21. november 2016 Kristian Kastorp autoriseret psykolog krikas@rm.dk Program Hvad er angst? Angstlidelserne Behandling af angst Hvorfor

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Psykisk sårbare på arbejdspladsen

Psykisk sårbare på arbejdspladsen Psykisk sårbare på arbejdspladsen Ikke mere tvivl, tavshed og tabu Leder af Psyk-Info Inge Garde Andersen Psykiatrien gennem tiderne Før Nu Afsindighed Psykoser Nerver Ikke psykotiske lidelser Folkesygdomme

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Ballerup Kommune har en række tilbud til demensramte borgere og deres pårørende. Her i pjecen kan

Læs mere

TILBUD OG RÅDGIVNING

TILBUD OG RÅDGIVNING Kræftens Bekæmpelse Region Syddanmark TILBUD OG RÅDGIVNING til kræftpatienter og pårørende Region Syddanmark Velkommen hos Kræftens Bekæmpelse Hvis du eller en af dine nærmeste får kræft, er det naturligt

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Vil du vide mere? Kommunens hjemmeside: www.ballerup.dk Demenslinien - telefonrådgivning: 5850 5850 Alzheimerforeningen: 3940 0488, www.alzheimer.dk www.videnscenterfordemens.dk Når hukommelsen svigter

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM ANGST ANGST 1 PROGRAM Viden om: Hvad er angst? Den sygelige angst Hvor mange har angst i Danmark? Hvorfor får man angst? Film Paulinas historie

Læs mere

TILBUD OG RÅDGIVNING

TILBUD OG RÅDGIVNING Kræftens Bekæmpelse Region Hovedstaden TILBUD OG RÅDGIVNING til kræftpatienter og pårørende Region Hovedstaden Velkommen hos Kræftens Bekæmpelse Hvis du eller en af dine nærmeste får kræft, er det naturligt

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Hvad er Studenterrådgivningen? Hvordan kan vi hjælpe dig? Hvilke udfordringer og problemer kan vi hjælpe med? Angst...

Hvad er Studenterrådgivningen? Hvordan kan vi hjælpe dig? Hvilke udfordringer og problemer kan vi hjælpe med? Angst... Indhold Hvad er Studenterrådgivningen?... 2 Hvordan kan vi hjælpe dig?... 2 Hvilke udfordringer og problemer kan vi hjælpe med?... 3 Angst... 3 Nedtrykthed og depression... 3 Turde tale... 3 Ensomhed...

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

Når din nærmeste har whiplash

Når din nærmeste har whiplash Når din nærmeste har whiplash 2 NÅR DIN NÆRMESTE HAR WHIPLASH Til DIG SOM PÅRØRENDE En whiplashskade påvirker ikke alene den tilskadekomne, men også de pårørende. Denne brochure henvender sig til dig,

Læs mere

Samarbejdet. mellem patienter, pårørende og Psykiatrien i Region Syddanmark

Samarbejdet. mellem patienter, pårørende og Psykiatrien i Region Syddanmark Samarbejdet mellem patienter, pårørende og Psykiatrien i Region Syddanmark Velkommen til Psykiatrien i Region Syddanmark I denne folder kan du læse mere om samarbejdet med patienter og pårørende i Psykiatrien

Læs mere

LÆR AT TACKLE. Kronisk sygdom. Kroniske smerter. Angst og depression. eller. eller

LÆR AT TACKLE. Kronisk sygdom. Kroniske smerter. Angst og depression. eller. eller LÆR AT TACKLE Kronisk sygdom eller Kroniske smerter eller Angst og depression Kurserne giver dig inspiration og redskaber til at få en bedre hverdag. Du møder andre i samme situation. LÆR AT TACKLE kronisk

Læs mere

Introduktion... 13 Lene Falgaard Eplov, Lisa Korsbek, Lone Petersen og Mette Olander

Introduktion... 13 Lene Falgaard Eplov, Lisa Korsbek, Lone Petersen og Mette Olander Indholdsfortegnelse Redaktører... 8 Forfattere... 9 Forord... 11 Poul Nyrup Rasmussen Introduktion... 13 DEL I REHABILITERING I NUTIDENS PSYKIATRI... 17 Kapitel 1. Rehabilitering i et historisk perspektiv...

Læs mere

Pårørende - en rolle i forandring. Oplæg af Annette Wandel Chefkonsulent i Danske Patienter

Pårørende - en rolle i forandring. Oplæg af Annette Wandel Chefkonsulent i Danske Patienter Pårørende - en rolle i forandring Oplæg af Annette Wandel Chefkonsulent i Danske Patienter www.vibis.dk 9. oktober 2012 Mit oplæg 1. Hvilke roller har de pårørende? 2. Hvad ved vi om de pårørendes behov?

Læs mere

En hjælp til dig i hverdagen! Få overblik over Danmarks Lungeforenings tilbud og rådgivning

En hjælp til dig i hverdagen! Få overblik over Danmarks Lungeforenings tilbud og rådgivning En hjælp til dig i hverdagen! Få overblik over Danmarks Lungeforenings tilbud og rådgivning 0 Brug os Danmarks Lungeforening har flere forskellige tilbud og rådgivning, som du og dine patienter kan benytte

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Dialogforum. 23. november 2015

Dialogforum. 23. november 2015 Dialogforum 23. november 2015 Projektleder Marie Løkke og underviser med brugererfaring Mads Lange Skolen for Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Ballerup Hvor kommer Skolen for

Læs mere

Relationer. høringsudgave. rykker

Relationer. høringsudgave. rykker Relationer høringsudgave rykker Nogen er der for dig Du er der for nogen Et liv i samspil... I Aalborg Kommune står vi for en professionel indsats, og det indebærer helt oplagt tæt samarbejde om den situation,

Læs mere

Tillid, Tryghed og Troværdighed

Tillid, Tryghed og Troværdighed Tillid, Tryghed og Troværdighed Samarbejde med pårørende i Psykiatrien, Distrikt Holbæk Sengeafsnit O, Holbæk Birkevænget 7, Indgang V2 4300 Holbæk Tlf. 5948 4725 Sengeafsnit Birkehus Annebergparken 62

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

TILBUD OG RÅDGIVNING

TILBUD OG RÅDGIVNING Kræftens Bekæmpelse Region Midtjylland TILBUD OG RÅDGIVNING til kræftpatienter og pårørende Region Midtjylland Velkommen hos Kræftens Bekæmpelse Hvis du eller en af dine nærmeste får kræft, er det naturligt

Læs mere

Når din nærmeste har en rygmarvsskade

Når din nærmeste har en rygmarvsskade Når din nærmeste har en rygmarvsskade 2 NÅR DIN NÆRMESTE HAR EN RYGMARVSSKADE Til DIG SOM PÅRØRENDE En rygmarvsskade påvirker ikke alene den tilskadekomne, men også de pårørende. Denne brochure henvender

Læs mere

Angst-lidelser og angst-behandling

Angst-lidelser og angst-behandling Angst-lidelser og angst-behandling Kort om mig Ansat i Psykiatrien i Region Sjælland, Klinik for Lisisonpsykiatri Egen klinik i Roskilde Arbejdet siden 2003 som psykolog blandt andet med angst. Arbejdet

Læs mere

Det manglende møde. Børn og unge som pårørende

Det manglende møde. Børn og unge som pårørende Det manglende møde Børn og unge som pårørende Børn, Unge & Sorgs tilbud Rådgivninger i København, Aarhus og Odense tlf. 70 266 766, info@bornungesorg.dk Tilbud v/ psykologer Telefonrådgivning Grupper opdelt

Læs mere

NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN

NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN - OM UNGE OG ANGST KURSUSCENTER BROGAARDEN 13.-14.04.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN OM UNGE OG ANGST Alle kender følelsen af angst. Men

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C.

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Referat af ordinær generalforsamling i NeMo Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00 Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Deltagere: Der var mødt 11 stemmeberettigede medlemmer op. Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Et tilbud til pårørende om PÅRØRENDEAFTENER

Et tilbud til pårørende om PÅRØRENDEAFTENER Psykiatrisk Center Frederiksberg Et tilbud til pårørende om PÅRØRENDEAFTENER August 2016 Er du pårørende til en der er indlagt, eller for nyligt har været indlagt på et af de intensive psykiatriske afsnit?

Læs mere

Indsendt fre, 01/08/2016-11:09 Indsendt af anonym bruger: [152.115.71.186] Indsendte værdier:

Indsendt fre, 01/08/2016-11:09 Indsendt af anonym bruger: [152.115.71.186] Indsendte værdier: Indsendt fre, 01/08/2016-11:09 Indsendt af anonym bruger: [152.115.71.186] Indsendte værdier: Ansøgers navn: Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS) Ansøgers e-mail adresse: me@spiseforstyrrelser.dk

Læs mere

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014 Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Hvad virker? Den 17. november 2014 Eva Michelle Burchard, konsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL De syv anbefalinger 1. Fælles mål og indsatser

Læs mere

Helbredsangst. Patientinformation

Helbredsangst. Patientinformation Helbredsangst Patientinformation Hvad er helbredsangst? Helbredsangst er en relativt ny diagnose, der er karakteriseret ved, at du bekymrer dig i overdreven grad om at blive eller være syg, og dine bekymrende

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Fredericia Bibliotek 27.10.2014. Socialfobi. Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966

Fredericia Bibliotek 27.10.2014. Socialfobi. Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966 Fredericia Bibliotek 27.10.2014 Socialfobi Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966 Program Hvad er angst Angstens funktion Hvad er socialfobi Hvorfor får nogle mennesker socialfobi

Læs mere

André fik vendt sit liv hos Headspace AF: ANNETTE BRUUN JARL, Publiceret 06. oktober 2016 kl. 12:30

André fik vendt sit liv hos Headspace AF: ANNETTE BRUUN JARL, Publiceret 06. oktober 2016 kl. 12:30 Side 1 af 7 KØB ABONNEMENT Lån penge, 5.000-400.000 Unde Nem udbe Lån u BILLUND André fik vendt sit liv hos Headspace AF: ANNETTE BRUUN JARL, ABJ@JV.DK Publiceret 06. oktober 2016 kl. 12:30 ME 1 2 André

Læs mere

Projektoplysninger vedrørende Projekt ID

Projektoplysninger vedrørende Projekt ID Projektoplysninger vedrørende Projekt ID Projektets formål Projektets formål er at styrke nydanskeres deltagelse i demokratiske processer, herunder det brede fritids- og foreningsliv. Ydermere har projektet

Læs mere

Prostatakræftforeningen

Prostatakræftforeningen Brevporto Prostatakræftforeningen Prostatakræftforeningen PROPA Jernbanegade 23 B 4000 Roskilde Telefon 33 12 78 28 sekretariat@propa.dk www.propa.dk Prostatakræftforeningen Foreningen har til formål at

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud

Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud Når vi lykkes, hvad kræver det af samarbejdspartnere, medarbejdere, sagsbehandlere, ledelse og ikke mindst af borgerne? Henrik Suhr, Centerleder, Center for Socialpsykiatri

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere