Undervisningsplan for kombineret ungdomsuddannelse PNUC og PFFU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsplan for kombineret ungdomsuddannelse PNUC og PFFU"

Transkript

1 Undervisningsplan for kombineret ungdomsuddannelse PNUC og PFFU Version fra den INDHOLD FORORD... 2 PLAN FOR UDDANNELSEN... 3 ARBEJDSPLADSLÆRE... 4 SAMARBEJDSLÆRE... 5 ERHVERVSLÆRE... 6 Turisme, kultur og fritid... 6 Events... 6 Værtskab... 6 Professionel og pædagogisk tilgang til børn og ældre... 7 Kreativ produktion... 8 Personligt salg i en butik, ved en festival eller i en café... 9 Klargøring og servering Tilberedning og anretning af mad Opvask og rengøring Grafiske opgaver Musik og lyd Kommunikation og medier Hjemmesideproduktion og it Video- og tv-produktion Byg og bolig Bygge og udvikle produkter inden for træ- og malerfaget Vedligeholdelse af bolig og omgivelser DANSK OG AFSÆTNING MATEMATIK... 22

2 Forord Skolernes undervisningsmål er formuleret på baggrund af en fortolkning af beskrivelserne af fagene i BEK. Dette er første udgave af vores konkretisering af mål for undervisningen på KUU på PFFU og PNUC. Målene er i første omgang formuleret som spørgsmål, fordi de hermed er forståelige, og fordi det ideelt set - får eleverne til at undre sig. Elevernes arbejdsportfolioer kan så indeholde svarene på spørgsmålene. Målene vil senere blive omformuleret, så de svarer formuleringerne i kompetencemålene og kvalifikationsrammen. Erhvervstemaerne rummer flere beskæftigelsesområder. Det er muligt at udvikle kompetencer inden for flere områder, men man kan også specialisere sig. Målene for faget erhvervslære er udarbejdet med udgangspunkt i de muligheder og fagligheder, skolens værksteder tilbyder, og med inspiration fra uddannelsesordninger fra erhvervsuddannelser som grafisk tekniker, eventkoordinator, salgsassistent, film- og tv-produktionsuddannelse, pædagogisk assistent, ernæringsassistent, tjener, maler, tømrer, ejendomsservicetekniker og muligt ufaglært beskæftigelse. Målene er også formuleret ud fra et ønske om, at undervisningen skal understøtte elevernes motivation for at uddanne sig og komme i job. Undervisningen tager afsæt i rigtig produktion og i arbejdsfællesskaber, fx en oktoberfest for personalet på en offentlig institution, aktiviteter for skoleklasser på et museum, produktion af indslag til TV-Nordsjælland. I enkelte tilfælde tages der udgangspunkt i en case. Målene er styrende for undervisningen, og læringsaktiviteterne tager selvfølgelig udgangspunkt i dem. Dansk og afsætning på produktionsskolen tager udgangspunkt i emnerne fra samarbejdslære, arbejdspladslære og erhvervslære. Der lægges vægt på, at eleverne udvikler deres læse- og skrivekompetencer med henblik på at kunne klare sig som borgere i et demokratisk samfund samt kunne løse arbejdsopgaver på en arbejdsplads, fx videreudvikler eleverne deres skrivestrategier ved at skrive læserbreve, instruktioner, ansøgninger, klager, s samt portfolio og i den forbindelse benytter de tekstbehandlingsprogrammer og programmer til fildeling. Matematik på produktionsskolen tager udgangspunkt i hverdagens matematik og i matematik, der er relevant for de andre fag. Eleverne har desuden dansk og afsætning på handelsskolen Knord, og de kan afslutte matematikundervisningen på produktionsskolerne med prøver på VUC Nordsjælland. Begge skoler er en del af samarbejdet om kombineret ungdomsuddannelse. Allerød Rudersdal Furesø Gribskov Hillerød Halsnæs Egedal Frederikssund 2

3 Plan for uddannelsen Uddannelsen kan tage 2 år. Det er muligt at gennemføre den på kortere tid. Hvert modul tager et halvt år ( 20 uger). Modul 1 På produktionsskolerne PNUC og PFFU Erhvervslære Arbejdsopgaver inden for erhvervstemaet Begynder niveau Arbejdspladslære Samarbejdslære Dansk Afsætning Matematik I virksomheder Erhvervstræning (1 uge) På en erhvervsskole eller VUC med bevis Førstehjælp Hygiejne (Afsætning E, 1 uge Dansk F, 2 uger) Modul 2 Erhvervslære Rutineret niveau Arbejdspladslære Samarbejdslære Dansk Afsætning Matematik Erhvervstræning Min. 2 uger Afsætning E, 1 uge Dansk F, 2 uger Matematik G (9.kl) Modul 3 Erhvervslære Selvstændigt niveau Arbejdspladslære Samarbejdslære Dansk Afsætning Matematik Erhvervstræning Min. 3 uger Afsætning D, 1 uger Dansk F/E, 2 uger Evt. Modul 4 Erhvervslære Selvstændigt niveau Portfolioprøve Arbejdspladslære Samarbejdslære Dansk Matematik Erhvervstræning Min. 5 uger Dansk D, 2 uger Matematik F/E (10.kl) Portfolioprøve Et ugeskema kan se sådan ud: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Arbejdspladslære Erhvervslære Erhvervslære Erhvervslære Samarbejdslære Dansk Morgenmad Morgenmad Morgenmad Dansk og afsætning Brunch Brunch Erhvervslære Erhvervslære Erhvervslære Arbejdspladslære Samarbejdslære Dansk Frokost Frokost Frokost Matematik Erhvervslære Erhvervslære Erhvervslære Dansk og afsætning Matematik Allerød Rudersdal Furesø Gribskov Hillerød Halsnæs Egedal Frederikssund 3

4 Arbejdspladslære Skolernes undervisningsmål formuleret på baggrund af en fortolkning af beskrivelserne af fagene i BEK. Hvem bestemmer ens arbejdsvilkår? Er det i strid med loven at give 40 kr. i timen? Hvem bestemmer lønnen? Har man ret til ferie og uddannelse? Har man også pligter? Hvad kan arbejdsgiveren bestemme? Kan man blive fyret, hvis man ikke møder på arbejde, eller hvis man møder for sent? Må man lave private aftaler i arbejdstiden? Hvad er den danske model? Hvad er en virksomhed? Hvad er en virksomhed? Hvordan bliver man en iværksætter og etablerer en virksomhed? Hvilke behov hos forbrugere og andre virksomheder vil virksomheden dække? Hvad sælger virksomhederne? Hvordan sælger virksomhederne? Hvilke forskellige typer af jobs findes der? Hvad kendetegner de forskellige brancher (fx turisme, byg og bolig)? Hvad laver man, når man har det arbejde? Hvem arbejder man sammen med? Hvordan fordeler man opgaverne? Hvordan anskaffer man sig et job? Skal man have en bestemt uddannelse eller erfaringer fra andre jobs? Skal man kende nogen på arbejdspladsen? Skal man møde op eller sende en ansøgning? Og hvordan skriver man en ansøgning? Hvordan skal dit fremtidige arbejdsliv være? Hvorfor skal man have et arbejde? Er det for at kunne forsørge sig selv og sin familie? Eller er det for at kunne lave noget nyttigt sammen med andre? Og i hvilken by vil du arbejde? Hvordan skal arbejdstiderne være? Bestemmer din første uddannelse, hvad du skal arbejde med resten af dit liv? Hvordan opfører man sig på et arbejde? Hvorfor er det vigtigt, at man møder hver dag og til tiden? Hvordan taler man til hinanden? Skal man se ud på en bestemt måde? Hvordan lærer man arbejdspladsens spilleregler? Hvordan skaber man en effektiv og produktiv arbejdspladskultur Hvordan får man et højt tempo? Hvordan undgår man spild og fejl? Hvordan bruger man arbejdsplaner? Hvordan får man et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø Hvordan undgår man arbejdsulykker og erhvervssygdomme? Hvordan bruger man kroppen rigtigt? Hvordan kan man være med til at skabe en arbejdsplads, hvor der er rart at være for alle? Hvor kan man søge hjælp? Hvordan skaber man en inkluderende arbejdspladskultur Hvad kan man gøre for, at alle føler sig velkomne på arbejdspladsen uanset køn, alder, religion eller kultur? Se også samarbejdslære, fx målene om Konflikter og Kollega og medarbejder Hvordan udvikler det danske arbejdsmarked sig? Hvilken betydning får globaliseringen og teknologien for de danske virksomheder og for det danske arbejdsmarked? Hvilken betydning har ændringen i erhvervsstrukturen og den måde, man organiserer sig på? Hvordan udvikler det danske samfund sig? Hvilken betydning kan EU og globaliseringen have for udsigten til folkepension, kontanthjælp, sygeforsikring og så videre? Hvad er forskellen på at være fx liberalist og socialdemokrat? Hvad er forskellen på en velfærdsstat og en konkurrencestat? Hvilken betydning kan uddannelse og løn have for privatlivet? Har løn og uddannelse betydning for, hvor længe man lever, om man bor alene, om ens børn får en uddannelse? Allerød Rudersdal Furesø Gribskov Hillerød Halsnæs Egedal Frederikssund 4

5 Samarbejdslære Skolernes undervisningsmål formuleret på baggrund af en fortolkning af beskrivelserne af fagene i BEK. Kollega og medarbejder Hvordan er man en god kollega? Hvordan er man en god medarbejder? Hvordan skaber man en god relation til de andre på arbejdspladsen? Hvad siger du med kroppen? Hvordan kan man bruge sit kropssprog til at skabe en god relation? Skal man give hånd eller give et kram? Hvor vigtig er ens blik og stemmeføring? Kommunikation på arbejde og i privaten Hvorfor er der forskel på, hvad man siger og skriver til en ven, en kollega og en leder? Hvad er forskellen på at skrive det og sige det? Kan man give andre ordre? Og kan man bruge bandeord? Hvordan taler man i telefon og SMS er med kunder og eksterne samarbejdspartnere? Hvordan kan man sige det, hvis man gerne vil have andre til at handle på en bestemt måde? Hvordan får man nogen til at hente en kop te uden at give en ordre? Hvordan får man nogen til at købe mere, end de først havde tænkt sig? Samarbejde om arbejdsopgaver Hvad skal der til, for at man kan samarbejde om en arbejdsopgave? Skal der være arbejdsplaner? Skal man kunne lide hinanden? Hvad betyder ens egen indsats for det samlede resultat? Har man forskellige roller i samarbejdet? Hvordan gør man det, som andre vil have en til at gøre? Hvordan får man andre til at løse deres del af en arbejdsopgave? Instruktion Hvorfor kan det være svært at forstå en instruktion? Hvordan bruger man en instruktion til at løse en arbejdsopgave? Hvordan modtager man og giver instruktion efter instruktionsmetoden Træning I Industrien (TWI)? Hvordan udarbejder man en instruktion og dokumenterer sit arbejde? Konflikter Hvordan opstår der konflikter mellem mennesker? Hvad kan man gøre for at mindske risikoen for konflikter? Hvad kan man gøre, hvis man har eller oplever en konflikt? Forskellige former for samarbejder og samarbejdskonflikter Hvad er forskellen på at have et selvstændigt ansvarsområde og indgå i selvorganiserende team? Hvilke sammenhænge kan der være mellem den enkeltes indsats og interesser og de andres i virksomheden? Hvilke fordele og udfordringer kan der være ved at arbejde sammen med personer med andre jobfunktioner? Hvordan håndterer man de mulige konflikter, der kan opstå, herunder pga. formel og uformel magt og forskelle i viden og sprog, pga. arbejdspres, interessekonflikter eller personligheder? Indflydelse i et demokrati Hvordan får man indflydelse i det danske samfund? Hvordan får man indflydelse i fagforeninger og arbejdsgiverforeninger og andre foreninger? Er der forskel på ytringsfrihed i samfundet og på en arbejdsplads? Allerød Rudersdal Furesø Gribskov Hillerød Halsnæs Egedal Frederikssund 5

6 Erhvervslære Turisme, kultur og fritid Dette erhvervstema rummer flere beskæftigelsesområder som event, salg, køkken, grafisk produktion og produktion af lyd og musik. Det er muligt at udvikle kompetencer inden for flere områder, men man kan også specialisere sig. Events Events er lige så bredt som turisme, kultur og fritid. For kreativ produktion, mad og servering samt kommunikation gennem forskellige medier vil som regel også indgå i en event. Hvordan finder man ud af, hvilken form for event man skal sætte i værk? Hvad er en event? Hvilke trends er der inden for events? Hvilke spørgsmål stiller man kunden? Hvordan udvikler man ideer? Hvilke mål kan der være for eventen? Hvordan laver man en præsentation af eventen? Hvad er formålet med eventen? Hvem er målgruppen? Hvad skal der ske? Hvor og hvornår skal det ske? Hvad skal der bruges af materialer og personer? Hvordan finder man prisen? Og hvordan skal tilbuddet præsenteres? Hvordan markedsfører man en event? Se mål for afsætning og arbejdspladslære Hvordan planlægger man en event? Hvordan udarbejder man planer over, hvem der gør hvad og hvornår, fx vha. et regneark eller en drejebog? Hvordan koordinerer man med samarbejdspartnere og kunden? Hvordan benytter man en elektronisk kalender til møder og aktiviteter? Hvordan indgår man aftaler med leverandører af forplejning, udsmykning, dekoration og indslag? Hvad er de vigtigste love og regler, man skal kende til? Hvornår og hvor skal man søge tilladelse til at gennemføre eventen? Må man bare bruge andres billeder og musik? Er der særlige krav til støj og hygiejne? Er der regler for fotografering? Er der overenskomstmæssige forhold, der kan have betydning for afviklingen af eventen? Hvilket ansvar har man, når man har indgået en aftale? Hvordan styrer man økonomien bag en event? Hvordan lægger man et budget? Hvordan betaler man regninger, sender faktura og fører regnskab? Hvilke muligheder er der for at finde finansiering af events? Hvordan gennemfører man en event? Hvordan holder man styr på, at alt forløber som planlagt? Hvordan håndterer man fejl og uforudsete hændelse? Hvordan håndterer man klager? Hvordan evaluerer man eventen? I forhold til kunden? I forhold til målgruppen? I forhold til gennemførelsen? I forhold til budgettet? Værtskab Hvordan er man en god vært? Hvordan får man folk til at føle sig velkomne? Hvad er forskellen på at være vært i privatlivet og i arbejdslivet? Hvordan læser man kundens behov og forventninger? Hvilke fordele er der for virksomheden, når kunderne oplever en god vært? Hvordan samarbejder man med sine kolleger i andre jobfunktioner, så kunden/gæsten får en god oplevelse? Hvordan skaber man medværdi for kunden/gæsten ved at informere om lokalområdet, turistattraktioner mm.? Se også mål for samarbejdslære og afsætning Allerød Rudersdal Furesø Gribskov Hillerød Halsnæs Egedal Frederikssund 6

7 Professionel og pædagogisk tilgang til børn og ældre Inden for turisme, kultur og fritid vil der ofte være opgaver, hvor børn, unge og voksne skal gennemføre en aktivitet. Det er derfor hensigtsmæssigt at vide noget om, hvordan man har en professionel tilgang til andre. Hvordan skaber man professionelle relationer til børn og unge? Hvordan skaber man en god kontakt, når man skal være sammen i hhv. kort tid og i en længere periode? Hvad skal man lægge mærke til hos den anden, så man kan justere det, man siger og gør? Hvad siger man, og hvad siger man ikke? Og hvordan bruger man sit kropssprog? Hvad er forskellen på ros og anerkendelse? Hvordan håndterer man adfærdsproblemer? Hvad er adfærdsproblemer? Hvilke fælles værdier bør der være? Hvad bør man gøre for at få alle til at overholde værdierne/reglerne? Hvad bør man gøre, når de ikke overholdes? Hvad skal man ikke gøre? Hvordan håndterer man konflikter mellem børn og unge? Hvad er forskellen på konflikt og uenighed? Hvad er forskellen på en konflikt og et adfærdsproblem? Hvordan skaber man et trygt miljø? Hvordan undgår man, at konflikten vokser? Hvordan løser eller afslutter man en konflikt mellem børn og unge? Hvordan hjælper man børn og unge med at opleve, at de kan mestre noget? Hvad vil det sige at kunne mestre noget? Hvorfor skal de opleve, at de kan mestre noget? Hvad skal de kunne mestre? Hvilke overvejelser skal man gøre sig om børns forudsætninger for at deltage i aktiviteter? Hvor lange instruktioner kan børn forstå? Hvor længe kan de sidde stille? Har de lært at bruge redskaberne? Føler de sig trygge, når de bliver midtpunkt? Hvornår kan deres kulturelle baggrund have betydning? Hvilke overvejelser skal man gøre sig om ældres forudsætninger for at deltage i aktiviteter? Hvad kendetegner ældre på plejehjem og aktivitetscenter? Hvorfor bør man gennemføre indendørs aktiviteter for de ældre? Hvorfor bør man gennemføre udendørs aktiviteter for de ældre? Hvilke hensyn bør man tage til demente? Hvilke særlige hensyn skal man tage til de ældre? Hvornår kan deres kulturelle baggrund have betydning? Hvilke aktiviteter kan man gennemføre indendørs? Hvilke aktiviteter kan man gennemføre udendørs? Og hvordan afvikler man disse aktiviteter? Allerød Rudersdal Furesø Gribskov Hillerød Halsnæs Egedal Frederikssund 7

8 Kreativ produktion Inden for turisme, kultur og fritid er der brug for at kunne igangsætte nogle aktiviteter for andre. De kompetencer, man skal bruge der, kan man også bruge til andre ting som oppyntning og underholdning ved fx fester og events samt til salg i butikker og på markeder. Hvordan planlægger og gennemfører man lege og spil? Hvilke lege og spil skal man vælge til hvem? Hvad bør man vide om gruppedynamikker og motivation for at kunne få alle med? Hvordan tager man hensyn til forskellighederne? Hvordan leger man legene? Hvordan spiller man spillene? Hvordan laver man spil og legeredskaber i træ? Hvilke spil og legeredskaber kan man selv lave? Hvilket materiale og hvilke redskaber kan man bruge? Hvordan instruerer man andre i at lave spil og legeredskaber i træ? Hvordan laver man pynt og dekorationer i papir? Hvilken form pynt og dekorationer i papir kan man selv lave, fx decoupage og oppyntning ved events, fester, højtider? Hvilke materialer og hvilke redskaber kan man bruge? Hvordan instruerer man andre i at lave pynt og dekorationer i papir? Hvordan laver man ting til at fejre årets højtider og årstider? Hvilken form for ting kan man lave i forbindelse årets højtider og årstider? Hvilke materialer og hvilke redskaber kan man bruge? Hvordan instruerer man andre i at lave dem? Hvordan laver man kostumer og accessories? Hvordan finder man informationer om beklædning i forskellige historiske perioder? Hvilken form for kostumer og accessories kan man selv lave, fx til teater, events og salg på markeder? Hvilke materialer og hvilke redskaber kan man bruge? Hvordan instruerer man andre i at lave kostumer og accessories? Hvordan skaber man oplevelser, der udvikler børn, unge og voksnes sanser? Hvordan får man andre til at undre sig? Hvordan får man andre til at blive opmærksomme på, hvordan omgivelserne påvirker deres sanser (høre, syn, lugte, smag og føle). Hvad er æstetik? Hvad er kunst? Og hvad er kultur? Hvilke aktiviteter kan man sætte i gang for at skabe undren? Hvilke aktiviteter kan man sætte i gang for at udvikle sanserne? Se evt. mål for lyd og lys Hvordan skaber man særlige rum til teater og events? Hvilke former for rum kan man selv lave, fx til teater og events? Hvilke materialer og hvilke redskaber kan man bruge? Hvordan instruerer man andre i at lave disse rum? Hvordan kan man bruge storytelling til at skabe oplevelser og læring? Hvad indeholder storytelling? Hvad kan storytelling bruges til? Hvordan planlægger og gennemfører man et storytelling-forløb? Allerød Rudersdal Furesø Gribskov Hillerød Halsnæs Egedal Frederikssund 8

9 Personligt salg i en butik, ved en festival eller i en café Hvordan finder man frem til det rette koncept? Hvordan finder man frem til målgruppen og målgruppens behov? Hvordan finder man frem til varesortimentet? Hvor skal salget foregå? Hvem er konkurrenterne, og er der noget, man er bedre til end konkurrenterne? Hvordan skal butikken se ud? Hvordan skal indretningen af salgsstedet være? Hvordan stiller man varerne, så kunden får lyst til at købe mere? Hvordan skal der se ud i butikken (rent og rydeligt, farverigt eller hvidt osv.)? Hvordan skal sælgerne se ud? Hvordan gennemfører man personligt salg? Hvordan får man kunden til at føle sig velkommen? Hvordan finder man frem til kundens behov? Hvordan vejleder man kunden i produkterne? Hvordan understøtter man kundens beslutning om køb? Hvordan håndterer man, at kunder kan være utilfredse? Hvordan forholder man sig ved tyveri? Hvad kan man gøre for at forebygge tyveri? Hvad gør man, hvis man oplever tyveri? Hvad gør man, hvis man bliver udsat for røveri? Hvordan forebygger man arbejdsskader, når man står meget op? Allerød Rudersdal Furesø Gribskov Hillerød Halsnæs Egedal Frederikssund 9

10 Klargøring og servering Ved møder, til fester, i cafeer, kantiner og restauranter mm. Hvordan klargør man lokaler til servering? Hvordan skal borde og stole stilles med udgangspunkt i de fysiske muligheder, formålet med arrangementet og kundens ønsker? Hvordan flytter man rundt på ting korrekt af hensyn til ens egen krop og til omgivelserne? Hvordan kan man få fat i borde, stole mm. hvis man mangler nogle? Hvordan pynter man op? Hvordan dækker man bord? Hvordan skal man vælge at dække bord, når man skal tage hensyn til menu, opdækningsregler, økonomi, sæson og anledning og kundens/gæstens ønsker (fx møder, fester, almindelig bespisning)? Hvilken dug skal man vælge, og hvordan skal den lægges på? Hvilke servietter skal man vælge, og hvordan kan de foldes? Hvilket service skal man vælge, og hvordan skal det placeres? Hvordan planlægger man borddækning, så det tager mindst mulig tid? Hvordan yder man gæsten/kunden service? Hvordan får man gæsten til at føle sig velkommen? Hvordan viser man, at der er tid til gæsten, og at gæstens velvære ligger en på sinde? Hvordan viser man vilje til at efterkomme gæsters ønsker om ændringer? Hvordan kan man afhjælpe misforståelser efter parolen "Gæsten har altid ret"? Hvordan håndterer man bestillinger og betalinger? Hvordan modtager man bordbestilling? Hvordan modtager man bestillinger af mad og drikke? Hvordan giver man bestillingen videre til køkkenet? Hvordan modtager man betaling ved forskellige serveringsformer? Hvordan taler man i telefon med kunder? Hvordan sikrer man hygiejnen? Hvordan overholder man selv regler for god hygiejne? Hvordan understøtter man kunderne i at overholde regler for god hygiejne? Må gæsten genbruge sin tallerken ved buffeter? Skal man vaske hænder, når man har rørt ved penge? Hvordan serverer man mad og drikke? Hvordan klargør og serverer man drikkevarer? I hvilken rækkefølge serverer man maden? Hvordan serverer man maden? Hvordan holder man øje med, at der er mad nok? Hvordan serverer man maden mest effektivt? Allerød Rudersdal Furesø Gribskov Hillerød Halsnæs Egedal Frederikssund 10

11 Tilberedning og anretning af mad Hvordan benytter man produktionskøkkeners udstyr og maskiner? Hvordan benytter man en pålægsmaskine? Hvordan benytter man en robotblænder? Hvordan benytter man en stavblender og en elpisker? Hvordan benytter man en røremaskine? Hvordan benytter man et køleskab? Hvordan benytter man en varmedampovn, en microovn mm? Hvordan benytter man hhv. gasblus og? Hvordan benytter man et produktionskøkkens redskaber? Hvordan benytter man og vedligeholder knive? Hvordan benytter man og vedligeholder skærebrætter? Hvordan planlægger man en menu? Hvordan udvælger man sunde retter? Hvad har kroppen brug for, når det drejer sig om mad og drikke? Hvordan finder man frem til fødevarernes næringsindhold? Hvad er årstidens varer? Er der kulturelle eller diæter man skal tage hensyn til? Er det til en kantine eller til særlige arrangementer, fx højtider eller for en særlig målgruppe (børn, ældre)? Hvordan sikrer man, at man har, hvad man skal bruge i køkkenet? Hvordan bestilles der varer? Hvordan tager man imod varer, tjekker bestillingssedlen og sætter dem på plads? Hvordan undgår man madspild? Hvordan tilbereder man grønsager? Hvilke grønsager findes der? Hvad bruges de til? Hvordan rengøres de? Hvordan hakkes, rives, skæres de? Hvordan skal de opbevares friske og rengjorte? Hvordan tilbereder man salater? Hvordan udvælges og klargøres friske råvarer samt halv- og helfabrikata? Hvordan udvælges og anvendes relevante tilberedningsmetoder? Hvordan tilbereder man forskellige typer af sandwich? Hvordan udvælges og klargøres friske råvarer samt halv- og helfabrikata? Hvordan udvælges og anvendes relevante tilberedningsmetoder? Hvordan tilbereder man forskellige typer af smørrebrød? Hvordan udvælges og klargøres friske råvarer samt halv- og helfabrikata? Hvordan udvælges og anvendes relevante tilberedningsmetoder? Hvordan tilbereder man lune retter? Hvordan udvælges og klargøres friske råvarer samt halv- og helfabrikata? Hvordan udvælges og anvendes relevante tilberedningsmetoder? Hvordan følger man en opskrift? (se også instruktion under samarbejdslære) Hvordan tilbereder man varme retter? Hvordan udvælges og klargøres friske råvarer samt halv- og helfabrikata? Hvordan udvælges og anvendes relevante tilberedningsmetoder? Allerød Rudersdal Furesø Gribskov Hillerød Halsnæs Egedal Frederikssund 11

12 Hvordan tilbereder man supper og sovse, grønsager? Hvordan bager man brød? Hvordan bager man kager? Hvordan tilbereder man desserter? Hvordan udvælges og klargøres friske råvarer samt halv- og helfabrikata? Hvordan udvælges og anvendes relevante tilberedningsmetoder? Hvordan anretter og præsenterer man maden? Hvordan anretter man en tallerken/et fad med frugt? Hvordan anretter man fade med varm mad? Hvordan anretter man fade med kold mad? Hvordan anretter man en frokosttallerken? Hvordan anretter man en middagstallerken? Hvordan anretter man en desserttallerken? Hvordan anretter man en buffet? Hvordan skaber man en madoplevelse? Hvad betyder madens udseende og præsentation? Hvad betyder temperatur og tekstur og smag for madoplevelsen? Hvad betyder omgivelserne? Og hvad betyder samværet? Fødevarehygiejne Hvordan forhindrer man sygdomsfremkaldende bakterier og vira i maden? Hvordan udfører man egenkontrol? Hvorfor er det vigtigt at holde øje med madvarernes temperatur, og hvordan gør man det? Hvordan er man klædt i et køkken? Hvordan holder man hænder og redskaber rene? Se også kursus på 3 dage Allerød Rudersdal Furesø Gribskov Hillerød Halsnæs Egedal Frederikssund 12

13 Opvask og rengøring Hvordan tager man ud af bordet? Hvornår tager man ud af bordet? Hvordan tager man ud af bordet på den mest effektive måde? Hvordan afleverer man servicen til opvask? Hvordan vasker man op i hånden? Hvilke redskaber og materialer bruger man, når man vasker op i hånden? I hvilken rækkefølge vasker man tingene op? Hvilke trin består opvask i? Hvordan vasker man op med mest hensyn til miljøet? Hvordan tilrettelægger man opvasken, så den kan gennemføres mest effektiv? Hvordan vasker man op, når man bruger opvaskemaskiner? Hvordan bruger man en opvaskemaskine til brug i hustande? Hvordan benytter man en opvaskemaskine til brug i storkøkkener? Hvilke redskaber og materialer benytter man i forbindelse med maskinopvask? I hvilken rækkefølge vasker man tingene op? Hvilke trin består opvask i? Hvordan vasker man op med mest hensyn til miljøet? Hvordan tilrettelægger man opvasken, så den kan gennemføres mest effektiv? Hvordan rengør man køkkenmaskiner? Hvad skal man være særlig opmærksom på for ikke at komme til skade? Hvad skal man være særlig opmærksom på, for ikke at ødelægge maskinen? Hvordan bruger man rengøringsmidler rigtigt? Hvordan vælger man rengøringsmiddel ud fra den overflade (gulve, inventar, sanitet mm.), som man skal gøre rent? Hvornår bruger man koldt vand? Hvornår bruger man varmt vand? Hvorfor bruger man sæbe? Hvilken dosering skal man benytte? Hvad er fordele og ulemper ved forskellige former for rengøringsmidler? Hvad skal man passe på, når man benytter rengøringsmidler? Hvordan bruger man redskaber og klude rigtigt? Hvad er fordele og ulemper ved forskellige former for redskaber til rengøring? Hvordan benytter man en rengøringsvogn? Hvordan benytter man de forskellige former for klude? Hvordan benytter man de forskellige former for redskaber, fx tørre og våde mopper? Hvordan gør man rent i et køkken? Hvilke redskaber og rengøringsmidler benytter man? Hvilken forskel er der på rengøring af borde, gulv, køleskabe og ovne? Hvilken rækkefølge? Hvordan gør man rent uden at blive nedslidt? Hvordan gør man rent i områder, der benyttes til spisning? Hvordan gør man rent i på et toilet? Hvordan gør man rent på gangarealer og i kontorer? Hvordan tager man hensyn til kunder og kollegers tilstedeværelse, når man gør rent? Hvordan håndterer man affald korrekt? Hvordan kan man identificerer typer af affald? Hvordan sorterer man affald? Hvorfor sorterer man affald? Hvordan tømmer man affaldsspande? Allerød Rudersdal Furesø Gribskov Hillerød Halsnæs Egedal Frederikssund 13

14 Grafiske opgaver Inden for turisme, kultur og fritid har man ofte brug for at mangfoldiggøre et budskab. Det kan være menukort, invitationer, annoncer, logo, åbningstider, visitkort, postkort, foldere, breve, T-shirts, hjemmesider med filmklip og meget mere. Det er derfor godt at kunne løse den slags opgaver. Eleverne vil lære at løse opgaverne ved at arbejde med målene nedenfor, i forbindelse med at de løser opgaver for kunder, eller ved at de øver sig ved at arbejde med cases. Hvordan benytter man en plotter til at producere skilte og klistermærker til biler, vinduer, tøj mm.? Hvordan sikrer man, at billedet kan benyttes? Hvilke materialer kan man benytte og til hvad? Hvordan betjener man maskinen? Hvordan betjener man almindeligt forekommende kontormaskiner ved kopiering, sortering, indbinding, laminering og scanning? Hvordan betjener man en avanceret printer? Hvordan løser man problemer som at papir sidder fast og der mangler toner? Hvordan ændrer man printerindstillinger? Hvad kan en avanceret printer bruges til, og i hvilke tilfælde bør man vælge en anden form for tryk? Pris, kvalitet af papir og tryk Hvordan håndterer man filer? Hvordan undgår man at overskrive filer, man vil gemme? Hvordan kan man arbejde sammen med andre om filer? Hvordan deler man store filer med fx et trykkeri? Hvordan kan man forbedre billeder i Photoshop? Hvordan benytter man de mest almindelige funktioner i Photoshop? Hvad er et godt billede? Hvordan layouter man i InDesign og gør materialet klar til tryk? Hvordan benytter man de mest almindelige funktioner i InDesign? Hvad er et godt layout? Hvilken typografi (skrift) skal man vælge? Hvilke illustrationer (tegning, foto osv.)? Hvilke farver? Hvad er forskellen på farverne på en computerskærm og tryk? Hvorfor vælger man ikke altid den bedste billedkvalitet? (filstørrelse, synlig kvalitet og pris) Hvilke trin er der i en grafisk produktion fra kundens behov til færdigt produkt? Hvilke aftaler skal man indgå? Hvordan kan en plan for arbejdet se ud? Hvilke arbejdsopgaver skal løses? Og af hvem? Og ikke mindst, hvor går det oftest galt? Hvordan vejleder man kunden, så kunden får den bedst mulige løsning inden for sit budget? Hvordan afdækker man kundens behov og ønsker? Hvilke løsninger kan man tilbyde? Allerød Rudersdal Furesø Gribskov Hillerød Halsnæs Egedal Frederikssund 14

15 Musik og lyd Hvordan udvikler man sin egen musikalitet? Hvad er musik? Hvordan finder man den rigtige sammensætning af stilart, toner, rytmik og tempo? Hvordan benytter man sit eget musikinstrument? Hvordan udvikler man sin egen og bandets performance? Hvilket repertoire har bandet? Hvad er performance? Hvordan kan den udvikles af gruppen? Hvordan modtages elevens og bandets optræden af målgruppen? Hvordan igangsætter man musikalske aktiviteter for en målgruppe? Hvordan får man en målgruppe til at deltage i og samarbejde om en musikalsk øvelse? Hvilke genrer, former for lyd, instrumenter og teknikker skal man vælge i forbindelse med at man skal igangsætte aktiviteter for forskellige målgrupper? Hvordan lærer man andre at spille? Hvordan benytter man musikprogrammer såsom Logic Pro og Ableton Live? Hvad bruger man musikprogrammer til? Hvordan benytter man de mest almindelige funktioner? Hvordan optimeres lyden i forhold til moderne afsætningsmuligheder? Hvordan sælges musik i vore dage? Hvordan fungerer et PA (lyd) anlæg? Hvordan sammensættes og opsættes et tale-/lydanlæg? Hvordan vælger og bruger man den rigtige mikrofon til formålet og opsætter og indjusterer den? Hvordan placerer man mikrofoner korrekt på talere og konferencedeltagere, bands mm? Hvad er vigtigt at vide om stærk/svag- strøm? Hvordan optages et band? Hvordan optages vokal og de forskellige instrumenter? Hvordan producerer man en sang fra start til slut? Hvilket udstyr og software bruges til digital lydbearbejdning? Hvordan kan man udnytte flerspors-teknik til fremstilling af en komplet lydside til en given opgave? Hvordan laver man andre former for lyd til film mm.? Hvad er de grundlæggende principper for akustik og lydbilleder? Hvilken betydning har de akustiske forhold ved lydoptagelse og monitering? Hvordan gennemfører man lydoptagelser? Hvordan udfører man lydbearbejdning under anvendelse af relevant hard- og software til equalizering, komprimering, limitering, stereomatricering, støjreduktion (mixing)? Hvordan efterbehandler man lydmixet under overholdelse af branchens normer og standarder (mastering)? Hvad er de gældende normer og standarder for lydarbejde i analog og digital teknik? Samarbejde i bands (se også mål i arbejdspladslære og samarbejdspladslære) Allerød Rudersdal Furesø Gribskov Hillerød Halsnæs Egedal Frederikssund 15

16 Kommunikation og medier Eleven kan vælge at specialisere sig inden for hhv. hjemmesideproduktion eller tv-produktion, og eleven kan vælge begge dele og endda supplere med journalistik, hvis eleven har mod på det. Hjemmesideproduktion og it Hvordan kan man laver man et 3 D print? Hvad bruger man 3 D print til? Hvordan benytter man de mest almindelige funktioner i programmet og printeren til at lave 3 D print? Hvordan benytter man Photoshop? Hvad bruger man Photoshop til? Hvordan benytter man de mest almindelige funktioner i Photoshop? Hvad er et godt foto? Hvordan optimeres et foto i forhold til web? Hvordan kan man et e-læringsforløb/en instruktionsfilm med Camtasia? Hvad bruger man Camtasia til? Hvordan benytter man de mest almindelige funktioner i Camtasia? Hvad er en god instruktion? (Se også mål i samarbejdslære) Hvordan sammensætter man en instruktionsfilm? Hvordan finder man ud af, hvilken form for hjemmeside man skal udvikle? Hvad er og kan en hjemmeside? Hvilke trends er der inden for hjemmesider? Hvilke programmer bruger man til at lave hjemmesider? Hvad skal hjemmesiden bruges til? Hvad er formålet med hjemmesiden? Hvem er målgruppen? Hvem er afsender? Hvad er budskaberne? Hvilke mål kan der være for hjemmesiden, fx antal besøg? Hvilket visuel design skal man vælge? Hvilke spørgsmål stiller man kunden? Har kunden i forvejen et design, et logo mm. som kan bruges til en visuel identiet? Hvordan udvikler man ideer til et visuelt design? Hvilket teknisk design skal man vælge? Hvor meget indhold et visitkort på internettet eller en kommunes hjemmeside, hvor man skal kunne finde mange informationer? Hvordan skal navigationsstruktur opbygges? Hvilke funktionaliteter skal hjemmesiden have, fx skal der kun vises tekst og billeder eller skal der også være mulighed for film og interaktioner som en blog? Hvordan udarbejder man et tilbud på en hjemmeside? Hvad skal der bruges af materialer og personer? Hvordan finder man prisen? Hvordan præsenterer man sit forslag til hjemmesiden? Og hvordan skal tilbuddet præsenteres? Hvordan planlægger man udviklingen af hjemmeside? Hvordan udarbejder man planer over, hvem der gør hvad og hvornår, fx vha. et regneark eller en drejebog? Hvordan koordinerer man med samarbejdspartnere og kunden? Hvordan benytter man en elektronisk kalender til møder og aktiviteter? Hvordan arbejder man effektivt, så prisen på hjemmesiden bliver konkurrencedygtig? Hvordan skal hjemmesiden driftes? Hvor skal hjemmesiden hostes? Hvordan skal den opdateres? Skal kunden lære det eller skal der laves en serviceaftale? Allerød Rudersdal Furesø Gribskov Hillerød Halsnæs Egedal Frederikssund 16

17 Video- og tv-produktion Der produceres bl.a. nyheder til TV-Nordsjælland, videofilm som oplysning til borgere, præsentation af produkter, instruktionsvideoer og videofilm til brug i undervisningen. On location Hvordan forbereder man et indslag? Hvordan finder man en idé (hvad vil man fortælle til hvem og hvorfor?) til et indslag? Hvordan researcher man? Hvordan indgår man aftaler med medvirkende og steder (museum, banegård)? Hvad kendetegner forskellige typer af indslag (interview, reportage, instruktion)? Hvilket udstyr skal man medbringe, når man skal optage on location? Hvordan optager man et indslag? Hvordan sætter man lys udenfor? Hvordan sætter man lys indenfor? Hvordan sættes hvidbalancen? Hvordan optager man lyd til indslaget? Hvordan vælger og bruger man de rigtige mikrofoner til formålet og opsætter og justerer? Hvordan placerer man mikrofoner korrekt på de medvirkende? Hvorfor bør man også optage noget reallyd? Hvordan benytter man videokameraet (tænd, focus, fast indstilling, håndholdt, stativ)? Hvorfor skal man huske at optage forskellige billedudsnit (en etablerende total, der viser scenen/stedet), indklipsbilleder (hænder, lyttende personer, omgivelser)? Hvordan redigerer og sendes et indslag? Hvordan benytter man redigeringsprogrammet? Hvordan klipper man et indslag sammen? Hvordan finjusterer man indslaget (billed- og lydsiden)? Hvordan sendes indslaget? Hvad er vigtigt at vide om strøm jf. stærkstrømsbekendtgørelsen? I et tv-studie Hvordan forbereder man et indslag? Hvordan finder man en idé (hvad vil man fortælle til hvem og hvorfor?) til et indslag? Hvordan researcher man? Hvordan indgår man aftaler med medvirkende? Hvilket udstyr skal man anvende og klargøre i studiet? Hvordan optager man et indslag? Hvordan sætter man lys? Hvordan sættes hvidbalancen? Hvordan optager man lyd til indslaget? Hvordan vælger og bruger man de rigtige mikrofoner til formålet og opsætter og justerer? Hvordan placerer man mikrofoner korrekt på de medvirkende? Hvordan benytter man videokameraet (tænd, focus, fast indstilling, stativ, dolly)? Allerød Rudersdal Furesø Gribskov Hillerød Halsnæs Egedal Frederikssund 17

18 Hvorfor skal man huske at optage forskellige billedudsnit (en etablerende total, der viser scenen/stedet), indklipsbilleder (hænder, lyttende personer)? Hvilke udfordringer kan der være ved et liveindslag? Hvordan redigerer og sendes et indslag? Hvordan benytter man redigeringsprogrammet? Hvordan klipper man et indslag sammen? Hvordan finjusterer man indslaget (billed- og lydsiden)? Hvordan sendes indslaget? Allerød Rudersdal Furesø Gribskov Hillerød Halsnæs Egedal Frederikssund 18

19 Byg og bolig Bygge og udvikle produkter inden for træ- og malerfaget Hvordan benytter man de mest almindelige håndmaskiner? Hvad bruger man håndmaskinerne til henholdsvis en boremaskine, skruemaskine, stiksav, feinkutter, dyksav, overfræser? Hvordan bruger man dem? Hvilke materialer er de egnede til? Er der noget materiale, som de ikke kan bruges til? Hvordan passer man på sig selv og andre, når man benytter disse håndmaskiner? Hvordan kan man se, at håndmaskinen er brugt på den rigtige måde? Hvordan benytter man de mest almindelige stationære maskiner? Hvad bruger man de stationære maskinerne til henholdsvis en høvl, rundsav, afretter, fræser, båndsav, valsepudser, dyvelboremaskine, båndpudser, søjleboremaskine, trædrejebænk? Hvordan bruger man dem? Hvilke materialer er de egnede til? Er der noget materiale, som de ikke kan bruges til? Hvordan passer man på sig selv og andre, når man benytter disse stationære maskiner? Hvordan kan man se, at den stationære maskine er brugt på den rigtige måde? Hvordan benytter man de mest almindelige redskaber? Hvad bruger man de mest almindelige redskaber maskinerne til henholdsvis stemmejern, skrutrækker, hammer, håndsav/fukssvans, måleredskaber (tommestok, målebånd)? Hvordan bruger man dem? Hvilke materialer er de egnede til? Er der noget materiale, som de ikke kan bruges til? Hvordan passer man på sig selv og andre, når man benytter disse redskaber? Hvordan kan man se, at redskaberne er brugt på den rigtige måde? Hvad benytter man de mest almindelige former for træ til? Hvordan identificerer man træsorten? Hvad er fordele og ulemper ved træsorterne ædeltræ, eg, birk, fyrretræ, trykimprægneret fyrretræ? Hvad benytter man som regel de forskellige træsorter til og hvorfor? Hvordan benytter man søm, skruer, bolte og beslag? Hvad er de mest almindelige former for søm, skruer, bolte og beslag? Er det lige meget hvilken man vælger? Hvad skal man overveje, inden man udvælger søm, skruer, bolte og beslag? Hvilke redskaber bruger man? Hvilke materialer er de egnede til? Er der noget materiale, som de ikke kan bruges til? Hvordan opbygger man produkter i træ? Hvordan opbygger man fx møbler, vitrineskabe, reoler, hylder, frugtkasser? Hvordan vælger man de materialer, der skal benyttes (fx type, dimension)? Hvordan vælger man det værktøj, der skal benyttes? Hvordan afsætter man mål? Hvordan forklarer man en kollega om, hvad man laver? Hvordan laver drejer man skåle og fade i træ? Hvordan vælger man de materialer, der skal benyttes (fx type, dimension)? Hvordan vælger man det værktøj, der skal benyttes? Hvordan afsætter man mål? Hvordan forklarer man en kollega om, hvad man laver? Allerød Rudersdal Furesø Gribskov Hillerød Halsnæs Egedal Frederikssund 19

20 Hvordan skaber man nye produkter af gamle? Hvordan udvikler man ideer? Hvad kan værkstedet? Hvilke trends er der? Hvordan skaffer man gamle ting og møbler? Hvilke behov skal produktet dække hos kunden? Hvordan skitserer man det produkt, man vil fremstille? Hvordan fremstiller man produktet? Hvordan maler man? Hvilke redskaber og materialer benytter man, når man skal male metal eller nyt eller gammelt træ? Hvilke redskaber og materialer benytter man, når man skal male ude eller inde? Hvordan udarbejder man en plan for maleopgaven, så alle trin overholdes? Hvordan udarbejder man en plan for maleopgaven, så der er taget højde for den tid, det tager at udføre de enkelte tin og tørretiden? Hvordan benytter man pensler og ruller, når man maler? Hvilke pensler og ruller bruger man til hvad? Hvordan vedligeholder man penslerne og rullerne? Hvordan afdækker man, så malingen er præcis der, hvor den skal være, og ikke andre steder? Hvordan laver man møbler i metal? Hvordan udvælger man det metal, man skal bruge? Hvordan skærer man det til? Hvordan bukker man det, så det er præcist som det skal være? Hvordan borer man huller i metallet? Hvordan sliber man det til? Hvordan samler man en stol i metal? Hvordan afleverer man varen hos kunden? Hvordan borer man huller, så skabene kan hænge? Hvordan hænger man skabe op? Hvordan får man skabe til at stå lige? Og Hvordan forklarer man en kollega om, hvad man laver? Hvordan følger man en arbejdsbeskrivelse? Allerød Rudersdal Furesø Gribskov Hillerød Halsnæs Egedal Frederikssund 20

21 Vedligeholdelse af bolig og omgivelser Hvordan ren- og vedligeholder man udearealer? Hvilke redskaber benytter man til hvad og hvordan? Hvilke værktøj benytter man til hvad og hvordan? Hvilke maskiner benytter man til hvad og hvordan? Hvordan vælger man egnet bekæmpelsesmidler til forskellige former for skadevoldere under hensyntagen til miljøet? Hvordan udfører man bekæmpelsen? Hvordan gør man jorden klar til at der kan stå klatrestativer og lignende? Hvordan sætter man legeredskaber, bænker mm. op på udendørsarealerne? Hvordan sikrer man rigtig affaldshåndtering? Hvilke regler for affaldshåndtering er der? Hvad er miljøbelastende materialer og affald? Hvordan benytter man værnemidler? Hvorfor skal der være rent omkring affaldscontainere? Hvordan holder man rent? Hvordan vedligeholder man bygninger udvendigt? Hvordan anvender man stiger og stilladser i overensstemmelse med lovgivningen? Hvilke fugtskader skal man være opmærksom på? Hvordan undgår man fugtskader? Hvordan foretager man udvendig vedligeholdelse af murer, døre, vinduer og træværk, fx male vinduer og smøre hængsler? Hvordan vedligeholder man bygninger indvendigt? Hvordan anvender man bygningstegninger og beskrivelser? Hvordan udskifter man defekte enkeltkomponenter både elektriske og sanitære i overensstemmelse med lovgivningen? Hvilke fugtskader skal man være opmærksom på? Hvordan undgår man fugtskader? Hvordan foretager man indvendig vedligeholdelse af vægge, gulve, døre og vinduer? Hvordan sætter man en gipsvæg op? Hvordan løser man de administrative opgaver ved vedligeholdelse af bygninger og udendørs arealer? Hvordan rekvirerer man teknisk bistand og håndværkere? Hvordan kan man udarbejde et driftsbudget? Hvordan kan man udarbejde en plan for planlagt periodisk vedligeholdelse? Hvordan foretager man indkøb af forbrugsvarer og redskaber til den daglige drift? Og hvordan fører man regnskab for det? Hvordan løser man arbejdsopgaverne, så man ikke bliver nedslidt? Hvordan løfter tunge ting, så man ikke får skader i ryggen? Hvordan forbygger man skader i albuen osv.? Allerød Rudersdal Furesø Gribskov Hillerød Halsnæs Egedal Frederikssund 21

22 Dansk og afsætning På produktionsskolen tages der i danskundervisningen udgangspunkt i emnerne fra samarbejdslære, arbejdspladslære og erhvervslære. Der lægges vægt på, at eleverne udvikler deres læse- og skrivekompetencer med henblik på at kunne klare sig som borgere i et demokratisk samfund samt kunne løse arbejdsopgaver på en arbejdsplads, fx videreudvikler eleverne deres skrivestrategier ved at skrive læserbreve, instruktioner, ansøgninger, klager, s samt portfolio og i den forbindelse benytter de tekstbehandlingsprogrammer og programmer til fildeling. Undervisningen med afsluttende prøver i dansk og afsætning på niveauer over 9. klasse afvikles på handelsskolen Knord. Der undervises i niveauerne F, E og D. Nogle hold vil have fag på Knord allerede på modul 1, andre venter til modul 2. Se fordelingen i afsnittet Plan for uddannelsen. Matematik Der undervises i hverdagens matematik og i matematik, der er relevant for de andre fag. Hvis eleven ikke har bestået 9. klasse i matematik, kan eleven øve sig i at kunne bestå matematikprøven FVU trin 2, som eleven tager på VUC Nordsjælland. Der undervises også i matematik, så eleven har mulighed for at bestå et F og E niveau. Allerød Rudersdal Furesø Gribskov Hillerød Halsnæs Egedal Frederikssund 22

Byg og bolig Frederikssund og Frederiksværk

Byg og bolig Frederikssund og Frederiksværk Byg og bolig Frederikssund og Frederiksværk Kan du lide at arbejde med træ og maling? Kan du lide at arbejde med praktiske løsninger? at bygge og udvikle produkter inden for træ- og malerfaget håndtering

Læs mere

2016/2017. Vedr. praktikordningen for elever på Lille Vildmose Produktionsskole. KUU- Butik, Handel og service

2016/2017. Vedr. praktikordningen for elever på Lille Vildmose Produktionsskole. KUU- Butik, Handel og service Vedr. praktikordningen for elever på Lille Vildmose Produktionsskole. Formålet med elevens deltagelse i kombineret ungdomsuddannelse på Lille Vildmose Produktionsskole og Aalborg Handelsskole er, at de

Læs mere

Havn, fjord og hav Havnen 72, Lemvig (ca. 9 pladser)

Havn, fjord og hav Havnen 72, Lemvig (ca. 9 pladser) KUU er en 2-årig uddannelse, hvor næste hold starter januar 2017. Når du har gennemført en KUU, kan du kalde dig erhvervsassistent. En KUU giver dig: ståelse træning i at kunne begå dig på arbejdsmarkedet

Læs mere

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Nov. 2014 2.udgave Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Impuls og Cafe Aroma er Center for Socialpsykiatris tilbud til borgere, der ønsker et tilpasset beskæftigelses

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice Elevens navn: Eleven skal i praktikperioden udføre praktiske opgaver, der indgår i uddannelsen. Disse praktiske opgaver skal i kombination med de teoretiske færdigheder, eleven opnår i skoleperioderne

Læs mere

Uddannelse & Job klasse

Uddannelse & Job klasse Uddannelse & Job 0. 3. klasse UU Bornholm har i dette kompendie et forslag til undervisningsforløb i det obligatoriske emne uddannelse og job til brug i indskolingen Uddannelse og job i indskolingen På

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

AMU-KURSER HOTEL OG RESTAURANT FORÅR 2017

AMU-KURSER HOTEL OG RESTAURANT FORÅR 2017 AMU-KURSER HOTEL OG RESTAURANT FORÅR 2017 LEARNMARK.DK/EFTERUDDANNELSE KURSER FÅ STYR PÅ HYGIEJNEN INDEN FOR FØDEVAREHÅNDTERING UNDER BAGATELGRÆNSE Du lærer at anvende almindelige hygiejneprincipper og

Læs mere

Bilag til praktikvejledning for ejendomsserviceteknikeruddannelsen Trin 2 - Ejendomsservicetekniker. Elevens navn:

Bilag til praktikvejledning for ejendomsserviceteknikeruddannelsen Trin 2 - Ejendomsservicetekniker. Elevens navn: Elevens navn: Eleven skal i praktikperioden udføre praktiske opgaver, der indgår i uddannelsen. Disse praktiske opgaver skal i kombination med de teoretiske færdigheder, eleven opnår i skoleperioderne

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice Elevens navn: Eleven skal i praktikperioden udføre praktiske opgaver, der indgår i uddannelsen. Disse praktiske opgaver skal i kombination med de teoretiske færdigheder, eleven opnår i skoleperioderne

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Næs café, Næshøjskolen EGENKONTROL

Næs café, Næshøjskolen EGENKONTROL EGENKONTROL For kantinen på Næshøjskolen 2008 Side 1 2. september 2013 FORORD... 4 REVISION & UNDERSKRIFTER... 5 DAGLIG ARBEJDSGANG I KANTINEN.... 6 PRODUKTION... 7 VARM PRODUKTION... 7 KOLD PRODUKTION...

Læs mere

Kombineret Ungdoms Uddannelse

Kombineret Ungdoms Uddannelse Kombineret Ungdoms Uddannelse På Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup, Grevevej 20 2670 Greve, kan du tage kombineret ungdomsuddannelse inden for to faglige retninger. Handel, Iværksætteri og turisme

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

Bilag 7 Arbejdsbeskrivelse og processer i kantinen Frederiksgade

Bilag 7 Arbejdsbeskrivelse og processer i kantinen Frederiksgade Bilag 7 Arbejdsbeskrivelse og processer i kantinen Frederiksgade Ankomst i kantinen om morgenen kl 07.00 Brugte møde vogne køres ned i kælderen Tænde lys og låse døre op Omklædning nyt tøj hverdag (sort

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice vers. Marts 2013 Uddannelsen inden for ejendomsservice Oplysningsskema Godkendelse af praktikuddannelsessted Oplysninger i dette skema er til brug for Det Faglige

Læs mere

Mad politik for plejecentret Fortegården.

Mad politik for plejecentret Fortegården. Mad politik for plejecentret Fortegården. Mål Fortegårdens mad politik har som formål at sikre den enkelte beboer det bedst mulige tilbud om mad service i forhold til den enkeltes behov og ønsker. Mad

Læs mere

I N D H O L D S P L A N

I N D H O L D S P L A N I N D H O L D S P L A N Temauge 6-2016 Minisamfund Indholdsplan Temauge 6-2016: Minisamfund Side 1 af 5 Overordnet omkring arbejdskendskab og samfundsfag i temaugen Undervisningen i temaugen tager udgangspunkt

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Serviceassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Serviceassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis som eleverne

Læs mere

FAKTA 4:1. Personlig hygiejne og rengøring. Personlig hygiejne og rengøring. Mad, hygiejne og mikroorganismer 2

FAKTA 4:1. Personlig hygiejne og rengøring. Personlig hygiejne og rengøring. Mad, hygiejne og mikroorganismer 2 Personlig hygiejne og rengøring FAKTA 4:1 Personlig hygiejne og rengøring Det er nødvendigt med en god personlig hygiejne og en god hygiejne i køkkenet, når du laver mad. Det er især vigtigt at vaske hænder

Læs mere

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service.

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. KE Service 1 2004 11 23 Sådan gør vi. Konceptet. Vores koncept bygger på høj kvalitet af madvarer

Læs mere

OMSORG OG SUNDHED MADSERVICE - TIL BORGERE PÅ PLEJECENTRE HER LAVER VI MAD, DU KAN LI`

OMSORG OG SUNDHED MADSERVICE - TIL BORGERE PÅ PLEJECENTRE HER LAVER VI MAD, DU KAN LI` OMSORG OG SUNDHED MADSERVICE - TIL BORGERE PÅ PLEJECENTRE HER LAVER VI MAD, DU KAN LI` 1 INDHOLD Kære beboer 3 Fra jord til bord 4 Den rigtige kost til dig 4 Menuplaner 5 Din kostpakke 6 Tilpasset mad

Læs mere

Vordingborg Madservice

Vordingborg Madservice Vordingborg Madservice God og veltilberedt mad lige til døren September 2015 Vordingborg Madservice mad med høj kvalitet - og den gode smag Vi tilbereder velsmagende mad af friske råvarer, fra de bedste

Læs mere

MINISAMFUND. Brosonania. UGE 12 i 12

MINISAMFUND. Brosonania. UGE 12 i 12 MINISAMFUND Brosonania UGE 12 i 12 MINISAMFUND Skolen består af - 692 elever fra 0-9 klasse - Et antal pædagoger - Godt 70 lærere/leder/servicepersonale/kontorpersonale (konsulenter) Disse fordeles på

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

BilagBUV_140904_pkt.11.01. Spisetid Vision for mad og måltider i Hvidovre Kommune

BilagBUV_140904_pkt.11.01. Spisetid Vision for mad og måltider i Hvidovre Kommune Spisetid Vision for mad og måltider i Hvidovre Kommune 1 Et måltid består af råvarer, der sammensættes til en ret og indtages alene eller sammen med andre. Disse tre elementer råvarerne, retten og rammen

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

Smørrebrød og catering

Smørrebrød og catering Lokal Undervisningsplan for hovedforløb Smørrebrød og catering 2. skoleperiode (7 uger) Beskrivelse af læringsaktiviteterne på 2. skoleperiode i uddannelsen for smørrebrød og catering. (3. niveau) 28.

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder i daginstitutioner Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både brugere og personale

Læs mere

Hvordan oplever du de fysiske rammer, når der er arrangementer. Hvad synes du om skolens lokale til spisning?

Hvordan oplever du de fysiske rammer, når der er arrangementer. Hvad synes du om skolens lokale til spisning? Reception og Kontor Æstetisk miljø på skolen Hvordan oplever du skolen i forhold til orden og renlighed? Antal besvarelser: 3,0 Hvordan oplever du de fysiske rammer, når der er arrangementer Hvad synes

Læs mere

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre. For at begrænse

Læs mere

Mad about food på AARHUS TECH Introduktionskursus for 8. klasse

Mad about food på AARHUS TECH Introduktionskursus for 8. klasse Mad about food på AARHUS TECH Introduktionskursus for 8. klasse 2017 AARHUS TECH Halmstadgade 6 8200 Aarhus N Tlf. 8937 3533 mail@aarhustech.dk EAN 5798000554221 Kontakt: Trine Bendix Jacobsen Tlf. 8937

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016 APPETIT PÅ LIVET Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal tilbyde velsmagende og nærende mad, og måltiderne skal være med til at skabe fællesskaber

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved møder

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved møder Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Institutionskøkkenets forplejning ved møder Nr. 47 532 Udviklet af: Marianne Luther og Ulla Bach EUC-Nord M.P. Kofoedsvej 10 9800 Hjørring November 2012

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer.

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Nr. 47531 Udviklet af: Marianne Luther og Ulla Bach EUC-Nord M.P. Kofoedsvej 10 9800 Hjørring November

Læs mere

Varemodtagelse. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2. Eleven kan modtage råvarer og kontrollere at varen svarer til ordren.

Varemodtagelse. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2. Eleven kan modtage råvarer og kontrollere at varen svarer til ordren. Forslag til praktikmål for ernæringsassistentuddannelsen revision 2012. Praktikmål og arbejdsfunktioner alle hovedområder. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2 Varemodtagelse Eleven kan modtage

Læs mere

Om fødevarer ved midlertidlige og lejlighedsvise arrangementer

Om fødevarer ved midlertidlige og lejlighedsvise arrangementer Publikationsliste Forside. Komplet printvenlig version Om fødevarer ved midlertidige og lejlighedsvise arrangementer Denne folder handler om tilberedning og salg af mad i forbindelse med midlertidige og

Læs mere

INDHOLDSPLAN Temauge 6-2015 Minisamfund

INDHOLDSPLAN Temauge 6-2015 Minisamfund INDHOLDSPLAN Temauge 6-2015 Minisamfund Indholdsplan Temauge 6-2015: Minisamfund Side 1 af 5 Overordnet omkring arbejdskendskab og samfundsfag i temaugen Undervisningen i temaugen tager udgangspunkt i

Læs mere

Jobsnuseren 2013-2014. - et kursus for 7. klasser i Gladsaxe Kommune. Gladsaxe Ungdomsskole

Jobsnuseren 2013-2014. - et kursus for 7. klasser i Gladsaxe Kommune. Gladsaxe Ungdomsskole Jobsnuseren - et kursus for 7. klasser i Gladsaxe Kommune 2013-2014 Gladsaxe Ungdomsskole Velkommen til Hvad er Jobsnuseren? Som en del af din uddannelsesvejledning kan du sammen med dine klassekammerater,

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

Udviklingsforløb. Optræning mhp. det ordinær arbejdsmarked

Udviklingsforløb. Optræning mhp. det ordinær arbejdsmarked Jobigen Udviklingsforløb Optræning mhp. det ordinær arbejdsmarked Udviklingsforløb Velkommen til Jobigen Jobigen er en del af Jobcenter Kolding. Vores tilbud er målrettet dig, der modtager sygedagpenge.

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre. For at begrænse

Læs mere

SKROTROBOT DREJEBOG TIL DE MEDLEMSVALGTE OG BUTIKKEN FOR PLANLÆGNING OG AFVIKLING AF AKTIVITET

SKROTROBOT DREJEBOG TIL DE MEDLEMSVALGTE OG BUTIKKEN FOR PLANLÆGNING OG AFVIKLING AF AKTIVITET SKROTROBOT DREJEBOG TIL DE MEDLEMSVALGTE OG BUTIKKEN FOR PLANLÆGNING OG AFVIKLING AF AKTIVITET INDHOLD S. 3 BESKRIVELSE AF AKTIVITEN S. 4 UNDERVISNINGSMATERIALE S. 5 PROGRAM FOR WORKSHOPPEN S. 6 SÅDAN

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsplaner & personlig planlægning

Arbejdsplaner & personlig planlægning Arbejdsplaner & personlig planlægning Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig

Læs mere

Drejebog for strandsafari

Drejebog for strandsafari Drejebog for strandsafari Fase Fase 0/5 0/5 Her tegner I de overordnede linjer for jeres strandsafari og deler projektets opgaver imellem jer i styregruppen. Tips & tricks Formål Skriv, med jeres egne

Læs mere

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være INFORMATIONER Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland Vi glæder os til at have dig som elev på vores kostskole. Her i mappen finder du nyttige informationer og husregler. Vi forventer at du overholder

Læs mere

Samværs- og aktivitetstilbud

Samværs- og aktivitetstilbud Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

Kost og måltidspolitik i Galaksen

Kost og måltidspolitik i Galaksen Kost og måltidspolitik i Galaksen Politikken skal medvirke til at udvikle og sikre sunde mad og måltider. Politikken skal endvidere bidrage til at skabe og fastholde sunde mad og måltidsvaner. Kostpolitikken

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

Plejecentre i Esbjerg Kommune

Plejecentre i Esbjerg Kommune Velkommen til Esbjerg Kommunes plejecentre Denne pjece giver dig information om tilbud og muligheder for hjælp, pleje, kost og aktiviteter på Esbjerg Kommunes plejecentre. Desuden kan du læse om, hvad

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Børn og Pligter. (1 19 år) [Aldersinddelt guide over hvad du kan forvente dit barn kan derhjemme]

Børn og Pligter. (1 19 år) [Aldersinddelt guide over hvad du kan forvente dit barn kan derhjemme] Børn og Pligter (1 19 år) [Aldersinddelt guide over hvad du kan forvente dit barn kan derhjemme] Pligter er vigtige for dit barn Opdragelse et ord der sætter mange tanker i gang, både negative og positive.

Læs mere

Kombineret ungdomsuddannelse Inspirationsmateriale til Præsentationsportfolio og portfolioprøve.

Kombineret ungdomsuddannelse Inspirationsmateriale til Præsentationsportfolio og portfolioprøve. Kombineret ungdomsuddannelse Inspirationsmateriale til Præsentationsportfolio og portfolioprøve. 1: Indledning I dette notat præsenterer arbejdsgruppen en overordnet ramme for, hvordan arbejdet med præsentationsportfolioen

Læs mere

Kok: Valg af valgfri specialefag

Kok: Valg af valgfri specialefag Kok: Valg af valgfri specialefag Til arbejdsgiver I uddannelsen til gastronom med specialet kok indeholder 3. skoleperiode i hovedforløbet s valgfri specialefag. Faget skal ses som en mulighed for eleven

Læs mere

Job. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Job på skolen Job på skolen Andre job Andre job. Arbejde med Jobkort

Job. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Job på skolen Job på skolen Andre job Andre job. Arbejde med Jobkort Indskoling Job Job Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Job på skolen Job på skolen Andre job Andre job 1. modul Forberedelse af emnearbejdet Tur på skolen I praktik hos en medarbejder på skolen

Læs mere

Referat af deltagerrådsmøde, fredag den 10. april 2015, kl. 9.00-10.00

Referat af deltagerrådsmøde, fredag den 10. april 2015, kl. 9.00-10.00 Greve afdeling Referat af deltagerrådsmøde, fredag den 10. april 2015, kl. 9.00-10.00 Til stede: Bygge og Anlæg: Sara og Jannick M. Film og Foto: Victor Kvintel, Danni Andersen og Kiwi Jagne Pædagogik

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'På vej til dansk - trin for trin'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'På vej til dansk - trin for trin' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Præsentation 1, s. 5-12 Snak om arbejde Øvelse 1. Spørgsmål og svar. Hvad passer sammen? Forbind med streger som vist. 1. Hvad hedder du? netto08@service.dk.

Læs mere

1. klasse. Vores klasse

1. klasse. Vores klasse 1. klasse Vores klasse Vores klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Psykisk arbejdsmiljø Psykisk og fysisk arbejdsmiljø Arbejdsmiljø og læringsstile Besøg i klassen Opgaver i hjemmet og

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

DeViKa. Velkommen til. Find ud af:

DeViKa. Velkommen til. Find ud af: Velkommen til DeViKa Find ud af: Hvem DeViKa er Hvilke tilbud DeViKa har til dig, også hvis du har særlige behov Hvordan du bestiller Hvornår og hvordan maden leveres Priser og betaling Kostråd Velkommen

Læs mere

fase 1 Håndværk forarbejdning

fase 1 Håndværk forarbejdning Fællesmål Kompetencemål Fællesmål Målpar (færdigheds- og vidensmål) Læringsmål for forløb (overordnet) Forslag til forløb Tegn på læring fase 1 Håndværk Arbejdsform: Eleven kan læse og arbejde håndværksmæssigt

Læs mere

Bilag 2 Modeller for skolemadsordninger

Bilag 2 Modeller for skolemadsordninger Bilag 2 Modeller for skolemadsordninger I dette bilag forsøger vi at give et overblik over forskellige skolemadsmodeller. Hvad karakteriserer de forskellige modeller? Hvad er deres styrker og svagheder?

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse. Med den står du stærkere, når du skal søge arbejde eller begynde på en ungdomsuddannelse.

Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse. Med den står du stærkere, når du skal søge arbejde eller begynde på en ungdomsuddannelse. Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse. Med den står du stærkere, når du skal søge arbejde eller begynde på en ungdomsuddannelse. Når du har afsluttet kombineret ungdomsuddannelse, er du erhvervsassistent

Læs mere

OPLÆG TIL SEMINAR FOR RKV I FORBINDELSE MED EUV. GASTRONOMERNE V/MARIANNE WRAAE ONSDAG D

OPLÆG TIL SEMINAR FOR RKV I FORBINDELSE MED EUV. GASTRONOMERNE V/MARIANNE WRAAE ONSDAG D OPLÆG TIL SEMINAR FOR RKV I FORBINDELSE MED EUV. GASTRONOMERNE V/MARIANNE WRAAE ONSDAG D. 23.09. INDTAG TO GANGE OM ÅRET FORÅR/EFTERÅR CA 1 MDR FØR OPSTART AF GF 2 TRE FAGLÆRER ER UDPEGET OG HAR UDARBEJDET

Læs mere

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på?

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på? Undervisningsdifferentiering v.h.a. IKT: Mercantec (levnedsmiddel) Dokumentation af læringsproces via PhotoStory inden for levnedsmiddel 1. Introside PR-side om forløbet. - Hvad er det vigtigt at slå på?

Læs mere

Gamle lege, knipling og papirfoldning for børnene - og så er der Peberkagehuskonkurrence!

Gamle lege, knipling og papirfoldning for børnene - og så er der Peberkagehuskonkurrence! EFTERÅRSFERIE PÅ HASLEV MUSEUM 12-18. oktober 2015 Gamle lege, knipling og papirfoldning for børnene - og så er der Peberkagehuskonkurrence! GRATIS ADGANG Se mere inde i folderen PROGRAM FOR HASLEV MUSEUMS

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Antal timer: 104 + 104 NR.6 + 8 Lærere: SS + PF - HP, TE Formålet med undervisningen: Målet for de unge er, at de bliver så selvhjulpne som

Læs mere

Arbejdspladslære Samarbejdslære

Arbejdspladslære Samarbejdslære KUU konference Arbejdspladslære Samarbejdslære Fokus på målene Holde eleverne aktive - Involvere eleverne mht. emner og metoder - Lytte til deres erfaringer - Interviews - Filme Fokus på produktionsplanlægning

Læs mere

Praktikmål for ernæringsassistentuddannelsen

Praktikmål for ernæringsassistentuddannelsen Praktikmål for ernæringsassistentuddannelsen Navn: Opstartsdato: Husk - ved afslutning af hvert praktikophold udfyldes skemaerne - ved første praktikophold afkrydses alle arbejdsfunktioner - at de efterfølgende

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

UEA (Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering) er et emne, der skal arbejdes med i 0.-9. klasse.

UEA (Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering) er et emne, der skal arbejdes med i 0.-9. klasse. 0. klasse Job UEA i 0. klasse UEA (Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering) er et emne, der skal arbejdes med i 0.-9. klasse. I UU København opfordrer vi alle skoler og klasser til at arbejde

Læs mere

Principper for mad- og måltider ved Børnehuset Troldblomst.

Principper for mad- og måltider ved Børnehuset Troldblomst. Principper for mad- og måltider ved Børnehuset Troldblomst. Hvorfor en Madkultur: Børnene opholder sig i institutionen i en stor del af deres vågne tid og har derfor brug for at have god energi til en

Læs mere

Velkommen til Sognets Hus

Velkommen til Sognets Hus Velkommen til Sognets Hus Fløng Byvej 16, Fløng 2640 Hedehusene Telefon: 46 56 27 49 Anvendelse af det nye Sognets Hus Udover konfirmand- og juniorkonfirmandundervisning, som kirkens præster og sognemedhjælper

Læs mere

2 Velkommen til skoleåret 2012-13!

2 Velkommen til skoleåret 2012-13! NYT SKOLEBLAD Dette er 1. udgave af Møllevangsskolens avis - vi har meget at fortælle og vores elever er helt sikkert de bedste til at fortælle det! Derfor er denne avis på skift skrevet af skolens elever.

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad.

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. catering conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. Vi har igennem en periode leveret en smule mad ud af huset. Det syntes vi, at vi er blevet så gode til, at vi gerne vil gøre noget mere

Læs mere

Kombineret Ungdomsuddannelse. Retningslinjer for præsentationsportfolio og portfolioprøve til brug for eksaminatorer og censorer.

Kombineret Ungdomsuddannelse. Retningslinjer for præsentationsportfolio og portfolioprøve til brug for eksaminatorer og censorer. Kombineret Ungdomsuddannelse Retningslinjer for præsentationsportfolio og portfolioprøve til brug for eksaminatorer og censorer. 1 Indledning Materialet tager udgangspunkt i BEK nr 793 af 23/06/2015 (Bekendtgørelse

Læs mere

Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse. Med den står du stærkere, når du skal søge arbejde eller begynde på en ungdomsuddannelse.

Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse. Med den står du stærkere, når du skal søge arbejde eller begynde på en ungdomsuddannelse. Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse. Med den står du stærkere, når du skal søge arbejde eller begynde på en ungdomsuddannelse. Når du har afsluttet kombineret ungdomsuddannelse, er du erhvervsassistent

Læs mere

Mad der smager af meget mere

Mad der smager af meget mere Din lokale madleverandør Mad der smager af meget mere Se mere på www.fælleskøkkenet.dk Fælleskøkkenet er en aktiv medspiller i lokalsamfundet som en god arbejdsplads, og fordi vi støtter initiativer, der

Læs mere

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad.

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. catering conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. Vi har igennem en periode leveret en smule mad ud af huset. Det syntes vi, at vi er blevet så gode til, at vi gerne vil gøre noget mere

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, 1,0 uge Niveau: Rutineret Praktisk erhvervsrengøring 2,0 uger Niveau: Avanceret Rengøringshygiejne

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

kombineret ungdomsuddannelse Facility del 1

kombineret ungdomsuddannelse Facility del 1 Mål niveau Facility del 1 Begynder Gennemført Begynder: Arbejder regelorienteret / opskriftorienteret Deltageren har arbejdet med teknikken/funktionen, men skal have præcise instruktioner. Elevens navn

Læs mere

Indledende information

Indledende information Indskoling Café Indledende information Vi anbefaler at læse forløbet godt igennem i god tid, inden det påbegyndes. I det følgende er der lidt informationer, som kan være relevante at tage højde for i god

Læs mere

Værkstedet Søndervang Stenager 9, Ulkebøl 6400 Sønderborg Tlf. 8872 4471

Værkstedet Søndervang Stenager 9, Ulkebøl 6400 Sønderborg Tlf. 8872 4471 Værkstedet Søndervang er et beskyttet værksted under Sønderborg Kommune, Social og Senior, beliggende i Sønderborg. Der arbejder 80 borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og senhjerneskadede

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Mad på plejecenter Kvalitetsstandard 2017

Mad på plejecenter Kvalitetsstandard 2017 Mad på plejecenter Kvalitetsstandard 2017 Hvad indeholder mad og måltider? Mad og måltider på plejecenter På alle plejecentre i Allerød Kommune er der døgnforplejning. Det er plejecentrets ansvar, at tilbyde

Læs mere