Banenorm BN Projektering, tilstand og eftersyn af sporskifter og sporskæringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Banenorm BN1-14-2. Projektering, tilstand og eftersyn af sporskifter og sporskæringer"

Transkript

1 Udgivet Overordnet ansvar Lars Forsting Side 1 af 64 Ansvar for indhold Bo Nielsen Ansvar for fremstilling Niels Fischer-Nielsen Projektering, tilstand og eftersyn af sporskifter og sporskæringer Banenorm BN1-14-2

2 Udgivet Side 2 af 64 Jnr.: INDHOLD 1. INDLEDNING 5 2. IKRAFTTRÆDEN 6 3. OVERGANGSBESTEMMELSER 6 4. REFERENCER 6 5. DEFINITIONER 7 6. DESKRIPTORER ANVENDELSESOMRÅDE DISPENSATION HISTORIK BESIGTIGELSE OG BEDØMMELSE Sikkerhedseftersyn type 1 (Fast periodisk eftersyn) Sikkerhedseftersyn type 2 (Kontrolmåling) Sikkerhedseftersyn type 3 (Akut eftersyn) Vedligeholdelseseftersyn SKIFTE AF SPOR OG KØREVEJE Skifte af spor, sportekniske funktionskrav Køreveje, sportekniske funktionskrav PASSAGE AF SPORSKIFTER OG SPORSKÆRINGER (SPORTEKNISKE FUNKTIONSKRAV) 22

3 Udgivet Side 3 af OVERORDNEDE KRAV TIL SPORSKIFTER OG SPORSKÆRINGERS OPBYGNING OG BESTANDDELE Generelt Krav ved projektering af nye sporskiftetyper eller ændringer på eksisterende sporskiftetyper SPORSKIFTERS OG SPORSKÆRINGERS BELIGGENHED OG GEOMETRI Beliggenhed Geometri TUNGE- OG HJERTESPIDSTILSLUTNING Generelt Tilslutning tunge Tilslutning ved bevægelig hjertespids Krav til slid på tunge og sideskinne KONTROLMÅLING Kontrolmål TILSTANDSKRAV TIL ENKELTDELE Generelt Tilstandskrav til befæstelser Tilstandskrav til skinner Tilstandskrav til tunger/sideskinne Tilstandskrav til tvangskinner og krydsninger 50

4 Udgivet Side 4 af Tilstandskrav til samlinger Tilstandskrav til sveller Tilstandskrav til ballast HÅNDBETJENTE, IKKE CENTRALSIKREDE SPORSKIFTER BILAG 1: KONTROL AF TUNGESLID OG AFSKALLINGER (NORMATIVT) 52 Bilag 1a Skabelon for slidmåling ved tungespids og inde på tunge 53 Bilag 1b Slidkontrol af sideskinne og tungespids 54 Bilag 1c Kontrol af afskallinger inde på tunge BILAG 2: NOMINELLE VÆRDIER AF KONTROLMÅL I SPORSKIFTER VED BANEDANMARK (INFORMATIVT) 57 Bilag 2a: Nominelle værdier for sporskifter med overbygning UIC Bilag 2a-1: UIC60 enkle sporskifter på træsveller 58 Bilag 2a-2: UIC60 enkle sporskifter på træsveller med bevægelig hjertespids, enkle sporskifter på betonsveller, enkle sporskifter på betonsveller med bevægelig hjertespids, krydsningssporskifter, sporskæringer 60 Bilag 2b: Nominelle værdier for sporskifter med overbygning DSB Bilag 2d: Nominelle værdier for sporskifter med overbygning med rilleskinner 64

5 Udgivet Side 5 af INDLEDNING Denne banenorm fastsætter regler og krav på BN1-niveau for sporskifter og sporskæringer med henblik på den sikkerhedsmæssige vurdering af tilstand og vedligeholdelse. På baggrund af hastighedsintervaller fastsætter banenormen differentierede krav til beliggenhed, geometri, til de enkelte dele såsom sveller, befæstelse, skinner, samlinger og større enkeltdele. Banenormen omfatter følgende områder og dele af sporskifter: Sveller. Befæstelser. Forende, bagende, tunge-, mellem-, krydsningsparti. Skinnestød. Alle dele hvor der forekommer hjul-/skinnekontakt. Grænsefladen til fagområde sikring er udfræsning i tungefod for placering af huller for træk-, kontrol- og låsestænger. De nævnte stænger er ikke omfattet af denne banenorm, men de nævnte huller med bøsninger er omfattet. Benævnelsen sporskifter benyttet efterfølgende i denne banenorm dækker både sporskifter og sporskæringer med mindre andet er nævnt i teksten. Banenormen er udarbejdet i henhold til Banenorm BN2 1 Struktur, udseende og udvikling af Banenormer, hvor normniveauerne BN1, BN2 og BN3 er definerede. Udgivet af: Banedanmark Amerika Plads 15 Fordeling: Banedanmark Drift, Trafiksikkerhed 2100 København Ø Jernbanegade 2A 7000 Fredericia Tlf.:

6 Udgivet Side 6 af IKRAFTTRÆDEN Banenormen træder i kraft ved udgivelsen. Banenormen ophæver nedennævnte regler (Se dog afsnit 3 overgangsbestemmelser): Sporregler af 1987 afsnit , samt tillæg 6F, figur 1a og figur 1b. Ordre O, afsnittene (undtagen regler om sporspærrer), 3.2.5, 3.2.6, og bilag 1. SN 139 V nr. 0841, afsnittene 1.1, 1.2, 1.3 og 3.8 (sidste sætning). VN 100/110 rombelåse afsnit 1, d. Teknisk meddelelse Spor Nr. 01/ Eftersyn af aflåste sporskifter. Teknisk meddelelse Spor Nr. 01/ Tilladte tolerancer i forbindelse med kontrolmåling af sporskifter og sporskæringer. 3. OVERGANGSBESTEMMELSER Der gælder nedennævnte overgangsbestemmelser i nærværende banenorm: Målinger i sporskifter fra før banenormens ikrafttræden vil være gyldige iht. ovennævnte i afsnit 2 oplistede regler, ordrer og normer indtil ny opmåling er foretaget i henhold til terminerne givet i nærværende banenorm. Vurderinger af sporskifter foretaget før banenormens ikrafttræden i forbindelse med vedligeholdelseseftersyn vil være gyldige indtil næste eftersyn er foretaget i henhold til terminerne i nærværende banenorm. Registreringer af e-, e 1 - og e 2 -kontrolmål gældende for kvalitetsklasse A1, A, B, C og D indenfor tolerancerne +5 mm / 3 mm er gyldige frem til den Herefter gælder tolerancerne for e-, e 1 - og e 2 -kontrolmålene i afsnit 16.1 for alle kvalitetsklasser. 4. REFERENCER Nogle steder henviser banenormen til andre bestemmelser. Enten skrives [bestemmelsens navn] eller et nummer [nr.]. Betydningen af nummeret kan findes nedenfor. Hvis der ikke er nævnt andet, gælder sidst udsendte version af det, der refereres til.

7 Udgivet Side 7 af 64 Med mindre andet er nævnt, gælder at referencer er normative på BN1- eller BN2-niveau afhængig af den sammenhæng de optræder i; i.e. at for BN1-referencer med BN2-afsnit er disse afsnit også i forhold til nærværende banenorm at regne som BN2-regler. Kommende normer er angivet i (rund)-parentes. Referencer til kommende normer er først gyldige når pågældende norm er trådt i kraft. [1] Banenorm BN1 38 Sporbeliggenhedskontrol og sporkvalitetsnormer, Banedanmark. [2] BN1-107 Skinner, eftersyn og tilstand, Banedanmark [3] Sporregler 1987, afsnit 6.03 Stødpleje, Banedanmark. [4] Sporregler 1987, Tillæg 6C, Banedanmark. [5] Arbejdsanvisning for skæring og boring af skinner, september 1991, DSB Banetjenesten (Nu Banedanmark) (Fremtidig banenorm BN1 61 Generelle regler for svejsning, boring og skæring i spor, Banedanmark). [6] Banenorm BN1 6 Tværprofiler for ballasteret spor, Banedanmark. [7] Banenorm BN2 15 Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer, Banedanmark (Normativ på BN2-niveau). [8] TIB Tjenestekøreplanens Indledende Bemærkninger, Banedanmark. [9] EN Railway Applications. Track, Switches and Crossings. Part 9 afsnit 5.3.2, , og , CEN [10] EN 13481, del 1-7 Railway Applications. Track, Performance Requirements for Fastening Systems, CEN Henvisning til normaltegning blad nr refererer til Banedanmarks sportekniske normaltegningssystem. 5. DEFINITIONER Nr. Begreb Definition 5.01 Angstlaske Laske til sikring af svejsning mellem tunge og skinne i tungepartiet Anlægsflade Anlægsfladen defineres som den flade, hvor tungen og sideskinnen eller hjertespidsen og vingeskinnen er høvlet til indbyrdes anlæg.

8 Udgivet Side 8 af 64 Nr. Begreb Definition 5.03 Befæstelse Betegnelsen anvendes om skinnens fastgørelse til underlag og eller svelle. Der findes en række forskellige befæstelsestyper Befæstelsessted Et af de steder i et sporskifte hvor skinner, tvangskinner eller krydsning er fastgjort til svellerne (inklusive evt. underlagsplader), eller de steder hvor der i krydsningen er en tværgående bolt. I afsnit 17.1 er der angivet en detaljeret afgrænsning af befæstelsessteder Bevægelig hjertespids Omlægningsbar del af krydsning. Herved elimineres det føringsløse stykker, som findes i faste krydsninger. Se figur Drevsveller Betegnelse for sveller som er placeret omkring trækstænger samt som er forlænget ud til siden, og hvorpå drev monteres. Kan også være betegnelse for hul svelle hvori træk- og kontrolstænger er placeret Dækning af tungespids Udtryk som beskriver, om den tilliggende tungespids set oppe fra - er dækket af sideskinnen Fejlsted Fejlbehæftet befæstelsessted (definition 5.04). I afsnit 17.2 er der angivet en detaljeret afgrænsning af fejlsteder Fjederbøjle Komponent til elastisk befæstelse af sideskinnen under glidestole Fjederklemme Komponent til fastholdelse af skinne Glidestol Plade hvorpå tungen kan glide I-krummet sporskifte I I-krumme sporskifter er stamsporet krummet i samme retning som det afvigende spor Isolerklæbestød Lasket og limet skinnestød som elektrisk isolerer de to skinneender fra hinanden Klemplade Komponent til fastholdelse af skinne på ribbeunderlagsplade Klempladebolt Komponent, som sammen med klemplade fastholder skinnen på ribbeunderlagsplade. 5,16 Klæbestød Lasket og limet skinnestød.

9 Udgivet Side 9 af 64 Nr. Begreb Definition 5.17 Krumningsradius Den radius, som sporskiftets stamspor er krummet til. Ved placering i kurve er det nødvendigt at krumme et almindeligt sporskifte med ret stamspor således at stamsporets radius svarer til sporets radius pågældende sted. Når et sporskifte krummes, ændres også radius i dette Kørekant En skinnes kørekant regnes beliggende 14 mm under SO-planet Krydsning, enkelt, dobbelt, særlig Større komponent i sporskiftet, hvor skinnestrengene krydser hinanden. Se henholdsvis figur 5.1, 5.2, og Krydsningssporskifte Se figur Ledevidde Mål fra ledende komponent, typisk fra en tvangsskinne til modstående kørekant (hjertespids). Se figur Neutraltemperaturområdet Temperaturintervallet fra +15 C til +29 C indenfor hvilket, skinnerne i et langskinnespor skal være spændingsfrie Næb Skinnemateriale presset udover skinnens ende ved skinnestød Overbygningstype Betegnelse for samhørende skinne-, svelle- og befæstelsestype Ribbeunderlagsplade Også kaldet underlagsplade eller UPL. Stålplade med to ribber hvor i mellem skinnen placeres Sideskinne Skinne langs tunge eller tvangskinneprofil, se figur 5.1 og Skinnepletter Områder på skinneoversiden, som adskiller sig fra skinnen i øvrigt pga. farven, slid eller anden årsag Skæg Skinnemateriale som over langs er valset ud over skinnens sider Splitter Komponent i rombelåse med sikkerhedsmæssig betydning Sporrille Rille i rilleskinne, tvangskinne, mellem fraliggende tunge og sideskinne mv.

10 Udgivet Side 10 af 64 Nr. Begreb Definition 5.31 Sporskifte Betegnelsen bruges, hvis ikke andet er nævnt, som en generel betegnelse for almindelige enkle sporskifter (se figur 5.1 og 5.2), hele og halve krydsningssporskifter samt forsatte sporskifter. I sikkerhedsmæssig forstand består et sporskifte af forende (typisk 5 eller 8 sveller med samme overbygningstype som i sporskiftet i øvrigt), tungeparti, mellemparti, krydsningsparti og bagende (et antal sporskiftesveller i overlængde - også kaldet langtømmer - med samme overbygningstype som i sporskiftet i øvrigt) Sporskiftedrev Maskinel anordning der giver kraft til omstilling af sporskiftetunger eller bevægelig hjertespids Sporskifte, forsat Se figur

11 Udgivet Side 11 af 64 Nr. Begreb Definition 5.34 Sporskifte, højre Se figur 5.1. Et sporskifte er normalt opbygget med et lige stamspor og et krumt afvigende spor med kurve udformet som en cirkelbue. Et sådant sporskifte kaldes et enkelt sporskifte. Hvis det afvigende spor set fra tungespidsen drejer til højre, benyttes betegnelsen højre sporskifte.. Figur 5.1 Betegnelser i enkelt højre sporskifte.

12 Udgivet Side 12 af 64 Nr. Begreb Definition 5.35 Sporskifte, venstre Se figur 5.2. Et sporskifte er normalt opbygget med et lige stamspor og et krumt afvigende spor med kurve udformet som en cirkelbue. Et sådant sporskifte kaldes et enkelt sporskifte. Hvis det afvigende spor set fra tungespidsen drejer til venstre, benyttes betegnelsen venstre sporskifte. Figur 5.2 Betegnelser i enkelt venstre sporskifte Sporskiftekort Ethvert sporskifte har ét tilhørende sporskiftekort, som definerer dette specifikke sporskifte. På sporskiftekortet er skema, hvorpå målinger af kontrolmål samt andre data angående sporskiftet anføres Sporskifteradius Radius i et sporskiftets afvigende gren.

13 Udgivet Side 13 af 64 Nr. Begreb Definition 5.38 Sporskiftestok Værktøj der benyttes ved kontrol af tungetilslutning Sporskæring En sporkonstruktion, hvor to spor skærer hinanden Sporvidde Det vinkelrette mål mellem indersiderne af skinnerne, målt 14 mm under skinneoverside Spændingsudligning Længdeændringer af skinnerne der skal sikre deres spændingsfrie tilstand indenfor neutraltemperaturområdet Stempelstænger Komponent i rombelåse Stød Samling af skinneender Støttelaske En komponent i overbygning Cr. Støtter sideskinne Svelleafstand Den vinkelrette afstand fra svellemidte til svellemidte Tap Underlagsplader med tap, som passer op i et udfræset hul i sideskinne og tunge, til fastholdelse af tunge og sideskinne indbyrdes T-bolt Tværbolt til samling af krydsninger, montering af tungestøtter mv Trugsveller Type af drevsveller, hvor svellerne er indbyrdes forbundne således, at der dannes et trug omkring trækstænger. Kan også være betegnelse for hul svelle hvori træk- og kontrolstænger er placeret Tungerulle Rulle hvorpå tungen ruller ved omstilling Tungestøtte Afstandsklods fastgjort på kroppen af sideskinnen. Støtter tilliggende tunge og evt. tilliggende bevægelig hjertespids Tungespænd Tungespændet er den modstand mod bevægelse, som opstår når tungen søges bevæget horisontalt væk fra den spændingsløse tilstand Tungespillerum Afstand mellem tungespids og sideskinne, målt vinkelret på tungens og sideskinnens anlægsflader, se figur Tvangskinne Større komponent i sporskiftet, som sikrer modstående hjul i et hjulpar at passere hjertespidsen i en krydsning på den rigtige side. En tvangskinne består af et tvangskinneprofil og en sideskinne almindeligvis monteret på fælles underlagsplader. Se figur 5.1 og 5.2.

14 Udgivet Side 14 af 64 Nr. Begreb Definition 5.54 Tvangskinnestol En ud af flere opsvejste eller støbte konstruktioner til fastholdelse af tvangskinneprofilet U-krummet sporskifte I U-krummet sporskifter er stamsporet krummet i modsat retning af det afvigende spor. 6. DESKRIPTORER Bevægelig hjertespids Mellemparti Sporvidde Forsat sporskifte Sideskinne Tungeparti Kontrolmåling Sikkerhedseftersyn Tungespillerum Krydsningsparti Sporskifte Tungetilslutning Krydsningssporskifte Sporskiftekort Tvangskinne Ledevidde Sporskæring Vedligeholdelseseftersyn 7. ANVENDELSESOMRÅDE Banenormen gælder for alle i drift værende spor under Banedanmarks ansvar som infrastrukturforvalter. Kravene i nærværende banenorm er opdelt i kvalitetsklasser S, E, D, C, B, A og A1, som anført i [1].

15 Udgivet Side 15 af 64 Kvalitetsklasse Sportype Hastighed (km/h) A1 Hoved- og togvejsspor 200 < V 250 A Hoved- og togvejsspor 160 < V 200 B Hoved- og togvejsspor 120 < V 160 C Hoved- og togvejsspor 80 < V 120 D Hoved- og togvejsspor 40 < V 80 E Hoved- og togvejsspor V 40 S Sidespor V DISPENSATION Dispensationer og tilladelse til afvigelse fra gældende BN1-krav i nærværende banenorm kan kun gives af Banedanmarks normansvarlige sektionschef efter godkendelse af Trafikstyrelsen for jernbane og færger. 9. HISTORIK Der er ingen historik, da det er første udgivne udgave. 10. BESIGTIGELSE OG BEDØMMELSE Fastsættelsen af, om sporskiftet er sikkerhedsmæssigt i orden sporteknisk set, skal foretages i henhold til krav i nærværende banenorm. Der skal udføres 4 former for eftersyn af sporskifter og sporskæringer: Sikkerhedseftersyn type 1, også kaldet fast periodisk eftersyn.

16 Udgivet Side 16 af 64 Sikkerhedseftersyn type 2, også kaldet kontrolmåling. Sikkerhedseftersyn type 3, også kaldet akut eftersyn, der gennemføres ved overskridelse af max/min-fejl i kvalitetsklasse S og E. Vedligeholdelseseftersyn Sikkerhedseftersyn type 1 (Fast periodisk eftersyn) Indhold af eftersynet Ved dette eftersyn skal følgende efterses og bedømmes i det enkelte sporskifte: Generel visuel bedømmelse af sporskiftets tilstand. Note Følgende objekter kan indgå i den visuelle bedømmelse: - Observer efter løse, defekte og knækkede bolte, skruer, befæstelser. - Skinnernes tilstand, skinnepletter, er skinnerne hele. - Samlingernes tilstand. - Løse tungeruller. - Hjertespidsens tilstand. - Fremmedlegemer. - Unormalt slid. - Svellers understopning - Ballastprofil Tungetilslutning ved alle tungespidser/hjertespidser samt ved tungestøtter. At nøgleaflåste sporskifter ikke kan aflåses i urigtig stilling. Dækning af tunge. Fraliggende tunge, om der er tegn på, at hjul rammer tungens bagside. Sporskiftets funktion, smøringen og om tunger bevæger sig uden modstand samt specielt om tungen flytter sig, som den skal på de sidste glidestole før fastgørelse. Note Ved minimum hvert 4. eftersyn bør sporskiftet observeres under togpassage. Dokumentation for sikkerhedseftersyn type 1 skal indeholde følgende oplysninger:

17 Udgivet Side 17 af 64 Dato for eftersynet med en entydig identifikation af pågældende sporskifte. Konkret angivelse af om der på ovenstående eftersynspunkter er intet at bemærke eller bemærkning, med en tilsvarende kort beskrivelse af den observerede uregelmæssighed. Underskrift af den der har gennemført eftersynet, der herved erklærer, at eftersynet er gennemført som i henhold til gældende regler. Dokumentation for sikkerhedseftersyn type 1 skal opbevares i 5 år hos den enhed, der gennemfører eftersynet, og den skal være tilgængelig for den teknisk driftsansvarlige for spor. For Sikkerhedseftersyn type 1, skal det fremhæves, at der er tale om en kontrol af tungetilslutning samt en generel visuel bedømmelse af sporskiftets tilstand. Observeres en uregelmæssighed i henhold til ovennævnte punkter, skal der efterfølgende ske en opfølgning for pågældende uregelmæssighed som anført i afsnit Eftersynsterminer For sikkerhedseftersyn type 1 gælder følgende eftersynsterminer: Sikkerhedseftersyn type 1 Hyppighed (minimum) Maksimalt interval mellem to eftersyn Centralsikrede sporskifter 26 gange pr. år 3 uger Usikrede sporskifter 4 gange pr. år 4 mdr. Tabel Eftersynsterminer for sikkerhedseftersyn type 1 (Fast periodisk eftersyn) 10.2 Sikkerhedseftersyn type 2 (Kontrolmåling) Eftersynets indhold Ved sikkerhedseftersyn type 2 skal foretages følgende kontrolmåling, bedømmelse og registrering: Måling af sporvidde, ledevidder og sporriller. De enkelte mål defineres i afsnit 16. Sikkerhedsbedømmelse af sporskiftet på baggrund af kontrolmålene og deres tolerancer. Udfyldelse af sporskiftekort (eller elektronisk dataregistrering). Nødvendige data for specificering af sporskiftet (normaltegning blad nr., placering, overbygning, sporskifte type, krumning, drev, udvekslinger mv.).

18 Udgivet Side 18 af 64 Registrering af alle målte sporvidder, ledevidder og sporriller og dato for registrering. Dokumentation af sikkerhedseftersyn type 2 skal ske i form af udfyldt sporskiftekort eller ved en anden af Banedanmark godkendt registreringsform. Dokumentationen skal opbevares indtil sporskiftet fornyes hos den enhed, der gennemfører eftersynet, og den skal være tilgængelig for den teknisk driftsansvarlige for spor Eftersynets terminer For sikkerhedseftersyn type 2 gælder følgende eftersynsterminer: Sikkerhedseftersyn type 2 Hyppighed (minimum) Maksimalt interval mellem to eftersyn Centralsikrede sporskifter V> 1 gang pr. år 16 måneder 120 km/h Centralsikrede sporskifter 1 gang pr. 2 år 28 måneder V 120 km/h Usikrede sporskifter 1 gang pr. 5 år 64 måneder Tabel Eftersynsterminer for sikkerhedseftersyn type 2 (Kontrolmåling) Efter indgreb og inden ibrugtagning skal et sporskifte kontrolmåles, og sporskiftekort udfyldes eller registrering foretages ved anden af Banedanmarks teknisk systemansvarlige godkendt registreringsform. Ved et indgreb i et sporskifte forstås alle tiltag eller arbejder i sporskiftet, som kan have påvirket sporskiftets geometri. Som f.eks. Udveksling af større komponenter som f.eks. et halvt tungeparti, en krydsning eller lignende. Svelleudveksling i et omfang svarende til de enkelte sporskiftedele. Efterspænding.

19 Udgivet Side 19 af Sikkerhedseftersyn type 3 (Akut eftersyn) Eftersynets indhold Denne type eftersyn skal udføres ved konstatering af overskridelse af krav til max/min-fejl i kvalitetsklasse E og S samt efter afsporing og opskæring. Ved dette eftersyn skal efterses, bedømmes og måles: Tilslutning ved tungespids/hjertespids samt ved tungestøtter. Dækning af tunge. Tungetilslutning over hele anlægsfladen. Tilstanden af enkeltdele og befæstelser. Måling af sporvidde, ledevidder og sporriller med tilhørende udfyldelse af sporskiftekort. Dokumentation for sikkerhedseftersyn type 3 skal indeholde: Oplysning om tidspunkt, sporskifte-identifikation og hvem, der har gennemført eftersynet. Oplysning om tidspunkt og omfang af iværksatte driftsindskrænkninger. Aktuelt udfyldt sporskiftekort og dokumentation svarende til sikkerhedseftersyn type 1. Dokumentationen skal opbevares i 5 år hos den enhed, der gennemfører eftersynet, og den skal være tilgængelig for den teknisk driftsansvarlige for spor. I tilfælde af at et eller flere krav for kvalitetsklasse S og E er overskredet gælder, at driften kan opretholdes med hastighed V 40 km/h i op til 3 døgn efter konstateret overskridelser af krav for kvalitetsklasse S og E hvis følgende forudsætninger er opfyldt: Sporskiftet er besigtiget af en teknisk driftsansvarlig for spor eller anden bemyndiget person, som har verificeret efterfølgende forhold. Kun tolerancer for et eller flere af kontrolmålene y og y 1, b og b 1, c og c 1, i og i 1, d og d 1, h, h 1 og h 2 samt p og p 1 må være overskredet, idet sporvidden skal overholde krav til max/min-fejl i henhold til [1]. Vedrørende tilslutning af tunge/bevægelig hjertespids og dækning af tunge/bevægelig hjertespids, så må kun tilslutning langs anlægsflade og tilslutning til tungestøtter være overskredet.

20 Udgivet Side 20 af 64 En teknisk driftsansvarlig for spor eller en anden bemyndiget person har vurderet, at overskridelserne af tilstandskrav til enkeltdele og befæstelser er sikkerhedsmæssigt forsvarlige for en kort periode på maksimalt 3 døgn. Note Af ovennævnte kan udledes, at krav til tungespillerum ved tungespids og tilslutning ved bevægelig hjertespids samt tolerancer for kontrolmål a, e, e 1 og e 2, k og k 1, l og l 1, m og m 1 samt r og r 1 altid skal være overholdt Vedligeholdelseseftersyn Eftersynets indhold Ved vedligeholdelseseftersyn skal fastsættes nødvendig vedligeholdelse dels af hensyn til sikkerheden, dels af hensyn til sporskiftets levetid. Et vedligeholdelseseftersyn består af en sporteknisk og en svejseteknisk vurdering. Kravene til de parametre, eftersynet indeholder, er beskrevet i afsnit Dokumentation for vedligeholdelseseftersyn skal foreligge i form af udfyldt vedligeholdelsesskema eller anden af Banedanmark godkendt registrering. Dokumentation for vedligeholdelseseftersyn skal opbevares i 5 år hos den enhed, der gennemfører eftersynet, og den skal være tilgængelig for den teknisk driftsansvarlige for spor. Note I denne banenorm er anført de sikkerhedsmæssige krav til tilstanden af sporskifter. I [7] er Banedanmarks yderligere krav (BN2-niveau) vedrørende vurdering af tilstand og vedligeholdelse af sporskifter anført Sporteknik Vedligeholdelseseftersynets sportekniske vurdering skal indeholde: Kontrol af tungetilslutning over hele anlægsfladen. Kontrol af tilslutning til tungestøtter. Vurdering af komponenters tilstand. Vurdering af slid på tungespids, på bagside tunge, på tvangskinne og på hjertespids. Vurdering af ballastens tilstand. Vurdering af svellers tilstand.

21 Udgivet Side 21 af 64 Vurdering af sporskifte på baggrund af data fra sporskiftekort. Vurdering af behov for justering. Bedømmelse af behov for vedligeholdelsesindsats på sporskiftet på baggrund af kontrolmålingen. Vurdering af restlevetid for komponenter, større jerndele og for hele sporskiftet. Vurdering af behov for vedligeholdelse af afvanding. Udfyldelse af dokumenter til kvalitetsdokumentation Svejseteknik Vedligeholdelseseftersynets svejsetekniske vurdering skal indeholde: Måling og/eller visuel vurdering af tungeslid. Vurdering af behov for retning af tunge. Vurdering af behov for pålægssvejsning og afslibning af alle dele af sporskiftet. Vurdering af samlinger (svejste, laskede, isolerklæbestød, klæbestød). Bedømmelse af behov for vedligeholdelsesindsats på sporskiftet på baggrund af kontrolmålene og deres tolerancer samt ovennævnte øvrige vurderinger. Udfyldelse af dokumenter til kvalitetsdokumentation Eftersynets terminer For vedligeholdelseseftersyn gælder følgende eftersynsterminer: Vedligeholdelseseftersyn Hyppighed (minimum) Maksimalt interval mellem to eftersyn Centralsikrede sporskifter 1 gang pr. år 16 måneder Usikrede sporskifter 1 gang pr. 2 år 28 måneder Tabel Eftersynsterminer for Vedligeholdelseseftersyn

22 Udgivet Side 22 af SKIFTE AF SPOR OG KØREVEJE 11.1 Skifte af spor, sportekniske funktionskrav I driftssituationen skal rullende materiel have mulighed for at benytte alle kørselsmuligheder i et sporskifte. Dette indebærer: At sporskiftet skal kunne omstilles til alle ønskede køreveje. At sporskiftet overholder alle krav i nærværende BN1- banenorm. Såfremt disse funktionskrav ikke er overholdt, skal der ske en opfølgning som beskrevet i efterfølgende i afsnit Køreveje, sportekniske funktionskrav Alle køreveje i et sporskifte skal i driftssituationen kunne befares med de specificerede hastigheder og togtyper. Dette indebærer, at enhver indstillet kørevej i et sporskifte skal overholde alle krav i nærværende BN1- banenorm. Såfremt disse funktionskrav ikke er overholdt, skal der ske en opfølgning som beskrevet i efterfølgende i afsnit PASSAGE AF SPORSKIFTER OG SPORSKÆRINGER (SPORTEKNISKE FUNKTIONSKRAV) Rullende materiel må under passage af sporskifter med tilladt hastighed ikke blive påført uacceptable og skadelige belastninger. Såfremt sporskiftet overholder krav i henhold til nærværende banenorm, anses sporskiftet at opfylde foranstående krav, om ikke at påføre det rullende materiel uacceptable belastninger.

23 Udgivet Side 23 af OVERORDNEDE KRAV TIL SPORSKIFTER OG SPORSKÆRINGERS OPBYGNING OG BESTANDDELE 13.1 Generelt Generelt skal et sporskifte primært af hensyn til holdbarhed være opbygget således, at sporets elasticitet er med mindst mulig variation hen gennem sporskiftet samt således, at effektiv vedligeholdelse tilgodeses mest muligt. Alle eksisterende sporskiftertyper angivet på normaltegning blad nr samt blad nr kan umiddelbart anvendes. Note : I bilag 2a og 2b fremgår en liste over de eksisterende sporskiftetyper, der er udarbejdet på grundlag af normaltegning blad nr og blad nr Indførelse af nye sporskiftertyper eller ændringer på eksisterende typer skal godkendes jf afsnit 8 i denne banenorm, og i øvrigt foregå som beskrevet i det følgende, dog således at kun regler/krav, der er relevante for pågældende ændring, skal dokumenteres og godkendes. Ved bygning af hele sporskifter eller dele af sporskifter gælder kravene listet under afsnit Note I [7] er der givet mere restriktive virksomhedsrelaterede BN2-krav til bygning og etablering af hele sporskifter og dele af sporskifter. Ved genanvendelse af hele sporskifter eller dele af sporskifter gælder kravene listet under afsnit Note I [7] er der givet mere restriktive virksomhedsrelaterede BN2-krav til genanvendelse af sporskifter og sporskiftedele. Udviklingen af en sporskiftekonstruktion skal ske iht [9] og opdeles i fire trin: Generel geometrisk udformning herunder fastsættelse af funktionelle og sikkerhedsmæssige dimensioner. Hovedkonstruktion. Note Ved ændringer i eksisterende sporskiftetyper skal der vedrørende normativ svelleafstand tages udgangspunkt i gældende normaltegning. Ved nye sporskiftetyper skal der for svelleafstand gennemføres en særskilt sikkerhedsmæssig argumentation i forbindelse med typegodkendelsen.

24 Udgivet Side 24 af 64 Delkonstruktioner. Kontrol Krav ved projektering af nye sporskiftetyper eller ændringer på eksisterende sporskiftetyper Generelt I efterfølgende afsnit fastsættes BN1-krav til funktionsmæssige dimensioner vedrørende generel geometrisk udformning. Note I [7] gives en række mere restriktive virksomhedsrelaterede BN2-dimensioner for almindelige og krumme sporskifter. Nye befæstelser skal dimensioneres i henhold til [10] Funktionsmæssige dimensioner Nedenstående funktionsmæssige dimensioner skal fastsættes i forbindelse med projektering af nye sporskiftekonstruktioner. De skal godkendes af Banedanmarks normansvarlige sektionschef indenfor de i afsnit 15 og 16 givne sikkerhedsmæssige grænser. Fri hjulpassage i tungeparti. Afstand mellem bagkant fraliggende tunge og sideskinne. Ledevidde ved hjertespids. Fri hjulpassage i krydsningsparti med fast hjertespids. Fri hjulpassage ved tvangs- og vingeskinneindløb. Ledevidde ved dobbeltkrydsninger. Fri hjulpassage i krydsningsparti med bevægelig hjertespids. Forsænkning af tungespids. Vandret forskydning af tungespids.

25 Udgivet Side 25 af SPORSKIFTERS OG SPORSKÆRINGERS BELIGGENHED OG GEOMETRI 14.1 Beliggenhed Kravene til sporskifters beliggenhed er som til sporet i øvrigt, se [1]. For sikkerhedsmæssige krav til sporvidde i sporskifter gælder endvidere krav listet i afsnit 16 i nærværende BN1-banenorm. Optræder der forskellige krav til sporvidde i forskellige banenormer, er det de mest restriktive krav, som er gældende. Kravene til beliggenhed gælder for enhver kørevej i sporskiftet for denne kørevejs hastighed Geometri For radius i sporskifters afvigende spor gælder R 150 m. Dog gælder for eksisterende rilleskinnesporskifter at kravet for minimumsradius er 134 m. 15. TUNGE- OG HJERTESPIDSTILSLUTNING 15.1 Generelt I det følgende er anført hvilke sikkerhedsmæssige geometriske krav, som gælder for tilliggende tunge og tilliggende bevægelig hjertespids. Såfremt sikkerhedstolerancen i en kvalitetsklasse konstateres overskredet, skal hastigheden nedsættes svarende til næste relevante klasse. Laveste klasser er klasser S og E. Overskrides tolerancer for klasser S og E, må pågældende spor i sporskiftet ikke befares før sporskiftet er besigtiget af en teknisk driftsansvarlig, spor eller anden bemyndiget person. Overskrides tolerancen for kvalitetsklasser S og E, skal pågældende spor i sporskiftet straks aflåses med låsebolte, og pågældende spor spærres for trafik. I særlige tilfælde kan driften dog opretholdes som anført i afsnit Note Ved af overskridelse af kvalitetsklasser S og E skal man trafikalt forholde sig som beskrevet i Banedanmarks Sikkerhedsreglement af 1975.

Banenorm BN2-15-2. Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer

Banenorm BN2-15-2. Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer Udgivet 01.03.2008 Overordnet ansvar: Klaus Bergman Godkendt 21.12.07 Ansvar for indhold: Bo Nielsen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse

Læs mere

Banenorm BN1-66-2. Langskinnespor. Spændingsudligning og indgreb i spændingsudlignet spor

Banenorm BN1-66-2. Langskinnespor. Spændingsudligning og indgreb i spændingsudlignet spor Udgivet 01.07.2013 Overordnet ansvar: SPK Godkendt 24.03.2013 Ansvar for indhold: CARA Ansvar for fremstilling: NFN Antal sider i alt: 47 Banenorm BN1-66-2 Langskinnespor. Spændingsudligning og indgreb

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

Banenorm BN1-38-5a. Sporbeliggenhedskontrol og sporkvalitetsnormer. (Udkast 11.07.2013)

Banenorm BN1-38-5a. Sporbeliggenhedskontrol og sporkvalitetsnormer. (Udkast 11.07.2013) BN1-38-5a Godkendt til intern høring Udgivet: xx.xx.20xx Overordnet ansvar: f/spk jbnc Jacob Bech Nicolaisen 12.07.13 Godkendt: yy.yy.20yy Ansvar for indhold: bnie Bo Nielsen 12.07.13 13-00109 Ansvar for

Læs mere

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Udgivet 18.09.2009 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Banenorm BN1-173-1

Læs mere

Bilag 10 Spor. Særlig Krav til Spor dokumentation. 01-02-2015 Bilag 10 Særlig Krav til Spor dokumentation. side 1(6)

Bilag 10 Spor. Særlig Krav til Spor dokumentation. 01-02-2015 Bilag 10 Særlig Krav til Spor dokumentation. side 1(6) Bilag 10 Spor Særlig Krav til Spor dokumentation Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Jnis Gini Sobo Gyldig fra: 01.02.2015 Normniveau: BN2 side 1(6) 1. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER Tegningstyper indenfor

Læs mere

01 Januar 2000 BN-00-00-04-02-00. Krav om dokumentation BN-00-00-04-02-00. Banenorm. side 1

01 Januar 2000 BN-00-00-04-02-00. Krav om dokumentation BN-00-00-04-02-00. Banenorm. side 1 01 Januar 2000 Krav om dokumentation Banenorm side 1 01 Januar 2000 Indholdsfortegnelse 1 FORORD...3 2 REFERENCER...3 2.1 Banenormen erstatter... 3 3 GYLDIGHEDSOMFANG...3 4 ORDFORKLARINGER...4 5 DOKUMENTATION...6

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr. 22 / 01.09.2010 SB Forenklet HKT (F-HKT) på strækningen Lyngby-Hillerød Denne tekniske meddelelse beskriver retningslinjerne for etablering samt funktionaliteten

Læs mere

Banenorm, BN2-1-1. Struktur, udseende og udvikling af Banenormer

Banenorm, BN2-1-1. Struktur, udseende og udvikling af Banenormer Udgivet 01.11.2007 Overordnet ansvar: Palle Reenberg Ansvar for indhold: Tom Rasmussen Ansvar for fremstilling: Tom Rasmussen Struktur, udseende og udvikling af Banenormer Banenorm, BN2-1-1 Udgivet 01.11.2007

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

CSM i praksis. Erfaringer med CSM Risikoledelse. 14.05.2014 Banedanmark og Rambøll

CSM i praksis. Erfaringer med CSM Risikoledelse. 14.05.2014 Banedanmark og Rambøll CSM i praksis Erfaringer med CSM Risikoledelse 14.05.2014 Banedanmark og Rambøll CSM i praksis Sessionens indhold Forordningen Fælles sikkerhedsmetode for risikoevaluering og vurdering (CSM RA) trådte

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes er der udarbejdet: Nationale Annekser til de brospecifikke

Læs mere

Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata

Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata Banedanmark Godkendt af Banedanmark Afløser - Adresse Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Tegning: 1. udgave Seneste udgave Mål Tegningsnavn Dato

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 73-141863 30/8/07

Side 1 Færøsk-Kapitel 73-141863 30/8/07 Kapitel 73 VARER AF JERN OG STÅL Bestemmelser 1. Ved støbejern forstås i dette kapitel varer fremstillet ved støbning, hvori jern vægtmæssigt udgør en større del end nogen anden enkelt bestanddel, og som

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1 1.1 Montering af betjeningssnor på hjul Figur 1 Hvis betjeningssnor med hjul ikke er monteret på glasset gøres dette med en unbrako nøgle. Se efter at snorens længde er den rigtige til glassets højde.

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer L 201/18 Den Europæiske Unions Tidende 1.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret

Læs mere

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 DATABLAD 1. Generelt Dette datablad giver et resume af produktstandarden DS/EN 12150-1 Bygningsglas termisk hærdet sodakalksilikatsikkerhedsglas Del 1: Definition og beskrivelse

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Teknisk Udvalg Sid Dykketabellen Copyright Dansk Sportsdykker Forbund Indholdsfortegnelse: 1 FORORD... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITION AF GRUNDBEGREBER... 4 4 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Køretøjstilpassede monteringsløsninger til alle behov.

Køretøjstilpassede monteringsløsninger til alle behov. Køretøjstilpassede monteringsløsninger til alle behov. Vi giver opbyggere flere muligheder. I over 60 år har VBG drevet udviklingen af lastbilskoblinger ved at sammenkoble sikkerhed og økonomi. I vores

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner

Udførelse af betonkonstruktioner Emne: Udførelse af betonkonstruktioner 31 01 107 DS 482/Ret. 1-1. udgave. Godkendt: 2002-02-19. Udgivet: 2002-03-08 Juni 2005 Tilbage til menu Gengivet med tilladelse fra Dansk Standard. Eftertryk forbudt

Læs mere

Vejledning for midlertidig overnatning

Vejledning for midlertidig overnatning Anvendelsesområde Vejledningen er udarbejdet til anvendelse ved midlertidige overnatninger for mere end 10 personer, (max. 5 døgn) i bygninger som ikke, i henhold til bygningsreglementet er godkendt til

Læs mere

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde:

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde: Monteringsanvisning Santex E-line Skydepartier Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: +5 5 mm Tolerance højde: +7 7 mm Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter,

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Kildegårdsparken.

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Kildegårdsparken. Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Kildegårdsparken. Af Kenneth Lohmann Cert. Legepladsinspektør Legepladseftersynet Poppelvej 21 4700 Næstved Danmark Tlf: 70 70 78 17 Mail: post@legepladseftersynet.dk

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 April 2003 Erstatter At-anvisning nr. 2.1.3.3 af januar 1996 Vejledningen giver nærmere retningslinjer

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Nordisk Port Import ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Læs denne vejledning igennem inden du starter Vigtige

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

KØRETØJSTILPASSEDE MONTERINGSLØSNINGER TIL ALLE BEHOV.

KØRETØJSTILPASSEDE MONTERINGSLØSNINGER TIL ALLE BEHOV. KØRETØJSTILPASSEDE MONTERINGSLØSNINGER TIL ALLE BEHOV. VI GIVER OPBYGGERE FLERE MULIGHEDER. I over 60 år har VBG drevet udviklingen af lastbilskoblinger ved at sammenkoble sikkerhed og økonomi. I vores

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

15 års garanti. HYDROTEC DANMARK A/S HAMMELVEJ 269 HOULBJERG 8870 LANGÅ, CVR nr. 35672184

15 års garanti. HYDROTEC DANMARK A/S HAMMELVEJ 269 HOULBJERG 8870 LANGÅ, CVR nr. 35672184 15 års garanti HydroTec tilbyder 15 års garantiordning, som dækker såvel produktet, udførelse og følgeskader. Det kræver at bygningsejeren beder entreprenøren anmode om garantien, med dokumenteret indkøb

Læs mere

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10-års budgetter og handlingsplaner Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Kørestrømsanlæg Beskyttelsesjording på S-banen og i fælleszonen mellem Fjern- og S-banen

Kørestrømsanlæg Beskyttelsesjording på S-banen og i fælleszonen mellem Fjern- og S-banen Udgivet 30.03.2007 Overordnet ansvar: Per Le Fevre Ansvar for indhold: Steen P Kristensen Ansvar for indhold: Erik Skov Kvalitetskontrol Jens Bjørn Nielsen Ansvar for fremstilling: Tom Rasmussen Kørestrømsanlæg

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Børnehaven Børnevej 1 1000 Børneby Inspektionssted: Børnehaven Børnevej 1 1000 Børneby Inspektionsdato: XX Inspektionsnr.: KMC 200X-XX Konsulent: Kim Munk Christensen

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Dørlukkere, dørtillukkere, spiraler og fjeder

Dørlukkere, dørtillukkere, spiraler og fjeder Dørlukkere, dørtillukkere, spiraler og fjeder www.svalk.dk Dørlukker Dørlukker, Gr. 101. Inklusiv standard arm. Pumpehuset er produceret i aluminium og er udstyret med 2 skruer, en til justering af lukkehastighed

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3

Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3 Den fulde tekst Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3 Minimumskrav/Vejledning I henhold til Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder. Januar 2008

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder. Januar 2008 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for ruder Januar 2008 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Tilbehør til gulvdørlukkere

Tilbehør til gulvdørlukkere BTS tilbehør Tilbehør til gulvdørlukkere Til aluminium-anslagsdøre Letmetal-dørlukkerarm 2 Til glatte anslagsdøre i de forskellige systemer 2 Dørbredde indtil 1200 mm, vægt indtil 120 kg 2 Til venstre-

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

860w 1060w 1062w 1260w 1262w

860w 1060w 1062w 1260w 1262w DEUTSCH ENGLISH R E F E R E N C E 860w 1060w 1062w 1260w 1262w PORTUGUÊS DANSK SVENSK ITALIANO NEDERLANDS ESPAÑOL FRANÇAIS SUOMI Русский POLSKI R E F E R E N C E Tak fordi du valgte en Infinity Reference

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

THERMOnomic Ydervægge

THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit 3.3.2. Væggene har forskellig

Læs mere

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Civ. ing. Puk Kristine Andersson, Trafitec. puk@trafitec.dk Civ. ing. Poul Greibe, Trafitec. pgr@trafitec.dk I relation til revidering af Vejregler

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af stikledning Installationsbestemmelser 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering af måleudstyr

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Generelle oplysninger: Målinger Måleobjekter Afprøvning af fejlstrømsafbrydere HPFI

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-21 Lysanlæg for natbeflyvning af offentlige VMC- og private flyvepladser Udgave 2, 1. april 1987 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-02 1349 Kbh. K Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 PAROC Hvac Fire Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 Teknisk Isolering November 2013 Indhold Brandsikring med PAROC Stenuld... 3 PAROC Hvac Fire Mat Cirkulær kanal...

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

El-installationsrapport

El-installationsrapport El-installationsrapport Adresse: Postnr. & by: Dato: Tingvej 14, St, Th 2300 København S 13/05-2014 Installatør: Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf: 32501499 Autorisationsnr: Sagsnr:

Læs mere

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed Hvad er maskindirektivet? Maskindirektivet fastlægger de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav til indretningen af maskiner. Direktivet er bl.a. indført for at nedbringe

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/9 2001 Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere