Banenorm BN Projektering, tilstand og eftersyn af sporskifter og sporskæringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Banenorm BN1-14-2. Projektering, tilstand og eftersyn af sporskifter og sporskæringer"

Transkript

1 Udgivet Overordnet ansvar Lars Forsting Side 1 af 64 Ansvar for indhold Bo Nielsen Ansvar for fremstilling Niels Fischer-Nielsen Projektering, tilstand og eftersyn af sporskifter og sporskæringer Banenorm BN1-14-2

2 Udgivet Side 2 af 64 Jnr.: INDHOLD 1. INDLEDNING 5 2. IKRAFTTRÆDEN 6 3. OVERGANGSBESTEMMELSER 6 4. REFERENCER 6 5. DEFINITIONER 7 6. DESKRIPTORER ANVENDELSESOMRÅDE DISPENSATION HISTORIK BESIGTIGELSE OG BEDØMMELSE Sikkerhedseftersyn type 1 (Fast periodisk eftersyn) Sikkerhedseftersyn type 2 (Kontrolmåling) Sikkerhedseftersyn type 3 (Akut eftersyn) Vedligeholdelseseftersyn SKIFTE AF SPOR OG KØREVEJE Skifte af spor, sportekniske funktionskrav Køreveje, sportekniske funktionskrav PASSAGE AF SPORSKIFTER OG SPORSKÆRINGER (SPORTEKNISKE FUNKTIONSKRAV) 22

3 Udgivet Side 3 af OVERORDNEDE KRAV TIL SPORSKIFTER OG SPORSKÆRINGERS OPBYGNING OG BESTANDDELE Generelt Krav ved projektering af nye sporskiftetyper eller ændringer på eksisterende sporskiftetyper SPORSKIFTERS OG SPORSKÆRINGERS BELIGGENHED OG GEOMETRI Beliggenhed Geometri TUNGE- OG HJERTESPIDSTILSLUTNING Generelt Tilslutning tunge Tilslutning ved bevægelig hjertespids Krav til slid på tunge og sideskinne KONTROLMÅLING Kontrolmål TILSTANDSKRAV TIL ENKELTDELE Generelt Tilstandskrav til befæstelser Tilstandskrav til skinner Tilstandskrav til tunger/sideskinne Tilstandskrav til tvangskinner og krydsninger 50

4 Udgivet Side 4 af Tilstandskrav til samlinger Tilstandskrav til sveller Tilstandskrav til ballast HÅNDBETJENTE, IKKE CENTRALSIKREDE SPORSKIFTER BILAG 1: KONTROL AF TUNGESLID OG AFSKALLINGER (NORMATIVT) 52 Bilag 1a Skabelon for slidmåling ved tungespids og inde på tunge 53 Bilag 1b Slidkontrol af sideskinne og tungespids 54 Bilag 1c Kontrol af afskallinger inde på tunge BILAG 2: NOMINELLE VÆRDIER AF KONTROLMÅL I SPORSKIFTER VED BANEDANMARK (INFORMATIVT) 57 Bilag 2a: Nominelle værdier for sporskifter med overbygning UIC Bilag 2a-1: UIC60 enkle sporskifter på træsveller 58 Bilag 2a-2: UIC60 enkle sporskifter på træsveller med bevægelig hjertespids, enkle sporskifter på betonsveller, enkle sporskifter på betonsveller med bevægelig hjertespids, krydsningssporskifter, sporskæringer 60 Bilag 2b: Nominelle værdier for sporskifter med overbygning DSB Bilag 2d: Nominelle værdier for sporskifter med overbygning med rilleskinner 64

5 Udgivet Side 5 af INDLEDNING Denne banenorm fastsætter regler og krav på BN1-niveau for sporskifter og sporskæringer med henblik på den sikkerhedsmæssige vurdering af tilstand og vedligeholdelse. På baggrund af hastighedsintervaller fastsætter banenormen differentierede krav til beliggenhed, geometri, til de enkelte dele såsom sveller, befæstelse, skinner, samlinger og større enkeltdele. Banenormen omfatter følgende områder og dele af sporskifter: Sveller. Befæstelser. Forende, bagende, tunge-, mellem-, krydsningsparti. Skinnestød. Alle dele hvor der forekommer hjul-/skinnekontakt. Grænsefladen til fagområde sikring er udfræsning i tungefod for placering af huller for træk-, kontrol- og låsestænger. De nævnte stænger er ikke omfattet af denne banenorm, men de nævnte huller med bøsninger er omfattet. Benævnelsen sporskifter benyttet efterfølgende i denne banenorm dækker både sporskifter og sporskæringer med mindre andet er nævnt i teksten. Banenormen er udarbejdet i henhold til Banenorm BN2 1 Struktur, udseende og udvikling af Banenormer, hvor normniveauerne BN1, BN2 og BN3 er definerede. Udgivet af: Banedanmark Amerika Plads 15 Fordeling: Banedanmark Drift, Trafiksikkerhed 2100 København Ø Jernbanegade 2A 7000 Fredericia Tlf.:

6 Udgivet Side 6 af IKRAFTTRÆDEN Banenormen træder i kraft ved udgivelsen. Banenormen ophæver nedennævnte regler (Se dog afsnit 3 overgangsbestemmelser): Sporregler af 1987 afsnit , samt tillæg 6F, figur 1a og figur 1b. Ordre O, afsnittene (undtagen regler om sporspærrer), 3.2.5, 3.2.6, og bilag 1. SN 139 V nr. 0841, afsnittene 1.1, 1.2, 1.3 og 3.8 (sidste sætning). VN 100/110 rombelåse afsnit 1, d. Teknisk meddelelse Spor Nr. 01/ Eftersyn af aflåste sporskifter. Teknisk meddelelse Spor Nr. 01/ Tilladte tolerancer i forbindelse med kontrolmåling af sporskifter og sporskæringer. 3. OVERGANGSBESTEMMELSER Der gælder nedennævnte overgangsbestemmelser i nærværende banenorm: Målinger i sporskifter fra før banenormens ikrafttræden vil være gyldige iht. ovennævnte i afsnit 2 oplistede regler, ordrer og normer indtil ny opmåling er foretaget i henhold til terminerne givet i nærværende banenorm. Vurderinger af sporskifter foretaget før banenormens ikrafttræden i forbindelse med vedligeholdelseseftersyn vil være gyldige indtil næste eftersyn er foretaget i henhold til terminerne i nærværende banenorm. Registreringer af e-, e 1 - og e 2 -kontrolmål gældende for kvalitetsklasse A1, A, B, C og D indenfor tolerancerne +5 mm / 3 mm er gyldige frem til den Herefter gælder tolerancerne for e-, e 1 - og e 2 -kontrolmålene i afsnit 16.1 for alle kvalitetsklasser. 4. REFERENCER Nogle steder henviser banenormen til andre bestemmelser. Enten skrives [bestemmelsens navn] eller et nummer [nr.]. Betydningen af nummeret kan findes nedenfor. Hvis der ikke er nævnt andet, gælder sidst udsendte version af det, der refereres til.

7 Udgivet Side 7 af 64 Med mindre andet er nævnt, gælder at referencer er normative på BN1- eller BN2-niveau afhængig af den sammenhæng de optræder i; i.e. at for BN1-referencer med BN2-afsnit er disse afsnit også i forhold til nærværende banenorm at regne som BN2-regler. Kommende normer er angivet i (rund)-parentes. Referencer til kommende normer er først gyldige når pågældende norm er trådt i kraft. [1] Banenorm BN1 38 Sporbeliggenhedskontrol og sporkvalitetsnormer, Banedanmark. [2] BN1-107 Skinner, eftersyn og tilstand, Banedanmark [3] Sporregler 1987, afsnit 6.03 Stødpleje, Banedanmark. [4] Sporregler 1987, Tillæg 6C, Banedanmark. [5] Arbejdsanvisning for skæring og boring af skinner, september 1991, DSB Banetjenesten (Nu Banedanmark) (Fremtidig banenorm BN1 61 Generelle regler for svejsning, boring og skæring i spor, Banedanmark). [6] Banenorm BN1 6 Tværprofiler for ballasteret spor, Banedanmark. [7] Banenorm BN2 15 Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer, Banedanmark (Normativ på BN2-niveau). [8] TIB Tjenestekøreplanens Indledende Bemærkninger, Banedanmark. [9] EN Railway Applications. Track, Switches and Crossings. Part 9 afsnit 5.3.2, , og , CEN [10] EN 13481, del 1-7 Railway Applications. Track, Performance Requirements for Fastening Systems, CEN Henvisning til normaltegning blad nr refererer til Banedanmarks sportekniske normaltegningssystem. 5. DEFINITIONER Nr. Begreb Definition 5.01 Angstlaske Laske til sikring af svejsning mellem tunge og skinne i tungepartiet Anlægsflade Anlægsfladen defineres som den flade, hvor tungen og sideskinnen eller hjertespidsen og vingeskinnen er høvlet til indbyrdes anlæg.

8 Udgivet Side 8 af 64 Nr. Begreb Definition 5.03 Befæstelse Betegnelsen anvendes om skinnens fastgørelse til underlag og eller svelle. Der findes en række forskellige befæstelsestyper Befæstelsessted Et af de steder i et sporskifte hvor skinner, tvangskinner eller krydsning er fastgjort til svellerne (inklusive evt. underlagsplader), eller de steder hvor der i krydsningen er en tværgående bolt. I afsnit 17.1 er der angivet en detaljeret afgrænsning af befæstelsessteder Bevægelig hjertespids Omlægningsbar del af krydsning. Herved elimineres det føringsløse stykker, som findes i faste krydsninger. Se figur Drevsveller Betegnelse for sveller som er placeret omkring trækstænger samt som er forlænget ud til siden, og hvorpå drev monteres. Kan også være betegnelse for hul svelle hvori træk- og kontrolstænger er placeret Dækning af tungespids Udtryk som beskriver, om den tilliggende tungespids set oppe fra - er dækket af sideskinnen Fejlsted Fejlbehæftet befæstelsessted (definition 5.04). I afsnit 17.2 er der angivet en detaljeret afgrænsning af fejlsteder Fjederbøjle Komponent til elastisk befæstelse af sideskinnen under glidestole Fjederklemme Komponent til fastholdelse af skinne Glidestol Plade hvorpå tungen kan glide I-krummet sporskifte I I-krumme sporskifter er stamsporet krummet i samme retning som det afvigende spor Isolerklæbestød Lasket og limet skinnestød som elektrisk isolerer de to skinneender fra hinanden Klemplade Komponent til fastholdelse af skinne på ribbeunderlagsplade Klempladebolt Komponent, som sammen med klemplade fastholder skinnen på ribbeunderlagsplade. 5,16 Klæbestød Lasket og limet skinnestød.

9 Udgivet Side 9 af 64 Nr. Begreb Definition 5.17 Krumningsradius Den radius, som sporskiftets stamspor er krummet til. Ved placering i kurve er det nødvendigt at krumme et almindeligt sporskifte med ret stamspor således at stamsporets radius svarer til sporets radius pågældende sted. Når et sporskifte krummes, ændres også radius i dette Kørekant En skinnes kørekant regnes beliggende 14 mm under SO-planet Krydsning, enkelt, dobbelt, særlig Større komponent i sporskiftet, hvor skinnestrengene krydser hinanden. Se henholdsvis figur 5.1, 5.2, og Krydsningssporskifte Se figur Ledevidde Mål fra ledende komponent, typisk fra en tvangsskinne til modstående kørekant (hjertespids). Se figur Neutraltemperaturområdet Temperaturintervallet fra +15 C til +29 C indenfor hvilket, skinnerne i et langskinnespor skal være spændingsfrie Næb Skinnemateriale presset udover skinnens ende ved skinnestød Overbygningstype Betegnelse for samhørende skinne-, svelle- og befæstelsestype Ribbeunderlagsplade Også kaldet underlagsplade eller UPL. Stålplade med to ribber hvor i mellem skinnen placeres Sideskinne Skinne langs tunge eller tvangskinneprofil, se figur 5.1 og Skinnepletter Områder på skinneoversiden, som adskiller sig fra skinnen i øvrigt pga. farven, slid eller anden årsag Skæg Skinnemateriale som over langs er valset ud over skinnens sider Splitter Komponent i rombelåse med sikkerhedsmæssig betydning Sporrille Rille i rilleskinne, tvangskinne, mellem fraliggende tunge og sideskinne mv.

10 Udgivet Side 10 af 64 Nr. Begreb Definition 5.31 Sporskifte Betegnelsen bruges, hvis ikke andet er nævnt, som en generel betegnelse for almindelige enkle sporskifter (se figur 5.1 og 5.2), hele og halve krydsningssporskifter samt forsatte sporskifter. I sikkerhedsmæssig forstand består et sporskifte af forende (typisk 5 eller 8 sveller med samme overbygningstype som i sporskiftet i øvrigt), tungeparti, mellemparti, krydsningsparti og bagende (et antal sporskiftesveller i overlængde - også kaldet langtømmer - med samme overbygningstype som i sporskiftet i øvrigt) Sporskiftedrev Maskinel anordning der giver kraft til omstilling af sporskiftetunger eller bevægelig hjertespids Sporskifte, forsat Se figur

11 Udgivet Side 11 af 64 Nr. Begreb Definition 5.34 Sporskifte, højre Se figur 5.1. Et sporskifte er normalt opbygget med et lige stamspor og et krumt afvigende spor med kurve udformet som en cirkelbue. Et sådant sporskifte kaldes et enkelt sporskifte. Hvis det afvigende spor set fra tungespidsen drejer til højre, benyttes betegnelsen højre sporskifte.. Figur 5.1 Betegnelser i enkelt højre sporskifte.

12 Udgivet Side 12 af 64 Nr. Begreb Definition 5.35 Sporskifte, venstre Se figur 5.2. Et sporskifte er normalt opbygget med et lige stamspor og et krumt afvigende spor med kurve udformet som en cirkelbue. Et sådant sporskifte kaldes et enkelt sporskifte. Hvis det afvigende spor set fra tungespidsen drejer til venstre, benyttes betegnelsen venstre sporskifte. Figur 5.2 Betegnelser i enkelt venstre sporskifte Sporskiftekort Ethvert sporskifte har ét tilhørende sporskiftekort, som definerer dette specifikke sporskifte. På sporskiftekortet er skema, hvorpå målinger af kontrolmål samt andre data angående sporskiftet anføres Sporskifteradius Radius i et sporskiftets afvigende gren.

13 Udgivet Side 13 af 64 Nr. Begreb Definition 5.38 Sporskiftestok Værktøj der benyttes ved kontrol af tungetilslutning Sporskæring En sporkonstruktion, hvor to spor skærer hinanden Sporvidde Det vinkelrette mål mellem indersiderne af skinnerne, målt 14 mm under skinneoverside Spændingsudligning Længdeændringer af skinnerne der skal sikre deres spændingsfrie tilstand indenfor neutraltemperaturområdet Stempelstænger Komponent i rombelåse Stød Samling af skinneender Støttelaske En komponent i overbygning Cr. Støtter sideskinne Svelleafstand Den vinkelrette afstand fra svellemidte til svellemidte Tap Underlagsplader med tap, som passer op i et udfræset hul i sideskinne og tunge, til fastholdelse af tunge og sideskinne indbyrdes T-bolt Tværbolt til samling af krydsninger, montering af tungestøtter mv Trugsveller Type af drevsveller, hvor svellerne er indbyrdes forbundne således, at der dannes et trug omkring trækstænger. Kan også være betegnelse for hul svelle hvori træk- og kontrolstænger er placeret Tungerulle Rulle hvorpå tungen ruller ved omstilling Tungestøtte Afstandsklods fastgjort på kroppen af sideskinnen. Støtter tilliggende tunge og evt. tilliggende bevægelig hjertespids Tungespænd Tungespændet er den modstand mod bevægelse, som opstår når tungen søges bevæget horisontalt væk fra den spændingsløse tilstand Tungespillerum Afstand mellem tungespids og sideskinne, målt vinkelret på tungens og sideskinnens anlægsflader, se figur Tvangskinne Større komponent i sporskiftet, som sikrer modstående hjul i et hjulpar at passere hjertespidsen i en krydsning på den rigtige side. En tvangskinne består af et tvangskinneprofil og en sideskinne almindeligvis monteret på fælles underlagsplader. Se figur 5.1 og 5.2.

14 Udgivet Side 14 af 64 Nr. Begreb Definition 5.54 Tvangskinnestol En ud af flere opsvejste eller støbte konstruktioner til fastholdelse af tvangskinneprofilet U-krummet sporskifte I U-krummet sporskifter er stamsporet krummet i modsat retning af det afvigende spor. 6. DESKRIPTORER Bevægelig hjertespids Mellemparti Sporvidde Forsat sporskifte Sideskinne Tungeparti Kontrolmåling Sikkerhedseftersyn Tungespillerum Krydsningsparti Sporskifte Tungetilslutning Krydsningssporskifte Sporskiftekort Tvangskinne Ledevidde Sporskæring Vedligeholdelseseftersyn 7. ANVENDELSESOMRÅDE Banenormen gælder for alle i drift værende spor under Banedanmarks ansvar som infrastrukturforvalter. Kravene i nærværende banenorm er opdelt i kvalitetsklasser S, E, D, C, B, A og A1, som anført i [1].

15 Udgivet Side 15 af 64 Kvalitetsklasse Sportype Hastighed (km/h) A1 Hoved- og togvejsspor 200 < V 250 A Hoved- og togvejsspor 160 < V 200 B Hoved- og togvejsspor 120 < V 160 C Hoved- og togvejsspor 80 < V 120 D Hoved- og togvejsspor 40 < V 80 E Hoved- og togvejsspor V 40 S Sidespor V DISPENSATION Dispensationer og tilladelse til afvigelse fra gældende BN1-krav i nærværende banenorm kan kun gives af Banedanmarks normansvarlige sektionschef efter godkendelse af Trafikstyrelsen for jernbane og færger. 9. HISTORIK Der er ingen historik, da det er første udgivne udgave. 10. BESIGTIGELSE OG BEDØMMELSE Fastsættelsen af, om sporskiftet er sikkerhedsmæssigt i orden sporteknisk set, skal foretages i henhold til krav i nærværende banenorm. Der skal udføres 4 former for eftersyn af sporskifter og sporskæringer: Sikkerhedseftersyn type 1, også kaldet fast periodisk eftersyn.

16 Udgivet Side 16 af 64 Sikkerhedseftersyn type 2, også kaldet kontrolmåling. Sikkerhedseftersyn type 3, også kaldet akut eftersyn, der gennemføres ved overskridelse af max/min-fejl i kvalitetsklasse S og E. Vedligeholdelseseftersyn Sikkerhedseftersyn type 1 (Fast periodisk eftersyn) Indhold af eftersynet Ved dette eftersyn skal følgende efterses og bedømmes i det enkelte sporskifte: Generel visuel bedømmelse af sporskiftets tilstand. Note Følgende objekter kan indgå i den visuelle bedømmelse: - Observer efter løse, defekte og knækkede bolte, skruer, befæstelser. - Skinnernes tilstand, skinnepletter, er skinnerne hele. - Samlingernes tilstand. - Løse tungeruller. - Hjertespidsens tilstand. - Fremmedlegemer. - Unormalt slid. - Svellers understopning - Ballastprofil Tungetilslutning ved alle tungespidser/hjertespidser samt ved tungestøtter. At nøgleaflåste sporskifter ikke kan aflåses i urigtig stilling. Dækning af tunge. Fraliggende tunge, om der er tegn på, at hjul rammer tungens bagside. Sporskiftets funktion, smøringen og om tunger bevæger sig uden modstand samt specielt om tungen flytter sig, som den skal på de sidste glidestole før fastgørelse. Note Ved minimum hvert 4. eftersyn bør sporskiftet observeres under togpassage. Dokumentation for sikkerhedseftersyn type 1 skal indeholde følgende oplysninger:

17 Udgivet Side 17 af 64 Dato for eftersynet med en entydig identifikation af pågældende sporskifte. Konkret angivelse af om der på ovenstående eftersynspunkter er intet at bemærke eller bemærkning, med en tilsvarende kort beskrivelse af den observerede uregelmæssighed. Underskrift af den der har gennemført eftersynet, der herved erklærer, at eftersynet er gennemført som i henhold til gældende regler. Dokumentation for sikkerhedseftersyn type 1 skal opbevares i 5 år hos den enhed, der gennemfører eftersynet, og den skal være tilgængelig for den teknisk driftsansvarlige for spor. For Sikkerhedseftersyn type 1, skal det fremhæves, at der er tale om en kontrol af tungetilslutning samt en generel visuel bedømmelse af sporskiftets tilstand. Observeres en uregelmæssighed i henhold til ovennævnte punkter, skal der efterfølgende ske en opfølgning for pågældende uregelmæssighed som anført i afsnit Eftersynsterminer For sikkerhedseftersyn type 1 gælder følgende eftersynsterminer: Sikkerhedseftersyn type 1 Hyppighed (minimum) Maksimalt interval mellem to eftersyn Centralsikrede sporskifter 26 gange pr. år 3 uger Usikrede sporskifter 4 gange pr. år 4 mdr. Tabel Eftersynsterminer for sikkerhedseftersyn type 1 (Fast periodisk eftersyn) 10.2 Sikkerhedseftersyn type 2 (Kontrolmåling) Eftersynets indhold Ved sikkerhedseftersyn type 2 skal foretages følgende kontrolmåling, bedømmelse og registrering: Måling af sporvidde, ledevidder og sporriller. De enkelte mål defineres i afsnit 16. Sikkerhedsbedømmelse af sporskiftet på baggrund af kontrolmålene og deres tolerancer. Udfyldelse af sporskiftekort (eller elektronisk dataregistrering). Nødvendige data for specificering af sporskiftet (normaltegning blad nr., placering, overbygning, sporskifte type, krumning, drev, udvekslinger mv.).

18 Udgivet Side 18 af 64 Registrering af alle målte sporvidder, ledevidder og sporriller og dato for registrering. Dokumentation af sikkerhedseftersyn type 2 skal ske i form af udfyldt sporskiftekort eller ved en anden af Banedanmark godkendt registreringsform. Dokumentationen skal opbevares indtil sporskiftet fornyes hos den enhed, der gennemfører eftersynet, og den skal være tilgængelig for den teknisk driftsansvarlige for spor Eftersynets terminer For sikkerhedseftersyn type 2 gælder følgende eftersynsterminer: Sikkerhedseftersyn type 2 Hyppighed (minimum) Maksimalt interval mellem to eftersyn Centralsikrede sporskifter V> 1 gang pr. år 16 måneder 120 km/h Centralsikrede sporskifter 1 gang pr. 2 år 28 måneder V 120 km/h Usikrede sporskifter 1 gang pr. 5 år 64 måneder Tabel Eftersynsterminer for sikkerhedseftersyn type 2 (Kontrolmåling) Efter indgreb og inden ibrugtagning skal et sporskifte kontrolmåles, og sporskiftekort udfyldes eller registrering foretages ved anden af Banedanmarks teknisk systemansvarlige godkendt registreringsform. Ved et indgreb i et sporskifte forstås alle tiltag eller arbejder i sporskiftet, som kan have påvirket sporskiftets geometri. Som f.eks. Udveksling af større komponenter som f.eks. et halvt tungeparti, en krydsning eller lignende. Svelleudveksling i et omfang svarende til de enkelte sporskiftedele. Efterspænding.

19 Udgivet Side 19 af Sikkerhedseftersyn type 3 (Akut eftersyn) Eftersynets indhold Denne type eftersyn skal udføres ved konstatering af overskridelse af krav til max/min-fejl i kvalitetsklasse E og S samt efter afsporing og opskæring. Ved dette eftersyn skal efterses, bedømmes og måles: Tilslutning ved tungespids/hjertespids samt ved tungestøtter. Dækning af tunge. Tungetilslutning over hele anlægsfladen. Tilstanden af enkeltdele og befæstelser. Måling af sporvidde, ledevidder og sporriller med tilhørende udfyldelse af sporskiftekort. Dokumentation for sikkerhedseftersyn type 3 skal indeholde: Oplysning om tidspunkt, sporskifte-identifikation og hvem, der har gennemført eftersynet. Oplysning om tidspunkt og omfang af iværksatte driftsindskrænkninger. Aktuelt udfyldt sporskiftekort og dokumentation svarende til sikkerhedseftersyn type 1. Dokumentationen skal opbevares i 5 år hos den enhed, der gennemfører eftersynet, og den skal være tilgængelig for den teknisk driftsansvarlige for spor. I tilfælde af at et eller flere krav for kvalitetsklasse S og E er overskredet gælder, at driften kan opretholdes med hastighed V 40 km/h i op til 3 døgn efter konstateret overskridelser af krav for kvalitetsklasse S og E hvis følgende forudsætninger er opfyldt: Sporskiftet er besigtiget af en teknisk driftsansvarlig for spor eller anden bemyndiget person, som har verificeret efterfølgende forhold. Kun tolerancer for et eller flere af kontrolmålene y og y 1, b og b 1, c og c 1, i og i 1, d og d 1, h, h 1 og h 2 samt p og p 1 må være overskredet, idet sporvidden skal overholde krav til max/min-fejl i henhold til [1]. Vedrørende tilslutning af tunge/bevægelig hjertespids og dækning af tunge/bevægelig hjertespids, så må kun tilslutning langs anlægsflade og tilslutning til tungestøtter være overskredet.

20 Udgivet Side 20 af 64 En teknisk driftsansvarlig for spor eller en anden bemyndiget person har vurderet, at overskridelserne af tilstandskrav til enkeltdele og befæstelser er sikkerhedsmæssigt forsvarlige for en kort periode på maksimalt 3 døgn. Note Af ovennævnte kan udledes, at krav til tungespillerum ved tungespids og tilslutning ved bevægelig hjertespids samt tolerancer for kontrolmål a, e, e 1 og e 2, k og k 1, l og l 1, m og m 1 samt r og r 1 altid skal være overholdt Vedligeholdelseseftersyn Eftersynets indhold Ved vedligeholdelseseftersyn skal fastsættes nødvendig vedligeholdelse dels af hensyn til sikkerheden, dels af hensyn til sporskiftets levetid. Et vedligeholdelseseftersyn består af en sporteknisk og en svejseteknisk vurdering. Kravene til de parametre, eftersynet indeholder, er beskrevet i afsnit Dokumentation for vedligeholdelseseftersyn skal foreligge i form af udfyldt vedligeholdelsesskema eller anden af Banedanmark godkendt registrering. Dokumentation for vedligeholdelseseftersyn skal opbevares i 5 år hos den enhed, der gennemfører eftersynet, og den skal være tilgængelig for den teknisk driftsansvarlige for spor. Note I denne banenorm er anført de sikkerhedsmæssige krav til tilstanden af sporskifter. I [7] er Banedanmarks yderligere krav (BN2-niveau) vedrørende vurdering af tilstand og vedligeholdelse af sporskifter anført Sporteknik Vedligeholdelseseftersynets sportekniske vurdering skal indeholde: Kontrol af tungetilslutning over hele anlægsfladen. Kontrol af tilslutning til tungestøtter. Vurdering af komponenters tilstand. Vurdering af slid på tungespids, på bagside tunge, på tvangskinne og på hjertespids. Vurdering af ballastens tilstand. Vurdering af svellers tilstand.

21 Udgivet Side 21 af 64 Vurdering af sporskifte på baggrund af data fra sporskiftekort. Vurdering af behov for justering. Bedømmelse af behov for vedligeholdelsesindsats på sporskiftet på baggrund af kontrolmålingen. Vurdering af restlevetid for komponenter, større jerndele og for hele sporskiftet. Vurdering af behov for vedligeholdelse af afvanding. Udfyldelse af dokumenter til kvalitetsdokumentation Svejseteknik Vedligeholdelseseftersynets svejsetekniske vurdering skal indeholde: Måling og/eller visuel vurdering af tungeslid. Vurdering af behov for retning af tunge. Vurdering af behov for pålægssvejsning og afslibning af alle dele af sporskiftet. Vurdering af samlinger (svejste, laskede, isolerklæbestød, klæbestød). Bedømmelse af behov for vedligeholdelsesindsats på sporskiftet på baggrund af kontrolmålene og deres tolerancer samt ovennævnte øvrige vurderinger. Udfyldelse af dokumenter til kvalitetsdokumentation Eftersynets terminer For vedligeholdelseseftersyn gælder følgende eftersynsterminer: Vedligeholdelseseftersyn Hyppighed (minimum) Maksimalt interval mellem to eftersyn Centralsikrede sporskifter 1 gang pr. år 16 måneder Usikrede sporskifter 1 gang pr. 2 år 28 måneder Tabel Eftersynsterminer for Vedligeholdelseseftersyn

22 Udgivet Side 22 af SKIFTE AF SPOR OG KØREVEJE 11.1 Skifte af spor, sportekniske funktionskrav I driftssituationen skal rullende materiel have mulighed for at benytte alle kørselsmuligheder i et sporskifte. Dette indebærer: At sporskiftet skal kunne omstilles til alle ønskede køreveje. At sporskiftet overholder alle krav i nærværende BN1- banenorm. Såfremt disse funktionskrav ikke er overholdt, skal der ske en opfølgning som beskrevet i efterfølgende i afsnit Køreveje, sportekniske funktionskrav Alle køreveje i et sporskifte skal i driftssituationen kunne befares med de specificerede hastigheder og togtyper. Dette indebærer, at enhver indstillet kørevej i et sporskifte skal overholde alle krav i nærværende BN1- banenorm. Såfremt disse funktionskrav ikke er overholdt, skal der ske en opfølgning som beskrevet i efterfølgende i afsnit PASSAGE AF SPORSKIFTER OG SPORSKÆRINGER (SPORTEKNISKE FUNKTIONSKRAV) Rullende materiel må under passage af sporskifter med tilladt hastighed ikke blive påført uacceptable og skadelige belastninger. Såfremt sporskiftet overholder krav i henhold til nærværende banenorm, anses sporskiftet at opfylde foranstående krav, om ikke at påføre det rullende materiel uacceptable belastninger.

23 Udgivet Side 23 af OVERORDNEDE KRAV TIL SPORSKIFTER OG SPORSKÆRINGERS OPBYGNING OG BESTANDDELE 13.1 Generelt Generelt skal et sporskifte primært af hensyn til holdbarhed være opbygget således, at sporets elasticitet er med mindst mulig variation hen gennem sporskiftet samt således, at effektiv vedligeholdelse tilgodeses mest muligt. Alle eksisterende sporskiftertyper angivet på normaltegning blad nr samt blad nr kan umiddelbart anvendes. Note : I bilag 2a og 2b fremgår en liste over de eksisterende sporskiftetyper, der er udarbejdet på grundlag af normaltegning blad nr og blad nr Indførelse af nye sporskiftertyper eller ændringer på eksisterende typer skal godkendes jf afsnit 8 i denne banenorm, og i øvrigt foregå som beskrevet i det følgende, dog således at kun regler/krav, der er relevante for pågældende ændring, skal dokumenteres og godkendes. Ved bygning af hele sporskifter eller dele af sporskifter gælder kravene listet under afsnit Note I [7] er der givet mere restriktive virksomhedsrelaterede BN2-krav til bygning og etablering af hele sporskifter og dele af sporskifter. Ved genanvendelse af hele sporskifter eller dele af sporskifter gælder kravene listet under afsnit Note I [7] er der givet mere restriktive virksomhedsrelaterede BN2-krav til genanvendelse af sporskifter og sporskiftedele. Udviklingen af en sporskiftekonstruktion skal ske iht [9] og opdeles i fire trin: Generel geometrisk udformning herunder fastsættelse af funktionelle og sikkerhedsmæssige dimensioner. Hovedkonstruktion. Note Ved ændringer i eksisterende sporskiftetyper skal der vedrørende normativ svelleafstand tages udgangspunkt i gældende normaltegning. Ved nye sporskiftetyper skal der for svelleafstand gennemføres en særskilt sikkerhedsmæssig argumentation i forbindelse med typegodkendelsen.

24 Udgivet Side 24 af 64 Delkonstruktioner. Kontrol Krav ved projektering af nye sporskiftetyper eller ændringer på eksisterende sporskiftetyper Generelt I efterfølgende afsnit fastsættes BN1-krav til funktionsmæssige dimensioner vedrørende generel geometrisk udformning. Note I [7] gives en række mere restriktive virksomhedsrelaterede BN2-dimensioner for almindelige og krumme sporskifter. Nye befæstelser skal dimensioneres i henhold til [10] Funktionsmæssige dimensioner Nedenstående funktionsmæssige dimensioner skal fastsættes i forbindelse med projektering af nye sporskiftekonstruktioner. De skal godkendes af Banedanmarks normansvarlige sektionschef indenfor de i afsnit 15 og 16 givne sikkerhedsmæssige grænser. Fri hjulpassage i tungeparti. Afstand mellem bagkant fraliggende tunge og sideskinne. Ledevidde ved hjertespids. Fri hjulpassage i krydsningsparti med fast hjertespids. Fri hjulpassage ved tvangs- og vingeskinneindløb. Ledevidde ved dobbeltkrydsninger. Fri hjulpassage i krydsningsparti med bevægelig hjertespids. Forsænkning af tungespids. Vandret forskydning af tungespids.

25 Udgivet Side 25 af SPORSKIFTERS OG SPORSKÆRINGERS BELIGGENHED OG GEOMETRI 14.1 Beliggenhed Kravene til sporskifters beliggenhed er som til sporet i øvrigt, se [1]. For sikkerhedsmæssige krav til sporvidde i sporskifter gælder endvidere krav listet i afsnit 16 i nærværende BN1-banenorm. Optræder der forskellige krav til sporvidde i forskellige banenormer, er det de mest restriktive krav, som er gældende. Kravene til beliggenhed gælder for enhver kørevej i sporskiftet for denne kørevejs hastighed Geometri For radius i sporskifters afvigende spor gælder R 150 m. Dog gælder for eksisterende rilleskinnesporskifter at kravet for minimumsradius er 134 m. 15. TUNGE- OG HJERTESPIDSTILSLUTNING 15.1 Generelt I det følgende er anført hvilke sikkerhedsmæssige geometriske krav, som gælder for tilliggende tunge og tilliggende bevægelig hjertespids. Såfremt sikkerhedstolerancen i en kvalitetsklasse konstateres overskredet, skal hastigheden nedsættes svarende til næste relevante klasse. Laveste klasser er klasser S og E. Overskrides tolerancer for klasser S og E, må pågældende spor i sporskiftet ikke befares før sporskiftet er besigtiget af en teknisk driftsansvarlig, spor eller anden bemyndiget person. Overskrides tolerancen for kvalitetsklasser S og E, skal pågældende spor i sporskiftet straks aflåses med låsebolte, og pågældende spor spærres for trafik. I særlige tilfælde kan driften dog opretholdes som anført i afsnit Note Ved af overskridelse af kvalitetsklasser S og E skal man trafikalt forholde sig som beskrevet i Banedanmarks Sikkerhedsreglement af 1975.

Banenorm BN2-15-2. Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer

Banenorm BN2-15-2. Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer Udgivet 01.03.2008 Overordnet ansvar: Klaus Bergman Godkendt 21.12.07 Ansvar for indhold: Bo Nielsen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse

Læs mere

Generel arbejdsbeskrivelse for sporarbejder (GAB Spor) Vejledning til Sporskiftebyggekort

Generel arbejdsbeskrivelse for sporarbejder (GAB Spor) Vejledning til Sporskiftebyggekort Banedanmark Anlæg & Fornyelse Generel arbejdsbeskrivelse for sporarbejder (GAB Spor) Bilag nr. 0-3 Vejledning til Sporskiftebyggekort Kontrolmåling efter BN-15-2 af færdigbygget sporskifte foretaget på

Læs mere

BN1 Banenorm 01.10.2006 BN1-49-1. Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1. Side 1 af 13

BN1 Banenorm 01.10.2006 BN1-49-1. Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1. Side 1 af 13 Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1 BN1 Banenorm Overordnet ansvar: Klaus Bergman Ansvar for fagligt indhold: Jette Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Banenorm BN Vejledning til måling af skinneslid

Banenorm BN Vejledning til måling af skinneslid Udgivet 12/12/2014 Overordnet ansvar: Steen Kristensen Godkendt 07/11/2014 Ansvar for indhold: Carsten Jørn Rasmussen Ansvar for fremstilling: Mai Emcken Vejledning til måling af skinneslid Banenorm BN3-200-1

Læs mere

Banenorm BN Vejledning til monteringen af Robel 68.05/BDK skruetvinger

Banenorm BN Vejledning til monteringen af Robel 68.05/BDK skruetvinger Udgivet Overordnet ansvar: Steen P Kristensen Godkendt Ansvar for indhold: Martin Hyldtoft-Sørensen Jnr.: 15-01847 Ansvar for fremstilling: Mantreh Nilufar Heydari Antal sider i alt: 15 Vejledning til

Læs mere

Banenorm BN2-202-1. Skinnepolitik

Banenorm BN2-202-1. Skinnepolitik Udgivet 21/09/2015 Overordnet ansvar: Pernille Maren Jøndrup Ansvar for indhold: Carsten Jørn Rasmussen Ansvar for fremstilling: Mai Emcken Skinnepolitik Banenorm BN2-202-1 Udgivet 21/09/2015 Side 2 af

Læs mere

Banenorm BN3-191-1. Vejledning om svejsning i koldt vejr.

Banenorm BN3-191-1. Vejledning om svejsning i koldt vejr. Udgivet 05/12/2011 Overordnet ansvar: SPK Ansvar for indhold: CARA Ansvar for fremstilling: NFN Banenorm BN3-191-1 Vejledning om svejsning i koldt vejr. Udgivet 05/12/2011 Side 2 af 11 1. INDLEDNING Gældende

Læs mere

BN1 Banenorm 15.06.2004 BN1-18-1. Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK

BN1 Banenorm 15.06.2004 BN1-18-1. Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK Dato Underskrift Samlet 11.06.2004 Palle Reenberg Indhold 11.06.2004 Jette Hansen Fremstilling

Læs mere

Banenormer i Banedanmark

Banenormer i Banedanmark Banenormer i Banedanmark DGF-arrangement Baner og Geoteknik Odense den 08. marts 2012 08.03.2012 Præsenteret af Niels Fischer-Nielsen DGF Banenormer i BDK # 2 Indlæg af Niels Fischer-Nielsen Normkoordinator

Læs mere

Banenorm BN1-160-1. Kilometrering og opsætning af kilometermærker

Banenorm BN1-160-1. Kilometrering og opsætning af kilometermærker Udgivet 01.09.2008 Overordnet ansvar: lafo Ansvar for indhold: jha Ansvar for fremstilling: nfn Kilometrering og opsætning af kilometermærker Banenorm BN1-160-1 Udgivet 01.09.2008 Side 2 af 16 INDHOLD

Læs mere

Banenorm BN1-154-2. Sporafstand og frispormærker

Banenorm BN1-154-2. Sporafstand og frispormærker Udgivet 01.03.2008 Overordnet ansvar: Klaus Bergman Ansvar for indhold: Jette Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Sporafstand og frispormærker Banenorm BN1-154-2 Udgivet 01.03.2008 Side

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

Gyldig fra: Gyldig til:

Gyldig fra: Gyldig til: Teknisk meddelelse Nr. 04 / 23.05.2007 Tværprofiler for ballasteret spor, supplerende regler. I nærværende Teknisk meddelelse er opstillet supplerende regler for tværprofiler for ballasteret spor. Reglerne

Læs mere

Banenorm BN1-66-2. Langskinnespor. Spændingsudligning og indgreb i spændingsudlignet spor

Banenorm BN1-66-2. Langskinnespor. Spændingsudligning og indgreb i spændingsudlignet spor Udgivet 01.07.2013 Overordnet ansvar: SPK Godkendt 24.03.2013 Ansvar for indhold: CARA Ansvar for fremstilling: NFN Antal sider i alt: 47 Banenorm BN1-66-2 Langskinnespor. Spændingsudligning og indgreb

Læs mere

Banenorm BN Skinner, eftersyn og tilstand

Banenorm BN Skinner, eftersyn og tilstand Udgivet 01.05.2015 Overordnet ansvar: Jacob Bech Nicolaisen Side 1 af 32 Ansvar for indhold: Carsten J Rasmussen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Skinner, eftersyn og tilstand Banenorm BN1-107-2

Læs mere

Banenorm BN1-38-5a. Sporbeliggenhedskontrol og sporkvalitetsnormer. (Udkast 11.07.2013)

Banenorm BN1-38-5a. Sporbeliggenhedskontrol og sporkvalitetsnormer. (Udkast 11.07.2013) BN1-38-5a Godkendt til intern høring Udgivet: xx.xx.20xx Overordnet ansvar: f/spk jbnc Jacob Bech Nicolaisen 12.07.13 Godkendt: yy.yy.20yy Ansvar for indhold: bnie Bo Nielsen 12.07.13 13-00109 Ansvar for

Læs mere

Banenorm BN1-9-2. Sikkerheds- og opholdszoner på perroner

Banenorm BN1-9-2. Sikkerheds- og opholdszoner på perroner BN1-9-2 Udgivet: 01.06.2012 Overordnet ansvar: spk Godkendt: 30.03.2012 Ansvar for indhold: jha 01.01.01 Journal.nr.: 10-06335 Ansvar for fremstilling: nfn Antal sider i alt 20 Sikkerheds- og opholdszoner

Læs mere

Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum Banenorm BN1-174-1

Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum Banenorm BN1-174-1 Udgivet 31.08.2009 Overordnet ansvar: Steen P Kristensen Ansvar for indhold: Per Lyneborg Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum Banenorm BN1-174-1

Læs mere

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 1 DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 2 Forord til reproduktionen Dette er en gengivelse af en beskrivelse af pallåsen

Læs mere

Mjølner Verk. - Sporet. Forberedelser

Mjølner Verk. - Sporet. Forberedelser Forberedelser bygges efter FREMO HO-RE, men med meget skelen til FREMO HOFine. Der er anvendt Peco code 75 spor, og i hovedsporet er brugt large sporskifte, og i sidesporene medium. Det sidste er aarsag

Læs mere

Teknisk Meddelelse. Teknisk Drift, Signal

Teknisk Meddelelse. Teknisk Drift, Signal Teknisk Meddelelse Nr. 79 udgave 1/Dato 23.05.2016 Retningslinjer for håndtering af Programmets signaltekniske udstyr på ikke ECTS ibrugtaget strækninger Fjernbane vest. Denne meddelelse beskriver retningslinjerne

Læs mere

Teknisk Meddelelse. Teknisk Drift, Signal

Teknisk Meddelelse. Teknisk Drift, Signal Teknisk Meddelelse Nr. 80 udgave 1/Dato 23.05.2016 Retningslinjer for håndtering af Programmets signaltekniske udstyr på ikke ETCS ibrugtaget strækninger Fjernbane øst. Denne meddelelse beskriver retningslinjerne

Læs mere

Banenorm BN1-182-1. Retningslinjer for validering af relæanlæg. Sikring.

Banenorm BN1-182-1. Retningslinjer for validering af relæanlæg. Sikring. Udgivet 01.03.2013 Overordnet ansvar: VIMO Ansvar for indhold: BIDY/KVH/CASK/PDH/HMOH/STA/ECPN/SNJ Ansvar for fremstilling: MWJ Banenorm BN1-182-1 Retningslinjer for validering af relæanlæg. Sikring. Udgivet

Læs mere

Banenorm BN1-95-2. Sporstoppere. Udgivet: 01.06.2012 Overordnet ansvar: spk Godkendt: 30.03.2012

Banenorm BN1-95-2. Sporstoppere. Udgivet: 01.06.2012 Overordnet ansvar: spk Godkendt: 30.03.2012 Udgivet: 01.06.2012 Overordnet ansvar: spk Godkendt: 30.03.2012 Ansvar for indhold: juce 01.01.01 Ansvar for fremstilling: nfn Sporstoppere Banenorm BN1-95-2 Udgivet 01.06.2012 Side 2 INDHOLD 1. INDLEDNING

Læs mere

Banenorm BN1-184-1. Faktaindsamling ved uheld. Sikringsanlæg

Banenorm BN1-184-1. Faktaindsamling ved uheld. Sikringsanlæg Udgivet 01.10.2014 Overordnet ansvar: VIMO Ansvar for indhold: GEE Ansvar for fremstilling: MWJ Banenorm BN1-184-1 Faktaindsamling ved uheld. Sikringsanlæg Udgivet 01.10.2014 Side 2 af 15 INDHOLD 1. INDLEDNING

Læs mere

Banenorm Overordnet ansvar: Marianne Lanzky Otto Ansvar for indhold: J Bille Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen 01.10.

Banenorm Overordnet ansvar: Marianne Lanzky Otto Ansvar for indhold: J Bille Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen 01.10. Katodisk beskyttelse af naturgasledninger af metal i nærheden af spor BN1-159-1 Banenorm Overordnet ansvar: Marianne Lanzky Otto Ansvar for indhold: J Bille Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen

Læs mere

Banenorm BN Tilstandsinspektion og vedligeholdelse

Banenorm BN Tilstandsinspektion og vedligeholdelse BN1-177-2 Udgivet 01.01.2017 Overordnet ansvar: ksl, skak, gini, fsp, pjdr, igfh Ansvar for indhold: pwe, miw, bnie, mhsr, jha, hmoh, sbe, esk, jor, Antal sider i alt: 15 Ansvar for fremstilling: crpe,

Læs mere

INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK

INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK Underbygning: Jordarter BN1-8-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK Dato Underskrift Samlet 21.06.2005 Jesper Sejerø Hansen Indhold 16.06.2005 Berit Carlson Fremstilling 16.06.2005 Lene Tursø-Finnich BN1

Læs mere

Banenorm BN Rifler og bølger samt skinneslibning

Banenorm BN Rifler og bølger samt skinneslibning Udgivet: 01.09.07 Overordnet ansvar: Klaus Bergman Godkendt: 07.06.07 Ansvar for indhold: Bo Nielsen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Antal sider i alt: 24 Rifler og bølger samt skinneslibning

Læs mere

Effektivisering af sporvedligehold med skinneslibning. 11.05.2011 Præsenteret ved BaneBranchens Jernbanekonference af Bo Nielsen

Effektivisering af sporvedligehold med skinneslibning. 11.05.2011 Præsenteret ved BaneBranchens Jernbanekonference af Bo Nielsen Effektivisering af sporvedligehold med skinneslibning 11.05.2011 Præsenteret ved BaneBranchens Jernbanekonference af Bo Nielsen Emner Introduktion Rifler og bølger i relation til støj Rifler og bølger

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr: 62 / 01.03.2014 SB Geotekniske regler knyttet til tværprofiler for ballasteret spor Banenormen BN1-6-4 Tværprofiler for ballasteret spor og tidligere versioner

Læs mere

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Udgivet 18.09.2009 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Banenorm BN1-173-1

Læs mere

24.03.2003 BN2-5-1 INTERN GODKENDELSE I BANESTYRELSEN. Underskrift. Fremstilling 24.03.2003 Lene Tursø-Finnich. Indhold 24.03.

24.03.2003 BN2-5-1 INTERN GODKENDELSE I BANESTYRELSEN. Underskrift. Fremstilling 24.03.2003 Lene Tursø-Finnich. Indhold 24.03. Ballast- og jordprøvetagning i sporkassen BN2-5-1 INTERN GODKENDELSE I BANESTYRELSEN Dato Underskrift Fremstilling 24.03.2003 Lene Tursø-Finnich Indhold 24.03.2003 Berit Carlson Samlet 24.03.2003 Johan

Læs mere

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling Bindende norm Side 1 af 6 Denne standard gælder kun for materiel, der også i virkeligheden er udstyret med puffere. Denne standard skal ses i sammenhæng med standard C 07 Puffere og standard B 09 Afkoblingsrampe

Læs mere

Banenorm BN Omkobling til La i sikringsanlæg type DSB 1969

Banenorm BN Omkobling til La i sikringsanlæg type DSB 1969 Udgivet 29.6.2017 Overordnet ansvar: Karsten Steen Larsen Ansvar for indhold: Dorrit Nielsen Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Omkobling til La i sikringsanlæg type DSB 1969 Banenorm BN1-172-1

Læs mere

Bilag 10 Spor. Særlig Krav til Spor dokumentation. 01-02-2015 Bilag 10 Særlig Krav til Spor dokumentation. side 1(6)

Bilag 10 Spor. Særlig Krav til Spor dokumentation. 01-02-2015 Bilag 10 Særlig Krav til Spor dokumentation. side 1(6) Bilag 10 Spor Særlig Krav til Spor dokumentation Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Jnis Gini Sobo Gyldig fra: 01.02.2015 Normniveau: BN2 side 1(6) 1. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER Tegningstyper indenfor

Læs mere

DSB infrastruktur. Fritrumsprofiler

DSB infrastruktur. Fritrumsprofiler DSB infrastruktur Fritrumsprofiler Maj 1995 1. oplag: Udgivet af Banetjenesten December 1992. 2. oplag: Udgivet af DSB infrastruktur Maj 1995. Sagsekspedition af fritrumsprofiler og dispensationer: Registre

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr. 19 / 02.08.2010 SB Supplerende regler til ATC anlægsbestemmelser i forbindelse med sporstoppere. Denne teknisk meddelelse indeholder supplerende regler til nugældende

Læs mere

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser 26/2017 Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted 13.10.2017 Gyldig fra: 23.10.2017 Gyldig til: 05.11.2017 SSB 18/2017 ophæves TIB 25, Hjørring-Frederikshavn. Kørsel med prøvetog 1. Baggrund 1.1.

Læs mere

Banenorm BN Krav til tekniske stamdata

Banenorm BN Krav til tekniske stamdata Overordnet ansvar: RSKG Ansvar for indhold: PWLA Ansvar for fremstilling: MECN Krav til tekniske stamdata Banenorm BN2-196-1 Side 2 af 11 INDHOLD 1. INDLEDNING 3 2. IKRAFTTRÆDEN 3 3. OVERGANGSBESTEMMELSER

Læs mere

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser 29/2017 Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted 08.11.2017 Gyldig fra: 08.11.2017 Gyldig til: 30.09.2018 SSB 28/2017 ophæves TIB 4, Roskilde-Køge. Kørsel med prøvetog 1. Baggrund 1.1. Formål og

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr. 22 / 01.09.2010 SB Forenklet HKT (F-HKT) på strækningen Lyngby-Hillerød Denne tekniske meddelelse beskriver retningslinjerne for etablering samt funktionaliteten

Læs mere

KURSUSMATERIALE! Banedanmarks instruktion i svejserarbejde. Version: 24-01-2013 Teknisk Drift, Spor

KURSUSMATERIALE! Banedanmarks instruktion i svejserarbejde. Version: 24-01-2013 Teknisk Drift, Spor KURSUSMATERIALE! Banedanmarks instruktion i svejserarbejde Version: 24-01-2013 Teknisk Drift, Spor Side 2 af 59 INDHOLD 1. 2. 3. 4. 5. INDLEDNING 7 REFERENCER: 8 DEFINITIONER 9 ANVENDELSESOMRÅDE 14 GENERELLE

Læs mere

Banenorm BN1-99-1. Eftersyn og vedligeholdelse af bly-syrebatterier til sikrings- og fjernstyringsanlæg samt generatoranlæg

Banenorm BN1-99-1. Eftersyn og vedligeholdelse af bly-syrebatterier til sikrings- og fjernstyringsanlæg samt generatoranlæg Udgivet 01.11.2014 Overordnet ansvar: Søren Thrane, Vilhelm Mortensen Ansvar for indhold: Christian R Pedersen, Henrik M Hansen Ansvar for fremstilling: Mette W Johansson Banenorm BN1-99-1 Eftersyn og

Læs mere

DK 177720 B1 PATENTSKRIFT (19) (10) (12) (51) Int.Cl.: E 05 C 19/00 (2006.01) (21) Ansøgningsnummer: PA 2012 00594. (22) Indleveringsdato: 2012-10-02

DK 177720 B1 PATENTSKRIFT (19) (10) (12) (51) Int.Cl.: E 05 C 19/00 (2006.01) (21) Ansøgningsnummer: PA 2012 00594. (22) Indleveringsdato: 2012-10-02 (19) () (12) PATENTSKRIFT (1) Int.Cl.: E 0 C 19/00 (200.01) (21) Ansøgningsnummer: PA 2012 0094 (22) Indleveringsdato: 2012--02 (24) Løbedag: 2012--02 (41) Alm. tilgængelig: 2014-04-03 (4) Patentets meddelelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapacitetsudvidelse København - Ringsted Delopgave A1. Trafikstyrelsen - Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Kapacitetsudvidelse København - Ringsted Delopgave A1. Trafikstyrelsen - Teknisk notat Trafikstyrelsen - Teknisk notat Kapacitetsudvidelse København - Ringsted Delopgave A1 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Trin 2 Konstruktioner

Læs mere

Ballerup Kommune. Beskrivelse af vejbump

Ballerup Kommune. Beskrivelse af vejbump Ballerup Kommune Beskrivelse af vejbump Center for Miljø og Teknik - Vejteamet 2015 Indhold Vejbump... 3 Godkendte vejbump... 3 Permanente bump... 4 Cirkelformede bump... 4 Kombibump... 5 Kuppelformede

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

Modulnormer for Dansk Model - Jernbane Klub. Dansk Model - Jernbane Klub. Modulnormer

Modulnormer for Dansk Model - Jernbane Klub. Dansk Model - Jernbane Klub. Modulnormer Dansk Model - Jernbane Klub Modulnormer Indholdsfortegnelse: 0. Revisionshistorie 1. Indledning 2. Modulernes mekaniske opbygning 3. Elektrisk standard 4. Landskabsstandard Tegning A: Centralstrømforsyning

Læs mere

Orientering. En tilladelse til at krydse Banedanmarks areal vil i hovedtræk indeholde følgende punkter:

Orientering. En tilladelse til at krydse Banedanmarks areal vil i hovedtræk indeholde følgende punkter: Sidst opdateret den 1. juli 2011 Orientering En tilladelse til at krydse Banedanmarks areal vil i hovedtræk indeholde følgende punkter: (1) Såvel etablering som den fremtidige vedligeholdelse og senere

Læs mere

Banenorm BN Absolut beliggenhed og fast afmærkning af sporets tracé

Banenorm BN Absolut beliggenhed og fast afmærkning af sporets tracé Udgivet: 01.03.2011 Overordnet ansvar: Bent Jacobsen Ansvar for indhold: Bo Nielsen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Absolut beliggenhed og fast afmærkning af sporets tracé Banenorm BN2-93-1

Læs mere

01 Januar 2000 BN-00-00-04-02-00. Krav om dokumentation BN-00-00-04-02-00. Banenorm. side 1

01 Januar 2000 BN-00-00-04-02-00. Krav om dokumentation BN-00-00-04-02-00. Banenorm. side 1 01 Januar 2000 Krav om dokumentation Banenorm side 1 01 Januar 2000 Indholdsfortegnelse 1 FORORD...3 2 REFERENCER...3 2.1 Banenormen erstatter... 3 3 GYLDIGHEDSOMFANG...3 4 ORDFORKLARINGER...4 5 DOKUMENTATION...6

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser 20/2017 Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted 31.08.2017 Gyldig fra: 05.09.2017 Gyldig til: 15.01.2018 TIB 4, Roskilde-Køge. Kørsel med prøvetog 1. Baggrund 1.1. Formål og afgrænsninger 1.2.

Læs mere

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA-PROV(2011)0214 Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Eksempel på den aksiomatisk deduktive metode

Eksempel på den aksiomatisk deduktive metode Eksempel på den aksiomatisk deduktive metode Et rigtig godt eksempel på et aksiomatisk deduktivt system er Euklids Elementer. Euklid var græker og skrev Elemeterne omkring 300 f.kr. Værket består af 13

Læs mere

Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata

Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata Banedanmark Godkendt af Banedanmark Afløser - Adresse Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Tegning: 1. udgave Seneste udgave Mål Tegningsnavn Dato

Læs mere

Banenorm BN1-176-1. Eftersyn og vedligeholdelse af generatoranlæg

Banenorm BN1-176-1. Eftersyn og vedligeholdelse af generatoranlæg Udgivet 21.10.2010 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Eftersyn og vedligeholdelse af generatoranlæg Banenorm BN1-176-1

Læs mere

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Version 2.0 Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 1 Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 2 Indhold Formål og anvendelse... 3 Vigtigt/

Læs mere

Banenorm BN Sporbeliggenhedskontrol og sporkvalitetsnormer

Banenorm BN Sporbeliggenhedskontrol og sporkvalitetsnormer Udgivet: 01.04.2016 Overordnet ansvar: Pernille M Jøndrup Ansvar for indhold: Bo Nielsen Ansvar for fremstilling: Mai Emcken Sporbeliggenhedskontrol og sporkvalitetsnormer Banenorm BN1-38-5 Udgivet: 01.04.2016

Læs mere

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1 af 6 SAB Afmærkning H1114.45 Afmærkningsmateriel 1. Alment Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1.1 Omfang

Læs mere

Instruktioner til spor

Instruktioner til spor Instruktioner til spor Indhold Introduktion... 2 Generelle sikkerheds regler... 2 Leverede enheder... 3 Ting du selv skal huske... 3 Anbefalet værktøj... 3 Landskabs forberedelser... 4 Samling af sporsektioner...

Læs mere

Banenorm, BN2-1-1. Struktur, udseende og udvikling af Banenormer

Banenorm, BN2-1-1. Struktur, udseende og udvikling af Banenormer Udgivet 01.11.2007 Overordnet ansvar: Palle Reenberg Ansvar for indhold: Tom Rasmussen Ansvar for fremstilling: Tom Rasmussen Struktur, udseende og udvikling af Banenormer Banenorm, BN2-1-1 Udgivet 01.11.2007

Læs mere

Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata

Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata Godkendt af Afløser - Adresse Amerika Plads 15 2100 København Ø Tegning: 1. udgave Seneste udgave Mål Tegningsnavn Dato og initialer Signatur - Konstrueret

Læs mere

Modulgodkendelse. Dette dokument beskriver godkendelse af moduler for brug ved udstillinger. Dok ID: Toget-modul -2016. Version 1.

Modulgodkendelse. Dette dokument beskriver godkendelse af moduler for brug ved udstillinger. Dok ID: Toget-modul -2016. Version 1. Modulgodkendelse Dette dokument beskriver godkendelse af moduler for brug ved udstillinger Dok ID: Toget-modul -2016 Version 1.0 INDLEDNING For at tilsikre en sikker kørsel ved udstillinger, er det nødvendigt

Læs mere

Bilag 9 - Særlige krav til sikrings-dokumentation

Bilag 9 - Særlige krav til sikrings-dokumentation Bilag 9 - Sikring Særlige krav til sikrings-dokumentation Udarbejdet af: HMOH Kontrolleret af: BHAN Godkendt af: KSL Gyldig fra: 15.03.2017 Normniveau: BN2 side 1(8) 0. Ændrings- og godkendelseslog Udgave

Læs mere

Vejdirektoratet Side 1 af 1 Dokumentfortegnelse Måleprogrammer Projekt 6714.103 Bro- og sporarbejder. Dokumenter

Vejdirektoratet Side 1 af 1 Dokumentfortegnelse Måleprogrammer Projekt 6714.103 Bro- og sporarbejder. Dokumenter Vejdirektoratet Side 1 af 1 Dokumentfortegnelse Måleprogrammer Projekt 6714.103 Bro og sporarbejder Dokumenter Beskrivelse Dato: Rev. Dato: Måleprogrammer Måleprogram Vejledning 13.04.2015 Måleprogram

Læs mere

Banenorm BN2-19-2. Ballast og underballast. Materialekrav

Banenorm BN2-19-2. Ballast og underballast. Materialekrav BN2-19-2 Udgivet: 01.03.2014 Overordnet ansvar: SPK Ansvar for indhold: BNIE Journal.nr.: 12-01754 Ansvar for fremstilling: NFN Ballast og underballast. Materialekrav Banenorm BN2-19-2 Udgivet: 01.03.2014

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 0 1 Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Jeres første tur Side 4 3-trins omskifter Side 4 Tilpasning af cyklen Side 5 Justering af sæde Side 6 Justering af styrhøjde Side 6

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Generel arbejdsbeskrivelse for sporarbejder

Generel arbejdsbeskrivelse for sporarbejder Anlæg & Fornyelse Generel arbejdsbeskrivelse for sporarbejder (GAB Spor) Dokument: GAB Spor Udgave nr.: 14 Dato: 4. april 2016 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: JEJO HSJ, OBJ AEBE INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes er der udarbejdet: Nationale Annekser til de brospecifikke

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

Pas på, på banen for maskinførere

Pas på, på banen for maskinførere INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Målgruppe / kompetence... Målbeskrivelse... Personlige forudsætninger for deltagelse på kurset....1 Uddannelse.... Helbredskrav... Beskrivelse af uddannelsen....1 Generelt....

Læs mere

Kørestrømsanlæg. SAB K-ophæng mv

Kørestrømsanlæg. SAB K-ophæng mv Kørestrømsanlæg Dokument: SAB K-ophæng udg 02 Udgave: Udg. 02 Udgavedato: 01.11.2001 Ref.: 071 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Atkins Danmark Kørestrøm Pilestræde 58 1112 København K NG VPE

Læs mere

Sporregler. Rettelsesblade. Det højeste nummer på det sidste udsendte rettelsesblad indskrives: 165 1/ / / /

Sporregler. Rettelsesblade. Det højeste nummer på det sidste udsendte rettelsesblad indskrives: 165 1/ / / / Sporregler Rettelsesblade Det højeste nummer på det sidste udsendte rettelsesblad indskrives: 49 72 75 76 100 Supplement til 6.06 og 6.08 111 117 125 127 142 152 161 1/10 2006 165 1/9 2007 185 1/03 2008

Læs mere

KATALOG OVER TYPEGOD- KENDTE BUMP

KATALOG OVER TYPEGOD- KENDTE BUMP VEJREGEL TYPEKATALOG TRAFIKAREALER, BY KATALOG OVER TYPEGOD- KENDTE BUMP September 213 Vejregelrådet FORORD Dette katalog indeholder bump, som er typegodkendte jævnfør en test, der er beskrevet i Udbudsforskrifter

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Teknisk Udvalg Sid Dykketabellen Copyright Dansk Sportsdykker Forbund Indholdsfortegnelse: 1 FORORD... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITION AF GRUNDBEGREBER... 4 4 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted

Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted Banedanmark Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted Trafiksikkerhedsrevision trin 2 version 2 Udgivelsesdato : September 2013 Projekt : 22.4008.01 Udarbejdet : Thomas Rud, trafiksikkerhedsrevisor

Læs mere

SR-arbejdsleder 2 Grunduddannelse

SR-arbejdsleder 2 Grunduddannelse INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Målgruppe...2 2 Målbeskrivelse...2 2.1 Formål...2 2.2 Mål...2 Personlige forudsætninger for deltagelse på kurset....1 Uddannelse....2 Personprofil.... Helbredskrav... Vurdering

Læs mere

Støjkortlægning i Natura 2000-områder. -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Støjkortlægning i Natura 2000-områder. -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Støjkortlægning i Natura 2000-områder -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-50-7 Banedanmark

Læs mere

Instruktionbog. Winches

Instruktionbog. Winches Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK Instruktionbog Winches Index: VILKÅR:... 3 BRUGSOMRÅDE:... 3 SIKKERHED OG SUNDHED:... 4 FORHOLDSREGLER VED STRØMSVIGT:... 5 OPBEVARING OG

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning Projektering / Specialvægge / Lovgivning Det fremgår af BR 200, kapitel 5.. at en bygning skal opdeles i enheder, så områder med forskellig personrisiko og/eller brandrisiko udgør selvstændige brandmæssige

Læs mere

Banenorm. 11. september 2000 BN Fast afmærkning af sporets tracé BN side 1(21)

Banenorm. 11. september 2000 BN Fast afmærkning af sporets tracé BN side 1(21) 11. september 2000 BN-07-01-06-00-00 Fast afmærkning af sporets tracé BN-07-01-06-00-00 Banenorm side 1(21) 11. september 2000 BN-07-01-06-00-00 Indholdsfortegnelse 1 FORORD...3 2 REFERENCER...3 2.1 BANENORMEN

Læs mere

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Mobile Flex 2-pælssystem 4-pælssystem Brugermanual Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til montører, ergoterapeuter og andet personale,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF L 203/52 Den Europæiske Unions Tidende 5.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF af 13. juli 2009 om komponenttypegodkendelse af lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

Monteringsvejledning String inverter. Monterinskit med taghager/tagskruer

Monteringsvejledning String inverter. Monterinskit med taghager/tagskruer Monteringsvejledning String inverter Monterinskit med taghager/tagskruer 1 Inhold Vigtig information til denne monteringsvejledning... 3 Elektriske informationer... 4 Bygningsmæssige rammer og parametre...

Læs mere

INTELLISWITCH. Et forskningsprojekt mellem DTU og Banedanmark om sporskifter

INTELLISWITCH. Et forskningsprojekt mellem DTU og Banedanmark om sporskifter INTELLISWITCH Et forskningsprojekt mellem DTU og Banedanmark om sporskifter Dorte Juul Jensen (DTU Wind) og René Fongemie (Banedanmark) ved Banekonferencen 2016 1 INTELLISWITCH Hvad er projektets formål?

Læs mere

Hi01. SSB ORS 03/2017 Supplerende Sikkerhedsbestemmelser til Operationelle regler S-banen. banedanmark. Side 1 af

Hi01. SSB ORS 03/2017 Supplerende Sikkerhedsbestemmelser til Operationelle regler S-banen. banedanmark. Side 1 af SB ORS 03/2017 Hi01 SSB ORS 03/2017 Supplerende til Operationelle regler S-banen Side 1 af Gyldighed SSB ORS 03/2017 19.01.2017 Fordeling: Som ORS Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted Gyldig

Læs mere

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1 1.1 Montering af betjeningssnor på hjul Figur 1 Hvis betjeningssnor med hjul ikke er monteret på glasset gøres dette med en unbrako nøgle. Se efter at snorens længde er den rigtige til glassets højde.

Læs mere

11 TVANGSDEFORMATIONER 1

11 TVANGSDEFORMATIONER 1 11 TVANGSDEFORMATIONER 11 TVANGSDEFORMATIONER 1 11.1 Tvangsdeformationer 2 11.1.1 Luftfugtighedens betydning 2 11.1.2 Temperaturens betydning 3 11.1.3 Lastens betydning 4 11.1.3.1 Eksempel Fuge i indervæg

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Jan Kristensen) 16. december 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Jan Kristensen) 16. december 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-53 (Kirsten Thorup, Jan Kristensen) 16. december 2016 K E N D E L S E Vossloh Nordic Switch System AB (advokat Jeppe Lefevre Olsen, Aarhus) mod Banedanmark (Kammeradvokaten

Læs mere

CSM i praksis. Erfaringer med CSM Risikoledelse. 14.05.2014 Banedanmark og Rambøll

CSM i praksis. Erfaringer med CSM Risikoledelse. 14.05.2014 Banedanmark og Rambøll CSM i praksis Erfaringer med CSM Risikoledelse 14.05.2014 Banedanmark og Rambøll CSM i praksis Sessionens indhold Forordningen Fælles sikkerhedsmetode for risikoevaluering og vurdering (CSM RA) trådte

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere