Halvårsrapport 2011 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED. Selskabsmeddelelse nr. 10/ august Gengivelse på dansk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport 2011 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED. Selskabsmeddelelse nr. 10/ august Gengivelse på dansk"

Transkript

1 Halvårsrapport 2011 Selskabsmeddelelse nr. 10/ august 2011 Gengivelse på dansk Kirken ved United Plantations Changkat Mentri plantage.

2 Hovedpunkter Koncernnettoresultatet for 2. kvartal 2011 beløb sig til USD 19,4 mio., hvilket er betydeligt højere end resultatet på USD 7,9 mio. for 2. kvartal Koncernresultatet for 1. halvår 2011 beløb sig til USD 35,3 mio., hvilket er mere end dobbelt så højt som resultatet på USD 16,7 mio. opnået i 1. halvår Selskabets andel i resultaterne fra associerede selskaber steg med 92 % fra USD 18,9 mio. for 1. halvår 2010 til USD 36,3 mio. for 1. halvår 2011, hvilket kan tilskrives markant højere bidrag fra de associerede selskaber United Plantations Berhad ( UP ) og AarhusKarlshamn AB ( AAK ), hvis bidrag steg med 52 %. De associerede selskabers bidrag blev positivt påvirket af en svækket USD i 1. halvår 2011 sammenlignet med samme periode i Egenkapitalen udgjorde USD 465,9 mio. pr. 30. juni 2011, hvilket er en stigning på USD 35,6 mio. siden 1. januar United Plantations UP opnåede et nettoresultat i 1. halvår 2011 på MYR 196 mio. (USD 64,6 mio.), hvilket afspejler en stigning på 90 % i forhold til samme periode i Den markante stigning skyldes hovedsageligt højere salgspriser på både rå palmeolie og palmekerner på henholdsvis 42 % og 83 % i 1. halvår 2011, sammenlignet med 1. halvår Højere produktion af både rå palmeolie og palmekerner på henholdsvis 24 % og 17 % i 1. halvår 2011, sammenlignet med 1. halvår 2010, bidrog ligeledes til stigningen. Den højere produktion skyldes primært en stigende produktion på plantagerne i Malaysia på henholdsvis 10 % for rå palmeolie og 9 % for palmekerner, samt en opadgående produktion på de nyligt modnede palmer på UPs plantager i Indonesien. AarhusKarlshamn AAKs nettoresultat er steget med 41 % fra SEK 188 mio. (USD 25,4 mio.) i 1. halvår 2010 til SEK 265 mio. (USD 41,8 mio.) i 1. halvår Driftsresultatet (EBIT) for 1. halvår 2011 beløb sig til SEK 403 mio. (USD 63,5 mio.), hvilket afspejler en stigning på 36 %, sammenlignet med 1. halvår sidste år, hvor driftsresultatet beløb sig til SEK 297 mio. (USD 40,2 mio.). Driftsresultatet steg for alle tre forretningsområder (Food Ingredients, Chocolate & Confectionery Fats og Technical Products & Feed). Salgsvolumerne faldt med i alt 6 % i 1. halvår 2011, sammenlignet med samme periode sidste år. Salgsvolumen for specialprodukter steg inden for alle tre forretningsområder, hvorimod salgsmængden af basisprodukter faldt. Dette er fuldt ud i overensstemmelse med AAKs strategi om i mindre grad at fokusere på højvolumen basisprodukter med lavere marginer, for derimod at intensivere fokus på specialprodukter, hvor volumen er mindre men marginerne højere. Driftsresultatet pr. kilo steg derfor med 23 % i 1. halvår 2011, som konsekvens af en højere andel af specialprodukter. 2/29 UIE halvårsrapport for 2011

3 Årets nettoresultat USD mio Nettoresultat for 1. & 2. kvt. USD mio Årets resultat kvt. 1. kvt. Fremtidsudsigter for 2011 UIEs fremtidsudsigter er primært afhængige af resultaterne fra de associerede selskaber UP og AAK, hvoraf ingen af dem udsender en formel overskudsprognose. Der er en generel usikkerhed i det underliggende marked for UP og AAK, da de begge er afhængige af priserne og produktionen af vegetabilske olier, samt den globale efterspørgsel på madvarer. UP forventer et højere nettoresultat end i 2010, da palmeolieproduktionen forventes at stige i 2011, i det palmerne er på vej ud af den biologiske hvileperiode. Dog forventes sojabønneproduktionen i Sydamerika at nå et rekordhøjt resultat som følge af forbedrede vejrforhold, hvilket, sammen med højere palmeolieproduktion i Malaysia og Indonesien, allerede er begyndt at have en nedadgående indflydelse på prisen på vegetabilske olier. Fokusområderne i AAKs Acceleration Programme er vækst i udvalgte hovedområder (organisk og via akkvisitioner), samt øget effektivitet, hvilket forventes at have en positiv indflydelse på rentabiliteten. I løbet af 2010 og starten af 2011 var der betydelige prisstigninger på råvarer, hvilket har påvirket cash flowet negativt. Der vil derfor fortsat være stor fokus på kontrol af arbejdskapitalbindingerne i AAK. Afhængigt af især udviklingen i palmeoliepriserne, som har stor betydning for UPs profitabilitet, er det bestyrelsens vurdering, at nettoresultatet for 2011 bliver højere end i UIE halvårsrapport for /29

4 Hoved- og nøgletal for Koncernen 2. kvt. 2. kvt kvt kvt. Året (Angivet i USD) $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 Indtægter (inklusiv andel i nettoresultater fra associerede selskaber) Resultat før skat Nettoresultat Likvide midler (netto) Investeringer i associerede selskaber Aktiver i alt Egenkapital i alt kvt. 2. kvt kvt kvt. Året Resultat pr. aktie (USD) 4,49 1,78 8,17 3,74 11,35 Resultat pr. aktie (DKK) 23,77 9,98 43,25 20,97 63,75 Indre værdi pr. aktie (USD) 108,20 85,86 108,20 85,86 98,79 Indre værdi pr. aktie (DKK) 558,39 521,19 558,39 521,19 554,54 Aktiekurs, ultimo (USD) 129,37 79,83 129,37 79,83 106,62 Aktiekurs, ultimo (DKK)* 667,64 484,57 667,64 484,57 598,48 * Gennemsnitskurs på balancedagen. 2. kvt. 2. kvt kvt kvt. Året % % % % % Forrentning af egenkapital (på årsbasis) N/A N/A 15,76 8,81 12,55 Soliditetsgrad 98,91 99,29 98,91 99,29 99,87 (Se venligst definitioner af nøgletal på side 25). 4/29 UIE halvårsrapport for 2011

5 Bestyrelsens beretning Resultat Koncernnettoresultatet for 1. halvår 2011 beløb sig til USD 35,3 mio., hvilket er mere end dobbelt så højt som nettoresultatet på USD 16,7 mio. i 1. halvår Stigningen skyldes højere bidrag fra både UP og AAK. Størstedelen af stigningen stammer fra UP, som opnåede højere produktion og stigende salgspriser. Bidraget fra AAK steg ligeledes, eftersom der var en positiv udvikling i alle dets tre forretningsområder. Bidraget fra de to associerede selskaber blev ligeledes positivt påvirket af, at den malaysiske ringgit samt svenske krone blev styrket overfor USD. Koncernens indtægter for 1. halvår 2011 beløb sig til USD mio. (2010: USD mio.), hvoraf Selskabets andel i nettoresultatet fra associerede selskaber beløb sig til USD mio. (2010: USD mio.), hvilket afspejlede en stigning på 92 %. Fordelingen af associerede selskabers bidrag er som følger: 2. kvt. 2. kvt kvt kvt. Året (Angivet i USD) $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 UP BNSH (AAK) Durisol I alt Kvartalsvis bidrag fra UP USD mio. 30 Kvartalsvis bidrag fra BNSH (AAK) USD mio kvt. 1. kvt kvt. 1. kvt. UIE halvårsrapport for /29

6 United Plantations UP opnåede et nettoresultat på MYR 196 mio. (USD 64,6 mio.) i 1. halvår 2011, hvilket afspejlede en stigning på 90 %, i forhold til nettoresultatet på MYR 103 mio. (USD 31,2 mio.) for 1. halvår Stigningen skyldes primært en markant stigning i salgsprisen på rå palmeolie og palmekerner, som steg med henholdsvis 42 % og 83 %, og dernæst højere produktion af både rå palmeolie og palmekerner, som steg med henholdsvis 24 % og 17 %. Bidraget fra UP blev yderligere forbedret, da den malaysiske ringgit blev styrket mod USD i 1. halvår Ydermere, blev bidraget positivt påvirket af en marginal stigning i Selskabets ejerandel i UP. AarhusKarlshamn AAK rapporterede et nettoresultat på SEK 265 mio. (USD 41,8 mio.) i 1. halvår 2011, sammenlignet med SEK 188 mio. (USD 25,4 mio.) i 1. halvår 2010, hvilket svarer til en stigning på 41 %. I nettoresultatet for 1. halvår 2011 er der medtaget en forsikringsudbetaling på SEK 48 mio. samt en engangspost på SEK 45 mio. i forbindelse med implementeringen af yderligere et rationaliseringsprogram i operationerne i UK, inden for forretningsområdet Food Ingredients. Tidligere havde effekten af IAS 39 justeringen en betydelig indflydelse på AAKs nettoresultat. Men pr. 1. oktober 2010 implementerede selskabet fuld hedge accounting, baseret på, at ikke alene sikringskontrakter er værdiansat til markedsværdien, men også de underliggende handelskontrakter og lagre, hvilket har den konsekvens, at der pr. 1. kvartal 2011 og frem, ikke længere vil være en IAS 39-justering. Såfremt effekten af IAS 39 justeringen og skatteudskydelsen i forbindelse med denne justering ikke medregnes, beløb AAKs nettoresultat for 1. halvår 2010 sig til SEK 223 mio. (USD 30,2 mio.). Dermed repræsenterer resultatet for 1. halvår 2011 en stigning på 19 %. Bidraget fra AAK blev yderligere forbedret af den styrkede svenske krone mod USD i 1. halvår 2011, sammenlignet med 1. halvår 2010, samt en mindre stigning i Selskabets ejerandel i AAK. Durisol På trods af begyndende tegn på forbedring i den britiske byggeindustri, rapporterede Durisol UK ( Durisol ) et nettotab på GBP 0,3 mio. (USD 0,5 mio.) i 1. halvår Men eftersom Selskabet i 2008 foretog en afskrivning af hele investeringen i Durisol, påvirkede dette ikke Selskabets resultat for perioden. Udviklingen i de associerede selskaber er kommenteret yderligere under afsnittet Associerede selskaber fra side /29 UIE halvårsrapport for 2011

7 Øvrige indtægter og udgifter Øvrige indtægter i 1. halvår 2011 beløb sig til USD 0,26 mio., sammenlignet med USD 0,12 mio. i Forskellen skyldes primært en nettogevinst på investeringer på USD 0,11 mio. i 1. halvår 2011 mod et nettotab på USD 0,20 mio. i 1. halvår I 1. halvår 2011 beløb nettovalutakurstabene sig til USD 0,13 mio., sammenlignet med nettovalutakurstabene på USD 0,37 mio. i 1. halvår Generelle og administrative omkostninger på USD 1,06 mio. var på linie med USD 0,99 mio. i 1. halvår Skat beløb sig til USD 0,08 mio. i 1. halvår 2011, sammenlignet med USD 0,79 mio. i 1. halvår Egenkapital Egenkapitalen steg fra USD 430,33 mio. pr. 31. december 2010, til USD 465,95 mio. pr. 30. juni Ændringen i egenkapitalen for 1. halvår 2011 bestod af nettoresultatet på USD 35,30 mio., samt andre reserver på USD 13,56 mio., der stammer fra kursregulering, primært som følge af en styrket MYR og SEK mod USD, (Selskabets andel i UP og AAK omregnet til USD). Egenkapitalen blev reduceret som følge af tilbagekøbet af egne aktier, som beløb sig til USD 5,92 mio. samt udbetaling af udbytte på USD 7,32 mio. Pr. 30. juni 2011 havde Selskabet ingen gældsforpligtelser til banker. UIE halvårsrapport for /29

8 Investeringer Selskabet Pr. 30. juni 2011 beløb Selskabets ejerandel i UP og AAK sig til henholdsvis 46,1 % og 16,8 %. Ved AAKs ekstraordinære generalforsamling, som blev afholdt den 8. november 2010, blev det besluttet at iværksætte et incitamentsprogram for den øverste ledelse og nøglemedarbejdere i form af udstedelse af op til tegningsoptioner, som giver indehaverne ret til tegning af det tilsvarende antal nye aktier i AAK. (Såfremt alle optioner udnyttes, vil UIEs fuldt udvandede kapitalandel i AAK falde til 16,2 %). Optionerne må udnyttes i perioden 1. december 2013 til 1. december (Selskabets andel i AAK ejes igennem BNSH, hvori UIE ejer 41,5 %, og resten er ejet af Melker Schörling AB, et svensk, børsnoteret investeringsholdingselskab). I løbet af 1. halvår 2011 var der yderligere aktieemissioner i Durisol, som Selskabet ikke deltog i. Dette medførte, at Selskabets kapitalandel i Durisol blev udvandet til ca. 27,7 %. (Såfremt alle udestående optioner udnyttes, vil UIEs fuldt udvandede kapitalandel i Durisol falde til ca. 18,3 %). Associerede selskaber I forbindelse med UPs indonesiske interesser i det centrale Kalimantan, er ca hektarer nu tilplantet, og udviklingen forløber planmæssigt. Næsten hektarer er modnet og høsten er påbegyndt. Den nye avancerede palmeoliemølle på Lada-plantagen, som kan raffinere 60 tons palmeolie i timen, blev idriftsat i Første udviklingsfase vil være afsluttet i 2011, og vil inkludere ca hektarer med permanent fredede junglereservater. Koncernstruktur D. 30/ United International Holdings 45,3% BNS Holding AB 22,4% United International Enterprises Limited 41,5% UIE 46,1% 27,7% United Plantations Berhad Durisol UK Anden udviklingsfase vil tidligst blive påbegyndt, når første fase er afsluttet på tilfredsstillende vis, og når de relevante myndigheder har udsendt et nyt geografisk fordelingskort for det centrale Kalimantan. I anden udviklingsfase forventer UP at tilplante yderligere hektarer. Ved begge udviklingsfasers afslutning forventes det, at UP vil være i besiddelse af et tilplantet areal på ca hektarer i regionen. Dette er mindre end de hektarer, som oprindeligt forventedes tilplantet, da UP efterfølgende har valgt at frede et større område med permanente junglereservater. 40,4% AarhusKarlshamn AB AAK har ikke foretaget opkøb i 1. halvår Dog har AAK med effekt fra 1. juli 2011 opkøbt Golden Foods/Golden Brands i Louisville, Kentucky. Den nordamerikanske virksomhed er førende inden for forarbejdning af vegetabilske specialfedtstoffer og olier, samt leverandør af fedtstoffer til bageri- og food service branchen. 8/29 UIE halvårsrapport for 2011

9 Associerede selskaber Udviklingen i begge børsnoterede associerede selskaber, som udgør størstedelen af Selskabets investeringsportefølje pr. 30. juni 2011, samt Durisol er kommenteret i det efterfølgende. United Plantations Berhad Hoved- og nøgletal for UP 2. kvt. 2. kvt kvt kvt. Året (Angivet i MYR, mio.) Omsætning Resultat før skat Nettoresultat Likvide midler (netto) Aktiver i alt Egenkapital i alt kvt. 2. kvt kvt kvt. Året Resultat per aktie (MYR) 0,53 0,26 0,94 0,50 1,27 Resultat per aktie (DKK) 0,92 0,44 1,64 0,84 2,21 Indre værdi per aktie (MYR) 9,04 8,00 9,04 8,00 8,51 Indre værdi per aktie (DKK) 15,46 15,00 15,46 15,00 15,52 Markedsværdi, ultimo (MYR)* 19,98 14,18 19,98 14,18 17,10 Markedsværdi, ultimo (DKK)* 33,00 23,08 33,00 23,08 31,00 * Markedspris i MYR er fra Bursa Malaysia og markedspris i DKK er fra NASDAQ OMX Copenhagen. Gennemsnitskurs på balancedagen. 2. kvt. 2. kvt kvt kvt. Året % % % % % Forrentning af egenkapital (på årsbasis) N/A N/A 21,42 12,48 15,50 Solvensgrad 86,70 87,18 86,70 87,18 88,36 (Se venligst definitioner af nøgletal på side 25). UIE halvårsrapport for /29

10 Resultat før skat & nettoresultat MYR mio K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 Skat Nettoresultat UPs nettoresultat for 1. halvår 2011 var på MYR 196 mio. (USD 64,6 mio.), hvilket er 90 % højere end nettoresultatet på MYR 103 mio. (USD 31,2 mio.) rapporteret i 1. halvår Forskellen i nettoresultatet for 1. halvår 2011, sammenlignet med 1. halvår 2010, kan primært tilskrives følgende faktorer: 1. Betydelige stigninger i salgsprisen på rå palmeolie og palmekerner på henholdsvis 42 % og 83 % i 1. halvår Produktionen af rå palmeolie og palmekerner steg med henholdsvis 24 % og 17 %. Stigningen skyldes stigende produktion af rå palmeolie og palmekerner på henholdsvis 10 % og 9 % på plantagerne i Malaysia, samt stigende produktion fra de nyligt modnede oliepalmemarker i Indonesien. 3. Urealiserede valutakursgevinster på MYR 7 mio. (USD 2,5 mio.) på interne koncernlån til indonesiske datterselskaber (udstedt i indonesiske rupiah) som følge af en styrket IDR, sammenlignet med urealiserede valutakurstab på MYR 5 mio. (USD 1,7 mio.), som rapporteret i 1. halvår Produktion af 35,3 millioner kokosnødder i 1. halvår 2011, hvilket er et fald på 20 % i forhold til 1. halvår Faldet i produktionen skyldes hovedsageligt, at kokosnødpalmerne er gået ind i en biologisk hvileperiode, som en reaktion ovenpå den store mængde, der blev produceret i 2010, samt en reduktion af antallet af hektarer med kokosnødpalmer. 5. Raffinaderiets resultat før skat for 1. halvår 2011 var på MYR 13 mio. (USD 4,2 mio.) sammenlignet med MYR 9 mio. (USD 2,8 mio.) for 1. halvår Rå palmeolieproduktion '000 ton Palmekerneproduktion '000 ton Kokosnødproduktion Mio. nødder Jan Mar Maj Jul Sep Nov Jan FebMarApr Maj Jun Jul AugSep OktNovDec Jan Mar Maj Jul Sep Nov /29 UIE halvårsrapport for 2011

11 Rå palmeolie og palmekerneproduktion '000 tonnes K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 Palmekerner Rå palmeolie Segmentinformation for indeværende regnskabsår, år-til-dato: Andre (Angivet i MYR, mio.) Plantager Raffinaderi Segmenter Eliminering I alt Segmentomsætning Eksternt salg Internt salg Segmentresultater Resultat før skat Foruden produktionsvolumen, er rentabiliteten i UP meget afhængig af prisniveauet på rå palmeolie, som kan variere betydeligt. I løbet af det sidste kvartal af 2010 og frem til midt februar 2011, steg prisen på rå palmeolie fra MYR pr. ton til ca. MYR pr. ton, og er siden faldet til det nuværende niveau på omkring MYR pr. ton. Det er UPs politik at sælge en andel af den fremtidige produktion på terminsmarkedet, hvilket vil reducere effekten af volatile spotpriser på kort sigt. Pr. 30. juni 2011 beløb UPs likviditetsbeholdning (netto) sig til MYR 585 mio. (USD 193,9 mio.). UIE halvårsrapport for /29

12 Følgende uddrag er taget fra UPs halvårsrapport 2011, der blev annonceret den 22. august 2011: Udsigter og forventninger til fremtiden Palmeolieproduktionen i Malaysia og Indonesien forventes at forbedre sig i 2011, som følge af den opadgående tendens for palmernes biologiske ydelsesevne efter et forudset tilbagefald i Sojabønneproduktionen i Sydamerika forventes at nå et rekordhøjt niveau som følge af gunstige vejrforhold. Gældsproblemerne i EU og USA påvirker den globale økonomi, hvilket sandsynligvis vil dæmpe efterspørgslen. Disse faktorer har en negativ effekt på vegetabilske olier, hvilket allerede afspejler sig i priserne, som har tilpasset sig betydeligt efter de meget høje priser, der kunne ses i slutningen af 2010 og starten af Koncernen forventer i 2011 at genplante et større område i Malaysia i overensstemmelse med Koncernens genplantningspolitik. Visse områder i Indonesien modnede i 2010, og flere forventes at modne i løbet af Produktionen i Indonesien vil i nogen grad kompensere for høsttabet fra de genplantede områder i Malaysia, hvorved Koncernens samlede produktion for 2011 forventes at være højere end i Nylige overenskomster med det malaysiske forbund National Union of Plantation Workers, som trådte i kraft den 1. august 2011, vil, sammen med en yderligere lønstigning inden for branchen tilvejebragt af regeringens indgriben i et selskab tilknyttet regeringen, resultere i markante stigninger inden for alle områder af den malaysiske plantagebranches produktionsomkostninger, hvilket også gør sig gældende for United Plantations. Bestyrelsen mener, at Koncernens resultat for regnskabsåret 2011 vil blive højere set i forhold til resultatet for 2010, hovedsageligt som følge af højere salgspriser. For yderligere information, se venligst UPs resultatopgørelse og balance på side 26-27, eller download den fulde version af halvårsrapporten 2011 på 12/29 UIE halvårsrapport for 2011

13 AarhusKarlshamn AB Hoved- og nøgletal for AAK 2. kvt. 2. kvt kvt kvt. Året (Angivet i SEK, mio.) Omsætning Driftsresultat (EBIT) inklusive IAS 39 justering og engangsposter Driftsresultat (EBIT) eksklusive IAS 30 justering og engangsposter Nettoresultat* Nettorentebærende gæld Aktiver i alt Egenkapital i alt * 2. kvt. 2010, kvt samt regnskabsåret 2010, inklusiv IAS 39 justering. 2. kvt 2. kvt kvt kvt. Året Resultat per aktie (SEK) 3,04 1,50 6,42 4,60 15,26 Resultat per aktie (DKK) 2,54 1,14 5,36 3,49 11,91 Indre værdi per aktie (SEK) 78,59 72,11 78,59 72,11 77,36 Indre værdi per aktie (DKK) 63,89 56,39 63,89 56,39 63,98 Markedsværdi, ultimo (SEK)** 183,50 145,00 183,50 145,00 188,50 Markedsværdi, ultimo (DKK) 149,19 113,39 149,19 113,39 155,89 ** Gennernsnitskurs på balancedagen. 2. kvt. 2. kvt kvt kvt. Året % % % % % Forrentning af egenkapital (på årsbasis) N/A N/A 16,49 12,80 20,49 Solvensgrad 32,89 34,37 32,89 34,37 34,46 (Se venligst definitioner af nøgletal på side 25). UIE halvårsrapport for /29

14 AAKs driftsresultat for 1. halvår 2011 beløb sig til SEK 400 mio. (USD 63,1 mio.) (eksklusiv engangsposter), hvilket er 17 % højere end driftsresultatet på SEK 342 mio. (USD 46,3 mio.) (før justering for effekten af IAS 39 og engangsposter) for 1. halvår Som grafen nedenfor indikerer, steg driftsresultatet for alle tre forretningsområder. Driftsresultat (EBIT) før IAS 39 & engangsposter (i 1. & 2. kvt og 1. & 2. kvt. 2009) SEK mio Technical Products & Feed Food Ingredients Chocolate & Confectionery Fats K1 K K1 K K1 K Food Ingredients Forretningsområdet Food Ingredients rapporterede et driftsresultat 1 på SEK mio. i 1. halvår 2011, sammenlignet med SEK 198 mio. i 1. halvår 2010; en stigning på 13 %. Volumenerne faldt med 11 %, sammenlignet med 1. halvår 2010, eftersom volumen på basisprodukter faldt mere end volumen på specialprodukter steg. Udviklingen af nye produkter, samt nyerhvervelser i de senere år, har forstærket specialiseringsstrategien og øget andelen af specialprodukter. Denne strategi fortsætter i fremtiden, og AAKs Acceleration Programme inkluderer væsentlige vækstmuligheder inden for specialprodukter, så som Infant Nutrition (babymad), Bakery & Bakery Services, Dairy Industry og Food Service. I 1. halvår 2011 fortsatte marginerne med at forbedre sig som følge af specialiseringsstrategien. Infant Nutrition og produkter inden for Dairy Industry udviklede sig særligt godt i det pågældende halvår. (Driftsresultatet pr. kilo steg fra SEK 0,46 i 1. halvår 2010 til SEK 0,58 i 1. halvår 2011; en stigning på 26 %). I løbet af 2. kvartal 2011 iværksatte AAK yderligere et rationaliseringsprogram i virksomhedens enheder i UK med fokus på dets specialiseringsstrategi (flytte fokus endnu længere væk fa basisprodukter med laverer marginer, og i stigende grad fokusere på mere komplekse specialprodukter, hvor volumenerne er mindre men marginerne højere). Det nye program er et supplement til de tidligere rationaliseringsprogrammer, som allerede er implementeret og igangsat inden for forretningsområdet Food Ingredients. De samlede engangsomkostninger for det nye rationaliseringsprogram rapporteret i 2. kvartal 2011 beløber sig til SEK 45 mio. og forventes at ville resultere i årlige omkostningsbesparelser på ca. SEK 30 mio. med fuld indvirkning fra 2. halvår I overensstemmelse med AAKs Acceleration Programme har AAK med virkning fra 1. juli 2011 opkøbt Golden Foods/Golden Brands i Louisville, Kentucky. Golden Foods/Golden Brands er den førende nordamerikanske virksomhed inden for forarbejdning af vegetabilske specialfedtstoffer og olier, samt leverandør af fedtstoffer til bageri og food service branchen. Opkøbet af denne virksomhed er med til i at styrke AAKs mulighed for at forsyne eksisterende og nye kunder med et bredere udvalg af vegetabilske specialfedtstoffer og olier. Opkøbet vil kun påvirke driftsresultatet for 2011 i begrænset omfang, men vil have en betydelig påvirkning på driftsresultatet fra 1. kvartal 2012 og fremefter. 1. Alle driftsresultater for 1. halvår 2010 er eksklusive medregning af IAS 39-effekten, af sammenligningsmæssige årsager. 14/29 UIE halvårsrapport for 2011

15 Chocolate & Confectionery Fats Driftsresultatet for forretningsområdet Chocolate & Confectionery Fats for 1. halvår 2011 var på SEK 151 mio., hvilket er 14 % højere end de SEK 133 mio., der blev rapporteret i den tilsvarende periode i Sammenlignet med 1. halvår 2010 steg volumen med 5 %, og driftsresultatet pr. kilo steg fra SEK 0,92 til SEK 0,99. De generelle markedsbetingelser er stort set uforandrede i forhold til de sidste kvartaler (der er fortsat en stærk efterspørgsel i Nord- og Sydamerika, og en moderat efterspørgsel i Europa. De russiske kunder efterspørger stadig primært basis og billige produkter). Priserne for Cocoa Butter Equivalent ( CBE ) fortsatte på et stabilt niveau i løbet af 1. halvår Technical Products & Feed Forretningsområdet Technical Products & Feed rapporterede et driftsresultat på SEK 67 2 mio. i 1. halvår 2011, hvilket var en forbedring på SEK 14 mio. eller 26 %, sammenlignet med driftsresultatet for 1. halvår Den samlede volumen faldt fra tons i 1. halvår 2010 til tons i 1. halvår 2011, hvilket udgjorde en stigning på 6 % i 1. kvartal 2011 (primært inden for segmenterne fedtsyrer og foderprodukter), samt et fald på 7 % i 2. kvartal 2011 (primært som følge af et planlagt produktionsstop i forbindelse med vedligehold, der reducerede produktionen af hovedsageligt foderprodukter), sammenlignet med de samme perioder i Forretningsområdet opnåede samtidigt et højere driftsresultat pr. kilo, som følge af en ændring i produktsammensætningen (en reduktion i mængden af basisvarer med lave marginer). Det gennemsnitlige driftsresultat pr. kilo steg med 29 % i 1. halvår Segmentering af driftsresultat (EBIT) i AAK er som vist i nedenstående tabel: 2. kvt. 2. kvt kvt kvt. Året (Angivet i SEK mio.) Food Ingredients Chocolate & Confectionery Fats Technical Products & Feed Koncernadministration I alt IAS 39 justering Forsikringserstatning Engangsposter (rationaliseringsprogram) I alt AAK rapporterede et nettoresultat på SEK 265 mio. (USD 41,8 mio.) for 1. halvår 2011, hvilket er 41 % højere end de SEK 188 mio. (USD 25,4 mio.) som blev rapporteret i samme periode Gældende fra 1. kvartal 2011, vil AAK rapportere forretningsområdet Crushing under Technical Products & Feed. Tidligere blev Crushing medregnet under forretningsområdet Food Ingredients. Tallene for 1. kvartal 2010 er blevet tilrettet, i overensstemmelse med den nye rapporteringsstruktur. UIE halvårsrapport for /29

16 Nettoresultaterne for 1. halvår 2010 og 1. halvår 2011 er dog ikke fuldt sammenlignelige af følgende årsager: Nettoresultatet for 1. halvår 2011 includerer nettoengangsposter på SEK 3 mio. (forsikringsudbetaling på SEK 48 mio. samt en engangspost på SEK 45 mio. i forbindelse med implementeringen af yderligere et rationaliseringsprogram i virksomheden i Storbritannien). I 1. halvår 2010 rapporterede AAK en negativ IAS 39-justering på SEK 45 mio., hvorimod der ikke var en IAS 39-justering i 1. halvår 2011 (den 1. oktober 2010 implementerede selskabet fuldt ud hedge accounting, baseret på, at ikke alene sikringskontrakter er værdiansat til markedsværdien, men også de underliggende handelskontrakter og lagre, hvilket har den konsekvens, at der pr. 1. kvartal 2011 og frem ikke længere vil være en IAS 39-justering). Såfremt effekten af IAS 39-justeringen og skatteudsættelsen i forbindelse med denne justering ikke medregnes, udgjorde nettoresultatet SEK 223 mio. i 1. halvår Sammenholdes nettoresultatet for 1. halvår 2011 med dette korrigerede nettoresultat for 1. halvår 2010, steg nettoresultatet i 1. halvår 2011 med 19 %. Pengestrøm og nettorentebærende gæld Pengestrømmen fra driftsaktiviteter beløb sig til SEK -399 mio. i 1. halvår 2011 sammenlignet med SEK 310 mio. i 1. halvår Den negative pengestrøm skyldes hovedsageligt den markante stigning i råvarepriserne i 2. halvår 2010 og i januar 2011 (råvareprisernes udsving påvirker AAKs pengestrøm med en forsinkelse på 6-9 måneder som følge af kontrakternes opbygning). Den nettorentebærende gæld steg med SEK 802 mio. i løbet af 1. halvår 2011 og beløb sig til SEK mio. pr. 30. juni De financielle omkostninger (netto) beløb sig til SEK 45 mio. i 1. halvår 2011, hvilket udgør en stigning på 50 % i forhold til de SEK 30 mio. der blev rapporteret for samme periode Forsikringsudbetaling Forsikringssagen, som opstod på baggrund af ulykken i Aarhus i december 2007, og som vedrører driftsforstyrrelser i 2008 og 2009, blev afsluttet i 2. kvartal Den endelige forsikringssum beløb sig til SEK 48 mio. Følgende uddrag er taget fra AAKs 1. halvårsrapport 2011, der blev offentliggjort af selskabet den 20. juli Afsluttende bemærkninger Vi ser fortsat en positive påvirkning fra vores AAK Acceleration Programme både i forbindelse med organisk vækst inden for specialprodukter, akkvisitiv vækst samt produktivitet. Volumenerne for specialprodukter steg organisk særligt inden for forretningsområderne Infant Nutrition, Dairy Industry og Chocolate & Confectionery Fats. Opkøbet af Golden Foods/Golden Brands var med til betydeligt at styrke vores evne til at forsyne både eksisterende og nye kunder i USA med et bredere sortiment af vegetabilske specialfedtstoffer og olier. Vi er nu på vej ind i tredje kvartal og vi forbliver optimistiske i forhold til dette kvartal og AAKs Acceleation Programme. For yderligere information, se venligst resultatopgørelsen og balancen for AAK på side 28-29, eller download den fulde 1. halvårsrapport 2011 på 16/29 UIE halvårsrapport for 2011

17 Durisol Det associerede selskab Durisol ydede ingen bidrag i 1. halvår 2011, da investeringen blev fuldt afskrevet i I 1. halvår 2011, var markedsforholdene fortsat ugunstige i den britiske byggeindustri. Selvom de første tegn på forbedring er begyndt at vise sig, rapporterede Durisol et tab på GBP 0,3 mio. (USD 0,5 mio.). UIH UIE har en ejerandel på 45,3 % i UIH, hvis eneste aktiv er en ejerandel på 22,4 % i UIE. Der er ingen rentebærende gæld i UIH, og der er minimale administrative forpligtelser. Eftersom UIEs investering i UIH reelt set er en ejerandel i egne aktier, er investeringen medtaget som egne aktier i egenkapitalen. Anvendt regnskabspraksis Koncernens 1. halvårsrapport 2011 er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber, samt yderligere danske oplysningskrav til delårsregnskaber for børsnoterede selskaber. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den, som blev beskrevet i årsrapporten Der henvises til note 2, side i årsrapporten 2010 for nærmere detaljer herom. Det skal bemærkes, at den internationale regnskabsstandard IAS 41 bør finde anvendelse på alle Selskabets hovedinteresser med driftsaktiviteter. Denne regnskabsstandard angår især biologiske aktiver, som skal behandles regnskabsmæssigt på en måde, som afspejler ændringer i deres dagsværdi, som f.eks. UPs plantager i Malaysia. Eftersom denne standard ikke er implementeret i de malaysiske regnskabsstandarder, er det fortsat ikke muligt at efterkomme dette direktiv. Risici Hvis man tager udgangspunkt i de største bidragsydere i Koncernen, er de væsentligste risici som følger: Råvarepriser Den største indflydelse fra råvarepriser på Koncernens overskud er palmeolieprisen, som følge af dens betydning for resultatet i UP. Priserne på UPs produkter bliver ikke bestemt af UP, men af udbud og efterspørgsel på vegetabilske olier på det globale marked, og de korrelerer desuden i nogen grad med prisen på mineralolie. En ændring på USD 10 pr. ton i prisen på rå palmeolie vil påvirke Selskabets andel i UPs resultat med ca. USD 0,9 mio. Det bør bemærkes, at det er UPs politik at afdække en del af den fremtidige produktion på futuremarkedet og som følge deraf, vil prisudsving i spotkurserne på kort sigt ikke påvirke Selskabets andel af resultatet i de tilfælde, hvor der er indgået terminskontrakter. Generelt bestræber AAK sig på at kurssikre så meget som muligt af sit salg og råvareindkøb. Konkurrence AAK er udsat for hård konkurrence, hvilket er kendetegnende for den pågældende industri, samt for prisudsving i råvarepriserne, som påvirker andelen af arbejdskapital, der er bundet i Selskabet. UIE halvårsrapport for /29

18 Valutakurser Selskabets regnskab føres i USD. Selskabets hovedinvesteringer, UP og AAK, fører dog deres regnskaber i henholdsvis MYR og SEK. Valutarisici i forbindelse med omregning af egenkapital og resultat i Selskabets associerede selskaber til USD afdækkes ikke. Hvad angår UP, har omregningen mellem MYR og USD en dobbelteffekt. F.eks. vil en stærk USD, i hvilken råvarepriser generelt er angivet, forårsage at omsætningen stiger i værdi, mens den omregnede værdi af UPs resultat vil falde, som følge af den svagere MYR. Hvad angår Selskabets investering i AAK, er en stor del af selskabets køb af råvarer samt salgskontrakter i udenlandsk valuta. AAK kurssikrer så meget som muligt af sit salg og råvarekontrakter og som følge heraf, er bruttoindtægten på alle salgskontrakter kurssikret i den valuta, der anvendes i det land, hvor hvert AAK selskab har forretninger. En ændring på 10 % i alle valutakurser mod SEK vil kun påvirke resultatet moderat, når nettoresultatet fra det udenlandske AAK datterselskab omregnes til SEK. Renten En stigning på 1 procentpoint i renten vil ikke have nogen mærkbar indflydelse på Selskabet. Vejrforhold Mens vejrforhold generelt ikke har haft den store indvirkning på overskuddet i Selskabets landbrugsinteresser i Malaysia, har den ekstreme påvirkning fra El Niño og dens efterfølger La Niña i de seneste år påvirket produktionen, dog kun i et mindre omfang. Sæsonbetonet og konjunkturafhængigt mønster for landbrugsaktiviteter UPs produktion af afgrøder er sæsonpræget. Statistisk stiger UPs produktion af rå palmeolie og palmekerner gradvist fra marts, og topper omkring juli til september for derefter at falde fra oktober til februar. Unormale vejrforhold på verdensplan, som f.eks. El Niño, kan dog påvirke dette mønster. Desuden har oliepalmer en cyklisk tendens, hvilket betyder at de produktionsmæssigt i perioder går i dvale. Dette har været tilfældet i de første seks måneder af 2009, samt hele Disse hvileperioder varierer både i længde og hyppighed. Aktietilbagekøbsprogram I november 2010, besluttede UIE at tilbagekøbe op til 3 % af Selskabets aktiekapital inden udgangen af 2011, så længe aktien fortsat handles med en holding discount. Frem til slutningen af 2010, havde UIE købt egne aktier til en værdi af USD 10,61 mio. I 1. halvår 2011 har UIE købt yderligere egne aktier til en værdi af USD 5,92 mio. Disse tilbagekøb udgør tilsammen 3 % af den samlede aktiekapital, hvilket derved afsluttede aktietilbagekøbsprogrammet. Finanskalender for november 2011: 3. kvartalsrapport 2011 Ændringer efter balancetidspunktet Der er ikke forekommet væsentlige ændringer efter balancetidspunktet. 18/29 UIE halvårsrapport for 2011

19 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og Direktionen har behandlet og godkendt Selskabets halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni Halvårsrapporten, som ikke er blevet revideret eller gennemgået af Selskabets revisor, er aflagt i overensstemmelse med IAS 34: Delårsregnskaber, samt yderligere danske oplysningskrav til delårsregnskaber for børsnoterede selskaber. Vi anser, at halvårsrapporten giver et retvisende billede af Koncernens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 30. juni 2011, samt Koncernens resultat og pengestrømme for perioden 1. januar til 30. juni Det er endvidere vores opfattelse, at bestyrelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i Koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat, samt af Koncernens finansielle stilling som helhed, og en beskrivelse af de væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, som Koncernen står overfor. Malaysia, den 30. august 2011 Bestyrelsen Dato Carl Bek-Nielsen Martin Bek-Nielsen John A. Goodwin Brian Bech Nielsen Bestyrelsesformand Næstformand Bent Mahler John Madsen Kjeld Ranum Direktionen Ulrik Juul Østergaard Adm. Direktør UIE halvårsrapport for /29

20 Resultatopgørelse for UIE Koncernen i 1. halvår 2011 (Tallene er ikke revideret) 2. kvt. 2. kvt kvt kvt. Året (Angivet i USD) $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 Indtægter Andel af resultat i associerede selskaber Renteindtægter Nettogevinst på investeringer Andre indtægter Indtægter i alt Omkostninger Generelle og administrative omkostninger Renteudgifter Nettotab på investeringer Nettovalutakurstab Omkostninger i alt Resultat før skat Skat Nettoresultat Resultat pr. aktie (USD) 4,49 1,78 8,17 3,74 11,35 Sammenfattet totalindkomst for UIE Koncernen i 1. halvår 2011 (Tallene er ikke revideret) 2. kvt. 2. kvt kvt kvt. Året (Angivet i USD) $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 Nettoresultat Finansielle aktiver disponible for salg Kursregulering ved omregning af udenlandsk valuta Totalindkomst i alt /29 UIE halvårsrapport for 2011

21 Balance for UIE Koncernen pr. 30. juni 2011 (Tallene er ikke revideret) 30. juni 30. juni Året (Angivet i USD) $ 000 $ 000 $ 000 Aktiver Omsætningsaktiver: Bankindestående Aftaleindskud i bank Tilgodehavender og andre aktiver Investeringer Tilgodehavende udbytte fra associeret selskab Tilgodehavende skatterefusion Omsætningsaktiver i alt Anlægsaktiver: Investeringer i associerede selskaber* Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver og egenkapital Kortfristede forpligtelser: Rentebærende gæld Kreditorer og skyldige omkostninger 5.141** Kortfristede forpligtelser i alt Egenkapital Passiver og egenkapital i alt *Investeringer i associerede selskaber BNSH UP (AAK) Durisol Total (Angivet i USD) $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 Bogført værdi pr. 1. januar Andel i nettoresultat Kursregulering ved omregning af udenlandsk valuta Udbytte deklareret i perioden Bogført værdi pr. 30. juni ** Inklusive hensættelser for modtaget malaysisk skat på MYR 15 mio. (USD 5,0 mio.) UIE halvårsrapport for /29

22 Egenkapitalopgørelse for UIE Koncernen pr. 30. juni 2011 (Tallene er ikke revideret) Aktie Overkurs v/ Egne Overført Andre kapital emission aktier overskud reserver I alt (Angivet i USD) $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 Egenkapital pr. 1. januar Totalindkomst Udbytte Egenkapital pr. 30. juni Aktie Overkurs v/ Egne Overført Andre kapital emission aktier overskud reserver I alt (Angivet i USD) $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 Egenkapital pr. 1. juli Totalindkomst Tilbagekøb af egne aktier Egenkapital pr. 31. december Aktie Overkurs v/ Egne Overført Andre kapital emission aktier overskud reserver I alt (Angivet i USD) $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 Egenkapital pr. 1. januar Totalindkomst Tilbagekøb af egne aktier Udbytte Egenkapital pr. 30. juni /29 UIE halvårsrapport for 2011

23 Pengestrømsopgørelse for UIE Koncernen pr. 30. juni 2011 (Tallene er ikke revideret) kvt kvt. Året (Angivet i USD) $ 000 $ 000 $ 000 Pengestrømme fra driftsmæssige aktiviteter Resultat før skat Reguleringer: Andel i nettoresultat i associerede selskaber Renteindtægter Afskrivninger Valutakurstab/-gevinst Nettotab/-gevinst på investeringer Pengestrømme anvendt til driftsmæssige aktiviteter før ændringer i arbejdskapital Reduktion i tilgodehavender og andre aktiviteter Stigning i kreditorer og skyldige omkostninger Skat (netto) Nettopengestrømme anvendt til driftsmæssige aktiviteter Pengestømme fra finansiering Udbetalt udbytte Nettopengestrømme anvendt til finansiering Pengestrømme fra investeringer Renteindtægter Udbytte modtaget fra associeret selskab Køb af investeringer Køb af aktier i associerede selskaber Provenu fra salg af investeringer Køb af egne aktier Tilgang af anlægsaktiver Nettopengestrømme fra investeringer Ændring i likvide midler Likvide midler, primo Likvide midler, ultimo Likvide midler omfatter bankindestående samt aftaleindskud i banker. UIE halvårsrapport for /29

24 Selskabsoplysninger Indregistreringssted Bestyrelse Administrerende direktør Company Secretary Hovedkontor Repræsentationskontor i København Revisor Advokater Bankforbindelser Kontaktpersoner Links Bahamaøerne DATO CARL BEK-NIELSEN Formand MARTIN BEK-NIELSEN Næstformand JOHN A. GOODWIN* BRIAN BECH NIELSEN BENT MAHLER JOHN MADSEN KJELD RANUM* ULRIK JUUL ØSTERGAARD ALISON TRECO* 2nd Floor, One Montague Place East Bay Street Nassau, Bahamaøerne International Plantation Services Limited Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, København V, Danmark Telefon: Ernst & Young Kuala Lumpur, Malaysia Philip København, Danmark McKinney, Bancroft & Hughes Nassau, Bahamaøerne Danske Bank A/S Handelsbanken A/S Hongkong & Shanghai Banking Corp. Ulrik Juul Østergaard Kenneth Nilsson Telefon: * Medlem af Revisionskomitéen. 24/29 UIE halvårsrapport for 2011

25 Forkortelser Selskabsnavn: United International Enterprises Limited United Plantations Berhad AarhusKarlshamn AB Durisol UK BNS Holding AB Forkortelse: UIE eller Selskabet UP AAK Durisol BNSH Valuta: Forkortelse: Amerikanske dollar USD eller $ Malysiske ringgit MYR Svenske kroner SEK Britiske pund GBP eller Øvrige: Cocoa Butter Equivalents (kakaosmør ækvivalenter) Crude Palm Oil (rå palmeolie) Fresh Fruit Bunches (friske frugtbundter) Palm Kernel (palmekerne) Forkortelse: CBE CPO FFB PK Definitioner Resultat pr. aktie Indre værdi pr. aktie Forrentning af egenkapital Soliditetsgrad Nettoresultat for perioden, som kan tilskrives selskabets aktionærer Vægtede gennemsnitlige antal aktier, eksklusiv egne aktier Egenkapital, ultimo, eksklusiv minoritetsinteresser Antal aktier, ultimo, eksklusiv egne aktier Årets nettoresultat*, som kan tilskrives selskabets aktionærer Gennemsnitlig egenkapital, eksklusiv minoritetsinteresser Egenkapital, ultimo Samlede aktiver, ultimo * I løbet af året annualiseres periodens resultat. Sammenligningstal Sammenligningstal i USD er beregnet ud fra den valutakurs der var gældende på det tidspunkt hvor tallene oprindeligt blev rapporteret. (Alle tal omregnes ud fra en gennemsnitskurs for perioden/året, undtagen tal på balancen, som omregnes ud fra valutakursen ved periodens/årets afslutning). UIE halvårsrapport for /29

26 Sammenfattet resultatopgørelse for UP Koncernen for 2. kvartal 2011 (Tallene er ikke revideret) 2. kvt. 2. kvt kvt kvt. Året (MYR 000) Omsætning Driftsomkostninger Andre driftsindtægter Finansielle omkostninger Renteindtægter Resultat før skat Skat Resultat efter skat Nettoresultat Nettoresultat der kan udloddes til: Moderselskabets aktionærer Minoritetsinteresser Nettoresultat for perioden Resultat pr. aktie (i) Aktuel-baseret på et gennemsnit af (2010: ) stamaktier (sen) 52,65 26,07 94,02 49,56 126,99 Den sammenfattede resultatopgørelse for Koncernen skal sammenholdes med det reviderede årsregnskab for Sammenfattet totalindkomst for UP Koncernen pr. 30. juni 2011 (Tallene er ikke revideret) 2. kvt. 2. kvt kvt kvt. Året (MYR 000) Resultat for perioden Valutakursdifferencer ved sammenlægning Totalindkomst for perioden Totalindkomst tilskrevet: Moderselskabets aktionærer Minoritetsinteresser Den sammenfattede totalindkomst for Koncernen skal sammenholdes med det reviderede årsregnskab for /29 UIE halvårsrapport for 2011

27 Sammenfattet balance for UP Koncernen pr. 30. juni 2011 (Tallene er ikke revideret) 30. juni 30. juni 31. december (MYR 000) Aktiver Anlægsaktiver Biologiske aktiver Materielle anlægsaktiver Forudbetalte leasingydelser Associeret selskab Tilgodehavende fra associeret selskab Finansielle aktiver disponible for salg Derivativer Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Varetilgodehavender og andre debitorer Skatterefusion Tilgodehavende fra associeret selskab 3-6 Finansielle aktiver til dagsværdi Likvide midler Derivativer Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital og passiver Egenkapital der kan tilskrives moderselskabets aktionærer Aktiekapital Overkurs ved emission Andre henlæggelser Overført overskud Minoritetsinteresse Egenkapital i alt Langfristede forpligtelser Hensættelser til pensionsydelser Hensættelser til udskudt skat Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser Leverandørgæld og andre kreditorer Kassekredit og kortfristede lån Hensættelser til pensionsydelser Deklareret aconto-/slutudbytte Hensættelse til skat Derivativer Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Passiver i alt Indre værdi pr. aktie (MYR) 9,04 8, Den sammenfattede balance for Koncernen skal sammenholdes med det reviderede årsregnskab for UIE halvårsrapport for /29

28 Sammenfattet resultatopgørelse for AAK Koncernen for 1. halvår 2011 (Tallene er ikke revideret) 2. kvt. 2. kvt kvt kvt. Året* Året (SEK mio.) Nettoomsætning Andre driftsindtægter Driftsindtægter i alt Råmaterialer, forbrugsstoffer og varer til videresalg Andre eksterne omkostninger Lønomkostninger Afskrivninger og nedskrivninger Andre driftsomkostninger Driftsomkostninger i alt EBIT-resultat Renteindtægter Renteudgifter Andre finansielle poster Total finansielle netto Resultat før skat Skat Nettoresultat Nettoresultat der kan udloddes til: Minoritetsinteresser Moderselskabets aktionærer * Regnskabsåret 2010, eksklusive effekten af IAS 39 og forsikringssummen. Sammenfattet totalindkomst for AAK Koncernen pr. 30. juni 2011 (Tallene er ikke revideret) 2. kvt. 2. kvt kvt kvt. Året (SEK mio.) Nettoresultat for perioden Kursregulering ved omregning af udenlandsk valuta Totalindkomst for perioden Nettoresultat der kan udloddes til: Minoritetsinteresser Moderselskabets aktionærer Aktieoplysninger Antal af aktier, tusinde Resultat pr. aktie, SEK** 3,04 2,65 6,42 5,44 14,15 Resultat pr. aktie, SEK** 3,04 1,50 6,42 4,60 15,26 Indre værdi pr. aktie, SEK 78,59 72,11 78,59 72,11 77,38 Aktiekurs på balancedagen 183,50 145,00 183,50 145,00 188,50 * På nuværende tidspunkt, bliver resultat pr. aktie beregnet ud fra vægtede gennemsnitlige antal af cirkulerende aktier, eksklusive effekten af IAS39 (år 2010) og engangsposter. ** På nuværende tidspunkt, bliver resultat pr. aktie beregnet ud fra vægtede gennemsnitlige antal af cirkulerende aktier. Koncernen har ikke nogle udestående konverteringslån eller tegningsoptioner på nuværende tidspunkt. 28/29 UIE halvårsrapport for 2011

3. kvartalsrapport 2011

3. kvartalsrapport 2011 UNITED 3. kvartalsrapport 2011 Selskabsmeddelelse nr. 11/2011 23. november 2011 UPs nye administrationskontor i Central Kalimantan, Indonesien Hovedpunkter Koncernresultatet for 3. kvartal 2011 beløb sig

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2011

Årsregnskabsmeddelelse for 2011 UNITED Årsregnskabsmeddelelse for 2011 Selskabsmeddelelse nr. 3/2012 5. marts 2012 Gengivelse på dansk ÅRS- UNITED Hovedpunkter United International Enterprises Limited ( UIE ) er et holdingselskab som

Læs mere

1. kvartalsrapport 2012

1. kvartalsrapport 2012 UNITED 1. kvartalsrapport 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 2012 24. maj 2012 Gengivelse på dansk FØRSTE UNITED Hovedpunkter United International Enterprises Limited ( UIE ) er et holdingselskab som primært

Læs mere

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED. Halvårsrapport 2012. Selskabsmeddelelse nr. 13. Gengivelse på dansk. 29. august 2012

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED. Halvårsrapport 2012. Selskabsmeddelelse nr. 13. Gengivelse på dansk. 29. august 2012 UNITED Halvårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 13 Gengivelse på dansk 29. august HALVÅRS UNITED United International Enterprises Limited ( UIE ) er et holdingselskab som primært investerer i selskaber i

Læs mere

Halvårsrapport 2010 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED. Selskabsmeddelelse nr. 9/ august Gengivelse på dansk

Halvårsrapport 2010 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED. Selskabsmeddelelse nr. 9/ august Gengivelse på dansk Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse nr. 9/2010 27. august 2010 Gengivelse på dansk Den nye palmeoliemølle på UP s plantage i det centrale Kalimantan, Indonesien. Hovedpunkter Koncernnettoresultatet

Læs mere

1. kvartalsrapport 2010

1. kvartalsrapport 2010 1. kvartalsrapport 2010 Selskabsmeddelelse nr. 5/2010 27. maj 2010 Gengivelse på dansk Hovedpunkter Koncernnettoresultatet for 1. kvartal 2010 beløb sig til USD 8,8 mio., hvilket er 20% højere i forhold

Læs mere

R E S U M É A F U I E s Å R S R A P P O R T 2 0 1 3

R E S U M É A F U I E s Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 R E S U M É A F U I E s Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 2 Indhold Præsentation af koncernen 4 Hovedpunkter 6 Hoved- og nøgletal for koncernen 9 Bestyrelsens beretning 11 UIEs investeringsportefølje 12 Aktietilbagekøbsprogrammer

Læs mere

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED. Halvårsrapport 2009. Selskabsmeddelelse nr. 10/2009. 27. august 2009. Gengivelse på dansk

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED. Halvårsrapport 2009. Selskabsmeddelelse nr. 10/2009. 27. august 2009. Gengivelse på dansk Halvårsrapport 2009 Selskabsmeddelelse nr. 10/2009 27. august 2009 Gengivelse på dansk Hovedpunkter Koncernnettoresultatet for 2. kvartal 2009 beløb sig til USD 14,9 mio., hvilket var en anelse højere

Læs mere

UNITED PLANTATIONS BERHAD

UNITED PLANTATIONS BERHAD UNITED PLANTATIONS BERHAD Halvårsrapport 2009 SELSKABSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: ips@plantations.biz Selskabsmeddelelse

Læs mere

3. kvartalsrapport 2012

3. kvartalsrapport 2012 3. kvartalsrapport Selskabsmeddelelse nr. 17/ Gengivelse på dansk 28. november UNITED 3. KVARTALS UNITED United International Enterprises Limited ( UIE ) er et holdingselskab som primært investerer i selskaber

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Selskabsmeddelelse Nr. 8/2013. Gengivelse på dansk. 28. august 2013 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED

Halvårsrapport 2013. Selskabsmeddelelse Nr. 8/2013. Gengivelse på dansk. 28. august 2013 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Halvårsrapport Selskabsmeddelelse Nr. 8/ Gengivelse på dansk 28. august UNITED HALVÅRS UNITED United International Enterprises Limited ( UIE ) er et holdingselskab som primært investerer i selskaber i

Læs mere

1. kvartalsrapport 2013

1. kvartalsrapport 2013 1. kvartalsrapport Selskabsmeddelelse Nr. 6/ Gengivelse på dansk 30. maj UNITED 1. KVARTALS- UNITED United International Enterprises Limited ( UIE ) er et holdingselskab som primært investerer i selskaber

Læs mere

UNITED PLANTATIONS BERHAD

UNITED PLANTATIONS BERHAD UNITED PLANTATIONS BERHAD 3. kvartalsrapport 2008 SELSKABSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: ips@plantations.biz

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

UNITED PLANTATIONS BERHAD

UNITED PLANTATIONS BERHAD UNITED PLANTATIONS BERHAD Årsregnskabsmeddelelse (4. kvartalsrapport) 2007 SELSKABSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail:

Læs mere

1. kvartalsrapport 31. marts 2004 FONDSBØRSMEDDELELSE

1. kvartalsrapport 31. marts 2004 FONDSBØRSMEDDELELSE 1. kvartalsrapport 31. marts 2004 FONDSBØRSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, 3 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: uie@plantations.biz Til: Københavns

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

1. kvartalsrapport for 2007

1. kvartalsrapport for 2007 1. kvartalsrapport for 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2007 24. maj 2007 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Meddelelse til Københavns Fondsbørs Hermed følger 1. kvartalsrapport

Læs mere

3. kvartalsrapport for 2005

3. kvartalsrapport for 2005 3. kvartalsrapport for 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 26/2005 25. november 2005 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE 3. kvartalsrapport for 2005 1/15 Meddelelse til Københavns

Læs mere

3. kvartalsrapport for 2006

3. kvartalsrapport for 2006 3. kvartalsrapport for 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2006 23. november 2006 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Meddelelse til Københavns Fondsbørs Hermed følger Selskabets resultat

Læs mere

1. kvartalsrapport 2011

1. kvartalsrapport 2011 1. kvartalsrapport 2011 Selskabsmeddelelse nr. 8/2011 26. maj 2011 Gengivelse på dansk Transport af friske frugtbundter fra markerne til en af UPs oliemøller via det omfattende jernbanesystem på selskabets

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

UNITED PLANTATIONS BERHAD

UNITED PLANTATIONS BERHAD UNITED PLANTATIONS BERHAD 1. kvartalsrapport 2011 SELSKABSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: ips@plantations.biz

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport for 2007

Halvårsrapport for 2007 Halvårsrapport for 2007 Selskabsmeddelelse nr. 8/2007 28. august 2007 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København Hermed følger 1. halvårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED

ÅRSRAPPORT 2012 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED ÅRS UNITED LIMITED Å R S R A P P O R T 2 0 1 2 2 Indhold Præsentation af gruppen 4 Hovedpunkter 6 Hoved- og nøgletal for Koncernen 9 Bestyrelsens beretning 12 Ændringer i UIEs investeringsportefølje 13

Læs mere

Halvårsrapport for 2005

Halvårsrapport for 2005 Halvårsrapport for 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2005 31. august 2005 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE Halvårsrapport for 2005 1/15 Meddelelse til Københavns Fondsbørs

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ARTALSRAPPOR FONDSBØRSMEDDELELSE

ARTALSRAPPOR FONDSBØRSMEDDELELSE KVAR ARTALSRAPPOR ALSRAPPORT FOR KVAR ARTALET ALET AFSLUTTET D.. 30. SEPTEMBER 2003 FONDSBØRSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, 3 DK-1553 København V Telefon: 33 93 33 30 Fax: 33

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2005

Årsregnskabsmeddelelse for 2005 Årsregnskabsmeddelelse for 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2006 16. marts 2006 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE Årsregnskabsmeddelelse for 2005 1/22 Meddelelse til Københavns

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Halvårsrapport 2004. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2004. 30. august 2004 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED

Halvårsrapport 2004. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2004. 30. august 2004 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Halvårsrapport 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2004 30. august 2004 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE Halvårsrapport 2004 1/16 Hovedpunkter Koncernresultatet for 1. halvår 2004 beløb sig til

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2012

Årsregnskabsmeddelelse for 2012 Årsregnskabsmeddelelse for Selskabsmeddelelse Nr. 1/2013 Gengivelse på dansk 28. februar 2013 UNITED ÅRSREGNSKABS UNITED United International Enterprises Limited ( UIE ) er et holdingselskab som primært

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD.

SELSKABSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. SELSKABSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, 3. 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: uie@plantations.biz Selskabsmeddelelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

3. Kvartalsrapport 2004

3. Kvartalsrapport 2004 3. Kvartalsrapport 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2004 23. november 2004 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE 3. Kvartalsrapport 2004 1/14 Hovedpunkter Koncernresultatet for årets første tre kvartaler

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2015 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Halvårsrapport 2013 UNITED PLANTATIONS BERHAD. (Selskabsnr. 240-A) Jendarata Estate Teluk Intan Darul Ridzuan Malaysia

Halvårsrapport 2013 UNITED PLANTATIONS BERHAD. (Selskabsnr. 240-A) Jendarata Estate Teluk Intan Darul Ridzuan Malaysia Halvårsrapport 2013 UNITED PLANTATIONS BERHAD (Selskabsnr. 240-A) Jendarata Estate 36009 Teluk Intan Darul Ridzuan Malaysia Sammenfattet resultatopgørelse for Koncernen for 1. halvår 2013 (Tallene er ikke

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves: DK TREND INVEST A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dktrendsinvest.dk

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere