Indledning...3. Juridisk afdeling...13 Fleksjobbere snydes for pension...13 Mange arbejdsskadesager...14 Det kniber med ligebehandlingen...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning...3. Juridisk afdeling...13 Fleksjobbere snydes for pension...13 Mange arbejdsskadesager...14 Det kniber med ligebehandlingen..."

Transkript

1

2 Indledning...3 Den faglige virksomhed...4 Vellykket turné i Favrskov og Kjellerup...4 Fodslag om faglige indsatsområder...4 Klart overenskomst ja fra HK Privats medlemmer...5 HK-klubben på Århus Stiftstidende havde gavn af sektorens Turbolønkursus...6 Succes med lokalt TR-kursus...6 Vellykkede virksomhedsbesøg...6 Dømt ude kr. til fyret tillidsrepræsentant...7 Ikke i orden at pille ved løntillæg...8 Fokus på lønarbejdet inden for Dansk Industris område...8 Succes med Vestas-initiativ...9 Serviceeftersyn...9 Svære forhandlinger med Morgenavisen Jyllands-Posten...10 Strid om bemandingsaftalerne på Elopak...10 Besøg hos ejendomsmæglerne...11 Netværk for advokatansatte...11 Overenskomstarbejdet på sundhedsområdet...11 Ny overenskomst på IT-området...12 Juridisk afdeling...13 Fleksjobbere snydes for pension...13 Mange arbejdsskadesager...14 Det kniber med ligebehandlingen...14 A-kassen...15 Store forandringer i HKs a-kasse...15 Fortsat fald i ledigheden...15 Sektionsklubberne...16 Sundhed og Velvære...16 Produktion...17 Privat Service...17 Organisationer...18 IT, Medie & Kommunikation...19 Transport og Turisme...19 Sektionsklubbernes fremtid...19 Politiske betragtninger...20 side 2

3 Indledning 2007 vil uden tvivl blive det år, der indskriver sig i HKs historie som det indtil dato mest turbulente. Årsagen hertil skal findes i kongressens beslutning om at ændre HKs organisation til alene at bestå af 7 regionsafdelinger, udskille a-kassen til en selvstændig enhed og etablere et fælles administrationscenter. Det siger sig selv, at en så voldsom omstrukturering har haft store både politiske og personalemæssige konsekvenser, som har påvirket HK i alle led, og HK Østjylland og HK Privat Østjylland er ingen undtagelse. Nyt HK skal dog først være en realitet fra 1. juni 2008, så derfor har vi her ved årsskiftet endnu ikke set den fulde virkning af omstruktureringen, som ikke mindst på det lokale plan kommer til at dreje sig om den forestående fusion med HK Djursland/Kronjylland. Det er ingen hemmelighed, at den altafgørende årsag til projekt Nyt HK er den fortsatte medlemstilbagegang. Men selv om årsagen således er negativ, er der god grund til at glæde sig over, at vi lige nu er ved at skabe en både effektiv og rationel organisation, der er gearet til at løse de mange opgaver og klare de store udfordringer, som fremtiden vil byde på. I det følgende vil beretningen om HK Privat Østjyllands virke i det forløbne år afspejle, hvad vi har arbejdet med og således give et indtryk af, hvilke udfordringer vi står over for i fremtiden. Det hører næsten til trivialiteter at berette, at vores faglige- og juridiske indsats endnu engang satte rekord med et beløb på kr., som vi hentede hjem til vores medlemmer. Et beløb, der er meget tæt på at tangere det samlede faglige kontingent for hele året. Selv om det ikke i sig selv er udtryk for noget positivt, at beløbet er så højt, så understreger det med al tydelighed nødvendigheden af et fagligt medlemskab. Og her er det glade budskab, at nutidens ungdom har forstået dette. Aldrig tidligere har vi haft så stor tilgang af elever, som tilfældet har været i Elevtilgangen fra december 2006 til december 2007 blev på hele 34 pct. En tilgang, der satte HK Privat Østjylland på en suveræn førsteplads, når vi sammenligner os med landets øvrige HK-afdelinger. Og for at blive ved de glade budskaber, så faldt ledigheden dramatisk i I beretningen fra 2006 kunne vi fortælle om et rekordstort fald i ledigheden på hele 31 %. Dette fald fortsatte gennem hele 2007, og endte med, at vi i december havde 471 ledige medlemmer mod 683 i december Et fald på 31 % eller præcis det samme som i På den faglige front kom overenskomstforhandlingerne i foråret helt naturligt til at spille en væsentlig rolle, men også indsatsen med at omsætte vores strategi til handling med virksomhedsbesøg, serviceeftersyn og kurser for tillidsrepræsentanter satte sit præg på året. Alt dette og meget mere kan du læse nærmere om i den følgende beretning, som er udformet på en sådan måde, at de vigtigste af årets begivenheder er beskrevet som enkeltsager og dermed forhåbentlig gjort så læsevenlige som muligt. Beretningen, som er lagt ud på både HK Østjylland og HK Privat Østjyllands hjemmesider, kan tillige fås i en printversion ved henvendelse på vores kontorer i henholdsvis Silkeborg og Århus. Rigtig god læselyst. side 3

4 Den faglige virksomhed Vellykket turné i Favrskov og Kjellerup HK Privat Østjylland satser meget på at møde medlemmerne i øjenhøjde - og helst ude på arbejdspladserne, hvor de befinder sig til daglig. Derfor gennemførte vi i midten af januar en besøgsrunde til samtlige cirka 130 medlemsvirksomheder i Favrskov og Kjellerup de nye områder, der fra årsskiftet kom med i HK Østjylland. De uanmeldte besøg foregik over to dage, og praktisk taget alle steder blev vi ualmindelig positivt modtaget, både af ansatte og arbejdsgivere. Medlemmerne blev budt velkommen, og arbejdsgiverne blev underrettet om mulighederne for at finde nye medarbejdere via HK Østjyllands nye Job- og Vejledningscenter. Fodslag om faglige indsatsområder 16. og 17. februar mødtes HK Privat Østjyllands sektorbestyrelse og de faglige konsulenter for at drøfte prioriteringen af den faglige indsats i Der var enighed om at koncentrere indsatsen om fire hovedområder:. Overenskomster.. Tillids- og sikkerhedsrepræsentanter.. Fastholde og hverve medlemmer.. Elever. Områderne er valgt efter, hvad der bedst understøtter HK's mission at skabe værdi, styrke og muligheder i medlemmernes arbejdsliv. Efter konferencen traf sektorbestyrelsen på sit møde 8. marts endelig beslutning om indsatsområderne. Der er lagt op til en lang række konkrete initiativer på de enkelte felter, blandt andre: Flere overenskomster Vi sætter turbo på indsatsen for at indgå overenskomster med både organiserede og uorganiserede arbejdsgivere. Desuden vil vi besøge udvalgte arbejdspladser, hvor vi vil udlevere de nye overenskomster og præsentere resultaterne. En del arbejdspladser vil blive udvalgt til et fagligt serviceeftersyn. Støtte til tillids- og sikkerhedsrepræsentanter Vi vil prioritere valg af nye tillidsrepræsentanter, ligesom vi vil sikre, at der altid vælges HK sikkerhedsrepræsentanter, hvor det er muligt. Vi vil tilbyde nyvalgte tillidsrepræsentanter en mentoreller støttepædagog -ordning, etablere faglige netværk til støtte for tillidsrepræsentanterne samt sikre bedre lokale uddannelsesmuligheder. Også øget opbakning til den enkelte sikkerhedsrepræsentant er på programmet. Flere medlemmer Indsatsen for at få flere medlemmer og holde på dem, vi har, skal styrkes. Det skal blandt andet ske ved at synliggøre overenskomstresultaterne, udbyde og skærpe interessen for vores fyraftensmøder, skabe tillid blandt potentielle medlemmer og deltage aktivt i den offentlige debat. Eleverne skal ind i varmen Elever er fremtidens medlemmer og skal derfor vies ekstra opmærksomhed. Vi vil prøve at hverve endnu flere elevmedlemmer, være synlige med tilbud i praktiktiden og arbejde tæt sammen med HK-Ungdom om tiltag i forhold til eleverne. Vi har samtidig besluttet, at sektionsklubbernes arbej- side 4

5 de og aktiviteter skal understøtte nævnte indsatsområder. Det betyder, at vi forventer, at sektionsklubberne først og fremmest bruger ressourcerne på aktiviteter af faglig karakter. Klart overenskomst ja fra HK Privats medlemmer 2007-overenskomsterne kom i hus. Resultatet af urafstemningen om det samlede mæglingsforslag på LO-området blev godt 55 procent ja-stemmer og knap 44 procent nej-stemmer. Godt 37 procent af de stemmeberettigede LO-medlemmer afgav deres stemme. På HK Privats område var tilslutningen til de nye overenskomster markant. 76,2 procent af de afgivne stemmer var ja-stemmer. Kun 23,8 procent sagde nej. Stemmeprocenten var 30,3. Kun på to af vores overenskomstområder vendte medlemmerne tommelfingeren nedad. Hele 73,5 procent af medlemmerne på emballageoverenskomsten stemte nej, mens nej-procenten på den grafiske timelønsoverenskomst blev 59,4. På grund af sammenkædningsreglerne blev disse overenskomster alligevel en realitet. De mange ja'er og de to nej'er på vores område afspejler efter HK Privat Østjyllands opfattelse ganske godt plusser og minusser ved de opnåede resultater. Blandt de fremadrettede og positive elementer i de nye overenskomster er: Kompetencefond, som giver bedre muligheder for efteruddannelse. Bedre barselsbetingelser herunder bedre pensionsbidrag til kvinder under barsel samt øremærket barselsorlov med løn til mænd. Fritvalgsordning, der giver mulighed for at vælge mellem feriefridage, ekstra pension eller løn. Stigning i pensionsbidraget, så det i overenskomstperioden kommer op på 12 procent og dermed når det foreløbige mål, som HK har sat for pensionsudviklingen. Honorar til tillidsrepræsentanter. Det signalerer større respekt for og anerkendelse af tillidsrepræsentanternes arbejde. Det store minus - og baggrund for nej'et blandt de timelønnede grafikere og emballagearbejdere er, at det længe nærede ønske om nedsat arbejdstid på det nedslidende og sundhedsskadelige skifteholds- og natarbejde, ikke blev imødekommet. Det længste, vi kunne komme, var en - ganske vist betragtelig forhøjelse af forlægningstillæggene på mellem 19 og 24 procent. Desuden blev der nedsat et udvalg, der skal se nærmere på konsekvenserne af skifteholds- og natarbejde. Ud over, at det store overenskomstforlig blev vedtaget, blev der også indgået overenskomster på nogle mindre, specielle områder. Det gælder overenskomsterne med Dansk Tandlægeforening og Dansk Kiropraktor Forening, som blev vedtaget med hhv. 97 og 94 procent ja-stemmer af de berørte medlemmer. Klinikassistenterne fik blandt andet et generelt lønløft samt et særlig løft til elever med over side 5

6 tre års forudgående beskæftigelse. Også de ansatte hos kiropraktorerne fik bedre løn samt højere pension og bedre muligheder for efteruddannelse. HK-klubben på Århus Stiftstidende havde gavn af sektorens Turbolønkursus Det var et godt kursus, hvor vi på kort tid lærte, hvordan man på en god måde gør opmærksom på egne kvalifikationer. Nogle medlemmer sagde bagefter: Hvorfor har vi dog ikke været på sådan et kursus noget før?, sådan sagde Julie Brink, tillidsrepræsentant på Århus Stiftstidende. Hun sigter til det Turbolønkursus, som HK Privat Østjylland holdt for klubben 11. september. 10 af klubbens medlemmer brugte kurset som forberedelse til de forestående lønsamtaler. Det er noget nyt, at alle vores medlemmer skal til individuelle lønsamtaler. Jeg har på klubbens vegne forhandlet mig frem til en lønstigning på 2 procent. Den ene procent udløser en lønstigning på 265 kr. til alle. Den anden procent er til individuel fordeling i forbindelse med lønsamtalerne. Derfor var der god brug for kurset, som gav et godt pædagogisk indspark til, hvordan man sælger sig selv, sagde Julie Brink. Turbolønkurset, der holdtes som et fyraftens- eller aftenmøde, var også et tilbud til andre interesserede arbejdspladsklubber. Desuden holdt vi med mellemrum fyraftensmøder for alle medlemmer om individuelle lønforhandlinger Succes med lokalt TR-kursus 20. september holdt sektoren introduktionsdag for nye tillidsrepræsentanter, og november fulgte vi op med et lokalt Faglig indsigt -kursus, der er første led i grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter. Ni tillidsrepræsentanter deltog i kurset, som var en stor succes. Olaf Frandsen, ny tillidsrepræsentant hos Telia Stofa A/S, sagde: Det var et rigtig godt og meget intensivt kursus med kompetente undervisere. Vi fik virkelig noget med hjem, og jeg synes, det er meget bedre end at rejse langt for at deltage i et ugekursus. At vi ikke var flere gav en god dialog, og vi fik etableret et godt lokalt netværk, som vi kan trække på i det videre arbejde. Vellykkede virksomhedsbesøg HK Privat og CO-industri bankede på hos 30 virksomheder. 13 steder kunne vi forlange overenskomst, hvilket bekræfter os i, at en udadvendt og målrettet indsats giver resultater. Det beviste vi atter, da vi for nylig brugte et par dage på at besøge 30 mindre industrivirksomheder i vores område alle medlemmer af Dansk Industri. Overalt blev vi godt modtaget, og 13 steder var det muligt at opnå overenskomst, fordi vi opfyldte den såkaldte 50 procentsregel. Efterfølgende har vi formelt rejst krav over for Dansk Industri om overenskomst på de pågældende arbejdspladser. Derudover fik vi tilsagn om møder med tre virksomheder, hvor side 6

7 ledelsen var positiv over for vores ønske om overenskomst. Besøgsrunden var tilrettelagt i samarbejde med forbundssektoren HK Privat og CO-industri. Takket være hjælpen herfra kunne vi sammensætte to besøgshold, hver med en repræsentant for én af de to organisationer og en repræsentant for HK Privat Østjylland. Besøgene var uanmeldte, men de fleste steder lykkedes det os at få kontakt til ledelsen, ligesom vi fik mulighed for at uddele det medbragte informationsmateriale. Ved en senere lejlighed vil vi tage et lignende initiativ over for de større industrivirksomheder, hvor vi kan se muligheder for at få overenskomst. Her er vi dog nødt til at gribe det lidt anderledes an, da det erfaringsmæssigt er sværere at få ledelsen på de større arbejdspladser i tale ved uanmeldte besøg. Dømt ude Mange virksomheder forsøger i strid med reglerne at undtage medarbejdere fra overenskomsten. I årets løb har vi oplevet mange eksempler på, at selv store, velrenommerede virksomheder forsøgte at holde ansatte uden for HK overenskomsten. Det foregår ved, at man i kontrakterne med nye medarbejdere skriver, at de ikke er omfattet af overenskomsten. Det er ikke alene urimeligt. Det er også en overtrædelse af overenskomsternes præambel og dækningsparagraf. Derfor har HK Privat Østjylland konsekvent forfulgt de sager, vi er stødt på. Kan problemetikken ikke løses ved forhandling, går vi til Arbejdsretten. Heldigvis har vi indtil videre oplevet, at udsigten til en arbejdsretssag får virksomhederne til at sadle om og løse problemet. Med nye kontrakter og dermed mulighed for at rejse sager om efterbetaling for overarbejde m.m. Overenskomstfornyelsen 2007 har givet os nogle værktøjer til at få bragt disse problemer for en dag. Den nye fritvalgsordning skal fremgå af lønsedlen, hvis man er omfattet af en overenskomst. Og når den nye kompetenceudviklingsfond kommer i spil næste år, får vi yderligere et redskab, idet virksomhederne skal indbetale et bestemt beløb pr. medarbejder, der er omfattet af overenskomsten Vi har opfordret vores tillidsrepræsentanter til at være opmærksomme på, om der er kolleger, som firmaet via ansættelseskontrakten har undtaget fra overenskomsten kr. til fyret tillidsrepræsentant I slutningen af august i år valgte Boligforeningen af 1943 at afskedige en medarbejder, der havde været ansat i næsten 20 år, heraf de seneste fem år som tillidsrepræsentant. Det skete efter en uoverensstemmelse, hvor boligforeningen havde pålagt medlemmet at arbejde på en fridag. Efterfølgende var medlemmet i en kort periode sygemeldt på grund af det øgede psykiske pres på jobbet. Handlingen var i strid med overenskomst og hovedaftale, der siger, at der skal ske en fagretlig behandling, før man kan afskedige en tillidsrepræsentant. HK gjorde desuden gældende, at der ikke var tvingende årsager til afskedigelsen. Med Boligselskabernes Landsforenings mellemkomst blev der i slutningen af september indgået forlig. Det indbragte kr. i torterstatning. Inklusive løn i opsigelsesperioden, hvor medlemmet blev fritstillet beregnet fra 1. oktober samt ferie- og fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærloven, nåede det samlede beløb op på ca kr. side 7

8 Ikke i orden at pille ved løntillæg Man kan ikke først give ansatte funktions- og kvalifikationstillæg og så uden videre inddrage dem igen i forbindelse med en lønforhandling. Det står fast efter en forhandling mellem HK Privat Østjylland og Boligselskabernes Landsforening, hvor vi fik medhold i den meget principielle sag. Sagen startede lokalt, hvor HK Privat Østjylland har en fælles overenskomst med i alt 15 boligorganisationer i området. Overenskomsten opererer med et lønsystem, der ligner Ny Løn-aftalerne på det kommunale område. Det vil sige, at der ud over grundlønnen gives funktions- ogkvalifikationstillæg. Under lønforhandlinger med en af boligorganisationerne inddrog ledelsen funktionstillægget for en medarbejder, uden at funktionen var ændret det mindste. En anden medarbejder fik inddraget et kvalifikationstillæg. Lokale forhandlinger med boligorganisationen førte ikke til en løsning. Det hjalp heller ikke, da vi tog sagen op i det fælles forhandlingsudvalg, som de 15 boligorganisationer har nedsat. Først da vi kom i forhandlinger med Boligselskabernes Landforening, fandt sagen en tilfredsstillende løsning. De berørte medlemmer har fået en efterbetaling, men ikke mindst har vi fået ret i vores principielle synspunkt: Hvis man opererer med lønsystemer med funktions og kvalifikationstillæg kan man ikke uden videre fjerne tillæg, som de ansatte har opnået. Fokus på lønarbejdet inden for Dansk Industris område Vi har i 2007 sat meget fokus på lønarbejdet på industriområdet. Dansk Industris Funktionæroverenskomst giver mulighed for, at tillidsrepræsentanter kan forhandle generelle løn- og ansættelsesforhold for medlemmerne, og en af de store opgaver har været at få oplært tillidsrepræsentanterne til dette arbejde. Det er lykkedes på en række virksomheder, hvor en tæt kontakt med den enkelte tillidsrepræsentant har medført, at det er lykkedes at få overbevist ledelserne om, at dette var noget, tillidsrepræsentanterne havde krav på. Det er et langsigtet projekt på hver virksomhed, hvor man må forvente en periode på 3-5 år, før det er helt på plads, og hvor en årlig lønforhandling med ledelsen er en tradition. Når tillidsrepræsentanterne har forhandlet lønrammen på plads, er det vigtigt at klæde det enkelte medlem på til de individuelle lønforhandlinger. Inden for produktion er der gennemført 6 lønforhandlingskurser, som direkte er rettet mod vores medlemmer på disse 6 virksomheder. Vi har også sat fokus på flere store koncerner. Sektoren har været den bærende kraft i forbindelse med lønforhandlingerne på Vestas og DONG, hvor lønforhandlingerne har fundet sted på koncernbasis. På Vestas har vi - efter aftale - som den eneste afdeling stillet faglig konsulenthjælp til rådighed overfor de tillidsrepræsentanter, som var udvalgte til at stå for lønforhandlingen og har været med som sparringspartner igennem hele forløbet. På DONG var sektoren også den bærende kraft som sparringspartner over for de tillidsrepræsentanter, der stod for lønforhandlingerne, som også her blev gennemført på koncernniveau. Selve resultatet var ikke helt tilfredsstillende, selvom lønstigningen var på et pænt niveau. Til gengæld lykkedes det endelig at få Dansk Industri til at erkende, at tillidsrepræsentanterne havde krav på at få udleveret side 8

9 lønsummen både før og efter forhandlingen, således at det forhandlede resultat kan kontrolleres. En tilkendegivelse vi har manglet i mange år, og som forhåbentlig vil få betydning på hele DI s Funktionæroverenskomstområde. Succes med Vestas-initiativ Branchesektionen HK Produktion, HK Djursland/Kronjylland og HK Østjylland har stået i spidsen for et fremstød hos Vestas-koncernen, der tæller omkring 100 HKansatte fordelt på ni arbejdspladser. Øvrige samarbejdspartnere har været HK afdelinger med Vestas-virksomheder i deres område samt Teknisk Landsforbund. Afsættet var et ønske fra tillidsrepræsentanterne hos Vestas om at få gjort noget ved lønarbejdet i koncernen. Det tog vi fat på i to tempi: Først hjalp vi tillidsrepræsentanterne med at forberede forhandlinger med Vestas-ledelsen om den overordnede ramme for lønreguleringerne. Herefter fulgte vi op blandt medlemmerne med en række turbo -lønkurser på de 9 forskellige Vestas arbejdspladser. Kurserne blev afviklet som fyraftensmøder af to timers varighed. Her kom vi i april og maj omkring emner som retten til lønforhandling, værktøjer til at opnå mere i løn og forhandlingsteknik, så den enkelte blev klædt på til at forhandle løn. Sektoren stillede her undervisere til rådighed for samtlige kurser. Resultatet udeblev heller ikke. Det lykkedes faktisk at opnå et bedre lønforhandlingsresultat end de timelønnede på Vestas. Forløbet på Vestas har givet anledning til at man nu på sektorplan vil bruge disse erfaringer inden for andre koncerner, og der har været megen ros til projektet. Derudover har vi sammen med tillidsrepræsentanterne udarbejdet en guide med retningslinjer for lønforhandlinger til de mellemledere hos Vestas, der står for forhandlingerne i de enkelte afdelinger. Guiden har været drøftet med Vestasledelsen, og når den og lønrammen er færdigforhandlet kan de individuelle lønforhandlinger begynde De nævnte initiativer er blevet meget positivt modtaget blandt tillidsrepræsentanter og medlemmer på Vestas. Undervejs i processen har de enkelte tillidsrepræsentanter fået et netværk, som de kan trække på fremover, og indsatsen har resulteret i, at yderligere to tillidsrepræsentanter i virksomheden er på vej til at blive valgt. Serviceeftersyn Vi har gennemført 7 serviceeftersyn på udvalgte virksomheder. Der har i alt været indkaldt 15 virksomheder, så gennemførelsesprocenten er ikke helt tilfredsstillende og en revision af den måde, vi indkalder virksomhederne på har været påkrævet. Indtil nu er medlemmerne blevet indkaldt pr. brev, men vi vil fremover forsøge at tage telefonisk kontakt i stedet. Erfaringerne med den personlige kontakt vedr. 50 % reglen og gennem lønstatistikindsamlingen har vist, at medlemmerne er positive over at høre fra deres fagforening. side 9

10 Svære forhandlinger med Morgenavisen Jyllands-Posten I forbindelse med fusionen mellem Morgenavisen Jyllands-Posten og Politiken blev Jyllands Posten, efter adskillige år som uorganiseret, atter medlem af Danske Mediers Arbejdsgiverforening. I den periode, hvor avisen havde stået uden medlemskab af arbejdsgiverforeningen, hvilede overenskomstforholdet på en direkte overenskomst mellem JP og HK Privat Østjylland. Denne overenskomst skulle i relation til de fagretlige regler nu omskrives til landsoverenskomsten. Arbejdsgiverforeningen blev - før overenskomstfornyelserne i pludselig meget ivrig for at få etableret tilpasningsforhandlinger på timelønsområdet, så den gældende overenskomst med JP ikke blev forlænget ved et eventuelt indgreb fra forligsmanden. Det var svære forhandlinger, der pågik for at ændre overenskomsten til en lokalaftale, uden at forvride de bestående forhold. Men indsatsen blev belønnet med et resultat, der stort set bevarede de gunstigere forhold fra den gamle overenskomst og gav lidt nyt i forhold til den generelle landsoverenskomst. Strid om bemandingsaftalerne på Elopak Elopak A/S er en multinational virksomhed med hovedsæde i Norge. Den danske del af virksomheden ligger i Lystrup, hvor der producerer Pure-Pak kartoner til flydende fødevarer så som mælk og juice. Mod slutningen af året er der opstået en uenighed om, hvordan bemandingen af maskinparken skal være. Virksomheden har planer om at udvide produktionen til det dobbelte af den nuværende, men har i den forbindelse krævet, at omkostningerne bliver reduceret, hvorfor ledelsen i Lystrup har foreslået en ændring af bemandingsaftalerne på virksomheden. Ledelsen henviser til at emballageoverenskomsten mellem Dansk Industri og HK, som virksomheden er omfattet af, ikke mere har nogen eneretsbestemmelse på trykning og pladefremstilling, men i stedet har fået tilføjet en hensigtserklæring om, at den der kan må. Ledelsens forslag går i store træk ud på, at den nuværende bemanding på trykmaskiner og i reproafdelingen som i dag udelukkende varetages af faglærte HK ere, i fremtiden også skal bemandes med teknikere og ufaglærte trykkeriarbejdere. Problemet er blot, at det efter vores opfattelse aldrig har været hensigten, at de medarbejdere, der på anden måde har opnået deres kompetencer, skulle udføre opgaverne til en lavere løn end den overenskomstaftalte faglærte løn. Der har lokalt mellem tillidsrepræsentanterne og ledelsen været ført forhandlinger om ledelsens forslag, ligesom der mellem HK Privat og Dansk Industri efterfølgende har været forhandlet om forslaget, uden at enighed kunne opnås mellem parterne. Sagen skal nu afgøres ved faglig voldgift, hvis resultat vi imødeser med stor spænding, da sagen er meget principiel. side 10

11 Tidligere på året har vi haft en anden sag mod Elopak om timebetalingen for opsparede timer for medarbejdere, der arbejder på skiftehold. På Elopak gennemføres alle skift uanset dag eller nat med 37 timer ugentlig. Kompensation for skifteholdsarbejdet består i, at medarbejderne for hver uge opsparer 3 timer, som skal betales med en særlig sats. Betalingen var imidlertid foregået med almindelig timeløn, men ved forhandling med virksomheden, blev dette lavet om i overensstemmelse med overenskomsten, og vi fik samtidig løst spørgsmålet om efterbetaling til de medarbejdere, de gennem længere tid havde fået for lidt udbetalt. Besøg hos ejendomsmæglerne I samarbejde med forbundssektoren foretog vi i marts og april måned en runde til de ejendomsmæglere, der fandtes i vores geografiske område. I første omgang var det Silkeborg, Skanderborg og Odder. I maj og juni fulgte så Århus området. Branchen er fyldt med kæder, der er forbundet med den finansielle verden. Vi blev mødt med smil og en kop kaffe de fleste steder. På landsplan har besøgene resulteret i 117 medlemmer og en ny overenskomst. I HK Privat Østjylland har vi taget vores andel, men ingen overenskomster. Netværk for advokatansatte Netværket for advokatansatte i Århus dækkende de 12 største advokatfirmaer i byen udviklede sig positivt i Netværket arbejder med efteruddannelse, elevansættelser, kursustilbud og udveksling af goder på arbejdspladserne og har i 2007 haft særlig fokus på erfaringsudveksling, løngoder m.v. I forbindelse med et større kompetenceudviklingsprojekt besøgte vi 5 større advokatfirmaer, der alle tilkendegav, at branchen har interesse i at få dette arbejde i gang. Det blev også understøttet af en analyse, som sektoren lavede i samarbejde med Århus Købmandsskole overfor medarbejdere ansat i advokatbranchen. Desværre blegnede interessen, da det kom til realiteter, idet deltagerinteressen var så ringe, at vi valgte at overgive projektet til at være landsdækkende. Samarbejdet med Advokatsamfundet blev således overdraget til Privat Service på landsplan, og så håber vi, at ideen på den måde kan bære frugt. Formålet med projektet var, at hver enkelt medarbejder skulle kompetenceafklares. Et samarbejde, der i første omgang skulle finde sted med Århus Købmandsskole og siden med de involverede virksomheder Overenskomstarbejdet på sundhedsområdet I 2007 har vi haft særlig fokus på speciallægeområdet, som er et område i kraftig vækst. Vi har oprettet 7 nye overenskomster på området og arbejdet fortsætter nu med privathospitalerne, som skyder op flere steder i Østjylland. Det lykkedes at få fornyet overenskomsten med fitnesskæden SATS via deres medlemskab af Dansk Erhverv. Siden har andre landsdækkende fitnesscentre indmeldt sig i en nyoprettet brancheforening under Dansk Erhverv og her ved årsafslutnin- side 11

12 gen går flere drøftelser i gang. En kæde som Equinox står stadig udenfor, så hele området får i samarbejde med HK Djursland/Kronjylland vores udelte opmærksomhed i Det er i 2007 lykkedes for HK at få godkendt fitness-instruktør uddannelsen som en uddannelse under HK, hvilket har banet veje for, at instruktørerne nu kan optages i HKs a-kasse. Ny overenskomst på IT-området Den største landevinding på IT området i 2007 var så absolut, at det langt om længe lykkedes for HK privat at opnå enighed med Dansk Erhverv om en særlig overenskomst for de virksomheder, som hovedsagligt beskæftiger sig med IT opgaver. Overenskomsten så dagens lys i forbindelse med de landsdækkende forhandlinger i foråret, og endnu før blækket var tørt, gik vi i gang med tilpasningsforhandlinger på CSC Scandihealth. Virksomheden havde i flere år været uorganiseret og var derfor dækket af en særoverenskomst oprettet direkte mellem virksomheden og HK Privat Østjylland. Ved indmeldelse i Dansk Erhverv skulle overenskomsten omskrives og tilpasses landsoverenskomsten, som altså nu blev den nye IT overenskomst. I HK Privat Østjylland blev vi således den første afdeling, der fik forhandlet denne overenskomst på plads med en lokal virksomhed. IT overenskomsten er en overenskomst, vi i 2008 vil bestræbe os på at få ikke organiserede arbejdsgivere til at tage til at tiltræde. IT området er ikke mindst i Østjylland kendetegnet ved en række meget store virksomheder, hvor IBM og CSC hører til blandt de helt store. Det er tidligere lykkedes HK Privat at indgå en aftale med IBM om at tiltræde Industriens Funktionæroverenskomst, men virksomheden har siden stillet spørgsmålstegn ved dækningsområdet, idet IBM har den opfattelse, at kun en mindre del af medarbejderne er dækket af denne overenskomst. Et forhold som HK Privat er meget uenig med dem om, hvorfor vi har en arbejdsretssag kørende vedrørende dette spørgsmål. Desværre har det lange udsigter med hensyn til en afklaring, og klubarbejdet har af samme årsag i længere tid ligget underdrejet. Det blev der på HK Privat Østjyllands initiativ gjort noget ved. Sammen med HK Privat i Odense og København og forbundssektoren HK Privat har vi henvendt os til de øvrige faglige organisationer, der er på banen i IBM. Vi har foreslået, at vi i fællesskab forsøger at få et fælles klubarbejde op at stå i den store it-virksomhed. Organisationerne, som HK Privat har inviteret til en fordomsfri drøftelse af emnet, er PROSA og en række organisationer under Akademikernes Centralorganisation (AC) DJØF, DM, KS og IDA. Vi håber, der kommer noget konstruktivt ud af dette initiativ. side 12

13 Juridisk afdeling Fleksjobbere snydes for pension Reglerne for fleksjob er rimelig klare. Ansættelse i fleksjob skal ske i overensstemmelse med overenskomsten på det pågældende fagområde, og den faglige organisation på området skal inddrages ved fastsættelse af vilkårene. Det fastslog en afgørelse fra Ankestyrelsen, der i utvetydige vendinger konkluderede at den faglige organisation skal have mulighed for at komme med tilkendegivelser om lønnen og øvrige arbejdsvilkår i fleksjobbet. En afgørelse, som Ankestyrelsen nåede frem til på baggrund af en klagesag indbragt af HK i Ikke desto mindre har vi i 2007 oplevet et stigende antal sager, hvor arbejdsgivere trods et betragteligt offentligt løntilskud forsøgte at slippe endnu billigere ved at forholde fleksjobberne klare overenskomstmæssige rettigheder. Det er især pensionsbidraget, det har knebet med. Arbejdsmarkedspension med et væsentligt bidrag fra arbejdsgiveren er en klar ret i samtlige overenskomster og dermed også noget, man har ret til som fleksjobber. Alligevel har mange arbejdsgivere forsøgt at slippe for pensionsbidraget. En del sager er blevet løst gennem forhandling, men ikke alle. I visse tilfælde er fleksjobaftalen faldet på gulvet, når arbejdsgiveren erfarede, at der også skulle betales pensionsbidrag. Flere af de berørte medlemmer er blevet sat i et ubehageligt dilemma: Skulle de stå fast på deres soleklare ret, hvis prisen var, at de måtte vinke farvel til det fleksjob, som de gerne vil have, og som de måske havde ventet længe på? En del af problemet har været, at kommunerne har presset hårdt på for at få så mange i fleksjob som muligt. Dermed kunne de spare sygedagpenge, kontanthjælp og ledighedsydelse. Fokus på disse besparelser har tilsyneladende været større end på fleksjobbernes løn- og arbejdsvilkår. Ankestyrelsens klare afgørelse har for HK Privat Østjylland den konsekvens, at vi skal kontaktes af afdelingens 5 forskellige kommuner Odder, Skanderborg, Silkeborg, Favrskov og Århus hver gang, der skal etableres et fleksjob inden for HK s område. I HK Privat Østjylland har vi i øjeblikket 233 igangværende fleksjobsager. Igangværende kan betyde flere ting. Der kan være tale om medlemmer, der har fået bevilget et fleksjob, men som endnu er ledige på ledighedsydelse, og som forud for fleksjobbet er i gang med et afklaringsforløb i kommunen. Det kan også være fleksjobbere, som skifter fleksjob og endelig fleksjobbere, som har fundet et fleksjob, og som derfor skal have fastsat løn- og ansættelsesvilkår. side 13

14 Mange arbejdsskadesager Den 27. september 2006 anerkendte Erhvervssygdomsudvalget 3 museskader og udnyttede herved muligheden for i konkrete sager at anerkende museskader i ganske særlige tilfælde. Det har der været enighed om i udvalget, siden to udredningsrapporter har afvist en generel sammenhæng mellem museskader og arbejdet med mus. Det har betydet, at vi i 2007 har fået mange henvendelser på skader, som vores medlemmer har fået af at arbejde med computer, tastatur og mus, men det er vigtigt at understrege, at de 3 sager + 1mere i 2007 er anerkendt på grund af arbejdets særlige art, som i denne sammenhæng betyder præcisionsarbejde med musen i grafiske programmer eller CAD-programmer. Museskader er stadig ikke med på listen over anerkendte erhvervssygdomme, men kan kun blive anerkendt ved forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget. Dog er det stadigt meget vigtigt, at alle museskader bliver anmeldt. Af de 54 løbende arbejdsskadesager som vi i HK Privat Østjylland i øjeblikket har kørende, er de 18 museskader, og 7 sager skyldes dårligt psykisk arbejdsmiljø. Det grafiske område er stærkt repræsenteret med 3 skader på grund af opløsningsmidler, 2 sager inden for trykker-området (dårlig ryg og eksem), 4 sager inden for bogbinder-området (kroniske nakke-/skulder-smerter og tennisalbue) og 3 arbejdsulykker. Ud over ovennævnte sager behandler vi fortsat 45 sager med udgangspunkt i de kviksølvssager, der blev anmeldt sidste år fra de mange tandklinikassistenter, der havde arbejdet med kviksølv. På nuværende tidspunkt kan de anmeldte sager ikke anerkendes som en arbejdsskade, men klinikassistenterne har fået en midlertidig afgørelse. Det betyder, at Arbejdsskadestyrelsen tager sagerne op til fornyet vurdering i september 2008, uden at de tilskadekomne selv skal gå og huske på at henvende sig igen. Sagerne vil i 2008 blive vurderet på ny ud fra resultaterne af den store registerundersøgelse. Det kniber med ligebehandlingen Ud over de mange arbejdsskadesager har vores juridiske afdeling ved årsafslutningen yderligere 226 verserende sager. Et øjebliksbillede, der illustrerer, hvad vores medlemmer udsættes for på et arbejdsmarked, hvor både det fysiske og psykiske pres er voldsomt. Som skrevet i indledningen har de i 2007 gennemførte sager indbragt mere end 14 mio. kr. Heraf tegner antallet af sager rejst på forskelsbehandlingsloven og ligebehandlingsloven sig for henholdsvis 5 og 7, men hvad værre er, er at vi i øjeblikket har ikke færre end 8 verserende sager i relation til forskelsbehandlingsloven og hele 20 sager vedrørende ligebehandlingsloven. Der er med andre ord tale om en voldsom stigning specielt i sager vedrørende ligebehandling, hvilket forekommer noget chokerende i betragtning af, at vi nu er på vej ind i år side 14

15 Af de verserende sager henhører ikke færre end 23 inden for tandlægeområdet eller 10 % af samtlige verserende sager, når der ses bort for sager vedrørende arbejdsskader. Det er bemærkelsesværdigt, men desværre ikke noget nyt, at tandlægeområdet tegner sig for så stor en andel af sagsmængden. Bemærkelsesværdigt i betragtning af, at de privatansatte tandklinikassistenter kun udgør 4 % af HK Privats erhvervsaktive medlemmer, men altså tegner sig for 10 % af de sager, der indbringes. A-kassen Store forandringer i HKs a-kasse 2007 har været præget af store ændringer på de indre linier i HK s a-kasse. Strategiprocessen i HK betød, at der allerede i 2006 blev taget hul på at diskutere a- kassens struktur, pris og kvalitet. Resultatet blev, at a-kassen i 2007 blev lagt om. Administrationen blev samlet i én central a-kasse med ét telefonnummer og én postadresse. Lokalt har det betydet at vi i slutningen af 2007 har taget afsked med kollegaerne fra a-kassen. De er ikke blevet afskediget, men a-kassen er fysisk flyttet, så de opgaver, der i dag er tilbage i Park Allé, alene er de opgaver der kræver personlig kontakt med medlemmerne. Det er de forskellige samtaler, der skal afholdes med ledige og øvrige medlemmer, som har brug for at sidde ansigt til ansigt og få råd og vejledning. A-kassens øvrige opgaver, telefonbetjeningen og den administrative sagsbehandling er samlet, og skal fremover løses centralt i a-kassen. Formålet er, at servicen skal forbedres. A-kassens placering i Arbejdsdirektoratets benchmarking skal op, så a-kassen i sammenligning med andre a-kasser står højere placeret i forhold til kvalitet. Formålet er også at sænke prisen på a-kassens administrationsbidrag. Administrationsbidraget til a-kassen falder i den anledning til 121 kr. i 2008 (mod 131 kr. i 2007). I 8 år har HK ikke ændret på a-kassens administrationsbidrag, men det alene har ikke været nok til at være konkurrencedygtige på pris og kvalitet. Vi ser med spænding på a-kassens resultater og håber, at vi stadig kan have en god og faglig funderet a-kasse for vores medlemmer i HK Privat Østjylland. Fortsat fald i ledigheden Som omtalt i indledningen er ledigheden faldet drastisk i det forgangne år. Den 6. december 2007 var antallet af medlemmer på dagpenge nede på 471. Det laveste tal i mange år og et fald i forhold til december 2006 på 212 eller 31 %. Også medlemmer på aktiveringsydelse er faldet. Fra 78 sidste år til 54 ved udgangen af Et fald på 30 %. Kun medlemmer på efterløn er forøget i det forløbne år. Antallet er nu 708 mod 681 sidste år. side 15

16 Der tales dog fortsat om mangel på arbejdskraft og mistet omsætning i dansk erhvervsliv på grund af de manglende muligheder for at få ansat personale. Der er som regel altid to sider af en historie. Således også i denne. Der er ingen tvivl om, at ledigheden er faldet drastisk i år. Det viser alle tal og statistikker os. Men der er stadig ledige hænder at tage af. I disse tider, hvor arbejdsgiverne råber på arbejdskraft, er det alles ansvar at hjælpe til med at sørge for, at vores ledige kollegaer får muligheden for at mærke opsvinget og få del i de mange muligheder for at få et job. I den forbindelse savner vi desværre ofte, at også arbejdsgiverne vil tage deres del af ansvaret. Alt for ofte får vi fornemmelsen af, at arbejdsgiverne forventer at få ansat nye medarbejdere med 30 års erfaring, 3 forskellige uddannelser og max.35 år. Dette eksempel er naturligvis et ikke eksisterende tilfælde, men kun for at fremme forståelsen for de urimelige forventninger, arbejdsgiverne kan have til kommende medarbejdere. Mange af disse forventninger kan den ledige arbejdsstyrke ikke leve op til, fordi arbejdsgiverne ikke i tide har villet være med til at uddanne og opkvalificere de ledige, så de var klar til at imødegå arbejdsmarkedets krav. Arbejde er imidlertid ikke den eneste årsag til, at ledighedstallene falder. Ledighedstallene bliver opgjort på baggrund af personer, der får udbetalt dagpenge fra a-kassen. Når tallet falder, er det dog ikke altid en indikation om, at der er nye job i farvande. Stadig flere af vores ledige medlemmer giver op overfor det pres, det er hele tiden at skulle søge jobs og blive konfronteret med afslag, at skulle stå skoleret i a- kassen og forklare hvorfor, de stadig er ledige efter 3 måneder og oven i købet af venner og familie velmenende bliver spurgt, om de dog ikke snart skal i arbejde med alt det arbejde, der er at få. Antallet af ledige, der går fra dagpengesystemet til sygedagpengesystemet, er stigende, og stress angives som den altoverskyggende faktor. Denne udvikling ser vi på med stor bekymring. Det er ikke rimeligt, at ledighed bliver gjort til den lediges skyld. Det er på tide, at arbejdsgiverne begynder at tage deres sociale ansvar alvorligt og ansætter den del af arbejdsstyrken, der hidtil har været forment adgang til virksomhederne. Sektionsklubberne Sundhed og Velvære Klubben valgte på deres generalforsamling i foråret at nedlægge sig selv. Samarbejdet mellem de to største grupper i klubben lægesekretærer og tandklinikassistenter havde ikke fungeret særlig godt, og resultatet blev, at den siddende bestyrelse valgte at gå af. Da ingen var villige til at træde i stedet, blev klubben side 16

17 nedlagt og fungerer nu alternativt med diverse netværksgrupper inden for sundhedsområdet. Vi har fortsat netværk for tandklinikassistenter i både Århus og Silkeborg. Herfra udbydes diverse aktiviteter og medlemstilbud. Vi har desuden et netværk for lægesekretærer i Århus, og her er omdrejningspunktet primært udveksling af jobmuligheder og videndeling i relation til overenskomsten. Endelig har vi et netværk for kviksølvsramte tandklinikassistenter. Netværket er opstået i kølvandet på de mange sager, der er rejst i forbindelse med hele kviksølvsproblematikken på tandklinikkerne. Alene i Østjylland har vi registreret 172 sager, og da 45 af disse som nævnt andet sted i beretningen endnu ikke er afsluttet, er der behov for moralsk opbakning, hvilket netværket tager sig af. Produktion I 2007 er det på trods af manglende medlemsopbakning - lykkedes at få gennemført nogle enkelte medlemsarrangementer. Vi har gennemført kurser i coaching, som er et varmt emne i tiden. Desuden har sektionsklubben været på besøg i Østjyllands Postcenter i Risskov. Kurser i EDB har også været på programmet, men interessen var desværre ikke til stede. I 2008 har vi planlagt besøg på postcenteret i Taulov. Desuden planlægger vi besøg i Hovedstaden med besøg bl.a. i Forbundet og måske Folketinget. Med den bredt sammensatte medlemsgruppe, som Branchesektionsklubben Produktion er, vil det måske være en tanke værd, at den tværgående laborantklub og sektionsklubben kunne gå sammen om nogle fællesarrangementer f.eks. EDB kurser. Branchesektionsklubben håber trods de svære ods, vi i øjeblikket har, at der også i fremtiden vil være en Branchesektionsklub Produktion. Privat Service Året har været præget af, at der kun har været 5 medlemmer i bestyrelsen samt en suppleant, der dog har deltaget i alle bestyrelsesmøde på lige fod med resten af bestyrelsen. Endvidere fratrådte formanden i utide, hvilket har medført, at bestyrelsen har konstitueret sig med Nils-Jørgen Ribergaard som formand. Sektionsklubben har i årets løb haft en del arrangementer, der er gennemført med varieret succes på deltagersiden, men ubetinget succes på indholdet. Disse har blandt andet været: Må du fyre en fed om rettigheder i jobbet. Virksomhedsbesøg på Arla. Generalforsamling med en smagsprøve på fænomenet FISH. Familieret, arveret og testamente hvor vi blandt andet fik indsigt i de nye arveregler. side 17

18 Lyst og overskud på jobbet med Joan Ørting. Tænk kreativt arbejd kreativt. Takt og tone på jobbet. Her ud over har der været planlagt I kronprinsessens fodspor samt Grundejernes Investeringsfond, der desværre måtte aflyses på grund af manglende tilmeldinger samt Lånemuligheder, der måtte aflyses på grund af sygdom. Bestyrelsen vil i forbindelse med afholdelse af generalforsamling i 2008 invitere Djursland/Kronjyllands medlemmer, selv om denne afholdes inden sammenlægningen. Organisationer I 2007 har vi forsøgt at lave nogle interessante arrangementer for vores medlemmer, men desværre med en ofte ringe tilslutning, som har betydet mange aflysninger. I bestyrelsen har vi spurgt os selv, om vi laver for dårlige arrangementer, eller om der kan være andre grunde til den ringe tilslutning. Har klubben overlevet sig selv, og er der generelt for meget, man kan bruge sin fritid til, eller er det måske mangel på viden om vores arrangementer? De mange omstruktureringer i HK, har også påvirket vores muligheder for at komme ud med budskabet om vores arrangementer til medlemmerne. Informationskanalerne er hjemmesiden, og HK-Østjyllands medlemsblad, hvilket vi tror, er for lidt. Vi har tidligere annonceret via direkte mail, men da den mulighed ikke mere er til stede, er tilmeldingerne til vores arrangementer faldet drastisk. HK Privat Østjyllands sektorbestyrelse har besluttet, at sektionsklubbernes aktiviteter alle skal have et fagligt indhold og dermed leve op til HK Danmarks nye mission HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv. Det er således ikke mere muligt alene at lave arrangementer blot med et socialt indhold, hvilket også kan have påvirket tilslutningen. Men vi forsøger dog stadigvæk, hvis vores medlemmer overhovedet ønsker det. Vi lægger op til en debat om det på vores generalforsamling den Vi har dog gennemført nogle arrangementer: Generalforsamling med bowling var velbesøgt, et formøde til HK Privats generalforsamling blev afholdt, en hyggelig fisketur blev det også til. I efteråret blev der afholdt et EDB kursus, og julen blev fejret med et hyggeligt arrangement i Silkeborg. Det var desværre alt for i år. Senest har vi været til delegeretmøde i Branchesektion Organisationer, hvilket var en positiv oplevelse, som gav ny energi. Der blev valgt en ny formand, Charlotte Kjøller Willems fra København, da Christian Johansen ikke mere kunne finde tiden til at udfylde den krævende opgave. Tak til ham for et godt stykke arbejde. side 18

19 IT, Medie & Kommunikation Årets første arrangement var nytårskoncerten med Tonica i Århus Musikhus I februar afholdtes brancheklubbens generalforsamling, samt vores Superweekend på LO- Skolen med en temadag, hvor Christian Jensen fra Grafisk Arbejdsgiverforening som indlægsholder kom med nogle interessante og debatskabende holdninger. Emnerne var: - Fremtidens faglige uddannelser - Fremtidens overenskomster - Fremtidens arbejdstidsbestemmelser - I marts afholdtes Århus Trykkerklubs generalforsamling I april var vi på et spændende besøg på emballage virksomheden ELO PAK I juni havde vi en tur til HK huset i Vestergade i Silkeborg samt efterfølgende tur med HK Østjyllands River Boat Arrangement. I oktober var vi på besøg hos Delta Grafisk med fokus på HexaChrome og MetalFX farver I november havde vi en faglig aften i kantinen i Park Allé med et indlæg om Nyt HK, og lidt om fremtiden set fra brancheklubbens synsvinkel. Efterfølgende var vi i Musikhuset at se Ørkenens Sønner. I november havde vi juledekorationsfremstilling og chokoladefremstilling I december afholdtes bogbindernes generalforsamling med efterfølgende julebanko Brancheklubben var i september på studietur til EU Parlamentet i Bruxelles. Formålet med turen var at give de faglige aktive deltagere en bredere forståelse for de forhold, der gør sig gældende, når de multinationale selskaber flytter rundt på produktion og arbejdspladser samt dermed at være i stand til at indgå i en konstruktiv dialog for at undgå tab af arbejdspladser. Som optakt til turen afholdte vi tre studiekredse omkring EU spørgsmål. Det gennemgående tema var internationalisering, men andre emner som: Nye medlemslande, den danske model, EU og miljøet samt hvorledes, vi påvirker EU, var også til debat. De tre veloplagte indlægsholdere til studiekredsene var mp. Dan Jørgensen, tidligere sektorformand Jens Pors og arbejdsmarkedsforsker og lektor ved Århus Universitet Niels Wium Olesen. På turen besøgte vi emballage virksomheden ELO PAK i Terneuzen, Her fik vi en meget spændende og detaljeret rundvisning og hermed et indblik i, hvordan en stor international koncern arbejder over grænserne i EU. Transport og Turisme Klubben blev nedlagt på forårsgeneralforsamlingen i 2006, da det ikke var muligt at få valgt en ny bestyrelse. Området varetages derfor af sektoren, hvortil midlerne også er overført for at blive brugt målrettet til aktiviteter for medlemmerne i disse to brancher. Sektionsklubbernes fremtid Som det fremgår af klubbernes delberetninger, er det til tider svært at ramme medlemmernes behov, og ikke så få bestyrelsesmedlemmer har i frustration kastet håndklædet i ringen. Fire af de oprindelige seks branchesektioner i HK Privat side 19

20 Østjylland er dog fortsat aktive, og en strategisk beslutning i HK Privat efterlader håb om, at der er en fremtid for de lokale klubber Efter HK Privats kongres i efteråret har sektoren nedsat et udvalg, der skal arbejde med at fastlægge arbejdsdelingen mellem de enkelte led i organisationen. Et arbejde, der burde være foretaget for længst, men som nu endelig sættes i gang. Udvalget eller arbejdsgruppen skal hurtigst muligt fremlægge et forslag til arbejdsdeling mellem sektoren, branchesektionerne og afdelingerne Med det formål at opnå de bedste resultater og understøtte hinanden i det faglige arbejde, får hvert af de tre led klart beskrevne opgaver, og der er næppe tvivl om, at det vil tilføre både de landsdækkende og de lokale branchesektioner nyt liv og mere dynamik. Vi skal sikre, at de branchesektioner, der hver især dækker deres egne specifikke områder, tilbyder de respektive medlemskredse nogle faglige relevante aktiviteter, så det enkelte medlem kan se en nytteværdi i medlemskabet. Det skal vi arbejde målrettet på i 2008 på en måde, så vi med stolthed kan sige, at HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv. Politiske betragtninger I indledningen skrev vi, at 2007 blev et turbulent år for HK. Et år, som helt sikkert vil indskrive sig i vores historie som et skelsættende år, hvor hele organisationen blev radikalt ændret. Men også på andre områder blev 2007 et bemærkelsesværdigt år. Et folketingsvalg blev udskrevet og fandt sted den 13. november, LO afviklede kongres og valgte sekretær Harald Børsting som ny formand. En mangeårig tradition med at vælge næstformanden som formandens efterfølger var brudt, og Tine Aurvig Huggenberger måtte se sig slået på målstregen. Og endelig forlod vores egen formand John Dahl HK ved årets udgang. Den 12. januar 2008 afviklede HK i den anledning en ekstraordinær kongres og valgte NN som ny formand blev tillige det år, hvor der for alvor blev sat fokus på velfærden. Debatten løb mere eller mindre af sporet, og der gik voldsom inflation i begrebet - ikke mindst efter valgets udskrivelse. Alle talte på et tidspunkt om velfærd, og lønnen til de offentligt ansatte kom i den forbindelse til at spille en væsentlig rolle. Medierne gjorde deres til, at debatten blev afsporet, og desværre lod vælgerne sig vildlede til at tro, at jo større andel af vores indkomst staten lægger beslag på, desto mere velfærd får vi. Ægte velfærd handler dybest set om at holde hånden under de svageste og mest udsatte grupper, og velfærdsdebatten bør vitterligt handle, hvordan vi som samfund tackler den opgave mere end om, hvordan vi tilfredsstiller en stadig større og mere krævende middelklasses umættelige behov. Valgkampen, som resulterede i endnu en periode til den borgerlige fløj med Anders Fogh Rasmussen i spidsen, blev en opvisning i overbudspolitik af værste skuffe. Partiformænd fra Dansk Folkeparti over Socialdemokraterne til Socialistisk Folkeparti var ved at falde over hinanden for at tækkes de offentligt ansatte med løfter om at skyde ekstra 5 mia. kr. ind i de forestående overenskomstforhandlinger. I den private sektor fulgte vi med fra sidelinien og så til med stor bekymring. Den danske model, som vi alle gennem tiderne har værnet om og frabedt os enhver indblanding i fra politisk hold, stod pludselig for skud. De offentlige overenskomstforhandlinger var på vej ind Folketinget. Hvis det skulle komme så vidt, side 20

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Urafstemning. Information om aftalen

Urafstemning. Information om aftalen Urafstemning Information om aftalen OK 2007 Nye rettigheder til dig Kære medlem Forliget om industriens overenskomster giver dig nye rettigheder, øger trygheden og giver god plads til kontante lønforhøjelser

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig DL-F Vedtægter 2015 2018 1. Landsforeningens område Landsforeningen Dansk Laborant-Forening er tilknyttet HK Danmark, og ethvert medlem af DL-F er således også medlem af HK. Landsforeningens område er

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Stem om din nye overenskomst HOTEL OG RESTAURATION 2017-2020 3F PSHR forhandler din overenskomst Kære medlem Det blev en hæsblæsende slutspurt på overenskomstforhandlingerne

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

U N. Information om emballageoverenskomsten 2007. www.3f.dk

U N. Information om emballageoverenskomsten 2007. www.3f.dk FAGLIGT FÆLLES FORBUND I U ND EM BA STRIGRUPP LLAG EARBE EN JD N ER E Information om emballageoverenskomsten 2007 www.3f.dk EMBALLAGEOVERENSKOMSTEN Emballageforliget 2007 en 3-årig aftale 1. marts 2007

Læs mere

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013.

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. 1 Mundtlig beretning 2012 Fastholde og tiltrække flere medlemmer Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. Vi skal gøre fagforeningen attraktiv for de unge, der kommer ind på

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g FOA: Teknik- og servicesektoren Mundtlig bere t n i n g Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Niels Åge Skovbo Layout og indhold: Teknik- og servicesektoren Oplag: 300 Tryk: FOAs

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 1.0 INDLEDNING Jobpatruljens sommerkampagne er nu nået til vejs ende for i år, og det er tid til at gøre status.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende.

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende. Fratrædelsesgodtgørelsen forklaret Oprettet: 08-03-2010 Opdateret: 08-03-2010 Fratrædelsesgodtgørelsen er et nyt element i mange af de overenskomster, der er fornyet under OK2010. Her kan du få svar på

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift: HK/Privat (faglig sekretær Anne Jette Bonde, HK/Privat) mod 3F Guldborgsund (Niels Henriksen, 3F Guldborgsund)

Kendelse i faglig voldgift: HK/Privat (faglig sekretær Anne Jette Bonde, HK/Privat) mod 3F Guldborgsund (Niels Henriksen, 3F Guldborgsund) Kendelse i faglig voldgift: HK/Privat (faglig sekretær Anne Jette Bonde, HK/Privat) mod 3F Guldborgsund (Niels Henriksen, 3F Guldborgsund) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af 2007 overenskomst

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn Nyt job god løn SNYD IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER Nyt job til den rigtige løn Danske Fysioterapeuter har valgt at sætte fokus på de muligheder og faldgruber der er, når man skal have løn og vilkår

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL 2002 Varenummer 4409020002 2 Vedtægt for HK-klubben Klubbens navn: Klubbens område: Vedtaget på klubgeneralforsamlingen den Dirigent Tillidsrepræsentant

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Kære kollegaer kære venner Tak for ordet og endnu engang velkommen til ADV s generalforsamling. Jeg skal - vanen tro - hér på generalforsamlingen

Læs mere

Danske Mediers Arbejdsgiverforening. Formandens mundtlige beretning for 2014

Danske Mediers Arbejdsgiverforening. Formandens mundtlige beretning for 2014 Danske Mediers Arbejdsgiverforening Formandens mundtlige beretning for 2014 DMA s ordinære generalforsamling mandag 7. maj 2015 1 Indledning Tak for ordet. Og tak fordi I er kommet her til generalforsamlingen

Læs mere

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE Vintereksamen 2011-2012 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 20226/4620220126 Arbejdsaftale- og foreningsret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle Industriens Arbejdsgivere og Industriforbundet

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 Mellem Finansministeriet og AC er der enighed om fornyelse af aftaler og overenskomster mellem Finansministeriet og AC/AC s medlemsorganisationer

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Fleksjob - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Indhold 3 Generel information 4 Fleksjob er midlertidige (5 år) Medlemmer under/over 40 år 5 Løn og øvrige arbejdsvilkår ved fleksjob 6 Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en produktionsskole?

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en produktionsskole? Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet Er du ansat på en produktionsskole? Dit fællesskab Er du underviser, vejleder, konsulent eller i en anden pædagogisk funktion på

Læs mere

Bestyrelsen skal, for at leve op til teksten i 2, arbejde efter følgende program:

Bestyrelsen skal, for at leve op til teksten i 2, arbejde efter følgende program: Vedtægter 2012 2015 1. Landsforeningens område Landsforeningen Dansk Laborant-Forening er tilknyttet HK/Danmark, og ethvert medlem af DL-F er således også medlem af HK. Landsforeningens område er fastsat

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Lokale lønforhandlinger

Lokale lønforhandlinger Lokale lønforhandlinger Dansk Journalistforbund Flemming Reinvard Februar 2015 Reelle forhandlinger I mange af Journalistforbundets overenskomster er det aftalt, at der hvert år skal være lokale lønforhandlinger

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn 600 medarbejdere fik ved en fejl dobbelt betaling for overarbejde i seks måneder. Arbejdsretten afgjorde, at virksomheden kunne modregne i medarbejdernes løn,

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1 OK2014 Urafstemning information om aftalen 1 Kære kollega Vi har nu indgået en aftale med arbejdsgiverne om forbedringer af industriens overenskomster. I forhandlingerne har vi især lagt vægt på at få

Læs mere

Protokol. mellem TDC A/S. Dansk Metal teleafdelingerne

Protokol. mellem TDC A/S. Dansk Metal teleafdelingerne Protokol mellem TDC A/S og Dansk Metal teleafdelingerne over forhandling om anvendelse af de i aftale af 31. januar 2004 "Ad Særaftale 2 - pension" nævnte midler til bl.a. at gøre løndele pensionsgivende

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Klubarbejdet Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse 1. Teknikerklub på arbejdspladsen hvorfor?...3 2. Hvordan starter

Læs mere

Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IT-overenskomsten for en 3-årig periode.

Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IT-overenskomsten for en 3-årig periode. Orientering Fornyelse af IToverenskomsten Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IToverenskomsten for en 3årig periode. IToverenskomsten

Læs mere

Fødevareforbundet NNF mod DI

Fødevareforbundet NNF mod DI OPMANDSKENDELSE i FAGLIG VOLDGIFT Fødevareforbundet NNF mod DI Mellem klageren, Fødevareforbundet NNF, og indklagede, DI, er der opstået uoverensstemmelse om, hvorvidt betaling for delvis fravær, egen

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Din tryghed i hverdagen VELKOMMEN I KLUBBEN LABORANTKLUBBEN NOVO NORDISK

Din tryghed i hverdagen VELKOMMEN I KLUBBEN LABORANTKLUBBEN NOVO NORDISK LABORANTKLUBBEN NOVO NORDISK Det er et rigtig godt sikkerhedsnet, man har. Især i krisetider med omvæltninger er det godt at have en stærk klub. Jeg vil aldrig melde mig ud af Laborantklubben. Anja Benfeldt,

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 2 af juni F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 2 af juni F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 2 af juni 2009 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer Valg til TR Forum i PensionDanmark Køre- og hviletidsbestemmelser Sådan holder du din ferie Aktuelle kurser og temadage Valg til

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere