EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1"

Transkript

1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1

2 1.0 INDLEDNING Jobpatruljens sommerkampagne er nu nået til vejs ende for i år, og det er tid til at gøre status. Denne rapport har til formål at udgøre et øjebliksbillede af forholdene for unge på det danske arbejdsmarked. Rapporten er baseret på interviews med fritidsjobbere fra hele Danmark. Dette års rapport tegner et generelt billede af, at forholdene for unge på arbejdsmarkedet stadig ikke er så gode, som de kunne være. Kun 34,1% af alle fritidsjobbere vi har snakket med, havde ansættelsesforhold hvor alle love og regler blev overholdt. Det er altså næsten kun 3 ud af 10, som ikke har problemer i sit ansættelsesforhold. Det er alt for få! Dog har vi alligevel set en positiv udvikling på visse parametre. Bl.a. løfter og skubber væsentligt færre unge for meget sammenlignet med sidste år, der er færre der mangler en ansættelseskontrakt og færre der selv skal finde en afløser ved sygdom. 1.1 MÅL FOR JOBPATRULJEN 2015 Jobpatruljen er fortsat et projekt drevet af frivillige kræfter. Alle, der har en interesse i at give de nye på arbejdsmarkedet en god oplevelse og give dem indsigt i de regler og love de er beskyttet af, er velkomne i Jobpatruljen. Derfor var årets mål for Jobpatruljen at favne bredt blandt frivillige med interesse i faglige aktiviteter og interview fritidsjobbere. Ligesom de sidste par år har Jobpatruljen en målsætning om at nå ud i alle afkroge af landet. Selvom fritidsjobberne primært er koncentreret omkring byerne har Jobpatruljen det fortsat som målsætning af være synlige i de mere tyndt befolkede områder. Side 2 Evalueringsrapport for Jobpatruljen STATUS PÅ NYE INDSATSOMRÅDER Selvom Jobpatruljen når at snakke med rigtig mange fritidsjobbere på årets sommerkampagne, er det stadig kun et lille udsnit af de danske unge, som vi når ud til. Derfor startede vi i 2013 initiativet Jobpatruljen på skolebesøg. Siden da har vi arbejdet på at få udbredt kendskabet til initiativet blandt landets grundskoler, og siden efteråret 2014 har vi haft mere end 90 bookinger af skolebesøg i hele landet. Det betyder at Jobpatruljen indtil videre har nået at snakke med omkring elever i landet grundskoler. På Jobpatruljens skolebesøg underviser frivillige i Jobpatruljen unge på klassetrin i den danske model og deres rettigheder på arbejdsmarkedet med afsæt i et spil udviklet til formålet. Spillet er designet til at sætte gang i en dialog med eleverne omkring rettighederne på arbejdsmarkedet med afsæt i såvel underviserens som elevernes egne erfaringer med fritidsjobs.

3 2.0 RESULTATER FRA JOBPATRULJEN Samlet set har Jobpatruljen på årets patrulje snakket med fritidsjobbere. Det er 92 færre end i 2014, hvor Jobpatruljen gennemførte interviews med fritidsjobbere. I alt har Jobpatruljen i år besøgt virksomheder i hele Danmark. Interviews Besøg i alt Hovedstaden inkl. Nordsjælland og Bornholm Sjælland inkl. Lolland og Falster Fyn inkl. Fredericia Sydjylland Midt- og Vestjylland Østjylland Nordjylland Total ANSÆTTELSE 8,9 % af de adspurgte unge har ikke en ansættelseskontrakt. Dermed fortsætter en positiv udvikling for området, som vi har set de foregående år. Ifølge loven har man krav på en ansættelseskontrakt når man har en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer, og har været ansat i mere end en måned. Figur 1: Udviklingen i antallet af unge, som mangler en ansættelseskontrakt. MANGLER EN ANSÆTTELSESKONTRAKT 20,0% 16,0% 15,0% 15,0% 13,0% 10,0% 8,9% ARBEJDSTID I gennemsnit arbejder unge 6,9 timer pr. vagt og 20,2 timer om ugen i ferien. Det er et lille fald set i forhold til sidste års gennemsnit. Desværre oplever vi fortsat tilfælde, hvor de unge arbejder helt op mod 16 timer pr. vagt. Dermed arbejder nogle unge altså op imod dobbelt så mange timer pr. vagt, som loven tilskriver ,5 10 8,5 Figur 2: Udviklingen i unges arbejdstider , ,0 ARBEJDSTID I FERIEN 20,3 20,0 20,8 20,2 8 6,9 7 6, Arbejds>d/vagt i ferien Arbejds>d/uge i ferien Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 3

4 Samtidig ser vi også en stigning i antallet af unge, som giver udtryk for, at de ikke får den pause de har krav på. Hele 28,6% af de unge giver udtryk for at de efter 4,5 timers arbejde har mindre end 30 minutters pause eller i nogle tilfælde slet ingen. Det på trods af, at de unge har krav på at holde 30 minutters pause, hvis arbejdsdagen overstiger 4,5 timer. MANGLER PAUSER 26,1% 26,0% 28,6% Figur 3: Udviklingen i unges adgang til pauser. Bemærk, at spørgsmålet fra år 2013 er formuleret anderledes end tidligere. Der spørges nu til den reelle mængder pauser, ikke om man føler man har holdt pause nok. Dette har resulteret i store udsving i kurven. 14,4% 12,5% 13,0% 7,0% LØN Årets sommerkampagne bekræfter en tendens til, at der er en mindre stigning i gennemsnitslønnen. Således får fritidsjobbere anno 2015 i gennemsnit 64,13 kr. i timen i deres fritidsjob. GENNEMSNITSLØN 63,80 64,00 64,13 Figur 4: Udviklingen i unges timeløn. 62,00 63,00 62,60 61, De fleste unge har været ansat på prøve eller under oplæring. Af dem mangler 3,3 % af få løn i oplæringsperioden. Dermed forsætter en positiv udvikling over de senere år, hvor vi har set et støt stigende fald i antallet af unge, som mangler løn under oplæring. 18,0% MANGLER LØN UNDER OPLÆRING Figur 5: Udviklingen i antallet af unge der bliver mangler løn under oplæring. 13,0% 8,0% 7,0% 6,4% 4,0% 3,3% Side 4 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015

5 2.4 ARBEJDSMILJØ I år har vi set et stort fald i antallet af unge, som løfter eller skubber for meget. Der er fra år 2014 til 2015 sket et fald på 8,2 procentpoint i antallet af unge, som løfter mere end de tilladte 12 kg eller skubber mere end 250 kg. 34,0% Unge der lø5er/skubber for meget 39,0% 34,0% Figur 6: Udviklingen i antallet af unge der løfter eller skubber for meget. 30,0% 25,4% 23,6% 30,8% ARBEJDSSKADER Vi har i 2015 set en mindre stigning i antallet af unge, som mangler instruktioner i hvordan de kan undgå arbejdsskader, på trods af at arbejdsgivere har pligt til at oplyse om dette. 40% ARRBEJDSSKADER 35% 37% 36% 38% 34% 36,90% Til gengæld har vi samtidig set et fald på 4 procentpoint i antallet af unge, som har fået en arbejdsskade. Tallet er dermed det laveste, som Jobpatruljen nogensinde har registreret. 11,0% 9,0% 6,2% 9,3% 8,9% 8,0% 4,0% Figur 7: Udviklingen i antallet af arbejdsskader blandt unge. Har fået en arbejdsskade Mangler instrukhoner i at undgå arbejdsskader 2.6 SYGDOM I år har vi for første gang set et fald i antallet af unge, der selv skal finde en afløser ved sygdom. Således er det nu kun 18,4 procent af de unge, som selv skal finde en afløser når de er syge. Det er desværre stadig alt for mange. Det er nemlig ikke i orden, at unge selv skal ringe til deres kollegaer for at få byttet en vagt når de er syge. Derudover frasiger man sig teknisk set også muligheden for at få løn under sygdom, da man selv har byttet vagten. Figur 8: Udviklingen i antallet af unge som selv skal finde afløser ved sygdom. SKAL SELV FINDE AFLØSER VED SYGDOM 20,4% 20,2% 20,0% 20,0% 18,4% Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 5

6 I år har vi derudover også set et fald i antallet af unge, som ikke får løn under sygdom på trods af at de er berettigede til det. Det ikke alle unge, der har ret til løn under sygdom. Man kan opnå retten til løn under sygdom, hvis man lever op til nogle særlige bestemmelser i Funktionærloven eller hvis det er skrevet i ansættelseskontrakten. Den vigtigste regel man skal leve op til for at have ret til løn under sygdom, er at man skal have arbejdet mere end 74 timer over de seneste 8 uger. FÅR IKKE LØN UNDER SYGDOM SELVOM DE ER BERETTIGEDE TIL DET I DERES FERIEJOB 55,6% 49,8% 42,0% 40,1% Figur 9: Udviklingen I antallet af unge der ikke får løn under sygdom, selvom de er berettigede til det ALKOHOL Det er ulovligt for unge under 18 at udskænke, samt arbejde, i lokaler med alkohol. Vi har i år set en mindre stigning i antallet af unge, som fortæller, at de arbejder i lokaler med alkohol. 6,6 % giver altså udtryk for, at arbejde i lokaler med alkohol. Tallet er baseret på det samlede antal fritidsjobbere, som Jobpatruljen har interviewet. Således er der her også indbefattet medarbejdere uden for fx restaurationsbranchen, hvor alkohol primært udskænkes. 6,50% ALKOHOL 9,50% 7,00% 8,00% 6,00% 26,00% 21,50% 6,00% 6,60% De branchespecifikke tal vil blive uddybet i afsnit 3. 5,00% 2,00% 1,30% Figur 10: Udviklingen i antallet af unge, der arbejder med eller omkring alkohol. Bemærk, at vi i 2014 og 2015 har ændret hvorledes vi beregner andelen af unge, som selv udskænker alkohol. Nu udregnes tallene på baggrund af, hvor stor en andel af dem, der arbejder i lokaler der udskænker alkohol, der samtidig har svaret ja til at de selv udskænker alkohol. Arbejder i lokaler med alkohol Udskænker selv alkohol 2.8 PROBLEMER OG OPFØLGNING Figur 11 viser, hvor udviklingen i antallet af overtrædelser inden for forskellige emner siden I forbindelse med læsningen af figuren bør det bemærkes, at disse opgørelser først er begyndt i 2010, men at de har været opgjort på en række forskellige måder, hvorfor der er store udsving i kurven. Figur 11: Udviklingen i antallet af overtrædelser fordelt på emner Problemer med arbejds7d, overtrædelser af 7d på vagter, uger og pauser Problemer med løn, under løn under oplæring + brud på OK Problemer med arbejdsmiljø, løg og skub Problemer med alkohol Problemer med arbejdsskader, fravær uden lægeanmeldelse Side 6 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015

7 Ved hele 65,9 % af årets besøg, hvor vi talte med en fritidsjobber, blev det vurderet at der var en eller flere problemer i ansættelsesforholdet. Ergo er det altså kun 34,1% af de unge vi har talt med i år, som har en ansættelses uden overtrædelser af en eller flere regler. Det er desværre en negativ udvikling set i forhold til 2014, hvor 35% ikke havde problemer i deres ansættelsesforhold. ANSÆTTELSESFORHOLD UDEN OVERTRÆDELSE AF REGLER 51,20% Figur 12: Udviklingen i antallet af ansættelsesforhold uden overtrædelse af regler. 29,60% 35,00% 34,10% Figur 13: Medlemsudviklingen blandt unge i en fagforening. MEDLEM AF EN FAGFORENING 14,30% 13,00% 12,50% 9,50% 8,60% 8,00% 8,60% Figur 14: Udviklingen i antallet af unge, som svarer ved ikke til spørgsmål omhandlende deres rettigheder på arbejdsmarkedet. 19,7% 12,6% 5,4% 17,0% 15,0% 35,7% 35,0% 35,0% 9,4% 4,0% 3,0% 7,0% 2,6% 3,4% 8,5% Er du medlem af en fagforening? Fik du løn i din oplæringsperiode? Får du løn under sygdom? Har du en ansæeelseskontrakt? Skal du selv finde afløser ved sygdom? Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 7

8 3.0 BRANCHESAMMENLIGNINGER Langt de fleste fritidsjobbere er ansat inden for de samme brancher. Derfor måler Jobpatruljen på udviklingen inden for de specifikke brancher, for at give mere nuanceret billede af forholdene for fritidsjobberne. Vi har valgt at se på udviklingen inden for brancherne: Supermarkeder og købmænd Caféer og restauranter Bagerier og konditorer Vi har fravalgt at beregne data inden for brancher som fx lager, bank eller kontor, da vi har vurderet at mængden af datamateriale såvel som diversiteten inden for brancherne har været for store til at give et retvisende billede af forholdende for de unge. Dette afsnit tager afsæt i mange af de samme parametre, som vi har præsenteret på et nationalt plan i afsnit 2. Det nationale resultat vil i dette afsnit fremgå sammen med branchesammenligninger for at skabe et overblik for læseren. I disse brancher er langt de fleste af de fritidsjobbere, som Jobpatruljen snakker med, ansat. Særligt supermarkeder og købmænd udgør en stor andel. Her arbejder næsten 50 % af de unge, som Jobpatruljen har interviewet i LØN De seneste tre år hvor Jobpatruljen har registreret gennemsnitslønnen i de specifikke brancher, har lønniveauet for de unge været meget stabilt. Inden for butiksbranchen er lønnen steget mest, mens det største lønfald er registreret i sommerlandene, hvor lønnen er faldet med kr. 2,69 fra 2014 til På trods af dette fald i lønnen, er sommerlandene stadig den branche, hvor Jobpatruljen har registreret den højeste gennemsnitsløn. GENNEMSNITSLØN kr.63,91 kr.64,00 kr.64,13 kr.61,69 kr.61,84 kr.62,49 kr.67,05 kr.68,36 kr.68,31 kr.62,47 kr.62,87 kr.74,79 kr.72,10 Na2onalt Supermarked/købmand Café/Restaurant Figur 15: Udviklingen i gennemsnitslønnen for unge fordelt på brancher. Figur 16 viser andelen af unge, som mangler løn under oplæring fordelt på brancher. Der har i løbet af de seneste år været flere sager i medierne med fokus på netop dette. Det kan være sager som disse, der gør, at vi kan se et fald på 0,7 procentpoint i antallet af unge som mangler løn under oplæring. Dog er der sket en stor stigning i sommerlandene, hvor Jobpatruljen har registreret en stigning på 7,9 procentpoint i antallet af unge, som mangler løn under oplæring. 6,4% 4,0% 3,3% MANGLER LØN UNDER OPLÆRING 3,0% 2,0% 1,9% 9,6% 5,0% 5,3% 8,1% 5,6% 11,0% 18,9% Figur 16: Udviklingen i antallet af unge, som mangler løn under oplæring fordelt på brancher Na/onalt Supermarked/ Café/restaurant Side 8 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015

9 3.2 ARBEJDS- OG HVILETID I arbejdsmiljøloven er der vedtaget bestemmelser for, hvor meget unge under 18 år må arbejde, samt hvor meget pause de har ret til. De følgende figurer giver et indblik i de unges arbejdstid i ferien. 6,9 7,4 6,7 6,2 TIMER PR. VAGT I FERIEN 7 7,6 6,9 7,5 6,88 7,41 6,65 5,87 6,98 Figur 17: Gennemsnittet af unges arbejdstid pr. vagt i ferieperioder fordelt på brancher. Na:onalt Supermarked/købmand Café/restaurant Figur 18: Gennemsnittet af unges arbejdstid pr. uge i ferieperioder fordelt pr. vagt fordelt på brancher ,2 21,1 18,8 TIMER PR. UGE I FERIEN 20,8 21,3 22,3 28,5 20,15 20,62 20,28 18,14 26,73 Na8onalt Supermarked/købmand Café/restaurant I figur 19 kan man se andelen af unge, som mangler pauser fordelt på brancher. Når man er under 18 år, har man ret til 30 minutters pause efter 4,5 times arbejde. De unge er i undersøgelsen blevet spurgt ind til, om de har fået denne pause ved mere end 4,5 timers arbejde. Af figuren fremgår det, at der fra 2014 til 2015 er sket en stigning inden for alle brancher i antallet af unge, som ikke får den pause, som de er berettigede til. 26,1% 20,3% 27,2% 44,6% MANGLER PAUSER 26,0% 16,0% 32,0% 17,0% 28,6% 22,3% 36,5% 53,6% 21,1% Figur 19: Andelen af unge som mangler pauser fordelt på brancher. Na8onalt Supermarked/købmand Café/restaurant Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 9

10 3.3 ANSÆTTELSESKONTRAKT Af figur 20 fremgår det, at der er store forskelle mellem brancherne på, hvor gode man er til at lave en kontrakt med fritidsjobberne. Inden for butiksbranchen mangler kun 5,1 % en ansættelseskontrakt, mens hele 30 % af de adspurgte fritidsjobbere som arbejdede hos en bager eller konditor manglede en kontrakt. Når man er ansat i et fritids- eller feriejob har man først krav på en kontrakt, når man har været ansat i mere end 1 måned og har en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer. Det er altså ikke alle unge, der ifølge loven har krav på en kontrakt. Alligevel anbefaler vi i Jobpatruljen altid at man får en alligevel så kan der nemlig ikke stilles tvivl om de aftaler der er indgået omkring ansættelsesforholdet. På Jobpatruljens hjemmeside, kan man downloade en skabelon til en standard kontrakt. 13% 6,10% 18,40% MANGLER EN ANSÆTTELSESKONTRAKT 26,10% 13% 5% 18% 4% 8,90% 5,10% 14,68% Na;onalt Supermarked/købmand Café/restaurant Figur 20: Udviklingen i andelen af unge der mangler en ansættelseskontrakt fordelt på brancher. 30% 6,67% 3.4 SYGDOM Rigtig mange unge har problemer på jobbet, når snakken falder på sygdom. De kommende figurer illustrerer forholdene for unge omkring sygdom. Andelen er unge, der selv skal finde afløser ved sygdom, er generelt set faldet siden I sommerlandene er der dog 4,4 procentpoint flere, som selv skal finde afløser ved sygdom i 2015 end der var i ,2% 19,3% SKAL SELV FINDE AFLØSER VED SYGDOM 33,0% 21,7% 20,0% 24,0% 16,0% 10,0% 18,4% 21,5% 14,1% 25,6% 14,4% Figur 21: Udviklingen i antallet af unge, der selv skal finde en afløser ved sygdom fordelt på brancher. Na?onalt Supermarked/købmand Café/restaurant I 2015 har vi set et stort fald i andelen af unge, som bliver snydt for løn under sygdom. Det er dog fortsat 40,1 % der i gennemsnit ikke får løn under sygdom, selvom de er berettigede til det. Figur 22: Udviklingen I antallet af unge, der ikke får løn under sygdom selv om de er berettigede til det fordelt på brancher. 55,6% 51,6% FÅR IKKE LØN UNDER SYGDOM, SELVOM DE ER BERETTIGEDE TIL DET 73,3% 88,0% 88,0% 95,0% 52,3% 42,0% 40,1% 37,4% 39,6% 52,0% 40,0% NaBonalt Supermarked/købmand Café/restaurant Side 10 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015

11 3.5 ARBEJDSSKADER De følgende figurer giver et overblik over forholdene for de unge på arbejdsmarkedet, når det kommer til arbejdsskader. Figur 23: Udviklingen i antallet af unge, der mangler instruktioner i at undgå arbejdsskader fordelt på brancher. 38,0% 31,1% 34,6% 46,5% MANGLER INSTRUKTIONER I AT UNDGÅ ARBEJDSSKADER 34,0% 27,0% 33,0% 35,0% 36,9% 33,0% 39,0% 40,8% 47,8% Supermarked/købmand Café/restaurant Figur 24: Udviklingen i antallet af unge, der løfter eller skubber for meget, fordelt på brancher. UNGE DER LØFTER/SKUBBER FOR MEGET 25,40% 35,90% 20,40% 17,40% 39% 25% 30,80% 54% 28% 34,23% 26,60% 20,80% 15,60% Na?onalt Supermarked/købmand Café/restaurant Vi har i 2015 set et fald i antallet af unge, som løfter og skubber for meget, ligesom vi har set et fald i antallet af unge, som har fået en arbejdsskade. Dette kunne tages som et udtryk for, at der er flere unge, som bliver instrueret af deres arbejdsgiver i, hvordan de undgår arbejdsskader. Det er desværre ikke tilfældet. I stedet har vi fra 2014 til 2015 set en stigning inden for antallet af unge i supermarkeder samt på restauranter og caféer, som mangler instruktioner i at undgå arbejdsskader. Dog er der på nationalt plan sket et fald på 2,0 procentpoint i antallet af unge der mangler instruktioner i at undgå arbejdsskader. 8,90% 9,20% HAR FÅET EN ARBEJDSSKADE 11,80% 14,70% 8,00% 9,00% 12% 9,00% 4,00% 3,60% 8,30% 6,40% 2,20% Figur 25: Udviklingen i antallet af unge der har fået en arbejdsskade fordelt på brancher. Na<onalt Supermarked/købmand Café/restaurant Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 11

12 3.6 ALKOHOL Side 12 Evalueringsrapport for Jobpatruljen ,70% 4,80% 6,60% 1,40% 1% 6,00% 19% 30% 32,30% Na<onalt Supermarked/købmand Café/restaurant 50% Udskænker selv alkohol 60,00% 0,00% 4,40% 4,10% 0,00% 10,00% 1,30% Na:onalt Supermarked/købmand Café/restaurant 25% 30% 19,35% 32% 21,50% 30,00% 25% 26% 40,00% 10,00% 50,00% 20,00% Figur 27: Udviklingen i antallet af unge, der udskænker alkohol fordelt på brancher. Bemærk, at tallene fra 2014 er blevet opgjort anderledes end tidligere, således at der er store udsving i tallene. Tidligere har man udregnet procentsatsen af ungarbejdere der udskænker alkohol på baggrund af det samlede antal besvarelser. Fra 2014 er procentsatsen beregnes på baggrund af, hvor mange der har svaret ja til, at de arbejder i lokaler hvor udskænkes alkohol. 5,70% 9,50% 2013 Figur 26: Udviklingen i antallet af unge der arbejder i lokaler hvor der udskænkes alkohol fordelt på brancher. Andelen af unge der udskænker alkohol er dog faldet både på nationalt plan såvel som i sommerlandene. Af figuren fremgår der desuden at 50% af de adspurgte unge der arbejder i bageri og i lokaler, hvor der udskænkes alkohol også selv udskænker alkohol. Her bør der tages højde for, at der reelt er tale om 3 personer, som har svaret at de udskænker alkohol. 0,60% Af figur 26 fremgår det, at der generelt er sket et fald i antallet af unge, som arbejder i lokaler hvor der udskænkes alkohol. Dog er der i sommerlandene sket en stigning på hele 21,1 procentpoint i antallet af unge, der arbejdet i lokaler med alkohol. 40,00% Arbejder i lokaler med alkohol De følgende figurer giver et indblik i udviklingen af antallet af unge som arbejder med eller omkring alkohol.

13 3.7 REGELBRUD OG FAGFOR- ENINGSMEDLEMSSKAB I dette afsnit ser vi på antallet af regelbrud i de enkelte brancher, ligesom vi ser hvordan unge er organiseret i faglige fællesskaber fordelt på brancher. Figur 28: Udviklingen i antallet af ansættelsesforhold uden overtrædelser af regler fordelt på brancher. Fra 2013 til 2015 er der på landsplan sket en positiv udvikling i antallet af ansættelsesforhold, hvor der ikke sker overtrædelser af regler og love. I 2015 er antallet af ansættelsesforhold uden overtrædelser dog faldet en smule i forhold til ,60% 28% 32,30% 40% ANSÆTTELSESFORHOLD UDEN OVERTRÆDELSER AF REGLER 35% 32% 30% 40% 34,10% 31,60% 20,20% Na>onalt Supermarked/købmand Café/restaurant 19,20% 17,80% Dog har vi set et stort fald inden for sommerlandene. Fra 2014 til 2015 er der sket et markant fald på 23,2 procentpoint i antallet af ansættelsesforhold uden overtrædelser af regler. Nogle af de samme tendenser ser vi inden for bageri- og restaurationsbranchen, hvor der også er sket markante fald i antallet af ansættelsesforhold uden overtrædelser af regler. Disse tal bekræfter blot, at der er et fortsat stort behov for Jobpatruljens virke. Antallet af unge der er medlem af en fagforening har ligget stabilt de sidste par år. Det største fald i medlemmer ser vi inden for butiksbranchen hvor 10,3% af de unge var medlemmer i 2013 mens der i 2015 kun er 8,1% af de unge som er medlemmer. Den største stigning ser vi til gengæld inden for restaurationsbranchen, hvor der i 2013 var 6,5% af de unge der var medlemmer, men der i 2015 er 9,7% af der medlemmer. 8,6% 10,3% 6,5% 8,0% MEDLEM AF EN FAGFORENING 8,0% 8,0% 9,0% 19,0% 8,6% 8,1% 9,7% 8,8% 17,8% Tallene er et udtryk for, at de faglige fællesskaber sagtens kan blive bedre til at fortælle de unge, hvorfor det er vigtigt at være medlem af en fagforening. Sammenholder man antallet af unge der er medlem af en fagforening med antallet af unge, som oplever at regler og love ikke bliver overholdt på deres arbejdspladser må man konstatere, at der fortsat er et stort behov for at fortælle de unge om vigtigheden i at være organiseret i en fagforening. Na:onalt Supermarked/købmand Café/restaurant Figur 29: Udviklingen i antallet af unge der er medlem af en fagforening fordelt på brancher. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 13

14 Side 14 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015

15 4.0 PRESSEOMTALER Jobpatruljens indsats bliver hvert år dækket af såvel nationale som lokale medier. Afdelinger samt koordinatorer forestår hvert år den lokale indsats, mens at den centrale koordinator forestår den nationale dækning. Selvom tallene i år lader til at være de laveste nogensinde, bør det dog bemærkes, at der i mange tilfælde er presseomtaler, som Infomedia ikke fanger, hvorfor at tallet sandsynligvis er højere end det fremgår af statistikken PRESSEOMTALER Desuden har sommeren 2015 været præget af stort mediefokus på bl.a. flygtningestrømmene gennem Europa, som har trukket store overskrifter, og dermed også givet mindre plads til overskrifter omkring Jobpatruljen Figur 30: Udviklingen i antallet af presseomtaler fra Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 15

16 Side 16 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2016 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2016 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen Side 1 1.0 RESULTATER FOR HELE DANMARK RESUMÉ Jobpatruljen er en oplysningskampagne, som hver sommer er ude at møde de 13- til 17-årige

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2017 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2017 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2017 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2017 Side 1 1.0 RESUMÉ Jobpatruljen er en oplysningskampagne, som hver sommer er ude at møde de 13-17-årige på deres fritidsjobs

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT 2014

EVALUERINGSRAPPORT 2014 EVALUERINGSRAPPORT 2014 Ref: Rasmus K. Jakobsen Koordinator Jobpatruljen Danmark September 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2014... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg...

Læs mere

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Ref. Kasper Tolstrup Andersen August 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2013... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg... 3 2.

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2018 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2018 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2018 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2018 Side 1 1.0 RESUMÉ Jobpatruljen er en oplysningskampagne, som hver sommer er ude at møde de 13-17-årige på deres fritidsjobs

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2019 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2019 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2019 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2019 Side 1 1.0 RESUMÉ Jobpatruljen er en oplysningskampagne, som hver sommer er ude at møde de 13-17-årige på deres fritidsjob

Læs mere

SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD!

SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD! SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD! For mange børn og unge skades på jobbet Børn og unge er særlig sårbare over for skadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet. Ofte mangler børn og unge den viden, erfaring

Læs mere

Dette digt af unge for unge om fremtidens valg og et godt arbejde er samlet af LO Skolekontakt.

Dette digt af unge for unge om fremtidens valg og et godt arbejde er samlet af LO Skolekontakt. (QGHOLJRSGDWHULQJVHSWHPEHU -RESDWUXOMHQVDUEHMGVSODGVEHV JVRPPHUHQ.DPSHQPHOOHPGHWJRGHRJGHWGnUOLJHDUEHMGH,ODQJWLGHUGHWJRGH %OHYHWWUnGWXQGHUIRGH )ULVWHOVHUQHIRUDWWMHQHSHQJH )nue UQRJXQJHWLODWDUEHMGHO QJH,NNHDOWDUEHMGHHUOLJHVXQGW

Læs mere

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup Ansættelseskontrakt og løn I dit første job som nyuddannet Ved. Teit Bang Heerup 2 Ansættelseskontrakten Anæsttelseskontrakten er dit bevis på ansættelsen og på dine rettigheder herunder eks. løn og arbejdstid.

Læs mere

Konkursanalyse Konkurstal på ret kurs 33 procent færre konkurser i første kvartal 2017

Konkursanalyse Konkurstal på ret kurs 33 procent færre konkurser i første kvartal 2017 Konkursanalyse 217 Konkurstal på ret kurs 33 procent færre konkurser i første kvartal 217 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 216, faldt konkurstallet med 33 procent fra første kvartal 216 til 217. Konkurstallet

Læs mere

AGITATOR SÆRNUMMER: EVALUERING AF JOBPATRULJEN 2005

AGITATOR SÆRNUMMER: EVALUERING AF JOBPATRULJEN 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 5 Særnummer December 2005 Indhold Jobpatruljen 2005 Også i 2005 blev Jobpatruljen en af fagbevægelsens mest synlige succeser. Over næsten hele landet fik 3000

Læs mere

LEDELSESINFORMATION - FORÅR 2019 HR-nøgletal

LEDELSESINFORMATION - FORÅR 2019 HR-nøgletal LEDELSESINFORMATION - FORÅR 2019 1.1: Udvikling i sygefravær sammenlignet med nabokommuner 1.2: Udvikling i sygefravær Haderslev Kommune har haft faldende sygefravær (fra 2015) indtil 2017, men sygefraværet

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Elevtal 2015: Mindre fremgang igen.

Elevtal 2015: Mindre fremgang igen. 2015: Mindre fremgang igen. NOTAT 04. september 2015 FORFATTER Mette Hjort-Madsen I 2015 er der i alt startet 28.560 elever på Danmarks 248 efterskoler: Samlet set er det en fremgang på 447 elever i forhold

Læs mere

Fælles arbejdsmiljødata Arbejdsmiljødata i regionerne

Fælles arbejdsmiljødata Arbejdsmiljødata i regionerne - Danske Regioner, marts 2017 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Arbejdsulykker i de fem regioner... 4 2.1 Arbejdsulykker fordelt efter område... 7 2.1.1 Det somatiske område... 7 2.1.2 Det psykiatriske område...

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN Resumé 2017 går på hæld og så kan det jo være meget nyttigt at gøre status over året, der gik, samt kaste et hurtigt blik

Læs mere

Samfundet og virksomheden

Samfundet og virksomheden Samfundet og virksomheden Uanset hvor du arbejder nu eller kommer til, at arbejde i fremtiden, bliver du en del af arbejdsmarkedet. Den måde arbejdsmarkedet fungerer på, får derfor stor betydning for det

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Lønnen inden for 3F ernes område er ens i de fleste kommuner, men har svært ved at stige

Lønnen inden for 3F ernes område er ens i de fleste kommuner, men har svært ved at stige Lønnen inden for 3F ernes område er ens i de fleste kommuner, men har svært ved at stige Dette notat undersøger lønniveauet på de arbejdsfunktioner hvor 3F erne og deres hovedgrupper rundt omkring i de

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

HVEM ER GF1 ELEVERNE?

HVEM ER GF1 ELEVERNE? HVEM ER GF1 ELEVERNE? Statistik 2014-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 DET NYE GRUNDFORLØB... 2 1.2 FÆRRE ELEVER... 4 1.3 DRENGENE DOMINERER... 5 1.4 10. KLASSE TOPPER... 6 1.5 FÆRREST GF1-ELEVER I NORDJYLLAND...

Læs mere

Stigning i arbejdsløsheden i august

Stigning i arbejdsløsheden i august Arbejdsløsheden i august 2016 Den 29. september 2016 Stigning i arbejdsløsheden i august Antallet af arbejdsløse steg med 1.400 fuldtidspersoner fra juli 2016 til august 2016, så bruttoarbejdsløsheden

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid på at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer Maj 2017

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid på at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer Maj 2017 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid på at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer Maj 20 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Henvisningskategori 10 og 11... 4 1.1

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte Mobning på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte September 2018 Mobning på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology, Engineering & Math) var der

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid på at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer November 2016

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid på at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer November 2016 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid på at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer November 2016 Indledning Ventetidsundersøgelse I november 2016 udsendte Dansk Psykolog

Læs mere

N o t a t årige er i mindre grad i beskæftigelse end før den økonomiske krise

N o t a t årige er i mindre grad i beskæftigelse end før den økonomiske krise N o t a t 13-17-årige er i mindre grad i beskæftigelse end før den økonomiske krise April 19 Resume Denne deskriptive analyse ser på udviklingen i antallet af 13-17-årige i beskæftigelse. Hovedkonklusionerne

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009 INDHOLD Forord Den kommunale sektor ansættelse fagområder løn Den regionale sektor ansættelse fagområder løn Afsluttende bemærkninger Ligestillingsstatistikken er en samling

Læs mere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere 29. november 216 ANALYSE Af Jørgen Bang-Petersen Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere Advarselslamperne på det danske arbejdsmarked blinker rødt med udsigten til stigende mangel på arbejdskraft.

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid på at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer Maj 2018

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid på at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer Maj 2018 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid på at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer 20 Indhold Indledning... 3 Henvisningskategori 10 og 11... 4 Ventetid på behandling

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI REGION NORDJYLLAND. Ydelses- og udgiftsudvikling

VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI REGION NORDJYLLAND. Ydelses- og udgiftsudvikling VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI REGION NORDJYLLAND Ydelses- og udgiftsudvikling 2014-2018 JUNI 2019 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) regionalt

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Analyse: Udviklingen i tilgang til sygedagpenge

Analyse: Udviklingen i tilgang til sygedagpenge Analyse: Udviklingen i tilgang til sygedagpenge Maj 218 1. Indledning og sammenfatning I efteråret 216 viste en opfølgning på reformen af sygedagpenge fra 214, at udgifterne til sygedagpenge var højere

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Seksuel chikane på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Juni 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology,

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15

Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15 Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15 Det samlede fravær i skoleåret 2014/15 for folkeskoleelever er på 5,4 procent, svarende til knap 11 skoledage for en helårselev

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Konkursanalyse Færre konkurser i 2017 Iværksætterselskaber booster konkurstal

Konkursanalyse Færre konkurser i 2017 Iværksætterselskaber booster konkurstal Færre konkurser i 2017 Iværksætterselskaber booster konkurstal Konkurstallet for december 2017 slog alle rekorder, hvilket bidrog væsentligt til, at antallet af konkurser i andet halvår 2017 ligger 21,5

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Dokumentnr

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Oversigt over faglige resultater i folkeskolen i perioden 2008-2016 Baggrund På BUU-mødet den 7.12.2016

Læs mere

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød Sundhedsprofil 2013 Rudersdal Kommune RUDERSDAL KOMMUNE Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej 36 3460 Birkerød Åbningstid Mandag-onsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17 Fredag kl. 10-13

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

Konkursanalyse Flere ældre virksomheder går konkurs

Konkursanalyse Flere ældre virksomheder går konkurs Flere ældre virksomheder går konkurs Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra Danmarks

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Undersøgelse: Socialrådgiveres ytringsfrihed

Undersøgelse: Socialrådgiveres ytringsfrihed Notat 6. august 2018, opdateret 1. november 2018 MEB+JT+NP Side 1 af 18 Undersøgelse: Socialrådgiveres ytringsfrihed Dansk Socialrådgiverforening (DS) gennemførte i 2017 en undersøgelse blandt vore medlemmer

Læs mere

Priserne på ejerboliger falder fortsat

Priserne på ejerboliger falder fortsat Pressemeddelelse 23. oktober 2008 Priserne på ejerboliger falder fortsat Den nye opgørelse af ejendomspriser fra Realkreditrådet viser, at priserne på ejerboliger fortsat falder. På landsplan er priserne

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE

POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE SYDSJÆLLAND POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE EN MÅLING AF TRYGHEDEN OG TILLIDEN TIL POLITIET I: HELE DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK DE FEM STØRSTE BYER DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER FEBRUAR 2018

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 2.. kvartal 2009 30. juli 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. På landsplan faldt priserne på parcel- og rækkehuse fra

Læs mere

HVEM ER GF1 ELEVERNE?

HVEM ER GF1 ELEVERNE? HVEM ER GF1 ELEVERNE? Statistik 2014-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 DET NYE GRUNDFORLØB 1... 2 1.2 FÆRRE ELEVER PÅ GF1... 4 1.3 DRENGENE DOMINERER GF1... 5 1.4 10. KLASSE TOPPER... 6 1.5 HOVEDSTADEN LEVERER

Læs mere

Dårlig mental sundhed i Region Sjælland

Dårlig mental sundhed i Region Sjælland Dato: 18. september 2018 Dårlig mental sundhed i Region Sjælland PFI Alleen 15 4180 Sorø Sundhedsprofilen 2017 viser, at: 1) Mentalt helbred i befolkningen er blevet markant dårligere siden 2010 både i

Læs mere

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent 2... 26. oktober 2012 Disposition Ansættelsesbevislov/kontrakter Arbejdstid Erstatningsferie under

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 1. kvartal 2009 21. april 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte 2018

Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte 2018 Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte 18 Lederne September 18 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange respondenter der er jobsøgende eller overvejer at skifte job Deres motiver

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale 0 0 TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale Indledning Efterskoleforeningen har i januar-februar 2015 gennemført

Læs mere

Andel af virksomheder der er gået konkurs, i forhold til antal aktive virksomheder i de respektive områder - i promille.

Andel af virksomheder der er gået konkurs, i forhold til antal aktive virksomheder i de respektive områder - i promille. December 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i ember måned 20 været 365 konkurser. Sammenlignet med ember 20, hvor der var 630 konkurser, svarer det til et markant fald på 42,1%. Det er kun

Læs mere

Notat 7. november 2017 J-nr.: /

Notat 7. november 2017 J-nr.: / Notat 7. november 217 J-nr.: 8798 / 2436115 Indeklimaet i de danske skoler lider fortsat Arbejdstilsynet har de første 1 måneder af 217 reageret på 84 tilfælde af dårligt indeklima på 346 besøgte danske

Læs mere

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Af Anne Mette Byg Hornbek Elev/lærer ratioen er større i frie grundskoler (12,6) end i folkeskoler (11,2) for skoleåret 2009/2010. I folkeskolen har ratioen stort

Læs mere

Årsrapport for arbejdsulykker i Skanderborg Kommune

Årsrapport for arbejdsulykker i Skanderborg Kommune Årsrapport for arbejdsulykker i Skanderborg Kommune 2007-2013 Rapporten er et orienteringsværktøj til HMU, som viser udvikling og tendenser i perioden 2007-2013 og er opdelt i tre afsnit: 1. Generelle

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

FORORD. København, 18. maj Anne Lind Madsen Direktør

FORORD. København, 18. maj Anne Lind Madsen Direktør FORORD Arbejdsskadestyrelsens kontor for private erstatningssager kommer hvert år med vejledende udtalelser om især mén og erhvervsevnetab. Udtalelserne bliver brugt i private erstatningssager, altså sager

Læs mere

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Data for 1. kvartal 2015 RESUMÉ Vikarbranchen har gennem de senere år oplevet en betydelig vækst i vikarbeskæftigelsen. Der er tale om en kraftig vækst, der

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Boligmarkedsstatistikken 2. kvartal 2012

Boligmarkedsstatistikken 2. kvartal 2012 P R E S S E M E D D E L E L S E 17. september 2012 Boligmarkedsstatistikken 2. kvartal 2012 På landsplan var den gennemsnitlige pris 11.057 kr. pr. kvadratmeter for parcel- og rækkehuse i 2. kvartal 2012,

Læs mere

August Udbudsprisen for fritidshuse er steget med 3,7 pct. siden august 2006.

August Udbudsprisen for fritidshuse er steget med 3,7 pct. siden august 2006. August 2007 Fortsat stort boligudbud Der var udbudt 30.235 parcel- og rækkehuse, 15.289 ejerlejligheder og 8.437 fritidshuse til salg på internettet ved udgangen af august. Med i alt 53.961 boliger til

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2018

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2018 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2018 AE januar 2019 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter I finanskrisens første år tabte bygge- og anlægsbranchen hver femte fuldtidsstilling, mens den private sektor kun mistede hver tiende. I bygge-

Læs mere

Elever med ikke-vestlig herkomst halter bagefter i de nationale test

Elever med ikke-vestlig herkomst halter bagefter i de nationale test Elever med ikke-vestlig herkomst halter bagefter i de nationale test Af Center for Data og Analyse Følgende notat belyser forskellen i faglige præstationer mellem elever med dansk herkomst og elever med

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte 2018

Lønstatistik for privatansatte 2018 Lønstatistik for privatansatte 2018 Stærkt kort til din lønforhandling Når du går til lønforhandling næste gang, kan lønstatistikken være et af de kort, du har på hånden. Den giver dig nemlig en pejling

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Gennemsnitsprisen på fritidshuse var kr. pr. kvadratmeter, og her ligger prisen nu 8,1 pct. lavere end samme tidspunkt året forinden.

Gennemsnitsprisen på fritidshuse var kr. pr. kvadratmeter, og her ligger prisen nu 8,1 pct. lavere end samme tidspunkt året forinden. Ejendomspriser 4.. kvartal 2009 21. januar 2010 Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse var 12.038 kr. i 4. kvartal 2009. Prisen ligger dermed 7,5 pct. lavere end på samme tidspunkt

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2018

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2018 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2018 AE januar 2019 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle boligsociale

Læs mere

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003 Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer Maj 2003 Indhold Side 1. Indledning og sammenfatning af analyseresultater... 1 2. Ferievalget at blive i Danmark eller rejse ud... 4 3. Ferieplanlægning

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle boligsociale

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler

Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler DJØF Danske Sælgere IDA, Ingeniørforeningen i Danmark Kommunikation og Sprog Ledernes Hovedorganisation Dansk

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Forskere: Behov for nedre grænse for arbejdstid?

Forskere: Behov for nedre grænse for arbejdstid? Forskere: Behov for nedre grænse for arbejdstid? I løbet af de seneste femten år er antallet af danskere, der arbejder under 15 timer ugentligt, næsten fordoblet. Det rejser spørgsmålet, om der er behov

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 3.. kvartal 2009 22. oktober 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere