7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling"

Transkript

1 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne har aldrig oplevet, at deres tillidsrepræsentant har forhandlet lokalløn for dem. Det viser en undersøgelse, som FOA udførte i august Undersøgelsen viser også, at to ud af tre af medlemmerne ellers mener, at de har særlige kvalifikationer og/eller funktioner, som burde give et ekstra lokalt løntillæg erhvervsaktive medlemmer deltog. Hovedkonklusioner: 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse. 62 procent af medlemmerne svarer derudover, at de og deres kolleger ikke har talt om lokalløn med deres tillidsrepræsentant i det seneste år. Næsten 6 ud af 10 af medlemmerne har aldrig bedt deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling om at forhandle lokalløn. 36 procent af medlemmerne svarer desuden, at de aldrig har oplevet, at deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling har forhandlet lokalløn for dem. 43 procent af medlemmerne fik ikke et løntillæg sidst deres tillidsrepræsentant eller FOAafdeling forhandlede lokalløn for dem. Begrundelser for, at medlemmerne ikke fik et løntillæg var, at der ikke var nogen penge at forhandle om (52 %), at deres leder mente, at en anden medarbejder/andre medarbejdere skulle have løntillæg før dem (18 %) eller at deres leder ikke var enig i, at de var berettiget til et løntillæg (10 %). 17 procent svarer Andet. 45 procent fik et løntillæg sidst deres tillidsrepræsentant eller FOA-afdeling forhandlede lokalløn for dem. De argumenter, der blev brugt til at få et lokalt løntillæg var, at medlemmet havde fået nye arbejdsopgaver/funktioner (38 %), at medlemmet havde været på kursus/efteruddannelse (28 %) eller havde fået mere ansvar (21 %). 39 procent svarer Andet. Næsten 2 ud af 3 af medlemmerne svarer, at der ikke er åbenhed om lokale lønforhandlinger på deres arbejdsplads. 39 procent af medlemmerne mener derudover ikke, at lokalløn fordeles efter retfærdige principper på deres arbejdsplads. KONTAKT Notat udarbejdet af: FOA Kampagne og Analyse Lars Ole Preisler Hansen Tlf Stine Ungstrup Petersen Tlf

2 Lokalløn 2 2 ud af 3 af medlemmerne mener, at de har særlige kvalifikationer og/eller funktioner, som bør give et ekstra lokalt løntillæg. 10 procent mener ikke, at de har særlige kvalifikationer og/eller funktioner. 23 procent svarer Ved ikke. Næsten 7 ud af 10 (67 %) af tillidsrepræsentanterne har forhandling af lokalløn som en af deres opgaver. 61 procent af tillidsrepræsentanterne har forhandlet lokalt løntillæg inden for det seneste år. 13 procent svarer, at de har forhandlet inden for de seneste 2 år, og 15 procent forhandlede sidst lokalt løntillæg for mere end 2 år siden. 10 procent har aldrig forhandlet lokalt løntillæg. Næsten 3 ud af 4 (73 %) af tillidsrepræsentaterne svarer, at de har krav på en forhandling af lokalløn hvert år. 10 procent svarer, at de har krav på dette hvert andet år, og samme procentandel svarer Ved ikke. Omkring 6 ud af 10 af lederne har ikke lønforhandlingsret for medlemmer af FOA. Af de ledere, der svarede Ja til at have lønforhandlingsret for medlemmer af FOA, svarer 54 procent af disse Nej til at råde over en lønpulje til forhandling af lokalløn på deres arbejdsplads, mens 42 procent svarer Ja. Lige under halvdelen af lederne (43 %) er blevet kontaktet af en tillidsrepræsentant fra FOA og/eller en FOA-afdeling inden for det seneste år. Hver femte leder (20 %) er dog aldrig blevet kontaktet af en tillidsrepræsentant og/eller FOA-afdeling. Henholdsvis 18 procent og 14 procent er blevet kontaktet inden for de seneste 2 år og for mere end 2 år siden.

3 Lokalløn 3 7 ud af 10 af medlemmerne fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres ansættelse 70 procent af de erhvervsaktive medlemmer oplevede ikke, at deres tillidsrepræsentant eller deres lokale FOA-afdeling var med til at aftale deres løn efter en konkret vurdering af deres kvalifikationer, kommende arbejdsopgaver mv., da de blev ansat i deres nuværende job. Dette viser figur 1 nedenfor. Det ses også her, at kun 16 procent af medlemmerne fik hjælp til at aftale løn. 14 procent svarer, at de enten ikke ved det eller husker det. Figur 1. Hjælp fra tillidsrepræsentant eller FOA-afdeling til aftale om løn ved ansættelse. Tænk gerne på, hvad der skete med din løn, da du blev ansat i dit nuværende job. Oplevede du da, at din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-afdeling var med til at aftale din løn efter en konkret vurdering af dine kvalifikationer, kommende arbejdsopgaver mv.? % 14% Ja Nej Ved ikke/husker ikke Antal svar: Spørgsmålet er ikke stillet til tillidsrepræsentanter eller ledere.

4 Lokalløn 4 62 procent af medlemmerne har ikke talt om lokalløn med deres tillidsrepræsentant i det seneste år I figur 2 ses det, at 62 procent af medlemmerne svarer, at de og deres kolleger ikke har talt om lokalløn med deres tillidsrepræsentant i det seneste år. Hvert femte medlem (21 %) har talt om lokalløn med deres tillidsrepræsentant. 5 procent svarer, at de ikke har en tillidsrepræsentant. Figur 2. Dialog med tillidsrepræsentant om lokalløn. Tænk gerne på den dialog/de møder, som du og dine kolleger har med jeres tillidsrepræsentant. Er lokalløn et emne, I har talt om det seneste år? % 21% 11% Ja Nej Ved ikke Jeg/vi har ikke nogen tillidsrepræsentant 5% Antal svar: Svarkategorien Jeg er selv tillidsrepræsentant er ikke vist pga. få besvarelser. Spørgsmålet er ikke stillet til tillidsrepræsentanter eller ledere.

5 Lokalløn 5 Næsten 6 ud af 10 af medlemmerne har aldrig bedt deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling om at forhandle lokalløn 58 procent af medlemmerne har aldrig bedt deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling om at forhandle lokalløn for dem, mens henholdsvis 12 procent og 6 procent har bedt om det inden for det seneste år eller de seneste 2 år. Se figur 3 nedenfor. Figur 3. Hvornår har du sidst bedt din tillidsrepræsentant eller din FOA-afdeling om at forhandle lokalløn for dig? % 12% Inden for det seneste år 6% Inden for de seneste 2 år 15% Det er mere end 2 år siden Aldrig 8% Ved ikke/husker ikke Antal svar: Spørgsmålet er ikke stillet til tillidsrepræsentanter eller ledere. På grund af afrundinger summerer andelene ikke til 100 procent. Medlemmerne havde mulighed for at tilføje kommentarer om lokalløn. 456 medlemmer benyttede sig af denne mulighed. I kommentarerne nævnte medlemmerne en række årsager, som kan forklare, hvorfor de ikke har bedt deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling om forhandling af lokalløn. Nedenstående kommentarer er eksempler på dette: Jeg troede slet ikke, at man kunne forhandle løn, vi får altid at vide, at vi ikke kan få noget. Social-og sundhedshjælper

6 Lokalløn 6 Jeg synes, at det er småpenge at forhandle om, og derfor er det mange ressourcer at bruge. Man kan ikke tage sin lønstigning med til en anden afdeling, og derfor kan man blive lidt stavnsbundet i afdelingen. Synes lokale løntillæg skal afskaffes, og at lønstigningerne skal ligge som generelle lønstigninger. Social-og sundhedsassistent Jeg synes ofte, at lokallønnen giver mere "nid og misundelse" over få hundrede kroner, end den fx højner lønniveauet og den professionelle stolthed. Desværre. Pædagogisk assistent

7 Lokalløn 7 Hvert femte mandlige medlem har bedt om forhandling af lokalløn, mens kun 11 procent af kvinderne har gjort det samme Svarene om, hvornår medlemmet sidst har bedt deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling om at forhandle lokalløn for dem, er blevet fordelt på køn. Dette ses i figur 4 nedenfor. Figur 4. Hvornår har du sidst bedt din tillidsrepræsentant eller din FOA-afdeling om at forhandle lokalløn for dig? Fordelt på køn % 49% 11% Inden for det seneste år 6% 7% Inden for de seneste 2 år 15% 18% Det er mere end 2 år siden Aldrig 8% 6% Ved ikke/husker ikke Kvinde Mand Antal svar: Henholdsvis (kvinder) og 238 (mænd). Spørgsmålet er ikke stillet til tillidsrepræsentanter eller ledere. Det ses her, at 20 procent af de mandlige medlemmer har bedt om at få forhandlet lokalløn af deres tillidsrepræsentant inden for det seneste år, mens denne andel er 11 procent for kvinder. Det ses også, at 59 procent af kvinderne svarer Aldrig, hvor denne andel er 49 procent for mændene. Forskellene er testet statisk sikre.

8 Lokalløn 8 Mere end hvert tredje medlem har aldrig oplevet, at deres tillidsrepræsentant eller FOA-afdeling har forhandlet lokalløn for dem Figur 5 nedenfor viser, at 36 procent af medlemmerne aldrig har oplevet, at deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling har forhandlet lokalløn for dem. Henholdsvis 10 procent og 7 procent har oplevet, at deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling har forhandlet lokalløn for dem inden for det seneste år eller de seneste 2 år. 29 procent næsten hver tredje medlem svarer Ved ikke. Figur 5. Hvornår har din tillidsrepræsentant eller din FOAafdeling sidst forhandlet lokalløn for dig? % Inden for det seneste år Inden for de seneste 2 år 18% Det er mere end 2 år siden 36% Aldrig 29% Ved ikke/husker ikke Antal svar: Spørgsmålet er ikke stillet til tillidsrepræsentanter eller ledere.

9 Lokalløn 9 Næsten halvdelen af medlemmerne fik ikke et løntillæg, sidst deres tillidsrepræsentant eller FOA-afdeling forhandlede lokalløn 43 procent af medlemmerne fik ikke et løntillæg, sidst deres tillidsrepræsentant eller FOA-afdeling forhandlede lokalløn for dem. 45 procent svarede Ja til samme spørgsmål. Figur 6. Fik du et løntillæg, sidst din tillidsrepræsentant eller FOA-afdeling forhandlede lokalløn for dig? % 43% 12% Ja Nej Ved ikke/husker ikke Antal svar: 719. Spørgsmålet er kun stillet til de medlemmer, der har svaret Inden for det seneste år, Inden for de seneste 2 år eller Det er mere end 2 år siden på spørgsmålet Hvornår har din tillidsrepræsentant eller din FOA-afdelings sidst forhandletlokalløn for dig?. De medlemmer, der svarede Ja til spørgsmålet om de havde fået et løntillæg, sidst deres tillidsrepræsentant eller FOA-afdeling forhandlede lokalløn, blev spurgt hvilke argumenter, der blev brugt til at få det lokale løntillæg. Det viser figur 7 på næste side. Det ses her, at 38 procent af medlemmerne havde fået nye arbejdsopgaver/funktioner, 28 procent havde været på kursus/efteruddannelse, og endelig, at 21 procent havde fået mere ansvar. Derudover svarer 39 procent af medlemmerne Andet til spørgsmålet.

10 Lokalløn 10 Figur 7. Hvilke argumenter blev brugt for det seneste lokale løntillæg, du fik? Jeg havde fået nye arbejdsopgaver/funktioner 38% Jeg havde været på kursus/efteruddannelse 28% Jeg havde fået mere ansvar 21% Andet 39% Ved ikke/husker ikke 5% Antal svar: 322. Spørgsmålet er kun stillet til de medlemmer, der har svaret, at de har fået et løntillæg, sidst deres tillidsrepræsentant eller FOA-afdeling forhandlede lokalløn for dem ( Ja ). Bemærk, at medlemmerne kunne vælge flere svar, og at andelene derfor ikke summerer til 100 procent. De medlemmer, der svarede Nej til spørgsmålet, om de havde fået et løntillæg, sidst deres tillidsrepræsentant eller FOA-afdeling forhandlede lokalløn, blev spurgt, hvad begrundelsen var for dette. Figur 8 viser denne fordeling. Figur 8. Hvad var begrundelsen for, at du ikke fik et løntillæg, sidst din tillidsrepræsentant eller FOA-afdeling forhandlede lokalløn for dig? Der var ingen penge at forhandle om 52% Min leder mente, at en anden medarbejdere/andre medarbejdere Min leder var ikke enig i, at jeg var berettiget til et løntillæg 18% Andet 17% Ved ikke/husker ikke 12% Antal svar: 307. Spørgsmålet er kun stillet til de medlemmer, der har svaret, at de ikke har fået et løntillæg, sidst deres tillidsrepræsentant eller FOA-afdeling forhandlede lokalløn for dem ( Nej ). Bemærk, at medlemmerne kunne vælge flere svar, og at andelene derfor ikke summerer til 100 procent.

11 Lokalløn procent af medlemmerne svarer, at der ikke var nogen penge at forhandle om. Dernæst svarer 18 procent af medlemmerne, at deres leder mente, at en anden medarbejder/andre medarbejdere skulle have løntillæg før dem, og endelig svarer 10 procent, at deres leder ikke var enige i, at de var berettiget til et løntillæg. 17 procent svarer Andet. I de uddybende kommentarer beskrev nogle medlemmer de begrundelser, som var årsag til, at de ikke fik et løntillæg. Nedenstående kommentar er et eksempel på dette: Lokalløn er ikke-eksisterende på min arbejdsplads. Alt, der før kunne give funktionsløn, er nu lagt ind under "at være en del af vores arbejde". Der bliver altid sagt, at der ikke er nogen penge at forhandle lokalløn om. Jeg mener, at der før i tiden var nogle procenter af lønpuljen til forhandlig, men det er der vist ikke mere. Der burde jo også være nogle penge tilovers i lønpuljen fra kollegaer, der går på pension. Sygehjælper

12 Lokalløn 12 Næsten 2 ud af 3 af medlemmerne svarer, at der ikke er åbenhed om lokale lønforhandlinger på deres arbejdsplads 64 procent af medlemmerne svarer, at der ikke er åbenhed om lokale lønforhandlinger på deres arbejdsplads, mens 13 procent mener, at det er der. Næsten hvert fjerde medlem (23 procent) svarer Ved ikke til spørgsmålet. Figur 9. Oplever du At der er åbenhed om lokale lønforhandlinger på din arbejdsplads? % 13% 23% Ja Nej Ved ikke At lokalløn fordeles efter retfærdige principper på din arbejdsplads? % 52% 9% Ja Nej Ved ikke Antal svar: Spørgsmålet er ikke stillet til tillidsrepræsentanter eller ledere. Figur 9 viser også, at 39 procent af medlemmerne ikke mener, at lokalløn fordeles efter retfærdige principper på deres arbejdsplads, mens 9 procent mener dette. Hele 52 procent har dog svaret Ved ikke på dette spørgsmål.

13 Lokalløn 13 2 ud af 3 af medlemmerne mener, at de har særlige kvalifikationer og/eller funktioner, som bør give et ekstra lokalt løntillæg Figur 10. Tænk gerne på din nuværende løn. Har du særlige kvalifikationer og/eller funktioner, som du mener burde give dig et ekstra lokalt løntillæg? % 23% Ja Nej Ved ikke Antal svar: Spørgsmålet er ikke stillet til tillidsrepræsentanter eller ledere. Figur 10 ovenfor viser, at næsten 7 ud af 10 (67 %) af medlemmerne mener, at de har særlige kvalifikationer og/eller funktioner, som bør give dem et ekstra lokalt løntillæg. 10 procent svarer, at det mener de ikke, at de har. 23 procent svarer her Ved ikke. I de åbne kommentarer uddyber en række medlemmer, hvorfor de mener, at de har særlige kvalifikationer og/eller funktioner, som burde give et ekstra løntillæg: Jeg synes, at personalet i blandede vagter burde gives et betydeligt tillæg pga. denne stadige døgnrytmeskiften. På min arbejdsplads er fast aften og nat forbeholdt senioraftaler. Social- og sundhedsassistent

14 Lokalløn 14 Jeg har lige taget en akademisk uddannelse i sundhedspraksis, men min ledelse vil ikke give mig et kvalifikationstillæg, og da FOA ikke har fået det igennem ved overenskomstforhandlingerne, kan jeg ikke blive belønnet for mit initiativ til at dygtiggøre mig i min fritid. Det er jeg rigtig ked af og håber snart, det lykkes for FOA. Social- og sundhedsassistent Jeg mener, at vi får for lidt for det slid, vi gør. At gøre rent bliver ikke regnet for noget, det er bare en selvfølge. Det er også synd, at man som serviceassistent kun skal gøre rent. Det var ikke det, der var meningen med uddannelsen, da den blev oprettet. Vi har som serviceassistenter/rengøringsassistenter lige så meget ansvar som en kontormus, men vi bliver desværre ikke regnet for noget. Serviceassistent og/eller medarbejder Udover de ovenfornævnte kommentarer kom medlemmerne ind på to andre interessante emner i de afsluttende kommentarer. Dette er de to nedentående kommentarer eksempler på: Jeg synes, at lokalløn burde afskaffes, da princippet er uretfærdigt. Alle løfter i flok, og derfor burde alle få en lønstigning. Omsorgsmedhjælper og/eller pædagogisk assistent Jeg mangler en klar udmelding om, hvem gør hvad? Tillidsmand faglig sekretær FOA-afdeling. FOA Teknisk Ledelse

15 Lokalløn 15 Tillidsrepræsentanters opgaver med forhandling af lokalløn De medlemmer, der er tillidsrepræsentant, blev spurgt om deres opgaver med forhandling af lokalt løntillæg som tillidsrepræsentant. 2 ud af 3 af tillidsrepræsentanterne har forhandling af lokalløn som en af deres opgaver 67 procent af FOAs tillidsrepræsentanter har forhandling af lokalløn som én af deres opgaver (se figur 11). 28 procent af tillidsrepræsentanterne har derimod ikke lønforhandling som en opgave. Figur 11. Forhandling af lokalløn. Tænk gerne på den aftale, du har med din lokale FOA-afdeling om dine opgaver som tillidsrepræsentant. Er forhandling af lokalløn én af de opgaver, du løser som tillidsrepræsentant? % 28% 5% Ja Nej Ved ikke Antal svar: 719. Spørgsmålet er kun stillet til tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter. Svarkategorien Jeg er ikke tillidsrepræsentant er ikke vist pga. få besvarelser.

16 Lokalløn 16 Figur 12 nedenfor viser, at 83 procent af tillidsrepræsentanterne har været tillidsrepræsentant i mere end 2 år. Kun henholdsvis 9 og 7 procent har været tillidsrepræsentant i 1-2 år og under 1 år. Figur 12. Hvor længe har du været tillidsrepræsentant på din nuværende arbejdsplads? % 3 7% 9% Under 1 år 1-2 år I mere end 2 år Ved ikke Antal svar: 481. Spørgsmålet er kun stillet til tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter, og kun dem, som svarede Ja til spørgsmålet Tænk gerne på den aftale, du har med din lokale FOA-afdeling om dine opgaver som tillidsrepræsentant. Er forhandling af lokalløn én af de opgaver, du løser som tillidsrepræsentant?.

17 Lokalløn 17 3 ud af 4 af tillidsrepræsentanterne svarer, at de har krav på forhandling af lokalløn hvert år Tillidsrepræsentanterne blev spurgt om, hvor ofte de eller deres FOA-afdeling har krav på en forhandling af lokalløn til deres kolleger. Figur 13 viser disse resultater. Figur 13. Hvor ofte har du eller din FOA-afdeling krav på en forhandling af lokalløn til dine kolleger? Hvert år 73% Hvert andet år Hvert tredje år Hvert fjerde år eller sjældnere Vi har ikke krav på forhandling af Ved ikke 2% 2% 4% Antal svar: 473. Spørgsmålet er kun stillet til tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter, og kun dem, som svarede Ja til spørgsmålet Tænk gerne på den aftale, du har med din lokale FOA-afdeling om dine opgaver som tillidsrepræsentant. Er forhandling af lokalløn én af de opgaver, du løser som tillidsrepræsentant?. Næsten 3 ud af 4 (73 %) af medlemmerne svarer, at de har krav på en forhandling af lokalløn hvert år. 10 procent svarer, at de har krav på dette hvert andet år. Sammenlagt 4 procent svarer hvert tredje år eller hvert fjerde år eller sjældnere. 4 procent svarer, at de ikke har krav på forhandling af lokalløn. 10 procent svarer Ved ikke.

18 Lokalløn 18 6 ud af 10 af tillidsrepræsentanterne har forhandlet et lokalt løntillæg for en kollega inden for det seneste år Figur 14 viser, at 61 procent af tillidsrepræsentanterne har forhandlet om lokalt løntillæg inden for det seneste år. 13 procent svarer, at de har forhandlet inden for de seneste 2 år, og 15 procent forhandlede sidst lokalt løntillæg for mere end 2 år siden. 10 procent har aldrig forhandlet lokalt løntillæg. Figur 14. Hvornår har du som tillidsrepræsentant sidst forhandlet om et lokalt løntillæg for en kollega på din arbejdsplads? Inden for det seneste år 61% Inden for de seneste 2 år 13% Det er mere end 2 år siden 15% Aldrig Ved ikke/husker ikke 1% Antal svar: 471. Spørgsmålet er kun stillet til tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter, og kun dem, som svarede Ja til spørgsmålet Tænk gerne på den aftale, du har med din lokale FOA-afdeling om dine opgaver som tillidsrepræsentant. Er forhandling af lokalløn én af de opgaver, du løser som tillidsrepræsentant?.

19 Lokalløn 19 Lederes opgaver med forhandling af lokalløn Lederne fik også stillet spørgsmål til deres rolle som leder med lønforhandlingsret. Omkring 6 ud af 10 af lederne har ikke lønforhandlingsret for medlemmer af FOA I figur 15 ses det, at 58 procent af lederne ikke har lønforhandlingsret for medlemmer af FOA. 34 procent svarer Ja til dette. Figur 15. Er du leder med lønforhandlingsret for medlemmer af FOA? % 58% 3% 5% Ja Nej Ved ikke Jeg er ikke leder Antal svar: 146. Spørgsmålet er kun stillet til ledere.

20 Lokalløn 20 Over halvdelen af lederne råder ikke over en lønpulje til forhandling af lokalløn Figur 16 nedenfor viser, at af de ledere, der svarede Ja til at have lønforhandlingsret for medlemmer af FOA (figur 15), svarer over halvdelen af disse (54 %) Nej til at råde over en lønpulje til forhandling af lokalløn på deres arbejdsplads. 42 procent af lederne svarer, at de råder over en lønpulje. Figur 16. Råder du over en lønpulje til forhandling af lokalløn på din arbejdsplads? % 42% 4% Ja Nej Ved ikke Antal svar: 50. Spørgsmålet er kun stillet til ledere. Spørgsmålet er kun stillet til de ledere, der har svaret Ja i spørgsmålet Er du leder med lønforhandlingsret for medlemmer af FOA?. Figur 17 på næste side viser, at lige under halvdelen af lederne (43 %) er blevet kontaktet af en tillidsrepræsentant fra FOA og/eller en FOA-afdeling inden for det seneste år. Hver femte leder (20 %) er aldrig blevet kontaktet af en tillidsrepræsentant og/eller FOA-afdeling. Henholdsvis 18 procent og 14 procent er blevet kontaktet inden for de seneste 2 år og for mere end 2 år siden.

21 Lokalløn 21 Figur 17. Hvornår har en tillidsrepræsentant fra FOA og/eller en FOA-afdeling sidst kontaktet dig med henblik på en forhandling om lokalløn? Inden for det seneste år 43% Inden for de seneste 2 år 18% Det er mere end 2 år siden 14% Aldrig Ved ikke/husker ikke 4% Antal svar: 49. Spørgsmålet er kun stillet til ledere og kun stillet til de ledere, der har svaret Ja i spørgsmålet Er du leder med lønforhandlingsret for medlemmer af FOA?. De ledere, der svarede, at de havde lønforhandlingsret (figur 15), havde derudover mulighed for at tilføje en kommentar til spørgsmålet Skriv gerne, hvordan lokalløn på din arbejdsplads evt. kan være med til at understøtte din personalepolitik. 15 ledere benyttede sig af denne mulighed. Størstedelen af disse kommentarer handlede om, at lokale løntillæg er en måde at anerkende ansatte, der gør en ekstra indsats og forskel for arbejdspladsen. Nedenstående kommentarer er eksempler på dette: Når en medarbejder over en periode viser sig at være den, der tager initiativer og er tovholder for den faglige udvikling på arbejdspladsen eller projekter, der skaber udvikling og lægger op til faglig refleksion. ( ) Leder i LFS, dag Jeg har mulighed for at indstille medarbejdere, der gør en særlig indsats, og som tager ekstra stort ansvar. Leder i kategorien Ledere og Mellemledere (Tidl. Hjemmehjælpsledere)

22 Lokalløn 22 Metode Indsamlingsperiode Undersøgelsen er gennemført i perioden august Indsamlingsmetode Data er indsamlet i en spørgeskemaundersøgelse via FOAs elektroniske medlemspanel. Der blev udsendt én påmindelse til deltagerne. Undersøgelsen om lokalløn var en del af en større undersøgelse med flere andre emner. Målgruppen Målgruppen for undersøgelsen er FOAs erhvervsaktive medlemmer. En række af spørgsmålene er kun stillet til tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og ledere. Dette fremgår af tabellerne. Antal besvarelser og svarprocent medlemmer blev inviteret til undersøgelsen. Det viste sig, at 47 adresser var uvirksomme. Det reelle antal inviterede var således Af disse medlemmer var der medlemmer, der gennemførte undersøgelsen fuldt ud, og 351, der afgav nogen svar. Den samlede svarprocent var 47. Spørgsmålene om lokalløn er kun stillet til halvdelen af Medlemspanelet, og medlemmer besvarede ét eller flere af spørgsmålene om lokalløn. Repræsentativitet Stikprøven er undersøgt for repræsentativitet på parametrene sektor, tillidshverv og medlemmernes alder. Repræsentativitetsanalysen viste, at Kost- og Servicesektoren og Pædagogisk Sektor er lidt underrepræsenterede, mens Social- og Sundhedssektoren og Teknik- og Servicesektoren er lidt overrepræsenterede. Analysen viste også, at unge under 30 og medlemmer i alderen er underrepræsenteret, mens medlemmer i aldersgrupperne år og 60 år og derover er overrepræsenteret. Stikprøven er repræsentativ på medlemmer i alderen år. Medlemmer med tillidshverv (dvs. tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljø-repræsentanter) er overrepræsenteret i stikprøven. Vægtning af data På baggrund af repræsentativitetsanalysen er data vægtet for sektor. Vægtningen gør, at svarene fra underrepræsenterede grupper får en større vægt i stikprøven, mens svarene fra overrepræsenterede grupper får en mindre vægt. På denne måde sikres, at stikprøven svarer til FOAs erhvervsaktive medlemmer på parameteret sektor.

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 16. november 2016 Ytringsfrihed på arbejdspladsen Næsten hvert tredje medlem af FOA har oplevet kritisable forhold på deres arbejdsplads, som offentligheden burde kende til. Samtidig har 43 procent oplevet

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Middagslur i dagtilbud

Middagslur i dagtilbud 3. november 2016 Middagslur i dagtilbud FOA har i perioden 22.-30. august 2016 gennemført en undersøgelse om børns middagslur i daginstitutioner og dagpleje via sit medlemspanel. Medlemmer, som arbejder

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Drømme og opsparing medlemmernes økonomi

Drømme og opsparing medlemmernes økonomi 16. juni 2016 Drømme og opsparing medlemmernes økonomi Mindst 60 procent af FOAs medlemmer sparer op hver måned, og de sparer oftest op til ferier/rejser, uforudsete udgifter eller pension. Det viser en

Læs mere

Velfærdsteknologi. 20. december 2017

Velfærdsteknologi. 20. december 2017 20. december 2017 Velfærdsteknologi Flertallet af FOAs medlemmer i hjemmeplejen, på plejehjem/plejecentre og på aktivitetscentre er positivt indstillet over for de fleste typer velfærdsteknologi. Et stort

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Bekymring for at miste arbejdet

Bekymring for at miste arbejdet 20. februar 2014 Bekymring for at miste arbejdet FOA har i perioden 24. januar - 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186 medlemmer deltog

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner

Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner 15. november 2016 Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner Mandlige ansatte i daginstitutioner oplever oftere end deres kvindelige kolleger, at der er indført regler for kys og kram af

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem.

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem. 8. juni 2015 Ludomani 7 procent af FOAs medlemmer har oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem inden for de seneste 5 år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt medlemmerne

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sladder

Det siger FOAs medlemmer om sladder FOA Kampagne & Analyse Januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om sladder I oktober 2008 gennemførte FOA en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om blandt andet sladder på arbejdspladsen.

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne.

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne. 25. september 2014 Gaver fra borgere I perioden 24. januar til 2. februar gennemførte FOA en undersøgelse om modtagelse af gaver fra borgere. Undersøgelsen blev foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje 16. april 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to

Læs mere

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere.

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere. 16. marts 2016 Ledelse Ifølge FOAs medlemmer er den vigtigste lederegenskab, at den nærmeste leder har føling med, hvad der rører sig blandt medarbejderne. Det mener 60 procent af FOAs medlemmer. Det viser

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA Kampagne og Analyse Januar 2013 Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA har i perioden i perioden 6.-13. november 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA Kampagne og Analyse 14. juni 2012 Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA har i perioden 15.-29. marts 2012 gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering 23. januar 2014 Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden den 7. oktober til den 22. oktober 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen.

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Vold i psykiatrien Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en ny

Læs mere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA Kampagne og Analyse September 2012 Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA har i perioden 28. august - 6. september 2012 gennemført

Læs mere

Mange oplever færre magtanvendelser

Mange oplever færre magtanvendelser 30. april 2015 Mange oplever færre magtanvendelser En fjerdedel af sosu erne i FOA oplever færre magtanvendelser på deres arbejdsplads nu end for et år siden. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget

Læs mere

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2012 Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA har i perioden 28. august til 6. september 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA har i perioden 30. marts til 11. april 2012 gennemført en undersøgelse af medlemmernes faglige stolthed via forbundets

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Ledsagerordningen på landets bosteder

Ledsagerordningen på landets bosteder 3. juni 2014 Ledsagerordningen på landets bosteder FOA har i perioden 24. maj til 2. juni 2014 gennemført en undersøgelse af ledsagerordningen blandt omsorgsmedhjælpere på landets bosteder. 530 medlemmer

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA Kampagne og Analyse 29.04.13 Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen 6. februar 2014 Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen FOA har i perioden d. 1.-11. november 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om sundhedstilbud

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen 3. marts 2014 Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen FOA har i februar 2014 spurgt medlemmer i hjemmeplejen og landets ældrechefer om tidsregistrering i hjemmeplejen. Undersøgelserne viser bl.a., at omfanget

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 28. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø Medlemmerne er blevet spurgt om forskellige aspekter omkring deres arbejdsmiljø i to undersøgelser i 2012.

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud 26. januar 2016 Tosprogede børn i dagtilbud 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Blandt disse medlemmer er hver tredje helt eller delvist

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Den digitale urafstemning var nem for medlemmerne

Den digitale urafstemning var nem for medlemmerne 15. april 2015 Den digitale urafstemning var nem for medlemmerne I forbindelse med urafstemningen om overenskomsten, OK15, har FOA gennemført en undersøgelse om afstemningen generelt og den elektroniske

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 8. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter

Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter 11. juni 2014 Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter FOA har i perioden 28. april til 9. maj 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab FOA Kampagne & Analyse 30. marts 2009 Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab Denne undersøgelse er gennemført via FOAs elektroniske medlemspanel i marts 2009. 2.031 FOA-medlemmer har medvirket

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstøj

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstøj FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOAs medlemmer om arbejdstøj Dette notat bygger på en spørgeskemaundersøgelse foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel i perioden 5. - 13. februar 2013.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse Det siger FOAs medlemmer om uddannelse FOA Kampagne og Analyse 23. april 2012 Undersøgelsen er gennemført i perioden 12.-23. marts 2012 ved en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt 3.490 FOA-medlemmer.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA Kampagne og Analyse 19. oktober 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA har i perioden 22. august til 30. august 2011 gennemført en undersøgelse blandt FOA-medlemmer,

Læs mere

Notat om tilbagetrækning

Notat om tilbagetrækning 8. oktober 2014 Notat om tilbagetrækning FOA har i perioden fra den 11. til den 21. august 2014 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om tilbagetrækning og sundhed på arbejdspladsen.

Læs mere

Kemikalier på arbejdspladsen

Kemikalier på arbejdspladsen 6. maj 2014 Kemikalier på arbejdspladsen FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om kemikalier på arbejdspladsen blandt samtlige medlemmer med e-mailadresse i forbundets Kost-

Læs mere

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden.

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden. 18. juni 2014 Uro blandt børn FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om uro blandt børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. De omtalte spørgsmål i dette notat var en del af

Læs mere