Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik"

Transkript

1 J.nr.: Dato: Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil Erwin Andresen Inger Donslund Jørgen Elsted Hansen Poul Rosendahl Morten Kristensen Karen Boel Madsen Peder Hvejsel Iver Pedersen Ole Stisen Frank-Schmidt Hansen (afbud) Øvrige: Direktør H. C. Bonde Afdelingsleder Kirsten Therkildsen (ref.) Thyge Nielsen Ole Jacobsen Afbud sker til Ulla Grosmann eller på tlf.: Dagsordenspunkter: 07/09 Fordeling af de deltagende parters tilskud til finansiering af Rejsekort

2 07/09 Fordeling af de deltagende parters tilskud til finansiering af Rejsekort J. nr Dato: 17. november 2009 Indstilling Bestyrelsen anbefaler Repræsentantskabet at byrdefordelingsmodel 5 godkendes. Sagsresume I november 2008 udsendte Sydtrafik høringsbrev til kommunerne og Region Syddanmark om udbredelsen af Rejsekort i Sydtrafik område herunder eksempler på finansieringsmodeller for finansiering af udgifterne til Rejsekort (aktieudvidelse, ansvarlig lånekapital og billetmaskine udstyr m.m.). Med baggrund i høringssvarene besluttede bestyrelsen, at tilkendegive over for Rejsekort A/S, at man vil indtræde i Rejsekort for hele Sydtrafik område. I forbindelse med oprettelsen af Rejsekort A/S i 2005 indtrådte det daværende Vejle amts Trafikselskab i Rejsekortselskabet og tilkendegav, at man vil indføre Rejsekort i V.A.T.s område. Denne tilkendegivelse og forpligtelserne hermed overgik i forbindelse med delingsaftalerne ved strukturreformen til Sydtrafik, der som minimum skal opfylde de krav, som V.A.T havde bundet sig for. Efter bestyrelsens beslutning, om at indtræde i Rejsekort for hele Sydtrafiks område, skal der tages stilling til hvordan finansieringen af rejsekortet skal byrdefordeles. Sydtrafik udsendte høringsmateriale den 8. juni 2009 om byrdefordelingsmodeller for finansieringen af Rejsekort med svarfrist den 28. august Samtidigt blev kommunerne bedt om at tage stillingen til om de ønskede lånefinansiering eller eengangsbidrag. Sydtrafiks bestyrelse anbefalede i høringsbrevet, at kommunerne og Region Syddanmark tiltræder den såkaldte model 5, hvor fordelingskriterierne omfatter en kombination af indtægter, køreplantimer og antal busser. Bestyrelsen beslutning var: At der optages størst mulig lån til finansiering af Rejsekort og det tages til efterretning, at der er indsendt ansøgning til Indenrigs- og Socialministeriet om dispensation for bestemmelserne om deponering til at optage lån indenfor en låneramme på 86,1 mio. kr. svarende til 100 % finansiering af de samlede projektudgifter 13

3 at der overfor kommunerne og regionen anbefales en model for byrdefordeling af investeringsomkostninger, baseret på et vægtet gennemsnit af indtægter i busserne, antal køreplantimer og antal busser (model 5). at der ikke tages hensyn til, at kommunerne og amtet (nu Regionen) i det gamle Vejle Amts Trafikselskab tidligere har indbetalt bidrag til aktier og lånekapital i beregningen af de faste bidrag, at byrdefordelingsmodellerne med ovennævnte anbefaling sendes til høring i kommunerne med høringsfrist 28. august dog således at der gives mulighed for, at kommunerne og regionen frit kan vælge at finansiere Rejsekortet ved en eengangsbetaling til endelig afregning. (BEM:Ministeriet har med brev af 9. september 2009 meddelt den ansøgte dispensation for en låneramme på 64,8 mio. kr. svarende til 75 % af det ansøgte). Kommunerne blev anmodet om, at tilkendegive hvorledes man forholder sig til bestyrelsens beslutning, herunder hvorvidt man ønsker, at benytte eengangsbetaling som finansiering af Rejsekortet. Der er indkommet svar fra: Region Syddanmark, Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Varde, Vejen, Vejle, Tønder og Aabenraa. Der er ikke indkommet svar fra: Sønderborg. Der er desuden modtaget en henvendelse til bestyrelsen i Sydtrafik fra borgmestrene i Billund, Varde, Vejen, Aabenraa, Sønderborg og Tønder kommune vedr. Sydtrafiks håndtering af implementeringsprocessen omkring Rejsekortet. De 2 modeller, der er bragt i forslag, ud fra de 5 modeller er: Model 1 (indtægter i busserne) anbefales i fælles skrivelse af 26. august 2009 fra Billund, Varde, Vejen, Aabenraa, Sønderborg og Tønder kommune. Model 5 (1/3 indtægter i busserne, 1/3 køreplantimer, og 1/3 antal busser) anbefales af Region Syddanmark, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Vejle og Kolding Kommune. Varde Kommune kan under visse forudsætninger acceptere model 5. Om finansieringen har Region Syddanmark og Fanø Kommune angivet, at de ønsker kontantbetaling, de øvrige kommuner ønsker lånefinansiering. Kolding Kommune kan ikke acceptere, at der ikke tages hensyn til at kommunerne og Amtet (nu regionen) i det gamle Vejle Amts Trafikselskab tidligere har indbetalt bidrag til aktier og lånekapital til Rejsekort. Fredericia Kommune tilkendegiver ligeledes, at tidligere indbetalte midler til V.A.T. modregnes. 14

4 Den fælles skrivelse fra borgmestrene i Varde, Vejen, Aabenraa, Sønderborg, Tønder og Billund kommune udtrykker utilfredshed med de ændrede forudsætninger. De oprindelige forudsætninger for indførelsen af Rejsekort ønskes fastholdt dvs. en byrdefordeling baseret på indtægter og den nuværende høring aflyst. Lovgivningen I henhold til vedtægten for Sydtrafik, 11 stk. 1, skal Repræsentantskabet godkende bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parters tilskud til selskabets finansiering. I forbindelse med godkendelsen af Budget 2010 vedtog Repræsentantskabet, at fordelingsprincipperne for Budget 2010 for Fællesomkostninger, der bl.a. indeholder Rejsekort finansiering fordeles efter køreplantimer. Såfremt dette fordelingsprincip ikke ændres vil rejsekortfinansieringen for Budget 2010 være uændret køreplantimer. I henhold til vedtægtens 21 har regionrådets medlem af bestyrelsen eller, hvis regionsrådet har flere medlemmer, disse medlemmer i forening vetoret for så vidt angår beslutninger om retningslinierne for finansiering af trafikselskabet, jfr. 31 stk. 3. Af 31 stk. 3 fremgår at bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinier for selskabets finansiering. Økonomi Budget 2010 for rejsekortet indeholder væsentlige ændringer i forhold til den i oktober 2008 udarbejdede business case og Rejsekort finansiering - januar I Business casen var der forudsat afholdt investeringer og etableringsomkostninger allerede i Disse udgifter forudsættes nu afholdt i Som konsekvens af ændringen af tidsplanen er der også udgifter og indtægter, der rykkes fra 2010 til I Business casen var der regnet med udstyr i 375 busser hvor der nu regnes med 450 busser, dette betyder en øget udgift på 8,5 mio. kr. jf. godkendt salgsstrategi. I Business casen var der ikke indregnet udstyr til Vestbanen, ligesom en række engangsomkostninger i forbindelse med implementeringen heller ikke var med medtaget. Samlet set udgør disse udgifter 4,6 mio. kr. Business casen er udarbejdet i 2007 prisniveau, fremskrivning til 2010 prisniveau udgør 7,0 mio. kr. I notatet Rejsekort finansiering - januar 2008 var der i de lånefinansierede eksempler regnet med en rente på 2,4 % mod 5 % i den nuværende høring. 15

5 Rejsekort budget 2010 Business Case * Budget 2010 Prisniveau Ændring fra Business case til budget 2010 Samlet ændring heraf ændrede forudsætninger heraf periodeforskydninger heraf prisfremskrivning Aktieindskud Lån til Rejsekort A/S Køb af udstyr og ydelser køb af udstyr og ydelser - Vestbanen Engangsudgifter Drift af fælles faciliteter Distributionsafgift I alt Renter og afdrag på lånefinansiering af de samlede udgifter til etablering af rejsekort i * 2009 og 2010 i Business Casen set under et. Den samlede finansiering af Rejsekort forventes at ske over en 15 årig perioden, som vil svare til det lån Sydtrafik ønsker at optage. De kommunale udgifter er beregnet som det fremgår af nedenstående skema: SKEMA se bilag Beløbene skal indbetales over en 15 årig periode. Vedtagelse HCB 16

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-8-09 Dato: 15.06.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 8. juni 2009 kl. 19.00 20.00 Sted: Main Room, Hotel de France, Schottenring 3, Wien Medlemmer: Peter

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-5-09 Dato: 07.04.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 16. april 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18.05.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 25. maj 2011 kl. 14.00 16.00. Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 12.30 13.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 21.12.12 Initialer: KiT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 21. december 2012 kl. 12.00-16.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 21.01.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. januar 2011 kl. 9.00-11.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-10 Dato: 23.11.2010 Initialer: CN Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Mandag den 29. november 2010, kl. 13.30-15.30 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18. februar 2011 Initialer: CN Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag den 25. februar 2011 kl. 13.30-15.30 Sted: Nymindegab Kro, Vesterhavsvej 327, 6830 Nørre Nebel

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 28. august 2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 12. september 9.30 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 5. Driftsregnskab 6. Balance 7. Eventual forpligtigelse 8. Finansieringsbidrag region og kommuner 10

Indholdsfortegnelse. Forord 5. Driftsregnskab 6. Balance 7. Eventual forpligtigelse 8. Finansieringsbidrag region og kommuner 10 REGNSKAB 2013 3 Indholdsfortegnelse Forord 5 Driftsregnskab 6 Balance 7 Eventual forpligtigelse 8 Finansieringsbidrag region og kommuner 10 Den uafhængige revisors erklæring 11 Ledelsens påtegning 13

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7 4.1 Region Midtjylland Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 16-05-2006 Sagsnr.: 13.20.00Ø00/0006-2006

Læs mere

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Version udsendt til høring i kommunerne Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S) = fra standardvedtægt udstedt af Trafikministeriet, i øvrigt markeret med kursiv. (FU) = fra

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 25.01.2013 Initialer: KIT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 25. januar 2013 kl. 9.00-12.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Referat. Byrådet. Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 5. oktober 2009 kl. 17.00 Mødelokale Slagelse Rådhus Fraværende Ole Drost V og Jørgen Christensen V, stedfortrædere Kurt Rehder V, og Carl Henriksen V, deltog ved behandling af

Læs mere

Beslutningsgrundlag. 10. marts 2010. Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S Deponi Syd

Beslutningsgrundlag. 10. marts 2010. Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S Deponi Syd Beslutningsgrundlag Indledning og resume Tekniske forhold Driftsmæssige forhold Juridiske og aftalemæssige forhold Økonomiske forhold og forudsætninger 10. marts 2010 1 Deponiselskabet Region Syddanmark

Læs mere

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Revideret budget 2013 1. forslag til revideret budget 2013 2 Orientering om evaluering af HyperCard kompensation 1. Trafikstyrelsens

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 02. december 2011 Bestyrelsesmøde den 8. december 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til vedtægter. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Forslag til vedtægter. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Forslag til vedtægter Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 6 Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S)

Læs mere

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Aarhus, 19. juni 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 12. juni 2015 1-21-1-14 Alexander Tranberg

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 160. Budget 2011-2014 - Politisk budgetbehandling 357 161. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 - Samlet

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. september 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Forslag til revideret budget 2015

Forslag til revideret budget 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. januar 2015 1-21-2-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til revideret budget 2015 processen for 2015 Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere