KORUP - UBBERUD SKOLER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KORUP - UBBERUD SKOLER"

Transkript

1 KORUP - UBBERUD SKOLER UNGDOMSLIV FESTER, ALKOHOL OG RUSMIDLER

2 FORORD D er er ingen tvivl om at elever, der begynder i grundskolens 6. klasse enten allerede har eller indenfor kort tid vil stifte bekendtskab med fester mv. En del af denne festkultur i Danmark er alkohol, og muligvis også andre rusmidler. Skolerne i Korup og Ubberud arbejder derfor - sammen med Ungdomsklubben - på at være med til at give eleverne et grundlag for at agere i denne ungdoms- og festkultur. Vi mener at en del af den almene uddannelse, vi giver dem på skolerne, også skal gøre dem i stand til at tackle de valg, de uvægerligt kommer til at stå med i situationer, hvor fester, socialt samvær, alkohol og evt. rusmidler bliver en del af deres ungdomsliv. Og med ordet ungdomsliv gives også nøgleordet til, hvor og hvordan vi vælger at tage fat. Allerede på 6. årgang, lægger vi op til en dialog med forældre, hvor temaet er fra barn til ung og forældres rolle heri. Herefter lægges op til en intensivering af samarbejdet på de ældste årgange, hvor emnerne kredser om såvel alkohol og rusmidler som vold og trivsel i skolen og samfundet. De nævnte tiltag i denne rusmiddelstrategi er ment som et supplement til skolernes daglige biologi- og samfundsfagsundervisning, hvor der også er temaforløb om netop disse emner. Kurt Schandorph, Skoleleder - Korup Skole Jørgen Drost Hundebøll, Skoleleder - Ubberud Skole Kolofon Udarbejdet som en del af alkohol- og rusmiddelstrategien på Korup og Ubberud Skole. Billeder er hentet på Polfoto (via og CreativeCommons

3 Forældrene Ingen rådgivning har en større virkning end den, hvor forældre inddrages i videst mulig omfang. Af selv samme grund vil især de første arrangementer blive afviklet sådan, at forældregrupperne omkring de enkelte årgange har mulighed for at deltage og ikke mindst afstemme deres forventninger/grænser med hinanden. Tarup Ungdomsskole En anden vigtig medspiller er Klubben, hvor de unge mennesker færdes især om eftermiddagen og aftenen. Derfor inddrager vi klubmedarbejderne i forskellige arrangementer. Konkretisering heraf følger i beskrivelsen af de enkelte arrangementer. Idrætsforeningerne Korup I.F. og Ubberud I.F. På samme måde er idrætsforeningerne i nærmiljøet en inddraget part. Korup I.F. er bl.a. arrangør af Blå Fest og Ubberud I.F. arrangerer hvert år Sommerfesten. Begge er arrangementer, hvor mange unge deltager, og oplever den livlige stemning i forbindelse med fester. Kommunen, SSP mm. Slutteligt inddrager vi naturligvis de relevante kommunale/ offentlige instanser i forbindelse med afvikling af enkeltstående arrangementer. Herunder Politi, ungdomsrådgivere, det kommunale rådgivningsapparat mm. således at arrangementerne til enhver tid fremstår opdaterede og relevante for såvel eleverne som deres forældre. SAMARBEJDSPARTNERE

4 STRATEGI Strategien for undervisningen er lagt således, at vi bruger de fire ældste årgange som en flertrinsraket, der følger følgende oversigt: 6. ÅRGANG fra barn til ung 7. ÅRGANG en teenager i hjemmet 8. ÅRGANG narkotika ÅRGANG alene på vej... Én ting er at have fastlagt hvilke emner skolerne ønsker at behandle på hvilke årgange. Det er uden tvivl også væsentligt at have en klar idé om, hvordan det behandles og ikke mindst hvornår på skoleåret, vi sætter ind. Dette afgøres på skolerne i tæt samråd med årgangenes lærere. Metoderne kan være cafémøder, dialogskabende møder osv. På de næste sider følger en uddybning af temaerne på de enkelte årgange.

5 Fra barn til ung På 6. og 7. klassetrin tager arbejdet udgangspunkt i lokalsamfundet og i elevernes egen hverdag. Det er vigtigt, at forældre og elever kan gennemskue og forstå, hvilke faktorer der spiller ind i de situationer, hvor ungdomsadfærd og den første kontakt med rusmidler kan forekomme. Skolerne afholder derfor arrangementer, hvor vi præsenterer de kommende års problemstillinger. Hvornår? Tidspunktet kan variere, men idéen er at lægge dette i andet halvår af 6. årgang, så der opleves en sammenhæng i forhold til opstarten på 7. årgang. Hvordan? Det kan synes tidligt at tage fat på emnet, men vi gør det for at udstyre forældrene med de bedst redskaber til at tackle de kommende udfordringer. - Ikke bare alene, men som samlet forældreflok. På samme måde arbejder Klubben intensivt med at informere de unge på disse årgange. Dels gennem det ugentlig samvær, men også ved dedikerede arrangementer. Skolerne afholder aftenarrangementer, hvor forældrene præsenteres for de kommende års problemstillinger. Planen er at vi gennem debatskabende aktiviteter og SSP-índspark, kan få udarbejdet et sæt fællesskabsværdier for de enkelte klasser. 6. ÅRGANG Temaer - Forældrerollen - og det at have fælles fodslaw. - Regler og normer i samfundet, skolen og familien. - Straf og konsekvenser m.v. - Gruppepres og dårligt selskab.

6 7. ÅRGANG En teenager i hjemmet At forældrene deltager og udviser interesse, er en utrolig stor del af arbejdet med rusmiddelundervisningen. Det er netop i forbindelse med aften- og weekendfester at problemstillingerne opstår: - Må de unge drikke til festen? - Hvor meget må de evt. drikke til festen? - Hvad skal vi stille op, hvis de har drukket for meget? Hvornår? Dette er første gang eleverne stifter bekendtskab med tematikken i udskolingen. Derfor er det vigtigt at alle deltagere er indforståede i, hvornår mødet ligger. Det planlægges altså ud fra årsplanen. Hvordan? Skolerne bestræber sig hele tiden på at levere den bedste undervisning, og derfor er der - afhængigt af behovet - flere forskellige muligheder for undervisningen. Det kunne eksempelvis være et aftenarrangement, hvor vi inddrager kommunens rådgivere. Herudover ønsker vi at øge signalværdien i lokalsamfundet, idet vi også inddrager repræsentanter fra Tarup Ungdomsskole og idrætsforeningerne.

7 Narkotika... Forløbet skal give eleverne et indblik i, hvor forfærdelig en misbrugers dagligdag faktisk er. Første del består af at eleverne i undervisningen lærer om forskellige rusmidler og deres virkning. Dette kombineres med virkelige erfaringer fra en tidligere misbruger ved et oplæg på skolerne. Herved skabes et reelt billede af, hvor brutalt et liv med narkotika er. Hvornår? Rådgivningen koordineres nu med årgangens biologilærere, og forløbet er denne gang målrettet primært mod eleverne. Derfor ligger tidspunktet ikke helt fast, men det tilsigtes at undervisningsforløbet og evt. arrangementer afvikles i overensstemmelse med årsplanen. Hvordan? Undervisningsforløbet kan evt. kombineres med et besøg af en tidligere misbruger. Med hjælp fra RusmiddelCenter Odense kan der skabes mulighed for at eleverne kan møde en eks-misbruger, og høre om livet med - og konsekvenserne af - rusmidlerne. Dette er dog blot én af mulighederne. Andre kan være video eller interaktive forløb. Et evt. arrangementet kan afholdes som et fællesarrangement mellem skolerne. Dette er dog ikke noget krav. 8. ÅRGANG

8 9. ÅRGANG Alene på vej... På 9. årgang lægges der især vægt på hvilke følelser, der er forbundet med de evt. ufrivillige oplevelser med narkotika, og ikke mindst hvordan netværket af venner omkring en kan være med til at hjælpe i den svære periode, der følger efter en så skelsættende oplevelse som eksempelvis et drugrape kan være. Derfor bestræber vi os på at gøre brug af skolens rusmiddelkonsulent, der vil fokusere på de problemstillinger, der opstår når vennekredse bliver testet. Det sker f.eks. når venner ikke formår at sige fra og måske lokkes ud i brug eller misbrug af rusmidler. Vi vil sammen have fokus på, hvordan man hjælper hinanden til at træffe de rigtige valg og turde handle derefter. Hvornår? Undervisningen på 9. årgang aftales med årgangens lærere, dersom det også denne gang er målrettet primært mod eleverne, og ikke mindst kan benyttes som et indspark til årgangens projektopgave. Tidspunktet vurderes i forhold til skolernes behov. Hvordan? Også her er der tale om en problemstilling, der langt lettere lader sig overlevere af personer, der har oplevet det på egen krop. Derfor er det også her oplagt evt at tilbyde årgangen et foredrag i samarbejde med RusmiddelCenter Odense og Tarup Ungdomsskole. Under overskriften Den gode fest kunne der sættes fokus på tematikkerne: Alkohol, sex, vold, rusmidler, misbrug mm. Rammen kunne f.eks. være et aftenarrangement i Ungdomsskoleregi, hvor skolernes rusmiddelkonsulenter deltager sammen med Klubbens personale og evt. andre indbudte.

9 Rusmiddelkonsulenterne har ordet... Grundstenen i et godt liv er et højt selvværd, som altid kan og skal opbygges, for at vi som mennesker kan udvikle os hensigtsmæssigt og optimalt. Arbejdet med selvværdet ser vi som noget gennemgående og fundamentalt i alle forløb. Unge mennesker i skolernes ældste klasser lever et liv fuld af påvirkninger. Det være sig fra venner, medier, forældre osv. osv. - Derfor ser vi den koordinerede indsats som en afgørende faktor i arbejdet med at skabe det bedst mulige fundament for de unge. Vores arbejde er på alle måder tænkt som en styrkelse af den forebyggende indsats. På samme tid er vi dog bevidste om, at vi ikke kan løfte denne opgave alene. Vi håber derfor, at materialet vil inspirere alle involverede, som er i berøring med de unge, til at samarbejde og arbejde helhedsorienteret i indsatsen. O PSAMLING

10 AKUT! Hvis uheldet er ude... Selv om den forebyggende indsats er en hjørnesten i den indsats, vi koordinerer, er vi godt klar over, at der kan opstå akutte behov for hjælp. I givet fald bør du/i kontakte følgende: Ungekontakten - Odense Kommune Telefonisk henvendelse: man-fre: 9-21 søn og helligdage: Personlig henvendelse: man-fre: Jernbanegade 3, 2. sal Odense C Børne og Ungevagten - Odense Kommune Telefon: Skolernes rusmiddelkonsulenter Christian Ditlevsen, Ubberud skole: (i skolekontorets åbningstid) René Husted, Korup skole: (i skolekontorets åbningstid) Tarup Ungdomsskole, Korup/Ubberud Klubben Åbakkevej 67C (Korup) og Ubberudvej 30 (Ubberud) Teis Holmsted Jensen (i klubbens åbningstid) Idrætsforeningerne (K.I.F. og U.I.F) Korup: Brian Holm - tlf Ubberud: Ove Larsen - tlf

11 Generelt Her er et par hjemmesider, der kan komme dig til gavn i det at blive voksen, eller I kan bruge dem til en debat derhjemme. Politiet: Sundhedsstyrelsen: Sikker Flirt: Dit Ansvar: Alkohol Hvad er det? Hvordan virker det? Hvad gør man, hvis det er gået galt? Gode Alkoholvaner: Ungdomsklubbernes side: Gratis vejledning til unge: En tidligere drankers råd: Narkotika Få stillet din nysgerrighed. Find relevante oplysninger om stoffer og find nødbremsen, hvis det bliver nødvendigt. Ungdomsportal og brevkasse: Rusmiddelcenter, Odense: Dudas Netportal (m. links): N YTTIGE LINKS Diverse links Der findes mange andre muligheder for at få hjælp på nettet. Nogle af dem finder du her: Det tidligere UNG-bladet : Generelt om sundhed: Om at chatte på nettet: Børnerådets hjemmeside: Ung-INFO, Odense:

12 Sagt af unge... Lad være med at brække dig, - det er spild af penge og alkohol! Sex og alkohol hører overhovedet ikke sammen, med mindre man er 200 % SIKKER på, at man kan styre sidstnævnte. Jeg er ikke så ung længere at jeg ved alt! Jeg brugte ikke prævention, fordi jeg var fuld! LIVET ER EN FEST, OG JEG VIL FESTE! Jeg var 13 år og meget, meget forelsket i Mark som var 14 eller 15 år. Vi mødtes en aften på mælke-disk (alkoholfrit diskotek) i Nyborg. Han skulle holde mine øreringe, fordi de var så tunge. Et totalt banalt scoretrick og så skulle han HAVE ET KYS som tak for hjælpen... Rusmiddelkonsulenterne Korup og Ubberud skoler

SSP-vejledning. en håndsrækning til skoler og klubber fra Nyborg Kommunes SSP

SSP-vejledning. en håndsrækning til skoler og klubber fra Nyborg Kommunes SSP SSP-vejledning en håndsrækning til skoler og klubber fra Nyborg Kommunes SSP 1 Denne SSP-vejledning er tænkt som en håndsrækning til skoler og klubber i Nyborg Kommune vedr. forebyggende undervisning.

Læs mere

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE TÆNK i nye vaner Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE UNDERVISNING OG INFORMATION Denne inspirationsmappe er til dig, som planlægger et sundhedsfremmende

Læs mere

Rusmiddelmateriale Værktøjskassen

Rusmiddelmateriale Værktøjskassen Rusmiddelmateriale Værktøjskassen 2 Indhold Indledning til Værktøjskassen... 1 6. klasse Emne: Fra barn til ung... 2 7. klasse Emne: Alkohol, hash & tobak... 3 8. klasse Emne: Rusmidler og misbrug et spørgsmål

Læs mere

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Hvordan er emnet relevant i skoleundervisningen? Unge fra familier med alkoholproblemer er på mange måder en glemt og nedprioriteret gruppe. TUBA, Terapi

Læs mere

Faxe Kommune. SSP læseplan. Side 1 af 32

Faxe Kommune. SSP læseplan. Side 1 af 32 Faxe Kommune SSP læseplan Side 1 af 32 Indhold: Indledning & forord side 3 Formål side 4 0. klasse / Børnehaveklassen side 5 1. klasse side 6 2. klasse side 7 3. klasse side 8 4. klasse side 9 5. klasse

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Rusmiddelundersøgelse

Rusmiddelundersøgelse Rusmiddelundersøgelse 7. til 10. klasse i Jammerbugt Kommune 2013 Indhold Indledning... 3 Metode og Validitet... 4 Databearbejdningsmetode... 4 Fejlkilder... 4 Rygning:... 5 Alkohol:... 8 Energidrikke...

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Ishøj. en tryg by SSP. læseplan. Ishøj Kommune

Ishøj. en tryg by SSP. læseplan. Ishøj Kommune Ishøj en tryg by SSP læseplan Ishøj Kommune 1 INDHOLD SSP-samarbejdet i Ishøj Kommune... 3 Formål... 4 Begrebsafklaring... 5 Èn sammenhængende kriminalitetsforebyggende indsats... 6 PRIK-modellen... 7

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Trivselsambassadører. Idéer til. Din rolle som Trivselsambassadør. kommer I godt i gang! Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED

Trivselsambassadører. Idéer til. Din rolle som Trivselsambassadør. kommer I godt i gang! Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED Udgivet i 2008 i forbindelse med Undervisningsministeriets kampagne Sammen mod mobning af Forældreorganisationen Skole og Samfund Kvægtorvsgade 1 1710 København V tlf.: 3326 1721 E-mail: post@skole-samfund.dk

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, 2009 Indledning: Med afsæt i rusmiddelundersøgelsen fra 2004, der havde til formål dokumentere det aktuelle forbrug af rusmidler blandt

Læs mere

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Forord I 2009 godkendte byrådet en ny skolepolitik for Holstebro Kommune. Skolepolitikken er et fælles grundlag for kommunens folkeskoler.

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag,

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Hjælp til børn og unge også for voksne/undervisere

Hjælp til børn og unge også for voksne/undervisere Hjælp til børn og unge også for voksne/undervisere Alkohol De drikker derhjemme http://www.dedrikkerderhjemme.dk/# København Kommunes (tilbyder børn og unge op til 20 år, der påvirkes af forældres alkoholproblemer)

Læs mere

Indsatsområder tilbud og aktiviteter 2013-14

Indsatsområder tilbud og aktiviteter 2013-14 Indsatsområder tilbud og aktiviteter 2013-14 Til skoler og øvrige samarbejdspartnere Indhold Indholdsfortegnelse 2 Indsatsområder og tilbud 3 Ungekontakten 8 Street Team Prisen 2013 9 Skoletilbud/oplæg:

Læs mere

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k Seksualpolitik Seksualpolitik Her i hæftet kan I finde inspiration til, hvad en seksualpolitik kan indeholde. Hæftet indeholder tretten forskellige temaer. I kan vælge at inddrage alle temaerne i jeres

Læs mere

DIGITAL DIALOG I SKOLEN

DIGITAL DIALOG I SKOLEN DIGITAL DIALOG I SKOLEN Værktøjer og inspiration til arbejdet med jeres skoles digitale trivsel Til forældre, elever, ansatte og ledelse Indhold 2 3 FORORD FRA ARBEJDSGRUPPEN 4 FAKTA OM BØRNS LIV PÅ NETTET

Læs mere

UNGDOMSUNDERSØGELSE FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE 2012

UNGDOMSUNDERSØGELSE FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE 2012 UNGDOMSUNDERSØGELSE FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE 2012 - EN SUMMARISK GENNEMGANG AF RESULTATER FREMKOMMET I EN INTERNET- BASERET SURVEY I 8. OG 9. KLASSERNE I FREDERIKSSUND KOMMUNE EFTERÅRET 2012 Januar 2013

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere