Det Protreptiske Lederskab - ledelse med filosofisk kant

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Protreptiske Lederskab - ledelse med filosofisk kant"

Transkript

1 Peter Larsen Lektor, sociolog, master i læring, coach Ledelses- og organisationskonsulent Sociolog, master i læring, coach UCN act2learn LEDELSE & HR Niels Jægerum Lektor, cand.mag. i dansk & psykologi, coach Ledelses- og organisationskonsulent UCN act2learn LEDELSE & HR Det Protreptiske Lederskab - ledelse med filosofisk kant Som ledelseskoncept og filosofisk coachingform har protreptikken over 2000 år på bagen og blev oprindeligt skabt til at uddanne ledere og hærchefer i antikkens Grækenland, bl.a. på Aristoteles ledelsesakademi. Protreptik betyder, at vende ledere og medarbejdere mod det som er væsentligt for dem selv, organisationen og arbejdsfællesskabet protrepto betyder på græsk at vende imod. I stedet for at sætte fokus på konkrete arbejdsmæssige opgaver og personlige udfordringer sætter protreptikken og protreptisk coaching fokus på væsentlige begreber og værdier for medarbejderne, lederne og organisationen på et mere alment og abstrakt plan. Idéen er grundlæggende, at forståelsen af væsentlige personlige og organisatoriske begreber og værdier har afgørende indflydelse på ledelses- og arbejdspraksis. Så hvis vi vil udvikle og forandre den organisatoriske ledelses- og arbejdspraksis forudsætter det først og fremmest en begrebslig og værdimæssig nyorientering. Protreptikken er en metode til at gøre ledelse i organisationer langt mere ordentlig og virkningsfuld og er en tilgang til at forstå og udvikle ledelse for ledere, der ønsker at udforske måden at lede på, der tager vores skelnen mellem lederen som leder, medarbejder og menneske alvorligt (Kirkeby, 2007, s.111). Sokrates ( f.kr.) Lad ham, som vil bevæge verden, først bevæge sig selv gennem det væsentlige 1

2 Ambitionen med denne artikel er, at give læseren et indblik i den filosofisk inspirerede ledelsestænkning og unikke coachingform, som protreptikken er. Artiklen veksler mellem at være filosofisk og taktisk-operationel. Artiklens filosofiske passager har til formål, at give læseren et udfoldet indblik i det filosofiske univers, der er fundamentet for protreptikken. De taktiskoperationelle momenter i artiklen skal give læseren en ramme for det protreptiske lederskab. Kryds grænsen til nye perspektiver Protreptikken handler om at vende et menneske mod det væsentlige i dets liv, mod normer og eksistentielle værdier. Vi som mennesker kan ses som bundter af værdier. Alt vi mener, gør, siger eller på anden måde giver udtryk for er med afsæt o væres værdier. Uden værdier ingen mening og betydning (Kirkeby, 2007). Brillerne skal på en måde ind under huden, så lederen får en dyb kontakt med det væsentlige i livet og kan træffe de afgørende beslutninger i det moment, hvor udfordringerne spidser til. Man skal træffe sin beslutning inden for et interval af syv åndedrag (Kirkeby, 2008, s.15). Protreptikken går også under metonymet kongens vej, og er således rettet mod at konfrontere lederen med idealet for det gode liv. Vejen frem mod idealiteten går gennem dialogen, hvor verdener mødes og betydninger opstår. Det handler om at tænke over sagerne på forhånd og håndtere dem med lethed, når tiden er inde. At opbygge denne dybe kyndighed som et kvantespring omkring egen handlekraft, så man kan træffe en situeret kompetent beslutning lige der, hvor man befinder sig, er den store udfordring i protreptisk lederkunst. Protreptik er den måde, hvorpå et menneske lærer sig selv at kende i sin menneskelighed, så det for alvor kan sætte sig selv ind, forpligte sig og handle uden tvivl og tøven. Protreptisk ledelse er at kunne tage det tunge med let sind. Der ligger således en intuitiv kyndighed over protreptikken, en fornemmelse for det sande, det gode, det retfærdige og det skønne, som det beskrives i den græske firkant, så man frit kan vægte det vigtigste i nuet (Kirkeby, 2004, s.31). Frihed er den grundlæggende normative intention i og med protreptikken. Frihed handler om at være herre i eget hus; at være herre over hvilke begivenheder man vil forholde sig til, hvordan og med hvilken viden samt at være herre over, hvordan man forholder sig til andres handlinger, holdninger og meninger. Det er således protreptikkens grundlæggende formål at støtte menneskets frihed og fastholde mennesket i øjeblikket og øjeblikket i mennesket: at vide hvem man er, hvad man vil og om man vil det. Det handler ikke om, at den protreptiske leder skal sætte sig i medarbejderens sted, men om at sætte ham i hans. Gennem den indstilling til at ville den anden, som den han kunne være, bliver han det, han kan være og vender sig mod sig selv. Protreptikken skærper i en samtidighed såvel lederens som medarbejderens blik på det væsentlige i livet protreptikken skaber klarhed mellem det der er væsentligt og det uvæsentlige. Protreptikkens grundprincipper er: medfølelse og viljen til at lade os smage på det uudtømmelige sammen. Vejen til at kende sig selv og til at kunne vende sig mod sig selv ligger i relationen til den anden. Protreptisk samtalekunst er at kunne krydse grænser og begive sig hen til nye landskaber og nye uforudsigelige hændelser. Taler vi protreptikken ind i et konstruktionsperspektiv kunne det 2

3 betyde, at vi orienterer os mod nye positioner, nye perspektiver, nye virkelighedsindstillinger i relationen til den anden. Sammen med den anden indtager vi en position som en opdagelsesrejsende uden fordomme og skaber en uforudsigelig begivenhed i dialogen, som søger mod værdifortolkninger. Den anden vil altid beholde sin frihed til at vælge retning, når den protreptiske samtale slutter. Grænser krydses men ingen kan vide, hvad der kommer ud af det (Kirkeby, 2004, s.69) kend dig selv øv dig før tiden er inde til at gå det tunge i møde med let sind kongens vej mod det væsentlige i den risikable dialog hvor den symmetriske asymmetri majeutisk arbejder sig frem mod virksomhedens horisont i jordmoderens fødearme smag på øjeblikket i mennesket og mennesket i øjeblikket i mødet med den anden søg meningen med motiverne ind under huden til værdierne til at vide hvad du skal gøre når du gør det til at sige hvad du tænker når du taler translokutionaritet i det levende nu tryl med opmærksomheden til at skabe begivenheder der hvor du er kig i dit fyrstespejl afdæk betydninger vær kritisk og åben på samme tid spejl dit liv i den anden og den anden i dit vid at du intet ved og nyd udsigten til den græske firkant hvor friheden dukker op i midten af eftertanken om det sande, det gode, det skønne, det retfærdige om et åndedrag på syv sekunder skal du træffe den store beslutning Niels Jægerum 3

4 Platon ( f.kr.) Det uudforskede liv er ikke værd at leve og den der ikke for alvor har besindet sig på, hvilke vigtige værdier han vil skabe, han spilder sit liv, og hvis han er leder, andres Retoriske kompetencer Værdier i en protreptisk kontekst er defineret som meningen med de motiver, der kan forklare menneskers handlinger; lederens og medarbejderens samtale om værdier fremstår som både almene og individuelle. Denne motivafklaring, motivkontakt og sprogliggørelsen af denne kombineres i protreptikken med opmærksomheden på at skabe begivenheder som den proces, hvor noget sker, der kan tilskrives en betydning samt at kunne registrere det skiftende indhold i den dialogiske begivenhed og arbejde videre med én selv under anerkendelse af den anden (Kirkeby, 2008, s.23). Netop dette at skabe mening betydninger i en dialogisk proces er en retorisk kompetence, som kan beskrives ud fra translokutionaritetens princip: Jeg ved først, hvad jeg mener, når jeg hører, hvad jeg selv siger og jeg ved først hvad jeg vil gøre, når jeg er i færd med at gøre det. Denne fremadrettede sproghandlingskompetence ligger som en basal underlægningsmusik for protreptikken. Det er jordforbindelsen og fremtidsmusikken der mødes på protreptikkens forvandlingsscene (Kirkeby, 2007, s.141). En anden dimension omkring den retoriske kompetence handler om den dialogiske kapacitet som lederen og medarbejderne styrkes i gennem praktiseringen af protreptikken. Ole F. Kirkeby italesætter dialogiske, retoriske kapaciteter med de tre retoriske appelformer; logos, ethos og pathos (Kirkeby, 2004, s. 1209). Således er protreptikken altså også med til at styrke lederen som en dygtig og effektiv taler og overbeviser, som formår dels at bruge logosappel til at underbygge sine budskaber og holdninger, dels at bruge ethosappel til at skabe troværdighed og dels pathosappel til at frembringe oplevelsen af emotionel værdi- og betydningsfuldhed i forhold til de anførte budskaber, holdninger mm. Konstruktionen af virkeligheden sker, når vi sætter ord på den, og vi kan ikke vide, hvad vi mener og hvilke værdiforestillinger, vi går rundt med i dybden, før vi får mulighed for at formulere dem i en relation. At vende nogen mod sig selv er derfor en udforskende og nysgerrig proces, hvor man ikke kan forudsige resultatet. Når vi gensidigt åbner munden for at samtale og lytter aktivt og fokuseret, er vi på vej ind i uforudsigelighedens landskab og denne proces kan ikke styres rationelt. Opdagelsen af symbiosen mellem det individuelle og det almene sker gennem den dialogiske kompetence, hvor lederen på samme tid er i en asymmetrisk og en symmetrisk position. Udgangspunktet er, at der ikke findes en relation, hvor personerne ikke har forskellige ressourcer og forskellige positioner. Ren symmetri findes ikke. Der vil derfor altid være et element af asymmetri i dialogen, selvom man kan have en symmetrisk hensigt med samtalen og gennem anerkendelsen af den anden symbolsk opleve ligeværdigheden og symmetrien. Glimtvis asymmetri og symmetri synes at være processens dialektiske kendetegn (Kirkeby, 2008, s.42). I den asymmetriske symmetri i forholdet mellem lederen og medarbejderen lægges der ikke skjul på denne ressourceforskel, som anvendes til at etablere et undersøgende møde for koblingen 4

5 mellem det eksistentielle og det almene niveau for organisationen. En leder er herre i eget hus men aldrig alene hjemme. Den protreptiske samtale er en hermeneutisk øvelse i at se delen i helheden og helheden i delen, således at den enkelte øves i systemtænkning og i at udvide sin horisont fra en individuel position til en position, hvor også organisationens makroniveau inddrages. Protreptikken befordrer, at den enkelte ses som et mål i sig selv samtidig med at denne indser at være en del af noget større. Det er denne hermeneutiske humanisme, der praktiseres i protreptikken og leder kongen på vejen. Rejsens retning er begivenhedens etos (Kirkeby, 2007, s.138) hvor lederen viser sig værdig til begivenheden. Lederen skal refleksivt være i anden orden i forhold til begivenheden og på forkant med denne. Refleksion, proaktivitet og jordforbindelse er et varemærke for protreptisk ledelse. Hvad er det protreptiske lederskab så egentligt ude på? at anstrenge tænkning til det yderste og mod nye horisonter Centralt i protreptikken står bestræbelsen mod at generere nyttige og forsonende begreber som kan ophæve, facilitere eller drive processer ind i nye begrebslogikker. I den forstand er det et konstant tænkende arbejde, som fordrer fri refleksion og intenderet symmetrisk dialog. Protreptikkens intention med dette tankefulde arbejde handler om, at forsone splittelse og forene modstridende organisatoriske logikker hen imod skabelse af nye levende begreber, som faktisk giver mulighed for at sammentænke på nye og mere nyttige måder til gavn for den enkelte og arbejdsfællesskabet. Det er således protreptikkens aktivitet, kvalitet og ambition at støtte overvindelse af forståelsesmæssige barrierer og praksisrelaterede konflikter i organisationen (Gørtz, 2010, s.82). Protreptikken søger hele tiden at trække det væsentlige ud af de faktiske begivenheder og integrere dette med den virkelige ide i det som forekommer, ved at gennemtrænge teori med praksis og omvendt. Gennem at udmatte den rationelle, begrebslige tænkning til det yderste, kan protreptikken medføre høj grad af begrebsproduktion og ideudvikling gennem sin spørgen ind til akkumuleret forståelse og højnet bevidsthed via skabelse af nye og mere nuancerede begreber (Gørtz, 2010, s.82-83). Lederskabspointer: Protreptisk lederskab bidrager proaktivt med dekonstruerende lytning og kritisk stillingtagen til gældende begrebsforståelser. Protreptisk lederskab skaber rum for fri refleksion og dialog, hvor det selvfølgelige er stedet, hvor spørgsmålene sættes ind for derved at fremme medarbejdernes selvforståelse i forhold til det, der foregår, og derved producere yderligere refleksion. Protreptisk lederskab søger at koordinere forskelle ved at integrere mangfoldighed og støtte medarbejderne i at sætte nutiden og ønsket fremtid på begreb. Protreptisk lederskab genererer tankedannelse, dynamiske og aktive begreber for at medvirke til, at foreliggende ideer kan præciseres og endog genopdages i en andre og mere nyttige former. (Gørtz, 2010, s.83). at udvikle det tankefulde arbejde i en foranderlig tid Det værdiskabende i organisationer opstår ofte i takt med, at der skabes større klarhed dels omkring væsentlig viden om organisatoriske sammenhænge og udfordringer dels omkring interne 5

6 koordinerende processer - dvs. klarere kommunikation mellem organisationsmedlemmer, afdelinger og de forskellige niveauer og grupperinger i organisationen (Gørtz, 2010, s.80). Men pointen er, at det ikke er muligt at vide noget om det, der konstant er i forandring og under emergerende tilblivelse. Med andre ord er organisationsmedlemmer fordret til at gribe til noget andet end de faktiske og konstante foranderlige processer for dermed at kunne begribe, hvad der foregår. Protreptikkens svar er, at opøve organisationsmedlemmers kompetence til at kunne se tingene i stadigt større og mere komplekse sammenhænge, hvilket igen fordrer en begrebslig nyorientering. Således fokuserer protreptikken på, at fastholde og udvikle betydningen af begrebsog værdidialogiske processer i organisationer (Gørtz, 2010, s.80). Lederskabspointer: Protreptisk lederskab coacher udviklingskritisk, og søger dermed dels at styrke medarbejdernes dialogiske kapacitet (evnen til logos, ethos og pathos) dels at styrke medarbejdernes evne til at formulere robuste grunde i forhold til beslutnings- og ansvarstagen (Gørtz, 2010, s. 81). Protreptisk lederskab coacher medarbejderne i forhold til, at identificere og fastholde det væsentlige i forhold opnåelse opnå en ønsket værdifuld fremtid. Protreptisk lederskab coacher medarbejderne mod nye værdiskabende erkendelser og tankemåder. Protreptisk lederskab coacher medarbejderne i forhold til at opdage eller opfinde noget, han/hun aldrig har tænkt på før båret frem af forestillingen om, at der må være noget mere. at opdage og opfinde nye og kreative mulighedsrum Den protreptiske tænkning sigter i sin udforskning efter at skabe nye begreber og dermed formå at tænke nye sammenhænge, åbne nye veje og aktivere kreativ og innovativ tænkning hos organisationsmedlemmerne. I den forstand har protreptikken på denne baggrund hele tiden tanken som kreativitet og ny mening samt begrebet som værktøj i sit fokus (Gørtz, 2010, s.87). Protreptikken antages at aktivere til tænkning og lade bevægelser, intensiteter og begivenheder angive retningen for organisationsmedlemmers arbejde med sig selv og hinanden. Kort sagt handler det om, at optegne variationer, ukendte forbindelser og nye mulighedsrum. Derved betones også betydningen af det virtuelle og potentielle i begivenheden, som den rest der altid giver mening og er tilovers i den nærværende aktualitet. Protreptikken har som ambition at operere med denne rest gennem at støtte organisationsmedlemmer i at kunne frigøre og levere nye begreber og begivenheder, der er hinsides erfaringen (Gørtz, 2010, s.87) Lederskabspointer: Protreptisk lederskab coacher medarbejderne til skabelse, opfindelse og fremstilling af begreber, som kan udvikle sansen for kreative og innovative begreber. Protreptisk lederskab coacher medarbejderne mod at rette fokus mod en filosofisk refleksionsform, der kan undersøge hvordan begreber, antagelser og værdier kan afdække grundlaget for egne iagttagelsespositioner og dermed for eget og andres mulighedsrum. Protreptisk lederskab coacher med henblik på at skærpe medarbejdernes sans for produktion af nye sammenhænge, der åbner op for nye veje til kraftfulde mulighedsrum (Gørtz, 2010, s.87). 6

7 Protreptisk lederskab coacher medarbejderne i forhold til at få en nytte-fornemmelse for det virtuelles kraft og potentialets betydning i forhold til sig selv og organisationen. at give det der er anderledes og farefuldt ret til udfoldelse Protreptikken sigter mod at bryde med beherskende sammenhænge, at gå på tværs af mønstre og ikke mindst gøre op med vaner, undertrykkende regler mm. Som sådan skaber protreptikken en form for mønsterbrydning, som tilstræber at støtte organisationsmedlemmer til maksimal variation i deres arbejdsliv Protreptikken er samtidig en praksis, som er mindre mild, mindre rolig og slet ikke selvhøjtidelig. Der er i den forstand tale om en form for kritisk coachende dialog som rummer stor frihed, drevet frem af viljen til det gode arbejdsliv (Gørtz, 2010, s.85). Protreptikken kredser derfor hele tiden om, at slå herskende diskursive idealer i stykker gennem at give organisationsmedlemmer mulighed for at drømme om usædvanlige ting, mistænke, være eksplosiv og ikke mindst håbe. Grundlæggende består denne form for filosofisk inspiration i og med protreptikken ved, at konfrontere organisationsmedlemmer med modsatrettede værdier og herskende overbevisninger, dvs. stille spørgsmål som forstyrrer sandhedens forklædning og derved skaber viljesrum for nytænkning samt gør det mere spiseligt at håndtere det vilkår, at det ikke er muligt at leve med sikker grund underfødderne (Gørtz, 2010, s ). Lederskabspointer: Protreptisk lederskab coacher på de medarbejdertanker og attituder som er anderledes og farlige, dels for at skabe stemme- og udforskningsret til det potentielle nyttige i det anderledes og farlige, dels for at generere stærkere og mere solid tænkning baseret i viljen til at skabe og udfolde det gode arbejdsliv (Gørtz, 2010, s.86). Protreptisk lederskab coacher konfronterende modsatrettede værdier og herskende overbevisninger med henblik på at reducere forklædte sandheder. Således spørges der ind til, hvilke antagelser og værdier, der ligger til grund for medarbejdernes tanker, kommunikation og handlinger. Protreptisk lederskab coacher dekonstruerende i forhold til mistillid, mistænksomhed og indædt nysgerrighed hos medarbejderne i det mindste i forhold til at fremme medarbejdernes opdagelse af, at der ikke gives eller er én sandhed, én autoritet, én vej. at styrke myndig selvledelse med inderlighed Protreptikken er ude på at støtte organisationsmedlemmer i at kunne og turde tænke selvstændigt og konsekvent med refleksiv kraft, f.eks. via spørgsmål som; hvordan tænker du bedst? hvordan opfatter du dig selv som organisationsmedlem? på hvilket grundlag kan du bedst lede dig selv, så friheden, ansvaret og din integritet mest muligt kommer i spil? Protreptikken fokuserer således på at udforske de begrebslige antagelser der ligger til grund for, hvorfor man f.eks. forekommer umotiveret, træg, uinspireret mm. (Gørtz, 2010, s.81). Pointen er, at protreptikken søger at skabe et frugtbart værktøjsresevoir af refleksionsfremmende og udviklingskritisk art, for så vidt det handler om at støtte organisationsmedlemmer i at tage sit personlige lederskab og selvskabende ledelse alvorligt. Endvidere er protreptikken optaget af, at støtte organisationsmedlemmer til at fungere i og med paradokser og støtte organisationsmedlemmer i at træffe valg og dermed give sig selv afgørende betydning i forhold til at frembringe egne lommer af sandhedsliv i praksis. Kort og godt er protreptikken optaget af, at 7

8 få organisationsmedlemmer til proaktivt at forholde sig til sig selv, være sig selv, og ligefrem vende skepsis og kynisme til langt mere produktivitetsfremmende faktorer som inderlighed og alvor (Gørtz, 2010, s.81-82). Lederskabspointer: Protreptisk lederskab coacher medarbejderne til at kunne konstruere holdbare argumenter og være i stand til at reflektere over samt håndtere individuelle og samarbejdsmæssige udfordringer og paradokser. Protreptisk lederskab coacher medarbejdernes i forhold til deres selvledelseskapacitet gennem at fremme medarbejdernes oplevelse af, at kunne begribe, håndtere og skabe værdifuld betydning i og med egne værdier og antagelser. Protreptisk lederskab coacher medarbejderne til, at kunne håndtere at være et sted, hvor der ikke findes klare kriterier for, hvad der er gode og dårlige argumenter og handlinger uden at medarbejderen taber en fornemmelse for sit eget selvledende potentiale. Protreptisk lederskab tager medarbejdernes hele livssituation alvorligt og coacher med henblik på at fremme medarbejdernes kompetence til at handle i øjeblikkets paradoks og flertydighed (Gørtz, 2010, s.84). Eventualerne i protreptisk coaching og deres grundstemninger Metaforen majeutik (jordemoderkunst) bruges om den særlige mentale fødselshjælp, der kan opstå mellem lederen som forløser og den forløste. Da en protreptisk coachingsamtale altid sker med noget større for øje (organisationens horisont) vil temabestemmelsen således være kontekststyret og asymmetrisk. I den protreptiske coachingsamtale er det støttende stillads årvågenhed mod 6 eventualer, som er principper for den måde hvorpå protreptikken ispilsættes i samtalen (Kirkeby, 2008, s.60). Eventuale kommer af eventum, som betyder begivenhed. Eventualerne består af en række indstillinger og grundstemninger, som den gode protreptiske coachende samtale skabes i og med. Ordentlighed (heterotelos) Protreptikeren må give slip på magten i dialogen Man skal turde give sig hen til et sted, hvor man ikke før har været for at opdage, hvad der så sker. Man kan ikke beregne de ord, eller den forståelse som den anden udtrykker. Når den anden er et mål i sig selv(humanisme), må man forlade sin egen opfattelse og give sig hen til den anden. Dette første eventuale tematiserer den positive kraft, der udspringer af protreptikerens erkendelse af sin magtesløshed. Det handler om, at protreptikeren skelner mellem det, der er i hans/hendes magt, og det, der ikke er det. Her er de positive grundstemninger undren og troen på forvandling. Undren dækker over benovelse og ærefrygt på den ene side, og uærbødig indsigtsbegær på den anden side. Skabelse dækker troen på, at menneskets vilkår kan forvandles. De negative grundstemninger er afmagt, apati, vrede og bitterhed. Redelighed (synkatathesis) Protreptikeren må være kritisk årvågen og åben på samme tid Den protreptiske leder er på samme tid lydhør og dømmende. Det er som et Janushoved hvor man har to perspektiver samtidigt. En mellemposition mellem at være totalt åben og opmærksom på det, der bliver sagt med en kritisk og konfronterende lytning. I dette andet eventuale skinner det 8

9 igennem, at protreptikeren er i stand til at anerkende den anden som et menneske med en mening og ret til at have den. Når denne mening er fremført, er det for protreptikeren vigtigt at tilkendegive hvis meningen opleves kritisabel. Dette er jo en meget anderledes position end i traditionel coaching og det er her at protreptikken sprænger den traditionelle coachinggenre ved at indføre et kritisk perspektiv på det sagte. Her er de positive grundstemninger autonomi, myndighed og alvor. De negative grundstemninger er angsten, der i sig selv indeholder fortvivlelse og håbløshed. Generøsitet (katafygé) Protreptikerens fornemmelse for processens dramaturgi og timing Det tredje eventuale handler om protreptikerens evne i dialogen er at underlægge sig den andens virkelighedsfortolkninger, at give sig hen til den anden og være opmærksom på det narrative drama, der udspiller sig i denne uforudsigelige sammenbundethed med den anden. I denne underlæggelse bevarer protreptikeren sansen for, hvornår nok er nok og genererer næste skridt i samtalen. Det er evnen til at beherske pausen og have fornemmelse for processens dramaturgi. Altså fornemmelsen for timingen i processen, der altid forholder sig til den andens mentale tempo. Her er de positive grundstemninger kærlighed og solidaritet. De negative grundstemninger er magtvilje med den tilhørende egoisme, selvtilstrækkelighed og selvretfærdighed. Varsom formingsvilje (lepsis) Protreptikerens bevidsthed om at egen blotte tilstedeværelse former processen Det fjerde eventuale er protreptikerens kapacitet til at modtage tiden fra den anden som en gave. En stærk nærhedsoplevelse hvor interaktionen mellem protreptikeren og den anden bevirker en vekselvirkning mellem svarende og spørgende positioner. Der formes hypoteser, tanker, spørgsmål i vekselvirkning med udforskende svar i dialogen. Den protreptiske coach stiller sig ikke kun til rådighed med sine spørgsmål og lytten men også med sin krop og sin person, som er med til at genere spørgsmål og svar. Protreptikerens blotte tilstedeværelse er den udfordrende forskel, der gør en forskel i samtalen. Her er de positive grundstemninger taknemmeligheden, glæden og de tilhørende stemninger; lettelse, munterhed og spørgefuldhed. De negative grundstemninger er ligegyldighed og fornægtelse. Opmærksomhed (prosoché) Protreptikerens evne til at være opmærksom og gøre det overraskende Det femte eventuale er opmærksomheden. Dette er en kompleks position som de andre, hvor man i en samtidighed både søger og leder i intens opmærksomhed på opmærksomheden. Protreptikeren er på én gang i stand til; at være opmærksom på sig selv, at være opmærksom på den anden; at være opmærksom på det, der sker, i begivenheden, at turde vække opmærksomhed (meta-opmærksomhed). Dette er refleksionens masterclass og en skærpelse af den meningsskabende lederkompetence med det væsentlige for øje og hjerte. Alle antenner er slået til og protreptikeren søger uden at foregribe. Her er de positive grundstemninger nærhed, lydhørhed, inspiration og intuition. De negative grundstemninger er foregribelsens og fordommenes reaktive mønstergenkendelse. Anstændighed (ergon) 9

10 Protreptikerens evne til at lede og fuldføre processen Det sjette eventuale er protreptikerens vilje til at forvalte magten og påtage sig ansvaret for rollen og viser hen til protreptikerens evne til at fuldføre værket ved at modtage sig selv fra det arkimediske punkt, fra begivenheden selv som om man kunne være en anden. Det svarer til at man kan konstruere resultatet fra et punkt uden for sig selv og opdage den røde tråd. Her er de positive grundstemninger modet og kampviljen, der indeholder selvovervindelsen og entusiasme. Ovenstående seks eventualer viser os hvor vigtigt det er at finde kongevejen gennem den anden til at ære sig selv. Eventualerne er protreptikerens indstillingszone, hvor den anden selv finder dommen i den asymmetriske og spejlende samspilsproces og opdager de afgørende værdier i eksistensen. Det er ved at praktisere eventualerne, at protreptiske coachende samtaler fungerer. Aristoteles ( f.kr.) Idealet er det menneske, der altid gør, hvad han bør gøre, og gør det fordi han ønsker at gøre det Kontekstualisering af protreptikken i act2learn - Ledelse og HR Hvordan kan protreptikken omsættes i en act2learn-kontekst, hvor der arbejdes med ledernes læring på diplomuddannelsen? I den refleksive læring om lederens diskursiverede position og rolle er det et gennemgående tema i lederuddannelsen at arbejde med koblingen mellem magt og viden. Magten har mange ansigter og foregår mere eller mindre synligt, direkte, indirekte og relationelt. Den protreptiske lederskabsposition kan tilbyde sig som en filosofisk tilgang til at lave en refleksiv proces, hvor lederen kommer ind til de væsentlige værdier og begreber i organisationen og arbejdsliv. Det er som at mærke en åndelig gåsehud og opdage, hvilket værdisæt man har, hvorfor man har det, og hvor det kommer fra. Protreptikken er en art personlig og almen diskursanalyse for at finde ind til de værdimæssige guldkorn og opdage, at de også kommer udefra via udforskningen og sammensmeltningen med selve begivenheden. Inde og ude bliver ét. I act2learn er vores fyndord: sammen gør vi dig bedre og i en protreptisk kontekst ville dette kunne forstås som, at vi lærer gennem den anden. Vores læringsfilosofi er multiperspektivisk og anti-essentialistisk, hvilket betyder, at vi forlader forestillingen om objektive, universelle sandheder og konceptualisme. Vi forstår organisationer som sociale konstruktioner, der skabes og vedligeholdes i organisationsmedlemmers sproglige kommunikation. En grundlæggende forestilling i protreptikken er, at det vi fokuserer på og italesætter skaber vores virkelighed - og at der i princippet findes lige så mange versioner af virkeligheden som organisationsmedlemmer. Derfor interesserer vi os, lige som protreptikken, særligt for organisationsmedlemmernes mentale og begrebsmæssige konstruktioner og kommunikative relationer og de muligheder, der ligger heri for skabelse af nye perspektiver og nyttige handlemuligheder både for den enkelte og for organisationen som helhed (Læringsfilosofi i act2learn Ledelse & HR : 10

11 Vores konstruktionistiske antagelse er, at der ikke er noget, der er naturligt, men at vi alle er socialt konstruerede under traditioners paraplyer. Lederne er både konstituerede og konstruerende på mikro-, meso-, og makroniveauerne i forhold til deres funktioner. Vi har i act2learn meget fokus på en vekselvirkning mellem auditorium, laboratorium og eksperimentarium i undervisningsrummet. Dette betyder, at vi i en protreptisk kontekst inddrager forskellige kombinationer af eventualerne nævnt ovenfor i såvel oplæg som øvelser og lærende plenum. Det er en vigtig del af vores konsultative og didaktiske hverdag i interaktion med de studerende, at vi anerkender, at der ikke findes teoretiske sandheder men en række forskellige positioner, som vi kan undersøge på rejsen frem mod det refleksive og værdiorienterede lederliv. Et vigtigt perspektiv i act2learns arbejde med ledelsesperspektiverne er kontrasten mellem realismen og socialkontruktionismen. Protreptikeren stiller op som samtalepartner uanset, om det er en inkarneret positivist, der fortæller om verden derude som et objektivt fænomen, eller om det er en socialkonstruktionist, der definerer virkelighed som det, vi er enige om er virkeligt. Måske kunne vi tale om en slags protreptisk didaktik, som vi tilstræber i mødet med de studerende. Dialogerne i de læringsgrupper vi arbejder i og i de dialogiske øvelser vi har på act2learn tager ofte udgangspunkt i en refleksiv undersøgelse af produktionens domæne, æstetikkens og refleksionens domæne. Vores intention i læringsrummet er på protreptisk vis at sætte spørgsmålstegn ved det selvfølgelige (produktionens og æstetikkens domæne) og multiperspektivisk at få vendt det indlysende til alternative og generative tilgange. I disse domæner tager vi lederne på ordet og undersøger dels deres hverdagsrealisme, foretrukne handlemønstre i produktionens domæne. I domæneøvelserne fokuserer vi ligeledes på det som lederne er dvs. deres holdninger, deres relationer og deres værdier i æstetikkens domæne. Cirkulære spørgsmål bruges som oplukkere til en dybdeforståelse af de organisatorisk konstruerede missioner, visioner og værdier. I protreptisk forstand arbejder vi ofte med lederdilemmaer og evnen til at håndtere usikkerheden på et usikkert grundlag. At absorbere usikkerhed og træffe beslutninger i en organisatorisk kontekst kræver værdibevidsthed og refleksionskompetence. I undervisningen og i vejledningen af de studerende sprogliggøres sammenkædningen af de sociale logikker, de rationelle logikker og de politiske logikker. Disse koblinger mellem forskellige logikker, perspektiver, hypotetiske tilstande og scenariske kvantespring samt forskellige ledelsesarenaer konstrueres ved hjælp af refleksionens domæne. Anerkendende udforskning og den værdsættende samtale som en protreptisk kommunikationsform er en væsentlig position i act2learns læringsfilosofi. Vores refleksionsrejse og grænsekrydsning vil fortsætte i fremtidens emergente bølge. Litteratur Poula Helth og Ole Fogh Kirkeby (2007): Menneske og leder Bliv den du er. Børsens Forlag. Ole Fogh Kirkeby (2008): Intimteknologier, Coaching & Protreptik (Filosofisk Coaching). Forlaget Samfundslitteratur. Ole Fogh Kirkeby (2007): Det nye lederskab. Børsens Forlag. Ole Fogh Kirkeby (2008): Begivenhedsledelse og Handlekraft. Børsens Forlag Jens Larsen, Ole Fogh Kirkeby m.fl. (2008): Protreptik filosofisk coaching i ledelse. Forlaget Samfundslitteratur. 11

12 Kim Gørtz (2010): Filosofisk tænkning i coachpraktikken menneskesyn, teorihorisonter & kritiske applikationer. Ph.d.-afhandling. Danmarks Pædagogiske Universitet. Aarhus Universitet. Kim Gørtz (2008): Coaching for viderekomne find fremtidsudsigten i filosofiske forståelsesrammer. Forlaget Frydenlund. Kim Gørtz og Bo Heimann (2008): Værdier med mening et filosofisk opråb om etisk funderede værdiprocesser i erhvervslivet. Forlaget Frydenlund. 12

At spotte og udvikle talenter. Ole Fogh Kirkeby

At spotte og udvikle talenter. Ole Fogh Kirkeby At spotte og udvikle talenter Ordet talent Via latin talentum fra græsk talanton, balance, vægt, pengesum af stor værdi Fra PIE *tel-, *tol- at løfte, at udholde, at tåle, at tolerere. tilbøjelighed, disposition,

Læs mere

Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen)

Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen) Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen) Man bliver mere sikker men mindre skråsikker Finansforbundet - November 2009 Af Civilingeniør Master fra DPU (Filosofi og ledelse) Forfatter til: Samtalebogen

Læs mere

Få mere ud af din lederuddannelse. KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth

Få mere ud af din lederuddannelse. KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth Få mere ud af din lederuddannelse KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth 1 2 Poula Helth: Ledelseskonsulent Coacher ledere Underviser i lederskab Skriver

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Protreptik, og ledelsesbaseret coaching i et symmetrisk perspektiv

Protreptik, og ledelsesbaseret coaching i et symmetrisk perspektiv Protreptik, og ledelsesbaseret coaching i et symmetrisk perspektiv Af Ole Fogh Kirkeby Alle tegn i sol og måne tyder på, at det coachende lederskab i stigende grad vil blive en helt dominerende ledelsesform

Læs mere

Læring i teori og praksis

Læring i teori og praksis Læring i teori og praksis Modul 2 Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk 1 Program for dagen (Formiddag med eftermiddag med Helle Winther) kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kaffe og morgenbrød

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

Lærer med magt og kraft

Lærer med magt og kraft PÅ JAGT EFTER DET GODE LEDERSKAB Lærer med magt og kraft Af Astrid Kilt og Jeanette Svanholm www.ledelsesrummet.dk Afklar dit ledelsesrum og påtag dig lederskabet som lærer. Sådan lyder budskabet fra to

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

PÆDAGOGISK REFERENCERAMME. Handicapafdelingen

PÆDAGOGISK REFERENCERAMME. Handicapafdelingen PÆDAGOGISK REFERENCERAMME Handicapafdelingen Februar 2009 Pædagogisk referenceramme for Handicapafdelingen i Frederikshavn Kommune Serviceloven som rammesættende udgangspunkt Handicapafdelingens pædagogiske

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj. Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere

Introduktion til filosofi og ledelse

Introduktion til filosofi og ledelse Lektion 1: Introduktion til filosofi og ledelse Diplom i Ledelse modul 7. Center for Diakoni og Ledelse Tommy Kjær Lassen Mandag d.19.august 11:30-12:30 Modulets teoretisk tematikker: Ledelsesfilosofi

Læs mere

LFS visioner for den pædagogiske faglighed

LFS visioner for den pædagogiske faglighed 1 LFS visioner for den pædagogiske faglighed Visioner for den pædagogiske faglighed udgør et fælles afsæt for LFS medlemmer samt foreningens ansatte og tillidsvalgte. Det danner baggrund for at navigere

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V

T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V - T r i v s e l i m e d a r b e j d e r n e s a r b e j d s l i v Program 21. og 22. november 2012 -Trivsel i dit arbejdsliv trivsel i medarbejdernes arbejdsliv

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Det Filosofiske Lederskab

Det Filosofiske Lederskab 1. Grundlaget/essens 2. Navnet/udtrykket 3. Centrale budskaber 4. Indholdet 5. Materialer 6. Markedsføring 7. Tidsplan 8. Økonomi/budget 9. Virksomhedsform 10. Visioner/muligheder 11. Opgaver 1. Grundlaget/essens

Læs mere

TRADITION OG NYBRUD HVORDAN FINDER VI BALANCEN?

TRADITION OG NYBRUD HVORDAN FINDER VI BALANCEN? TRADITION OG NYBRUD HVORDAN FINDER VI BALANCEN? TO LOGIKKER PRÆCISION ATTRAKTION DYNAMISK STRATEGIFORSTÅELSE Strategisk udvikling som noget omverdens orienteret og emergerende Strategi som noget dynamisk

Læs mere

Domænerne og den systemiske teori

Domænerne og den systemiske teori Domænerne og den systemiske teori Upubliceret artikel af Kit Sanne Nielsen og Sune Bjørn Larsen Juli 2005 I denne artikel vil vi gøre et forsøg på at gennemgå teorien om domænerne og den systemiske teoris

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

- nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs

- nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs - nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs Den Professionelle Fællesskaber er en unik, ny uddannelse for ledere, konsulenter, projektledere og andre, der skaber samarbejde på tværs og nedbryder organisationens

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

Systemisk metode. - Et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler. Af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S december 2008

Systemisk metode. - Et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler. Af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S december 2008 Systemisk metode - Et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler Af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S december 2008 I en tid hvor megen dialogisk visdom forsvinder, fandt jeg, at det netop nu er særligt

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Lederuddannelse i øjenhøjde

Lederuddannelse i øjenhøjde Lederuddannelse i øjenhøjde Strategisk arbejde med lederuddannelse i kommunerne og på lederuddannelserne Århus den 8. april 2013 Ledelseskonsulent og - forsker Poula Helth 1 Poula Helth: Ledelseskonsulent

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse til beskrivelse af deltagernes læringsprofil

Spørgeskemaundersøgelse til beskrivelse af deltagernes læringsprofil Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Arbejdspakke 2.2 For deltagere i organisationens læringstilbud Spørgeskemaundersøgelse til beskrivelse af deltagernes

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

At gøre værdier. SFO-ledere i Foreningen af Kristne Friskoler den 26. januar 2012 Lektor, cand. pæd. Peter Rod

At gøre værdier. SFO-ledere i Foreningen af Kristne Friskoler den 26. januar 2012 Lektor, cand. pæd. Peter Rod At gøre værdier SFO-ledere i Foreningen af Kristne Friskoler den 26. januar 2012 Lektor, cand. pæd. Peter Rod Værdier i klubarbejdet Fortæl om en succesoplevelse fra klubben - hvor det lykkes at udvikle

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB

K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB MODELLEN HVAD ER KIE-MODELLEN? KIE-modellen er et pædagogisk, didaktisk redskab til planlægning af innovativ læring. Modellen kan bruges til at beskrive og styre

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING UDDANNELSESORDNING Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsenet og øgede krav fra patienter til informationer omkring deres sygdomsforløb stiller et større og større krav til sundhedspersonalets kommunikative

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

En personlig afklarethed og et fokus på det almene

En personlig afklarethed og et fokus på det almene MAJ 2009 En personlig afklarethed og et fokus på det almene Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse Af Lonni Hall, Michael Højlund Larsen & Thomas Ryan Jensen I det

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Coaching i et metaperspektiv Fra rolle til position - fra magt til kompetence

Coaching i et metaperspektiv Fra rolle til position - fra magt til kompetence Ole Dissing og Pia Laursen Coaching i et metaperspektiv Fra rolle til position - fra magt til kompetence 1. Indledning Ledelse har især gennem de sidste årtier udviklet sig hen imod ledelse af kompetente

Læs mere

En ny dialogkultur i det offentlige

En ny dialogkultur i det offentlige En ny dialogkultur i det offentlige Kort historisk rids Kongeloven fra 1665 frigør embedsstanden fra adelen. Der indførtes et meritokratisk princip, hvor embedsmænd ikke indsattes efter blod og byrd men

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Personlig energi og engagement

Personlig energi og engagement Personlig energi og engagement Hvordan du kan udvide din kapacitet og styre din energi som chauffør i dit eget liv Den offentlige sektor 3.0. laboratorium den 31. marts 2014 Det personlige energisystem

Læs mere

Indre styrke - ydre lederskab Få en fordybende træning i indre og ydre lederskab og ledelse

Indre styrke - ydre lederskab Få en fordybende træning i indre og ydre lederskab og ledelse Indre styrke - ydre lederskab Få en fordybende træning i indre og ydre lederskab og ledelse What is pink? Poul Reumerts Vej 41,1 DK-2500 Valby Tel.: +45 28 88 95 20 Mail: niko@whatispink.dk www.whatispink.dk

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

psykologisk kapital i offentlig ledelse For at sikre virksomheders fokusområder gaven i offentlige organisationer tager sit

psykologisk kapital i offentlig ledelse For at sikre virksomheders fokusområder gaven i offentlige organisationer tager sit psykologisk kapital i offentlig ledelse Det primære styringsfokus af kerneop- For at sikre virksomheders fokusområder gaven i offentlige organisationer tager sit herunder den enkelte medarbejders kapa-

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Tidsplan for Kommunikation

Tidsplan for Kommunikation Tidsplan for Kommunikation 09:00 Introduktion til AI og Værdsættende Samtale 09:45 Kaffepause 10:00 Gruppeinterview 11:00 Opsamling og spørgsmål 12:00 Frokost 14:00 Kommunikation og kropssprog 14:15 Øvelse

Læs mere

Coaching om lytteniveauer og spørgsmålstyper

Coaching om lytteniveauer og spørgsmålstyper Coaching om lytteniveauer og spørgsmålstyper Mette Pryds, kursus for vejledere modul 2, Roskilde oktober 2012 Er det overhovedet noget nyt? Coaching Homer omtaler i Odysseen den kloge gamle mand, Mentor,

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Institut for Dynamisk Lederskab

Institut for Dynamisk Lederskab Grunduddannelsens formål og værdigrundlag Grundforløbet tager afsæt i humanistisk og eksistentiel psykologi med fokus på det personlige lederskab. Derved lærer du coaching, hvis særkende er anerkendende

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Eksistentiel dynamisk psykoterapi bygger på eksistensfilosofien og henter således inspiration hos tænkere som Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU.

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver,Supervisor,Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat

Læs mere

5.6. Kernen i coaching

5.6. Kernen i coaching Coaching Forlaget Andersen 5.6. Kernen i coaching Af redaktør, M.A., Int. Cert. Coach, Lucy Vittrup, Lucy Vittrup & Company lv@lucyvittrup.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Formål 2. Hvem

Læs mere

Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011

Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011 Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011 Hanne Tietze Vognsgaard Proces&Projektkonsulent HTV 1 Trivsel Sidder du godt? Mærk lige efter. Sidder din sidemand godt? Hvad betyder trivsel for dig derhjemme

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

At udfolde fortællinger. Gennem interview

At udfolde fortællinger. Gennem interview At udfolde fortællinger Gennem interview Program 14.00 Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20 Oplæg 15.00 Pause 15.20 Øvelse runde 1 15.55 Øvelse runde 2 16.30 Fælles opsamling 16.50 Opgave

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

Ekstra - Til egen læsning

Ekstra - Til egen læsning Om Didaktik Kompetence Præsentationsteknik Kropssprog Litteratur Ekstra - Til egen læsning U N V E R S T Y C O L L E G E L L L E B Æ L T Didaktik * og 9 HV-spørgsmål i forhold til læring *) Læren om undervisningens

Læs mere

Janne Risager Jensen DialogForumTeam på

Janne Risager Jensen DialogForumTeam på Janne Risager Jensen DialogForumTeam på DFT`S METODER På Selandia har vi tre DFT: Målet er supervision og faglig sparring gennem håndtering af konkrete problemstillinger om elever eller grupper af elever.

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Henrik Leslye. Kontakt gerne Henrik på mobil (+45) 2163 4399 eller henrik@henrikleslye.dk

Henrik Leslye. Kontakt gerne Henrik på mobil (+45) 2163 4399 eller henrik@henrikleslye.dk Arbejdsmateriale 2 Henrik Leslye Henrik Leslye er Erhvervspsykolog, cand. psych., certificeret Business Coach (CCA) og certificeret i bla. JTI-Test og Talentprofilen. Han er prisbelønnet foredragsholder,

Læs mere

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring?

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faaborgegnens Efterskole www.faae.dk 2011 Pædagogikkens to stadier: I skolen terper man de små tabeller

Læs mere

MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT

MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT TEORI U: Skabende nærvær nærvær i samskabende strategiske processer OPPMERKSOMT NÆRVÆR I ARBEIDSLIV OG LEDELSE OSLO 8.- 9. november 2013 IKKE GENTAGE FORTIDENS MØNSTRE OG VANER

Læs mere

Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse

Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse Den Professionelle Fællesskaber er en unik, ny uddannelse for ledere, konsulenter, projektledere og andre, der skaber et

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Kulturopbygning og nærværsfremmende ledelse. Sammen om en bedre kommune Høyanger, 29. april 2014. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Kulturopbygning og nærværsfremmende ledelse. Sammen om en bedre kommune Høyanger, 29. april 2014. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Kulturopbygning og nærværsfremmende ledelse Sammen om en bedre kommune Høyanger, 29. april 2014. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 20

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Lederkurser og lederarrangementer på PUC 2008/09

Lederkurser og lederarrangementer på PUC 2008/09 Kursuskatalog Lederkurser og lederarrangementer på PUC 2008/09 PUC Pædagogisk Udviklingscenter, Køge Oversigt Titel Datoer Pris Kurser Coaching af lærer- og pædagogteam v/susanne Ploug Søresen Den 18.9,

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

SYSTEMISK PROCESLEDELSE

SYSTEMISK PROCESLEDELSE SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER PRÆCISION LEDELSE UDVIKLING INNOVATION human REALIZING YOUR POTENTIAL SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER Det er en kendt sag, at vi mennesker kun

Læs mere

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk Konflikthåndtering 1 !" # # 2 Hvorfor arbejde med konflikter? De er uundgåelige frugtbare og smertelige Man kan lære at håndtere dem bedre og dermed minimere vold og lidelser, spare tid, penge og energi.

Læs mere

Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse

Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse Af ph.d. Ole Henrik Hansen, Aarhus Universitet Resumé Undersøgelsens mål var at besvare følgende spørgsmål: Spørgsmålet er om ikke dagplejen, med en enkelt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen.

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Sociale kompetencer: For at barnet udvikler sine sociale kompetencer, skal der være nogle basale forudsætninger tilstede, såsom tryghed, tillid og at barnet

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Vi kan alle skabe forandring

Vi kan alle skabe forandring Vi kan alle skabe forandring - om meningsfulde forandringsprocesser i pædagogisk praksis Temadag Køge d. 4. oktober 2014 Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Hvad ville du gøre, hvis du vandt en million? 2

Læs mere