Det Protreptiske Lederskab - ledelse med filosofisk kant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Protreptiske Lederskab - ledelse med filosofisk kant"

Transkript

1 Peter Larsen Lektor, sociolog, master i læring, coach Ledelses- og organisationskonsulent Sociolog, master i læring, coach UCN act2learn LEDELSE & HR Niels Jægerum Lektor, cand.mag. i dansk & psykologi, coach Ledelses- og organisationskonsulent UCN act2learn LEDELSE & HR Det Protreptiske Lederskab - ledelse med filosofisk kant Som ledelseskoncept og filosofisk coachingform har protreptikken over 2000 år på bagen og blev oprindeligt skabt til at uddanne ledere og hærchefer i antikkens Grækenland, bl.a. på Aristoteles ledelsesakademi. Protreptik betyder, at vende ledere og medarbejdere mod det som er væsentligt for dem selv, organisationen og arbejdsfællesskabet protrepto betyder på græsk at vende imod. I stedet for at sætte fokus på konkrete arbejdsmæssige opgaver og personlige udfordringer sætter protreptikken og protreptisk coaching fokus på væsentlige begreber og værdier for medarbejderne, lederne og organisationen på et mere alment og abstrakt plan. Idéen er grundlæggende, at forståelsen af væsentlige personlige og organisatoriske begreber og værdier har afgørende indflydelse på ledelses- og arbejdspraksis. Så hvis vi vil udvikle og forandre den organisatoriske ledelses- og arbejdspraksis forudsætter det først og fremmest en begrebslig og værdimæssig nyorientering. Protreptikken er en metode til at gøre ledelse i organisationer langt mere ordentlig og virkningsfuld og er en tilgang til at forstå og udvikle ledelse for ledere, der ønsker at udforske måden at lede på, der tager vores skelnen mellem lederen som leder, medarbejder og menneske alvorligt (Kirkeby, 2007, s.111). Sokrates ( f.kr.) Lad ham, som vil bevæge verden, først bevæge sig selv gennem det væsentlige 1

2 Ambitionen med denne artikel er, at give læseren et indblik i den filosofisk inspirerede ledelsestænkning og unikke coachingform, som protreptikken er. Artiklen veksler mellem at være filosofisk og taktisk-operationel. Artiklens filosofiske passager har til formål, at give læseren et udfoldet indblik i det filosofiske univers, der er fundamentet for protreptikken. De taktiskoperationelle momenter i artiklen skal give læseren en ramme for det protreptiske lederskab. Kryds grænsen til nye perspektiver Protreptikken handler om at vende et menneske mod det væsentlige i dets liv, mod normer og eksistentielle værdier. Vi som mennesker kan ses som bundter af værdier. Alt vi mener, gør, siger eller på anden måde giver udtryk for er med afsæt o væres værdier. Uden værdier ingen mening og betydning (Kirkeby, 2007). Brillerne skal på en måde ind under huden, så lederen får en dyb kontakt med det væsentlige i livet og kan træffe de afgørende beslutninger i det moment, hvor udfordringerne spidser til. Man skal træffe sin beslutning inden for et interval af syv åndedrag (Kirkeby, 2008, s.15). Protreptikken går også under metonymet kongens vej, og er således rettet mod at konfrontere lederen med idealet for det gode liv. Vejen frem mod idealiteten går gennem dialogen, hvor verdener mødes og betydninger opstår. Det handler om at tænke over sagerne på forhånd og håndtere dem med lethed, når tiden er inde. At opbygge denne dybe kyndighed som et kvantespring omkring egen handlekraft, så man kan træffe en situeret kompetent beslutning lige der, hvor man befinder sig, er den store udfordring i protreptisk lederkunst. Protreptik er den måde, hvorpå et menneske lærer sig selv at kende i sin menneskelighed, så det for alvor kan sætte sig selv ind, forpligte sig og handle uden tvivl og tøven. Protreptisk ledelse er at kunne tage det tunge med let sind. Der ligger således en intuitiv kyndighed over protreptikken, en fornemmelse for det sande, det gode, det retfærdige og det skønne, som det beskrives i den græske firkant, så man frit kan vægte det vigtigste i nuet (Kirkeby, 2004, s.31). Frihed er den grundlæggende normative intention i og med protreptikken. Frihed handler om at være herre i eget hus; at være herre over hvilke begivenheder man vil forholde sig til, hvordan og med hvilken viden samt at være herre over, hvordan man forholder sig til andres handlinger, holdninger og meninger. Det er således protreptikkens grundlæggende formål at støtte menneskets frihed og fastholde mennesket i øjeblikket og øjeblikket i mennesket: at vide hvem man er, hvad man vil og om man vil det. Det handler ikke om, at den protreptiske leder skal sætte sig i medarbejderens sted, men om at sætte ham i hans. Gennem den indstilling til at ville den anden, som den han kunne være, bliver han det, han kan være og vender sig mod sig selv. Protreptikken skærper i en samtidighed såvel lederens som medarbejderens blik på det væsentlige i livet protreptikken skaber klarhed mellem det der er væsentligt og det uvæsentlige. Protreptikkens grundprincipper er: medfølelse og viljen til at lade os smage på det uudtømmelige sammen. Vejen til at kende sig selv og til at kunne vende sig mod sig selv ligger i relationen til den anden. Protreptisk samtalekunst er at kunne krydse grænser og begive sig hen til nye landskaber og nye uforudsigelige hændelser. Taler vi protreptikken ind i et konstruktionsperspektiv kunne det 2

3 betyde, at vi orienterer os mod nye positioner, nye perspektiver, nye virkelighedsindstillinger i relationen til den anden. Sammen med den anden indtager vi en position som en opdagelsesrejsende uden fordomme og skaber en uforudsigelig begivenhed i dialogen, som søger mod værdifortolkninger. Den anden vil altid beholde sin frihed til at vælge retning, når den protreptiske samtale slutter. Grænser krydses men ingen kan vide, hvad der kommer ud af det (Kirkeby, 2004, s.69) kend dig selv øv dig før tiden er inde til at gå det tunge i møde med let sind kongens vej mod det væsentlige i den risikable dialog hvor den symmetriske asymmetri majeutisk arbejder sig frem mod virksomhedens horisont i jordmoderens fødearme smag på øjeblikket i mennesket og mennesket i øjeblikket i mødet med den anden søg meningen med motiverne ind under huden til værdierne til at vide hvad du skal gøre når du gør det til at sige hvad du tænker når du taler translokutionaritet i det levende nu tryl med opmærksomheden til at skabe begivenheder der hvor du er kig i dit fyrstespejl afdæk betydninger vær kritisk og åben på samme tid spejl dit liv i den anden og den anden i dit vid at du intet ved og nyd udsigten til den græske firkant hvor friheden dukker op i midten af eftertanken om det sande, det gode, det skønne, det retfærdige om et åndedrag på syv sekunder skal du træffe den store beslutning Niels Jægerum 3

4 Platon ( f.kr.) Det uudforskede liv er ikke værd at leve og den der ikke for alvor har besindet sig på, hvilke vigtige værdier han vil skabe, han spilder sit liv, og hvis han er leder, andres Retoriske kompetencer Værdier i en protreptisk kontekst er defineret som meningen med de motiver, der kan forklare menneskers handlinger; lederens og medarbejderens samtale om værdier fremstår som både almene og individuelle. Denne motivafklaring, motivkontakt og sprogliggørelsen af denne kombineres i protreptikken med opmærksomheden på at skabe begivenheder som den proces, hvor noget sker, der kan tilskrives en betydning samt at kunne registrere det skiftende indhold i den dialogiske begivenhed og arbejde videre med én selv under anerkendelse af den anden (Kirkeby, 2008, s.23). Netop dette at skabe mening betydninger i en dialogisk proces er en retorisk kompetence, som kan beskrives ud fra translokutionaritetens princip: Jeg ved først, hvad jeg mener, når jeg hører, hvad jeg selv siger og jeg ved først hvad jeg vil gøre, når jeg er i færd med at gøre det. Denne fremadrettede sproghandlingskompetence ligger som en basal underlægningsmusik for protreptikken. Det er jordforbindelsen og fremtidsmusikken der mødes på protreptikkens forvandlingsscene (Kirkeby, 2007, s.141). En anden dimension omkring den retoriske kompetence handler om den dialogiske kapacitet som lederen og medarbejderne styrkes i gennem praktiseringen af protreptikken. Ole F. Kirkeby italesætter dialogiske, retoriske kapaciteter med de tre retoriske appelformer; logos, ethos og pathos (Kirkeby, 2004, s. 1209). Således er protreptikken altså også med til at styrke lederen som en dygtig og effektiv taler og overbeviser, som formår dels at bruge logosappel til at underbygge sine budskaber og holdninger, dels at bruge ethosappel til at skabe troværdighed og dels pathosappel til at frembringe oplevelsen af emotionel værdi- og betydningsfuldhed i forhold til de anførte budskaber, holdninger mm. Konstruktionen af virkeligheden sker, når vi sætter ord på den, og vi kan ikke vide, hvad vi mener og hvilke værdiforestillinger, vi går rundt med i dybden, før vi får mulighed for at formulere dem i en relation. At vende nogen mod sig selv er derfor en udforskende og nysgerrig proces, hvor man ikke kan forudsige resultatet. Når vi gensidigt åbner munden for at samtale og lytter aktivt og fokuseret, er vi på vej ind i uforudsigelighedens landskab og denne proces kan ikke styres rationelt. Opdagelsen af symbiosen mellem det individuelle og det almene sker gennem den dialogiske kompetence, hvor lederen på samme tid er i en asymmetrisk og en symmetrisk position. Udgangspunktet er, at der ikke findes en relation, hvor personerne ikke har forskellige ressourcer og forskellige positioner. Ren symmetri findes ikke. Der vil derfor altid være et element af asymmetri i dialogen, selvom man kan have en symmetrisk hensigt med samtalen og gennem anerkendelsen af den anden symbolsk opleve ligeværdigheden og symmetrien. Glimtvis asymmetri og symmetri synes at være processens dialektiske kendetegn (Kirkeby, 2008, s.42). I den asymmetriske symmetri i forholdet mellem lederen og medarbejderen lægges der ikke skjul på denne ressourceforskel, som anvendes til at etablere et undersøgende møde for koblingen 4

5 mellem det eksistentielle og det almene niveau for organisationen. En leder er herre i eget hus men aldrig alene hjemme. Den protreptiske samtale er en hermeneutisk øvelse i at se delen i helheden og helheden i delen, således at den enkelte øves i systemtænkning og i at udvide sin horisont fra en individuel position til en position, hvor også organisationens makroniveau inddrages. Protreptikken befordrer, at den enkelte ses som et mål i sig selv samtidig med at denne indser at være en del af noget større. Det er denne hermeneutiske humanisme, der praktiseres i protreptikken og leder kongen på vejen. Rejsens retning er begivenhedens etos (Kirkeby, 2007, s.138) hvor lederen viser sig værdig til begivenheden. Lederen skal refleksivt være i anden orden i forhold til begivenheden og på forkant med denne. Refleksion, proaktivitet og jordforbindelse er et varemærke for protreptisk ledelse. Hvad er det protreptiske lederskab så egentligt ude på? at anstrenge tænkning til det yderste og mod nye horisonter Centralt i protreptikken står bestræbelsen mod at generere nyttige og forsonende begreber som kan ophæve, facilitere eller drive processer ind i nye begrebslogikker. I den forstand er det et konstant tænkende arbejde, som fordrer fri refleksion og intenderet symmetrisk dialog. Protreptikkens intention med dette tankefulde arbejde handler om, at forsone splittelse og forene modstridende organisatoriske logikker hen imod skabelse af nye levende begreber, som faktisk giver mulighed for at sammentænke på nye og mere nyttige måder til gavn for den enkelte og arbejdsfællesskabet. Det er således protreptikkens aktivitet, kvalitet og ambition at støtte overvindelse af forståelsesmæssige barrierer og praksisrelaterede konflikter i organisationen (Gørtz, 2010, s.82). Protreptikken søger hele tiden at trække det væsentlige ud af de faktiske begivenheder og integrere dette med den virkelige ide i det som forekommer, ved at gennemtrænge teori med praksis og omvendt. Gennem at udmatte den rationelle, begrebslige tænkning til det yderste, kan protreptikken medføre høj grad af begrebsproduktion og ideudvikling gennem sin spørgen ind til akkumuleret forståelse og højnet bevidsthed via skabelse af nye og mere nuancerede begreber (Gørtz, 2010, s.82-83). Lederskabspointer: Protreptisk lederskab bidrager proaktivt med dekonstruerende lytning og kritisk stillingtagen til gældende begrebsforståelser. Protreptisk lederskab skaber rum for fri refleksion og dialog, hvor det selvfølgelige er stedet, hvor spørgsmålene sættes ind for derved at fremme medarbejdernes selvforståelse i forhold til det, der foregår, og derved producere yderligere refleksion. Protreptisk lederskab søger at koordinere forskelle ved at integrere mangfoldighed og støtte medarbejderne i at sætte nutiden og ønsket fremtid på begreb. Protreptisk lederskab genererer tankedannelse, dynamiske og aktive begreber for at medvirke til, at foreliggende ideer kan præciseres og endog genopdages i en andre og mere nyttige former. (Gørtz, 2010, s.83). at udvikle det tankefulde arbejde i en foranderlig tid Det værdiskabende i organisationer opstår ofte i takt med, at der skabes større klarhed dels omkring væsentlig viden om organisatoriske sammenhænge og udfordringer dels omkring interne 5

6 koordinerende processer - dvs. klarere kommunikation mellem organisationsmedlemmer, afdelinger og de forskellige niveauer og grupperinger i organisationen (Gørtz, 2010, s.80). Men pointen er, at det ikke er muligt at vide noget om det, der konstant er i forandring og under emergerende tilblivelse. Med andre ord er organisationsmedlemmer fordret til at gribe til noget andet end de faktiske og konstante foranderlige processer for dermed at kunne begribe, hvad der foregår. Protreptikkens svar er, at opøve organisationsmedlemmers kompetence til at kunne se tingene i stadigt større og mere komplekse sammenhænge, hvilket igen fordrer en begrebslig nyorientering. Således fokuserer protreptikken på, at fastholde og udvikle betydningen af begrebsog værdidialogiske processer i organisationer (Gørtz, 2010, s.80). Lederskabspointer: Protreptisk lederskab coacher udviklingskritisk, og søger dermed dels at styrke medarbejdernes dialogiske kapacitet (evnen til logos, ethos og pathos) dels at styrke medarbejdernes evne til at formulere robuste grunde i forhold til beslutnings- og ansvarstagen (Gørtz, 2010, s. 81). Protreptisk lederskab coacher medarbejderne i forhold til, at identificere og fastholde det væsentlige i forhold opnåelse opnå en ønsket værdifuld fremtid. Protreptisk lederskab coacher medarbejderne mod nye værdiskabende erkendelser og tankemåder. Protreptisk lederskab coacher medarbejderne i forhold til at opdage eller opfinde noget, han/hun aldrig har tænkt på før båret frem af forestillingen om, at der må være noget mere. at opdage og opfinde nye og kreative mulighedsrum Den protreptiske tænkning sigter i sin udforskning efter at skabe nye begreber og dermed formå at tænke nye sammenhænge, åbne nye veje og aktivere kreativ og innovativ tænkning hos organisationsmedlemmerne. I den forstand har protreptikken på denne baggrund hele tiden tanken som kreativitet og ny mening samt begrebet som værktøj i sit fokus (Gørtz, 2010, s.87). Protreptikken antages at aktivere til tænkning og lade bevægelser, intensiteter og begivenheder angive retningen for organisationsmedlemmers arbejde med sig selv og hinanden. Kort sagt handler det om, at optegne variationer, ukendte forbindelser og nye mulighedsrum. Derved betones også betydningen af det virtuelle og potentielle i begivenheden, som den rest der altid giver mening og er tilovers i den nærværende aktualitet. Protreptikken har som ambition at operere med denne rest gennem at støtte organisationsmedlemmer i at kunne frigøre og levere nye begreber og begivenheder, der er hinsides erfaringen (Gørtz, 2010, s.87) Lederskabspointer: Protreptisk lederskab coacher medarbejderne til skabelse, opfindelse og fremstilling af begreber, som kan udvikle sansen for kreative og innovative begreber. Protreptisk lederskab coacher medarbejderne mod at rette fokus mod en filosofisk refleksionsform, der kan undersøge hvordan begreber, antagelser og værdier kan afdække grundlaget for egne iagttagelsespositioner og dermed for eget og andres mulighedsrum. Protreptisk lederskab coacher med henblik på at skærpe medarbejdernes sans for produktion af nye sammenhænge, der åbner op for nye veje til kraftfulde mulighedsrum (Gørtz, 2010, s.87). 6

7 Protreptisk lederskab coacher medarbejderne i forhold til at få en nytte-fornemmelse for det virtuelles kraft og potentialets betydning i forhold til sig selv og organisationen. at give det der er anderledes og farefuldt ret til udfoldelse Protreptikken sigter mod at bryde med beherskende sammenhænge, at gå på tværs af mønstre og ikke mindst gøre op med vaner, undertrykkende regler mm. Som sådan skaber protreptikken en form for mønsterbrydning, som tilstræber at støtte organisationsmedlemmer til maksimal variation i deres arbejdsliv Protreptikken er samtidig en praksis, som er mindre mild, mindre rolig og slet ikke selvhøjtidelig. Der er i den forstand tale om en form for kritisk coachende dialog som rummer stor frihed, drevet frem af viljen til det gode arbejdsliv (Gørtz, 2010, s.85). Protreptikken kredser derfor hele tiden om, at slå herskende diskursive idealer i stykker gennem at give organisationsmedlemmer mulighed for at drømme om usædvanlige ting, mistænke, være eksplosiv og ikke mindst håbe. Grundlæggende består denne form for filosofisk inspiration i og med protreptikken ved, at konfrontere organisationsmedlemmer med modsatrettede værdier og herskende overbevisninger, dvs. stille spørgsmål som forstyrrer sandhedens forklædning og derved skaber viljesrum for nytænkning samt gør det mere spiseligt at håndtere det vilkår, at det ikke er muligt at leve med sikker grund underfødderne (Gørtz, 2010, s ). Lederskabspointer: Protreptisk lederskab coacher på de medarbejdertanker og attituder som er anderledes og farlige, dels for at skabe stemme- og udforskningsret til det potentielle nyttige i det anderledes og farlige, dels for at generere stærkere og mere solid tænkning baseret i viljen til at skabe og udfolde det gode arbejdsliv (Gørtz, 2010, s.86). Protreptisk lederskab coacher konfronterende modsatrettede værdier og herskende overbevisninger med henblik på at reducere forklædte sandheder. Således spørges der ind til, hvilke antagelser og værdier, der ligger til grund for medarbejdernes tanker, kommunikation og handlinger. Protreptisk lederskab coacher dekonstruerende i forhold til mistillid, mistænksomhed og indædt nysgerrighed hos medarbejderne i det mindste i forhold til at fremme medarbejdernes opdagelse af, at der ikke gives eller er én sandhed, én autoritet, én vej. at styrke myndig selvledelse med inderlighed Protreptikken er ude på at støtte organisationsmedlemmer i at kunne og turde tænke selvstændigt og konsekvent med refleksiv kraft, f.eks. via spørgsmål som; hvordan tænker du bedst? hvordan opfatter du dig selv som organisationsmedlem? på hvilket grundlag kan du bedst lede dig selv, så friheden, ansvaret og din integritet mest muligt kommer i spil? Protreptikken fokuserer således på at udforske de begrebslige antagelser der ligger til grund for, hvorfor man f.eks. forekommer umotiveret, træg, uinspireret mm. (Gørtz, 2010, s.81). Pointen er, at protreptikken søger at skabe et frugtbart værktøjsresevoir af refleksionsfremmende og udviklingskritisk art, for så vidt det handler om at støtte organisationsmedlemmer i at tage sit personlige lederskab og selvskabende ledelse alvorligt. Endvidere er protreptikken optaget af, at støtte organisationsmedlemmer til at fungere i og med paradokser og støtte organisationsmedlemmer i at træffe valg og dermed give sig selv afgørende betydning i forhold til at frembringe egne lommer af sandhedsliv i praksis. Kort og godt er protreptikken optaget af, at 7

8 få organisationsmedlemmer til proaktivt at forholde sig til sig selv, være sig selv, og ligefrem vende skepsis og kynisme til langt mere produktivitetsfremmende faktorer som inderlighed og alvor (Gørtz, 2010, s.81-82). Lederskabspointer: Protreptisk lederskab coacher medarbejderne til at kunne konstruere holdbare argumenter og være i stand til at reflektere over samt håndtere individuelle og samarbejdsmæssige udfordringer og paradokser. Protreptisk lederskab coacher medarbejdernes i forhold til deres selvledelseskapacitet gennem at fremme medarbejdernes oplevelse af, at kunne begribe, håndtere og skabe værdifuld betydning i og med egne værdier og antagelser. Protreptisk lederskab coacher medarbejderne til, at kunne håndtere at være et sted, hvor der ikke findes klare kriterier for, hvad der er gode og dårlige argumenter og handlinger uden at medarbejderen taber en fornemmelse for sit eget selvledende potentiale. Protreptisk lederskab tager medarbejdernes hele livssituation alvorligt og coacher med henblik på at fremme medarbejdernes kompetence til at handle i øjeblikkets paradoks og flertydighed (Gørtz, 2010, s.84). Eventualerne i protreptisk coaching og deres grundstemninger Metaforen majeutik (jordemoderkunst) bruges om den særlige mentale fødselshjælp, der kan opstå mellem lederen som forløser og den forløste. Da en protreptisk coachingsamtale altid sker med noget større for øje (organisationens horisont) vil temabestemmelsen således være kontekststyret og asymmetrisk. I den protreptiske coachingsamtale er det støttende stillads årvågenhed mod 6 eventualer, som er principper for den måde hvorpå protreptikken ispilsættes i samtalen (Kirkeby, 2008, s.60). Eventuale kommer af eventum, som betyder begivenhed. Eventualerne består af en række indstillinger og grundstemninger, som den gode protreptiske coachende samtale skabes i og med. Ordentlighed (heterotelos) Protreptikeren må give slip på magten i dialogen Man skal turde give sig hen til et sted, hvor man ikke før har været for at opdage, hvad der så sker. Man kan ikke beregne de ord, eller den forståelse som den anden udtrykker. Når den anden er et mål i sig selv(humanisme), må man forlade sin egen opfattelse og give sig hen til den anden. Dette første eventuale tematiserer den positive kraft, der udspringer af protreptikerens erkendelse af sin magtesløshed. Det handler om, at protreptikeren skelner mellem det, der er i hans/hendes magt, og det, der ikke er det. Her er de positive grundstemninger undren og troen på forvandling. Undren dækker over benovelse og ærefrygt på den ene side, og uærbødig indsigtsbegær på den anden side. Skabelse dækker troen på, at menneskets vilkår kan forvandles. De negative grundstemninger er afmagt, apati, vrede og bitterhed. Redelighed (synkatathesis) Protreptikeren må være kritisk årvågen og åben på samme tid Den protreptiske leder er på samme tid lydhør og dømmende. Det er som et Janushoved hvor man har to perspektiver samtidigt. En mellemposition mellem at være totalt åben og opmærksom på det, der bliver sagt med en kritisk og konfronterende lytning. I dette andet eventuale skinner det 8

9 igennem, at protreptikeren er i stand til at anerkende den anden som et menneske med en mening og ret til at have den. Når denne mening er fremført, er det for protreptikeren vigtigt at tilkendegive hvis meningen opleves kritisabel. Dette er jo en meget anderledes position end i traditionel coaching og det er her at protreptikken sprænger den traditionelle coachinggenre ved at indføre et kritisk perspektiv på det sagte. Her er de positive grundstemninger autonomi, myndighed og alvor. De negative grundstemninger er angsten, der i sig selv indeholder fortvivlelse og håbløshed. Generøsitet (katafygé) Protreptikerens fornemmelse for processens dramaturgi og timing Det tredje eventuale handler om protreptikerens evne i dialogen er at underlægge sig den andens virkelighedsfortolkninger, at give sig hen til den anden og være opmærksom på det narrative drama, der udspiller sig i denne uforudsigelige sammenbundethed med den anden. I denne underlæggelse bevarer protreptikeren sansen for, hvornår nok er nok og genererer næste skridt i samtalen. Det er evnen til at beherske pausen og have fornemmelse for processens dramaturgi. Altså fornemmelsen for timingen i processen, der altid forholder sig til den andens mentale tempo. Her er de positive grundstemninger kærlighed og solidaritet. De negative grundstemninger er magtvilje med den tilhørende egoisme, selvtilstrækkelighed og selvretfærdighed. Varsom formingsvilje (lepsis) Protreptikerens bevidsthed om at egen blotte tilstedeværelse former processen Det fjerde eventuale er protreptikerens kapacitet til at modtage tiden fra den anden som en gave. En stærk nærhedsoplevelse hvor interaktionen mellem protreptikeren og den anden bevirker en vekselvirkning mellem svarende og spørgende positioner. Der formes hypoteser, tanker, spørgsmål i vekselvirkning med udforskende svar i dialogen. Den protreptiske coach stiller sig ikke kun til rådighed med sine spørgsmål og lytten men også med sin krop og sin person, som er med til at genere spørgsmål og svar. Protreptikerens blotte tilstedeværelse er den udfordrende forskel, der gør en forskel i samtalen. Her er de positive grundstemninger taknemmeligheden, glæden og de tilhørende stemninger; lettelse, munterhed og spørgefuldhed. De negative grundstemninger er ligegyldighed og fornægtelse. Opmærksomhed (prosoché) Protreptikerens evne til at være opmærksom og gøre det overraskende Det femte eventuale er opmærksomheden. Dette er en kompleks position som de andre, hvor man i en samtidighed både søger og leder i intens opmærksomhed på opmærksomheden. Protreptikeren er på én gang i stand til; at være opmærksom på sig selv, at være opmærksom på den anden; at være opmærksom på det, der sker, i begivenheden, at turde vække opmærksomhed (meta-opmærksomhed). Dette er refleksionens masterclass og en skærpelse af den meningsskabende lederkompetence med det væsentlige for øje og hjerte. Alle antenner er slået til og protreptikeren søger uden at foregribe. Her er de positive grundstemninger nærhed, lydhørhed, inspiration og intuition. De negative grundstemninger er foregribelsens og fordommenes reaktive mønstergenkendelse. Anstændighed (ergon) 9

10 Protreptikerens evne til at lede og fuldføre processen Det sjette eventuale er protreptikerens vilje til at forvalte magten og påtage sig ansvaret for rollen og viser hen til protreptikerens evne til at fuldføre værket ved at modtage sig selv fra det arkimediske punkt, fra begivenheden selv som om man kunne være en anden. Det svarer til at man kan konstruere resultatet fra et punkt uden for sig selv og opdage den røde tråd. Her er de positive grundstemninger modet og kampviljen, der indeholder selvovervindelsen og entusiasme. Ovenstående seks eventualer viser os hvor vigtigt det er at finde kongevejen gennem den anden til at ære sig selv. Eventualerne er protreptikerens indstillingszone, hvor den anden selv finder dommen i den asymmetriske og spejlende samspilsproces og opdager de afgørende værdier i eksistensen. Det er ved at praktisere eventualerne, at protreptiske coachende samtaler fungerer. Aristoteles ( f.kr.) Idealet er det menneske, der altid gør, hvad han bør gøre, og gør det fordi han ønsker at gøre det Kontekstualisering af protreptikken i act2learn - Ledelse og HR Hvordan kan protreptikken omsættes i en act2learn-kontekst, hvor der arbejdes med ledernes læring på diplomuddannelsen? I den refleksive læring om lederens diskursiverede position og rolle er det et gennemgående tema i lederuddannelsen at arbejde med koblingen mellem magt og viden. Magten har mange ansigter og foregår mere eller mindre synligt, direkte, indirekte og relationelt. Den protreptiske lederskabsposition kan tilbyde sig som en filosofisk tilgang til at lave en refleksiv proces, hvor lederen kommer ind til de væsentlige værdier og begreber i organisationen og arbejdsliv. Det er som at mærke en åndelig gåsehud og opdage, hvilket værdisæt man har, hvorfor man har det, og hvor det kommer fra. Protreptikken er en art personlig og almen diskursanalyse for at finde ind til de værdimæssige guldkorn og opdage, at de også kommer udefra via udforskningen og sammensmeltningen med selve begivenheden. Inde og ude bliver ét. I act2learn er vores fyndord: sammen gør vi dig bedre og i en protreptisk kontekst ville dette kunne forstås som, at vi lærer gennem den anden. Vores læringsfilosofi er multiperspektivisk og anti-essentialistisk, hvilket betyder, at vi forlader forestillingen om objektive, universelle sandheder og konceptualisme. Vi forstår organisationer som sociale konstruktioner, der skabes og vedligeholdes i organisationsmedlemmers sproglige kommunikation. En grundlæggende forestilling i protreptikken er, at det vi fokuserer på og italesætter skaber vores virkelighed - og at der i princippet findes lige så mange versioner af virkeligheden som organisationsmedlemmer. Derfor interesserer vi os, lige som protreptikken, særligt for organisationsmedlemmernes mentale og begrebsmæssige konstruktioner og kommunikative relationer og de muligheder, der ligger heri for skabelse af nye perspektiver og nyttige handlemuligheder både for den enkelte og for organisationen som helhed (Læringsfilosofi i act2learn Ledelse & HR : 10

11 Vores konstruktionistiske antagelse er, at der ikke er noget, der er naturligt, men at vi alle er socialt konstruerede under traditioners paraplyer. Lederne er både konstituerede og konstruerende på mikro-, meso-, og makroniveauerne i forhold til deres funktioner. Vi har i act2learn meget fokus på en vekselvirkning mellem auditorium, laboratorium og eksperimentarium i undervisningsrummet. Dette betyder, at vi i en protreptisk kontekst inddrager forskellige kombinationer af eventualerne nævnt ovenfor i såvel oplæg som øvelser og lærende plenum. Det er en vigtig del af vores konsultative og didaktiske hverdag i interaktion med de studerende, at vi anerkender, at der ikke findes teoretiske sandheder men en række forskellige positioner, som vi kan undersøge på rejsen frem mod det refleksive og værdiorienterede lederliv. Et vigtigt perspektiv i act2learns arbejde med ledelsesperspektiverne er kontrasten mellem realismen og socialkontruktionismen. Protreptikeren stiller op som samtalepartner uanset, om det er en inkarneret positivist, der fortæller om verden derude som et objektivt fænomen, eller om det er en socialkonstruktionist, der definerer virkelighed som det, vi er enige om er virkeligt. Måske kunne vi tale om en slags protreptisk didaktik, som vi tilstræber i mødet med de studerende. Dialogerne i de læringsgrupper vi arbejder i og i de dialogiske øvelser vi har på act2learn tager ofte udgangspunkt i en refleksiv undersøgelse af produktionens domæne, æstetikkens og refleksionens domæne. Vores intention i læringsrummet er på protreptisk vis at sætte spørgsmålstegn ved det selvfølgelige (produktionens og æstetikkens domæne) og multiperspektivisk at få vendt det indlysende til alternative og generative tilgange. I disse domæner tager vi lederne på ordet og undersøger dels deres hverdagsrealisme, foretrukne handlemønstre i produktionens domæne. I domæneøvelserne fokuserer vi ligeledes på det som lederne er dvs. deres holdninger, deres relationer og deres værdier i æstetikkens domæne. Cirkulære spørgsmål bruges som oplukkere til en dybdeforståelse af de organisatorisk konstruerede missioner, visioner og værdier. I protreptisk forstand arbejder vi ofte med lederdilemmaer og evnen til at håndtere usikkerheden på et usikkert grundlag. At absorbere usikkerhed og træffe beslutninger i en organisatorisk kontekst kræver værdibevidsthed og refleksionskompetence. I undervisningen og i vejledningen af de studerende sprogliggøres sammenkædningen af de sociale logikker, de rationelle logikker og de politiske logikker. Disse koblinger mellem forskellige logikker, perspektiver, hypotetiske tilstande og scenariske kvantespring samt forskellige ledelsesarenaer konstrueres ved hjælp af refleksionens domæne. Anerkendende udforskning og den værdsættende samtale som en protreptisk kommunikationsform er en væsentlig position i act2learns læringsfilosofi. Vores refleksionsrejse og grænsekrydsning vil fortsætte i fremtidens emergente bølge. Litteratur Poula Helth og Ole Fogh Kirkeby (2007): Menneske og leder Bliv den du er. Børsens Forlag. Ole Fogh Kirkeby (2008): Intimteknologier, Coaching & Protreptik (Filosofisk Coaching). Forlaget Samfundslitteratur. Ole Fogh Kirkeby (2007): Det nye lederskab. Børsens Forlag. Ole Fogh Kirkeby (2008): Begivenhedsledelse og Handlekraft. Børsens Forlag Jens Larsen, Ole Fogh Kirkeby m.fl. (2008): Protreptik filosofisk coaching i ledelse. Forlaget Samfundslitteratur. 11

12 Kim Gørtz (2010): Filosofisk tænkning i coachpraktikken menneskesyn, teorihorisonter & kritiske applikationer. Ph.d.-afhandling. Danmarks Pædagogiske Universitet. Aarhus Universitet. Kim Gørtz (2008): Coaching for viderekomne find fremtidsudsigten i filosofiske forståelsesrammer. Forlaget Frydenlund. Kim Gørtz og Bo Heimann (2008): Værdier med mening et filosofisk opråb om etisk funderede værdiprocesser i erhvervslivet. Forlaget Frydenlund. 12

Det Protreptiske Lederskab

Det Protreptiske Lederskab 05- ledelse med filosofisk kant Det Protreptiske Lederskab NIELS JÆGERUM Lektor, Cand.mag. Ledelses- og organisationskonsulent UCN act2learn LEDELSE & HR, 2012 PETER LARSEN Lektor, sociolog, master i læring

Læs mere

Forord. Den protreptiske samtale hjælper den enkelte medarbejder og leder

Forord. Den protreptiske samtale hjælper den enkelte medarbejder og leder FORORD 7 Forord Som leder er det væsentligt at kunne reflektere over værdier på et meget højt plan, fordi det er med til at give overskud af mening og få mennesker til at tage ansvar. Ledelse handler meget

Læs mere

Protreptik. Protreptikken

Protreptik. Protreptikken Protreptik Protreptikken Klassiske græsk koncept for leder-uddannelser baseret på filosofisk grundlagsviden og dialogisk kapacitet gennem dialektik. Dyrket på executive academies 400 f.k. Grundlag for

Læs mere

DEN PROTREPTISKE SAMTALE

DEN PROTREPTISKE SAMTALE Maibritt Isberg Andersen DEN PROTREPTISKE SAMTALE din håndbog BOGANMELDELSE OG ET SMUGKIK I BOGEN BOGANMELDELSE AF FILOSOF KIM GØRTZ Maibritt Isberg Andersen bidrager med sin bog: Den protreptiske samtale

Læs mere

Rejseholdet d. 8. maj. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2012

Rejseholdet d. 8. maj. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2012 Rejseholdet d. 8. maj. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2012 Dagens sang Du kom med alt det der var dig Du kom med alt det der var dig og sprængte hver en spærret vej og hvilket forår blev det!

Læs mere

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d.

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d. Introduktion til systemisk tænkning & praksis Reinhard Stelter Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk Program til dagen 09.15 Kaffe og morgenbrød 09.30 Systemet mellem stabilitet og forandring Kort

Læs mere

Etik og ledelsesfilosofi

Etik og ledelsesfilosofi Etik og ledelsesfilosofi - når filosofi bliver til praksis Man bliver mere sikker men mindre skråsikker Et dialogisk foredrag DSR den 3. november 2010 Af Civilingeniør Master fra DPU (Filosofi og ledelse)

Læs mere

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde Netværket Interne Auditorer i Danmark Frederiksminde 21. marts 2012 Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Der sker forandringer i virksomheder Eksempler: re-organisering fyringer der bliver skrevet

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Cubions coachingprofil

Cubions coachingprofil Cubions coachingprofil Af Astrid Kilt Abstrakt Følgende er en artikel omkring Cubions coachingprofil, som er produktet af den gennemgribende undersøgelse, som Cubion fik foretaget i efteråret 2008. Artiklen

Læs mere

Den interaktive rejse imod fremtiden

Den interaktive rejse imod fremtiden I forandringens kastevinde Den interaktive rejse imod fremtiden Den bedste måde at forudsige fremtiden på er ved at skabe den Gitte Bennike og Anni Stavnskær Pedersen Lektorer i KOL ved Pædagogseminariet

Læs mere

At spotte og udvikle talenter. Ole Fogh Kirkeby

At spotte og udvikle talenter. Ole Fogh Kirkeby At spotte og udvikle talenter Ordet talent Via latin talentum fra græsk talanton, balance, vægt, pengesum af stor værdi Fra PIE *tel-, *tol- at løfte, at udholde, at tåle, at tolerere. tilbøjelighed, disposition,

Læs mere

SOCIAL KONSTRUKTION - ind i samtalen

SOCIAL KONSTRUKTION - ind i samtalen Kenneth & Mary Gerken (2005) SOCIAL KONSTRUKTION - ind i samtalen den 09-03-2012 kl. 8:31 Søren Moldrup side 1 af 5 sider 1. Dramaet i socialkonstruktionisme En dramatisk transformation finder sted i idéernes

Læs mere

Få mere ud af din lederuddannelse. KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth

Få mere ud af din lederuddannelse. KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth Få mere ud af din lederuddannelse KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth 1 2 Poula Helth: Ledelseskonsulent Coacher ledere Underviser i lederskab Skriver

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING COACHING SOM DEL AF DET MODERNE LEDERSKAB Netværk 1 INDLEDNING HVEM ER JEG? Life- og business coaching Overgade i Odense + ude på virksomheder HVAD JEG VIL PRÆSENTERE 1: Kort om life- og business-coaching

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Lederuddannelse i øjenhøjde

Lederuddannelse i øjenhøjde Lederuddannelse i øjenhøjde Strategisk arbejde med lederuddannelse i kommunerne og på lederuddannelserne Århus den 8. april 2013 Ledelseskonsulent og - forsker Poula Helth 1 Poula Helth: Ledelseskonsulent

Læs mere

Teori U en ramme for innovativ organisationsudvikling

Teori U en ramme for innovativ organisationsudvikling Teori U en ramme for innovativ organisationsudvikling Drop vanetænkning - Og giv plads til nyskabende handlinger Foreningsfællesskabet LIGEVÆRD, 11.nov. 2011 PROGRAM Oplæg om at løse nutidens problemer

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde Netværket Interne Auditorer i Danmark Frederiksminde 16. april 2013 Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Auditorers udfordringer? Hvad oplever du som dine største udfordringer ved at være intern

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil

Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil Interfolk, september 2009, 1. udgave 2 Indhold Om beskrivelsen af din

Læs mere

Greve Kommune. Forældreinddragelse. - Forældre som medspillere i inklusionsindsatsen. En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen

Greve Kommune. Forældreinddragelse. - Forældre som medspillere i inklusionsindsatsen. En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen Greve Kommune Forældreinddragelse - Forældre som medspillere i inklusionsindsatsen En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen Indhold Indhold...2 Hvorfor have fokus på forældresamarbejdet?...3 Relationen

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

KOLLEGIAL SUPERVISION OG SPARRING I UNIVERSITETSUNDERVISNINGEN

KOLLEGIAL SUPERVISION OG SPARRING I UNIVERSITETSUNDERVISNINGEN KOLLEGIAL SUPERVISION OG SPARRING I UNIVERSITETSUNDERVISNINGEN Adjunktpædagogikum Modul 1 22.10.2014 Karen Wistoft, professor, Ph.d., cand.pæd. Institut for Læring Ilisimatusarfik Formål At introducere

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen)

Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen) Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen) Man bliver mere sikker men mindre skråsikker Finansforbundet - November 2009 Af Civilingeniør Master fra DPU (Filosofi og ledelse) Forfatter til: Samtalebogen

Læs mere

Ledelse, der gør en forskel. Anette Kureer

Ledelse, der gør en forskel. Anette Kureer April, 2016 , Cand. psych. Har arbejdet i den offentlige forvaltning i 25 år - Heraf de seneste 15 som leder og forvaltningschef Things work out best for those who make the best of how things work out

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Tidsplan for Kommunikation

Tidsplan for Kommunikation Tidsplan for Kommunikation 09:00 Introduktion til AI og Værdsættende Samtale 09:45 Kaffepause 10:00 Gruppeinterview 11:00 Opsamling og spørgsmål 12:00 Frokost 14:00 Kommunikation og kropssprog 14:15 Øvelse

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

TRADITION OG NYBRUD HVORDAN FINDER VI BALANCEN?

TRADITION OG NYBRUD HVORDAN FINDER VI BALANCEN? TRADITION OG NYBRUD HVORDAN FINDER VI BALANCEN? TO LOGIKKER PRÆCISION ATTRAKTION DYNAMISK STRATEGIFORSTÅELSE Strategisk udvikling som noget omverdens orienteret og emergerende Strategi som noget dynamisk

Læs mere

Innovationskompetence

Innovationskompetence Innovationskompetence Innovation i skolen Når vi arbejder med innovation i grundskolen handler det om at tilrette en pædagogisk praksis, der kvalificerer eleverne til at skabe og omsætte nye idéer, handle

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Læring i teori og praksis

Læring i teori og praksis Læring i teori og praksis Modul 2 Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk 1 Program for dagen (Formiddag med eftermiddag med Helle Winther) kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kaffe og morgenbrød

Læs mere

Protreptik som svar på lederens udfordringer

Protreptik som svar på lederens udfordringer PROTREPTIK SOM SVAR PÅ LEDERENS UDFORDRINGER 13 Kapitel 1 Protreptik som svar på lederens udfordringer Den dannelse, der ligger i at have læst Sokrates og Platon, renæssanceforfattere som Rabelais og Montaigne

Læs mere

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole.

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer,

Læs mere

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan?

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? Indhold INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? 14 INDFØRING Filosofi 16 Filosofi spørgsmål og svar

Læs mere

Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen

Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen den 28/4-15 Præsentation af Mælkevejen Mælkevejen er en daginstitution i Frederikshavn Kommune for børn mellem 0 6 år. Vi ønsker først og fremmest, at

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

rationalitet Resultatorientering Forståelsesorientering Problematisering Instrumentel handling Meningsfuld handling Frigørende handling

rationalitet Resultatorientering Forståelsesorientering Problematisering Instrumentel handling Meningsfuld handling Frigørende handling Pædagogisk forandringskompetence - perspektiver på meningsfuld kompetenceudvikling i moderne daginstitutioner Louise Eltved Krogsgård Cand.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse,

Læs mere

Protreptik, og ledelsesbaseret coaching i et symmetrisk perspektiv

Protreptik, og ledelsesbaseret coaching i et symmetrisk perspektiv Protreptik, og ledelsesbaseret coaching i et symmetrisk perspektiv Af Ole Fogh Kirkeby Alle tegn i sol og måne tyder på, at det coachende lederskab i stigende grad vil blive en helt dominerende ledelsesform

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Velkommen til modul 4a af DOL modulet: Forandring udvikling og Innovation

Velkommen til modul 4a af DOL modulet: Forandring udvikling og Innovation Velkommen til modul 4a af DOL modulet: Forandring udvikling og Innovation Undervisere: Randi Juul-Olsen Dorte Venø Jakobsen Velkomst og sang Dagsorden for i dag Dagens program og logbøger Dobbeltcirkel

Læs mere

- Om at tale sig til rette

- Om at tale sig til rette - Om at tale sig til rette Af psykologerne Thomas Van Geuken & Farzin Farahmand - Psycces Tre ord, der sammen synes at udgøre en smuk harmoni: Medarbejder, Udvikling og Samtale. Det burde da ikke kunne

Læs mere

De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset

De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset V De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset e rv ste old Vestervold Hedevang Sønderallé é Sønderall H ed e v a ng Vores pædagogiske arbejde tager afsæt i Børneuniversets værdier, som er ansvarlighed anerkendelse

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

MENTALISÉR DIN KOLLEGA

MENTALISÉR DIN KOLLEGA MENTALISÉR DIN KOLLEGA (inspireret af Bevington & Fuggle, 2012) Formålet med værktøjet er: Dels at skabe et fast rum til refleksion i hverdagen for at understøtte personalets evne til at mentalisere. Dels

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

Erfaringer med pædagogisk ledelse og øget kvalitet i undervisningen. V/Jens Andersen University College Nordjylland(UCN) Act2learn.

Erfaringer med pædagogisk ledelse og øget kvalitet i undervisningen. V/Jens Andersen University College Nordjylland(UCN) Act2learn. SAMMEN GØR VI DIG BEDRE Erfaringer med pædagogisk ledelse og øget kvalitet i undervisningen. V/Jens Andersen University College Nordjylland(UCN) Act2learn. 1 Elevcentreret skoleledelse hvad kan Erhvervsskolen

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK.

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. UNDERVISERE PÅ FORLØBET Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. De to undervisere har sammen skrevet bogen Ledelse i kompleksitet - en introduktion

Læs mere

Janne Hedegaard Hansen. Aarhus Universitet

Janne Hedegaard Hansen. Aarhus Universitet Narrativ dokumentation Janne Hedegaard Hansen Ph.d., hd lektor lk Aarhus Universitet Formål: Dokumentation af eksisterende praksis Udvikling og kvalificering af praksis Videndeling Dokumentation Narrativ

Læs mere

Artikel. Hvad indebærer en professionel håndtering af samarbejdet? Faglige overvejelser og tilgange. Skrevet af Barbara Day, lektor, VIA UC

Artikel. Hvad indebærer en professionel håndtering af samarbejdet? Faglige overvejelser og tilgange. Skrevet af Barbara Day, lektor, VIA UC Artikel Hvad indebærer en professionel håndtering af samarbejdet? Faglige overvejelser og tilgange Skrevet af Barbara Day, lektor, VIA UC Det professionelle samarbejde med forældre til børn og unge med

Læs mere

Lektion 4: Indføring i etik. Diplom i Ledelse modul 7. Center for Diakoni og Ledelse. Tommy Kjær Lassen Tirsdag d.20.

Lektion 4: Indføring i etik. Diplom i Ledelse modul 7. Center for Diakoni og Ledelse. Tommy Kjær Lassen Tirsdag d.20. Lektion 4: Indføring i etik Diplom i Ledelse modul 7. Center for Diakoni og Ledelse Tommy Kjær Lassen Tirsdag d.20.august 10:00-12:30 Litteratur og tematikker Emne: Indføring i etik Litteratur Husted,

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Det brændende spørgsmål

Det brændende spørgsmål Det brændende spørgsmål Hvordan har vi trænet personalet på Kolding Sygehus, P3 i en dyb, rummelig og nærværende kommunikation med patienter, pårørende og kollegaer? Med det formål, at patienten, de pårørende

Læs mere

Coaching og ontologi

Coaching og ontologi KU d. 18.11.2009 Ved: Morten Ziethen Konsulent og ErhvervsPhd studerende Rambøll Attractor og Institut for filosofi og Idehistorie, AU 23 38 28 27 moz@attractor.dk Oplæggets overordnede spørgsmål: Hvor

Læs mere

Den dobbelte virkelighed

Den dobbelte virkelighed + 2015 - kurser 14. november Den dobbelte virkelighed Den dobbelte virkelighed 1 2 Dit sind Din bevidsthed Din eksistens +Velkommen til kurset Stifter og underviser Carsten Laursen Den dobbelte virkelighed

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

- Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede?

- Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede? Synopsis i Etik, Normativitet og Dannelse. Modul 4 kan. pæd. fil. DPU. AU. - Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede? 1 Indhold: Indledning side 3 Indhold

Læs mere

MINDRE MANAGEMENT, MERE KIERKEGAARD

MINDRE MANAGEMENT, MERE KIERKEGAARD Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk Kirstine Andersen MINDRE MANAGEMENT, MERE KIERKEGAARD 24 CITATER FRA KIERKEGAARD OG LEDELSE 1. Ledelse

Læs mere

Inklusion hvad er det? Oplæg v/ina Rathmann

Inklusion hvad er det? Oplæg v/ina Rathmann Inklusion hvad er det? Oplæg v/ina Rathmann Goddag, mit navn er og jeg arbejder.. Hvad optager dig lige nu hvad forventer du at få med her fra? Summepause Inklusion? Hvad tænker I? Inklusion Bevægelser

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

KREATIVITET - OG FILOSOFI

KREATIVITET - OG FILOSOFI P r o j e k t 2 01 2. 1 O k t. 1 2 fe b. 1 3 KREATIVITET - OG FILOSOFI Dagtilbuddet Riisvangen i samarbejde med Louise NabeNielsen Hvor skal vi hen? Opsamling - konklusioner Vidensdeling Evaluering Næste

Læs mere

At gøre værdier. SFO-ledere i Foreningen af Kristne Friskoler den 26. januar 2012 Lektor, cand. pæd. Peter Rod

At gøre værdier. SFO-ledere i Foreningen af Kristne Friskoler den 26. januar 2012 Lektor, cand. pæd. Peter Rod At gøre værdier SFO-ledere i Foreningen af Kristne Friskoler den 26. januar 2012 Lektor, cand. pæd. Peter Rod Værdier i klubarbejdet Fortæl om en succesoplevelse fra klubben - hvor det lykkes at udvikle

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Arbejdsdag med ressourcepædagogerne Svendborg Kommune

Arbejdsdag med ressourcepædagogerne Svendborg Kommune Arbejdsdag med ressourcepædagogerne Svendborg Kommune Kommunikation der flytter andre, så de kan.. Torsdag den 17. september 2015 Jesper Loehr-Petersen, MacMann Berg. 1 Sådan er dagen tænkt.. Kommunikative

Læs mere

Grundlov FOR. Vanløse Skole

Grundlov FOR. Vanløse Skole Grundlov FOR Vanløse Skole 2 Hvorfor en Grundlov? - Grundloven er Vanløse Skoles DNA. Det er den man kan se, høre og mærke når man er en del af Vanløse Skole - hvad enten det er som elev, forældre eller

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Den skønne tænkning & Art-Spirit-Coaching

Den skønne tænkning & Art-Spirit-Coaching Den skønne tænkning & Art-Spirit-Coaching Vi har som mennesker ikke kun mulighed for at gøre logiske erkendelser, men kan også gøre den anden form for erkendelse, som Baumgarten gav navnet sensitiv erkendelse.

Læs mere

At udfolde fortællinger. Gennem interview

At udfolde fortællinger. Gennem interview At udfolde fortællinger Gennem interview Program 14.00 Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20 Oplæg 15.00 Pause 15.20 Øvelse runde 1 15.55 Øvelse runde 2 16.30 Fælles opsamling 16.50 Opgave

Læs mere

U teori Af Pia Torreck, UPTION

U teori Af Pia Torreck, UPTION U teori Af Pia Torreck, UPTION Et filosofisk bud på ny lederadfærd Det indre øjeblik, hvor store ledelsesbedrifter bliver født Find din mission dit større formål En mental erkendelsesrejse at se med friske

Læs mere

Erhvervsfolk filosoferer de ved det bare ikke

Erhvervsfolk filosoferer de ved det bare ikke 28. FEBRUAR 2016 THOMAS RYAN JENSEN Erhvervsfolk filosoferer de ved det bare ikke Erhvervsfilosofi i praksis: Benedikt var en italiensk munk, der levede 480-547. Han blev helgenkåret, fordi han lagde grunden

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

Et paradigmeskift? Mandag d. 26. september Oplæg til forældreaften God stil et paradigmeskift?

Et paradigmeskift? Mandag d. 26. september Oplæg til forældreaften God stil et paradigmeskift? Oplæg til forældreaften God stil et paradigmeskift? Arbejdet med Mobning og trivsel på Sabro-Korsvejskolen Et paradigmeskift? Mandag d. 26. september 2011 God stil som værdi og som metode Det sidste år

Læs mere

Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for

Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for begrænsninger Skolen Sputnik Blev igangsat i 1998 af Indre Nørrebro

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

LEDER. Viden og refleksion i evaluering af. pædagogisk praksis

LEDER. Viden og refleksion i evaluering af. pædagogisk praksis LEDER Viden og refleksion i evaluering af pædagogisk praksis NR. 5 MAJ 09 Lektor Maria Appel Nissen Aalborg universitet Artiklerne i dette nummer forholder sig på forskellig vis til den komplekse problemstilling,

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Anerkendende pædagogik Relationer og anerkendelse i praksis

Anerkendende pædagogik Relationer og anerkendelse i praksis Anerkendende pædagogik Relationer og anerkendelse i praksis LOS landsmøde 27. marts 2017 Først: En lille opvarmning Drøftelse to og to i 5 minutter Hvad er pædagogik? Hvad er anerkendelse? Og hvordan kan

Læs mere

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv?

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv? 2006 Autentisk lederskab Moderne lederskab handler i dag ligeså meget om, hvem du er, som hvad du har opnået. Vi mener, at medarbejdere motiveres af ledere, der tør være sig selv i rollen som leder. Det

Læs mere

Spørgeramme til beskrivelse af egen læringsprofil ved starten på dit højskoleophold

Spørgeramme til beskrivelse af egen læringsprofil ved starten på dit højskoleophold Spørgeramme til beskrivelse af egen læringsprofil ved starten på dit højskoleophold 2 HJV, 13. juli 2009, 2. udgave Indhold Om beskrivelsen af din læringsprofil... 3... 4 1.1 /autenticitet... 4 1.2 /autonomi...

Læs mere

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje 2005 Will-management er et halvårligt selvudviklingsforløb med fokus på anvendelse af den stærke, den gode og den intelligente vilje. I løbet af fire moduler

Læs mere