Uddannelsesvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesvejledning"

Transkript

1 Baggrund: De demografiske problemer Danmark i øjeblikket er på vej imod, med en voldsom stigning i antallet af ældre ikke erhvervsaktive i forhold til de erhvervsaktive aldersgrupper, fører i disse år til en lang række initiativer, som skal forøge arbejdsstyrken samt sikre at samme arbejdsstyrke har det uddannelsesniveau, der er påkrævet i et moderne vidensamfund. I aldersgruppen fra år, som er det område Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) giver vejledning til, giver disse initiativer sig blandt andet udslag i: I 2010/2015 skal profilmodeller vise at 85/95% af en ungdomsårgang vil gennemføre en ungdomsuddannelse inden de er fyldt 40 år. Fra 1/ indføres krav om at elever i 9. klasse, der skønnes at få særlige vanskeligheder ved overgangen til ungdomsuddannelserne, får bistand fra en mentor, der kan støtte eleven i udviklingen af personlige og faglige kompetencer." (vejledningsloven 5 stk 2) I Jobcenter Mors er der ligeledes stort fokus på de unge som enten ikke kommer i gang med en ungdomsuddannelse eller falder fra undervejs og dermed ender på kontanthjælp. I den forbindelse har Jobcenteret mulighed for at gå ind i en forebyggende indsats, mentorstøtte eller lignende. Det samme gælder for de unge, som har fået en uddannelse men har svært ved at holde sig fast på arbejdsmarkedet på grund af større eller mindre handicaps hvad enten de er af psykisk, fysisk eller social art. Der er således flere forskellige lovgivninger og arbejdsområder som uafhængigt af hinanden giver mulighed for at unge kan få hjælp til personlig støtte og vejledning, og der er disse initiativer vi ønsker at samle i dette mentorprojekt, for derigennem at skabe en mere helhedsorienteret tilgang såvel for de unge og for det personale, som administrerer disse forskellige ordninger. Det er vores forventning at denne helhedstænkning vil generere synergi, idet de forskellige områder, der kan bruge mentorstøtte ikke behøver at administrere hver sin ordning og at de fleste af disse områder ikke i sig selv har den nødvendige volumen til at sikre en tilstrækkelig høj faglig standard i mentoringarbejdet. Dermed lever dette mentorprojekt også op til Morsø kommunes vision om at sammen er vi bedst Aktuelle problemstillinger: Såfremt målsætningen om 95% skal nås, ligger løsningen ikke i at øge optaget på ungdomsud-dannelserne, idet 94% af en årgang på Mors i øjeblikket starter på en ungdomsuddannelse. Løsningen ligger i at mindske frafaldet, som har været støt stigende på Mors i de sidste tre år. I den forbindelse har Undervisningsministeriet kørt 7 mentorforsøgsprojekter rundt om i landet, og evalueringen af disse viser at mentorstøtte til unge frafaldstruede har en fastholdelsesprocent på 80% Når unge afbryder en ungdomsuddannelse har de tre muligheder: De kan starte på en anden uddannelse såfremt denne uddannelse har løbende optag, de kan få ufaglært arbejde eller de kan gå på kontanthjælp. De unge afklarer disse muligheder med hjælp fra jobcenterets visitator/sagsbehandler og UU-vejlederen. Men kigger man på de unge, som modtager kontanthjælp er der en klar overvægt af unge med en afbrudt ungdomsuddannelse. En intern undersøgelse i Jobcenter Mors af skolebaggrunden for 110 unge mellem 18 og 25 år, som har været i kontakt med kontanthjælp-ssystemet i perioden maj 2006 til maj 2007 viser at: Ca. 9 % af alle årige har været på kontanthjælp i perioden (93 ud af 1081 personer)

2 Af disse 93 unge har 14 gennemført en ungdomsuddannelse og de resterende 79 har enten ikke påbegyndt eller ikke fuldført en ungdomsuddannelse. Sammenholder man det med at ca 75% af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse så betyder det at: Ca 30% af de unge uden uddannelse kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet Ca. 2% af de unge med uddannelse kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet Den sidste problemstilling ligger i at unge, der kun har klaret sig igennem en ungdomsuddannelse p.g.a personlig støtte i visse tilfælde må forventes at få svært ved at bide sig fast på arbejdsmarkedet, der vil derfor være behov for at mentorstøtten fortsætter indtil den unge har et sikkert fodfæste i sit arbejdsliv. Dette kan både gøres internt på arbejdspladsen, men i små virksomheder kan det være vanskeligt at rekrutere mentorer netop fordi personalegruppen er så lille og her kan der være behov for at trække på en etableret mentorordning i forbindelse med jobcenteret.

3 Projektbeskrivelse: VAU-projektet tænkes i det første år som et forsøgsprojekt i Jobcenter/UU. I løbet af dette år vil der blive indsamlet data til dokumentation af projektets virkninger, I det første år forventes projektet at have et omfang svarende til 1 fuldtidsstilling. Den optimale normering afgøres af projektets evaluering Af undervisningsministeriets evalueringsrapport for de 7 mentorprojekter fremgår det at: På tværs af projekterne er det erfaringen, at den organisatoriske placering af den overordnede styring skal ligge hos UU. I interviewene med projektledere, mentorer og repræsentanter for uddannelsesinstitutionerne bliver det således påpeget, at styringen af mentorordningen ligger i en naturlig forlængelse af de opgaver, som UU-centeret løser i forvejen, men herudover også at forankringen af ordningen hos UU-centeret vil sikre ordningens integritet Den ansatte mentor (som herefter vil blive kaldt en guide med henholdsvis ordet suddannelse- eller arbejds- foranstillet) vi derfor være ansat i UU som vejleder og derfor også underlagt UU s ledelse, ligesom økonomien i projektet vil blive styret af UU. Som udgangspunkt vil guiden have fast tjenestested i UU I det følgende afsnit vil VAU-guidens funktioner blive kort beskrevet: Uddannelsesguidens opgaver: Praktisk og konkret støtte til unge, der ikke møder på ungdomsuddannelsen eller ikke kan klare lektier, madpakke-smøring, personlig hygiejne eller lign. Det kan f.eks være i form af morgenvækning, lektiehjælp på skolen, hjælp til tøjvask osv Støtte til unge som har behov for en betydende voksen til at diskutere deres livsituation med, hvad enten det nu drejer sig om uddannelse eller fritidsaktiviteter. Netværksaktiviteter, som kan hjælpe udsatte unge til at blive en del af et betydende netværk af unge, hvad enten det er for skabe kontakt til rollemodeller, eller for at etablere kontakt mellem unge med samme problematikker. Det er vigtigt at Uddannelsesguiden ikke træder i stedet for den støtte som uddannelsesinstitutionen er forpligtet til at give unge med vanskelige vilkår. Uddannelsesguiden skal ses som et uafhængigt supplement til disse støtteordninger. Arbejdsguidens opgaver: Støtte til unge som har svært ved at falde til på arbejdspladsen, og finde ind i en god rytme i forhold til de løsere rammer den unge måske har været vant til under sin ungdomsuddannelse. Støtte til unge som har behov for en betydende voksen til at diskutere deres livsituation med, hvad enten det nu drejer sig om uddannelse eller fritidsaktiviteter. Netværksaktiviteter så den unge har tilknytning til betydende netværk. Det er i den forbindelse oplagt at disse unge indgår i uddannelsesnetværket som rollemodeller i det omfang de er i stand til det. Projektforløb:

4 Marts/april 2008: Færdiggørelse af projektbeskrivelse i samarbejde Jobcenter Maj/juni 2008: Ansættelsesprocedure med ansættelse fra 1/ Januar 2009: Midtvejsevaluering Juli 2009: Projektafslutning/evaluering Økonomi: Projektet har opnået støtte fra det lokale beskæftigelsesråd (LBR) på kr under forudsætning af projektstart 1/8 og at det samlede projekt gennemføres.de resterende financieres af UU og jobcenteret i fælleskabvia overførte midler fra 2007 og en ekstrabevilling på i 2008 og i Samlet ser financieringsforslaget således ud: LBR ,- Jobcenter ,- UU Mors ,- I alt ,- Udgifterne til netværksaktiviteter, kørsel og lign. påhviler UU såfremt det ikke kan indeholdes i ovenstående financieringsmodel. Succeskriterier: Projektet evalueres ud fra flg. succeskriterier: Antallet af frafald fra ungdomsuddannelserne mindskes Fastholdelsen på arbejdsmarkedet forbedres Deltagere i projektet oplever større glæde ved at gå i skole/uddannelse/arbejde Deltagerne oplever en forbedret netværkstilknytning. De to første kriterier er umiddelbart målbare via talmateriale fra henholdsvis UU og Jobcenter De sidste to kriterier afdækkes via brugerundersøgelser udarbejdet af UU.

5

6 ERROR: undefined OFFENDING COMMAND: STACK:

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

1. års evaluering af funktionen uddannelsesguide i Vejen Kommune

1. års evaluering af funktionen uddannelsesguide i Vejen Kommune 1. års evaluering af funktionen uddannelsesguide i Vejen Kommune Oversigt: 1. Baggrund for stillingen 2. Uddannelsesguide i praksis 3. Placeringen dels i Jobcenter og dels i UU Vejen 4. Resultater 5. Cases

Læs mere

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES Finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING BOLIGSOCIALE LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING BOLIGSOCIALE LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING BOLIGSOCIALE LEKTIECAFÉER En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder Boligsociale lektiecaféer En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS AFBRUD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS 2012 RAPPORTEN OMFATTER PERIODEN 1.8. 2011 31.7. 2012. JOB&UDDANNELSE, UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, JOBCENTER AARHUS. APRIL 2013. 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen egu Erhvervsgrunduddannelsen - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Til vejledere og sagsbehandlere, der skal rådgive og vejlede unge om egu Få mere at vide om egu på: www.egu.dk www.kl.dk/egu

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Januar 2013. Aldrig mere fængsel

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Januar 2013. Aldrig mere fængsel Aldrig mere fængsel Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte Januar 2013 1 Indholdsfortegnelse Aldrig mere fængsel Indledning 3 Baggrunden for projektet... 3 Læsevejledning...

Læs mere

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU)

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Juni 2009 ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) INDHOLD 1. Konklusion

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Februar 2013. Aldrig mere fængsel

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Februar 2013. Aldrig mere fængsel Aldrig mere fængsel Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte Februar 2013 1 Resumé og anbefalinger De unge korttidsdømte er naturligvis meget forskellige, men fælles for de fleste

Læs mere

2.1 Definition af gruppen... 4. 2.2 Statistik... 5. 2.3 Fiktive cases... 8. 2. 4 Opsamling... 9. 3.1 Formål... 10

2.1 Definition af gruppen... 4. 2.2 Statistik... 5. 2.3 Fiktive cases... 8. 2. 4 Opsamling... 9. 3.1 Formål... 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Målgruppebeskrivelse... 4 2.1 Definition af gruppen... 4 2.2 Statistik... 5 2.3 Fiktive cases... 8 2. 4 Opsamling... 9 3. Projektets formål og interventionslogik... 10 3.1

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde Unge på kanten af Uddannelsessystemet - Metoder og virkning af relationsbaseret

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

Vidensopsamling. ledige unge under 30 år. eksisterende viden om. Januar 2011

Vidensopsamling. ledige unge under 30 år. eksisterende viden om. Januar 2011 Januar 2011 Vidensopsamling eksisterende viden om ledige unge under 30 år Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Vidensopsamling Eksisterende viden om ledige

Læs mere