Ansøgning om støtte. Seniorkorpset - et lokalforankret korps af frivillige som støtter udsatte unge i uddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om støtte. Seniorkorpset - et lokalforankret korps af frivillige som støtter udsatte unge i uddannelse"

Transkript

1 Ansøgning om støtte Fra Det Lokale Beskæftigelsesråd Norddjurs til projekt: Seniorkorpset - et lokalforankret korps af frivillige som støtter udsatte unge i uddannelse

2 Til det Lokale Beskæftigelsesråd Et af Arbejdsmarkedsstyrelsens indsatsområder for 2009 er en: Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse. Vi håber, at I vil støtte op om dette spændende og innovative projekt, som involverer frivillige borgere i kommunen i indsatsen med at hjælpe jeres udsatte unge til at få en uddannelse eller et job. Med venlig hilsen Tom Th. Pedersen Side 2 af 19

3 1. Administrationsoplysninger 1.1 Ansøger 1.2 Evt. Samarbejdspartnere 1.3 Projektansvarlig 1.4 Kontaktperson 1.5 Økonomiansvarlig 1.6 Revisor 1.7 Betalingsforbindelse 1.8 CVR nr. 1.9 Projektudgifter, der søges om 1.10 Projektperiode 2. Projektbeskrivelse 2.1 Projektnavn 2.2 Formål med projektet 2.3 Baggrund for projektet 2.4 Målgruppe 2.5 Indhold og metoder 2.6 Tidsplan 2.7 Effekt og resultatmål 2.8 Forandring og fremtidsperspektiv 2.9 Formidling 2.10 Resumé 3. Opfølgning og evaluering 3.1 Opfølgning 3.2 Evaluering 4. Udgiftsbudget 4.1 Løn (projektkoordinator) 4.2 Undervisning af mentorer 4.3 Formidling (informationsmateriale, konferencer m.v.) 4.4. Evaluering og forankring 4.5 Administration og kontorhold 4.6 Telefon og taletidskort 4.7 Revision 4.8 Moms 5. MENTOR company 5.1 MENTOR company 5.2 Underskrift Side 3 af 19

4 1. ADMINISTRATIONSOPLYSNINGER 1.1 Ansøger: MENTOR company A/S 1.2 Eventuelle samarbejdspartnere: Jobcenteret, UU-centeret, Uddannelsesinstitutioner, skoler, produktionsskoler, samt øvrige lokale projekter som arbejder med unge. 1.3 Projektansvarlig: Tom Thinggaard Pedersen 1.4 Kontaktperson: Tom Thinggaard Pedersen 1.5 Økonomiansvarlig: Christian Hingelberg Hangaard 1.6 Revisor: Beierholm Århus Guldsmedgade Århus C Telefon Betalingsforbindelse: Den Danske Bank, Århus Reg Kontonr CVR Nr.: Side 4 af 19

5 1.9 Projektudgifter, der søges om: Antal mentorer Ansøgning 2009 Ansøgning 2010 Ansøgning i alt I hvilket tidsrum forventes projektet at blive gennemført? 20. juni december2010 (+/ mdr.) 2. PROJEKTBESKRIVELSE 2.1 Projektnavn: Seniorkorpset 2.2 Formål med projektet: At etablere en lokal forening af frivillige seniorer (50+), der støtter kommunens udsatte unge mellem 17¾-25 år til at få en ungdomsuddannelse eller et job. 2.3 Baggrund for projektet: Nye tal fra Undervisningsministeriet viser, at under 80 procent af de unge i 2006 fik en ungdomsuddannelse. Det er ikke alene ét procentpoint mindre end året før, hvor 81 procent fik en ungdomsuddannelse, det går også stik imod målet om, at 95 procent af alle unge i 2015 skal have en ungdomsuddannelse i rygsækken. Samfundsmæssige ressourcer går tabt ved, at mange unge ikke får gennemført en uddannelse og dermed risikerer at have svært ved at opnå fodfæste på arbejdsmarkedet. Det Lokale Beskæftigelsesråd kan med dette innovative projekt bidrage væsentligt til at nå dette ambitiøse mål i kommunen. 2.4 Målgruppe/målgrupper: I projektperioden ca unge kvinder og mænd mellem 17¾-25 år, som endnu ikke er startet på eller har gennemført en ungdomsuddannelse eller har et job. Målgruppen er kendetegnende med: Fravær, mistrivsel, manglende støtte i sin faglig og sociale udvikling hjemmefra Frafaldstruede i forhold til skole, uddannelse eller job Side 5 af 19

6 I fare for ikke at påbegynde en uddannelse Sociale, personlige og faglige vanskeligheder Misbrugsproblemer Psykisk sårbare Unge forældre Der er kriminelle og kriminalitetstruede Der er fængslede/ nyligt løsladte Der af den ene eller anden grund ikke har været en positiv voksen rollemodel Som ikke har nogen praktikplads eller job 2.5 Indhold og metode: UU-centret og/eller jobcentret visiterer unge til projektet. Seniorkorpsets frivillige medlemmer kaldes mentorer. Mentorerne findes ved annoncering i den lokale dagspresse. Mentorerne er modne personer som har kendskab til ungegruppen. Der arrangeres et møde på UU-centret hvor den unge og dennes mentor mødes første gang med en UU-konsulent som bisidder. Der indgås en samarbejdsaftale og en forventningsafstemning. Mentor forpligter sig til at yde støtte i min. fire timer om måneden pr. ung i ca. 6 mdr. Forløbet kan forlænges hvis begge parter er indstillet på dette. Funktionsbeskrivelse for mentorer i seniorkorpset Mentors primære funktion er at støtte og vejlede den unge med henblik på at opnå en stabil ungdomstilværelse og blive i stand til at starte på og fastholde en uddannelse. Sekundært at hjælpe den unge i job. Konkret indebærer det, at mentor har fokus på følgende forhold: Hjælpe de unge, således at de opnår de samme basale livsfærdigheder som ikke sårbare unge, hvilket betyder, at de er i stand til bo selv, købe ind, lave mad, gøre rent, sørge for egen hygiejne eller rent tøj, håndtere deres økonomi m.v. For de unge, som bor hjemme består basale livsfærdigheder i, at den unge aktivt kan tage del i fælles rengøring, madlavning, indkøb, tøjvask, kan klare sin økonomi m.v Hjælpe den unge med at opnå stabile boligforhold (på egen hånd, sammen med familie/plejefamilie eller i beskyttet boform) Hjælpe den unge med at opnå/fastholde en stabil og struktureret hverdag, hvilket bl.a. indbefatter at komme op om morgenen, overholde aftaler og forpligtigelser, planlægge aktiviteter mv. Side 6 af 19

7 Støtte de unge i at få etableret stabile relationer til deres forældre og/eller anden familie samt medvirke til, at de unge forbedrer deres relationer til venner og andre netværkspersoner eller etablerer nye positive relationer. Støtte de unge i at opnå personlige og sociale kompetencer og udvise en adfærd, der gør, at de kan fungere i en uddannelse eller på en arbejdsplads Medvirke til at reducere misbrug, kriminalitet eller selvskadende adfærd blandt de unge Støtte de unge i at færdiggøre deres skolegang, starte på en uddannelse og fastholde denne. Støtte unge over 18 år i at opnå en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet, bl.a. gennem tæt samarbejde med UU-Centret og Jobcentret For at kunne varetage mentorfunktionen professionelt, er det vigtigt at alle de frivillige gennemgår et basiskursus på to dage. Desuden får mentorerne et tilbud om at mødes med mentorkolleger min. hvert kvartal. Her kan de udveksle erfaringer og tilegne sig yderligere viden om de unge og deres egen funktion. Alle frivillige mentorer skal aflevere en uplettet straffe- og børneattest. 2.6 Tidsplan: Dag 1: Straks efter tilsagn om støtte kontaktes samarbejdspartnerne (Se punkt 1.2) for at organisere samarbejdet. Uge 1: Der annonceres lokalt efter frivillige mentorer til Seniorkorpset. Måned 1: Alle frivillige mentorer uddannes. Foreningen Seniorkorpset etableres og en bestyrelse udvælges. Måned 2-17: UU-centret tilbyder udsatte unge en mentor. Hvert kvartal: Alle mentorer indkaldes til erfarings- og netværksmøder hvor de udveksler erfaringer med andre mentorer, samt tilegne sig mere viden om målgruppen. Temaerne for netværksmøderne kan være: Psykiske lidelser, misbrug, kriminalitetsforebyggende indsatser m.m. Måned 12: Midtvejsevaluering Måned 17: Slutevaluering Side 7 af 19

8 2.7 Effekt og resultatmål: Delmål 1. De unge fastholder en stabil og struktureret hverdag. For at fastholde en uddannelse eller et job skal den unge kunne opretholde en struktureret hverdag. Det betyder, at vedkommende er i stand til at komme op om morgenen, overholde aftaler, planlægge aktiviteter i løbet af dagen eller ugen, have overblik over sine aktiviteter overskue eventuelle støttefunktioner og aktiveringstilbud m.v. Det er målet, at 60 % af deltagerne i projektforløbet opnår kompetencer, der gør, at de kan opretholde en stabil og struktureret hverdag. Delmål 2. De unge udvikler en stabil relation til familie og netværk Der arbejdes i projektet på, at de unge får etableret stabile relationer til deres forældre og/eller anden familie, så disse kan støtte den unge i at fastholde en uddannelse eller et arbejde. Desuden vil mentoren aktivt medvirke til, at den unge forbedrer sine relationer til venner og andre netværkspersoner, eller formår at etablere nye positive relationer.. Det er målet, at 95 % af deltagerne i projektforløbet forbedrer deres relationer til familie eller stabiliserer og udvider deres netværk. Delmål 3. De unge har personlige kompetencer og udviser en adfærd, der gør, at de kan fungere i en uddannelse eller på en arbejdsplads. Det stiller krav til de personlige kompetencer og adfærd at fungere i en uddannelse eller på en arbejdsplads. Det er for eksempel nødvendigt, at kunne indgå i et teamwork, planlægge, overholde aftaler, møde til tiden, huske de uskrevne regler m.v. I projektet fokuseres der på, at unge tilegner sig disse kompetencer, og at mentorer understøtter en positiv udvikling hos den unge på dette område Det er målet, at 60% af deltagerne i projektforløbet udvikler personlige kompetencer og adfærd, der gør dem i stand til at starte og fastholde en uddannelse eller et job. Delmål 4. De unge undgår misbrug, kriminalitet og selvskadende adfærd. Det forventes, at et mentorforløb medvirker til en reduktion af misbrug, kriminalitet, eller selvskadende adfærd blandt de unge. Det er dog ikke realistisk at forvente en 100 % nedgang, da både misbrug, kriminalitet og selvskadende adfærd er yderst komplekse problemstillinger, der kræver en intensiv indsats på flere fronter. Det forventes dog, at mentorordningen kan medvirke til, at der sker et fald i kriminalitet, misbrug eller selvskadende adfærd på 60% blandt de unge. Delmål 5. De unge starter og fastholder skolegang, ungdomsuddannelse, lærlingeuddannelse eller praktikforløb En meget vigtig opgave for mentorerne er at støtte unge i at færdiggøre deres skolegang eller starte på en uddannelse og fastholde denne. Side 8 af 19

9 Ved projektets afslutning forventes det, at 70 % af de unge er i gang med skole, under uddannelse, i praktikforløb eller har en lærlingeuddannelse, eller har fået job og at de har fastholdt dette i 2 måneder eller mere. Delmål 6. De unge opnår de samme basale livsfærdigheder som ikke sårbare unge. At unge der deltager i projektet opnår de samme basale livsfærdigheder som ikke sårbare unge betyder, at vedkommende kan bo selv, købe ind, lave mad, gøre rent, sørge for egen hygiejne eller rent tøj, håndtere sin økonomi m.v. For unge, der bor hjemme består basale livsfærdigheder i, at den unge aktivt kan tage del i fælles rengøring, madlavning, indkøb, tøjvask, kan klare sin økonomi m.v. Det er målet, at 60% af deltagerne over 18 år i projektforløbet udvikler disse færdigheder. Delmål 7. De unge opnår en stabil boligsituation. For at kunne fastholde skolegang, uddannelse eller et job må unge have stabile boligforhold. Det kan omfatte at bo på egen hånd (lejlighed, værelse, kollegium, m.v.) sammen med familie/plejefamilie eller i beskyttet boform. En del af mentorordningens opgave er, at hjælpe unge til at opnå stabile boligforhold. Det er målet, at 60% af deltagerne over 18 år i projektforløbet opnår stabile boligforhold. Delmål 8. Unge over 18 opnår en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. I projektet er der fokus på, at unge over 18 år, der ikke er motiveret for en ungdomsuddannelse, opnår en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. For denne gruppe lægges der vægt på et tæt samarbejde mellem UU-center og kommunens jobcenter, der sigter på at de unge kommer i job og fastholder dette. Mentorer for denne gruppe unge, understøtter disse initiativer, og kan som privatperson medvirke til at åbne døre til virksomheder og skabe nyttige kontakter for unge. Ved projektets afslutning forventes det at 60 % af de unge over 18 år, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse, har en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. For at sikre at dette delmål er accepteret og realistisk arbejder mentorerne ud fra en målsætning, som er defineret i samarbejde med den unge. Ud fra dette arbejdes hen imod delmål, der bidrager til at tydeliggøre de opnåede resultater og dermed give motivation til at fortsætte og udvikle sig yderligere Status og procesmåling af ovenstående delmål. Status på delmålene opgøres ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse. Der foretages en samlet vurdering ved projektstart, midtvejs og når projektet afsluttes Det er planen, at mentorforløbene varer mellem 3 og 6 måneder. Der kan i enkelte tilfælde være tale om længerevarende forløb. Til måling af den unges fremskridt i forhold til de enkelte delmål anvendes "udviklingsprofilen", et evalueringsredskab, der kan identificere de fremskridt den unge gør i forhold til de fastsatte delmål, og egne målsætninger. Dette redskab kan anvendes Side 9 af 19

10 af mentor og mentee, som udgangspunkt for dialog, og dokumenterer samtidig den enkelte unges udvikling over tid. Der etableres tre former for dokumentation af projektets mål og resultater: En statusevurdering, der dokumenterer opnåelse af projektets mål og delmål midtvejs og ved afslutningen af projektet. En udviklingsprofil, der synliggør udviklingen i de unges situation før, under og efter mentorforløbet i forhold til delmålene, og de unges egne målsætninger. En helhedsvurdering af mentorforløbet, der dokumentere hvilken betydning metorordningen har haft for de unge, og hvad mentorerne har fået ud af forløbet. Side 10 af 19

11 Figur 1. Dokumentation af mål og resultater Statusvurdering og udviklingsprofilen bygger på en vurdering af en række faktorer, der omfatter den unges hverdag, boligsituation, netværk og relationer, kompetencer og formelle færdigheder. En grundlæggende antagelse i de to vurderinger er, at en række basale forhold i de unges tilværelse skal være på plads og stabile, og at de skal besidde en række personlige, sociale og faglige kompetencer, før det er realistisk at forvente, at de kan fastholde skole, uddannelse eller job. Desuden antages det, at de unge er i stand til at medvirke til at ændre deres egen livssituation, og at mentorforløbet og støtte fra UU, kan medvirke til positive identitetsskabende udviklingsprocesser hos de unge. Figur 2 skitserer en række af disse parametre, og den trinvise udvikling, som de unge forventes at gennemgå i mentorforløbet. Side 11 af 19

12 Figur 2. Parametre og udviklingsprocesser. 2.8 Forankring og fremtidsperspektiv: Projektet forankres i kommunen som en selvstændig foreningen drevet af midler fra kommunens 18 midler. Det er vores ambition, at foreningen vil vokse i årene fremover, således at alle kommunens udsatte unge kan få sig en mentor, der støtter dem i at få en uddannelse eller et job. 18 i Lov om social service er den paragraf, hvorefter kommunerne skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger og årligt afsætte et beløb til støtte af det frivillige sociale arbejde. Som økonomisk kompensation for denne opgave har Folketinget siden loven trådte i kraft 1. juli 1998 bevilget godt og vel 130 millioner kroner hvert år til kommunerne i form af ekstra bloktilskud. Beløbet pris- og lønreguleres hvert år og Folketinget har forudsat, at kommunerne forøger deres støtte til det frivillige sociale arbejde med det fulde beløb. 2.9 Formidling: Der udgives en rapport om resultaterne som er opnået lokalt. På landsplan afvikles en stor konference sidst i 2010 hvor de deltagende kommuner repræsenteres. Side 12 af 19

13 2.10 Resume: Styregruppe: MENTOR company leder projektet og har det overordnede ansvar for driften af Seniorkorpset. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående at projektkoordinator og repræsentant fra UU-centret, Jobcentret og uddannelsesinstitutionerne. Kommentar [KIL1]: Kommentar [AS32R1]: Projektkoordinator. Der ansættes en projektkoordinator, som skal betjene UU-centrene og mentorerne i Seniorkorpset. Projektkoordinatoren har ansvaret for at koordinere de aktiviteter, der binder projektet sammen. Konkret vil det være at sørge for, at projektets deltagere har de rammer og forhold at arbejde indenfor, som beskrevet i nærværende ansøgning, indkalde til møder, temadage og fungere som sparringspartner over for projektets aktører. Uddannelse af mentorer. MENTOR Company har ansvaret for, at deltagerne i Seniorkorpset bliver uddannet til mentor og bliver indbudt til netværksmøder. På netværksmøderne, som afholdes hvert kvartal, har mentorerne mulighed for at udveksle erfaringer og tilegne sig yderligere viden om de unges problemstillinger og diagnoser. UU-vejledningen. Vejlederne i UU-centrene giver personlig vejledning og visiterer unge i målgruppen til at få en mentor. Hvis de unge er under 18 år, indhenter UU-vejlederne forældrenes tilladelse. MENTOR company rekrutterer deltagere til Seniorkorpset gennem annoncering i relevante medier. Der foretages løbende evaluering af projektet. 3. OPFØLGNING OG EVALUERING 3.1 Opfølgning: Det Lokale Beskæftigelsesråd vil løbende modtage information om projektet. Projektets koordinator vil løbende følge op på de aftaler der er indgået mellem samarbejdsparterne, mentorer og mentorforløb. 3.2 Evaluering: Statusevurdering opgør projektets resultater vurderet i forhold til de fastsatte mål og delmål for projektet. Vurderingen indeholder dels en status på delresultater knyttet direkte til projektgennemførelsen, og en vurdering af, og de unges udvikling i forhold til de delmål der omfatter deres livssituation og udvikling. Opgørelsen af de mål der er knyttet til projektgennemførelsen opgøres på grundlag af UU-centrenes registreringer, og dokumentation af. Side 13 af 19

14 Hvor mange frivillige mentorer, der melder sig til at være en del af Seniorkorpset. Hvor mange unge, der er henvist til at få en mentor og hvem der har henvist. Hvor mange unge, der tager imod tilbuddet om at få en mentor. Hvor mange aftaler, der indgås med forældre. Hvor mange gange den unge mødes med sin mentor. En staus på de unges livssituation og udvikling omfatter områder som: Den unges mestring af basale livsfærdigheder. Den unges boligsituation. Om den unge kan fastholde en stabil og struktureret hverdag. Den unges forhold til familien og det øvrige netværk. Om de unge har faglige og personlige kompetencer eller adfærd, der muliggør uddannelse eller arbejde. Om den unge undgår misbrug,kriminalitet eller selvskader. Om den unge deltage i uddanelse, eller faglig opkvalificering. Statusvurderingens sidste del gennemføres som en spørgeskemaundersøgelse. Ved projektstart gennemføres en baselineundersøgelse, der danner baggrund for vurderingen af de fremskridt der opnås senere i projektforløbet. Den anden vurdering gennemføres efter projektets første år, og den tredje ved projektets afslutning. Udviklingsprofilen gør det muligt, at vurdere den enkelte unges udvikling over tid, i forhold til de målsætninger den unge og mentoren aftaler ved mentorforløbets start. De målsætninger der opstilles for den enkelte unge tager udgangspunkt i den unges situation, og udviklingsbehov, men aftales indefor rammerne af de fastsatte delmål der omhandler den unges livssituation og kompetenceudvikling. Det betyder at de unges målsætninger omfatter områder som: Grundlæggende livsfærdigheder, og strukturering af hverdagen. Boligforhold. Forhold til familie. Netværk. Udvikling i personlige kompetencer og adfærd. Faglige kompetencer. Skolegang eller uddannelse. Side 14 af 19

15 Job eller lærlingeforløb. Statusevurdering opgør projektets resultater vurderet i forhold til de fastsatte mål og delmål for projektet. Vurderingen indeholder dels en status på delresultater knyttet direkte til projektgennemførelsen, og en vurdering af, og de unges udvikling i forhold til de delmål der omfatter deres livssituation og udvikling. Opgørelsen af de mål der er knyttet til projektgennemførelsen opgøres på grundlag af UU-centrenes registreringer, og en spørgeundersøgelse. Hvor mange frivillige mentorer, der melder sig til at være en del af Seniorkorpset. Hvor mange unge, der er henvist til at få en mentor og hvem der har henvist. Hvor mange unge, der tager imod tilbuddet om at få en mentor. Hvor mange aftaler, der indgås med forældre. Hvor mange gange den unge mødes med sin mentor. En staus på de unges livssituation og udvikling omfatter områder som: Den unges mestring af basale livsfærdigheder. Den unges boligsituation. Om den unge kan fastholde en stabil og struktureret hverdag. Den unges forhold til familien og det øvrige netværk. Om de unge har faglige og personlige kompetencer eller adfærd, der muliggør uddannelse eller arbejde. Om den unge undgår misbrug,kriminalitet eller selvskader. Om den unge deltage i uddanelse, eller faglig opkvalificering. Statusvurderingens sidste del gennemføres som en spørgeskemaundersøgelse. Ved projektstart gennemføres en baselineundersøgelse, der danner baggrund for vurderingen af de fremskridt der opnås senere i projektforløbet. Den anden vurdering gennemføres efter projektets første år, og den tredje ved projektets afslutning. Udviklingsprofilen gør det muligt, at vurdere den enkelte unges udvikling over tid, i forhold til de målsætninger den unge og mentoren aftaler ved mentorforløbets start. De målsætninger der opstilles for den enkelte unge tager udgangspunkt i den unges situation, og udviklingsbehov, men aftales indefor rammerne af de fastsatte delmål der omhandler den unges livssituation og kompetenceudvikling. Det betyder at de unges målsætninger omfatter områder som: Grundlæggende livsfærdigheder, og strukturering af hverdagen. Boligforhold. Side 15 af 19

16 Forhold til familie. Netværk. Udvikling i personlige kompetencer og adfærd. Faglige kompetencer. Skolegang eller uddannelse. Job eller lærlingeforløb. Vurderingen gennemføres som en spørgeskemaundersøgelse. Både mentor og den unge udfylder spørgeskemaet. Profilen giver et overordnet billede af den unges udvikling, og kan angive tendenser. Figur 3. Eksempel på udviklingsprofil Den unge udfylder som minimum spørgeskemaet når vedkommende starter i projektet, midtvejs og når vedkommende ophører med mentorforløbet. Inden den unge udfylder spørgeskemaet orienteres vedkommende, og dennes forældre, om formål og indhold. Oplysningerne i spørgeskemaet behandles fortroligt. Det er muligt for den unge og mentor selv at printe en udviklingsprofil ud, lige efter at spørgeskemaet er udfyldt. Den unge og mentor kan derfor anvende udviklingsprofilen, som et dialogværktøj til vurdering af udvikling i mentorforløbet og fastlæggelse af fremtidige indsatsområder. Hvis profilen anvendes som dialogværktøj, skal den udfyldes oftere end angivet ovenfor. Helhedsvurdering. Ved projektets afslutning gennemføres en helhedsvurdering af mentorforløbet. Her sættes fokus på hvilken betydning mentorforløbet, har haft for den unge, og på mentorernes udbytte af forløbet. Af figur 3 fremgår en række af de områder der indgår i helhedsvurderingen 4. UDGIFTSBUDGET Side 16 af 19

17 4.1 Løn (projektkoordinator) I det ansøgte beløb er udgiften til projektmedarbejderens løn indberegnet. Lønnen til medarbejderen svarer til 12% af det ansøgte beløb. Kr , Undervisning af mentorer: I det ansøgte beløb er udgiften til mentorernes uddannelse og netværksmøder er indberegnet i det ansøgte beløb. Udgiften svarer til 45,6% af det ansøgte beløb. Kr , Formidling (informationsmateriale, konferencer m.v.): Der udvikles informationsmateriale til brug for mentorer og de unge. Udgiften til udarbejdelse og trykning af materialet er inkluderet i det ansøgte beløb. Udgiften svarer til 2% af det ansøgte beløb. Kr ,68 Som afslutning på projektet afvikles en konference i Odense Congress Center i november Deltagerne på konferencen betaler selv et deltagerbeløb Evaluering og forankring Udgiften til evalueringen er inkluderet i det ansøgte beløb. Udgiften svarer til 9,4% af det ansøgte beløb. Kr ,00 Forankringen sker gennem etableringen af en forening, der løbende ansøger midler fra kommunens frivillighedskonto 18. Se punkt Administration og kontorhold: Udgiften til administration og kontorhold er inkluderet i det ansøgte beløb. Udgiften svarer til 3% af det ansøgte beløb. Kr , Telefon og taletidskort Alle mentorer udstyres med en mobiltelefon og taletidskort, således at de kan kommunikere med den unge. Det er også vigtigt at mentorerne kan komme i kontakt med projektkoordinatoren og bruge projektets hotline hvis der opstår problemer. Vi går ud fra at de unge selv har en mobiltelefon ellers vil vi også dække dette behov. Side 17 af 19

18 Udgiften til telefon og taletidskort er inkluderet i det ansøgte beløb. Udgiften svarer til 6% af det ansøgte beløb. Kr , Revision: Udgiften til revision er inkluderet i det ansøgte beløb. Udgiften svarer til 2% af det ansøgte beløb. Kr , Moms: Momsen er inkluderet i det ansøgte beløb og svarer til 20% af det ansøgte beløb. Kr , MENTOR company MENTOR company er landets førende udbyder af mentorkurser. Vi har uddannet over 4000 mentorer i hele Danmark på private og offentlige virksomheder, uddannelsesinstitutioner, jobcentre og UU-centre. Det er MENTOR company s målsætning til stadighed at udvikle og forbedre vores koncepter og kvalitetsniveau, således at vi kan fastholde positionen som den førende virksomhed inden for uddannelse af mentorer rettet mod fastholdelse og integration af udsatte personer på uddannelsesinstitutioner og det rummelige arbejdsmarked. Adresse: Hasselager Centervej Viby J Telefon: Hjemmeside: Side 18 af 19

19 Kontakt: Tom Th. Pedersen, direktør Mail: Mobil: Mentor Coaching er ejet af A2B som er en del af AS3 Companies. Viby J den 25. marts 2009 Tom Th. Pedersen Direktør Side 19 af 19

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Det Lokale Beskæftigelsesråd for Mariagerfjord Kommune Ansøgning om støtte Fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Mariagerfjord Kommune til projekt: Knallerter til brug for ledige i Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Ansøgning om midler til kompetenceudvikling af mentorer i Mentornetværk Mariagerfjord

Ansøgning om midler til kompetenceudvikling af mentorer i Mentornetværk Mariagerfjord Ansøgning om midler til kompetenceudvikling af mentorer i Mentornetværk Mariagerfjord 12. januar 2011 1 Baggrund LBR Mariagerfjord har de senere år haft stærk fokus på samarbejdet med de lokale virksomheder

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Det Lokale Beskæftigelsesråd for Mariagerfjord Kommune Ansøgning om støtte Fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Mariagerfjord Kommune til projekt: Ansøgning sendes til: Henrik Terp LBR konsulent Det Lokale

Læs mere

1. ADMINISTRATIONSOPLYSNINGER

1. ADMINISTRATIONSOPLYSNINGER D E T L O K A L E B E S K Æ F T I G E L S E S R Å D F O R AAR H U S Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema 1. ADMINISTRATIONSOPLYSNINGER 1.1 Ansøger Her angives hvem, der søger bevillingen, her under

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Styrket og arbejdsmarkedsrettet ADHD-indsats. Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/nanna Bruhn Lilhav Søvej 1 8600 Silkeborg E-post: nbl@silkeborg.dk

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Flere elev- og praktikpladser i Silkeborg kommune Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 19. maj

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 19. maj Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 25.5.2009 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Flere 50+ i arbejde i Silkeborg kommune Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledning Baggrund: De demografiske problemer Danmark i øjeblikket er på vej imod, med en voldsom stigning i antallet af ældre ikke erhvervsaktive i forhold til de erhvervsaktive aldersgrupper, fører i disse år

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Netværksklubber for langtidsledige Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/nanna Bruhn Lilhav Søvej 1 8600 Silkeborg E-post: nbl@silkeborg.dk Tlf.

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

FREMTIDENS MEDARBEJDER

FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/niels Baj Rye Søvej 1 8600 Silkeborg E-post: NielsBaj.Rye@silkeborg.dk Tlf. 3046 3741

Læs mere

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013 Kom godt i gang Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune Evaluering november 2013 1 Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilgede den 21/02 2012 111.500 kr. til projekt Kom godt i

Læs mere

Jobcenter Svendborg. Anja Jørgensen. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg

Jobcenter Svendborg. Anja Jørgensen. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg Jobcenter Svendborg Anja Jørgensen Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg Vedlagt denne skrivelse er ansøgning fra JYSK A/S, hvor vi søger om tilskud til medfinansiering fra Det Lokale

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Projektets titel: Håndholdt uddannelsesvejledning Projektperiode: 1. september 2013 31. marts 2014

Læs mere

PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg

PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg oktober 2007 1. Ansøgeroplysninger Ansøger UU Silkeborg og Ungeteamet i Jobcenter Silkeborg En fælles ansøgning med baggrund i det første

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Dynamisk Virksomhedsmentornetværk Projektperiode: 12 måneder startende

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Next step Projektperiode: 1.11.2011 31.12.2012 Målgruppe: Projektansvarlig

Læs mere

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune gennemfører i samarbejde med EUC Nord (tovholder) m.fl. projekt samarbejde i Vendsyssel Unge i Vækst. Projektet er et partnerskabssamarbejde

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Jan 2013 dec 2013 Social mentor for unge ledige i Svendborg

Læs mere

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal

Læs mere

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk FAMILIENETVÆRK [SEPT. 2013] Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj og Ishøj Kommune RødeKors.dk INDHOLD 1 Data vedrørende samarbejdspart i kommunen... 3 2 Data vedrørende Røde Kors-afdelingen

Læs mere

Job og mennesker imellem. Individuelle forløb

Job og mennesker imellem. Individuelle forløb Job og mennesker imellem Individuelle forløb Job gruppen Job og mennesker imellem Job4gruppen er et landsdækkende samarbejde mellem de 4 virksomheder: Integro, JobsPartner, Naesborg og TUCJOB. Gennem hvert

Læs mere

Halvårsrapport - Straks Teamet

Halvårsrapport - Straks Teamet Halvårsrapport - Straks Teamet Straks Teamet blev etableret d. 01.01.2014, og de første unge blev henvist/henvendte sig i uge 2. De første forløb startede d. 24.01.2014. Der har været en forventning om,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Holbæk Kommune Afslutning af projekt "Ung på vej"

Holbæk Kommune Afslutning af projekt Ung på vej Holbæk Kommune Afslutning af projekt "Ung på vej" Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 Formål... 1 Baggrund... 1 Rapportens indhold... 1 2. Projektet data... 2 Målgruppe... 2 Mål... 4 3. Vurdering...10

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Gang i rotationen Projektperiode: 1.12.2011 31.12.2012 Målgruppe:

Læs mere

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune 1 Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune En fælles handleplan for at få flere unge i uddannelse og job - med fokus på de uddannelsesegnede 15-25-årige 1. Indledning Beskæftigelsesregion

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Personlig mentor et skridt nærmere arbejdsmarkedet. Projektperiode:

Læs mere

UNGE INDSATS en ny livsstil

UNGE INDSATS en ny livsstil Til: Det lokale beskæftigelsesråd Att. Anja Conny Jørgensen Ramsherred 12 5700 Svendborg 20 Oktober 2008 Ansøgning om LBR midler i 2009 UNGE INDSATS Et projekt hvor job, fritid, privatliv, økonomi og livskvalitet

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Opkvalificering og fastholdelse til uddannelse Unge-Indsats. Afklaring

Læs mere

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 Dagsorden Hjemløsestrategien 2009-2013 v. Johnny Friis Hjemløseprojekterne v. Julie Krarup Ungekortlægningens resultater og anbefalinger v. Johnny Friis og Helle Christoffersen

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Virksomhedsmentorer Uddannelse og netværk Projektperiode : 1. marts

Læs mere

Ansøgning til projekt støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd i Høje-Taastrup Kommune Ansøgningen må maximalt fylde 10 sider

Ansøgning til projekt støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd i Høje-Taastrup Kommune Ansøgningen må maximalt fylde 10 sider LBR Høje-Taastrup Ansøgning til projekt støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd i Høje-Taastrup Kommune 2012 Ansøgning sendes til: Sekretariatet for det Lokale Beskæftigelsesråd På mail: louiseras@htk.dk

Læs mere

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST!

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! Ungestrategi for 18-29-årige Jobcenter Brøndby 2016-2018 BRØNDBY KOMMUNE 1 OM STRATEGIEN Denne ungestrategi er rettet mod de 18-29-årige i Brøndby Kommune. I ungestrategien beskriver

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Side 1 Ansøgningsskema til puljen til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg Projektets/indsatsernes titel Skriv titel på projektet/indsatserne.

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Projektbeskrivelse - Skifteholdet

Projektbeskrivelse - Skifteholdet Projektbeskrivelse - Skifteholdet Fastholdelse af marginaliserede unge, så de påbegynder og gennemfører ungdomsuddannelse. Kvalitativ udvikling af partnerskab mellem unge og virksomheder, herunder metodeudvikling

Læs mere

Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet.

Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet. Projektansøgning til LBR Projekt UNG I JOB, juni 2010 Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet. Jobcenteret søger LBR om midler til ansættelse

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Rammerne for projektet

Rammerne for projektet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Virksomhedscenter Generation 2 Informationsmøde d. 28. august 2013 Rammerne for projektet Målgruppe: Personer i ressourceforløb og kontanthjælpsmodtagere, der

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Få nye virksomheder til frivilligt og ulønnet at bidrage til vores ungeindsats.

Få nye virksomheder til frivilligt og ulønnet at bidrage til vores ungeindsats. SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSMENTORKORPS PÅ FYN ERHVERVSMENTOR FRA SYD TIL ØST I januar 2014 har erhvervsmentorkorpset Dygtige Unge afholdt møde med repræsentanter fra Jobcentrene i Svendborg, Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune Side1/5 Fællessekretariatet Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.:65151543 bjy@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 9-09-2010 1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune 2.

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Bilag 1: Projektbeskrivelse Projekttitel Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Tema Ansvarlig Sagsnummer Lokale rollemodelkorps Mette Gram og Lotte T. Larsen (Brug For Alle Unge) og Mahtab

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. juni 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. juni 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. juni 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 039. Godkendelse af dagsorden 38 040. Godkendelse af referat 39 041. Orientering om det

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Kost og motion for indvandrerkvinder Projektperiode : 1.9.2008 31.8.2009

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Marts-december 2013 Målgruppe : Temadage, fyraftensmøder og netværksdage

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

Kamilla Bolt og Marie Jakobsen

Kamilla Bolt og Marie Jakobsen Evaluering af satspuljer socialt udsatte 2012-udmøntningen Evalueringen af Jobcenterprojekter Kamilla Bolt og Marie Jakobsen 1 SATSPULJEUDMØNTNING 2012 JOBCENTER Agenda Kort om puljen Introduktion til

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær Retningslinje for håndtering af bekymrende fravær Forskning viser, at uddannelse er en af de vigtigste parametre i forhold til at sikre alle lige muligheder i voksenlivet. Ud fra et princip om tidlig

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: rukomuddarb@regionsjaelland.dk eller pr. post til Region

Læs mere

Forløbsplan til JOB15+. Job15+ er et samarbejdsprojekt mellem Jobcenter Randers og UU Randers for de 15-17-årige (01.09.14)

Forløbsplan til JOB15+. Job15+ er et samarbejdsprojekt mellem Jobcenter Randers og UU Randers for de 15-17-årige (01.09.14) Forløbsplan til JOB15+. Job15+ er et samarbejdsprojekt mellem Jobcenter Randers og for de 15-17-årige (01.09.14) Dagsorden/ emne/ indhold/ kommentarer Mødedeltagere/ De øvrige 1 Indstilling af den unge

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

Projektbeskrivelse: Virksomhedscenter - generation 2

Projektbeskrivelse: Virksomhedscenter - generation 2 Projektbeskrivelse: Virksomhedscenter - generation 2 16. august 2013 Baggrund Sigtet i førtidspensionsreformen er, at flere skal inkluderes i arbejdsfællesskabet, og at færre skal tilgå permanent offentlig

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Ansøgning om midler til projekt

Ansøgning om midler til projekt LBR Jobcenter Frederikshavn Hangaardsvej 5 9900 Frederikshavn Att.: LBR-konsulent Tina Kjellberg Ansøgning om midler til projekt Hermed ansøges om midler til udvikling og gennemførelse af et pilotprojekt

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt: Vi vil i job!

Ansøgning om støtte. til projekt: Vi vil i job! Det Lokale Beskæftigelsesråd for Mariagerfjord Kommune Ansøgning om støtte Fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Mariagerfjord Kommune til projekt: Vi vil i job! 9500 Hobro Ansøgning sendes til: Henrik

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug.

U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug. Kommune Vælg venligst fra listen. Hjørring Ansøger type Kommune Navn og e-mail

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Mobilt værktøj til mobile medarbejdere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Mobilt værktøj til mobile medarbejdere Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Projektets titel: Mobilt værktøj til mobile medarbejdere Projektperiode: 1. januar 2014 1. oktober

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere. Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30

Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere. Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30 Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30 Nyt fra Socialstyrelsen Ny organisering i Socialstyrelsen - kriminalitetsområdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Stressreduktion med arbejdsmarkedsperspektiv Projektperiode : 11/8

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle i Herning Kommune. Politisk handleplan for øget gennemførelse af ungdomsuddannelser

Ungdomsuddannelse til alle i Herning Kommune. Politisk handleplan for øget gennemførelse af ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse til alle i Herning Kommune Politisk handleplan for øget gennemførelse af ungdomsuddannelser 2008-2015 Indhold: 1. Indledning... 2 2. Hernings udfordringer... 2 3. Målene for indsatsen

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede 1 Debatoplæg: Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge Fællesskabet 1. Udsatte børn og unge skal med i fællesskabet: Udgangspunktet for arbejdet med udsatte og

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Også børn og unge har migræne

Også børn og unge har migræne Projektbeskrivelse fra Migrænikerforbundet Målgruppe Også børn og unge har migræne Projektet har to målgrupper: a) Børn og unge og deres familier b) Lærere og pædagoger og andre som via deres arbejde er

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Vejen Frem b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail, fax

Læs mere

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser.

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Social- og Integrationsministeriet 15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk

Læs mere

Orientering om forankring af Skovpark Kollegiet

Orientering om forankring af Skovpark Kollegiet Punkt 10. Orientering om forankring af Skovpark Kollegiet 2016-004698 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering, At nedenstående er status og udgangspunkt

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 EVALUERING Projekt Ungetilbudsportal Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 Maj 2010 Indholdsfortegnelse Side Sammenfatning... 2 Baggrund... 2 Formål og mål... 2 Organisation... 3 Om ungetilbud.dk... 3 Projektets

Læs mere