Spørgeskema og interviews med patienter som har fået foretaget en billeddiagnostisk undersøgelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskema og interviews med patienter som har fået foretaget en billeddiagnostisk undersøgelse."

Transkript

1 Spørgeskema og interviews med patienter som har fået foretaget en billeddiagnostisk undersøgelse. Donika Tufa Udviklings og Kvalitetskoordinator Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg, August 2013.

2 Indhold 1.0 Introduktion Formål Metode Metode og interviews Semistruktureret interviews med patienter Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen Nervøsitet i forhold til undersøgelsen inden og efter patienten ser filmen Nervøsitet i forhold til svaret for undersøgelsen både inden og efter patienten ser filmen Delkonklusion Resultaterne fra interviews med patienterne Delkonklusion Afsluttende konklusion Bilag 1. Guide til kontakt af patienten i venteværelset Bilag 2. Spørgeskemaundersøgelse nr Bilag 3. Spørgeskemaundersøgelse Bilag 4. QR koder til informationsfilmene

3 1.0 Introduktion På Radiologisk Afdeling i Diagnostisk Center udføres der årligt ca undersøgelser fordelt på forskellige modaliteter, hvoraf er MR undersøgelser i. Personalet oplever jævnligt, at patienter er ængstelige eller har klaustrofobi i forbindelse med MR undersøgelsen. De er oftest nød til at aflyse MR undersøgelsen, idet patienten ikke er i stand til at gennemføre undersøgelsen. Litteratur studier viser også, at 5-10,6 % af de mennesker, som blev screenet før en MR, havde klaustrofobi. Derudover havde 7 % af patienterne uidentificeret klaustrofobi og måtte stoppe skanningen før tid. 30 % af patienterne beskrev et mindre ubehag ved at være nødt til at ligge i et indelukket rum i lang tid 1. I litteraturen beskrives at patienter også er ængstelige for andre billeddiagnostiske undersøgelser, såsom CT. 2 I dag informeres patienterne både skriftligt og mundligt i forbindelse med deres undersøgelse. Ved at kombinere skriftlig og mundlig kommunikation øges informationernes gennemslagskraft. Generelt set er patienterne positive over for skriftlig information, og studier viser, at patienter, der har modtaget skriftlig information, har større viden og er mere tilfredse end dem, der ikke har modtaget skriftlig information 3. Studier viser også, at en kombination af skriftligt materiale og videofilm, har en positiv effekt på informationsdelen og kan bidrage til, at patienterne er bedre informeret og udvikler en større forståelse for deres sygdom og behandling 4. Andre studier viser også at audio visuel formidling af information kan bidrage til, at patienter er mindre ængstelige i forhold til billeddiagnostiske undersøgelser 5. I 2013 blev udvikling af informationsfilm sat i gang med det formål at undersøge, hvorvidt en audiovisuel (video) formidling kan bidrage til at reducere patienters nervøsitet i forbindelse med en billeddiagnostisk undersøgelse. At formidle noget med billeder/video kan ofte forklare mere end tekst alene, ligesom det at supplere med visuel formidling kan inkludere de patienter, der ikke er tekstligt orienterede og/eller som har læseudfordringer. Den tekniske del af filmene blev udarbejdet af Fakta film i samarbejde med personalet på Radiologisk Afdelingen. Indholdet i filmene er lavet i samarbejde med Fakta film, Kommunikationsafdeling i Hospitalsenhed Midt og koordinerende specialister i afdelingen. Filmene er tilgængelige på You-Tube, og det forventes, at alle patienter i løbet af 2015 får et link af filmene med deres elektroniske indkaldelsesbreve. Filmene er udarbejdet til patienter, som skal gennemgå en billeddiagnostisk undersøgelse på Radiologisk Afdeling. Filmene er målrettet voksne brugere/patienter, da disse udgør den 1 Fishbain D, Goldberg M, Labbé E, Zacher D, Steel-Rosomoff R, Rosomoff H. MR imaging as a trigger for persistent claustrophobia Mar;152(3): Heyer CM, Thüring J, Lemburg SP, Kreddig N, Hasenbring M, Dohna M, Nicolas V. Anxiety of patients undergoing CT imaging-an underestimated problem? Acad Radiol Jan;22(1): doi: /j.acra Epub 2014 Sep Ley P. Communicating with patients. Improving communication, satisfaction and compliance. London: Croom Helm; P Weston J,, Downes J:( 1997): Evaluating the benefits of a patient information video during the informed consent process.. 5 C Hutchison C Cowan T McMahon and J Paul (2007): A randomised controlled study of an audiovisual patient information intervention on informed consent and recruitment to cancer clinical trials. British Journal of Cancer (2007) 97, Published online 11 September

4 primære målgruppe af patienter på Radiologisk Afdeling. Filmene er produceret på Radiologisk Afdeling Silkeborg og personalet er medvirkende i filmene. Der er produceret i alt 4 film 1 svarende per modalitet henholdsvis CT (computer tomografi), MR (Magnetisk resonans), Konventionel røntgen og Ultralyd skanning. Filmene indeholder visuelle informationer samt en kort og generel fortælling omkring en billeddiagnostisk undersøgelse. I forbindelse med f.eks MR skanning fortælles og vises, hvordan det er at udføre en MR skanning af nakken, forholdsregler ift. skanningen samt procedure for svar på undersøgelsen. De andre film indeholder en beskrivelse af det, at udføre en CT skanning, blive ultralydsskannet samt foretage en røntgen undersøgelse. Via filmen får man et indblik i afdelingens rammer samt et indtryk af undersøgelsen fra undersøgelses start til undersøgelsesslut. Denne rapport indeholder en evaluering af informationsfilmene op bygger på spørgeskema og kvalitative interviews med patienter. 2.0 Formål Formålet med denne evaluering er, at undersøge hvorvidt informationsfilmene bidrager til, at patienterne bliver mere trygge, når de skal igennem en billeddiagnostik undersøgelse. For at opnå viden omkring patienternes nervøsitet i forbindelse med undersøgelsen benyttes både spørgeskemaer samt semistrukturerede interviews. Spørgeskemaerne benyttes som et kvantitativt redskab med henblik på at måle patientenes nervøsitet før og efter patienten ser filmen. Der måles på graden af nervøsitet før og efter filmen med henblik på at måle, om filmen gør en forskel i patienternes nervøsitet. De kvalitative interviews benyttes til at afdækkes patienterne oplevelse af undersøgelsen samt nervøsitet på stuen. I interviewene bliver der også spurgt til mangler og forbedringer generelt, men også i forhold til kommentarer til filmens indhold. Det sidstnævnte med henblik på læring og forbedringer i vores kommunikation med patienterne i afdelingen. 3

5 3.0 Metode Der tages kontakt til patienten i venteværelset og spørges om patienten ønsker at deltage til undersøgelsen (bilag 1). Det drejer sig om udvalgte patienter, som møder op til en billeddiagnostisk undersøgelse. Patienterne er ikke orienteret på forhånd, men jeg tager kontakt til dem i venteværelset. Forinden jeg har screenet Røntgen Informations Systemet for patienter, som kommer til forskellige modaliteter, deres alder, samt hvorvidt de har fået udført en lignende undersøgelse tidligere. Jeg præsenterer mig for patienten med navn og titel og fortæller om årsagen til henvendelsen. Jeg spørger patienten, om han/hun tidligere har fået foretaget en lignende undersøgelse og beder om patientens accept til undersøgelsen, der både dækker spørgeskema og interview. 3.1 Metode: spørgeskema og interviews I spørgeskemaundersøgelsen er der udarbejdet spørgsmål, og der benyttes Visuel Analog Skala (VAS), som måleredskab for patienternes nervøsitet både i forhold til den undersøgelse, som de skal igennem, men også i forhold til svaret på undersøgelsen. Patienterne udfylder to spørgeskemaer. Det ene spørgeskema udfyldes inden patienten ser filmen og før undersøgelsen (bilag 2), mens det andet spørgeskema udfyldes efter, patienten ser filmen og før undersøgelsen (bilag 3). Der er følgende kriterier i forhold til spørgeskemaet og interviews: 4

6 Køn 10 kvinder og 6 mand Aldersgruppe år Inklusions- og eksklusionskriterier Analyse af spørgeskema og interviews Det er udvalgt, kvinder og mænd som skulle deltage i en bestemt undersøgelse og som levede op til inklusionskriteriet. Deltagerne blev screenet i Røntgen Informations Systemet og blev kontaktet i venteværelset på Radiologisk Afdeling. Det er sket en afvigelse i forhold til aldersgruppen, da det tidligere blev udvalgt en population i aldersgruppen år. Det var ikke muligt at finde patienter i aldersgruppen mellem år, som ikke havde gennemført en røntgen- eller ultralydsundersøgelse inden for projektets tidsramme. For at undersøge hvilket betydning filmene havde for patienterne, udvælges derfor patienter i aldersgruppen mellem år. Inklusionskriteriet er patienter som er i aldersgruppen år, som skal have foretaget en billeddiagnostisk undersøgelse. Eksklusionskriteriet er, at patienten har fået foretaget en tilsvarende billeddiagnostisk undersøgelse. Data på spørgeskemaer føres i et separat ark, hvor der tælles på antal svar og afkrydsninger af VAS skalaen. Der undersøges mønstre, antal og der sammenlignes ud fra hver enkelt modalitet. Det benyttes en semistruktureret interviewguide og der tages noter undervejs. Data på interviews blev renskrevet og gemt. Det blev gennemlæst for mønstre og tendenser samt afvigelser både samlet men også ud fra hver modalitet. Dataopbevaring Samtlige spørgeskemaer opbevares i et låst skab på kontoret. Der fremgår ingen personlige oplysninger på spørgeskemaet. Der noteres accessionsnumre på skemaerne, som er et identifikationsnummer i Røntgen Informations Systemet. Interviewene opbevares elektronisk og de kodes med en accessionsnummer ii. Rammer Etiske overvejelser Begrænsning Der reserveres et kontor/rum til udfyldelse af spørgeskemaet, visning af film og interviews. Der tages noter undervejs. Samtlige patienter blev informeret om formål, indhold og i hvilket sammenhæng studiet skal bruges til. Patienterne blev informeret om at deltagelse er frivillig. Desuden blev patienterne informeret om at data er fortrolig og anonymiseret. Af hensyn til anonymitet nævnes patienternes navne ikke. Der er udvalgt i alt 16 patienter (4 svarende for modalitet), da det vurderes som et tilstrækkeligt antal patienter til dataindsamling. 5

7 3.2 Semistruktureret interviews med patienter Efter at patienterne har fået foretaget undersøgelsen, bliver patienterne interviewet. Der benyttes følgende guide til interviews: Interview 1. guide Hvordan til semistruktureret oplevede du undersøgelsen? interview 2. Hvilken betydning havde det, at du fik set filmen inden undersøgelsen? 3. Hvordan havde du det med at ligge i skanneren? 4. Hvordan havde du det med larm og antennerne? 5. Føler du, at du blev lyttet til i løbet af undersøgelsen? 2.1 Formål: 6. Hvad savnede du i løbet af undersøgelsen? At udvikle informationsfilm, 7. Har du behov der for at kan opsøge informere mere patienter viden omkring før CT scanning, røntge skanning/undersøgelsen? Hvad skulle det være? 4.0 Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen 4.1 Nervøsitet i forhold til undersøgelsen inden og efter patienten ser filmen Patienterne blev spurgt om de havde søgt informationer omkring undersøgelsen, og der var ingen, som havde opsøgt information omkring den forestående undersøgelse. I den nedenstående figur (figur 1) vises resultaterne for scoring på VAS skalaen, inden patienten ser filmen. VAS skala hvor 0 er ingen nervøsitet og 10 værst tænkelige nervøsitet pt. 3 pt. 1 pt. 1 pt. 2 pt. 3 pt. 1 pt. 0 pt. 0 pt. 0 pt. 0 pt. Antal patienter Figur 1. Nervøsitet inden patienten ser filmen Målingerne efter at patienterne ser filmen ses på figur nr. 2. 6

8 Antal pt VAS skala, hvor 0 er ingen nervøsitet og 10 værst tænkelige nervøsitet pt. 4 pt. 1 pt. 2 pt. 2 pt. 0 pt. 2 pt. 0 pt. 0 pt. 0 pt. 0 pt. Antal patienter Figur 2. Nervøsitet efter at patienten ser filmen. I den nedenstående tabel vises en sammenligning af resultater for nervøsitet for undersøgelsen før og efter patienten ser filmen Nervøsitet for undersøgelsen Patienternes nervøsitet før pt. ser filmen Patienternes nervøsitet efter pt. ser filmen VAS skala - 0 er ingen nevøsitet og 10 værst tænkelige nervøsitet Figur 3. Patienternes nervøsitet for undersøgelsen. Derudover er der valgt at beregne på gennemsnitsværdier i forhold til nervøsitet med udgangspunkt i de forskellige modaliteter for at give et billede af, om der er forskel på graden af nervøsitet i forhold til undersøgelsen. I det nedenstående billede vises der gennemsnitsværdier i forhold til patienternes nervøsitet set ud fra hver enkelt modalitet. Gennemsnitsværdi af nervøsitet for undersøgelsen Nervøsitet for undersøgelsen (før pt. ser filmen) Nervøsitet for undersøgelsen (efter at pt. har set filmen) CT MR UL Røntgen Samlet (N=16) 3,5 1,7 0,5 1,7 1,4 4,0 3,2 0,2 2,7 1,4 Figur 4. Gennemsnitsværdier i forhold til nervøsitet for undersøgelsen. 7

9 På baggrund af resultaterne i Figur 3 & 4 tyder det på, at det ikke er forskel i patienternes nervøsitet i forhold til undersøgelsen før og efter patienten ser filmen. Desuden er der en tendens til stigning i nervøsitet efter, at patienten ser filmen. 4.2 Nervøsitet i forhold til svaret for undersøgelsen både inden og efter patienten ser filmen Ud over at måle nervøsiteten for undersøgelsen, måles der også nervøsitet for svaret for undersøgelsen. Nervøsiteten måles både før og efter patienten ser filmen. Der er følgende resultater i forhold til nervøsiteten for svaret før patienten ser filmen: VAS skala, hvor 0 er ingen nervøsitet og 10 værst tænkelige nervøsitet pt. 1 pt. 2 pt. 2 pt. 0 pt. 1 pt. 3 pt. 1 pt. 2 pt. 0 pt. 2 pt. Antal patienter Figur 5. Nervøsitet for svaret inden patienten ser filmen. Desuden er der følgende resultater i forhold til nervøsiteten for svaret efter patienten ser filmen: VAS skala, hvor 0 er ingen nervøsitet og 10 værst tænkelige nervøsitet pt. 1 pt. 2 pt. 2 pt. 0 pt. 2 pt. 2 pt. 1 pt. 2 pt. 0 pt. 2 pt. Antal patienter Figur 6. Nervøsitet for svaret efter at patienten ser filmen. På baggrund af ovenstående, ses der også en bred variation i scoring iblandt patienterne. Nedenstående er en grafisk fremstilling af resultaterne, ift. patienternes nervøsitet før og efter patienten ser filmen: 8

10 Antal pt Nervøsitet for svaret Nervøsitet for svaret - før pt. ser filmen Nervøsitet for svaret - efter at patienten ser filmen VAS skala - 0 er ingen nervøsitet og 10 værst tænkelige nervøsitet Figur 7. Nervøsitet før og efter patienten ser filmen Det er ligeledes valgt at lave en gennemsnitsberegning af patienternes nervøsitet i forhold til svaret som er fordelt på modalitet. Nedenstående tabel viser graden af nervøsitet i forhold til svaret for undersøgelses med udgangspunkt i billeddiagnostiske modaliteter. Gennemsnitsværdi for nervøsitet for svaret Nervøsitet for svaret (før pt. ser filmen) CT MR UL RTG Samlet (N=16) 5,0 6,0 4,2 3,2 4,8 Nervøsitet for svaret (efter at pt. ser filmen) 5,0 5,9 4,2 3,7 4,7 Figur 8. Gennemsnitsværdier i forhold til svar På baggrund af ovenstående tyder det på, at der er en lille reduktion af patientens nervøsitet i forhold til svaret, efter at patienten ser filmen. 4.3 Delkonklusion Nervøsiteten for undersøgelsen er uændret både før og efter at patienten ser filmen. Nervøsiteten for svaret for undersøgelsen falder en smule efter, at patienten ser filmen. Patienterne er mere nervøse for svaret for undersøgelsen, end selve det at få foretaget en billeddiagnostisk undersøgelse. 9

11 Nervøsitet for undersøgelsen inden patienten ser filmen. 1,4 Nervøsitet for svaret inden patienten ser filmen 4,8 Gennemsnitsværdier på nervøsitet fra en skala (N=16) Nervøsitet for undersøgelsen efter at patienten ser filmen 1,4 Nervøsitet for svaret efter at patienten ser filmen 4,7 Figur 9. Gennemsnitsværdier på nervøsitet for svaret samt undersøgelsen. 5.0 Resultaterne fra interviews med patienterne I det nedenstående beskrives en opsummering af interviewene med patienterne fordelt på modaliteterne. Hvordan oplevede du undersøgelsen? Røntgen undersøgelse Ultralyd undersøgelser Alle 4 patienter giver Patienterne siger, at udtryk for, at det var det var en god en positiv oplevelse oplevelse, og de var at få foretaget lettede over, at de fik undersøgelsen. svar med det samme. CT undersøgelser Patienterne siger, at de havde en ok oplevelse af undersøgelsen på stuen. En af patienterne fortæller, at han var meget nervøs for undersøgelsen, og slet ikke var forberedt på undersøgelsen. MR undersøgelser Generelt synes patienterne, at det var en ok oplevelse. En af patienterne synes, at det var hårdt at holde bolden, og en anden patient synes, at det var hårdt at ligge i skanneren. Alle patienter er overraskede over skannerens høje lyd/larm. Hvilken betydning havde det, at du havde set filmen inden undersøgelsen? Røntgen Ultralyd CT undersøgelser MR undersøgelser undersøgelse undersøgelser Patienterne tilkendegiver, at de blev mere afslappet efter, at de havde set filmen. Patienterne oplever, at de havde mere forståelse for og viden om UL undersøgelsen. 3 af patienterne siger, at de følte sig bedre forberedte til undersøgelsen, mens den ene patient siger, Alle 4 patienter fortæller, at de følte sig bedre forberedte til undersøgelsen og blev mere afslappet 10

12 at hun følte sig mere tryg inden undersøgelsen. omring skanningen. Hvordan havde du med at ligge i skanneren? (CT og MR) CT undersøgelser MR undersøgelser Patienterne havde det ok med at ligge i Patienterne synes, at det var rart med musik skanneren. Den ene patient fortæller, at han og høretelefoner. En af patienterne fortæller, havde svært at holde på urinen, og undrede at det var hårdt at ligge i skanneren. En af sig over det gule laserlys, når man skulle patienterne synes, at det var hårdt at holde igennem skanneren. Patienterne fortæller, at bolden i hånden. Den anden patient fortæller, de kunne mærke varmefornemmelsen og at det gjorde ondt i skulderen at skulle ligge i smagen af kontrasten. En enkelt patient en bestemt stilling. En anden patient efterspøger adgang til egne CT billeder. Mens fortæller, at antennen blev lidt varm en anden patient fortæller, at undervejs. testikelbeskytteren ikke var særlig behagelig. Føler du, at du blev lyttet til i løbet af undersøgelsen? Samtlige patienter siger, at der blev lyttet til dem, mens de var på stuen og fik foretaget undersøgelsen. Personalet var venligt og imødekommende, og patienterne følte sig inddraget under undersøgelsen. Har du brug for at opsøge flere informationer omkring skanningen/undersøgelsen? Samtlige patienter giver udtryk for, at de ikke har behov for flere informationer om undersøgelsen. I forbindelse med ultralyd skanningen siger en af patienterne, at i tilfælde af kræft havde han brug for flere informationer i forhold til udredning. Andre kommentarer fra patienterne Alle patienter siger, at filmen svarer meget godt til oplevelsen og undersøgelsen på stuen. Der er enkelte afvigelser i forhold til informationen i filmen, og det som bliver formidlet af personalet på stuen. F.eks. siger en af patienterne, at I siger i filmen, at man ikke må have metal genstande på, mens der i filmen kan man se, at patienten har cowboybukser med metalknapper på.. og en anden patient siger.. i filmen siger I, at vi får udleveret tøj, men det var ikke tilfældet med mig. Derudover siger alle patienterne, at de er mere nervøse for svaret for undersøgelsen end selve det at få foretaget en skanning eller røntgenundersøgelse. De er spændte på, hvornår de får svaret, da dette har en afgørende betydning for dem. Derudover siger patienterne, at det at se filmen gjorde, at de følte sig bedre forberedt til undersøgelsen. En af patienterne siger, at filmen er et godt supplement til den skriftlige information, som bliver udleveret inden undersøgelsen. 11

13 5.1 Delkonklusion Det er enighed iblandt patienterne om, at deres oplevelse af undersøgelsen på stuen overvejende svarer til den visuelle del af filmen. Flertallet af patienterne siger også, at de føler sig bedre forberedt til undersøgelsen efter, at de ser filmen. Desuden siger patienterne, at de føler sig mere tilpas på stuen. Efter afsluttet undersøgelse, siger patienterne, at de ikke har behov for søge flere informationer andre steder. 6.0 Afsluttende konklusion Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen viser, at patienterne ikke har opsøgt informationer i forhold til undersøgelsen. Der ses en generel spredning og variation i scoring af VAS skalaen. På baggrund af patienternes scoring af VAS skalaen, drages den konklusion, at det er en del variation i patienternes nervøsitet, og det ikke er tegn på, at filmen reducerer patienternes nervøsitet for undersøgelsen. Der ses en lille stigning i patienternes nervøsitet for undersøgelsen efter, at patienterne ser filmen. Patienterne er nervøse for selve svaret for undersøgelsen. Dette fremgår både fra resultaterne fra spørgeskemaet og interviews med patienterne. Patienterne er nervøse for svaret, både inden de ser filmen og efter filmen, men der ses en lille reduktion i forhold til svaret, efter at patienten ser filmen. Patienterne føler sig bedre forberedt og rustet til at gennemføre undersøgelsen, efter de har set filmen. De føler sig mere trygge og bedre tilpas på stuen i løbet af undersøgelsen. Det generelle billede er, at patienterne får en bedre oplevelse af undersøgelsen ved at se filmene og at svaret for undersøgelsen har stor betydning for patientens nervøsitet. 12

14 Bilag 1. Guide til kontakt af patienten i venteværelset Introduktion Goddag. Mit navn er, og jeg er ansat i Diagnostisk Center - Regionshospitalet Silkeborg. Vi er i gang med at evaluere vores røntgenfilm og jeg vil gerne spørge dig om, du vil hjælpe med at udfylde et spørgeskema samt blive interviewet mens du er her i afdelingen? Det vil tage ca. 15 min i alt og jeg det kræver at du bliver 5-10 efter at du har afsluttet undersøgelsen. Jeg sørger for at personalet på Radiologisk Afdeling er informeret, at du indgår i denne undersøgelse. Desuden venter jeg på dig, indtil du afslutter undersøgelsen. Har du lyst at hjælpe? Hvis ja: Tak for det. Patienten følger med i et andet værelse/rum. Hvis nej: Det er helt i orden. God dag. Spørgeskema (Der henvises til spørgeskemaet før og efter filmen er set) Interview (Der henvises til interview guide). 13

15 Bilag 2. Spørgeskemaundersøgelse nr. 1 Spørgeskemaundersøgelse til informationsfilm nr Køn Mand Kvinde 2. Hvornår er du født? dato mdr. år 3. Har du søgt information om undersøgelsen andre steder end det materiale du har fået fra afdelingen? Ja Nej 4. Hvor nervøs er du for den forestående undersøgelse fra en skala 1-10? 0 ingen nervøsitet 10 værst tænkelige nervøsitet 5. Hvor nervøs er du for svaret for undersøgelsen? 14

16 Oplysninger til internt brug: Dato Acc. Nr. Modalitet: 15

17 Bilag 3. Spørgeskemaundersøgelse 2. Spørgeskemaundersøgelse til informationsfilm nr Hvor nervøs er du for den forestående undersøgelse? 0 ingen nervøsitet 10 værst tænkelige nervøsitet 2. Hvor nervøs er du for svaret for undersøgelsen? 0- Ingen nervøsitet 10 Værst tænkelige nervøsitet 16

18 Oplysninger til internt brug: Dato Acc. Nr. Modalitet: 17

19 Bilag 4. QR koder til informationsfilmene Se en film om CT skanning Se en film om MR skanning Se en film om en røntgenundersøgelse Se en film om ultralydsskanning i Tallet stammer fra Røntgen Informations Systemets database og det gælder for

20 ii Accessionsnummer er et specifikt tal, som kun kan slås op/identificeres af ansatte i Radiologisk Afdeling. Region Midt. 19

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Introduktionsuddannelsen

Introduktionsuddannelsen Logbog Introduktionsuddannelsen Diagnostisk Radiologi Printervenlig udgave udarbejdet af Elisabeth Albrecht-Beste Formand for DRS Koordinerende Uddannelsesråd eab@dadlnet.dk yderligere oplysninger om logbogen

Læs mere

Protokolresume: nyretumorer, dels spredning af tumorceller i forbindelse med udtagning af vævsprøve.

Protokolresume: nyretumorer, dels spredning af tumorceller i forbindelse med udtagning af vævsprøve. Protokolresume: Forsøgets titel: Perfusion skanning af nyretumorer Forsøgsansvarlige: Overlæge Nessn H. Azawi, Urologisk afdeling D, Roskilde Sygehus. Formål: At forbedre diagnostikken mhp. at undgå dels

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Test Plan Vi har testet brugervenligheden på vores applikation, Bloodstream. Testen vil vise et forløb gennem applikationen og dens funktioner.

Test Plan Vi har testet brugervenligheden på vores applikation, Bloodstream. Testen vil vise et forløb gennem applikationen og dens funktioner. Side 1 Indhold Test Plan... 3 Overall objectives for the study... 3 Research questions... 3 Location and setup... 3 Recruiting participants... 4 Methodology... 5 We will use a between-subjects design...

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder/albue sektoren Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 69 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers

VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers BILAG A Eksempler på systematisk søgestrategi Database Søgeord Dato Hits Udvalgt litteratur Cinahl Colonoscopy* AND nurse* AND assessment* 23/10-12 19 Medication-free colonoscopy - factors related to pain

Læs mere

Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse

Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse Besvaret af borgere, der har haft en sag på rehabiliteringsteammødet. Spørgeskemaet er udfyldt umiddelbart efter endt møde. 77 svar ud af 107, svarprocent 72 %

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Pilotundersøgelse 215 1 2 Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 83 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 64% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Det er helt

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Røntgen- og Ultralydklinik Kommentarrapport

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Røntgen- og Ultralydklinik Kommentarrapport MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Røntgen- og Ultralydklinik Kommentarrapport 15. Hvordan sikrede lægen og/eller personalet sig, at du var den rigtige patient? Andet: Jeg skulle oplyse mit cpr-nr

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Hofteopereret på Ringkjøbing Amts Sygehuse

Hofteopereret på Ringkjøbing Amts Sygehuse Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Hofteopereret på Ringkjøbing Amts Sygehuse En undersøgelse af patienters tilfredshed med operation på Herning Sygehus og efterfølgende pleje og behandling

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Urologisk Ambulatorium Organkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Diagnostisk radiologi.

Diagnostisk radiologi. Diagnostisk radiologi. Radiologi omfatter aspekter af medicinsk billeddannelse, som giver information om organismens anatomi, funktion og sygdomsenheder, og de dele af interventionel radiologi samt invasiv

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Region Midtjylland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Midtjylland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut ambulante patienters oplevelser: Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til 2.866 akut ambulante patienter fra perioden 20. august til 9. september 2014. 48% af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Reumatologisk Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

- som redskab til at fremme patienternes deltagelse i stuegang. Foto: Charlotte Dahl

- som redskab til at fremme patienternes deltagelse i stuegang. Foto: Charlotte Dahl Patientens tavle - som redskab til at fremme patienternes deltagelse i stuegang Foto: Charlotte Dahl Helle Poulsen, Klinisk Sygeplejespecialist, Organkirurgi KS, Sygehus Lillebælt Participatory design

Læs mere

Kommentarer til Behandlingsafsnit Endoskopiklinikken Århus

Kommentarer til Behandlingsafsnit Endoskopiklinikken Århus Planlagt ambulante patienters oplevelser: Kommentarer til Behandlingsafsnit Endoskopiklinikken Århus Denne rapport indeholder de kommentarer, patienterne har skrevet i de åbne spørgsmål i spørgeskemaet.

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Diagnostisk radiologi.

Diagnostisk radiologi. Diagnostisk radiologi. Radiologi omfatter aspekter af medicinsk billeddannelse, som giver information om organismens anatomi, funktion og sygdomsenheder, og de dele af interventionel radiologi samt invasiv

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik

Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Modul 9NR Teori Studieretning: Nuklearmedicinsk & radiologisk billeddiagnostik Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT

Læs mere

Rapport interview patient og pårørende, efteråret 2015. Anæstesiologisk afdeling. 1.0 Baggrund. 2.0 Praktisk gennemførsel

Rapport interview patient og pårørende, efteråret 2015. Anæstesiologisk afdeling. 1.0 Baggrund. 2.0 Praktisk gennemførsel Rapport interview patient og pårørende, efteråret 2015 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Gynækologiske dagkirurgiske patienter Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 9RN Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. 1.februar 2012 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 4 4.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Diætist Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år : 1 Et kort overblik over efterladte børn i alderen 2-15 år Vi ønsker med dette notat at give et indblik i karakteristika og belastningsgrad hos de børn, som har modtaget et tilbud hos Børn, Unge & Sorg

Læs mere

Kommentarer til Endoskopklinikken Århus, beh. afsnit Endoskopiklinikken Århus

Kommentarer til Endoskopklinikken Århus, beh. afsnit Endoskopiklinikken Århus Planlagt ambulante patienters oplevelser: Kommentarer til Endoskopklinikken Århus, beh. afsnit Endoskopiklinikken Århus Denne rapport indeholder de kommentarer, patienterne har skrevet i de åbne spørgsmål

Læs mere

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Vidensproduktion Problem Teori Analyse Tolkning Empiri Konklusion Metode Hvad vil I gøre? Hvorfor

Læs mere

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243)

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243) Kundetilfredshedsanalyse: DANAK Kundetilfredshedsanalyse 010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/43) 1 1. Indledning I denne rapport fremlægges resultaterne af kundetilfredshedsanalysen for DANAK foretaget

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på M12 - Mave-tarm amb. Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Onkologiske Senge Herning Onkologisk Afdeling, Herning Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

International Forum on Quality and Safety in Healthcare Abstract Proposal for Poster Display

International Forum on Quality and Safety in Healthcare Abstract Proposal for Poster Display 1. oktober 2015 International Forum on Quality and Safety in Healthcare Abstract Proposal for Poster Display Abstracts skal indsendes på engelsk Abstracts må ikke overstige 700 ord (ikke inklusive skabelon

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 78 PATIENTOPLEVETKVALITET 3 Svarprocent: 6% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 8.3 A Diagnostisk udredning på sygehus - radiologi Adm. overlæge Jens Karstoft Radiologien i kræftdiagnostik og behandling Radiologien (røntgendiagnostikken) spiller en central

Læs mere

Perfusion skanning af nyretumorer

Perfusion skanning af nyretumorer Perfusion skanning af nyretumorer Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg. Det er frivilligt at deltage i forsøget. Du kan når som helst og uden at give en grund trække dit samtykke

Læs mere

Rapport med resultater fra brugermåling målrettet borgerne, som betjenes i Grønlænderenheden

Rapport med resultater fra brugermåling målrettet borgerne, som betjenes i Grønlænderenheden Rapport af brugermåling i grønlænderenheden edoc 2012-23266, pej, 31.01.14 Rapport med resultater fra brugermåling målrettet borgerne, som betjenes i Grønlænderenheden Nærværende rapport er baseret på

Læs mere

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven Skyggeforløb af patienter med ondt i maven 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Hvad er skyggemetoden?... 3 Fremgangsmåde... 3 Resultater... 4 Den faktiske ventetid... 4 Oplevelsen

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 69 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 53% Patientoplevetkvalitet 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Gastroenterologisk afdeling, Odense Universitetshospital, Odense 1. Sep 2012-31. Aug 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kritisk læsning af kvalitative studier Oversat fra: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) Making sense of evidence

Kritisk læsning af kvalitative studier Oversat fra: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) Making sense of evidence Kritisk læsning af kvalitative studier Oversat fra: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) Making sense of evidence Public Health Resource Unit 2002 http://www.phru.nhs.uk/casp/critical_appraisal_tools.htm

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ambulatorium pædiatri Pædiatrisk afdeling Hospitalsenheden Horsens 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Bilag 22. Beslutningsgrundlag: Hjemmebehandling/mobilteam i psykiatrien. Hvilke spørgsmål ønskes besvaret

Bilag 22. Beslutningsgrundlag: Hjemmebehandling/mobilteam i psykiatrien. Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Bilag 22 Beslutningsgrundlag: Hjemmebehandling/mobilteam i psykiatrien Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Er hjemmebehandling/mobilteam et fornuftigt alternativ til indlæggelse for patienter med depressioner

Læs mere

Udredningsstrategier. A-kursus i muskuloskeletal radiologi Arne Lücke Røntgen og Skanning NBG Århus

Udredningsstrategier. A-kursus i muskuloskeletal radiologi Arne Lücke Røntgen og Skanning NBG Århus A-kursus i muskuloskeletal radiologi 2016 Arne Lücke Røntgen og Skanning NBG Århus 1 Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægelsesapparatet. Modalitet Visitation Økonomi Strålehygiejne

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Datakvalitet i kliniske kvalitetsdatabaser SHI Karen Marie Lyng, Gitte Banner-Voigt, Helle B.S Olsen, Charlotte Hedels

Datakvalitet i kliniske kvalitetsdatabaser SHI Karen Marie Lyng, Gitte Banner-Voigt, Helle B.S Olsen, Charlotte Hedels Datakvalitet i kliniske kvalitetsdatabaser SHI 2005 Karen Marie Lyng, Gitte Banner-Voigt, Helle B.S Olsen, Charlotte Hedels Hvem slukker branden hos en brandmands datter, når en brandmand går og slukker

Læs mere

Selvfortælling - Gennemførelse

Selvfortælling - Gennemførelse Selvfortælling - Gennemførelse Undervisningsaktiviteter Hvad gør læreren? Introduktion Lektion 1-2 Læreren fortæller klassen, at de skal i gang med et forløb om digitale selvfortællinger, hvor hver elev

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 42 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 32% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Procedurebeskrivelse. Evaluering af undervisning. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. VIA University College. Seneste opdatering:

Procedurebeskrivelse. Evaluering af undervisning. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. VIA University College. Seneste opdatering: Procedurebeskrivelse Evaluering af undervisning VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus Seneste opdatering: 11.12.14 Journalnr.: U0231-1-05-2-13 Ref.: TRHJ / LIFP Procedure for evaluering af undervisning Nærværende

Læs mere

Forløbsprogram for hvirvelsøjlegigt Fokus på fysioterapi og træning

Forløbsprogram for hvirvelsøjlegigt Fokus på fysioterapi og træning Forløbsprogram for hvirvelsøjlegigt Fokus på fysioterapi og træning Reumatologisk afd. C og Rehabiliteringsafdelingen, OUH Hans Chr. Horn og Peter Dirch Jørgensen Baggrund og formål Intervention og undersøgelse

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet. Klinisk radiologi. Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet. Klinisk radiologi. Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder Lektion 2 Konflikttrappen Dias 1/19? Hør om der er spørgsmål eller kommentarer. Konflikttrappen Formålet med denne lektion er at lære konflikttrappen at kende trin for trin at give indsigt i hvordan konflikter

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere