Andelsboligforeningen af 7. marts 1983»ASKEBAKKEN«

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen af 7. marts 1983»ASKEBAKKEN«"

Transkript

1 mødedato: id: bm Referat fra Bestyrelsesmøde d Tilstede: John, Peter, Birgitte M (ref.) DAGSORDEN FOR STORMØDE Valg af dirigent og referent 2. Status fra Hussalgsgruppen, hvordan er det nu lige processen er? 3. Nyt fra Bestyrelsen a. Askebakken nu også på Facebook 4. Status fra 30 års fødselsdagsudvalget a. 9. marts kl.15 b. 13. april kl. 5. Nyt fra Kælder- og køkkenskab-udvalget 6. Nyt fra kompost- og udendørsareal-udvalgene 7. Indkomne forslag fra HUSKAT: a. Køb af gulvskrubbe b. Overdækket af stub c. Oprydning på loftrummet til foråret 8. Punkter til arbejdslørdag den 9. marts a. Udendørs oprydning b. Forbereder festen; dække bord, diasshow osv. c. 9. Evt. cvr: side: 1/1

2 mødedato: id: sm Referat fra Stormøde Valg af dirigent Peter og Referent John 2. Status på Hussalg, hvordan er det nu lige processen er? Det blev drøftet hvordan vi (Askebakken) står fælles om salget af 6e. Der har ikke været nogen interesse fra ventelisten, dvs. at det nu (formelt set) er op til Flemming hvordan hans hus bliver solgt. Vi har selvfølgelig også en interesse at bakke op om at der bliver et godt forløb i salget. Følgende blev foreslået: a. En mulighed er at boligafgiften deles op så det bliver mere synligt hvad der er indeholdt i huslejen b. Flere spørgsmål blev rejst bl.a. hvor vi annoncerer / åbent hus. c. Der blev nedsat en mindre gruppe bestående af bestyrelsen, Michael og Flemming til at samle op og iværksætte initiativer. 3. Nyt fra Bestyrelsen Askebakken nu også på Facebook. Birgitte M redegjorde for status. Der var enighed om at Facebook er ok: men personer skal godkende at deres foto lægges ud. Birgitte M sender en godkendelsesliste rundt til alle som skal besvares. Listen vil også blive brugt til at redigere fotos på hjemmesiden. 4. Status fra 30 års fødselsdagsudvalget a. 9. marts kl.15 børnedagen Der er tilmeldt 18 børn som kommer hertil komme vi voksne beboere. Der arrangeres kage- og spilkonkurrence og senere buffet. Der opsættes liste over opgaver og også hvem, der laver hvilken mad. Skriv jer på! b. 13. april kl. voksendagen Der er allerede ved at komme en del tilbagemeldinger (positive), der kan komme op til 42, men der er flere afbud. 5. Nyt fra Kælder- og køkkenskab-udvalget Den lyserøde taburet mangler at blive samlet. Der ønskes hylder i gangskabet. En plet på væggen i fryserummet skal males Kælderudvalget er til rådighed til fremvisninger. Men skal have passende varsel. Gruppen udtrykker, at man kan være modtagelige for forslag og ideer. 6. Nyt fra kompost- og udendørsareal-udvalgene Det virker tilsyneladende. Udendørs-udvalget kommer med et forslag vedr. udvidelse af containerhjørnet næste gang 7. Indkomne forslag fra HUSKAT: a. Køb af gulvskrubbe svar: vi har allerede 3 stk. b. Overdækket af stub et halvtag; konklusion er rygerne nok kommer med et forslag c. Oprydning på loftrummet. Udføres til foråret, overføres til senere arbejdslørdage. 8. Arbejdslørdag den 9. marts (flyttes, ny dato meldes ud) Dagen bruges til at forbereder festen; dække bord, diasshow osv. Og lyserød taburet samles. 9. Senere arbejdslørdage: a. Udendørs oprydning. b. Oprydning på loftrummet til foråret c. Den lyserøde taburet samles, hvis det ikke allerede er sket. d. Der ønskes hylder iskabet i entre. e. En plet på væggen i fryserummet, lappes og males. 10. Evt. a. 1. hjælps-kasse John laver en kasse. b. Førstehjælpskursus - Birgitte foranlediger. cvr: side: 1/1

3 mødedato: id: bm BM referat den 20. marts 2013, kl Deltagere: Birgitte M, Jane, Peter og John (Michael deltog under hjernebrisen om salg). 1. DAGSORDEN FORÅRSGENERALFORSAMLINGEN DEN 11. APRIL Peter indkalder med mail og opslag på kælderdør. Med indkaldelsen sendes regnskab samt det fremkomne forslag fra Ane Jette. 2. DAGSORDEN STORMØDE DEN 11. APRIL Peter sender en mail ud (sammen med GF indkaldelse) 3. ARBEJSLØRDAG DEN 20. APRIL Birgitte M. hænger en seddel op på tavlen 4. HUSSALG HVAD GØR VI? John undersøger hvor der kan annonceres / marked Åbent hus den 2. juni, mellem VIN OST + BRØD til den 11. april (Generalforsamlingen) Jane køber 1. DAGSORDEN FOR FORÅRSGENERALFORSAMLINGEN DEN 11. APRIL 1. Valg af dirigent (Ulla eller Bo) 2. Valg af referent blandt bestyrelsesmedlemmerne (Birgitte M) 3. Bestyrelsens beretning og gennemgang af årsregnskab. Godkendelse af beretning og regnskab, samt fastsættelse af huspriser. 4. Valg af administrator 5. Valg af revisor 6. Behandling af indkomne forslag Forslag til ændring af 12 i vedtægterne (Ane Jette) 7. Valg af bestyrelse Michael og Ulla (John og Jane går ud) 8. Valg af 2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne (Dorte og Naja) 9. Evt. 2. DAGSORDEN STORMØDE DEN 11. APRIL A. Nyt om hussalgs aktiviteter (Flemming) B. Opgaver og planlægning af næste fødselsdagsfest den 13. april (Ulla, Ane Jette, Naja) C. Nyt fra kompost og udendørsareal udvalgene (Jane, BB, BM, Ane Jette) D. Nyt fra forslag til Overdækket stub (Ulla, Bo, Pia) E. Evt. 3. ARBEJSLØRDAG DEN 20. APRIL Plante Krukker gerne før festen den 13. april Havebænk tjekkes efter sammenstyrt under gruppebillede Den lyserøde taburet samles Hylder i gangskabet En plet på væggen i fryserummet skal males Ledninger i fryserummet Oprydning på loftrummet Udendørs opgaver Indendørs opgaver forårsrengøring af køkken Vinduer inde og ude Evt. cvr: side: 1/2

4 4. HUSSALG HVAD GØR VI? Fastlægge en salgsstrategi, hvori følgende indgår: _Åbent hus arrangement den 2. juni, kl _Muligheder for annoncering af 6e: hvis der ikke benyttes ejendomsmægler: Alle skriver ud til venner og bekendte Facebook o pris: 12 måneder kr.995, af andelsbolig.html o pris 599 for 6 mdr. (for en plus annonce) Lokalavisen: Små A3 plakater til ophæng cvr: side: 2/2

5 mødedato: 11. a pri I 2013 id: gf Referat FORÅRSGENERALFORSAMLINGEN 2013 Deltager: Pia, Dorte, Carsten, Peter, Linda, John, Ane Jette, Bo, Naja, Helle, Michael, Jens Kristian, Birgitte M, Flemming, Iben, Erling, Ulla, Birgitte B DAGSORDEN 1. Valg af dirigent: Ulla 2. Valg af referent blandt bestyrelsesmedlemmerne: Birgitte M 3. A: Bestyrelsens beretning: _I 2012 blev det vedtaget, at der tages udgangspunkt i inflationen ved fastsættelse af huspriser. _Kælder fik klinker p gulv og reparation af vægge, og indretningen af kælder fik et 1kea push. _ Vi fik nyt køleskab. _Legehuset og sandkasse forsvandt og blev erstattet af rullegræs. _R dne sveller og gavl ved affaldscontainere skiftet. _1 fælleshuset fik vi internet, el-knivsliber, nyt køleskab, ny tørretumbler førstehjælpskasse. _Karen Magrethe blev 90 r den 29.november og vi havde stedets første sølvbryllup i _Julearrangementet, med skovtur og døde tanter, og igen et opfindsomt pakkespil. _Rejseforeningen har været aktivt og mange tager igen til Holland i maj. _ Vi har afholdt 4 fællesspisninger med Uldalen og er kommet p Facebook. _Endelig er vi godt i gang med at afholde vor 30- fødselsdagsfest. B: Gennemgang af årsregnskab. Godkendelse af beretning og regnskab, samt fastsætte Ise af h usprise r. _ Godkendt uden bemærkninger 4. Valg af admin istrator _Carsten genvælges 5. Valg af revisorer _John og Peter genvælges 6. Behandling af indkomne forslag _Forslag til ændring af 12 i vedtægterne (Ane Jette) _ Forslaget falder med 11 huse for - 2 imod/undlod at stemme. Det tilkendegives at det er vigtigt, at evt. kommende lejere skal kende til betingelserne og "forpligtelserne ved at bo i bofælleskab. 7. Valg af bestyrelse - Michael og Ulla indtræder(john og Jane går ud) Godkendes 8. Valg af 2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne (Dorte og Naja) Godkendes 9. Evt. _ingen punkter,-- --) ~r;~ _.askebakken.dk cvr: ~e'1/3

6 RESULTATOPGØRELSE INDTÆGTER REGNSKAB BUDGET DIFF: REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET REGNSKAB Boligafgift , ,00 123, , , , , , , ,01 2 Varme a conto, boliger (2012: opgøres separat) , , , , ,00 UDGIFTER 3 Årets renter og gebyrer 1 254,48 0,00 254,48 205, , , , , ,00-236,64 4 Prioritetsydelser , , , , , , , , , ,83 5 Ejendomsskat , , , , , , , , , ,67 6 Ejendomsforsikring , ,00-161, , , , , , , ,00 7 Udvendig vedligehold , , , , , , , , , ,40 8 El, fælleshus , ,00-617, , , , , , , ,72 9 Varme, fælleshus (se bilag A) , , , , , , , , , ,00 10 Stofa, fælleshus , , , , ,00 997, ,00 303, ,00 934,28 11 Aviser, licens mm , , , , , , , , , ,25 12 Snerydning , ,00 62, , , , , , , ,50 13 Almindelig drift , , , , , , , , , ,41 14 Indvendig vedligehold, fælleshus , , , , , , , , , ,51 15 Vand- og kloak , , , , , , , , , ,11 16 Renovation , , , , , , , , , ,67 17 Drift af vaskeri , , , , , , , , , ,37 18 Udbetalt til madkassen (fællesarrangementer) , ,00 20 I alt , , , , , , , , , ,08 21 Driftsresultat ,55 0, , , , , , , , , , , ,00 36 Huslejeregulering dette regnskabsår jf bilag A 0,00 37 Huslejeregulering seneste regnskabsår jf bilag A 0,00 38 Regulering, jf reguleret varmeregnskab (bilag A) 1.339,33 39 Forventet resultat - pkt 21 reg. med pkt. 30: ,22 40 Driftskonto 01.01, indestående ,75 41 Driftskonto 31.12, indestående ,28 42 Likviditetsforskel 01.01/31.12 (pkt 41 - pkt 40) ,03 50 Difference på årsregnskab, flyttes til "BALANCE" -2,81-199,01 1,60-2,40 Der er vedlagt bilag A og årsudskrift fra bank Prioritetsydelse og renter fordelt på m² 2 Ejendomsskat og -forsikring samt udvendig vedligehold fordelt på m² 3 Fælleshus fordelt på voksne 4 Vand og kloak, fordelt på voksne + 1. barn 5 Renovation fordelt på 17 huse 6 Vaskeri fordelt på voksne + 1. barn 7 Fordeles på alle børn/voksne

7 BALANCE Opgørelse pr BALANCE 2012 Nedenstående kan ikke bruges til beregning af den maksimale handelsværdi for andele AKTIVER Indestående, driftskonto Ejendomsværdi (off. vurdering) , ,00 Regulering, jf resultatopgørelsens pkt ,72 PASSIVER Kursværdi af rest æld (fra vedla te opgørelse fra realkredit) , _ 4 _.44 _ 0 _..:..,., 5 _ 9 Egenkapital Uf nedenstående) Regulering for difference kr , , ,72 EGENKAPITAL Egenkapital pr (fra sidste års regnskab) Regulering Afdrag på prioritetsgæld (fra vedlagte opgørelse fra realkredit) , _ 6 _ 9 _.:...,. +I , 5 _ ,..-..:.,., Arets resultat Difference fra "RESULTAT" Egenkapital pr , , ,59 0, ,55-2, ,13 ARSREGNSKAB 2012 Foreningens navn er Andelsboligforeningen af 7. marts 1983 "ASKEBAKKEN". Dens hjemsted er Uldalsvej 2-6, 9400 Nørresundby. Foreningens CVR.NR. er Regnskabsåret er 1. januar ti/31. december. Regnskabet revideres af to interne revisorer i henhold til vedtægterne. Regnskabet skal vedtages på forårsgeneralforsamlingen, budgettet på efterårsgeneralforsamlingen. Bestyrelsens magt er begrænset; der er ingen formand eller kasserer; betydende beslutninger tages på stormøder, hvoraf der føres protokollerede referater. Arsregnskabet for And1ill I /igfqreningen Askebakken er revideret og fundet; overensstemmelse med de. forelagte bilag. Der er E. 1ag ag A, årsopgørelse fra bank, årsopgørelse fra realkredit. 473 ' dato Joh s ing i on en v 73 dato Peter Thomsen i r/c??'j B$t.yrsens o administrators underskrifter, samt datoer for disse 'l. ( / / BSifE.. BI;9 JO' esslng' l onsen.a M. \J Møller ps

8 BILAG A 2012 HUSLEJEDIFFERENCER OG -REGULERINGER differencer regulering for differencer regulering for i regnskabsåret regnskabsåret forr. regnskabsår forr. regnskabsår 2A Pia 0,00 2B René 0,00 2C Carsten 0,00 2D Linda & Peter 0,00 200,00 2F Anejette & John 0,00 2G Tommy & Anne 0,00 800,00 4A Karen Margrethe 0,00 4B Dorte 0,00 6A Birgitte 0,00 6B Ulla 0,00 6C Erling & Jane 0,00 6D Iben 0,00 6E Flemming 0,00 6F Birgitte & Jens K 0,00 6G Helle & Michael 0,00 6H Birgitte 0,00 6K Bo & Naja 0, ,00 Sum 0,00 0,00 0,00 0,00 Til "RESULTAT" 0,00 0,00 REGULERET VARMEREGNSKAB Varmeregnskab for "varmeåret" fra april til april A conto indbetaling, beboere (i "varmeåret") ,00 Forbrug i alt i "varmeåret", jf faktura ,00 Samlet regulering til beboere, jf varmeregnskab ,00 Fælleshus, jf varmeregnskab ,00 Difference i varmeregnskab (pkt ) 5 0,00 Varmeudgifter jf pkt G på månedsopgørelserne sidste årsregnskab, juni ,06 sidste årsregnskab, september ,73 sidste årsregnskab, december ,73 dette årsregnskab, marts , ,93 Betalt i dette regnskabsår ,67 Diff. forbrug i "varmeår" og aconto dette regnskabsår (ptk. 7-2) ,33 Samlet regulering føres til "RESULTAT" (pkt. 5+8) ,33 VANDAFLÆSNING forbrugernr: målernr: aflæsningsdato målerstand forbrug, kbm antal dage forbrug/dag, kbm , , , , ,50 ELAFLÆSNING kundenr: internetkode: aflæsningsdato målerstand forbrug, kwt antal dage forbrug/dag, kwt , , , , ,43

9 BEREGNING AF ANDELENES VÆRDI 2012 Bilag til årsregnskabet BEREGNING AF DEN MAKSIMALE HANDELSVÆRDI Beregningen gælder frem til næste forårsgeneralsforsamling Værdiberegning af ABF Askebakken Offentlig vurdering* kr ,00 Kursværdi af restgæld* -kr ,59 Indestående* -kr ,28 Værdi til fordeling blandt andelshaverne kr ,13 * taget fra "BALANCE 2012" + Andelenes fordelingstal Procentvis andel Antal huse I alt Hustype A 7, = 43, Hustype B 5, = 34, Hustype C 4, = 21, , Maksimal beregnbar handelsværdi jf ovenstående værdiberegning Hustype A 7, kr = kr Hustype B 5, kr = kr Hustype C 4, kr = kr EN STIGNING I HUSPRISERNE PÅ 0,2 % PR. MÅNED VIL UDFOLDE SIG SOM VIST NEDENFOR Hustype A Hustype B Hustype C kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Andelspriser fastsættes på forårsgeneralforsamlingen. Fastsættelsen gælder frem til næste forårsgeneralsforsamling Der er vedlagt ejendomsvurdering Bestyrelsen består af: Bo Christensen John Hessing Simonsen Jane Møller Petersen Birgitte Munk Peter Thomsen

10 mødedato: 11. april 2013 id: sm DAGSORDEN STORMØDE Deltagere: samme som GF samme dag. 1. Nyt om hussalgs aktiviteter (Flemming + bestyrelsen) _Flemming fortæller at 6E har været i lokalavisen med en boligannonce uden billeder det gav to useriøse henvendelser. Efterfølgende har Flemming købt annonceplads hos Robinshus ligesom Askebakkens Facebook side jævnligt reklamerer for, at vi har et hus til salg. (PS: søndag den 21.4 var der fremvisning af 6E den interesserede havde fundet vores bofælleskab via Facebook). _Se annonce her: _Beslutning om åbent hus den 2.juni kl (evt. sammen med Uldalen). _Hvis der ikke de næste uger sker noget med hussalget forsøges med plakater og folder på udvalgte steder (fx UNI, Aalborg Teater) samt en annonce i Information. _Det drøftes om der er en holdning til den husleje, der evt. må tages ved fremleje. Men Andelsboligforening kan ikke beslutte, hvad en andelshaver kan opkræve i husleje ved evt. fremleje. Det blev besluttet at bestyrelsen skal komme med forslag til en Standardkontrakt til fremleje hvori der står lidt om vores bofælleskab. 2. Opgaver og planlægning af næste fødselsdagsfest den 13. april (Ulla, Ane Jette, Naja) _Gruppen orienterer men opgaverne er allerede delt ud så alt er under kontrol! _PS: lørdag den 13.4 havde vi en rigtig fin, varm og veltilrettelagt fødselsdagsfest for tidligere bofæller 40 deltog i festen stor ros til festudvalget. 3. Nyt fra kompost- og udendørsareal-udvalgene (Jane, BB, BM, Ane Jette) _Gruppen orientere om de beslutninger, der allerede blev taget sidste forår men som vi ikke nåede at igangsætte pga. kælderrenoveringen. _Udvalget foreslår, at vi ikke igangsætter mere end Kompostgården på kommende arbejdslørdag: i. Den blev det besluttet, at der skulle anlægges en ny Kompostgård med fliser. _ Ane Jette kom med nyt forslag, at vi anlægger en Gren-gård med fliser ved siden af affaldscontainer ca. 90 cm bred. _Projektet blev besluttet på SM men det viste sig efterfølgende at være mere omfangsrigt og dyrt end først antaget Derfor blev der på arbejdslørdagen den 20. april besluttet af de tilstedeværende (Pia, Birgitte B, Iben, John, Linda, Peter, Birgitte M, Michael, Helle, Naja, Bo), at vi i en periode prøver med en lavpraktisk tilgang, hvor vi fylder haveaffald på den lille trailer ved pilehyttet. Når trailer er fyldt køres haveaffaldet ned på genbrugspladsen ligesom haveaffald er et fast punkt på vores arbejdslørdage. ii. Fjern hækken + træer langs 6F muren (besluttet den ) iii. Fjern hækken mellem 6E-6C (besluttet den ) + skrift nuværende trappetrin ud med fliser (brug de fliser, vi har i skuret) iv. Lægge fliser ved gavlen 4B (besluttet den 31. maj 2012). Det er dog ikke besluttet om os selv eller en prof skal lægge fliserne. v. Fast sort træbænk ved vandhaven (besluttet den31. maj) afsat kr. vi. Køb af lille høj havebord + nye krukker (besluttet den ) afsat kr. vii. Idegenereringsfasen omkring Aske SORT initiativer (Orangeridrømmende det japanske vanbassin skyggeløsningen på terrassen osv.) cvr: side: 2/3

11 4. Nyt fra forslag til Overdækket stub (Ulla, Bo, Pia) _ Arbejdsgruppen går videre 5. Næste arbejdslørdag d. 20. april opgaver _ Seddel på døren med beslutning om at tømning af luftrum vil ske på næstkommende arbejdslørdag 6. Evt. a. Regning på ovneftersyn bestyrelsen tjekker aftalen ang. serviceeftersyn. b. Status på Askebakkens fotogodkendelse næsten alle godkender, Ane Jette ønsker dog ikke, at der anvendes billeder af hende på Askebakkens sociale medier. Listen findes sammen med referatet i mappen i fælleshuset. c. Forespørgelse om fælles førstehjælpskursus falder der er for få til at stille et hold. cvr: side: 3/3

12 mødedato: 23. maj 2013 id: bm BESTYRELSESMØDE - DAGSORDEN FOR STORMØDE 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Orienteringspunkter a. Hussalgsgruppen /Michael og John b. Mødekalender efterår/vinter 2013 /Bestyrelsen ved Birgitte c. Rep. af tørretumbler og opvaskemaskine /John d. Rejseforeningen /Naja e. Madordningen økonomi og madgange /Linda f. Fødselsdagsfestudvalget /Linda g. Stubudvalget - punktet udskydes til efter sommerferien h. Det grønne udvalg /Jane og BB 4. Forslag til en lejekontrakt /Bestyrelsen ved Peter 5. Forslag om at vi køber: a. Lille støvsuger til kælderen /Iben 6. Næste arbejdslørdag den 1. juni Med fokus på enten loftrum eller udearealer. Vi slutter arbejdsdagen med fælles frokostpizza, hvis der er stemning for det. a. Loftrum (Jer, der har ting på loftrummet skal være hjemme til opgaven!) i. Fjerne Box madrasserne fra tv-rummet ii. Rydde loftrummet iii. Rengøre loftrummet iv. Sortering /køre ting på lossepladsen/genbrug v. Flytte ting op igen vi. Rengøre første etage efter oprydningen b. Udearealer i. Hækken fjernes ved bålpladsområdet ii. Slå græs iii. Lugning iv. Urtehaven v. Fejning vi. Cykelskur 7. Evt. cvr: side: 1/1

13 mødedato: 23. maj 2013 id: sm Tilstede: Ane Jette, Linda, Erling, Pia, Helle, Michael, John, Peter, Naja, Birgitte M, Iben, Dorte, Bo, Flemming, Rene REFERAT STORMØDE 1. Valg af dirigent: Naja 2. Valg af referent: Birgitte M 3. Orienteringspunkter a. Hussalgsgruppen /Michael og John i. Afventer besked fra en der er interesseret ii. Åbent hus udskydes/aflyses til efter sommerferien b. Mødekalender efterår/vinter 2013 /Bestyrelsen ved Birgitte i. Mødekalender sendes ud sammen med referat c. Rep. af tørretumbler og opvaskemaskine /John i. Tørretumbler plastik håndtag itu er lavet ii. Opvaskemaskine der lå glasskår i bunden (fast reparatør se hjemmeside) d. Rejseforeningen /Naja i. Rigtig god tur der er pt. kr i overskud, det endelig regnskab ikke opgjort ii. Rejseforeningen indkalder til generelforsamling med henblik på at foreningen består e. Madordningen økonomi og madgange /Linda i. Madregnskab har overskud varsel evt. prisnedsættelse efter sommerferien ii. Madordningen fungere hensigtsmæssigt opfordring til at folk skriver sig på i god tid! iii. HUSK at giv madholdet besked på, hvis du/i spiser med med tilbud om at købe ekstra ind hvis der er brug for det iv. Ane Jette trækker sig for posten som grønsags-indkøber punktet tages op den 22. august Helle kunne evt. være interesseret f. Fødselsdagsfestudvalget /Linda i. Regnskabet der blev bevilget kr der blev brugt kr kr. de betales over vores alm. budget. Flot resultat. g. Stubudvalget - punktet udskydes til efter sommerferien i. Ingen tilføjelser h. Det grønne udvalg /Jane og BB i. Hækken fjernes ved bålpladsen gerne før sommerferien! ii. Udvalget opfordrer folk til at læse referat fra sidste SM, hvor aftalte (grønne)punkter er opremset. iii. Udvalget opfordre også folk til at begynde at overveje, hvad vi skal bruge vores grønne arealer til - nogen taler om et orangeri/drivehus emnet tages op efter sommerferien. 4. Forslag til en lejekontrakt /Bestyrelsen ved Peter a. Der er ved ABF bestilt en standard lejekontrakt Bestyrelsen kommer med et forslag efter sommerferien 5. Forslag om at vi køber en lille støvsuger til kælderen /Iben a. Det viser sig til de flestes overraskelse allerede en lille i kælderen 6. Næste arbejdslørdag den 1. juni bestyrelsen opfordre til at der enten er fokus på loftrum eller udearealer. Det aftales, at vi på næste arbejdslørdag tager fat på loftrummet både dem, der har ting der oppe og ikke da det er et vigtigt ekstra rum for mange huse. MEN det er meget vigtigt at folk, der har noget på luftrummet tager stilling og/eller giver besked til andre, hvis de ikke er tilstede på arbejdslørdagen. Vi slutter af med frokostpizza. a. Loftrum (Jer, der har ting på loftrummet skal være hjemme til opgaven!) i. Fjerne Box madrasserne fra tv-rummet ii. Rydde loftrummet iii. Rengøre loftrummet iv. Sortering /køre ting på lossepladsen/genbrug v. Flytte ting op igen cvr: side: 1/2

14 vi. Rengøre første etage efter oprydningen b. Udearealer i. Hækken fjernes ved bålpladsområdet ii. Slå græs iii. Lugning iv. Urtehaven v. Fejning vi. Cykelskur fejes og males vii. c. Skur 7. Evt. a. HUSK at sætte skure på til næste arbejdslørdag cvr: side: 2/2

15 Askebakken 2013 Bestyrelsen: Bo, Michael, Peter, Ulla og Birgitte M Stormøde kl. 19:30 Arbejdslørdag kl Bestyrelsesmøde kl. 19 Julefrokost kl.? GF + Stormøde kl. 19:30 Bestyrelsesmøde kl.19 Arbejdslørdag kl Stormøde kl. 19:30 Arbejdslørdag kl Bestyrelsesmøde kl : Arbejdslørdag 11.januar

16 mødedato: 22. august 2013 id: sm Referat: Stormøde Deltager: Ane Jette, Michael, John, Bo, Helle, Birgitte B, Birgitte L, Naja, Jane, Anne, Pia, Jens Kristian og Birgitte M (ref.) 1. Orienteringspunkter a. Status på 6E- hussalg /Michael & John To interesserede: Den ene vil gerne lave en for-købsaftale, men vil også forhandle pris, den anden skal først komme hjem fra Grønland. b. Rørkloaktjek før sommerferien (bestilling af ny kokosmåtte?) /Carsten Det blev besluttet at der skulle bestilles nye kokosmåtter til for- og baggangen inkl. mulighed for køb af privatmåtte (som sidst). Opgaven forsåles varetaget af Carsten, der sender en mail rundt. 2. Administration af fremleje og udformning af lejekontrakt /Michael Før sommeren besluttede vi at bestyrelsen skulle fremlægge et udkast til en lejekontrakt på det kommende stormøde. Bestyrelsen har gennemgået ABFs standardkontrakt og finder at den på udmærket vis tager højde for de relevante forhold i forbindelse med udleje. Bestyrelsen foreslår derfor at: ABFs standard lejekontrakt skal benyttes. For at gøre dette obligatorisk skal det skrives ind i vedtægterne under. 12. Følgende felter i ABF-kontrakten udfyldes på forhånd af bestyrelsen i. 1 benyttelse angives som Beboelse ii. 5 varme, vand og el: forudfyldes med Ja og korrekte datoer indsættes iii. 10 Husorden tilføjes Vedtægter for Andelsboligforeningen er udleveret Udlejer og lejer udfylder resten og den udfyldte lejekontrakt fremsendes af udlejer til Bestyrelsen forinden indflytning. Hvis vi på stormødet bliver enige om dette fremlægger bestyrelsen et forslag til vedtægtsændring på generalforsamlingen d. 12. november. Det godkendes, at bestyrelsen har ansvaret for at for udfylder lejekontrakten i tilfælde af fremleje, samt at de kommer med vedtægtsændringerne til næste generalforsamling den 12. november. 3. Madordningen a. Ane-Jette trækker sig for posten som grønsags-indkøber hvem tager over? Når man er grønsags-indkøber fritages man for madlavning og indkøb. Birgitte B melder sig for en prøveperiode indtil jul. 4. Hvad vil vi bruge de grønne arealer til? / Det Grønne udvalg a. Udvalget kommer med et oplæg til næste steps Der rulles græs, imellem æbletræer det Grønne Udvalg bestiller. Hækken ved 4a+4B fjernes og erstattes af nye som bofælleskabet køber. Dorte (og Karen Magrethe) aftaler med det Grønne Udvalg, hvilke hække, der skal plantes her i efteråret. Birgitte Leth og Jane køber to parasoller til terrassen, inkl. fødder på hjul. Budget kr. Det Grønne Udvalg inviterer til kort cafedebat og smørrebrød på næste arbejdslørdag, hvor vi skal drøfte: Hvad vi vil med vores Grønne områder? Den lille trailer er til haveaffald, men ikke græs. Tømmes på skift og efter behov. De sorte kompostbeholdere er kun til køkkenaffald og mindre haveaffald som små grene og buketter. 5. Arbejdslørdag den 24. august cvr: side: 1/2

17 a. Maling af cykelskur + 4A b. Hæk klippes ved 4A ud mod parkeringspladsen c. Krukketjek d. Det Grønne område alt efter hvad vi aftaler e. Lugning, fejning og oprydning f. Rengøring af havemøbler + tv rummet g. Udendørs vandhane drypper h. Tømning af Loftrum inkl. oprydning i Askebakkens ringbind, sanghæfter, julepynt mv. i. Tjek af gangskab pga. af vandskade j. Tjek af trailer 6. Evt. John undersøger hvad en ny vaskemaskine koster kommer med et oplæg til Generelforsamlingen John og Michael bestiller fedtsugning af vaskebrønden Birgitte L og Pia kommer med oplæg til brug af tv-rummet John og Ane-Jette forslå af bestyrelsen igangsætter en femårs vedligeholdelsesplan Birgitte L forslår drøftelse af vores indkøbs- madpolitik Birgitte M forslår at vi ser på om vores gavepolitik stadig er aktuel Birgitte L og B forslår at kælderudvalget og de askegrå er faste punkter på SM dagsorden cvr: side: 2/2

18 mødedato: id: sm STORMØDE REFERAT 1. Valg af dirigent: Peter 2. Valg af referent: Birgitte 3. KORTE orienteringspunkter Julefrokost, den 7. december kl. 18:30 /Ulla o Bestyrelsen hænger opslag op inkl. eftermiddagsskovtur Status på hussalg /Michael o Der er ikke sket noget siden sidste SM. Status på køb af kokosmåtter /Carsten o Der er købt kokosmåtte til den ene gang, men der skal også købes til den anden gang + tilbud om private indkøb jf. sidste SM referat. Status på køb af parasoller + hvordan behandler vi dem bedst? /Birgitte L o De slås ned når der blæser/regner, MEN de skal stå uden betræk så de kan ånde. Den ene vinteropbevares i den originale kasse på loftet, mens den anden står ude hele året. Status på vaskebrøndens Fedtsugning /Michael og John o Er sket. Kontakt til KM s Hjemmehjælpers vasketidsbookning (vedhæfter henvendelsen) /Ulla o Ulla har informeret KM s hjemmehjælper om at det er ok, at de har faste tider + at vi ønsker at de kører en tom maskine efter brug. John ændrer skemaerne, så tiderne altid er booket til KM. ABF bladet kommer fremover kun i et eksemplar /Ane Jette o Er sket. Hvordan skal kælderklinkerne vaskes? /Michael o De glaserede klinker vaskes med rent vand og evt. lidt rengøringsmiddel Femårs vedligeholdelsesplan, kursus i Drift og vedligeholdelse /Michael og John o John og Michael er tilmeldt Det sidst nye fra De Askegrå, se aktivitetskalender på askebakken.dk /De grå o Vi lever stadigvæk, og er fuldtallige, citat Birgitte L. Det sidst nye fra Kælderudvalget /Pia, Birgitte B og L o Intet 4. DRØFTE køb af ny vaskemaskine, se tilbud på opslagstavle /John Hvis ja, skal det til godkendelse på generalforsamlingen i november John foreslår at der afsættes kr. på budget 2014 til køb af ny maskine, så købet kan effektueres når det bliver aktuelt. Beslutningen tages på næste Generalforsamling. Hvor John informerer om de årlige reparationsomkostninger inden beslutningen. 5. DRØFTE om vi skal sætte vores madpriser ned på alle dage /Ulla Der er ekstra mange penge i kassen bla. fordi mange (igen) spiser med Det besluttes at vi i en prøveperiode fra den 1. oktober og frem til foråret sætter priserne ned fra 28 til 25 kr. på hverdage, og fra 40 til 35 kr. på fredagen. 6. DRØFTE om vores gavepolitik stadig er aktuel (vedhæfter den nuværende) /Birgitte M Pia og Linda kigger på om der skal tilføjes et punkt når folk fejres uden de holder fest 7. DRØFTE om vi skal juster vores indkøbs- og madpolitik jf. de nye kostråd /Birgitte L Skal der være færre køddage, og skal der købes fuldkornspasta i stedet for hvid pasta mv.? Linda, Birgitte L og M kommer med et forslag til næste SM. 8. DRØFTE oplæg om at tv-rummet kan bruges anderledes /Birgitte L og Pia Er tiden til, at rummet også kan anvendes til andre gøremål? Forslag om at ændre rummet til et multirum med plads til to overnatninger og et bibliotek til bøger og Askbakkens ringbind. Udvalget forslår at tv og en af boxmadrasserne smides ud, og kommer med et budget over maling + køb af nye reoler, lænestol og belysning på næste SM. cvr: side: 1/2

19 9. DRØFTE om flere store og små ansvarsområder skal uddelegeres (vedhæfter udkast) /Birgitte M For at informere hinanden og nye om, hvem man kan henvende sig til, og for at bruge hinandens kompetencer og ressourcer bedst Ved en fejl er listen ikke komme med dagsorden ud og kommer derfor på som punkt til næste SM. 10. DRØFTE vores cafedialog fra sidste arbejdslørdag / Ane-Jette Der er udsendt indstilling fra Det Grønne Udvalg om at inddele de indkomne forslag i arbejdsgrupper. Siden sidst: Rullegræs, parasoller og færre hække Plænen ved bålplads: Erling, Pia og Birgitte L arbejder videre med de indkomne forslag inkl. Erlings nye idé med træ i stedet for fliser. Plænen ved terrassen: Jens Kristian, John, Peter og Ulla arbejder videre med de indkomne forslag Plænen med tørrestativ og en ny haveaffaldsløsning : Linda, Anne og Pia arbejder videre med de indkomne forslag 11. ARBEJDSLØRDAG den 5. oktober inkl. smørebrød kl. 13 Skriv jer på om I spiser med inden onsdag aften Arbejdsopgaver o Maling af hoveddør + olie til dørtrin (hvis tørvejr) o Tømning af trailer med haveaffald o Udendørs oprydning, lugning, slå græs, feje mv. o Krukketjek o Rengøring af øverst etage o Fastgør udsugning i vaskekælder o Tagrenderne o Undersøge det varme vand på øverst etage o 4A skifter træfacadebræt cvr: side: 2/2

20 mødedato: id: sm STORMØDE REFERAT 1. Valg af dirigent: Peter 2. Valg af referent: Birgitte 3. KORTE orienteringspunkter Julefrokost, den 7. december kl. 18:30 /Ulla o Bestyrelsen hænger opslag op inkl. eftermiddagsskovtur Status på hussalg /Michael o Der er ikke sket noget siden sidste SM. Status på køb af kokosmåtter /Carsten o Der er købt kokosmåtte til den ene gang, men der skal også købes til den anden gang + tilbud om private indkøb jf. sidste SM referat. Status på køb af parasoller + hvordan behandler vi dem bedst? /Birgitte L o De slås ned når der blæser/regner, MEN de skal stå uden betræk så de kan ånde. Den ene vinteropbevares i den originale kasse på loftet, mens den anden står ude hele året. Status på vaskebrøndens Fedtsugning /Michael og John o Er sket. Kontakt til KM s Hjemmehjælpers vasketidsbookning (vedhæfter henvendelsen) /Ulla o Ulla har informeret KM s hjemmehjælper om at det er ok, at de har faste tider + at vi ønsker at de kører en tom maskine efter brug. John ændrer skemaerne, så tiderne altid er booket til KM. ABF bladet kommer fremover kun i et eksemplar /Ane Jette o Er sket. Hvordan skal kælderklinkerne vaskes? /Michael o De glaserede klinker vaskes med rent vand og evt. lidt rengøringsmiddel Femårs vedligeholdelsesplan, kursus i Drift og vedligeholdelse /Michael og John o John og Michael er tilmeldt Det sidst nye fra De Askegrå, se aktivitetskalender på askebakken.dk /De grå o Vi lever stadigvæk, og er fuldtallige, citat Birgitte L. Det sidst nye fra Kælderudvalget /Pia, Birgitte B og L o Intet 4. DRØFTE køb af ny vaskemaskine, se tilbud på opslagstavle /John Hvis ja, skal det til godkendelse på generalforsamlingen i november John foreslår at der afsættes kr. på budget 2014 til køb af ny maskine, så købet kan effektueres, når det bliver aktuelt. Beslutningen tages på næste Generalforsamling. Hvor John informerer om de årlige reparationsomkostninger inden beslutningen. 5. DRØFTE om vi skal sætte vores madpriser ned på alle dage /Ulla Der er ekstra mange penge i kassen bla. fordi mange (igen) spiser med Det besluttes at vi i en prøveperiode fra den 1. oktober og frem til foråret sætter priserne ned fra 28 til 25 kr. på hverdage, og fra 40 til 35 kr. på fredagen. 6. DRØFTE om vores gavepolitik er aktuel (vedhæfter den nuværende) /Birgitte M Pia og Linda kigger på om der skal tilføjes et punkt, når folk fejres uden de holder fest. cvr: side: 1/2

21 7. DRØFTE om vi skal juster vores indkøbs- og madpolitik jf. de nye kostråd /Birgitte L Skal der være færre køddage, og skal der købes fuldkornspasta i stedet for hvid pasta mv.? Linda, Birgitte L og M kommer med et forslag til næste SM. 8. DRØFTE oplæg om at tv-rummet kan bruges anderledes /Birgitte L og Pia Er tiden til, at rummet også kan anvendes til andre gøremål? Forslag om at ændre rummet til et multirum med plads til to overnatninger og et bibliotek til bøger og Askbakkens ringbind. Udvalget forslår at tv og en af boxmadrasserne smides ud, og kommer med et budget over maling + køb af nye reoler, lænestol og belysning på næste SM. 9. DRØFTE om flere store og små ansvarsområder skal uddelegeres (vedhæfter udkast) /Birgitte M For at informere hinanden og nye om, hvem man kan henvende sig til, og for at bruge hinandens kompetencer og ressourcer bedst Ved en fejl er listen ikke komme med dagsorden ud og kommer derfor på som punkt til næste SM. 10.DRØFTE vores cafedialog fra sidste arbejdslørdag / Ane-Jette Der er udsendt indstilling fra Det Grønne Udvalg om at inddele de indkomne forslag i arbejdsgrupper. Siden sidst: Rullegræs, parasoller og færre hække Plænen ved bålplads: Erling, Pia og Birgitte L arbejder videre med de indkomne forslag inkl. Erlings nye idé med træ i stedet for fliser. Plænen ved terrassen: Jens Kristian, John, Peter og Ulla arbejder videre med de indkomne forslag Plænen med tørrestativ og en ny haveaffaldsløsning : Linda, Anne og Pia arbejder videre med de indkomne forslag 11.ARBEJDSLØRDAG den 5. oktober inkl. smørebrød kl. 13 Skriv jer på om I spiser med inden onsdag aften Arbejdsopgaver o Maling af hoveddør + olie til dørtrin (hvis tørvejr) o Tømning af trailer med haveaffald o Udendørs oprydning, lugning, slå græs, feje mv. o Krukketjek o Rengøring af øverst etage o Fastgør udsugning i vaskekælder o Tagrenderne o Undersøge det varme vand på øverst etage o 4A skifter træfacadebræt cvr: side: 2/2

RESULTATOPGØRELSE INDTÆGTER UDGIFTER

RESULTATOPGØRELSE INDTÆGTER UDGIFTER RESULTATOPGØRELSE INDTÆGTER REGNSKAB BUDGET DIFF: REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET REGNSKAB 2014 2014 2013 2013 2012 2012 2011 2011 2010 2010 2009 1 Boligafgift 626.293,08

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl. 19.00 hos Kristian 3. tv.

Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl. 19.00 hos Kristian 3. tv. Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé 41A og B (Matrikel 23o) Frederiksberg 19-5-26 Til stede var: Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 26 kl. 19. hos Kristian 3. tv. St. Tv. Ej

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 42 den 27. marts 2015 kl. 12.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Bjarne Lassen Lene Weyergang

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Generalforsamling i A/B Fjordtofteparken Tirsdag den 10/3 2015 kl. 18.00

Generalforsamling i A/B Fjordtofteparken Tirsdag den 10/3 2015 kl. 18.00 Generalforsamling i A/B Fjordtofteparken Tirsdag den 10/3 2015 kl. 18.00 1. Valg af dirigent : Henning Harder Flg. Huse var ikke repræsenteret : nr. 26, 52, 58. fuldmagt fra nr.40. Generalforsamling var

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Revisor Robert Krogsgaard

Revisor Robert Krogsgaard Revisor Robert Krogsgaard ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2014. (20. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2015 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland * Tlf.: 56 63 63 37 * Fax: 56

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

Revisor Robert Krogsgaard

Revisor Robert Krogsgaard Revisor Robert Krogsgaard ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN I. ÅRSRAPPORT 2014. (21. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2015 OG LIKVIDITETSBUDGET 2015 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland * Tlf.:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27. marts

Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27. marts 34. årgang Nr. 15 23. marts 2014 Suppl-Fæ-møde E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redigeres af bofæller Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27.

Læs mere

Generalforsamling, Andelsboligforeningen Elmegården

Generalforsamling, Andelsboligforeningen Elmegården Dagsorden Tilstede 20. marts 2014 Kl. 19.30 Generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Med følgende dagsorden: 4) Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor.

Med følgende dagsorden: 4) Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor. Referat fra generalforsamlingen I Grundejerforeningen Ådalsparken den 21.juni 2012 Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014 Robert Krogsgaard registreret revisor ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014 OG LIKVIDITETSBUDGET 2014 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland

Læs mere

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30.

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. september 2002 (5. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat af mødet d. 9. marts 2005

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat af mødet d. 9. marts 2005 Ordinær Generalforsamling 2005 Referat af mødet d. 9. marts 2005 Andelsboligforeningen Kronosvej 91 175 Andele til stede: 91, 93, 97, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 119, 121, 127, 131, 133, 137,

Læs mere

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Afholdt d. 15/6-2015 Fremmødte: Anette Engelund Friis (Formand),, Morten Bay Knudsen (Kasserer), Jimmy Ude Pedersen (Referent/Husorden), Allan

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Andelsboligforeningen Kyndby Huse Referat af ekstraordinær generalforsamling søndag den 9. maj 2010 kl. 13:00 i personalekantinen på Kyndbyværket Repræsenteret på ekstraordinær generalforsamling var 64 stemmeberettigede ud af i alt 140

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Frederiksberg, 24-04-2013 Kundenr. 108-250 Sagsnr. 12-20493 Dok.nr. 13-63878 Direkte tlf. +45 39 46 64 38 tsh@deas.dk REFERAT E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Mødested: DEAS, Dirch

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Kassereren Bakken 27 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2012 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk CVR-nr. 33 78 05 24 T: 5943 8100 F: 5943 8191 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Ejerforeningen Åhavnen II

Ejerforeningen Åhavnen II Ejerforeningen Åhavnen II 30. marts 2015 Ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Åhavnen II Onsdag, den 25. marts 2015, kl. 19.00 i Fiskerhytten Fremmøde: 26 ejerlejligheder (ud af 48 mulige), heraf

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2002 30. september 2003 Balance pr. 30. september 2003 (6. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 25.03.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Jørn Christensen, Einar Estrup, Helle

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1. Arbejdsbeskrivelse

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1. Arbejdsbeskrivelse Andelsboligforeningen Fremtiden Serie 1 Jerichausgade 24 & 26 / Lundbyesgade 13 8000 Århus C Arbejdsbeskrivelse Den samlede bestyrelse er foreningens daglige ledelse. Bestyrelsens opgaver er at effekturere

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og referat. Mødereferat nr. 03/2010. Tid Mandag den 1. marts 2010 kl. 19:30. Deltagere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og referat. Mødereferat nr. 03/2010. Tid Mandag den 1. marts 2010 kl. 19:30. Deltagere Bestyrelsesmøde Mødereferat nr. 03/2010 Tid Mandag den 1. marts 2010 kl. 19:30 Deltagere Camilla Antonsen (CA) Peder Nyborg Madsen (PNM) Helle Dahl (HD) Tommy Kok Annfeldt (TKA) Torsten Hasle Nielsen (THN)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Torsdag, den 4. oktober 2012 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Søparken i foreningens fælleslokale med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B.

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. 1. Valg af dirigent Tinne Hansen fra BAK enstemmigt valgt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Eierforeningen Sletterhagevei nr. 23. 25. 27

Eierforeningen Sletterhagevei nr. 23. 25. 27 Eierforeningen Sletterhagevei nr. 23. 25. 27 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i ejerforeningen - onsdag d.27.05 2009 k1.19 i Caf6 Fortegården, Femmøllervej 10 med indgang ved nye hvide

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere

Referat af ordinære generalforsamling 2015 i andelsboligforeningen Havehuset

Referat af ordinære generalforsamling 2015 i andelsboligforeningen Havehuset Referat af ordinære generalforsamling 2015 i andelsboligforeningen Havehuset Dirigent: Birgit Referent: Erik Tilstede: Pauline, Lone, Claus, Jeanne, Inger, Birgit, Jesper, Michel, Merete og Erik Dagsordenen

Læs mere

www.vestbyen-afd-44.dk

www.vestbyen-afd-44.dk Afdelingsbestyrelsesmøde 7. Oktober 2013 kl. 17.00 Mødested bestyrelseslokalet Tilstede: Bestyrelsesmedlemmer: Preben, Jacobine, Birthe, Iver, og Inspektør: Henrik Suplleanter: Fraværende: Rasmus. Referent:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Til/Afgang: Ingen beboerudskiftning i 2012. Aktiviteter: Arbejdsdagen i 2012 og ikke den vi havde i sidste uge. Vejret var godt og arbejdet bød traditionen tro på reparation

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Uafhængigt medlem af revisorgruppen danmark & BKR International Roskilde Holbæk. GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN v/kasserer Jens Keiding Bakken 22 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2009 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Beboermøde. Afdeling 8

Beboermøde. Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering fra teamleder 7. Orientering om regnskabet 2014 8. Afdelingens

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

Sønderborg, d. 5. december

Sønderborg, d. 5. december 2001 Sønderborg, d. 5. december Ordinær/ekstraordinær generalforsamling afholdt d. 1/2 2001 på Sønderborg Hus, Rød Sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.a: Jævnfør vedlagte notat 2. Formandens beretning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Valmuebakken onsdag d. 18. april 2012 i dramalokalet på Pilehaveskolen

Generalforsamling i Grundejerforeningen Valmuebakken onsdag d. 18. april 2012 i dramalokalet på Pilehaveskolen v/formanden Henrik Bach, Valmuebakken 31, 2625 Vallensbæk, tlf. 4171 2115 - www.valmuebakken.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Valmuebakken onsdag d. 18. april 2012 i dramalokalet på Pilehaveskolen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningen til Älmelidens bevarelse

Referat fra Generalforsamling i Foreningen til Älmelidens bevarelse Referat fra Generalforsamling i Foreningen til Älmelidens bevarelse d. 25.04.2011 Tilstede : Ebbe Bente Sonja Jørgen Connie Tove Merethe E Nick Troels Merethe P Rita Frede Pernille Referat: 1. Valg af

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen E/F Strandbo II

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen E/F Strandbo II H. Høgsbro Holm Kristian Nørgaard Administration ApS Stockholmsgade 37, 2. Referat nr. 31 2100 København Ø Journal nr. 574/mbj Tlf. 35 43 43 06 København, den 8.9.2011 R E F E R A T fra bestyrelsesmøde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo Ordinære åbne Mødereferat rev. 12-06- 15 Mødedato: Emne: 11. juni 2015 Kl. 18:30-22:15 Ordinært Bestyrelsesmøde AB JoJo Deltagere: Anders Brammer (AB) Anne Lundsmark (AL) Bjarne Brændeskov (BB) Ditte Bjarnild

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i A/B Bomhoffs Have (BH) Onsdag den 21.november 2012 kl. 16-18.30

Referat af bestyrelsesmøde i A/B Bomhoffs Have (BH) Onsdag den 21.november 2012 kl. 16-18.30 Referat af bestyrelsesmøde i A/B Bomhoffs Have (BH) Onsdag den 21.november 2012 kl. 16-18.30 hos Karen Hjerl (KH). Tilstede var derudover Pia Sindbjerg (PS), Freddy Vainer (FV), Mette Linnert (ML), og

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRSEBÆRDALEN. Kirsebærdalen 1 11. 8654 Bryrup. CVR nummer 30 29 66 56 Å R S R E G N S K A B

ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRSEBÆRDALEN. Kirsebærdalen 1 11. 8654 Bryrup. CVR nummer 30 29 66 56 Å R S R E G N S K A B ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRSEBÆRDALEN Kirsebærdalen 1 11 8654 Bryrup CVR nummer 30 29 66 56 Å R S R E G N S K A B 2011 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 26. marts 2012 Dirigent 2 Bestyrelsens

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2007 19. regnskabsår

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2007 19. regnskabsår Andelsboligforeningen Poppelvænget Årsrapport for 2007 19. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer Bestyrelsen byder nye medlemmer af Ejerforeningen BSV 77-79 velkommen. I dette notat har bestyrelsen samlet relevante praktiske oplysninger. Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen,

Læs mere

Det blev aftalt at udskyde reguleringen af a conto til næste år da ændringen af varmeåret komplicerer justeringen.

Det blev aftalt at udskyde reguleringen af a conto til næste år da ændringen af varmeåret komplicerer justeringen. Til Ejerforeningens hjemmeside 1. Møde med administrator a. Gennemgang af udkast til revideret administratoraftale Bestyrelsen har, med baggrund i de 6 år, som den hidtidige administratoraftale har løbet,

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN I. ÅRSRAPPORT 2010. (17. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN I. ÅRSRAPPORT 2010. (17. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2011 Robert Krogsgaard registreret revisor ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN I. ÅRSRAPPORT 2010. (17. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2011 OG LIKVIDITETSBUDGET 2011 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A den 19. februar 2014 Side 1 af 5 1705 BIG 1705 / Lejer 26-02-2014 19:00 26-02-2014 22:00 Til beboerne Hermed fremsendes endelig dagsorden for med følgende dagsorden: Ordinært afdelingsmøde 26. februar

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 12. april 2011 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 12. april 2011 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 12. april 2011 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referent: Jørn Kjær Nielsen Til stede: 25 andele var repræsenteret. Generalforsamlingen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i E/F Søllerød Park, torsdag den 23. oktober 2014 kl. 19.30

Referat af bestyrelsesmøde i E/F Søllerød Park, torsdag den 23. oktober 2014 kl. 19.30 1 Referat af bestyrelsesmøde i E/F Søllerød Park, torsdag den 23. oktober 2014 kl. 19.30 Til stede: Tom Bosarp, Bent Rasmussen, Karin Clausen, Kirsten Rud, Thomas Worm, Beate Warberg (referent) Afbud:

Læs mere