Selvevaluering 15/16. Emne: KIE værdier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selvevaluering 15/16. Emne: KIE værdier"

Transkript

1 Selvevaluering 15/16 Emne: KIE værdier Emnebegrundelse og metode: Med selvevalueringen 2016 ønsker vi at sætte fokus på en række af vores kerneværdier nemlig tillid, dialog, medindflydelse og gensidig respekt. Vi anser værdierne som grundsten i vores måde at lave skole på og det er derfor interessant hvorvidt disse værdier opleves afspejlet i vores hverdag. Det er interessant i hvor høj grad værdierne værdsættes af vores elever samt hvilken betydning de tillægger dem for deres efterskoleår på Koldingegnens Idrætsefterskole. Vi har i form af en spørgeskemaundersøgelse forfulgt disse spørgsmål og fået svar fra 91 elever ud af 94 heraf 44 piger og 47 drenge. Undersøgelsen har hermed en svarprocent på 97. Eleverne er fordelt i en 9. klasse, to 10. klasser og i vores 10.TEMA. Sammenfatning af resultater Langt størstedelen af vores elever (91%) er enten meget enige eller enige i at vi på KIE skal vægte at møde hinanden med tillid ligeværdig dialog medindflydelse gensidig respekt 8% er hverken enige el. uenige og kun 2% er uenige. Tillid 92% af eleverne oplever at tillid er en del af deres hverdag på KIE. De kobler det bl.a. til at de tør og har lyst til at opsøge hjælp at de oplever en stor grad af frihed at de på KIE oplever at vi er et vi og ikke et dem og os at de på KIE bliver mødt med forventninger Eleverne oplever at have modet til at åbne sig. I den sammenhæng spiller gruppelærerfunktionen og kontaktgruppen en vigtig rolle, men også fortælletimer og ugens som er et undervisningsforum der opfordrer eleverne til at åbne op og fortælle om sig selv, bliver nævnt som værende medvirkende til at skabe de tillidsfulde relationer. Vi kan ifølge, eleverne langt hen ad vejen, have tillid til at de respekterer skolens rammer og regler. Kun få giver udtryk for at de ikke gør. Af mange kommentarer fremgår det at respekten bl.a. hænger sammen med den tillid de bliver vist samt de rammer og muligheder eleverne oplever på KIE. Elevernes udsagn bekræfter samlet set det væsentlige i at få skabt tillidsfulde relationer at have en tæt kontakt til den enkelte elev at have en løbende dialog om, hvordan vi bedst muligt tager hensyn til og drager omsorg for hinanden at få den enkelte til at forholde sig til egne handlinger og se dem i en større sammenhæng 1

2 Dialog 90% af elever oplever at der er en ligeværdig dialog mellem voksne og elever på KIE. De forbinder det bl.a. med oplevelsen af at blive lyttet til at de voksne viser interesse i èn at problemer løses i fællesskab De oplever at der er gode muligheder for at komme i kontakt og få en snak med en voksen, dog er der en del der har erfaret, at det er en god idé at lave konkrete aftaler for at sikre sig at der er tid og ro. Den nærhed og fortrolighed der ofte opbygges mellem den enkelte elev og gruppelæreren tillægges meget stor værdi. Hele 83% oplever at have udviklet sig i forhold til at være blevet bedre til at sætte ord på og dermed også at reflektere over egne følelser, tanker og handlinger. En forholdsvis stor flok (53%) af eleverne savner informationer i hverdagen. Kommentarerne går på at det kan være svært med de mange beskeder i spisesalen, at de af og til savner overblik i forhold til at kunne planlægge og at informationer om ændringer kommer sent. Der ytres ønsker om at få flere informationer via eksempelvis facebook. Medindflydelse Vi kan konkludere at en meget stor procentdel af eleverne, mere end 90%, oplever at have medindflydelse og demokrati i hverdagen. De forbinder det bl.a. med en oplevelse af at blive taget alvorligt og at de har mulighed for at ændre på noget i hverdagen og tilføre nyt. (søskende weekend, KIE Fight Night, papircontainerordning) Fællesmøderne, hvor det er en flok elever (trivselsudvalget) der i samarbejde med to lærere sætter dagsordenen, spiller en vigtig rolle heri. Eleverne oplever endvidere fællesmøderne som værende et sted hvor problemer løses og hvor oplevelsen af at være en del af et større fællesskab styrkes. 91% er enige i at beslutningerne på disse møder tages i fællesskab. Gensidig respekt Størstedelen af eleverne (85%) oplever at der generelt er gensidig respekt mellem lærere og elever og ligeledes eleverne imellem. Det konstateres at vi som medarbejdere tackler ting forskelligt og at man kan være mere eller mindre enig med den enkelte. Der er også elever der giver udtryk for, at det kan være svært at få alle til at respektere alle i en stor gruppe. 28% af eleverne giver udtryk for, at de har følt sig presset til at være med i noget, de ikke har haft lyst til. Ud fra de mange uddybende svar, fremgår det, at de har sat det i sammenhæng med forskellige obligatoriske aktiviteter, som de i en given situation ikke har haft lyst til at deltage i og i enkelte tilfælde er det forstået som gruppepres. De fleste af vores elever giver udtryk for at de kan finde passende ro til at få lavet lektier ligesom de oplever at kunne få hvilet ud og få en god nats søvn. Der er dog forholdsvid mange (27%) der giver udtryk for at det kan være svært. I forhold til lektier hænger det ifølge kommentarerne bl.a. sammen med at der: sker så meget andet der frister er for meget uro på gangene og værelserne er for langt til Bakkehuset(hvor der er lektiecafé) Med hensyn til nattesøvnen sættes det i sammenhæng med at der er lange aktive dage som kræver meget søvn at der er for meget uro eller snak på værelserne at det kan være svært at have den selvdisciplin der skal til at lægge sig til at sove i god tid 2

3 Trods det at elevflokken i overvejende grad har haft oplevelsen af gensidig respekt både mellem voksen og elev og eleverne imellem bliver vi som skole bekræftet i at det til enhver tid er afgørende at være opmærksomme på og arbejde med de gruppedynamiske processer der udspiller sig i enhver elevflok, hvor fokus skal være på at få hver enkelt til at fungerer i helheden. Opmærksomhedspunkter: Evalueringen peger fremadrettet på væsentlige opmærksomhedspunkter som her er omsat i en række spørgsmål vi som skole til stadighed må stille os selv. Hvordan sikrer vi i højere grad at eleverne føler sig velinformerede og dermed minimerer forvirring og misforståelser i en indholdsrig og kompleks hverdag på KIE? Hvordan håndterer vi bedst muligt konfliktsituationer, hvor fokus er på den enkelte såvel som på helheden. Hvordan kan vi bedst muligt bakke op om og skabe gode rammer for den enkelte elevs nattesøvn? Hvordan kan vi skabe et hyggeligt arbejdsmiljø der er indbydende for den enkelte i forhold til lektielæsning mm.? Hvordan arbejder vi bedst muligt med de gruppedynamiske processer i elevflokken således at vi får den enkelte til at fungerer i helheden? Undersøgelsens resultater: I hvor høj grad er du enig I at vi på KIE møder hinanden med tillid 95% er meget enige el. enige, 2% er hverken enige el. uenige og 2% er uenige. I hvor høj grad er du enig i at der skal være en god og ligeværdig dialog mellem elever og voksne 90% er meget enige el. enige, 9% er hverken enige el. uenige og 1% er uenig. I hvor høj grad er du enig i at medindflydelse giver en større ansvarsfølelse 85% er meget enige el. enige, 13% er hverken enige el. uenige og 2% er uenige. 3

4 I hvor høj grad er du enig i at gensidig respekt mellem elever og voksne er vigtigt for at kunne få hverdagen til at fungere på KIE 90% er enten meget enige el. enige, 8% er hverken eller og 2% er uenige. Tillid Jeg oplever at blive mødt med tillid fra de voksne på KIE 92% er enten meget enige eller enige i at de bliver mødt med tillid. Enkelte oplever dog til tider at blive mødt med mistillid og begrænsninger. Alle voksne/lærere er altid klar til at hjælpe, hvis man har nogle problemer eller noget man gerne vil snakke om Vi elever har meget frie rammer, primært grundet tillid fra de voksne - føler jeg Jeg syntes at det er utroligt fedt at i, voksne, stoler så meget på os på KIE. Selvfølgelig kan det ske at tilliden bliver brudt, men det føler jeg er en del af vores udvikling. Det er også en del af udviklingen angående vores udvikling mellem lærere og elever - vores fælles fællesskab. Så det ikke kun er os elever der har et fælleskab, men at I er en del af det! Ja det gør jeg, de har forventninger til mig ligesom jeg har til dem. Grundet min personlighed og de ting jeg har gjort er jeg ofte dømt som en person "de voksne på KIE" ikke har tillid til. Jeg har tillid til de voksne på KIE 79% er enten meget enige eller enige i at have tillid til de voksne, 19% svarer middel og 2% føler ikke at have tillid. I og med, at man bliver mødt med den givne tillid føler jeg, at man får et meget tættere forhold, således at man også kan snakke om mange andre ting end for eksempel i folkeskolen. Ved jeg altid kan komme og få en snak med dem Det er ikke alle lærer jeg har tillid til, men det er fordi jeg som sådan ikke er sammen med dem i hverdagen De voksne på KIE kan have tillid til at jeg følger skolens rammer og regler 92% er meget enige eller enige og mener dermed at vi kan have tillid til at de følger skolens rammer og regler. Få giver udtryk for ikke altid at have respekteret dem. 4

5 Jeg føler ikke nogle form for grund til ikke at skulle følge skolens rammer og regler. Da KIE er en skole hvor de ikke har så mange regler, for at man udvikler sig og bliver mere ansvarsfuld, de stoler på os elever, og tror på at vi ikke gør noget forkert Med hensyn til rammer og regler, synes jeg det er fedt vi kører med det der hedder "frihed under ansvar Det kan I. Skulle jeg endelig kommer i nærheden af at bryde en regel, ville det aldrig være for at gå mod skolen. Der er få rammer, men dem der er, bør accepteres. Jeg er en elev, tro nu på mig. Alt jeg gør er ikke bevidst Altså jeg er da af og til kommet for sent til lærerne Jeg oplever at der er voksne jeg tør åbne mig overfor 86% oplever, at der er voksne, de tør åbne sig overfor, 12% er uenige. En del heraf giver udtryk for at det ikke er noget de har haft brug for. Jeg tør at åbne mig for mange af lærerne, især min kontaktlærer og de lærere som har hørt mig i ugens i TEMA. Da jeg føler at de kender mig en lille smule bedre Ja. Jeg kan godt lide at lærerne i løbet af året fortæller omkring deres rejser. På den made åbner de sig meget over for os Har ikke haft brug for det endnu Nej, men det er ligeså meget personligt, at jeg ikke har behov for det, og jeg har det fint med mine forældre og ældre søster fx. Jeg oplever at der er gode muligheder for at komme ud af huset på KIE, og at det er enkelt at lave aftaler med de voksne 96% oplever at der er gode muligheder for at komme ud af huset og at det er enkelt at lave aftaler med de voksne. De voksne er gode til at give os muligheder til at komme ud og lave andre ting end bare at være på skolen. Der er dog langt til de fleste ting Lærerne er rigtig åbne overfor idéer, og jeg synes der er god mulighed for at komme til f.eks. Kiwi eller ind til byen og de voksne stoler på at vi opfører os ordentligt når vi er uden for huset Jeg syntes det er svært at vide hvornår man må tage af sted, det er meget forskelligt hvad lærerne siger Dialog Der er en ligeværdig og god dialog mellem elever og voksne på KIE 90% mener der er en ligeværdig og god dialog mellem elever og voksne på KIE 5

6 Det er altid vigtigt, ellers gider man jo ikke snakke med personen hvis der ikke er ligeværdighed. Men det syndes jeg bestemt der har været. Det er fedt at de voksne ikke går rundt som politimænd - vi kan slappe af og snakke om tingene hvis der er problemer Synes at der for mit vedkommende er en god dialog mellem medarbejdere og elever, da de også lytter til hvad vi har at sige I nogle situationer mener jeg at situationer er taklet forkert mellem elev og voksen Jeg oplever at det er muligt at komme til at snakke med en voksen, når jeg har brug for det. 95% oplever at det er muligt at komme til at snakke med en voksen, når der er behov for det. Man bliver altid mødt af en åbenhed, men også nysgerrighed, hvis man har lyst til at dele eller snakke med en af de voksne. Hvis jeg har brug for at snakke med en lærer, så skal jeg bare skrive til dem eller lige tage fat i dem f.eks. efter timen, og så finder vi et tidspunkt, hvor vi kan tale sammen. Den lærer der er på skolen har tit travlt Jeg synes samtalerne med gruppelæreren er vigtige 90% synes samtalerne med gruppelæreren er vigtig, kun få tillægger dem ikke værdi. Samtalerne giver en større tryghed De er gode. Gruppelæreren er ligesom ens forældre for en De er vigtige fordi så får kontaktlæreren indblik i hvis jeg ikke man har det så godt og kan bedre forstå hvis der er noget galt. Samtidig er det også rart at vide at de ting man siger til ens gruppelærer bliver ved ham/hende og at det kun er nødvendige ting, der siges videre. Det har ikke hjulpet mig det mindste, men jeg tror andre kan bruge det Føler du dig velinformeret 37% føler sig velinformeret, 42% oplever at de til dels er velinformeret (middel) og 11% oplever at mangle information. Jeg synes skolen er god til at melde ting ud i god tid. Jeg føler mig meget velinformeret i hverdagen ja. Dog føler jeg til tider også, at jeg selv skal hente informationen om hvad vi skal og præcise detaljer til diverse arrangementer. Det kunne godt være bedre. Det kunne klart være bedre. I stedet for kun at sige f.eks. mødetider ved måltiderne burde KIE blive bedre til bare at slå det hele op på facebook For det meste, men der kan godt være nogle dage hvor jeg synes det glipper, og det gør det nogle gange lidt svært, hvis man skal planlægge Vi skal altså selv fiske efter oplysninger 6

7 Jeg er blevet bedre til at sætte ord på mine handlinger, følelser og tanker 83% oplever at være blevet bedre til at sætte ord på handlinger, følelser og tanker. 17% er uenige heri. ja, man lærer sig selv bedre at kende Jeg har nemmere ved at sige, hvis der er noget jeg ikke synes er rigtigt, eller hvis der er noget, som jeg synes der skal ændres Har altid været god til at beskrive mine følelser, handlinger og tanker Medindflydelse I løbet af skoleåret har jeg oplevet medbestemmelse og demokrati i hverdagen 93 % af eleverne har oplevet medindflydelse og demokrati i hverdagen Det er let at byde ind med noget hvis man føler for at der skal ske en ændring. Det bliver taget op og elever og lærere forholder sig til det man siger. Det er super fedt at vi har dette "trivselsudvalg" hvor vi også har mulighed for at ændre på noget i hverdagen Det er dejligt med forskellige holdninger og lærende er også villige til kompromis. Fællesmøderne (Trivselsmøderne) er vigtige for eleverne 94 % mener at fællesmøderne er vigtige. Trivselsmøderne giver både en følelse af fællesskab, men det er også et godt forum til debat og mulig medindflydelse overfor lærerne. Her bliver der taget stilling til problemerne, og oftest også fundet en løsning med det samme. Synes det har været godt at vi som et fælleskab har kunne drøfte/beslutte nogle ting som har gjort hverdag på KIE bedre Jeg oplever at vi på møderne tager beslutninger i fællesskab 91 % mener at der bliver taget beslutninger i fællesskab. 9% er uenige heri. De fleste beslutninger bliver taget i fællesskab, men nogle ting er bare umulige at blive enige om i sådan et stort fællesskab Det er meget forskelligt. Nogle gange har vi som elever ikke indflydelse på det, andre gange tager trivselsrådet dem (beslutningerne) selv, og andre gange tager vi dem i fælleskab. Tit kommer eleverne med en idé og dér skærer lærerne tit igennem og slår noget fast. Der er dog visse ting, hvor vi har indflydelse 7

8 Jeg oplever at det er muligt at komme igennem med nye initiativer og arrangementer på KIE 95 % oplever at det er muligt at komme igennem med nye initiativer og arrangementer på KIE Jeg synes der er indført rigtig mange nye initiativer og lærerne er gode til at være med på dem, også selvom de ikke helt selv kan se hvor de ender. Lærerne er rigtig modtagelige over for ny idéer osv. og de er gode til at indgå i forskellige kompromiser. Gensidig respekt Jeg oplever en gensidig respekt mellem elever og voksne på KIE 89 % oplever at der er gensidig respekt mellem elever og voksne. 11 % giver udtryk for ikke at opleve en gensidig respekt. Lærerne har meget respekt for én og så får man det også for dem. Men selvfølgelig er der altid nogle man ikke bryder sig så meget om, og der ved ikke har den samme respekt. Det kommer an på hvilken lærer, nogen er gode til det, men der er også nogen der er meget dårlige Jeg oplever gensidig respekt i elevflokken 82 % oplever en gensidig respekt i elevflokken. 18 % er uenige heri. ja, jeg synes alle er gode til at respektere alle I få tilfælde er der måske ikke den givne respekt, som ved andre. Det er selvfølgelig ærgerligt, men det ville også være svært at komme overens med alle. Der er desværre altid nogen, som ikke er så respekteret som andre. alligevel er der meget respekt sammenlignet med andre steder. Det er sket, at jeg har følt mig presset til at være med i noget, jeg ikke har haft lyst til 47 % af eleverne giver udtryk for, at de ikke har følt sig presset til at være med i noget, de ikke har haft lyst til. Ved godt hvordan jeg skal sige fra. Så det er ikke noget problem 28 % giver udtryk for, at de har følt sig presset til at være med i noget, de ikke har haft lyst til. Den sidste cooper test Det var ikke et dissideret pres, men der vil altid være en del når man er mange om det. Så vil man ikke holdes udenfor. 8

9 Jeg erkender det hvis jeg har begået en dumhed 96 % giver udtryk for, at de erkender det, hvis de har begået en dumhed: Sker til tider, at vi er lidt nogle ballademagere - de voksne har dog tacklet det fornuftigt og lært os, hvad vi bør og ikke bør. Vi kan godt lide at prøve grænser af, men ikke noget ud over gevind andet end drengestreger.. Det sker jeg dummer mig, men er stor nok til at tage ansvar for det lort jeg laver Det kommer an på hvordan det bliver sagt til mig. Jeg oplever at der er passende ro til at lave mine lektier 74 % giver udtryk for, at der er passende ro til at lave lektier. 27 % er uenige heri. Man kan altid gå et sted hen hvor der er ro. Måske ikke altid på værelserne, men så er der bakkehuset. Hvis der bliver larmet går man bare ind og siger det til naboværelset og beder dem om ro Der er ikke ro nede på værelserne, så hvis man skal lave lektier skal man gå op i bakkehuset. Det kan være lidt svært at tage sig sammen til at gå derop, når man hellere vil være nede på værelset, hvor der sker noget. Jeg oplever at der er mulighed for at få hvilet ud og få en god nats søvn 73 % oplever, at der er mulighed for at få hvilet ud og få en god nats søvn. 27 % er uenige heri. Hvis man har brug for at sove respekterer de andre på værelset det Ja hvis jeg kan sove, intet problem med larm. Det er op til den enkelte -> mulighederne er der Jeg føler godt nogen gange at det kan være svært at få ro. Specielt hvis de andre gerne vil snakke, kan jeg godt have det dårligt med at skulle være hende den sure der siger "kan i godt være stille." 9

Selvevaluering 13/14. Emne: Elevernes personlige udvikling

Selvevaluering 13/14. Emne: Elevernes personlige udvikling Selvevaluering 13/14 Emne: Elevernes personlige udvikling Emnebegrundelse og metode: Af vores værdigrundlag fremgår det bl.a. at vi ønsker..et skoleliv hvor balancen mellem den personlige udvikling og

Læs mere

Selvevaluering 06/07

Selvevaluering 06/07 Selvevaluering 6/7 Emne: Det store fællesskab blandt eleverne. Emnebegrundelse og metode: På KIE tillægger vi det store fællesskab eleverne imellem stor værdi. En af vore målsætninger er bl.a. at skabe

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 08/09 Unge Hjem, efterskolen i Århus

Selvevaluering skoleåret 08/09 Unge Hjem, efterskolen i Århus Selvevaluering skoleåret 08/09 Unge Hjem, efterskolen i Århus Plan og mål for udviklingsarbejdet. Skoleåret 08/09 er det tredje og foreløbig sidste år, hvor selvevalueringsobjektet er den anerkendende

Læs mere

Samlet midtvejsevaluering 2011: 1. Hvilke kompetencer har du fået i din rygsæk det første halve år? (sociale, personlige og faglige kompetencer)

Samlet midtvejsevaluering 2011: 1. Hvilke kompetencer har du fået i din rygsæk det første halve år? (sociale, personlige og faglige kompetencer) Samlet midtvejsevaluering 2011: 1. Hvilke kompetencer har du fået i din rygsæk det første halve år? (sociale, personlige og faglige kompetencer) Sociale: Gode venner og oplevelser. Man skal indordne sig

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL ELEVER OM RESILIENS

SPØRGESKEMA TIL ELEVER OM RESILIENS SPØRGESKEMA TIL ELEVER OM RESILIENS BAGGRUND Skolen skal være et rart sted at være. Og klassen skal være et fællesskab, hvor alle elever kan lære noget og udvikle sig og hvor alle kan bidrage til at finde

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Selvevaluering 06/07

Selvevaluering 06/07 Selvevaluering 06/07 Vi har i dette skoleår valgt at foretage en evaluering på sætningen fra vores værdigrundlag:.. med en demokratisk grundholdning. Vi ønsker at undersøge, hvorvidt vi i vores hverdag

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

SELVEVALUERING I FORHOLD TIL VÆRIGGRUNDLAGET, UNDERVISNINGSMILJØVURDERING OG EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING FOR ELEVHOLDET

SELVEVALUERING I FORHOLD TIL VÆRIGGRUNDLAGET, UNDERVISNINGSMILJØVURDERING OG EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING FOR ELEVHOLDET SELVEVALUERING I FORHOLD TIL VÆRIGGRUNDLAGET, UNDERVISNINGSMILJØVURDERING OG EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING FOR ELEVHOLDET 2011-2012 "Generel tilfredshed" indeholder følgende spørgsmål dreng

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering:

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Udarbejdet foråret 2013 Ifølge lov om elevers undervisningsmiljø skal uddannelsesstedets ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig vurdering af det

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskoles selvevaluering 2016

Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskoles selvevaluering 2016 Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskoles selvevaluering 2016 Indledning: HNIE s selvevalueringer skal ses som en del af en større helhed, hvorved vi kommer gennem alle dele af skolens værdigrundlag.

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Evalueringsgenstanden: Bestyrelsen for Unge Hjem - Efterskolen i Århus besluttede på sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 2006, at evalueringsgenstanden

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2016 Midtfyns Efterskole

Undervisningsmiljøvurdering 2016 Midtfyns Efterskole Undervisningsmiljøvurdering 2016 Midtfyns Efterskole Denne vurdering er foretaget på baggerund af spørgeskemaundersøgelse blandt skolens elever juni 2016. Alle elever var inviteret til at deltage. Omkring

Læs mere

Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering Formål... 4 Undersøgelsen... 4

Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering Formål... 4 Undersøgelsen... 4 Selvevaluering 2017 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2017... 4 Formål... 4 Undersøgelsen... 4 Inden skolestart... 6 I løbet af skoleåret... 6 Indplacering

Læs mere

Trivselsundersøgelse enhed1 okt 13

Trivselsundersøgelse enhed1 okt 13 Indhold Indhold... 1 Lokaler og fællesområder... 3 Er du glad for dit klasselokale?... 3 med valgmuligheder... 3 Er der plads nok i klassen?... 4 med valgmuligheder... 4 Er legeområderne på skolen gode?...

Læs mere

Iqra Privatskole Trivselsundersøgelse klasse 2016

Iqra Privatskole Trivselsundersøgelse klasse 2016 Iqra Privatskole Trivselsundersøgelse 4. - 9. klasse 16 Spørgsmål 1: Jeg føler mig godt tilpas og har lyst til at komme i skole? 6 6 55 51 5 3 11 9 1 Altid Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig Spørgsmål 2:

Læs mere

Mål for personlige og sociale kompetencer

Mål for personlige og sociale kompetencer Mål for personlige og sociale kompetencer 0. 3. klasse Du kan lide dig selv Du tror på, at du kan noget. Du siger, hvad du mener og føler Du fortæller gerne om dine oplevelser Du får ideer Du er nysgerrig

Læs mere

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Børnerapport 3 Juni 2007 Opdragelse 2007 En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Kære medlem af Børne- og Ungepanelet Her er den tredje børnerapport fra Børnerådet til dig. Rapporten handler

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere

1. Indledning... 3. 1.1 Formål... 3. 1.2 Metode... 3. 1.2.1 Dataindsamling... 4. 2. Analyse af spørgeskemaundersøgelsen... 4. 2.1. Konflikter...

1. Indledning... 3. 1.1 Formål... 3. 1.2 Metode... 3. 1.2.1 Dataindsamling... 4. 2. Analyse af spørgeskemaundersøgelsen... 4. 2.1. Konflikter... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Metode... 3 1.2.1 Dataindsamling... 4 2. Analyse af spørgeskemaundersøgelsen... 4 2.1. Konflikter... 4 2.2 Timerne og undervisningen... 5 2.3

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være:

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være: Glamsbjergskolen sammen om at lære Med udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner der gælder for Assens Kommune ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare

Læs mere

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an Højsted, den 08-02-16 UMV januar 2011 Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an Vi brugte spørgeskemaværktøjet www.termometeret.dk fra Dcum. Undersøgelsen foregik i perioden fra april 2010

Læs mere

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015. Fællesskab. Udarbejdet af: Linda Hornstrup

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015. Fællesskab. Udarbejdet af: Linda Hornstrup Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015 Fællesskab Udarbejdet af: Linda Hornstrup Maj-juni 2015 1. Indledning hvad er fællesskab? En af skolens værdier og noget, der fylder meget i skolens selvforståelse

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole Dato:Juni 2010 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juni 2013 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Undersøgelse af elevernes forventninger og selvopfattelse forud for deres rejse. Hvor gammel

Læs mere

Vi ønsker, at Frederik Barfods Skole skal være et trygt og udviklende sted at være.

Vi ønsker, at Frederik Barfods Skole skal være et trygt og udviklende sted at være. Trivselsfolder Vi ønsker, at Frederik Barfods Skole skal være et trygt og udviklende sted at være. Fællesskabet og den enkeltes trivsel er afhængig af hinanden for at skabe et optimalt læringsmiljø. Det

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Svarprocent og fordeling

Svarprocent og fordeling 1 Svarprocent og fordeling 80% 60% 40% 20% 0% 64 % Svar 82,6 % 36 % Ikke svar 17,4 % 70 60 50 Serie1 Svar Serie2 Ikke svar 40 30 20 10 0 6. årgang 7. årgang 8. årgang 9. årgang 2 Spørgsmål til eleverne:

Læs mere

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega.

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega. Hej. u er bestemt ikke en særling! er er altid nogen, der skal være den første til noget, og du er så den første i din klasse. Jeg synes ikke, du skal bruge din energi på at tænke på det. et ændrer jo

Læs mere

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Skoleåret 2015-2016 Indledning Sorø Fri Fagskole (SFF) har i slutningen af skoleåret 2015/2016 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009.

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Selvevaluering 2009 Forord En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Følgende formulering fra vores værdigrundlag har dannet udgangspunkt.

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Trivselsundersøgelse enhed 3 okt 13

Trivselsundersøgelse enhed 3 okt 13 Trivselsundersøgelse enhed 3 okt 13 Indhold Indhold... 1 Blandet... 4 er du tilfreds med at gå på Rathlouskolen?... 4 vil du anbefale en ven at gå på Rathlouskolen?... 5 Føler du, at skolen hjælper dig

Læs mere

Her ser I hvor mange elever (antal og omregnet i procent), der har sat kryds ved de enkelte svarmuligheder ved hvert spørgsmål.

Her ser I hvor mange elever (antal og omregnet i procent), der har sat kryds ved de enkelte svarmuligheder ved hvert spørgsmål. Resultatudtrækket er foretaget 24. oktober 2012 Følgende egne emner indgår i resultatvisningen: Udbytte af efterskoleopholdet Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Den Danske Husflidsefterskole

Læs mere

Eisbjerghus Efterskole Selvevaluering 2010-2011

Eisbjerghus Efterskole Selvevaluering 2010-2011 Eisbjerghus Efterskole Selvevaluering 2010-2011 Indhold Kontaktlærerfunktionen Overordnet formål s. 2 Pædagogiske overvejelser (herunder SMTTE-modellen) s. 2 Metodiske overvejelser s. 2 SMTTE-modellen

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering 2014 Rejsby Europæiske Efterskole november 2014 1 Undervisningsmiljøvurdering November 2014 Beskrivelse af processen for indsamling af data I uge 39-40 har vi gennemført den

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljø og generel trivsel. - Foretaget juni 2012, skoleåret 2011/12

Undersøgelse af undervisningsmiljø og generel trivsel. - Foretaget juni 2012, skoleåret 2011/12 Undersøgelse af undervisningsmiljø og generel trivsel. - Foretaget juni 2012, skoleåret 2011/12 Denne undersøgelse er lavet med alle skolens elever. Eleverne har siddet i deres kontaktgrupper og diskuteret

Læs mere

Vi har valgt at kommentere på nogle af punkterne i Trivselsundersøgelsen som vi fandt iøjnefaldende.

Vi har valgt at kommentere på nogle af punkterne i Trivselsundersøgelsen som vi fandt iøjnefaldende. Fra værdigrundlaget: Med baggrund i Grundtvig og Kolds skoletanker tilstræber vi at give muligheder for elevernes søgen efter sammenhæng, livsorientering og mening med tilværelsen, derfor tilbyder vi en

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Evaluering: En god start - sammen. Telefon interview af forældre der har deltaget i En god start sammen.

Evaluering: En god start - sammen. Telefon interview af forældre der har deltaget i En god start sammen. Evaluering: En god start - sammen. Telefon interview af forældre der har deltaget i En god start sammen. Telefon interviewene fandt sted efter den sidste gang på 11. kursusgang. Forventninger til forløb:

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; )

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; ) Værdier og pædagogisk metode i Introduktion Undervisningen af unge i skal gøre en forskel for den enkelte unge. Eller sagt på en anden måde skal vi levere en høj kvalitet i undervisningen. Derfor er det

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole Dato: 25. juni 2011 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen

Læs mere

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø.

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø. Modul 1: Klassekontrakt Kilde: bidrag fra lektor Solvejg Andersen og lektor Anne Dalgas Bjerre, Taarnby Gymnasium og HF: Demokrati i skolen del 1 i 19 veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne,dcum,

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Bilag 8. Interview med Simon

Bilag 8. Interview med Simon Interview med Simon 5 10 15 20 25 30 Simon: Det er Simon. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Simon: Hej. Cecilia: Hej. Tak fordi du havde tid til at snakke. Simon: Jamen ingen problem, ingen problem. Cecilia:

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Dronninglund Efterskole Brønderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Dronninglund Efterskole Brønderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Dronninglund Efterskole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 I klassen: 1. Hvilken af nedenstående påstande passer bedst til dig? (93 a. Jeg er en af de dygtigste i klassen. 16 % b. Enkelte

Læs mere

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer OM ENSOMHED Mellem 5 og 10 procent af danske unge mellem 13 og 25 år føler sig ensomme hver dag - og det kan have alvorlige konsekvenser for dem. Deres ensomhed har mange ansigter og kan være svær at genkende,

Læs mere

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle.

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle. Værdigrundlag I vores pædagogiske arbejde må fundamentet være et fælles værdigrundlag, et sæt af værdier som vi sammen har diskuteret, formuleret og derfor alle kan stå inde for. Det er værdier, som vi

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Evaluering Forårs SFO 2017

Evaluering Forårs SFO 2017 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april 2017. Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde

Læs mere

! " # # $ % & & ' " () * ' /

!  # # $ % & & '  () * ' / " # # $ % & & ' " () * +, -. ' / 0 " "# $ %&$" $"' "(&)(*))) # +" $ #,$- $$#$$$ " ". " /0-$1" /0-"$"2 $ "# " # 3& " $3 $$ - " "$ "&'& $&%& 45" $ " %"" $ $%& % 6&$ $ #'() % & 1"#"#$ 7%# %" )%) * +,) %%

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Selvevaluering Efterskolen 2013/14

Selvevaluering Efterskolen 2013/14 Selvevaluering Efterskolen 2013/14 Undersøgelsen er ANONYM Målgruppen for undersøgelsen var elever i 10X, 10Y, 10Z Undersøgelsesperiode: 23-06-2014 til 26-06-2014 Antal besvarelser ialt: 53 Med udgangspunkt

Læs mere

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder amarbejde Værdier for personalet i ybbølsten ørnehave: et er værdifuldt at vi samarbejder viser gensidig respekt accepterer forskelligheder barnet får kendskab til forskellige væremåder og mennesker argumenterer

Læs mere

Professionel bisidning. Socialrådgiverdage 2013 Jette Larsen, Børns Vilkår

Professionel bisidning. Socialrådgiverdage 2013 Jette Larsen, Børns Vilkår Professionel bisidning Socialrådgiverdage 2013 Jette Larsen, Børns Vilkår Program» Bisidderprojektets historie» Hvem, hvad og hvorfor Professionel bisidning Professionel bisidning Jette Larsen, Børns Vilkår

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Undervisningsmiljø Sorø Fri Fagskole

Undervisningsmiljø Sorø Fri Fagskole Undervisningsmiljø Sorø Fri Fagskole Skoleåret 2016-2017 Side 1 af 9 Undervisningsmiljø Sorø Fri Fagskole Maj 2017 Undervisningsmiljøloven Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø - også kaldet

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undersøgelse af undervisningsmiljø FLE 08/09 Hold: 8. kl, 9.a, 9.b, 10.a, 10.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Rammer 2 Synes du, at følgende forhold i klassen er i orden eller ikke

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale 1 BØRN FORÆLDRE PERSONALE TRIVSEL Tryghed: At kende de voksne og børnene imellem. Ligeværdighed børnene

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' sep 2008 Hold: 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, 9. E Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08 Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 7-8.-3. klasse Generel tilfredshed Hvordan har du det med dine klassekammerater? Er du glad for at gå i skole? 8 7 4 6 3 2 1 godt

Læs mere

Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen.

Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen. Svarskema Undervisningsmiljøundersøgelsen Guldborgsund Ungdomsskole Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen. Enkelte punkter er ikke besvaret og enkelte

Læs mere

Arbejdsark i Du bestemmer

Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark 1 Inspiration til gruppens møderegler Arbejdsark 2 Jeg er en, der... Arbejdsark 3 Protokol for gruppesamtale Arbejdsark 4 Det rosa ark: Godt og dårligt Arbejdsark 5

Læs mere

MIG SELV MIG SELV MIG SELV MIG SELV

MIG SELV MIG SELV MIG SELV MIG SELV MIG SELV Selvdisciplin: Jeg kan holde fokus på det, der skal gøres, og bliver ikke afledt af andet, der kunne være sjovere at lave Jeg kan sætte mål, lægge en plan og gennemføre den Jeg kan holde fokus,

Læs mere

10 spørgsmål til pædagogen

10 spørgsmål til pædagogen 10 spørgsmål til pædagogen 1. Hvorfor er I så få på stuen om morgenen? Som det er nu hos os, er vi 2 voksne om morgenen kl. 8.30 i vuggestuen og 2 kl. 9 i børnehaverne, og det fungerer godt. For det meste

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne:

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO: SFO s praksis nu og her. SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Personlige

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: Køn: 9.klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed altid for det Ikke så Nej, slet Er du glad for din skole? 3 / 2

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Søborg den 30. marts 2011 Kommunikationspolitik Kommunikation er omdrejningspunktet for at drive skole og undervise børn eller man kunne sige uden kommunikation ingen undervisning. Også samarbejdet mellem

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Evalueringen viser også denne gang stor tilfreds med Vejle Idrætsefterskole. Der er - selvfølgelig fristes man til at sige udviklingspotentiale.

Evalueringen viser også denne gang stor tilfreds med Vejle Idrætsefterskole. Der er - selvfølgelig fristes man til at sige udviklingspotentiale. Evalueringen viser også denne gang stor tilfreds med Vejle Idrætsefterskole. Der er - selvfølgelig fristes man til at sige udviklingspotentiale. Der er 100 elever, der har svaret på evalueringen. I hvilken

Læs mere

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever LERBJERGSKOLEN Skolebestyrelsen Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever Maj 2010 Indledning Skolebestyrelsens vision er, at Lerbjergskolen er attraktiv for lokalområdet, dvs. at Lerbjergskolen

Læs mere

Randers Musikskole Undervisningsmiljøundersøgelse Samlet status. Hvad er dit køn? I hvilken aldersgruppe er du?

Randers Musikskole Undervisningsmiljøundersøgelse Samlet status. Hvad er dit køn? I hvilken aldersgruppe er du? Randers Musikskole Undervisningsmiljøundersøgelse 2016 Undersøgelsen er sendt ud til 396 aktive elever i alderen fra 10 år og op og som modtager undervisning inde på Randers Musikskole. 192 elever har

Læs mere

ANTIMOBBESTRATEGI ÅGÅRD EFTERSKOLE

ANTIMOBBESTRATEGI ÅGÅRD EFTERSKOLE ANTIMOBBESTRATEGI ÅGÅRD EFTERSKOLE På Ågård Efterskole er vores overordnede regel: DU SKAL VÆRE EN GOD KAMMERAT. Denne regel samtaler vi om i mange forskellige sammenhænge gennem hele skoleåret, og vi

Læs mere

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Sådan får du som skilsmisseramt den bedste jul med eller uden dine børn. Denne guide er lavet i samarbejde med www.skilsmisseraad.dk Danmarks største online samling

Læs mere

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Indhold Formål med samarbejdspolitikken... 1 Kommunikation i Skovkanten... 1 Omgangstone... 2 Fokus på fagligheden... 2 Konflikthåndtering... 2 Ihh hvor er

Læs mere