EVALUERING AF TEAM TEATRET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING AF TEAM TEATRET"

Transkript

1 EVALUERING AF TEAM TEATRET Udarbejdet af egnsteaterkonsulenterne Carsten Wittrock & Kirsten Dahl juni 2010

2 Forord Denne evaluering af Team Teatret finder sted på baggrund af egnsteaterbekendtgørelsen nr af 7. december Evalueringen er udarbejdet i forbindelse med udløbet af teatrets egnsteaterkontrakt, og den baserer sig på forestillingsbesøg, teatrets selvevaluering og samtaler med teatret ( og ) og Herning Kommune ( ). Evalueringen er udarbejdet af Carsten Wittrock og Kirsten Dahl. Carsten Wittrock ophørte, med henvisning til almindelige inhabilitetsregler, med arbejdet med evalueringen den , da han pr. denne dato indgik aftale om at bidrage til en ansøgning, som involverede Team Teatret. Han deltog i evalueringsarbejdet indtil det første udkast til evalueringen blev sendt til Team Teatret og Herning Kommune Han var ikke til stede ved den anden samtale med teatret , og heller ikke til den endelige færdiggørelse af evalueringen. Formålet med evalueringen er at belyse teatrets aktuelle situation og dets udviklingsperspektiver. Evalueringen tager stilling til teatret i dets helhed. Særlig vægt har en analyse og vurdering af den kunstneriske kvalitet i teatrets repertoire, belyst via det samlede repertoire i aftaleperioden og 3 udvalgte forestillinger. Teatrets lokale synlighed og forankring og dets position nationalt og internationalt evalueres og sættes i relation til teatrets visioner og egnsteaterkontraktlige forpligtigelser. Ligesom evalueringen forholder sig til teatrets organisatoriske forhold og til teatrets økonomi. Tanken er, at teatret og kommunen skal kunne bruge evalueringen i forbindelse med genforhandling af teatrets egnsteateraftale. Evalueringen er gennemført efter Ønskekvistmodellen den model for vurdering af kunstnerisk kvalitet i de optrædende kunstarter, der er udviklet af Jørn Langsted, Karen Hannah og Charlotte Rørdam Larsen. At Ønskekvistmodellen skal være det gennemgående metodiske grundlag for egnsteaterevalueringerne er besluttet på baggrund af en dialog mellem egnsteaterkonsulenterne, Kommunernes Landsforening og teaterbranchens organisationer: BørneTeaterSammenslutningen (BTS) og Foreningen Af Små Teatre (FAST). Via tre vektorer, Villen (Engagement), Kunnen (Evner) og Skullen (Nødvendighed), tilbyder Ønskekvistmodellen en enkel model for, hvordan man på struktureret vis kan diskutere kvaliteten i performativ kunst. Evalueringen forholder sig som nævnt til teatrets samlede repertoire i Der er tale om 5 egenproduktioner (heraf 4 nyproduktioner) og 9-14 gæstespil pr. sæson. Et repertoire, som egnsteaterkonsulenterne har set langt det meste af. Følgende 3 egenproduktioner fra indeværende sæson er udvalgt til nærmere analyse: Amokløb min barndomsleg, Mærkelig og Jagten på lykken. Til sammenligning og perspektivering inddrages i mindre grad teatrets øvrige egenproduktioner, ligesom de øvrige aktiviteter, teatret har været - og er - igangsættere af og involveret i, inddrages til at belyse teatret. Carsten Wittrock og Kirsten Dahl Juni

3 Indhold Team Teatret...4 Præsentation af Team Teatret... 4 Egnsteateraftalen... 4 Teatrets kunstneriske profil og visioner... 5 Team Teatret i en egnsteaterkontekst... 7 Repertoire...7 Karakteristik... 7 Repertoire...9 Karakteristik... 9 Egenproduktionerne... 9 Analyse af tre egenproduktioner... 9 Amokløb min barndomsleg... 9 Mærkelig Jagten på lykken Analyse af det samlede repertoire Team Teatret i en kommunal, regional og national kontekst...16 Bestyrelse, økonomi og regnskab...18 Sammenfattende analyse af Team Teatret...18 Team Teatret som kulturinstitution Opfyldelse af gældende egnsteateraftale Udfordringer og udviklingspotentialer

4 Team Teatret Præsentation af Team Teatret Team Teatret har eksisteret siden 1968 med udgangspunkt i Herning. Først som Teatertruppen Team, dernæst som Team a.m.b.a. ("andelsselskab med begrænset ansvar") og nu Foreningen Team Teatret. Foreningen Team Teatret har en medlemsskare, der både er aktiv som publikum og aktiv i forbindelse med bestyrelsesposter og bestyrelsesinitiativer i og omkring Team Teatret. Team Teatrets kunstneriske og økonomiske ledelse ansættes i et fællesskab mellem Herning Kommune og bestyrelsen for Foreningen Team Teatret. Den nuværende ledelse består af kunstnerisk leder Mikael Helmuth og økonomisk leder Jaan C. Bonde. Team Teatrets fastansatte dækker alle de administrative og tekniske funktioner på teatret samt en række kunstneriske funktioner. Det fastansatte personale er, ud over ledelsen, scenograf og scenemester Thomas Ravnsgaard, tekniker og lysdesigner Søren Lydersen, rekvisitør og tekniker Dan Brantlov, tekniker Theis Michaelsen, AV/lyddesigner og -tekniker Morten Birk, produktionsdramaturg Dorthe Skøtt Bébe, PR-medarbejder Steen Jøker Dohn og sekretær Lone H. Nørrestrand. Teatrets repertoire sammensættes af et dramaturgiat bestående af Mikael Helmuth, Dorthe Skøtt Bébe og Søren Lydersen. Team Teatret modtager et årligt egnsteatertilskud på kr. fordelt mellem stat og kommune. Teatret råder over en mindre, fleksibel teatersal med plads til publikummer og tilhørende foyerområde, administrationslokaler, lagerlokaler, værksteder samt 4 mindre lejligheder til gæstende kunstnere. Team Teatret er med de mange produktioner en virksomhed med et stort antal ansatte i løbet af en sæson. Den daglige ledelse, det fastansatte personale og de forholdsvis mange gæsteansatte til de fem produktioner giver samlet mere end 30 ansatte i løbet af en sæson. Team Teatret har et kontinuerligt repertoire for voksenpublikummet med 3 nyproduktioner og en gæstespilsrække. For børnepublikummet rummer repertoiret en årlig nyproduktion og en overført produktion og der ud over en gæstespilsrække således, at hele aldersspektret dækkes. Teatret deltager såvel lokalt som nationalt i flere tværkulturelle og teaterfaglige sammenhænge: bl.a. i Kulturelt Samråd Herning, overenskomstudvalget i BørneTeaterSammenslutningen/Foreningen Af Små Teatre, Turnénetværket og Scenekunstnetværket Region Midtjylland. Egnsteateraftalen Team Teatret er organiseret som en forening med en bestyrelse på otte personer, heraf to kommunalpolitikere fra Herning byråds midte, en medarbejderrepræsentant og fem medlemmer af foreningen Team Teatret. Teatrets nuværende aftale med Herning Kommune løber frem til 31.december

5 Ifølge aftalen har Team Teatret til opgave at udøve professionel teatervirksomhed og er forpligtet til primært at opføre sine forestillinger i teaterbygningen i Herning, men kan derudover drive turnévirksomhed i hele landet. Ifølge aftalen skal teatret: Hver sæson producere minimum to nye professionelle forestillinger. Medvirke til udviklingen af scenekunsten bl.a. som deltager i udvikling af børneteatermiljøet dels gennem egne initiativer dels gennem samarbejde med andre børnekulturinstitutioner. Og ifølge aftalen har teatret til hensigt: Hver sæson at producere tre professionelle voksenforestillinger og to børneforestillinger (hvoraf den ene er en overført produktion fra foregående sæson), såfremt økonomien tillader det. Deltage i egnens øvrige teateraktiviteter som vidensbank og teaterfaglig ressource fx gennem konsulentvirksomhed, såfremt tiden tillader det. Teatrets kunstneriske profil og visioner Team Teatrets kunstneriske profil og visioner er kendetegnet ved, at teatret ønsker at skabe og præsentere skæve, unikke og udfordrende forestillinger. Forestillinger med substans og appel til refleksion og stillingtagen. Forestillinger, som publikum kan spejle sig i, og som danner modvægt til "den lettere tilgængelige kultur, som i tiden har indtaget en række af de større kulturudbyderes programflade, herunder de store kulturog kongreshuse og de landsdækkende tv-kanaler 1 ". Vi har for mange år siden besluttet os for alene at arbejde efter Danmarkspremierer efter devisen, at skal vi gøre os gældende såvel lokalt, regionalt som nationalt er vi nødt til at arbejde efter en grad af unika, hvor vi kan levere oplevelser, man ikke kan få andre steder. Team Teatret skal ikke være provinsens københavnerekko, hvor de Københavnske publikumssucceser bliver serveret igen. Tværtimod skal vi være stedet, hvor man kan finde det nye og originale 2. At skabe unikaforestillinger, forstået som det at skabe nye forestillinger i dén forstand, at man er først på banen med noget, der ikke har spillet før i landet. Det er primært det Team Teatret går efter, når teatret producerer en ny forestilling. Af og til iscenesætter de dog også klassikere ud fra en ny og aktuel vinkling. Teatret ønsker også, at det publikum (i alle aldre), som det henvender sig til, skal kunne genkende sig selv og sit liv i forestillingerne. Samtidig har teatret en ambition om, at forestillingerne skaber debat. Når publikum kommer hjem efter en forestilling, skal det være det, de har oplevet på Team Teatret, de taler om over kaffen, ikke den kage, de spiser. Teatret fortæller tillige i evalueringssamtalen, at de arbejder meget bevidst med ikke at skabe provokation for provokationens egen skyld. Og at de gør meget ud af at 1 Team Teatrets selvevaluering, s.2 2 Team Teatrets selvevaluering, s.4 5

6 udforske, hvor meget de kan forandre på teaterrummet for derigennem at overraske publikum. Team Teatret ønsker at være et teater, der har en profil, som er "lidt til det skæve og på stien ved siden af mainstream". Og teatret uddyber, at dette skal ses i lyset af, at teatret holder til i en kommune, hvor store shows og musicalproduktioner er og i mange år har været det, som bliver spillet i Herning Kongrescenter. Genremæssigt ønsker Team Teatret at dække bredt. Det bliver formuleret således i teatrets aftaletekst: Hver sæson vil forsøgt sammensat således, at forestillingerne genremæssigt fordeler sig på både det klassiske drama, forestillinger med stort musikislæt og forestillinger, som kan have et stort satirisk/humoristisk udtryk. 3 Familier med små børn og voksne over 50 år er det publikum, som primært ser Team Teatrets forestillinger. For at nå ud til flere publikummer fokuserer teatret for tiden på de 18 til 25årige, samt de 25 til 30årige og de 35 til 50årige. Ligesom teatret arbejder på at skabe forestillinger, der taler til flere generationer på samme tid. Team Teatret vil gerne co-producere mere for at udfordre teatrets kunstneriske og produktionsmæssige potentiale. For at udvikle og forbedre det kunstneriske produkt. Samtidig fremhæver teatret dog i den første evalueringssamtale, at samarbejdsproduktioner kræver ekstra meget planlægning og koordination. I relation til teatrets kunstneriske produkter arbejder Team Teatret som en central sideaktivitet på, at publikum får en helhedsoplevelse, eller en udvidet oplevelse, når de kommer i teatret. Mødet med Team Teatret skal udvikles til en helhedsoplevelse for publikum. Helhedsoplevelsen baserer sig på hovedproduktet, der skal suppleres af de fysiske rammer, ekstraoplevelser, spændende cafémiljø og andre faktorer, der udbygger oplevelsen 4. Konkret udmønter dette sig i, at teatret i forbindelse med et forestillingsbesøg eller på et andet tidspunkt arrangerer, at publikum kan melde sig til at få en rundvisning på teatret, høre et foredrag, som berører den aktuelle forestillings tema, se en smagsprøve på forestillingen, komme til åbne prøver eller deltage i andre typer af arrangementer. Alt sammen sideaktiviteter arrangeret ud fra ønsket om at afmystificere og gøre teater mere tilgængeligt, attraktivt og nuanceret for publikum. Muligheden for at kunne ansætte en dramapædagog står også som et punkt på Team Teatrets ønskeseddel. Teatret savner en skuespiller eller en anden scenekunstfaglighed til at varetage nogle af de undervisningsmæssige opgaver, som nu varetages af bl.a. teaterleder Mikael Helmuth og dramaturg Dorthe Bébe. Der er tale om dramapædagogiske undervisningsopgaver, som sagtens kunne udvides til flere end de, der pt. er ressourcer til i dramaturgiatets mandskabs- og timekalender. 3 Aftale mellem Foreningen Team Teatret (herefter benævnt Team Teatret) og Herning Kommune om egnsteatervirksomhed gældende fra 1.januar 2008 til 31.december 2011, s.4 4 Team Teatrets selvevaluering, s.3 6

7 Endelig har Team Teatret i Scenekunstnetværket i Region Midtjylland en vision om på sigt at kunne hente internationale gæstespil til teatret og at skabe samarbejder med internationale kunstnere. Team Teatret i en egnsteaterkontekst Blandt Danmarks egnsteatre er Team Teatret et teater: som med sine 40 år er landets ældste egnsteater som i sine egenproduktioner satser på nyskreven dramatik og har valgt, at deres forestillinger er danmarkspremierer der, som et af få teatre i Danmark, har et kontinuerligt egenproduceret repertoire for voksne på egen scene der med egenproduktioner og gæstespil viser et alsidigt og bredt repertoire, som dækker alle aldersgrupper fra 1½ år og opefter som har et fast kunstnerisk og teknisk personale, der kan dække alle teatrets fagområder undtagen musik som modtager et af de største egnsteatertilskud i Danmark som ligger i en kommune, der med et befolkningstal på over indbyggere giver gode betingelser for lokal synlighed og udbredelse. Repertoire Karakteristik Team Teatrets repertoire består af egenproducerede forestillinger og gæstespil. Egenproduktionerne 5 består af følgende to kategorier: Børneteaterforestillinger, som spiller stationært og tillige turnerer i såvel Herning Kommune som hele landet. Udenlandsturné har der pt. ikke været tale om 6. Børneteaterforestillingerne, som er små i formatet, kan opdeles i to: Forestillinger for de 3 til 8årige og forestillinger for de 8 til 12årige Voksenteaterforestillinger, heriblandt også forestillinger, som bevidst inkluderer unge i målgruppen. Enten unge fra 13 år og opefter, eller unge fra 10.klasse og opefter. Voksenteaterforestillingerne spiller primært stationært. Gæstespillene 7 fordeler sig tilsvarende på forestillinger for børn og forestillinger for voksne: De gæstende forestillinger for børn og unge, som spiller en enkelt dag er alle professionel dansk scenekunst for børn og unge. Udvalget af forestillinger er bredt sammensat med hensyn til genrer og tematik. 5 Som i hele aftaleperioden ved selvsyn er fulgt af begge egnsteaterkonsulenter. 6 Teatret har en enkelt gang udenlandsturneret. I 2002 med forestillingen TRIO, som var et tværamtsligt EU-projekt med Rural Dublin Irland, Elba Italien og Herning - Ringkøbing Amt, Danmark. Forestillingen blev skrevet og instrueret af to tjekker. De 3 medvirkende var fra henholdsvis Danmark, Italien og Irland. Scenografien, dramaturgi og teknik var dansk. 7 Hvoraf så godt som alt i hele aftaleperioden er set af mindst en af egnsteaterkonsulenterne. 7

8 Voksenteatergæstespillene, som også spiller en enkelt aften tegner en bred vifte af genrer og udtryksformer. Alt fra stand-up, teaterkoncerter og musikdramatik, ny dansk dramatik, performance og ny dans er repræsenteret. Forestillingerne som bliver spillet på Team Teatret er, i modsætning til de ofte mere 'brede', traditionelle og lettilgængelige forestillinger, som bliver spillet i Herning Kongrescenter, ofte mere 'smalle' i betydningen eksperimenterende, traditionsbrydende, anderledes, nytænkte. Teatret har de sidste mange sæsoner især købt produktioner fra: Svalegangen, Teater Får302, Granhøj Dans, Teatret Møllen, Teater V, folketeatret.dk, m.fl. Udover det kunstneriske repertoire er Team Teatret igangsætter af og aktiv part i en lang række andre aktiviteter, lokalt, regionalt såvel som nationalt: Lokalt samarbejder Team Teatret med Teaterforeningen Herning Teater om indkøb af 1 til 3 forestillinger pr sæson (ofte de lidt dyrere gæsteproduktioner fra fx folketeatret.dk), som typisk spiller to dage i Team Teatrets intime rammer, frem for i MCH, Herning Kongrescenters store teatersal. Dorthe Skøtt Bébes er formand for repræsentantskabet for Kulturelt Samråd, på dén baggrund har teatret i denne sæson deltaget i Teatermaraton på den tidligere Herning Højskole i Birk. Teatret samarbejder med Herning Bibliotekerne, som teatret pt. udlåner sal til to gange årligt, så de gratis kan vise børneforestillinger for bibliotekets brugere. Sammen med Herning Bibliotekerne iværksatte Team Teatret også i sidste sæson projektet: Et aparte barn, som bidrag til den regionale kulturfestival Mørket, der er forankret i Kultursamarbejdet Midt Vest 8. Teatret samarbejder med skoler og uddannelsesinstitutioner i området 9. Huset åbnes for rundvisninger, erhvervspraktikanter, virksomhedspraktikanter, lokale foreningers møder. De stiller udstillingslokale til rådighed for kunstforeningen og andre (lokale) kunstnere. Agerer platform for up-coming musikere fra Rockstjernen 10. Mikael Helmuth afholder Masterclasses og skuespillerskoleforberedende undervisning 11. Endelig startede teatret i 1999 en ungdomsamatørteatergruppe, som i dag under navnet SPLYF fungerer som selvstændig amatørteaterforening. Og Team Teatret har i forlængelse af dette arbejde indledt dialog med Herning Kommunes kulturafdeling om oprettelse af en decideret dramaskole i kommunen for at møde det stigende behov for dramafaglig undervisning. På det regionale plan indgår Team Teatret i forskellige netværk og produktionssamarbejder: På netværkssiden er teatret med i Scenekunstnetværket i Region Midtjylland, som er et større tværregionalt samarbejde med de øvrige professionelle teaterproducenter med fast scene i regionen. Et netværk, som har til formål dels at udvikle de enkelte teatres kompetencer og kunstneriske niveauer, dels at udvikle publikums kompetencer generelt i regionen. Herudover netværker teatret via sit medlemskab af Kultursamarbejdet Midt Vest med andre kulturinstitutioner i den vestlige del af regionen. På det nationale plan er teatret med i Turnenetværket, i BTS og i FAST. 8 Projektet, der udmøntede sig i en installation, har ført til indgåelsen af et nyt fremtidigt samarbejde. 9 Fx Pædagogseminariet i Ikast som var til åbne prøver på Amokløb min barndomsleg. 10 Under Amokløb og Jagten på lykken. 11 Pt. går der på 1. og 2. år på Skuespillerskolen ved Aarhus Teater to elever som har gået til skuespillerskoleforberedende undervisning hos Mikael Hemuth. 8

9 Repertoire Karakteristik Team Teatrets repertoire består i aftaleperioden af egenproducerede professionelle forestillinger, fordelt på to forestillinger for børn og tre forestillinger for voksne pr. sæson. Hertil kommer gæstespillene, som i løbet af aftaleperioden vokset fra i alt ni i sæson 07/08til i alt fjorten i sæson 09/10. Der er også sket en vægtforskydning, så der de sidste sæsoner har været næsten dobbelt så mange voksenteatergæstespil som gæstende børneteaterforestillinger. Henholdsvis otte og ni voksenteaterforestillinger overfor fem børneteaterforestillinger, hvor vægten i aftaleperiodens første sæson (i sæson 07/08) var mere ligeligt fordelt, med fire forestillinger målrettet voksne og fem til børn. Egenproduktionerne Egenproduktionerne har i aftaleperioden bestået af en nyproduceret forestilling for børnegruppen og tre nyproducerede forestillinger voksne (og unge) pr. sæson. Hertil kommer overførte egenproduktioner fra tidligere sæsoner. Se tabel 1 nedenfor. For børn 07/08 08/09 09/10 10/11 (planlagte) En helvedes rejse (8-12 år) Det lille hus (3-8 år) Mærkelig (8-12 år) Min mormors gebis (3-8 år) For unge og voksne Halfdans ABC (3-8 år) (overført fra tidligere sæson) Oliver T (fra 13 år) Beviset En helvedes rejse (overført fra tidligere sæson) Kvinden og Aben Mellem himmel og jord Det lille hus (overført fra tidligere sæson) Koldere end her Amokløb min barndomsleg Mærkelig (overført fra tidligere sæson) Rainman I love You bro (original titel) Western Civilization Carlotta Jagten på lykken Asylshopping Tabel 1 Analyse af tre egenproduktioner De tre egenproduktioner, som har haft premiere mens dette evalueringsforløb har fundet sted er udvalgt til analyse: Amokløb min barndomsleg, Mærkelig og Jagten på lykken. Tilsammen dækker disse tre produktioner næsten det aldersspænd, teatret dækker. Det dækker dog ikke helt, fordi forestillinger for de 3 til 8-årige ikke er repræsenteret i analysen. Amokløb min barndomsleg har unge over 13 år og voksne som målgruppe. Mærkelig er primært møntet på børn mellem 8 og 12 år. Og Jagten på lykken er en voksenteaterforestilling, som også kan ses af unge. Sammenligner man de tre forestillinger, der her er genstand for nærmere analyse, med de der i øvrigt er blevet produceret i aftaleperioden finder man både ligheder og forskelle i forhold til indhold, form og kunstnerisk kvalitet. Disse ligheder og forskelle bliver nævnt, hvor det kaster lys over teatrets spændvidde. Amokløb min barndomsleg Fakta Manuskript: Thomas Freyer (Amoklauf mein Kinderspiel, 2006). Oversættelse: Peter Dupont Weiss. Iscenesættelse: Maria Vinterberg. Dramaturg: Dorthe Skøtt Bébe. Musik: Kenneth Thordal. Scenografi: Thomas Ravnsgård. Lysdesign: Søren Lydersen. Medvirkende: Julie R. Ølgaard, Peter Christoffersen og Marie Nørgaard, som er 3.årselev på Skuespillerskolen ved Odense Teater. Aldersgruppe: voksne og unge over 15. Varighed: 75 min. Premiere: på Team Teatret. Set og

10 Amokløb min barndomsleg. På billedet: Peter Christoffersen, Julie R. Ølgaard og Marie Nørgaard. Fotograf: MINGO Photo Amokløb min barndomsleg er en forestilling om tre unge teenagere, som går amok på deres gymnasium og massemyrder med diverse skydevåben. En pige, der selvdestruktivt skærer i sig selv (cutteren). En anden pige, som vender sin følelse af 'klemthed' og utilstrækkelighed indad med spiseforstyrrelser (anorektikeren). Og en dreng, der retter sin vrede udad i opgør mod alt og alle (rebellen). De unges liv med forældrene, på skolen og i dagligdagen er sat i scene af den unge instruktør, Maria Vinterberg. På scenen er de to unge uddannede skuespillere, Julie R. Ølgaard og Peter Christoffersen og 3.års elev på Skuespillerskolen i Odense, Marie Nørgaard. Som henholdsvis scenograf og lysdesigner er Team Teatrets Thomas Ravnsgård og Søren Lydersen. Amokløb min barndomsleg spillede stationært i perioden til Forestillingen blev anmeldt i såvel den lokale avis som i den landsdækkende presse (på netportalen GregersDH.dk og i dagbladet Information). Alle steder rosende og de to førstnævnte steder smykket med 4 stjerne ud af 6 mulige. Villen: Amokløb min barndomsleg er en forestilling, som med den unge tyske dramatikers tekst vil konfrontere unge og voksne med det amokløb, som finder sted i tre svigtede unge gymnasieelever. Tre unge, som hverken bliver forstået af deres forældre, skolen eller samfundet. Indholdsmæssigt er stykket ambitiøst. Stykket vil ruske op i publikum ved at vise, hvordan de unges desperation vokser frem i en tilværelse, hvor de ikke kan få luft til at blive voksne. Og på udtrykssiden insisterer opsætningen på en meget sanselig tilgang til publikum. I en totalteateropsætning, hvor skuespillerne befinder sig ganske tæt på publikum er målet helt fysisk at få publikum til at mærke de unges desperation og indespærrethed. I dette iscenesatte rum af en meget villet kommunikation spiller de tre unge skuespillere med nerve og høj energi henholdsvis cutteren, anorektikeren og rebellen, samtidig er de i stand til lynhurtigt at skifte til stykkets andre roller: forældrene og gymnasielærerne. Kunnen: Såvel tekst, oversættelse, instruktion, scenografi, musik, lys- og lyd og skuespil er fagligt set professionelt. Rummet er især godt tænkt, det er bygget op som en dyster arena, hvor der både er store metalgitterbure, som de unge burer sig inde i, springer op på og pisker rundt om. En gravkammerplads, hvor publikum, der sidder på trappetrin på alle sider, sidder og kikker ned i et dybt, sort hul. Og en totalspilsscene, hvor skuespillerne spurter rundt mellem publikum. Iscenesættelsen, de musikalske nykompositioner og lyssætningen betoner med dynamiske skift og høj puls de unges amokløb. Og de tre skuespillere har fint styr på den pågående spillestil. 10

11 I Amokløb min barndomsleg forplantes spillets hårdtslående energi helt fysisk mærkbart til publikum. Via det konkrete rum og det intense skuespil illustreres den ensomhed og eksklusion fra voksenlivet, som fører til de unges brutalitet og skyderi. Svagheden ved stykket er, at forældre- og lærerfigurerne ligger tæt på grænsen til karikatur og virker forældede i deres konstruktion. At det markante skift, som sker undervejs fra visningen af de unges tilstand til iscenesættelsen af deres amokløb bryder løs, ikke for alvor virker troværdigt. Og endelig, at der undervejs er skuespilpræstationer, som falder noget mekanisk ud. Skullen: Team Teatrets opsætning af Amokløb min barndomsleg er en forestilling, som giver de udsatte og ikke-forståede unge en stemme. Som viser, hvordan det er at have det skidt med sig selv som ung, og som viser uformående voksne (forældre såvel som lærere), som fortier eller snakker udenom de unges smertepunkter, problemer og lyster. På den led er Amokløb min barndomsleg et stærkt og relevant stykke. Stykket bygger på virkelige hændelser i Tyskland, og det har en relevans og en nærhed, fordi der i Danmark er pendanter til tilsvarende episoder, hvor unge er gået grassat og har skudt og stukket med knive til gymnasiefester og i universitetskantiner. Opsætningen går effektfuldt fysisk tæt på publikum ved at spille rundt om og meget tæt på tilskuerne, som sidder på alle fire sider og uvægerligt kommer til at følge med i hinandens reaktioner. Amokløb min barndomsleg er, med den alvorlige og aktuelle tematik, et modigt sats. At bygge rummet op så forestillingen nødvendigvis skal spille stationært er tillige udtryk for teatrets lyst til og evne for ikke at gå på kunstnerisk kompromis. At prioritere det kunstneriske frem for det oplagt økonomisk bedste afkast. Man kan ikke generalisere om, hvorvidt stykket har en øjenåbnende effekt. Men det peger uden tvivl på en række centrale problemer. På en manglende kommunikation og forståelse mellem unge og deres forældre. På et skolesystem, der ikke udvikler, men støder unge fra sig. Og på et samfund, som i sin måde at omgås og tackle de unge spiller fallit. Stykkets noget stereotype voksenkaraktertegninger spænder dog noget ben for at man som publikum tager forestillingen 100 procent til sig. Især i stykkets afsluttende amokløb løber actionfyldt skuespilkrudt og indre troværdighed billedligt talt om kap med hinanden. Mærkelig Fakta Forfatter: Jesper Bræstrup Karlsen. Iscenesættelse: Mikael Helmuth. Dramaturg: Dorthe Skøtt Bébe. Scenografi: Thomas Ravnsgård. Lysdesign: Søren Lydersen. Lyddesign: Morten Birk Johansen. Kostumer: Henriette Fabricus. Medvirkende: Heine Grove Ankerdal, Anne Karina Nikolajsen og Uffe Kristensen. Aldersgruppe: 8-12 år. Varighed: ca. 50 min. Premiere i 6-Kanten, Højskolevej 11, Birk. Set og på Børneteaterfestivalen i Esbjerg. Mærkelig. På billedet: Uffe Kristensen, Anne Karina Nikolajsen og Heine Grove Ankerdal. Fotograf: MINGO Photo. 11

12 Mærkelig, som er skrevet af børneteaterdramatiker Jesper Bræstrup Karlsen, handler om det at være mærkelig. Set ud fra børns synspunkt tematiseres det fremmede, det at skille sig ud og være anderledes. Teksten er instrueret af teatrets kunstneriske leder Mikael Helmuth og scenograferet af teatrets scenograf Thomas Ravnsgård. For lysdesignet står Søren Lydersen. Og som de tre medvirkende er Heine Grove Ankerdal, Anne Karina Nikolajsen og Uffe Kristensen tre skuespillere, som har stor og flerårig erfaring med at spille forestillinger målrettet børn og unge. Herudover har de erfaringer som skuespillere på voksenteaterproduktioner. Mærkelig spillede få dage stationært og er herefter beregnet til turné. Til at spille på skoler, teatre, festivaler og lignende. De to steder, Mærkelig er blevet anmeldt, har forestillingen fået fine anbefalinger: Herning Folkeblad fremhæver skuespilpræstationerne og scenografien, og nævner, at der er gode identifikationsmuligheder for målgruppen; de børn, som undertiden også får rigeligt med gys og uhygge i opsætningen som anmelderen mener tangerer en psykologisk thriller. Og i Information kaldes Mærkelig en "vildt avanceret" forestilling, som både giver "kuldegysninger og eftertanke". Villen: Mærkelig er en forestilling, som vidner om et stort engagement og en udpræget vilje til at ville skabe vedkommende teater for børn. Teater, som samtidig påvirker og sætter tanker i gang hos det voksne publikum. Mærkelig er på sin egen nære måde en meget dramatisk, nærmest gyseragtig historie, der skildrer den optagethed og alle de tanker, børn gør sig om det at være mærkelig. Stykket viser også, hvordan børn bliver smittet af de voksnes angst for det anderledes og den kejtede måde, hvorpå de voksne tackler deres angst. Og det viser hvor grotesk og angstforstærkende det virker på de børn, der går og er bange for at blive smittet af det mærkelige. 'Mærkelighedsproblematikken' skildres meget facetteret og konkret med centrum i drengen Kasper, der bor alene sammen med sin far, som ikke kan finde ud af at tackle, at han også har en multihandikappet søn, Kaspers lillebror. Hvordan man håndterer det anderledes kommer også frem i Kaspers samtaler og møder med pigen fra 5.a. Med pigen fra parallelklassen, som sidder i kørestol. Med muslimske Ali fra klassen. Med Kaspers senile bedstemor. Og ikke mindst med Oliemanden, områdets 'landsbytosse', som efter sigende trækker oliespor efter sig. Mærkelig bliver spillet med engagement og gnist, og forestillingen er et eksempel på teatrets vilje til at sammensætte et velfungerende team af dygtige kunstnere. Kunnen: I Mærkelig har Team Teatret samlet et team af kunstnere, som hver især arbejder på et højt kunstnerisk niveau, som er gode til at samarbejde, og som har sans for at nå forestillingens målgruppe. Mærkelig er en vellykket helhed. En helhed af en gedigen tekst med gode replikker, mange nuancer og et velfungerende spændingsforløb. En enkel scenografi, som med mobile sætstykker kan skabe nye rum. Og et flot balanceret og nærværende skuespil, muliggjort af tre garvede skuespillere. Instruktionen lader med enkle arrangementer tekstens ide og nuancer komme til udtryk, så forestillingen ryger ud over scenekanten i et kunstnerisk og komplekst udtryk. Et udtryk, som inderligt og stemningsfyldt mikser muntre øjeblikke med børns funderinger og frygt for det mærkelige - og med det mange lag af essentiel alvor. Mærkelig er en forestilling, som udover at være håndværksmæssigt i orden også har personligt præg og evne for at skabe magiske øjeblikke. I denne vellykkede helhed var der til premieren momenter i skuespillet, hvor skuespillet strittede i to forskellige retninger: En favnende, naiv og underspillet på 12

13 den ene side, versus et lidt fortegnende overspil på den anden side. Herudover er der en tendens til at forestillingen på lysdesignsiden er faldet for fristelsen til at smykke forestillingen med lidt for mange farveglitrende raffinementer. Smarte lysfinesser, som synes at stå i modsætningsforhold til forestillingens øvrige tone og tanke. Skullen: Mærkelig er en forestilling, som kryber ind under huden på både børn og voksne med et vanskeligt og vigtigt emne. Med Mærkelig viser Team Teatret, at godt børneteater for den mellemste aldersgruppe - de 8 til 12-årige - kan vinde ved at turde gå tæt på det, som stikker ud, er unormalt eller (tilsyneladende) tager sig anderledes ud end flertallet gør. Det som gør ondt, og det som sproget 'taler sig udenom' eller svøber ind i fortielser eller løgne, fordi det er så svært at håndtere. Forestillingen er modig og også relevant i en tid, hvor børn diagnosticeres af et behandlersamfund, som jagter normalitet og tilpasning. Herudover fortæller stykket også små historier om venskab, kærlighed, forelskelse. Og det viser små episoder om tab, trøst og livsbekræftende menneskelig succes. Sammenlignet med En helvedes rejse for samme aldersgruppe i sæson 07/08 er Mærkelig en mere vellykket forestilling. Begge forestillinger skildrer problematikker fra barnets synsvinkel. Men hvor En helvedes rejse (som også tematiserer livet og døden) manglede skarphed i iscenesættelsen, hvilket betød at forestillingens intensitet slækkedes undervejs, folder Mærkelig sig ud på scenen i et facetteret forløb, som holder publikums opmærksomhed fangen. Jagten på lykken Fakta Manuskript: Richard Dresser. Oversættelse og iscenesættelse: Jesper Hyldegaard. Dramaturg: Dorthe Skøtt Bébe. Scenografi: Line Frank og siden Thomas Ravnsgård. Lysdesign: Søren Lydersen. Lyd og AV-design: Morten Birk Johansen. Kostumer: Hanne Mørup. Medvirkende: Ann Hjort, Andreas Dawe, Bo Larsen, Peter Zhelder og Rosa Sand Michelsen. Aldersgruppe: voksne og unge. Varighed: knap 2 timer. Skandinavienspremiere på Team Teatret. Set Jagten på lykken. På billedet: Peter Zhelder, Ann Hjort, Rosa Sand Michelsen, Andreas Dawe og Bo Larsen. Fotograf: MINGO Photo. Jagten på lykken, som Team Teatret lancerede under mottoet "Sommerens skæveste komedie" var samtidig teatrets første sit.com komedie. En forestilling skåret over den amerikanske tv-genres korte episodiske familiekomedier. Forestillingen, som spillede stationært fra til var ved denne evaluerings tilblivelse blevet anmeldt i Herning Folkeblad. Under rubrikken "Team fandt lykken" og smykket med 5 ud af 6 stjerner roser Henrik Øster-Jørgensen forestillingen for at være en velspillet forestilling, som kan nydes af såvel unge som voksne. 13

14 Villen: Jagten på lykken fører den amerikanske sit-com-komedies kvikke tempo og hurtige korte replikvekslinger op på en teaterscene. Forestillingen tematiserer en konflikt mellem to generationer i et skævt og underholdende gear. Den fortæller en historie om en ung piges kamp for at finde ud af, hvad hun vil i sit liv. En jagt på lykken, som hun samtidig ønsker at forene med at blive elsket af sin mor og far. Det forældrepar, som har bygget hele deres liv op på, at deres enebarn skal gå på universitetet. Da pigen beslutter sig for ikke at gå på universitetet falder hendes mors liv fra hinanden. Faren reagerer med at søge at genfinde de ungdomsdrømme, han har forladt. I et hæsblæsende forviklingsforløb afslører komedien, hvordan forældrene har bygget en fed livsløgn op. Et liv, hvor de hader deres arbejde. Et liv, hvor de tror, at de kan købe sig til lykke ad materiel vej. Og et liv, hvor de bilder sig ind, at de kan styre deres datters valg, hen imod den universitetskarriere, som de mener vil gøre hende lykkelig. En generationskonfliktfortælling, som samtidig også er en civilisationskritisk fortælling, som de fem medvirkende skuespillere i en tempo- og timingsikker instruktion udfolder på scenen med stor energi og morsomme optrin. Kunnen: Håndværket er i orden hele vejen igennem i Jagten på lykken. Teksten fungerer som et stramt episodisk sammensat forløb med tre spændende frontfigurer (mor, far og datter) og to mindst lige så interessante biroller (morens gamle bekendte, som er med i optagelsesudvalget på universitetet og farens arbejdskammerat). Manuskriptet er en montage af små dialogiske optrin, som vidner om dramatikeren evne til at skabe skæve og morsomme situationer. Oversættelsen er vellykket. Scenografi og lysdesign er håndværksmæssigt set på et professionelt niveau. Scenografien, som er en stuekulisse, der samtidig giver associationer til et tv-studie, matcher fint komediens sitcom-genre-snit. En familiestue, som skuespillerne med enkle gardintræk, træk i persiennesnore og ommøblering af et bord lynhurtigt kan omskabe til universitetsgemakker, arbejdskontor og offentligt suppekøkken. Hverken scenografi eller lysdesign byder dog på de store overraskelser eller de store scenekunstfornyende skabelser. At scenografien blev skabt i et forløb, hvor scenografen undervejs måtte springe fra har givetvis influeret på det kunstneriske udfald. Iscenesættelsen formår selv uden sit-com tv-seriernes indlagte dåselatter at holde et dynamisk kvikt tempo. De fem skuespillere, som er rigtig godt castede til rollerne, spiller fint sammen, og de supplerer hinanden fint med forskelligartede udtryk og energi. Skullen: Jagten på lykken gør den evigt aktuelle tematik om livsvalg nærværende i et stramt og underholdende spil. Med sit samtidige fokus på både den unge piges dilemmaer om, hvad hun har lyst til, og de valg forældrene har foretaget på egne og pigens vegne, appellerer forestillingen både til unge og voksne. Forestillingen skubber til tanker om, hvad og hvorfor vi i dag prioriterer, som vi gør ved at pege på, hvordan forældrene - uden selv at lægge mærke til det - er kommet til at leve et dødt og kedeligt liv. Hvordan de har svigtet deres idealer og har ladet hele deres liv bestå af nødløsninger, som de har kunnet falde tilbage på. Og hvordan de har trukket deres kedsommelighedsfyldte, tomme og prestigefyldte udadtil perfekte livsværdier ned over hovedet på deres datter. I og med, at forestillingen samtidig taler om det fremadmosende ræs unge opfordres eller presses til i et system, der opdeler folk i tabere og vindere - uden tanke for og tid til pauser og ophold - gør forestillingen også opmærksom på en samfundsudvikling som sætter effektivitet og ydre resultater højere end reel/indre lykke, social kontakt og samfundssind. 14

15 Analyse af det samlede repertoire Repertoiret på Team Teatret er unikaforestillinger i den forstand, at det er forestillinger, som ikke tidligere har haft premiere i Danmark. Undertiden er der også tale om Skandinavienspremierer og urpremierer. Det er i langt overvejende grad forestillinger, som er baseret på ny dansk eller udenlandsk dramatik. I sjældne tilfælde er der tale om klassikere som bliver relanceret. Egenproduktionerne arbejder med klare tematikker. Og søger ligesom gæstespillene at sætte tidsaktuelle problemer til debat. Genremæssigt dækker teatret bredt. Det kunstnerisk personale består af både teatrets egne folk (teatrets leder instruerer og spiller jævnligt selv, dramaturgen er både dramatiker og produktionsleder, husets teknikere står for lys- og lyddesign og husets scenograf står ofte for rummets design og opbygning) og af freelancekunstnere som hyres ind fra produktion til produktion. Villen: Team Teatret spiller unikaforestillinger 'med kant'. Forestillinger, som ved at være skarpe og lidt skæve er et alternativ til mainstream. Teatret ønsker at skabe debat. At påvirke og sætte diskussioner i gang. Den sidste sæson har teatret fokuseret på at skabe forestillinger, hvor generationer mødes. Forestillinger, hvor unge kan genkende deres livssituation, og hvor voksne også kan spejle sig i stykkernes roller og situationer. På børneteaterrepertoiret (som dækker børn fra 1½ år og opefter) er det teatrets ambition at skabe forestillinger, som udfordrer børns fantasi og som fokuserer på det legende menneske og den menneskelige kreativitet. Kunnen: Team Teatret er gode til at sammensætte et repertoire, som markerer sig med tydelige tematikker, og som appellerer til diskussion af aktuelle emner i tiden. På egenproduktionssiden formår dramaturgiatet til de enkelte produktioner at sammensætte kunstneriske hold, som er i stand til at løfte de nye tekster, teatret vælger at sætte i scene. Teatrets dramaturgiat arbejder målrettet og med et vågent øje for at teatret hele tiden er nødt til at opdatere sig selv og finde nye måder, hvorpå det kan udvikle teatrets egenproduktioner og nye måder, hvorpå det kan fastholde og udvide sit publikum. Og det er et teater, som forstår at sammensætte et gæstespilsrepertoire som også er karakteriseret ved stor professionalitet. Skullen: Team Teatret er gode til at fastholde et stampublikum samtidig med, at de handlekraftigt sætter velovervejede initiativer og forestillinger i værk for at skaffe nye publikumsgrupper i teatret. De debatskabende stykker og teatrets børneteaterforestillinger kan siges at have en nødvendighed, i og med at de primært for lokalbefolkningen i Herning Kommune udgør et alternativt teatertilbud til de mere mainstreamorienterede stykker som spiller i Herning Kongrescenter. Teatret arbejder bevidst med at gøre det intime teaterrum, som ifølge teatret for nogle publikummer kan virke helt intimiderende, til et spændende og attraktivt rum at opsøge. Som helhed er teatrets samlede repertoire med til at højne det scenekunstneriske niveau i Herning by og kommune. 15

16 Team Teatret i en kommunal, regional og national kontekst Der er ingen tvivl om at Team Teatret har et solidt fundament og placeringen i Herning står ikke til diskussion. Politisk ønsker Herning Kommune at være en attraktiv by at bosætte sig i og med til dette hører, at kommunen har en kulturaktivitet. Herning har en kunstnerisk profil og dermed bl.a. et professionelt egenproducerende teater. Villigheden til at støtte Team er ikke til diskussion, det er selvfølgelig en voldsom provokation af vores byrådspolitikere, at staten vælger at styre rammen på den måde som staten gør (red. ændringen i teaterloven december 2007) 12 Team Teatret nyder stor lokal bevågenhed, og der er ingen tvivl om, at Herning er stolt over sit teater. Team Teatret hører til i bybilledet og lokalbefolkningens bevidsthed. Teatret skaber i kraft af sine egenproduktioner og gæstespilsrække i en fin kontrast til de mere eventbaserede kulturoplevelser i Herning Messecenter og Herning Kongrescenter. Med den nye egnsteaterlov fra 2007 er der (jf. ovenstående citat) skabt et lokalpolitisk pres på Team Teatret, der vanskeliggør en udvikling af Teatret. Team Teatret er for egnsteaterkonsulenterne at se en af hjørnestenene bland de danske egnsteatre. Team Teatret udfylder efter vores mening sin opgave som egnsteater på fornemmeste vis med teaterproduktioner af høj kunstneriske kvalitet. Med relevans og substans har teatret stor betydning for lokalegnen i kraft af forestillingernes tematikker, men bestemt også som del af den kunstfaglige debat i kommunen. Den lokale forankring er helt åbenlys, og på os virker dialogen mellem kommune og teater som både sund og konstruktiv for en videreudvikling af teatret. Hvis vi skal knytte et udviklingsperspektiv til Team Teatret, så ligger der en opgave i publikumsudvikling. Teatret arbejder allerede med veje til at nå et yngre publikum. Derudover kunne der arbejdes med et publikum, der geografisk ligger udenfor området Herning Folkeblad at kunne præstere 4 danmarkspremierer årligt, der for de fleste forestillingers vedkommende kun spilles i Herning er i sig selv unikt. Opgaven er for os at se - ud over at sikre fremtidens lokale publikum - at få tilrejsende til at gå i teatret på samme vis som lokalbefolkningen. Team Teatret og Herning Kommune har på fornemmeste vis forstået opgaven at samarbejde om et lokalt producerende teater. Alt skal ikke være til alt. Det er faktisk kunst på en spids. Man må gerne være uenig, hvor er det skønt hvis folk gider diskutere forestillingerne på Team, selvom man ikke har været inde at se forestillingerne. 13 Vi vil allerhelst have at Team Teatret har sin egen vilje og gider diskutere med os om hvad det skal være og om det er dynamisk og passer til tiden. 14 Hvis jeg åbner døren til et parcelhus hvor der over middagen sidder to familier og diskuterer om Team Teatrets forestillinger er blevet for lidt provokerende, så er vi nået rigtigt langt og endnu bedre hvis de gider, at diskutere det i avisen Kulturchef Jørgen Krogh, Herning Kommune på evalueringssamtalen Kulturchef Jørgen Krogh, Herning Kommune på evalueringssamtalen Kulturchef Jørgen Krogh, Herning Kommune på evalueringssamtalen Kulturchef Jørgen Krogh, Herning Kommune på evalueringssamtalen

17 Herning Kommune formår med disse udsagn at holde sig i armslængdeafstand uden at slippe sit ansvar. Med forventningen til teatret om at sætte ikke bare forestillingernes tematik, men også hele scenekunstens opgave til diskussion har Herning Kommune på en gang vist, at de har forstået teatrets egentlige opgave og formuleret værdien af et producerende teater i byen. Ser vi på Team Teatret i en national kontekst. Er der ud over de markante forestillinger en stor værdi i det gennemtræk af gæstende kunstnere. Mange skuespillere, scenografer, dramatikere og instruktører gæster teatret i løbet af en sæson. Team Teatret er en vellidt arbejdsplads: Når jeg sidder og ringer rundt for at ansætte personale til kommende produktioner det jeg hører er og det siger alle, hvor er det fedt du ringer 16 Vi tror, at denne interesse for teatret hænger sammen med teatrets tilgang til det kunstneriske produkt og den gæstfrihed der eksisterer på teatret: Teamet er kendetegnet ved et højt ambitionsniveau, både når det gælder kunsten, samarbejdet og den ydre profil, også i forhold til at vise os fra vores bedste side, når der er eksterne kunstnere i huset 17 Team Teatret er et teater med plads til faglig udfordring og med en virksomhedskultur og personalepolitik, der evner at favne de mange gæstende kunstnere. De gæstende kunstnere er på den anden side med til at sikre den faglige dialog for teatrets faste personale - en kunstfaglig dialog der vanskeliggøres af at ligge 300 km fra Kgs. Nytorv. Teatrets faste personale er på trods af den geografiske placering flittige deltagere i den nationale fagdebat i en bred palet at teaterfaglige sammenhænge. Markedsføring og kommunikation Der er en meget flot linje i Team Teatrets mangesidede kommunikationsredskaber i forbindelse med forestillingerne. Plakaterne tager på en gang fat i kernen på forestillingerne og formår samtidig at vække betragterens nysgerrighed gennem de små antydninger uden afsløringer af forestillingens morale. Dette komplekse samspil mellem det på den ene side vedkomne og forestillingsloyale og på den anden side det hemmelige og mystiske, vækker det potentielle publikums sanser og skaber dermed interesse for teatret. Markedsføringen af Team Teatrets forestillinger kan sammenlignes med biografernes lancering af filmpremierer, hvilket lokalt i en by som Herning er et interessant greb ligheden og inspirationen fra filmindustriens premierelanceringer er åbenlys såvel i udtryk som form. Således tager Team Teatret modigt konkurrencen op og viser sig slagkraftigt i bybilledet såvel med plakater, bannere og busreklamer. Ud over de mere traditionelle kommunikationsplatforme benytter Team Teatret sig også af direkte mails, facebookgruppe, youtube og hjemmeside med mulighed for onlinekøb af teaterbilletter (Herningbilletten). Team Teatret har fokus på synlighed lokalt og nationalt, men lever med den virkelighed, at der er langt til hovedstaden, hvilket betyder, at Team Teatret som alle andre teatre udenfor de 4 store byer har svært ved at blive omtalt i den nationale presse. Overordnet virker Teatrets pressestrategi i fin balance med organisationens størrelse og formåen. I teatrets sæsonbrochure lægges stor vægt på 16 Mikael Helmuth, evalueringssamtalen Team Teatrets selvevaluering s. 1 17

18 voksenteaterforestillingerne. Samtlige forestillinger får god plads og de beskrives med navneangivelse af samtlige medvirkende i produktionen (dramatiker, instruktør, skuespillere osv.). Børneteaterforestillingerne får derimod ikke tilsvarende meget plads og hvem, der konkret står bag produktionerne nævnes ikke. Denne skævvægtning synes ubegrundet. Det kunne være en god ide at udfolde børneteaterrepertoiret på lige fod med voksenteater-forestillingerne i sæsonbrochuren. Bestyrelse, økonomi og regnskab Team Teatret er organiseret som en forening og bestyrelsen sammensættes med 2 politikere fra Herning byråd, en medarbejderrepræsentant og 5 medlemmer af foreningen Team Teatret. Denne sammenblanding af politikere og teaterinteresserede giver er med til at sikre dialogen mellem teatrets opdragsgivere, teatret og teatrets publikum. Som led i evalueringen har vi gennemgået de seneste to årsrapporter. Disse opfylder de formelle krav til regnskabsaflæggelse og viser på en overskuelig måde udviklingen i forhold til tidligere år og et sammenligningsgrundlag i forhold til budget og det faktisk realiserede. Resultatopgørelse og balance med tilhørende noter har en høj grad af specificering og synliggørelse af årets dispositioner. Omkostningerne til teaterproduktion har mellem de enkelte regnskabsår ofte større udsving i kraft af de enkelte forestillings omfang og størrelse målt i lønkroner, og det er ikke alle forestillingers produktion, der kan afgrænses til et enkelt regnskabsår. Dette kræver en god likviditet og en høj grad af overblik, der rækker ud over det enkelte regnskabsår. Team Teatret har løst dette ved kontinuerligt at sikre en positiv egenkapital og henlæggelser mellem de enkelte regnskabsår. Der er en fin balance mellem det faktisk realiserede og budgettal. Gennemgangen har ikke foranlediget yderligere spørgsmål. Det foreslås, at der sammen med årsrapporten udarbejdes en ledelsesberetning - med tilhørende omverdenanalyse og målsætninger for fremtiden - for yderligere at skabe et overblik over virksomhedens aktiviteter i den pågældende periode. Sammenfattende analyse af Team Teatret Team Teatret som kulturinstitution Team Teatret er et professionelt producerende og præsenterende teater, som er beliggende i provinsen. Teatret har gennem sit virke formået at gøre sig synligt og forankre sig i det midtjyske lokalmiljø. Det er et teater som herudover arbejder ambitiøst sammen med andre kulturinstitutioner i såvel kommunalt som regionalt regi. Og det er et teater, som qua sine organisatoriske medlemskaber og nationale netværk, tager aktivt del i de landsdækkende diskussioner og de tiltag, der skabes for at udvikle scenekunsten. Villen: Team Teatret er et teater, som på alle poster bliver drevet af ildsjæle. Af entusiaster, som brænder for at gøre en forskel med det teater, de præsenterer. Som institution betragtet er der på teatret en lyst at spore i forhold til at finde løsninger på såvel de økonomiske, de fysisk logistiske og de personalemæssige opgaver teatret står overfor. Der er en energi og en handlekraft tilstede i forhold til at finde 18

19 løsninger, som søger at sikre, at teatret ikke skal gå på kompromis med de kunstneriske ambitioner. De enkelte produktioner er kendetegnet ved at ville debattere nutidige problematikker i et ofte højt og dynamisk gear. Team Teatret ønsker at være åndsnærværende i forhold til sin tid. Forestillingerne skal tage fat i spørgsmål, der rør sig i tiden, og formen skal være "skæv". Almenmenneskelige emner og aktuelle diskussioner skal drejes, så de får et nyt tvist. Et tvist som også gerne fanger det unge publikum. Og teatret arbejder målrettet på at skabe et image af Herning som en by, man er stolt af og har lyst at være i. Kendetegnende for teatret er også, at det markedsføringsmæssigt forsøger at blive synligt, fx i forhold til de unge via reklamer i biografformat. Og at de på deres hjemmeside i forbindelse med nye forestillinger lægger youtube link ind. Kunnen: Team Teatret evner at præsentere et repertoire med egenproduktioner, gæstespil og andre arrangementer, som tilsammen sender et signal af et teater, som engagerer sig i publikum og i de centrale ting, der rør sig i tiden. Lederen og dramaturgiatet har flair for at finde nye stykker og for at sammensætte et hold af professionelt set faglig dygtige kunstneriske kræfter til de enkelte produktioner. Produktionsholdene synes teaterfagligt set at gå godt i spænd, og på scenen har de medvirkende skuespillere suppleret hinanden godt med hensyn til personlig udstråling og temperament. Teatret arbejder meget formbevidst med rummet og i de enkelte iscenesættelser. Og teatret markerer sig ikke mindst stærkt på indholdssiden. Skullen: Team Teatret er et stabilt teater i den forstand, at det er et kontinuerligt producerende teater. Og det er et aktivt teater målt i antal opførelser. Et teater, som i aftaleperioden har spillet et pænt stort, og i de sidste to sæsoner kraftigt stigende, antal forskellige forestillinger, idet antallet af gæstespil er vokset i perioden. Team Teatret har betydning i Herning som det eneste offentligt støttede professionelle teater i byen, der kontinuerligt selv producerer og udbyder egenproducerede og gæsteoptrædende forestillinger for publikum fra 1½ år og opefter. For Herning by i særdeleshed har Team Teatret også stor betydning som det sted, hvor børn, familier og voksne, enten som del af Team Teatrets repertoire eller via Herning Bibliotekerne, kan se et professionelt kvalificeret udbud af det, som den opsøgende og turnerende danske børneteaterverden kan præstere af teater, - teater som i blandt er teater i verdensklasse og teater som qua teatrenes udenlandsturneer har et internationalt vue og vingefang. På voksenteaterfronten, som antalsmæssigt fylder mest i repertoiret, kan stykkerne på Team Teatret ses som et meget vigtigt supplement eller modstykke til de udstyrsmæssigt store forestillinger eller forestillinger med kendisser, som bliver spillet i Herning Kongrescenter. Opfyldelse af gældende egnsteateraftale Team Teatret lever op til den gældende egnsteateraftale både med hensyn til opgaven med at udøve professionel teatervirksomhed og med antallet af egenproduktionerne og de primære opførelser i Herning. Team Teatret producerer normalt langt flere forestillinger end aftalen forlanger det og aftalens ordlyd på de to årlige produktioner er, som kommunen udtaler 19

20 det: For at give teatret et råderum. 18 Teatret understøtter og igangsætter ligeledes tværkulturelle initiativer lokalt og regionalt og medvirker derigennem til udviklingen af scenekunsten for såvel børn som voksne. Udfordringer og udviklingspotentialer Team Teatret er med sin solide og velorganiserede virksomhed sammenholdt med sin strukturerede refleksionskultur meget selvhjulpne i at udstikke nye udviklingsmål og hermed at aflæse egne potentialer og mangler. Vi vil dog samle op blandt de udfordringer teatret står overfor. Disse er for os at se: at få udvidet publikumssegment i aldersgruppen 14 til 18 og 25 til 45 år. at der fortsat arbejdes forestillings- og målgruppebevidst med at styrke publikums scenekunstneriske kompetencer. at der tages stilling til, hvordan de fysiske rammer på teatret kan være med til at befordre publikums helhedsoplevelse af dét at gå i teatret på Team Teatret. at der arbejdes på at styrke de lokalemæssige faciliteter, således at gæstespil og egenproduktioner kan afvikles sideløbende uden den nuværende svært logistiske opgave og således at produktion og forestillingsafvikling kan foregå samtidig. at børneteaterrepertoiret i teatrets sæsonbrochurer udfoldes på lige fod med voksenteaterforestillingerne. at der formuleres en strategi i forhold til arbejdet med en national synlighed af teatret, målrettet såvel et potentielt lokalt som et regionalt og nationalt publikum. at styrke og øge det internationale samarbejde. at fortsætte arbejdet med at tiltrække markante kunstneriske profiler til teatrets produktioner. Lykkes dette, har Team Teatret gode betingelser for at kunne opnå gode resultater på teatrets tre overordnede udviklingsområder: Målgruppe, lokal forankring og kulturudvikling og profil. 18 Kulturchef Jørgen Krogh, Herning Kommune på evalueringssamtalen

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Og Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) S!de i a 7 Egnsteateraftale mellem Foreningen Team Teatret og Herning Kommune

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes juni 2009 af teaterlov (Teaterloven). om egnsteatre (Egnsteaterbekendtgørelsen), hjemlet i lovbekendtgørelse nr. 780 af den 23. Nærværende aftale er indgået i henhold til bekendtgørelse nr. 1404 af den

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

EVALUERING AF HIMMERLANDS TEATER

EVALUERING AF HIMMERLANDS TEATER EVALUERING AF HIMMERLANDS TEATER Udarbejdet af egnsteaterkonsulenterne Carsten Wittrock & Kirsten Dahl Maj 2011 Forord Denne evaluering af Himmerlands Teater finder sted på baggrund af egnsteaterbekendtgørelsen

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap

Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap HVAD KAN JEG BLIVE? er en interaktions forestilling i 3 akter om valg af livsbane og uddannelse, som udforsker spændingsfeltet mellem virkelighed og drømme. Hvor

Læs mere

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet + Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet gæster og personale. Nye muligheder for netop din restaurant, cafe + Mandag d. 19 maj. 2014 17.00 20.30 Mønstring på Bramsejlsskonnerten

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER 1 INTRODUKTION: Dengang Vi Blev Væk er en fysisk og poetisk teaterforestilling der handler om at blive voksen før tid. Det

Læs mere

SCENISK GRUNDKURSUS DRAMA CO LLEG E HOLBÆK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK

SCENISK GRUNDKURSUS DRAMA CO LLEG E HOLBÆK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK SCENISK GRUNDKURSUS HOLBÆK DRAMA CO LLEG E HOLBÆK DRAMA COLLEGE FRA DRØM TIL VIRKELIGHED ER TEATER NOGET FOR DIG? Holbæk Drama College (HDC) tilbyder et 3-årig Scenisk Grund-

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015 Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene Rammeaftale 2012-2015 RAMMEAFTALE FOR ODENSE TEATER DEN SYDDANSKE LANDSDELSSCENE FOR PERIODEN 2012-15 Indholdsfortegnelse 1. Generelle forhold vedrørende aftalen

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution Formand Egnsteateraftale mellem Holbæk Teater og Holbæk Kommune 2013- Holbæk * Kommune Kontraktindehaver: Navn og adresse Ejerforhold Holbæk Teaters tegningsberettigede person(er) Holbæk Teaters vedtægter

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse Årsplan Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse 1 Årsplan for Linjefag musik FAG: Musik KLASSE: 7-9 klasse ÅR: 14/15 Lærer: MG August Oktober Opbygning af et fælles repertoire til Spil Dansk Dagen samt

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv 1:1 Teater - Byg en historie, og se den få liv Hvad er 1:1 TEATER? 1:1 Teater er et undervisnings- og teaterkoncept som sigter mod 5 hovedmål: - At fremme skriveglæden og lærelysten hos elever i folkeskolen.

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

PÅ OPDAGELSE I SPROGET:

PÅ OPDAGELSE I SPROGET: PÅ OPDAGELSE I SPROGET: Sprogfilosofisk tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Jeg vil gerne kunne se tilbage om 10 år og sige, at vi var med til at sætte en ny dagsorden for kulturlivet i Aarhus

Jeg vil gerne kunne se tilbage om 10 år og sige, at vi var med til at sætte en ny dagsorden for kulturlivet i Aarhus Interview Jeg vil gerne kunne se tilbage om 10 år og sige, at vi var med til at sætte en ny dagsorden for kulturlivet i Aarhus Mød KulturERhvervs medlem, Kim Bisgaard i et interview om hjertebarnet, Godsbanen

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem Tak fordi du har taget dig tid til at downloade de 10 datingfælder, og hvordan du undgår dem. Datingfælder er forskellige måder, du opfører dig på, når du involverer

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK HOLBÆK TEATER

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK HOLBÆK TEATER Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK HOLBÆK TEATER Lene Bak Juni 2015 INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Resumé af konklusioner og anbefalinger... 2 3 Rammer

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

10/START MED HISTORIEN præmateriale 1 lærer

10/START MED HISTORIEN præmateriale 1 lærer præmateriale 1 lærer Kære lærer Her er nogle aktiviteter, der kan sætte fokus manuskriptskrivning, så eleverne gennem deres forberedelse får mere ud af kurset på Station Next. Nedenstående aktiviteter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Vuc Lyngby Uddannelse Fag og niveau Hf/hfe Dramatik C Lærer(e) Anne David Koue (Birthe

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Punkt 7 Hovedbestyrelsesmøde d. 30. august 2014 Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Hvorfor denne diskussion i Hovedbestyrelsen? Ungdomsårgangene falder

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Iscenesættelse: Kamilla Bach Mortensen Manuskript: Kamilla Bach Mortensen og de medvirkende Medvirkende: Rebekka Owe og Christine Sønderris Instruktørassistent: Stine

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling på møde i Udvalget for kultur og planlægning d. 4. juni 2013. A. sart Danseteater - 13/12988 sart Danseteater søger produktionstilskud på

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Selvevaluering og undervisningsvurdering 2015 Vejstrup Efterskole

Selvevaluering og undervisningsvurdering 2015 Vejstrup Efterskole Vejstrup maj 2015 Selvevaluering og undervisningsvurdering 2015 Vejstrup Efterskole Fokus på tilgang af drenge elever i forhold til værdigrundlagets fællesskab som det bærende element Indledning Selvevalueringen

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014

BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014 GENERALFORSAMLING Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse Lørdag den 26. april 2014 kl. 16.30, Nørre Allé 29, 8000 Aarhus C BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014 PP1: Ceci n est pas une pipe For

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

VærelZe 313 og Teaterskolen

VærelZe 313 og Teaterskolen syddjurs egnsteater VærelZe 313 og Teaterskolen sæson 2014/15 www.syddjursegnsteater.dk KÆRE UNGE I SYDDJURS KOMMUNE For femte år i træk byder vi velkommen til Ingen kedelige onsdage, på den sidste onsdag

Læs mere

HJÆLP! AF ANNA BRO STUDIEMATERIALE TEATRET VED SORTE HEST BILLETBESTILLING SPILLEPERIODE: 15. MAR. 25. APR. 2013 MAN. FRE. KL. 20, LØR. KL.

HJÆLP! AF ANNA BRO STUDIEMATERIALE TEATRET VED SORTE HEST BILLETBESTILLING SPILLEPERIODE: 15. MAR. 25. APR. 2013 MAN. FRE. KL. 20, LØR. KL. STUDIEMATERIALE HJÆLP! AF ANNA BRO TEATRET VED SORTE HEST SPILLEPERIODE: 15. MAR. 25. APR. 2013 MAN. FRE. KL. 20, LØR. KL. 17 BILLETBESTILLING TELEFON 33 31 06 06, MAN. FRE. KL. 12-16 UNG GRUPPE U. 25,

Læs mere

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST?

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Scenekunstens Udviklingscenter KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Diplomuddannelsen i Kunst- og Kulturformidling Scenekunstens Udviklingscenter Kompetencegivende aktiviteter OSLO Kunst og Kulturformidling

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen og Mikael Fock

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen og Mikael Fock 15. januar 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr. 14 5. december 2014 Tidspunkt: Kl. 8.00 17.00 Sted: Mødelokale 8, stuen REFERAT Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg,

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Lovgivning og eksempler 2011 Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervisning med en takst pr. årselev. Eleven

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Teater Nordkrafts PR-afd. Copyright Teater

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE

VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE [TEMA] VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE 14 Tekst: Søren Breiting, lektor, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik, DPU, Aarhus Universitet skal huske på, at I er dem, som

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 25. juni 2013 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 34 Mødedato: 24. april 2013 Tidspunkt: Kl. 10.00 19.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar.

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar. Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervining med en takst pr. årselev. Eleven er generelt velfungerende, men har behov for lidt støtte. Eksempelvis lettere indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Projektbeskrivelse af dreng/pige. projekt. Luther Udflytterbørnehave

Projektbeskrivelse af dreng/pige. projekt. Luther Udflytterbørnehave Projektbeskrivelse af dreng/pige projekt Luther Udflytterbørnehave 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder - dels overordnede tanker for arbejdet med fokuspunktet barn til barn relationer derudover er

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere