Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer"

Transkript

1 Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer Her får du en oversigt over, hvordan din virksomhed kan sikre sig i god tid inden en skadebegivenhed, og hvad du kan iværksætte hurtigt, hvis skadebegivenheden er nært forestående. Oversigten er udarbejdet af Forsikring & Pension og DI. Skadebegivenhed Storm Tjek at der ikke er løse tagplader/tagsten, løse rygsten på tegl- og betontage og at eventuel understrygning er intakt, samt at tagstensbinderne ikke er rustet over. Tjek også, at der ikke er løse dele ved skorstene. Tage med stålkonstruktion og bygninger med murede gavltrekanter er særligt udsatte få tjekket at de er fastgjort sikkert til bygningen. Kontakt en rådgivende ingeniør herom. Er der store træer, der står tæt ved bygninger, så overvej om de ikke burde fældes. for storm i dit lokalområde. Fjern løse genstande udenfor bygningen fx møbler og plantekasser. Luk porte, døre og vinduer. Er der bygninger under opførelse eller større udvendig reparationsarbejde i gang: fastgør presenninger og/eller de kraftige net tjek stilladser afstiv byggematerialer, der kan vælte afstiv nyopførte konstruktioner, der bliver påvirket af vinden. 1

2 Skybrud Stormflod Oversvømmelse Undgå at vandet trænger ind gennem døre/døråbninger og vinduer i kælder. Tilskær krydsfinerplader, så de kan dække det nederste af de udvendige døre og vinduer. Sæt gerne en gummitætningsliste på pladen, så den bliver mere vandtæt. Vælg evt. at have sandsække klar, så det nederste af de udvendige døre og lyskasser kan afskærmes. Undgå at vandet stiger op igennem kloakken. Det bedste vil være, at etablere højvandslukke eller tilbageløbsstop. Arbejdet udføres af en autoriseret kloakmester. Alternativt kan der gøres klar til at lægge plastic over gulvafløb, og have en tung sandsæk parat til at lægge ovenpå. Vær opmærksom på, at vandet stadig kan stige op gennem wc et. Wc er kan lukkes med nogle klude i en plasticpose og placere en tung sandsæk ovenpå. Løft varelager i kælder mindst 10 cm fra gulv på hylder eller paller. Rens jævnligt sandfanget i nedløbsbrønde for blade m.m. Har ejendommen pumpebrønd, kan der placeres en ekstra pumpe i brønden. Etabler faskiner, som magasinerer og infiltrerer regnvand. Brug regnvandet rekreativt. Etabler evt. en regnhave, som både er smuk og reducerer oversvømmelser. Sørg også for at terrænfald er væk fra bygning. Fjern genstande fx computere, der ikke kan tåle vand fra kælderen. Hav spande, koste skovle, klude klar, så det er muligt at opsamle det vand, der alligevel måtte trænge ind. Tjek at tagrender, tagnedløb og de udendørs afløbsriste ikke er stoppet af f.eks. blade. Få lavet et oversvømmelseskort, som viser oversvømmelsesrisikoen for ekstrem regn. 1-2 ekstra mobilpumper med lange slanger er nyttige, til at pumpe vand væk. Følg udviklingen i regnvejret på DMI s radar (www.dmi.dk) og lokale radarer (www.regn.dk). På forsikringsvejr.dk kan du se hvor der har været skybrud. 2

3 Udform udendørsfaciliteter fx parkeringspladser, frokost- og rekreative områder, så de leder vandet bort fra bygninger, mm. Brug græsarmeringssten i stedet for fliser og asfalt, fx på parkeringspladser. Etablering af dræn er en god løsning, hvis der ofte trænger vand gennem kældervæg. Adskil regnvands- og spildevandssystemerne. Det er mindre ubehageligt og giver færre skader at blive oversvømmet af regnvand end af en blanding af regnvand og toiletvand. Etabler en beredskabsplan, som definerer ansvar og handlinger i tilfælde af ekstrem regn og oversvømmelser. Etabler et grønt tag, som tilbageholder regn og reducerer oversvømmelsesrisiko. for skybrud/højvande i dit lokalområde. Opsaml regnvand til toiletskyld. Etabler eget varslingssystem, som sender sms, eller på web/mobil viser virksomhedens lokale forhold. Varsling kan baseres på regnmåler, vandstandsmåler eller lokal radar. Etabler fx web adgang til overvågningskameraer, som viser forholdene på/omkring virksomheden. 3

4 Frost Islag Sne Snestorm Skadebegivenhed Tøbrud Husk tilstrækkelig opvarmning af alle rum i ejendommen. Rum, der kan opvarmes, bør typisk være opvarmet til mere end 10 grader, for at undgå frostskader på vandrørene. Vær særlig opmærksom på rør, der findes i uopvarmede rum, og rør, der er tæt på dårligt isolerede ydervægge. Måske trænger nogle af rørene til bedre isolering. Husk at lukke for vandet til udendørshaner og tømme dem for vand. Skift eventuelt udendørs vandhaner til typen, der kan tåle frost. Sluk ikke for cirkulationspumper i perioder med hård frost. for snestorm i dit lokalområde. Fjern eventuel fygesne på loftet, før det smelter. Fjern om muligt snebunker og snedriver, der ligger tæt på ejendommen. Undgå at smeltevandet trænger ind gennem døre/døråbninger og vinduer i kælder. Tilskær krydsfinerplader, så de kan dække det nederste af de udvendige døre og vinduer. Sæt gerne en gummitætningsliste på pladen, så den bliver mere vandtæt. Fjern istapper. Kan istapper ikke fjernes bør der straks opsættes den fornødne afspærring. Fjern store mængder sne fra taget tal med dit forsikringsselskab herom. Sørg for at forsalte eller gruse gangarealer og p-pladsarealer ved varsel om hård frost. Tjek om alle rum er tilstrækkeligt opvarmede. Fjern/flyt løsøre og varer, der risikerer at blive skadet. Drypper det igennem loftet, kan vandet opsamles i et udspændt stykke plastic og ledes til en spand eller balje. 4

5 Lyn og tordenvejr Monter eventuelt en overspændingssikring. Tal med en aut. el-installatør herom. Monterer et lynaflederanlæg på ejendommen, der formindsker risikoen for lynnedslag i bygningen væsentligt. Tal med en aut. elinstallatør herom. Hos DMI kan der abonneres på SMS-besked, der fortæller, om der er fare for tordenvejr i dit lokalområde. Alt elektronik og elektriske apparater der er ledningsforbundet (ledninger kan opfange lynets elektriske spændinger og føre den skadelige spænding ind i apparaterne) bør frakobles. Hav brandslukningsudstyr parat. Det bedste er at tilkoble haveslangen tjek at den virker! På forsikringsvejr.dk kan du se hvor der har været lyn- og tordenvejr. 5

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Undgå brand - ansvaret er også dit

Undgå brand - ansvaret er også dit Undgå brand - ansvaret er også dit Forebyggelse er sund fornuft Når man bor i en lejlighed, er det ikke sikkert, man tænker over, at man selv har et ansvar for at undgå brand. På de følgende sider finder

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Sne og is på tage. Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg og Miljöteknologi Byggnadsteknologi Göteborg Sverige

Sne og is på tage. Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg og Miljöteknologi Byggnadsteknologi Göteborg Sverige Sne og is på tage Professor Anker Nielsen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitetet Dr. Neergårdsvej 15 DK-2970 Hørsholm Danmark E-mail: ani@sbi.dk Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg

Læs mere

UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT!

UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT! UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT! b Hvorfor er det dit ansvar at undgå kloaklugt? b Hvornår opstår der kloaklugt? b Hvorfor spuler vi kloakledninger? b Hvad skal du gøre, når vi spuler kloakledninger?

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Hvordan rydder jeg mit tag for sne?

Hvordan rydder jeg mit tag for sne? Hvordan rydder jeg mit tag for sne? Forord Sne på tage Denne vejledning giver nogle generelle Baggrunden for vejledningen er, at der Større mængder af sne på tage skal tages Er der tvivl, om hvorvidt den

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

PHØNIX TAG Danmarks mest erfarne tagkæde

PHØNIX TAG Danmarks mest erfarne tagkæde PHØNIX TAG Danmarks mest erfarne tagkæde SOLCELLER Nyt tag vi gør det nemt for dig Det koster ikke noget at kontakte os, når du skal have nyt tag. Hver dag rykker vi ud overalt i landet med råd, vejledning

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Næsten 200.000 husejere blev ramt af skader sidste år. Dækker din forsikring godt nok?

Næsten 200.000 husejere blev ramt af skader sidste år. Dækker din forsikring godt nok? Næsten 200.000 husejere blev ramt af skader sidste år. Dækker din forsikring godt nok? gør det enkelt Det er ikke småting dit hus kan komme ud for Hvert år bliver tusindvis af husejere ramt af skader,

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning. side 1. Ydre påvirkninger 2A. Aput = sne 2B. Sialuk = regn 2C. Seqineq = sol 2D.

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning. side 1. Ydre påvirkninger 2A. Aput = sne 2B. Sialuk = regn 2C. Seqineq = sol 2D. FORORD Denne udgave af "GTO's anvisning i udformning af bygningers tage" er udfærdiget af Grønlands tekniske organisation, Danmarksafdeling af Bygge- og Anlægsafdelingens Ingeniørkontor. Anvisningen handler

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv Kan anvendes til alle opgaver Styrkeklasse 52,5 N 25 kg -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel BASIS AALBORG CEMENT Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven

Læs mere

Gør-det-selv el. Tag folderen med hjem til værktøjskassen

Gør-det-selv el. Tag folderen med hjem til værktøjskassen Gør-det-selv el Tag folderen med hjem til værktøjskassen Indhold Om gør-det-selv el 3 Før du går i gang Ledningstyper, fastgørelse af ledninger 4 Stikpropper og forlængerled 7 Gør-det-selv el for begyndere

Læs mere

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger:

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: Patientinformation Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: 2 Indledning Denne patienthåndbog indeholder vigtig information om

Læs mere

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16 børn i bilen 2009 indhold indhold Side 3 Myter og fakta Side 4 Det siger loven Side 5 Børn og airbags Side 6 0-13 måneder vægt indtil 13 kg. Side 8 9 måneder - 4 år vægt fra 9-18 kg. Side 9 Over fire år

Læs mere

Tilbygning/fladt tag 1960-

Tilbygning/fladt tag 1960- Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning/fladt tag 1960- Opført i perioden: ca. 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Gør det enkelt Gør det effektivt

Gør det enkelt Gør det effektivt Gør det enkelt Gør det effektivt Vælg PROTECTOS PROTECTOS - Din specialist i BYGNINGSrenovering, facadeimprægnering og afrensning Effektiv renovering og vedligeholdelse af bygninger, ejendomme og boliger

Læs mere

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Klimaforandringer - en menneskeskabt forandring i den globale vandcyklus Det moderne samfunds industrielle produktion og levevis har igennem

Læs mere