Topledere blogger om de kommende ledelsesudfordringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Topledere blogger om de kommende ledelsesudfordringer"

Transkript

1 1 Toplederblog Væksthus for Ledelse Topledere blogger om de kommende ledelsesudfordringer Kommuner og regioner står over for en række ledelsesmæssige udfordringer de kommende år: Den statslige styring af kommuner og regioner er sat til debat, og deres styrings- og ledelsestænkning udfordres af de økonomiske og demografiske realiteter. Hertil kommer, at afbureaukratisering, objektiv sagsbehandling, digitalisering og ledelsesudvikling er sat på dagsordenen i mange forskellige sammenhænge, samt at administrationspolitikken igen er kommet i fokus - for blot at nævne nogle af de mange forskellige strømninger, som de kommunale og regionale topledere står overfor. Derfor har Væksthus for Ledelse ønsket at sætte fokus på tidens store spørgsmål for topledere i regioner og kommuner. Vi har bedt en række kommunale og regionale topledere og en enkelt fra det private erhvervsliv - om at komme med deres bud på de største ledelsesudfordringer netop nu, og hvad de vurderer, der bør komme af fremtidige ledelsesretninger. Topledernes bud skal forsøge at give svar på spørgsmål som: Hvorhen bevæger den styrings- og ledelsesmæssige debat sig i tiden efter New Public Management? Hvordan sikrer du kompetent lederskab i din organisation? Væksthuset ønsker at synliggøre den ledelsesmæssige udvikling, der finder sted i den offentlige sektor, og skabe opmærksomhed og synlighed omkring topledernes overvejelser, således at topledernes diagnoser spredes til en bredere kreds. Derfor har Væksthus for Ledelse opfordret til debat om, hvad fremtiden bringer. Det kom der en blog ud af, og hver uge har Væksthus for Ledelse bragt nye debatindlæg fra toplederne under overskriften Topledernes største udfordringer. Herunder følger de 11 blogindlæg, som Lederweb har bragt i løbet af november og december 2010 på Indlæggene er illustreret med syv satiriske tegninger fra WulffMorgenthalers pen. God fornøjelse!

2 2 Toplederblog Væksthus for Ledelse Mindre selviscenesættelse, mere effekt, tak! Af Klaus Majgaard, adm. direktør for Børn- og Unge forvaltningen i Odense Kommune Den helt store ledelsesudfordring lige nu er at skabe en dialog på tværs af den offentlige sektor. Vi skal udvikle vores ydelser og arbejdspladser i en tid, hvor ressourcerne er knappe. Og det kræver, at vi kan tale sammen og sætte ord og udtryk på, hvad der er vigtigt, og hvad der skal fokuseres på. Denne dialog er i alt for høj grad fraværende. I stedet for at dele kompleksiteten og dilemmaerne spiller vi om dem. Igennem lang tid er ledelsessproget blevet mere og mere opblæst. Vi taler i højtravende visioner, i værdier på laminerede papkort og i mere og mere skingre byslogans. Alt sammen i grel kontrast til den hverdag, alle oplever. Der bliver to verdener. Ledelsesretorikkens og hverdagens. Ofte resulterer det i en dobbeltbundet kommunikation. På den ene side appelleres der til medarbejderne om at være selvstyrende og ansvarlige, og på den anden side er der en underliggende kontrol. Vi siger sæt medarbejderne fri og riv bureaukratiet ned, men samtidig ligger det i luften, at laver du fejl, bliver du eksponeret og straffet. Moderne ledelse overlæsser kompleksitet fra den magtoverlegne til den magtunderlegne. Den sender dilemmaer videre. Og det djævelske er, at den gør det under appeller om selvledelse og tillid. Det er en mærkelig skizofren situation. Konsekvensen er, at ledelsessproget eroderer ordene mister deres betydning og sproget sin logik. Det er efterhånden svært at erklære sig for nogle værdier, uden at det lyder hult. Og du kan næsten ikke give udtryk for reel anerkendelse, uden at modtageren frygter, at der er en skjult dagsorden. Et dilemma, der skal sendes videre. Baggrunden er, at vi har haft to hovedbølger inden for styring og ledelse i den offentlige sektor. Vi har haft en New Public-Management-bølge med fokus på mål og opfølgning, og en HR og værdiorienteret bølge, der har lagt vægt på anerkendende kommunikation og relationelle tilgange til ledelse. De kan godt eksistere side om side, men der er en risiko for, at de indgår en uhellig alliance i en dobbeltbundet kommunikation. Løsningen er, at vi finder en ny oprigtighed og ny nøgternhed i ledelsessproget. Vi skal lære at dele kompleksiteten i stedet for at skubbe den frem og tilbage imellem os. Vi skal kunne lægge pengene på bordet og sige: Her er, hvad vi har. Hvad kan vi skabe sammen?. I Odense er vi f.eks. begyndt at inddrage skolelederne i det strategiske rum. Ud fra en traditionel NPM tankegang skulle vi give bestillinger til skolerne, der fungerede som leverandører. På den måde skulle skolerne leve op til nogle krav, som vi formulerede. Nu har vi en meget tættere dialog, hvor institutionslederne er med til at diskutere og rådgive politikerne om, hvor skolerne skal hen. Kontrakterne er der selvfølgelig stadig, men de kvalificeres og får betydning gennem en ny og tættere dialog. Det kalder jeg styring gennem partnerskaber. Skolelederne har f.eks. været med til at lave et udspil, der foreslår nedlæggelse af skoler. Det har krævet, at de forpligtede sig til at være fortrolige. Vi lavede en handel med dem, hvor de fik lov til at være med helt inde i værkstedet, mod at informationerne blev i det rum, indtil høringsfasen, hvor alle til gengæld fra frie

3 3 Toplederblog Væksthus for Ledelse til at udtale sig. Hvis disse ledere skal opleve, at den inddragelse, vi tilbyder dem, er ægte, skal vi turde gå ind i den åbenhed og den uforudsigelighed, der ligger i at arbejde i et partnerskab. Vi skal kunne acceptere at gå ind med en åbenhed og ikke vide nøjagtigt, hvor vi ender. Det betyder, at vi skal gøre op med nogle patriarkalske lederforestillinger, som er dybt forankret i ledermytologien, for vi ledere har så mange fantasier og myter om os selv og vores egen rolle, at det kommer til at spærre for, at vi reelt kommer i kødet på vores egen organisation. Der er mange, der mener, at lederen sidder et meget privilegeret sted, hvor man er den eneste, der kan se helheden. Det passer ikke. Vi har ganske vist muligheden for at tale fra en anden position gennem vores lederjob, men dybest set sidder vi ikke hævet over organisationen. Som leder er du lige så lokal som børnehavepædagogen. Ved at acceptere, at vi ikke har styr på processer og ved ikke at kunne forudse deres resultat, der kan vi i virkeligheden få meget mere ledelseskraft! Hvorfor? Fordi du gennem denne erkendelse har mulighed for at komme i en mere reel og forpligtende dialog. Nogle kritiserer NPM for at være for rationalistisk. Min kritik går ikke på, at NPM er for rationel. Den går på, at den ikke er rationel nok, fordi den er endt i en mere symbolsk styring med for lidt substans. Den aldrig gav sig tid til at sætte ægte udtryk på, hvad mål og resultater er. For at være rationel må vi kunne udveksle argumenter, og for at kunne dette må vi kunne sætte ord på det væsentlige og have fælles spilleregler for argumentation. Børnehaverne er et godt eksempel. Vi har ikke udviklet et sprog, hvor vi kan sige noget klogt om resultaterne i forhold til det at gå i børnehave altså om det, der i virkeligheden indfanger, hvad det giver for børnene. I stedet ender vi let i abstraktioner og tal, som kun fortæller en halv sandhed. Det er det målelige, der bliver det væsentlige, og ikke det væsentlige, der bliver måleligt. Kombineres det med den dobbeltbundne kommunikation, er der ikke noget at sige til, at styringen har fået et dårligt ry. Vi har stærkt brug for indikatorer for kvalitet og resultater, men det skal udtrykke det, vi reelt oplever som afgørende for kvalitet og resultater. En vej frem er at kvalificere udformningen af indikatorer ved hjælpt af fortællinger. Kvantitative indikatorer på børns læring i dagtilbud bliver kunstige, fordi vi leder efter det, der er nemt at måle på grund af et krav om resultater. Det giver en fremmedgørelse, og mange medarbejdere forstår ikke, hvad vi har gang i. Fortællinger kan derimod rumme en kompleksitet, som er meget større end den, man kan have i abstrakte refleksioner, tal og grafer. De kan derimod have modsætninger, drama, konflikter og paradokser. På den måde udspringer det fra noget, vi har oplevet sammen. Det er ikke bare abstraktioner, vi arbejder med, men noget fælles, oplevet og erfaret. Dermed får vi et grundlag for at udpege meningsfulde og vedkommende indikatorer, hvad enten de er kvantitative eller kvalitative. Pludselig er det, vi vælger at måle på, noget, vi har tilskrevet betydning sammen. Det er ikke bare mig, der har fundet på det. På den måde får vi en åben dialog og sørger forhåbentligt for, at det er det væsentlige, som bliver måleligt. Klaus Majgaard er uddannet cand.scient.adm. og arbejder som direktør for Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune. Han er derudover formand for Børne- og Kulturchefforeningen samt adjungeret professor i offentlig ledelse og styring ved CBS. Tidligere har Klaus bl.a. været kontorchef i Økonomistyrelsen, hvor han stod for udvikling af koncepter og redskaber for offentlig økonomistyring.

4 4 Toplederblog Væksthus for Ledelse Dokumentation stjæler vores tid Per Christiansen, regionsdirektør i Region Nordjylland Budgetter og besparelser fylder utrolig meget lige for tiden og stiller os over for nogle store udfordringer. Hvis vi skal have den offentlige sektor til at fungere i en anden økonomisk virkelighed, så skal politikerne også forstå, at de ikke kan give befolkningen det samme serviceniveau. Vi skal begrænse de administrative udgifter, men i første omgang stilles der ikke tilsvarende færre krav om dokumentation og analyser. Tværtimod. Det er der flere grunde til. Den ene er medierne: Pressens fokus på en sag får ofte politikerne til at kræve den ene dokumentationsrapport efter den anden. Hvis man gør den offentlige sektors ressourceforbrug op, så bruges der uhyggeligt mange ressourcer på dokumentation, hver gang der kommer en sag op i pressen. Her kan vi bare vende blikket mod den aktuelle mailsag i Sundhedsministeriet. Der bliver ikke foretaget mange konkrete initiativer for at forbedre forholdene for patienterne på sygehusene, fordi enorme ressourcer bruges på at udrede nogle gamle sager. Derfor bliver det en stadig større udfordring for topledelsen, at holde alle disse dokumentationsopgaver væk fra medarbejderne i frontlinjen, så de kan udnytte deres kompetencer bedst muligt. Dette skal vi gøre både ved at styrke vores proaktive kommunikation i medierne og ved at tage problematikken op med politikerne Hvis man kigger overordnet på det, er det siden krisens start mere management end leadership, der er på dagsordenen, og kravene til dokumentation bliver næppe mindre lige med det samme. Her er performance management et buzzword! Tidligere arbejdede vi meget med kontrakter, men nu arbejder vi mere med dialogredskaber, og vi sætter igen fokus på de blødere ting. Med mere fokus på performance end på output vil vi forhåbentligt begynde at måle på nogle parametre, som er mere relevante for de folk, vi har i frontlinjen. I sygehusvæsnet vil man for eksempel måle på, hvor mange patienter man helbreder og holder uden for behandlingssystemet, frem for hvor mange ambulante besøg man har lavet. Man slipper ikke for at måle og dokumentere, men hvis man måler på noget, som folk i frontlinjen finder relevant at måle på og dokumentere, så bliver opgaven ikke opfattet så tåbelig, som den indimellem har været. Som sagt stiller det store krav til dialogen mellem det politiske og det administrative. Vi har allerede en dialog, hvor vi prøver at forklare det: Jo mere tid medarbejderne skal bruge på dokumentation, jo mindre tid kan de bruge på det, der er deres primære opgave. Dybest set er ledelse jo et spørgsmål om, at man får mest muligt ud af den enkelte medarbejders kompetencer og formår at inspirere til innovation og nytænkning. Lad medarbejderne arbejde med deres faglighed i stedet for at pålægge dem en masse dokumentationsopgaver. Lederne skal sikre, at deres medarbejdere udnytter deres faglige kompetencer fuldt ud - støttet på en meningsfyldt dokumentation.

5 5 Toplederblog Væksthus for Ledelse Per Christiansen er uddannet cand.scient.pol fra Århus universitet og arbejder som regionsdirektør i Region Nordjylland. Tidligere har Per haft en lang række lederstillinger, bl.a. som direktør for Aalborg sygehus og direktør for sygehus og psykiatri i Region Nordjylland. Derudover har han været formand for Dansk Selskab for Ledelse i Sundhedsvæsenet siden 2006.

6 6 Toplederblog Væksthus for Ledelse Gid god forretningsledelse kunne blive en politisk hjertesag Jane Wiis, Kommunaldirektør i Frederikshavn Kommune Hvad er der sket med balancen mellem den politiske ledelse og den daglige forretningsledelse i kommunerne? Det er et faktum, at tonen mellem de politiske ledelser og deres ansatte topledelser og medarbejdere er blevet voldsomt skærpet. Dette er sket i kølvandet på en hård, men veloverstået, fusionstid, hvor det jo ved en historisk, politisk og styringsmæssig kraftanstrengelse med succes er lykkedes at sammenlægge kommuner til meget store enheder. Vi taler nu om kommunale virksomheder, som i de fleste tilfælde hver især rummer mellem medarbejdere. Det er sket med nogle relativt små økonomiske overskridelser, men uden de enorme transaktionsomkostninger, som man ellers kunne frygte ved så store fusionsforretninger, uanset det er i privat eller offentligt regi. Hvor blev den gensidige ros fra denne kraftpræstation af? Hvor blev borgernes tilfredshed og omverdenens anerkendelse af? Der er med god hjælp fra den tiltagende mistillidsretorik fra Christiansborg med udtryk som kommunal forbrugsfest.. slap kommunal ledelse. kommunal ineffektivitet på ulykkelig vis gået mus i mange byrådsmedlemmers tillid til deres topledelsers og medarbejderes evner, vilje, arbejdsomhed og loyalitet. De politiske og administrative ledelser bliver som aldrig før eksponeret i dramatiske sager som hinandens modparter. Er det ædrueligt at påstå, at medierne får disse gode konflikthistorier, fordi de politiske ledelser efter kommunalreformen ikke har fået følelsen af ejerskab med sig, og nu føler sig fremmedgjorte og i desperat mangel på gode lokalpolitiske projekter og værdidebatter, som kan give ny politisk energi? Kan det tænkes, at de klassiske kommunalpolitiske mærkesager er druknet i kommunalreformens krav til strukturrationaliseringer, stordrift, serviceharmoniseringer og effektiviseringer? Det er i hvert tilfælde et faktum, at indretningen af de store kommunale forretninger med sikkerhed har domineret og krævet store politiske ofre. Det er også en realitet, at den afgørende gensidige tillid mellem kommunalbestyrelserne og de administrative topledelser har lidt et mærkbart knæk i mange kommuner. Det giver et underligt vakuum, hvor magtkampe næres og skader den konstruktive dialog og debat om grænserne mellem det politiske og administrative ledelsesrum. Medierne får afledt godt stof til eksponering af uenigheder på tværs af politiske og ledelsesmæssige skel. Konkret ses der uhørt mange eksempler på åbne konfliktdagsordener om, hvem der har kompetence til hvad, og politikere der udtrykker frustration over, at embedsmændene for alvor har tiltaget sig magten i kommunerne. Ét er, at der opstår disse ubehagelige sager på ledelsesniveau, men den rigtigt store katastrofe er, når den afledte effekt er, at medarbejdergrupper udsættes for mistro og reelt oplever en italesættelse af, at man

7 7 Toplederblog Væksthus for Ledelse ikke har tillid til dem og den måde, de passer arbejdet på. Det efterlader en meget stor ledelsesmæssig udfordring: Når der går politik i at udtrykke mistillid til os, så sidder utryghedens djævel fast på nakken af medarbejderne i årevis. Og også på nakken af lederne. Hvis vi i den kommunale sektor får det stempel på os, at hverken lands- eller lokalpolitikere grundlæggende stoler på deres egne ledere og medarbejdere, så skader det engagement og produktivitet alvorligt, ikke kun på kort, men også på lang sigt. En af de mærkbare effekter bliver, at når arbejdsmarkedet tynder ud for arbejdskraft, så vil det uvægerligt betyde rekrutteringsproblemer og dårligere resultater. Så der er ingen anden vej: Vi skal have slået den spirende mistillid ihjel! Er det muligt at gøre god kommunal forretningsledelse til en politisk hjertesag? Ja! Men det kræver, at vi gør os umage for at finde politikken i forretningen. Vi skal arbejde med færre og mere konkrete resultatindikatorer, som kan oversættes til politiske mål og mærkesager. Hvad er der af gode politiske budskaber i en vision om en skole i verdensklasse eller en ældrepleje der lægger liv til årene, hvis ikke vi på ganske få meningsfulde indikatorer kan formidle og forklare, hvad vi forstår ved det? Jane Wiis er uddannet cand.scient.pol fra Århus Universitet og har været Kommunaldirektør i Frederikshavn kommune siden Tidligere har hun været vicekommunaldirektør i Greve kommune og Seniorkonsulent ved Niras Konsulenterne A/S, hvor hun bl.a. beskæftigede sig med rådgivning på topledelsesniveau og værdibaseret ledelses- og organisationsudvikling. Jane er desuden medlem af Hovedbestyrelsen i Kommunaldirektørforeningen.

8 8 Toplederblog Væksthus for Ledelse Vi har brug for frihed under ansvar Af Karsten Holst, direktør for Børne- og Kulturområdet i Høje-Taastrup Kommune. Færre ressourcer i forhold til det serviceniveau, som borgerne forventer. Sådan ser virkeligheden ud for stort set alle kommuner lige for tiden. Vi behøver bare tage et kig på det specialiserede socialområde. Vi har i mange kommuner ikke vidst, at merforbruget var så stort, som det var, så det store underskud er nærmest kommet frem som en tyv om natten. Den svære økonomiske situation stiller nogle klare krav til ledelserne, men det stiller også nogle krav til styringen. Vi skal have styr på styringen! Hvis vi skal kunne leve op til det serviceniveau, der forventes, skal vi have frihed under ansvar på dagsordenen. Detailstyringen skal droppes og erstattes af visioner. Politikere og topchefer skal ikke koncentrere sig så meget om, hvordan børnene læser i 1.b., men derimod arbejde med børns læseevner og læringsniveau på et mere overordnet og visionært plan. Det er heller ikke længe siden, at Rejseholdet anbefalede flere frihedsgrader i folkeskolen. Der er selvfølgelig et ansvar i forhold til at nå nogle overordnede servicemål, men der skal være frihed til selv at bestemme, hvordan de skal udføres, så længe det er inden for lovens rammer. Der er simpelthen brug for mindre stram styring på de enkelte områder. For eksempel er de normeringsstyrede områder på børne- og skoleområdet et klart udtryk for, at der mangler nogle frihedsgrader. Dermed kunne vi måske også opnå et større borgerengagement at borgerne selv vil være med til at tage ansvar. Mange borgerne er blevet forbrugere! Der skal være handlemuligheder i nærområderne, og det mangler vi klart. Frihed under ansvar hænger også sammen med værdibaseret ledelse, hvor man har en mere fleksibel tilgang til den enkelte medarbejders behov. Hos os har vi i samarbejde med medarbejderne afskaffet alle lokale regler i personalepolitikken, fordi der er brug for, at man i stedet ser på den enkelte situation. Hvis der f.eks. er en medarbejder, der oplever et dødsfald i familien, skal han eller hun så have fri en, to eller fem dage? Svaret er, at man skal vurdere den enkelte situation og træffe beslutningen ud fra det. Frihed under ansvar gør det dog ikke alene. Jeg tror, vi kan lære meget af vores naboer i Sverige, hvor de arbejder med decentral distriktsledelse. Vi kan f.eks. samle dagtilbud, skole og klubber i et område i én ledelse, så helheden i indsatsen sikres. Derfor er det vigtigt, at vi har en dialog om, hvordan vi arbejder på tværs og sikrer, at helhedstænkningen bliver anvendt. En af de store udfordringer, vi står med, er at få koncerntænkning ind i hele kommunen. Vi skal inddrage centercheferne i vores beslutningsprocesser, så de er medskabende og med i de fælles beslutninger, og de decentrale ledere skal se sig som en del af den samlede ledelse. Jeg har et mantra om, at den enkeltes succes er alles succes. Hver gang en af vores arbejdspladser, eller en af vores medarbejdere, har en succes, bør vi alle glæde os, for det smitter af på den samlede kommune. Jeg kunne godt tænke mig, at vi brugte den samme tilgang i forhold til problemer, så den enkeltes problem er alles problem, selv om det bliver svært, når der er aftalestyring på mange områder.

9 9 Toplederblog Væksthus for Ledelse Dagsordenen er sat nu har vi brug for at se handlinger. Det er nu, vi skal vise, at det kan lade sig gøre med mere frihed og mindre detailstyring. Karsten Holst er læreruddannet fra Vordingborg seminarium og har arbejdet som Børne- og Kulturdirektør i Høje-Taastrup Kommune siden Derudover er han formand for Kommunale Chefer og formand for Børne- og Kulturchefforeningen i Region Hovedstaden. Tidligere har Karsten bl.a. været Skolechef og Centerchef for Institutions- og Skolecenter i Høje-Taastrup Kommune.

10 10 Toplederblog Væksthus for Ledelse Topledere skal være rollemodeller Af Per B. Christensen, Børne- og kulturdirektør i Næstved kommune Danmark og dermed også kommunerne er blevet fattigere. Det stiller nye krav, og det kræver, at vi formår at lave strukturtilpasninger og ændre på organiseringen, så vi kan blive både billigere og bedre. Efter strukturreformen kiggede vi på de store strukturer. Nu er det tid til at kigge på de decentrale strukturer, hvor det flere steder kan være frugtbart at lave distriktsledelse og områdeledelse. Vi har for eksempel brug for en ny skolestruktur, og vi er i gang med at drøfte ledelsesstrukturen på børn- og ungeområdet og på dagtilbudsområdet. Det er dog vanskeligt, at gå i krig med nedlæggelser og ændringer, og derfor har vi som topledere den udfordring at gøre det klart, hvad konsekvenserne af vores beslutninger er både på kort, mellemlangt og langt sigt. Den store udfordring er lige nu at holde fast i strukturændringerne til trods for borgernes tvivl og det pres der helt naturligt ligger på politikerne. Vi skal passe på, vi ikke laver for mange kortsigtede hovsaløsninger, hver gang vi møder modstand samtidigt med, at vi også skal være lydhøre. Det har altid været en svær balancegang, men det er det i endnu højere grad i en økonomisk krisetid som nu. Vi skal blive bedre til at italesætte overfor borgere, ledere og medarbejdere, at der er tale om et kollektivt problem. Vi er nødt til at få velfærdsdagsordenen over på en anden formel, hvor vi ser på, hvad kommunen skal løse, og hvad andre kan løse af opgaver. Kan civilsamfundet for eksempel tage mere over, kan foreningssamfundet hjælpe, og hvor kan vi have partnerskaber med andre? Her er lektiehjælp for tosprogede et fantastisk eksempel, men civilsamfundet kan med fordel inddrages på alle vores velfærdsområder. Det kræver bare, at vi tænker out of the box, og at vi får civilsamfundet til at tænke sammen med os. Jeg er træt af, at alt hvad der hedder ledelse bliver sat i relation til specifikke situationer som fusionsledelse, pædagogisk ledelse, osv. Jeg tror, vi skal bevæge os i retning mod de mere klassiske ledelsesmæssige dyder: Det ledelsesmæssige håndværk handler jo i virkeligheden om meget enkle ting; at man kan træffe beslutninger, håndtere personaleledelse og processer med sine medarbejdere, sondre mellem styring og ledelse og give rum til, at ens medarbejdere kan udfolde kompetencer og faglighed. Den faglige stolthed af, hvad der sker i maskinrummet, kan let komme til at forsvinde, hvis man hele tiden får at vide, hvilken skruetrækker, man skal bruge. Det skal vi som ledere og politikere ikke sætte mål for. En topleder skal turde være en rollemodel, og her taler vi en rollemodel, som går foran med det gode eksempel, men som også tør vise sine svage sider. Det er vigtigt, at vi bliver vurderet på, hvad vi gør, og ikke hvad vi siger. Derfor skal vi også selv leve op til de ting, der besluttes i direktionen også selv om det betyder, at du skal køre rundt i kommunens lille røde Toyota i stedet for at få kørselspenge. Det handler om ordentlighed og redelighed. Under en økonomisk krise er der en fare for, at vi glemmer at være rollemodeller, og at vi glemmer at lytte til vores personale, fordi vi har travlt med så mange andre ting. Jeg mener, det er en klar styrke, at jeg hører mine ledere om, hvilke overvejelser de har i forhold til

11 11 Toplederblog Væksthus for Ledelse vores udfordringer, og at jeg kan fortælle dem, når jeg som topleder synes, det er svært at træffe en beslutning. Jeg er optaget af, at man som topleder formår at bevare egen kampkraft. Man skal passe på med ikke at blive slået så meget ud, at man ikke får taget hånd om sig selv og ens ledere. Man skal kunne bevare momentum, og det kan til tider være vanskeligt. Derfor har jeg haft en personlig coach i en årrække, og hende må jeg tage nogle snakke med ind imellem, når billedet flimrer. Jeg bliver jo også påvirket af, at politikere og borgere ikke er begejstrede. Mange har gået i en ledelsesmæssig skole, hvor man skal se cool ud altid. Det tror jeg ikke holder længere. Per B. Christensen er uddannet lærer fra Vordingborg Statsseminarium. Han har arbejdet som børne- og kulturdirektør i Næstved kommune siden Siden 2006 har han varetaget samme post, blot i den nye fusionerede Næstved Kommune. Per har tidligere været formand for Børne- og Kulturchefforeningen, og er i dag medlem af Børnerådet, hvor han rådgiver regeringen om børnepolitiske spørgsmål. Derudover beskæftiger han sig med Den Offentlige lederuddannelse (DOL), og han er også næstformand i Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK).

12 12 Toplederblog Væksthus for Ledelse Der er brug for nye løsninger Af Helle Bro, Direktør for Personale og Arbejdsmarked i Holstebro Kommune For knap fire år siden implementerede vi kommunalreformen, og nu står vi over for opgaven at sikre nulvækst og samtidig øget kvalitet i servicetilbud på det kommunale område. En opgave vi kan kalde for Kommunalreform II. Opgaven er krydret med øgede borgerforventninger samt demografiske og økonomiske vilkår, der betinger færre ansatte i de danske kommuner. Det er en stor men også spændende udfordring! Det hænger blandt andet sammen med det syn, borgerne har på den offentlige sektor i dag. Vi er blevet forbrugere i stedet for samfundsborgere, og det betyder, at vi er mindre villige til at gå på kompromis med vores interesseområder eller betragte ydelser ud fra demokratiske fordelingsmæssige værdier. Der er behov for, at vi i langt højere grad end i dag finder arenaer til at inddrage borgerne i de prioriteringer, der nødvendigvis må foretages i den kommunale sektor. Det vil ændre rollen for både politikere og chefer. Er vi klar til det? Kommunernes vilje og evne til at lade sig inspirere og udfordre af interesseorganisationer og den private sektor kan med fordel udvikles. Det skal ske for at skabe bedre service men også for at skabe øget forståelse for kompleksiteten i den offentlige opgaveløsning. Den udvikling, vi ser nu, er kommet for at blive, og det store pres, vi har på vores ydelser, fortsætter. Derfor er vi nødt til at indrette os på en måde, så vi kan håndtere dette pres og borgernes efterspørgsel. Vi bliver nødt til at finde nye løsninger. De nye løsninger skal findes både i ændrede servicetilbud og i organisationsudvikling. Det er meget vigtigt at fokusere på velfærdsteknologi, men det er kun en del af svaret og måske en mindre del, end vi forestiller os. Der vil også i de kommende år være særlige udfordringer på det specialiserede socialområde. I Holstebro kommune er vores efterspørgsel på misbrugsområdet eksempelvis steget med 21 procent efter kommunalreformen. Hvordan definerer vi vores misbrugspolitik og strategier, så der tages højde for stigningen inden for den givne økonomiramme? Det handler om at finde ud af, hvad der skal være kernen i opgaven. Vi skal altid have borgeren i centrum, men vi skal også have det optimale ud af fagligheden. Der er behov for en revitalisering af faglig ledelse og de faglige kernekompetencer. De kendte styringsformer affødt af New Public Management slår ikke til i det udviklings- og omstillingsperspektiv vi står i. De gode ting, vi har opnået gennem NPM, skal ikke smides ud med badevandet, men ledernes opmærksomhed er i alt for høj grad blevet rettet mod administration i stedet for organisationsudvikling samt faglige pejlemærker og prioriteringer. Der er behov for at italesætte en ny faglig platform for medarbejderne, så de bliver bedre rustet til at håndtere de udfordringer, vi står overfor. Det handler bl.a. om at definere retning og tydelige spor for, hvor vi skal hen. Medarbejderne skal have et klart billede af vores ambitioner på de forskellige områder. Samtidig kan medarbejderne inddrages langt mere kreativt i at finde konkrete løsninger, end det er tilfældet i dag. Det er medarbejdernes lyst og evne til at sikre borgerne god service, der skal være i centrum for udviklingen af fremtidens velfærdsservice.

13 13 Toplederblog Væksthus for Ledelse Det kræver mindre kontrol og øget frihed til at finde lokale løsninger inden for de lovgivningsmæssige og politisk udstukne rammer. Samtidig må vi fordre dokumentation for effekten af de valgte metoder frem for metodefrihed. Chefer på alle niveauer også topchefer - må nødvendigvis udfordre nytteværdien af de enkelte indsatser/tilbud og medarbejderes indsats. Udfordrer vi hinanden godt nok her? I fremtiden bliver det et must, at frontlederne er klædt på til at kunne skelne god faglig praksis fra mindre god, så ressourcerne konstant bruges optimalt. Det er tankevækkende at selvejende institutioner og puljeinstitutioner ofte nævner større frihed fra de mange kommunale styringstiltag og frihed til en lystpræget opgaveløsning som det største gode ved at gå fra at være kommunal til at være selvejende. Det må vi nødvendigvis lære af, når vi skal konkurrere med andre aktører om opgaveløsningen i fremtiden. For at vi kan lykkes med opgaven handler det også om sammenhængskraften i organisationen. Direktionen skal kunne danne og ikke mindst italesætte klare billeder af, hvor organisationen skal bevæge sig hen - i respekt for nye (økonomiske) vilkår. Her er en udmelding om procentbesparelser ikke svaret. Fagchefer/afdelingschefer skal i langt højere grad end i dag inddrages i beslutningsprocessen og være medskabende, for veje findes i fællesskab. Der er brug for en koncerntankegang, hvor løsninger findes på tværs af sektorer og faggrænser. Endelig er der behov for større fokus på frontlederne, der er kommunens vigtigste ledere. De afgør ofte kvaliteten af den borgerrettede service men får måske den mindste chefbevågenhed, fordi cheferne er optaget af administration, planer og modeller. Spørgsmålet er, om de styringskoncepter, der er i spil i dialogen mellem centralforvaltningen og frontlederne i dag, reelt underminerer frontledernes energi og fokus på at udvikle kerneforretningen. Det handler om at sikre, at de kommunale chefer er kompetente og stolte af at være ledere. Hvordan sikrer vi det? Jeg tror, det handler om at skabe en identitet i forhold til den opgave, man står overfor. Mange ledere er usikre på, hvad der forventes af dem. Derfor skal vi have en ny mission vi skal finde ud af, hvad det er, vi kan og skal i det offentlige. Helle Bro er uddannet socialrådgiver i 1983, suppleret med en master i Siden 2007 har hun arbejdet som direktør for Personale og Arbejdsmarked i Holstebro kommune, hvor hun har særligt ansvar for driftsområderne arbejdsmarked, socialt udsatte og det tværgående stabsområde Løn & Personale. Helle fik sit første lederjob som afdelingsleder i 1996, og hun har tidligere været ansat som arbejdsmarkedschef.

14 14 Toplederblog Væksthus for Ledelse Vi skal fremme kreativiteten Af Helle Ulrichsen, Regionsdirektør i Region Hovedstaden Vi skal tage stilling til, hvilket velfærdssamfund vi ønsker at leve i. Som jeg ser det, så står vi over for to primære udfordringer. Vi er lige nu i en svær tid rent økonomisk med krav om nulvækst, men vi skal samtidig sikre folk job og skabe vækst. Jeg tror, vi i regionerne kan blive bedre til at arbejde ud fra ovenstående problemstilling. På sundhedsområdet har vi at gøre med offentlige midler, som skal forvaltes på en måde, så de både løser driftsopgaverne og skaber størst mulig vækst. Det er en kæmpe udfordring, som ikke bliver mindre af, at vi er en del af en politisk ledet organisation. Vilkårene for at drive offentlig ledelse er generelt blevet mere politiserede. Det er vi nødt til at tale om og også adressere internt i organisationen. Hvordan kan vi håndtere både at have fokus på driften og på at betjene politikerne og sikre, at de politiske mål nyder fremme? Sundhed, som er en væsentlig del af regionens arbejde, det er i den grad i pressens brændpunkt, og det er med til at skubbe til politiseringen. I arbejdet med at skabe velfærd og vækst bliver det derfor helt centralt, at vore ledere mestrer den politiske kommunikation. Vi må dog ikke miste fokus fra driften af den grund, for økonomien er som sagt ekstremt stram i øjeblikket. Og det kan ikke nytte noget at sige fra overfor opgaven. Vi er nødt til at se på, hvordan vi kan løse fremtidens sundhedsudfordringer med de ressourcer, vi har økonomisk og menneskeligt. Det bliver helt centralt at tænke kreativt og få nye idéer: Lige nu fyrer vi medarbejdere, men om få år har vi slet ikke nok. Manglen på arbejdskraft bliver en stor udfordring, hvor vi må se nærmere på brugen af teknologi i vores søgen efter nye løsninger. En stor del af vores patienter er ikke teknologiforskrækkede, så derfor kan vi faktisk godt øge vores brug af de pårørende og patienterne selv i behandlingsarbejdet. Vi skal blive bedre til at bruge patienternes egne ressourcer ved for eksempel at behandle folk i deres eget hjem. Det vil også give patienterne større kontrol over deres eget behandlingsforløb. Den slags kreativitet får vi brug for i fremtiden, og derfor er det er afgørende, at vi som ledere er med til at skabe rum og formidle de kreative kræfter hos medarbejderne, så de får plads til at afprøve idéerne. Det gør jeg blandt andet gennem værdiledelse, der er et godt supplement til den traditionelle styring. Som leder er det vigtigt, at man ikke tager initiativet og ansvaret fra den enkelte. Den danske kultur, hvor man er antiautoritær og tager udgangspunkt i den sunde fornuft og tager ansvar, er på mange måder en rigtig god ting, som det er vigtig at holde fast i. Med ansatte er der masser af kreative kræfter, og der dukker hele tiden kreative løsninger op i dagligdagen. De skal frem i lyset og dyrkes.

15 15 Toplederblog Væksthus for Ledelse Helle Ulrichsen er cand.med. fra Københavns Universitet og har siden uddannet sig som civiløkonom. Hun har været ansat som regionsdirektør for Region Hovedstaden siden Helle har tidligere været lægelig direktør på Rigshospitalet og adm. direktør for Hovedstadens Sygehusfællesskab. Derudover er Helle bestyrelsesmedlem i Forum for Offentlig Topledelse, og fra sad hun som medlem af regeringens kvalitetsgruppe.

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

OFFENTLIG LEDELSE 1:2007:MARTS

OFFENTLIG LEDELSE 1:2007:MARTS OFFENTLIG LEDELSE UDGIVET I SAMARBEJDE MELLEM HK/KOMMUNAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND 1:2007:MARTS REFORMEN Ledernes første bud efter reformen Tema Side 4 PSYKOPATER Urimelige

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

Brobyggerne. Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd

Brobyggerne. Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd Brobyggerne Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd Indhold Ledelsesudfordringer i praksis 4 1. At skabe en samlende mening 6 Akutte ledelsesudfordringer 10 Marcus og meningen med

Læs mere

+ Magasinet er udgivet af KTO og KL for at gøre opmærksom på mulighederne i medindflydelse

+ Magasinet er udgivet af KTO og KL for at gøre opmærksom på mulighederne i medindflydelse + Magasinet er udgivet af KTO og KL for at gøre opmærksom på mulighederne i medindflydelse Medindflydelse nytter Den økonomiske krise har medført stramme kommunale budgetter. Kommunerne står over for udfordringen

Læs mere

Snerrer du ad medarbejderne?

Snerrer du ad medarbejderne? Offentlig Ledelse 02 Udgivet i samarbejde mellem HK/Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 11 Snerrer du ad medarbejderne? Kend dine derailers negativ adfærd, du bør tage alvorligt som

Læs mere

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet INDHOLD Forord 3 En vanskelig rejse 4 Erfaringer fra fire samarbejder 7 Når samarbejdet lykkes 8 Samarbejdets syv plager 14 Chefopgaver

Læs mere

Tillid har været på den offentlige dagsorden i nogle år. Men rykker det? Der er både medvind og barrierer, siger de 300 ledere, vi har spurgt.

Tillid har været på den offentlige dagsorden i nogle år. Men rykker det? Der er både medvind og barrierer, siger de 300 ledere, vi har spurgt. Tema om tillidsbaseret ledelse Offentlig Ledelse01 15 Udgivet i samarbejde mellem HK Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening Tillid 2.0 Tillid har været på den offentlige dagsorden i nogle

Læs mere

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital Væksthus for Ledelse Januar 2011

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

Kommune 3.0: Skanderborg vil aktivere borgernes egne ressourcer. Medarbejderne på Nordfyn trives med selv at styre opgaveløsningen effektivt

Kommune 3.0: Skanderborg vil aktivere borgernes egne ressourcer. Medarbejderne på Nordfyn trives med selv at styre opgaveløsningen effektivt Et magasin fra KL og KTO om fremtidens velfærd i kommunerne Medarbejderne på Nordfyn trives med selv at styre opgaveløsningen effektivt Kommune 3.0: Skanderborg vil aktivere borgernes egne ressourcer Kommunale

Læs mere

Offentlig. I piskeregn vender køerne halen til

Offentlig. I piskeregn vender køerne halen til Offentlig Ledelse04 Udgivet i samarbejde mellem HK/Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 11 I piskeregn vender køerne halen til Det samme gør medarbejderne til chefen, hvis de mødes af

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

Indhold. Cevea-idepaper: Tillid frem for kontrol men hvordan..? 3. Bo Sandemann Rasmussen Øvelsen at få mere ud af mindre 5

Indhold. Cevea-idepaper: Tillid frem for kontrol men hvordan..? 3. Bo Sandemann Rasmussen Øvelsen at få mere ud af mindre 5 Indhold Cevea-idepaper: Tillid frem for kontrol men hvordan..? 3 Bo Sandemann Rasmussen Øvelsen at få mere ud af mindre 5 Klaus Majgaard: Veje til bedre styringsdialog 8 Jesper Nygård: Det sociale enzym

Læs mere

Guide til god ledelse

Guide til god ledelse Guide til god ledelse 1 2 GUIDE TIL GOD LEDELSE Indhold Social kapital 4 5 Rum og rammer for ledelse 6 7 Kunsten at kommunikere 8 9 Sammenhængskraft 10 Facts om ledere 12 13 Ledertalenter 14 15 Eksperternes

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Debat. Administrativ. Ambitioner for udvikling af den offentlige sektor. Embedsmænd på slingrekurs. Tillid til embedsværket

Debat. Administrativ. Ambitioner for udvikling af den offentlige sektor. Embedsmænd på slingrekurs. Tillid til embedsværket Administrativ Debat #1 / MAJ 2015 Udgivet af den danske afdeling af Nordisk Administrativt Forbund Lisbeth KNUdsen Embedsmænd på slingrekurs side 7 Peter StensgAArd Mørch Tillid til embedsværket og fejlkultur

Læs mere

LIGGER LIGE TIL AT SAMLE OP

LIGGER LIGE TIL AT SAMLE OP OFFENTLIG LEDELSE 01 UDGIVET I SAMARBEJDE MELLEM HK/KOMMUNAL SOCIALPÆDAGOGERNE DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING 11 SOCIAL KAPITAL ER EN GAVE Gitte Abildlund, dagtilbudschef i Køge GULDET LIGGER LIGE TIL AT

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Åbent lederskab mod velfærdsinnovation. Tænketanken Public Governance Rapport 2013

Åbent lederskab mod velfærdsinnovation. Tænketanken Public Governance Rapport 2013 Åbent lederskab mod velfærdsinnovation Tænketanken Public Governance Rapport 2013 Tænketanken Public Governance I denne sjette rapport fra Tænketanken Public Governance diskuterer vi, hvordan velfærdsinnovation

Læs mere

Innovationskraft. Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation. Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark

Innovationskraft. Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation. Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark Innovationskraft Innovationskraft Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark Tlf. 3397 8200 www.ramboll-management Indholdsfortegnelse 1. Forord

Læs mere

Indholdsfortegnelse 4. Værdier og værdibaseret ledelse... 2 4.1 Fra regler til værdier... 2 4.2 Værdier... 4 4.2.1 Tilblivelse af værdigrundlaget...

Indholdsfortegnelse 4. Værdier og værdibaseret ledelse... 2 4.1 Fra regler til værdier... 2 4.2 Værdier... 4 4.2.1 Tilblivelse af værdigrundlaget... Indholdsfortegnelse 4. Værdier og værdibaseret ledelse... 2 4.1 Fra regler til værdier... 2 4.2 Værdier... 4 4.2.1 Tilblivelse af værdigrundlaget... 5 4.2.2 Formuleringsprocessen... 6 4.2.3 Top 20 over

Læs mere

Innovation i hverdagen. - Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje

Innovation i hverdagen. - Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje Innovation i hverdagen - Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje Innovation i hverdagen Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje. Væksthus for Ledelse, Maj

Læs mere

Fire lederes sejre og nederlag - Leadership Pipeline i den offentlige sektor AF Thorkil Molly-Søholm og Kristian Dahl

Fire lederes sejre og nederlag - Leadership Pipeline i den offentlige sektor AF Thorkil Molly-Søholm og Kristian Dahl Fire lederes sejre og nederlag - Leadership Pipeline i den offentlige sektor AF Thorkil Molly-Søholm og Kristian Dahl Afsættet for den Offentlige Leadership Pipeline Den Offentlige Leadership Pipeline

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

i dialog med jobcentrene

i dialog med jobcentrene N y h e d s a v i s n r. 7 j u n i 2 0 1 1 Beskæftigelsesudvalget i dialog med jobcentrene Beskæftigelsesudvalget har nu for alvor sat fokus på dialogen om den gode arbejdsplads på landets jobcentre. Og

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere