DOKUMENTATION Typografi & ombrydning Grafisk produktion & workflow

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOKUMENTATION Typografi & ombrydning Grafisk produktion & workflow"

Transkript

1 DOKUMENTATION Typografi & ombrydig Grafisk produktio & workflow Naa Augustius Typografi & ombrydig 1

2 Profil avis til HC Ods Profil avis til hådboldklubb HC Ods. Som sposor for HC Ods (HCO) vartagr vi d grafisk opsætig af profil avis HCO UPDATE, dr r t rklamtillæg til Fys Stiftstidd 4 lørdag årligt. Opgav r løst i IDsig. Naa Augustius Typografi & ombrydig

3 Idhold typografi & ombrydig Profil avis til HC Ods... 2 Layout... 6 Typografi & ombrydig Grid... 6 Billag: Grid... 7 Fot & styls... 8 Virkmidlr... 9 Grafisk produktio & workflow Naa Augustius Typografi & ombrydig 3

4 HC Ods vil bryd d midtjysk mdaljmur af Nicolaj T. Truls D jysk hold domirr kvidrs hådboldliga. M HC Ods tror på, at d ka blad sig i topp om ogl år. Dt blivr svært, mr aalytikr. Hådbold: Dt r sidst udkamp for HC Ods i liga i år. Vi siddr i buss på vj mod Viborg. Id vi stigr af, givr assistttrær Robrt Grts os t par ord md: Dt r spædd kamp mod t hold md vrdsklassspillr. Jg glæ- Stillig Poit FC Midtjyllad 29 Viborg HK 28 Radrs HK 26 Tam Esbjrg 24 Tam Tvis Holstbro 21 HC Ods 15 Vj EH 12 Skiv fh 11 Købhav Hådbold 11 Rigkøbig Hådbold 7 Nykøbig Falstr HK 4 SødrjyskE 4 Pr dr mig mgt til at s, hvor lagt vi r. Dømt al ud fra kamp d 13. ovmbr r d orag kvidr lagt fra at jæv jydr. Eftr 14 miuttr har Robrt Grts st, hvor lagt d r, da HC Ods r bagud 5-9, og Viborgs Burgaard buldrr bold id bag Ccili Grv i målt. Kamp dr til hjmmholdt, og buss blivr hurtigt startt, så vi ka komm væk fra jrhård Jyllad. Fybor ka trøst sig md, at d ikk r d st, dr kostat løbr mod d massiv midtjysk mur. Sid GOG s kvidr vadt i 1993, r 17 titlr blvt fordlt mllm Radrs, Viborg og FC Midtjyllad (Ikast 98). D rstrd tr r gåt til Slagls. M HC Ods r i frmgag. Spørgsmålt r drfor, om klubb ka tag dt æst skridt og sig sig id bladt tophold, så dr attr kommr mdaljfst på Fy. Høj forvtigr Vi mødr HC Odss admiistrrd dirktør Ar Buch på has kotor. Hr r dr ig tvivl om, at klubb ka blad sig i topp d kommd år. Dt r vors ittio, at vi i sæso 15/16 skal vær mdaljkadidatr, sigr Ar Buch. Slvtillid kommr på baggrud af forvtig om t stigd løbudgt fra to til midst fir millior. Pg skal komm gm øgd sposoridtægtr og forståd aktimissio. Ntop økoomi r vigtig, hvis d oragklædt skal stå på mdaljskamml i frmtid. Alligvl blivr dt svært at sætt sig fast i topp, vurdrr Rasmus Klarskov Storm, som r sioraalytikr vd Idrætts Aalysistitut. Problmt r at bryd gm d mur. Altså at komm id i sportsøkoomisk rsultatcirkl, hvilkt r svært, hvis ma r ud, fortællr ha. Ha mr, at ma som midtrklub skal håb på at slå igm md t på papirt midr taltfuldt hold, og drfra hægt sig fast samtidig md, at ma arbjdr for at skaff flr midlr. Drfor blivr dt spædd at følg, hvor mgt HC Ods ka få ud af aktimissio, for dr r ig tvivl om, at dr r brug for t størr løbudgt. Til sammligig har Viborg HK omkrig ott millior. Dt får da også Ar Buch til at udrstrg, at d fokusrr på at drill hold lig udr. Jg tækr ikk, at vi blivr t yt Viborg, m jg tækr bstmt, at vi blivr itrssat på samm ivau som Radrs, Tvis og Esbjrg, forklarr dirktør. Kulturbærr Dt r fit md al d pgsak, m hvis ikk d rtt prsor r dr til at forvalt dm, så ka hådboldklub hurtigt gå fra at vid til at forsvid. Især i hådboldvrd, mr Rasmus K. Storm. Ka ma køb sig til succs? Ja, m ma skal også hav struktur og kultur for, at dt ka vær bærdygtigt. Bar s på AGK, dr var ikk ogt tilbag, da cirkusst stoppd, sigr sioraalytikr. Ha forklarr, at år ma har at gør md midr økoomir, som hådboldklubbr r, btydr kultur mgt. Udfordrig for HC Ods, dr blv skabt i 2008, r at skab t så profssiolt miljø, at klubb har ogt at fald tilbag på i trægt tidr. GOG r ksmplt på, at slvom pgstrømm stoppr, har ma alligvl så stærk kultur, at ma ka bygg ogt op ig. I Ods sr jg klart Bt HC Ods vil bryd d midtjysk mdaljmur 14

5 Mstrskabr sid /13: FC Midtjyllad 11/12: Radrs HK 10/11: FC Midtjyllad 09/10: Viborg HK 08/09: Viborg HK 07/08: Viborg HK 06/07: Slagls DT 05/06: Viborg HK 04/05: Slagls DT 03/04: Viborg HK 02/03: Slagls FH 01/02: Viborg HK 00/01: Viborg HK 99/00: Viborg HK Nygaard og Ar Buch som øglprsor, vurdrr Rasmus K. Storm. Tilbag på kotort i Ods faldr vi d i d blød sofa, hvor sportschf Bt Nygaard og assistttrær Robrt Grts siddr. Sidstævt mærkr tydligt idflydls, som Bt Nygaard og Ar Buch har. Som trær sr ma på, hvor dr r ogt rfarig og mulighd for at udvikl sig. Dt r dr hr. Dt r d daglig sparrig mllm os, Bt og Ar, dr gør, at vi flyttr os, sigr Robrt Grts. Slvom dt ka vær lidt mærkligt at tal om sig slv, får Bt Nygaard alligvl samm spørgsmål. Ar Buch og jg har magårig rfarig md at få såda ogt hr til at fugr. Vi har ikk ugdomms aivitt, fortællr sportschf. M Rasmus K. Storm ævr, at udfordrig bstår i at bygg ogt op, som også ka klar sig ud diss hådboldkoryfær. Så hvorda mo Ar Buch mr, at klubb vill s ud ud ham? Ma r ødt til at dsig orgaisatio ftr, hvm d toagivd prsor r. Dr ku da sagts hav vært ad, og så vill dt vær ad kultur, m dt ku vær lig så godt, forklarr ha. Viborg hilsr vlkomm Lad os hør, hvorda af kokurrtr sr på fybors mulighdr. Dr r grobud for god hådbold i Ods, m jg vil sig, at dr r t stykk du, id d ka bid skr md d fir stor, sigr Viborg HK s admiistrrd dirktør Ja Buhr. Ha pgr på, at dt r t lagt sjt træk, som HC Ods skal igm. M ha sr også mulighdr. Især fordi Ar Buch og Bt Nygaard skabr troværdighd, og fordi orgaisatio sr stabil ud. Ja Buhr håbr faktisk, at dt lykkds for HC Ods. Vi har ikk lyst til at vær lill potistisk klub omkrig dt midtjysk. Vi spillr om damarksmstrskab, ikk dt jysk mstrskab, fortællr Viborgboss. Dt må vis sig, om d ug odsask klub ka drill d stor. Forvtigr om t størr løbudgt, kulturbærr og dt, at kokurrc ikk r så skarp på Fy, hjælpr i hvrt fald hl dl. Vi har Fy samm md GOG s hrrr. Dt skal vi udytt, sigr Bt Nygaard. Og lad os slutt md profti fra slv samm hrr: Jg tror, at vi brydr gm mur og får mdaljr i sæso 15/16. Vi kommr til at øg vækst, ms Tvis, Radrs og FCM vil slid md økoomi, spår sportschf. Vi har Fy samm md GOG s hrrr. Dt skal vi udytt! Nicolaj T. Truls Jouraliststudrd på SDU Mail: Vidrartikl HCO udskrv kokurrc bladt d jouraliststudrd på SDU, hvor ma skull skriv artikl om HCO. Vidr blv kårt i samarbjd md Fys Stiftstidd og artikl bragt i Fys Stiftstidd. dt blivr svært, mr aalytikr. 15

6 Layout Formatt r fastlagt på forhåd. Avis r i tabloid format og vors krativ har, da vi startd op på 1. avis fastlagt t layout. Layoutt idholdr fot, stil for billdvisig, farvr, margis m.m. som jg arbjdr ud fra. Margis Margis var grudlæggd lagt fast i dt layout jg modtog fra vors krativ. Jg har dog haft frihd til at tilpass dm lidt, så dr ku bliv t foruftigt workflow. Spaltmllmrummt og afstad mllm aocr r dt samm. Jg har ikk haft mulighd for at lav t grid hvor aocr ku pass id, drfor har jg valgt at lav t lag md guids som jg ka aktivr, år jg skal placr aoc. Grid I avis til HCO var dt muligt at lav t 76 lijrs grid, fordlt på 11 kubr á 6 lijr og 8 spaltr md 5mm spalt mllmrum. Jg øskr at arbjd md billdr dr holdr rgistr md x-højd, drfor sætts tkstbokss baslioptios til x-højd. Ovrlægdr vil hrftr stikk ovr topmargi. Jg har valgt at lægg mi guids til grid't på t lag for sig slv. Hrvd ka jg, slvom d r tilkyttt mastrsid, tæd og slukk for dm ftr bhov. Jg har dsud gjort dm orag, så d r ltt at adskill fra aocguids m.m. Dtaljrt bskrivls af gridudrgig på æst sid. Tmplat Til avis har jg oprttt t IDsig tmplat md d stadardidstilligr, som Fysk Mdir (FM) øskr at ma brugr til produktio af avis i tabloid format. Hrtil har jg lavt margir dr passr til layoutt, t grid til artiklr, samt guids til placrig af aocr. Tmplatt idholdr også paragraph styls til brug i d forskllig artikltypr, dr r i avis. Paragraph styls r udrgt sålds, at brødtkst holdr rgistr år jg følgr grid't. Dr r oprttt t IDsig bibliotk md boks i d forskllig stadard mål aocr sælgs i, samt d tkst- og billdboks dr r gmgåd i aviss layout. 6 Naa Augustius Typografi & ombrydig

7 Billag: Grid Grid udrgig og forklarig 76 lijr fordlt på 11 kubr á 6 lijr og 8 spaltr md 5mm spaltmllmrum. Først r dt ødvdigt at fid ud af hvor mag lijr dr r plads til, id for formatts margir. I dtt tilfæld var dr, ftr tilrtig af topmargi, plads til 76 lijr. Dt ka vær ødvdigt at skær llr lægg lij til, for at få udrgig til at gå op md t foruftigt atal lijr i hvr kub. 11 kubr á 6 lijr = 66 lijr (10,5/13) + 10 lijrs kubmllmrum = 76 lijr Jg øskr at arbjd md billdr dr holdr rgistr md x-højd. Drfor sætts tkstbokss baslioptios til x-højd. Ovrlægdr vil hrftr stikk ovr topmargi. Kubmllmrummt skal vær svard til afstad mllm grudlij og topp af x-højd på d 2. lij udr. Ig brugs mtod md at flytt ulpuktt, d gag til grudlij og lial d til x-højd. Afstad hrimllm, i dtt tilfæld 7,558mm, r afstad mllm kubr. Grudlijttt skal idstills til at bgyd dt atal mm udr topmargi som x-højd r. D lttst måd at fid dtt tal på, r vd at sætt t x på først lij, trækk ulpuktt d til topmargi og hrftr trækk lial d til grudlij på x. Til sidst skal dr lavs guids til grid't. Dt gørs i mu layuot, crat guids. Hr tasts dt øskd atal kubr (11 stk.) id som rows og dt øskd kubmllmrum (7,558mm) som guttr. Guids skal rlatr til margis og dt r god id at fjr ksistrd guids. Dt r ødvdigt at zoom hlt id, for at ku s præcist hvor grudlij r. I dtt tilfæld liggr lial 1,62mm fra topmargi. Grudlijttt sætts til at rlatr til margi og til at bgyd 1,62mm fra topmargi og md 13pt. mllm hvr grudlij. Jg har valgt at lægg mi guids på t lag for sig slv. Hrvd ka jg, slvom d r tilkyttt mastrsid, tæd og slukk for dm ftr bhov. Jg har dsud gjort dm orag, så d r ltt at adskill fra aocguids m.m. Naa Augustius Typografi & ombrydig 7

8 Fot & styls Fot r gbrugt fra tidligr HCO avisr. Størrlsr og skydig r som udgagspukt fastlagt af vors krativ. Jg har dog haft frihd til at justr for at ku hold rgistr og opå t foruftigt workflow. Brød tkst r Miio Pro Rgular 10,5/13. Til ovrskriftr, mllmrubrikkr m.m. r valgt Cacht Std. Prsoligt r jg godt tilfrds md valgt af fot. Jg syts d harmorr godt md hiad og brødtkst r Byli har i styl paragraph rul dr tilføjr strg. Cacht Std. Miio Pro Rgular Rubrikk har grudlæggd paragraph styl, m tilpasss hvr klt artikl. E charactr styl r tilføjt d farvd ord. Brødtkst m. uicial, dr har drop caps ovr 3 lijr og 2 karaktrr. Brødtkst, dr brugs udr ml lmrubrikkr ud idrykig. Brødtkst m. idryk, dr har 1 gvirt (skydig) som idryk. 8 ltlæslig md d lill fod, også i d lill størrls og på avispapir. Vd at hav mulighd for at kombir d 2 fot og farvr, ka jg på kl måd lav lækkr og idbydd sid. Mllmrubrikkr på 1 lij r udrg t ovr 2 lijr md ca. 2/3 luft ovr og 1/3 luft udr. Mllmrubrikkr ovr 2 lijr r udrgt ovr 3 lijr md samm luft udr, som vd lij og rst ovr. Udrrubrikk har styl, dr trækkr farv. Faktaboks & citatboks r htt i bibliotkt og trækks id md præformatrd styls. Pagia autogrs via currt pag umbr på mastrsid. Boks md tkst r placrt på mastr sid og låss op år tkst skifts. Naa Augustius Typografi & ombrydig

9 Virkmidlr Grafik rammr Farvr I d tidligr HCO avisr var dr brugt grå ramm md skygg på mag billdr. D ramm har vi valgt at gbrug, md klt tilrtigr, for at frm brig gkdlighd for tilbagvdd læsr. HCO har d orag logofarv og vors krativ har drtil valgt d virød, som supplrd ffktfarv, sam m md sort og grå. Dt r drfor d farvr jg har at arbjd md i layoutt. Ovrordt har jg i profil avis valgt, at sportslig aktivittr har orag tmafarv, spo sor- og profilartiklr har virød tmafarv. Tmafarv r brugt i frmhævigr i tkst (ucial, udr rubrik, mllmrubrikkr, ord i ovrskriftr m.fl.) og i budlij. Dtt r valgt for at diffrtir mllm sportsligt stof og sposorrd artiklr. D brug af farvr har vi ftrfølgd valgt at implmtr i alt HCO's matrial, så vidt dt har vært muligt. Billdr viss som udgagspukt i rud form i sports artiklr. I artiklr md 1-2 billdr viss d ud ramm. I artiklr md mag billdr og kort tkstr viss billdr md d grå ramm og små tkstboks. Tkstboks r hlt llr dlvist id ovr billdt, llr som tkstr til billdr. Billdr i tkst skal hav figursats, sålds at dt forårsagr pæ og tæt tkstombrydig på ca. 5mm svard til spaltmllm rummt. Billdr i sposorartiklr r firkatd og vt. udtod udr tkst. Spillrprofilr, kampkaldr, opslagstavl m.m. viss md d grå firkatd ramm. Skablo til kampkald r r udviklt, så d klt kamp ka tags ud og bru gs på hjmmsid, Facbook, i kampprogrammt m.m. Kampkaldr r gjort lt og ovrskulig vd at brug orag på hjmmkamp og virød på ud kamp. Kam p ud for liga har d grå baggrudsfarv. C: 0 M:65 Y: 100 K: 0 C: 30 M:100 Y: 40 K: 40 C: 0 M:0 Y: 0 K: 80 C: 0 M:0 Y: 0 K: 100 Grafik rammr Sposorrt stof ig! k r SPILLERPROFILER 2014 o w t p u C og s b r a k s g Sportsligt stof R Cup Wi Ops lag M D u sta vs d g vl ygr! F SIRI SEGLEM Trøj ummr: 3 Positio: Vstr back Aldr: 30 år Tidligr klubbr: Sokdal IK, Bry HK, Lvagr HK, Tam Esbjrg HK og Aalborg DH S dsimone rs LARSEN DUPONT tr d k LOUISE KRISTENSEN D øg MO UDFORS SIRI I SK SK FORSVAR. VS ET FRAN SARAH IVERSEN JESSICA HELLEBERG 0 am p i sæ so i ADLER d. 2 U DEK 3.0 AM 2.1 4k P l. 1 6:0 mo Trøj ummr: 11 i Blu d Ta W m E Positio: Strg at saldr: b r D jrg23 år otidligr kk klubbr: SNIK, Virum, NordkøbLygby, Trøj ummr: 10 Positio: Vstr fløj Aldr: 27 år Tidligr klubbr: IK Sävhof, Tam Esbjrg Nu: PEARL VAN DER WISSEL 80,- d. 1 U DEK 6.0 AM 3.1 4k P l. 1 4:0 Trøj ummr: 19 Positio: Playmakr Aldr: 29 år mo dr Tidligr klubbr: V.O.C. ig Amstrdam, Hllas, Toulo St. k i Ro øbig Cyr Var, GOG, fi C Thürigr HC KATJA LAUSENMARCHER 0 VS d. 0 U DEK 9.0 AM 3.1 4k P l. 1 9:0 Trøj ummr: 22 Positio: Højr fløj Aldr: 21 år Tidligr klubbr: Viborg HK, Slagls FH VS Hå tr dbold t H JE 3.1 4k NADIA OFFENDAL MP l. 1 7:0 0 Trøj ummr: 24 Positio: Højr back Aldr: 20 år Tidligr klubbr: Korup IF, TPI, Ods Hådbold VS SE Trøj ummr: 27 K ODEN di øb d Positio:HA Playmakr VDE HC IEN 20 år GER KUNNE og ET WAldr: y I i PI HCAN GE dli OR PG ør klubbr: Ishøj, Tidligr RETUROFURg,tSåumDE KAMP! gs O-Høj fnd m HK73, a E E MED a a AF RE s RT LS Gø DE SO p r IN t I FORB ERET EN SPON INGpåTIpLtrDE ø Nv, ll illr røj r s j. ARRANG ER AF OPBAKN m av m d hc k a Vo d od b Få MASS dit st ks s ill Ba.d s k. : r P mo d RSVARS i O FC M NNA I FO HI d H OG NA ERöSTERREIC s idtjyll Idræ ad ED A, SARA Foto: Thik Photography KAMILL MOD HyPO NI tsh al Stylig: Tri Ebs AKTION IDRæTSHAL. SE ODEN p rs Cu Cup Wi 20 mo i Sk d Skiv iv hall FH r HC OFA NT RØ JE M d. 2 MIE JUL 2.0 MEK A S d rs tr d k ,,- r t isr : a v r i og Spillrprofilr u kl. H mm CO r. -lo go, am p i sæ so i KAMILLA KRISTENSEN 11, og har sid 20 rat! fgørd. tior alta og sit sposo tt rla, r tæ d hiad og, som. Rvisio skal k t spr Hos M.G dr og kud på at tal Mdarbj gr stor vægt læg stm firmat EK s bogholdrisy og forstår A s MP llm firmat kud 4 Od jd rgik.1hc l. 1 t m kosolidrt ov og samkarb 9:0rligr N, I jauar yd 0 REVISIO d blvt til M.G. r drm s HC Od Trøj ummr: 18 Positio: Strg Aldr: 30 år Tidligr klubbr: Bjrgstd HK, Slagls DT og GOG Tidligr klubbr: Ebltoft IF, Skt. Klms-Bllig IF, HC Ods U16+ U18, FCM HC MOD W. I SKUD IEN NADIA RG FRA SERB METALU HE LGT AT hcohavde VA Trøj ummr: 16 d. s.d IERENPositio: Målvogtr KARR k Aldr: 20 år Trøj ummr: 15 Positio: Vstr back Aldr: 27 år Tidligr klubbr: DHG, Ods HF og Slagls FH i V mod V j Idræj EH tsc t r 0 Vr d sb ds t L iga hr H JE! MM d. 2 Trøj ummr: 13 s g HC Od Positio: Vstr back DU? rt omkri ar styrkt VIDSTE Aldr: 21 år gag såg 0Tidligr klubbr: Lugi HF har vært d sæso i Charlott VS hav, NFH HCO -HA K øb LSMOD DIVAJORNDEPåN EN u dit HC KAMP BAT ØRK NE PILLER -haemme idti kamp OHJ STREGSLÆ tørk l 30 ag lsst M FOR DITTE pris E læd AARD, SO B s. D RG til p fbrusid ar LLE Nø VIND STOPPE E å MAJ TORNøE JOHANSEN EV JON BL. MOD DI LLEN KAMPEN I PAARUP HA SPILLET d. 1 U DEK 5.0 AM 2.1 4k P l. 1 6:0 N STREGE MPER På GOGNE! UR A K Kæ KAMILL LE DIJON BO RC CE D MO Trøj ummr: 8 Positio: Vstr back Aldr: 19 år Tidligr klubbr: Næsby, Ottrup, Ods Hådbold Trøj ummr: 5 Positio: Højr fløj Aldr: 21 år Tidligr klubbr: Aalborg DH, SødrjyskE og : Ap! hlt sp t. Dt r hvrk og jdsom at id mdarbjdr, VISION g tal Nav. rk flr arb vil hiad ik på.g. RE t i 1991, og firm r i t væ også ora ltagr at dækk am ds- flr s kud og u i og dy crt. D lighd for gagrt yd vor grudlag crt på Rugår t mu og sålds tilb alr Charlott. Sort, rød si fritid mgt kamp lr for fatastisk km ott. pla r har vært ott r udda Charl udt ydt rådr, r i hvrk dt dr dlm Charl afsluttr faglighd, har også bt Charlott missr r m 7., og r dr id 200 dr ikk og br dm s s- mø lægig r hvrdag øbt vj sid rvisor i 1993 i HC Od rksmødr, m itr Samm t bd. Eftr opk hds r t væ udgås. Charlott og ikk rgistrr sk Rvisorr sø, startd mr og m også for ANN-SOPHIE ét ll ld m Da, i Sødr ikk ka d for hådbo lt udr dt af FSR, d to Charlott gra u sam r bar sys MORTHENSEN sfirmat mllm bar for All r sig i høj workig, og hu ocssr af rvisio md at pdl fra start, at asatt. lig arbjdspr kollgi- sr t ott i fir k var t dag dst for ls Charl ta mi R d Trøj ummr: 9 t: sam og m ll dr imr tag ligr, sig t sku vi u sid afdfløj Positio: Højr ra liblvt opt dr på Dtt blv sålds mgt bdr, at Aldr: 22 år mdarbj r u kalr. alt r dt all fm kotolo Tidligr klubbr: Vidig fælls 2013, og dsvj. sptmbr tort på Rugår SF, Frdricia HK, tt ihorss på ko HK og IF placrt ag ApS r hvrd vær hårdt arvisio E mm 1. sal M.G. R r ka givr j 244, dt til tid virksomhd, af Parl dr Rugårdsv Slvom si Va D muligh s NV udvid 5210 Od bjd at mass y sk r dr u HC Od r Wissl ott kti 16 s dt 66 dt Charl. Hlt lav pra r priv t, og Tlfo og rar ag isio.dk il på kotor rv dagligd r g i mg, d r m t, år visio.dk ford MARIA flr hæ i d mag sw.mgr ww VS m i O od Vib d s org H Idræ K tsh al HCO AU KTI ON S s ca ko vor s d o auk g tio r S m r s id 39 ak og allr kr om målm æd. Ik d har k ku t højt fo ivau i forhol rdi d r sød d til d rs ald r. 3 skar p Ditt og til Ccili : DITTE VIND 3 i HC Ods Vr d sb ds t L r ug ra start dt kla af sæso 201 rt, at var spi åri skull vær HC g Ccili Gr lltid hu må lma v r d Od gåt ud har fåt idtil md. J og dt var hu ss førstovr h vidr, g var vd godt tilf så ds for for mi rds N vtig alt Jg har prso at vær klar j tak til r. til dt og lig udv bt yd HCO Mtt Iv tidligr ståt t rig tigt iklig Ditt sag sam rs og mgt. har asvar d faktisk dt bl Jg ska turd ikk m md u l tag m v kotak j, før sig t Ods forklarr og jg har åb Et stæ st r tt ord. t r t rig gag hu rkt ma Ccili af HC mig m bkym holdt 20 år i. kkrsk tig god Ods. r rt for, D skr r t proj sidst må Ditt Vid, som op, l, ab om dt Hu æmm var hvi mr rfa t foruftigt vil gå davær fyldt s hu ski d for svadt mi x af d pos d, står u r spi ftd gym ud ovr sko gag hldig vis mm i Ccili u itio og holdt om d llr og. M as ls for ops s at hurtigt. Dt r hu sy tart hu - kom allrd fra spill som alligvl tra k ium du. s god års s æst sæs hå m d godt. D har drs sam Allrd fra takr ior. Og start som godt hold før stå o u læ så r Cc arbjd korrig om rs s ladsh fra sig og og førstgr. I hiad rr, ros oldt, vært ili dt Ods, hvorfor så ikk ior på t ligaforho til træ r så og bv vil vd. Dit r ogt, jg god til at lær udford hvor ma Ccili i hj Ccili ig og lær rr d ar si plads, t r ogs var hu mb slv fø idrøm kamp. sålds å ovrra r allrmst to, dog m var tryg. Midr y kom Do m som g at at Ditt må hu r m d hsy skt ov har vært blivr udt bl og så vil r d gr til Ccili tryg tik. D md lidt mr før jg komsamm md hu slv agt til slutru kostru må lidt t r og. J følglig flr m ktiv kri t hu til HC Od hd 1-2 ga g kommr gr vi tallr. ska l ApS var m md tid Ditt vil gt skræm s og syts g for ba, sig lær, og dt Rvisio mgt gr r hu md lig u af M.G. ud at forbr hjælpr d fx Ccili. Ud, sigr r Grid rprofil Ditt. hi d sig br at hu dr ikk tid til at rjs, m fortæl Sposo hiad til kam ad md lr Ccili dt, så kom m hu gt m såkaldt p. D s at hu, do r til at rjs h sagts d s klip af rig tig spcil apchats m dr drfor ikk hådbold. m gk ka trær Hu d viskudsi d si Hu drø udlads udluk k vr til dmflmmig Tu tuatio, som tuatio tur mmr ogs borg Lar : dask, og dis å om at i frmtid. s lakutrr ladsh komm old d. Ccili på dt Plads dag,. M til forb dr r hu vd udm samm md drigr D to høj lag vj ærkt god pigr du. t, at blivr har stra spurgt ks sva r, om god til. år Grv, hvad d ad d s stærk og fløjsku r sid r d. lagskud vt og Hu r sidss ygt dt r virklig god til at ka lær af, sig og sys dr r Ditt. t jg imod at Ccili Dit bud af må lt. t r skarp i Mst irri lrd mærk Hu lagd alnår træ trd til træ til dt da d to r ig? i start mø vors opv dømmr dår fordi dt dts i juli må, d, spillr armigslg, ligt til r og t ikk ram har arb og år ds jdt m hu slv opvarm mr i målmæ gt md. forhold ig. Så træi til I g bar r, så sy hvor lag hu ødlag r drs s t. mr hur jg, hu kom tigt d Kasp Ccili, smilr r Hviid. t llr Ladi Ladi.? Ambitio r til m Dr r r É millio ig to Ods tvivl om at OL guld. kror ll d -målm r OL gu lagt i æd vil ld? dr å d forsæt s karrir, hvi udvikli tr d uvær s g. Cc d ili sy HC Od s, HC ss målmæ d Dit t & C cili rklam md t idtit pkamp cucecilie t uropa løft til blv sids t t stort GREVE i Trøj ummr: 1 W i r giv Positio: Målvogtr rrich ud 22 år rs Cup ha på og Aldr: idröst klubbr: HK Hypo N g. Cup Wi rfarig båd r! Tidligr ga ørt mod vls Lammfjord, ioal Roskild Hådbold Rturopg s i d om mass itrat fatastisk opl d s O as C t m for H har få pluk fra O, og vi hl HC Hr r t lill ud. for ba S visio Ap M.G. R profil af a md lill firm t vær t sfirma g. Fra at udvikli opkøbt Rvisio d riv NANNA firma i idt i 2012 mrvisios harlott Schm ss y sk WILLUMSEN ma a s C lær adr d at klog på Staal r t od r at idhavr, r spæd og bliv dltag Simo 4 Trøj af ummr: N ApS at kd mgt op i at fx ms så r dt s skri- skr fm, ft Positio: Højr EVISIO Jg går HC Od. RBack tag og a M23.G u hl brachr. rksmødr, som for mig at samm Aldr: år d bi kollg r. dr for ov r u sø t væ, r at smutt Tidligr klubbr: r tig ca i d t r. Dt r vig tig s, dr r sopgavr mr lig mfor at forkla to asatt rts fra Sød arbjd SødrjyskE og bjdr Bia fr arragr værk, og jg sy æg t åd tags flr u fordlt på G r mdar vbord, t t st dr ka r al at mi d d, udt Slagls rg j mi m r gør pl Jø igt ldr c tlfo, kust vi har cil og ikk S blv Kompt Sposor 23

10 Profil avis til HC Ods Profil avis til hådboldklubb HC Ods. Som sposor for HC Ods (HCO) vartagr vi d grafisk opsætig af profil avis HCO UPDATE, dr r t rklamtillæg til Fys Stiftstidd 4 lørdag årligt. Opgav r løst i IDsig, Acrobat og Bridg. 10 Naa Augustius Grafisk produktio & workflow

11 Idhold grafisk produktio & workflow Profil avis til HC Ods Idhold Opstartsfas Produktio af avis Grafisk produktio & workflow Problmstilligr Naa Augustius Grafisk produktio & workflow 11

12 Opstartsfas Layout Formatt r fastlagt på forhåd. Avis r i tabloid format og vors krativ har, da vi startd op på 1. avis fastlagt t layout. Layoutt idholdr fot, stil for billdvisig, farvr, margis m.m. som jg arbjdr ud fra. Farvprofilr For at ku styr mi programmrs farvopsætig sykroisrr jg hl Adobpakk gm Bridg. Dtt gør jg vd at oprtt farvopsætigsfil (.cfs) i t af programmr og gmm d, hvorftr jg ka kald d fil i Bridg. Tmplat Til avis har jg oprttt t IDsig tmplat md d stadardidstilligr, som Fysk Mdir (FM) øskr at ma brugr til produktio af avis i tabloid format. Hrtil har jg lavt margir dr passr til layoutt, t grid til artiklr, samt guids til placrig af aocr. Tmplatt idholdr også paragraph styls til brug i d forskllig artikltypr, dr r i avis. Paragraph styls r udrgt sålds, at brødtkst holdr rgistr år jg følgr grid't. Dr r oprttt t IDsig bibliotk md boks i d forskllig stadard mål aocr sælgs i, samt d tkst- og billdboks dr r gmgåd i aviss layout. 12 Naa Augustius Grafisk produktio & workflow

13 Naa Augustius Grafisk produktio & workflow 13

14 Produktio af avis Produktiospla Som opstart på hvr avis modtagr vi t MEMO fra FM md produktiosdata, atal sidr, format, lvrig af filr m.m. Hvorftr vors projktldr læggr produktios pla. Vi har ca. måd til at producr avis. Når produktiospla r godkdt, ovrtagr jg d daglig kommuikatio md HCO's marktigsafdlig, dr lvrr alt matrialt til avis. Jg har mi projktldr til at støtt mig i procss, hvis dr r problmr md lvrig af matrial, dadlis i produktiospla llr ksmplvis sidatal dr ædrs. Produktio Vi modtagr Word dummy fra HCO, hvor idholdt r disport md placrig af aocr, artiklr kampprogram m.m. Hrftr oprttr jg, ud fra tmplat, t IDsig dokumt md dt øskd atal sidr. Jg idsættr rammr md magtafyld til all aocr og skrivr avt på aocør i kass, så vi mt ka s hvilk aocr vi maglr. Jg sættr ovrskriftr på sidr md artiklr og placrr adt mr llr midr fast matrial i avis. Hrftr rfrrr korrktur til PDFr som jg sdr til HCO. Udrvjs i procss har jg frihd til at bytt om på sidr for at skab t godt flow mllm artiklr og aocr. Dt ka sk, at dr kommr 4 kstra sidr id til kstra solgt aocr. Matrialt kommr løbd. I d sidst ug op til dad li kommr dt mst matrial og hr sættr jg d flst sidr op. Korrktur kørr liglds løbd, hvis HCO har ogl kommtarr til opsætig. Frdag id dadli modtagr HCO d sidst korrktur, som d læsr igm i wkd og kommr md rttlsr til madag morg/middag. Jg rttr og sdr PDF til godkdls id fyraft. Tirsdag ka vi fortag d sidst paikrttlsr id vi ovr middag ksportrr trykklar PDFr og uploadr til FM via FTP. PDFr skal aflvrs som kltsidr og vær avgivt md ordrummr og sidav. Jg ksportrr samlt PDF og dlr d hrftr ud i kltsidr, md sidummrt til sidst. Id jg ksportrr PDF går jg dokumtt igm md prflight i IDsig. Prflight r sat op til bl.a. at advar om forkrt skalrig af billdr og tkstr, billdr på udr 200ppi, magld billdr, ovrst tkst og mgt mr O 1 Nytårsdag To 2 Fr 3 Lø 4 Ti 7 O 8 To 9 Fr 10 Lø 11 Sø 12 O 12 Ma 13 3 To 13 Ti 14 O 15 To 16 Fr 17 Lø 18 Sø 19 O 19 Ma 20 4 To 20 Ti 21 O 22 Lø 25 Sø 26 O 26 Ma 27 5 To 27 Ti 28 O 29 To 30 Fr 31 Jauar 22 arbjdsdag kskl. 4 lørdag Lø 1 Sø 2 Sø 2 Ma 3 6 Ma 3 10 Ti 4 Fr 7 Lø 8 Sø 9 Sø 9 Ma 10 Vi modtagr vt. sidst rttlsr 7 Ma Ti 11 Fr 14 Lø 15 Sø 16 Sø 16 Ma 17 8 Ma Ti 18 Fr 21 Lø 22 To 23 Vi modtagr rttlsr til 1. korrktur Sø 23 Sø 23 Fr 24 Ma 24 9 Ma Ti 25 Fr 28 Fbruar Sø 5 O 5 Vi modtagr sidst aocr Vi modtagr matrial og Ma 6 disporig 2 To 6 MEMO udgivelsesdato: Lørdag d 15. fbruar 2014 Vi sdr 1. korrktur MEdiE: Go arbjdslyst :))) Vi sdr 2. korrktur Vi modtagr rttlsr til 2. korrktur samt sidst matrial og aocr Produktiospla til Profil Avis r. 1 Idstik i Fys Stiftstidd lørdag d 15. fbruar AocE-idLEVErigsfrist: Bookig: Færdig matr. Dummy: ProduktioskodEr: m-prss saxo Prit 4 kode (obs dato): redaktio: budget: PLAdEudkørsEL: sidst plad i rpro: trykig: uge: format: PAPir: EftErbEHAdLig: Vi sdr 3. korrktur (sidst) Vi sdr 4. korrktur (sidst) Vi lvr PDF r til tryk Udkomst! Produkt: tema: 20 arbjdsdag kskl. 4 lørdag Lø 1 Ti 4 O 5 To 6 Fr 7 Lø 8 Ti 11 O 12 To 13 Fr 14 Lø 15 Ti 18 O 19 To 20 Fr 21 Lø 22 Ti 25 O 26 To 27 Fr 28 Lø 29 Sø 30 Marts Ja Nj tovholder: trykstart tlf. r.: Ovrfals Udrfals ProduktiosforM: Ek. DB oplag: PR Osdag d 12. fbruar Torsdag d 13. fbruar Tab/trim 49 gram Hæfts/trimms 26x36 FORVENTET SIDETAL 44 HC Ods FS-oplag stk. til Ods Hådbold. Profilavis Simo Staal bemærkiger: Dr aflvrs færdig filr til trykkrit på Blagstdgårdsvj sst tirsdag d 11. fbruar kl Hll Bod sørgr for trasport af 100 stk. avisr til Ods Hådbold, Lumbyvj 11, 5000 Ods C. Færdig filr læggs på FTP-srvr: ftp.fys.dk USER:: fmsidr Password: fys Adrss brugs båd til formatr: Tabloid Sidr bævs: Sid 1: PR AA001 Sid 2: PR AA002 osv. Sidr skal sds sst tirsdag d 11. fbrua kl Kotaktoplysigr på HC Ods: Simo Staal Tlfo: Dt r aftalt at Simo Staal s grafikr, Idtam Michal Grv (idhavr), aftalr md vors Bjar om opsætig af sidr til tillæggt. Michal Grv r på mail: tlfo Ma arbjdsdag kskl. 5 lørdag kotaktperso VEd fejl: Bjar Dalholm Nils udarbejdet Af: Coy Stz Pdrs 4. fbruar 201 Vd uighd i bkræftls Hll Bod Naa Augustius Grafisk produktio & workflow

15 Problmstilligr Profilr På trods af, at dt dlig produkt skal trykks på avispapir og at FM oplysr, at IDsigprofil skal vær til avis, øskr d, at vi lvrr d trykklar PDFr md profil FOGRA39. Vi har ikk ku få t svar fra FM om hvorfor d har diss modstridd idstilligr, m vi forvtr, at dt r fordi d modtagr mag dokumtr fra drs kudr md forkrt profilr og drfor kusr farvr i drs g produktiosgag. Kovrtrig af Patofarvr Jg har rfart, at ogl af aocr idholdr Patofarvr. Drfor bør jg frmovr gå id i farvidstilligr i PDFksport og klikk all spot to procss til, sålds dr ikk forkommr Patofarvr i d dlig PDF. Hldigvis r dt ikk ogt dr har skabt problmr i d vidr produktio, formtligt pga. FM's g ftrbhadlig af PDF. Frmovr vil jg drfor også oprtt tjk og fix prflight i Acrobat. Md d vil jg hurtigt ku gmgå tilsdt aocr for ks. forkrt farvrum og billdopløsig. r Idtam Magoliavj Ods SV idtam.dk - k og 4 kotakt straks! Naa Augustius Grafisk produktio & workflow 15

16 PRÆSENTATIONS 16 Naa Augustius Typografi & ombrydig

Refleks2012. uddannelsesweekend

Refleks2012. uddannelsesweekend Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d 8.-9. sptmbr ivitrr DUF

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning Vi karr t bskit arbj - Spcia i iustri- og takrsig Jysk Koak Srvic tibyr at i koak- og takrsig Jysk Koak Srvic A/S hovkotor og garagaæg r bigg i Lystrup it ufor Århus. Firmat bv gruagt i 1963 som t famiifirma

Læs mere

OKTOBER 2008 Nr. 9. Slesvigske Musikkorps

OKTOBER 2008 Nr. 9. Slesvigske Musikkorps N Y H E D I N OKTOBER 2008 Nr. 9 N Y N Y N Y N Y N H E H E H E H E D D D D D D I I I I I N lsvigsk usikkorps Nyhdsmagasit lsvigsk usikkorps Udgivt af Rgimtsmusikks Vr i samarbjd md lsvigsk usikkorps og

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7 Århus Sklldrfrig Nyhdsbrv r. 2 dcmbr 21 Kær mdlm Ivativ ldls var tmat på årts Byghlm Kfrc. E kfrc dr i år slg all rkrdr fr atal dltagr. 22 ldr var mødt frm. Et tal dr visr, at dt var t gdt iitiativ Århus

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

GORI anno 1979. Omsætningsudviklingen

GORI anno 1979. Omsætningsudviklingen GORI o 1979 360 fotooptals af GORI s virksomhdsldskab 125 mio. kr. 100 mio. kr. 75 mio. kr. 1980 tls, ovrfladbhdl o vdliholdls Bru af tørt træ Trykimprær Holds udr 20% futihd Vacuumimprær Grud: imprær

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

Tag mig med hjem! Play-Doh tips og sjov LEG OG LÆ NYE KREATIONER, DER GIVER MANGE TIMERS GOD LEG FOR DIG OG DIT BARN MERE!

Tag mig med hjem! Play-Doh tips og sjov LEG OG LÆ NYE KREATIONER, DER GIVER MANGE TIMERS GOD LEG FOR DIG OG DIT BARN MERE! Play-Doh tips og sjov LG OG LÆ MD O R S D B DS B Y KRAIOR, DR GIVR MAG IMRS GOD LG FOR DIG OG DI BAR FRA GG V LUK OP RDR., OG S MR! R D L O F S I V I AK ag mig med hjem! 05 Hasbro. Alle rettigheder forbeholdt.

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

STYRK DIN VIRKSOMHEDS PROFIL MED ET LEJEMÅL I BJARKE INGELS SUPERHUS 8TALLET

STYRK DIN VIRKSOMHEDS PROFIL MED ET LEJEMÅL I BJARKE INGELS SUPERHUS 8TALLET STYRK DIN VIRKSOMHEDS PROFIL MED ET LEJEMÅL I BJARKE INGELS SUPERHUS 8TALLET FLEKSIBEL INDRETNING I SPÆNDENDE LOKALER Husts ydr arkitktur md stigd og faldd tagskilllsr dar baggrud for ogl mgt ispirrd rumlighdr.

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12 Manual Srif Wb Indhld 2 Start 3 Fstivalprgram 4-19 Kursuskatalg 20-22 Dramasklhld 23-28 Visitkrt knsulntr 29-30 Visitkrt scnr 31-35 Amatørkulturns tal 36-42 Indhld 2 Gm filn sm dit gt prjkt, g åbn dt i

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

3-15.indd 2 07-08-2015 10:56:06

3-15.indd 2 07-08-2015 10:56:06 Krkblad sptmbr - ovmbr 2015 3-15.dd 1 07-08-2015 10:56:05 Klumm Kær (y) abo! Statstsk st r ¼ af jr, dr læsr dtt, flyttt hr tl Møllvag d for dt sdst år. I r altså mag, dr r y. Dt r rg trøst, at ma kk r

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder De servicemidede økoomi- og regskabsmedarbejder 25. og 26. marts 2009 Tekologisk Istitut Taastrup 16. og 17. april 2009 Tekologisk Istitut Århus Få idsigt og redskaber, der styrker service og rådgivig

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv Ld d grænø rbjdv Indvd rædr mr frm d modrn rbjdv Sgn Groh-Brodrn Novmbr, 2011 Dgordn Sgnd kompk r krv om vd Svdn r cnr dmnonr Ld f vd Dkuon 8. novmbr, 2011 Sgnd kompk r krv om vd Mughdn for rbjd hvor om

Læs mere

DANSK BLINDESAMFUND OG GEBR. HEINEMANN BUREAU VERITAS HSE. low cost PROAKTIV FASTHOLDELSE AF KUNDER VIA OPFORDRING TIL DIALOG DM LYDBOG TEMA

DANSK BLINDESAMFUND OG GEBR. HEINEMANN BUREAU VERITAS HSE. low cost PROAKTIV FASTHOLDELSE AF KUNDER VIA OPFORDRING TIL DIALOG DM LYDBOG TEMA low cost Dirct marktig-løsigr m t bugt på højst 250.000 kr. kskl. moms (itr omkostigr i virksomh skal ikk rgs m). Dr r fokus på valu for moy og kotaktpris. TDC ERHVERV PROAKTIV FASTHOLDELSE AF KUNDER VIA

Læs mere

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding Dansk stus bdømmls af studijobs og virksomhrs mployr branding Forstå stus pfcr og positionér dig tidligt som n attraktiv frmtidig arbjdsgivr 2013 www.youngacamics.com 3 Forord Optimér mployr brandingn

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One.

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One. Ny og flksibl hvrdag md wbbasrt funktionalitt Altid adgang til korrkt information Mamut On 3 Mamut Onlin Dsktop 3 Onlin rgnskabskontrol 3 E-handl 3 Profssionl -mail 3 Wbkonfrncr 3 Mamut Onlin Backup 44

Læs mere

Lys og gitterligningen

Lys og gitterligningen Fysik rapport: Lys og gitterligige Forfatter: Bastia Emil Jørgese.z Øvelse blev udført osdag de 25. jauar 202 samme med Lise Kjærgaard Paulse 2 - Bastia Emil Jørgese Fysik rapport (4 elevtimer), februar

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT & m ningr Sptmbr 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Dn lill apptit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT MÆLK &m ningr nr 3 sptmbr 2006 Mælk og mningr udgivs til n fast krds af

Læs mere

Bordregner Se mere side 9. www.redoffice.dk. www.redoffice.dk. Redoffice I.K... 6700 Esbjerg...70 20 20 02 Brevordnerkarrusel

Bordregner Se mere side 9. www.redoffice.dk. www.redoffice.dk. Redoffice I.K... 6700 Esbjerg...70 20 20 02 Brevordnerkarrusel dr givr dig dr råd Forhadlr Postummr/By Du får altid fair pris Vi lvrr varr fra dag til dag - ovr hl ladt Di varr livr lvrt præcist, hvor du vil hav dm Du ka mt rturr fjlkø Du ka få alt til kotort hos

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

OPLEV NATUREN I BALLERUP

OPLEV NATUREN I BALLERUP Me at v Kra 01 OPLEV NATUREN I BALLERUP Naturvejlederen forår 2015 Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejlederen. Arrangementerne er gratis, men enkelte kræver tilmelding.

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA

BYG-ERFA tema Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt Michael Vesterløkke 1 Fugtkilder eliminering Kilde: 3. JUNI SBS/GI, 2014 Martin L. B. Schulze 2 Fugtmønster 3 Målemetoder

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST Fælls indsatsområdr i Fuglkvartrt Øst og Vst D TR FÆLLS indsatsområdr rønn tag, TrafikAALYS og Fuglfrø n bylivspulj går ign i båd Fuglkvartrt Øst og Vst O vil vær md til at skab sammnhæng mllm d to Områdfornylsr.

Læs mere

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter Til smtlig husstd, kotorr og butikkr Vi rådgivr om icsso. Ærø Ugvis - Tirsdg d 14. jur 2014 - Nr. 3-50. årg. Vråvj Ærø 2 Ærøskøbig Tlfo 26252 1077 www.g-w.dk Afdlig: Vråvj Ærøskøbig Kirkstræd Tlfo 6253

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Mester. Holstebro. Se side 17

Mester. Holstebro. Se side 17 faxbugtn NR. 34 - TIRSDAG DEN 18. AUGUST 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk Crazy Night Dt blæst, rigtig mgt ndda, mn alligvl kom dr rigtig mang til

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det Hvad vi gør for jer og hvorda vi gør det Vi skaber resultater der er sylige på di budliie... Strategi Orgaisatio Produktio Økoomi [ Ide du læser videre ] [ Om FastResults ] [ Hvorfor os? ] I foråret 2009

Læs mere

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso Udgå tab med effektiv debitorstyrig og ikasso 6. maj 2009 tekologisk istitut TAASTRUP Bliv opdateret på de yeste regler hvad betyder de for di virksomhed? Har du styr på virksomhedes tilgodehaveder? Etablerig

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag!

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag! ALLE har fortjnt t godt liv md massr af nrgi, kropslig slvtillid og ovrskud til famili, job, mad og motion. Og dr r så mgt, vi slv kan gør - dt r IKKE sværr nd vi slv gør dt til! Soulfood FAVORITTER Din

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere