DOKUMENTATION Typografi & ombrydning Grafisk produktion & workflow

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOKUMENTATION Typografi & ombrydning Grafisk produktion & workflow"

Transkript

1 DOKUMENTATION Typografi & ombrydig Grafisk produktio & workflow Naa Augustius Typografi & ombrydig 1

2 Profil avis til HC Ods Profil avis til hådboldklubb HC Ods. Som sposor for HC Ods (HCO) vartagr vi d grafisk opsætig af profil avis HCO UPDATE, dr r t rklamtillæg til Fys Stiftstidd 4 lørdag årligt. Opgav r løst i IDsig. Naa Augustius Typografi & ombrydig

3 Idhold typografi & ombrydig Profil avis til HC Ods... 2 Layout... 6 Typografi & ombrydig Grid... 6 Billag: Grid... 7 Fot & styls... 8 Virkmidlr... 9 Grafisk produktio & workflow Naa Augustius Typografi & ombrydig 3

4 HC Ods vil bryd d midtjysk mdaljmur af Nicolaj T. Truls D jysk hold domirr kvidrs hådboldliga. M HC Ods tror på, at d ka blad sig i topp om ogl år. Dt blivr svært, mr aalytikr. Hådbold: Dt r sidst udkamp for HC Ods i liga i år. Vi siddr i buss på vj mod Viborg. Id vi stigr af, givr assistttrær Robrt Grts os t par ord md: Dt r spædd kamp mod t hold md vrdsklassspillr. Jg glæ- Stillig Poit FC Midtjyllad 29 Viborg HK 28 Radrs HK 26 Tam Esbjrg 24 Tam Tvis Holstbro 21 HC Ods 15 Vj EH 12 Skiv fh 11 Købhav Hådbold 11 Rigkøbig Hådbold 7 Nykøbig Falstr HK 4 SødrjyskE 4 Pr dr mig mgt til at s, hvor lagt vi r. Dømt al ud fra kamp d 13. ovmbr r d orag kvidr lagt fra at jæv jydr. Eftr 14 miuttr har Robrt Grts st, hvor lagt d r, da HC Ods r bagud 5-9, og Viborgs Burgaard buldrr bold id bag Ccili Grv i målt. Kamp dr til hjmmholdt, og buss blivr hurtigt startt, så vi ka komm væk fra jrhård Jyllad. Fybor ka trøst sig md, at d ikk r d st, dr kostat løbr mod d massiv midtjysk mur. Sid GOG s kvidr vadt i 1993, r 17 titlr blvt fordlt mllm Radrs, Viborg og FC Midtjyllad (Ikast 98). D rstrd tr r gåt til Slagls. M HC Ods r i frmgag. Spørgsmålt r drfor, om klubb ka tag dt æst skridt og sig sig id bladt tophold, så dr attr kommr mdaljfst på Fy. Høj forvtigr Vi mødr HC Odss admiistrrd dirktør Ar Buch på has kotor. Hr r dr ig tvivl om, at klubb ka blad sig i topp d kommd år. Dt r vors ittio, at vi i sæso 15/16 skal vær mdaljkadidatr, sigr Ar Buch. Slvtillid kommr på baggrud af forvtig om t stigd løbudgt fra to til midst fir millior. Pg skal komm gm øgd sposoridtægtr og forståd aktimissio. Ntop økoomi r vigtig, hvis d oragklædt skal stå på mdaljskamml i frmtid. Alligvl blivr dt svært at sætt sig fast i topp, vurdrr Rasmus Klarskov Storm, som r sioraalytikr vd Idrætts Aalysistitut. Problmt r at bryd gm d mur. Altså at komm id i sportsøkoomisk rsultatcirkl, hvilkt r svært, hvis ma r ud, fortællr ha. Ha mr, at ma som midtrklub skal håb på at slå igm md t på papirt midr taltfuldt hold, og drfra hægt sig fast samtidig md, at ma arbjdr for at skaff flr midlr. Drfor blivr dt spædd at følg, hvor mgt HC Ods ka få ud af aktimissio, for dr r ig tvivl om, at dr r brug for t størr løbudgt. Til sammligig har Viborg HK omkrig ott millior. Dt får da også Ar Buch til at udrstrg, at d fokusrr på at drill hold lig udr. Jg tækr ikk, at vi blivr t yt Viborg, m jg tækr bstmt, at vi blivr itrssat på samm ivau som Radrs, Tvis og Esbjrg, forklarr dirktør. Kulturbærr Dt r fit md al d pgsak, m hvis ikk d rtt prsor r dr til at forvalt dm, så ka hådboldklub hurtigt gå fra at vid til at forsvid. Især i hådboldvrd, mr Rasmus K. Storm. Ka ma køb sig til succs? Ja, m ma skal også hav struktur og kultur for, at dt ka vær bærdygtigt. Bar s på AGK, dr var ikk ogt tilbag, da cirkusst stoppd, sigr sioraalytikr. Ha forklarr, at år ma har at gør md midr økoomir, som hådboldklubbr r, btydr kultur mgt. Udfordrig for HC Ods, dr blv skabt i 2008, r at skab t så profssiolt miljø, at klubb har ogt at fald tilbag på i trægt tidr. GOG r ksmplt på, at slvom pgstrømm stoppr, har ma alligvl så stærk kultur, at ma ka bygg ogt op ig. I Ods sr jg klart Bt HC Ods vil bryd d midtjysk mdaljmur 14

5 Mstrskabr sid /13: FC Midtjyllad 11/12: Radrs HK 10/11: FC Midtjyllad 09/10: Viborg HK 08/09: Viborg HK 07/08: Viborg HK 06/07: Slagls DT 05/06: Viborg HK 04/05: Slagls DT 03/04: Viborg HK 02/03: Slagls FH 01/02: Viborg HK 00/01: Viborg HK 99/00: Viborg HK Nygaard og Ar Buch som øglprsor, vurdrr Rasmus K. Storm. Tilbag på kotort i Ods faldr vi d i d blød sofa, hvor sportschf Bt Nygaard og assistttrær Robrt Grts siddr. Sidstævt mærkr tydligt idflydls, som Bt Nygaard og Ar Buch har. Som trær sr ma på, hvor dr r ogt rfarig og mulighd for at udvikl sig. Dt r dr hr. Dt r d daglig sparrig mllm os, Bt og Ar, dr gør, at vi flyttr os, sigr Robrt Grts. Slvom dt ka vær lidt mærkligt at tal om sig slv, får Bt Nygaard alligvl samm spørgsmål. Ar Buch og jg har magårig rfarig md at få såda ogt hr til at fugr. Vi har ikk ugdomms aivitt, fortællr sportschf. M Rasmus K. Storm ævr, at udfordrig bstår i at bygg ogt op, som også ka klar sig ud diss hådboldkoryfær. Så hvorda mo Ar Buch mr, at klubb vill s ud ud ham? Ma r ødt til at dsig orgaisatio ftr, hvm d toagivd prsor r. Dr ku da sagts hav vært ad, og så vill dt vær ad kultur, m dt ku vær lig så godt, forklarr ha. Viborg hilsr vlkomm Lad os hør, hvorda af kokurrtr sr på fybors mulighdr. Dr r grobud for god hådbold i Ods, m jg vil sig, at dr r t stykk du, id d ka bid skr md d fir stor, sigr Viborg HK s admiistrrd dirktør Ja Buhr. Ha pgr på, at dt r t lagt sjt træk, som HC Ods skal igm. M ha sr også mulighdr. Især fordi Ar Buch og Bt Nygaard skabr troværdighd, og fordi orgaisatio sr stabil ud. Ja Buhr håbr faktisk, at dt lykkds for HC Ods. Vi har ikk lyst til at vær lill potistisk klub omkrig dt midtjysk. Vi spillr om damarksmstrskab, ikk dt jysk mstrskab, fortællr Viborgboss. Dt må vis sig, om d ug odsask klub ka drill d stor. Forvtigr om t størr løbudgt, kulturbærr og dt, at kokurrc ikk r så skarp på Fy, hjælpr i hvrt fald hl dl. Vi har Fy samm md GOG s hrrr. Dt skal vi udytt, sigr Bt Nygaard. Og lad os slutt md profti fra slv samm hrr: Jg tror, at vi brydr gm mur og får mdaljr i sæso 15/16. Vi kommr til at øg vækst, ms Tvis, Radrs og FCM vil slid md økoomi, spår sportschf. Vi har Fy samm md GOG s hrrr. Dt skal vi udytt! Nicolaj T. Truls Jouraliststudrd på SDU Mail: Vidrartikl HCO udskrv kokurrc bladt d jouraliststudrd på SDU, hvor ma skull skriv artikl om HCO. Vidr blv kårt i samarbjd md Fys Stiftstidd og artikl bragt i Fys Stiftstidd. dt blivr svært, mr aalytikr. 15

6 Layout Formatt r fastlagt på forhåd. Avis r i tabloid format og vors krativ har, da vi startd op på 1. avis fastlagt t layout. Layoutt idholdr fot, stil for billdvisig, farvr, margis m.m. som jg arbjdr ud fra. Margis Margis var grudlæggd lagt fast i dt layout jg modtog fra vors krativ. Jg har dog haft frihd til at tilpass dm lidt, så dr ku bliv t foruftigt workflow. Spaltmllmrummt og afstad mllm aocr r dt samm. Jg har ikk haft mulighd for at lav t grid hvor aocr ku pass id, drfor har jg valgt at lav t lag md guids som jg ka aktivr, år jg skal placr aoc. Grid I avis til HCO var dt muligt at lav t 76 lijrs grid, fordlt på 11 kubr á 6 lijr og 8 spaltr md 5mm spalt mllmrum. Jg øskr at arbjd md billdr dr holdr rgistr md x-højd, drfor sætts tkstbokss baslioptios til x-højd. Ovrlægdr vil hrftr stikk ovr topmargi. Jg har valgt at lægg mi guids til grid't på t lag for sig slv. Hrvd ka jg, slvom d r tilkyttt mastrsid, tæd og slukk for dm ftr bhov. Jg har dsud gjort dm orag, så d r ltt at adskill fra aocguids m.m. Dtaljrt bskrivls af gridudrgig på æst sid. Tmplat Til avis har jg oprttt t IDsig tmplat md d stadardidstilligr, som Fysk Mdir (FM) øskr at ma brugr til produktio af avis i tabloid format. Hrtil har jg lavt margir dr passr til layoutt, t grid til artiklr, samt guids til placrig af aocr. Tmplatt idholdr også paragraph styls til brug i d forskllig artikltypr, dr r i avis. Paragraph styls r udrgt sålds, at brødtkst holdr rgistr år jg følgr grid't. Dr r oprttt t IDsig bibliotk md boks i d forskllig stadard mål aocr sælgs i, samt d tkst- og billdboks dr r gmgåd i aviss layout. 6 Naa Augustius Typografi & ombrydig

7 Billag: Grid Grid udrgig og forklarig 76 lijr fordlt på 11 kubr á 6 lijr og 8 spaltr md 5mm spaltmllmrum. Først r dt ødvdigt at fid ud af hvor mag lijr dr r plads til, id for formatts margir. I dtt tilfæld var dr, ftr tilrtig af topmargi, plads til 76 lijr. Dt ka vær ødvdigt at skær llr lægg lij til, for at få udrgig til at gå op md t foruftigt atal lijr i hvr kub. 11 kubr á 6 lijr = 66 lijr (10,5/13) + 10 lijrs kubmllmrum = 76 lijr Jg øskr at arbjd md billdr dr holdr rgistr md x-højd. Drfor sætts tkstbokss baslioptios til x-højd. Ovrlægdr vil hrftr stikk ovr topmargi. Kubmllmrummt skal vær svard til afstad mllm grudlij og topp af x-højd på d 2. lij udr. Ig brugs mtod md at flytt ulpuktt, d gag til grudlij og lial d til x-højd. Afstad hrimllm, i dtt tilfæld 7,558mm, r afstad mllm kubr. Grudlijttt skal idstills til at bgyd dt atal mm udr topmargi som x-højd r. D lttst måd at fid dtt tal på, r vd at sætt t x på først lij, trækk ulpuktt d til topmargi og hrftr trækk lial d til grudlij på x. Til sidst skal dr lavs guids til grid't. Dt gørs i mu layuot, crat guids. Hr tasts dt øskd atal kubr (11 stk.) id som rows og dt øskd kubmllmrum (7,558mm) som guttr. Guids skal rlatr til margis og dt r god id at fjr ksistrd guids. Dt r ødvdigt at zoom hlt id, for at ku s præcist hvor grudlij r. I dtt tilfæld liggr lial 1,62mm fra topmargi. Grudlijttt sætts til at rlatr til margi og til at bgyd 1,62mm fra topmargi og md 13pt. mllm hvr grudlij. Jg har valgt at lægg mi guids på t lag for sig slv. Hrvd ka jg, slvom d r tilkyttt mastrsid, tæd og slukk for dm ftr bhov. Jg har dsud gjort dm orag, så d r ltt at adskill fra aocguids m.m. Naa Augustius Typografi & ombrydig 7

8 Fot & styls Fot r gbrugt fra tidligr HCO avisr. Størrlsr og skydig r som udgagspukt fastlagt af vors krativ. Jg har dog haft frihd til at justr for at ku hold rgistr og opå t foruftigt workflow. Brød tkst r Miio Pro Rgular 10,5/13. Til ovrskriftr, mllmrubrikkr m.m. r valgt Cacht Std. Prsoligt r jg godt tilfrds md valgt af fot. Jg syts d harmorr godt md hiad og brødtkst r Byli har i styl paragraph rul dr tilføjr strg. Cacht Std. Miio Pro Rgular Rubrikk har grudlæggd paragraph styl, m tilpasss hvr klt artikl. E charactr styl r tilføjt d farvd ord. Brødtkst m. uicial, dr har drop caps ovr 3 lijr og 2 karaktrr. Brødtkst, dr brugs udr ml lmrubrikkr ud idrykig. Brødtkst m. idryk, dr har 1 gvirt (skydig) som idryk. 8 ltlæslig md d lill fod, også i d lill størrls og på avispapir. Vd at hav mulighd for at kombir d 2 fot og farvr, ka jg på kl måd lav lækkr og idbydd sid. Mllmrubrikkr på 1 lij r udrg t ovr 2 lijr md ca. 2/3 luft ovr og 1/3 luft udr. Mllmrubrikkr ovr 2 lijr r udrgt ovr 3 lijr md samm luft udr, som vd lij og rst ovr. Udrrubrikk har styl, dr trækkr farv. Faktaboks & citatboks r htt i bibliotkt og trækks id md præformatrd styls. Pagia autogrs via currt pag umbr på mastrsid. Boks md tkst r placrt på mastr sid og låss op år tkst skifts. Naa Augustius Typografi & ombrydig

9 Virkmidlr Grafik rammr Farvr I d tidligr HCO avisr var dr brugt grå ramm md skygg på mag billdr. D ramm har vi valgt at gbrug, md klt tilrtigr, for at frm brig gkdlighd for tilbagvdd læsr. HCO har d orag logofarv og vors krativ har drtil valgt d virød, som supplrd ffktfarv, sam m md sort og grå. Dt r drfor d farvr jg har at arbjd md i layoutt. Ovrordt har jg i profil avis valgt, at sportslig aktivittr har orag tmafarv, spo sor- og profilartiklr har virød tmafarv. Tmafarv r brugt i frmhævigr i tkst (ucial, udr rubrik, mllmrubrikkr, ord i ovrskriftr m.fl.) og i budlij. Dtt r valgt for at diffrtir mllm sportsligt stof og sposorrd artiklr. D brug af farvr har vi ftrfølgd valgt at implmtr i alt HCO's matrial, så vidt dt har vært muligt. Billdr viss som udgagspukt i rud form i sports artiklr. I artiklr md 1-2 billdr viss d ud ramm. I artiklr md mag billdr og kort tkstr viss billdr md d grå ramm og små tkstboks. Tkstboks r hlt llr dlvist id ovr billdt, llr som tkstr til billdr. Billdr i tkst skal hav figursats, sålds at dt forårsagr pæ og tæt tkstombrydig på ca. 5mm svard til spaltmllm rummt. Billdr i sposorartiklr r firkatd og vt. udtod udr tkst. Spillrprofilr, kampkaldr, opslagstavl m.m. viss md d grå firkatd ramm. Skablo til kampkald r r udviklt, så d klt kamp ka tags ud og bru gs på hjmmsid, Facbook, i kampprogrammt m.m. Kampkaldr r gjort lt og ovrskulig vd at brug orag på hjmmkamp og virød på ud kamp. Kam p ud for liga har d grå baggrudsfarv. C: 0 M:65 Y: 100 K: 0 C: 30 M:100 Y: 40 K: 40 C: 0 M:0 Y: 0 K: 80 C: 0 M:0 Y: 0 K: 100 Grafik rammr Sposorrt stof ig! k r SPILLERPROFILER 2014 o w t p u C og s b r a k s g Sportsligt stof R Cup Wi Ops lag M D u sta vs d g vl ygr! F SIRI SEGLEM Trøj ummr: 3 Positio: Vstr back Aldr: 30 år Tidligr klubbr: Sokdal IK, Bry HK, Lvagr HK, Tam Esbjrg HK og Aalborg DH S dsimone rs LARSEN DUPONT tr d k LOUISE KRISTENSEN D øg MO UDFORS SIRI I SK SK FORSVAR. VS ET FRAN SARAH IVERSEN JESSICA HELLEBERG 0 am p i sæ so i ADLER d. 2 U DEK 3.0 AM 2.1 4k P l. 1 6:0 mo Trøj ummr: 11 i Blu d Ta W m E Positio: Strg at saldr: b r D jrg23 år otidligr kk klubbr: SNIK, Virum, NordkøbLygby, Trøj ummr: 10 Positio: Vstr fløj Aldr: 27 år Tidligr klubbr: IK Sävhof, Tam Esbjrg Nu: PEARL VAN DER WISSEL 80,- d. 1 U DEK 6.0 AM 3.1 4k P l. 1 4:0 Trøj ummr: 19 Positio: Playmakr Aldr: 29 år mo dr Tidligr klubbr: V.O.C. ig Amstrdam, Hllas, Toulo St. k i Ro øbig Cyr Var, GOG, fi C Thürigr HC KATJA LAUSENMARCHER 0 VS d. 0 U DEK 9.0 AM 3.1 4k P l. 1 9:0 Trøj ummr: 22 Positio: Højr fløj Aldr: 21 år Tidligr klubbr: Viborg HK, Slagls FH VS Hå tr dbold t H JE 3.1 4k NADIA OFFENDAL MP l. 1 7:0 0 Trøj ummr: 24 Positio: Højr back Aldr: 20 år Tidligr klubbr: Korup IF, TPI, Ods Hådbold VS SE Trøj ummr: 27 K ODEN di øb d Positio:HA Playmakr VDE HC IEN 20 år GER KUNNE og ET WAldr: y I i PI HCAN GE dli OR PG ør klubbr: Ishøj, Tidligr RETUROFURg,tSåumDE KAMP! gs O-Høj fnd m HK73, a E E MED a a AF RE s RT LS Gø DE SO p r IN t I FORB ERET EN SPON INGpåTIpLtrDE ø Nv, ll illr røj r s j. ARRANG ER AF OPBAKN m av m d hc k a Vo d od b Få MASS dit st ks s ill Ba.d s k. : r P mo d RSVARS i O FC M NNA I FO HI d H OG NA ERöSTERREIC s idtjyll Idræ ad ED A, SARA Foto: Thik Photography KAMILL MOD HyPO NI tsh al Stylig: Tri Ebs AKTION IDRæTSHAL. SE ODEN p rs Cu Cup Wi 20 mo i Sk d Skiv iv hall FH r HC OFA NT RØ JE M d. 2 MIE JUL 2.0 MEK A S d rs tr d k ,,- r t isr : a v r i og Spillrprofilr u kl. H mm CO r. -lo go, am p i sæ so i KAMILLA KRISTENSEN 11, og har sid 20 rat! fgørd. tior alta og sit sposo tt rla, r tæ d hiad og, som. Rvisio skal k t spr Hos M.G dr og kud på at tal Mdarbj gr stor vægt læg stm firmat EK s bogholdrisy og forstår A s MP llm firmat kud 4 Od jd rgik.1hc l. 1 t m kosolidrt ov og samkarb 9:0rligr N, I jauar yd 0 REVISIO d blvt til M.G. r drm s HC Od Trøj ummr: 18 Positio: Strg Aldr: 30 år Tidligr klubbr: Bjrgstd HK, Slagls DT og GOG Tidligr klubbr: Ebltoft IF, Skt. Klms-Bllig IF, HC Ods U16+ U18, FCM HC MOD W. I SKUD IEN NADIA RG FRA SERB METALU HE LGT AT hcohavde VA Trøj ummr: 16 d. s.d IERENPositio: Målvogtr KARR k Aldr: 20 år Trøj ummr: 15 Positio: Vstr back Aldr: 27 år Tidligr klubbr: DHG, Ods HF og Slagls FH i V mod V j Idræj EH tsc t r 0 Vr d sb ds t L iga hr H JE! MM d. 2 Trøj ummr: 13 s g HC Od Positio: Vstr back DU? rt omkri ar styrkt VIDSTE Aldr: 21 år gag såg 0Tidligr klubbr: Lugi HF har vært d sæso i Charlott VS hav, NFH HCO -HA K øb LSMOD DIVAJORNDEPåN EN u dit HC KAMP BAT ØRK NE PILLER -haemme idti kamp OHJ STREGSLÆ tørk l 30 ag lsst M FOR DITTE pris E læd AARD, SO B s. D RG til p fbrusid ar LLE Nø VIND STOPPE E å MAJ TORNøE JOHANSEN EV JON BL. MOD DI LLEN KAMPEN I PAARUP HA SPILLET d. 1 U DEK 5.0 AM 2.1 4k P l. 1 6:0 N STREGE MPER På GOGNE! UR A K Kæ KAMILL LE DIJON BO RC CE D MO Trøj ummr: 8 Positio: Vstr back Aldr: 19 år Tidligr klubbr: Næsby, Ottrup, Ods Hådbold Trøj ummr: 5 Positio: Højr fløj Aldr: 21 år Tidligr klubbr: Aalborg DH, SødrjyskE og : Ap! hlt sp t. Dt r hvrk og jdsom at id mdarbjdr, VISION g tal Nav. rk flr arb vil hiad ik på.g. RE t i 1991, og firm r i t væ også ora ltagr at dækk am ds- flr s kud og u i og dy crt. D lighd for gagrt yd vor grudlag crt på Rugår t mu og sålds tilb alr Charlott. Sort, rød si fritid mgt kamp lr for fatastisk km ott. pla r har vært ott r udda Charl udt ydt rådr, r i hvrk dt dr dlm Charl afsluttr faglighd, har også bt Charlott missr r m 7., og r dr id 200 dr ikk og br dm s s- mø lægig r hvrdag øbt vj sid rvisor i 1993 i HC Od rksmødr, m itr Samm t bd. Eftr opk hds r t væ udgås. Charlott og ikk rgistrr sk Rvisorr sø, startd mr og m også for ANN-SOPHIE ét ll ld m Da, i Sødr ikk ka d for hådbo lt udr dt af FSR, d to Charlott gra u sam r bar sys MORTHENSEN sfirmat mllm bar for All r sig i høj workig, og hu ocssr af rvisio md at pdl fra start, at asatt. lig arbjdspr kollgi- sr t ott i fir k var t dag dst for ls Charl ta mi R d Trøj ummr: 9 t: sam og m ll dr imr tag ligr, sig t sku vi u sid afdfløj Positio: Højr ra liblvt opt dr på Dtt blv sålds mgt bdr, at Aldr: 22 år mdarbj r u kalr. alt r dt all fm kotolo Tidligr klubbr: Vidig fælls 2013, og dsvj. sptmbr tort på Rugår SF, Frdricia HK, tt ihorss på ko HK og IF placrt ag ApS r hvrd vær hårdt arvisio E mm 1. sal M.G. R r ka givr j 244, dt til tid virksomhd, af Parl dr Rugårdsv Slvom si Va D muligh s NV udvid 5210 Od bjd at mass y sk r dr u HC Od r Wissl ott kti 16 s dt 66 dt Charl. Hlt lav pra r priv t, og Tlfo og rar ag isio.dk il på kotor rv dagligd r g i mg, d r m t, år visio.dk ford MARIA flr hæ i d mag sw.mgr ww VS m i O od Vib d s org H Idræ K tsh al HCO AU KTI ON S s ca ko vor s d o auk g tio r S m r s id 39 ak og allr kr om målm æd. Ik d har k ku t højt fo ivau i forhol rdi d r sød d til d rs ald r. 3 skar p Ditt og til Ccili : DITTE VIND 3 i HC Ods Vr d sb ds t L r ug ra start dt kla af sæso 201 rt, at var spi åri skull vær HC g Ccili Gr lltid hu må lma v r d Od gåt ud har fåt idtil md. J og dt var hu ss førstovr h vidr, g var vd godt tilf så ds for for mi rds N vtig alt Jg har prso at vær klar j tak til r. til dt og lig udv bt yd HCO Mtt Iv tidligr ståt t rig tigt iklig Ditt sag sam rs og mgt. har asvar d faktisk dt bl Jg ska turd ikk m md u l tag m v kotak j, før sig t Ods forklarr og jg har åb Et stæ st r tt ord. t r t rig gag hu rkt ma Ccili af HC mig m bkym holdt 20 år i. kkrsk tig god Ods. r rt for, D skr r t proj sidst må Ditt Vid, som op, l, ab om dt Hu æmm var hvi mr rfa t foruftigt vil gå davær fyldt s hu ski d for svadt mi x af d pos d, står u r spi ftd gym ud ovr sko gag hldig vis mm i Ccili u itio og holdt om d llr og. M as ls for ops s at hurtigt. Dt r hu sy tart hu - kom allrd fra spill som alligvl tra k ium du. s god års s æst sæs hå m d godt. D har drs sam Allrd fra takr ior. Og start som godt hold før stå o u læ så r Cc arbjd korrig om rs s ladsh fra sig og og førstgr. I hiad rr, ros oldt, vært ili dt Ods, hvorfor så ikk ior på t ligaforho til træ r så og bv vil vd. Dit r ogt, jg god til at lær udford hvor ma Ccili i hj Ccili ig og lær rr d ar si plads, t r ogs var hu mb slv fø idrøm kamp. sålds å ovrra r allrmst to, dog m var tryg. Midr y kom Do m som g at at Ditt må hu r m d hsy skt ov har vært blivr udt bl og så vil r d gr til Ccili tryg tik. D md lidt mr før jg komsamm md hu slv agt til slutru kostru må lidt t r og. J følglig flr m ktiv kri t hu til HC Od hd 1-2 ga g kommr gr vi tallr. ska l ApS var m md tid Ditt vil gt skræm s og syts g for ba, sig lær, og dt Rvisio mgt gr r hu md lig u af M.G. ud at forbr hjælpr d fx Ccili. Ud, sigr r Grid rprofil Ditt. hi d sig br at hu dr ikk tid til at rjs, m fortæl Sposo hiad til kam ad md lr Ccili dt, så kom m hu gt m såkaldt p. D s at hu, do r til at rjs h sagts d s klip af rig tig spcil apchats m dr drfor ikk hådbold. m gk ka trær Hu d viskudsi d si Hu drø udlads udluk k vr til dmflmmig Tu tuatio, som tuatio tur mmr ogs borg Lar : dask, og dis å om at i frmtid. s lakutrr ladsh komm old d. Ccili på dt Plads dag,. M til forb dr r hu vd udm samm md drigr D to høj lag vj ærkt god pigr du. t, at blivr har stra spurgt ks sva r, om god til. år Grv, hvad d ad d s stærk og fløjsku r sid r d. lagskud vt og Hu r sidss ygt dt r virklig god til at ka lær af, sig og sys dr r Ditt. t jg imod at Ccili Dit bud af må lt. t r skarp i Mst irri lrd mærk Hu lagd alnår træ trd til træ til dt da d to r ig? i start mø vors opv dømmr dår fordi dt dts i juli må, d, spillr armigslg, ligt til r og t ikk ram har arb og år ds jdt m hu slv opvarm mr i målmæ gt md. forhold ig. Så træi til I g bar r, så sy hvor lag hu ødlag r drs s t. mr hur jg, hu kom tigt d Kasp Ccili, smilr r Hviid. t llr Ladi Ladi.? Ambitio r til m Dr r r É millio ig to Ods tvivl om at OL guld. kror ll d -målm r OL gu lagt i æd vil ld? dr å d forsæt s karrir, hvi udvikli tr d uvær s g. Cc d ili sy HC Od s, HC ss målmæ d Dit t & C cili rklam md t idtit pkamp cucecilie t uropa løft til blv sids t t stort GREVE i Trøj ummr: 1 W i r giv Positio: Målvogtr rrich ud 22 år rs Cup ha på og Aldr: idröst klubbr: HK Hypo N g. Cup Wi rfarig båd r! Tidligr ga ørt mod vls Lammfjord, ioal Roskild Hådbold Rturopg s i d om mass itrat fatastisk opl d s O as C t m for H har få pluk fra O, og vi hl HC Hr r t lill ud. for ba S visio Ap M.G. R profil af a md lill firm t vær t sfirma g. Fra at udvikli opkøbt Rvisio d riv NANNA firma i idt i 2012 mrvisios harlott Schm ss y sk WILLUMSEN ma a s C lær adr d at klog på Staal r t od r at idhavr, r spæd og bliv dltag Simo 4 Trøj af ummr: N ApS at kd mgt op i at fx ms så r dt s skri- skr fm, ft Positio: Højr EVISIO Jg går HC Od. RBack tag og a M23.G u hl brachr. rksmødr, som for mig at samm Aldr: år d bi kollg r. dr for ov r u sø t væ, r at smutt Tidligr klubbr: r tig ca i d t r. Dt r vig tig s, dr r sopgavr mr lig mfor at forkla to asatt rts fra Sød arbjd SødrjyskE og bjdr Bia fr arragr værk, og jg sy æg t åd tags flr u fordlt på G r mdar vbord, t t st dr ka r al at mi d d, udt Slagls rg j mi m r gør pl Jø igt ldr c tlfo, kust vi har cil og ikk S blv Kompt Sposor 23

10 Profil avis til HC Ods Profil avis til hådboldklubb HC Ods. Som sposor for HC Ods (HCO) vartagr vi d grafisk opsætig af profil avis HCO UPDATE, dr r t rklamtillæg til Fys Stiftstidd 4 lørdag årligt. Opgav r løst i IDsig, Acrobat og Bridg. 10 Naa Augustius Grafisk produktio & workflow

11 Idhold grafisk produktio & workflow Profil avis til HC Ods Idhold Opstartsfas Produktio af avis Grafisk produktio & workflow Problmstilligr Naa Augustius Grafisk produktio & workflow 11

12 Opstartsfas Layout Formatt r fastlagt på forhåd. Avis r i tabloid format og vors krativ har, da vi startd op på 1. avis fastlagt t layout. Layoutt idholdr fot, stil for billdvisig, farvr, margis m.m. som jg arbjdr ud fra. Farvprofilr For at ku styr mi programmrs farvopsætig sykroisrr jg hl Adobpakk gm Bridg. Dtt gør jg vd at oprtt farvopsætigsfil (.cfs) i t af programmr og gmm d, hvorftr jg ka kald d fil i Bridg. Tmplat Til avis har jg oprttt t IDsig tmplat md d stadardidstilligr, som Fysk Mdir (FM) øskr at ma brugr til produktio af avis i tabloid format. Hrtil har jg lavt margir dr passr til layoutt, t grid til artiklr, samt guids til placrig af aocr. Tmplatt idholdr også paragraph styls til brug i d forskllig artikltypr, dr r i avis. Paragraph styls r udrgt sålds, at brødtkst holdr rgistr år jg følgr grid't. Dr r oprttt t IDsig bibliotk md boks i d forskllig stadard mål aocr sælgs i, samt d tkst- og billdboks dr r gmgåd i aviss layout. 12 Naa Augustius Grafisk produktio & workflow

13 Naa Augustius Grafisk produktio & workflow 13

14 Produktio af avis Produktiospla Som opstart på hvr avis modtagr vi t MEMO fra FM md produktiosdata, atal sidr, format, lvrig af filr m.m. Hvorftr vors projktldr læggr produktios pla. Vi har ca. måd til at producr avis. Når produktiospla r godkdt, ovrtagr jg d daglig kommuikatio md HCO's marktigsafdlig, dr lvrr alt matrialt til avis. Jg har mi projktldr til at støtt mig i procss, hvis dr r problmr md lvrig af matrial, dadlis i produktiospla llr ksmplvis sidatal dr ædrs. Produktio Vi modtagr Word dummy fra HCO, hvor idholdt r disport md placrig af aocr, artiklr kampprogram m.m. Hrftr oprttr jg, ud fra tmplat, t IDsig dokumt md dt øskd atal sidr. Jg idsættr rammr md magtafyld til all aocr og skrivr avt på aocør i kass, så vi mt ka s hvilk aocr vi maglr. Jg sættr ovrskriftr på sidr md artiklr og placrr adt mr llr midr fast matrial i avis. Hrftr rfrrr korrktur til PDFr som jg sdr til HCO. Udrvjs i procss har jg frihd til at bytt om på sidr for at skab t godt flow mllm artiklr og aocr. Dt ka sk, at dr kommr 4 kstra sidr id til kstra solgt aocr. Matrialt kommr løbd. I d sidst ug op til dad li kommr dt mst matrial og hr sættr jg d flst sidr op. Korrktur kørr liglds løbd, hvis HCO har ogl kommtarr til opsætig. Frdag id dadli modtagr HCO d sidst korrktur, som d læsr igm i wkd og kommr md rttlsr til madag morg/middag. Jg rttr og sdr PDF til godkdls id fyraft. Tirsdag ka vi fortag d sidst paikrttlsr id vi ovr middag ksportrr trykklar PDFr og uploadr til FM via FTP. PDFr skal aflvrs som kltsidr og vær avgivt md ordrummr og sidav. Jg ksportrr samlt PDF og dlr d hrftr ud i kltsidr, md sidummrt til sidst. Id jg ksportrr PDF går jg dokumtt igm md prflight i IDsig. Prflight r sat op til bl.a. at advar om forkrt skalrig af billdr og tkstr, billdr på udr 200ppi, magld billdr, ovrst tkst og mgt mr O 1 Nytårsdag To 2 Fr 3 Lø 4 Ti 7 O 8 To 9 Fr 10 Lø 11 Sø 12 O 12 Ma 13 3 To 13 Ti 14 O 15 To 16 Fr 17 Lø 18 Sø 19 O 19 Ma 20 4 To 20 Ti 21 O 22 Lø 25 Sø 26 O 26 Ma 27 5 To 27 Ti 28 O 29 To 30 Fr 31 Jauar 22 arbjdsdag kskl. 4 lørdag Lø 1 Sø 2 Sø 2 Ma 3 6 Ma 3 10 Ti 4 Fr 7 Lø 8 Sø 9 Sø 9 Ma 10 Vi modtagr vt. sidst rttlsr 7 Ma Ti 11 Fr 14 Lø 15 Sø 16 Sø 16 Ma 17 8 Ma Ti 18 Fr 21 Lø 22 To 23 Vi modtagr rttlsr til 1. korrktur Sø 23 Sø 23 Fr 24 Ma 24 9 Ma Ti 25 Fr 28 Fbruar Sø 5 O 5 Vi modtagr sidst aocr Vi modtagr matrial og Ma 6 disporig 2 To 6 MEMO udgivelsesdato: Lørdag d 15. fbruar 2014 Vi sdr 1. korrktur MEdiE: Go arbjdslyst :))) Vi sdr 2. korrktur Vi modtagr rttlsr til 2. korrktur samt sidst matrial og aocr Produktiospla til Profil Avis r. 1 Idstik i Fys Stiftstidd lørdag d 15. fbruar AocE-idLEVErigsfrist: Bookig: Færdig matr. Dummy: ProduktioskodEr: m-prss saxo Prit 4 kode (obs dato): redaktio: budget: PLAdEudkørsEL: sidst plad i rpro: trykig: uge: format: PAPir: EftErbEHAdLig: Vi sdr 3. korrktur (sidst) Vi sdr 4. korrktur (sidst) Vi lvr PDF r til tryk Udkomst! Produkt: tema: 20 arbjdsdag kskl. 4 lørdag Lø 1 Ti 4 O 5 To 6 Fr 7 Lø 8 Ti 11 O 12 To 13 Fr 14 Lø 15 Ti 18 O 19 To 20 Fr 21 Lø 22 Ti 25 O 26 To 27 Fr 28 Lø 29 Sø 30 Marts Ja Nj tovholder: trykstart tlf. r.: Ovrfals Udrfals ProduktiosforM: Ek. DB oplag: PR Osdag d 12. fbruar Torsdag d 13. fbruar Tab/trim 49 gram Hæfts/trimms 26x36 FORVENTET SIDETAL 44 HC Ods FS-oplag stk. til Ods Hådbold. Profilavis Simo Staal bemærkiger: Dr aflvrs færdig filr til trykkrit på Blagstdgårdsvj sst tirsdag d 11. fbruar kl Hll Bod sørgr for trasport af 100 stk. avisr til Ods Hådbold, Lumbyvj 11, 5000 Ods C. Færdig filr læggs på FTP-srvr: ftp.fys.dk USER:: fmsidr Password: fys Adrss brugs båd til formatr: Tabloid Sidr bævs: Sid 1: PR AA001 Sid 2: PR AA002 osv. Sidr skal sds sst tirsdag d 11. fbrua kl Kotaktoplysigr på HC Ods: Simo Staal Tlfo: Dt r aftalt at Simo Staal s grafikr, Idtam Michal Grv (idhavr), aftalr md vors Bjar om opsætig af sidr til tillæggt. Michal Grv r på mail: tlfo Ma arbjdsdag kskl. 5 lørdag kotaktperso VEd fejl: Bjar Dalholm Nils udarbejdet Af: Coy Stz Pdrs 4. fbruar 201 Vd uighd i bkræftls Hll Bod Naa Augustius Grafisk produktio & workflow

15 Problmstilligr Profilr På trods af, at dt dlig produkt skal trykks på avispapir og at FM oplysr, at IDsigprofil skal vær til avis, øskr d, at vi lvrr d trykklar PDFr md profil FOGRA39. Vi har ikk ku få t svar fra FM om hvorfor d har diss modstridd idstilligr, m vi forvtr, at dt r fordi d modtagr mag dokumtr fra drs kudr md forkrt profilr og drfor kusr farvr i drs g produktiosgag. Kovrtrig af Patofarvr Jg har rfart, at ogl af aocr idholdr Patofarvr. Drfor bør jg frmovr gå id i farvidstilligr i PDFksport og klikk all spot to procss til, sålds dr ikk forkommr Patofarvr i d dlig PDF. Hldigvis r dt ikk ogt dr har skabt problmr i d vidr produktio, formtligt pga. FM's g ftrbhadlig af PDF. Frmovr vil jg drfor også oprtt tjk og fix prflight i Acrobat. Md d vil jg hurtigt ku gmgå tilsdt aocr for ks. forkrt farvrum og billdopløsig. r Idtam Magoliavj Ods SV idtam.dk - k og 4 kotakt straks! Naa Augustius Grafisk produktio & workflow 15

16 PRÆSENTATIONS 16 Naa Augustius Typografi & ombrydig

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Refleks2012. uddannelsesweekend

Refleks2012. uddannelsesweekend Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d 8.-9. sptmbr ivitrr DUF

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Særlige ressourcepersoner i folkeskolen. Inspiration til skoleledelser og ressourcepersoner

Særlige ressourcepersoner i folkeskolen. Inspiration til skoleledelser og ressourcepersoner ærlig rssourcprsor i olkskol Ispiratio til skolldlsr og rssourcprsor Itroduktio Hætt hr samlr god rarigr og arbjdsspørgsmål til hvorda ma orgaisrr rammr or rssourcprsors arbjd md at vjld lærr og udvikl

Læs mere

Jobcenterchefmøde den 22. sept. 2011

Jobcenterchefmøde den 22. sept. 2011 Jobctrchfmød d 22. spt. 2011 Nyt fra styrgrupp for komptcudviklig af jobctrmdarbjdr i Syddamark Bskæftiglssrgio Syddamark Bskæftiglssrgio Syddamark Afholdt og plalagt aktivittr K o m p t c u d v i k l

Læs mere

De unge voksne og folkekirken

De unge voksne og folkekirken D ug vs g flir D 18-35-årigs frivillig gagmt i sgmighdr UNG I KIRKEN WWW.UNGIKIRKEN.DK D ug vs g flir udfrdrig Kirfdt har sid 2007 sat fus på d ug vs i aldr 18-35 år md prjtt Ug i ir, hvr vi bl.a. har

Læs mere

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

Forord. På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

Forord. På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Forord. Opgavr r tækt som t supplmt til læsbøgr, hvis bhovt r dr. Opgavr r god mulighd for: - at lv og lærr ka tjkk dt læst stof, f.ks. i forbidls md t læskursus i klass - at vidrudvikl lvs sproglig komptcr.

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter Vinkelvej Lopvejen Klitvej

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter Vinkelvej Lopvejen Klitvej Svikløvgård Fl st ur ba Cykl samm md adr. Husk hlm og mobiltlfo. Møllbosltt 14 k r Tl fo dal d Vstr Brr SVINKLØV KLITPLANTAGE d Sæt fart d, år du mødr adr skovgæstr. Gør vligst opmærksom på, at du gr vil

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Kvarteret. 17 / december 2015. boligkontoret århus

Kvarteret. 17 / december 2015. boligkontoret århus 17 / dcmbr 2015 BEBOERBLAD for boligkotort århus Kvartrt Portræt: Vi bsøgr tr kvartrr Afdlig skal vær som lill ladsby Mød sriøs samlr af tog og bussr Fokus: Kommr ffktivitt før god srvic? Ldr Af Mort Homa

Læs mere

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele.

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele. Effktmåli f EPM Bil 4 Arbjdmdllr fr EPM I d fit bkrivr vi d dl f EPM, m bru im rrt. Vi hr mdllrt iti, diri dmiitrtircr i EPM. Kliikr rbjd md EPM r dlt md t lær ir rimært bkæftir i md itidl. Syljrkr øvrit

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

Forord. På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

Forord. På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Forord. Opgavr r æk som suppm i æsbøgr, hvis bhov r dr. Opgavr r god muighd for: - a v og ærr ka jkk d æs sof, f.ks. i forbids md æskursus i kass - a vidrudvik vs sprogig kompcr. Opgavr syrkr v i a ku

Læs mere

1 skaren af exp = den naturlige

1 skaren af exp = den naturlige EKSPONENTIAL- OG LOGARITMEFUNKTIONER REPETITION (primært.-klss-sto, supplrt md dirtilrgigs-ovrvjlsr) Fuktiosskr ( ) p ( ) stlæggr or R \{ } kspotiluktior. Spcilt klds ( ) p( ) kspotiluktio. Rrc: GDS, s.

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning Vi karr t bskit arbj - Spcia i iustri- og takrsig Jysk Koak Srvic tibyr at i koak- og takrsig Jysk Koak Srvic A/S hovkotor og garagaæg r bigg i Lystrup it ufor Århus. Firmat bv gruagt i 1963 som t famiifirma

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Program. Normalfordelingen. Hvad skal vi bruge normalfordelingen til? Eksempel: hjerneceller hos marsvin

Program. Normalfordelingen. Hvad skal vi bruge normalfordelingen til? Eksempel: hjerneceller hos marsvin Program Normalfordlig Hll Sørs E-mail: hll@mah.ku.dk I dag: ormalfordlig Hvad skal vi brug ormalfordlig il og hvorfor r d vigig? Hisogram og ormalfordligsæhd Brgig af sadsylighdr i ormalfordlig Er daa

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Krænkende & nedværdigende Når kolleger mobber kolleger

Krænkende & nedværdigende Når kolleger mobber kolleger Krækd & dværdigd Når kollgr mobbr kollgr 1 2011 ELSE TIL INDKALD NG AMLI S R O F L RA GENE R EDS 133 R K Æ F N L I D G, ORD FORENIN LÆRER I ÅRHUS 0 -cirka 19.3 k 16.00 k lo k 1 1 0. 2 0 Århus C 18. marts

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter 25 Vinkelvej Lopvejen

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter 25 Vinkelvej Lopvejen Svikløvgård Fl st ur ba Cykl samm md adr. Husk hlm og mobiltlfo. Møllbosltt 14 k r Tl fo dal d Vstr Brr SVINKLØV KLITPLANTAGE Sæt fart d, år du mør adr skovgæstr. Gør vligst opmærksom på, at du gr vil

Læs mere

Kurser i ODENSE - Visuelle medier og kommunikation - forår 2014 APRIL. 6 Avanceret webdesign. 2 Billed W 1 CMS. 1 3D Designer. 1 3D i gang.

Kurser i ODENSE - Visuelle medier og kommunikation - forår 2014 APRIL. 6 Avanceret webdesign. 2 Billed W 1 CMS. 1 3D Designer. 1 3D i gang. Kursr i ODENE - Visull mdir og kommuikatio - forår 0 JANUAR FEBRUAR MART APRI Nytårsdag kærtorsdag agfrdag 0 0 0 0 Påskdag. Påskdag Rt til ædrigr forbholds. Vi udviklr og tilbydr løbd y kursr, så tilmld

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Danske Døves Ungdomsforbund Nr. 3 september 2010 DEN HVIDE MURER ASL POET NIGHT EUDY GENERALFORSAMLING MISS KONKURRENCE I GEORGIEN

Danske Døves Ungdomsforbund Nr. 3 september 2010 DEN HVIDE MURER ASL POET NIGHT EUDY GENERALFORSAMLING MISS KONKURRENCE I GEORGIEN Dask Døvs Ugdomsforbud Nr. 3 sptmbr 2010 DEN HVIDE MURER ASL POET NIGHT EUDY GENERALFORSAMLING MISS KONKURRENCE I GEORGIEN ANNONCE INDHOLD 4 I BESTYRELSENS TEGN 5 6 8 12 14 15 19 20 22 NYT FRA DDU SOMMERFERIEN

Læs mere

ROD I ØKONOMIEN? RING TIL EIGIL. Stengårdsvej får sin egen basardag. Skal du have en bod?

ROD I ØKONOMIEN? RING TIL EIGIL. Stengårdsvej får sin egen basardag. Skal du have en bod? NR. 9 FORÅR 2011 GRATIS MAGASIN FRA BYDELSPROJEKT 3i1 ROD I ØKONOMIEN? RING TIL EIGIL Læs sid 9 Børs Voksvr r startt i Østrby Bliv frivillig voksv Sid 6 Stgårdsvj får si g basardag Skal du hav bod? Sid

Læs mere

Oplæg på visuel identitet til Himmerlandskød

Oplæg på visuel identitet til Himmerlandskød Oplæg på vil idtitt til Himmrladkød Udarbjdt af Rp Marktig A/S maj 2008 Opgav Udarbjdl af grafik prfil g idtitt dr kmmikrr Himmrladkød brad val g pitirr mærkt m t af d ablt bdr på markdt. Dd at diffrtir

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

OKTOBER 2008 Nr. 9. Slesvigske Musikkorps

OKTOBER 2008 Nr. 9. Slesvigske Musikkorps N Y H E D I N OKTOBER 2008 Nr. 9 N Y N Y N Y N Y N H E H E H E H E D D D D D D I I I I I N lsvigsk usikkorps Nyhdsmagasit lsvigsk usikkorps Udgivt af Rgimtsmusikks Vr i samarbjd md lsvigsk usikkorps og

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

Hvad er drivhuseffekt? Global opvarmning: Status for vores viden. Rekonstruerede temperaturer. Drivhuseffekten. WG1 AR4 hovedbudskaber

Hvad er drivhuseffekt? Global opvarmning: Status for vores viden. Rekonstruerede temperaturer. Drivhuseffekten. WG1 AR4 hovedbudskaber Global opvarmig: Saus for vors vid WG1 AR4 hovdbudskabr D global opvarmig r u ydlig; 13 af d 14 varms år sid isrummåligr bgyd mid i 1800-all, r forkomm id for d ss 14 år. Ol Bøssig Chriss Damarks Klimacr

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Din uddannelse bliver gammel før dig. Johanna får en chance. 04 august 2012 HKBLaDET SJÆLLAND. Dit barn og fritidsjobbet læs side 8-9

Din uddannelse bliver gammel før dig. Johanna får en chance. 04 august 2012 HKBLaDET SJÆLLAND. Dit barn og fritidsjobbet læs side 8-9 04 august 2012 HKBLaDET SJÆLLAND Dit bar og fritidsjobbt læs sid 8-9 HK r og uddals Di uddals blivr gamml før dig Kampag for vokslvr Johaa får chac HK og Jobpatrulj Et forsvar for vors rttighdr HK/Sjællad

Læs mere

TRIN: 8.-10. klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her.

TRIN: 8.-10. klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her. Af Maria og Mogs Bradt Js TRIN: 8.-10. klass VARIGHED: 6-8 lktior FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S, hvilk færdighds- og vidsmål forløbt opfyldr hr. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S ovrsigt ovr lærigsmål og ksmplr

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7 Århus Sklldrfrig Nyhdsbrv r. 2 dcmbr 21 Kær mdlm Ivativ ldls var tmat på årts Byghlm Kfrc. E kfrc dr i år slg all rkrdr fr atal dltagr. 22 ldr var mødt frm. Et tal dr visr, at dt var t gdt iitiativ Århus

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

SVINKLØV KLITPLANTAGE

SVINKLØV KLITPLANTAGE stad 1 1 ti ks iklov Hul Cykl samm md ad. Husk hlm og mobiltl. dtv Ki dlii P tidsmid, dig og gavhø. I skovbud ud MTB ut. M o v s t id, sad P afkd vadut o.l. ud skov. hav ik Æbl Kæhø gmak thildahø kv g

Læs mere

Croquis kan være træning for både begyndere og etablerede, og croquiser kan også være udgangspunktet. en skulptur.

Croquis kan være træning for både begyndere og etablerede, og croquiser kan også være udgangspunktet. en skulptur. Alt i dt yst udstyr Rparatio af all bilmærkr Tirsdag d 15. JANUAR 2013 - sid 1910 102. Årgag - r. 3 6224 4004 v/ Claus W. Clmms Strrbyvj 51 Hudstrup 5762 Vstr Skrig cwc@cwc.dk Cyklholdt Sydfy-Paris: Nu

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Vi er ikke udkant. Vi er på forkant!

Vi er ikke udkant. Vi er på forkant! Vi r ikk udkat. Vi r på forkat! 2013 På forkat samm FREDERIK r hadlsstadsforig md kat og lokal ambitior. I 2013 vil vi hav fokus på srvic, udvis mr iitiativ og bliv mr sylig, så vi samm md mdlmmr ka styrk

Læs mere

10 år med matematik, matematik og matematik

10 år med matematik, matematik og matematik Prill Pid og Forlagt Pid og Bjrrs 10 års jubilæum Lidt om d først 10 år som slvstædig, hvorda ma ka fst matmatisk og vors matrialr. På midtropslagt r vist Möbiusdug, vi havd fåt frmstillt til jubilæumsfst.

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

HAVE-HELTEN. Alle kan starte en byhave. Hvem er den kommunale helt? Er du den kommunale helt? Er du en have-helt?

HAVE-HELTEN. Alle kan starte en byhave. Hvem er den kommunale helt? Er du den kommunale helt? Er du en have-helt? BYHAVEKULTUR HAVE-HELTEN All ka start byhav DEN KOMMUNALE HELT Hvm r d kommual hlt? Er du hav-hlt? DRØMMER DU OM AT STARTE EN BYHAVE? BRYDE MED VANER OG MAGELIGHED? OG KAN DU IKKE LADE VÆRE MED AT LAVE

Læs mere

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07500.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07500.00 Frdningn vdrørr: Sømarkn Domm Taksations kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 18-06-1982 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 5 ( 1 neg. NR. 07500.000

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen Blv obu ov fo Md om v oplvd a d f d jg, uovv omm dlg d m g. - Alb Camu Hvad? Spo kopp mdfød v l a g o mægd af g og fobd o på hadlg hv v, fov ll oplv a væ fa. Nå blv l poblm Sblag: - å kopp og/ll pyk blv

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

GRAFIK OG BILLEDBEHANDLING AF MARIE PROKOPEK MARIE PROKOPEK

GRAFIK OG BILLEDBEHANDLING AF MARIE PROKOPEK MARIE PROKOPEK GRFIK OG ILLEEHNLING F MRIE PROKOPEK MRIE PROKOPEK O p g av o g E l m t r HV GIK OPGVEN U PÅ? HV GIK OPGVEN U PÅ? VLGTE PROGRMMER Jg skull lav t oplæg på sig af plakat og t postkort til kokur- Jg lav t

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

BOLIGER. Unge på toppen TEMA: UNG & AKTIV VIND. bedre. Champagnebrunch for to. Praktisk guide til el-pærer. KABs BEBOERMAGASIN NR.

BOLIGER. Unge på toppen TEMA: UNG & AKTIV VIND. bedre. Champagnebrunch for to. Praktisk guide til el-pærer. KABs BEBOERMAGASIN NR. bdr BOLIGER KABs BEBOERMAGASIN NR. 06 SEPTEMBER 2013 VIND Champagbruch for to GODE RÅD HAR DU PÆREN I ORDEN? Praktisk guid til l-pærr Ug på topp TEMA: UNG & AKTIV Md udsigt til hl vrd på Otto Møstds Kollgit

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

GORI anno 1979. Omsætningsudviklingen

GORI anno 1979. Omsætningsudviklingen GORI o 1979 360 fotooptals af GORI s virksomhdsldskab 125 mio. kr. 100 mio. kr. 75 mio. kr. 1980 tls, ovrfladbhdl o vdliholdls Bru af tørt træ Trykimprær Holds udr 20% futihd Vacuumimprær Grud: imprær

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN Fra id til færdigt byggri DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN v. Lislott Schou Hansn 1... Dlprojkt 2010 : Miljøn Optimring af procs omkring og godkndls Dltagr i afprøvningn Vstjysk Landboforning Ringkøbing Skjrn

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Familiekalender 2015. Kerteminde Kommune. Plus 2016 kalender

Familiekalender 2015. Kerteminde Kommune. Plus 2016 kalender milildr rmid mm Pls ldr IGIC G B B YG G irpri r mg ffiv, sir g såsm bhdligsfrm f smrr, gr g fisbgræsig i bvægppr Bsøg mi hjmmsid lii-lgsvd fr mr ifrmi 0 lrm U Plii v: yårsdg 0 llig gr Pris Vic / Prisss

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

mulighedsanalyse - bilag # 2

mulighedsanalyse - bilag # 2 Ph: +45 35 29 30 70 www.sal-ark.dk Århusad 88, 2.sal 2100 Købhav Ø Dmark CVR/VAT: 25 31 93 62 mulhdsaalys - bla # 2 spalklassr, vj kmmu - ju 2013 vj kmmu mulhdsaalys østrbyskl østrbyskl SCar 01 // ørst

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01741.04 Afgørlsr - Rg. nr.: 01741.04 Frdningn vdrørr: Ørslv Kirk Domm Taksations kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 23-10-1951, 09-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

Tag mig med hjem! Play-Doh tips og sjov LEG OG LÆ NYE KREATIONER, DER GIVER MANGE TIMERS GOD LEG FOR DIG OG DIT BARN MERE!

Tag mig med hjem! Play-Doh tips og sjov LEG OG LÆ NYE KREATIONER, DER GIVER MANGE TIMERS GOD LEG FOR DIG OG DIT BARN MERE! Play-Doh tips og sjov LG OG LÆ MD O R S D B DS B Y KRAIOR, DR GIVR MAG IMRS GOD LG FOR DIG OG DI BAR FRA GG V LUK OP RDR., OG S MR! R D L O F S I V I AK ag mig med hjem! 05 Hasbro. Alle rettigheder forbeholdt.

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere