DOKUMENTATION Typografi & ombrydning Grafisk produktion & workflow

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOKUMENTATION Typografi & ombrydning Grafisk produktion & workflow"

Transkript

1 DOKUMENTATION Typografi & ombrydig Grafisk produktio & workflow Naa Augustius Typografi & ombrydig 1

2 Profil avis til HC Ods Profil avis til hådboldklubb HC Ods. Som sposor for HC Ods (HCO) vartagr vi d grafisk opsætig af profil avis HCO UPDATE, dr r t rklamtillæg til Fys Stiftstidd 4 lørdag årligt. Opgav r løst i IDsig. Naa Augustius Typografi & ombrydig

3 Idhold typografi & ombrydig Profil avis til HC Ods... 2 Layout... 6 Typografi & ombrydig Grid... 6 Billag: Grid... 7 Fot & styls... 8 Virkmidlr... 9 Grafisk produktio & workflow Naa Augustius Typografi & ombrydig 3

4 HC Ods vil bryd d midtjysk mdaljmur af Nicolaj T. Truls D jysk hold domirr kvidrs hådboldliga. M HC Ods tror på, at d ka blad sig i topp om ogl år. Dt blivr svært, mr aalytikr. Hådbold: Dt r sidst udkamp for HC Ods i liga i år. Vi siddr i buss på vj mod Viborg. Id vi stigr af, givr assistttrær Robrt Grts os t par ord md: Dt r spædd kamp mod t hold md vrdsklassspillr. Jg glæ- Stillig Poit FC Midtjyllad 29 Viborg HK 28 Radrs HK 26 Tam Esbjrg 24 Tam Tvis Holstbro 21 HC Ods 15 Vj EH 12 Skiv fh 11 Købhav Hådbold 11 Rigkøbig Hådbold 7 Nykøbig Falstr HK 4 SødrjyskE 4 Pr dr mig mgt til at s, hvor lagt vi r. Dømt al ud fra kamp d 13. ovmbr r d orag kvidr lagt fra at jæv jydr. Eftr 14 miuttr har Robrt Grts st, hvor lagt d r, da HC Ods r bagud 5-9, og Viborgs Burgaard buldrr bold id bag Ccili Grv i målt. Kamp dr til hjmmholdt, og buss blivr hurtigt startt, så vi ka komm væk fra jrhård Jyllad. Fybor ka trøst sig md, at d ikk r d st, dr kostat løbr mod d massiv midtjysk mur. Sid GOG s kvidr vadt i 1993, r 17 titlr blvt fordlt mllm Radrs, Viborg og FC Midtjyllad (Ikast 98). D rstrd tr r gåt til Slagls. M HC Ods r i frmgag. Spørgsmålt r drfor, om klubb ka tag dt æst skridt og sig sig id bladt tophold, så dr attr kommr mdaljfst på Fy. Høj forvtigr Vi mødr HC Odss admiistrrd dirktør Ar Buch på has kotor. Hr r dr ig tvivl om, at klubb ka blad sig i topp d kommd år. Dt r vors ittio, at vi i sæso 15/16 skal vær mdaljkadidatr, sigr Ar Buch. Slvtillid kommr på baggrud af forvtig om t stigd løbudgt fra to til midst fir millior. Pg skal komm gm øgd sposoridtægtr og forståd aktimissio. Ntop økoomi r vigtig, hvis d oragklædt skal stå på mdaljskamml i frmtid. Alligvl blivr dt svært at sætt sig fast i topp, vurdrr Rasmus Klarskov Storm, som r sioraalytikr vd Idrætts Aalysistitut. Problmt r at bryd gm d mur. Altså at komm id i sportsøkoomisk rsultatcirkl, hvilkt r svært, hvis ma r ud, fortællr ha. Ha mr, at ma som midtrklub skal håb på at slå igm md t på papirt midr taltfuldt hold, og drfra hægt sig fast samtidig md, at ma arbjdr for at skaff flr midlr. Drfor blivr dt spædd at følg, hvor mgt HC Ods ka få ud af aktimissio, for dr r ig tvivl om, at dr r brug for t størr løbudgt. Til sammligig har Viborg HK omkrig ott millior. Dt får da også Ar Buch til at udrstrg, at d fokusrr på at drill hold lig udr. Jg tækr ikk, at vi blivr t yt Viborg, m jg tækr bstmt, at vi blivr itrssat på samm ivau som Radrs, Tvis og Esbjrg, forklarr dirktør. Kulturbærr Dt r fit md al d pgsak, m hvis ikk d rtt prsor r dr til at forvalt dm, så ka hådboldklub hurtigt gå fra at vid til at forsvid. Især i hådboldvrd, mr Rasmus K. Storm. Ka ma køb sig til succs? Ja, m ma skal også hav struktur og kultur for, at dt ka vær bærdygtigt. Bar s på AGK, dr var ikk ogt tilbag, da cirkusst stoppd, sigr sioraalytikr. Ha forklarr, at år ma har at gør md midr økoomir, som hådboldklubbr r, btydr kultur mgt. Udfordrig for HC Ods, dr blv skabt i 2008, r at skab t så profssiolt miljø, at klubb har ogt at fald tilbag på i trægt tidr. GOG r ksmplt på, at slvom pgstrømm stoppr, har ma alligvl så stærk kultur, at ma ka bygg ogt op ig. I Ods sr jg klart Bt HC Ods vil bryd d midtjysk mdaljmur 14

5 Mstrskabr sid /13: FC Midtjyllad 11/12: Radrs HK 10/11: FC Midtjyllad 09/10: Viborg HK 08/09: Viborg HK 07/08: Viborg HK 06/07: Slagls DT 05/06: Viborg HK 04/05: Slagls DT 03/04: Viborg HK 02/03: Slagls FH 01/02: Viborg HK 00/01: Viborg HK 99/00: Viborg HK Nygaard og Ar Buch som øglprsor, vurdrr Rasmus K. Storm. Tilbag på kotort i Ods faldr vi d i d blød sofa, hvor sportschf Bt Nygaard og assistttrær Robrt Grts siddr. Sidstævt mærkr tydligt idflydls, som Bt Nygaard og Ar Buch har. Som trær sr ma på, hvor dr r ogt rfarig og mulighd for at udvikl sig. Dt r dr hr. Dt r d daglig sparrig mllm os, Bt og Ar, dr gør, at vi flyttr os, sigr Robrt Grts. Slvom dt ka vær lidt mærkligt at tal om sig slv, får Bt Nygaard alligvl samm spørgsmål. Ar Buch og jg har magårig rfarig md at få såda ogt hr til at fugr. Vi har ikk ugdomms aivitt, fortællr sportschf. M Rasmus K. Storm ævr, at udfordrig bstår i at bygg ogt op, som også ka klar sig ud diss hådboldkoryfær. Så hvorda mo Ar Buch mr, at klubb vill s ud ud ham? Ma r ødt til at dsig orgaisatio ftr, hvm d toagivd prsor r. Dr ku da sagts hav vært ad, og så vill dt vær ad kultur, m dt ku vær lig så godt, forklarr ha. Viborg hilsr vlkomm Lad os hør, hvorda af kokurrtr sr på fybors mulighdr. Dr r grobud for god hådbold i Ods, m jg vil sig, at dr r t stykk du, id d ka bid skr md d fir stor, sigr Viborg HK s admiistrrd dirktør Ja Buhr. Ha pgr på, at dt r t lagt sjt træk, som HC Ods skal igm. M ha sr også mulighdr. Især fordi Ar Buch og Bt Nygaard skabr troværdighd, og fordi orgaisatio sr stabil ud. Ja Buhr håbr faktisk, at dt lykkds for HC Ods. Vi har ikk lyst til at vær lill potistisk klub omkrig dt midtjysk. Vi spillr om damarksmstrskab, ikk dt jysk mstrskab, fortællr Viborgboss. Dt må vis sig, om d ug odsask klub ka drill d stor. Forvtigr om t størr løbudgt, kulturbærr og dt, at kokurrc ikk r så skarp på Fy, hjælpr i hvrt fald hl dl. Vi har Fy samm md GOG s hrrr. Dt skal vi udytt, sigr Bt Nygaard. Og lad os slutt md profti fra slv samm hrr: Jg tror, at vi brydr gm mur og får mdaljr i sæso 15/16. Vi kommr til at øg vækst, ms Tvis, Radrs og FCM vil slid md økoomi, spår sportschf. Vi har Fy samm md GOG s hrrr. Dt skal vi udytt! Nicolaj T. Truls Jouraliststudrd på SDU Mail: Vidrartikl HCO udskrv kokurrc bladt d jouraliststudrd på SDU, hvor ma skull skriv artikl om HCO. Vidr blv kårt i samarbjd md Fys Stiftstidd og artikl bragt i Fys Stiftstidd. dt blivr svært, mr aalytikr. 15

6 Layout Formatt r fastlagt på forhåd. Avis r i tabloid format og vors krativ har, da vi startd op på 1. avis fastlagt t layout. Layoutt idholdr fot, stil for billdvisig, farvr, margis m.m. som jg arbjdr ud fra. Margis Margis var grudlæggd lagt fast i dt layout jg modtog fra vors krativ. Jg har dog haft frihd til at tilpass dm lidt, så dr ku bliv t foruftigt workflow. Spaltmllmrummt og afstad mllm aocr r dt samm. Jg har ikk haft mulighd for at lav t grid hvor aocr ku pass id, drfor har jg valgt at lav t lag md guids som jg ka aktivr, år jg skal placr aoc. Grid I avis til HCO var dt muligt at lav t 76 lijrs grid, fordlt på 11 kubr á 6 lijr og 8 spaltr md 5mm spalt mllmrum. Jg øskr at arbjd md billdr dr holdr rgistr md x-højd, drfor sætts tkstbokss baslioptios til x-højd. Ovrlægdr vil hrftr stikk ovr topmargi. Jg har valgt at lægg mi guids til grid't på t lag for sig slv. Hrvd ka jg, slvom d r tilkyttt mastrsid, tæd og slukk for dm ftr bhov. Jg har dsud gjort dm orag, så d r ltt at adskill fra aocguids m.m. Dtaljrt bskrivls af gridudrgig på æst sid. Tmplat Til avis har jg oprttt t IDsig tmplat md d stadardidstilligr, som Fysk Mdir (FM) øskr at ma brugr til produktio af avis i tabloid format. Hrtil har jg lavt margir dr passr til layoutt, t grid til artiklr, samt guids til placrig af aocr. Tmplatt idholdr også paragraph styls til brug i d forskllig artikltypr, dr r i avis. Paragraph styls r udrgt sålds, at brødtkst holdr rgistr år jg følgr grid't. Dr r oprttt t IDsig bibliotk md boks i d forskllig stadard mål aocr sælgs i, samt d tkst- og billdboks dr r gmgåd i aviss layout. 6 Naa Augustius Typografi & ombrydig

7 Billag: Grid Grid udrgig og forklarig 76 lijr fordlt på 11 kubr á 6 lijr og 8 spaltr md 5mm spaltmllmrum. Først r dt ødvdigt at fid ud af hvor mag lijr dr r plads til, id for formatts margir. I dtt tilfæld var dr, ftr tilrtig af topmargi, plads til 76 lijr. Dt ka vær ødvdigt at skær llr lægg lij til, for at få udrgig til at gå op md t foruftigt atal lijr i hvr kub. 11 kubr á 6 lijr = 66 lijr (10,5/13) + 10 lijrs kubmllmrum = 76 lijr Jg øskr at arbjd md billdr dr holdr rgistr md x-højd. Drfor sætts tkstbokss baslioptios til x-højd. Ovrlægdr vil hrftr stikk ovr topmargi. Kubmllmrummt skal vær svard til afstad mllm grudlij og topp af x-højd på d 2. lij udr. Ig brugs mtod md at flytt ulpuktt, d gag til grudlij og lial d til x-højd. Afstad hrimllm, i dtt tilfæld 7,558mm, r afstad mllm kubr. Grudlijttt skal idstills til at bgyd dt atal mm udr topmargi som x-højd r. D lttst måd at fid dtt tal på, r vd at sætt t x på først lij, trækk ulpuktt d til topmargi og hrftr trækk lial d til grudlij på x. Til sidst skal dr lavs guids til grid't. Dt gørs i mu layuot, crat guids. Hr tasts dt øskd atal kubr (11 stk.) id som rows og dt øskd kubmllmrum (7,558mm) som guttr. Guids skal rlatr til margis og dt r god id at fjr ksistrd guids. Dt r ødvdigt at zoom hlt id, for at ku s præcist hvor grudlij r. I dtt tilfæld liggr lial 1,62mm fra topmargi. Grudlijttt sætts til at rlatr til margi og til at bgyd 1,62mm fra topmargi og md 13pt. mllm hvr grudlij. Jg har valgt at lægg mi guids på t lag for sig slv. Hrvd ka jg, slvom d r tilkyttt mastrsid, tæd og slukk for dm ftr bhov. Jg har dsud gjort dm orag, så d r ltt at adskill fra aocguids m.m. Naa Augustius Typografi & ombrydig 7

8 Fot & styls Fot r gbrugt fra tidligr HCO avisr. Størrlsr og skydig r som udgagspukt fastlagt af vors krativ. Jg har dog haft frihd til at justr for at ku hold rgistr og opå t foruftigt workflow. Brød tkst r Miio Pro Rgular 10,5/13. Til ovrskriftr, mllmrubrikkr m.m. r valgt Cacht Std. Prsoligt r jg godt tilfrds md valgt af fot. Jg syts d harmorr godt md hiad og brødtkst r Byli har i styl paragraph rul dr tilføjr strg. Cacht Std. Miio Pro Rgular Rubrikk har grudlæggd paragraph styl, m tilpasss hvr klt artikl. E charactr styl r tilføjt d farvd ord. Brødtkst m. uicial, dr har drop caps ovr 3 lijr og 2 karaktrr. Brødtkst, dr brugs udr ml lmrubrikkr ud idrykig. Brødtkst m. idryk, dr har 1 gvirt (skydig) som idryk. 8 ltlæslig md d lill fod, også i d lill størrls og på avispapir. Vd at hav mulighd for at kombir d 2 fot og farvr, ka jg på kl måd lav lækkr og idbydd sid. Mllmrubrikkr på 1 lij r udrg t ovr 2 lijr md ca. 2/3 luft ovr og 1/3 luft udr. Mllmrubrikkr ovr 2 lijr r udrgt ovr 3 lijr md samm luft udr, som vd lij og rst ovr. Udrrubrikk har styl, dr trækkr farv. Faktaboks & citatboks r htt i bibliotkt og trækks id md præformatrd styls. Pagia autogrs via currt pag umbr på mastrsid. Boks md tkst r placrt på mastr sid og låss op år tkst skifts. Naa Augustius Typografi & ombrydig

9 Virkmidlr Grafik rammr Farvr I d tidligr HCO avisr var dr brugt grå ramm md skygg på mag billdr. D ramm har vi valgt at gbrug, md klt tilrtigr, for at frm brig gkdlighd for tilbagvdd læsr. HCO har d orag logofarv og vors krativ har drtil valgt d virød, som supplrd ffktfarv, sam m md sort og grå. Dt r drfor d farvr jg har at arbjd md i layoutt. Ovrordt har jg i profil avis valgt, at sportslig aktivittr har orag tmafarv, spo sor- og profilartiklr har virød tmafarv. Tmafarv r brugt i frmhævigr i tkst (ucial, udr rubrik, mllmrubrikkr, ord i ovrskriftr m.fl.) og i budlij. Dtt r valgt for at diffrtir mllm sportsligt stof og sposorrd artiklr. D brug af farvr har vi ftrfølgd valgt at implmtr i alt HCO's matrial, så vidt dt har vært muligt. Billdr viss som udgagspukt i rud form i sports artiklr. I artiklr md 1-2 billdr viss d ud ramm. I artiklr md mag billdr og kort tkstr viss billdr md d grå ramm og små tkstboks. Tkstboks r hlt llr dlvist id ovr billdt, llr som tkstr til billdr. Billdr i tkst skal hav figursats, sålds at dt forårsagr pæ og tæt tkstombrydig på ca. 5mm svard til spaltmllm rummt. Billdr i sposorartiklr r firkatd og vt. udtod udr tkst. Spillrprofilr, kampkaldr, opslagstavl m.m. viss md d grå firkatd ramm. Skablo til kampkald r r udviklt, så d klt kamp ka tags ud og bru gs på hjmmsid, Facbook, i kampprogrammt m.m. Kampkaldr r gjort lt og ovrskulig vd at brug orag på hjmmkamp og virød på ud kamp. Kam p ud for liga har d grå baggrudsfarv. C: 0 M:65 Y: 100 K: 0 C: 30 M:100 Y: 40 K: 40 C: 0 M:0 Y: 0 K: 80 C: 0 M:0 Y: 0 K: 100 Grafik rammr Sposorrt stof ig! k r SPILLERPROFILER 2014 o w t p u C og s b r a k s g Sportsligt stof R Cup Wi Ops lag M D u sta vs d g vl ygr! F SIRI SEGLEM Trøj ummr: 3 Positio: Vstr back Aldr: 30 år Tidligr klubbr: Sokdal IK, Bry HK, Lvagr HK, Tam Esbjrg HK og Aalborg DH S dsimone rs LARSEN DUPONT tr d k LOUISE KRISTENSEN D øg MO UDFORS SIRI I SK SK FORSVAR. VS ET FRAN SARAH IVERSEN JESSICA HELLEBERG 0 am p i sæ so i ADLER d. 2 U DEK 3.0 AM 2.1 4k P l. 1 6:0 mo Trøj ummr: 11 i Blu d Ta W m E Positio: Strg at saldr: b r D jrg23 år otidligr kk klubbr: SNIK, Virum, NordkøbLygby, Trøj ummr: 10 Positio: Vstr fløj Aldr: 27 år Tidligr klubbr: IK Sävhof, Tam Esbjrg Nu: PEARL VAN DER WISSEL 80,- d. 1 U DEK 6.0 AM 3.1 4k P l. 1 4:0 Trøj ummr: 19 Positio: Playmakr Aldr: 29 år mo dr Tidligr klubbr: V.O.C. ig Amstrdam, Hllas, Toulo St. k i Ro øbig Cyr Var, GOG, fi C Thürigr HC KATJA LAUSENMARCHER 0 VS d. 0 U DEK 9.0 AM 3.1 4k P l. 1 9:0 Trøj ummr: 22 Positio: Højr fløj Aldr: 21 år Tidligr klubbr: Viborg HK, Slagls FH VS Hå tr dbold t H JE 3.1 4k NADIA OFFENDAL MP l. 1 7:0 0 Trøj ummr: 24 Positio: Højr back Aldr: 20 år Tidligr klubbr: Korup IF, TPI, Ods Hådbold VS SE Trøj ummr: 27 K ODEN di øb d Positio:HA Playmakr VDE HC IEN 20 år GER KUNNE og ET WAldr: y I i PI HCAN GE dli OR PG ør klubbr: Ishøj, Tidligr RETUROFURg,tSåumDE KAMP! gs O-Høj fnd m HK73, a E E MED a a AF RE s RT LS Gø DE SO p r IN t I FORB ERET EN SPON INGpåTIpLtrDE ø Nv, ll illr røj r s j. ARRANG ER AF OPBAKN m av m d hc k a Vo d od b Få MASS dit st ks s ill Ba.d s k. : r P mo d RSVARS i O FC M NNA I FO HI d H OG NA ERöSTERREIC s idtjyll Idræ ad ED A, SARA Foto: Thik Photography KAMILL MOD HyPO NI tsh al Stylig: Tri Ebs AKTION IDRæTSHAL. SE ODEN p rs Cu Cup Wi 20 mo i Sk d Skiv iv hall FH r HC OFA NT RØ JE M d. 2 MIE JUL 2.0 MEK A S d rs tr d k ,,- r t isr : a v r i og Spillrprofilr u kl. H mm CO r. -lo go, am p i sæ so i KAMILLA KRISTENSEN 11, og har sid 20 rat! fgørd. tior alta og sit sposo tt rla, r tæ d hiad og, som. Rvisio skal k t spr Hos M.G dr og kud på at tal Mdarbj gr stor vægt læg stm firmat EK s bogholdrisy og forstår A s MP llm firmat kud 4 Od jd rgik.1hc l. 1 t m kosolidrt ov og samkarb 9:0rligr N, I jauar yd 0 REVISIO d blvt til M.G. r drm s HC Od Trøj ummr: 18 Positio: Strg Aldr: 30 år Tidligr klubbr: Bjrgstd HK, Slagls DT og GOG Tidligr klubbr: Ebltoft IF, Skt. Klms-Bllig IF, HC Ods U16+ U18, FCM HC MOD W. I SKUD IEN NADIA RG FRA SERB METALU HE LGT AT hcohavde VA Trøj ummr: 16 d. s.d IERENPositio: Målvogtr KARR k Aldr: 20 år Trøj ummr: 15 Positio: Vstr back Aldr: 27 år Tidligr klubbr: DHG, Ods HF og Slagls FH i V mod V j Idræj EH tsc t r 0 Vr d sb ds t L iga hr H JE! MM d. 2 Trøj ummr: 13 s g HC Od Positio: Vstr back DU? rt omkri ar styrkt VIDSTE Aldr: 21 år gag såg 0Tidligr klubbr: Lugi HF har vært d sæso i Charlott VS hav, NFH HCO -HA K øb LSMOD DIVAJORNDEPåN EN u dit HC KAMP BAT ØRK NE PILLER -haemme idti kamp OHJ STREGSLÆ tørk l 30 ag lsst M FOR DITTE pris E læd AARD, SO B s. D RG til p fbrusid ar LLE Nø VIND STOPPE E å MAJ TORNøE JOHANSEN EV JON BL. MOD DI LLEN KAMPEN I PAARUP HA SPILLET d. 1 U DEK 5.0 AM 2.1 4k P l. 1 6:0 N STREGE MPER På GOGNE! UR A K Kæ KAMILL LE DIJON BO RC CE D MO Trøj ummr: 8 Positio: Vstr back Aldr: 19 år Tidligr klubbr: Næsby, Ottrup, Ods Hådbold Trøj ummr: 5 Positio: Højr fløj Aldr: 21 år Tidligr klubbr: Aalborg DH, SødrjyskE og : Ap! hlt sp t. Dt r hvrk og jdsom at id mdarbjdr, VISION g tal Nav. rk flr arb vil hiad ik på.g. RE t i 1991, og firm r i t væ også ora ltagr at dækk am ds- flr s kud og u i og dy crt. D lighd for gagrt yd vor grudlag crt på Rugår t mu og sålds tilb alr Charlott. Sort, rød si fritid mgt kamp lr for fatastisk km ott. pla r har vært ott r udda Charl udt ydt rådr, r i hvrk dt dr dlm Charl afsluttr faglighd, har også bt Charlott missr r m 7., og r dr id 200 dr ikk og br dm s s- mø lægig r hvrdag øbt vj sid rvisor i 1993 i HC Od rksmødr, m itr Samm t bd. Eftr opk hds r t væ udgås. Charlott og ikk rgistrr sk Rvisorr sø, startd mr og m også for ANN-SOPHIE ét ll ld m Da, i Sødr ikk ka d for hådbo lt udr dt af FSR, d to Charlott gra u sam r bar sys MORTHENSEN sfirmat mllm bar for All r sig i høj workig, og hu ocssr af rvisio md at pdl fra start, at asatt. lig arbjdspr kollgi- sr t ott i fir k var t dag dst for ls Charl ta mi R d Trøj ummr: 9 t: sam og m ll dr imr tag ligr, sig t sku vi u sid afdfløj Positio: Højr ra liblvt opt dr på Dtt blv sålds mgt bdr, at Aldr: 22 år mdarbj r u kalr. alt r dt all fm kotolo Tidligr klubbr: Vidig fælls 2013, og dsvj. sptmbr tort på Rugår SF, Frdricia HK, tt ihorss på ko HK og IF placrt ag ApS r hvrd vær hårdt arvisio E mm 1. sal M.G. R r ka givr j 244, dt til tid virksomhd, af Parl dr Rugårdsv Slvom si Va D muligh s NV udvid 5210 Od bjd at mass y sk r dr u HC Od r Wissl ott kti 16 s dt 66 dt Charl. Hlt lav pra r priv t, og Tlfo og rar ag isio.dk il på kotor rv dagligd r g i mg, d r m t, år visio.dk ford MARIA flr hæ i d mag sw.mgr ww VS m i O od Vib d s org H Idræ K tsh al HCO AU KTI ON S s ca ko vor s d o auk g tio r S m r s id 39 ak og allr kr om målm æd. Ik d har k ku t højt fo ivau i forhol rdi d r sød d til d rs ald r. 3 skar p Ditt og til Ccili : DITTE VIND 3 i HC Ods Vr d sb ds t L r ug ra start dt kla af sæso 201 rt, at var spi åri skull vær HC g Ccili Gr lltid hu må lma v r d Od gåt ud har fåt idtil md. J og dt var hu ss førstovr h vidr, g var vd godt tilf så ds for for mi rds N vtig alt Jg har prso at vær klar j tak til r. til dt og lig udv bt yd HCO Mtt Iv tidligr ståt t rig tigt iklig Ditt sag sam rs og mgt. har asvar d faktisk dt bl Jg ska turd ikk m md u l tag m v kotak j, før sig t Ods forklarr og jg har åb Et stæ st r tt ord. t r t rig gag hu rkt ma Ccili af HC mig m bkym holdt 20 år i. kkrsk tig god Ods. r rt for, D skr r t proj sidst må Ditt Vid, som op, l, ab om dt Hu æmm var hvi mr rfa t foruftigt vil gå davær fyldt s hu ski d for svadt mi x af d pos d, står u r spi ftd gym ud ovr sko gag hldig vis mm i Ccili u itio og holdt om d llr og. M as ls for ops s at hurtigt. Dt r hu sy tart hu - kom allrd fra spill som alligvl tra k ium du. s god års s æst sæs hå m d godt. D har drs sam Allrd fra takr ior. Og start som godt hold før stå o u læ så r Cc arbjd korrig om rs s ladsh fra sig og og førstgr. I hiad rr, ros oldt, vært ili dt Ods, hvorfor så ikk ior på t ligaforho til træ r så og bv vil vd. Dit r ogt, jg god til at lær udford hvor ma Ccili i hj Ccili ig og lær rr d ar si plads, t r ogs var hu mb slv fø idrøm kamp. sålds å ovrra r allrmst to, dog m var tryg. Midr y kom Do m som g at at Ditt må hu r m d hsy skt ov har vært blivr udt bl og så vil r d gr til Ccili tryg tik. D md lidt mr før jg komsamm md hu slv agt til slutru kostru må lidt t r og. J følglig flr m ktiv kri t hu til HC Od hd 1-2 ga g kommr gr vi tallr. ska l ApS var m md tid Ditt vil gt skræm s og syts g for ba, sig lær, og dt Rvisio mgt gr r hu md lig u af M.G. ud at forbr hjælpr d fx Ccili. Ud, sigr r Grid rprofil Ditt. hi d sig br at hu dr ikk tid til at rjs, m fortæl Sposo hiad til kam ad md lr Ccili dt, så kom m hu gt m såkaldt p. D s at hu, do r til at rjs h sagts d s klip af rig tig spcil apchats m dr drfor ikk hådbold. m gk ka trær Hu d viskudsi d si Hu drø udlads udluk k vr til dmflmmig Tu tuatio, som tuatio tur mmr ogs borg Lar : dask, og dis å om at i frmtid. s lakutrr ladsh komm old d. Ccili på dt Plads dag,. M til forb dr r hu vd udm samm md drigr D to høj lag vj ærkt god pigr du. t, at blivr har stra spurgt ks sva r, om god til. år Grv, hvad d ad d s stærk og fløjsku r sid r d. lagskud vt og Hu r sidss ygt dt r virklig god til at ka lær af, sig og sys dr r Ditt. t jg imod at Ccili Dit bud af må lt. t r skarp i Mst irri lrd mærk Hu lagd alnår træ trd til træ til dt da d to r ig? i start mø vors opv dømmr dår fordi dt dts i juli må, d, spillr armigslg, ligt til r og t ikk ram har arb og år ds jdt m hu slv opvarm mr i målmæ gt md. forhold ig. Så træi til I g bar r, så sy hvor lag hu ødlag r drs s t. mr hur jg, hu kom tigt d Kasp Ccili, smilr r Hviid. t llr Ladi Ladi.? Ambitio r til m Dr r r É millio ig to Ods tvivl om at OL guld. kror ll d -målm r OL gu lagt i æd vil ld? dr å d forsæt s karrir, hvi udvikli tr d uvær s g. Cc d ili sy HC Od s, HC ss målmæ d Dit t & C cili rklam md t idtit pkamp cucecilie t uropa løft til blv sids t t stort GREVE i Trøj ummr: 1 W i r giv Positio: Målvogtr rrich ud 22 år rs Cup ha på og Aldr: idröst klubbr: HK Hypo N g. Cup Wi rfarig båd r! Tidligr ga ørt mod vls Lammfjord, ioal Roskild Hådbold Rturopg s i d om mass itrat fatastisk opl d s O as C t m for H har få pluk fra O, og vi hl HC Hr r t lill ud. for ba S visio Ap M.G. R profil af a md lill firm t vær t sfirma g. Fra at udvikli opkøbt Rvisio d riv NANNA firma i idt i 2012 mrvisios harlott Schm ss y sk WILLUMSEN ma a s C lær adr d at klog på Staal r t od r at idhavr, r spæd og bliv dltag Simo 4 Trøj af ummr: N ApS at kd mgt op i at fx ms så r dt s skri- skr fm, ft Positio: Højr EVISIO Jg går HC Od. RBack tag og a M23.G u hl brachr. rksmødr, som for mig at samm Aldr: år d bi kollg r. dr for ov r u sø t væ, r at smutt Tidligr klubbr: r tig ca i d t r. Dt r vig tig s, dr r sopgavr mr lig mfor at forkla to asatt rts fra Sød arbjd SødrjyskE og bjdr Bia fr arragr værk, og jg sy æg t åd tags flr u fordlt på G r mdar vbord, t t st dr ka r al at mi d d, udt Slagls rg j mi m r gør pl Jø igt ldr c tlfo, kust vi har cil og ikk S blv Kompt Sposor 23

10 Profil avis til HC Ods Profil avis til hådboldklubb HC Ods. Som sposor for HC Ods (HCO) vartagr vi d grafisk opsætig af profil avis HCO UPDATE, dr r t rklamtillæg til Fys Stiftstidd 4 lørdag årligt. Opgav r løst i IDsig, Acrobat og Bridg. 10 Naa Augustius Grafisk produktio & workflow

11 Idhold grafisk produktio & workflow Profil avis til HC Ods Idhold Opstartsfas Produktio af avis Grafisk produktio & workflow Problmstilligr Naa Augustius Grafisk produktio & workflow 11

12 Opstartsfas Layout Formatt r fastlagt på forhåd. Avis r i tabloid format og vors krativ har, da vi startd op på 1. avis fastlagt t layout. Layoutt idholdr fot, stil for billdvisig, farvr, margis m.m. som jg arbjdr ud fra. Farvprofilr For at ku styr mi programmrs farvopsætig sykroisrr jg hl Adobpakk gm Bridg. Dtt gør jg vd at oprtt farvopsætigsfil (.cfs) i t af programmr og gmm d, hvorftr jg ka kald d fil i Bridg. Tmplat Til avis har jg oprttt t IDsig tmplat md d stadardidstilligr, som Fysk Mdir (FM) øskr at ma brugr til produktio af avis i tabloid format. Hrtil har jg lavt margir dr passr til layoutt, t grid til artiklr, samt guids til placrig af aocr. Tmplatt idholdr også paragraph styls til brug i d forskllig artikltypr, dr r i avis. Paragraph styls r udrgt sålds, at brødtkst holdr rgistr år jg følgr grid't. Dr r oprttt t IDsig bibliotk md boks i d forskllig stadard mål aocr sælgs i, samt d tkst- og billdboks dr r gmgåd i aviss layout. 12 Naa Augustius Grafisk produktio & workflow

13 Naa Augustius Grafisk produktio & workflow 13

14 Produktio af avis Produktiospla Som opstart på hvr avis modtagr vi t MEMO fra FM md produktiosdata, atal sidr, format, lvrig af filr m.m. Hvorftr vors projktldr læggr produktios pla. Vi har ca. måd til at producr avis. Når produktiospla r godkdt, ovrtagr jg d daglig kommuikatio md HCO's marktigsafdlig, dr lvrr alt matrialt til avis. Jg har mi projktldr til at støtt mig i procss, hvis dr r problmr md lvrig af matrial, dadlis i produktiospla llr ksmplvis sidatal dr ædrs. Produktio Vi modtagr Word dummy fra HCO, hvor idholdt r disport md placrig af aocr, artiklr kampprogram m.m. Hrftr oprttr jg, ud fra tmplat, t IDsig dokumt md dt øskd atal sidr. Jg idsættr rammr md magtafyld til all aocr og skrivr avt på aocør i kass, så vi mt ka s hvilk aocr vi maglr. Jg sættr ovrskriftr på sidr md artiklr og placrr adt mr llr midr fast matrial i avis. Hrftr rfrrr korrktur til PDFr som jg sdr til HCO. Udrvjs i procss har jg frihd til at bytt om på sidr for at skab t godt flow mllm artiklr og aocr. Dt ka sk, at dr kommr 4 kstra sidr id til kstra solgt aocr. Matrialt kommr løbd. I d sidst ug op til dad li kommr dt mst matrial og hr sættr jg d flst sidr op. Korrktur kørr liglds løbd, hvis HCO har ogl kommtarr til opsætig. Frdag id dadli modtagr HCO d sidst korrktur, som d læsr igm i wkd og kommr md rttlsr til madag morg/middag. Jg rttr og sdr PDF til godkdls id fyraft. Tirsdag ka vi fortag d sidst paikrttlsr id vi ovr middag ksportrr trykklar PDFr og uploadr til FM via FTP. PDFr skal aflvrs som kltsidr og vær avgivt md ordrummr og sidav. Jg ksportrr samlt PDF og dlr d hrftr ud i kltsidr, md sidummrt til sidst. Id jg ksportrr PDF går jg dokumtt igm md prflight i IDsig. Prflight r sat op til bl.a. at advar om forkrt skalrig af billdr og tkstr, billdr på udr 200ppi, magld billdr, ovrst tkst og mgt mr O 1 Nytårsdag To 2 Fr 3 Lø 4 Ti 7 O 8 To 9 Fr 10 Lø 11 Sø 12 O 12 Ma 13 3 To 13 Ti 14 O 15 To 16 Fr 17 Lø 18 Sø 19 O 19 Ma 20 4 To 20 Ti 21 O 22 Lø 25 Sø 26 O 26 Ma 27 5 To 27 Ti 28 O 29 To 30 Fr 31 Jauar 22 arbjdsdag kskl. 4 lørdag Lø 1 Sø 2 Sø 2 Ma 3 6 Ma 3 10 Ti 4 Fr 7 Lø 8 Sø 9 Sø 9 Ma 10 Vi modtagr vt. sidst rttlsr 7 Ma Ti 11 Fr 14 Lø 15 Sø 16 Sø 16 Ma 17 8 Ma Ti 18 Fr 21 Lø 22 To 23 Vi modtagr rttlsr til 1. korrktur Sø 23 Sø 23 Fr 24 Ma 24 9 Ma Ti 25 Fr 28 Fbruar Sø 5 O 5 Vi modtagr sidst aocr Vi modtagr matrial og Ma 6 disporig 2 To 6 MEMO udgivelsesdato: Lørdag d 15. fbruar 2014 Vi sdr 1. korrktur MEdiE: Go arbjdslyst :))) Vi sdr 2. korrktur Vi modtagr rttlsr til 2. korrktur samt sidst matrial og aocr Produktiospla til Profil Avis r. 1 Idstik i Fys Stiftstidd lørdag d 15. fbruar AocE-idLEVErigsfrist: Bookig: Færdig matr. Dummy: ProduktioskodEr: m-prss saxo Prit 4 kode (obs dato): redaktio: budget: PLAdEudkørsEL: sidst plad i rpro: trykig: uge: format: PAPir: EftErbEHAdLig: Vi sdr 3. korrktur (sidst) Vi sdr 4. korrktur (sidst) Vi lvr PDF r til tryk Udkomst! Produkt: tema: 20 arbjdsdag kskl. 4 lørdag Lø 1 Ti 4 O 5 To 6 Fr 7 Lø 8 Ti 11 O 12 To 13 Fr 14 Lø 15 Ti 18 O 19 To 20 Fr 21 Lø 22 Ti 25 O 26 To 27 Fr 28 Lø 29 Sø 30 Marts Ja Nj tovholder: trykstart tlf. r.: Ovrfals Udrfals ProduktiosforM: Ek. DB oplag: PR Osdag d 12. fbruar Torsdag d 13. fbruar Tab/trim 49 gram Hæfts/trimms 26x36 FORVENTET SIDETAL 44 HC Ods FS-oplag stk. til Ods Hådbold. Profilavis Simo Staal bemærkiger: Dr aflvrs færdig filr til trykkrit på Blagstdgårdsvj sst tirsdag d 11. fbruar kl Hll Bod sørgr for trasport af 100 stk. avisr til Ods Hådbold, Lumbyvj 11, 5000 Ods C. Færdig filr læggs på FTP-srvr: ftp.fys.dk USER:: fmsidr Password: fys Adrss brugs båd til formatr: Tabloid Sidr bævs: Sid 1: PR AA001 Sid 2: PR AA002 osv. Sidr skal sds sst tirsdag d 11. fbrua kl Kotaktoplysigr på HC Ods: Simo Staal Tlfo: Dt r aftalt at Simo Staal s grafikr, Idtam Michal Grv (idhavr), aftalr md vors Bjar om opsætig af sidr til tillæggt. Michal Grv r på mail: tlfo Ma arbjdsdag kskl. 5 lørdag kotaktperso VEd fejl: Bjar Dalholm Nils udarbejdet Af: Coy Stz Pdrs 4. fbruar 201 Vd uighd i bkræftls Hll Bod Naa Augustius Grafisk produktio & workflow

15 Problmstilligr Profilr På trods af, at dt dlig produkt skal trykks på avispapir og at FM oplysr, at IDsigprofil skal vær til avis, øskr d, at vi lvrr d trykklar PDFr md profil FOGRA39. Vi har ikk ku få t svar fra FM om hvorfor d har diss modstridd idstilligr, m vi forvtr, at dt r fordi d modtagr mag dokumtr fra drs kudr md forkrt profilr og drfor kusr farvr i drs g produktiosgag. Kovrtrig af Patofarvr Jg har rfart, at ogl af aocr idholdr Patofarvr. Drfor bør jg frmovr gå id i farvidstilligr i PDFksport og klikk all spot to procss til, sålds dr ikk forkommr Patofarvr i d dlig PDF. Hldigvis r dt ikk ogt dr har skabt problmr i d vidr produktio, formtligt pga. FM's g ftrbhadlig af PDF. Frmovr vil jg drfor også oprtt tjk og fix prflight i Acrobat. Md d vil jg hurtigt ku gmgå tilsdt aocr for ks. forkrt farvrum og billdopløsig. r Idtam Magoliavj Ods SV idtam.dk - k og 4 kotakt straks! Naa Augustius Grafisk produktio & workflow 15

16 PRÆSENTATIONS 16 Naa Augustius Typografi & ombrydig

OKTOBER 2008 Nr. 9. Slesvigske Musikkorps

OKTOBER 2008 Nr. 9. Slesvigske Musikkorps N Y H E D I N OKTOBER 2008 Nr. 9 N Y N Y N Y N Y N H E H E H E H E D D D D D D I I I I I N lsvigsk usikkorps Nyhdsmagasit lsvigsk usikkorps Udgivt af Rgimtsmusikks Vr i samarbjd md lsvigsk usikkorps og

Læs mere

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7 Århus Sklldrfrig Nyhdsbrv r. 2 dcmbr 21 Kær mdlm Ivativ ldls var tmat på årts Byghlm Kfrc. E kfrc dr i år slg all rkrdr fr atal dltagr. 22 ldr var mødt frm. Et tal dr visr, at dt var t gdt iitiativ Århus

Læs mere

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter Til smtlig husstd, kotorr og butikkr Vi rådgivr om icsso. Ærø Ugvis - Tirsdg d 14. jur 2014 - Nr. 3-50. årg. Vråvj Ærø 2 Ærøskøbig Tlfo 26252 1077 www.g-w.dk Afdlig: Vråvj Ærøskøbig Kirkstræd Tlfo 6253

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

Strategi 2030 September 2014

Strategi 2030 September 2014 Strati 2030 Sptmb 2014 Forord Stor ambitio for jba Dt st kostat foradri D ivsts m d 100 mia. kr. i jba d kommd 15 år. Et historisk højt ivau, m ødvdit for at opfyld målsæti om fordobli af d kollktiv trafik

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage 24. novmbr 1994 2. årgang nr. 20 BRYGGEBLADET Havnparkn undr forvandling I sidst ug bgyndt t nyt ka pitl i Haunparkns histori. Graumaskinrn undt tilba g ftr 10 års paus. Dngang for at lægg muldjord ounpå

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER tirsdag dn 18. novmbr 2014 104. årgang nr. 47 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Villa Flora hjalp julstmningn på vj! Julns

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding Dansk stus bdømmls af studijobs og virksomhrs mployr branding Forstå stus pfcr og positionér dig tidligt som n attraktiv frmtidig arbjdsgivr 2013 www.youngacamics.com 3 Forord Optimér mployr brandingn

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

Lukket helligdage samt fra 24. december 2014 til 4. januar 2015 begge dage inklusive. www.silkeborg.com. Silkeborg app en

Lukket helligdage samt fra 24. december 2014 til 4. januar 2015 begge dage inklusive. www.silkeborg.com. Silkeborg app en Magasit 2014 1 Hl TurismSilkborg Dt Gl. Rådhus Tort 2A Tlf.: +45 8682 1911 ifo@silkborg www.silkborg.com Åbigstidr Jauar, fbruar, marts, april, oktobr og ombr: Madag, tirsdag, osdag og frdag 10.00 15.00

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

DANSK BLINDESAMFUND OG GEBR. HEINEMANN BUREAU VERITAS HSE. low cost PROAKTIV FASTHOLDELSE AF KUNDER VIA OPFORDRING TIL DIALOG DM LYDBOG TEMA

DANSK BLINDESAMFUND OG GEBR. HEINEMANN BUREAU VERITAS HSE. low cost PROAKTIV FASTHOLDELSE AF KUNDER VIA OPFORDRING TIL DIALOG DM LYDBOG TEMA low cost Dirct marktig-løsigr m t bugt på højst 250.000 kr. kskl. moms (itr omkostigr i virksomh skal ikk rgs m). Dr r fokus på valu for moy og kotaktpris. TDC ERHVERV PROAKTIV FASTHOLDELSE AF KUNDER VIA

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS.

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS. Danmarks Optikrforning Marts 2012 Nr. 2 S bdr. Oplv mr også på arbjdspladsn md dn ny skærmglas kollktion fra ZEISS. D ny skærmglas finds i tr forskllig pris- og dsignnivaur og i all indks. Lig fra dn nkl-

Læs mere

Er du klar til den nye sæson?

Er du klar til den nye sæson? Værgo, 2 fribillttr til Dt Fy Dyru SIDE 19 Ivtrigr i huyrproutio rævr timig SIDE 6 SIDE 14 Er u lar til y æo? SIDE 10 3 go rå om i pio NR 6 JUNI 2015 Væt BRYLLUP? INDHOLD Rgrig givr - og tagr... 3 Rapovrvågig

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

:~.-.-..-... "~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :...

:~.-.-..-... ~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :... 1997B RYG G E B LA D ET 27. 5. årgang novmbr nr.20 Sådan stmt Bryggn Rsultatt af kommunalvalgt i Købnhavn i sidst ug r blvt btgnt som grumst. Mn man kunn også vælg at s dt som farvrigt: I skrivnd stund

Læs mere