PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN"

Transkript

1 Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannlssvjldr tilknyttt afsnittt Navn: Brit Rød Hvilsom, klinisk sygpljlærr Bskrivls af uddannlssstdt 1. Psykiatrisk Cntr/Syghusts/hospitalts navn, adrss, tlfonnummr og - postadrss. 2. Afsnitsbtgnls. 3. Afsnitstyp og spcialisring. 4. Bskriv d tilstand hos patintrn, dn uddannlsssøgnd kan lær sygplj i forhold til, og angiv, hvor mang patintr afsnittt r normrt til. Psykiatrin, Rgion Syddanmark Psykiatrisk afdling Svndborg Valdmarsgad 53, 5700 Svndborg Tlf Mail: Afsnit P1 Valdmarsgad Svndborg Tlf Afsnit P1 r t intgrrt psykiatrisk døgnafsnit md akut modtagfunktion. Afsnittt ydr plj og bhandling til patintr fra 18 år - primært md diagnosrn: akutt angst og blastningsraktionr samt prsonlighdsforstyrrlsr. Dr kan vær patintr md forstyrrlsr forårsagt af alkohol og psykoaktiv stoffr. Dn uddannlsssøgnd kan gnrlt lær sygplj i forhold til forskllig dimnsionr af hlhdsplj, hrundr aspktr af miljøtrapi, kognitiv og biologisk tilgang og lmntr af rlationsbhandling. Dn uddannlsssøgnd kan særligt arbjd md sygpljfaglig problmstillingr vdrørnd patintrs oplvls af ndsat nrgi, ndtrykthd, slvmordstankr, slvskadnd adfærd, misbrugsadfærd, virklighdsopfattls, slvkontrol, manglnd Sid 1

2 slvindsigt, koncntrationsbsvær, sårbarhd ovrfor strss, kontaktvansklighdr samt manglnd ntværk. Afsnittt r normrt til 14 patintr 5.Hvilk særlig indsatsområdr i forhold til patintr og pårørnd (projktr fokusområdr) har man i afsnittt? Som særlig indsatsområdr arbjds dr i afsnittt md validring og åbn dialog. Som forbyggls af livsstilssygdomm arbjds dr md fysisk aktivittr. Dr arbjds også md implmntring af Dn Dansk Kvalittsmodl, md særlig fokus på rnæring og kontaktprsonn. Faglig rfrnc 6. Hvordan afspjlr institutionns værdigrundlag sig i sygpljn? (Institutionns værdigrundlag vdlæggs) 7. Har sygpljn udgangspunkt i n bstmt tori/rfrncramm/mtod? 8. Hvordan afspjlr dtt sig i sygpljns organisring? Afsnit P1 arbjdr ud fra Rgion Syddanmarks ovrordnd værdir, s og i d fælls værdir, dr r bskrvt for psykiatrin i Rgion Syddanmark. Afsnit P1 har md afsæt i d rgional værdir formulrt t værdigrundlag, hvor værdirn r rspkt, ansvar og faglighd. Værdigrundlagt vdlæggs hr. Værdigrundlagt afspjlr sig i sygpljn vd bl.a. omtaln af patintr og pårørnd og i validring af patintns oplvlsr. Ansvart ss bl.a. vd dn nklt mdarbjds ngagmnt i funktionn som kontaktprson. Faglighdn vægts højt, idt afsnittts prsonal dltagr i tmadag, kursr og uddannlsr for at ajourfør dn faglig vidn. Sygpljn i afsnit P1 r tortisk brdt forankrt og rfrrr sålds til psykodynamisk tænkning, rlationsbhandling, miljøtrapi, kognitiv mtodr, jg-støttnd og - styrknd sygplj samt skærmning. I afsnittt arbjds dr md kontaktprsonsystm. Sygpljn planlæggs, dokumntrs og justrs i mdicar/cosmic. Uddannlss- og læringsmulighdr 9. Hvilk særlig sygpljfaglig komptncr r dr blandt pljprsonalt i afsnittt? Afdlingssygpljrskn i afsnittt har diplomuddannls i ldls 4 sygpljrskr r uddannt klinisk vjldr md 1/6 diplomuddannls i pædagogik Sid 2

3 Uddannlss- og læringsmulighdr 10. Hvilk intrn og kstrn samarbjdspartnr har btydning for uddannlss- og læringsmulighdrn? 11. Hvilk undrvisnings-, vjldnings- og suprvisionstilbud finds i afsnittt, og hvm kan bnytt dm? 1 r uddannt i rlationsbhandling, 2 r uddannt i kognitiv trapi,??? På afsnit P1 står lægrs, socialrådgivrrs, rgo- og fysiotraputr samt skrtærrs komptncr og rfaringr til rådighd for uddannlsssøgnd. Uddannlsssøgnd kan også rtt hnvndls til andr sngafsnit i afdlingn og tams i Lokalpsykiatrin, f.ks. affktivt tam og DAT tam, Dr r intrn undrvisningstilbud i afsnittt og all kan bnytt sig af d tilbud, dr udsnds i afdlingns kursuskatalog. 12. Studimiljø og læringsmulighdr i øvrigt. 13. Hvilk aktull projktr r dr i afsnittt/afdlingn? Dr r i afsnittt indrttt t studirum, som kan bnytts af studrnd og uddannlsssøgnd. Dr r it-adgang og t bibliotk md rlvant faglittratur. Dr r mang mulighdr for sparring hos udviklings- og kvalittskoordinator og klinisk sygpljlærr. Dr arbjds md opstart af intgrrt afsnit, implmntring af -journal og Cosmic samt øg samarbjdt md Lokalpsykiatrin. Dn Dansk Kvalittsmodl (DDKM) r vd at bliv implmntrt. Udfyldt af : Brit Rød Hvilsom Stillingsbtgnls: Klinisk sygpljlærr Dato: 8. april 2011 Undrskrift: Godkndls af rpræsntant fra uddannlssråd llr dn, dr r bmyndigt hrtil: Navn: Dato: Godkndt af spcialuddannlssrådt dn Sid 3

4 Bilag 1: Værdigrundlagt Værdir, vi grn vil stå og husks for Ansvar Rspkt Faglighd Undr din indlæggls llr bhandling ønskr vi d mnnskr, du mødr i afdlingn at mød dig, din pårørnd og øvrig ntværk ligværdigt og samarbjd md dig/jr skab rammr, som gør, at du får mulighd for at komm dig og får ovrskud, kræftr og ikk mindst lyst til at lv dit liv md og på trods af vntul sygdom llr svær livssituationr vær til std på n sådan måd, at du følr dig tryg og forståt hl vjn, også hvis dr r bhov for indgrb i din frihd i n priod llr tvang, når du har dt sværst. Sammn md dig aftalr vi, hvm af din pårørnd og øvrig ntværk, du ønskr inddragt i procssn md at drøft mål og lægg n bhandlingsplan. Plann skal grn pg frm mod, at du kan hold fast i llr vnd tilbag til n hvrdag, dr givr dit liv indhold og mning. Også n hvrdag hvor vi i fællsskab prøvr at forbygg problmr, dr på sigt vil kunn påvirk din sundhd ngativt. Vi vil mgt grn, at du får nyttig rdskabr til at tackl din sygdom og dns følgr. Og at du sr os som mdspillr i dnn procs. Mnnsklighd, samspil og livskraft Vi tænkr, at dt at bliv st, hørt og inddragt r omdrjningspunkt for all mødr og samspil, dr kan bring os vidr du i din procs md at komm dig os i vors procs md at udvikl os som fagprsonr. Vd at mød dig åbnt, fordomsfrit og md forståls og ydmyghd, håbr vi, vi kan vær md til at frmm mnnsklig kræftr og t miljø prægt af nærvær, håb, tro og glæd. Faktorr, som i sig slv motivrr bhandlingsarbjdt mn også frmadrttt gør dt lttr at klar kravn i hvrdagn aln såvl som sammn md andr. Gnnm samspillt og dialogn md andr sr vi måsk flr nuancr, facttr og mulighdr i vors liv får gt liv og idntitt sat i prspktiv. Ikk mindst når vi også tør vis gn tvivl og usikkrhd som patint, pårørnd llr prsonal. Sid 4

5 Vi tilstræbr, at du, din pårørnd og øvrig ntværk oplvr, at vi R s p k t mødr dig/jr åbnt, vnligt og anrkndnd - md tid til at lytt til din/jrs histori prioritrr ligværdighd, tillid og tryghd rspktrr dig/jr og din/jrs ønskr og valg lyttr til, hvad du/i sigr og løbnd udviklr os som prsonal A n s v a r sættr handlingr bag ord og gør dt, vi sigr, vi vil har tillid til din/jrs vn til at få og tag ansvar undr forløbt vægtr så få skift som muligt (bhandlr, prsonal, rammr) udvisr nænsomhd og mdmnnsklig omsorg og kun myndighd, når dt r påkrævt F a g l i g h d r fagligt komptnt i vors måd at skab kontakt, vurdr bhov samt planlægg, udfør og valur bhandling ydr dig/jr dn hjælp, I har brug for - llr som minimum kortlæggr hvilkn hjælp, dr skal til at vi visr llr skabr vjn frm sammn md dig/jr vægtr din mulighd for at dltag i mningsfuld og rkrativ aktivittr har blik for rssourcr og mulighdr har strukturr, vanr og rutinr, mn at d r bøjlig og til at ændr. Prsonalt Almnpsykiatrisk Afdling Svndborg Rfrncr Brathland, O. t al. (2004). Miljøtrapi n modll for tnkning, holdning og handling i n psykiatrisk institusjon. Stiftlsn Psykiatrisk Opplysning, Stavangr. Fokus (2007). Kvalittsstratgir i dn offntlig sktor rids af n værdibasrt stratgi. Fokus-Nyt. Psykiatrin, Rgion Syddanmark (2007). Frmtidns psykiatri. Brugr/patint- og pårørndpolitik i psykiatrin i Rgion Syddanmark. Psykiatrin, Rgion Syddanmark (2007). Værdigrundlag. Rgion Syddanmark, Vjl. Psykiatrilovn (2006). Indnrigs- og Sundhdsministrit ( ). Rhabilitringsforum Danmark (2007). Hvidbog om rhabilitringsbgrbt. MarslisborgCntrt, Århus. Sikkula, J. & Arnkil, T. E. (2008). Social ntværk i dialog. Akadmisk Forlag, Købnhavn. Wilkn, J. P. & Hollandr, D. D. (2008). Rhabilitring og rcovry. En intgrrt tilgang. Akadmisk Forlag, Købnhavn. Værdigrundlagt r drøftt md patintr og sygdoms-/patintforningr i afdlingns optagområd og godkndt i afdlingns lokal mdarbjdrudvalg april/maj Sid 5

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7 Århus Sklldrfrig Nyhdsbrv r. 2 dcmbr 21 Kær mdlm Ivativ ldls var tmat på årts Byghlm Kfrc. E kfrc dr i år slg all rkrdr fr atal dltagr. 22 ldr var mødt frm. Et tal dr visr, at dt var t gdt iitiativ Århus

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Et vigtigt valg! Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start. FONDEN TAGKÆRGAARD Et behandlingstilbud til unge i misbrug

Et vigtigt valg! Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start. FONDEN TAGKÆRGAARD Et behandlingstilbud til unge i misbrug Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start Et vigtigt valg! I dagligdagen kan det være svært. Sådan er det! Der venter en hård kamp men det hjælper! Jeg vil klart sige; GØR DET! Lige når man

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Bliv frivillig hos Selvhjælp Sydvest

Bliv frivillig hos Selvhjælp Sydvest Bliv frivillig hos Selvhjælp Sydvest Bliv frivillig i Selvhjælp Sydvest og gør en forskel! Kunne du tænke dig at arbejde med mennesker, der står i en vanskelig livssituation? I Selvhjælp Sydvest arbejder

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

SIGER DU NEJ TIL STOFFER?

SIGER DU NEJ TIL STOFFER? SIGER DU NEJ TIL STOFFER? AKTIVT Du har altid et valg. DrugRebels støtter dig i at træffe det valg, der bringer dig tættere på dine inderste drømme. Caroline Klein, Founder of DrugRebels DrugRebels udfordrer:

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

DEN RELATIONSORIENTEREDE LÆRER

DEN RELATIONSORIENTEREDE LÆRER DEN RELATIONSORIENTEREDE LÆRER EN KOMMENTAR TIL DOKUMENTARFILMSERIEN MIN BEDSTE LÆRER Foto: Stig Stasig Af Per Schultz Jørgensen Professor emer., dr. phil. Når talen er om den bedste lærer, man har haft,

Læs mere

Workshop Forældreskab

Workshop Forældreskab Workshop Forældreskab Dialogen mellem daginstitution og forældre skal være proaktiv. Fleksibilitet i forhold til det enkelte barn. Deltagelse fra forældrenes side. Hvilken rolle spiller vores egne børn

Læs mere

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL)

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Formål med Støttegruppen Støttegruppen er et tilbud for ludomaner/spilleafhængige om at mødes med ligestillede. Formålet med Støttegruppen

Læs mere