OKTOBER 2008 Nr. 9. Slesvigske Musikkorps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OKTOBER 2008 Nr. 9. Slesvigske Musikkorps"

Transkript

1 N Y H E D I N OKTOBER 2008 Nr. 9 N Y N Y N Y N Y N H E H E H E H E D D D D D D I I I I I N lsvigsk usikkorps

2 Nyhdsmagasit lsvigsk usikkorps Udgivt af Rgimtsmusikks Vr i samarbjd md lsvigsk usikkorps og tøttforig for lsvigsk usikkorps Blad r. 9 Udgivt: Oktobr 2008 OPL ksmplarr LYOUT K Ctrt p, Vjl TRYK P-Tryk REDKTION Jacob vds, jouralist Hrik Røow, UK Bt ravrs, UK Ré Bjrrgaard Nils, UK Vag Jss, tøttforig agasit lsvigsk usikkorps udkommr to gag årligt. Bladt udsds gratis til mdlmmr af tøttforig for lsvigsk usikkorps. Bladt ka dvidr købs vd hvdls til støttforig (stk. pris kr. 40,- kskl. forsdls). Dt r formålt md bladt at udbrd kdskabt til lsvigsk usikkorps og musikkorpsts kocrtaktivittr. givls r tilladt md kildagivls. Næst ummr af bladt udkommr marts Rgimtsmusikks Vr Kasr Louisvj Hadrslv Tlf.: tøttforig for lsvigsk usikkorps Kasr Louisvj Hadrslv Tlf.: FORORD KÆRE EDLEER Forsvarts musikalsk ambassadørr r travlt gagrd hl årt Eftrspørgsl til offtlig kocrtr r stor, og lsvigsk usikkorps glædr mag md drs farvrig optræd og flott musik. id sidst har tøttforig haft d glæd at bakk dm op md vors tilstdværls vd Rosborg Tattoo, hvor vi var i Købhav md dobbltdækkrbus og ca. 70 musikglad gæstr. Dt var forrygd oplvls at s og hør d mag stor, såvl som midr bads og orkstr. lsvigsk usikkorps lvrd samm md Priss usikkorps t potpourri af dask sag. amm md d mag adr tilskur, koghust iklusiv, ku vi yd vors drg og trækk lidt på smilbådt ovr drs mod til at skill sig så mgt og positivt ud fra d mag adr orkstr. Flot gåt! Nu glædr vi os til idvils af dt y musikhus. Dt har vært djligt at følg md i opførls at d flott bygig. Ig tvivl om, at d vil vær attraktio for bys musikliv og for borgr i dt hl tagt. E flot arkitktur kombirt md god akustisk forhold og lækkrt itriør vil sætt prikk på mag års øsk fra usikkorpst om at få t yt std at vær. om vi tidligr har tilkdgivt, øskr vi fra tøttforig at giv dt y hus båd moralsk opbakig, m også økoomisk hådsrækig, Drfor satsr vi på, at vi til maj 2009 at ka bidrag md ca kr. til projktt. Vi vd godt at bløbt r dråb i havt md t sådat projkt, m dt r vigtigt for os at ku sig, at godt prsor støttr op bag vors pragtfuld usikkorps. Dt ka båd usikkorpst og Forsvart vær stolt af. Dr r stadig bhov for sposoratr, så skull dr vær mdlmmr, dr har lyst til at bidrag md størr llr midr sposoratr, r vi mgt glad for at hør fra dm. Kotakt os på vors tlfo , og vi vil sørg for at brig jrs bidrag vidr. Når musikhust r åbt for vor musikr, går vi id i y sæso for Nytårsshows. Dr kommr y musikumr og solist til, m dt vil stadig vær vor vlspilld og humørfyldt musikr dr står bag dt hl. Kom og vær md til diss shows, som afholds rudt omkrig i ladt, fra Hadrslv til Købhav. d dtt ummr kommr også idkaldls til vors gralforsamlig. Eftr d sædvalig kocrt før gralforsamlig vil vi i t tilstødd lokal oritr mr omkrig forig drift, og vi håbr på, at mag vil vær til std og bakk forigs arbjd op. Jg vil slutt md at øsk lsvigsk usikkorps t stort tillykk md Dt y usikhus og samtidig øsk all t godt Nytår. VN JEEN Formad for tøttforig KÆRE LÆERE Dt r æst ikk til at tro, og ma må æst kib sig i arm, m drøm blivr sart til virklighd. I start af ovmbr trækkr lsvigsk usikkorps tltpæl op og flyttr til sit y hjmstd, lsvigsk usikhus. odt ok r dt ku t stkast fra vort uværd øvstd, gymastiksal på Hadrslv Kasr, m at musikkorpst u får optimal øvfacilittr i smukk, smukk rammr r ærmst uvirkligt. Dt har dvidr vært sad forøjls at følg md i tilblivls af hust, og år ma diskrt har listt sig idfor, har ma mødt glad og flittig hådværkr, hvilkt jo må vær t tg på, at dt r t godt std at vær. Jg håbr virklig, at all implicrd partr vd, hvilkt uikt hus, d hvr især har vært md til at opfør. Vi går all spædt og vtr på at tag hust i brug og udforsk all d mulighdr, dt har at byd på. Jg ka forsikr at vi passr godt på lsvigsk usikhus og håbr, at dt vil hus lsvigsk usikkorps u og i al frmtid. D først opgav, vi skal øv op til i d y omgivlsr, r kocrt, vi altid sr mgt frm til, mlig Tlgrafrgimtts Fødslsdagskocrt. D løbr af stabl 5.ovmbr på Frdricia Tatr, og i lighd md sidst år gtagr vi kocrt, d gag i ødrjylladshall i abraa. idstævt kocrt fidr std 9.ovmbr, og dt r mig stor glæd vd bgg kocrtr at ku præstr sagrid Juli Brthls som hovdsolist. lt i alt blivr dt t ormt spædd ftrår, dr båd bydr på y musikalsk tiltag samt traditiosrig midhøjtidlighdr, og jg håbr at s jr all, om ikk før, så til af vor forrygd ytårskocrtr i jauar måd. od læslyst! RENÉ BJERRERD NIELEN Dirigt vd lsvigsk usikkorps INDHOLD ll artiklr i Nyhdsmagasit r skrvt af jouralist Jacob vds 2 KÆRE EDLEER Forord vd Vag Jss, Formad for tøttforig 3 KÆRE LÆERE Forord vd Ré Bjrrgaard Nils, dirigt for lsvigsk usikkorps 4 FIRE DE ED BRBR HENDRICK amtal md vrdsstjr ftr forårts stor kocrtbgivhd. 7 EVENTYRET BEYNDTE I INEFYLDT FRVND Kud drs fortællr om si tid i lsvigsk usikkorps i 40-r og 50-r. 10 KORT NYT Om d kommd tids kocrtr, bgivhdr m.m. 12 UIKKORPET IER FRVEL TIL 28 ÅR ERFRIN O ODD TIL TIDLIERE UDENDT lla Hoffbck takkr af og Hry ads Js ovrtagr. 13 UIKEREN O PIEN ED DET RØDE HÅR Portræt af musikr Jack Lawrc. 14 LEVIKE UIKKORP O OREN CEREONI. tabstambour Js Chr. Litz og kotaktofficr tig Lars fortællr om modtagls af fald soldatr og musikkorpsts btydig. 16 ENDELI KER DET. lsvigsk usikhus klar til rcptio d 21. ovmbr. 18 NYTÅRHOW 2009 d øs Fgr og ordo Kdy. 2 3

3 Fir dag md Barbara Hdricks lsvigsk usikkorps fik uforglmmlig oplvls, da absolut vrdsstjr bsøgt korpst og Hadrslv. lvfølglig vidst jg, at arragmtr vill vær i ord, for dm, dr lavr arragmtr, r vat til dt arbjd. jg var ysgrrig ftr, hvorda d brugt d klt istrumtr, dr skull vær i stdt for strygr. drs arbjd ramt mgt præcist. Jg var mgt tilfrds. Nøgl til at lav t sådat arragmt r at kd mulighdr i hvrt klt istrumt, og at orkstrt har vr til at udytt mulighdr. Dt skt hr. Og dt r svært at spill i t hororkstr, fordi du ikk ka gmm dig. Dt r rt ksport: hvis t istrumt ikk lydr rigtigt, ka du hør dt md dt samm. Jg tror ikk, at dr var og til kocrt, dr ovrhovdt savd strygr. Hvorda var kmi på sc mllm dig og musikr? D var fi. Vi har haft prøvr, hvor d lyttd til mig syg, og jg lyttd til dm spill. Når ma gør dt, opstår dr kmi. Og d r altid positiv. For først gag spilld du jazzmusik ud agus Lidgr Quartt, hvorda var dt? Dt var jo ku tr stykkr, m dt var godt. musikr var måsk lill smul sky. D var mgt trofast mod arragmtt og vill ikk smid mig af. jg ku mærk, at slv ftr d to prøvr vi har haft, r d blvt mgt mr impulsiv. D vill ikk forstyrr mig, m dt r vidudrligt at hav frihd til at gå ud og så komm tilbag til mlodi ig. ols strålr skærr isistrd gm skydækkt og rammr Hadrslv Dam. Himl får ærmst biblsk frmtoig - tavs og guddommlig r d storslåd applaus fra ov. På sti kasr rallt, som dt pljr. I gågadr blivr dr hadlt som på all adr torsdag i april. Og i vadkat sjlr d hormoforstyrrd ædr rudt, som d altid gør, år forårt kiggr forbi. lligvl r dr adrlds glas ovr domkirkby i dag. For drid t std på Hotl Nord siddr t msk ud ovr dt sædvalig. Dt vd lsvigsk usikkorps. Dt vd d 700 musiklskr, dr tilbragt aft forid i Kulturhus Harmoi. ll så hd, all lyttd til hd, og all lod d hd giv dm t lill øjblik af vighd. For år Barbara Hdricks sygr, står tid still. FORRYENDE KONCERT Til kocrt aft før, osdag d 2. april, lagd lsvigsk usikkorps ud md præludit fra orgs Bizts Carm. Et stykk, dr på samm måd som lærk, dr varslr forår, gav varsl om ståd kocrt. Dt var blæsistrumtr, dr md båd hårdhd og stimtalitt kæld for tor. Dt var musikr, dr formmd, at ogt særligt var vd at sk. Kort ftr kom Barbara Hdricks på sc og lod si fyldig stmm bjrgtag publikum. E lill kvid, m md orm kraft. E kvid, dr stråld af koctratio m også kvid, dr lod musikk hvirvl gm si krop udr kocrt, og som tog t par still dastri til musikk. E kvid som sag Carm, m som også srvrd t par jazzumr for dt sult publikum. alt dt var i går. I dag siddr hu drid på Hotl Nord, sakkr md si agt og tækr frm mod æst optræd: lørdag aft i Domkirk, hvor Radrs Kammrorkstr får forøjls af at akkompagr vrdsstjr. Og om lidt gældr dt sak om kocrt i Harmoi og mødt md lsvigsk usikkorps. - Vi kom til at sakk om økologi, fortællr musikdirigt, Ré Bjrrgaard Nils, dr samm dag har spist frokost md Barbara Hdricks, og fortællr, at har hu først ogt på hjrtt, r gagmtt svært at tøjl. Kort ftr sigr ha farvl. DEN UIKLKE OPDELEREJENDE Hu vtr i hotllts rstaurat. Hilsr høfligt, m også på måd, dr afslørr, at hu r vat til at brug halv tim af si tid på at bsvar spørgsmål. Hu ku sikkrt godt brug tid bdr, m hu vd også, at dt md itrviws r ogt, dr følgr md. ma mærkr ig irritatio, og hds blik bag brillr r vligt og tillidsvækkd. Først fortællr hu om kocrt. t d gik fatastisk, og at hu ød d ikk midst fordi samspillt mllm hd og hororkstrts kvilibristisk vr fugrd bdr, d og havd turdt håb på. Dt var adrlds kocrt for båd dig og lsvigsk usikkorps, m hvorda oplvd du kocrt? Jg har tidligr optrådt md t militærorkstr. Dog var dt først gag, jg optrådt md t rt hororkstr, m dt gik rigtig godt. Fugrd d musikalsk arragmtr? Dr ku hav vært problmr md balac i lyd, fordi dt r ogl stor istrumtr. d musikalsk arragmtr fugrd virkligt godt. Foto: Lo Lidholm, Tlgrafrgimtt 4 5

4 Fodboldspillr får mr gjst, år d spillr på t stort, fyldt stadio. Hvad btydr ramm for di kocrtr? Dt spillr gtlig ikk og roll, hvor jg sygr. Jg har sugt for mag mskr, m dt skr ikk så tit. Kocrtsal r oft ikk så stor. Hvad sys du om Kulturhus Harmoi? Dr var rigtig god akustik og t fatastisk publikum. D var mgt til std lig fra start til slut. Jg ku føl, at d var md os. D vill virkligt hør kocrt, og d ød d. DEN ODE VILJE Ré Bjrrgaard Nils har rt. Barbara Hdricks har ikk svært vd at fid ord, og hu har ikk svært vd at fid mag af dm på kort tid. Dt gældr ikk midst, år hu talr om musik. For musikk har fast bopæl i Barbara Hdricks hjrt. Dt samm har øskt om vrd md størr rtfærdighd. Bladt adt drfor r hu goodwill ambassadør i FN. Dt r ikk midst uhyrlighdr i Darfur, dr læggr hd på sid. E sag, som hu gr talr om. r til politikr, m allrhlst til ug. Dt r mgt mr itrssat at sakk md ug d md politikr. For d ug har frmtid i drs hædr, sigr hu og tilføjr, at politikr r for styrt af mdir og populism. Faktisk vill hu ikk hav spor imod at bsøg t gymasium udr bsøgt i Hadrslv, m dsværr tilladr tid hd dt ikk. For år Barbara Hdricks ikk står på sc, r dr prøvr, dr skal holds og itrviw, dr skal givs. agt liggr hos folkt, m vi glmmr ogl gag, at i t dmokrati, r dt politikkr, dr skal tj folkt og ikk folkt, dr skal tj politikr, fortsættr hu. Hu talr md pricipfasthd, dr gør komplks sagr simpl. Og ms hu fortællr, blivr politik til t spil ud d stor umiddlbar tilkytig til virklighd, ufrd og all d trist skæbr. ET RØRENDE FRVEL To dag sr oplvd også d kap 500 publikummr i Hadrslv Domkirk til Barbara Hdricks ad kocrt præcis, hvorfor gæst på Hotl Nord r t msk ud ovr dt sædvalig. Eftr kocrt, hvor strygr i Radrs Kammrorkstr og solist Hrik Røow fra lsvigsk usikkorps vækkd figurr på prædikstol til liv md guddommlig musik. Eftr kocrt, hvor glæd spird frm hos båd musikr, publikum og Barbara Hdricks. Og ftr kocrt, hvor skøhd i Barbara Hdricks stmm havd sdt adskillig kuldgysigr gm publikum. Dr sagd hu md sikkr, m også brørt stmm: D 4. april 1968 i stat Tss blv arti Luthr Kig myrdt. For at ær has mid og for håbt om vrd md mr frd, vil jg gr syg sidst sag. For få øjblikk sid havd bgjstrd bifald rugt mllm Hadrslv Domkirks hudrd års gaml mur. Nu havd hvr lyd forladt kirkrummt. Dt var dr, Barbara Hdricks sidst gag lod si stmm rør publikums sjæl og sag: W shall ovrcom. Evtyrt bgydt i mifyldt farvad Ig tid til rvøsitt Kud drs var md, da fudamtt til lsvigsk usikkorps ao 2008 blv lagt. Has karrir som militærmusikr startd imidlrtid md skuffls. Lyskgl glidr lydløst ovr Kattgats brusd bølgr, og som ugl på jagt gmsøgr d havt. 15-årig Kud drs traskr rudt på dækkt. Dt r blot t halvt år sid, at daskr brædt mørklægigsgardir i gadr og ig sag frihds hym. I vadt lurr mir stadig trods krigs afslutig. ir kdr ikk forskl på civil fartøjr og krigsskib, drfor holdr søfolk skarpt øj. Kud blivr i ærhd af rdigsbåd, ms færg Has Brog lagsomt ærmr sig Købhav. Jg ka ikk svømm, og da jg var lill, var jg vd at druk, drfor r jg vadskræk, forklarr Kud. Ha kdr mirs v til at ødlægg, og ha vd, hvor hurtigt t skib ka gå fra at flyd til at ligg på havts bud. Ha har slv st dt. Dt var dag før bfrils. Has famili bod i lill toværlss på fjrd sal i t af Århus arbjdrkvartr. Udsigt var villa værdig. Fra vidut ku Kud sku ud ovr Århus bugt. Dt var hr øjblikkt brædt sig fast. E tysk dstroyr blv agrbt af glsk jagr. åsk var dt ammuitiosrummt, dr blv ramt, m sikkrt var dt, at bomb var fuldtræffr. d ét sprægts skibt i to stykkr og sak hurtigt til buds. Fra ljlighd, dr havd udsigt ovr bugt, havd Kud fulgt d ærmst fiktiosagtig skvs. Billdt af d sykd dstroyr liggr stadig i has hukommlss ovrflad. Drfor vil ha vær tæt på færgs rdigsbåd, hvis u. Has far r bagrsvd og tjr omkrig dt, dr skal til m ikk mr, drfor har Kud ig kahyt. Billtt fra Århus til Købhav Dr var gag, hvor drg i shorts og kæhøjstrømpr fulgt md, år lsvigsk usikkorps marchrd gm by. Kud drs ka i øvrigt skimts ydrst til vstr md trompt for mud. Bu Lud Nils kom til lsvigsk usikkorps i d ham som vd dirigtstokk fulgt y tidr. Dr blv bladt adt slækkt på discipli, og dt btød, at musikr slap for at øv ståd. Kud drs var 16 år, da ha blv asat af Forsvart, og dt r blvt til t utal af kocrtr i uiform. Kud drs har spillt i Royal lbrt Hall i Lodo, og ha spillt på grust fora divrs kasrr. 6 7

5 r i forvj udfordrig for has forældrs pgpug, og dr r absolut ikk råd til mr. Drfor vadr Kud rudt på dækkt. ulig mir llr j. jltur r ødvdighd, hvis ha skal hav jobbt som tromptist i Radiosymfoiorkstrt. Itrssrd ka komm til prøv, vis drs vr og håb på t arbjd. Kud gør all tr tig, kommr tæt på jobbt, m trdjplads rækkr ikk til asættls. Ha må drfor sjl gm dt sprægfarlig farvad tilbag til Århus ud arbjd. Årt ftr går drømm i opfyldls. Forsvart har brug for Kuds vr på trompt. lsvigsk usikkorps, dr sid gforig har holdt til i ødrborg, maglr tromptist. Når gs ug mæd og kvidr ladr kirk vlsig drs kærlighd, spillr lsvigsk usikkorps op til fst. Dt gældr på ls, og dt gældr på fastladt. usikkr får pg til trasport, m dm sparr Kud, og hoppr i stdt på cykl. Også slvom brylluppt skal stå i Toftlud. - Dt gik fit drovr, m dt var u lidt hårdt klokk halv fir om morg ftr bryllupsfst, huskr ha. t vær øjsom r ogt Kud har lært hjmmfra. For d spard kror købr ha udrvisig hos kdt musiklærr i hovdstad. Ha sættr sig på cykl, trædr til og for hvr gag hjult rotrr, kommr ha ærmr Købhav. Hr vtr musiklær, m da ha hørr om Kuds lag cykltur, fidr ha så stor fasciatio dri, at Kud slippr for at btal for udrvisig. I syv år spillr Kud marchmusik og mutr sag til gs fstr fra bas i ødrborg, m i 1953 rykkr korpst mod ord. Hadrslv Kasr blivr lsvigsk usikkorps og Kuds y hjm. D ygst i musikkorpst r altid på plads i øvlokalt som d først. Kud siddr vd si pult. Når musikk spillr, r dt badlyst at sidd, m ims ha gmgår dags odr, r dt tilladt. Dør går op, og t ældr mdlm gør si tr. d dt a må ku ovrsku 6000 års histori for at forstå øjblikkt Joha Wolfgag vo oth jæl i lsvigsk usikkorps r musikr. I årvis har mæd og kvidr på hvr drs måd gjort musikkorpst til, hvad dt r i dag. D u 77 årig Kud drs spilld trompt i orkstrt i 15 år. Ha var md, da lsvigsk usikkorps rykkd fra ødrborg til Hadrslv, Ha var md, da bfrils først gag blv midt vd Lysfst. Og så var ha md, da musikldr og musikr blv dus. Histori om Kud drs r histori om dybfølt passio for militærmusik, og så r dt histori om lsvigsk usikkorps forvadlig. samm skubbr Kud stol ud, rjsr sig og hilsr ham vlkomm. Dt r ikk kollgial vlkomst. Dt r vlkomst fyldt md formalittr. Dt r vlkomst, dr symbolisrr d ugs rspkt for d ældr. Has William Kofod ldr lsvigsk usikkorps og ha r mad, dr holdr på formr. Hirarkit har ikk ku bo i d soldatr, dr har gværr i håd, m også hos d i Forsvart, dr r bvæbt md tromptr. Has William Kofod forladr lsvigsk usikkorps, da orkstrt får hjmstd i Hadrslv i 1953, og ha tagr årtirs discipli md sig. Has ftrfølgr r mlig af ad støbig. Dt r ikk ku i dt omkrigliggd samfud, foradrigs vid blæsr. Også i lsvigsk usikkorps mærkr musikr d y tidr. Ha hddr Bu Lud Nils. Før var dt altid vals og traditioll marchr, publikum ku yd, år lsvigsk usikkorps spilld op. Bu Lud Nils vil dt adrlds. Kuds trompt får lov at gå på vtyr i brassbadmusikk, dr stammr fra Eglad, og som glidr id i musikkorpsts rprtoir. D ug mistr ikk rspkt for d ældr musikr, m udr Bu Lud Nils bhøvr d ikk vis d, hvr gag t ældr mdlm af korpst trædr id af dør. Og u siddr musikr og øvr, md brylcrmmættt hår, dr r frisrt til sid, og md ærmr, dr r foldt op, blæsr d i istrumtr og ladr foradrigs mlodi ramm Hadrslv Kasr. Flamms das om væg r ikk løsslupp, m højtidlig. I hvrt af kasrs vidur r t lys. Dt r to år sid, at musikkorpst idtog d rød bygigr i domkirkby, dr lig som rst af Damark blv bfrit ti år tidligr. od forårshiml sdr musikr i musikkorpst d fstlig marchr, ms støvlr taktfast rammr gad. Vd kasr lavr musikr d stor tappstrg, hlt særlig musikalsk crmoi, dr blivr fast dl af d u y traditio, Lysfst. Plads fora kasr r fyldt. D fm mørk år flydr på ovrflad i alls hukommls og r trods d forgag år ikk sukt til buds, drfor r Hadrslvs borgr på gad for at mids. Nogl af borgr står al. D mids i tavshd. d flst sygr md på sag. - ødrjydr r mr atioalbvidst d ma r adr stdr i Damark. For sødrjydr r dt ikk slvfølg, at ma r dask, forklarr Kud. Nogl bgivhdr robrr hukommls md dt samm. E bgivhd af d slags r Lysfst. Idtrykk, føllsr, histori, sag, musikk, opbakig. Dt hl strømmr id og fyldr, dr hvor midr har bo. - Vi var vat til at s tyskr marchr gm gadr. Nu gjord vi dt slv. Dt risld d ad mi ryg, jg var stolt ovr at vær md til at start y traditio. Jg var mgt påvirkt af oplvls, sigr Kud. I 1960 kaldr y udfordrigr på Kud, ha blivr dl af D koglig Livgard, m tid i dt sødrjysk har sat si spor hos d ikarrd militærmusikr. Ha blv født århusiar, m bor u ikk lagt fra Kliplv. Ha r ikk lægr dl af Forsvart, m ha r stadig dl af fortællig om lsvigsk usikkorps. Ha r histori om d ygst tærmusikr sid kompoist Carl Nils. Ha r histori om militærmusikr, dr oplvd, hvorda Lysfst og d musikalsk ksprimtr blv dl af lsvigsk usikkorps idtitt. mili- 8 9

6 usikkorpst gæstr NTO-bas Dt r ikk ku i fghaista, dask soldatr gør idsats. På NTO-basr rudt omkrig i Europa arbjdr også adskillig daskr. E dl af dm får sart bsøg. lsvigsk usikkorps gæstd tidligr på årt d dask hdr i NTOs hovdkvartrr i Hidlbrg og ilkirsch. I start af dcmbr går tur til ttti i Pol. Hr vil lsvigsk usikkorps bladt adt dltag i julgudstjst. Dr blivr imidlrtid også plads til fstivitas. D dask hdr r værtr vd kæmp julfst, hvor all asatt uast atioalitt r vlkom. usikkorpst sørgr vd d aldig for rytmr, dr garatrt vil få dt til at klø i dassko. mbassadørr spillr for mbassadørr 23/10 dar Tøjhust i Frdricia ramm om stmigsfyldt aft, hvor Tlgrafrgimtt r vært for sammkomst for forsvarssvars attachér og ambassadørr. lsvigsk usikkorps bidragr musikalsk md flott fafarr fra balko, afdæmpt tafflmusik for til sidst at rud arragmtt af md lill fstlig kocrt i d smukk sal. Eftrårskocrt på Harmoi Torsdag d. 20. ovmbr spillr lsvigsk usikkorps kocrt på Kulturhus Harmoi i Hadrslv. Kocrt vil bliv dirigrt af Fras Rasmuss, af Damarks førd dirigtr, dr tidligr md stor succs har ståt i spids for UK som gæstdirigt. Programmt vil primært bliv htt fra dt klassisk militærmusikrprtoir. DTO: Torsdag d. 20. ovmbr kl TED: Kulturhus Harmoi, Hadrslv ENTRÉ: 50 kr. (gratis for mdlmmr af støttforig), Hadrslv mdlmmr af støtt Fras Rasmuss Farvl til mdabjdr lsvigsk usikkorps sagd i maj måd farvl til ovrkostabl Thomas Haaig. Thomas har i årrækk fugrt som rgissør, chauffør og kotormdarbjdr vd musikkorpst, m har u valgt at prøv y græsgag i admiistrativ stillig vd ødrjyllads ymfoiorkstr. Koglig Ls Lacirs Vd ardhusarrgimtts fødslsdagsarragmt på tvorskov Kasr d 15. ovmbr dltagr lsvigsk usikkorps aturligvis. UK mdvirkr md musicrig vd gæstrs akomst samt tafflmusik udr spisig. Traditio tro vil dr sr på aft bliv dast Ls Lacirs, og dt r hlt uikt at lsvigsk usikkorps ldsagr musikalsk til d populær das, hvor ajstæt samt øvrig promit gæstr dltagr. lsvigsk usikkorps korps vidr Folkpris ødrjydr har talt. lsvigsk usikkorps r blvt kårt som årts vidr af d top stiftd Folkpris. Dt skt lørdag til Høtt Fst i Vojs. Bladt d omird var dsud Nils Hausgaard og ør Pilmark, m bgg mått s sig slåt af Forsvarts musikalsk ambassadørr. Dt r md stor stolthd og ydmyghd, lsvigsk usikkorpst modtagr pris, dr udrstrgr, at korpst r mgt mr d t militært musikkorps. Folkpris r maifstatio af d tætt rlatior, dr r mllm borgr og musikkorpst. Omkrig 95 proct af stmmr r gåt til os, dt r hlt vildt, sigr musikdirigt Ré Bjrrgaard Nils på vg af hl musikkorpst. Pris kom hlt bag på os, m dt r djligt, at dr r mag, dr sættr pris på os. Dt r t skuldrklap, og dt r fatastisk, at lsvigsk usikkorps og drmd Forsvart får arkdls, tilføjr ha. Folkpris r stiftt af dt lokal rhvrvsliv samt Jydsk- Vstkyst. ll borgr har haft mulighd for at forslå præcis d kadidat, d hlst så vid. E komité har ftrfølgd omirt tr, som dr ku stmms på. UK spillr jul id ødag d. 21. dcmbr spillr lsvigsk usikkorps d traditioll julkocrt på Harmoi. amm md Domsogts Korskol og Ugdomskor vil lsvigsk usikkorps bidrag til d god julstmig md god musik og kdt julsag. I spids for båd kor og orkstr står dirigt Jspr Juul ørs, dr ud ovr at vær dirigt også til daglig r basuist i Radiosymfoiorkstrt. DTO: ødag d. 21. dcmbr kl TED: Kulturhus Harmoi, Hadrslv ENTRÉ: ratis adgag usik, badværlsr og rgvjrsdag i ovmbr Købr du t yt badværls i d ærmst frmtid, r dt måsk blvt producrt til lsvigsk usikkorps tor. I aldig af pil Dask Dag gæstr musikkorpst mlig badværlssproduct Dasai i Hadrslv d 30. oktobr. På slagt 12 får mdarbjdr t ådligt afbræk og mulighd for at lytt til god, dask umr. Kocrtsal r d dag blvt skiftt ud md produktioshall, ligsom d blød stol r rstattt af d asatts g kotorstol. E af grudidér md pil Dask Dag r top, at folk mødr musikk på stdr, hvor d ormalt ikk vill oplv d, forklarr lsvigsk usikkorps. usikkorpst r imidlrtid ikk al på sc. agrid Pia Raug mdvirkr også vd kocrt og givr bladt adt lill forsmag på d tid, dr hastigt går os i mød md sag Rgvjrsdag i ovmbr pil Dask Dag har i øvrigt vært årligt tilbagvdd bgivhd sid Ladt ovr blivr daskr d sidst torsdag i oktobr præstrt for brd vift af dask musik, ikk midst i radio, hvor flr kaalr udlukkd spillr dask musik. Juli Brt hls Fødslsdagsfst md massr af ugt talt Juli Brthls og to yudklækkd taltr fra musicalakadmit i Frdricia sørgr i slskab md lsvigsk usikkorps for, at Tlgrafrgimtts fødslsdag også i år blivr ogt hlt særligt. Dt r fstdag af d hlt stor, år Tlgrafrgimtt fyldr år. Dr r godt ok hvrk trfarvt is, rød sodavadr llr ballodas på programmt. Til ggæld vtr dr publikum forrygd kocrtoplvls, år Forsvarts musikalsk ambassadørr, Juli Brthls og to taltr uddat vd musicalakadmit i Frdricia osdag d 5. ovmbr klokk går på sc på Frdricia Tatr. Ikk midst på grud af Juli Brthlss smukk stmm r dr garati for musikalsk forkælls. D dask-grøladsk sagrid blv ladskdt, da hu i 2002 blv form ummr to vd taltkokurrc Popstars. åsk blv hu ikk d officill vidr af kokurrc, m gask sikkrt r dt, at Juli Brthls blv folkj og at hds musikalsk karrir for alvor tog fart. I 2003 udgav hu dbutalbummt Hom, og lig om hjørt vtr u hds fjrd udgivls. D tidligr mdicistudrd har sid gmbruddt vd utallig ljlighdr bvist, at hu r sagrid af hlt særlig karat, og at hds stmm har gmgåt stor udviklig, sid hu dltog i tv-kokurrc for sks år sid. Dt får publikum altså u mulighd for at hør. Juli Brthls r ikk dt st talt, publikum vil oplv til fødslsdagskocrt. Dt Dask usical kadmi har sid år 2000 uddat ug musikalsk stjrskud, dr drømmr om Broadway og musicals adr stor scr. Til fødslsdagskocrt får lsvigsk usikkorps forøjls af at optræd i slskab md to tidligr lvr fra akadmit, mlig Tri Nyma og Thomas Høj, dimittrt som musicalprformr i hhv og 2005, og bgg md stor rfarig i strib af rollr i kdt musicals. Publikummr, dr missr kocrt d 5. ovmbr i Frdricia, har ig grud til fortvivlls. I samarbjd md Lios Club fjrr lsvigsk usikkorps ig Tlgrafrgimtt md gtagls af fødslsdagskocrt, dr d gag fidr std i ødrjylladshall i Åbrå sødag d 9. ovmbr klokk Hr går hl ovrskuddt i øvrigt til Lios Clubs itratioal kamp mod blidhd. BILLETL: Frdricia Tatr d 5. ovmbr: Via Frdricia Tatr. ødrjylladshall d 9. ovmbr: KORT NYT kocrtr r prsor r bgivhdr fakta a 10 11

7 usikr og PORTRÆT pig md dt rød hår usikkorpst sigr farvl til 28 års rfarig lla Hoffbck har i 28 år vært vigtig dl af lsvigsk usikkorps. Publikum kdr ham måsk ikk fra sc, m dt r dr god grud til. lla Hoffbck r mlig af dm, dr sørgr for, at alt dt bagvd klappr. I æst tr årtir har ha vært musikkorpsts rgissør og chauffør. u r dt slut. D 1. august gik 60-årig lla Hoffbck på ftrlø. Dt har jg dt rigtig godt md, 39 år i Forsvart r lag tid. a ka ikk hold til dt, sigr lla Hoffbck og tilføjr: Vi flyttr halvadt to udstyr hvr gag, vi r ud at spill. Følr du dig slidt d? Nj, m jg ka da godt mærk dt, sigr lla Hoffbck. lsvigsk usikkorps y rgissør har tidligr sørgt for, at officrr blv trasportrt rudt udr øvlsr. Ha aftjt si værpligt i 1999 og tog straks drftr til Kosovo for at dltag i dt frdsbvard arbjd. Og så har ha tidligr givt t ap md, år musikkorpst har haft brug for lidt hjælp. 30-årig Hry ads Js afløsr lla Hoffbck, dr som ævt har bstridt jobbt i 28 år. Hry ads Js kommr fra t job i Forsvarts CICENKP*, hvor ha har bskæftigt sig md kommuikatio mllm udsdt soldatr og drs pårørd. Jg trægt til at prøv ogt yt. Jg havd prøvt at still udstyrt op til t par kocrtr, så jg kdt FÆRØERNE I ÆRKLE lsvigsk usikkorps har imidlrtid givt chauffør mr d hårdt slid. Dt r også blvt til rækk stor oplvlsr, fortællr lla Hoffbck og frmhævr tur til Tysklad og især Færør som højdpuktr. Ha har svært vd hlt at sætt ord på, hvad dr gjord tur til tlatrhavsør til ogt uikt, m kostatrr blot, at dt var stor oplvls. lvom dt u r slut md lsvigsk usikkorps kommr lla Hoffbck ikk til at kd sig. Jg skal gå drhjmm og hygg mig. Blivr dt ikk kdligt? Nj, jg har båd mit lystfiskri, mit hus og hav. å dr r ok at s til, sigr d u psiord chauffør.... og sigr goddag til tidligr udsdt lidt til dt og søgt drfor stillig, forklarr ha. Idtil vidr r ha glad for at vær dl af lsvigsk usikkorps, slvom ha allrd har fåt at føl, at musikkorpsts udstyr lagt fra r lavt af vat. E gag imllm ka dt godt vær lidt hårdt at pakk, især år vi gr vil vær hurtigt færdig, sigr d y mad i korpst. Udovr arbjdt md at still udstyr op til prøvr og kocrtr vartagr Hry vigtig fuktio på kotort, idt ha r asvarlig for al logistik samt idkøb af odr og istrumtr m.m. Edvidr r Hry ogt af ør vd PC, så også på dt pukt har musikkorpst stor glæd af has vr. Tilbag hos Jack Lawrc r blot midt om dt rød hår og d ugdommlig forlskls, dr gik lig så hurtigt, som d kom. Og så t hlt særligt forhold til basu. Jg ka ku husk, hu var sød og rødhårt, sigr Jack Lawrc og grir godmodigt. id 1980 har ha vært dl af lsvigsk usikkorps. Dt hl startd, da ha så t tattoo fra Ediburgh i fjrsyt og fik lyst til musik. På d måd røg ha id i skolorkstrt i hjmby Esbjrg og fik si først optræd vd bys 200 års jubilæum. om 12-årig slog ha på stortromm i skolorkstrt, hvor ha fik øj på pig md rødt hår. Ha kastd mr d t blik på hd, ha kastd også si tagr-forlskls samm vj. Hu spilld basu. Drfor vill Jack Lawrc gør dt samm, m da ha omsidr kom godt i gag md dtt istrumt, var pig rjst. ET FLOT INTRUENT Nu r Jack Lawrc 52 år og havt i lsvigsk usikkorps. Hvor d varm føllsr for d rødhård pig hurtigt forsvadt, varr has kærlighd til blæsistrumtr vd. Ud ovr at vær vicdirigt i musikkorpst spillr Jack Lawrc uphoium, dr r lill tuba, og så spillr ha trækbasu (trombo). Trækbasu r til pompøs og stor, flot musik md stor klag (stolt musik). Euphoium t r mr mlodiførd,, sigr ha og forklarr, at ha r glad for at skull spill på bgg istrumtr i usikkorpst. Jg sys dt r djligt, for jg lskr bgg istrumtr, tr, sigr Jack Lawrc. ITENT O DIRIENT I 1978 afsluttd ha si uddals på Vstjysk usikkosrvatorium, to år sr fik ha tjas som assistt vd musikkorpst i Hadrslv, id ha ti år sr blv asat som dirigt. Dirigtr i lsvigsk usikkorps r asat i højst sks år, drfor mått Jack Lawrc i 1996 ud og ld ftr t yt job. Til has hld magld musikkorpst dt år, dr ku spill trækbasu. Jack Lawrc vadt kokurrc og ku fortsætt hos lsvigsk usikkorps. Jack Lawrc mr i øvrigt, at jobbt som dirigt har styrkt ham som musikr i musikkorpst. om musikr i t orkstr skal ma giv t bud på musikk ( tll a tory). å r dt op til dirigt at saml all udtrykk til t fælls hl. Jobbt som dirigt har lært mig at fortæll histori. Jg var glad for jobbt som musikdirigt, m ydr u frd og frihd som musikr. t vær chf r t stort asvar, og dt krævr mg tid og rgi. Nu dirigrr jg i mi fritid (Hadrslv Byorkstr) og sprigr til, hvis Ré blivr syg llr r forhidrt p.g.a. ad tjst. t vær millitærmusikr r t privilgium. Et privilgium dr i mi tid i Forsvart, r blvt idskrækt md 34 stilligr, hvilkt gør vors stilligr du mr dyrbar. t få lov til at rjs lad og rig (og udlad) rudt og musicr for glad mskr r hlt utroligt og givd. Og til læsr af Nyhdsmagasit vil jg gr sig: Tak for jrs opbakig. Jg håbr på at s og hils på jr, dr r glad for d lvd musik, til vor frmtidig kocrtr. Båd som musikr og dirigt

8 lsvigsk usikkorps og sorgs crmoi Ig bgivhdr ka sammligs md, år Forsvart, lsvigsk usikkorps og pårørd modtagr fald soldatr. usikkorpsts stabstambour, Js Christia Litz, har sks gag vært md, år kistr vdr hjm. Crmoi har ærmst uforklarlig rhd. D r ikk stril, m dt r t øjblik hvor føllsr, takr og midr trædr frm i drs klarst og mst koctrrd form. Hvor vrd blivr sort og hvid. Hvor sorg som ustopplig kraft trægr id sjæls dybst kriglkrog. Dt r crmoi, all asatt vd Forsvart og pårørd frygtr. Dt r øjblikkt, hvor fald dask soldatr kommr hjm. Famili og Forsvart tagr imod. Et af Forsvarts tr musikkorps r også til std og sørgr for tor, dr bydr d fald vlkomm. tabstambour Js Christia Litz fra lsvigsk usikkorps har st sks kistr bliv modtagt. Først gag, hvor jg ikk vidst, hvorda dt var, trod jg ikk, jg vill bliv så påvirkt. år ma står i hagar, og d pårørd bgydr at komm id, så kommr dt ærmr. Og år d hlt ær famili kommr id som d sidst, så kommr dt rigtig tæt på. Jg har slv bør, dr r i d aldr, hvor d ka aftj værpligt, og jg mærkr orm mdfølls, sigr Js Christia Litz. t s forældr, dr har mistt drs årig sø. Dt r hlt forfærdligt, m dt værst r, år dr r bør md, tilføjr ha. Får du tårr i øj? Dt gør jg hvr gag. KONERNE KONE Dask soldatr, dr faldr på frmmd jord, blivr fløjt til t krydstrup, Roskild llr Karup, afhægigt af, hvor drs famili bor. Trasport forgår i t af Forsvarts stor Hrculsfly, hvor kammratr fra d falds rgimt typisk r md. Dt ku vær kaptaj, kostabl llr mig, dr liggr i kist. Dt r ikk afgørd. Hvr st gag soldat vdr hjm i kist, r dt ogt usammligligt og spcilt. Dt r, år flyt åbr si bug, og kist kommr til sy, at lsvigsk usikkorps ladr drs istrumtr bliv til samlt stmm og spillr salm Kogrs Kog. Hvis famili har t særlig øsk, blivr dt fulgt, m som rgl r dt salm fra dt brømt udfald fra Frdricia d 6. juli 1849, dr lydr, år famili og Forsvart tagr imod. DET TÆRKE ØJEBLIK Kist r klædt i Dabrog. Flagt, dr følgr daskr, år fstdag skal fjrs, år ladsholdt visr format, og år koloifolkt rykkr ud. Flagts farv forblivr uforadrt, m får alligvl ad kulør, år dt liggr ovr kist, og al glæd r vrdt ud af dt rød-hvid stof. oldats bart, mdaljr og blomstr blivr æsomt placrt og sks kammratr fra d falds rgimt bærr kist id i hagar, hvor pårørd vtr. Billdt af d sks kammratr, dr bærr kist md Dabrog. Dt billd r simplth så stærkt, sigr Js Christia Litz. Dabrog r t symbol, dr btydr rigtig mgt for rigtig mag. Dr r t llr adt kstra ovr dt, år dt liggr på kist. Dt r to symbolr, dr forstærkr hiad, forklarr ha. HØJKOLEN I HNREN Når kist r kommt på plads i hagar, holdr obrst fra d falds rgimt tal. Også fltpræst sigr ogl ord. Drftr bærr ærsvagt kist ud til rustvog, ms lsvigsk usikkorps spillr Dt var på Istd Hd (uds frd md vor død). om rgl har famili ig øskr, m Js Christia Litz huskr gag, hvor soldat havd gåt på højskol, og famili drfor øskd sag fra Højskolsagbog, sag, dr btød ogt særligt for d fald. Vr fra højskol var md i hagar, d kdt sag og havd t særligt forhold til d. Dt smittd af på d måd, d sag, og på hl crmoi. org rykkd du tættr på musikr fra lsvigsk usikkorps. For musikr fids ku mgt få opgavr af samm vigtighd. Ku få opgavr, dr idgydr så mgt ærfrygt. Tårr og sorg fjrr imidlrtid ikk drs fokus. Jg fokusrr du mr på opgav for at ku hold dt ud, sigr Js Christia Litz. For år fald soldatr kommr hjm, kdr sorg ig forskl på rlatior. D rammr all. dt allrsværst rst r d smrt, d pårør- d har. Drs vrd r brast. usikkorpst udfyldr tomrum odtagls af fald dask soldatr r bgivhd, hvor Damark visr d pårørd si takmmlighd. Drfor r musikk vigtig, crmoi r ikk fulddt ud istrumtrs tor, forklarr tig Lars, kotaktofficr vd Dask rtillrirgimt i Vard. TI LREN HR PRØVET DET Når soldat har givt sit liv for fædrladt, har tig Lars vært md ud og fortæll d pårørd, at drs mad, far llr sø ikk r mr. tig Lars har vært dr, år famili har spurgt hvorfor?, år famili har haft brug for støtt, og år famili har syts, at itt givr mig. Ha r kotaktofficr og t af bidldd mllm Forsvart og d pårørd, dr siddr tilbag, år drs mæd kæmpr lagt, lagt væk. Og ha r vd familis sid, år pårørd samm md Damark tagr imod d fald soldat. tmig r mgt højtidlig. Når soldat givr dt dyrbarst, ma har, visr Damark si rspkt og si påskøls, sigr tig Nils, dr har vært md, år Hrculs-fly brigr soldat hjm. EN VITI DEL Ntop drfor r dt vigtigt, at orkstr som lsvigsk usikkorps dltagr vd crmoi, forklarr ha. Dt hadlr om at skab fulddt crmoi, så ig r i tvivl om, at Damark r takmmlig for soldats og familis offr. f samm grud sættr d pårørd pris på, at musikkorpst fyldr hagar md musik. Når musikk spillr, rjsr hår sig. Dt sættr t llr adt i gag, sigr tig Nils. ll forbidr musik md t llr adt. Dt ka vær tidligr hædls, llr måsk rlatrr musikk til bgivhd. Når t stykk musik blivr spillt til modtagls, virkr dt drfor mgt stærkt på dltagr, uddybr ha. Egtlig r dt svært hlt at forklar musikks btydig. Itt ka sammligs md, år soldat vdr hjm i Dabrogsklædt kist. lsvigsk usikkorps gør forskl, år famili skal mærk atios mdfølls, slår tig Lars fast: Hvis ikk musikkorpst dltagr vd modtagls, har ma ikk t værdigt og højtidligt arragmt, sigr ha

9 Edlig skr dt... musikkorpst får gt hus Frdag d 21. ovmbr blivr lsvigsk usikkorps y hjmstd, lsvigsk usikhus, idvit. Du ka også få t kig id i d fatastisk bygig. Dt r sjældt, at æras bgydls har dato. Ikk dsto midr r dt tilfældt md d hlt y pok, som lsvigsk usikkorps sart bvægr sig id i. Frdag d 21. ovmbr blivr dt fatastisk byggri lsvigsk usikhus mlig idvit. Og hust får stor btydig for frmtids lsvigsk usikkorps. Dt r hlt optimalt i forhold til vors samarbjd. Nu ka vi mgt bdr hør hvr klts istrumt, drfor kommr vi til at spill bdr samm, lydr dt bladt adt fra korpst. KI INDENFOR Fstdag blivr markrt md rcptio for særligt idbudt gæstr om formiddag, og drftr tagr musikkorpst som ld i frdagsparad si traditiosrig tur op til Domkirk. Og om ftrmiddag får du mulighd for at s, hvad hådværkr i mådsvis har arbjdt md på bygggrud ær kasr. Og dr blivr ok at s på. I hvrt fald hvis du holdr af, år dr blivr kælt for dtalj. Dr r mlig lagt vægt på godt hådværk og stilrt dsig i hust. ålds sørgr Erik Jørgss sofar og kursch-stol, dr r formspædt birk, for publikums komfort. For lsvigsk usikhus r t hus, hvor tid ikk r modstadr. Dt r t hus, dr vil ælds md yd. Idrtig r lig så tidløs som d stor musikalsk værkr, musikkorpst opførr. Og aturligvis givr Forsvarts usikalsk mbassadør d dag forsmag på, hvad publikum har i vt. Et af usikhusts stor aktivr r i øvrigt prøvsal, som r af såda størrls, at dr vil ku afholds midr kocrtr. Du ka som sagt fjr idvils samm md lsvigsk usikkorps, dr læg har glædt sig båd til at flytt id og til at markr bgivhd. Drfor håbr korpst på t stort frmmød til åbig af dt y musikhus. L E V I K E U I K H U 16 Åbt hus i lsvigsk usikhus Frdag d 21. ovmbr 2009 kl ll r vlkom lsvigsk usikkorps står for udrholdig P R I : 20 millior kror. F I N N E R I N : t lsvigsk usikkorps y hjmstd r blvt til virklighd skylds ikk midst.p. øllr, som har bidragt md hl 13,8 millior kror. Hadrslv Kommu har skudt tr millior kror i projktt, dt samm har Forsvart tøttforig for lsvigsk usikkorps har liglds støtt projktt økoomisk. 17

10 l k g i t s p r o k k i s u jovr, fstligr, du mr mutrt. ll stor bgivhdr har t motto, sålds også lsvigsk usikkorps ytårsshows, dr i år løbr af stabl for id sæso i træk. D gag optrædr Forsvarts usikalsk mbassadør i slskab md sagrid øs Fgr og skuspillr og stadup-komikr ordo Kdy. Lig sid bifaldt fra års ytårskocrt død ud, har grupp musikr i musikkorpst vært i fuld gag md at fid på idér og påfud, sålds også kocrtr i 2009 lvr op til tidligr års succsr. Hvis du r til t godt gri og forrygd musik, skal du drfor ikk syd dig slv for lsvigsk usikkorps ytårsshow d samld turépla på bagsid af Nyhdsmagasit. 18 w o h s s r å t y d g y r r o f ar md r g F øs øs Fgr har vært fast bstaddl af d dask da ask musiksc sid 1980 r. id dgag har hu imidlrtid formåt hl tid at udvikl si stm mm, stmm, hvilkt også var mdvirkd til, at hu blv kå årt til kårt årts sagrid vd Daish usic wards i øs Fgr r kdtgt kdtg dtgt vd si karis karismatisk sc p prsoligh prsolighd prsolighd li d og o har h fortsat btydlig d og prsolighd btydlig, br brd folklig appal. Dt r ikk midst tilfældt på hds h ds y y album Nøgl g g r syy til Paradis,, hvor øs Fgr gr sag af Bt Fabricius-Bjrr. y d ordo K kuspillr og komikr ordo Kdy fik sit gmbrud gm sit samarbjd md skuspillrkollga, Timm Vladimir, md hvm ha opåd stor succs i rækk tv-programmr. Humor r ordo Kdys vigtigst værktøj. Dt gældr ikk midst i ovllfilm om brødr vi dl, som ha top u r vd at forbrd idspiligr gr til. ordo Kdy har dsud slåt sit av fast som D k hlt h lt stor t k ill i 2007 bl aff Damarks rvyskuspillr, blv ha sålds kårt til Årts rvykustr. 19

11 KONCERTKLENDER NYTÅRKONCERTER HDERLEV Kulturhus Harmoi, åskærgad, Hadrslv Dato: Frdag d 9. jauar kl Lørdag d 10. jauar kl Tirsdag d 20. jauar kl Osadag d 21. jauar kl Etré: 170/200/220 kr. icl. gbyr Billtsalg: Ellr rragør: lsvigsk usikkorps Kocrtfod VRDE Lrpøthall, Lrpøtvj, Vard Dato: Osdag d 14. jauar kl Etré: 140/170/180/190 kr. icl. gbyr Billtsalg: llr rragør: Vard ariso/vard Kommu ODDER pktrum Oddr, Parkvj 5, Oddr Dato: Frdag d 16. jauar kl Etré: Billtsalg: rragør: pktrum Oddr VENDBOR -Hall, Johs. Jørgssvj, vdborg Dato: Lørdag d 17. jauar kl Etré: 125/200/220/250 kr. icl. gbyr Billtsalg: llr Billtsalgt startr 20. oktobr rragør: Dt Fysk lagtøjsakadmi (s også ØNDERBOR Kocrtsal lsio, Dybbølsgad, ødrborg Dato: Frdag d 23. jauar kl Etré: 195 kr. Billtsalg: Dt lokal turistburau rragør: Hærs rgtskol KØBENHVN Kocrtsal i Tivoli Dato: ødag d 25. jauar kl Etré: 140/190/240/270 kr. (ksl. gbyr) Billtsalg: llr rragør: lsvigsk usikkorps Kocrtfod LUKU Nytårsbufft på Hotl Harmoi i forbidls md ytårskocrtr md lsvigsk usikkorps d 9., 10., 20. og 21. jauar 2008 Nyd djlig Luksus Nytårsbufft bståd af: Fm slags fisk, kød, kartoflr og salat Ost og kag Bufft srvrs fra kl Pris pr. prso kskl. drikkvarr kr. 210,- Bordrsrvatio r ødvdig og ka sk på Hotl Harmois tlfo: EDLETILBUD tøttforig har idgåt aftal md samtlig arragørr om rabat vd billtkøb for støttforigs mdlmmr til Nytårsshow flvrr ma vdlagt rabatkupo vd støttforigs bod vd idgag til kocrtsal, yds rfusio på 25 kr. Vi håbr at s så mag som muligt af støttforigs mdlmmr vd Nytårsshow BUTUR TIL TIVOLI Oplv Nytårskocrt 2009 md lsvigsk usikkorps i Tivolis kocrtsal tøttforig arragrr bustur fra Hadrslv til kocrt i Tivoli. ulighd for opsamlig udrvjs. Pris for bustrasport, kaff og 1 øl/vad i buss samt trbillt til kocrt udgør ku 350,00 kr. pr. prso Ydrligr iformatio samt tilmldig til kassrr på tlfo Tur gmførs md miimum 40 dltagr. Tilmldig sst d 20. dcmbr.

Refleks2012. uddannelsesweekend

Refleks2012. uddannelsesweekend Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d 8.-9. sptmbr ivitrr DUF

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7 Århus Sklldrfrig Nyhdsbrv r. 2 dcmbr 21 Kær mdlm Ivativ ldls var tmat på årts Byghlm Kfrc. E kfrc dr i år slg all rkrdr fr atal dltagr. 22 ldr var mødt frm. Et tal dr visr, at dt var t gdt iitiativ Århus

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

GORI anno 1979. Omsætningsudviklingen

GORI anno 1979. Omsætningsudviklingen GORI o 1979 360 fotooptals af GORI s virksomhdsldskab 125 mio. kr. 100 mio. kr. 75 mio. kr. 1980 tls, ovrfladbhdl o vdliholdls Bru af tørt træ Trykimprær Holds udr 20% futihd Vacuumimprær Grud: imprær

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

3-15.indd 2 07-08-2015 10:56:06

3-15.indd 2 07-08-2015 10:56:06 Krkblad sptmbr - ovmbr 2015 3-15.dd 1 07-08-2015 10:56:05 Klumm Kær (y) abo! Statstsk st r ¼ af jr, dr læsr dtt, flyttt hr tl Møllvag d for dt sdst år. I r altså mag, dr r y. Dt r rg trøst, at ma kk r

Læs mere

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning Vi karr t bskit arbj - Spcia i iustri- og takrsig Jysk Koak Srvic tibyr at i koak- og takrsig Jysk Koak Srvic A/S hovkotor og garagaæg r bigg i Lystrup it ufor Århus. Firmat bv gruagt i 1963 som t famiifirma

Læs mere

DOKUMENTATION Typografi & ombrydning Grafisk produktion & workflow

DOKUMENTATION Typografi & ombrydning Grafisk produktion & workflow DOKUMENTATION Typografi & ombrydig Grafisk produktio & workflow Naa Augustius Typografi & ombrydig 1 Profil avis til HC Ods Profil avis til hådboldklubb HC Ods. Som sposor for HC Ods (HCO) vartagr vi d

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012 Frivillighd i fokus DIF s indsats for at styr frivillighdn Løgstrup 25. oktobr 2012 Frivillighd i fokus politis Evalu Hvorfor bskæftig sig md frivillighd dt frivillig r: Forankrt i dt lystbtont fællsskab,

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

DANSK BLINDESAMFUND OG GEBR. HEINEMANN BUREAU VERITAS HSE. low cost PROAKTIV FASTHOLDELSE AF KUNDER VIA OPFORDRING TIL DIALOG DM LYDBOG TEMA

DANSK BLINDESAMFUND OG GEBR. HEINEMANN BUREAU VERITAS HSE. low cost PROAKTIV FASTHOLDELSE AF KUNDER VIA OPFORDRING TIL DIALOG DM LYDBOG TEMA low cost Dirct marktig-løsigr m t bugt på højst 250.000 kr. kskl. moms (itr omkostigr i virksomh skal ikk rgs m). Dr r fokus på valu for moy og kotaktpris. TDC ERHVERV PROAKTIV FASTHOLDELSE AF KUNDER VIA

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

STYRK DIN VIRKSOMHEDS PROFIL MED ET LEJEMÅL I BJARKE INGELS SUPERHUS 8TALLET

STYRK DIN VIRKSOMHEDS PROFIL MED ET LEJEMÅL I BJARKE INGELS SUPERHUS 8TALLET STYRK DIN VIRKSOMHEDS PROFIL MED ET LEJEMÅL I BJARKE INGELS SUPERHUS 8TALLET FLEKSIBEL INDRETNING I SPÆNDENDE LOKALER Husts ydr arkitktur md stigd og faldd tagskilllsr dar baggrud for ogl mgt ispirrd rumlighdr.

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag!

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag! ALLE har fortjnt t godt liv md massr af nrgi, kropslig slvtillid og ovrskud til famili, job, mad og motion. Og dr r så mgt, vi slv kan gør - dt r IKKE sværr nd vi slv gør dt til! Soulfood FAVORITTER Din

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT & m ningr Sptmbr 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Dn lill apptit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT MÆLK &m ningr nr 3 sptmbr 2006 Mælk og mningr udgivs til n fast krds af

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage 24. novmbr 1994 2. årgang nr. 20 BRYGGEBLADET Havnparkn undr forvandling I sidst ug bgyndt t nyt ka pitl i Haunparkns histori. Graumaskinrn undt tilba g ftr 10 års paus. Dngang for at lægg muldjord ounpå

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

Den Store Sekretærdag

Den Store Sekretærdag De Store Sekretærdag Tilmeld dig ide 1. oktober og få 300 kr. i rabat! De 25. ovember 2008 Tekologisk Istitut Taastrup De 8. december 2008 Mukebjerg Hotel Vejle Nia Siegefeldt, chefsekretær Camilla Miehe-Reard,

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter Til smtlig husstd, kotorr og butikkr Vi rådgivr om icsso. Ærø Ugvis - Tirsdg d 14. jur 2014 - Nr. 3-50. årg. Vråvj Ærø 2 Ærøskøbig Tlfo 26252 1077 www.g-w.dk Afdlig: Vråvj Ærøskøbig Kirkstræd Tlfo 6253

Læs mere

Mester. Holstebro. Se side 17

Mester. Holstebro. Se side 17 faxbugtn NR. 34 - TIRSDAG DEN 18. AUGUST 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk Crazy Night Dt blæst, rigtig mgt ndda, mn alligvl kom dr rigtig mang til

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST Fælls indsatsområdr i Fuglkvartrt Øst og Vst D TR FÆLLS indsatsområdr rønn tag, TrafikAALYS og Fuglfrø n bylivspulj går ign i båd Fuglkvartrt Øst og Vst O vil vær md til at skab sammnhæng mllm d to Områdfornylsr.

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland flks Sygplj & Radiografskoln INDHOLD SIDE 2-3 Radiografsudrnd i Grønland SIDE 4-5 Ny rollr og opgavr i forældrkonakn SIDE 6 Masrforlæsningr SIDE 7 Kor Ny SIDE 8 Efruddannls 2004 Prsonalia købnhavns am

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ 104. ÅRGANG NR. 52 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Kær læsr: Glædlig jul! Så r dt lig nu, at juln sættr n stoppr for hvrdagns

Læs mere

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk TirsDAG dn 17. DECmbr 2013 103. årgang nr. 51 Andlskassn Cup 2013 r fyns næststørst indfodboldstævn: Dr blv scort 1039 mål har dr vært mgt at s til. Vi læggr vægt på at dt skal vær hyggligt at dltag i

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015 BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING Bdømmlssudvalgts rapport - april 2015 1 INDHOLD 03 INDLEDNING s 04 KONKURRENCEFAKTA s 07 FORSLAG 1 s 11 FORSLAG 2 s 19 FORSLAG 3 s 27 POINTGIVNING s 34 Kort og luftfotos: Hrning

Læs mere

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt tirsdag dn 30. sptmbr 2014 104. årgang nr. 40 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Tr glad arrangørr af Tip Top mssn: Hav Rné,

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Hidi blv læg trods stort hørtab Fællsskab på frdriksbrg Læs om lydfølsomhd Hørlsn svigtr 1 ud af 2 ovr 50 år! Hvornår og hvor oft kan varir, og dt r ikk altid

Læs mere

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12 Manual Srif Wb Indhld 2 Start 3 Fstivalprgram 4-19 Kursuskatalg 20-22 Dramasklhld 23-28 Visitkrt knsulntr 29-30 Visitkrt scnr 31-35 Amatørkulturns tal 36-42 Indhld 2 Gm filn sm dit gt prjkt, g åbn dt i

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

Duo HOME Duo OFFICE. Programmeringsmanual DK 65.044.50-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmeringsmanual DK 65.044.50-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigsmaual DK 65.044.50-1 INDHOLD Tekiske data Side 2 Systemiformatio, brugere Side 3-4 Ligge til og slette brugere Side 5-7 Ædrig af sikkerhedsiveau Side 8 Programmere: Nødkode

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso Udgå tab med effektiv debitorstyrig og ikasso 6. maj 2009 tekologisk istitut TAASTRUP Bliv opdateret på de yeste regler hvad betyder de for di virksomhed? Har du styr på virksomhedes tilgodehaveder? Etablerig

Læs mere

Tryghed - Værdighed - Besparelser

Tryghed - Værdighed - Besparelser Tryghd - Værdighd - Bsparlsr Trådløs Snsor Systm Privat hjm Pljcntr Rhabilitringscntr Sniorboligr Hospitalr dmnspatintr 10/2015 Hvorfor svarr ingn når jg ringr? MariCar r dn ldnd lvrandør af gulvsnsorløsningr.

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor lager området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det Hvad vi gør for jer og hvorda vi gør det Vi skaber resultater der er sylige på di budliie... Strategi Orgaisatio Produktio Økoomi [ Ide du læser videre ] [ Om FastResults ] [ Hvorfor os? ] I foråret 2009

Læs mere

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS.

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS. Danmarks Optikrforning Marts 2012 Nr. 2 S bdr. Oplv mr også på arbjdspladsn md dn ny skærmglas kollktion fra ZEISS. D ny skærmglas finds i tr forskllig pris- og dsignnivaur og i all indks. Lig fra dn nkl-

Læs mere

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression Statikstik II 2. Lktion Lidt sandsynlighdsrgning Lidt mr om signifikanstst Logistisk rgrssion Lidt sandsynlighdsrgning Lad A vær n hændls (t llr flr mulig udfald af t ksprimnt ) Fx A Dt rgnr i morgn P(A)

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE. HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Hlsing Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.DK SALGSOPSTILLING Kyndby Plntg Jungdlsvj 29+30, Kyndby, 3630 Jægrspris Skovbrug Kontntpris: 4.500.000

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 Mnighsråsmø Syhavn Sogn Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 INDKALDELSE Bla nr.: 1 Formanns initialr: LR Inkalt lmmr: Tilst un Inkalt lmmr Tilst Eva Larsn Solvj Karin Holm Lina Kllam Lon Rasmussn Thomas Nilsn

Læs mere

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding Dansk stus bdømmls af studijobs og virksomhrs mployr branding Forstå stus pfcr og positionér dig tidligt som n attraktiv frmtidig arbjdsgivr 2013 www.youngacamics.com 3 Forord Optimér mployr brandingn

Læs mere

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit!

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit! Vaebryderdage 2009 Vaes magt eller magt over vae? Valget er dit! Osdag de 4. marts 2009 taastr u p Vaebrydere Torbe Wiese Meditatiosgurue Heig Davere Hjereforskere Milea Pekowa COACHEN Chris MacDoald Ulrik

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles DjHPUNKT Dn jydsk Haandværkrskol AUGUST 2013 Rdaktion: Hnrik Ølund (ansvarlig) Ann Hansn Aamand Layout: Ann Hansn Aamand Input: aha@djhhadstn.dk Indhold Sidn sidst 2 En ministril sommrhistori 2 Glimt -

Læs mere

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter.

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter. Udl j ni ng S r v i c y d l s r Konf r nc c nt r Pr i s bog201 5 Symbions prislistr r gældnd indtil ny prislist offntliggørs. Prisrn r kskl. moms md mindr andt r angivt. All bløb angivs i dkk. ØkonomiCntr,

Læs mere

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder De servicemidede økoomi- og regskabsmedarbejder 25. og 26. marts 2009 Tekologisk Istitut Taastrup 16. og 17. april 2009 Tekologisk Istitut Århus Få idsigt og redskaber, der styrker service og rådgivig

Læs mere

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup v/jtt Nordsmark. Thorupgårdsvj 13B, Vol. Tlf. 86 87 20 01 g 49 Onsdag dn 2. dcmbr 2009 60. årgang 20% på all hårfarvr i dcmbr månd. Kvalitt mak up sælgs til 1/2 pris. Bjørn Tidmand spillr i Toustrup Spillr

Læs mere

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm.

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm. Ny KvægForskning Nr. 6, 8. årgang, Dcmbr 200 Hrd Navigator på vj ud i vrdn. Sid 5 Ti år md slagtkalvforsøg på KFC. Dl : Kraftfodr, hø og halm. TER Sid 2 EN GEM AN ARR - og rugs gb kvæ rg nbj for s r s

Læs mere

Elevrevy i fugleog frøperspektiv

Elevrevy i fugleog frøperspektiv TirsDAG dn 26. Novmbr 2013 103. årgang nr. 48 9. årgang på Vstrmarkskoln r blvt rystt godt og grundigt sammn: Elvrvy i fuglog frøprspktiv Læring i folkskoln kan forgå på mang mådr. Også på d skrå bræddr!

Læs mere

Helende miljø en udfordring for patientsikkkerhed? Workshop Patientsikkerhed og syge børn fredag den 15. oktober 2010

Helende miljø en udfordring for patientsikkkerhed? Workshop Patientsikkerhed og syge børn fredag den 15. oktober 2010 Helede miljø e udfordrig for patietsikkkerhed? Workshop Patietsikkerhed og syge bør fredag de 15. oktober 2010 Elisabeth Brøgger Jese mag.art. kultursociolog elisabeth.broegger.jese@regioh.dk. Pricipper

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere