OKTOBER 2008 Nr. 9. Slesvigske Musikkorps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OKTOBER 2008 Nr. 9. Slesvigske Musikkorps"

Transkript

1 N Y H E D I N OKTOBER 2008 Nr. 9 N Y N Y N Y N Y N H E H E H E H E D D D D D D I I I I I N lsvigsk usikkorps

2 Nyhdsmagasit lsvigsk usikkorps Udgivt af Rgimtsmusikks Vr i samarbjd md lsvigsk usikkorps og tøttforig for lsvigsk usikkorps Blad r. 9 Udgivt: Oktobr 2008 OPL ksmplarr LYOUT K Ctrt p, Vjl TRYK P-Tryk REDKTION Jacob vds, jouralist Hrik Røow, UK Bt ravrs, UK Ré Bjrrgaard Nils, UK Vag Jss, tøttforig agasit lsvigsk usikkorps udkommr to gag årligt. Bladt udsds gratis til mdlmmr af tøttforig for lsvigsk usikkorps. Bladt ka dvidr købs vd hvdls til støttforig (stk. pris kr. 40,- kskl. forsdls). Dt r formålt md bladt at udbrd kdskabt til lsvigsk usikkorps og musikkorpsts kocrtaktivittr. givls r tilladt md kildagivls. Næst ummr af bladt udkommr marts Rgimtsmusikks Vr Kasr Louisvj Hadrslv Tlf.: tøttforig for lsvigsk usikkorps Kasr Louisvj Hadrslv Tlf.: FORORD KÆRE EDLEER Forsvarts musikalsk ambassadørr r travlt gagrd hl årt Eftrspørgsl til offtlig kocrtr r stor, og lsvigsk usikkorps glædr mag md drs farvrig optræd og flott musik. id sidst har tøttforig haft d glæd at bakk dm op md vors tilstdværls vd Rosborg Tattoo, hvor vi var i Købhav md dobbltdækkrbus og ca. 70 musikglad gæstr. Dt var forrygd oplvls at s og hør d mag stor, såvl som midr bads og orkstr. lsvigsk usikkorps lvrd samm md Priss usikkorps t potpourri af dask sag. amm md d mag adr tilskur, koghust iklusiv, ku vi yd vors drg og trækk lidt på smilbådt ovr drs mod til at skill sig så mgt og positivt ud fra d mag adr orkstr. Flot gåt! Nu glædr vi os til idvils af dt y musikhus. Dt har vært djligt at følg md i opførls at d flott bygig. Ig tvivl om, at d vil vær attraktio for bys musikliv og for borgr i dt hl tagt. E flot arkitktur kombirt md god akustisk forhold og lækkrt itriør vil sætt prikk på mag års øsk fra usikkorpst om at få t yt std at vær. om vi tidligr har tilkdgivt, øskr vi fra tøttforig at giv dt y hus båd moralsk opbakig, m også økoomisk hådsrækig, Drfor satsr vi på, at vi til maj 2009 at ka bidrag md ca kr. til projktt. Vi vd godt at bløbt r dråb i havt md t sådat projkt, m dt r vigtigt for os at ku sig, at godt prsor støttr op bag vors pragtfuld usikkorps. Dt ka båd usikkorpst og Forsvart vær stolt af. Dr r stadig bhov for sposoratr, så skull dr vær mdlmmr, dr har lyst til at bidrag md størr llr midr sposoratr, r vi mgt glad for at hør fra dm. Kotakt os på vors tlfo , og vi vil sørg for at brig jrs bidrag vidr. Når musikhust r åbt for vor musikr, går vi id i y sæso for Nytårsshows. Dr kommr y musikumr og solist til, m dt vil stadig vær vor vlspilld og humørfyldt musikr dr står bag dt hl. Kom og vær md til diss shows, som afholds rudt omkrig i ladt, fra Hadrslv til Købhav. d dtt ummr kommr også idkaldls til vors gralforsamlig. Eftr d sædvalig kocrt før gralforsamlig vil vi i t tilstødd lokal oritr mr omkrig forig drift, og vi håbr på, at mag vil vær til std og bakk forigs arbjd op. Jg vil slutt md at øsk lsvigsk usikkorps t stort tillykk md Dt y usikhus og samtidig øsk all t godt Nytår. VN JEEN Formad for tøttforig KÆRE LÆERE Dt r æst ikk til at tro, og ma må æst kib sig i arm, m drøm blivr sart til virklighd. I start af ovmbr trækkr lsvigsk usikkorps tltpæl op og flyttr til sit y hjmstd, lsvigsk usikhus. odt ok r dt ku t stkast fra vort uværd øvstd, gymastiksal på Hadrslv Kasr, m at musikkorpst u får optimal øvfacilittr i smukk, smukk rammr r ærmst uvirkligt. Dt har dvidr vært sad forøjls at følg md i tilblivls af hust, og år ma diskrt har listt sig idfor, har ma mødt glad og flittig hådværkr, hvilkt jo må vær t tg på, at dt r t godt std at vær. Jg håbr virklig, at all implicrd partr vd, hvilkt uikt hus, d hvr især har vært md til at opfør. Vi går all spædt og vtr på at tag hust i brug og udforsk all d mulighdr, dt har at byd på. Jg ka forsikr at vi passr godt på lsvigsk usikhus og håbr, at dt vil hus lsvigsk usikkorps u og i al frmtid. D først opgav, vi skal øv op til i d y omgivlsr, r kocrt, vi altid sr mgt frm til, mlig Tlgrafrgimtts Fødslsdagskocrt. D løbr af stabl 5.ovmbr på Frdricia Tatr, og i lighd md sidst år gtagr vi kocrt, d gag i ødrjylladshall i abraa. idstævt kocrt fidr std 9.ovmbr, og dt r mig stor glæd vd bgg kocrtr at ku præstr sagrid Juli Brthls som hovdsolist. lt i alt blivr dt t ormt spædd ftrår, dr båd bydr på y musikalsk tiltag samt traditiosrig midhøjtidlighdr, og jg håbr at s jr all, om ikk før, så til af vor forrygd ytårskocrtr i jauar måd. od læslyst! RENÉ BJERRERD NIELEN Dirigt vd lsvigsk usikkorps INDHOLD ll artiklr i Nyhdsmagasit r skrvt af jouralist Jacob vds 2 KÆRE EDLEER Forord vd Vag Jss, Formad for tøttforig 3 KÆRE LÆERE Forord vd Ré Bjrrgaard Nils, dirigt for lsvigsk usikkorps 4 FIRE DE ED BRBR HENDRICK amtal md vrdsstjr ftr forårts stor kocrtbgivhd. 7 EVENTYRET BEYNDTE I INEFYLDT FRVND Kud drs fortællr om si tid i lsvigsk usikkorps i 40-r og 50-r. 10 KORT NYT Om d kommd tids kocrtr, bgivhdr m.m. 12 UIKKORPET IER FRVEL TIL 28 ÅR ERFRIN O ODD TIL TIDLIERE UDENDT lla Hoffbck takkr af og Hry ads Js ovrtagr. 13 UIKEREN O PIEN ED DET RØDE HÅR Portræt af musikr Jack Lawrc. 14 LEVIKE UIKKORP O OREN CEREONI. tabstambour Js Chr. Litz og kotaktofficr tig Lars fortællr om modtagls af fald soldatr og musikkorpsts btydig. 16 ENDELI KER DET. lsvigsk usikhus klar til rcptio d 21. ovmbr. 18 NYTÅRHOW 2009 d øs Fgr og ordo Kdy. 2 3

3 Fir dag md Barbara Hdricks lsvigsk usikkorps fik uforglmmlig oplvls, da absolut vrdsstjr bsøgt korpst og Hadrslv. lvfølglig vidst jg, at arragmtr vill vær i ord, for dm, dr lavr arragmtr, r vat til dt arbjd. jg var ysgrrig ftr, hvorda d brugt d klt istrumtr, dr skull vær i stdt for strygr. drs arbjd ramt mgt præcist. Jg var mgt tilfrds. Nøgl til at lav t sådat arragmt r at kd mulighdr i hvrt klt istrumt, og at orkstrt har vr til at udytt mulighdr. Dt skt hr. Og dt r svært at spill i t hororkstr, fordi du ikk ka gmm dig. Dt r rt ksport: hvis t istrumt ikk lydr rigtigt, ka du hør dt md dt samm. Jg tror ikk, at dr var og til kocrt, dr ovrhovdt savd strygr. Hvorda var kmi på sc mllm dig og musikr? D var fi. Vi har haft prøvr, hvor d lyttd til mig syg, og jg lyttd til dm spill. Når ma gør dt, opstår dr kmi. Og d r altid positiv. For først gag spilld du jazzmusik ud agus Lidgr Quartt, hvorda var dt? Dt var jo ku tr stykkr, m dt var godt. musikr var måsk lill smul sky. D var mgt trofast mod arragmtt og vill ikk smid mig af. jg ku mærk, at slv ftr d to prøvr vi har haft, r d blvt mgt mr impulsiv. D vill ikk forstyrr mig, m dt r vidudrligt at hav frihd til at gå ud og så komm tilbag til mlodi ig. ols strålr skærr isistrd gm skydækkt og rammr Hadrslv Dam. Himl får ærmst biblsk frmtoig - tavs og guddommlig r d storslåd applaus fra ov. På sti kasr rallt, som dt pljr. I gågadr blivr dr hadlt som på all adr torsdag i april. Og i vadkat sjlr d hormoforstyrrd ædr rudt, som d altid gør, år forårt kiggr forbi. lligvl r dr adrlds glas ovr domkirkby i dag. For drid t std på Hotl Nord siddr t msk ud ovr dt sædvalig. Dt vd lsvigsk usikkorps. Dt vd d 700 musiklskr, dr tilbragt aft forid i Kulturhus Harmoi. ll så hd, all lyttd til hd, og all lod d hd giv dm t lill øjblik af vighd. For år Barbara Hdricks sygr, står tid still. FORRYENDE KONCERT Til kocrt aft før, osdag d 2. april, lagd lsvigsk usikkorps ud md præludit fra orgs Bizts Carm. Et stykk, dr på samm måd som lærk, dr varslr forår, gav varsl om ståd kocrt. Dt var blæsistrumtr, dr md båd hårdhd og stimtalitt kæld for tor. Dt var musikr, dr formmd, at ogt særligt var vd at sk. Kort ftr kom Barbara Hdricks på sc og lod si fyldig stmm bjrgtag publikum. E lill kvid, m md orm kraft. E kvid, dr stråld af koctratio m også kvid, dr lod musikk hvirvl gm si krop udr kocrt, og som tog t par still dastri til musikk. E kvid som sag Carm, m som også srvrd t par jazzumr for dt sult publikum. alt dt var i går. I dag siddr hu drid på Hotl Nord, sakkr md si agt og tækr frm mod æst optræd: lørdag aft i Domkirk, hvor Radrs Kammrorkstr får forøjls af at akkompagr vrdsstjr. Og om lidt gældr dt sak om kocrt i Harmoi og mødt md lsvigsk usikkorps. - Vi kom til at sakk om økologi, fortællr musikdirigt, Ré Bjrrgaard Nils, dr samm dag har spist frokost md Barbara Hdricks, og fortællr, at har hu først ogt på hjrtt, r gagmtt svært at tøjl. Kort ftr sigr ha farvl. DEN UIKLKE OPDELEREJENDE Hu vtr i hotllts rstaurat. Hilsr høfligt, m også på måd, dr afslørr, at hu r vat til at brug halv tim af si tid på at bsvar spørgsmål. Hu ku sikkrt godt brug tid bdr, m hu vd også, at dt md itrviws r ogt, dr følgr md. ma mærkr ig irritatio, og hds blik bag brillr r vligt og tillidsvækkd. Først fortællr hu om kocrt. t d gik fatastisk, og at hu ød d ikk midst fordi samspillt mllm hd og hororkstrts kvilibristisk vr fugrd bdr, d og havd turdt håb på. Dt var adrlds kocrt for båd dig og lsvigsk usikkorps, m hvorda oplvd du kocrt? Jg har tidligr optrådt md t militærorkstr. Dog var dt først gag, jg optrådt md t rt hororkstr, m dt gik rigtig godt. Fugrd d musikalsk arragmtr? Dr ku hav vært problmr md balac i lyd, fordi dt r ogl stor istrumtr. d musikalsk arragmtr fugrd virkligt godt. Foto: Lo Lidholm, Tlgrafrgimtt 4 5

4 Fodboldspillr får mr gjst, år d spillr på t stort, fyldt stadio. Hvad btydr ramm for di kocrtr? Dt spillr gtlig ikk og roll, hvor jg sygr. Jg har sugt for mag mskr, m dt skr ikk så tit. Kocrtsal r oft ikk så stor. Hvad sys du om Kulturhus Harmoi? Dr var rigtig god akustik og t fatastisk publikum. D var mgt til std lig fra start til slut. Jg ku føl, at d var md os. D vill virkligt hør kocrt, og d ød d. DEN ODE VILJE Ré Bjrrgaard Nils har rt. Barbara Hdricks har ikk svært vd at fid ord, og hu har ikk svært vd at fid mag af dm på kort tid. Dt gældr ikk midst, år hu talr om musik. For musikk har fast bopæl i Barbara Hdricks hjrt. Dt samm har øskt om vrd md størr rtfærdighd. Bladt adt drfor r hu goodwill ambassadør i FN. Dt r ikk midst uhyrlighdr i Darfur, dr læggr hd på sid. E sag, som hu gr talr om. r til politikr, m allrhlst til ug. Dt r mgt mr itrssat at sakk md ug d md politikr. For d ug har frmtid i drs hædr, sigr hu og tilføjr, at politikr r for styrt af mdir og populism. Faktisk vill hu ikk hav spor imod at bsøg t gymasium udr bsøgt i Hadrslv, m dsværr tilladr tid hd dt ikk. For år Barbara Hdricks ikk står på sc, r dr prøvr, dr skal holds og itrviw, dr skal givs. agt liggr hos folkt, m vi glmmr ogl gag, at i t dmokrati, r dt politikkr, dr skal tj folkt og ikk folkt, dr skal tj politikr, fortsættr hu. Hu talr md pricipfasthd, dr gør komplks sagr simpl. Og ms hu fortællr, blivr politik til t spil ud d stor umiddlbar tilkytig til virklighd, ufrd og all d trist skæbr. ET RØRENDE FRVEL To dag sr oplvd også d kap 500 publikummr i Hadrslv Domkirk til Barbara Hdricks ad kocrt præcis, hvorfor gæst på Hotl Nord r t msk ud ovr dt sædvalig. Eftr kocrt, hvor strygr i Radrs Kammrorkstr og solist Hrik Røow fra lsvigsk usikkorps vækkd figurr på prædikstol til liv md guddommlig musik. Eftr kocrt, hvor glæd spird frm hos båd musikr, publikum og Barbara Hdricks. Og ftr kocrt, hvor skøhd i Barbara Hdricks stmm havd sdt adskillig kuldgysigr gm publikum. Dr sagd hu md sikkr, m også brørt stmm: D 4. april 1968 i stat Tss blv arti Luthr Kig myrdt. For at ær has mid og for håbt om vrd md mr frd, vil jg gr syg sidst sag. For få øjblikk sid havd bgjstrd bifald rugt mllm Hadrslv Domkirks hudrd års gaml mur. Nu havd hvr lyd forladt kirkrummt. Dt var dr, Barbara Hdricks sidst gag lod si stmm rør publikums sjæl og sag: W shall ovrcom. Evtyrt bgydt i mifyldt farvad Ig tid til rvøsitt Kud drs var md, da fudamtt til lsvigsk usikkorps ao 2008 blv lagt. Has karrir som militærmusikr startd imidlrtid md skuffls. Lyskgl glidr lydløst ovr Kattgats brusd bølgr, og som ugl på jagt gmsøgr d havt. 15-årig Kud drs traskr rudt på dækkt. Dt r blot t halvt år sid, at daskr brædt mørklægigsgardir i gadr og ig sag frihds hym. I vadt lurr mir stadig trods krigs afslutig. ir kdr ikk forskl på civil fartøjr og krigsskib, drfor holdr søfolk skarpt øj. Kud blivr i ærhd af rdigsbåd, ms færg Has Brog lagsomt ærmr sig Købhav. Jg ka ikk svømm, og da jg var lill, var jg vd at druk, drfor r jg vadskræk, forklarr Kud. Ha kdr mirs v til at ødlægg, og ha vd, hvor hurtigt t skib ka gå fra at flyd til at ligg på havts bud. Ha har slv st dt. Dt var dag før bfrils. Has famili bod i lill toværlss på fjrd sal i t af Århus arbjdrkvartr. Udsigt var villa værdig. Fra vidut ku Kud sku ud ovr Århus bugt. Dt var hr øjblikkt brædt sig fast. E tysk dstroyr blv agrbt af glsk jagr. åsk var dt ammuitiosrummt, dr blv ramt, m sikkrt var dt, at bomb var fuldtræffr. d ét sprægts skibt i to stykkr og sak hurtigt til buds. Fra ljlighd, dr havd udsigt ovr bugt, havd Kud fulgt d ærmst fiktiosagtig skvs. Billdt af d sykd dstroyr liggr stadig i has hukommlss ovrflad. Drfor vil ha vær tæt på færgs rdigsbåd, hvis u. Has far r bagrsvd og tjr omkrig dt, dr skal til m ikk mr, drfor har Kud ig kahyt. Billtt fra Århus til Købhav Dr var gag, hvor drg i shorts og kæhøjstrømpr fulgt md, år lsvigsk usikkorps marchrd gm by. Kud drs ka i øvrigt skimts ydrst til vstr md trompt for mud. Bu Lud Nils kom til lsvigsk usikkorps i d ham som vd dirigtstokk fulgt y tidr. Dr blv bladt adt slækkt på discipli, og dt btød, at musikr slap for at øv ståd. Kud drs var 16 år, da ha blv asat af Forsvart, og dt r blvt til t utal af kocrtr i uiform. Kud drs har spillt i Royal lbrt Hall i Lodo, og ha spillt på grust fora divrs kasrr. 6 7

5 r i forvj udfordrig for has forældrs pgpug, og dr r absolut ikk råd til mr. Drfor vadr Kud rudt på dækkt. ulig mir llr j. jltur r ødvdighd, hvis ha skal hav jobbt som tromptist i Radiosymfoiorkstrt. Itrssrd ka komm til prøv, vis drs vr og håb på t arbjd. Kud gør all tr tig, kommr tæt på jobbt, m trdjplads rækkr ikk til asættls. Ha må drfor sjl gm dt sprægfarlig farvad tilbag til Århus ud arbjd. Årt ftr går drømm i opfyldls. Forsvart har brug for Kuds vr på trompt. lsvigsk usikkorps, dr sid gforig har holdt til i ødrborg, maglr tromptist. Når gs ug mæd og kvidr ladr kirk vlsig drs kærlighd, spillr lsvigsk usikkorps op til fst. Dt gældr på ls, og dt gældr på fastladt. usikkr får pg til trasport, m dm sparr Kud, og hoppr i stdt på cykl. Også slvom brylluppt skal stå i Toftlud. - Dt gik fit drovr, m dt var u lidt hårdt klokk halv fir om morg ftr bryllupsfst, huskr ha. t vær øjsom r ogt Kud har lært hjmmfra. For d spard kror købr ha udrvisig hos kdt musiklærr i hovdstad. Ha sættr sig på cykl, trædr til og for hvr gag hjult rotrr, kommr ha ærmr Købhav. Hr vtr musiklær, m da ha hørr om Kuds lag cykltur, fidr ha så stor fasciatio dri, at Kud slippr for at btal for udrvisig. I syv år spillr Kud marchmusik og mutr sag til gs fstr fra bas i ødrborg, m i 1953 rykkr korpst mod ord. Hadrslv Kasr blivr lsvigsk usikkorps og Kuds y hjm. D ygst i musikkorpst r altid på plads i øvlokalt som d først. Kud siddr vd si pult. Når musikk spillr, r dt badlyst at sidd, m ims ha gmgår dags odr, r dt tilladt. Dør går op, og t ældr mdlm gør si tr. d dt a må ku ovrsku 6000 års histori for at forstå øjblikkt Joha Wolfgag vo oth jæl i lsvigsk usikkorps r musikr. I årvis har mæd og kvidr på hvr drs måd gjort musikkorpst til, hvad dt r i dag. D u 77 årig Kud drs spilld trompt i orkstrt i 15 år. Ha var md, da lsvigsk usikkorps rykkd fra ødrborg til Hadrslv, Ha var md, da bfrils først gag blv midt vd Lysfst. Og så var ha md, da musikldr og musikr blv dus. Histori om Kud drs r histori om dybfølt passio for militærmusik, og så r dt histori om lsvigsk usikkorps forvadlig. samm skubbr Kud stol ud, rjsr sig og hilsr ham vlkomm. Dt r ikk kollgial vlkomst. Dt r vlkomst fyldt md formalittr. Dt r vlkomst, dr symbolisrr d ugs rspkt for d ældr. Has William Kofod ldr lsvigsk usikkorps og ha r mad, dr holdr på formr. Hirarkit har ikk ku bo i d soldatr, dr har gværr i håd, m også hos d i Forsvart, dr r bvæbt md tromptr. Has William Kofod forladr lsvigsk usikkorps, da orkstrt får hjmstd i Hadrslv i 1953, og ha tagr årtirs discipli md sig. Has ftrfølgr r mlig af ad støbig. Dt r ikk ku i dt omkrigliggd samfud, foradrigs vid blæsr. Også i lsvigsk usikkorps mærkr musikr d y tidr. Ha hddr Bu Lud Nils. Før var dt altid vals og traditioll marchr, publikum ku yd, år lsvigsk usikkorps spilld op. Bu Lud Nils vil dt adrlds. Kuds trompt får lov at gå på vtyr i brassbadmusikk, dr stammr fra Eglad, og som glidr id i musikkorpsts rprtoir. D ug mistr ikk rspkt for d ældr musikr, m udr Bu Lud Nils bhøvr d ikk vis d, hvr gag t ældr mdlm af korpst trædr id af dør. Og u siddr musikr og øvr, md brylcrmmættt hår, dr r frisrt til sid, og md ærmr, dr r foldt op, blæsr d i istrumtr og ladr foradrigs mlodi ramm Hadrslv Kasr. Flamms das om væg r ikk løsslupp, m højtidlig. I hvrt af kasrs vidur r t lys. Dt r to år sid, at musikkorpst idtog d rød bygigr i domkirkby, dr lig som rst af Damark blv bfrit ti år tidligr. od forårshiml sdr musikr i musikkorpst d fstlig marchr, ms støvlr taktfast rammr gad. Vd kasr lavr musikr d stor tappstrg, hlt særlig musikalsk crmoi, dr blivr fast dl af d u y traditio, Lysfst. Plads fora kasr r fyldt. D fm mørk år flydr på ovrflad i alls hukommls og r trods d forgag år ikk sukt til buds, drfor r Hadrslvs borgr på gad for at mids. Nogl af borgr står al. D mids i tavshd. d flst sygr md på sag. - ødrjydr r mr atioalbvidst d ma r adr stdr i Damark. For sødrjydr r dt ikk slvfølg, at ma r dask, forklarr Kud. Nogl bgivhdr robrr hukommls md dt samm. E bgivhd af d slags r Lysfst. Idtrykk, føllsr, histori, sag, musikk, opbakig. Dt hl strømmr id og fyldr, dr hvor midr har bo. - Vi var vat til at s tyskr marchr gm gadr. Nu gjord vi dt slv. Dt risld d ad mi ryg, jg var stolt ovr at vær md til at start y traditio. Jg var mgt påvirkt af oplvls, sigr Kud. I 1960 kaldr y udfordrigr på Kud, ha blivr dl af D koglig Livgard, m tid i dt sødrjysk har sat si spor hos d ikarrd militærmusikr. Ha blv født århusiar, m bor u ikk lagt fra Kliplv. Ha r ikk lægr dl af Forsvart, m ha r stadig dl af fortællig om lsvigsk usikkorps. Ha r histori om d ygst tærmusikr sid kompoist Carl Nils. Ha r histori om militærmusikr, dr oplvd, hvorda Lysfst og d musikalsk ksprimtr blv dl af lsvigsk usikkorps idtitt. mili- 8 9

6 usikkorpst gæstr NTO-bas Dt r ikk ku i fghaista, dask soldatr gør idsats. På NTO-basr rudt omkrig i Europa arbjdr også adskillig daskr. E dl af dm får sart bsøg. lsvigsk usikkorps gæstd tidligr på årt d dask hdr i NTOs hovdkvartrr i Hidlbrg og ilkirsch. I start af dcmbr går tur til ttti i Pol. Hr vil lsvigsk usikkorps bladt adt dltag i julgudstjst. Dr blivr imidlrtid også plads til fstivitas. D dask hdr r værtr vd kæmp julfst, hvor all asatt uast atioalitt r vlkom. usikkorpst sørgr vd d aldig for rytmr, dr garatrt vil få dt til at klø i dassko. mbassadørr spillr for mbassadørr 23/10 dar Tøjhust i Frdricia ramm om stmigsfyldt aft, hvor Tlgrafrgimtt r vært for sammkomst for forsvarssvars attachér og ambassadørr. lsvigsk usikkorps bidragr musikalsk md flott fafarr fra balko, afdæmpt tafflmusik for til sidst at rud arragmtt af md lill fstlig kocrt i d smukk sal. Eftrårskocrt på Harmoi Torsdag d. 20. ovmbr spillr lsvigsk usikkorps kocrt på Kulturhus Harmoi i Hadrslv. Kocrt vil bliv dirigrt af Fras Rasmuss, af Damarks førd dirigtr, dr tidligr md stor succs har ståt i spids for UK som gæstdirigt. Programmt vil primært bliv htt fra dt klassisk militærmusikrprtoir. DTO: Torsdag d. 20. ovmbr kl TED: Kulturhus Harmoi, Hadrslv ENTRÉ: 50 kr. (gratis for mdlmmr af støttforig), Hadrslv mdlmmr af støtt Fras Rasmuss Farvl til mdabjdr lsvigsk usikkorps sagd i maj måd farvl til ovrkostabl Thomas Haaig. Thomas har i årrækk fugrt som rgissør, chauffør og kotormdarbjdr vd musikkorpst, m har u valgt at prøv y græsgag i admiistrativ stillig vd ødrjyllads ymfoiorkstr. Koglig Ls Lacirs Vd ardhusarrgimtts fødslsdagsarragmt på tvorskov Kasr d 15. ovmbr dltagr lsvigsk usikkorps aturligvis. UK mdvirkr md musicrig vd gæstrs akomst samt tafflmusik udr spisig. Traditio tro vil dr sr på aft bliv dast Ls Lacirs, og dt r hlt uikt at lsvigsk usikkorps ldsagr musikalsk til d populær das, hvor ajstæt samt øvrig promit gæstr dltagr. lsvigsk usikkorps korps vidr Folkpris ødrjydr har talt. lsvigsk usikkorps r blvt kårt som årts vidr af d top stiftd Folkpris. Dt skt lørdag til Høtt Fst i Vojs. Bladt d omird var dsud Nils Hausgaard og ør Pilmark, m bgg mått s sig slåt af Forsvarts musikalsk ambassadørr. Dt r md stor stolthd og ydmyghd, lsvigsk usikkorpst modtagr pris, dr udrstrgr, at korpst r mgt mr d t militært musikkorps. Folkpris r maifstatio af d tætt rlatior, dr r mllm borgr og musikkorpst. Omkrig 95 proct af stmmr r gåt til os, dt r hlt vildt, sigr musikdirigt Ré Bjrrgaard Nils på vg af hl musikkorpst. Pris kom hlt bag på os, m dt r djligt, at dr r mag, dr sættr pris på os. Dt r t skuldrklap, og dt r fatastisk, at lsvigsk usikkorps og drmd Forsvart får arkdls, tilføjr ha. Folkpris r stiftt af dt lokal rhvrvsliv samt Jydsk- Vstkyst. ll borgr har haft mulighd for at forslå præcis d kadidat, d hlst så vid. E komité har ftrfølgd omirt tr, som dr ku stmms på. UK spillr jul id ødag d. 21. dcmbr spillr lsvigsk usikkorps d traditioll julkocrt på Harmoi. amm md Domsogts Korskol og Ugdomskor vil lsvigsk usikkorps bidrag til d god julstmig md god musik og kdt julsag. I spids for båd kor og orkstr står dirigt Jspr Juul ørs, dr ud ovr at vær dirigt også til daglig r basuist i Radiosymfoiorkstrt. DTO: ødag d. 21. dcmbr kl TED: Kulturhus Harmoi, Hadrslv ENTRÉ: ratis adgag usik, badværlsr og rgvjrsdag i ovmbr Købr du t yt badværls i d ærmst frmtid, r dt måsk blvt producrt til lsvigsk usikkorps tor. I aldig af pil Dask Dag gæstr musikkorpst mlig badværlssproduct Dasai i Hadrslv d 30. oktobr. På slagt 12 får mdarbjdr t ådligt afbræk og mulighd for at lytt til god, dask umr. Kocrtsal r d dag blvt skiftt ud md produktioshall, ligsom d blød stol r rstattt af d asatts g kotorstol. E af grudidér md pil Dask Dag r top, at folk mødr musikk på stdr, hvor d ormalt ikk vill oplv d, forklarr lsvigsk usikkorps. usikkorpst r imidlrtid ikk al på sc. agrid Pia Raug mdvirkr også vd kocrt og givr bladt adt lill forsmag på d tid, dr hastigt går os i mød md sag Rgvjrsdag i ovmbr pil Dask Dag har i øvrigt vært årligt tilbagvdd bgivhd sid Ladt ovr blivr daskr d sidst torsdag i oktobr præstrt for brd vift af dask musik, ikk midst i radio, hvor flr kaalr udlukkd spillr dask musik. Juli Brt hls Fødslsdagsfst md massr af ugt talt Juli Brthls og to yudklækkd taltr fra musicalakadmit i Frdricia sørgr i slskab md lsvigsk usikkorps for, at Tlgrafrgimtts fødslsdag også i år blivr ogt hlt særligt. Dt r fstdag af d hlt stor, år Tlgrafrgimtt fyldr år. Dr r godt ok hvrk trfarvt is, rød sodavadr llr ballodas på programmt. Til ggæld vtr dr publikum forrygd kocrtoplvls, år Forsvarts musikalsk ambassadørr, Juli Brthls og to taltr uddat vd musicalakadmit i Frdricia osdag d 5. ovmbr klokk går på sc på Frdricia Tatr. Ikk midst på grud af Juli Brthlss smukk stmm r dr garati for musikalsk forkælls. D dask-grøladsk sagrid blv ladskdt, da hu i 2002 blv form ummr to vd taltkokurrc Popstars. åsk blv hu ikk d officill vidr af kokurrc, m gask sikkrt r dt, at Juli Brthls blv folkj og at hds musikalsk karrir for alvor tog fart. I 2003 udgav hu dbutalbummt Hom, og lig om hjørt vtr u hds fjrd udgivls. D tidligr mdicistudrd har sid gmbruddt vd utallig ljlighdr bvist, at hu r sagrid af hlt særlig karat, og at hds stmm har gmgåt stor udviklig, sid hu dltog i tv-kokurrc for sks år sid. Dt får publikum altså u mulighd for at hør. Juli Brthls r ikk dt st talt, publikum vil oplv til fødslsdagskocrt. Dt Dask usical kadmi har sid år 2000 uddat ug musikalsk stjrskud, dr drømmr om Broadway og musicals adr stor scr. Til fødslsdagskocrt får lsvigsk usikkorps forøjls af at optræd i slskab md to tidligr lvr fra akadmit, mlig Tri Nyma og Thomas Høj, dimittrt som musicalprformr i hhv og 2005, og bgg md stor rfarig i strib af rollr i kdt musicals. Publikummr, dr missr kocrt d 5. ovmbr i Frdricia, har ig grud til fortvivlls. I samarbjd md Lios Club fjrr lsvigsk usikkorps ig Tlgrafrgimtt md gtagls af fødslsdagskocrt, dr d gag fidr std i ødrjylladshall i Åbrå sødag d 9. ovmbr klokk Hr går hl ovrskuddt i øvrigt til Lios Clubs itratioal kamp mod blidhd. BILLETL: Frdricia Tatr d 5. ovmbr: Via Frdricia Tatr. ødrjylladshall d 9. ovmbr: KORT NYT kocrtr r prsor r bgivhdr fakta a 10 11

7 usikr og PORTRÆT pig md dt rød hår usikkorpst sigr farvl til 28 års rfarig lla Hoffbck har i 28 år vært vigtig dl af lsvigsk usikkorps. Publikum kdr ham måsk ikk fra sc, m dt r dr god grud til. lla Hoffbck r mlig af dm, dr sørgr for, at alt dt bagvd klappr. I æst tr årtir har ha vært musikkorpsts rgissør og chauffør. u r dt slut. D 1. august gik 60-årig lla Hoffbck på ftrlø. Dt har jg dt rigtig godt md, 39 år i Forsvart r lag tid. a ka ikk hold til dt, sigr lla Hoffbck og tilføjr: Vi flyttr halvadt to udstyr hvr gag, vi r ud at spill. Følr du dig slidt d? Nj, m jg ka da godt mærk dt, sigr lla Hoffbck. lsvigsk usikkorps y rgissør har tidligr sørgt for, at officrr blv trasportrt rudt udr øvlsr. Ha aftjt si værpligt i 1999 og tog straks drftr til Kosovo for at dltag i dt frdsbvard arbjd. Og så har ha tidligr givt t ap md, år musikkorpst har haft brug for lidt hjælp. 30-årig Hry ads Js afløsr lla Hoffbck, dr som ævt har bstridt jobbt i 28 år. Hry ads Js kommr fra t job i Forsvarts CICENKP*, hvor ha har bskæftigt sig md kommuikatio mllm udsdt soldatr og drs pårørd. Jg trægt til at prøv ogt yt. Jg havd prøvt at still udstyrt op til t par kocrtr, så jg kdt FÆRØERNE I ÆRKLE lsvigsk usikkorps har imidlrtid givt chauffør mr d hårdt slid. Dt r også blvt til rækk stor oplvlsr, fortællr lla Hoffbck og frmhævr tur til Tysklad og især Færør som højdpuktr. Ha har svært vd hlt at sætt ord på, hvad dr gjord tur til tlatrhavsør til ogt uikt, m kostatrr blot, at dt var stor oplvls. lvom dt u r slut md lsvigsk usikkorps kommr lla Hoffbck ikk til at kd sig. Jg skal gå drhjmm og hygg mig. Blivr dt ikk kdligt? Nj, jg har båd mit lystfiskri, mit hus og hav. å dr r ok at s til, sigr d u psiord chauffør.... og sigr goddag til tidligr udsdt lidt til dt og søgt drfor stillig, forklarr ha. Idtil vidr r ha glad for at vær dl af lsvigsk usikkorps, slvom ha allrd har fåt at føl, at musikkorpsts udstyr lagt fra r lavt af vat. E gag imllm ka dt godt vær lidt hårdt at pakk, især år vi gr vil vær hurtigt færdig, sigr d y mad i korpst. Udovr arbjdt md at still udstyr op til prøvr og kocrtr vartagr Hry vigtig fuktio på kotort, idt ha r asvarlig for al logistik samt idkøb af odr og istrumtr m.m. Edvidr r Hry ogt af ør vd PC, så også på dt pukt har musikkorpst stor glæd af has vr. Tilbag hos Jack Lawrc r blot midt om dt rød hår og d ugdommlig forlskls, dr gik lig så hurtigt, som d kom. Og så t hlt særligt forhold til basu. Jg ka ku husk, hu var sød og rødhårt, sigr Jack Lawrc og grir godmodigt. id 1980 har ha vært dl af lsvigsk usikkorps. Dt hl startd, da ha så t tattoo fra Ediburgh i fjrsyt og fik lyst til musik. På d måd røg ha id i skolorkstrt i hjmby Esbjrg og fik si først optræd vd bys 200 års jubilæum. om 12-årig slog ha på stortromm i skolorkstrt, hvor ha fik øj på pig md rødt hår. Ha kastd mr d t blik på hd, ha kastd også si tagr-forlskls samm vj. Hu spilld basu. Drfor vill Jack Lawrc gør dt samm, m da ha omsidr kom godt i gag md dtt istrumt, var pig rjst. ET FLOT INTRUENT Nu r Jack Lawrc 52 år og havt i lsvigsk usikkorps. Hvor d varm føllsr for d rødhård pig hurtigt forsvadt, varr has kærlighd til blæsistrumtr vd. Ud ovr at vær vicdirigt i musikkorpst spillr Jack Lawrc uphoium, dr r lill tuba, og så spillr ha trækbasu (trombo). Trækbasu r til pompøs og stor, flot musik md stor klag (stolt musik). Euphoium t r mr mlodiførd,, sigr ha og forklarr, at ha r glad for at skull spill på bgg istrumtr i usikkorpst. Jg sys dt r djligt, for jg lskr bgg istrumtr, tr, sigr Jack Lawrc. ITENT O DIRIENT I 1978 afsluttd ha si uddals på Vstjysk usikkosrvatorium, to år sr fik ha tjas som assistt vd musikkorpst i Hadrslv, id ha ti år sr blv asat som dirigt. Dirigtr i lsvigsk usikkorps r asat i højst sks år, drfor mått Jack Lawrc i 1996 ud og ld ftr t yt job. Til has hld magld musikkorpst dt år, dr ku spill trækbasu. Jack Lawrc vadt kokurrc og ku fortsætt hos lsvigsk usikkorps. Jack Lawrc mr i øvrigt, at jobbt som dirigt har styrkt ham som musikr i musikkorpst. om musikr i t orkstr skal ma giv t bud på musikk ( tll a tory). å r dt op til dirigt at saml all udtrykk til t fælls hl. Jobbt som dirigt har lært mig at fortæll histori. Jg var glad for jobbt som musikdirigt, m ydr u frd og frihd som musikr. t vær chf r t stort asvar, og dt krævr mg tid og rgi. Nu dirigrr jg i mi fritid (Hadrslv Byorkstr) og sprigr til, hvis Ré blivr syg llr r forhidrt p.g.a. ad tjst. t vær millitærmusikr r t privilgium. Et privilgium dr i mi tid i Forsvart, r blvt idskrækt md 34 stilligr, hvilkt gør vors stilligr du mr dyrbar. t få lov til at rjs lad og rig (og udlad) rudt og musicr for glad mskr r hlt utroligt og givd. Og til læsr af Nyhdsmagasit vil jg gr sig: Tak for jrs opbakig. Jg håbr på at s og hils på jr, dr r glad for d lvd musik, til vor frmtidig kocrtr. Båd som musikr og dirigt

8 lsvigsk usikkorps og sorgs crmoi Ig bgivhdr ka sammligs md, år Forsvart, lsvigsk usikkorps og pårørd modtagr fald soldatr. usikkorpsts stabstambour, Js Christia Litz, har sks gag vært md, år kistr vdr hjm. Crmoi har ærmst uforklarlig rhd. D r ikk stril, m dt r t øjblik hvor føllsr, takr og midr trædr frm i drs klarst og mst koctrrd form. Hvor vrd blivr sort og hvid. Hvor sorg som ustopplig kraft trægr id sjæls dybst kriglkrog. Dt r crmoi, all asatt vd Forsvart og pårørd frygtr. Dt r øjblikkt, hvor fald dask soldatr kommr hjm. Famili og Forsvart tagr imod. Et af Forsvarts tr musikkorps r også til std og sørgr for tor, dr bydr d fald vlkomm. tabstambour Js Christia Litz fra lsvigsk usikkorps har st sks kistr bliv modtagt. Først gag, hvor jg ikk vidst, hvorda dt var, trod jg ikk, jg vill bliv så påvirkt. år ma står i hagar, og d pårørd bgydr at komm id, så kommr dt ærmr. Og år d hlt ær famili kommr id som d sidst, så kommr dt rigtig tæt på. Jg har slv bør, dr r i d aldr, hvor d ka aftj værpligt, og jg mærkr orm mdfølls, sigr Js Christia Litz. t s forældr, dr har mistt drs årig sø. Dt r hlt forfærdligt, m dt værst r, år dr r bør md, tilføjr ha. Får du tårr i øj? Dt gør jg hvr gag. KONERNE KONE Dask soldatr, dr faldr på frmmd jord, blivr fløjt til t krydstrup, Roskild llr Karup, afhægigt af, hvor drs famili bor. Trasport forgår i t af Forsvarts stor Hrculsfly, hvor kammratr fra d falds rgimt typisk r md. Dt ku vær kaptaj, kostabl llr mig, dr liggr i kist. Dt r ikk afgørd. Hvr st gag soldat vdr hjm i kist, r dt ogt usammligligt og spcilt. Dt r, år flyt åbr si bug, og kist kommr til sy, at lsvigsk usikkorps ladr drs istrumtr bliv til samlt stmm og spillr salm Kogrs Kog. Hvis famili har t særlig øsk, blivr dt fulgt, m som rgl r dt salm fra dt brømt udfald fra Frdricia d 6. juli 1849, dr lydr, år famili og Forsvart tagr imod. DET TÆRKE ØJEBLIK Kist r klædt i Dabrog. Flagt, dr følgr daskr, år fstdag skal fjrs, år ladsholdt visr format, og år koloifolkt rykkr ud. Flagts farv forblivr uforadrt, m får alligvl ad kulør, år dt liggr ovr kist, og al glæd r vrdt ud af dt rød-hvid stof. oldats bart, mdaljr og blomstr blivr æsomt placrt og sks kammratr fra d falds rgimt bærr kist id i hagar, hvor pårørd vtr. Billdt af d sks kammratr, dr bærr kist md Dabrog. Dt billd r simplth så stærkt, sigr Js Christia Litz. Dabrog r t symbol, dr btydr rigtig mgt for rigtig mag. Dr r t llr adt kstra ovr dt, år dt liggr på kist. Dt r to symbolr, dr forstærkr hiad, forklarr ha. HØJKOLEN I HNREN Når kist r kommt på plads i hagar, holdr obrst fra d falds rgimt tal. Også fltpræst sigr ogl ord. Drftr bærr ærsvagt kist ud til rustvog, ms lsvigsk usikkorps spillr Dt var på Istd Hd (uds frd md vor død). om rgl har famili ig øskr, m Js Christia Litz huskr gag, hvor soldat havd gåt på højskol, og famili drfor øskd sag fra Højskolsagbog, sag, dr btød ogt særligt for d fald. Vr fra højskol var md i hagar, d kdt sag og havd t særligt forhold til d. Dt smittd af på d måd, d sag, og på hl crmoi. org rykkd du tættr på musikr fra lsvigsk usikkorps. For musikr fids ku mgt få opgavr af samm vigtighd. Ku få opgavr, dr idgydr så mgt ærfrygt. Tårr og sorg fjrr imidlrtid ikk drs fokus. Jg fokusrr du mr på opgav for at ku hold dt ud, sigr Js Christia Litz. For år fald soldatr kommr hjm, kdr sorg ig forskl på rlatior. D rammr all. dt allrsværst rst r d smrt, d pårør- d har. Drs vrd r brast. usikkorpst udfyldr tomrum odtagls af fald dask soldatr r bgivhd, hvor Damark visr d pårørd si takmmlighd. Drfor r musikk vigtig, crmoi r ikk fulddt ud istrumtrs tor, forklarr tig Lars, kotaktofficr vd Dask rtillrirgimt i Vard. TI LREN HR PRØVET DET Når soldat har givt sit liv for fædrladt, har tig Lars vært md ud og fortæll d pårørd, at drs mad, far llr sø ikk r mr. tig Lars har vært dr, år famili har spurgt hvorfor?, år famili har haft brug for støtt, og år famili har syts, at itt givr mig. Ha r kotaktofficr og t af bidldd mllm Forsvart og d pårørd, dr siddr tilbag, år drs mæd kæmpr lagt, lagt væk. Og ha r vd familis sid, år pårørd samm md Damark tagr imod d fald soldat. tmig r mgt højtidlig. Når soldat givr dt dyrbarst, ma har, visr Damark si rspkt og si påskøls, sigr tig Nils, dr har vært md, år Hrculs-fly brigr soldat hjm. EN VITI DEL Ntop drfor r dt vigtigt, at orkstr som lsvigsk usikkorps dltagr vd crmoi, forklarr ha. Dt hadlr om at skab fulddt crmoi, så ig r i tvivl om, at Damark r takmmlig for soldats og familis offr. f samm grud sættr d pårørd pris på, at musikkorpst fyldr hagar md musik. Når musikk spillr, rjsr hår sig. Dt sættr t llr adt i gag, sigr tig Nils. ll forbidr musik md t llr adt. Dt ka vær tidligr hædls, llr måsk rlatrr musikk til bgivhd. Når t stykk musik blivr spillt til modtagls, virkr dt drfor mgt stærkt på dltagr, uddybr ha. Egtlig r dt svært hlt at forklar musikks btydig. Itt ka sammligs md, år soldat vdr hjm i Dabrogsklædt kist. lsvigsk usikkorps gør forskl, år famili skal mærk atios mdfølls, slår tig Lars fast: Hvis ikk musikkorpst dltagr vd modtagls, har ma ikk t værdigt og højtidligt arragmt, sigr ha

9 Edlig skr dt... musikkorpst får gt hus Frdag d 21. ovmbr blivr lsvigsk usikkorps y hjmstd, lsvigsk usikhus, idvit. Du ka også få t kig id i d fatastisk bygig. Dt r sjældt, at æras bgydls har dato. Ikk dsto midr r dt tilfældt md d hlt y pok, som lsvigsk usikkorps sart bvægr sig id i. Frdag d 21. ovmbr blivr dt fatastisk byggri lsvigsk usikhus mlig idvit. Og hust får stor btydig for frmtids lsvigsk usikkorps. Dt r hlt optimalt i forhold til vors samarbjd. Nu ka vi mgt bdr hør hvr klts istrumt, drfor kommr vi til at spill bdr samm, lydr dt bladt adt fra korpst. KI INDENFOR Fstdag blivr markrt md rcptio for særligt idbudt gæstr om formiddag, og drftr tagr musikkorpst som ld i frdagsparad si traditiosrig tur op til Domkirk. Og om ftrmiddag får du mulighd for at s, hvad hådværkr i mådsvis har arbjdt md på bygggrud ær kasr. Og dr blivr ok at s på. I hvrt fald hvis du holdr af, år dr blivr kælt for dtalj. Dr r mlig lagt vægt på godt hådværk og stilrt dsig i hust. ålds sørgr Erik Jørgss sofar og kursch-stol, dr r formspædt birk, for publikums komfort. For lsvigsk usikhus r t hus, hvor tid ikk r modstadr. Dt r t hus, dr vil ælds md yd. Idrtig r lig så tidløs som d stor musikalsk værkr, musikkorpst opførr. Og aturligvis givr Forsvarts usikalsk mbassadør d dag forsmag på, hvad publikum har i vt. Et af usikhusts stor aktivr r i øvrigt prøvsal, som r af såda størrls, at dr vil ku afholds midr kocrtr. Du ka som sagt fjr idvils samm md lsvigsk usikkorps, dr læg har glædt sig båd til at flytt id og til at markr bgivhd. Drfor håbr korpst på t stort frmmød til åbig af dt y musikhus. L E V I K E U I K H U 16 Åbt hus i lsvigsk usikhus Frdag d 21. ovmbr 2009 kl ll r vlkom lsvigsk usikkorps står for udrholdig P R I : 20 millior kror. F I N N E R I N : t lsvigsk usikkorps y hjmstd r blvt til virklighd skylds ikk midst.p. øllr, som har bidragt md hl 13,8 millior kror. Hadrslv Kommu har skudt tr millior kror i projktt, dt samm har Forsvart tøttforig for lsvigsk usikkorps har liglds støtt projktt økoomisk. 17

10 l k g i t s p r o k k i s u jovr, fstligr, du mr mutrt. ll stor bgivhdr har t motto, sålds også lsvigsk usikkorps ytårsshows, dr i år løbr af stabl for id sæso i træk. D gag optrædr Forsvarts usikalsk mbassadør i slskab md sagrid øs Fgr og skuspillr og stadup-komikr ordo Kdy. Lig sid bifaldt fra års ytårskocrt død ud, har grupp musikr i musikkorpst vært i fuld gag md at fid på idér og påfud, sålds også kocrtr i 2009 lvr op til tidligr års succsr. Hvis du r til t godt gri og forrygd musik, skal du drfor ikk syd dig slv for lsvigsk usikkorps ytårsshow d samld turépla på bagsid af Nyhdsmagasit. 18 w o h s s r å t y d g y r r o f ar md r g F øs øs Fgr har vært fast bstaddl af d dask da ask musiksc sid 1980 r. id dgag har hu imidlrtid formåt hl tid at udvikl si stm mm, stmm, hvilkt også var mdvirkd til, at hu blv kå årt til kårt årts sagrid vd Daish usic wards i øs Fgr r kdtgt kdtg dtgt vd si karis karismatisk sc p prsoligh prsolighd prsolighd li d og o har h fortsat btydlig d og prsolighd btydlig, br brd folklig appal. Dt r ikk midst tilfældt på hds h ds y y album Nøgl g g r syy til Paradis,, hvor øs Fgr gr sag af Bt Fabricius-Bjrr. y d ordo K kuspillr og komikr ordo Kdy fik sit gmbrud gm sit samarbjd md skuspillrkollga, Timm Vladimir, md hvm ha opåd stor succs i rækk tv-programmr. Humor r ordo Kdys vigtigst værktøj. Dt gældr ikk midst i ovllfilm om brødr vi dl, som ha top u r vd at forbrd idspiligr gr til. ordo Kdy har dsud slåt sit av fast som D k hlt h lt stor t k ill i 2007 bl aff Damarks rvyskuspillr, blv ha sålds kårt til Årts rvykustr. 19

11 KONCERTKLENDER NYTÅRKONCERTER HDERLEV Kulturhus Harmoi, åskærgad, Hadrslv Dato: Frdag d 9. jauar kl Lørdag d 10. jauar kl Tirsdag d 20. jauar kl Osadag d 21. jauar kl Etré: 170/200/220 kr. icl. gbyr Billtsalg: Ellr rragør: lsvigsk usikkorps Kocrtfod VRDE Lrpøthall, Lrpøtvj, Vard Dato: Osdag d 14. jauar kl Etré: 140/170/180/190 kr. icl. gbyr Billtsalg: llr rragør: Vard ariso/vard Kommu ODDER pktrum Oddr, Parkvj 5, Oddr Dato: Frdag d 16. jauar kl Etré: Billtsalg: rragør: pktrum Oddr VENDBOR -Hall, Johs. Jørgssvj, vdborg Dato: Lørdag d 17. jauar kl Etré: 125/200/220/250 kr. icl. gbyr Billtsalg: llr Billtsalgt startr 20. oktobr rragør: Dt Fysk lagtøjsakadmi (s også ØNDERBOR Kocrtsal lsio, Dybbølsgad, ødrborg Dato: Frdag d 23. jauar kl Etré: 195 kr. Billtsalg: Dt lokal turistburau rragør: Hærs rgtskol KØBENHVN Kocrtsal i Tivoli Dato: ødag d 25. jauar kl Etré: 140/190/240/270 kr. (ksl. gbyr) Billtsalg: llr rragør: lsvigsk usikkorps Kocrtfod LUKU Nytårsbufft på Hotl Harmoi i forbidls md ytårskocrtr md lsvigsk usikkorps d 9., 10., 20. og 21. jauar 2008 Nyd djlig Luksus Nytårsbufft bståd af: Fm slags fisk, kød, kartoflr og salat Ost og kag Bufft srvrs fra kl Pris pr. prso kskl. drikkvarr kr. 210,- Bordrsrvatio r ødvdig og ka sk på Hotl Harmois tlfo: EDLETILBUD tøttforig har idgåt aftal md samtlig arragørr om rabat vd billtkøb for støttforigs mdlmmr til Nytårsshow flvrr ma vdlagt rabatkupo vd støttforigs bod vd idgag til kocrtsal, yds rfusio på 25 kr. Vi håbr at s så mag som muligt af støttforigs mdlmmr vd Nytårsshow BUTUR TIL TIVOLI Oplv Nytårskocrt 2009 md lsvigsk usikkorps i Tivolis kocrtsal tøttforig arragrr bustur fra Hadrslv til kocrt i Tivoli. ulighd for opsamlig udrvjs. Pris for bustrasport, kaff og 1 øl/vad i buss samt trbillt til kocrt udgør ku 350,00 kr. pr. prso Ydrligr iformatio samt tilmldig til kassrr på tlfo Tur gmførs md miimum 40 dltagr. Tilmldig sst d 20. dcmbr.

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter Til smtlig husstd, kotorr og butikkr Vi rådgivr om icsso. Ærø Ugvis - Tirsdg d 14. jur 2014 - Nr. 3-50. årg. Vråvj Ærø 2 Ærøskøbig Tlfo 26252 1077 www.g-w.dk Afdlig: Vråvj Ærøskøbig Kirkstræd Tlfo 6253

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7 Århus Sklldrfrig Nyhdsbrv r. 2 dcmbr 21 Kær mdlm Ivativ ldls var tmat på årts Byghlm Kfrc. E kfrc dr i år slg all rkrdr fr atal dltagr. 22 ldr var mødt frm. Et tal dr visr, at dt var t gdt iitiativ Århus

Læs mere

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage 24. novmbr 1994 2. årgang nr. 20 BRYGGEBLADET Havnparkn undr forvandling I sidst ug bgyndt t nyt ka pitl i Haunparkns histori. Graumaskinrn undt tilba g ftr 10 års paus. Dngang for at lægg muldjord ounpå

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Lukket helligdage samt fra 24. december 2014 til 4. januar 2015 begge dage inklusive. www.silkeborg.com. Silkeborg app en

Lukket helligdage samt fra 24. december 2014 til 4. januar 2015 begge dage inklusive. www.silkeborg.com. Silkeborg app en Magasit 2014 1 Hl TurismSilkborg Dt Gl. Rådhus Tort 2A Tlf.: +45 8682 1911 ifo@silkborg www.silkborg.com Åbigstidr Jauar, fbruar, marts, april, oktobr og ombr: Madag, tirsdag, osdag og frdag 10.00 15.00

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

:~.-.-..-... "~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :...

:~.-.-..-... ~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :... 1997B RYG G E B LA D ET 27. 5. årgang novmbr nr.20 Sådan stmt Bryggn Rsultatt af kommunalvalgt i Købnhavn i sidst ug r blvt btgnt som grumst. Mn man kunn også vælg at s dt som farvrigt: I skrivnd stund

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER tirsdag dn 18. novmbr 2014 104. årgang nr. 47 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Villa Flora hjalp julstmningn på vj! Julns

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles DjHPUNKT Dn jydsk Haandværkrskol AUGUST 2013 Rdaktion: Hnrik Ølund (ansvarlig) Ann Hansn Aamand Layout: Ann Hansn Aamand Input: aha@djhhadstn.dk Indhold Sidn sidst 2 En ministril sommrhistori 2 Glimt -

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS.

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS. Danmarks Optikrforning Marts 2012 Nr. 2 S bdr. Oplv mr også på arbjdspladsn md dn ny skærmglas kollktion fra ZEISS. D ny skærmglas finds i tr forskllig pris- og dsignnivaur og i all indks. Lig fra dn nkl-

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

ndnu en god grund til at besøge køge!

ndnu en god grund til at besøge køge! Køg Grv 2014 www.køgliv.dk ndnu n god grund til at bsøg køg! Bryghust Braunstin r Køgs lokal mikrobryggri I vors flott lokalr på Køgs hygglig havn håndbryggr vi md rspkt for traditionrn og d god råvarr

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere