OKTOBER 2008 Nr. 9. Slesvigske Musikkorps

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OKTOBER 2008 Nr. 9. Slesvigske Musikkorps"

Transkript

1 N Y H E D I N OKTOBER 2008 Nr. 9 N Y N Y N Y N Y N H E H E H E H E D D D D D D I I I I I N lsvigsk usikkorps

2 Nyhdsmagasit lsvigsk usikkorps Udgivt af Rgimtsmusikks Vr i samarbjd md lsvigsk usikkorps og tøttforig for lsvigsk usikkorps Blad r. 9 Udgivt: Oktobr 2008 OPL ksmplarr LYOUT K Ctrt p, Vjl TRYK P-Tryk REDKTION Jacob vds, jouralist Hrik Røow, UK Bt ravrs, UK Ré Bjrrgaard Nils, UK Vag Jss, tøttforig agasit lsvigsk usikkorps udkommr to gag årligt. Bladt udsds gratis til mdlmmr af tøttforig for lsvigsk usikkorps. Bladt ka dvidr købs vd hvdls til støttforig (stk. pris kr. 40,- kskl. forsdls). Dt r formålt md bladt at udbrd kdskabt til lsvigsk usikkorps og musikkorpsts kocrtaktivittr. givls r tilladt md kildagivls. Næst ummr af bladt udkommr marts Rgimtsmusikks Vr Kasr Louisvj Hadrslv Tlf.: tøttforig for lsvigsk usikkorps Kasr Louisvj Hadrslv Tlf.: FORORD KÆRE EDLEER Forsvarts musikalsk ambassadørr r travlt gagrd hl årt Eftrspørgsl til offtlig kocrtr r stor, og lsvigsk usikkorps glædr mag md drs farvrig optræd og flott musik. id sidst har tøttforig haft d glæd at bakk dm op md vors tilstdværls vd Rosborg Tattoo, hvor vi var i Købhav md dobbltdækkrbus og ca. 70 musikglad gæstr. Dt var forrygd oplvls at s og hør d mag stor, såvl som midr bads og orkstr. lsvigsk usikkorps lvrd samm md Priss usikkorps t potpourri af dask sag. amm md d mag adr tilskur, koghust iklusiv, ku vi yd vors drg og trækk lidt på smilbådt ovr drs mod til at skill sig så mgt og positivt ud fra d mag adr orkstr. Flot gåt! Nu glædr vi os til idvils af dt y musikhus. Dt har vært djligt at følg md i opførls at d flott bygig. Ig tvivl om, at d vil vær attraktio for bys musikliv og for borgr i dt hl tagt. E flot arkitktur kombirt md god akustisk forhold og lækkrt itriør vil sætt prikk på mag års øsk fra usikkorpst om at få t yt std at vær. om vi tidligr har tilkdgivt, øskr vi fra tøttforig at giv dt y hus båd moralsk opbakig, m også økoomisk hådsrækig, Drfor satsr vi på, at vi til maj 2009 at ka bidrag md ca kr. til projktt. Vi vd godt at bløbt r dråb i havt md t sådat projkt, m dt r vigtigt for os at ku sig, at godt prsor støttr op bag vors pragtfuld usikkorps. Dt ka båd usikkorpst og Forsvart vær stolt af. Dr r stadig bhov for sposoratr, så skull dr vær mdlmmr, dr har lyst til at bidrag md størr llr midr sposoratr, r vi mgt glad for at hør fra dm. Kotakt os på vors tlfo , og vi vil sørg for at brig jrs bidrag vidr. Når musikhust r åbt for vor musikr, går vi id i y sæso for Nytårsshows. Dr kommr y musikumr og solist til, m dt vil stadig vær vor vlspilld og humørfyldt musikr dr står bag dt hl. Kom og vær md til diss shows, som afholds rudt omkrig i ladt, fra Hadrslv til Købhav. d dtt ummr kommr også idkaldls til vors gralforsamlig. Eftr d sædvalig kocrt før gralforsamlig vil vi i t tilstødd lokal oritr mr omkrig forig drift, og vi håbr på, at mag vil vær til std og bakk forigs arbjd op. Jg vil slutt md at øsk lsvigsk usikkorps t stort tillykk md Dt y usikhus og samtidig øsk all t godt Nytår. VN JEEN Formad for tøttforig KÆRE LÆERE Dt r æst ikk til at tro, og ma må æst kib sig i arm, m drøm blivr sart til virklighd. I start af ovmbr trækkr lsvigsk usikkorps tltpæl op og flyttr til sit y hjmstd, lsvigsk usikhus. odt ok r dt ku t stkast fra vort uværd øvstd, gymastiksal på Hadrslv Kasr, m at musikkorpst u får optimal øvfacilittr i smukk, smukk rammr r ærmst uvirkligt. Dt har dvidr vært sad forøjls at følg md i tilblivls af hust, og år ma diskrt har listt sig idfor, har ma mødt glad og flittig hådværkr, hvilkt jo må vær t tg på, at dt r t godt std at vær. Jg håbr virklig, at all implicrd partr vd, hvilkt uikt hus, d hvr især har vært md til at opfør. Vi går all spædt og vtr på at tag hust i brug og udforsk all d mulighdr, dt har at byd på. Jg ka forsikr at vi passr godt på lsvigsk usikhus og håbr, at dt vil hus lsvigsk usikkorps u og i al frmtid. D først opgav, vi skal øv op til i d y omgivlsr, r kocrt, vi altid sr mgt frm til, mlig Tlgrafrgimtts Fødslsdagskocrt. D løbr af stabl 5.ovmbr på Frdricia Tatr, og i lighd md sidst år gtagr vi kocrt, d gag i ødrjylladshall i abraa. idstævt kocrt fidr std 9.ovmbr, og dt r mig stor glæd vd bgg kocrtr at ku præstr sagrid Juli Brthls som hovdsolist. lt i alt blivr dt t ormt spædd ftrår, dr båd bydr på y musikalsk tiltag samt traditiosrig midhøjtidlighdr, og jg håbr at s jr all, om ikk før, så til af vor forrygd ytårskocrtr i jauar måd. od læslyst! RENÉ BJERRERD NIELEN Dirigt vd lsvigsk usikkorps INDHOLD ll artiklr i Nyhdsmagasit r skrvt af jouralist Jacob vds 2 KÆRE EDLEER Forord vd Vag Jss, Formad for tøttforig 3 KÆRE LÆERE Forord vd Ré Bjrrgaard Nils, dirigt for lsvigsk usikkorps 4 FIRE DE ED BRBR HENDRICK amtal md vrdsstjr ftr forårts stor kocrtbgivhd. 7 EVENTYRET BEYNDTE I INEFYLDT FRVND Kud drs fortællr om si tid i lsvigsk usikkorps i 40-r og 50-r. 10 KORT NYT Om d kommd tids kocrtr, bgivhdr m.m. 12 UIKKORPET IER FRVEL TIL 28 ÅR ERFRIN O ODD TIL TIDLIERE UDENDT lla Hoffbck takkr af og Hry ads Js ovrtagr. 13 UIKEREN O PIEN ED DET RØDE HÅR Portræt af musikr Jack Lawrc. 14 LEVIKE UIKKORP O OREN CEREONI. tabstambour Js Chr. Litz og kotaktofficr tig Lars fortællr om modtagls af fald soldatr og musikkorpsts btydig. 16 ENDELI KER DET. lsvigsk usikhus klar til rcptio d 21. ovmbr. 18 NYTÅRHOW 2009 d øs Fgr og ordo Kdy. 2 3

3 Fir dag md Barbara Hdricks lsvigsk usikkorps fik uforglmmlig oplvls, da absolut vrdsstjr bsøgt korpst og Hadrslv. lvfølglig vidst jg, at arragmtr vill vær i ord, for dm, dr lavr arragmtr, r vat til dt arbjd. jg var ysgrrig ftr, hvorda d brugt d klt istrumtr, dr skull vær i stdt for strygr. drs arbjd ramt mgt præcist. Jg var mgt tilfrds. Nøgl til at lav t sådat arragmt r at kd mulighdr i hvrt klt istrumt, og at orkstrt har vr til at udytt mulighdr. Dt skt hr. Og dt r svært at spill i t hororkstr, fordi du ikk ka gmm dig. Dt r rt ksport: hvis t istrumt ikk lydr rigtigt, ka du hør dt md dt samm. Jg tror ikk, at dr var og til kocrt, dr ovrhovdt savd strygr. Hvorda var kmi på sc mllm dig og musikr? D var fi. Vi har haft prøvr, hvor d lyttd til mig syg, og jg lyttd til dm spill. Når ma gør dt, opstår dr kmi. Og d r altid positiv. For først gag spilld du jazzmusik ud agus Lidgr Quartt, hvorda var dt? Dt var jo ku tr stykkr, m dt var godt. musikr var måsk lill smul sky. D var mgt trofast mod arragmtt og vill ikk smid mig af. jg ku mærk, at slv ftr d to prøvr vi har haft, r d blvt mgt mr impulsiv. D vill ikk forstyrr mig, m dt r vidudrligt at hav frihd til at gå ud og så komm tilbag til mlodi ig. ols strålr skærr isistrd gm skydækkt og rammr Hadrslv Dam. Himl får ærmst biblsk frmtoig - tavs og guddommlig r d storslåd applaus fra ov. På sti kasr rallt, som dt pljr. I gågadr blivr dr hadlt som på all adr torsdag i april. Og i vadkat sjlr d hormoforstyrrd ædr rudt, som d altid gør, år forårt kiggr forbi. lligvl r dr adrlds glas ovr domkirkby i dag. For drid t std på Hotl Nord siddr t msk ud ovr dt sædvalig. Dt vd lsvigsk usikkorps. Dt vd d 700 musiklskr, dr tilbragt aft forid i Kulturhus Harmoi. ll så hd, all lyttd til hd, og all lod d hd giv dm t lill øjblik af vighd. For år Barbara Hdricks sygr, står tid still. FORRYENDE KONCERT Til kocrt aft før, osdag d 2. april, lagd lsvigsk usikkorps ud md præludit fra orgs Bizts Carm. Et stykk, dr på samm måd som lærk, dr varslr forår, gav varsl om ståd kocrt. Dt var blæsistrumtr, dr md båd hårdhd og stimtalitt kæld for tor. Dt var musikr, dr formmd, at ogt særligt var vd at sk. Kort ftr kom Barbara Hdricks på sc og lod si fyldig stmm bjrgtag publikum. E lill kvid, m md orm kraft. E kvid, dr stråld af koctratio m også kvid, dr lod musikk hvirvl gm si krop udr kocrt, og som tog t par still dastri til musikk. E kvid som sag Carm, m som også srvrd t par jazzumr for dt sult publikum. alt dt var i går. I dag siddr hu drid på Hotl Nord, sakkr md si agt og tækr frm mod æst optræd: lørdag aft i Domkirk, hvor Radrs Kammrorkstr får forøjls af at akkompagr vrdsstjr. Og om lidt gældr dt sak om kocrt i Harmoi og mødt md lsvigsk usikkorps. - Vi kom til at sakk om økologi, fortællr musikdirigt, Ré Bjrrgaard Nils, dr samm dag har spist frokost md Barbara Hdricks, og fortællr, at har hu først ogt på hjrtt, r gagmtt svært at tøjl. Kort ftr sigr ha farvl. DEN UIKLKE OPDELEREJENDE Hu vtr i hotllts rstaurat. Hilsr høfligt, m også på måd, dr afslørr, at hu r vat til at brug halv tim af si tid på at bsvar spørgsmål. Hu ku sikkrt godt brug tid bdr, m hu vd også, at dt md itrviws r ogt, dr følgr md. ma mærkr ig irritatio, og hds blik bag brillr r vligt og tillidsvækkd. Først fortællr hu om kocrt. t d gik fatastisk, og at hu ød d ikk midst fordi samspillt mllm hd og hororkstrts kvilibristisk vr fugrd bdr, d og havd turdt håb på. Dt var adrlds kocrt for båd dig og lsvigsk usikkorps, m hvorda oplvd du kocrt? Jg har tidligr optrådt md t militærorkstr. Dog var dt først gag, jg optrådt md t rt hororkstr, m dt gik rigtig godt. Fugrd d musikalsk arragmtr? Dr ku hav vært problmr md balac i lyd, fordi dt r ogl stor istrumtr. d musikalsk arragmtr fugrd virkligt godt. Foto: Lo Lidholm, Tlgrafrgimtt 4 5

4 Fodboldspillr får mr gjst, år d spillr på t stort, fyldt stadio. Hvad btydr ramm for di kocrtr? Dt spillr gtlig ikk og roll, hvor jg sygr. Jg har sugt for mag mskr, m dt skr ikk så tit. Kocrtsal r oft ikk så stor. Hvad sys du om Kulturhus Harmoi? Dr var rigtig god akustik og t fatastisk publikum. D var mgt til std lig fra start til slut. Jg ku føl, at d var md os. D vill virkligt hør kocrt, og d ød d. DEN ODE VILJE Ré Bjrrgaard Nils har rt. Barbara Hdricks har ikk svært vd at fid ord, og hu har ikk svært vd at fid mag af dm på kort tid. Dt gældr ikk midst, år hu talr om musik. For musikk har fast bopæl i Barbara Hdricks hjrt. Dt samm har øskt om vrd md størr rtfærdighd. Bladt adt drfor r hu goodwill ambassadør i FN. Dt r ikk midst uhyrlighdr i Darfur, dr læggr hd på sid. E sag, som hu gr talr om. r til politikr, m allrhlst til ug. Dt r mgt mr itrssat at sakk md ug d md politikr. For d ug har frmtid i drs hædr, sigr hu og tilføjr, at politikr r for styrt af mdir og populism. Faktisk vill hu ikk hav spor imod at bsøg t gymasium udr bsøgt i Hadrslv, m dsværr tilladr tid hd dt ikk. For år Barbara Hdricks ikk står på sc, r dr prøvr, dr skal holds og itrviw, dr skal givs. agt liggr hos folkt, m vi glmmr ogl gag, at i t dmokrati, r dt politikkr, dr skal tj folkt og ikk folkt, dr skal tj politikr, fortsættr hu. Hu talr md pricipfasthd, dr gør komplks sagr simpl. Og ms hu fortællr, blivr politik til t spil ud d stor umiddlbar tilkytig til virklighd, ufrd og all d trist skæbr. ET RØRENDE FRVEL To dag sr oplvd også d kap 500 publikummr i Hadrslv Domkirk til Barbara Hdricks ad kocrt præcis, hvorfor gæst på Hotl Nord r t msk ud ovr dt sædvalig. Eftr kocrt, hvor strygr i Radrs Kammrorkstr og solist Hrik Røow fra lsvigsk usikkorps vækkd figurr på prædikstol til liv md guddommlig musik. Eftr kocrt, hvor glæd spird frm hos båd musikr, publikum og Barbara Hdricks. Og ftr kocrt, hvor skøhd i Barbara Hdricks stmm havd sdt adskillig kuldgysigr gm publikum. Dr sagd hu md sikkr, m også brørt stmm: D 4. april 1968 i stat Tss blv arti Luthr Kig myrdt. For at ær has mid og for håbt om vrd md mr frd, vil jg gr syg sidst sag. For få øjblikk sid havd bgjstrd bifald rugt mllm Hadrslv Domkirks hudrd års gaml mur. Nu havd hvr lyd forladt kirkrummt. Dt var dr, Barbara Hdricks sidst gag lod si stmm rør publikums sjæl og sag: W shall ovrcom. Evtyrt bgydt i mifyldt farvad Ig tid til rvøsitt Kud drs var md, da fudamtt til lsvigsk usikkorps ao 2008 blv lagt. Has karrir som militærmusikr startd imidlrtid md skuffls. Lyskgl glidr lydløst ovr Kattgats brusd bølgr, og som ugl på jagt gmsøgr d havt. 15-årig Kud drs traskr rudt på dækkt. Dt r blot t halvt år sid, at daskr brædt mørklægigsgardir i gadr og ig sag frihds hym. I vadt lurr mir stadig trods krigs afslutig. ir kdr ikk forskl på civil fartøjr og krigsskib, drfor holdr søfolk skarpt øj. Kud blivr i ærhd af rdigsbåd, ms færg Has Brog lagsomt ærmr sig Købhav. Jg ka ikk svømm, og da jg var lill, var jg vd at druk, drfor r jg vadskræk, forklarr Kud. Ha kdr mirs v til at ødlægg, og ha vd, hvor hurtigt t skib ka gå fra at flyd til at ligg på havts bud. Ha har slv st dt. Dt var dag før bfrils. Has famili bod i lill toværlss på fjrd sal i t af Århus arbjdrkvartr. Udsigt var villa værdig. Fra vidut ku Kud sku ud ovr Århus bugt. Dt var hr øjblikkt brædt sig fast. E tysk dstroyr blv agrbt af glsk jagr. åsk var dt ammuitiosrummt, dr blv ramt, m sikkrt var dt, at bomb var fuldtræffr. d ét sprægts skibt i to stykkr og sak hurtigt til buds. Fra ljlighd, dr havd udsigt ovr bugt, havd Kud fulgt d ærmst fiktiosagtig skvs. Billdt af d sykd dstroyr liggr stadig i has hukommlss ovrflad. Drfor vil ha vær tæt på færgs rdigsbåd, hvis u. Has far r bagrsvd og tjr omkrig dt, dr skal til m ikk mr, drfor har Kud ig kahyt. Billtt fra Århus til Købhav Dr var gag, hvor drg i shorts og kæhøjstrømpr fulgt md, år lsvigsk usikkorps marchrd gm by. Kud drs ka i øvrigt skimts ydrst til vstr md trompt for mud. Bu Lud Nils kom til lsvigsk usikkorps i d ham som vd dirigtstokk fulgt y tidr. Dr blv bladt adt slækkt på discipli, og dt btød, at musikr slap for at øv ståd. Kud drs var 16 år, da ha blv asat af Forsvart, og dt r blvt til t utal af kocrtr i uiform. Kud drs har spillt i Royal lbrt Hall i Lodo, og ha spillt på grust fora divrs kasrr. 6 7

5 r i forvj udfordrig for has forældrs pgpug, og dr r absolut ikk råd til mr. Drfor vadr Kud rudt på dækkt. ulig mir llr j. jltur r ødvdighd, hvis ha skal hav jobbt som tromptist i Radiosymfoiorkstrt. Itrssrd ka komm til prøv, vis drs vr og håb på t arbjd. Kud gør all tr tig, kommr tæt på jobbt, m trdjplads rækkr ikk til asættls. Ha må drfor sjl gm dt sprægfarlig farvad tilbag til Århus ud arbjd. Årt ftr går drømm i opfyldls. Forsvart har brug for Kuds vr på trompt. lsvigsk usikkorps, dr sid gforig har holdt til i ødrborg, maglr tromptist. Når gs ug mæd og kvidr ladr kirk vlsig drs kærlighd, spillr lsvigsk usikkorps op til fst. Dt gældr på ls, og dt gældr på fastladt. usikkr får pg til trasport, m dm sparr Kud, og hoppr i stdt på cykl. Også slvom brylluppt skal stå i Toftlud. - Dt gik fit drovr, m dt var u lidt hårdt klokk halv fir om morg ftr bryllupsfst, huskr ha. t vær øjsom r ogt Kud har lært hjmmfra. For d spard kror købr ha udrvisig hos kdt musiklærr i hovdstad. Ha sættr sig på cykl, trædr til og for hvr gag hjult rotrr, kommr ha ærmr Købhav. Hr vtr musiklær, m da ha hørr om Kuds lag cykltur, fidr ha så stor fasciatio dri, at Kud slippr for at btal for udrvisig. I syv år spillr Kud marchmusik og mutr sag til gs fstr fra bas i ødrborg, m i 1953 rykkr korpst mod ord. Hadrslv Kasr blivr lsvigsk usikkorps og Kuds y hjm. D ygst i musikkorpst r altid på plads i øvlokalt som d først. Kud siddr vd si pult. Når musikk spillr, r dt badlyst at sidd, m ims ha gmgår dags odr, r dt tilladt. Dør går op, og t ældr mdlm gør si tr. d dt a må ku ovrsku 6000 års histori for at forstå øjblikkt Joha Wolfgag vo oth jæl i lsvigsk usikkorps r musikr. I årvis har mæd og kvidr på hvr drs måd gjort musikkorpst til, hvad dt r i dag. D u 77 årig Kud drs spilld trompt i orkstrt i 15 år. Ha var md, da lsvigsk usikkorps rykkd fra ødrborg til Hadrslv, Ha var md, da bfrils først gag blv midt vd Lysfst. Og så var ha md, da musikldr og musikr blv dus. Histori om Kud drs r histori om dybfølt passio for militærmusik, og så r dt histori om lsvigsk usikkorps forvadlig. samm skubbr Kud stol ud, rjsr sig og hilsr ham vlkomm. Dt r ikk kollgial vlkomst. Dt r vlkomst fyldt md formalittr. Dt r vlkomst, dr symbolisrr d ugs rspkt for d ældr. Has William Kofod ldr lsvigsk usikkorps og ha r mad, dr holdr på formr. Hirarkit har ikk ku bo i d soldatr, dr har gværr i håd, m også hos d i Forsvart, dr r bvæbt md tromptr. Has William Kofod forladr lsvigsk usikkorps, da orkstrt får hjmstd i Hadrslv i 1953, og ha tagr årtirs discipli md sig. Has ftrfølgr r mlig af ad støbig. Dt r ikk ku i dt omkrigliggd samfud, foradrigs vid blæsr. Også i lsvigsk usikkorps mærkr musikr d y tidr. Ha hddr Bu Lud Nils. Før var dt altid vals og traditioll marchr, publikum ku yd, år lsvigsk usikkorps spilld op. Bu Lud Nils vil dt adrlds. Kuds trompt får lov at gå på vtyr i brassbadmusikk, dr stammr fra Eglad, og som glidr id i musikkorpsts rprtoir. D ug mistr ikk rspkt for d ældr musikr, m udr Bu Lud Nils bhøvr d ikk vis d, hvr gag t ældr mdlm af korpst trædr id af dør. Og u siddr musikr og øvr, md brylcrmmættt hår, dr r frisrt til sid, og md ærmr, dr r foldt op, blæsr d i istrumtr og ladr foradrigs mlodi ramm Hadrslv Kasr. Flamms das om væg r ikk løsslupp, m højtidlig. I hvrt af kasrs vidur r t lys. Dt r to år sid, at musikkorpst idtog d rød bygigr i domkirkby, dr lig som rst af Damark blv bfrit ti år tidligr. od forårshiml sdr musikr i musikkorpst d fstlig marchr, ms støvlr taktfast rammr gad. Vd kasr lavr musikr d stor tappstrg, hlt særlig musikalsk crmoi, dr blivr fast dl af d u y traditio, Lysfst. Plads fora kasr r fyldt. D fm mørk år flydr på ovrflad i alls hukommls og r trods d forgag år ikk sukt til buds, drfor r Hadrslvs borgr på gad for at mids. Nogl af borgr står al. D mids i tavshd. d flst sygr md på sag. - ødrjydr r mr atioalbvidst d ma r adr stdr i Damark. For sødrjydr r dt ikk slvfølg, at ma r dask, forklarr Kud. Nogl bgivhdr robrr hukommls md dt samm. E bgivhd af d slags r Lysfst. Idtrykk, føllsr, histori, sag, musikk, opbakig. Dt hl strømmr id og fyldr, dr hvor midr har bo. - Vi var vat til at s tyskr marchr gm gadr. Nu gjord vi dt slv. Dt risld d ad mi ryg, jg var stolt ovr at vær md til at start y traditio. Jg var mgt påvirkt af oplvls, sigr Kud. I 1960 kaldr y udfordrigr på Kud, ha blivr dl af D koglig Livgard, m tid i dt sødrjysk har sat si spor hos d ikarrd militærmusikr. Ha blv født århusiar, m bor u ikk lagt fra Kliplv. Ha r ikk lægr dl af Forsvart, m ha r stadig dl af fortællig om lsvigsk usikkorps. Ha r histori om d ygst tærmusikr sid kompoist Carl Nils. Ha r histori om militærmusikr, dr oplvd, hvorda Lysfst og d musikalsk ksprimtr blv dl af lsvigsk usikkorps idtitt. mili- 8 9

6 usikkorpst gæstr NTO-bas Dt r ikk ku i fghaista, dask soldatr gør idsats. På NTO-basr rudt omkrig i Europa arbjdr også adskillig daskr. E dl af dm får sart bsøg. lsvigsk usikkorps gæstd tidligr på årt d dask hdr i NTOs hovdkvartrr i Hidlbrg og ilkirsch. I start af dcmbr går tur til ttti i Pol. Hr vil lsvigsk usikkorps bladt adt dltag i julgudstjst. Dr blivr imidlrtid også plads til fstivitas. D dask hdr r værtr vd kæmp julfst, hvor all asatt uast atioalitt r vlkom. usikkorpst sørgr vd d aldig for rytmr, dr garatrt vil få dt til at klø i dassko. mbassadørr spillr for mbassadørr 23/10 dar Tøjhust i Frdricia ramm om stmigsfyldt aft, hvor Tlgrafrgimtt r vært for sammkomst for forsvarssvars attachér og ambassadørr. lsvigsk usikkorps bidragr musikalsk md flott fafarr fra balko, afdæmpt tafflmusik for til sidst at rud arragmtt af md lill fstlig kocrt i d smukk sal. Eftrårskocrt på Harmoi Torsdag d. 20. ovmbr spillr lsvigsk usikkorps kocrt på Kulturhus Harmoi i Hadrslv. Kocrt vil bliv dirigrt af Fras Rasmuss, af Damarks førd dirigtr, dr tidligr md stor succs har ståt i spids for UK som gæstdirigt. Programmt vil primært bliv htt fra dt klassisk militærmusikrprtoir. DTO: Torsdag d. 20. ovmbr kl TED: Kulturhus Harmoi, Hadrslv ENTRÉ: 50 kr. (gratis for mdlmmr af støttforig), Hadrslv mdlmmr af støtt Fras Rasmuss Farvl til mdabjdr lsvigsk usikkorps sagd i maj måd farvl til ovrkostabl Thomas Haaig. Thomas har i årrækk fugrt som rgissør, chauffør og kotormdarbjdr vd musikkorpst, m har u valgt at prøv y græsgag i admiistrativ stillig vd ødrjyllads ymfoiorkstr. Koglig Ls Lacirs Vd ardhusarrgimtts fødslsdagsarragmt på tvorskov Kasr d 15. ovmbr dltagr lsvigsk usikkorps aturligvis. UK mdvirkr md musicrig vd gæstrs akomst samt tafflmusik udr spisig. Traditio tro vil dr sr på aft bliv dast Ls Lacirs, og dt r hlt uikt at lsvigsk usikkorps ldsagr musikalsk til d populær das, hvor ajstæt samt øvrig promit gæstr dltagr. lsvigsk usikkorps korps vidr Folkpris ødrjydr har talt. lsvigsk usikkorps r blvt kårt som årts vidr af d top stiftd Folkpris. Dt skt lørdag til Høtt Fst i Vojs. Bladt d omird var dsud Nils Hausgaard og ør Pilmark, m bgg mått s sig slåt af Forsvarts musikalsk ambassadørr. Dt r md stor stolthd og ydmyghd, lsvigsk usikkorpst modtagr pris, dr udrstrgr, at korpst r mgt mr d t militært musikkorps. Folkpris r maifstatio af d tætt rlatior, dr r mllm borgr og musikkorpst. Omkrig 95 proct af stmmr r gåt til os, dt r hlt vildt, sigr musikdirigt Ré Bjrrgaard Nils på vg af hl musikkorpst. Pris kom hlt bag på os, m dt r djligt, at dr r mag, dr sættr pris på os. Dt r t skuldrklap, og dt r fatastisk, at lsvigsk usikkorps og drmd Forsvart får arkdls, tilføjr ha. Folkpris r stiftt af dt lokal rhvrvsliv samt Jydsk- Vstkyst. ll borgr har haft mulighd for at forslå præcis d kadidat, d hlst så vid. E komité har ftrfølgd omirt tr, som dr ku stmms på. UK spillr jul id ødag d. 21. dcmbr spillr lsvigsk usikkorps d traditioll julkocrt på Harmoi. amm md Domsogts Korskol og Ugdomskor vil lsvigsk usikkorps bidrag til d god julstmig md god musik og kdt julsag. I spids for båd kor og orkstr står dirigt Jspr Juul ørs, dr ud ovr at vær dirigt også til daglig r basuist i Radiosymfoiorkstrt. DTO: ødag d. 21. dcmbr kl TED: Kulturhus Harmoi, Hadrslv ENTRÉ: ratis adgag usik, badværlsr og rgvjrsdag i ovmbr Købr du t yt badværls i d ærmst frmtid, r dt måsk blvt producrt til lsvigsk usikkorps tor. I aldig af pil Dask Dag gæstr musikkorpst mlig badværlssproduct Dasai i Hadrslv d 30. oktobr. På slagt 12 får mdarbjdr t ådligt afbræk og mulighd for at lytt til god, dask umr. Kocrtsal r d dag blvt skiftt ud md produktioshall, ligsom d blød stol r rstattt af d asatts g kotorstol. E af grudidér md pil Dask Dag r top, at folk mødr musikk på stdr, hvor d ormalt ikk vill oplv d, forklarr lsvigsk usikkorps. usikkorpst r imidlrtid ikk al på sc. agrid Pia Raug mdvirkr også vd kocrt og givr bladt adt lill forsmag på d tid, dr hastigt går os i mød md sag Rgvjrsdag i ovmbr pil Dask Dag har i øvrigt vært årligt tilbagvdd bgivhd sid Ladt ovr blivr daskr d sidst torsdag i oktobr præstrt for brd vift af dask musik, ikk midst i radio, hvor flr kaalr udlukkd spillr dask musik. Juli Brt hls Fødslsdagsfst md massr af ugt talt Juli Brthls og to yudklækkd taltr fra musicalakadmit i Frdricia sørgr i slskab md lsvigsk usikkorps for, at Tlgrafrgimtts fødslsdag også i år blivr ogt hlt særligt. Dt r fstdag af d hlt stor, år Tlgrafrgimtt fyldr år. Dr r godt ok hvrk trfarvt is, rød sodavadr llr ballodas på programmt. Til ggæld vtr dr publikum forrygd kocrtoplvls, år Forsvarts musikalsk ambassadørr, Juli Brthls og to taltr uddat vd musicalakadmit i Frdricia osdag d 5. ovmbr klokk går på sc på Frdricia Tatr. Ikk midst på grud af Juli Brthlss smukk stmm r dr garati for musikalsk forkælls. D dask-grøladsk sagrid blv ladskdt, da hu i 2002 blv form ummr to vd taltkokurrc Popstars. åsk blv hu ikk d officill vidr af kokurrc, m gask sikkrt r dt, at Juli Brthls blv folkj og at hds musikalsk karrir for alvor tog fart. I 2003 udgav hu dbutalbummt Hom, og lig om hjørt vtr u hds fjrd udgivls. D tidligr mdicistudrd har sid gmbruddt vd utallig ljlighdr bvist, at hu r sagrid af hlt særlig karat, og at hds stmm har gmgåt stor udviklig, sid hu dltog i tv-kokurrc for sks år sid. Dt får publikum altså u mulighd for at hør. Juli Brthls r ikk dt st talt, publikum vil oplv til fødslsdagskocrt. Dt Dask usical kadmi har sid år 2000 uddat ug musikalsk stjrskud, dr drømmr om Broadway og musicals adr stor scr. Til fødslsdagskocrt får lsvigsk usikkorps forøjls af at optræd i slskab md to tidligr lvr fra akadmit, mlig Tri Nyma og Thomas Høj, dimittrt som musicalprformr i hhv og 2005, og bgg md stor rfarig i strib af rollr i kdt musicals. Publikummr, dr missr kocrt d 5. ovmbr i Frdricia, har ig grud til fortvivlls. I samarbjd md Lios Club fjrr lsvigsk usikkorps ig Tlgrafrgimtt md gtagls af fødslsdagskocrt, dr d gag fidr std i ødrjylladshall i Åbrå sødag d 9. ovmbr klokk Hr går hl ovrskuddt i øvrigt til Lios Clubs itratioal kamp mod blidhd. BILLETL: Frdricia Tatr d 5. ovmbr: Via Frdricia Tatr. ødrjylladshall d 9. ovmbr: KORT NYT kocrtr r prsor r bgivhdr fakta a 10 11

7 usikr og PORTRÆT pig md dt rød hår usikkorpst sigr farvl til 28 års rfarig lla Hoffbck har i 28 år vært vigtig dl af lsvigsk usikkorps. Publikum kdr ham måsk ikk fra sc, m dt r dr god grud til. lla Hoffbck r mlig af dm, dr sørgr for, at alt dt bagvd klappr. I æst tr årtir har ha vært musikkorpsts rgissør og chauffør. u r dt slut. D 1. august gik 60-årig lla Hoffbck på ftrlø. Dt har jg dt rigtig godt md, 39 år i Forsvart r lag tid. a ka ikk hold til dt, sigr lla Hoffbck og tilføjr: Vi flyttr halvadt to udstyr hvr gag, vi r ud at spill. Følr du dig slidt d? Nj, m jg ka da godt mærk dt, sigr lla Hoffbck. lsvigsk usikkorps y rgissør har tidligr sørgt for, at officrr blv trasportrt rudt udr øvlsr. Ha aftjt si værpligt i 1999 og tog straks drftr til Kosovo for at dltag i dt frdsbvard arbjd. Og så har ha tidligr givt t ap md, år musikkorpst har haft brug for lidt hjælp. 30-årig Hry ads Js afløsr lla Hoffbck, dr som ævt har bstridt jobbt i 28 år. Hry ads Js kommr fra t job i Forsvarts CICENKP*, hvor ha har bskæftigt sig md kommuikatio mllm udsdt soldatr og drs pårørd. Jg trægt til at prøv ogt yt. Jg havd prøvt at still udstyrt op til t par kocrtr, så jg kdt FÆRØERNE I ÆRKLE lsvigsk usikkorps har imidlrtid givt chauffør mr d hårdt slid. Dt r også blvt til rækk stor oplvlsr, fortællr lla Hoffbck og frmhævr tur til Tysklad og især Færør som højdpuktr. Ha har svært vd hlt at sætt ord på, hvad dr gjord tur til tlatrhavsør til ogt uikt, m kostatrr blot, at dt var stor oplvls. lvom dt u r slut md lsvigsk usikkorps kommr lla Hoffbck ikk til at kd sig. Jg skal gå drhjmm og hygg mig. Blivr dt ikk kdligt? Nj, jg har båd mit lystfiskri, mit hus og hav. å dr r ok at s til, sigr d u psiord chauffør.... og sigr goddag til tidligr udsdt lidt til dt og søgt drfor stillig, forklarr ha. Idtil vidr r ha glad for at vær dl af lsvigsk usikkorps, slvom ha allrd har fåt at føl, at musikkorpsts udstyr lagt fra r lavt af vat. E gag imllm ka dt godt vær lidt hårdt at pakk, især år vi gr vil vær hurtigt færdig, sigr d y mad i korpst. Udovr arbjdt md at still udstyr op til prøvr og kocrtr vartagr Hry vigtig fuktio på kotort, idt ha r asvarlig for al logistik samt idkøb af odr og istrumtr m.m. Edvidr r Hry ogt af ør vd PC, så også på dt pukt har musikkorpst stor glæd af has vr. Tilbag hos Jack Lawrc r blot midt om dt rød hår og d ugdommlig forlskls, dr gik lig så hurtigt, som d kom. Og så t hlt særligt forhold til basu. Jg ka ku husk, hu var sød og rødhårt, sigr Jack Lawrc og grir godmodigt. id 1980 har ha vært dl af lsvigsk usikkorps. Dt hl startd, da ha så t tattoo fra Ediburgh i fjrsyt og fik lyst til musik. På d måd røg ha id i skolorkstrt i hjmby Esbjrg og fik si først optræd vd bys 200 års jubilæum. om 12-årig slog ha på stortromm i skolorkstrt, hvor ha fik øj på pig md rødt hår. Ha kastd mr d t blik på hd, ha kastd også si tagr-forlskls samm vj. Hu spilld basu. Drfor vill Jack Lawrc gør dt samm, m da ha omsidr kom godt i gag md dtt istrumt, var pig rjst. ET FLOT INTRUENT Nu r Jack Lawrc 52 år og havt i lsvigsk usikkorps. Hvor d varm føllsr for d rødhård pig hurtigt forsvadt, varr has kærlighd til blæsistrumtr vd. Ud ovr at vær vicdirigt i musikkorpst spillr Jack Lawrc uphoium, dr r lill tuba, og så spillr ha trækbasu (trombo). Trækbasu r til pompøs og stor, flot musik md stor klag (stolt musik). Euphoium t r mr mlodiførd,, sigr ha og forklarr, at ha r glad for at skull spill på bgg istrumtr i usikkorpst. Jg sys dt r djligt, for jg lskr bgg istrumtr, tr, sigr Jack Lawrc. ITENT O DIRIENT I 1978 afsluttd ha si uddals på Vstjysk usikkosrvatorium, to år sr fik ha tjas som assistt vd musikkorpst i Hadrslv, id ha ti år sr blv asat som dirigt. Dirigtr i lsvigsk usikkorps r asat i højst sks år, drfor mått Jack Lawrc i 1996 ud og ld ftr t yt job. Til has hld magld musikkorpst dt år, dr ku spill trækbasu. Jack Lawrc vadt kokurrc og ku fortsætt hos lsvigsk usikkorps. Jack Lawrc mr i øvrigt, at jobbt som dirigt har styrkt ham som musikr i musikkorpst. om musikr i t orkstr skal ma giv t bud på musikk ( tll a tory). å r dt op til dirigt at saml all udtrykk til t fælls hl. Jobbt som dirigt har lært mig at fortæll histori. Jg var glad for jobbt som musikdirigt, m ydr u frd og frihd som musikr. t vær chf r t stort asvar, og dt krævr mg tid og rgi. Nu dirigrr jg i mi fritid (Hadrslv Byorkstr) og sprigr til, hvis Ré blivr syg llr r forhidrt p.g.a. ad tjst. t vær millitærmusikr r t privilgium. Et privilgium dr i mi tid i Forsvart, r blvt idskrækt md 34 stilligr, hvilkt gør vors stilligr du mr dyrbar. t få lov til at rjs lad og rig (og udlad) rudt og musicr for glad mskr r hlt utroligt og givd. Og til læsr af Nyhdsmagasit vil jg gr sig: Tak for jrs opbakig. Jg håbr på at s og hils på jr, dr r glad for d lvd musik, til vor frmtidig kocrtr. Båd som musikr og dirigt

8 lsvigsk usikkorps og sorgs crmoi Ig bgivhdr ka sammligs md, år Forsvart, lsvigsk usikkorps og pårørd modtagr fald soldatr. usikkorpsts stabstambour, Js Christia Litz, har sks gag vært md, år kistr vdr hjm. Crmoi har ærmst uforklarlig rhd. D r ikk stril, m dt r t øjblik hvor føllsr, takr og midr trædr frm i drs klarst og mst koctrrd form. Hvor vrd blivr sort og hvid. Hvor sorg som ustopplig kraft trægr id sjæls dybst kriglkrog. Dt r crmoi, all asatt vd Forsvart og pårørd frygtr. Dt r øjblikkt, hvor fald dask soldatr kommr hjm. Famili og Forsvart tagr imod. Et af Forsvarts tr musikkorps r også til std og sørgr for tor, dr bydr d fald vlkomm. tabstambour Js Christia Litz fra lsvigsk usikkorps har st sks kistr bliv modtagt. Først gag, hvor jg ikk vidst, hvorda dt var, trod jg ikk, jg vill bliv så påvirkt. år ma står i hagar, og d pårørd bgydr at komm id, så kommr dt ærmr. Og år d hlt ær famili kommr id som d sidst, så kommr dt rigtig tæt på. Jg har slv bør, dr r i d aldr, hvor d ka aftj værpligt, og jg mærkr orm mdfølls, sigr Js Christia Litz. t s forældr, dr har mistt drs årig sø. Dt r hlt forfærdligt, m dt værst r, år dr r bør md, tilføjr ha. Får du tårr i øj? Dt gør jg hvr gag. KONERNE KONE Dask soldatr, dr faldr på frmmd jord, blivr fløjt til t krydstrup, Roskild llr Karup, afhægigt af, hvor drs famili bor. Trasport forgår i t af Forsvarts stor Hrculsfly, hvor kammratr fra d falds rgimt typisk r md. Dt ku vær kaptaj, kostabl llr mig, dr liggr i kist. Dt r ikk afgørd. Hvr st gag soldat vdr hjm i kist, r dt ogt usammligligt og spcilt. Dt r, år flyt åbr si bug, og kist kommr til sy, at lsvigsk usikkorps ladr drs istrumtr bliv til samlt stmm og spillr salm Kogrs Kog. Hvis famili har t særlig øsk, blivr dt fulgt, m som rgl r dt salm fra dt brømt udfald fra Frdricia d 6. juli 1849, dr lydr, år famili og Forsvart tagr imod. DET TÆRKE ØJEBLIK Kist r klædt i Dabrog. Flagt, dr følgr daskr, år fstdag skal fjrs, år ladsholdt visr format, og år koloifolkt rykkr ud. Flagts farv forblivr uforadrt, m får alligvl ad kulør, år dt liggr ovr kist, og al glæd r vrdt ud af dt rød-hvid stof. oldats bart, mdaljr og blomstr blivr æsomt placrt og sks kammratr fra d falds rgimt bærr kist id i hagar, hvor pårørd vtr. Billdt af d sks kammratr, dr bærr kist md Dabrog. Dt billd r simplth så stærkt, sigr Js Christia Litz. Dabrog r t symbol, dr btydr rigtig mgt for rigtig mag. Dr r t llr adt kstra ovr dt, år dt liggr på kist. Dt r to symbolr, dr forstærkr hiad, forklarr ha. HØJKOLEN I HNREN Når kist r kommt på plads i hagar, holdr obrst fra d falds rgimt tal. Også fltpræst sigr ogl ord. Drftr bærr ærsvagt kist ud til rustvog, ms lsvigsk usikkorps spillr Dt var på Istd Hd (uds frd md vor død). om rgl har famili ig øskr, m Js Christia Litz huskr gag, hvor soldat havd gåt på højskol, og famili drfor øskd sag fra Højskolsagbog, sag, dr btød ogt særligt for d fald. Vr fra højskol var md i hagar, d kdt sag og havd t særligt forhold til d. Dt smittd af på d måd, d sag, og på hl crmoi. org rykkd du tættr på musikr fra lsvigsk usikkorps. For musikr fids ku mgt få opgavr af samm vigtighd. Ku få opgavr, dr idgydr så mgt ærfrygt. Tårr og sorg fjrr imidlrtid ikk drs fokus. Jg fokusrr du mr på opgav for at ku hold dt ud, sigr Js Christia Litz. For år fald soldatr kommr hjm, kdr sorg ig forskl på rlatior. D rammr all. dt allrsværst rst r d smrt, d pårør- d har. Drs vrd r brast. usikkorpst udfyldr tomrum odtagls af fald dask soldatr r bgivhd, hvor Damark visr d pårørd si takmmlighd. Drfor r musikk vigtig, crmoi r ikk fulddt ud istrumtrs tor, forklarr tig Lars, kotaktofficr vd Dask rtillrirgimt i Vard. TI LREN HR PRØVET DET Når soldat har givt sit liv for fædrladt, har tig Lars vært md ud og fortæll d pårørd, at drs mad, far llr sø ikk r mr. tig Lars har vært dr, år famili har spurgt hvorfor?, år famili har haft brug for støtt, og år famili har syts, at itt givr mig. Ha r kotaktofficr og t af bidldd mllm Forsvart og d pårørd, dr siddr tilbag, år drs mæd kæmpr lagt, lagt væk. Og ha r vd familis sid, år pårørd samm md Damark tagr imod d fald soldat. tmig r mgt højtidlig. Når soldat givr dt dyrbarst, ma har, visr Damark si rspkt og si påskøls, sigr tig Nils, dr har vært md, år Hrculs-fly brigr soldat hjm. EN VITI DEL Ntop drfor r dt vigtigt, at orkstr som lsvigsk usikkorps dltagr vd crmoi, forklarr ha. Dt hadlr om at skab fulddt crmoi, så ig r i tvivl om, at Damark r takmmlig for soldats og familis offr. f samm grud sættr d pårørd pris på, at musikkorpst fyldr hagar md musik. Når musikk spillr, rjsr hår sig. Dt sættr t llr adt i gag, sigr tig Nils. ll forbidr musik md t llr adt. Dt ka vær tidligr hædls, llr måsk rlatrr musikk til bgivhd. Når t stykk musik blivr spillt til modtagls, virkr dt drfor mgt stærkt på dltagr, uddybr ha. Egtlig r dt svært hlt at forklar musikks btydig. Itt ka sammligs md, år soldat vdr hjm i Dabrogsklædt kist. lsvigsk usikkorps gør forskl, år famili skal mærk atios mdfølls, slår tig Lars fast: Hvis ikk musikkorpst dltagr vd modtagls, har ma ikk t værdigt og højtidligt arragmt, sigr ha

9 Edlig skr dt... musikkorpst får gt hus Frdag d 21. ovmbr blivr lsvigsk usikkorps y hjmstd, lsvigsk usikhus, idvit. Du ka også få t kig id i d fatastisk bygig. Dt r sjældt, at æras bgydls har dato. Ikk dsto midr r dt tilfældt md d hlt y pok, som lsvigsk usikkorps sart bvægr sig id i. Frdag d 21. ovmbr blivr dt fatastisk byggri lsvigsk usikhus mlig idvit. Og hust får stor btydig for frmtids lsvigsk usikkorps. Dt r hlt optimalt i forhold til vors samarbjd. Nu ka vi mgt bdr hør hvr klts istrumt, drfor kommr vi til at spill bdr samm, lydr dt bladt adt fra korpst. KI INDENFOR Fstdag blivr markrt md rcptio for særligt idbudt gæstr om formiddag, og drftr tagr musikkorpst som ld i frdagsparad si traditiosrig tur op til Domkirk. Og om ftrmiddag får du mulighd for at s, hvad hådværkr i mådsvis har arbjdt md på bygggrud ær kasr. Og dr blivr ok at s på. I hvrt fald hvis du holdr af, år dr blivr kælt for dtalj. Dr r mlig lagt vægt på godt hådværk og stilrt dsig i hust. ålds sørgr Erik Jørgss sofar og kursch-stol, dr r formspædt birk, for publikums komfort. For lsvigsk usikhus r t hus, hvor tid ikk r modstadr. Dt r t hus, dr vil ælds md yd. Idrtig r lig så tidløs som d stor musikalsk værkr, musikkorpst opførr. Og aturligvis givr Forsvarts usikalsk mbassadør d dag forsmag på, hvad publikum har i vt. Et af usikhusts stor aktivr r i øvrigt prøvsal, som r af såda størrls, at dr vil ku afholds midr kocrtr. Du ka som sagt fjr idvils samm md lsvigsk usikkorps, dr læg har glædt sig båd til at flytt id og til at markr bgivhd. Drfor håbr korpst på t stort frmmød til åbig af dt y musikhus. L E V I K E U I K H U 16 Åbt hus i lsvigsk usikhus Frdag d 21. ovmbr 2009 kl ll r vlkom lsvigsk usikkorps står for udrholdig P R I : 20 millior kror. F I N N E R I N : t lsvigsk usikkorps y hjmstd r blvt til virklighd skylds ikk midst.p. øllr, som har bidragt md hl 13,8 millior kror. Hadrslv Kommu har skudt tr millior kror i projktt, dt samm har Forsvart tøttforig for lsvigsk usikkorps har liglds støtt projktt økoomisk. 17

10 l k g i t s p r o k k i s u jovr, fstligr, du mr mutrt. ll stor bgivhdr har t motto, sålds også lsvigsk usikkorps ytårsshows, dr i år løbr af stabl for id sæso i træk. D gag optrædr Forsvarts usikalsk mbassadør i slskab md sagrid øs Fgr og skuspillr og stadup-komikr ordo Kdy. Lig sid bifaldt fra års ytårskocrt død ud, har grupp musikr i musikkorpst vært i fuld gag md at fid på idér og påfud, sålds også kocrtr i 2009 lvr op til tidligr års succsr. Hvis du r til t godt gri og forrygd musik, skal du drfor ikk syd dig slv for lsvigsk usikkorps ytårsshow d samld turépla på bagsid af Nyhdsmagasit. 18 w o h s s r å t y d g y r r o f ar md r g F øs øs Fgr har vært fast bstaddl af d dask da ask musiksc sid 1980 r. id dgag har hu imidlrtid formåt hl tid at udvikl si stm mm, stmm, hvilkt også var mdvirkd til, at hu blv kå årt til kårt årts sagrid vd Daish usic wards i øs Fgr r kdtgt kdtg dtgt vd si karis karismatisk sc p prsoligh prsolighd prsolighd li d og o har h fortsat btydlig d og prsolighd btydlig, br brd folklig appal. Dt r ikk midst tilfældt på hds h ds y y album Nøgl g g r syy til Paradis,, hvor øs Fgr gr sag af Bt Fabricius-Bjrr. y d ordo K kuspillr og komikr ordo Kdy fik sit gmbrud gm sit samarbjd md skuspillrkollga, Timm Vladimir, md hvm ha opåd stor succs i rækk tv-programmr. Humor r ordo Kdys vigtigst værktøj. Dt gældr ikk midst i ovllfilm om brødr vi dl, som ha top u r vd at forbrd idspiligr gr til. ordo Kdy har dsud slåt sit av fast som D k hlt h lt stor t k ill i 2007 bl aff Damarks rvyskuspillr, blv ha sålds kårt til Årts rvykustr. 19

11 KONCERTKLENDER NYTÅRKONCERTER HDERLEV Kulturhus Harmoi, åskærgad, Hadrslv Dato: Frdag d 9. jauar kl Lørdag d 10. jauar kl Tirsdag d 20. jauar kl Osadag d 21. jauar kl Etré: 170/200/220 kr. icl. gbyr Billtsalg: Ellr rragør: lsvigsk usikkorps Kocrtfod VRDE Lrpøthall, Lrpøtvj, Vard Dato: Osdag d 14. jauar kl Etré: 140/170/180/190 kr. icl. gbyr Billtsalg: llr rragør: Vard ariso/vard Kommu ODDER pktrum Oddr, Parkvj 5, Oddr Dato: Frdag d 16. jauar kl Etré: Billtsalg: rragør: pktrum Oddr VENDBOR -Hall, Johs. Jørgssvj, vdborg Dato: Lørdag d 17. jauar kl Etré: 125/200/220/250 kr. icl. gbyr Billtsalg: llr Billtsalgt startr 20. oktobr rragør: Dt Fysk lagtøjsakadmi (s også ØNDERBOR Kocrtsal lsio, Dybbølsgad, ødrborg Dato: Frdag d 23. jauar kl Etré: 195 kr. Billtsalg: Dt lokal turistburau rragør: Hærs rgtskol KØBENHVN Kocrtsal i Tivoli Dato: ødag d 25. jauar kl Etré: 140/190/240/270 kr. (ksl. gbyr) Billtsalg: llr rragør: lsvigsk usikkorps Kocrtfod LUKU Nytårsbufft på Hotl Harmoi i forbidls md ytårskocrtr md lsvigsk usikkorps d 9., 10., 20. og 21. jauar 2008 Nyd djlig Luksus Nytårsbufft bståd af: Fm slags fisk, kød, kartoflr og salat Ost og kag Bufft srvrs fra kl Pris pr. prso kskl. drikkvarr kr. 210,- Bordrsrvatio r ødvdig og ka sk på Hotl Harmois tlfo: EDLETILBUD tøttforig har idgåt aftal md samtlig arragørr om rabat vd billtkøb for støttforigs mdlmmr til Nytårsshow flvrr ma vdlagt rabatkupo vd støttforigs bod vd idgag til kocrtsal, yds rfusio på 25 kr. Vi håbr at s så mag som muligt af støttforigs mdlmmr vd Nytårsshow BUTUR TIL TIVOLI Oplv Nytårskocrt 2009 md lsvigsk usikkorps i Tivolis kocrtsal tøttforig arragrr bustur fra Hadrslv til kocrt i Tivoli. ulighd for opsamlig udrvjs. Pris for bustrasport, kaff og 1 øl/vad i buss samt trbillt til kocrt udgør ku 350,00 kr. pr. prso Ydrligr iformatio samt tilmldig til kassrr på tlfo Tur gmførs md miimum 40 dltagr. Tilmldig sst d 20. dcmbr.

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

De unge voksne og folkekirken

De unge voksne og folkekirken D ug vs g flir D 18-35-årigs frivillig gagmt i sgmighdr UNG I KIRKEN WWW.UNGIKIRKEN.DK D ug vs g flir udfrdrig Kirfdt har sid 2007 sat fus på d ug vs i aldr 18-35 år md prjtt Ug i ir, hvr vi bl.a. har

Læs mere

Refleks2012. uddannelsesweekend

Refleks2012. uddannelsesweekend Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d 8.-9. sptmbr ivitrr DUF

Læs mere

Særlige ressourcepersoner i folkeskolen. Inspiration til skoleledelser og ressourcepersoner

Særlige ressourcepersoner i folkeskolen. Inspiration til skoleledelser og ressourcepersoner ærlig rssourcprsor i olkskol Ispiratio til skolldlsr og rssourcprsor Itroduktio Hætt hr samlr god rarigr og arbjdsspørgsmål til hvorda ma orgaisrr rammr or rssourcprsors arbjd md at vjld lærr og udvikl

Læs mere

Forord. På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

Forord. På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Forord. Opgavr r tækt som t supplmt til læsbøgr, hvis bhovt r dr. Opgavr r god mulighd for: - at lv og lærr ka tjkk dt læst stof, f.ks. i forbidls md t læskursus i klass - at vidrudvikl lvs sproglig komptcr.

Læs mere

Jobcenterchefmøde den 22. sept. 2011

Jobcenterchefmøde den 22. sept. 2011 Jobctrchfmød d 22. spt. 2011 Nyt fra styrgrupp for komptcudviklig af jobctrmdarbjdr i Syddamark Bskæftiglssrgio Syddamark Bskæftiglssrgio Syddamark Afholdt og plalagt aktivittr K o m p t c u d v i k l

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Kvarteret. 17 / december 2015. boligkontoret århus

Kvarteret. 17 / december 2015. boligkontoret århus 17 / dcmbr 2015 BEBOERBLAD for boligkotort århus Kvartrt Portræt: Vi bsøgr tr kvartrr Afdlig skal vær som lill ladsby Mød sriøs samlr af tog og bussr Fokus: Kommr ffktivitt før god srvic? Ldr Af Mort Homa

Læs mere

Danske Døves Ungdomsforbund Nr. 3 september 2010 DEN HVIDE MURER ASL POET NIGHT EUDY GENERALFORSAMLING MISS KONKURRENCE I GEORGIEN

Danske Døves Ungdomsforbund Nr. 3 september 2010 DEN HVIDE MURER ASL POET NIGHT EUDY GENERALFORSAMLING MISS KONKURRENCE I GEORGIEN Dask Døvs Ugdomsforbud Nr. 3 sptmbr 2010 DEN HVIDE MURER ASL POET NIGHT EUDY GENERALFORSAMLING MISS KONKURRENCE I GEORGIEN ANNONCE INDHOLD 4 I BESTYRELSENS TEGN 5 6 8 12 14 15 19 20 22 NYT FRA DDU SOMMERFERIEN

Læs mere

Krænkende & nedværdigende Når kolleger mobber kolleger

Krænkende & nedværdigende Når kolleger mobber kolleger Krækd & dværdigd Når kollgr mobbr kollgr 1 2011 ELSE TIL INDKALD NG AMLI S R O F L RA GENE R EDS 133 R K Æ F N L I D G, ORD FORENIN LÆRER I ÅRHUS 0 -cirka 19.3 k 16.00 k lo k 1 1 0. 2 0 Århus C 18. marts

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Din uddannelse bliver gammel før dig. Johanna får en chance. 04 august 2012 HKBLaDET SJÆLLAND. Dit barn og fritidsjobbet læs side 8-9

Din uddannelse bliver gammel før dig. Johanna får en chance. 04 august 2012 HKBLaDET SJÆLLAND. Dit barn og fritidsjobbet læs side 8-9 04 august 2012 HKBLaDET SJÆLLAND Dit bar og fritidsjobbt læs sid 8-9 HK r og uddals Di uddals blivr gamml før dig Kampag for vokslvr Johaa får chac HK og Jobpatrulj Et forsvar for vors rttighdr HK/Sjællad

Læs mere

ROD I ØKONOMIEN? RING TIL EIGIL. Stengårdsvej får sin egen basardag. Skal du have en bod?

ROD I ØKONOMIEN? RING TIL EIGIL. Stengårdsvej får sin egen basardag. Skal du have en bod? NR. 9 FORÅR 2011 GRATIS MAGASIN FRA BYDELSPROJEKT 3i1 ROD I ØKONOMIEN? RING TIL EIGIL Læs sid 9 Børs Voksvr r startt i Østrby Bliv frivillig voksv Sid 6 Stgårdsvj får si g basardag Skal du hav bod? Sid

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

TRIN: 8.-10. klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her.

TRIN: 8.-10. klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her. Af Maria og Mogs Bradt Js TRIN: 8.-10. klass VARIGHED: 6-8 lktior FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S, hvilk færdighds- og vidsmål forløbt opfyldr hr. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S ovrsigt ovr lærigsmål og ksmplr

Læs mere

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7 Århus Sklldrfrig Nyhdsbrv r. 2 dcmbr 21 Kær mdlm Ivativ ldls var tmat på årts Byghlm Kfrc. E kfrc dr i år slg all rkrdr fr atal dltagr. 22 ldr var mødt frm. Et tal dr visr, at dt var t gdt iitiativ Århus

Læs mere

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter Vinkelvej Lopvejen Klitvej

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter Vinkelvej Lopvejen Klitvej Svikløvgård Fl st ur ba Cykl samm md adr. Husk hlm og mobiltlfo. Møllbosltt 14 k r Tl fo dal d Vstr Brr SVINKLØV KLITPLANTAGE d Sæt fart d, år du mødr adr skovgæstr. Gør vligst opmærksom på, at du gr vil

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

1 skaren af exp = den naturlige

1 skaren af exp = den naturlige EKSPONENTIAL- OG LOGARITMEFUNKTIONER REPETITION (primært.-klss-sto, supplrt md dirtilrgigs-ovrvjlsr) Fuktiosskr ( ) p ( ) stlæggr or R \{ } kspotiluktior. Spcilt klds ( ) p( ) kspotiluktio. Rrc: GDS, s.

Læs mere

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Croquis kan være træning for både begyndere og etablerede, og croquiser kan også være udgangspunktet. en skulptur.

Croquis kan være træning for både begyndere og etablerede, og croquiser kan også være udgangspunktet. en skulptur. Alt i dt yst udstyr Rparatio af all bilmærkr Tirsdag d 15. JANUAR 2013 - sid 1910 102. Årgag - r. 3 6224 4004 v/ Claus W. Clmms Strrbyvj 51 Hudstrup 5762 Vstr Skrig cwc@cwc.dk Cyklholdt Sydfy-Paris: Nu

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele.

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele. Effktmåli f EPM Bil 4 Arbjdmdllr fr EPM I d fit bkrivr vi d dl f EPM, m bru im rrt. Vi hr mdllrt iti, diri dmiitrtircr i EPM. Kliikr rbjd md EPM r dlt md t lær ir rimært bkæftir i md itidl. Syljrkr øvrit

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

BOLIGER. Unge på toppen TEMA: UNG & AKTIV VIND. bedre. Champagnebrunch for to. Praktisk guide til el-pærer. KABs BEBOERMAGASIN NR.

BOLIGER. Unge på toppen TEMA: UNG & AKTIV VIND. bedre. Champagnebrunch for to. Praktisk guide til el-pærer. KABs BEBOERMAGASIN NR. bdr BOLIGER KABs BEBOERMAGASIN NR. 06 SEPTEMBER 2013 VIND Champagbruch for to GODE RÅD HAR DU PÆREN I ORDEN? Praktisk guid til l-pærr Ug på topp TEMA: UNG & AKTIV Md udsigt til hl vrd på Otto Møstds Kollgit

Læs mere

10 år med matematik, matematik og matematik

10 år med matematik, matematik og matematik Prill Pid og Forlagt Pid og Bjrrs 10 års jubilæum Lidt om d først 10 år som slvstædig, hvorda ma ka fst matmatisk og vors matrialr. På midtropslagt r vist Möbiusdug, vi havd fåt frmstillt til jubilæumsfst.

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

Vi er ikke udkant. Vi er på forkant!

Vi er ikke udkant. Vi er på forkant! Vi r ikk udkat. Vi r på forkat! 2013 På forkat samm FREDERIK r hadlsstadsforig md kat og lokal ambitior. I 2013 vil vi hav fokus på srvic, udvis mr iitiativ og bliv mr sylig, så vi samm md mdlmmr ka styrk

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

Forord. På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

Forord. På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Forord. Opgavr r æk som suppm i æsbøgr, hvis bhov r dr. Opgavr r god muighd for: - a v og ærr ka jkk d æs sof, f.ks. i forbids md æskursus i kass - a vidrudvik vs sprogig kompcr. Opgavr syrkr v i a ku

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter 25 Vinkelvej Lopvejen

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter 25 Vinkelvej Lopvejen Svikløvgård Fl st ur ba Cykl samm md adr. Husk hlm og mobiltlfo. Møllbosltt 14 k r Tl fo dal d Vstr Brr SVINKLØV KLITPLANTAGE Sæt fart d, år du mør adr skovgæstr. Gør vligst opmærksom på, at du gr vil

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning Vi karr t bskit arbj - Spcia i iustri- og takrsig Jysk Koak Srvic tibyr at i koak- og takrsig Jysk Koak Srvic A/S hovkotor og garagaæg r bigg i Lystrup it ufor Århus. Firmat bv gruagt i 1963 som t famiifirma

Læs mere

Kurser i ODENSE - Visuelle medier og kommunikation - forår 2014 APRIL. 6 Avanceret webdesign. 2 Billed W 1 CMS. 1 3D Designer. 1 3D i gang.

Kurser i ODENSE - Visuelle medier og kommunikation - forår 2014 APRIL. 6 Avanceret webdesign. 2 Billed W 1 CMS. 1 3D Designer. 1 3D i gang. Kursr i ODENE - Visull mdir og kommuikatio - forår 0 JANUAR FEBRUAR MART APRI Nytårsdag kærtorsdag agfrdag 0 0 0 0 Påskdag. Påskdag Rt til ædrigr forbholds. Vi udviklr og tilbydr løbd y kursr, så tilmld

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

3-15.indd 2 07-08-2015 10:56:06

3-15.indd 2 07-08-2015 10:56:06 Krkblad sptmbr - ovmbr 2015 3-15.dd 1 07-08-2015 10:56:05 Klumm Kær (y) abo! Statstsk st r ¼ af jr, dr læsr dtt, flyttt hr tl Møllvag d for dt sdst år. I r altså mag, dr r y. Dt r rg trøst, at ma kk r

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

Lyver du også om mor-livet?

Lyver du også om mor-livet? intrviw Lyvr du også om mor-livt? I sin ny bog Sandhdr fra n løgnr løftr Julia Lahm slørt for nogl af d størst løgn om at vær mor. Læs uddrag fra bogn, og få sandhdr fra forfattrns gt mor-liv. tkst ULLA

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

Program. Normalfordelingen. Hvad skal vi bruge normalfordelingen til? Eksempel: hjerneceller hos marsvin

Program. Normalfordelingen. Hvad skal vi bruge normalfordelingen til? Eksempel: hjerneceller hos marsvin Program Normalfordlig Hll Sørs E-mail: hll@mah.ku.dk I dag: ormalfordlig Hvad skal vi brug ormalfordlig il og hvorfor r d vigig? Hisogram og ormalfordligsæhd Brgig af sadsylighdr i ormalfordlig Er daa

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

GORI anno 1979. Omsætningsudviklingen

GORI anno 1979. Omsætningsudviklingen GORI o 1979 360 fotooptals af GORI s virksomhdsldskab 125 mio. kr. 100 mio. kr. 75 mio. kr. 1980 tls, ovrfladbhdl o vdliholdls Bru af tørt træ Trykimprær Holds udr 20% futihd Vacuumimprær Grud: imprær

Læs mere

HAVE-HELTEN. Alle kan starte en byhave. Hvem er den kommunale helt? Er du den kommunale helt? Er du en have-helt?

HAVE-HELTEN. Alle kan starte en byhave. Hvem er den kommunale helt? Er du den kommunale helt? Er du en have-helt? BYHAVEKULTUR HAVE-HELTEN All ka start byhav DEN KOMMUNALE HELT Hvm r d kommual hlt? Er du hav-hlt? DRØMMER DU OM AT STARTE EN BYHAVE? BRYDE MED VANER OG MAGELIGHED? OG KAN DU IKKE LADE VÆRE MED AT LAVE

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

DOKUMENTATION Typografi & ombrydning Grafisk produktion & workflow

DOKUMENTATION Typografi & ombrydning Grafisk produktion & workflow DOKUMENTATION Typografi & ombrydig Grafisk produktio & workflow Naa Augustius Typografi & ombrydig 1 Profil avis til HC Ods Profil avis til hådboldklubb HC Ods. Som sposor for HC Ods (HCO) vartagr vi d

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk Komptnccntr på Skansskoln Aktivittr i skolårt 2010-11 særligt på områdt IT-rygsæk Formålt md IT-rygsækskursrn Undrstøtt læshandlplann Opgavn for skolvæsnt: At flr børn inkludrs og tilgodss i dt almn miljø

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn md dr ksklusiv landbrug og plsdyrfarm i 2012, Dl 1/3 Kommunnavn Rbild Indldning (max 1500 Dr r udført 98 tilsyn i 2012, hraf 12 på dambrug, Rbild Kommun har ovrholdt d fastsatt minimumsfrkvnsr for

Læs mere

HØJBONYT. Højboskolens skole-hjem blad Juni 2009

HØJBONYT. Højboskolens skole-hjem blad Juni 2009 Højboskols skol-hjm blad Jui 2009 HØJBONYT Hytttur sid 4-5 Globus til lås sid 6 Ud i atur sid 10 Dit i 0.b sid 14 6.b s ljrtur i Ska sid 17 Spis md di vr sid 18 Sud kost på Højbo sid 20 Ida Gram Ju Højboyt

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

Oplæg på visuel identitet til Himmerlandskød

Oplæg på visuel identitet til Himmerlandskød Oplæg på vil idtitt til Himmrladkød Udarbjdt af Rp Marktig A/S maj 2008 Opgav Udarbjdl af grafik prfil g idtitt dr kmmikrr Himmrladkød brad val g pitirr mærkt m t af d ablt bdr på markdt. Dd at diffrtir

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

DU DANSKE LAND O G VA N D BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK

DU DANSKE LAND O G VA N D BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK DU DANSKE LAND O G VA N D d v r s l v l Sjlrop BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK R U N DT OM BORNHOLM: ET O VER B L I K Ud i dn blå Østrsø liggr solskinsøn

Læs mere

Frederiksværk-Hundested kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2007 April 2007

Frederiksværk-Hundested kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2007 April 2007 Frdriksværk-Hudstd kommu Nøgltal for bustrafikk Jauar 27 April 27 Idholdsfortgls Idldig Bus- og togtrafik Trafikkort Passagrtal Hrdag Lørdag Sø- og hlligdag Id- og udfor kommu Bgrbsafklarig Idldig Nærværd

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

Effektiviseringer i et 80 årigt perspektiv LANDSBYEN SØLUND ANNO 2016

Effektiviseringer i et 80 årigt perspektiv LANDSBYEN SØLUND ANNO 2016 Effktvsrgr t 80 årgt prspktv LANDSBYEN SØLUND ANNO 2016 Ladsby Sølud 2016 Effktvsrgr paradgmt fra godt tl bdr 1 Hstorsk rds 81 år 1935: E astalt (md fast forsyg) 2016: E ladsby (på markdslgd vlkår) Bbor:

Læs mere

BOLIGER. bedre. TEMA Naboskab. KABs BEBOERMAGASIN NR. 04 MARTS 2013

BOLIGER. bedre. TEMA Naboskab. KABs BEBOERMAGASIN NR. 04 MARTS 2013 br BOLIGER KABs BEBOERMAGASIN NR. 04 MARTS 2013 TEMA Naboskab Hos Ja og Mayra r ør åb Når aboskab givr kofliktr Voxpop t go aboskab SOMMERFERIE Ta m KAB på bborhøjskol EL-ARBEJDE ER DU I STØDET? STJERNEBESKEDER

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07500.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07500.00 Frdningn vdrørr: Sømarkn Domm Taksations kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 18-06-1982 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 5 ( 1 neg. NR. 07500.000

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere