Forord til beskyttelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord til beskyttelse."

Transkript

1 Forord til beskyttelse. Vend altid beskyttelsen på den positive måde (som vist på tegninger). Det er meget vigtig i skabelses/visualiseringsprocessen af symboler, at de bliver skabt/visualiseret positivt, det vil sige den måde som de er afbilledet på. Det vil garantere at energien de kanaliserer er positiv og opbyggende. Skaber/visualiserer du dem modsat, vil de kanalisere negative energier. Lad være med at prøve, det ER meget dumt Beskyttelsens varighed bestemmes af indlagt styrke. Vær opmærksom på, at symbolernes effektive beskyttelses tid er afhængig af den styrke af energi du lægger i skabelsen af dem. Beskyttelsen vil aftage, så du bliver nødt til jævnligt at give de symboler du benytter mental energi, så de kan bevare formen og beskyttelsen, så lang tid du ønsker det. Hvad der kan ske, hvis du skaber/visualiserer symbolerne for kraftig i dit aurefelt. Hvis du visualiserer/skaber beskyttelsen for kraftigt, især den 5 takkede stjerne, kan den i dit møde med andre have den virkning, at du ikke registrerer dem følelsesmæssigt og mentalt, som du "plejer" og de registrerer heller ikke dig følelsesmæssigt og astralt som normalt. De mennesker der så kender dig og er vant til at møde dig energimæssigt, kan simpelthen ikke mærke dig på grund af den kraftige beskyttelse. Dette fordi du har "indkapslet" dig for kraftigt i eksempelvis den 5 takkede stjernes beskyttelse. Skulle det ske for dig, så bliv ikke bange, for beskyttelsen/visualiseringen taber energien i løbet af et stykke tid, hvis du da vel og mærke ikke vedbliver at fornyer den med energi, giver den fornyet energi. Desuden kan du af dette lære at finde balancen i hvor meget energi du skal give din visualisering/skabelse. Med det gyldne/hvide kors er der ingen fare for dette, da kærlige følelser og tanker altid vil strømme igennem dette, uanset hvor kraftig du skaber/visualiserer dette i din aura. Jo oftere du visualiserer symbolerne/redskaberne, jo hurtigere bliver det muligt for dig at hente dem frem fra din bevidstheds beredskabskasse oven over dig, når behov opleves. I det "daglige", må du ikke benytte omtalte teknikker i andet end dit eget bevidstheds-rum, til eget brug, altså aldrig - aldrig mentalt skabe symboler og sende disse ind "andres" bevidstheds-rum, uden deres/dine medmenneskers medviden og tilladelse. 1

2 Men naturligvis gerne imellem dig og andres "rum/aura", når du har behov for beskyttelse. At trænge ind i "andres" rum, med disse symboler, uden deres vidende er uetisk og umoralsk og er at betragte som VENSTREHÅNDS ARBEJDE. Venstrehånds arbejde = det samme som at arbejde for de negative energier/kræfter eller det Mørke Broderskab og dermed negativt. Samme negative kraft vil du tiltrække, hvis du vender symbolerne modsat den positive måde, de er tegnet på. Er du behandler. Det vil sige, har mennesker til konsultation, healing - klarsyn m.m, kan sagen være en helt anden, fordi du fra åndelig side af få "påpeget" at benytte dig af et bestemt symbol og så stiller sagen sig helt anderledes, idet det jo så er en vigtig del af behandlingen. Dette kan eventuelt være for at skabe kontakt til en specifik energi, eller måske der er opstået behov for beskyttelse under behandlingsituationen, hvor det er vigtigt, at du kanaliserer symbolet ind i klientens energisystem og bevidsthed. Skulle du få påpeget at bruge symboler i din behandling og er i tvivl om det er rigtigt eller forkert, så spørger du mentalt via din egen Gud-forbindelse, om det er rigtigt at bruge benytte pågældende symbol. Dette kan ganske enkelt gøres ved at søge indad og opad og her mentalt at spørge; Gud, er det rigtigt at bruge symbolet og så trygt stole på det svar du får. Egne børn og personer du har ansvaret for. Drejer det sig om egne mindre børn eller personer, du har ansvaret for og som ikke er i stand til tage vare på sig selv, må du også benytte dig af din viden om brug af symboler + koble inspirationen fra åndelig side af sammen med denne og så handle. Er den menneskelige side i dig i tvivl om det er rigtigt eller forkert, så spørger du mentalt via din indre Gud-forbindelse, om det er rigtigt at bruge benytte pågældende symbol. Men vid, at du altid har ansvaret for hvad du siger ja til, så vær derfor agtpågivende. 2

3 Afbalancering af astral-mentallegeme med det gyldne/hvide kors. Hvilken effekt har det Gyldne-hvide Kors. Det giver harmoni, balance, beskyttelse, klarsyn i de indre legemer. Skaber en kærlig og hengiven beskyttelse energi, hvor kun kærlige og nyttige energier får lov at trænge igennem. Tilfører din aura/ dagsbevidsthed en kærlighed og hengiven kvalitet/energi. Og visualiseret/skabt imellem dig og en anden, lukker den for evt. sugeforbindelse, der ikke er af kærlige energier. Hvorimod alle energier der er af kærlige og gensidige givende karakter, vil foresætte med at udveksles imellem jer. Hvordan du hurtig kan afbalance det mentale og astrale legeme. Du visualiser det Gyldne Kors imellem jer og siger mentalt: I Jesus Kristus navn lukker og forsegler jeg mit Solar Plexus Center og fører bevidstheden herfra op til det tredje øje ( ca. midt på panden ). Når du oplever der er ro, balance og overblik i mentalcentret, leder du bevidstheden herfra og ned til hjertecenteret midt på brystkassen. Du vil opleve, at dine indre legemer, dit astral og mental legeme er blevet afbalancerede og dit mentale overblik er forøget væsentligt. 3

4 Beskyttelse imod "udsugning" med det gylden/hvide kors. Mærker du en kriblende fornemmelse i det psykisk/fysiske legeme, eksempelvis i Solar Plexus Centeret, visualiser du den Gyldne Kors imellem jer, idet du mentalt siger ordene: I Jesus Kristus navn lukker og forsegler jeg mit Solar Plexus Center. Se hvordan det lukker sine kronblade, modsat det som sker når en blomst åbner sine kronblade for solens stråler. Mentalt skaber du nu et gyldent kors foran det center, du føler belastet/udsuget eller imellem jer og i kropsstørrelse. Alt imens du forsætter konversationen/anden samvær. Den uhensigtmæssige påvirkning/udsugning vil da stoppe. PS. Lukningen af eksempelvis solarplexus centeret medfører ikke at det lukker helt, men at det lukker sig til den normale størrelse, der er nødvendig for at det kan fungere optimalt i dit energisystem. Det er blot den forhøjede åbning, der ligner en gammeldags grammafontragt og som sædvanligvis opstår ved angst, frygt og lignende, der bliver modificeret/reguleret ned til normal størrelse. Hvordan "se", hvad der var årsagen til kriblen i eksemplet med solar plexus? Vil du gerne "se" - "høre" - "mærke" og forstå, hvad der forårsagede den kriblende fornemmelse i eksemplet Solar Plexus, så fører du i den aktuelle situation bevidstheden fra Solar Plexus og op til det 3.øje, efter at du mentalt har sagt: I Jesus Kristus navn lukker og forsegler jeg mit Solar Plexus Center og visualiseret et Gyldent Kors foran dette center eller hele kroppen. Når du efter en stund oplever, at du har opnået ro/balance og overblik i dette center for mental aktivitet, så beder du om at få at "se" - "høre" - "mærke" og forstå, hvad der forårsagede den kriblende fornemmelse i eksemplet Solar Plexus. Spørge om hvad - hvorfor - hvem o.s.v der forårsagede denne udsugning - denne kriblen - denne enorme træthed du pludselig følte m.m. Når du oplever at du er hel eller delvis afklaret herom i Mentalcenteret, har fået svar på dine mentalt stillede spørgsmål via billeder/følelse/andet leder du bevidstheden herfra og ned til dit hjertecenter midt på brystkassen. Herved får energierne kærlighed og uselviskhed nu en mulighed for at øve indflydelse på din nyerhvervede viden og indsigt, således at dine nyerhvervede indsigter, bliver kommer i samklang med kærligheden i hjertecenteret. Herved opnås en større og bredere helheds-oplysning, viden og visdom, som er en fordel for både dig og dine omgivelser. Forbliver du i mentalcenteret, vil det resultere i viden, uden den medmenneskelige forståelse og kærlighed. 4

5 Du vil få information, spørgsmålet er om dit modtagerapperat er trænet til den form/måde at få informationer på. Så fortvivl ikke, hvis du i begyndelsen " kun " når at fornemme - ane lidt eller " kun " lige, når at se et billede, der hurtigt forsvinder ud af din bevidsthed, uden egentlig at forståelsen følger. For at løse dette problem skal nu trænes koncentration og det at fastholde et billede og herefter med tankelegemet / følelseslegemet spørges ind til det specifikke eller generelle i det fastholdte billede, som er valgt som objekt. Skulle du komme i en sitiuation, hvor det hele syntes i kaos, så kalder du på Healerenes Healer Mester Jesus Kristus - på Gud - Det hvide broderskab og og du vil mærke en velgørende energi strømme ind i dig. 5

6 Renselse af aura/bevidsthed med det gylden/hvide kors. Visualiseret/skabt foran dig og ledt rundt om dig på dit urets viseres retning, indtil den står foran dig igen, skraber den kærligt og blidt din aura ren for uhensigtsmæssige tanke og følelses former, både dem du selv har skabt og dem du har modtaget "udefra" i løbet af dagen, samt tilfører din aura/dagsbevidsthed/indre legemer en kærlig og hengiven kvalitets energi. Hvis du herefter trækker det kors som befinder sig foran dig, ind gennem din chakraer og din krop og placerer det ovenover dit hoved, kanaliserer du til dine legemer en kærligheds og visdoms energi ned til din aura/dagsbevidsthed og vil på denne måde få tilført en universel kærligheds og visdoms energi ind i dit energisystem, til gavn for dig og helheden. Kanalisering og velsignelse. Ved healing og samtale sessions afslutning, vil visualisering af det gyldne/hvide kors oven over hovedet på dig kanalisere en Gylden kærligheds- og visdoms energi, der vil fremme den velsignelse du afslutter med og sender klienten ud af døren med. Velsignelsen udført i praksis. Velsignelsen udføres i praksis ved, at du visualiserer/ser/skaber det Gyldne Kors oven over dit hoved og mentalt siger: I Jesus Kristus navn og nærværelse velsigner jeg dig. Lad dette ske i fuldkommenhed i pagt med Faderens - Moderens, Sønnens og Helligåndens vilje eller hvad du nu er/bliver inspireret til. 6

7 Aura rens med den femtakkede stjerne. Den 5 takkede stjerne som aura-rens. Den er blandt andet meget god til rense aura med, idet den så at sige skraber de tanke og følelsesformer af din aura/ bevidsthed, som ikke er hensigtsmæssige for dig eller måske er direkte skadelige for dig. Vældig god, når du er i gang med udrensning af gamle uhensigtsmæssige tanke og følelses mønstre eller færdes i tvivlsomme kredse, eller føler dig omgivet af tyngde og træghed. Sådan kan du i praksis udføre aure rens med den 5 kantede stjerne. Udføres ved,at du i en rolig og afslappet tilstand, skaber/visualiserer den femtakkede stjerne foran dig i en elektrisk blålysende farve. Når den er stabil skabt i dit aurafelt og står foran dig, drejer du den mentalt rundt i urets retning (højre om). Hvis du støder på modstand, imens du leder stjernen rundt om din aura, (måske en stærk astral-tankeform/elemental der ikke har lyst til at slippe sit sugende tag i dig), trækker du den elektrisk blå-lysende 5 kantede stjerne lidt tilbage igen, for at tage tilløb, så du kan give stjernen den fart/kraft på som er nødvendigt for at skrabe elemental eller astralisten løs. Når du med pentaklet er nået hele vejen omkring din aura, og den atter står foran dig, fører du roligt stjernen igennem dig og op oven dit hoved og ser det her stående, elektrisk blålysende. Da den femtakkede stjerne også er et af symbolerne for det mentale plan, vil du med denne handling også kanalisere mental energi ned i dit aura/bevidsthedsfelt og således tilføre en energi, der vil stimulere dig til at få forøget mental overblik. Med et fra dig mentalt og forenende udtrykt Guds Vilje Ske eller Lysets Vilje Ske, er du i den Universelle Fader/Moders hænder. 7

8 Beskyttelse med den femtakkede stjerne. Mental skabt/visualiseret i din Aura/psykiske legemer/bevidsthed, er det et af de mest effektive symboler til beskyttelse for udefrakommende astral/mentale formers indflydelse. Et vældigt godt redskab at have kendskab til, når man færdes i " tvivlsomme " kredse eller som nævnt i blot trænger til en Aura/ bevidsthedsrens efter en lang dag ude i verdens vrimmel. Har været anvendt i årtusinder af præster og andre indviede og når den er rigtig skabt/visualiseret, med begge ben på jorden og spidsen opad og står foran dig, er den et meget magtfuldt redskab til beskyttelse mod negativ energi, der sendes imod dig. Dette hvad enten denne energi er udsendt via følelses eller mental planet eller du rent faktisk står foran personen, der udsender denne form for energi. Vigtigt at huske, er selv om den 5 takkede stjerne beskytter dig imod omgivelsernes indtrængen ind i dine legemer, beskytter den ikke imod de tanker og følelser som du selv indefra udsender. Den kaster dem faktisk retur til dig selv, så hvis du undrer dig over at du på trods af benyttelsen af den 5 takkede stjerne er omgivet af snavs, så er der stor sandsynlighed for, at det er dine egne følelser og tanker du nu modtager tydeligere end du er vant til. Dette fordi du nu ikke kan sende dem ud i den astrale/mentale æter på grund af den 5 takkede elektrisk blå-lysende stjerne. Den beskytter jo også andre, som den beskytter dig imod deres. 8

9 Hente den 5 takkede stjerne fra din beredskabskasse. Din bevidstheds beredskabskasse er den du har liggende oven over dig, som du har skabt ved at give symbolerne energi-opmærksomhed og der med skabt dem i dit dagsbevidsthedsfelt. Disse kan du så meget praktisk se liggende oven over dit hoved i en bevidstheds beredskabskasse. Altid parat stand bay. Hvordan? Du visualiserer den elektrisk blå lysende stjerne oven over hovedet på dig, stående på begge ben og spidsen opad. Når du "møder" en negativ energi, så henter du den kvikt ned fra din bevidstheds redskabskasse og placerer den mellem dig og årsagen til den negative energi. Hvordan kan det opleves, når du er udsat for negative og sugende energier? At det kribler i solarplexuscenteret. Det opleves som om at livet/livskraften bliver "suget" ud af dig. Du bliver bleg i ansigtet, det trækker ved øjenene og du bliver måske sort under øjenene. Det opleves som om at du er omgivet af et hav af mørke skyer. Kan du se er clairvoyant, er dette meget let at se fysisk. Er typiske kendetegn, når det er sugende/negative astrale eller mentale energier der er omkring en eller man simpelthen er udsat for mentale plattenslagere der er på spil. Men det skal dog lige siges, at hvis du har gjort en person meget vred, har skuffet hans/hendes følelser m.m. kan dette også være årsagen. I grove tilfælde kan det være så kraftigt et udsugningsangreb, med en så negativ energi, at du næsten ikke kan stå på benene, men må ned og ligge ellers besvimer du. Hvad gør du, hvis du gerne vil se årsagen-kilden til dette. Er det en tilstedeværende person i fysisk person, "ser" - "mærker" du lige efter, hvad det mon handler om. Vil du gerne "se" - "høre" - "mærke" og forstå, hvad der forårsagede den kriblende fornemmelse i eksempelvis Solar Plexus, så leder du den aktuelle situation/følelse/oplevelse op fra Solar Plexus til det 3.øje, efter at du mentalt har sagt: I Jesus Kristus navn lukker og forsegler jeg mit Solar Plexus Center og visualiseret et Gyldent Kors foran dette center eller hele kroppen. Når du efter en stund oplever, at du har opnået ro/balance og overblik i dette center for mental aktivitet, så beder du om at få at "se" - "høre" - "mærke" og forstå, hvad der forårsagede den kriblende fornemmelse i eksemplet Solar Plexus. Hvad - hvorfor - hvem o.s.v der forårsagede denne udsugning - denne kriblen - denne enorme træthed du pludselig følte m.m. 9

10 Når du oplever at du er hel eller delvis afklaret i Mentalcenteret, har fået svar på dine mentalt stillede spørgsmål via billeder/følelse/andet leder du bevidstheden herfra og ned til dit hjertecenter midt på brystkassen. Herved får energierne kærlighed og uselviskhed nu en mulighed for at øve indflydelse på din nyerhvervede viden og indsigt, således at dine nyerhvervede indsigter, bliver kommer i samklang med kærligheden i hjertecenteret. Herved opnås en større og bredere helheds-oplysning, viden og visdom, som er en fordel for både dig og dine omgivelser. Forbliver du i mentalcenteret, vil det resultere i viden, uden den medmenneskelige forståelse og kærlighed. Du vil få information, spørgsmålet er om dit modtagerapperat er trænet til den form/måde at få informationer på. Så fortvivl ikke, hvis du i begyndelsen " kun " når at fornemme - ane lidt eller " kun " lige, når at se et billede, der hurtigt forsvinder ud af din bevidsthed, uden egentlig at forståelsen følger. For at løse dette problem skal nu trænes koncentration og det at fastholde et billede og herefter med tankelegemet/følelseslegemet spørges ind til det specifikke eller generelle i det fastholdte billede, som er valgt som objekt. Når dette er gjort og det syntes uinterresant - klemmende - nedslående - energislugende - og du syntes at nu er det nok, visualiserer du Pentaklet imellem dig og kilde, ser den stærkt elektrisk lysende og du vil mærke og registrere, at den negative energi taber magt og indflydelse. Skulle du komme i en sitiuation, hvor det hele syntes i kaos, eller du har behov for hjælp så kald på Gud - eller Lysets fyrste Maitreya Kristus eller Healerenes healer Mester Jesus Kristus eller Det hvide broderskab og du vil mærke kærlighedens velgørende lys strømme ind i dig. 10

11 Genoprettelse af den elektriske energibalance vie den 5. takkede stjerne. Genskaber ved visualisering på den fysiske krop den elektriske balance i dit æteriske legeme. Det æteriske legeme er det som forsyner din fysiske krop med livskraft, samt er koblings/videretransports central for astrale og mentale energier. Teknik til genopretning af den elektriske balance. Du står op eller ligger ned med benene lidt adskilte og armene ud langs kroppen i vandret position, så at du danner den 5 takkede stjerne med din fysiske krop. Leder bevidstheden til venstre fod fra venstre fod og op til et punkt lige oven over midten af panden herfra leder du bevidstheden ned til højre fod herfra ud til venstre håndflade herfra over til højre håndflade videre herfra ned til venstre fod. Du har nu ved hjælp af den stjerne afbalanceret dit energisystem. Dette kan gøres så ofte du føler dig ude af trit - balance med dig selv. 11

12 Øvelse til afbalancering og genoprettelse af livs-energi. Meningen med denne øvelse er dagsbevidst at forbinde de yderliggående områder i bevidstheden med hinanden. Den fungerer som en Falck station, hvor du altid kan hente hjælp i kritiske situationer eller når du har brug for at få reguleret/afbalanceret dit energisystem eller at du oplever lysten/behov for at være i balance med din hele totalitet. Du ligger på gulvet, med udstrakte arme og benene let adskilte så kroppen ligger i samme position som den 5 takkede stjerne. Leder opmærksomheden ned til venstre fod, trækker en linje herfra op til et punkt over hovedet og punktet over hovedet ned til højre fod. Fra højre fod over til venstre hånd og fra venstre hånd tværs hen over kroppen til højre hånd. Fra højre hånd ned til venstre fod igen. Den 5 kantede stjerne er nu dannet. 12

13 Nu skaber du ud for hver af de 5 kanter en smuk strålende sol, som vist på tegningen neden under. (1) (2) (3) (4) (5). Kontakter solen oven over hovedet (1), der repræsenterer Guds forbindelsen i dig. Fra (1) videre til solen uden for din venstre hånd (2), der repræsenterer din forbindelse til mentallegemet. Fra (2) videre til solen uden for din venstre fod (3), der repræsenterer dit astral - følelses legeme. Fra (3) videre til solen uden for højre fod (4), der repræsenterer dit æteriske legeme. Fra (4) videre til solen uden for højre fod, der repræsenterer dit æteriske legeme. Fra (4) videre til solen uden for højre hånd (5) og videre herfra op til (1). Nu lader du energierne strømme i alle punkterne og gennem den 5 takkede stjerne. De 5 sole med tal, skal ses som Gyldne Lysende samlingspunkter eller kardinalpunkter for dit energilegeme. Den runde cirkel rundt om stjernen symboliserer din totalitet, din helhed, hvori du nu lader alle energierne flyde sammen på kryds og tværs af hinanden og derved danne helhed i din aktuelle situation og i dit liv. 13

Beskyttelse og Aurarens via Gyldent kors og 5 kantet stjerne.

Beskyttelse og Aurarens via Gyldent kors og 5 kantet stjerne. Beskyttelse og Aurarens via Gyldent kors og 5 kantet stjerne. Indholds fortegnelse Side 2 Indledning til beskyttelse af din Aura/dit bevidsthedsfelt. Beskyttelsens varighed bestemmes af: Hvad der kan ske,

Læs mere

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse.

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Du tænder et lys - afspænder fysisk - mentalt og følelsesmæssigt Du stiller et tændt stearinlys for dig

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer JORDEN Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer Denne energi lærer personligheden at gå ind under Guds vilje

Læs mere

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer SOLEN Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer Den forstærker dit æteriske legeme, og giver derved energi og forøger din

Læs mere

VEGA. Hvis Positive kvaliteter er Fuld bevidsthed - Ansvarsfølelse - Medmenneskelighed. Hvad aktiverer/stimulerer Vega energien, når du kanaliserer

VEGA. Hvis Positive kvaliteter er Fuld bevidsthed - Ansvarsfølelse - Medmenneskelighed. Hvad aktiverer/stimulerer Vega energien, når du kanaliserer VEGA Hvis Positive kvaliteter er Fuld bevidsthed - Ansvarsfølelse - Medmenneskelighed Hvad aktiverer/stimulerer Vega energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos

Læs mere

JUPITER. Hvis Positive kvaliteter er Grænseløshed - Venlighed - Kreativitet. Hvad aktiverer/stimulerer Jupiter energien, når du kanaliserer

JUPITER. Hvis Positive kvaliteter er Grænseløshed - Venlighed - Kreativitet. Hvad aktiverer/stimulerer Jupiter energien, når du kanaliserer JUPITER Hvis Positive kvaliteter er Grænseløshed - Venlighed - Kreativitet Hvad aktiverer/stimulerer Jupiter energien, når du kanaliserer Jupiter aktiverer, renser og balancerer som Minerva, Uranus og

Læs mere

VULKAN. Hvis Positive kvaliteter er Hengivenhed - Offervilje - Samarbejdsvilje. Hvad aktiverer/stimulerer Vulkan energien, når du kanaliserer

VULKAN. Hvis Positive kvaliteter er Hengivenhed - Offervilje - Samarbejdsvilje. Hvad aktiverer/stimulerer Vulkan energien, når du kanaliserer VULKAN Hvis Positive kvaliteter er Hengivenhed - Offervilje - Samarbejdsvilje Hvad aktiverer/stimulerer Vulkan energien, når du kanaliserer Den stimulerer evnen til at kunne gå ind i et gruppesamarbejde,

Læs mere

SIRIUS. Hvis Positive kvaliteter er Fuld Erkendelse - Tålmodighed - Ret Handling. Hvad aktiverer/stimulerer Sirius energien, når du kanaliserer

SIRIUS. Hvis Positive kvaliteter er Fuld Erkendelse - Tålmodighed - Ret Handling. Hvad aktiverer/stimulerer Sirius energien, når du kanaliserer SIRIUS Hvis Positive kvaliteter er Fuld Erkendelse - Tålmodighed - Ret Handling Hvad aktiverer/stimulerer Sirius energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den

Læs mere

MARS. Hvis Positive kvaliteter er Selvkontrol - Trofasthed - Mådehold. Hvad aktiverer/stimulerer Mars energien, når du kanaliserer

MARS. Hvis Positive kvaliteter er Selvkontrol - Trofasthed - Mådehold. Hvad aktiverer/stimulerer Mars energien, når du kanaliserer MARS Hvis Positive kvaliteter er Selvkontrol - Trofasthed - Mådehold Hvad aktiverer/stimulerer Mars energien, når du kanaliserer Formidler af 1. stråle energi= Guds Viljes energi. Mars er Vædderens eksoteriske

Læs mere

PLUTO. Hvis Positive kvaliteter er Tolerance - Mod - Taknemmelighed. Hvad aktiverer/stimulerer Pluto energien, når du kanaliserer

PLUTO. Hvis Positive kvaliteter er Tolerance - Mod - Taknemmelighed. Hvad aktiverer/stimulerer Pluto energien, når du kanaliserer PLUTO Hvis Positive kvaliteter er Tolerance - Mod - Taknemmelighed Hvad aktiverer/stimulerer Pluto energien, når du kanaliserer Pluto stimulerer både rod og issechakra. Når disse chakraer er i samklang,

Læs mere

Generelt om Healing/indre legemer

Generelt om Healing/indre legemer Generelt om Healing/indre legemer Når en healer står overfor et menneske som han/hun ønsker at give healing, ser healeren ikke bare på den fysiske krop. Igennem sin udvikling og træning har healeren lært

Læs mere

Afspænding/afslapning + Diamantøvelsen. Flamme - Farve og Lys meditation

Afspænding/afslapning + Diamantøvelsen. Flamme - Farve og Lys meditation Afspænding/afslapning + Diamantøvelsen Flamme - Farve og Lys meditation 1 Indholds fortegnelse 2 Hvad er meditation Hvad er flamme, farve og lys - meditationens fortrin. 3 Hvad gavner det at meditere -

Læs mere

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 Lyset kan kun opleves. Hvis jeg tør opleve mørket. Mørket kan kun forløses ved lyset. 2 HEALING Healing betyder at gøre hel. Skabe balance. Healeren er en kanal for en energi,

Læs mere

Basisøvelsen. Meditation på Flammer - Farver - Lys. Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen. Den Gyldne Portal http://dengyldneportal.dk.

Basisøvelsen. Meditation på Flammer - Farver - Lys. Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen. Den Gyldne Portal http://dengyldneportal.dk. Basisøvelsen Meditation på Flammer - Farver - Lys Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Forside ------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

MERKUR. Hvis Positive kvaliteter er Indre balance - Indre styrke - Respektfuldhed. Hvad aktiverer/stimulerer Merkur energien, når du kanaliserer

MERKUR. Hvis Positive kvaliteter er Indre balance - Indre styrke - Respektfuldhed. Hvad aktiverer/stimulerer Merkur energien, når du kanaliserer MERKUR Hvis Positive kvaliteter er Indre balance - Indre styrke - Respektfuldhed Hvad aktiverer/stimulerer Merkur energien, når du kanaliserer Merkur aktiverer, renser og balancerer som Minerva, Uranus

Læs mere

Livmoder Velsignelse meditation af Miranda Gray

Livmoder Velsignelse meditation af Miranda Gray Jeg er begejstret for at du nu skal deltage i denne Womb Blessing/velsignelse af livmoderen. Denne velsignelse er lavet, ikke kun for at tilføre dig healing og en ægte forbindelse med din livmoder og femininitet,

Læs mere

Virkningsfulde bønner og påkaldelser. Den Store Invokation

Virkningsfulde bønner og påkaldelser. Den Store Invokation Virkningsfulde bønner og påkaldelser (3) Den Store Invokation Fra lysets kilde i Guds sind lad lys strømme ind i menneskers tanker lad lyset komme til jorden. Fra kærlighedens kilde i Guds hjerte lad kærlighed

Læs mere

URANUS. Hvis Positive kvaliteter er Begærløshed - Skelneevne - Ydeevne. Hvad aktiverer/stimulerer Uranus energien, når du kanaliserer

URANUS. Hvis Positive kvaliteter er Begærløshed - Skelneevne - Ydeevne. Hvad aktiverer/stimulerer Uranus energien, når du kanaliserer URANUS Hvis Positive kvaliteter er Begærløshed - Skelneevne - Ydeevne Hvad aktiverer/stimulerer Uranus energien, når du kanaliserer På lige for med Minerva, Merkur, og Jupiter aktiverer, renser og balancerer,

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Forord til Planetenergi meditationer

Forord til Planetenergi meditationer Forord til Planetenergi meditationer Følgende teknikker vil aktivisere dig og forøge din evne til at handle i hverdagen Hvad tilstræber teknikkerne Teknikkerne tilstræber at skabe harmoni, indre ro, balance

Læs mere

Kanalisering. Den Gyldne Portal Hjemmeside: http://dengyldneportal.dk. Side 1 af 9

Kanalisering. Den Gyldne Portal Hjemmeside: http://dengyldneportal.dk. Side 1 af 9 Kanalisering Side 1 af 9 Indholdsfortegnlse over kanalisering Side Forside 1 Denne indholdsfortegnelse du læser i nu 2 Generelt om kanalisering 3-5 Kanaliserings teknik og bevidst/ubevidst medie virksomhed

Læs mere

Menneskets Åndelige Opbygning. Chakra - Livsenergi Centre

Menneskets Åndelige Opbygning. Chakra - Livsenergi Centre Menneskets Åndelige Opbygning Chakra - Livsenergi Centre 1 Ligesom chakraerne har deres korrespondance i det fysiske legeme, så har de også korrespondancer i de indre legemer. Lidt baggrund omkring Chakra

Læs mere

Auralæsning. Erik Ansvang.

Auralæsning. Erik Ansvang. 1 Auralæsning Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Auralæsning Af Erik Ansvang En clairvoyant kan se aura. Men det er ikke enhver clairvoyant, der kan læse den. Det fysiske lys kan spaltes i underfrekvenser

Læs mere

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn af Tove og Steen Kofoed 0203 0405 Velkommen til denne psykiske førstehjælpskasse til børn. Hæftet indeholder syv små øvelser, der kan afhjælpe barnets tilstand,

Læs mere

Guide til den åndelige verden

Guide til den åndelige verden Guide til den åndelige verden Information Indsigt Øvelser... Helt enkelt... CLAIRVOYANT FORENINGEN Mangler du svar? Lidt Historie. Formodentlig har der til alle tider eksisteret mennesker, der havde evner

Læs mere

Mindfulness Practitioner

Mindfulness Practitioner at forene betyder at forene. Foreningen opstår mellem krop, sind og ånd. Og vi opnår det, når vi retter vores opmærksomhed mod bevægelsen i kroppen og mod oplevelsen i kroppen. Ved at holde fokus på åndedrættet,

Læs mere

I akrobatik arbejder vi sammen, og her er det særlig vigtigt, at vi passer godt på hinanden. Børn kan ofte mere og er ofte langt stærkere, end vi

I akrobatik arbejder vi sammen, og her er det særlig vigtigt, at vi passer godt på hinanden. Børn kan ofte mere og er ofte langt stærkere, end vi 44 I akrobatik arbejder vi sammen, og her er det særlig vigtigt, at vi passer godt på hinanden. Børn kan ofte mere og er ofte langt stærkere, end vi forestiller os og måske også end de selv forestiller

Læs mere

Livmoder Velsignelse med Miranda Gray

Livmoder Velsignelse med Miranda Gray Jeg er henrykt over at din deltagelse i Livmoder Velsignelsen. Denne velsignelse har til formål at bringe heling og forbindelse til din egen livmoder og femininitet. Den er også designet til at forankre

Læs mere

Teknisk progression Kuglestød

Teknisk progression Kuglestød Teknisk progression Kuglestød Kuglestød kræver først og fremmest en god fornemmelse for at holde korrekt på kuglen og lave et korrekt udstød. Herefter skal man lære at finde den fornemmelse efter at have

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

Qi-Gong. (ikke presse) ind under kroppen, som vist til

Qi-Gong. (ikke presse) ind under kroppen, som vist til Qi-Gong Du skal - som det første du sætter på plads hver gang du starter træningen - sørge for at stå med vægten ligelig fordelt på foden, nøjagtig som i de indrammede områder vist på tegningen her til

Læs mere

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Teknikmærke 1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Beskrivelse: Lav en almindelig forlæns kolbøtte! I det du lander laver du et hop, hvor du roterer en hel omgang rundt om dig selv. (360 grader.) Land i balance

Læs mere

Guns and Roses Brain Break

Guns and Roses Brain Break FANGET!! Formål: At prøve at fange en anden persons finger på den ene side, imens man på samme tid forsøger at undgår at ens finger bliver fanget af personen på den anden side. 1. Stå i rundkreds i mindre

Læs mere

Til børn og unge Workshop d. 6/ Nyborg Heldagsskole

Til børn og unge Workshop d. 6/ Nyborg Heldagsskole Til børn og unge Workshop d. 6/2-2016 Nyborg Heldagsskole INDEN DU GÅR I GANG 3 grundlæggende trin 1 - Keep it simple (start småt) Mindfulness skal være et positivt og roligt input i løbet af skoledagen,

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Mastektomi (Øvelsesprogram)

Mastektomi (Øvelsesprogram) Mastektomi (Øvelsesprogram) Information Efter operationen og senere under en eventuel strålebehandling kan vævet blive uelastisk og stramt. For at modvirke dette, er det vigtigt at du arbejder med forskydelighedsbehandling.

Læs mere

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE Af Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og på hvordan

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te PSYKE OG KRÆFT Der er

Læs mere

Gralskongen & Gralsdronningen

Gralskongen & Gralsdronningen Gralskongen & Gralsdronningen Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra. Fotos fra Avalon taget af Lucindra. Tidligere udgivelser: De Tre Grale - en spirituel rejse Tvillingesjæl Indvielsens

Læs mere

Udgivet af Susan Schvartz Larsen

Udgivet af Susan Schvartz Larsen Udgivet af Susan Schvartz Larsen Kære læser Først en lille introduktion til, hvordan du kan bruge Dagenes tekster. Dine tanker styrer alt i dig det er den helt korte version. Den lange kan du få på et

Læs mere

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 HUKOMMELSE Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og hvordan genskaber man fortiden, uanset om den er nær eller fjern? Den gådefulde hukommelse

Læs mere

De 7 reflekterende spejle *** De syv spejle er: 1. Spejling af nuet. 2. Spejling af det, som du dømmer.

De 7 reflekterende spejle *** De syv spejle er: 1. Spejling af nuet. 2. Spejling af det, som du dømmer. De 7 reflekterende spejle *** De syv spejle er: 1. Spejling af nuet. 2. Spejling af det, som du dømmer. 3. Spejling af det, som er tabt, givet eller taget væk. 4. Spejling af flugt. 5. Spejling af din

Læs mere

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 1 Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 Åbningshilsen I dag fejrer vi en begivenhed, en milepæl, noget, der kun sker

Læs mere

Århus Åben Lydhealingsgruppe Lydhealing med stemmen

Århus Åben Lydhealingsgruppe Lydhealing med stemmen Århus Åben Lydhealingsgruppe Lydhealing med stemmen Vi mødes i fælles ånd, med ønsket om at hele os selv og andre. Indhold: Intro Fælles ramme og motivation Ansvar og organisering Konkret, hvad foregår

Læs mere

Antistressøvelser for kroppen

Antistressøvelser for kroppen Antistressøvelser for kroppen For bedre at kunne slappe af... har nogle brug for øvelser der sætter gang i kroppen, andre har brug for afspænding. Prøv hvad der virker for dig. At afstresse kroppen handler

Læs mere

1. Gå på hænder. 2. Gå bagover i bro + overslag. 3. Kraftsspring uden hovedet

1. Gå på hænder. 2. Gå bagover i bro + overslag. 3. Kraftsspring uden hovedet Teknikmærke 1. Gå på hænder Beskrivelse: Hænderne sættes på madrassen, hvorefter der sættes af med fødderne fra madrassen, således at man står på sine hænder. Gå derefter mindst 3 m fremad. 2. Gå bagover

Læs mere

EFT er udviklet af Gary Craig (USA), og er den førende af de nye teknikker inden for området energipsykologi.

EFT er udviklet af Gary Craig (USA), og er den førende af de nye teknikker inden for området energipsykologi. Hvad er EFT? EFT er et nyt redskab til behandling af angst, depression, traumer, afhængighed, vægttab, smerter og meget mere. Det en skånsom og effektiv metode til at ændre alle problemer, der blokerer

Læs mere

Maj Juni meditation Episode 2

Maj Juni meditation Episode 2 01-06-2017 Maj Juni meditation Episode 2 Velkommen til 2 episode af meditationsserien og det er igen Kryon, med stærk tilstedeværelse af Alia fra Plejaderne, som er til stede. Du skal blot sidde dig godt

Læs mere

Christfulness: Ingen er glemt af Gud

Christfulness: Ingen er glemt af Gud Christfulness: Ingen er glemt af Gud Om et øjeblik siger jeg en sætning. Du skal bare lytte til den måske gentage den inde i dit hovedet men ellers bare lytte og lade den sætning svæve i luften bare svæve

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret

Sidste søndag i kirkeåret Sidste søndag i kirkeåret Salmevalg 403: Denne er dagen 448: Fyldt af glæde 321: O Kristelighed 638: O, kommer hid dog til Guds søn 121: Dejlig er jorden Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre For ca. 16 millioner år siden ankom en gruppe højtudviklede væsner fra Venus og enkelte andre planeter til Jorden for at fremme klodens udvikling, således

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Pilates program zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio

Læs mere

Tilhørerne: Fungerer det også den modsatte vej? Arbejder de mørke brødre også med grupper med tolv personer?

Tilhørerne: Fungerer det også den modsatte vej? Arbejder de mørke brødre også med grupper med tolv personer? Hvad er kærlighed? Del 5 Nogle af miraklerne, der fandt sted dengang, var temmelig fantastiske. For eksempel var jøderne ret oprørte over Peter kort tid efter pinse, så de fangede ham og fik romerne til

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

www.dorteklattschou.dk/medlemsside

www.dorteklattschou.dk/medlemsside 1 Feng Shui optimerer de fysiske rammer omkring os. Kan bl.a. bruges til at skabe positiv energi ( chi ) og til at fjerne ubalancer omkring os. Feng Shui stammer fra Østens filosofi og betyder vind/vand.

Læs mere

AFSLAPNING I KLASSEVÆRELSET VED HJÆLP AF YOGA AKTIVITETER

AFSLAPNING I KLASSEVÆRELSET VED HJÆLP AF YOGA AKTIVITETER AFSLAPNING I KLASSEVÆRELSET VED HJÆLP AF YOGA AKTIVITETER STRONGER CHILDREN LESS VIOLENCE 2 2014-1-DE-02-KA200-001497 Thüringer Volkshochschulverband e.v., Germany PELICAN, Czech Republic The Mosaic Art

Læs mere

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Fysisk Aktivitet Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Indholdsfortegnelse CIRKELTRÆNINGSPROGRAMMER... 1 INSTRUKTØRKORT HELE KROPPEN... 3 INSTRUKTØRKORT PAR... 4 INSTRUKTØRKORT

Læs mere

STÆRKE ARME MED YOGA. 24 Af Anna Miller, yogainstruktør Stylist: Charlotte Høyer Foto: wichmann+bendtsen

STÆRKE ARME MED YOGA. 24 Af Anna Miller, yogainstruktør Stylist: Charlotte Høyer Foto: wichmann+bendtsen STÆRKE ARME MED YOGA 24 Af Anna Miller, yogainstruktør Stylist: Charlotte Høyer Foto: wichmann+bendtsen Nej, du behøver ikke at kaste rundt med tunge kettlebells for at få stærke arme. Rolige yogaøvelser

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Balance. Kast med begge hænder. Klask hænder. Frøhop. Konkurrence. Konkurrence

Balance. Kast med begge hænder. Klask hænder. Frøhop. Konkurrence. Konkurrence Kast med begge hænder Balance Stå på ét ben. Placer modsatte fod på indersiden af knæet. Se, hvem der kan stå i længst tid. Lav en bedst af tre. Stå med parallelle fødder. Kast en bold op ad en mur skiftevis

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Onlinekursus. Styrk og beskyt din energi med englene. Engleguide Line Rune Balling Online-kursus 2016

Onlinekursus. Styrk og beskyt din energi med englene. Engleguide Line Rune Balling Online-kursus 2016 Onlinekursus 2016 Styrk og beskyt din energi med englene Engleguide Line Rune Balling Online-kursus 2016 1. modul: Grounding og centrering Stå stærkt Grounding og centrering er helt centralt i forhold

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

PRÆDIKEN ALLEHELGENSSØNDAG 6.NOVEMBER 2011 VESTER AABY KIRKE KL. 16.00 Tekster: Es. 60,18-22; Åb.7,1-12; Matth.5,1-12 Salmer: 775,552,571,573,518

PRÆDIKEN ALLEHELGENSSØNDAG 6.NOVEMBER 2011 VESTER AABY KIRKE KL. 16.00 Tekster: Es. 60,18-22; Åb.7,1-12; Matth.5,1-12 Salmer: 775,552,571,573,518 PRÆDIKEN ALLEHELGENSSØNDAG 6.NOVEMBER 2011 VESTER AABY KIRKE KL. 16.00 Tekster: Es. 60,18-22; Åb.7,1-12; Matth.5,1-12 Salmer: 775,552,571,573,518 Hvad her blev os til glæde, har du i godhed skabt. Vi derfor

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids Information: Der er tre stadier i denne meditation. Det er ikke meningen, at man højt

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING Nr.10256 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Nr.10255 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Mavebøjning i kæde Materiale Bold Mavebøjning i makkerpar At styrke de lige mavemuskler Deltagerne sætter sig skråt for hinanden.

Læs mere

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 2 kanaliseret af Merethe Bonnesen

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 2 kanaliseret af Merethe Bonnesen 08-12-2016 December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 2 kanaliseret af Merethe Bonnesen Det er Plejaderne, som først træder ind i feltet og får ordet: Vi er repræsentanter

Læs mere

Kristi Himmelfarts-dag 2016 Ølgod kirke

Kristi Himmelfarts-dag 2016 Ølgod kirke Når man siger farvel til nogen, man holder af, som man ikke skal se i lang tid, er det sjældent nok bare at sige farvel eller hej. Der må noget mere til. En eller anden form for berøring, et kys, et håndtryk,

Læs mere

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand.

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. skudøvelser om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. I dette tilfælde koncentrerer vi os om skud, der skal dygtiggøre målmanden i

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Quick-Guide til dine Chakra

Quick-Guide til dine Chakra Quick-Guide til dine Chakra Forord I mit arbejde som Reikimester og Regressionsterapeut, oplever jeg dagligt hvor stor betydning Chakra-systemet har for vores velbefinden både fysisk og psykisk. Når du

Læs mere

Hvad fortæller den Indigo Blå - Violette farve/energi.

Hvad fortæller den Indigo Blå - Violette farve/energi. Hvad fortæller den Indigo Blå - Violette farve/energi. Generelt om den indigo blå - violette farve/energi. Indigo er en kombination af dybblå og en lille smule stabiliserende rød. Psykologisk renser indigoblå

Læs mere

Teknik Smash Smashkast

Teknik Smash  Smashkast Teknik Smash For alle volleyballspillere, uanset alder, er det at smashe det sjoveste og mest spændende. Problemet er, at smashet også er den vanskeligste tekniske detalje at lære. Specielt for den aldersgruppe,

Læs mere

Nyhedsbrev. Tema: Kropsterapi. Velkommen til foråret og nye læsere og kunder. www.christinaekmann.dk F O R Å R 2 0 1 4

Nyhedsbrev. Tema: Kropsterapi. Velkommen til foråret og nye læsere og kunder. www.christinaekmann.dk F O R Å R 2 0 1 4 F O R Å R 2 0 1 4 Nyhedsbrev Krop- og psykoterapeut Christina Ekmann Tema: Velkommen til foråret og nye læsere og kunder Så er de første forårstegn kommet, og solen har de sidste par dage skinnet fra en

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

Kuthumi Kosmisk DNA 1 & 2 Aktivering

Kuthumi Kosmisk DNA 1 & 2 Aktivering Kuthumi Kosmisk DNA 1 & 2 Aktivering Alle Rettigheder Forbeholdt & Copyright Michelle Manders Kanaliseret i Johannesburg, Sydafrika d. 4. Oktober 2006 Oversat af Heidi Trolle Enevoldsen. Redigeret af Helleh

Læs mere

Grovmotoriske udvikling - - sådan kan I hjælpe

Grovmotoriske udvikling - - sådan kan I hjælpe Grovmotoriske udvikling - - sådan kan I hjælpe Nogle gange går den grovmotoriske udvikling ikke helt som ventet. Børn udvikler sig forskelligt og nogle børn har brug for, at man stimulerer dem ekstra meget

Læs mere

CRAWL. Fra Plask&Leg til Talent

CRAWL. Fra Plask&Leg til Talent CRAWL Fra Plask&Leg til Talent Lidt om mig Træner siden 1993 - Kolding, S68 Hjørring, Roskilde Svømning, Hovedstadens Svømmeklub - Fra svømmeskole, via årgangssvømning til at blive cheftræner Uddannelsesmæssige

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Træn sammen med glæde!

Træn sammen med glæde! Træn sammen med glæde! Disse øvelser hjælper dig til at holde dig i form og dermed lette hverdagen. Samtidig er de tænkt som et fornøjeligt samvær med besøgende familie og venner, fordi alle øvelser kræver,

Læs mere

CHAKRAERNE - DERES BETYDNING OG FUNKTION. af Ella Ostermann

CHAKRAERNE - DERES BETYDNING OG FUNKTION. af Ella Ostermann CHAKRAERNE - DERES BETYDNING OG FUNKTION af Ella Ostermann Vores fysiske legeme består af det faste fysiske legeme som vi kan se og mærke, men dette legeme holdes sammen af det æteriske legeme, som består

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne maj 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne maj 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne maj 2014. Vædderen: På hovedet. På hovedet. Retvendt. Lyt til din sjæl din visdom er i dig, fremelsk dine skjulte talenter. Måske føler du ikke at du kan komme i kontakt

Læs mere

Har du også et ømt punkt? AquaPunkt

Har du også et ømt punkt? AquaPunkt Har du også et ømt punkt? AquaPunkt Hvor er dit ømme punkt? I lænden, knæet eller et helt tredje sted? Du er ikke alene. Over halvdelen af os har i de sidste par uger haft ondt i led, ryg eller muskler.

Læs mere

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv 1. Kend de faktorer, der fastholder dig i smerte og lidelse. 2. Forstå, hvordan automatpiloten styrer dit liv. 3. Bliv bevidst, så du kan gøre

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig!

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig! Skærtorsdag Sig det ikke er mig! Matthæus 26, 17-30 fra DNA Disciplene har lige sat sig til bords med Jesus, for at spise et festmåltid sammen. Det er højtid. Alle er fyldt med festglæde. Jesus rejser

Læs mere

Prædiken til 26. dec. kl juledag

Prædiken til 26. dec. kl juledag 1 Prædiken til 26. dec. kl. 10.00 2014-2. juledag 122 Den yndigste rose 129 julebudet til dem, der bygge - Hartmann 105 Venner sagde Guds engel blidt 131 - Blåt vældes lys frem - Haumann 439 O, du Guds

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

16. søndag efter trinitatis, Hurup og Helligsø

16. søndag efter trinitatis, Hurup og Helligsø 16. søndag efter trinitatis, Hurup og Helligsø Fald i staver mit barn fald bare i staver sid og glo ud i luften ind i væggen på en flue på ingenting vær fraværende vær væk et øjeblik eller timer alt har

Læs mere