Energierne bag Menneskehedens Udviklingsperioder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energierne bag Menneskehedens Udviklingsperioder."

Transkript

1 Energierne bag Menneskehedens Udviklingsperioder. 1

2 Dette er et foreløbigt udkast til et nyt kapitel om Energierne bag udviklingsperioderne. Kapitlet vil blive en del af min nye bog som vil være en efterfølger til min bog Hjertet og Solar Plexus. Jes Dietrich, April

3 Enhver af udviklings perioderne har til formål at bevidstgøre et specifikt og nyt - aspekt af livet, for mennesket. Som middel til at nå dette mål skabes i starten af enhver udvilingsperiode en ny individuel personlig udviklings spiral der vil følge dig igennem hele perioden og sikre at du når målet. 3

4 Indhold. 1. Indledning Alle udviklings perioder har sin egen energi signatur De ubevidste og bevidste energier Energierne i Solar Plexus udviklings perioden Den første halvdel af en udviklings periode Den sidste halvdel af en udviklings periode Forudsætningen for at gennemleve en udviklingsperiode skabes af den næste udviklingsperiodes hoved energi Afslutning Appendix 1. Figurene i stort format

5 1. Indledning dette kapitel skal vi høre om energierne i de store udviklings I perioder som menneskeheden er gået, og går, igennem. Jeg vil først i denne indledning give en kort beskrivelse af det som vi skal igennem i dette kapitel for derefter at beskrive det mere indgående i de efterfølgende afsnit. Udviklings perioderne. Vi skal i dette kapitel se at menneskeheden går igennem nogle store udviklings perioder som blandt andet kendetegnes ved den energi som de påvirker os med. Energierne i udviklings perioderne kan ses som katalysatorer for vækst og noget som strømmer ned over alle mennesker. Selvom menneskeheden består af individuelle væsner, som befinder sig på forskellige steder i deres udvikling, da befinder vi os alle inden for samme udviklingsperiode, og påvirkes derfor af de samme energier. Andet er ganske enkelt ikke muligt. Hver udviklings periode har 6 store energier at gøre godt med. Tilsammen udgør de det overordnede tema, men hen igennem udviklings perioden bliver de sat sammen på forskellige måder. Vi skal endvidere se hvordan disse udviklings perioder, og energierne i dem, er afspejlet i det enkelte individ, i det jeg kalder de personlige udviklings spiraler. I den udviklings periode som menneskeheden befinder sig i lige nu hedder den personlige udviklings spiral Den negative Spiral og den kan du læse meget mere om HER. Enhver af udviklings perioderne har til formål at bevidstgøre en specifik energi, eller aspekt af livet, for os I figur 1 kan vi se hvordan hver af udviklings perioderne er knyttet til deres egen udviklings spiral. 5

6 Udviklingsperioderne tager farve efter den energi som de har til formål at bevidstgøre i os. Jeg kalder det energi, men kunne også have kaldt det aspekt af livet eller aspekt af dig selv.. Det er nemlig det som det er. Man kan sige at udvikling er at få øjnene op for nye og højere sider af livet og at en udviklings periode er knyttet til sit eget livsaspekt, som det handler om at bevidstgøre for os. Figur 1. De store udviklingsperioder og de personlige udviklings spiraler. Den lysebrune kasse viser hvor mennesket er lige nu i sin udvikling. Det ses at de ubevidste energier er en halv udviklings periode foran deres bevidste form. Ydermere er det de ubevidste energier der skaber alle de personlige udviklings spiraler, hvorfor disse tager deres farve efter disse energier. Ubevidste Hjerte energier har således skabt den personlige udviklings spiral i Solar Plexus udviklings perioden. Dette sikrer at motivationen for at gennemleve en udviklings periode dybest set er en higen efter den næste og altså efter de energier som den næste repræsenterer. De personlige udviklings spiraler. Udviklingsperioden har et middel som den gør brug af for at kunne realisere sit mål (at bevidstgøre et særligt aspekt af livet for os). Midlet er de personlige udviklings spiraler, som alle mennesker mere 6

7 eller mindre befinder sig i. Disse spiraler sikrer på det individuelle plan at mennesket udvikler sig mod det overordnede mål. Vi er altid knyttet til 2 forskellige personlige udviklings spiraler hvoraf en er mere dominerende end den anden fordi den er knyttet til den udviklings periode, som er den mest dominerende i vores liv (vi befinder os nemlig også altid i 2 udviklings perioder - på samme tid). Lige nu er den centrale og dominerende personlige udviklings spiral (for de fleste mennesker) Den negative spiral som er knyttet til Solar Plexus udviklings perioden. Spiralerne skabes af den energi hvis bevidstgørelse er målet for næste udviklings periode. En forudsætning for denne bevidstgørelse er det som du vil lære i den aktuelle udviklings periode. Kun via den personlige udviklings spiral kan du erhverve denne lærdom Vores nuværende personlige udviklings spiral, Den Negative Spiral, består af en række forskellige sindstilstande der først og fremmest adskiller sig ved i hvor høj grad de er et direkte udtryk for kerneelementet som jeg har kaldt den eksistentielle ensomhed (EE). Du kan læse mere om spiralen og dens tilstande, samt den eksistentielle ensomhed, HER. De personlige udviklings spiraler tager alle deres farve efter den energi som har skabt dem hvilket altid er hovedenergien i den udviklings periode som kommer efter den man befinder sig i (Figur 1). Det skal du høre mere om i de næste afsnit. Når en personlig Udviklings spiral skabes. Skabelsen af en udviklings spiral kan altså kort beskrives som en indstrømning (i starten i ubevidst form) af de energier som det handler om at bevidstgøre i den næste udviklings periode. 7

8 Eksempelvis starter Solar Plexus udviklings perioden med en indstrømning af ubevidste Hjerte energier. Disse vil ændrer din person på den måde at du nu ikke længere kan leve uden dem og resultatet er en stærk indre ensomhedsfølelse idet du nu higer efter noget som du endnu ikke er i stand til at være i bevidst kontakt med. Denne eksistentielle ensomhedsfølelse er helt og aldeles uacceptabel for dig, og ganske umulig at leve med (hvorfor den også befinder sig i det aller dybeste af dit ubevidste dybere end ethvert af dine komplekser, traumer osv., da alle disse ubevidste strukturer er affødt af EE) - og dit liv går derfor nu ind i en ny fase hvor alt dybest set handler om at reducere ensomhedsfølelsen og forøge den bevidste kontakt til denne nye energi. Derved bliver bevidstgørelsen af Solar Plexus faktisk motiveret af en indre oplevelse om at dette skal til for at vi kan nå til det vi inderst inde higer efter at komme i bevidst kontakt med Hjertet. Ubevidste Hjerte energier har altså skabt den personlige udviklings spiral, som mennesket lige nu er udsat for (se også figur 1 eller 3). Spiralens tilstande er blandt andet til for at du til stadighed bliver konfronteret med det i dig som hindrer at du opnår bevidst kontakt med Hjerte energien. Jo tættere du er på at bevidstgøre Hjerte energien, jo mindre er du indhyllet i spiral tilstandene, og jo mindre spiral-smerte oplever du. Enhver af spiral tilstandene er nemlig ledsaget af en smerte, der kommer ud af ikke at have realiseret det du dybest set higer allermest efter (Hjertet). Sådan sikres (med blandt andet smerten som motivator for Solar Plexus, og ubevidste/bevidste hjerte energier som motivator for det vågende hjerte), den konstante fremadrettede bevægelse mod den endelige bevidstgørelse af hjertet - og det du skal overvinde for at kunne tage de næste skridt fremad bliver du, til enhver tid, udsat for gennem den personlige udviklings spirals tilstande. Således er spiral tilstandene et middel for udviklings perioderne til at sikre at målet for perioden nås af alle de mennesker som er en del af udviklings perioden. Og eftersom alle mennesker bliver konfronteret med disse tilstande (et fåtal er dog nået til et punkt i 8

9 deres udvikling hvor de har udviklet sig ud af spiralen) da vidner det om at selve spiral strukturen er en integreret struktur alle menneskers personlighed, en slags naturlov, som ingen kommer uden om. I dette kapitel skal det handle om menneskehedens udviklings perioder (snarere end de personlige udviklings spiraler), og i særdeleshed om energien som er knyttet til dem. Vi skal, som sagt, se hvordan enhver af de store udviklings perioder har i alt 6 grundlæggende energier at gøre godt med, og at man til enhver tid er påvirket af en aftagende og tiltagende bevidst energi, samt en aftagende og tiltagende ubevidst energi. Det er netop denne energi struktur der driver os frem i vores udvikling og sikrer at vi når målet. 2. Alle udviklings perioder har deres egen energi signatur Alle de store udviklings perioder er knyttet til en særlig energi signatur. Vi kunne kalde det et energi tema der har i alt 6 energi toner at varierer over. Det er således en dynamisk signatur der ændrer sig igennem hele perioden (selvom det altså er låst til de 6 overordnede energier som jeg beskriver om lidt) medførende at mennesker kontinuertligt vil opleve nye energier, og kombinationer af energier, i samme takt som de udvikler sig igennem perioden. Energierne påvirker mennesket til at hige efter mere, og skaber samtidig forudsætningen for at kunne realisere dette mere ved at hjælpe os til at kunne rumme dette mere bevidsthedsmæssigt. Alle mennesker påvirkes i alle udviklings perioder af energier som vi er i stand til at være bevidste om, men også energier som vi endnu ikke er til at bevidstgøre. Man kan sammenligne det med at man f.eks. bliver påvirket af Solar Plexus energier som svarer til ens eget bevidstheds niveau. Det kunne være en ego-til-ego kontakt med et andet menneske. Denne kontakt er bevidst og du er klar over den og mærker hvad den gør ved dig. Men du kunne også blive påvirket af en Hjerte-kontakt (også fra et andet menneske), som er af en 9

10 karakter der ligger over det du kan tage bevidst ind. Pointen er her at begge energier finder et resonanspunkt i os det være sig i vores aktuelle bevidsthed eller i et sted i os som er hævet over vores aktuelle bevidsthed. Uanset om resonanspunktet ligger indenfor vores aktuelle bevidsthed eller over den, da vil en resonansstimulering af dette punkt påvirke os. Det betyder altså at vi faktisk indeholder et spektre af energier, som alle kan resonans aktiveres af udefra kommende energier og blandt andet derigennem påvirke os. Nogle af disse energier i dette spektre er altså bevidstgjorte, mens andre ikke er det. Vi er således meget mere end vi er klar over og samspillet med dette mere inden i os selv og energier fra udviklings perioderne er altså et meget aktivt og vigtigt samspil og et som foregår hele tiden. Og dette er en vigtig pointe at du lige nu indgår i en aktiv kommunikation med energier fra din aktuelle udviklings periode, som du for en stor del ikke er bevidst om, og at denne kontakt er helt afgørende i drive dig frem i din udvikling. Jeg kalder disse energier, som vi endnu ikke kan bevidstgøre, for de ubevidste energier og det vil jeg fortælle mere om i næste afsnit. 3. De ubevidste og bevidste energier Kontinuertligt vil mennesket påvirkes af bevidste og ubevidste energier, energier der hjælper det til at konsumere nuet energier der skal sikre en afsked med fortiden og energier der skal klargøre mennesket til fremtiden De ubevidste energier hjælper dig med fremtiden mens de bevidste hjælper dig med nuet Således sikres den evige bevægelse fremad I alle faser af alle udviklings perioder påvirkes mennesket af en bevidst aftagende energi samt en bevidst tiltagende energi. Ligeledes 10

11 påvirkes man af en ubevist aftagende og en ubevidst tiltagende energi. Disse energier er, som vi skal se det, ikke de samme i første og sidste halvdel af en udviklings periode (Figur 2). Allerførst vil jeg dog påpege at med ordet ubevidst mener jeg at energien strømmer ind i dit system og skaber en resonans aktivering af dele af dig selv som du endnu ikke er bevidst om (da de ligger over din aktuelle bevidsthed) som derefter nedtransformeres til der hvor din aktuelle bevidsthed er (se HER for beskrivelsen af den aktuelle bevidsthed) med det formål at stimulere til vækst. Således er du påvirket af ubevidste Solar Plexus energier af høj Solar Plexus kvalitet (højere end dit eget Solar Plexus bevidstheds niveau) (figur 1 og 2). Ydermere påvirkes du også af ubevidste Hjerte og Hals chakra energier der er endnu højere vibrerende end selv de højeste Solar Plexus energier som du udsættes for. Disse ubevidste energier rammer således en del af dit væsen som ikke er dig bevidst, og derfor kalder jeg dem ubevidste energier ( over-bevidste ville have været et andet godt ord man kunne sætte på dem). Figur 2. De bevidste og ubevidste energier i Solar Plexus perioden. Menneskeheden påvirkes altså af flere typer energier, bevidst og ubevidst, som dog alle har fokus på der hvor menneskeheden set ovenfra er nået til i sin udvikling. Vi kan se af figur 1 at hvis vi ser på alle de bevidste og ubevidste energier, da er der i alt 6 energier under en hel udviklings periode som kan strømme ned over os i 11

12 forskellige kombinationer. Mennesket kan derfor bevæge sig inden for et spektre af energier, og forskellige mennesker som er forskellige steder i deres udvikling påvirkes derfor overordnet set af de samme energier men adskiller sig nu alligevel ved deres evne til hvilke energier de kan tage ind bevidst. Så groft sagt kan man sige at udviklings perioden overstrømmer os alle med de samme energier, men at vi med hver vores personlige udviklings spiral oplever hver vores egen unikke kombination af disse energier en kombination der altså er i konstant udvikling, ligesom vi selv er det. Vores personlige udviklings spiral kan derfor ses som bestående af et utal af vinduer ud af hvilke vi kan se og opleve forskellige aspekter af livet (og igennem hvilke vi kan se og opleve de samme aspekter af os selv). Hvilket aspekt de lader os se af livet og os selv bestemmes af det vindue vi kigger ud af og nærmere betegnet af den energi som vinduet er gjort op af. Man kan sige at de ubevidste energier kan være af to typer: 1) enten kan de være af samme type som den energi der er hoved energien i din aktuelle udviklings periode. Hvis dette er en Solar Plexus energi (i Solar Plexus perioden), da er den ubevidste energi af en højere Solar Plexus kvalitet end den du er i stand til at modtage bevidst men som du alligevel skal forsøge at bevidstgøre; 2) energien kan også være en ubevidst energi som er af den type der vil blive din hoved energi i den næste udviklings periode (i vores tilfælde vil dette være en Hjerte energi). Således er de ubevidste energier altid af en vibration der er højere end du er til at modtage bevidst, og af en type der enten svarer til din nuværende eller næste udviklings periode. Disse energier arbejder derfor kontinuertligt på 1) at gøre dig klar til de næste umiddelbare udfordringer (bevidstgørelsen af højere former af Solar Plexus energier) samt 2) at gøre dig klar til hovedudfordringen i den næste udviklings periode (bevidstgørelsen af Hjertet). Du påvirkes derved af bevidste og ubevidste energier der spænder vidt i deres vibrations niveau og disse energier ændrer sig 12

13 kontinuertligt alt som du udvikler dig blandt andet fordi du, når du udvikler dig, bliver klar til at modtage og opleve livet gennem nye vinduer i din udviklings spiral. Fælles for alle energierne, bevidste som ubevidste, er at de påvirker forskellige dele af dig og den samlede påvirkning af dig, er netop opskriften på hvordan netop du motiveres til at flytte dig og hvordan netop du bliver klar til at modtage nye aspekter af livet. Vi skal i næste afsnit se nærmere på disse energier. 4. Energierne i Solar Plexus udviklings perioden. Lad mig bruge Solar Plexus udviklingsperioden som eksempel til at forklare hvordan energierne virker i en udviklings periode. De førte tegn på selvbevidsthed er det som igangsætter (igangsatte) Solar Plexus udviklings perioden (Fig. 3). På dette tidspunkt er Solar Plexus (dvs. dig som du var dengang) endnu uden de personligheds strukturer, som er kendetegnende for den måde vi nu ser og oplever Solar Plexus/os selv/livet på. Grunden er at disse strukturer først nu skal begynde deres skabelses proces i denne udviklings periode og frem for alt fordi netop den indre struktur, som skal ligge til grund for hele denne udviklings periode, endnu ikke er tilstede (eller kun er der i en meget primitiv form). Denne struktur er den eksistentielle ensomhedsfølelse (EE) som vil blive beskrevet forneden (og som også er beskrevet mere indgående HER) (Figur 3). Den første halvdel af en udviklings periode. Lad mig starte med den første halvdel af udviklings perioden (som sagt med fokus på Solar Plexus udviklings perioden). Du er i den første halvdel under indflydelse af 2 typer af bevidste energier samt 2 typer af ubevidste energier. Den ene (af de bevidste eller ubevidste energier) vil være aftagende og den anden vil være tiltagende. Ser vi på de bevidste energier i den første halvdel af denne udviklings periode da er den bevidste aftagende energi en Hara energi 13

14 mens den bevidste tiltagende energi er en Solar Plexus energi som er den nye energi - den nye hoved energi. Figur 3. Skabelsen af Solar Plexus og energien bag denne udviklings fase. De førte tegn på selvbevidsthed starter Solar Plexus udviklings fasen. En afgørende hændelse i starten af denne fase er indstrømningen af ubevidste Hjerte energier som initierer skabelsen af den indre struktur i Solar Plexus som vil være den afgørende energi bag hele denne udviklings-periode den eksistentielle ensomhedsfølelse (EE). Denne indre energi kilde vil lede til skabelsen af andre Solar Plexus strukturer (komplekser mm). I løbet af fasen vil der på et tidspunkt starte en indstrømning af bevidste Hjerte energier, hvis formål de er at accelerere struktur-skabelse i Solar Plexus og således igangsætte den sidste del af fasen. De skabte strukturer i Solar Plexus er både de ubevidste (komplekser) og de bevidste (vist som gule stjerner) hvor deres placering i det bevidste eller ubevidste udelukkende afgøres af hvorvidt kontakt til dem øger oplevelsen af EE eller reducerer den. Derudover inducerer de bevidste Hjerte energier og ubevidste Hals chakra energier nye Hjerte-talent-strukturer (grønne stjerner). Dette driver udviklingen fremad og leder til yderligere bevidstgørelse af det ubevidste, øget nærvær og en øget Hjerte bevidsthed. Således er EE den indre grundlæggende energi som sætter tonen for Solar Plexus udviklingen, mens det som dybest set driver denne udvikling er de 2 indstrømninger af Hjerte energi. Se stor format af figuren HER 14

15 Ved starten til Solar Plexus perioden er du altså ved at integrere højere aspekter af Hara energien i dig en energi der er fuldt blus på! Men du er også på vej ud af denne udviklings periode, selvom Hara energien altså stadig fylder langt mest i dit bevidstheds-liv. Samtidig med dette er du nu ved at stifte bekendtskab med en ny energi i bevidst form. Dette er Solar Plexus energien, en energi som efterhånden vil få hoved rollen i dit liv. Den ubevidste energi er også af 2 typer: 1) der er de ubevidste energi fra den periode man er i (dvs. en ubevidst Solar Plexus energi). Denne energi havde som primært formål at skabe behovet for Solar Plexus i den tidligere udviklings periode (Hara), og er derfor ved at aftage. Dens formål er dog stadig at udsætte dig ubevidst for Solar Plexus energier af en vibration der ligger over hvad du er i stand til at kunne tage bevidst ind og således gøre dig sulten efter højere former for Solar Plexus energier. Denne energi vil følge dig igennem første halvdel af Solar Plexus perioden hvorefter motivationen for yderligere integration af stadig højere former for Solar Plexus energier vil komme fra din nu fast integrerede Solar Plexus bevidsthed samt den anden ubevidste energi; 2) den anden ubevidste energi, som er tiltagende, repræsenterer energien fra den næste udviklings periode (Hjerte perioden) og har, som sagt, til formål at skabe behovet for det som denne periode står for og således drive individet frem mod den. Derudover skaber denne tiltagende ubevidste Hjerte energi helt konkret de indre personligheds strukturer som kræves for at behovet efter Hjertet kan give anledning til den vækst i Solar Plexus perioden som skal føre dig til Hjertet (der kommer mere om dette i næste afsnit). Den sidste halvdel af en udviklings periode. De principper som virker i første halvdel af Solar Plexus perioden, er de samme som virker i den sidste halvdel, idet den sidste halvdel jo også er starten på en ny udviklings periode. Således er man nemlig altid samtidig i både en aftagende og i en tiltagende periode og i alle 15

16 perioden er der altså aftagende og tiltagende energier, bevidste som ubevidste. Men lad os nu forsat se det fra Solar Plexus s synsvinkel og dermed kalde det sidste halvdel af denne udviklings periode selvom det som sagt også er første halvdel af Hjerte perioden. Man kan sige at i den aftagende fase af en udviklings periode (dvs. sidste halvdel af en periode) er man også under indflydelse af den næste periodes energier (her hjertet) og nu i bevidst form. Derudover er man påvirket af ubevidste energier fra den periode som kommer efter den næste periode (her Hals energier). I den sidste halvdel i vores eksempel strømmer Solar Plexus energierne altså stadig ind som bevidste energier, men er nu aftagende. Og en anden ændring fra første halvdel er altså at Hjertet nu strømmer ind som en bevidst tiltagende energi, der således accelererer udviklingen mod Hjertet. Samtidig er indstrømningen af den bevidste Hara energi fra den udviklings periode der nu ligge 2 perioder tilbage nået til sin slutning. Derved har Hjertet så at sige udskiftet den bevidste energiindstrømning fra denne tidligere udviklings periode (Hara perioden). Ydermere påvirkes man ikke mere af de ubevidste Solar Plexus energier. Denne energi er nemlig blevet udskiftet af en ny ubevidst tiltagende energi - Hals energien. Således er man altså ved indgangen til Hjerte perioden (og der hvor Solar Plexus energier fylder allermest i dit liv) allerede begyndt at forberede sig på Hals perioden. Vi ser altså at i den sidste halvdel af Solar Plexus udviklings perioden er de ubevidste energier (til at stimulere fremdrift) tilhørende Hjertet (som altså også er den nye periode der tager sin begyndelse her) og sågar energier fra den udviklings periode der følger efter Hjertet (hals perioden). I modsætning hertil er altså indstrømningen af ubevidste Solar Plexus energier ophørt hvilket også viser at kun i den første halvdel af en udviklings periode har vi brug for højere former af hoved energien, i ubevidst form, til at stimulere til yderligere integrering af hoved energien i os. I den sidste halvdel af udviklings perioden er vi kun udsat for den bevidste form af Hoved 16

17 energien og i vores eksempel med Solar Plexus har vi altså nået et Solar Plexus bevidstheds niveau hvor stimuleringen til yderligere integration af stadig højere former af Solar Plexus energien kommer fra ubevidste og bevidste Hjerte energier samt fra vores eget Solar Plexus bevidstheds niveau. Man kan sige at vi har løftet vores bevidsthedsrum op til et niveau hvor vi ikke længere kan miste denne bevidsthed uanset hvor meget vores aktuelle bevidsthed bevæger sig nedad (da denne har en nedre grænse som bestemmes af dit bevidsthedsrum (læs mere om bevidsthedsrummet og den aktuelle bevidsthed HER). Interessant er det at sålænge vi endnu kan miste Solar Plexus bevidstheden og blive indhyllet i endnu lavere energier (Hara energier) da har vi brug for de ubevidste Solar Plexus energier til at hjælpe os videre i Solar Plexus perioden, men når Solar Plexus bevidstheds niveauet er sikret da fosvinder både Hara energierne og de ubevidste Solar Plexus energier. Dette princip går naturligvis igen i alle udviklings perioderne. Den sidste halvdel af Solar Plexus perioden er som sagt også den første halvdel i Hjerte perioden, og de nye ubevidste hals energier spiller altså en vigtig rolle i at stimulere til fremdrift i Hjerte perioden (ligesom de ubevidste Hjerte energier spillede en lignende rolle i Solar Plexus perioden). Derudover inducerer de bevidste Hjerte energier, og ubevidste Hals energier, nye Hjerte-talent-strukturer (grønne stjerner, figur 3) som er en naturlig del af en begyndende Hjerte bevidsthed (dette kan f.eks. være kimen til talenter i din person, ved hjælp af hvilke du kan modtage Hjertet bevidst og ligeså udleve det bevidst). På samme måde inducerede de bevidste Solar Plexus og ubevidste Hjerte energier skabelsen af EE som førte til de Solar Plexus strukturer som var altafgørende for vores voksende Solar Plexus bevidsthed. Der et helt specielt punkt i vores udvikling når vi står foran an ny udviklings periode. For det første siger vi altså farvel til en bevidst energi svarende til 2 udviklings perioder tilbage (for Hjerte perioden 17

18 er dette Hara energierne), samt en ubevidst energi svarende til en udviklings periode tilbage (for Hjerte perioden er dette Solar Plexus energien). Derudover er det også det eneste tidspunkt hvor vi overvejende kun er underlagt 2 typer af energier, den bevidste energi fra den periode vi befinder os i, samt den ubevidste energi svarende til den periode vi er på vej ind i. Begge energier strømmer maximalt ind over os og man kan sige at netop på dette tidspunkt er der maximalt fokus på at integrere Solar plexus energierne i os (for at gøre os klar til Hjertet), samt maximalt fokus på at vække en Hjerte higen i os. Ved alle andre tidspunkter er vi underlagt 4 typer af energier 2 ubevidste og 2 bevidste (se figur 3). Man kan sige at fra starten af Solar Plexus perioden har det handler om at føre os frem til dette midtvejs-klimaks hvor vores liv vil handle om kun 2 ting om at fuldføre skabelsen af Egoet samt Ego-bevidstheden, og om at gøre os så klar til den bevidste Hjerte energi. Intet andet betyder noget hvorfor disse 2 energier er de eneste som når os i dette punkt af vores udvikling. Alle andre energier har enten stoppet deres indstrømning (bevidst Hara og ubevidst Solar Plexus) eller har ikke starten deres den endnu (bevidst Hjerte og ubevidst Hals energi). Alt dette sker hver eneste gang vi er nået halvvejs ind i en udviklings periode (eller står ved indgangen til en ny hvad vi jo også gør). I starten af Solar Plexus perioden var vi jo overvejende kun under indflydelse af bevidste Hara energier og ubevidste Solar Plexus energier. Vi kan altså se at vi går fra en første halvdel af en udviklings periode til den næste første halvdel og er til stadig underlagt af bevidste og ubevidste energier hvor de ubevidste energier altid vil have det kendetegn at de er af en vibration der er for høj for at til at vi kan tage den ind bevidst. Sådan er det altid, uanset om den ubevidste energi er fra den udviklings periode som er aftagende eller fra den som er tiltagende. Og således er formålet med de ubevidste energier altid at hjælpe os til at kunne tage dem ind i bevidst form. Vi har nemlig brug for at konfronteres med en energi i ubevidst form for at kunne tage den bevidst ind idet denne ubevidste konfrontation (og 18

19 resonans aktivering af en del af vores system) er det som gør os klar til at kunne modtage energien bevidst form. For at kunne integrere en energi i vores bevidsthed må vi først have været udsat for den i dens ubevidste form Dette er et vigtigt punkt og udviklings princip, som jeg vil vende tilbage til senere. Kontinuerligt ændrer energierne sig alt som vi udvikler os, både de ubevidste og de bevidste og, som sagt, med det ene formål at hjælpe os til at tage højere og højere aspekter af livet ind i vores system først ubevidst og siden bevidst og fordi alt hvad vi tager ind er en forudsætning for at vi kan tage det næste ind (og på denne måde tjener sit eget formål samt det som det er en forudsætning for) da er det netop derfor en udviklingsproces der aldrig stopper. 5. Forudsætningen for at gennemleve en udviklingsperiode skabes af den efterfølgende udviklingsperiodes hoved energi. Enhver af udviklingsperioderne har sin egen hovedenergi, og i den periode som menneskeheden befinder sig i nu er denne hovedenergi Solar Plexus (og tildeles Hjerte energien, da vi er på vej ind i Hjerte udviklingsperioden). Som altid handler det om at bevidstgøre Hovedenergien i den udviklingsperiode som vi er i lige nu. Når du står foran en ny udviklings periode da er det den næste udviklingsperiodes hovedenergi der igangsætter din nuværende udviklings proces ved at skabe netop de indre personligheds strukturer samt den nødvendige motivation der skal til for at du kan og vil bevæge sig fremad 19

20 Et princip som gælder i alle udviklingsperioder er at det som igangsætter bevidsthedsudviklingen i en udviklingsperiode er en ubevidst energi af samme type som hovedenergien i den næste udviklings periode. Det vil sige at hovedenergien i den efterfølgende periode ligger bag skabelsen af de indre strukturer, og konkrete forandringen af vores væsen, som er en forudsætning for vores videre udvikling. Man kan sige at den ubevidste energi fra næste udviklings periode således skaber den menneskelige forudsætning for sin egen bevidstgørelse ved at hjælpe dig igennem den foregående udviklingsperiode, hvorigennem du lærer det som skal til for at du bevidsthedsmæssigt kan rumme denne ubevidste energi på en bevidst måde. Således har vores udvikling i enhver af udviklings perioderne det formål at gøre os klar til den næste udviklings periode til bevidstgørelsen af hovedenergien i denne periode. Udviklingen i Solar Plexus mod Hjerte udviklings perioden; skabelsen af den eksistentielle ensomhed (EE). Lad os se lidt mere på hvordan Hjertet (i første hånd via ubevidste energier) hjælper dig i din udvikling i Solar Plexus perioden. Dels handler udviklingen i Solar Plexus om at gøre dig klar til at modtage Hjertet bevidst (i den næste udviklings periode), men også om at modtage Solar Plexus energien i bevidst form - for første gang - når du træder ind i denne udviklings periode. Fra begyndelsen af Solar Plexus perioden vil det altså handle om 1) at begynde at sige farvel til den bevidste Hara energi (ikke sådan at den bare forsvinder men ved at du modtager højere og højere former af denne energi indtil energien er fuldt integreret i dig hvorefter den ikke mere vil strømme ned over dig som en udefra kommende energi); 2) Om at modtage Solar Plexus energien i bevidst form for første gang og derefter i en højere og højere form alt som du udvikler dig, og 3) At modtage Hjerte energien i ubevidst form for første gang. Det vil sige at for hvert skridt du tager vil du modtage en bevidst Hara energi, en Solar Plexus energi (bevidst og ubevidst) 20

21 og en ubevidst Hjerte energi og alle i en form som du aldrig nogensinde før har været udsat for. En afgørende hændelse i starten af Solar Plexus udviklings perioden er altså indstrømningen af ubevidste Hjerte energier. Dette vil føre til særligt en hovedstruktur i dig, ud af hvilken sekundære strukturer (såsom komplekser) vil dannes. Denne hovedstruktur vil være den afgørende energi bag hele Solar Plexus udviklings-perioden og vil skabe mange af de personligheds strukturer som udgør den du er i dag. Jeg kalder som sagt hovedstrukturen den eksistentielle ensomhedsfølelse (EE). EE er vores indre energi kilde i denne periode af vores udvikling og er dybest set vores nye reaktion på adskillelsen til Hjertet som vi nu (modsat tidligere) ubevidst er blevet klar over og som er helt og aldeles uacceptabel og ganske umulige for os at leve med. EE fører til mange indre sekundære strukturer. Særlig vigtig er Den negative spiral (den personlige udviklings spiral i Solar Plexus perioden) som er affødt ud af EE, og som indeholder de forskellige tilstande man kan befinde sig i afhængigt af hvor tæt man er på EE ( Den negative spiral med dens tilstande er beskrevet i et separat kapitel som du kan se HER). EE er altså skabt, eller initieret, af indstrømningen af ubevidste Hjerte energier i starten af Solar Plexus udviklings perioden. Senere i Solar Plexus udviklings perioden vil der også starte en indstrømning af bevidste Hjerte energier, en hændelse der også indikerer begyndelsen af Hjerte perioden, og hvis formål det er at accelerere struktur-skabelse i Solar Plexus og således igangsætte den sidste del af Solar Plexus udviklings perioden der i den grad vil involvere en højnelse af den individuelle bevidsthed og en styrkelse af egoet. De skabte strukturer i vores væsen er både ubevidste (komplekser) og bevidste (vist som gule stjerner). De bevidste strukturer er evner og talenter der medfører forøget Hjertekontakt (og højnet Solar Plexus bevidsthed) når du udlever dem (og reduceret kontakt til EE), mens kompleks-strukturer i det ubevidste altid vil gøre det 21

22 modsatte og det er generelt sådan at strukturerne i personligheden har fået deres placering i bevidstheden fordi kontakten med dem øger din Hjertekontakt. Kompleks-strukturerne er derimod henvist til det ubevidste fordi kontakten til dem mindsker kontakten til dit Hjerte. Figur 4. Hjertet starter selv sin bevidstgørelses proces. Når Hjerte energierne intensiveres ændrer vores (Solar Plexus) reaktion sig på adskillelsen til Hjertet og dette leder til dannelsen af den eksistentielle ensomhedsfølelse (EE) (og skabelsen af Den negative spiral, vor tids personlige udviklings spiral) samt behovet for kompensation (for at håndtere smerten bruger egoet mod-kompensationer i form af bekræftelser. Brugen af denne kompensations metode kan du læse om HER). For at opfylde dette kompensationsbehov har vi kun et valg og det er at bruge omgivelserne (da vi indefra får at vide at vi ikke lever ) og derved starter Hjertet et intensiveret samvær med verden der udvikler individualiteten/skelneevnen og samhørighedsfølelsen med verden og som, sideløbende med forøget nærværs evne, fører til forøget Hjerte bevidsthed. Hjertekontakten er altså det som det dybest set handler om. Og da det dybest set er graden af indhylning i EE som bestemmer din kontakt til Hjertet kunne man også sige, at placering i det bevidste eller ubevidste af disse personligheds strukturer udelukkende afgøres af hvorvidt kontakt til dem øger oplevelsen af EE eller reducerer den. Der er 22

23 altså kun en vej frem, og det er at mindske indhylningen i EE (dvs. kontakten til EE), og dette kræver bevidstgørelse af de strukturer i det ubevidste som formår at føre til en EE-indhylning hvis du kommer i kontakt med dem (f.eks. komplekser). Ydermere skal det også være strukturer som du endvidere har brug for at blive bevidste om hvilket ikke gælder alle ubevidste strukturer. Dette driver udviklingen fremad og leder til en stadig voksende bevidstgørelse af det ubevidste, øget nærvær i livet, og til slut til en øget Hjerte bevidsthed. Således er EE den indre energi-struktur som sætter tonen for Solar Plexus udviklingen, mens det som dybest set driver denne udvikling mod Hjerte bevidsthed er de 2 indstrømninger af Hjerte energi (og i nogen grad den ubevidste indstrømning af ubevidste højt vibrerende Solar Plexus energier i den første halvdel af perioden samt ubevidste (endnu højere vibrerende) Hals chakra energier i den sidste halvdel). I figur 4 har jeg vist hvorledes Hjerte energien initierer en proces der vil føre til dig igennem større samvær med verden omkring dig, først fordi du søger dens bekræftelse af dig, og siden fordi du gennem en større nærværs evne formår at være mere i kontakt med den. Og det hele starter med skabelsen af EE - induceret af Hjerte energier. Som beskrevet foroven (og mere indgående HER) er det EE som skaber Den negative spiral der er den personlige udviklings spiral som sikrer at vi til enhver en tid møder det i os som vi har brug for at blive konfronteret med for at komme videre i vores udvikling mod Hjertet. En dag når vi har realiseret Hjertet i os (til det niveau der svarer til slutningen af Solar Plexus perioden), da vil selv EE blive fyldt op med Hjerte energier og derved forsvinde, og vi vil derved miste den motivation som indtil nu har drevet os frem. Til gengæld vil den blive erstattet af en ny motivation der nu har til formål at drive os frem mod bevidstgørelsen af Hals energien. Som altid vil indgangen til denne nye udvikling ledsages af en indstrømning af nye ubevidste energier i dette tilfælde ubevidste 23

24 Hals energier som vil ligge bag skabelsen af en ny personlig udviklings spiral. 6. Afslutning. Som i det store, så også i det små. Denne sætning synes at have karakter af en universel sandhed. Den passer således også på menneskehedens udvikling set i forhold til det enkelte menneskes udvikling. De samme principper går igen og de samme energier går igen når vi sammenligner det store med det små. I det store går menneskeheden nemlig igennem udviklings perioder, og i det små går det enkelte menneske igennem udviklings spiraler. I disse perioder og spiraler finder vi de samme principper de samme energier og de samme formål (du kan læse mere om Den personlige udviklings spirals energier HER). Lad mig her til slut opsummere noget af det jeg har beskrevet i dette kapitel. Vi går, som sagt, som menneskehed igennem nogle overordnede udviklings perioder, der blandt andet karakteriseres ved de bevidste og ubevidste energier der knytter sig til de pågældende perioder og som strømmer ned over menneskeheden. Det er disse energier der udgør hele vores indgang til livet, og hele vores indgang til selv. Ved indgangen til enhver udviklings periode starter en indstrømning af to nye typer af energier, en i bevidst form og en anden i ubevidst form. Energien i ubevidst form, vil skabe en helt ny struktur i vores person, en struktur jeg som sagt kalder Den personlige udviklings spiral. Denne personlige udviklings spiral vil være vores konstante ledsager igennem hele den nye udviklings periode. Hvis vi ser på den form som udgøres af en spiral, da ses det at de forskellige dele i en spiral er forbundne med hinanden, og mere præcist er den personlige udviklings spiral et billede/symbol på nogle sindstilstande som er kausalt forbundne og det er disse sindstilstande som vil være vores ledsagere i tiden fremover (i en grad der naturligvis afhænger af dine handlinger og væsen). 24

25 Vi vil vi altså altid ved indgangen til en ny periode have flere udviklings opgaver på samme tid (idet vi bliver udsat for flere energier som alle vil ind i vores system ), opgaver der tilsammen udgør nøglen til at vi kan komme videre i vores udvikling. Lad os som et eksempel på dette se lidt på hvor vi selv er som menneskehed. Vi befinder os omkring indgangen til Hjerte perioden (og altså midt i Solar Plexus perioden). Hvis vi ser på indgangen til Hjerte perioden (se figur 3), da er vores opgave at begynde at integrere denne nye bevidste Hjerte energi i os, samtidig med at vi stadig skal integrere den bevidste energi fra Solar Plexus perioden. Disse 2 energier strømmer ind over os som aldrig før for at færdiggøre den udvikling der kendetegnes af den første halvdel af Solar Plexus perioden en udvikling som vil lede til en fast forankret Solar Plexus Ego bevidsthed og et Solar Plexus i en irreversibel harmoni med sig selv. Dette er formålet med første halvdel af Solar Plexus perioden og alt hvad der sker af energi indstrømninger i den er for at støtte op omkring dette formål. Det hele starter med 4 energier, men ender med de 2 som det hele handler om Solar Plexus og Hjerte energien. Solar Plexus energien som en energi i sig selv men også som det der leverer dig til Hjerte udviklings perioden via dens irreversible integration i dig. Ydermere vil vi ved indgangen til Hjerte perioden påvirkes at en ny indstrømning af ubevidste Hals energier, der vil indlede skabelsen af en ny personlig udviklings spiral hvis formål det er at hjælpe os til at vi en dag vil være klar til at kunne modtage denne Hals energi i bevidst form (hvilket vil ske i den udviklings periode der følger efter Hjerte perioden). Den personlige udviklings spiral der knytter sig til Hjerte perioden er altså skabt af Hals energier. Lad os lige tage dette igen: ved indgangen til Hjerte perioden skaber altså Hals energien en helt ny udviklings spiral, og bag denne skabelse ligger et nyopstået behov for at realisere Hals energien et behov der altså optræder i starten af Hjerte perioden på grund af 25

26 indstrømningen af de ubevidste Hals energier. På samme måde skabte de ubevidste Hjerte energier i starten af Solar Plexus perioden også en personlig udviklings spiral Den negative spiral hvis formål det var (er) at hjælpe os til at kunne hæve os bevidsthedsmæssigt over Solar plexus egoet og på denne måde blive klar til bevidst kontakt med Hjertet. Det vil altså sige at den spiral der knytter sig til Solar Plexus perioden er skabt af Hjerte energier Lad os forsætte lidt med denne Hals energi indstrømning. Når Solar Plexus perioden er halvvejs gennemlevet og Hjerte perioden nu starter, da starter altså den ubevidste indstrømning af de nye Hals energier og skaber dermed en ny personlig udviklings spiral som vil erstatte den personlige Hara udviklings spiral (eftersom Hara udviklings perioden er slut og medførende at indstrømningen af Hara energier stopper). Når dette sker vil vores liv være defineret af Den negative spiral (som knytter sig til Solar Plexus perioden) og den personlige Hjerte udviklings spiral (som altså blev skabt af Hals energier og knytter sig til Hjerte perioden). Og når da Solar Plexus perioden en dag slutter, da vil der komme en ny ubevidst energi Pande chakra energien og dermed en ny personlig udviklings spiral, Hals spiralen (som er skabt af Pande energier). Og sådan forsætter det. Det kan være lidt kompliceret at holde rede på dette, men tag dig tid til at studere figur 1-3, der i virkeligheden viser det hele. Ved at studere hvilke energier som strømmer ind over menneskeheden, da vil man indse at denne kombination af ubevidste/bevidste energier - fra fortiden (Hara energier), fra nuet (Solar Plexus og Hjertet) og fra fremtiden (Hals) giver opskriften på hvordan fremskridt og udvikling sikres for menneskeheden og det enkelte menneske. Denne opskrift er intet mindre end en universel sandhed som man kan bruge mange liv på at studere og kun fatte en lille flig af Men denne lille flig kan alligevel være mere end nok til at ændre dit liv på en mere radikal måde end du nogensinde kunne have forestillet dig.. 26

27 Kombinationen af energierne i en udviklings periode er manifestet af en universel sandhed og udgør opskriften på hvordan fremskridt sikres for mennesket og for menneskeheden. 27

28 Appendix 1. Figurerne stort format. Figur 1 28

29 Figur 2 29

30 Figur 3 30

31 Figur 4 31

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Nærvær, bevidstgørelse og tro

Nærvær, bevidstgørelse og tro Nærvær, bevidstgørelse og tro Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Når Solar plexus lider.

Når Solar plexus lider. Når Solar plexus lider. Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud af det

Læs mere

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH.

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. 6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. Dette er en oversigt over de foredrag som jeg tilbyder. Der er for tiden 6 foredrag, og de er alle baseret på min bog Menneskehedens Udviklingscyklus, og på www.menneskeogudvikling.dk

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Illustrationer over Livet

Illustrationer over Livet Illustrationer over Livet - En kort oversigt - Alle Illustrationsnumre svarer til numrene på figurene i bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Illustration 1. Menneskehedens 7 Udviklingsperioder. Menneskeheden

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Den negative spiral og dens tilstande. Af Jes Dietrich, 2011

Den negative spiral og dens tilstande. Af Jes Dietrich, 2011 Den negative spiral og dens tilstande. Af Jes Dietrich, 2011 1 Om dette kapitel. Dette er et foreløbigt udkast til et nyt kapitel om at arbejde med Solar Plexus nærmere betegnet med det jeg kalder Den

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Spiral tilstandenes energier. Jes Dietrich, 2012

Spiral tilstandenes energier. Jes Dietrich, 2012 Spiral tilstandenes energier. Jes Dietrich, 2012 1 Dette er et foreløbigt udkast til et nyt kapitel om Spiral tilstandenes energier. Kapitlet vil blive en del af min nye bog som vil være en efterfølger

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling.

Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling. Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling. Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Når egoet bliver usynligt.

Når egoet bliver usynligt. Når egoet bliver usynligt. Jes Dietrich Dette er et nyt kapitel i min bog Hjertet og Solar Plexus. Det vil være at finde i den nye udgave af bogen. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele

Læs mere

Solar plexus s adskillelse til den indre og ydre verden.

Solar plexus s adskillelse til den indre og ydre verden. Solar plexus s adskillelse til den indre og ydre verden. Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre

Læs mere

Citater fra: Af Jes Dietrich

Citater fra: Af Jes Dietrich Citater fra: Hjertet og Solar Plexus Erindringens Tale Balancepunktet Af Jes Dietrich Dit liv er en stor proces af valg med det formål at udvikle dig selv og elske dig selv mere. Den dag du ikke behøver

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Hjerte og Solar plexus chakraet Af Jes Dietrich

Hjerte og Solar plexus chakraet Af Jes Dietrich Hjerte og Solar plexus chakraet Af Jes Dietrich Af Jes Dietrich Indhold 1. Solar plexus og hjertet. 3 Indledning. 3 Introducerende bemærkninger 3 En indre ensomhedsfølelse i solar plexus forflytter identitetsfølelsen

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse.

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Du tænder et lys - afspænder fysisk - mentalt og følelsesmæssigt Du stiller et tændt stearinlys for dig

Læs mere

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift,

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift, 08.09.2016 September Meditation Episode 2 af 4 Velkommen til den anden episode af September serien med Plejaderne, Kryon og et stærkt felt af Ærkeengle. I første Episode havde vi syv mægtige Ærkeengle,

Læs mere

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 HUKOMMELSE Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og hvordan genskaber man fortiden, uanset om den er nær eller fjern? Den gådefulde hukommelse

Læs mere

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE Af Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og på hvordan

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden Introduktion Dét du søger at opnå, ved at læse denne bog, er en tilstand af indre ro og stilhed. Din rejse er en rejse i selvopdagelse og selvforståelse. Imidlertid må du erkende, at dette ikke er noget,

Læs mere

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv 1. Kend de faktorer, der fastholder dig i smerte og lidelse. 2. Forstå, hvordan automatpiloten styrer dit liv. 3. Bliv bevidst, så du kan gøre

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Af Erik Ansvang I forhold til åndens involution foregår dette emne

Læs mere

Maj Juni meditation Episode 2

Maj Juni meditation Episode 2 01-06-2017 Maj Juni meditation Episode 2 Velkommen til 2 episode af meditationsserien og det er igen Kryon, med stærk tilstedeværelse af Alia fra Plejaderne, som er til stede. Du skal blot sidde dig godt

Læs mere

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn af Tove og Steen Kofoed 0203 0405 Velkommen til denne psykiske førstehjælpskasse til børn. Hæftet indeholder syv små øvelser, der kan afhjælpe barnets tilstand,

Læs mere

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser Kathe Daewaell Grønning Positive Bekræftelser stress/depression Positive Bekræftelser stress/depression Chi Publishing 1 Positive Bekræftelser stress/depression Kathe Daewaell Grønning Tekst og foto: Kathe

Læs mere

Om metoden Kuren mod Stress

Om metoden Kuren mod Stress Om metoden Kuren mod Stress Kuren mod Stress bygger på 4 unikke trin, der tilsammen danner nøglen til endegyldigt at fjerne stress. Metoden er udviklet på baggrund af mere end 5000 samtaler og mere end

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

Intro meditation til December meditations-serie

Intro meditation til December meditations-serie Intro meditation til December meditations-serie 17.11.2016 Velkommen til alle. Dette er en kanaliseret meditationsrække med mine primære guider Kryon og Metatron. Desuden bliver der formidlet bevidsthed

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

Det er en fin og gennemført opdeling i bogen med de samme spørgsmål der behandles: Hvorfor forebygge? Opsporing og Motivation Indsatser

Det er en fin og gennemført opdeling i bogen med de samme spørgsmål der behandles: Hvorfor forebygge? Opsporing og Motivation Indsatser 4. december 2014 11/030104 LPED Høringsskema Håndbog om forebyggelse på ældreområdet Når du kommenterer på håndbogen vil vi bede dig være særligt opmærksom på følgende spørgsmål i relation til det fagområde

Læs mere

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang.

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang. 1 ESOTERISME - hvad er det? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 ESOTERISME - hvad er det? Af Erik Ansvang Hvilke associationer skaber ordet esoterisk eller okkult? Esoterisk og okkult Flere og flere bruger

Læs mere

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 2 kanaliseret af Merethe Bonnesen

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 2 kanaliseret af Merethe Bonnesen 08-12-2016 December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 2 kanaliseret af Merethe Bonnesen Det er Plejaderne, som først træder ind i feltet og får ordet: Vi er repræsentanter

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

Par-arbejde Forkortet Udgave af de 5 Trin i At Fodre Dine Dæmoner

Par-arbejde Forkortet Udgave af de 5 Trin i At Fodre Dine Dæmoner Par-arbejde Forkortet Udgave af de 5 Trin i At Fodre Dine Dæmoner Indledende Start med at spørge din partner, om hun ved, hvilken dæmon eller gud, hun vil arbejde med. Hun behøver ikke fortælle dig det,

Læs mere

Kuthumi Kosmisk DNA 1 & 2 Aktivering

Kuthumi Kosmisk DNA 1 & 2 Aktivering Kuthumi Kosmisk DNA 1 & 2 Aktivering Alle Rettigheder Forbeholdt & Copyright Michelle Manders Kanaliseret i Johannesburg, Sydafrika d. 4. Oktober 2006 Oversat af Heidi Trolle Enevoldsen. Redigeret af Helleh

Læs mere

Dynamik. 1. Kræfter i ligevægt. Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik.

Dynamik. 1. Kræfter i ligevægt. Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik. M4 Dynamik 1. Kræfter i ligevægt Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik. Fx har nøglen til forståelsen af hvad der foregår i det indre af en stjerne været betragtninger

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Aut. klinisk psykolog. Helle Kjær. Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord. 10/30/06 Cand. psych. aut.

Aut. klinisk psykolog. Helle Kjær. Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord. 10/30/06 Cand. psych. aut. Aut. klinisk psykolog Helle Kjær Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord 10/30/06 Cand. psych. aut. Helle Kjær 1 Personlighed Selvfølelse Selvværd Selvtillid 10/30/06 Cand. psych. aut.

Læs mere

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd.

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. 15-12-2016 December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 3 kanaliseret af Merethe Bonnesen Indstrømningen bliver stærkere her efter den 12/12 og fuldmånen og indtil nytårsaften,

Læs mere

På jagt efter motivationen

På jagt efter motivationen På jagt efter motivationen Handlekraftig selvoverskridelse i meningsfuldhedens tjeneste Af Jakob Skov, Villa Venire A/S april 2011 Motivationsbegrebet fylder til stadighed mere i dagens virksomheder og

Læs mere

- og ORDET. Erik Ansvang.

- og ORDET. Erik Ansvang. 1 - og ORDET var GUD! Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 I Joh. 1,1 står der: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud! At alt i Universet er opstået af et skabende ord, er i sig

Læs mere

Ordene er også lyd, så ordenes lydvibration vil påvirke dig og hjælpe dig til at finde en balance, som er sand for dig.

Ordene er også lyd, så ordenes lydvibration vil påvirke dig og hjælpe dig til at finde en balance, som er sand for dig. 15.09.2016 September meditation Episode 3 Velkommen til den tredje episode af september meditations serien. Jeg hedder Merethe Bonnesen, og de syv ærkeengle fra første episode er netop trådt ind i feltet

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Guide. Kom op på. sider trænings -hesten igen. Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

Guide. Kom op på. sider trænings -hesten igen. Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Kom op på 12 sider trænings -hesten igen Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få motivationen tilbage INDHOLD: Derfor er det

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

Solo Forkortet udgave af De Fem Trin i At Fodre Dine Dæmoner

Solo Forkortet udgave af De Fem Trin i At Fodre Dine Dæmoner Solo Forkortet udgave af De Fem Trin i At Fodre Dine Dæmoner Ni Afslappende åndedrag Luk øjnene og hold dem så vidt muligt lukkede til processen er forbi. Du skal nu tage ni dybe afslappende åndedrag.

Læs mere

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey.

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey. 1 KOSMISK EVOLUTION Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Kosmisk Evolution af Alice A. Bailey Fra The Consciousness of the Atom 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Østens gamle skrifter

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre For ca. 16 millioner år siden ankom en gruppe højtudviklede væsner fra Venus og enkelte andre planeter til Jorden for at fremme klodens udvikling, således

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

nikolaj stegeager Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention

nikolaj stegeager Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention nikolaj stegeager erik laursen (red.) Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention Nikolaj Stegeager og Erik Laursen (red.) Organisationer i bevægelse Læring udvikling intervention Nikolaj

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen Søndag

Prædiken til Alle Helgen Søndag Prædiken til Alle Helgen Søndag Salmer: Indgangssalme: DDS 732: Dybt hælder året i sin gang Salme mellem læsninger: DDS 571: Den store hvide flok vi se (mel.: Nebelong) Salme før prædikenen: DDS 573: Helgen

Læs mere

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1 01.12.2016 December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1 Godaften og velkommen til december meditation. Det er dejligt, at så mange af jer har glæde af serierne og får

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre 18 smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre Smerter i ryg og bækken er den hyppigste årsag til sygefravær blandt gravide kvinder og bækkenløsning i graviditeten koster det danske samfund 300.000 sygedage

Læs mere

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8)

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Og nu står vi her på trappen på det øverste trin Nyorienteringsfasen, måske med den ene fod på trinnet lige under, nemlig i Bearbejdningsfasen.

Læs mere

ti e ODT ie l e dst g e lse L SE

ti e ODT ie l e dst g e lse L SE MODTAGELSE Barnet i centrum i Næstved Emotionel relatering og modtagelse Ved Vinnie Jelle og Bente Lundstrøm AKTIONSFORSKNING HVAD ER NU DET?. Vi bygger skibet mens det sejler Aktive medarbejdere Igangsætte

Læs mere

Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej

Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej 1 Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej Informationsrække i 7 dele Del 1: Dét, som virkeligt forandrer os Det Gyldne Rosenkreuz' Internationale Skole LECTORIUM ROSICRUCIANUM Internationale

Læs mere

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Appendiks 5 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Risikovurdering af implikationer for privatlivets fred...

Læs mere

Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING

Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING 11 Hvis du oplever, at du ikke er motiveret til at løse en opgave, du står overfor, så er det sikkert fordi du ikke har truffet en ægte beslutning. Hvad kendetegner en ægte

Læs mere

RUL DIT BARN OM PÅ MAVEN. - og forebyg skæve kranier

RUL DIT BARN OM PÅ MAVEN. - og forebyg skæve kranier RUL DIT BARN OM PÅ MAVEN - og forebyg skæve kranier Når dit barn er vågent, skal det om på maven Væn dit barn til at ligge på maven så meget som muligt, når det er vågent allerede fra første dag efter

Læs mere

Healingsmassage. Find vej til dine fineste facetter

Healingsmassage. Find vej til dine fineste facetter Healingsmassage Find vej til dine fineste facetter Healingsmassage er blevet praktiseret i Danmark i mange år. Liv & Sjæl sendte en af sine journalister på et 5-dages grundkursus. Hun fik en god indsigt

Læs mere

Når væren bliver terapiens fundament

Når væren bliver terapiens fundament Når væren bliver terapiens fundament I dag har vi en dyb viden om og mange erfaringer med menneskets psykiske og spirituelle udvikling, som terapeuter og spirituelle lærere over hele verden har samlet

Læs mere

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie Kære oplægsholder Det, du sidder med i hånden, er en guide der vil hjælpe dig til at løfte din opgave som oplægsholder. Her finder

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk 1 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne (Redigeret

Læs mere

MÅNEN - dit indre barn?

MÅNEN - dit indre barn? 1 MÅNEN - dit indre barn? Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 MÅNEN - dit indre barn? Af Kenneth Sørensen Den udviklingsorienterede astrologi betragter Månens placering i horoskopet, som et symbol

Læs mere

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom 1 hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang Hermes er identisk

Læs mere

Farvel Fobi. En almindelig antagelse er, at når vi skal arbejde os ud af vores fobier, så skal vi konfrontere os med dem. Genopleve dem. Slås med dem.

Farvel Fobi. En almindelig antagelse er, at når vi skal arbejde os ud af vores fobier, så skal vi konfrontere os med dem. Genopleve dem. Slås med dem. En almindelig antagelse er, at når vi skal arbejde os ud af vores fobier, så skal vi konfrontere os med dem. Genopleve dem. Slås med dem. Den gode nyhed er, at det er ikke nødvendigt. Du kan klare det

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed 1 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Jomfruens

Læs mere

De 5 kontaktniveauer er en lille teori, som er udsprunget af mit musikterapeutiske arbejde med børn og voksne med funktionsnedsættelser.

De 5 kontaktniveauer er en lille teori, som er udsprunget af mit musikterapeutiske arbejde med børn og voksne med funktionsnedsættelser. De 5 kontaktniveauer er en lille teori, som er udsprunget af mit musikterapeutiske arbejde med børn og voksne med funktionsnedsættelser. Teorien kan bruges som et redskab for alle faggrupper der arbejder

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere