Silkeborg Biblioteks vej ind i fremtiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Silkeborg Biblioteks vej ind i fremtiden"

Transkript

1 Silkeborg Biblioteks vej ind i fremtiden Reportage fra forandringens år Forhistorien - 2 Den lærende organisation - 6 Nye jobs i tværfaglige team - 15 Opbrud og opdeling - 19 Ny opdeling af materialer - 23 Automatisk sortering - 29 Chips-teknologi - 33 Konsortiet - 36 Konklusion 40 Rapporten findes på internet: 1

2 FORHISTORIEN Det hele begyndte med... En ouverture og en lang baggrundshistorie. Om et stykke grønt papir som start på tre spændende, udfordrende og grusomme år. Det banker på døren. Peter, vil du have en pizza med, eller går du hjem? Stadsbibliotekar Peter Birk tænker sig om et øjeblik. Så vælger han at svare med et spørgsmål: Hvordan er stemningen? Jeg tror nok, at folk synes, den er rimelig kaotisk, lyder svaret. Nå. Jeg giver besked. Så lukkes døren. Ja, siger Peter. I dag flyttes der jo rundt. Alt får ny plads. Det er et stort arbejde. Et øjeblik ser han meget træt ud. Det er lange dage. Dette er beretningen om alt det, der skete på Silkeborg Bibliotek på tærsklen til Om hvordan man blander kortene og tænker på en helt ny måde. Om fremtidens bibliotek, om ombygning, selvbetjening, ny fordeling af materialer, kompetenceudvikling og ikke mindst indførelse af "Den Lærende Organisation". En organisation, hvor udvikling og læring i teams er det centrale, fordi teknologien og hele udviklingen konstant både stiller nye krav og giver nye muligheder. Det er alt det, denne rapport skal handle om. Der er gode råd, og der er advarsler. For hvad var godt, og hvad kunne have været bedre undervejs? Der er også synspunkter fra dem, der ikke er enig i alle aspekter af fornyelsens proces. Denne dag, hvor alt flyttes rundt og også fysisk skal have ny plads, er der kun få måneder til bibliotekets 100 års dag. Men på den anden side af døren er der reoler, der bliver skubbet rundt. Det er fremtiden, der skubbes på plads. Det er biblioteket, der flytter ind i en ny tid. Kaos er et blidt ord. Denne dag, fire dage før julen 1999, flyttes der reoler og borde. Biblioteket holder lukket. Et sted står en koloni af gule lamper med ledninger liggende opgivende hen ad gulvet. Der er trætte ansigter. Der er bøger og bånd og cd'er i stabler. Grådkvalt pionerånd. Planløs detailplanlægning. En stemning af forandring. Sikkerhed og usikkerhed: Er det i virkeligheden det, vi vil? Eller har vi blot sat noget i gang, der ikke kan standses? Der er tvivl i nogle ansigter, der er sikkerhed i andre ansigter. Men alle er med. 2

3 Biblioteket i Silkeborg skifter udseende. Bygger om. Flytter rundt. Automatiserer. Begreberne hænger i luften: Robot. Chips i alle bøger. Faldende faggrænser. Tidssvarende struktur. Lærende Organisation. Publikum skal have et mere spændende bibliotek med større service og en anden fordeling af bøger, tidsskrifter, plader og cd'er. Processen har været i gang længe. Den nærmer sig sit eget højdepunkt. Denne dag op til jul 1999 "trækker det for alvor tænder ud". Men måske er det en meget god idé at starte med baggrunden Tilbage til begyndelsen Efteråret 1899 skriver sognepræst i Silkeborg, pastor Viberg, en artikel om et emne, der længe havde ligget ham på hjerte. Burde Silkeborg ikke have sig en god bogsamling? Få måneder senere åbner Silkeborg Bibliotek i form af en beskeden bogsamling. Efteråret 1999 står Silkeborg Bibliotek midt i et vadested og midt i en forandringens proces. 100 år er gået, og biblioteket står over for helt nye udfordringer i en tid, hvor information og kommunikation tager nye former og hvor bogen for længst har fået selskab af nye medier. Hvordan kan der tænkes i helheder, hvordan kan alle ressourcer i personalegruppen bruges, hvordan kan biblioteket løbende tilpasse sig nye generationers krav? Kort sagt, hvordan skabes en organisation med en indre dynamik, der betyder, at den hele tiden er i bevægelse, er lærende? Det seje træk Vi går nogle måneder tilbage til en augustdag 1999, da vi bankede på døren ind til stadsbibliotekar Peter Birk på jagt efter forhistorien. Hans flotte kontor med store vinduer ned til Hostrupsgade er for længst ryddet. Nu sidder han i et lille kontor, hvor der kun lige er plads til et mødebord. Jamen jeg har da fået nogle kopper med, siger han og roder i en papkasse. Der ligger nogle plastikkrus og nogle røde holdere. Så kan vi få en kop kaffe. Det er da et meget hyggeligt kontor, siger han, og ser tapper ud, for selvfølgelig savner han allerede det store kontor. Men det er for længst omdannet til en byggeplads, for der skal lånere fremover kunne slå sig ned i sofaer og nyde udsigten ned over gaden, når de ser op fra den bog eller det blad, de lige sidder og bladrer i. Vi er på dette tidspunkt et halvt år fra D-dag. Et halvt år fra den dag i februar 2000, hvor det hele skal være på plads. Der er et langt sejt træk, der skal tages i dette kommende halve år. Men der er blevet taget mange seje træk under hele forløbet: 3

4 Ja, der har været nogle bremseklodser undervejs, siger Peter, og vi går nogle år tilbage for at starte et sted..: Ø-Gruppen I nedsatte Silkeborg Bibliotek en såkaldt Ø-gruppe. Hele udviklingen gjorde, at noget skulle ske. Der var for mange "døde skriveborde", for mange betjeningssteder. Måske kunne det organiseres på en anden måde, måske ville det være en idé med nogle betjeningsøer i stedet, og måske skulle der samarbejdes på en anden måde mellem assistenter og bibliotekarer? Men tiden var ikke rigtig moden til de helt store forandringer, i stedet blev der indført småforbedringer og så blev denne tværfaglige gruppe opløst. Men noget var sat i gang. På biblioteket var der en aftale om, at organisationsformer skulle tages op til revision hvert anden år, for organisationen var nærmest vokset frem gennem knopskydning i takt med bibliotekets udvikling. Så måske skulle noget ændres, og måske kunne strukturen være bedre? En gang var vicestadsbibliotekar Søren Hansen til møde med biblioteksdirektøren. "I har jo nærmest en lærende organisation" sagde direktøren, og da Søren Hansen kom hjem og refererede, konstaterede han tørt: "Så må vi jo hellere se at finde ud af, hvad det er for noget " Undervejs var der gennem årene ofte på Silkeborg Bibliotek blevet decentraliseret, leget med nye ledelsesformer osv. Der var blevet eksperimenteret med organisation, tøjlerne var løse og jorden gødet til noget større. En mere tidssvarende organisation og struktur. Da den grønne bombe sprang I april 1997 sprang så den grønne bombe. Ledelsesgruppen havde i februar været til møde privat hjemme hos Peter Birk. Et ordinært temamøde, der udviklede sig. Der var mange vilde ideer fremme. Nogle mere vilde end andre. Men bordet rundt var der vilje til store forandringer. Meget af det byggede på de papirer, der i sin tid kom ud af arbejdet i Ø- gruppen. I april var ideerne blevet konkretiseret til et oplæg, skrevet på et stykke grønt papir. Det blev fremlagt på et møde for det samlede personale. Den grønne bombe sprang i stilhed. Ledelsesgruppen havde forventet en livlig debat, men den kom ikke. Folk skulle lige sunde sig. Oplægget handlede om ændring af organisation og struktur, et selvbetjeningsanlæg, der kunne frigøre arbejdskraft, nye arbejdsområder mv. Peter Birk husker: I starten hørte vi ofte folk sige: Hvor er det godt, at der sker noget. Stemningen var meget positiv. Men så begyndte angsten at komme. For hvad vil dette 4

5 komme til at betyde for netop mig? Hvad er det, der sker? Det er klart, at når man har arbejdet inden for et område i mange år, så har man opnået en stor ekspertise. Den føler man forsvinder, når man ikke mere skal arbejde inden for dette område. Samtidig er der meget nyt at sætte sig ind i. Og selvfølgelig er det barskt, når 100 medarbejdere flyttes rundt, afdelinger opløses og nye områder formes. Mange har arbejdet sammen i masser af år og skal nu ikke mere arbejde direkte sammen. Den første arbejdsgruppe Næste skridt var at drøfte hele sagen i samarbejdsudvalget. Her blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med lige mange fra ledelsen og fra afdelingerne. Denne gruppe skulle opstille en handlingsplan, og den fik navnet "Bombeholdet", opkaldt efter den grønne bombe Nu skulle det grønne papir omsættes til virkelighed, og der var mange ting, der skulle falde på plads. Der skulle laves tegninger af den nye indretning, der skulle lægges budgetter, der skulle findes en procedure, som man kunne vælge nye arbejdsområder ud fra osv. Og så var der hele opdelingen af bestanden. For med i planen var, at der skulle opdeles efter "Viden", "Oplevelse" og "Børn og Unge". Musik skulle ikke have sit eget sted mere. Læsesalen skulle ikke være et fysisk adskilt sted. Der skulle opbygges en afdeling for "Udvikling" Den første arbejdsgruppe havde i alt seks medlemmer fra ledelse og personale, og blandt medlemmerne i gruppen var der både bibliotekarer og assistenter. Politiske bremseklodser I løbet af sommeren 1997 blev kommunens kulturpolitikere taget i ed. Et enigt kulturudvalg bakkede helt og fuldt op om de store planer på Silkeborg Bibliotek. Alligevel blev det hele taget af bordet af økonomiudvalget i september På dette tidspunkt var man godt i gang med projektbeskrivelser, afgrænsning og definering af nye opdeling osv. Omridset af de nye områder tegnede sig, men Stemningen gik helt i bund. Nogle her i huset brød sig slet ikke om projektet, de fandt det for radikalt. Det, der skete nu, var selvfølgelig vand på deres mølle. Når nu toppen i Silkeborg sagde nej, så Der bredte sig lidt en holdning om, at det her også var for galt, at vi var gået for vidt. Til sidst var der kun en håndfuld, der fuldt og helt troede på det, husker Peter Birk. Skal vi gå videre? Nu blev der snakket delløsninger. Hvad kan vi, hvad vil vi, hvad kan vi få politisk opbakning til? Skal vi overhovedet gå videre? De kommende måneder blev et nyt og mindre ambitiøst projekt sat på skinner. Der blev arbejdet sammen med firmaer, der skulle stå for det tekniske, og der blev arbejdet så småt med, hvordan de kommende områder skulle opbygges. Så blev det efteråret Politikerne blev bedt om 2,2 mio. kroner for 1999 til bibliotekets ambitiøse projekt. Senere 5

6 fandt arkitekten ud af, at det ville koste 3,7 mio. kroner at realisere ønskerne. Men ikke en gang de 2,2 mio. kroner fik man. Politikerne bevilgede 1,1 mio. og udskød bevillingen af den sidste halvdel til et usikkert budgetoverslagsår. Hvad nu? Kunne projektet køre videre med 1,1 mio. kroner i 1999? Der var en del usikkerhed, men der var også den modsatte holdning: "Der er bevilget 1,1 mio. kroner for Biblioteket dækker derudover uddannelse og indkøb af sorteringsanlæg over driften. Vi er i gang. Nu kører det". Og det kørte havde været initiativets år, hvor beslutningen blev truffet og de første ambitiøse planer kom på plads havde været det døde år, hvor det hele så lidt usikkert ud indtil politikerne sagde ja den 12. oktober blev det grusomme år, det pirrende år, det spændende år. Nu skulle der uddannes, deles op i nye områder, bygges om, søges nye stillinger. Forhistorien var forbi. Nu var det alvor. DEN LÆRENDE ORGANISATION Et fælles værdigrundlag Om den gang "Den Lærende Organisation" blev til mere end teori og om kurser, hvor der ikke blev dræbt kaniner men masser af fordomme. Omlægningen af organisationen på Silkeborg Bibliotek skulle imødekomme nogle af de behov for ændringer, et Etisk Regnskab dokumenterede. Dette regnskab var udarbejdet på grundlag af en omfattende undersøgelse i Nu skulle såvel pladsen som de menneskelige ressourcer udnyttes bedre, der skulle være flere muligheder på IT-områder, arbejdsforhold skulle forbedres mv. Alt det kunne ændringen af organisationen bidrage til: Selvbetjeningen skulle formindske antallet af fysiske skader og gøre nedslidningen mindre. Ombygning af biblioteket skulle give bedre plads til udlån ved at fjerne administrationsgangen og lægge kontorerne ud til de enkelte områder. Kontorpersonale skulle tilknyttes afdelingerne og dermed også "møde publikum". Målet var færre betjeningssteder, mere fleksibel bemanding og en frigørelse af timer, så der blev plads til en afdeling for udvikling, og så der i de enkelte team var plads til udvikling af kompetence og konstant læring. 6

7 Men hvad kræver alt dette af personalet? Hvad krævede det at få fælles kontorer, tilknyttet de områder, der skulle arbejdes i? Hvad krævede det, at skabe tværfaglige personalegrupper, tilknyttet de respektive områder som en enhed, et team? Der skulle skabes et fælles værdigrundlag. Og overskriften på organisationsudviklingen blev "Den Lærende Organisation". I forvejen havde biblioteket en flad, decentral struktur. Nu skulle der opbygges en organisation, der nærmest af sig selv med en indbygget "automatik" kan tilpasse sig nye opgaver og nye muligheder, som vi ikke en gang kan ane omridset af i dag. Viden, kreativitet og kompetence "Den Lærende Organisation" er en organisationsform, hvor personalets viden, kreativitet og kompetence er det væsentlige. Skjulte ressourcer skal frem i lyset, og viden og kompetence er noget, der løbende opbygges på tværs af fagskel gennem samarbejde i teams. "Den Lærende organisation" er således en levende organisation i stadig bevægelse. En organisation med en egen indbygget dynamik. Og en organisation, der nu fremover skulle være et fælles værdigrundlag for alle ansatte på Silkeborg Bibliotek. Men hvordan lærer man at arbejde sammen i team på en måde, så man bruger hinandens ressourcer og stærke sider og dermed sætter den fortløbende proces i gang? En proces, hvor man lærer af hinanden, bruger hinanden og udnytter hinandens kunnen? Scandinavian Training Design Bombeholdet valgte Scandinavian Training Design til at stå for uddannelse i Den Lærende Organisation. Det viste sig at være et godt valg. Samtlige medarbejdere skulle undervises over 10 dage. Der skulle undervises i værdibaseret ledelse og lederudvikling for alle ledere. Kurser måtte der til. Alle skulle lære mere. Men først skulle et mellemled bygges op. Et mellemled mellem de professionelle undervisere og personalegruppen. "Udviklingsagenterne" blev udnævnt..! Fra udviklingsagenternes dagbog En dag i december 1998 pakkede Lillian Jacobsen og Hanne Friis rejsetaskerne og tog turen fra Silkeborg til Sjælland. De skulle måske ikke være eksperter i Den Lærende Organisation. Men næsten "Udviklingsagenter", blev de kaldt. Ikke sådan i det daglige, hvor de bare passede deres arbejde på biblioteket. Men mere overordnet. De skulle nemlig være mellemleddet mellem kolleger og de virkelige eksperter. For det er meget godt med konsulenter og forkromede firmaer, men det er nu også meget godt med "nogen man kender". Lillian og Hanne fik fem gange tre dages kursus i Den Lærende Organisation fra december 1998 til marts Kurserne foregik i Scandinavian Training Design's regi på kursuscentret Nørager Herregård i nærheden af Sorø. 7

8 Der var også erhvervsledere, folk fra plejehjem og fra miljøområdet m.fl. med, fortæller Hanne Friis. De var forundrede over, at vi skulle være med, når vi ikke var ledere. "Det er selve idéen med det", sagde vi. Det forstod de ikke. Derfor er det godt Hanne og Lillian blev en slags prøveklude for det kursus, som alle på biblioteket skulle igennem. Også ledelsen kom igennem forløbet, dog ikke sammen med Hanne og Lillian. Der var end del teori: Hvad er principperne i "Den Lærende Organisation"? Vi fik oplæg fra folk, der har skrevet bøger om denne organisationsform. Og der blev givet eksempler, både fra underviserne og fra os selv. Eksempler fra arbejdssituationer. Det hele handler jo om enkeltpersoner. En organisation består af en gruppe enkeltpersoner, og vi har forskellige ressourcer, forskellige måder at kommentere på osv. Hvordan fremdyrker man de forskellige ressourcer? Hvordan lærer man at bruge de forskellige styrkeområder, vi hver især kan bidrage med? Vi havde en række praktiske øvelser, nogle mindede nærmest om selskabslege, andre ved ret så krævende. Udfordringer. Det var utroligt spændende, og vi glædede os til hvert forløb. Men der var også nogle praktiske opgaver, som vi med det samme var klar over ikke egnede sig særlig godt til det forløb, samtlige kolleger skulle igennem, siger Hanne Friis. "Vi ville gerne ha' mere kommunikation" Marts 1999 var de to udviklingsagenter igennem forløbet, og nu kom så næste led: Undervisningen skulle tilpasses, så den var mere skræddersyet personalet på Silkeborg Bibliotek. Det blev et par lærere fra Slagelse Tekniske Skole, Birger Jensen og Peter Friis, der fik undervisning af Scandinavian Training Design, og som derefter skulle undervise bibliotekarer, assistenter og teknisk personale fra Silkeborg Bibliotek. Det var et par gamle rotter i faget, det var vant til at undervise voksne, og de var med det samme på bølgelængde med folk. Det fungerede meget fint. Men først skulle kurserne tilpasses ønskerne fra Silkeborg Bibliotek. Der blev i foråret 1999 holdt møder med de to lærere, Hanne og Lillian samt ledelsen. Her fandt man sammen frem til, hvor undervisningen skulle foregå, og der blev snakket indhold: Blandt andet ville vi gerne have noget mere ind om kommunikation. Der er folk hos os, som har siddet meget på kontor, og som nu i den nye organisation og struktur skal til at stå over for lånere. Og her er kommunikation utrolig vigtig. Der var også nogle af de mere provokerende øvelser, som vi ikke syntes hørte med. Nogle, der var halvfarlige eller ubehagelige. Det var noget, vi ikke 8

9 brød os om, og som vi vidste, at kolleger ville tænde af på. Det er jo ikke meningen, at folk skal føle sig generet af kurserne. Så der sagde vi fra. "Vi har altså ikke lyst" Midt i august kunne de to udviklingsagenter og ledelsen så godkende lærernes kursusplan. Den var blevet til gennem samarbejde, og nu blev der fremstillet en mappe, så alle kursister vidste, hvad indholdet var, før de kom på kursus. Det viste sig at være en god idé. Der var nogle, der gerne ville vide lidt om, hvad der skulle ske, og som helst ikke vil komme helt uforberedt. Det tror jeg er vigtigt at respektere. Der var folk, der kom til os og sagde: "Vi har altså ikke lyst til at komme med på det der kursus". Vi havde inden da sagt, at kolleger kunne komme og snakke med os, hvis de var usikre over for et eller andet, ville have noget mere at vide osv. Men når det kom til stykket kunne folk jo godt se, at de var kommet i nogle nye områder med nogle kolleger, som de ikke kendte så godt. Nogle havde også fundet ud af, at de var kommet i områder med kolleger, de ikke svingede helt så godt med. Der kunne opstå nogle personproblemer. Så alt i alt indså de fleste, at det var nødvendigt med disse kurser. Men der var også dem, der sagde: "Hvorfor skal vi på kursus, det går jo godt?" Dem, der gemmer sig Selvfølgelig fik vi ikke fat i alle dem, der var skeptiske, utrygge eller bare imod. Der er altid nogle, der gemmer sig, ikke kommer frem med deres holdning. Alligevel tror jeg, at det har været motiverende for alle, at det var de nye hold, der skulle afsted sammen. De områder, der skulle fungere som team, de kolleger, der skulle bygge det op sammen. Det var folk, de fremover skulle arbejde sammen med i det daglige, have vagter sammen med osv. Her var der tid til at tage de diskussioner, der ikke var tid til i det daglige, hvor der var nok at gøre med at få tingene til at fungere. Nu skulle de være sammen en uge ad gangen, og det gav noget. En kultur skulle bygges op Alle vidste det: Fra september 1999 skulle de fleste arbejde i både "gammel" og "ny" afdeling/område. Der skulle holdes en masse møder, der skulle bygges nye områder op, det var helt nye kulturer, der skulle skabes. Det sociale skulle fungere, og det var med til at motivere medarbejderne til at tage kurserne: Ikke én sagde fra. Kurserne var også lagt tidsmæssigt godt som en slags optakt til arbejdet. Der var da kolleger der sagde: Jeg dur ikke til at arbejde i team". Men vi oplevede heldigvis, at da det kørte blev skeptikere positive, og samtlige deltagere gav udtryk for, at de 9

10 var glade for de to undervisere, siger Hanne Friis. Tre hold fik hver to moduler á en uge. Der var teori og en række øvelser, hvor man skulle vise tillid til kolleger, hvor man sammen skulle lægge strategi, for at løse opgaven, hvor der skulle vises omsorg, så ingen kom noget til, hvor man skulle bruge hinandens styrkeområder osv. "Dig og Den Lærende Organisation" Den første uge hørte deltagerne om principperne i Den Lærende Organisation. Der var oplæg og snak om emner som personlige værdier og bibliotekets værdier, personlig udvikling og forandringsparathed, udfordring af egne antagelser, kommunikation og selvværd, personlig kreativitet, fremtidig organisering og samarbejde. I den anden uge blev der mere konkret arbejdet med opbyggelse af teams, for det var den situation, der var aktuel. Hvor deltagerne i den første uge havde arbejdet med sig selv som individ med muligheder, ressourcer, stærke og svage sider mv., var temaet nu: Hvem er vi som team? Hvad vil vi, hvordan mødes vi, hvordan arbejder vi sammen? Hvilke ressourcer er der samlet i teamet, hvad kan vi hver især, hvordan udvikler vi os, hvordan løser vi konflikter, hvordan planlægger vi? Sammenhængen var der. Opbygningen var logisk, og der var teori og praktiske øvelser og kun få uger mellem de to moduler. Som at tage et kørekort Efter modul 1 var der da nogle, der kom lidt for begejstrede tilbage, siger Hanne Friis. Det fik andre til at sige: Jamen I svæver jo på en lyserød sky. Helt ærlig, det får I altså aldrig mig til. I er jo helt høje " Men når så de selv havde været afsted, så Nu skal vi så bruge tingene i praksis. De nye områder er begyndt at fungere, og med "Den Lærende Organisation" skal tingene jo helst hele tiden udvikle sig. Vi laver senere noget opfølgning samlet for alle. Men ellers er det i hverdagen, resultatet nu skal vise sig. Kurserne gav grundlaget. Men det var ligesom at tage kørekort. det er først, når man har taget det, at man skal til at lære at køre bil. 10

11 Da Margit og Mogens gik gennem spindelvævet Om at komme på kursus i teambuilding og samarbejde og at lære noget om at udnytte alle ressourcer i en gruppe om værdier og læring. Om at skulle med på noget, man egentlig ikke har lyst til og finde ud af, at det er godt nok. Det er den 23. november 1999 klokken Margit Nielsen kommer kørende med sin rengøringsvogn. Jeg sætter lige den her på plads, siger hun. Minuttet efter sidder vi over for hinanden i "åndehullet". Det sted, der i denne kaotiske tid erstatter frokoststuen. Vi skal snakke kursus i Den Lærende Organisation. Margit møder klokken 6 om morgenen. Hun gør rent i administrationsgang, musikafdeling, arrangementslokale, magasiner og frokoststuen. I det sidste halve år har hun også haft ekspedition tre timer ugentligt. Et vikariat. Meddelelser over skærmen Jeg har tidligere arbejdet på biblioteket i Rødekro, og jeg har selv ønsket at få mere kundebetjening. Det får jeg måske mulighed for nu. Jeg synes, det er spændende, det, der sker. Jeg har altid haft det sådan, at det er meget sundt at blive rystet lidt. Ellers bliver arbejde jo nemt en vane. Især for dem, der har været her mange år. Vi får besked om udviklingen gennem fælles møder og over skærmen over IntraSant. Der får vi meddelelser, referater fra byggemøder osv. Det fungerer godt. Vi skulle allesammen på kursus i teambuilding over to uger. Det første foregik på Daghøjskolen i Silkeborg en uge, det andet var først på Daghøjskolen to dage, derefter flyttede vi ud på kursuscentret Søhøjlandet, hvor vi var fra tirsdag til torsdag. I begge uger var der oplæg, øvelser og gruppearbejde. Der var øvelser, hvor vi skulle lære at samarbejde, og hvor vi også kom ud til nogle grænser. Men ingen blev presset. Alle kunne sige fra, og det var vigtigt. Vore lærere fra Slagelse Tekniske Skole, Birger og Peter, tror jeg tog alle med storm. De var gode, for de havde den rigtige baggrund. Havde prøvet lidt forskelligt. De havde et godt ping- pong og supplerede hinanden fint. Der var lagt et program, og det var nedfældet, så vi selv kunne følge med i, hvad der skulle ske. 11

12 "Hov, det er jo mig selv, der ikke samarbejder" Oplæggene om udvikling og om samarbejde blev helt tiden suppleret med øvelser. Vi skulle for eksempel sammen "gå på ski". Vi skulle finde ud af at gå i samme retning, at løfte benene og gå på samme tid. Det var slet ikke så let. Man kunne stå der og være irriteret over, hvorfor vi ikke kunne finde ud af det, og så pludselig opdage, at hov, det er jo mig selv, det er galt med. Ingen bakkede helt ud, alle prøvede at gå med i det hele, men der var nogle af øvelserne, der var ret krævende rent fysisk. Så måtte vi jo finde ud af, hvem, der skulle tage det tungeste, så det fungerede. Sådan er det jo også i hverdagen. Alle fik en ski på Vi havde to uger mellem kursusugerne, og det virkede udmærket. Det gode ved at være helt væk den sidste del af kurset var selvfølgelig, at vi der også havde aftenerne med, så det var meget intensivt. Vi fik mulighed for at slutte dagen sammen med en glas rødvin og noget snak. "Kan jeg ikke blive fri for det kursus?" Margit Nielsen går videre med dagens arbejde. Jeg går videre, overpå den anden side af gaden. Der, over for biblioteket, står bogbussen i sin garage. Snart skal den på farten. Men først sætter jeg mig i dette bibliotek på hjul og får en snak med Bogbus- Mogens. Mogens Jensen er tidligere mekaniker. Han kom til Silkeborg Bibliotek for 15 år siden og han er tillidsmand for medlemmerne af Forbundet af Offentligt Ansatte, det vil sige de tekniske servicemedarbejdere. Mogens Jensens er chauffør i bogbussen, hvor han også er med i ekspeditionen. Og han var 12

13 ikke begejstret, da buddet kom, at nu skulle han på kursus i Den Lærende Organisation: Jeg hører da til dem, der helst ville være fri for at skulle på det kursus. "Kan jeg ikke bare blive fri og så passe mit arbejde", sagde jeg. Men det kunne jeg ikke. Og jeg vil sige, at det var en god oplevelse. Jeg har også set andre blomstre op og blive positive, selv om de var skeptiske over at skulle med på kurset. Man lærte jo arbejdskolleger at kende på en anden måde. Jeg tror også, at bibliotekarerne lærte noget om os. Ressourcer er ikke kun noget bogligt, det lærte de i hvert fald. "Det kan ikke lade sig gøre, sagde de intellektuelle" Da vi skulle "kravle igennem et edderkoppespind" uden at måtte røre trådene, sagde de intellektuelle: "Det kan ikke lade sig gøre". Men det kunne det. Der var nogle fysisk krævende øvelser, hvor vi skulle løfte hinanden, hvor vi havde bind for øjnene osv. og det var noget, der gav noget og som rykkede på nogle grænser. Vi havde et såkaldt værdihjul, hvor vi satte forskellige værdier på som at møde til tiden, at overholde aftaler mv., altsammen vigtige ting, når et samarbejde skal fungere. Igennem spindet Hvem kan lave et bål? På kurset arbejdede vi med ressourcer. Hvordan får vi dem frem? Det er jo sindssygt at arbejde sammen i årevis, og så finde ud af, at en kollega altså er utrolig dygtig til et eller andet, men at det aldrig er blevet udnyttet. Det skal faggrænser ikke stoppe, og det har også 13

14 ændret sig, det er ikke så firkantet mere. Én af de første dage på kurset skulle vi opbygge og tænde et bål, og et par HK'ere havde været spejdere. "Det har vi prøvet før", sagde de, men de blev helt overdøvet af alle dem, der havde en masse gode idéer til, hvordan det bål skulle laves. Senere skulle der laves bål igen, og så var der én, der sagde: "Var der ikke noget med, at I har været spejdere?" Da blev der lyttet til dem, da kom de frem og fik lov til at lave det der bål. Det var for mig et godt eksempel på, hvordan vi blev og skal blive bedre til at få alle ressourcer frem og bruge dem. Mogens Jensen oplevede, at det i høj grad var kurserne, der fik stemningen til at vippe hos mange af de skeptiske: Jeg vil sige, at mange har været negative over for alt det, der sker nu. Også flere end ledelsen troede. Mange har været kede af det, været usikre over, hvad det vil komme til at betyde for dem. Folk vidste ikke, hvor de stod. Men det har ændret sig kolossalt meget de sidste par måneder. Der skulle de der kurser til. De betød utroligt meget. Men de var også skruet godt sammen. 14

15 NYE JOBS I TVÆRFAGLIGE TEAM Men hvor skal jeg arbejde? Værsgo': en ny stilling, et glas glögg og en rigtig glædelig jul. Om den gang i 1998, da alle søgte nye jobs og en snak om det at vælge De sidste måneder i 1998 skete det: Den enkelte fik sin fremtid på tegnebrættet. Men hvem førte pennen? Den nye opdeling betød, at den enkelte kunne tage chancen til at prøve helt nye udfordringer. Men det betød også, at for eksempel en musikbibliotekar ikke havde mulighed for at fortsætte udelukkende med musik, fordi denne afdeling ikke mere skulle eksistere. Først og fremmest var det vigtigt at få lavet et grundlag at vælge ud fra. Og da sensommeren listede ind i efteråret, udkom der en 12 sider lang omgang "Områdebeskrivelser". Ud fra den skulle hver enkelt så gøre sin stilling klar: Hvad har jeg lyst til at arbejde med fremover? Med den nye organisationsplan var der nye muligheder: børnebiblioteket skulle fortsætte, men voksenudlån, musikbibliotek og læsesal nedlægges i sin nuværende form og erstattes af Viden og Oplevelse. Endelig skulle der oprettes en udviklingsafdeling, der også skulle tage sig af IT-området, uddannelse og PR. Desuden skulle biblioteket have et multimedieværksted, tilknyttet Børn og Unge. Der kunne altså vælges mellem følgende: Information/administration Vidensområdet Oplevelsesområdet Børn og Unge Udvikling Områdelederne blev udpeget af ledelsen inden personalet skulle søge stillingerne. De vidste altså, hvem deres områdeleder ville blive, hvis de søgte et bestemt område. Der var mulighed for at få sin tid delt op mellem flere områder/afdelinger. Frit fald og smukke udsigter Faggrænser skulle ikke mere helt så skarpt adskille, hvad der var bibliotekararbejde, og hvad der var assistentarbejde. Alle, der arbejdede i samme område, var en del af et fælles team under Den Lærende Organisation. Et team, hvor summen af ressourcer og viden skulle 15

Derefter fik jeg tid til at introducere mig selv. Kent stemte i, at det ikke er noget ledelsen har sat mig til

Derefter fik jeg tid til at introducere mig selv. Kent stemte i, at det ikke er noget ledelsen har sat mig til Bilag 1 Observationsnoter fra den 9. juni 11 på Gudenåcentret Fælles personalemøde for alle 4 afdelinger på plejehjemmet Jeg lagde ud med at blive introduceret Da alle medarbejdere var dukket op sagde

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Forandring fryder? EGA dilemmaer på tværs af brancher. Arbejdsmiljørådet

Forandring fryder? EGA dilemmaer på tværs af brancher. Arbejdsmiljørådet Forandring fryder? EGA dilemmaer på tværs af brancher Arbejdsmiljørådet Udgivet af Arbejdsmiljørådet Maj 2005 ISBN: 87-90879-78-3 Ean stregkode: 9788 7908 7978 5 Nr. 50 12 27 Indhold Forandring fryder?

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

grafisk bar nummer oktober 2010 1

grafisk bar nummer oktober 2010 1 grafisk bar Magasinet om arbejdsmiljø i den grafiske branche 19. nummer oktober 2010 Den nye arbejdsmiljølov fire skarpe til Beskæftigelsesminister Inger Støjberg Den positive vej Det betaler sig, siger

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

Jesper Baltzer Amskov Frank Iversen Astrid Fabricius. Når vi flytter SAMMEN. Ledelse af kommunale FUSIONER KL & KTO

Jesper Baltzer Amskov Frank Iversen Astrid Fabricius. Når vi flytter SAMMEN. Ledelse af kommunale FUSIONER KL & KTO Når vi flytter Jesper Baltzer Amskov Frank Iversen Astrid Fabricius SAMMEN Ledelse af kommunale FUSIONER KL & KTO 2 Når vi flytter sammen Ledelse af kommunale fusioner KL og KTO Jesper Baltzer Amskov Frank

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

Realkompetence. Vi kan meget mere, end vi tror

Realkompetence. Vi kan meget mere, end vi tror Realkompetence Vi kan meget mere, end vi tror Indhold Medarbejderne vokser side 4 - introduktion og baggrund Selvtillid, styrke og mod på fremtiden - oplevelser og erfaringer side Fokus på det menneskelige

Læs mere

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business Illustreret af Anders Morgenthaler Jens Moberg Rettidig omsorg Gyldendal Business Indhold Forord 5 Tak 10 1. Selvbevidsthed om at kende sig selv som leder 13 Succesfuld ledelse starter med selvbevidsthed

Læs mere

Ombygning med omtanke

Ombygning med omtanke 28. FEBRUAR 71. ÅRGANG SOCIALPÆDAGOGEN Ombygning med omtanke Beboerne fik nye lejligheder og medarbejderne nye kollegaer, da Unohuset blev ombygget. Forløbet gik godt, fordi ledelsen inddrog medarbejderne,

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Les Scouts Tunisiens og KFUM-Spejderne i Danmark. Future Leaders of Tunisia. et post-revolutionært partnerskab

Les Scouts Tunisiens og KFUM-Spejderne i Danmark. Future Leaders of Tunisia. et post-revolutionært partnerskab Les Scouts Tunisiens og KFUM-Spejderne i Danmark Future Leaders of Tunisia et post-revolutionært partnerskab 2 3 indhold Et bevægende partnerskab...3 Hvad har Mohammed tegninger og Jasminrevolution med

Læs mere

ÅRSSKRIFT. UdgIveT af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole

ÅRSSKRIFT. UdgIveT af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole ÅRSSKRIFT UdgIveT af elevforeningen Nordjyllands Landbrugsskole LUNdbæK 2011 ÅRSSKRIFT Udgivet af elevforeningen Nordjyllands Landbrugsskole Lundbæk 2011 Sats og tryk: degngrafisk.dk 1 2 Året i billeder

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Årsrapport for Café Jydepotten

Årsrapport for Café Jydepotten 2 0 1 0 Årsrapport for Café Jydepotten 2 0 1 0 LEDELSE: - Vi går hver forskellige veje. Mod et fælles mål. Café Jydepottens leder, Niels Christensen har et klart syn på, hvordan man bedst leder medarbejderne

Læs mere

PERSONALEPOLITIK UDVIKLING. Artikelsamling om erfaringer fra amterne

PERSONALEPOLITIK UDVIKLING. Artikelsamling om erfaringer fra amterne PERSONALEPOLITIK I UDVIKLING Artikelsamling om erfaringer fra amterne Forord Der er i de seneste år gennemført en lang række personalepolitiske projekter i amterne. Det er bl.a. sket som led i udviklingen

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole

Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole Indholdsfortegnelse for bilag 2-13 Bilag 2 Interviewguide for interviews med lærere... 2 Bilag 3 Interviewguide

Læs mere