"easy" Håndbog 08/98 AWB DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""easy" Håndbog 08/98 AWB 2528-1316-DK"

Transkript

1 "easy" Håndbog 8/98 AWB DK. udgave 8/98 Moeller GmbH, Danmark Forfatter: Dieter Bauerfeind Editor: Joerg Eiserloh, Thomas Kracht Oversættelse: Aksel M. Pedersen, Peter Bundsgaard

2 IBM er et registreret varemærke for Internatial Business Machines Corporati. Alle andre varemærker og produktnavne er registrerede varemærker for den til enhver gældende indehaver. Alle rettigheder forbeholdes. Fotografiske, mekaniske, datatekniske eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret uden en skriftlig tilladelse fra Moeller GmbH A/S, Danmark. Ret til ændringer forbeholdes.

3 Advarsel! Farlig spænding! Før påbegyndelse af installatisarbejdet E Forbind kompenterne uden at spændingen er tilsluttet. E Undgå uønsket indkobling under arbejdet. Test om anlægget er spændingsfrit. E Foretag udligningsbeskyttelse og beskyt mod kortslutning. E Afdæk eller afluk spændingsførende naboenheder. E Følg den tekniske beskrivelse (AWA) for kompenten. E Kun kvalificeret persale må installere kompenten/systemet. E Forsikre dem før arbejde og berøring af kompenten at man er fri for statisk elektricitet. E Kabler/ledninger skal forbindes, så induktive eller kapacitive forstyrrelser ikke kan påvirke automatiske funktier. E Installer automatikkompenter og relaterede dele på en sådan måde, at de ikke kan betjenes uønsket. E Ved kombinati af hardware/ software og brug af I/O-interfaces i sikkerhedsfunktier, skal man sikre sig at ledningsbrud i indgangs-signalet ikke resulterer i en udefineret status i automatiskompenten. I

4 E Man skal sikre sig om en pålidelig elektrisk adskillelse af 24 volt forsyningen. Benyt kun stømforsyninger der følger forskrifterne IEC eller HD (VDE Del 4). E Tolerancen for netspændingen må ikke overstige tolerancegrænsen, der er angivet i specifikatien, da kompenten kan ødelægges eller en farlig situati kan opstå. E Nødstopkompenter efter forskrifterne EN 624/IEC 24 (VDE 3) skal kunne opereres i alle tilstande, som automatisenheden kan befinde sig i. Deaktivering af nødstop må ikke forsage uktrolleret drifttilstand eller genstart. E Indbygningskompenter for kapslinger eller skabe må kun betjenes eller ktrolleres, når afdækningen er blevet mteret. Bærbare eller transportable enheder må kun betjenes eller ktrolleres i en sikker kapsling. E Der skal tages forbehold for sikker genstart af programmer, der er blevet afbrudt af spændingsdyk eller udfald. Dette må ikke, heller ikke for et kort stykke tid føre til farlige tilstande. Hvis nødvendigt implementeres en nødstopkreds. II

5 Indhold Multifunktisrelæ easy 3 Simpelthen "easy" 4 "easy" mtering 6 "easy" tilslutning 7 "easy" betjeningsteknik 9 2 Programmer med "easy" 5 "easy" betjening 5 Indstilling af menusprog 6 Indstilling af ur 6 Indstilling af driftfunkti 7 "easy" nøgleskemaelementer 8 Eksempel på indtastning 2 Funktisrelæer 24 Eksempel: Anvendelse på brug af funktisrelæ 3 Grundindtastning 33 3 easy interface 35 4 Teknisk informati 37 Tekniske data 37 "easy" sortiment 38 8/98 AWB DK Stikordsregister 39

6 2 8/98 AWB DK

7 Multifunktisrelæ easy Sikkerhedstekniske henvisninger Livsfare ved elektrisk stød Må kun installeres af fagfolk efter henvisning til dokumentatien. Afbryd for al elektrisk tilslutning under mtering. Hold Dem til følgende sikkerhedsregler: Afbryd for forsyningen Sikre Dem mod genindkobling Evt. af- lås/spær afbryder Afdæk andre spændingsførende dele 8/98 AWB DK 3

8 Multifunktisrelæ easy Simpelthen"easy" Enkel indstilling og styring "easy" er et multifunktisrelæ for de prisøkomiske styringsopgaver. "easy" er særdeles brugbar inden for husinstallatier, små maskinstyringer og -anlæg. "easy" er med sin nemme betjening og de mange funktier en god erstatning for flere sammensatte funktisrelæer. Lige så snart De har udpakket "easy" og tilsluttet den, kan De hurtigt komme ind i programmeringsmenuen. "easy" arbejder med nøgleskemateknik (Ladderdiagram). De omsætter Deres nøgleskema direkte : i "easy". Alle grund- og specialfunktier som kiprelæer, ure, tællere og meget mere er der. Alt sammen forbindes via et par tastetryk og De kan hurtigt redigere i programmet. Kan anvendes overalt Hus-/ installatisområder, lys-, port-, markisestyringer m.m. Ventilati, klimaanlæg, dørkarruseller, havestuer, vinduesstyringer, m.m.. Styring af temperatur-, luft- og lysregulering. Maskiner og anlæg, presser, transportbånd, sorteringsanlæg og pumper. 4 8/98 AWB DK

9 "easy" ved første øjekast Simpelthen"easy" Spændingstilslutning Indgange DEL ALT Taster Display ESC OK Stik for tilslutning af lagermodul og PC- tilslutning Udgange 8/98 AWB DK 5

10 Multifunktisrelæ easy "easy" mtering Mtering på DIN skinne Placer "easy" på overkanten af skinnen som vist til højre og tryk den på plads. "easy" bliver automatisk holdt på plads af fjederlåsen. Skruemtering Det er muligt at skruemtere "easy" ved hjælp af mtagebeslag, som er ekstra tilbehør. 6 8/98 AWB DK

11 "easy" tilslutning "easy" tilslutning Mtering af ind- og udgange på "easy"-dc 24V 8/98 AWB DK 7

12 Multifunktisrelæ easy Mtering af ind- og udgange på "easy"-ac 5/22 V 264 V "" 79 V "" 4 V l-i6 =,5 ma, 23 V =,25 ma, 5 V I7, I8 = 6 ma, 23 V 4 ma, 5 V L N > A e = 5/23 AC 5 / 6 Hz ( V AC) e = 4 ma 5 V 2 ma 23 V.5 Nm 3.5 mm L N N l I2 I3 I4 I5 I6 I7 I Q Q2 Q3 Q4 R L V DC N 24 V DC 5 V AC 23 V AC 8 A 8 A 8 A 2 A 2 A 2 A W 8 8 A / B 6 L, L2, L3 ( 5/23 AC ) + 24 V DC 58 W 25 8/98 AWB DK

13 "easy" betjeningsteknik "easy" betjeningsteknik Taster DEL: Slette i nøgleskema ALT: Specialfunktier i nøgleskema Cursor Taster ú í Í Ú: Flytter cursor Menuvælger Tæller, ktakter og speciel indstillinger OK: Acceptér, gemme ESC: Gå et skridt tilbage, afbryde Menustyring og opsætning af speciel indstillinger og Kald af opsætningsmenu Nu kan man vælge mellem menupunkterne Gå til den menu der skal redigeres, tryk på acceptér (OK). Spring en menu tilbage eller fortryd sidste OK indtastning ÍÚSkift imellem menupunkterne ú í Ændre indstilling 8/98 AWB DK P-Taster-Funktier: ú Indgang P, Í Indgang P2 í Indgang P3, Ú Indgang P4 9

14 Multifunktisrelæ easy Statusdisplay Indgange â On / # Off Udgange â On / # Off I ââ###### MO â### 2:5 Ugedag Ur Driftstilstand RUN/STOP Menudisplay Det aktuelle område blinker PASSWORD... PROGRAM.. STOP STOP PARAMETER PARAMETER SET CLOCK.. SET CLOCK.. Hovedmenu uden og med passwordfunkti Cursor-visning Cursoren blinker forskelligt Fyldt cursor ê/ : Curseren flyttes via ú í, I nøgleskema også ÍÚ Værdi M/ M: Ændre positi med ú í Ændre felt med ÍÚ Blinkene felter er i håndbogen grå. WINTER TIME DAY : MO TIME : ê25 WINTER TIME DAY : MO TIME : :25 8/98 AWB DK

15 "easy" betjeningsteknik Nøgleskemaoversigt Ktaktfelter Udgangsfelt Strømbaner I-I2uT-ÄQ I2-Ökêê êêê êê êê êê êêê êê êê êê êêê Forbindelse Nøgleskemaelementer 8/98 AWB DK P Ktakt: P-tast (cursor taster) I Indgangsrelæ Q Udgangsrelæ M Hjælpespole, Merker T Funktisrelæ, Tid C Funktisrelæ, Tæller Ö Funktisrelæ, Ur A Funktirelæ for analog bearbejdning Udgangsfelt I-M2uT-ÄQ.Strømbane I2-Ökêê êêê 2.Strømbane êê êê êê êêê 3.Strømbane... êê êê êê êêê 4.Strømbane

16 Multifunktisrelæ easy Menustruktur Hovedmenu uden password funkti Hovedmenu PROGRAM... RUN PARAMETER SET CLOCK... RUN STOP PROGRAM DELETE PROG CARD... STOP: Nøgleskemaoversigt RUN: Status display Parametermenu Circuit diagram Parameter record PROGRAM DELETE PROG CARD... DELETE? PROGRAM DELETE PROG CARD... EASY -> CARD CARD -> EASY REPLACE? DELETE CARD EASY -> CARD PROGRAM... RUN PARAMETER SET CLOCK... RUN STOP CARD -> EASY DELETE CARD EASY -> CARD CARD -> EASY DELETE CARD REPLACE? DELETE? PROGRAM... RUN PARAMETER SET CLOCK... Parametermenu Parameter record Menu for PROGRAM... RUN PARAMETER SET CLOCK... SET CLOCK SUMMER TIME urindstillinger WINTER TIME DAY : MO TIME : ê25 2 SET CLOCK SUMMER TIME SUMMER TIME WINTER TIME 8/98 AWB DK

17 "easy" betjeningsteknik Hovedmenu med password funkti Hovedmenu PASSWORD... INPT DEL OFF P ON GB D F E I PASSWORD... INPT DEL OFF P ON GB D F E I Password indtastning Ændre password INPT DEL OFF INPUT DEL ON Password indtastning Password Password indtastning CHANGE PW Password ACTIVATE CHANGE PW ACTIVATE ACTIVATE PASSWORD... INPT DEL OFF P ON GB D F E I P ON P OFF PASSWORD... INPT DEL OFF P ON GB D F E I ENGLISH DEUTSCH GB D F E I FRANCAIS ESPANOL ITALIANO Menufunktien er beskrevet i håndbogen AWB /98 AWB DK 3

18 4 8/98 AWB DK

19 2 Programmer med "easy" "easy" betjening Taster til udarbejdelse af nøgleskema Sletter forbindelser, ktakter, relæer eller tomme strømbaner Åbne/lukke kvertering af ktakter og relæer Indsætter stømforbindelser ÍÚ Ændre felt Cursor op el. ned ú í Ændre positi Cursor højre, venstre P-Taster-Funktier: ú Indgang P, Í Indgang P2 í Indgang P3, Ú Indgang P4 Indtastning af sidste OK fortrydes Forlader aktuelle menu Ændre ktakt/relæ, indsætter ny funkti. Gem indstilling 8/98 AWB DK 5

20 Programmer med "easy" Indstilling af menusprog "easy" første gangs indtastning Indstilling af menusprog E Sprogvalg med cursortasterne ÍÚ kan vælges GB Engelsk D Tysk F Fransk E Spansk I Italiensk E Vælg ved at trykke på OK. "easy" går tilbage på menu. ENGLISH GB D F E I.. I ######## MO #### : Q234 STOP Indstilling af ur Ur indstilling er kun muligt på "easy" modellen med typebetegnelsen" -RC". Følgende fremgangsmåde ved indstilling af ur 6 I ######## MO #### 4:5 PROGRAM... RUN PARAMETER Q234 STOP STELLE PROGRAM... UHR.. RUN PARAMETER SET CLOCK SET CLOCK SUMMER TIME 8/98 AWB DK

21 Indstilling af ur og ugedag Indstilling af driftfunkti SET CLOCK SUMMER TIME WINTER TIME DAY : MO TIME : 4:5 ú í ÍÚ Skifte felt Ændre felt Gem indstilling eller forlad menu og behold gamle værdier Forlad menu Skifte vinter- og sommertid SET CLOCK SUMMER TIME Display viser: SUMMERTIME Vintertid er installeret Display viser: WINTERTIME Sommertid er installeret Ændre indstilling Forlad menu Indstilling af driftfunkti "easy" driftfunkti er RUN og STOP. RUN: "easy" afvikler programmet STOP: Nøgleskemaet kan ændres. 8/98 AWB DK Menupunktet RUN/STOP viser den næste mulighed man kan vælge: Driftsart STOP:Display viser RUN Driftsart RUN: Display viser STOP PROGRAM... RUN PARAMETER SET CLOCK.. 7

22 Programmer med "easy" "easy" nøgleskemaelementer Indgangsktakter Indgangsktakt Sluttektakt Brydektakt Område "easy"-indgangsklemme I i I...I8 Cursortaster P p P...P4 "easy"-udgangsrelæer Q q Q...Q4 Hjælperelæer (Merker) M m M...M6 Funktisrelæ, Tæller C c C...C8 Funktisrelæ, Timer T t T...T8 Funktisrelæ, Ur Ö ö Ö...Ö8 Funktisrelæ for Analog bearbejdning A a A...A8 Relæer Relætype "easy" visning Område Spolefunkti Parameter Udgangsrelæ Q Q...Q4 X Hjælperelæ (Merker) M M...M6 X Funktisrelæ, Timer C C...C8 X X Funktisrelæ, Tæller T T...T8 X X Funktisrelæ, Ur Ö Ö...Ö8 X Funktisrelæ for analog bearbejdning A A...A8 X (x = Ja) (x = Ja) 8 8/98 AWB DK

23 "easy" nøgleskemaelementer Ä Udgang med relæfunkti ä Udgang med KIP-Relæfunkti S, R Udgang med SET/RESET funkti 8/98 AWB DK 9

24 Programmer med "easy" Eksempel på indtastning Indtastning af ktakter og relæer Fast fortrådet "easy" fortrådet "easy" tilslutning Sluttektakt S på indgangsklemme I Sluttektakt S2 på indgangsklemme I2 Lampe H på udgangsklemme Q "easy" nøgleskema I-I2----ÄQ Gå til nøgleskemaprogrammering Startpunkt: Statusdisplay I ######## MO #### 3:5 Q234 STOP PROGRAM... RUN PARAMETER PROGRAM STELLE UHR. DELETE PROG ê Ktakt "I" indtastes Nøgleskemadisplay ê I 2 I I ê 8/98 AWB DK

25 Eksempel på indtastning Ktakt "I2" indtastet I ê I I I I I I2 I-I2 ê Ktakter- og spolefelt forbindes I-I2 ê I-I2l I-I2---l I-I2--- ê Relæspole "Q" vælges I-I2--- ê I-I2--- ÄQ I-I2--- ÄQ 8/98 AWB DK I-I2----ÄQ ê 2

26 Programmer med "easy" Skift mellem programmering og -line status "easy" nøgleskema I-I2----ÄQ PROGRAM DELETE PROG PROGRAM... RUN PARAMETER PROGRAM... STELLE UHR.. RUN PARAMETER SET CLOCK. "easy" kører i øjeblikket i "RUN-mode" Test af nøgleskema, -line PROGRAM... STOP PARAMETER SET CLOCK.. PROGRAM... STOP PARAMETER SET CLOCK.. On-line status I-I2----ÄQ 22 8/98 AWB DK

27 Afbryder "S" og "S2" sluttet Eksempel på indtastning "S" sluttet I-I2----ÄQ I-I2----ÄQ "S2" sluttet I-I2----ÄQ Udgangsrelæ "" trækker Med ESC tilbage til statusdisplay I-I2----ÄQ I ââ###### MO â### 3:34 Q234 RUN I det næste eksempel udvides nøgleskemaet med et funktisrelæ. Statusdisplay er tilkoblet 8/98 AWB DK Driftstatus Vælg STOP PROGRAM... RUN PARAMETER SET CLOCK. 23

28 Programmer med "easy" Funktisrelæer Nøgleskema symbol Funktisrelæ Tidsrelæ, forsinket tiltræk med eller uden tilfældighedsgenerator Tidsrelæ, forsinket frafald med eller uden tilfældighedsgenerator Tidsrelæ, impulsform Tidsrelæ, blinkform D R Tællerrelæ, frem / tilbage Koblingsur, ugedag, koblingstidpkt. (Gælder kun type easy 42 -RC) Relæ med analogværdisammenligningsenheder Tidsrelæ X?X Tidsrelæ forsinket tiltræk med eller uden tilfældighedsgenerator TRG RES 24 t t t 8/98 AWB DK

29 Funktisrelæer â?â Tidsrelæ, forsinket frafald med eller uden tilfældighedsgenerator TRG RES t t Easy tidsrelæ indeholder en tilfældighedsgenerator der kan generere en tilfældig tid mellem nul og den valgte tid. ü Tidsrelæ, impulsform TRG RES 8/98 AWB DK t t t 25

30 Programmer med "easy" Tidsrelæ, blinkform Ü Blinkfrekvens = 2 x ønsket tid TRG RES t t t Parameter anvendelse for tidsrelæ Koblingsfunkti Tidsområde Start tidsrelæ Nulstil tidsrelæ ü w.g S n3.n Ä strg dt yres b + Udmålt tid Indstillet tidsværdi Tidsrelæ nr. Parameterindtastningsmodus 26 8/98 AWB DK

31 Funktisrelæer Tællerrelæ CNT DIR RES C Parameter anvendelse for tællerrelæ Indstillet tællerværdi Tællerretning Tællerpuls Nulstil tæller f23g Ä sdir n Ä scnt d C Ä yres b + Udmålt tællerværdi Tæller nr. Parameterindtastningsmodus 8/98 AWB DK 27

32 Programmer med "easy" Koblingsur Eksempel: Urfunkti "O" aktiveret mandag til fredag mellem 6:3 og 9: og mellem 7: og 22:3. fmo-frg n dö ON s6:3n A OFFy9:b + fmo-frg n dö ON s7:n B OFFy22:3b + A B MO TU WE TH FR SA SU Parameter benævnelse for ur Ugedage fra og til Aktuel klokkeslet Indkoblingstidspunkt Udkoblingstidspunkt fmo g n:dö ON s--:--n A OFFy--:--b + Koblingsur nr. Kanal Parameterindtastningsmodus 28 8/98 AWB DK

33 Funktisrelæer Analogværdi samligning Sammenligningsmuligheder: I7 I8, I7 I8 I7 ønsket værdi, I7 ønsket værdi I8 ønsket værdi, I8 ønsket værdi ) Erfaringsmæssigt Ønsket værdi og øjeblikkelig værdi fra "," til "," svarer til den præcise spændingsværdi. svinger analogværdier nogle millivolt. På baggrund af dette skal mindste afstanden mellem "SET" punktet og analogværdien være,2 V. Som udgang kan det ikke tilrådes at anvende kip eller set funkti. Sammenligning af analogindgangene "I7" og "I8" Indgang I7 Sammenligningsvalg Indgang I8 ANALOG I7 w8. Vg n da I8 y4.2 Vb + Aktuel værdi Relæ nummer Parameter benævnelse for analogværdi sammenligningsenheder Parameterindtastningsmodus Sammenligning af analogindgange med den ønskede værdi. 8/98 AWB DK Indgang I7/I8 Sammenligning Ønsket værdi ANALOG I7 w8. Vg n $ da 3.2y b + Aktuel værdi Relæ nummer Parameterindtastningsmodus 29

34 Programmer med "easy" Eksempel: Anvendelse på brug af funktisrelæ Traditiel fortrådning Fortrådning med "easy" "easy" kobler "H" med sekunders forsinkelse "easy" nøgleskema I-I2----ÄM M TT T ÄQ Valg af hjælperelæ "Merker" Startpunkt: Nøgleskema fra sidste eksempel I-I2----ÄQ Cursor placeres i positi "Q" I-I2----ÄQ I-I2----ÄM 2x I-I2----ÄM ê Valg af hjælpemerker, som udgangsspole I-I2----ÄM ê I-I2----ÄM I 3 2x 2x 3x I-I2----ÄM M ÄQ 8/98 AWB DK

35 Eksempel: Anvendelse på brug af funktisrelæ Start tidsrelæ nummer I-I2----ÄM M ÄQ I-I2----ÄM M TT 2x I-I2----ÄM M TT ê Vælg tidsrelæktakt I-I2----ÄM M TT ê I-I2----ÄM M TT I 2x I-I2----ÄM M TT T Kald parametermenu I-I2----ÄM M TT T 2 x X w g S n.n Ä strg dt yres b + 8/98 AWB DK 3

36 Programmer med "easy" Indstil funktisrelæet til " sekunder" X w g S n.n Ä strg dt yres b + X w g S n.n Ä strg dt yres b + 2x 2x X w g S n.n Ä strg dt yres b + tilbage til nøgleskema Udgangen forbindes I-I2----ÄM M TT T ê I-I2----ÄM M TT Tl 3x 3x I-I2----ÄM M TT T ÄQ ê 32 Test af nøgleskemaet, start programmet i menuen "RUN" E Test af nøgleskemaet udføres som tidligere beskrevet. Ydermere kan man i menu "Parameter" se og ændre tider på funktisrelæer. E Placer curseren i strømvejen under "T" for "T" og tryk OK. 8/98 AWB DK

37 Grundindtastning Grundindtastning Betydning af de logiske værdier "" en slutte ktakt er åben, en bryde ktakt er sluttet. Spolen er ikke trukket. "" en slutte ktakt er sluttet, en bryde ktakt er åben. Spolen er trukket. Invertere I Q i äq Udgang --- Q ÄQ Kiprelæ I Status Q Q ÄQ Serieforbindelser I I2 I3 Q Q2 I-I2-I3-ÄQ i-i2-i3-äq2 8/98 AWB DK 33

38 Programmer med "easy" Parallelforbindelser I I2 I3 Q Q2 Iu------ÄQ I2s I3k iu------äq2 i2s i3k Kombinati af serie og parallelforbindelse I I2 Q I-i2u---ÄQ i-i2k Selvhold I I2 Ktakt Q Spole Q IuI2----ÄQ Qk alternativ: I SQ i rq 34 8/98 AWB DK

39 3 easy interface Programmet i "easy" kan via det indbyggede interfacestik overføres til et lagerkort eller med EASY- SOFT og et kommunikatiskabel til en PC. Lagerkort "easy-m-8k er et lagerkort, der kan købes som tilbehør. På kortet kan der opbevares "easy"- nøgleskemaer. Alle informatier på kortet bevares også i spændingsløs tilstand. Kortet er velegnet til transport af programmer f. eks. postforsendelse, eller det kan benyttes til opbevaring eller til at lave kopier fra. Med et lagerkort sikres: Program Parameteropsætning til programmet 2 Systemindstillinger Gemme eller overføre nøgleskema Ved udveksling af data skal "easy" driftstatus være STOP 8/98 AWB DK "EASY->CARD": "easy" nøgleskema overføres fra "easy" til lagerkort "CARD->EASY": "easy" nøgleskema overføres fra lagerkort til "easy" EASY -> CARD CARD -> EASY DELETE CARD "DELETE CARD": Indholdet på lagerkortet slettes 35

40 easy interface EASY-SOFT EASY-SOFT er et software program, hvor det er muligt at kstruere og teste nøgleskemaer. Nøgleskemaet overføres direkte fra computeren til "easy" eller modsat. Til overførsel af data mellem en computer og "easy" skal der anvendes et kommunikatiskabel. "easy- PC-Kabel" er et tilbehør. For at teste et nøgleskema i computeren, skal driftstatus være RUN. Der vil automatisk ske en fortrådning af ind- og udgange. EASY-SOFT indeholder -line hjælp Start EASY-SOFT og tryk på "F" 36 8/98 AWB DK

41 4 Teknisk informati Tekniske data Vægt 2 g Omgivelsestemperatur til 55 C Kapslingsklasse IP 2 Radiostøjdæmpning Grænseværdi B, EN 55, EN 5522 Norm EN 578, UL, CSA Approbatier AWB /98 AWB DK M

42 Teknisk informati "easy" sortiment EASY 42-DC-R 24 V DC mærkespænding 8 digitale indgange ( 2 kan benyttes analog ) 4 relæudgange LCD-display Betjeningstaster EASY 42-DC-RC Som EASY 42-DC-R, med urfunktier EASY 42-AC-R 5 / 23 V AC mærkespænding 8 digitale indgange 4 relæudgange LCD-display Betjeningstaster EASY 42-AC-RC Som EASY 42-AC-R, med urfunktier Tilbehør Software EASY-SOFT Lagerkort EASY-M-8K Kommunikatiskabel EASY-PC-CAB Mtagebeslag ZB4--GF Dokumentati Quick håndbog AWB DK Manual AWB GB (D) 38 8/98 AWB DK

43 Stikordsregister 8/98 AWB DK A Analogværdi-sammenligningsenhed 29 C Cursor-visning E "easy" AC mtering 8 "easy" DC mtering 7 "easy" dimensier 37 "easy" overblik 5 Eksempler på Anvendelse af funktisrelæer 3 Grundindtastninger 33 ktakter og relæer 2 Elementer Eller-kobling 34 F Funktisrelæer Koblingsur 28 Oversigt 24 Tæller-relæ 27 Tids-relæ 26 G Grundindtastninger Invertere 33 Kiprelæ 33 Parallelforbindelse 34 Selvhold 34 Serieforbindelse 34 Udgang 33 XOR kobling 34 H Hukommelseskort 35 I Indgangsktakter Oversigt 8 Indstilling af driftstatus 7 Sommertid 7 ugedag 7 Ur 7 Vintertid 7 Inverteret- kobling 33 K KIP-Relæ 9 Koblingsur 28 L Lagerkort 35 Logiktabeller 33 M Menusprog 6 Menustruktur 2 Menustyring 9 Mtage 6 Mtering af indgange 7, 8 udgange 7, 8 N Nøgleskema Eksempler 2, 33 Hente 36 Hukommelse 35, 36 Indsætte funktisrelæer 3 Indtastning af ktakt 2 Kald af parametermenu 3 Tastefunktier 5 39

44 Stikordsregister Test 22 Valg af merker 3 Valg af relæspole 2 O OG kobling 33 P Parameterindstillinger Analogværdi-sammenligningsenhed 29 Koblingsur 28 Tæller-relæ 27 Tids-relæ 26 R Relæfunkti 24 Reset funkti 9 RUN 7 S Set funkti 9 Spændingsværdi 29 Specialmenu 3 Spolefunktier 9 Statusdisplay STOP 7 T Tæller-relæ 27 Tastefelter 9 U Ur Indstilling 7 4 8/98 AWB DK

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 Wilo-Digital timer GB Operating Manual FIN Käyttöohje S Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi N Bruksanvisning H Kezelési útmutató DK Betjeningsvejledning 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 GB S N DK FIN PL H Operating

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Betjeningsvejledning Optima BAC Ur

Betjeningsvejledning Optima BAC Ur Betjeningsvejledning Optima BAC Ur 1. Betjening: For Taster, der betjenes med et hjælpemiddel, må der ikke anvendes metalliske, spidse genstande (f.eks. nål) 2. Display / betjeningselementer Sommertid

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

IAI Quick Start Guide

IAI Quick Start Guide IAI Quick Start Guide Opsætning: Manualen til controllerene ligger i: Produkter\IAI\Manual\RoboCylinder\Controller\ Her ligger den i en undermappe alt efter hvilken type controller det er. Installer RCPC

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

U3000/U3100 Mini (Til Eee PC på Linux Operations System) Quick Guide

U3000/U3100 Mini (Til Eee PC på Linux Operations System) Quick Guide U3000/U3100 Mini (Til Eee PC på Linux Operations System) Quick Guide ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 3:44:20 PM DA3656 Første Udgave januar 2008 Ophavsret 2008 ASUSTeK Computers, Inc. Alle rettigheder

Læs mere

Elektronik til sikkerhedsbranchen

Elektronik til sikkerhedsbranchen Manual R3 DK Produktinformati og vejledning DanRelay (R) DS NT3 Expander modul tilkøbes særslilt DanRelay (R) DS EX1 Elektrik til sikkerhedsbranchen No1 Nc1 C1 No2 Nc2 C2 10-30 VDC Fabriks indstilling

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

Niveautransmitter 2.1. Datablad. Norge MJK Automation AS Prins Chr. Plass 1 1530 Moss Tlf.: 69 20 60 70 Fax: 69 20 60 71 mjk@mjk.no www.mjk.

Niveautransmitter 2.1. Datablad. Norge MJK Automation AS Prins Chr. Plass 1 1530 Moss Tlf.: 69 20 60 70 Fax: 69 20 60 71 mjk@mjk.no www.mjk. Datablad Niveautransmitter 2.1 NY Tision 1 1, Div sorer e s s a l n K dte se n e k d Go Tlf.: 69 20 70 Fax: 69 20 71 DK 2.1 Shuttle 0708 Da vore produkter er under løbende udvikling, kan der forekomme

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Datablad. CI-TI TM Kontaktorer og Motorværn Tidsrelæer ATI, BTI, MTI 520B1306

Datablad. CI-TI TM Kontaktorer og Motorværn Tidsrelæer ATI, BTI, MTI 520B1306 CI-TI TM Kontaktorer og Motorværn August 2002 DKACT.PD.C00.J2.01 520B1306 Introduktion Multi-funktions tidsrelæer med funktionerne: - forsinket tiltræk - forsinket frafald - enkel impuls-pause eller pause-impuls

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401

MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 PÅLIDELIG FLOWMÅLING MagFlux elektromagnetisk flowmåler har høj stabilitet og stor nøjagtighed, og anvendes til måling af flow

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Ver TI TEKNIK. Mega Count. Bruger og service manual

Ver TI TEKNIK. Mega Count. Bruger og service manual Ver. 1.00 TI TEKNIK Mega Count Bruger og service manual SYSYEM MEGA COUNT Version 1.00-15/02-2003 Bruger og service manual Produceret for: BRYGGERIGRUPPEN A/S Ceres Allé 1 DK-8000 Århus C. Tlf. +45 86

Læs mere

Elektronisk Timer med display HN 5958

Elektronisk Timer med display HN 5958 Elektronisk Timer med display HN 5958 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før der tilsluttes elektriske apparater til timeren! Vigtigt! Tilslut ikke apparater, hvis mærkestrøm overstiger

Læs mere

User Guide AK-SM 720 Boolean logic

User Guide AK-SM 720 Boolean logic User Guide AK-SM 720 Boolean logic ADAP-KOOL Refrigeration control systems Anvendelse Funktionen er indeholdt i Systemmanager type AK-SM 720, og kan anvendes til brugerdefinerede funktioner. Funktionerne

Læs mere

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse 4 indgange til analoge sensorer Tænd/sluk for maskinen (tryk et sekund) Trykfølsom skærm USB-port. Normal

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 Udgave 07.08 Erstatter 06.05 Brugervejledning BRUGER Version Brugergrænseflade Grønt 3 cifret display (plustegn og komma), gult driftssignal og rødt alarmsignal. Betydning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 INDHOLD: Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 5 Garantibestemmelser 6 Mål og Vægt 7 Forsendelsesmål 7 Tilslutning 8 Brugsanvisning

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme

Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme varme.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse

Læs mere

LOGO!Soft Comfort version 4.0 Hurtig i gang med LOGO! Soft Comfort

LOGO!Soft Comfort version 4.0 Hurtig i gang med LOGO! Soft Comfort LOGO!Soft Comfort version 4.0 Hurtig i gang med LOGO! Soft Comfort ABC til LOGO!Soft Comfort version 4.0 Siemens A&D Teknisk Support Copyright Siemens teknisksupport adsupport.scandinavia@siemens.com side

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. "Performance List" er en liste over dine registreringer.

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. Performance List er en liste over dine registreringer. Sådan bruger du BK- 9 Performance List "Performance List" er en liste over dine registreringer. Hver Performance hukommelse indeholder alle din opsætninger af keyboardet herunder også din rytmestillinger

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 9-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

DGMF Kursus i Digitalcentralen. Rev. 19 / 11-2009 Poul Erik Christiansen. DiMAX 1200Z Digitalcentral

DGMF Kursus i Digitalcentralen. Rev. 19 / 11-2009 Poul Erik Christiansen. DiMAX 1200Z Digitalcentral DGMF Kursus i Digitalcentralen. Rev. 19 / 11-2009 Poul Erik Christiansen DiMAX 1200Z Digitalcentral Funktioner i DiMAX -valgfri Strømstyrke 4, 7, 12 Amp. -separat programmerings udtag -spændingsbegrænsning

Læs mere

DAGLIG BETJENING AF PS4

DAGLIG BETJENING AF PS4 INDHOLD: DAGLIG BETJENING AF PS STOP TASTEN... DRIFT TASTEN... ALT TASTEN... SPECIELLE FUNKTIONER TASTEN... DOSERING SETUP... PRØVEUDT.SETUP... ALARM TILSTAND TASTEN... START STOP NIVEAU TASTEN... RESET

Læs mere

Elektroniske tidsrelæer ATI, BTI, SDT og MTI

Elektroniske tidsrelæer ATI, BTI, SDT og MTI Teknisk brochure Elektroniske tidsrelæer ATI, BTI, SDT og MTI Tidsrelæer ATI, BTI, SDT og MTI er med deres robuste design og mange indbyggede funktioner ideelle løsninger for OEM ere og panelbyggere. Fordele

Læs mere

GSM kontakt med temperaturføler. GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion

GSM kontakt med temperaturføler. GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion 1. Introduktion Denne GSM kontakt styres via sms kommandoer og kan, ved hjælp at en mobiltelefon, tænde og slukke for elektriske apparater og derved

Læs mere

CARD1 - KORT AUTOMAT BRUGERMANUAL

CARD1 - KORT AUTOMAT BRUGERMANUAL Bøvlingbjerg Elautomatik A/S CARD1 KORT AUTOMAT BRUGERMANUAL Sys ID. Automat nr. Dato Program version 1.0.14 / 03042006 Forsyning Brørupvænget 10. DK7650 Bøvlingbjerg. Tlf.: 9788 5222. Fax: 9788 5434.

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Programmeringsvejledning. Indgangs-controller EC 602-02

Programmeringsvejledning. Indgangs-controller EC 602-02 Programmeringsvejledning Indgangs-controller EC 602-02 Indhold Generelle oplysninger 3 Indtastningsmoduler 4 Programmerings-/betjeningspanel 5 Ledningsdiagram for programmeringseksemplerne 6 Programmeringseksempel

Læs mere

Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686

Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686 Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686 7687 Marklin 7687 Drejeskive Decoderen kan anvendes på følgende måder til etablering af Styring til Drejeskiven fra Centralstation 2. (Dette dokument tager udgangspunkt

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Quick start: NBE Wi-Fi temperatur sensor NBE PRODUCTION A/S. Kjeldgaardsvej Sæby

Quick start: NBE Wi-Fi temperatur sensor NBE PRODUCTION A/S. Kjeldgaardsvej Sæby : NBE Wi-Fi temperatur sensor NBE PRODUCTION A/S Kjeldgaardsvej 2 9300 Sæby www.nbe.dk 1 NBE Wi-Fi temperatur sensor - direkte forbindelse 1. Bring sensoren i nærheden af fyret 1-2 meter mens der sættes

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Ugetimer, 2 kanaler Brugsanvisning

Ugetimer, 2 kanaler Brugsanvisning Bestill.-nr.: 1073 00 1 Programmering/forespørgsler 2 Indstilling af aktuelt klokkeslæt 3 Indstilling af ugedag 4 Visning af ugedage (1 = Ma, 2 = Ti.. 7 = Sø) 5 Markør t til visning af ugedage 6 Visning

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

28 Udvidede servicefunktioner

28 Udvidede servicefunktioner 8 Udvidede servicefunktioner Der er mulighed for udvidede servicefunktioner, f.eks. tilpasning af primærdata og ændring af tariftab ved brug af ekstern software. Landis+Gyrs serviceprogram MAP10, som udover

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic 220073 Kontorpult BRUGERMANUAL Kort-betalingssystem for Jagt, Skeet, Trap & Sporting KONTORPULT Computeren anvendes af klubbens personale til opsætning af betalingssystemet samt til programmering

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner Digital elektronisk termostat med afrimning styring Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner Denne manual indeholder vejledning i brugen af følgende 2 styringer. PJEZS00000 kun køl Vigtigt! Begge

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual CLIMATIX TM GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual 1. Anvendelse 1.1. GBS Display til opsætning og overvågning Med GBS system, temperatur sensor i kanal, røgdetektor og pressostat sikrer korrekt

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

Opdatering af firmware

Opdatering af firmware Opdatering af firmware Udgave 1 1. Oversigt Introduktion Denne manual beskriver, hvordan Premier 48, 88, 168 og 640 opdateres til firmwave version 8.x Udstyr Følgende udstyr skal benyttes til opgraderingen:

Læs mere

Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888

Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic OL-computer / Sporting-computer type 220034 for operatørkort BETJENINGSVEJLEDNING OL-Trap Sporting

Læs mere

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host.

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host. DK-1 ISC2100 er en frit programmerbar regulator, som er skalérbar til styring af helt små og op til meget store anlæg. ISC2100 kan eksempelvis anvendes til styring af varme, brugsvand og ventilation, samt

Læs mere

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13 EL-PAS -Cruise II ANDROID Cruise E-Drive Vejledning LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 13 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion og brug at Cruise Android App, hentet fra Android Marked.

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere