"easy" Håndbog 08/98 AWB DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""easy" Håndbog 08/98 AWB 2528-1316-DK"

Transkript

1 "easy" Håndbog 8/98 AWB DK. udgave 8/98 Moeller GmbH, Danmark Forfatter: Dieter Bauerfeind Editor: Joerg Eiserloh, Thomas Kracht Oversættelse: Aksel M. Pedersen, Peter Bundsgaard

2 IBM er et registreret varemærke for Internatial Business Machines Corporati. Alle andre varemærker og produktnavne er registrerede varemærker for den til enhver gældende indehaver. Alle rettigheder forbeholdes. Fotografiske, mekaniske, datatekniske eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret uden en skriftlig tilladelse fra Moeller GmbH A/S, Danmark. Ret til ændringer forbeholdes.

3 Advarsel! Farlig spænding! Før påbegyndelse af installatisarbejdet E Forbind kompenterne uden at spændingen er tilsluttet. E Undgå uønsket indkobling under arbejdet. Test om anlægget er spændingsfrit. E Foretag udligningsbeskyttelse og beskyt mod kortslutning. E Afdæk eller afluk spændingsførende naboenheder. E Følg den tekniske beskrivelse (AWA) for kompenten. E Kun kvalificeret persale må installere kompenten/systemet. E Forsikre dem før arbejde og berøring af kompenten at man er fri for statisk elektricitet. E Kabler/ledninger skal forbindes, så induktive eller kapacitive forstyrrelser ikke kan påvirke automatiske funktier. E Installer automatikkompenter og relaterede dele på en sådan måde, at de ikke kan betjenes uønsket. E Ved kombinati af hardware/ software og brug af I/O-interfaces i sikkerhedsfunktier, skal man sikre sig at ledningsbrud i indgangs-signalet ikke resulterer i en udefineret status i automatiskompenten. I

4 E Man skal sikre sig om en pålidelig elektrisk adskillelse af 24 volt forsyningen. Benyt kun stømforsyninger der følger forskrifterne IEC eller HD (VDE Del 4). E Tolerancen for netspændingen må ikke overstige tolerancegrænsen, der er angivet i specifikatien, da kompenten kan ødelægges eller en farlig situati kan opstå. E Nødstopkompenter efter forskrifterne EN 624/IEC 24 (VDE 3) skal kunne opereres i alle tilstande, som automatisenheden kan befinde sig i. Deaktivering af nødstop må ikke forsage uktrolleret drifttilstand eller genstart. E Indbygningskompenter for kapslinger eller skabe må kun betjenes eller ktrolleres, når afdækningen er blevet mteret. Bærbare eller transportable enheder må kun betjenes eller ktrolleres i en sikker kapsling. E Der skal tages forbehold for sikker genstart af programmer, der er blevet afbrudt af spændingsdyk eller udfald. Dette må ikke, heller ikke for et kort stykke tid føre til farlige tilstande. Hvis nødvendigt implementeres en nødstopkreds. II

5 Indhold Multifunktisrelæ easy 3 Simpelthen "easy" 4 "easy" mtering 6 "easy" tilslutning 7 "easy" betjeningsteknik 9 2 Programmer med "easy" 5 "easy" betjening 5 Indstilling af menusprog 6 Indstilling af ur 6 Indstilling af driftfunkti 7 "easy" nøgleskemaelementer 8 Eksempel på indtastning 2 Funktisrelæer 24 Eksempel: Anvendelse på brug af funktisrelæ 3 Grundindtastning 33 3 easy interface 35 4 Teknisk informati 37 Tekniske data 37 "easy" sortiment 38 8/98 AWB DK Stikordsregister 39

6 2 8/98 AWB DK

7 Multifunktisrelæ easy Sikkerhedstekniske henvisninger Livsfare ved elektrisk stød Må kun installeres af fagfolk efter henvisning til dokumentatien. Afbryd for al elektrisk tilslutning under mtering. Hold Dem til følgende sikkerhedsregler: Afbryd for forsyningen Sikre Dem mod genindkobling Evt. af- lås/spær afbryder Afdæk andre spændingsførende dele 8/98 AWB DK 3

8 Multifunktisrelæ easy Simpelthen"easy" Enkel indstilling og styring "easy" er et multifunktisrelæ for de prisøkomiske styringsopgaver. "easy" er særdeles brugbar inden for husinstallatier, små maskinstyringer og -anlæg. "easy" er med sin nemme betjening og de mange funktier en god erstatning for flere sammensatte funktisrelæer. Lige så snart De har udpakket "easy" og tilsluttet den, kan De hurtigt komme ind i programmeringsmenuen. "easy" arbejder med nøgleskemateknik (Ladderdiagram). De omsætter Deres nøgleskema direkte : i "easy". Alle grund- og specialfunktier som kiprelæer, ure, tællere og meget mere er der. Alt sammen forbindes via et par tastetryk og De kan hurtigt redigere i programmet. Kan anvendes overalt Hus-/ installatisområder, lys-, port-, markisestyringer m.m. Ventilati, klimaanlæg, dørkarruseller, havestuer, vinduesstyringer, m.m.. Styring af temperatur-, luft- og lysregulering. Maskiner og anlæg, presser, transportbånd, sorteringsanlæg og pumper. 4 8/98 AWB DK

9 "easy" ved første øjekast Simpelthen"easy" Spændingstilslutning Indgange DEL ALT Taster Display ESC OK Stik for tilslutning af lagermodul og PC- tilslutning Udgange 8/98 AWB DK 5

10 Multifunktisrelæ easy "easy" mtering Mtering på DIN skinne Placer "easy" på overkanten af skinnen som vist til højre og tryk den på plads. "easy" bliver automatisk holdt på plads af fjederlåsen. Skruemtering Det er muligt at skruemtere "easy" ved hjælp af mtagebeslag, som er ekstra tilbehør. 6 8/98 AWB DK

11 "easy" tilslutning "easy" tilslutning Mtering af ind- og udgange på "easy"-dc 24V 8/98 AWB DK 7

12 Multifunktisrelæ easy Mtering af ind- og udgange på "easy"-ac 5/22 V 264 V "" 79 V "" 4 V l-i6 =,5 ma, 23 V =,25 ma, 5 V I7, I8 = 6 ma, 23 V 4 ma, 5 V L N > A e = 5/23 AC 5 / 6 Hz ( V AC) e = 4 ma 5 V 2 ma 23 V.5 Nm 3.5 mm L N N l I2 I3 I4 I5 I6 I7 I Q Q2 Q3 Q4 R L V DC N 24 V DC 5 V AC 23 V AC 8 A 8 A 8 A 2 A 2 A 2 A W 8 8 A / B 6 L, L2, L3 ( 5/23 AC ) + 24 V DC 58 W 25 8/98 AWB DK

13 "easy" betjeningsteknik "easy" betjeningsteknik Taster DEL: Slette i nøgleskema ALT: Specialfunktier i nøgleskema Cursor Taster ú í Í Ú: Flytter cursor Menuvælger Tæller, ktakter og speciel indstillinger OK: Acceptér, gemme ESC: Gå et skridt tilbage, afbryde Menustyring og opsætning af speciel indstillinger og Kald af opsætningsmenu Nu kan man vælge mellem menupunkterne Gå til den menu der skal redigeres, tryk på acceptér (OK). Spring en menu tilbage eller fortryd sidste OK indtastning ÍÚSkift imellem menupunkterne ú í Ændre indstilling 8/98 AWB DK P-Taster-Funktier: ú Indgang P, Í Indgang P2 í Indgang P3, Ú Indgang P4 9

14 Multifunktisrelæ easy Statusdisplay Indgange â On / # Off Udgange â On / # Off I ââ###### MO â### 2:5 Ugedag Ur Driftstilstand RUN/STOP Menudisplay Det aktuelle område blinker PASSWORD... PROGRAM.. STOP STOP PARAMETER PARAMETER SET CLOCK.. SET CLOCK.. Hovedmenu uden og med passwordfunkti Cursor-visning Cursoren blinker forskelligt Fyldt cursor ê/ : Curseren flyttes via ú í, I nøgleskema også ÍÚ Værdi M/ M: Ændre positi med ú í Ændre felt med ÍÚ Blinkene felter er i håndbogen grå. WINTER TIME DAY : MO TIME : ê25 WINTER TIME DAY : MO TIME : :25 8/98 AWB DK

15 "easy" betjeningsteknik Nøgleskemaoversigt Ktaktfelter Udgangsfelt Strømbaner I-I2uT-ÄQ I2-Ökêê êêê êê êê êê êêê êê êê êê êêê Forbindelse Nøgleskemaelementer 8/98 AWB DK P Ktakt: P-tast (cursor taster) I Indgangsrelæ Q Udgangsrelæ M Hjælpespole, Merker T Funktisrelæ, Tid C Funktisrelæ, Tæller Ö Funktisrelæ, Ur A Funktirelæ for analog bearbejdning Udgangsfelt I-M2uT-ÄQ.Strømbane I2-Ökêê êêê 2.Strømbane êê êê êê êêê 3.Strømbane... êê êê êê êêê 4.Strømbane

16 Multifunktisrelæ easy Menustruktur Hovedmenu uden password funkti Hovedmenu PROGRAM... RUN PARAMETER SET CLOCK... RUN STOP PROGRAM DELETE PROG CARD... STOP: Nøgleskemaoversigt RUN: Status display Parametermenu Circuit diagram Parameter record PROGRAM DELETE PROG CARD... DELETE? PROGRAM DELETE PROG CARD... EASY -> CARD CARD -> EASY REPLACE? DELETE CARD EASY -> CARD PROGRAM... RUN PARAMETER SET CLOCK... RUN STOP CARD -> EASY DELETE CARD EASY -> CARD CARD -> EASY DELETE CARD REPLACE? DELETE? PROGRAM... RUN PARAMETER SET CLOCK... Parametermenu Parameter record Menu for PROGRAM... RUN PARAMETER SET CLOCK... SET CLOCK SUMMER TIME urindstillinger WINTER TIME DAY : MO TIME : ê25 2 SET CLOCK SUMMER TIME SUMMER TIME WINTER TIME 8/98 AWB DK

17 "easy" betjeningsteknik Hovedmenu med password funkti Hovedmenu PASSWORD... INPT DEL OFF P ON GB D F E I PASSWORD... INPT DEL OFF P ON GB D F E I Password indtastning Ændre password INPT DEL OFF INPUT DEL ON Password indtastning Password Password indtastning CHANGE PW Password ACTIVATE CHANGE PW ACTIVATE ACTIVATE PASSWORD... INPT DEL OFF P ON GB D F E I P ON P OFF PASSWORD... INPT DEL OFF P ON GB D F E I ENGLISH DEUTSCH GB D F E I FRANCAIS ESPANOL ITALIANO Menufunktien er beskrevet i håndbogen AWB /98 AWB DK 3

18 4 8/98 AWB DK

19 2 Programmer med "easy" "easy" betjening Taster til udarbejdelse af nøgleskema Sletter forbindelser, ktakter, relæer eller tomme strømbaner Åbne/lukke kvertering af ktakter og relæer Indsætter stømforbindelser ÍÚ Ændre felt Cursor op el. ned ú í Ændre positi Cursor højre, venstre P-Taster-Funktier: ú Indgang P, Í Indgang P2 í Indgang P3, Ú Indgang P4 Indtastning af sidste OK fortrydes Forlader aktuelle menu Ændre ktakt/relæ, indsætter ny funkti. Gem indstilling 8/98 AWB DK 5

20 Programmer med "easy" Indstilling af menusprog "easy" første gangs indtastning Indstilling af menusprog E Sprogvalg med cursortasterne ÍÚ kan vælges GB Engelsk D Tysk F Fransk E Spansk I Italiensk E Vælg ved at trykke på OK. "easy" går tilbage på menu. ENGLISH GB D F E I.. I ######## MO #### : Q234 STOP Indstilling af ur Ur indstilling er kun muligt på "easy" modellen med typebetegnelsen" -RC". Følgende fremgangsmåde ved indstilling af ur 6 I ######## MO #### 4:5 PROGRAM... RUN PARAMETER Q234 STOP STELLE PROGRAM... UHR.. RUN PARAMETER SET CLOCK SET CLOCK SUMMER TIME 8/98 AWB DK

21 Indstilling af ur og ugedag Indstilling af driftfunkti SET CLOCK SUMMER TIME WINTER TIME DAY : MO TIME : 4:5 ú í ÍÚ Skifte felt Ændre felt Gem indstilling eller forlad menu og behold gamle værdier Forlad menu Skifte vinter- og sommertid SET CLOCK SUMMER TIME Display viser: SUMMERTIME Vintertid er installeret Display viser: WINTERTIME Sommertid er installeret Ændre indstilling Forlad menu Indstilling af driftfunkti "easy" driftfunkti er RUN og STOP. RUN: "easy" afvikler programmet STOP: Nøgleskemaet kan ændres. 8/98 AWB DK Menupunktet RUN/STOP viser den næste mulighed man kan vælge: Driftsart STOP:Display viser RUN Driftsart RUN: Display viser STOP PROGRAM... RUN PARAMETER SET CLOCK.. 7

22 Programmer med "easy" "easy" nøgleskemaelementer Indgangsktakter Indgangsktakt Sluttektakt Brydektakt Område "easy"-indgangsklemme I i I...I8 Cursortaster P p P...P4 "easy"-udgangsrelæer Q q Q...Q4 Hjælperelæer (Merker) M m M...M6 Funktisrelæ, Tæller C c C...C8 Funktisrelæ, Timer T t T...T8 Funktisrelæ, Ur Ö ö Ö...Ö8 Funktisrelæ for Analog bearbejdning A a A...A8 Relæer Relætype "easy" visning Område Spolefunkti Parameter Udgangsrelæ Q Q...Q4 X Hjælperelæ (Merker) M M...M6 X Funktisrelæ, Timer C C...C8 X X Funktisrelæ, Tæller T T...T8 X X Funktisrelæ, Ur Ö Ö...Ö8 X Funktisrelæ for analog bearbejdning A A...A8 X (x = Ja) (x = Ja) 8 8/98 AWB DK

23 "easy" nøgleskemaelementer Ä Udgang med relæfunkti ä Udgang med KIP-Relæfunkti S, R Udgang med SET/RESET funkti 8/98 AWB DK 9

24 Programmer med "easy" Eksempel på indtastning Indtastning af ktakter og relæer Fast fortrådet "easy" fortrådet "easy" tilslutning Sluttektakt S på indgangsklemme I Sluttektakt S2 på indgangsklemme I2 Lampe H på udgangsklemme Q "easy" nøgleskema I-I2----ÄQ Gå til nøgleskemaprogrammering Startpunkt: Statusdisplay I ######## MO #### 3:5 Q234 STOP PROGRAM... RUN PARAMETER PROGRAM STELLE UHR. DELETE PROG ê Ktakt "I" indtastes Nøgleskemadisplay ê I 2 I I ê 8/98 AWB DK

25 Eksempel på indtastning Ktakt "I2" indtastet I ê I I I I I I2 I-I2 ê Ktakter- og spolefelt forbindes I-I2 ê I-I2l I-I2---l I-I2--- ê Relæspole "Q" vælges I-I2--- ê I-I2--- ÄQ I-I2--- ÄQ 8/98 AWB DK I-I2----ÄQ ê 2

26 Programmer med "easy" Skift mellem programmering og -line status "easy" nøgleskema I-I2----ÄQ PROGRAM DELETE PROG PROGRAM... RUN PARAMETER PROGRAM... STELLE UHR.. RUN PARAMETER SET CLOCK. "easy" kører i øjeblikket i "RUN-mode" Test af nøgleskema, -line PROGRAM... STOP PARAMETER SET CLOCK.. PROGRAM... STOP PARAMETER SET CLOCK.. On-line status I-I2----ÄQ 22 8/98 AWB DK

27 Afbryder "S" og "S2" sluttet Eksempel på indtastning "S" sluttet I-I2----ÄQ I-I2----ÄQ "S2" sluttet I-I2----ÄQ Udgangsrelæ "" trækker Med ESC tilbage til statusdisplay I-I2----ÄQ I ââ###### MO â### 3:34 Q234 RUN I det næste eksempel udvides nøgleskemaet med et funktisrelæ. Statusdisplay er tilkoblet 8/98 AWB DK Driftstatus Vælg STOP PROGRAM... RUN PARAMETER SET CLOCK. 23

28 Programmer med "easy" Funktisrelæer Nøgleskema symbol Funktisrelæ Tidsrelæ, forsinket tiltræk med eller uden tilfældighedsgenerator Tidsrelæ, forsinket frafald med eller uden tilfældighedsgenerator Tidsrelæ, impulsform Tidsrelæ, blinkform D R Tællerrelæ, frem / tilbage Koblingsur, ugedag, koblingstidpkt. (Gælder kun type easy 42 -RC) Relæ med analogværdisammenligningsenheder Tidsrelæ X?X Tidsrelæ forsinket tiltræk med eller uden tilfældighedsgenerator TRG RES 24 t t t 8/98 AWB DK

29 Funktisrelæer â?â Tidsrelæ, forsinket frafald med eller uden tilfældighedsgenerator TRG RES t t Easy tidsrelæ indeholder en tilfældighedsgenerator der kan generere en tilfældig tid mellem nul og den valgte tid. ü Tidsrelæ, impulsform TRG RES 8/98 AWB DK t t t 25

30 Programmer med "easy" Tidsrelæ, blinkform Ü Blinkfrekvens = 2 x ønsket tid TRG RES t t t Parameter anvendelse for tidsrelæ Koblingsfunkti Tidsområde Start tidsrelæ Nulstil tidsrelæ ü w.g S n3.n Ä strg dt yres b + Udmålt tid Indstillet tidsværdi Tidsrelæ nr. Parameterindtastningsmodus 26 8/98 AWB DK

31 Funktisrelæer Tællerrelæ CNT DIR RES C Parameter anvendelse for tællerrelæ Indstillet tællerværdi Tællerretning Tællerpuls Nulstil tæller f23g Ä sdir n Ä scnt d C Ä yres b + Udmålt tællerværdi Tæller nr. Parameterindtastningsmodus 8/98 AWB DK 27

32 Programmer med "easy" Koblingsur Eksempel: Urfunkti "O" aktiveret mandag til fredag mellem 6:3 og 9: og mellem 7: og 22:3. fmo-frg n dö ON s6:3n A OFFy9:b + fmo-frg n dö ON s7:n B OFFy22:3b + A B MO TU WE TH FR SA SU Parameter benævnelse for ur Ugedage fra og til Aktuel klokkeslet Indkoblingstidspunkt Udkoblingstidspunkt fmo g n:dö ON s--:--n A OFFy--:--b + Koblingsur nr. Kanal Parameterindtastningsmodus 28 8/98 AWB DK

33 Funktisrelæer Analogværdi samligning Sammenligningsmuligheder: I7 I8, I7 I8 I7 ønsket værdi, I7 ønsket værdi I8 ønsket værdi, I8 ønsket værdi ) Erfaringsmæssigt Ønsket værdi og øjeblikkelig værdi fra "," til "," svarer til den præcise spændingsværdi. svinger analogværdier nogle millivolt. På baggrund af dette skal mindste afstanden mellem "SET" punktet og analogværdien være,2 V. Som udgang kan det ikke tilrådes at anvende kip eller set funkti. Sammenligning af analogindgangene "I7" og "I8" Indgang I7 Sammenligningsvalg Indgang I8 ANALOG I7 w8. Vg n da I8 y4.2 Vb + Aktuel værdi Relæ nummer Parameter benævnelse for analogværdi sammenligningsenheder Parameterindtastningsmodus Sammenligning af analogindgange med den ønskede værdi. 8/98 AWB DK Indgang I7/I8 Sammenligning Ønsket værdi ANALOG I7 w8. Vg n $ da 3.2y b + Aktuel værdi Relæ nummer Parameterindtastningsmodus 29

34 Programmer med "easy" Eksempel: Anvendelse på brug af funktisrelæ Traditiel fortrådning Fortrådning med "easy" "easy" kobler "H" med sekunders forsinkelse "easy" nøgleskema I-I2----ÄM M TT T ÄQ Valg af hjælperelæ "Merker" Startpunkt: Nøgleskema fra sidste eksempel I-I2----ÄQ Cursor placeres i positi "Q" I-I2----ÄQ I-I2----ÄM 2x I-I2----ÄM ê Valg af hjælpemerker, som udgangsspole I-I2----ÄM ê I-I2----ÄM I 3 2x 2x 3x I-I2----ÄM M ÄQ 8/98 AWB DK

35 Eksempel: Anvendelse på brug af funktisrelæ Start tidsrelæ nummer I-I2----ÄM M ÄQ I-I2----ÄM M TT 2x I-I2----ÄM M TT ê Vælg tidsrelæktakt I-I2----ÄM M TT ê I-I2----ÄM M TT I 2x I-I2----ÄM M TT T Kald parametermenu I-I2----ÄM M TT T 2 x X w g S n.n Ä strg dt yres b + 8/98 AWB DK 3

36 Programmer med "easy" Indstil funktisrelæet til " sekunder" X w g S n.n Ä strg dt yres b + X w g S n.n Ä strg dt yres b + 2x 2x X w g S n.n Ä strg dt yres b + tilbage til nøgleskema Udgangen forbindes I-I2----ÄM M TT T ê I-I2----ÄM M TT Tl 3x 3x I-I2----ÄM M TT T ÄQ ê 32 Test af nøgleskemaet, start programmet i menuen "RUN" E Test af nøgleskemaet udføres som tidligere beskrevet. Ydermere kan man i menu "Parameter" se og ændre tider på funktisrelæer. E Placer curseren i strømvejen under "T" for "T" og tryk OK. 8/98 AWB DK

37 Grundindtastning Grundindtastning Betydning af de logiske værdier "" en slutte ktakt er åben, en bryde ktakt er sluttet. Spolen er ikke trukket. "" en slutte ktakt er sluttet, en bryde ktakt er åben. Spolen er trukket. Invertere I Q i äq Udgang --- Q ÄQ Kiprelæ I Status Q Q ÄQ Serieforbindelser I I2 I3 Q Q2 I-I2-I3-ÄQ i-i2-i3-äq2 8/98 AWB DK 33

38 Programmer med "easy" Parallelforbindelser I I2 I3 Q Q2 Iu------ÄQ I2s I3k iu------äq2 i2s i3k Kombinati af serie og parallelforbindelse I I2 Q I-i2u---ÄQ i-i2k Selvhold I I2 Ktakt Q Spole Q IuI2----ÄQ Qk alternativ: I SQ i rq 34 8/98 AWB DK

39 3 easy interface Programmet i "easy" kan via det indbyggede interfacestik overføres til et lagerkort eller med EASY- SOFT og et kommunikatiskabel til en PC. Lagerkort "easy-m-8k er et lagerkort, der kan købes som tilbehør. På kortet kan der opbevares "easy"- nøgleskemaer. Alle informatier på kortet bevares også i spændingsløs tilstand. Kortet er velegnet til transport af programmer f. eks. postforsendelse, eller det kan benyttes til opbevaring eller til at lave kopier fra. Med et lagerkort sikres: Program Parameteropsætning til programmet 2 Systemindstillinger Gemme eller overføre nøgleskema Ved udveksling af data skal "easy" driftstatus være STOP 8/98 AWB DK "EASY->CARD": "easy" nøgleskema overføres fra "easy" til lagerkort "CARD->EASY": "easy" nøgleskema overføres fra lagerkort til "easy" EASY -> CARD CARD -> EASY DELETE CARD "DELETE CARD": Indholdet på lagerkortet slettes 35

40 easy interface EASY-SOFT EASY-SOFT er et software program, hvor det er muligt at kstruere og teste nøgleskemaer. Nøgleskemaet overføres direkte fra computeren til "easy" eller modsat. Til overførsel af data mellem en computer og "easy" skal der anvendes et kommunikatiskabel. "easy- PC-Kabel" er et tilbehør. For at teste et nøgleskema i computeren, skal driftstatus være RUN. Der vil automatisk ske en fortrådning af ind- og udgange. EASY-SOFT indeholder -line hjælp Start EASY-SOFT og tryk på "F" 36 8/98 AWB DK

41 4 Teknisk informati Tekniske data Vægt 2 g Omgivelsestemperatur til 55 C Kapslingsklasse IP 2 Radiostøjdæmpning Grænseværdi B, EN 55, EN 5522 Norm EN 578, UL, CSA Approbatier AWB /98 AWB DK M

42 Teknisk informati "easy" sortiment EASY 42-DC-R 24 V DC mærkespænding 8 digitale indgange ( 2 kan benyttes analog ) 4 relæudgange LCD-display Betjeningstaster EASY 42-DC-RC Som EASY 42-DC-R, med urfunktier EASY 42-AC-R 5 / 23 V AC mærkespænding 8 digitale indgange 4 relæudgange LCD-display Betjeningstaster EASY 42-AC-RC Som EASY 42-AC-R, med urfunktier Tilbehør Software EASY-SOFT Lagerkort EASY-M-8K Kommunikatiskabel EASY-PC-CAB Mtagebeslag ZB4--GF Dokumentati Quick håndbog AWB DK Manual AWB GB (D) 38 8/98 AWB DK

43 Stikordsregister 8/98 AWB DK A Analogværdi-sammenligningsenhed 29 C Cursor-visning E "easy" AC mtering 8 "easy" DC mtering 7 "easy" dimensier 37 "easy" overblik 5 Eksempler på Anvendelse af funktisrelæer 3 Grundindtastninger 33 ktakter og relæer 2 Elementer Eller-kobling 34 F Funktisrelæer Koblingsur 28 Oversigt 24 Tæller-relæ 27 Tids-relæ 26 G Grundindtastninger Invertere 33 Kiprelæ 33 Parallelforbindelse 34 Selvhold 34 Serieforbindelse 34 Udgang 33 XOR kobling 34 H Hukommelseskort 35 I Indgangsktakter Oversigt 8 Indstilling af driftstatus 7 Sommertid 7 ugedag 7 Ur 7 Vintertid 7 Inverteret- kobling 33 K KIP-Relæ 9 Koblingsur 28 L Lagerkort 35 Logiktabeller 33 M Menusprog 6 Menustruktur 2 Menustyring 9 Mtage 6 Mtering af indgange 7, 8 udgange 7, 8 N Nøgleskema Eksempler 2, 33 Hente 36 Hukommelse 35, 36 Indsætte funktisrelæer 3 Indtastning af ktakt 2 Kald af parametermenu 3 Tastefunktier 5 39

44 Stikordsregister Test 22 Valg af merker 3 Valg af relæspole 2 O OG kobling 33 P Parameterindstillinger Analogværdi-sammenligningsenhed 29 Koblingsur 28 Tæller-relæ 27 Tids-relæ 26 R Relæfunkti 24 Reset funkti 9 RUN 7 S Set funkti 9 Spændingsværdi 29 Specialmenu 3 Spolefunktier 9 Statusdisplay STOP 7 T Tæller-relæ 27 Tastefelter 9 U Ur Indstilling 7 4 8/98 AWB DK

Version 1.04. IHC Manual. LK as

Version 1.04. IHC Manual. LK as Version 1.04 IHC Manual LK as Indholdsfortegnelse Systembeskrivelse 6 Generel beskrivelse... 6 Controlleren... 7 Styring og statusvisning på PC (IHC MON)... 7 Inputmoduler... 7 Outputmoduler... 7 Programmering...

Læs mere

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper Side 1 HWAT-ECO Version II Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler Beskrivelse af lamper, taster og skærm Illustration A Lamper 1. (grøn LED) Spænding

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse på køleanlæg i mindre supermarkeder.

Læs mere

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16 Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM/LAN-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 7 1.4 FUNKTIONSTEGNING 9 2 MONTERING 10 2.1 KLARGØR ENHEDEN 10

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse på køleanlæg i mindre supermarkeder.

Læs mere

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg Bruger vejledning SHJ Elektronik, Aalborg Ændringer Version Ændring Udført af V1.0 Første version på Dansk Svend Jørgensen V1.1 Nye funktioner og enheder Svend Jørgensen V1.2 Krav til dokumentation tilføjet

Læs mere

AUTOMATIK G9000 PRO VEJLEDNING DK C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A

AUTOMATIK G9000 PRO VEJLEDNING DK C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A AUTOMATIK G9000 PRO VEJLEDNING DK C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A Indholdsfortegnelse 1. Produkt...........................................1

Læs mere

www.profort.dk MANUAL Ver. 3.05

www.profort.dk MANUAL Ver. 3.05 MANUAL Ver. 3.05 INDHOLD 1 FUNKTIONSBESKRIVELSE 2 1.1 FUNKTIONSTEGNING 3 2 MONTERING 4 2.1 KLARGØR ENHEDEN 4 2.2 ELEKTRISK MONTAGE 4 2.3 MONTER SIM-KORT 5 2.4 TILSLUT ENHEDEN 5 3 KLARGØRING AF PC EN 6

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse

Læs mere

Gateway AKA 241, AKA 243 og AKA 244 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Gateway AKA 241, AKA 243 og AKA 244 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Gateway AKA 241, AKA 243 og AKA 244 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Indhold Systemoversigt... 3 Tekniske data... 4 Tilslutningsmuligheder... 4 Data... 5 Mål... 6 Montering... 6 Funktion i de fire gatewaytyper...

Læs mere

Regulator til temperaturstyring - EKC 202A,B,C og EKC 302A,B. Manual

Regulator til temperaturstyring - EKC 202A,B,C og EKC 302A,B. Manual Regulator til temperaturstyring - EKC 22A,B,C og EKC 32A,B Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til temperaturregulering af kølemøbler og kølerum i supermarkeder Styring af afrimning, ventilator,

Læs mere

Midlertidig udgave. Manual. MJK Comtroller 702. Stations ID: Serienr.: Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL

Midlertidig udgave. Manual. MJK Comtroller 702. Stations ID: Serienr.: Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL Manual MJK Comtroller 702 Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL Stations ID: Serienr.: M702DK/0110 Rev. 111001 Da vore produkter er under løbende udvikling, kan der forekomme ændringer i de

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD / 1 2 3 4 5 6 7 System Serienummer SP 3500C SP 7000CD Installeret af Dato for installation Lykketronic 1 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra 1 INDLEDNING

Læs mere

UR-6-85-5-A Brugermanual

UR-6-85-5-A Brugermanual UR-6-85-5-A Brugermanual Version 1.3, November 2010 2 UR-6-85-5-A Indhold 1 Kom godt i gang 7 1.1 Introduktion.................................. 7 1.1.1 Robotten................................ 8 1.1.2

Læs mere

Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet.

Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet. Elektronisk styring for køleanlæg med luftkølede fordampere Brugermanual Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet. Taster og menuer UP Blader gennem menuen -

Læs mere

MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark. Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk

MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark. Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk 31 V11032007 Brugermanual GRIPO Telefonopkalder 4931 30 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 1 FUNKTIONER... 2 NEM TILSLUTNING

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware Brugervejledning SmartAir TS1000 Administrationssoftware Copyright 2006 - Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44

Læs mere

AKO-1572. Elektronisk datalogger, 10 kanaler i henhold til europæisk standard EN 12830 1572H101DK. Instruktion for : INDHOLD 1-INTRODUKTION

AKO-1572. Elektronisk datalogger, 10 kanaler i henhold til europæisk standard EN 12830 1572H101DK. Instruktion for : INDHOLD 1-INTRODUKTION Instruktion for : AKO-1572 Elektronisk logger, 10 kanaler i henhold til europæisk standard EN 12830 INSTRUKTION 1572H101DK Version 01 INDHOLD 1- INTRODUKTION 2- INSTALLATION 2.1- Tilbehør 2.2- Installation

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Regulator til temperaturstyring - EKC 202 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Regulator til temperaturstyring - EKC 202 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Regulator til temperaturstyring - EKC 202 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til temperaturregulering af kølemøbler og kølerum i supermarkeder Styring

Læs mere