"easy" Håndbog 08/98 AWB DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""easy" Håndbog 08/98 AWB 2528-1316-DK"

Transkript

1 "easy" Håndbog 8/98 AWB DK. udgave 8/98 Moeller GmbH, Danmark Forfatter: Dieter Bauerfeind Editor: Joerg Eiserloh, Thomas Kracht Oversættelse: Aksel M. Pedersen, Peter Bundsgaard

2 IBM er et registreret varemærke for Internatial Business Machines Corporati. Alle andre varemærker og produktnavne er registrerede varemærker for den til enhver gældende indehaver. Alle rettigheder forbeholdes. Fotografiske, mekaniske, datatekniske eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret uden en skriftlig tilladelse fra Moeller GmbH A/S, Danmark. Ret til ændringer forbeholdes.

3 Advarsel! Farlig spænding! Før påbegyndelse af installatisarbejdet E Forbind kompenterne uden at spændingen er tilsluttet. E Undgå uønsket indkobling under arbejdet. Test om anlægget er spændingsfrit. E Foretag udligningsbeskyttelse og beskyt mod kortslutning. E Afdæk eller afluk spændingsførende naboenheder. E Følg den tekniske beskrivelse (AWA) for kompenten. E Kun kvalificeret persale må installere kompenten/systemet. E Forsikre dem før arbejde og berøring af kompenten at man er fri for statisk elektricitet. E Kabler/ledninger skal forbindes, så induktive eller kapacitive forstyrrelser ikke kan påvirke automatiske funktier. E Installer automatikkompenter og relaterede dele på en sådan måde, at de ikke kan betjenes uønsket. E Ved kombinati af hardware/ software og brug af I/O-interfaces i sikkerhedsfunktier, skal man sikre sig at ledningsbrud i indgangs-signalet ikke resulterer i en udefineret status i automatiskompenten. I

4 E Man skal sikre sig om en pålidelig elektrisk adskillelse af 24 volt forsyningen. Benyt kun stømforsyninger der følger forskrifterne IEC eller HD (VDE Del 4). E Tolerancen for netspændingen må ikke overstige tolerancegrænsen, der er angivet i specifikatien, da kompenten kan ødelægges eller en farlig situati kan opstå. E Nødstopkompenter efter forskrifterne EN 624/IEC 24 (VDE 3) skal kunne opereres i alle tilstande, som automatisenheden kan befinde sig i. Deaktivering af nødstop må ikke forsage uktrolleret drifttilstand eller genstart. E Indbygningskompenter for kapslinger eller skabe må kun betjenes eller ktrolleres, når afdækningen er blevet mteret. Bærbare eller transportable enheder må kun betjenes eller ktrolleres i en sikker kapsling. E Der skal tages forbehold for sikker genstart af programmer, der er blevet afbrudt af spændingsdyk eller udfald. Dette må ikke, heller ikke for et kort stykke tid føre til farlige tilstande. Hvis nødvendigt implementeres en nødstopkreds. II

5 Indhold Multifunktisrelæ easy 3 Simpelthen "easy" 4 "easy" mtering 6 "easy" tilslutning 7 "easy" betjeningsteknik 9 2 Programmer med "easy" 5 "easy" betjening 5 Indstilling af menusprog 6 Indstilling af ur 6 Indstilling af driftfunkti 7 "easy" nøgleskemaelementer 8 Eksempel på indtastning 2 Funktisrelæer 24 Eksempel: Anvendelse på brug af funktisrelæ 3 Grundindtastning 33 3 easy interface 35 4 Teknisk informati 37 Tekniske data 37 "easy" sortiment 38 8/98 AWB DK Stikordsregister 39

6 2 8/98 AWB DK

7 Multifunktisrelæ easy Sikkerhedstekniske henvisninger Livsfare ved elektrisk stød Må kun installeres af fagfolk efter henvisning til dokumentatien. Afbryd for al elektrisk tilslutning under mtering. Hold Dem til følgende sikkerhedsregler: Afbryd for forsyningen Sikre Dem mod genindkobling Evt. af- lås/spær afbryder Afdæk andre spændingsførende dele 8/98 AWB DK 3

8 Multifunktisrelæ easy Simpelthen"easy" Enkel indstilling og styring "easy" er et multifunktisrelæ for de prisøkomiske styringsopgaver. "easy" er særdeles brugbar inden for husinstallatier, små maskinstyringer og -anlæg. "easy" er med sin nemme betjening og de mange funktier en god erstatning for flere sammensatte funktisrelæer. Lige så snart De har udpakket "easy" og tilsluttet den, kan De hurtigt komme ind i programmeringsmenuen. "easy" arbejder med nøgleskemateknik (Ladderdiagram). De omsætter Deres nøgleskema direkte : i "easy". Alle grund- og specialfunktier som kiprelæer, ure, tællere og meget mere er der. Alt sammen forbindes via et par tastetryk og De kan hurtigt redigere i programmet. Kan anvendes overalt Hus-/ installatisområder, lys-, port-, markisestyringer m.m. Ventilati, klimaanlæg, dørkarruseller, havestuer, vinduesstyringer, m.m.. Styring af temperatur-, luft- og lysregulering. Maskiner og anlæg, presser, transportbånd, sorteringsanlæg og pumper. 4 8/98 AWB DK

9 "easy" ved første øjekast Simpelthen"easy" Spændingstilslutning Indgange DEL ALT Taster Display ESC OK Stik for tilslutning af lagermodul og PC- tilslutning Udgange 8/98 AWB DK 5

10 Multifunktisrelæ easy "easy" mtering Mtering på DIN skinne Placer "easy" på overkanten af skinnen som vist til højre og tryk den på plads. "easy" bliver automatisk holdt på plads af fjederlåsen. Skruemtering Det er muligt at skruemtere "easy" ved hjælp af mtagebeslag, som er ekstra tilbehør. 6 8/98 AWB DK

11 "easy" tilslutning "easy" tilslutning Mtering af ind- og udgange på "easy"-dc 24V 8/98 AWB DK 7

12 Multifunktisrelæ easy Mtering af ind- og udgange på "easy"-ac 5/22 V 264 V "" 79 V "" 4 V l-i6 =,5 ma, 23 V =,25 ma, 5 V I7, I8 = 6 ma, 23 V 4 ma, 5 V L N > A e = 5/23 AC 5 / 6 Hz ( V AC) e = 4 ma 5 V 2 ma 23 V.5 Nm 3.5 mm L N N l I2 I3 I4 I5 I6 I7 I Q Q2 Q3 Q4 R L V DC N 24 V DC 5 V AC 23 V AC 8 A 8 A 8 A 2 A 2 A 2 A W 8 8 A / B 6 L, L2, L3 ( 5/23 AC ) + 24 V DC 58 W 25 8/98 AWB DK

13 "easy" betjeningsteknik "easy" betjeningsteknik Taster DEL: Slette i nøgleskema ALT: Specialfunktier i nøgleskema Cursor Taster ú í Í Ú: Flytter cursor Menuvælger Tæller, ktakter og speciel indstillinger OK: Acceptér, gemme ESC: Gå et skridt tilbage, afbryde Menustyring og opsætning af speciel indstillinger og Kald af opsætningsmenu Nu kan man vælge mellem menupunkterne Gå til den menu der skal redigeres, tryk på acceptér (OK). Spring en menu tilbage eller fortryd sidste OK indtastning ÍÚSkift imellem menupunkterne ú í Ændre indstilling 8/98 AWB DK P-Taster-Funktier: ú Indgang P, Í Indgang P2 í Indgang P3, Ú Indgang P4 9

14 Multifunktisrelæ easy Statusdisplay Indgange â On / # Off Udgange â On / # Off I ââ###### MO â### 2:5 Ugedag Ur Driftstilstand RUN/STOP Menudisplay Det aktuelle område blinker PASSWORD... PROGRAM.. STOP STOP PARAMETER PARAMETER SET CLOCK.. SET CLOCK.. Hovedmenu uden og med passwordfunkti Cursor-visning Cursoren blinker forskelligt Fyldt cursor ê/ : Curseren flyttes via ú í, I nøgleskema også ÍÚ Værdi M/ M: Ændre positi med ú í Ændre felt med ÍÚ Blinkene felter er i håndbogen grå. WINTER TIME DAY : MO TIME : ê25 WINTER TIME DAY : MO TIME : :25 8/98 AWB DK

15 "easy" betjeningsteknik Nøgleskemaoversigt Ktaktfelter Udgangsfelt Strømbaner I-I2uT-ÄQ I2-Ökêê êêê êê êê êê êêê êê êê êê êêê Forbindelse Nøgleskemaelementer 8/98 AWB DK P Ktakt: P-tast (cursor taster) I Indgangsrelæ Q Udgangsrelæ M Hjælpespole, Merker T Funktisrelæ, Tid C Funktisrelæ, Tæller Ö Funktisrelæ, Ur A Funktirelæ for analog bearbejdning Udgangsfelt I-M2uT-ÄQ.Strømbane I2-Ökêê êêê 2.Strømbane êê êê êê êêê 3.Strømbane... êê êê êê êêê 4.Strømbane

16 Multifunktisrelæ easy Menustruktur Hovedmenu uden password funkti Hovedmenu PROGRAM... RUN PARAMETER SET CLOCK... RUN STOP PROGRAM DELETE PROG CARD... STOP: Nøgleskemaoversigt RUN: Status display Parametermenu Circuit diagram Parameter record PROGRAM DELETE PROG CARD... DELETE? PROGRAM DELETE PROG CARD... EASY -> CARD CARD -> EASY REPLACE? DELETE CARD EASY -> CARD PROGRAM... RUN PARAMETER SET CLOCK... RUN STOP CARD -> EASY DELETE CARD EASY -> CARD CARD -> EASY DELETE CARD REPLACE? DELETE? PROGRAM... RUN PARAMETER SET CLOCK... Parametermenu Parameter record Menu for PROGRAM... RUN PARAMETER SET CLOCK... SET CLOCK SUMMER TIME urindstillinger WINTER TIME DAY : MO TIME : ê25 2 SET CLOCK SUMMER TIME SUMMER TIME WINTER TIME 8/98 AWB DK

17 "easy" betjeningsteknik Hovedmenu med password funkti Hovedmenu PASSWORD... INPT DEL OFF P ON GB D F E I PASSWORD... INPT DEL OFF P ON GB D F E I Password indtastning Ændre password INPT DEL OFF INPUT DEL ON Password indtastning Password Password indtastning CHANGE PW Password ACTIVATE CHANGE PW ACTIVATE ACTIVATE PASSWORD... INPT DEL OFF P ON GB D F E I P ON P OFF PASSWORD... INPT DEL OFF P ON GB D F E I ENGLISH DEUTSCH GB D F E I FRANCAIS ESPANOL ITALIANO Menufunktien er beskrevet i håndbogen AWB /98 AWB DK 3

18 4 8/98 AWB DK

19 2 Programmer med "easy" "easy" betjening Taster til udarbejdelse af nøgleskema Sletter forbindelser, ktakter, relæer eller tomme strømbaner Åbne/lukke kvertering af ktakter og relæer Indsætter stømforbindelser ÍÚ Ændre felt Cursor op el. ned ú í Ændre positi Cursor højre, venstre P-Taster-Funktier: ú Indgang P, Í Indgang P2 í Indgang P3, Ú Indgang P4 Indtastning af sidste OK fortrydes Forlader aktuelle menu Ændre ktakt/relæ, indsætter ny funkti. Gem indstilling 8/98 AWB DK 5

20 Programmer med "easy" Indstilling af menusprog "easy" første gangs indtastning Indstilling af menusprog E Sprogvalg med cursortasterne ÍÚ kan vælges GB Engelsk D Tysk F Fransk E Spansk I Italiensk E Vælg ved at trykke på OK. "easy" går tilbage på menu. ENGLISH GB D F E I.. I ######## MO #### : Q234 STOP Indstilling af ur Ur indstilling er kun muligt på "easy" modellen med typebetegnelsen" -RC". Følgende fremgangsmåde ved indstilling af ur 6 I ######## MO #### 4:5 PROGRAM... RUN PARAMETER Q234 STOP STELLE PROGRAM... UHR.. RUN PARAMETER SET CLOCK SET CLOCK SUMMER TIME 8/98 AWB DK

21 Indstilling af ur og ugedag Indstilling af driftfunkti SET CLOCK SUMMER TIME WINTER TIME DAY : MO TIME : 4:5 ú í ÍÚ Skifte felt Ændre felt Gem indstilling eller forlad menu og behold gamle værdier Forlad menu Skifte vinter- og sommertid SET CLOCK SUMMER TIME Display viser: SUMMERTIME Vintertid er installeret Display viser: WINTERTIME Sommertid er installeret Ændre indstilling Forlad menu Indstilling af driftfunkti "easy" driftfunkti er RUN og STOP. RUN: "easy" afvikler programmet STOP: Nøgleskemaet kan ændres. 8/98 AWB DK Menupunktet RUN/STOP viser den næste mulighed man kan vælge: Driftsart STOP:Display viser RUN Driftsart RUN: Display viser STOP PROGRAM... RUN PARAMETER SET CLOCK.. 7

22 Programmer med "easy" "easy" nøgleskemaelementer Indgangsktakter Indgangsktakt Sluttektakt Brydektakt Område "easy"-indgangsklemme I i I...I8 Cursortaster P p P...P4 "easy"-udgangsrelæer Q q Q...Q4 Hjælperelæer (Merker) M m M...M6 Funktisrelæ, Tæller C c C...C8 Funktisrelæ, Timer T t T...T8 Funktisrelæ, Ur Ö ö Ö...Ö8 Funktisrelæ for Analog bearbejdning A a A...A8 Relæer Relætype "easy" visning Område Spolefunkti Parameter Udgangsrelæ Q Q...Q4 X Hjælperelæ (Merker) M M...M6 X Funktisrelæ, Timer C C...C8 X X Funktisrelæ, Tæller T T...T8 X X Funktisrelæ, Ur Ö Ö...Ö8 X Funktisrelæ for analog bearbejdning A A...A8 X (x = Ja) (x = Ja) 8 8/98 AWB DK

23 "easy" nøgleskemaelementer Ä Udgang med relæfunkti ä Udgang med KIP-Relæfunkti S, R Udgang med SET/RESET funkti 8/98 AWB DK 9

24 Programmer med "easy" Eksempel på indtastning Indtastning af ktakter og relæer Fast fortrådet "easy" fortrådet "easy" tilslutning Sluttektakt S på indgangsklemme I Sluttektakt S2 på indgangsklemme I2 Lampe H på udgangsklemme Q "easy" nøgleskema I-I2----ÄQ Gå til nøgleskemaprogrammering Startpunkt: Statusdisplay I ######## MO #### 3:5 Q234 STOP PROGRAM... RUN PARAMETER PROGRAM STELLE UHR. DELETE PROG ê Ktakt "I" indtastes Nøgleskemadisplay ê I 2 I I ê 8/98 AWB DK

25 Eksempel på indtastning Ktakt "I2" indtastet I ê I I I I I I2 I-I2 ê Ktakter- og spolefelt forbindes I-I2 ê I-I2l I-I2---l I-I2--- ê Relæspole "Q" vælges I-I2--- ê I-I2--- ÄQ I-I2--- ÄQ 8/98 AWB DK I-I2----ÄQ ê 2

26 Programmer med "easy" Skift mellem programmering og -line status "easy" nøgleskema I-I2----ÄQ PROGRAM DELETE PROG PROGRAM... RUN PARAMETER PROGRAM... STELLE UHR.. RUN PARAMETER SET CLOCK. "easy" kører i øjeblikket i "RUN-mode" Test af nøgleskema, -line PROGRAM... STOP PARAMETER SET CLOCK.. PROGRAM... STOP PARAMETER SET CLOCK.. On-line status I-I2----ÄQ 22 8/98 AWB DK

27 Afbryder "S" og "S2" sluttet Eksempel på indtastning "S" sluttet I-I2----ÄQ I-I2----ÄQ "S2" sluttet I-I2----ÄQ Udgangsrelæ "" trækker Med ESC tilbage til statusdisplay I-I2----ÄQ I ââ###### MO â### 3:34 Q234 RUN I det næste eksempel udvides nøgleskemaet med et funktisrelæ. Statusdisplay er tilkoblet 8/98 AWB DK Driftstatus Vælg STOP PROGRAM... RUN PARAMETER SET CLOCK. 23

28 Programmer med "easy" Funktisrelæer Nøgleskema symbol Funktisrelæ Tidsrelæ, forsinket tiltræk med eller uden tilfældighedsgenerator Tidsrelæ, forsinket frafald med eller uden tilfældighedsgenerator Tidsrelæ, impulsform Tidsrelæ, blinkform D R Tællerrelæ, frem / tilbage Koblingsur, ugedag, koblingstidpkt. (Gælder kun type easy 42 -RC) Relæ med analogværdisammenligningsenheder Tidsrelæ X?X Tidsrelæ forsinket tiltræk med eller uden tilfældighedsgenerator TRG RES 24 t t t 8/98 AWB DK

29 Funktisrelæer â?â Tidsrelæ, forsinket frafald med eller uden tilfældighedsgenerator TRG RES t t Easy tidsrelæ indeholder en tilfældighedsgenerator der kan generere en tilfældig tid mellem nul og den valgte tid. ü Tidsrelæ, impulsform TRG RES 8/98 AWB DK t t t 25

30 Programmer med "easy" Tidsrelæ, blinkform Ü Blinkfrekvens = 2 x ønsket tid TRG RES t t t Parameter anvendelse for tidsrelæ Koblingsfunkti Tidsområde Start tidsrelæ Nulstil tidsrelæ ü w.g S n3.n Ä strg dt yres b + Udmålt tid Indstillet tidsværdi Tidsrelæ nr. Parameterindtastningsmodus 26 8/98 AWB DK

31 Funktisrelæer Tællerrelæ CNT DIR RES C Parameter anvendelse for tællerrelæ Indstillet tællerværdi Tællerretning Tællerpuls Nulstil tæller f23g Ä sdir n Ä scnt d C Ä yres b + Udmålt tællerværdi Tæller nr. Parameterindtastningsmodus 8/98 AWB DK 27

32 Programmer med "easy" Koblingsur Eksempel: Urfunkti "O" aktiveret mandag til fredag mellem 6:3 og 9: og mellem 7: og 22:3. fmo-frg n dö ON s6:3n A OFFy9:b + fmo-frg n dö ON s7:n B OFFy22:3b + A B MO TU WE TH FR SA SU Parameter benævnelse for ur Ugedage fra og til Aktuel klokkeslet Indkoblingstidspunkt Udkoblingstidspunkt fmo g n:dö ON s--:--n A OFFy--:--b + Koblingsur nr. Kanal Parameterindtastningsmodus 28 8/98 AWB DK

33 Funktisrelæer Analogværdi samligning Sammenligningsmuligheder: I7 I8, I7 I8 I7 ønsket værdi, I7 ønsket værdi I8 ønsket værdi, I8 ønsket værdi ) Erfaringsmæssigt Ønsket værdi og øjeblikkelig værdi fra "," til "," svarer til den præcise spændingsværdi. svinger analogværdier nogle millivolt. På baggrund af dette skal mindste afstanden mellem "SET" punktet og analogværdien være,2 V. Som udgang kan det ikke tilrådes at anvende kip eller set funkti. Sammenligning af analogindgangene "I7" og "I8" Indgang I7 Sammenligningsvalg Indgang I8 ANALOG I7 w8. Vg n da I8 y4.2 Vb + Aktuel værdi Relæ nummer Parameter benævnelse for analogværdi sammenligningsenheder Parameterindtastningsmodus Sammenligning af analogindgange med den ønskede værdi. 8/98 AWB DK Indgang I7/I8 Sammenligning Ønsket værdi ANALOG I7 w8. Vg n $ da 3.2y b + Aktuel værdi Relæ nummer Parameterindtastningsmodus 29

34 Programmer med "easy" Eksempel: Anvendelse på brug af funktisrelæ Traditiel fortrådning Fortrådning med "easy" "easy" kobler "H" med sekunders forsinkelse "easy" nøgleskema I-I2----ÄM M TT T ÄQ Valg af hjælperelæ "Merker" Startpunkt: Nøgleskema fra sidste eksempel I-I2----ÄQ Cursor placeres i positi "Q" I-I2----ÄQ I-I2----ÄM 2x I-I2----ÄM ê Valg af hjælpemerker, som udgangsspole I-I2----ÄM ê I-I2----ÄM I 3 2x 2x 3x I-I2----ÄM M ÄQ 8/98 AWB DK

35 Eksempel: Anvendelse på brug af funktisrelæ Start tidsrelæ nummer I-I2----ÄM M ÄQ I-I2----ÄM M TT 2x I-I2----ÄM M TT ê Vælg tidsrelæktakt I-I2----ÄM M TT ê I-I2----ÄM M TT I 2x I-I2----ÄM M TT T Kald parametermenu I-I2----ÄM M TT T 2 x X w g S n.n Ä strg dt yres b + 8/98 AWB DK 3

36 Programmer med "easy" Indstil funktisrelæet til " sekunder" X w g S n.n Ä strg dt yres b + X w g S n.n Ä strg dt yres b + 2x 2x X w g S n.n Ä strg dt yres b + tilbage til nøgleskema Udgangen forbindes I-I2----ÄM M TT T ê I-I2----ÄM M TT Tl 3x 3x I-I2----ÄM M TT T ÄQ ê 32 Test af nøgleskemaet, start programmet i menuen "RUN" E Test af nøgleskemaet udføres som tidligere beskrevet. Ydermere kan man i menu "Parameter" se og ændre tider på funktisrelæer. E Placer curseren i strømvejen under "T" for "T" og tryk OK. 8/98 AWB DK

37 Grundindtastning Grundindtastning Betydning af de logiske værdier "" en slutte ktakt er åben, en bryde ktakt er sluttet. Spolen er ikke trukket. "" en slutte ktakt er sluttet, en bryde ktakt er åben. Spolen er trukket. Invertere I Q i äq Udgang --- Q ÄQ Kiprelæ I Status Q Q ÄQ Serieforbindelser I I2 I3 Q Q2 I-I2-I3-ÄQ i-i2-i3-äq2 8/98 AWB DK 33

38 Programmer med "easy" Parallelforbindelser I I2 I3 Q Q2 Iu------ÄQ I2s I3k iu------äq2 i2s i3k Kombinati af serie og parallelforbindelse I I2 Q I-i2u---ÄQ i-i2k Selvhold I I2 Ktakt Q Spole Q IuI2----ÄQ Qk alternativ: I SQ i rq 34 8/98 AWB DK

39 3 easy interface Programmet i "easy" kan via det indbyggede interfacestik overføres til et lagerkort eller med EASY- SOFT og et kommunikatiskabel til en PC. Lagerkort "easy-m-8k er et lagerkort, der kan købes som tilbehør. På kortet kan der opbevares "easy"- nøgleskemaer. Alle informatier på kortet bevares også i spændingsløs tilstand. Kortet er velegnet til transport af programmer f. eks. postforsendelse, eller det kan benyttes til opbevaring eller til at lave kopier fra. Med et lagerkort sikres: Program Parameteropsætning til programmet 2 Systemindstillinger Gemme eller overføre nøgleskema Ved udveksling af data skal "easy" driftstatus være STOP 8/98 AWB DK "EASY->CARD": "easy" nøgleskema overføres fra "easy" til lagerkort "CARD->EASY": "easy" nøgleskema overføres fra lagerkort til "easy" EASY -> CARD CARD -> EASY DELETE CARD "DELETE CARD": Indholdet på lagerkortet slettes 35

40 easy interface EASY-SOFT EASY-SOFT er et software program, hvor det er muligt at kstruere og teste nøgleskemaer. Nøgleskemaet overføres direkte fra computeren til "easy" eller modsat. Til overførsel af data mellem en computer og "easy" skal der anvendes et kommunikatiskabel. "easy- PC-Kabel" er et tilbehør. For at teste et nøgleskema i computeren, skal driftstatus være RUN. Der vil automatisk ske en fortrådning af ind- og udgange. EASY-SOFT indeholder -line hjælp Start EASY-SOFT og tryk på "F" 36 8/98 AWB DK

41 4 Teknisk informati Tekniske data Vægt 2 g Omgivelsestemperatur til 55 C Kapslingsklasse IP 2 Radiostøjdæmpning Grænseværdi B, EN 55, EN 5522 Norm EN 578, UL, CSA Approbatier AWB /98 AWB DK M

42 Teknisk informati "easy" sortiment EASY 42-DC-R 24 V DC mærkespænding 8 digitale indgange ( 2 kan benyttes analog ) 4 relæudgange LCD-display Betjeningstaster EASY 42-DC-RC Som EASY 42-DC-R, med urfunktier EASY 42-AC-R 5 / 23 V AC mærkespænding 8 digitale indgange 4 relæudgange LCD-display Betjeningstaster EASY 42-AC-RC Som EASY 42-AC-R, med urfunktier Tilbehør Software EASY-SOFT Lagerkort EASY-M-8K Kommunikatiskabel EASY-PC-CAB Mtagebeslag ZB4--GF Dokumentati Quick håndbog AWB DK Manual AWB GB (D) 38 8/98 AWB DK

43 Stikordsregister 8/98 AWB DK A Analogværdi-sammenligningsenhed 29 C Cursor-visning E "easy" AC mtering 8 "easy" DC mtering 7 "easy" dimensier 37 "easy" overblik 5 Eksempler på Anvendelse af funktisrelæer 3 Grundindtastninger 33 ktakter og relæer 2 Elementer Eller-kobling 34 F Funktisrelæer Koblingsur 28 Oversigt 24 Tæller-relæ 27 Tids-relæ 26 G Grundindtastninger Invertere 33 Kiprelæ 33 Parallelforbindelse 34 Selvhold 34 Serieforbindelse 34 Udgang 33 XOR kobling 34 H Hukommelseskort 35 I Indgangsktakter Oversigt 8 Indstilling af driftstatus 7 Sommertid 7 ugedag 7 Ur 7 Vintertid 7 Inverteret- kobling 33 K KIP-Relæ 9 Koblingsur 28 L Lagerkort 35 Logiktabeller 33 M Menusprog 6 Menustruktur 2 Menustyring 9 Mtage 6 Mtering af indgange 7, 8 udgange 7, 8 N Nøgleskema Eksempler 2, 33 Hente 36 Hukommelse 35, 36 Indsætte funktisrelæer 3 Indtastning af ktakt 2 Kald af parametermenu 3 Tastefunktier 5 39

44 Stikordsregister Test 22 Valg af merker 3 Valg af relæspole 2 O OG kobling 33 P Parameterindstillinger Analogværdi-sammenligningsenhed 29 Koblingsur 28 Tæller-relæ 27 Tids-relæ 26 R Relæfunkti 24 Reset funkti 9 RUN 7 S Set funkti 9 Spændingsværdi 29 Specialmenu 3 Spolefunktier 9 Statusdisplay STOP 7 T Tæller-relæ 27 Tastefelter 9 U Ur Indstilling 7 4 8/98 AWB DK

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

CARD1 - KORT AUTOMAT BRUGERMANUAL

CARD1 - KORT AUTOMAT BRUGERMANUAL Bøvlingbjerg Elautomatik A/S CARD1 KORT AUTOMAT BRUGERMANUAL Sys ID. Automat nr. Dato Program version 1.0.14 / 03042006 Forsyning Brørupvænget 10. DK7650 Bøvlingbjerg. Tlf.: 9788 5222. Fax: 9788 5434.

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host.

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host. DK-1 ISC2100 er en frit programmerbar regulator, som er skalérbar til styring af helt små og op til meget store anlæg. ISC2100 kan eksempelvis anvendes til styring af varme, brugsvand og ventilation, samt

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Programmeringsvejledning. Indgangs-controller EC 602-02

Programmeringsvejledning. Indgangs-controller EC 602-02 Programmeringsvejledning Indgangs-controller EC 602-02 Indhold Generelle oplysninger 3 Indtastningsmoduler 4 Programmerings-/betjeningspanel 5 Ledningsdiagram for programmeringseksemplerne 6 Programmeringseksempel

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888

Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic OL-computer / Sporting-computer type 220034 for operatørkort BETJENINGSVEJLEDNING OL-Trap Sporting

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 tilhører en familie af frit programmerbare kontrollere designet til at være skalerbare fra helt små til meget store

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic 220073 Kontorpult BRUGERMANUAL Kort-betalingssystem for Jagt, Skeet, Trap & Sporting KONTORPULT Computeren anvendes af klubbens personale til opsætning af betalingssystemet samt til programmering

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Betjenings manual Solvarme styring

Betjenings manual Solvarme styring Betjenings manual Solvarme styring Model SR868C8 1 Læs denne manual grundigt før montering og opstart! Indhold 1. Sikkerhedsinformation 1.1 Installation 1.2 Om denne manual 1.3 Ansvarsfraskrivelse 1.4

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13 EL-PAS -Cruise II ANDROID Cruise E-Drive Vejledning LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 13 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion og brug at Cruise Android App, hentet fra Android Marked.

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format

Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format Uhlenbrock 75 900 funktionsdekoder (1) Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format Tænder og slukker for ekstrafunktioner som horn, fløjte, lys og røg. Egenskaber 75 900 Funktionsdekoderen kan anvendes

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Brugsvejledning MicroProgel TC 323

Brugsvejledning MicroProgel TC 323 Brugsvejledning MicroProgel TC KONTAKTINFORMATION 9 fix og 9 brugerprogram med segmenter CEBEX Keramikexperterna AB Malmö Erlandsrovägen S-8 5 VINTRIE Tel +6 0-67 77 60 Fax +6 0-67 77 6 Stockholm Hammarby

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

GSM CallStarter Type TC202

GSM CallStarter Type TC202 Introduktion GSM Callstarter er lavet til fjernbetjent start af bil og bådvarmer via SMS eller direkte opkald fra en telefon, mobil eller fastnet. Enheden er baseret på brug af GSM nettet, og skal derfor

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

Programmeringsvejledning. DoorCom Analog DCA 650-02

Programmeringsvejledning. DoorCom Analog DCA 650-02 Programmeringsvejledning DoorCom Analog DCA 650-02 Indhold Programmeringsstruktur Generelt 3 Kvikguide til idriftsættelse og programmering 4-5 Betjeningspanel Symbolforklaring Tastefunktioner 6 Funktionstabel

Læs mere

Døgnure, trappeautomater og skumringsrelæer

Døgnure, trappeautomater og skumringsrelæer Døgnure, trappeautomater og skumringsrelæer Effektivitet til fingerspidserne! P116856 P116867 P111639 P93585 P111637 P111642 P111644 P111643 P111648 P111646 P116862 P111612 P111624 Intuitive døgnure Med

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Præstbro Maskiner A/S

Præstbro Maskiner A/S Præstbro Maskiner A/S Hovedgaden 32, Præstbro 9330 Dronninglund Danmark TEL. ++45 98 86 72 88 FAX ++45 98 86 74 66 E-mail firma@praestbromaskiner.dk Web www.praestbromaskiner.dk Bruger Håndbog MOTOR STYRING

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design PoolManager PoolManager PRO Funktionalitet og flot design Nyudviklet innovativ teknik i moderne design Made in Germany Nyd krystalklart vand hver eneste dag. Den seneste udgave af Poolmanager har gennemgået

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere