CNH-forhandlerportal - Brugervejledning. CDFS - Common Dealer Financing System

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CNH-forhandlerportal - Brugervejledning. CDFS - Common Dealer Financing System"

Transkript

1 CNH-forhandlerportal - Brugervejledning CDFS - Common Dealer Financing System

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Adgang til DIEM-portalen Procedure for automatisk betaling med LeverandørService Betalingskalender LeverandørService - forudbetaling LeverandørService - inkludere bilag (forfaldne) LeverandørService - udelukke bilag Udligningsspecifikation Betalingsstatus Betalingsordrer Brugervejledning version 2.0 April

3 1 Indledning Denne brugervejledning viser de nye DIEM-funktioner, der findes på fanen Betalingskalender 2. De nye funktioner er følgende: Funktionen LeverandørService - forudbetaling: giver mulighed for at vælge en eller flere poster til betaling før forfaldsdatoen Funktionen LeverandørService - inkludere bilag (forfaldne) 1 : giver mulighed for at vælge en eller flere poster, der forfalder eller er forfaldne, til betaling via LeverandørService Funktionen LeverandørService - udelukke bilag 1 : giver mulighed for at ekskludere en eller flere poster fra betaling via LeverandørService Funktionen Udligningsspecifikation giver mulighed for at angive hvilke poster (der forfalder eller er forfaldne), der er inkluderet i bankoverførslen, som leverandøren har overført eller vil overføre via sin bank til CNH Financial Services Bemærk, at disse funktioner kun kan bruges fuldt ud med Internet Explorer version 8 eller højere. 1Med post menes: fakturaer, debetnota, kreditnota, rentefakturaer, passive fakturaer og lignende med samme forfaldsdato 2 Alle skærmbilleder er taget under en testkørsel Brugervejledning version 2.0 April

4 2 Adgang til DIEM-portalen Det er muligt at oprette forbindelse til DIEM-portalen på følgende adresse ved at indsætte Bruger ID og adgangskode: Klik på CNH Capital og derefter på CDFS, når der er opnået adgang til DIEM-portalen: Brugervejledning version 2.0 April

5 Hvis der findes forfaldne fakturaer, viser systemet følgende meddelelse: Klik på "OK" for at få vist følgende skærmbillede: Vær opmærksom på, at funktioner og skærmbilleder i de forskellige lande kan være anderledes end dem, der er vist i denne vejledning. Desuden er der nogle perioder (månedlig lukning, teknisk vedligeholdelse osv.), hvor DIEM-portalens funktioner ikke vil være tilgængelige. Brugervejledning version 2.0 April

6 3 Procedure for automatisk betaling med LeverandørService Den automatiske LeverandørService er en betalingsservice, der er baseret på en autorisation (med underskrift på et dertil egnet skema), hvor forhandleren giver sin bank lov til at acceptere direkte debitering fra CNH Financial Services. Programmet sikrer en automatisk oprettelse af forskellige former for betaling via LeverandørService alt efter det produkt, det drejer sig om (for eksempel reservedele, maskiner, renter). Valg af betaling via LeverandørService er en forudsætning for bedst at kunne udnytte DIEMs nye funktioner. Samtidig med underskrivning af skemaet til betalingsservice skal banken have oplysninger om CNH Financial Services kontoer (en eller flere) som betalingerne ønskes overført til. Poster, der kan betales med direkte debitering via LeverandørService, er: poster, der ved købet er konfigureret til betaling via LeverandørService poster for hvilke der på portalen er valgt forudbetaling med funktionen LeverandørService - forudbetaling poster for hvilke der fra portalen er valgt LeverandørService som betalingsform med den specifikke funktion: LeverandørService - inkludere bilag (forfaldne) Til sidst skal det huskes, at for at oprette og overføre betaling fra den bank forhandleren har angivet, skal beløbet være større end nul. Dette betyder, at hvis beløbet på en kreditnota overstiger beløbet på den faktura, der forfalder, bliver der ikke automatisk oprettet en overførsel via LeverandørService. Fakturaen forbliver i stand-by: betalingen via LeverandørService bliver kun oprettet og sendt videre til banken, når der nås et positivt beløb. Brugervejledning version 2.0 April

7 4 Betalingskalender Betalingskalenderen viser forhandleren oplysninger om: - poster, der forfalder - bogførte poster For hver post vises følgende oplysninger: forfaldsdato maskintype fakturanummer fakturadato ordrenummer stelnummer skyldigt beløb slutkundens finansieringsbeløb Anvisninger om betaling kan have følgende værdier: - Tom: hvis der ikke skal betales med LeverandørService - Planlagt hvis betalingsmetoden LeverandørService er planlagt, men posten endnu ikke er inkluderet i en direkte debitering - Sendt til bank hvis betalingsmetoden LeverandørService er valgt og posten allerede er en del af en betalingsordre fra LeverandørService til banken, men betalingen endnu ikke er foretaget - Udligningsspecifikation hvis posten er inkluderet i en bankoverførsel, som forhandleren har oprettet, men betalingen endnu ikke er inkasseret Brugervejledning version 2.0 April

8 For at finde de poster, der forfalder inden for en vis periode, kan følgende udvælgelseskriterier bruges: Hvis der vælges "Forfaldsperiode", viser systemet forskellige muligheder: Hvis der vælges "Forfaldsdato mellem... og", kan der indtastes en tidsperiode (systemet kræver indtastning i formatet DD/MM/ÅÅÅÅ) Det er ikke muligt at vælge begge kriterier ( Forfaldsperiode og Forfaldsdato mellem... og ). Hvis begge er udfyldt, vil det sidst valgte datokriterium være det aktive, og den første valgmulighed ignoreres. Brugervejledning version 2.0 April

9 DIEM-funktionerne kan vælges på rullemenuen "Vælg funktion": Mulighederne kan være: LeverandørService - forudbetaling: viser alle de poster, der kan forudbetales via LeverandørService. Posterne kan vælges. LeverandørService - inkludere bilag (forfaldne): viser alle de poster (der forfalder eller er forfaldne), som kan betales via LeverandørService. Posterne kan vælges. LeverandørService - udelukke bilag: viser alle de poster, der kan udelukkes fra en overførsel via LeverandørService, før de forfalder og inkluderes i en direkte debitering. Udligningsspecifikation: viser alle de poster (der forfalder eller er forfaldne), der kan inkluderes i en betaling via bankoverførsel. BEMÆRK: Nogle funktioner er måske ikke aktive på brugerens profil. I disse tilfælde er valget inaktivt, det kan ses, men ikke vælges. Brugervejledning version 2.0 April

10 4.1 LeverandørService - forudbetaling Forudbetaling via LeverandørService gør det muligt at betale en eller flere poster, før de forfalder. Dette er kun muligt i følgende tilfælde: Posten skal have en forfaldsdato efter eller lig med den dato hvor valget bliver foretaget + det antal dage som banken bruger til behandlingen 1. Hvis forfaldsdatoen ligger før datoen udregnet efter ovenstående, kan transaktionen ikke betragtes som en forudbetaling, da betalingen for den pågældende post inkasseres efter den oprindelige forfaldsdato. Fakturaen må ikke have flere forfaldsdatoer og må ikke have flere beløb, der endnu ikke er forfaldne. Fra portalen angives perioden, og der vælges "LeverandørService - forudbetaling": Klik på knappen Søg for at få vist alle de poster, der kan vælges til forudbetaling via LeverandørService. Vælg de ønskede poster, og tryk på knappen Lav forudbetaling. Hvis alle poster, der vedrører en bestemt dato, ønskes inkluderet, vælges feltet til venstre for den pågældende dato (med fed skrift). Nu åbnes et skærmbillede, der viser de valgte poster. 1 Bankes behandlingstid er det antal dage, som banken bruger til behandle betalingsordren. I Italien er dette for tiden (februar 2013) 8 dage. Brugervejledning version 2.0 April

11 Det er muligt at ændre den bankkonto, der bruges til at betale en post, ved at klikke på knappen "skifte bankkonto". Efter at der er valgt bankkonto, og der er klikket på "bekræfte bankkonto", udfører programmet ændringen og viser følgende skærmbillede: Når der klikkes på "Tilbage til forrige side" vendes tilbage til skærmbilledet med oversigten over de valgte poster: Brugervejledning version 2.0 April

12 Der gås videre ved at klikke på knappen "Behandl forslag", hvorefter programmet beder om at bekræfte den ønskede handling. Når der klikkes på "OK", behandles transaktionen, og udfaldet vises. Hvis der opstår fejl under behandlingen, ses følgende skærmbillede: Brugervejledning version 2.0 April

13 Hvis antallet af valgte poster er højt, starter en proces i baggrunden. I fanen for betalingsstatus vises herefter et gult trafiklys: Det gule trafiklys betyder, at betalingen stadig er i gang, og at det endnu ikke er muligt at se detaljerne. Brugervejledning version 2.0 April

14 4.2 LeverandørService - inkludere bilag (forfaldne) Denne proces gør det muligt at inkludere en eller flere poster i betalingen via LeverandørService, og ændrer automatisk deres betalingsform. Det er muligt at vælge poster, der forfalder, og forfaldne poster. Der vil blive beregnet morarenter iht. de gældende betingelser på de forfaldne poster. De poster, der forfalder, bliver debiteret på forfaldsdato, mens de forfaldne poster bliver debiteret på den tidligst mulige dato, som angivet af systemet (bankens behandlingstid lægges til). Fra portalen angives perioden, og der vælges "LeverandørService - inkludere bilag (forfaldne)": Ved tryk på "Søg", vises alle de poster, der kan inkluderes i betaling med LeverandørService. Vælg de ønskede poster, og tryk på knappen Inkluder bilag LeverandørService. Hvis alle poster, der vedrører en bestemt dato, ønskes inkluderet, vælges feltet til venstre for den pågældende dato (med fed skrift). Nu åbnes et skærmbillede, der viser de valgte poster. Det er muligt at ændre den bankkonto, der bruges til at betale en post, ved at klikke på knappen "skifte bankkonto". Brugervejledning version 2.0 April

15 Efter at der er valgt bankkonto, og der er klikket på "bekræfte bankkonto", udfører programmet ændringen og viser følgende skærmbillede: Når der klikkes på "Tilbage til forrige side" vendes tilbage til skærmbilledet med oversigten over de valgte poster: Brugervejledning version 2.0 April

16 Der gås videre ved at klikke på knappen "Behandl forslag", hvorefter programmet beder om at bekræfte den ønskede handling. Når der klikkes på "OK", behandles transaktionen, og udfaldet vises. Hvis der opstår fejl under behandlingen, ses følgende skærmbillede Hvis der vælges en forfalden post, vil "valørdatoen" være efter den oprindelige forfaldsdato. Programmet viser en meddelelse, der advarer forhandleren om eventuel debitering af renter pga. forsinket betaling: Bemærk! Den anførte betalingsdato er efter forfaldsdato. Renter vil blive påregnet ved for sen betaling Hvis posternes samlede beløb er negativt, vises følgende meddelelse (posterne behandles kun, når betalingen via LeverandørService når op på et positivt beløb). Brugervejledning version 2.0 April

17 Dette betyder, at fakturaen forbliver i stand-by: betalingen via LeverandørService bliver kun oprettet og sendt videre til banken, når der nås et positivt beløb. Hvis antallet af valgte poster er højt, starter en proces i baggrunden. I fanen for betalingsstatus vises herefter et gult trafiklys: Det gule trafiklys betyder, at betalingen stadig er i gang, og at det endnu ikke er muligt at se detaljerne. Brugervejledning version 2.0 April

18 4.3 LeverandørService - udelukke bilag Funktionen til udelukkelse af poster gør det muligt at udelukke en eller flere poster fra den planlagte betaling via LeverandørService før deres forfaldsdato. Poster, der vedrører et specifikt finansielt produkt (for eksempel produkterne Commercial Lending Solutions), kan ikke udelukkes fra betaling via LeverandørService. Det er kun muligt at vælge en post til udelukkelse fra betaling under følgende betingelser: Posten er konfigureret til betaling via LeverandørService. Posten er ikke inkluderet i en betalingsordre. Hvis posten allerede er inkluderet i en betalingsordre, kan den ikke fravælges, da LeverandørService allerede har sendt betalingsordren til banken. Posten må ikke være forbundet med et specifikt finansielt produkt (Commercial Lending Solutions; men der kan være andre restriktioner). Det skal dreje sig om er post, der er bogført. Posterne kan kun fravælges indtil forfaldsdato minus de dage, det tager banken at behandle betalingen (i februar 2013 anvendes der i Italien 8 dage) Fra portalen angives perioden, og der vælges "LeverandørService - udelukke bilag : Tryk på knappen "Søg" viser alle de poster, der kan eksluderes fra betaling via LeverandørService Brugervejledning version 2.0 April

19 Vælg den ønskede posts felt, og tryk på knappen Udeluk bilag til LeverandørService. Hvis alle poster, der vedrører en bestemt dato, ønskes ekskluderet, vælges feltet til venstre for den pågældende dato (med fed skrift). Programmet viser oversigten over de valgte poster: Efter at der er klikket på knappen "Behandl forslag", beder programmet om at bekræfte den ønskede handling. Når der klikkes på "OK", behandles transaktionen, og næste skærmbillede vises. Hvis der opstår fejl under behandlingen, ses følgende skærmbillede Hvis antallet af valgte poster er højt, starter en proces i baggrunden. I fanen for betalingsstatus vises herefter et gult trafiklys: Brugervejledning version 2.0 April

20 Det gule trafiklys betyder, at betalingen stadig er i gang, og at det endnu ikke er muligt at se detaljerne. Brugervejledning version 2.0 April

21 4.4 Udligningsspecifikation Udligningsspecifikation er den proces, der gør det muligt at angive hvilke poster (maskiner, reservedele, rentefakturaer og lignende) der er inkluderet i en betaling via bankoverførsel, som forhandleren har foretaget eller vil foretage fra sin bank til CNH Financial Services. Betalingens valørdato angives også. Hvis der for eksempel vælges "Overforfalden mere end 90 dage" og funktionen Udligningsspecifikation, vil systemet vise alle de ønskede poster grupperet efter deres forfaldsdato. Det er også muligt at filtrere efter maskintype og mærke: Hvis alle poster, der vedrører en bestemt dato, ønskes inkluderet, vælges feltet til venstre for den pågældende dato (med fed skrift). Brugervejledning version 2.0 April

22 ellers vælges de enkelte poster: Efter at de ønskede poster er valgt, klikkes på knappen: Lav betalingsspecifikation På det næste skærmbillede indsættes den foreslåede valørdato ved hjælp af knappen: Sæt behandlingsdato på alle linjer 2 : 2 Der gøres opmærksom på, at der er en grænse for "Valørdatoen". Denne dato skal være efter dags dato men må ikke være senere end 7 kalenderdage fra den aktuelle dato. Bemærk: Programmet kan kontrollere datogrænsen, men kan ikke kende forskel på arbejdsdage og helligdage, og den korrekte dato skal derfor udfyldes af brugeren. Brugervejledning version 2.0 April

23 Bemærk, at kalenderen er vist i amerikansk format, hvor ugen starter søndag og slutter lørdag. Vær derfor opmærksom med valget af den ønskede betalingsdato. Nu vælges en af de knapper, der er beskrevet herunder: BEHANDL FORSLAG: Denne knap bruge til at starte transaktionen EKSPORTER TIL EXCEL: Denne knap bruges til at eksportere de valgte poster til et Excelregneark BEMÆRK: Filen eksporteres før anmodningen om behandling. De poster, der er behandlet, eksporteres til Excel fra fanen Betalingsstatus. ANNULLER ANMODNING: Denne knap gør det muligt at annullere betalingsanmodningen. I dette tilfælde vender programmet tilbage til fanen Betalingskalender uden at beholde de valgte indstillinger. SÆT BETALINGSDATO PÅ ALLE LINJER: Denne knap giver mulighed for at indsætte betalingens valørdato. Det er ikke muligt at indtaste forskellige datoer for en enkelt post. Hvis valørdatoen ikke overholder betingelserne i bemærkningen, ses en fejlmeddelelse på skærmen: I dette tilfælde er det nok at indsætte den korrekte dato. Brugervejledning version 2.0 April

24 Tryk på BEHANDL for at bekræfte: Hvis en betaling er udført korrekt, vises følgende skærmbillede: Hvis der opstår fejl under behandlingen, ses følgende skærmbillede Hvis det samlede beløb er negativt ses følgende fejlmeddelelse: TOTALBELØBET SKAL VÆRE POSITIVT Hvis antallet af valgte poster er højt, starter en proces i baggrunden. I fanen for betalingsstatus vises herefter et gult trafiklys: Det gule trafiklys betyder, at betalingen stadig er i gang, og at det endnu ikke er muligt at se detaljerne. Brugervejledning version 2.0 April

25 5 Betalingsstatus Fanen Betalingsstatus viser udfaldet og oplysninger om de transaktioner, der er udført i DIEM af brugerne. Resultater og oplysninger er tilgængelige for følgende muligheder: LeverandørService - forudbetaling LeverandørService - inkludere bilag (forfaldne) LeverandørService - udelukke bilag Udligningsspecifikation Transaktionerne er tilgængelige i et vist tidsrum (for eksempel 90 dage). Det er muligt at filtrere iht. følgende parametre: Betalingsperiode (aktuelle måned, forrige måned, forrige måned -1, forrige måned -2) Betalingsdato mellem (bemærk, at antallet af dage mellem "startdato2 og slutdato" ikke må overstige 30 dage og at "startdato" ikke må ligge før dags dato minus 90 dage) Betalingstype (LeverandørService - forudbetaling, LeverandørService - inkludere bilag (forfaldne), LeverandørService - udelukke bilag, Udligningsspecifikation) Betalings-ID (det tal, der oprettes af systemet, når en betaling behandles) Efter at parametrene er indsat, og der er trykket på "Søg", vises alle de behandlede betalinger. Hvis betalingerne er behandlet korrekt er de angivet med et grønt trafiklys, mens de, der indeholder mindst én post med fejl, er angivet med et rødt trafiklys. Hvis der findes røde trafiklys, åbnes detaljerne for at kontrollere hvilke poster, der er behandlet korrekt, og hvilke, der ikke er behandlet korrekt. Brugervejledning version 2.0 April

26 Når der dobbeltklikkes på betalingens ID-nummer, ses detaljerne v Med tryk på eksporteres listen til Excel. Med tryk på (nederst til højre på skærmbilledet) vendes tilbage til oversigten over betalingsstatus. Brugervejledning version 2.0 April

27 6 Betalingsordrer Fanen Betalingsordrer giver en oversigt over alle afventende betalingsordrer 3, der er oprettet med følgende funktioner: Betalingsordrer, der er oprettet til automatiske debitering via LeverandørService Betalingsordrer, der er oprettet på forhandlerportalen ved hjælp af DIEM-funktionen LeverandørService - inkludere bilag (forfaldne) og LeverandørService - forudbetaling Betalingsordrer, der er oprettet på forhandlerportalen med funktionen Udligningsspecifikation Oplysningerne grupperes som følger: Øverste niveau (sorteret i stigende orden efter valørdato og betalingsordrenummer) med følgende oplysninger: o o o o o o Valørdato Betalingsordrenummer Skyldigt beløb Bankkonto (ved bankoverførsler er feltet tomt) Bankkode (ved bankoverførsler er feltet tomt) Betalingsform (LeverandørService eller bankoverførsel) Detaljeret niveau med følgende oplysninger (sorteret i stigende rækkefølge efter maskintype, fakturanummer) o o o o o o o o Valørdato Skyldigt beløb Maskinnr. (kode) Bankkonto (ved bankoverførsler er feltet tomt) Bankkode (ved bankoverførsler er feltet tomt) Faktura/dokumentnummer Ordrenummer Mærke I visse tilfælde (for eksempel ved passive dokumenter og rentefakturaer) er oplysninger om maskintype, faktura-/dokumentnummer og ordrenummer ikke tilgængelige. Herunder ses fanens struktur og filtreringsparametre: Valørdato 3 Med udtrykket "afventende" menes de betalingsordrer, der er oprettet for at sende dem til banken, men som endnu ikke er inkasseret eller tilbageført. Brugervejledning version 2.0 April

28 Betalingstype (LeverandørService/Udligningsspecifikation) Bankkonto Oplysninger vedrørende betalingsordre er tilgængelige i fanen Betalingsrapport, når betalingsordren er udført. Brugervejledning version 2.0 April

29 Brugervejledning version 2.0 April

http://www.o90.dk/vejledning/e_faktura_arkiv/vejledninger/v_e_betalingsloesning.ht...

http://www.o90.dk/vejledning/e_faktura_arkiv/vejledninger/v_e_betalingsloesning.ht... Side 1 af 5 Vejledning betalingsløsning Denne vejledning viser, hvordan du kan komme til at betale dine e-fakturaer via Summax, når leverandøren har bankoverførsel som betalingsmetode. 1 Opstart 1.1 Oprettelse

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du

Læs mere

Opret betalingsaftale

Opret betalingsaftale Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftale Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Brugervejledning Aprove-it. Faktura workflow

Brugervejledning Aprove-it. Faktura workflow Brugervejledning Aprove-it Faktura workflow Arbejdsliste Arbejdslisten har 3 faner, nemlig Fakturaliste - Rapporter - Administration, der gennemgås på de følgende sider. Kolonnen *Til behandling* viser

Læs mere

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på.

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på. Betalinger Emne I dette dokument kan du få vejledning til at: 1. Oprette betalinger til danske modtagere (side 1) 2. Oprette betalinger til udenlandske modtagere (side 3) 3. Godkende betalinger (side 5)

Læs mere

Rente og rykker i ectrl

Rente og rykker i ectrl Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne

Læs mere

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. Indholdsfortegnelse: 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 2. Dashboard = Forsiden... 6 3. Hovedmenu... 7 4. Faktura til varemodtagelse...

Læs mere

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Ungedatabasen VUC, Gymnasier og skoler med Danskuddannelsen

Ungedatabasen VUC, Gymnasier og skoler med Danskuddannelsen Ungedatabasen VUC, Gymnasier og skoler med Danskuddannelsen Opsætning Første indberetning Løbende indberetninger LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology

Læs mere

Opret betaling. Opret betaling. Godkend betaling. Når du vil oprette en betaling, kan du benytte topmenuen:

Opret betaling. Opret betaling. Godkend betaling. Når du vil oprette en betaling, kan du benytte topmenuen: Kort beskrivelse Opret betaling Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du opretter og godkender en betaling i Business Online herunder en gennemgang af: Betalingstyper Kreditorer Opret betaling Godkend

Læs mere

DugaBase Brugermanual til rapportdannelse 01.01.2015

DugaBase Brugermanual til rapportdannelse 01.01.2015 DugaBase Brugermanual til rapportdannelse 01.01.2015 Udarbejdet af Ulla Darling og Rikke Guldberg (Version 1 - November 2014) Side 1 af 8 Indhold Adgang til rapportdannelse... 2 Opbevaring af data udenfor

Læs mere

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen Procedure FORMÅL... 1 FORUDSÆTNINGER OG MULIG EFTERBEHANDLING... 1 TRANSAKTIONSKODE... 1 FREMGANGSMÅDE... 2 Visning af kreditorposter... 2 Visning af symbolforklaring... 3 Ændring af et bilag... 4 Ændring

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1 Svea KundeWeb Brugervejledning Svea Inkasso Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1. Brugervejledning... 3 Sektion 1.01 - Browser... 3 Sektion 1.02 Login... 3 Sektion 1.03 - Forside billede... 4 Sektion 1.04

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny. Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular.

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny.  Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular. Generelt Denne beskrivelse viser dig hvordan du kan oprette en Eksportinkasso i Business Online; Garantier og Trade Finance modulet. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger af modulet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Online Butik. Vejledning for indkøb i Pergamano Online butik

Online Butik. Vejledning for indkøb i Pergamano Online butik O Online Butik N Vejledning for indkøb i Pergamano Online butik Indhold: Trin 1: Pergamano Online Butik p. 2 Trin 2: Registrering ved første besøg p. 3 Trin 3: Udfyldelse af registreringsformular p. 4

Læs mere

APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Program udviklet af ic.dk Vejledning udarbejdet af DTC December 2003 Anbefalet fremgangsmåde ved

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere

Hvordan opretter jeg et nyt skoleår?

Hvordan opretter jeg et nyt skoleår? Hvordan opretter jeg et nyt skoleår? Et skoleår i Untis kan være på minimum 14 dage og maximum 365 dage. Vedr. eksport fra Untis til WebUntis Hvis du/i eksporterer fra Untis til WebUntis skal start- og

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet Vejledning til brugeradministrator EDI systemet 15. november 2017 Vejledning til brugeradministrator Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugeradministrator. Opgaverne er: - Oprette og vedligeholde

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

Unitel til pc Brugervejledning

Unitel til pc Brugervejledning Unitel til pc Brugervejledning Indhold Om vejledningen... Adgangskontrol... Bruger... Adgangskode... Krypteringsnøgler... Betalinger... Opret betalinger... Vælg betalingstype... Gem som standardbetaling...

Læs mere

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Indhold Indledning Sådan opretter du dig Sådan betaler du Sådan får du en ny adgangskode Sådan kobler du dit brugernavn og kodeord med

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken Indholdsfortegnelse Log ind side 2 Betal et indbetalingskort side 2 Lav en overførsel side 3 Lav en fast overførsel side 4 Tilmelding og afmelding af funktioner side 5 Skift mellem

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning. Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os

Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning. Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os Version nov. 2010 Indholdfortegnelse Trin 1 Adgang til landmandsportalen s. 3 Trin 2 Login til

Læs mere

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014)

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014) Anvendelse af Brugersiderne for renteberegninger. (Version 28. september 2014) Indhold Brugersiderne for renteberegninger.... 1 1. Indledning... 1 2. Forudsætninger... 4 3. Indtastning af udbetaling/skyldigt

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Opdatering NewStore Food version 43

Opdatering NewStore Food version 43 Opdatering NewStore Food version 43 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Læs side 1 for at få oversigt over ændringerne. Kort oversigt over

Læs mere

Instruktioner for Asset Management. Udarbejdet af: Brian Bernholm brbe@business-view.dk +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015

Instruktioner for Asset Management. Udarbejdet af: Brian Bernholm brbe@business-view.dk +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015 Instruktioner for Asset Management 2015 Udarbejdet af: Brian Bernholm +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Asset Management Register... 3 3. Aktivering af Asset Management

Læs mere

Vælg Direct Repair blanket.

Vælg Direct Repair blanket. Brugsanvisninger for Sony webportal Sammendrag af brugsanvisningerne, der beskrives på de følgende sider: Login Oprettelse af ny adgangskode eller erstatning af adgangskode Brug af funktionen Direct Repair

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv

Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Det er let at finde rundt i Nordbank Erhverv. Øverst er en menulinje med en række menupunkter og til venstre en menu med underpunkter. Nederst på mange af

Læs mere

IndFak Modtager manual

IndFak Modtager manual IndFak Modtager manual 1. Modtagerens arbejdsopgaver... 3 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 3 1.1.1 Indkøbsprocessen... 3 1.1.2 Varemodtagelse... 4 1.1.3 Fakturaprocessen... 4 1.1.4 Opsamling...

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 6 SÅDAN

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Oprettelse af en Gmail-konto

Oprettelse af en Gmail-konto Oprettelse af en Gmail-konto 1. Åbn startsiden til Gmail fra adressen: www.gmail.com. I højre side af skærmen får du nu følgende skærmbillede: De to øverste bjælker, markeret med Brugernavn og Adgangskoder,

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.4 Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Portal vejledning Version 1.1.4 Roskilde SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN

Læs mere

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret og godkend betalinger i mapper Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper

Læs mere

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i fleksjob

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i fleksjob SKS Applikation Service ApS Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i fleksjob Redigeret 4. februar 2014 SKS Applikation Service ApS Åstrupvej 10 9800 Hjørring T: 22 67

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS)

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) Vejledning i kontingentdelen 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) En af de store fordele ved Blåt Medlem er kombinationen af medlemsdatabase og regnskabsprogram. Det giver muligheden for en enkel kontingentopkrævning

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

VEJLEDNING TIL DIGITAL LØSNING TIL UDBETALING AF LØNTILSKUD TIL FLEKSJOB (GAMMEL ORDNING MED ANSÆTTELSE FØR 1. JANUAR 2013

VEJLEDNING TIL DIGITAL LØSNING TIL UDBETALING AF LØNTILSKUD TIL FLEKSJOB (GAMMEL ORDNING MED ANSÆTTELSE FØR 1. JANUAR 2013 VEJLEDNING TIL DIGITAL LØSNING TIL UDBETALING AF LØNTILSKUD TIL FLEKSJOB (GAMMEL ORDNING MED ANSÆTTELSE FØR 1. JANUAR 2013 1. INSTALLATIONER Følgende programmer skal være installeret på maskinen: Silver

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Meddelelsescenter. Sådan finder du meddelelsescenteret. I Meddelelsescenteret er der tre faneblade:

Meddelelsescenter. Sådan finder du meddelelsescenteret. I Meddelelsescenteret er der tre faneblade: Introduktion I denne vejledning kan du finde hjælp til, hvordan du abonnerer på meddelelser via e-mail, sms og i Business Online. Vejledningen beskriver hvor du finder meddelelsescenteret hvordan du registrerer

Læs mere

Kalender. Startvejledning. Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013.

Kalender. Startvejledning. Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013. Kalender Startvejledning Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013. Skifte mellem visninger Brug den kalendervisning, der bedst

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

ONE BUSINESS - ONE APP P E R S O N A L E BRUGERMANUAL

ONE BUSINESS - ONE APP P E R S O N A L E BRUGERMANUAL ONE BUSINESS - ONE APP P E R S O N A L E BRUGERMANUAL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE HVORDAN DU BRUGER DIT SHOPBOX KASSEAPPERAT TILPASNING AF DIN KASSESKÆRM 4 HURTIG-SKIFT MENUEN 4 START DAGEN 5 AFSLUT DAGEN 5

Læs mere

SIMU-Post Afsend elektronisk faktura

SIMU-Post Afsend elektronisk faktura Indhold Afsend elektronisk faktura... 1 Uoverensstemmelse imellem Elektronisk faktura og økonomifaktura.... 2 Kreditnota i forbindelse med returvarer fra kunder... 3 Kunden returnerer varerne, modtagelse

Læs mere

Kom godt i gang med Quickpay

Kom godt i gang med Quickpay Kom godt i gang med Quickpay Quickpay er en betalingsløsning til at integrere alle gængse betalingskort på din webshop. På denne side kan du læse, hvordan du logger ind og sætter Quickpay-modulet på din

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer.

Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer. . Det er muligt at indlæse indbetalinger fra kunder, som anvender indbetalingskort, direkte ind i en debitorbetalingskladde i Axapta. Det kræver, at du fra banken får en fil i standard PBSformat med indbetalingerne

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Læs mere

Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2

Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Opsætning Saxo ERPTrader Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Set up til Saxo ERPTrader ligger i menuen Opsætning: I Valutaopsætning opsættes generelle indstillinger og oplysninger til kontakt med

Læs mere

Iphone 5. Indhold. Klik på emnet for at springe frem til det.

Iphone 5. Indhold. Klik på emnet for at springe frem til det. Iphone 5 Her er en guide til softwareopdatering af iphone 5, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold Iphone 5...

Læs mere

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan Hvorfor? Arbejdet med at lave etiketter i Office 365 er blevet meget besværligt. Hvis du har behov for at lave etiketter, vil vi anbefale at bruge programmet, Avery, som findes som en onlineversion på

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

cpos Online Quickguide Version https://betalingskort.aalborg.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version https://betalingskort.aalborg.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.5 https://betalingskort.aalborg.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN UDBETALER

Læs mere

Membercare. Brugervejledning

Membercare. Brugervejledning Membercare Brugervejledning September 2016 1 Indhold GENERELT OM MEMBERCARE... 3 LOG IND I MEMBERCARE... 3 HOVEDMENU... 4 Menuen Person... 4 Redigere medlemmers data... 7 Ændre data... 7 Menuen Netværk...

Læs mere

Disponent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.

Disponent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. Indholdsfortegnelse: 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 2. Dashboard = Forsiden... 6 3. Hovedmenu... 7 4. Faktura til godkendelse...

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

MANUAL. Debitorrykkere

MANUAL. Debitorrykkere MANUAL Debitorrykkere Version 1.0 Dato 02.05.2013 Indholdsfortegnelse 1 Forudsætninger... 3 2 Debitorrykker... 3 2.1 Opret og udskriv rykkere... 5 2.2 Proforma rykker... 5 3 Opsætning... 6 Side 2 af 6

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.0.9 Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN TILKNYTTER DU EN RELATION TIL DIN KONTO (ADMINISTRER FLERE

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4

Læs mere

ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL

ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KOM I GANG MED SHOPBOX OPRET EN PROFIL 4 OPRET EN BUTIK 4 STARTSIDE 5 HVORDAN DU OPRETTER, REDIGERER OG SLETTER PRODUKTER OG KATEGORIER 6 OPRET

Læs mere

Indsendelse af filer til banken via API

Indsendelse af filer til banken via API Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken via API Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil via API 1. Indsendelse af betalingsfil 2. Godkend og

Læs mere

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender

Læs mere

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse Brugerflade side 2 Indlæsning af tappekort side 2 Transaktioner side 3 Udtræk side 4 Kortspærring side 5 Setup side 6 Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34

Læs mere

1. Løntræk for arbejdsgiver

1. Løntræk for arbejdsgiver 1. Løntræk for arbejdsgiver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på https://sulinal.gh.gl. Når man går

Læs mere