Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail:"

Transkript

1 Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand Mellem: Hørsholm Kommune Hørsholm Rådhus Ådalsparkvej Hørsholm (i det følgende kaldet kommunen) Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: (i det følgende kaldet lejer) 1. Beskrivelse af stadepladsen 1.1 Stadepladsen er en mindre del af badestranden, som ligger ved Rungsted Havns sydmole. Selve stadet må ikke fylde over 7,0 m 2. Stadepladsen skal placeres indenfor det med orange angivne område på luftfotoet. Dette luftfoto skal indgå som en del af denne kontrakt som bilag Aftalens genstand 2.1 Aftalen omfatter tilladelse til at opsætte et mobilt stade på arealet. 2.2 Lejerens aktiviteter må ikke være til gene for strandens gæster, ligesom lejeren skal respektere eventuelle arrangementer på stranden. Stadet må ikke støje. Hvis stadet bruger generator eller lignende, skal lejeren oplyse om, hvor meget denne støjer. Oplysningen skal angives i decibel. Lejekontrakt Leje af stadeplads 1

2 2.3 Stadets udseende må ikke være dominerende i forhold til strandens udseende. Stadet skal helst holdes i afdæmpede farver. Stadet må ikke blinke, være belyst, oplyst, selvlysende eller have reflekterende overflade. Stadet må ikke være unødigt højt. 2.4 Stadet må kun være åbent i henholdsvis maj, juni, juli, august og september måned og kun mellem kl. 09 og kl. 18. I 2015 først fra 1. juni. 2.5 Denne aftale gælder for stadet, som beskrevet i lejers ansøgning (bilag 2) 3. Aftalens begyndelse og ophør 3.1 Denne aftale tager sin begyndelse den 1. juni 2015 og vedvarer indtil den opsiges af en af parterne eller bringes til ophør af andre grunde. 3.2 Under lejemålets beståen kan kommunen med et skriftligt varsel på 3 måneder opsige lejemålet til den 1. i en måned. Opsigelsen skal ikke begrundes. 3.3 Aftalen kan af lejer opsiges med et skriftligt varsel på 3 måneder til den 1. i en måned. Opsigelsen skal sendes til: eller Hørsholm Kommune, Center for Teknik, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm. Opsigelsen skal mærkes: Stadeplads opsigelse 4. Betaling for stadepladsen 4.1 Lejen for 2015 udgør kr. Fra 2016 udgør lejen årligt kr. Lejen for det enkelte kalenderår betales forud hvert år d. 1. maj. Lejen reguleres hvert år med 3 % af foregående års leje. Reguleringen starter i Afrundet til hele kr. og beregnes til: 1. juni april 2016 leje: kr. 1. maj april 2017 leje: kr. 1. maj april 2018 leje: kr. 1. maj april 2019 leje: kr. 1. maj april 2020 leje: kr. og så fremdeles 5. Rådighedsindskrænkninger 5.1 Stadet må ikke forringe eller forhindre den øvrige færdsel i området, og lejer må respektere ændringer i adgangs- og færdselsreglerne for området. Lejekontrakt Leje af stadeplads 2

3 6. Anvendelsen 6.1 Fra stadet må der kun sælges det sortiment, som er angivet i bilag 2. Sortimentet skal henvende sig til badegæster og kan eksempelvis være forfriskninger, is, drikkevarer, lette fødevarer mm. Der må kun sælges alkoholfrie drikkevarer. 6.2 Det står kommunen frit for at udleje/udlåne andre stadepladser i området i forbindelse med arrangementer, til salg af fødevarer og drikkevarer svarende til lejers sortiment. Lejer kan ikke gøre krav gældende overfor kommunen i den anledning. 6.3 Det står kommunen frit for til enhver tid at udleje permanente stadepladser for salg af andre varer end fødevarer og drikkevarer i området. Lejer kan ikke gøre krav gældende overfor kommunen i den anledning. 6.4 Stadet skal fjernes dagligt fra området ved lukketid. 6.5 Reklamering for stadet må kun ske på selve stadet, som beskrevet i pkt Reklamering må ikke være dominerende, blinkende, selvlysende, belyst, oplyst, reflekterende eller unødigt højt. 6.6 Lejer skal selv sørge for eventuel strøm 7. Renholdelse 7.1 Lejer er forpligtet til stedse at renholde arealet omkring stadepladsen. Lejer sørger for løbende renholdelse af det tilgrænsende areal i relation til serveringen. Ved åbningstids ophør fjernes alt affald fra området, der har relation til den foretagne servering. 8. Forsikring 8.1 Lejer er forpligtet til at tegne ansvarsforsikring, der dækker skader forvoldt af stadet og stadets løsøre. 9. Overdragelse 9.1 Stadepladsen kan ikke videre overdrages til andre, ligesom der ikke kan gives tilladelse til fremleje uden kommunens samtykke. 9.2 Hvis lejer er et selskab og selskabet ophører, betragtes lejekontrakten som opsagt med virkning fra tidspunktet for selskabets ophør. Lejer er forpligtet til at underrette kommunen om selskabets ophør. Lejekontrakt Leje af stadeplads 3

4 10. Myndighedskrav 10.1 Lejer er ansvarlig for, at anvendelsen til enhver tid er i overensstemmelse med såvel nuværende som fremtidige myndighedskrav. Sker der overtrædelse heraf, vil det være at betragte som misligholdelse fra lejerens side. 11. Misligholdelse og erstatningsansvar 11.1 Misligholdelse af aftalen medfører, at kommunen efter påkrav kan ophæve denne aftale med øjeblikkelig virkning. Om kommunens beføjelser i anledning af lejers misligholdelse gælder dansk rets almindelige regler Hvis lejen ikke betales, betragtes dette som misligholdelse Ved misligholdelse i øvrigt, for eksempel hvis stadet ikke fjernes dagligt fra området, hvis salgsarbejdet fra stadet ikke foregår efter gældende lovgivning eller myndighedskrav, eller hvis lejer undlader at efterkomme kommunens anmodning om at fremskaffe dokumentation for lovlig drift. Eksemplerne er ikke udtømmende Såfremt lejer ikke fjerner stadet ved lejemålets ophævelse, fjerner kommunen stadet for lejers regning Salg fra stadet foregår for lejers eget ansvar. Kommunen hæfter ikke for eventuelle skader på lejerens inventar eller skader på personale eller skader, som disse påfører andre personer eller andres ejendom. 12. Ved aftalens ophør 12.1 Ved aftalens ophør afleveres arealet i ryddet stand. 13. Ændringer 13.1 Enhver ændring i denne aftale skal udarbejdes skriftligt som et tillæg til aftalen og godkendes af lejer og kommunen ved deres underskrift. 14. Bilag der skal vedlægges denne lejekontrakt 14.1 Bilag 1. Kortbilag der viser det område, hvor stadepladsen kan etableres Bilag 2. Lejers ansøgning inklusive foto eller tegning af stadet. Lejekontrakt Leje af stadeplads 4

5 Hørsholm, den / 2015, den / 2015 Hørsholm Kommune Underskrift Lejekontrakt Leje af stadeplads 5

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er.

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er. Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune.

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Indledning Anvendelsen af vej- og fortovsarealerne i kommunen skal først og fremmest sikre gode og sikre færdselsforhold, dog er det ofte

Læs mere

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler 1. Det lejede 1.1 Lejekontrakt indgås mellem ErhvervsMart Foerlev Møllevej 3 8660 Skanderborg v/ Vagn Hvam Pedersen CVR nr.: 17112791

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem Udlejer: Odense Øvelokaleforening c/o Kansas City Munkebjergvej 140 5230 Odense M (Herefter benævnt som udlejer)

Læs mere

Udkast til FORPAGTNINGSKONTRAKT

Udkast til FORPAGTNINGSKONTRAKT Udkast til FORPAGTNINGSKONTRAKT Kiosken ved Den tilsandede Kirke m.v. Under forbehold af Naturstyrelsens approbation indgås herved følgende kontrakt vedrørende drift af kiosk og toiletter ved Den tilsandede

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

Forpagtningskontrakt for cafeen i klubhuset, Hummeren 3, Ishøj Havn.

Forpagtningskontrakt for cafeen i klubhuset, Hummeren 3, Ishøj Havn. Ishøj Byråd Sagsbehandler: John Romlund Telefon: 43 57 71 10 E-mail: jrk@ishoj.dk UDKAST til uformel drøftelse Journal eller CPR-nummer: 201000600 Dokument 2 - A Forpagtningskontrakt for cafeen i klubhuset,

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren)

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Forpagtningsaftale Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Og SBV 09 SBK 75/VSK Bymuren 151 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem Københavns Ejendomme som udlejer. Og xx som lejer. dele af eller hele ejendommen beliggende xx.

LEJEKONTRAKT. mellem Københavns Ejendomme som udlejer. Og xx som lejer. dele af eller hele ejendommen beliggende xx. E-doc i ØKF Lejemåls nr. Ejendoms nr. LEJEKONTRAKT mellem Københavns Ejendomme som udlejer Og xx som lejer dele af eller hele ejendommen beliggende xx. Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

L E J E K O N T R A K T. A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby

L E J E K O N T R A K T. A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby 21. august 2012 1-61722-1-4 L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede som udlejer A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby og medundertegnede som lejer Garage Made I/S Cvr. nr.

Læs mere

Leveringsaftale for drift af kantinen hos NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V

Leveringsaftale for drift af kantinen hos NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V Leveringsaftale for drift af kantinen hos NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V Indhold 1 Aftalen... 3 2 Leveringsaftalens ikrafttræden mv.... 4 3 Tilskud og priser... 5 4 Optioner...

Læs mere

REGULATIV FOR GRENAA MARINA

REGULATIV FOR GRENAA MARINA ~ 1 ~ 06.12. 2010 REGULATIV FOR GRENAA MARINA 1.Generelt Grenaa Marina drives af den selvejende institution Grenaa Lystbådehavns Fond i overensstemmelse med fondens vedtægter. Brugere af Grenaa Marina

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

2 AFTALEPERIODE OG OPSIGELSESFORHOLD

2 AFTALEPERIODE OG OPSIGELSESFORHOLD GRÆSNINGSAFTALE Bilag 2. Ejer: Navn: Naturstyrelsen Hovedstaden Adresse: Dyrehaven 6, 2930 Klampenborg Dyreholder (rettighedstager): Navn: Adresse: 1 AFTALENS PARTER Herved indgås græsningsaftale for arealet

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 17 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Maskinbetingelserne ) gælder for alle leverancer under salgs-, leje-,

Læs mere