HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. januar 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. januar 2011"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. januar 2011 Sag 30/2008 (2. afdeling) A (advokat Leo Jantzen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 7. afdeling den 30. november I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Per Sørensen, Peter Blok, Asbjørn Jensen, Marianne Højgaard Pedersen og Michael Rekling. Påstande Appellanten, A, har gentaget sin påstand. Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse. Anbringender Skatteministeriet har for Højesteret i første række anført, at den tilkendegivelse over for skattemyndighederne om ejendommens skattemæssige status som erhvervsmæssig udlejningsejendom, som A har givet ved anvendelse af kapitalafkastordningen, er bindende for ham. Dette indebærer, at han ikke efterfølgende med skattemæssig virkning kan få lagt til grund, at ejendommen faktisk havde en anden skattemæssig status. Skatteministeriet har herved henvist til afgørelserne i UfR Ø og UfR H. A har heroverfor anført, at der ikke er grundlag for at opstille et sådant generelt princip. Det kan ikke udledes af de nævnte domme. Det må afgøres efter en konkret og samlet helhedsbedømmelse, om han opfylder betingelserne i ejendomsavancebeskatningslovens 8.

2 - 2 - Supplerende sagsfremstilling A har for Højesteret erkendt, at han ikke havde bolig på X-vej 9, Give, fra den 15. august til den 1. november 2000, og at han heller ikke havde bolig på Y Allé 50, Ikast, i perioden fra den 1. november 2000 til den 1. februar I begge tilfælde har han således givet folkeregisteret urigtige oplysninger herom. Han har fastholdt sin forklaring for landsretten om, at han i perioden 1. juni 1996 til maj 1998 havde bolig på ejendommen X-vej 9, Give. Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet supplerende forklaringer af A og C og forklaring af E, G, F, D, H, J, K og B. A har supplerende forklaret, at han i 1996 fik job i Billund Lufthavn, og her arbejdede han frem til 31. marts I dag bor han i København, og det har han gjort siden 1. april Han har nu arbejde i Københavns Lufthavn. I perioden boede han på X-vej 9 i Give. Han var flyttet dertil 1. juli 1995 for at bo sammen med B. Hun havde boet der sammen med sin eksmand, som hun var separeret fra, da de mødte hinanden. Han mener, de blev skilt i Hun kunne ikke overtage huset selv, idet hun stod registreret i RKI, hvorfor det hurtigt blev aftalt, at han skulle købe huset X-vej 9 i Give. Han købte det med det formål, at de kunne bo der sammen. Han overtog huset for restgælden, og han købte samtidig et andet hus Y Alle i Ikast. Han havde ikke noget arbejde det første halve år, han boede i Jylland, men da han overtog husene for restgælden, kunne det godt lade sig gøre. Det var B, der betalte broderparten af udgifterne på ejendommen X-vej 9 i Give. B ønskede ikke, at han havde officiel adresse der, idet hun så kunne få forhøjet børnebidrag og boligsikring. Hun ville også gerne, at huset blev lavet om, og hvis han havde bopæl sammen med hende, var hun usikker på, om han kunne låne penge til en ombygning. Han havde ikke sine møbler med til X-vej 9 i Give. Dem havde han opmagasineret hos en bekendt i København. B havde et fuldt møbleret hjem, og hun havde bedre smag end ham. B har 2 børn, 2 piger, som han i løbet af kort tid følte sig som forælder for, idet de ikke havde kontakt med deres biologiske far. Han deltog blandt andet i deres fritidsaktivitet med heste, hvor han kørte til og fra stævner og hjalp til i øvrigt. Han hjalp også især D med lektielæsning, idet hun havde svært ved skolearbejdet. B var meget væk om aftenen, hvorfor han også passede pigerne om aftenen og deltog i forældremøder og så videre. Hans samliv med B stoppede i 1998, og hans kontakt med B stoppede helt i C er Bs søster. C var en del babysitter for B, da de lige havde lært hinanden at kende, hvor hun

3 - 3 - besøgte ham i København jævnligt. Hun var også efterfølgende babysitter for børnene og var populær hos dem. Han har aldrig været kæreste eller boet sammen med C. Han har dog haft adresse hos hende i Horsens. Det var efter Bs ønske, og C gik modvilligt med hertil. Den første adresse, som han havde i Horsens, var på Z-gade 13, hvor C boede med sin daværende kæreste G. Da C flyttede fra Z-gade 13 til Y-gade, flyttede han adressen med. Der er en afstand af 60 km fra Horsens til Billund Lufthavn, og det tager ca. 1 time at køre dertil. Fra Give til Billund er der km, og det tager ca. 15 minutter at køre dertil. Han selvangav en huslejeindtægt for X-vej 9, samtidig fradrog han transportudgifter til og fra Horsens, således at det skattemæssigt gav et 0. Vedrørende de adresser, der er registreret hos CPR, er alle adresserne, bortset fra Æ-vej 6, Ø-vej 79 og Å-vej 16, nogle fiktive adresser, hvor han aldrig har boet. Adresserne er registreret efter Bs ønske. Da deres kæresteforhold ophørte, var det efter Bs ønske, og han var fortsat vild med hende og ønskede at vinde hende tilbage. Derfor har han føjet hendes ønsker. Til Skatteankenævnet har han oplyst, at han flyttede sammen med B i 1996, men det er forkert. Det var den 1. juli 1995, at han flyttede til Give. Han flyttede også sin adresse til U-vej 135 efter Bs ønske. Han havde købt en andel af U-vej 135 sammen med Bs daværende kæreste, og det ville se mærkeligt ud, hvis han havde købt et hus, og det bare stod tomt. Det var B, der betalte udgifterne på ejendommen U-vej 135. Det var delt i 2 enheder, da han købte huset, men B lavede det om til et en-familiehus efter overtagelsen. B spillede på, at han stadig havde følelser for hende, og han har derfor opført sig for dumt. Han følte, at hvis han modsagde hende, kunne han ikke få hende tilbage. Han stolede blindt på, at hun havde orden på papirerne, og han skrev slutsedlen under, uden at læse den nærmere. Da han flyttede fra X-vej 9 i 1998, betalte B alle udgifterne på ejendommen der. B var på et tidspunkt tilmeldt den adresse, hvor han boede i Give, og det var efter hendes ønske, men hun boede der ikke reelt. Han har anvendt kapitalafkastordningen i forbindelse med ejendommen X-vej 9. Det var efter et råd fra en bekendt, der hedder H. Han stolede på, at H havde ret i det, og han havde ikke haft noget kendskab til kapitalafkastordningen og ved ikke, at man ikke kunne bruge den, når man selv boede på adressen. Han fik at vide, at det var en ordning, man kunne bruge, når man lejede ud, hvilket han fiktivt havde gjort, idet han havde selvangivet lejeindtægter, men i og med at han selv boede der, vidste han godt, at det ikke var helt i orden. Han har over for myndighederne fastholdt at have erhvervsmæssig kørsel mellem Horsens og Give og Billund. Det gjorde han, idet han frygtede, at hvis der blev boret for dybt i det, ville korthuset ramle, og så ville det gå ud over B. Han kan ikke redegøre nærmere for det økonomiske i forbindelse med det mageskifte, der skete mellem salget af X-vej og U-vej. Han har i den forbindelse haft tillid til B. Det brev, der blev sendt til Ikast Kommune den 18. maj 2003,

4 - 4 - giver forkerte oplysninger om, hvor han har boet. Det er et brev, som Bs daværende kæreste P har forfattet, og han har oplyst ham om, at nu ville de ikke høre mere fra myndighederne. Der var tale om en måde at skræmme dem på ved at oplyse dem om, at der var mange, der kunne afgive vidneforklaringer om de faktiske forhold. Oplysningerne, om at han har boet på V-vej fra 2.august - 1.november, er ikke korrekte, ligesom det heller ikke er korrekt, at han rent fysisk er flyttet fra Y-gade den 2.august 2008 og til Give. C har supplerende forklaret, at hun aldrig har boet sammen med eller været kæreste med A. Hun boede i Z-gade 13 i Horsens fra 1996 til 1998 sammen med G, som var hendes kæreste dengang. Den lejlighed var på ca. 100 m2, men det var kun de 70 m2, der var officielt registreret, idet nogle af værelserne havde for lavt til loftet. Lejligheden bestod af en gang, hvor der var et bad, herefter kom der et soveværelse, stue og køkken, et værelse, et gæstetoilet og 2 yderligere værelser. A har ikke boet der på noget tidspunkt. 1. februar 1998 flyttede hun fra sin kæreste og til Y-gade i Horsens. Hun boede der alene indtil 2003, hvor hun købte en lejlighed. Lejligheden i Y-gade var på 49 m2 og bestod af en lille gang med badeværelse, en kæmpe stue, et køkken og et soveværelse. Der var tale om en 2-værelses lejlighed. A har ikke på noget tidspunkt boet der. Hun har kendt A gennem sin søster B, der var kæreste med ham gennem et par år. Hun havde også kontakt med ham efterfølgende, men hun har ingen relation til A i dag. Sidst, hun så ham, var i Viborg. Hun har ofte været babysitter for Bs børn. Mens A var kæreste med B, boede de sammen på X-vej 9 i Give. Hun tror, at de blev kærester et stykke tid før februar Hun kan huske, at de sammen var på en dykkerferie til Maldiverne, og det var i februar 1996, hvorfor hun vil gå ud fra, at de har kendt hinanden et stykke tid inden da. De var herefter kærester et par år frem. Hun ved, at A solgte sin lejlighed på Ø- vej i København, da han flyttede til Jylland. Hun kan ikke huske den eksakte dato. Hun har ikke snakket med sin søster i 2 år. Da B var kæreste med A, havde hun et godt forhold til B, og hun besøgte dem på X-vej 9. A fungerede som en slags papfar for Bs døtre, og han var vellidt. Han er en rigtig sød fyr. Hendes søster arbejdede meget, og derfor tog A sig meget af pigerne. A deltog selvfølgelig i familiens fødselsdage, konfirmation og andre sociale arrangementer både på X-vej 9 og hos hende og hos hendes forældre. Han boede jo på X-vej 9, hvorfor det var naturligt, at han deltog der. Hun kan ikke huske, hvornår en af døtrene blev konfirmeret, men hvis A og B var kærester på det tidspunkt, har han selvfølgelig deltaget i konfirmationen.

5 - 5 - E har forklaret, at han har 2 døtre, det er B og C. Hans kone havde været gift før, men hendes mand var druknet, og B er derfor ikke hans biologiske datter, men han betragter hende som sin datter. Hun var 3 år, da han mødte deres mor. Han kender A gennem B. A var kæreste med B, og A boede sammen med B på X-vej i Give over for sygehuset. Han kan ikke huske, hvornår det var, de boede sammen, men det var på et tidspunkt i 90'erne. Han kom ikke på adressen ret tit. Det skyldtes blandt andet, at deres forhold til B ikke altid har været, som det skulle være. Han kan ikke udtale sig om As forhold til hans børnebørn. Han vil tro, at han var en ven til dem. Han er helt sikker på, at A ikke har været kæreste med C, og han kan ikke tænke sig, at de på noget tidspunkt har boet sammen. Han har ikke nogen relationer til A i dag. G har forklaret, at han kender A via hans ekskæreste C. Hendes storesøster B var kæreste med A. Han var selv kæreste med C fra 1991 til Det skal nok passe, at det var 1. februar 1998, C flyttede til Y-gade. Han tror ikke, at A har været kæreste med C, og han vil i hvert fald ikke håbe, at han har været det i den periode i 1996 til 1998, hvor han selv var kæreste med C. De boede sammen i Z-gade 13 i Horsens, og her blev han boende indtil 2003 eller Der var tale om en lejlighed på små 100 m2, men noget var ikke egnet til beboelse på grund af skråvægge. A har ikke boet på Z-gade 13, mens han har boet der. Han ved ikke, om A har boet på Y-gade 50, men det kan han ikke forestille sig. Mens A og B var kærester, boede B på X-vej i Give. Han tror næsten, at de boede sammen. Han kan dog ikke huske det helt, men det er det, han kan forestille sig. Han kender ikke noget omkring As forhold til Bs børn. Han har deltaget i sociale arrangementer hos B, bl.a. fødselsdage og nytårsaften, hvor A også har deltaget. Han har ikke nogen relation til A i dag. F har forklaret, at hun lærte A at kende, da hun var mellem 7 og 9 år, vil hun tro. Hun kan ikke huske, om A har boet på X-vej sammen med hende og hendes mor og søster. En ferie på Cypern siger hende noget, men hun kan ikke helt huske noget omkring det. Hun kan også huske noget med hesten, men hun kan ikke huske, om A deltog i aktiviteter med hesten. Når hendes mor var væk om aftenen, passede de sig selv, eller også har A gjort det. Hun tror, at A på et tidspunkt passede dem om aftenen. Han var der i hvert fald. Hun ved ikke, hvor ofte han var på adressen, og hun aner ikke, om han havde nogen ting på adressen. Hun har boet på X- vej 9 fra hun var 3 til 15 år. A var med ved Ds konfirmation. Det ved hun, fordi hun har set et billede af ham i den anledning. Ellers kan hun ikke huske noget om hans deltagelse i fødselsdage m.v.

6 - 6 - D har forklaret, at hun er 27 år. Hun er født i Hun er uddannet frisør og arbejder som sådan. Hun kender A fra, han var hendes mors kæreste. Hun kan ikke huske præcis, hvornår A lærte hendes mor at kende. Hun flyttede selv hjemmefra, da hun var 16 år, og han var kæreste med hendes mor, da hun blev konfirmeret. Hun blev vist konfirmeret i A boede sammen med dem på X-vej i et par år. A deltog i deres liv. Han var hjemme, når de kom hjem fra skole og lavede aftensmad og passede dem om aftenen, idet deres mor arbejdede meget. Hendes søster og hun red meget, men de cyklede primært til rideskolen, idet den lå tæt på. Hun dyrkede også håndbold. A har aldrig været bleg for at hjælpe til med kørsel m.v. i den sammenhæng. Hun kan ikke huske, om A hjalp hende med lektier. Efter at forholdet til deres mor var sluttet, flyttede A ned i Å-vej i en lejlighed, der lå over for den salon, hvor hun var i lære som frisør. K og J er hendes veninder. Hun kan huske, at hun har været på ferie sammen med A i udlandet. A havde nogle ting i hjemmet, men det var mest hendes mors møbler m.v. Han havde meget tøj, og han havde mange cd'ere. Han havde interesse for musik, og han spillede i et band, da hendes mor lærte ham at kende. Hun har fået hans gamle tallerkner. Hun har ikke nogen relation til A i dag. De ser ikke hinanden, og det er lang tid siden, hun har snakket med ham, men når de snakker sammen, foregår det i en positiv stemning. De har et positivt forhold til hinanden. H har forklaret, at hun er revisor HD. Hun arbejder som selvstændig nu. Hun har arbejdet ved skattevæsnet i et års tid omkring år 2003/2004. Da var hun ansat med selskabsbeskatning. Hun har lært B at kende gennem hendes ekskæreste, der dykkede med B. Det var omkring efteråret Hun kender i allerhøjeste grad A, da han var kæreste med B. Hun var en ven af huset. Det vil sige, at hun var ven af A og B og af Bs børn. De boede på det tidspunkt i Give på X-vej. A og B boede sammen, og hun tror, at de boede sammen, indtil de gik fra hinanden omkring år 2000 eller år A var en god papfar for pigerne. Han kørte dem blandt andet til tandlæge og skole m.v. Hun har engang været til en fest eller fødselsdag, der blev holdt i stuen eller udestuen, hvor de var nogle få venner, men mest familie til festen. Hendes tidligere kæreste og hun spiste en del sammen med A og B, og hun har været på adressen X-vej mange gange. Hun kan ikke huske, at hun har været på adressen, hvor A ikke har været der. Hun kan især huske nogle af de ting, A havde på adressen. Der var tale om, at han havde masser af sko, parfumer og deodoranter og en masse tøj, samt en stor cd-samling. Det med cd-samlingen husker hun især, idet de havde haft indbrud, hvor der var blevet stjålet en del af dem, og han var meget fokuseret på at få reetableret cd-samlingen, sådan som den havde været før tyveriet.

7 - 7 - B ser hun sjældent i dag, og hun har ikke set A, siden de gik fra hinanden. Forevist en opstilling af kapitalafkastordningen har hun forklaret, at det er hende, der har skrevet tallene i den, og det er hende, der har skrevet under. Hun har gjort det efter As oplysninger. Hun har ikke rådgivet ham om kapitalafkastordningen. Hun kan faktisk ikke huske noget om det i dag, og hun var ikke klar over, at han havde en lejeaftale med B. Hun kan ikke huske, om noget af ejendommen X-vej i Give var udlejet. Hun kan ikke huske noget om det i dag. J har forklaret, at hun er 28 år. Hun kender A gennem D, der er hendes meget gode veninde. Hun kom meget i Ds hjem. Hun lærte D at kende i 1988 eller D boede sammen med A på X-vej 9 i Give. Her boede Ds mor, B også og Ds lillesøster. Hun vil tro, at de boede sammen i 2-3 år, muligvis omkring 1992 til 1995, men hun kan ikke huske det præcis. På et tidspunkt boede der også en, der hed R, som blev kaldt R, i kælderen på X-vej 9. A havde et godt forhold til D og hendes søster. Han deltog i deres liv. Han bad blandt andet D engang om at komme ind og sige godnat, når hun kom hjem fra en byfest. Det blev D sur over, idet hun ikke mente, han skulle blande sig i det. De har været ovre at besøge A i forbindelse med, at de var til koncert med Janet Jackson i København. Hun kan huske, at de havde en lille lilla bil, der ikke kunne køre på grusvej. Det var derfor ikke så tit, at de blev kørt til ridning. Hende og D var på rideskolen næsten hver dag, og hun er kommet i Ds hjem 1-2 gange om ugen. Hun ved ikke, hvor ofte hun så A der, det kan hun ikke huske. Det har ofte været om eftermiddagen, hun var i hjemmet. Hun kan huske, at A flyttede til Å-vej efter at være flyttet fra X-vej. Han boede ovenpå et pizzeria. Der har hun besøgt ham en gang. D gik 2 klasser under hende, da de gik i skole. Hun er stadig rigtig god veninde med D. Hun har ikke set A i mange år. Efter at A var flyttet fra V-vej, var B kæreste med en, der hed S, som har været der, men hun ved ikke, om han rent faktisk boede der. Hun har også set en, der hed P, der en gang, men hun ved heller ikke, om han har boet der. Det tror hun umiddelbart ikke, at han gjorde. K har forklaret, at hun er 26 år. Hun kender A gennem sin veninde D. Han færdedes i huset hjemme hos dem. D og hendes familie flyttede til Give i 1993 eller Hun lærte hende at kende i 1. klasse. Hun mener, at A og B blev kærester omkring 1998, idet hun kan huske, at de var til en Janet Jackson koncert i Forum i København på det tidspunkt. Det var efter hende og Ds konfirmation. Det er det, hun husker. Hun ved, at A deltog i Ds konfirmation, men hun var ikke selv med, da hun blev konfirmeret samme dag. Hun har snakket med nogle andre veninder om det, der havde været med ved Ds konfirmation. Hun kan huske, at A hjalp til og lavede mad til dem nogle gange, ligesom han hentede og bragte dem til og fra ridning. Da A

8 - 8 - flyttede fra B, flyttede han til Å-vej ovenpå M-sted, og hun så ham nogle gange, når de havde været i byen, og de spiste natmad dernede. Hun har ikke nogen relation til A i dag. Hun er stadig gode venner med D. Hun havde en opfattelse af, at A boede der, idet han tit var i hjemmet hos D. Hun tror, at han flyttede derover efter Janet Jackson koncerten. B har forklaret, at hun er makeup-artist og dykkerinstruktør. Det har hun været, siden hun var 23 år. I dag arbejder hun som makeup-artist. Det gjorde hun også i 1990'erne. Hun mødte A på en café i København, og de havde et forhold til hinanden fra eller Hun kan ikke præcis huske, hvornår det startede og sluttede. De blev forlovet. Det blev de i Hun viste sin forlovelsesring, hvor der står A og datoen den A har aldrig været kæreste med hendes søster, C. Da de mødtes, boede A på Ø-vej i København, og han flyttede siden til Give på X-vej, hvor hun boede. Det kan godt passe, at det har været i juli Han flyttede sit tøj, billeder og personlige genstande med, men der var ikke plads til hans møbler, så de blev enten givet væk eller smidt væk. Han havde også sin bil med. De boede på X-vej 9 i Give sammen med hendes to piger. Nedenunder boede R og Karina. A flyttede til Å-vej 16 i Give, og det kan godt passe, at det som nævnt i lejekontrakten var den 15. maj Årsagen hertil var, at hun ikke kunne finde ud af, om det skulle være dem, eller det ikke skulle være dem. De blev derfor enige om, at han skulle finde en lejlighed i Give, så de kunne være i nærheden af hinanden og opretholde kontakten også til børnene. Hun ved ikke, hvornår de reelt stoppede med at være kærester. I perioden havde A også et hus i Ikast. Det havde han købt af hende af økonomiske årsager. Hun havde en verserende skattesag, der betød, at hun for at undgå udlæg i sine ejendele solgte huset til A. Huset var lejet ud på det tidspunkt. Hun kan huske, at A på et tidspunkt flyttede op til huset i Ikast. Det var ikke, mens de var kærester. Han fandt ud af, at han ikke gad at bo der, så han foreslog, at de solgte huset igen, hvilket de gjorde på et tidspunkt. Fortjenesten herfra blev lagt ind som afdrag på gælden på X-vej. Hun ved ikke helt, hvordan det hang sammen, men de havde en advokat til at ordne det, så han må kunne fortælle om det. I oktober 1996 købte A X-vej 9 af hendes tidligere mand, O. Det var også af rent økonomiske årsager, at hun ikke kunne overtage ejendommen. Hun lejede ejendommen af A, da han flyttede, og hun betalte husets udgifter. Mens de boede sammen, deltes de om udgifterne til huset. I 2000 solgte A X-vej 9 og købte U-vej 135 i Horsens sammen med T, der på daværende tidspunkt var hendes kæreste. Selv om de ikke var kærester længere, havde de fortsat et godt forhold til hinanden, og A ville gerne hjælpe hende, så hun kunne komme tilbage til hendes hjemby, hun kunne ikke lide at bo i Give. A er en god type. A boede ikke selv på U-vej 135. Hun vidste godt, at han på et tidspunkt har haft folkere-

9 - 9 - gisteradresse der, men det var en af den slags ting, hun ikke spurgte ind til. Det var også hende, der havde anmodet ham om at købe U-vej 135. I 2003 solgte A U-vej 135 til hendes daværende og nuværende kæreste, P. I fungerede A og hun og hendes to døtre som en almindelig familie med alt, hvad det indebærer af ture, ferier, forældremøder og arrangementer. Han opførte sig som en helt almindelig papfar for børnene og deltog i deres liv. De holdt konfirmation for den ældste, mens de boede sammen, og A var også med til Fs konfirmation, der var i Da var de stadig venner. De havde på et tidspunkt indbrud, mens de boede sammen, og her blev der stjålet et B&O anlæg, nogle CD'ere, smykker, nogle prægepapirer og nogle billeder. De fleste ting tilhørte A blandt andet, fordi han havde CD'ere. De havde mange besøgende i deres hjem. Blandt andet kom hendes veninde, N, der har en frisørsalon i Give, i deres hjem, som om, det var hendes andet hjem. As bedste kammerat, Allan, og dennes kæreste kom også ofte på besøg. Hun kan ikke huske hans efternavn. I dag har hun ikke kontakt til A, det har de ikke haft i de sidste 4-5 år. Hun blev skilt fra sin eksmand, O, omkring 1992 eller 1993, hun kan ikke huske datoerne. Hun havde også lejet huset X-vej 9 af O, og hun betalte leje til ham. Hun havde lejet huset i Ikast af A, og hun videreudlejede det til en klinik for alternativ behandling. Hun betalte derfor omkostningerne til huset til A. På et tidspunkt lejede hun det ikke ud mere, og så var der ingen, der brugte huset, før A på et tidspunkt flyttede ind i en kort periode. Hun kan ikke huske, hvorfor A har haft folkeregisteradresse hos C. Det er længe siden. A solgte ikke huset på X-vej 9, efter at han selv var flyttet, da hun jo af økonomiske årsager ikke kunne overtage det, og han derfor ville hjælpe hende. Hun har på et tidspunkt haft folkeregisteradresse i Å-vej 16. Hun har også boet der en kort periode på nogle måneder, hvor også hendes yngste datter havde folkeregisteradresse der. Hun kunne dog ikke holde ud at bo i Give, hvorfor hun flyttede tilbage til U-vej 135, hvortil hun var flyttet, da X-vej blev solgt. Det var hendes revisor, der rådede hende til at opretholde folkeregisteradressen i Give Kommune, således at hendes skattesag kunne fortsætte i den kommune. Revisoren rådede hende også til rent faktisk at flytte til Å-vej 16. Hun var ikke kæreste med A på det tidspunkt. Hun var da blevet kæreste med P. Da hun flyttede fra X-vej til U-vej 135, var hendes yngste datter på efterskole, hvorfor hun ikke skulle skifte skole, da hun flyttede. Højesterets begrundelse og resultat I årene har A over for skattemyndighederne tilkendegivet, at ejendommen X-vej 9, Give, var en erhvervsmæssig udlejningsejendom omfattet af kapitalafkastordningen. Dette indebar bl.a., at han ved opgørelsen af årets resultat fradrog ikke alene renteudgifter, men

10 også andre udgifter vedrørende ejendommen, og at renteudgifterne blev fratrukket fuldt ud. A har erkendt, at kapitalafkastordningen ikke kunne anvendes, hvis han havde bolig på ejendommen. Med henvisning til disse omstændigheder og i øvrigt af de grunde, der er anført af landsretten, stadfæster Højesteret dommen. De yderligere vidneforklaringer, der er afgivet for Højesteret, kan ikke føre til et andet resultat. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal A betale kr. til Skatteministeriet. De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011).

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011). D O M afsagt den 10. april 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Elisabeth Mejnertz og Gitte Kuhlwein (kst.)) i ankesag V.L. B 0913 13 D (advokat Paul Björn, Randers)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 Sag 311/2009 (1. afdeling) Flemming Koch (advokat Kim Pedersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6.

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. DOM Afsagt den 30. maj 2013 i sag nr. BS 90B-3977/2012: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. Sagsøgeren As påstand

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. juni 2010 Sag 72/2008 (2. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 Sag 278/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Topdanmark A/S og TD.0151 ApS (advokat Svend Erik Holm for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 Sag 89/2012 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 Sag 251/2012 (2. afdeling) Lærernes Centralorganisation som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen)

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011 Sag 105/2009 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for Eva Jensen, Carina Ørbæk Sørensen og Christina Bechmann Hoseassen (advokat Peter Breum) mod SKAT

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2830 13 Nordvestjysk Elforsyning Amba (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 Sag 18/2012 (1. afdeling) A (advokat Ole Sigetty) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Sag 310/2009 (1. afdeling) M (advokat Helle Carlsen) mod H (advokat H. Feldt-Rasmussen, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 Sag 118/2012 (1. afdeling) HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG. afsagt torsdag den 24. marts 2011

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG. afsagt torsdag den 24. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 24. marts 2011 Sag 178/2008 (1. afdeling) De Samvirkende Købmænd som mandatar for Vejle Amts Købmandsforening og De Samvirkende Købmænd

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 11 april 2003 af Vestre Landsrets 10 afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Lars E Andersen og Ulrik Jensen) i ankesag B-1133-02 Strømmen Grundejerforening

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 Sag 99/2009 (1. afdeling) Flemming Allan Hansen Steen Ricks Olsen (advokat Christian Falk Hansen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 Sag 116/2014 (1. afdeling) Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Kredit Realkreditaktieselskab på vegne af Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 235/2013 (2. afdeling) A, B, C, D, E, F, G og H (advokat Gert M. Lund for alle) mod Haderslev Kommune (advokat Erik Gram) I tidligere instanser er

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker).

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). D O M Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). 17. afd. nr. B-2146-13: B (advokat Eva Tofteberg Persson) mod A (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 Sag 12/2014 A (advokat Maryla Rytter Wróblewski, beskikket) mod B (advokat Johan Hartmann Stæger, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

D O M. afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst.

D O M. afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst. D O M afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst.)) i ankesag V.L. B 1149 12 Haderslev Kommune (advokat Erik Gram, Haderslev)

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 Sag 132/2012 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige - Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige At yde en form for kompensation for de fordele som gifte og samlevende har ved at være 2 om husstandens udgifter og gøremål: Det er navnlig en kompensation

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012 Sag 347/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for M (advokat Ulla Jacobsen) mod Dansk Erhverv som mandatar for A (advokat Lars Alexander Borke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 279/2013 A (advokat Jørn Frøhlich, beskikket) mod SKAT (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 466/2007 (2. afdeling) A (advokat Christian Bachmann) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 331/2011 (1. afdeling) Traugott Møllers Fond (advokat Bruno Månsson) mod Frede Ingolf Kühl, Povl Thue Kristensen, Hans Henrik Lorents Hjorth, Allan

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET 2 2 JAN. 20Dli Advokat Lars Alexander Barke Vester Farimagsgade 19 Dansk Handel & Service 1506 København V J. nr. 11844-0018 UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET ..",.,. ""'""'" ;",i,;"ic". D O M afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012 Sag 40/2011 (1. afdeling) Dansk Pantebrevsbørs A/S under konkurs (advokat Thomas Bang) mod Fair Finans A/S (advokat Casper Moltke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 136/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Hans Boserup for begge) mod Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 Sag 312/2013 (2. afdeling) Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning (advokat Jens Jacob Dühr) mod Hasmark Strand Feriepark ApS (advokat Henriette Soja)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere