Køber til variabel pris med maks :Købssignal. Købte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) kr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køber til variabel pris med maks. 16-8-2012:Købssignal. Købte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) 176-186 kr."

Transkript

1 Vent med konvertering til fast rente Der er mange penge på spil, når det rigtige konverteringstidspunkt skal findes. Vi kommer med vores bud på, hvordan dette tidspunkt identificeres. Som følge af de stigende lange renter er problemstillingen særdeles aktuel og mange bliver da også udfordret på deres finansieringssammensætning. En god strategi giver dig det rigtige beslutningsgrundlag, som sikrer, at du får konverteret til fast rente, når timingen er rigtig for dig. Læs mere om hvordan vi mener, du skal forholde dig til de aktuelle rentestigninger på siderne 3-4. Du kan desuden bl.a. læse følgende i denne udgave af Midtugeopdateringen: Nervøsiteten på de finansielle markeder er aftaget i takt med, at der er kommet flere udmærkede økonomiske nøgletal fra EU og USA. Også på Emerging Markets er der kommet ro på, så pt. ser det lyst ud for økonomien. Der er dog stadigvæk en latent risiko for finansmarkederne i form af situationen i Syrien. Læs mere i fundamentalanalysen på side 2. Kurserne på lange realkreditobligationer bliver ved med at falde, men der er nu et første tegn på, at faldene skal afløses af stigninger. Læs mere i renteanalysen på side 4. Dollaren har endnu ikke vist styrke til at starte en optrend. Der skal til at ske noget, hvis det skal blive en realitet, ellers går det som det plejer og dollaren bliver i sit snævre interval. Også pundet har mistet styrke i opadgående retning, men hér er der dog større håb for en decideret optrend. Læs om valuta på side 5. Der bliver produceret meget mælk i Danmark i år, hvilket har hevet prisen på kvote op. Prisen er høj sammenlignet med mejeriprisen i f.eks. Tyskland, men spotmarkedet ligger noget foran mejeriprisen i Danmark. Læs om udsigterne for mælkeprisen på side 6. På råvarerne er der en rolig udvikling før WASDE-rapporten bliver offentliggjort i morgen. Her og nu koster sojaskrå kr. pr. hkg, foderhvede kan købes for kr. og sælges for kr. på Sjælland og kr. pr. hkg i Jylland. Læs mere om sojaskrå, korn og raps på siderne Af Hans Fink Vigtige anbefalinger Trenden ML sigt Lang sigt Position Seneste anbefaling Kort rente (F1) % Uge : % variabel rente, ingen Lang rente (dvs. kursen 0-20 % lange renteswaps på 3,5 % 2044) Råolie (Brent) Køber til variabel pris med maks :Købssignal rabat Foderhvede - køber Købte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) kr :Køb korn og færdigfoder til minimum høst høst (100 %) 135 kr. Foderhvede sælger Solgte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) kr høst (100 %) kr Sælg yderligere 25 % af 2013 høsten således at der samlet set er solgt 100 % høst er solgt tidligere. Sojaskrå Købte positioner Aug feb. 2014: kr : Køb sojaskrå og tilskudsfoder til og med juni Mar. jun. 2014: kr. USD/DKK Ingen : Sælg i kurs 5,63, forventer fald : De solgte USD købes tilbage i kurs 5,63 CHF/DKK Ingen : Sælg i kurs 5,97, stop loss i kurs 6, : Stoppet ud, tab 2 %.

2 Markederne har stigende tiltro til bedring i økonomien Men situationen i Syrien er stadig uafklaret og skaber nervøsitet Der er en stigende grad af konsensus i markedet om, at de vestlige økonomier er i bedring. Finansmarkederne i EMlandene er blevet mere stabile til trods for, at obligationsrenterne i USA er fortsat med at stige den seneste uge som følge af de tiltagende forventninger om, at Federal Reserve snart begynder at neddrosle obligationsopkøbene. Uroen vedrørende Syrien Et gennembrud i forhold til Syriensproblematikken kan betyde, at en militæraktion kan undgås. Et russisk forslag om, at USA afstår fra at angribe Syrien, hvis landet afleverer sine kemiske våben, blev taget godt imod af Syriens udenrigsminister. Forslaget åbner op for en vej udenom et militært angreb, der har mødt betydelig modstand i den amerikanske offentlighed. Det er derfor ikke sikkert, at der kommer et angreb på Syrien, da der er stor splittelse i den amerikanske befolkning og hos landets politikere om spørgsmålet, og da der stadig arbejdes på en diplomatisk løsning. Nøgletal i USA Den største begivenhed på nøgletalsfronten er detailsalget fredag. Markedet venter pæne tal med en vækst på 0,3 % i kerne -detailsalget, som er korrigeret for biler og benzin. Tallene for det samlede bilsalg i august viste en markant stigning i forhold til faldet i juli, og det vil sandsynligvis gå igen i næste uges detailsalgstal. Det foreløbige tal for forbrugertilliden fra University of Michigan er interessant, idet det vil give et praj om forbrugertilliden for september. Markedet venter en lille stigning i indekset, fordi forbrugerne reagerer positivt på lavere benzinpriser og den fortsatte bedring af arbejdsmarkedet. Tysk valg og møde om gældskrisen i Cypern, Portugal og Irland Opmærksomheden vil således formentlig være rettet mod større politiske begivenheder. Eurogruppen mødes fredag, og der er ECOFIN-møde lørdag. Dagsordenen for Eurogruppemødet omfatter en gennemgang af tilpasningsprogrammerne for Cypern, Portugal og Irland, de økonomiske udsigter og overvågning af medlemslandene. Vigtige beslutninger er sat på hold på grund af den igangværende valgkamp i Tyskland. Der afholdes delstatsvalg i Bayern søndag den 15. september, hvilket vil give en indikation på resultatet af forbundsdagsvalget den 22. september. Asmussen fra ECB holder tale i Berlin på onsdag, og ECB-chef Draghi taler i Letland på torsdag. Arbejdsmarkedsrapport i Storbritannien Et vigtigt nøgletal i Storbritannien er arbejdsmarkedsrapporten for juli, der offentliggøres i dag, onsdag. Nu da Bank of England indfører signaler om den fremtidige pengepolitik på baggrund af ledighedsprocenten (senest 7,8 %), får dette tal stor opmærksomhed på de britiske markeder. Tal fra Kina I Kina bliver det en travl uge på nøgletalsfronten, hvor de fleste nøgletal for august udsendes. På linje med de seneste PMI-indeks for industrien ventes de at bekræfte, at kinesisk økonomi er stabiliseret og endda er begyndt at vise moderat fremgang efter vækstnedgangen siden det tidlige forår. Markedet venter, at væksten i industriproduktionen stiger en smule til 9,8 % å/å fra 9,7 % å/å i juli. Der er god grund til at holde særligt godt øje med de finansielle nøgletal, herunder pengemængdevæksten (M2) og bankernes udlån. Selv om de hårde tal er blevet bedre, er kreditvæksten (især fra finansieringskilder uden om bankerne) aftaget, og de generelle monetære forhold er blevet strammere. Der er risiko for, at dette kan begynde at påvirke væksten negativt senere i år eller i begyndelsen af Markedet venter, at inflationen er uændret på 2,7 % å/å for august og dermed pænt under den kinesiske regerings mål på 3,5 % for hele Markedsrenter Den stigende sandsynlighed for, at et amerikansk angreb på Syrien enten kan udskydes eller undgås, er godt nyt for risikobetonede aktivklasser, der fik støtte, da nyheden om det russiske forslag begyndte at cirkulere. Det er aktuelt meget usikkert, hvad det ender med og dermed kan stemningen hurtigt vende igen. De lange europæiske og danske swaprenter er igen steget og det drives af pæne nøgletal fra eurozonen, men i høj grad også af den genvundne tillid til den amerikanske økonomi. Af Jan Terkelsen

3 Konjunkturanalyse Er der en trendvending på renten? Konklusionen er, at den igangværende stigning i de lange renter ikke er en trendvending. Ved en trendvending skal centralbankernes styringsrente og de korte renter stige forud for eller samtidig med de lange renter og inflationen skal være stigende. Disse kriterier er ikke opfyldt, hvorfor det kun er et spørgsmål om tid, inden de lange renter igen falder. Vi anbefaler ikke at lægge om til fast rente, og vi forventer, at konverteringstidspunktet stadig ligger langt ude i fremtiden. Konvertering Den første figur viser den lange danske rente med 12 måneders gennemsnit øverst og nederst er vist den korte danske rente med 12 måneders snit siden starten af 1990'erne. Vi har markeret, hvornår konvertering mellem fast og variabel rente er optimalt ud fra teknisk analyse med 12 måneders snit. Overordnet set, altså i hele perioden, er det bare en stor nedtrend med lidt større korrektioner undervejs. Ved metoden med konvertering ved brud af 12 måneders snit er det formenligt kun én konvertering til fast rente og tilbage til flexrente, som virkelig har kunnet give en større kursgevinst, nemlig den fra 2006 til midten af Normalt stiger den korte rente forud for eller samtidig med, når den lange rente stiger. Dette er ikke tilfældet i Den lange danske rente har brudt 12 måneders glidende gennemsnit, og en lidt større opadgående korrektion udspiller sig i øjeblikket. Teoretisk sammenhæng Næste graf viser igen den lange danske rente med 12 måneders snit, men nu har vi lagt styringsrenten i USA ovenpå. Nederst har vi vist de sene økonomiske indikatorer, hvoraf den ene indikator er renten. Korrektioner op i den lange rente sker, når de sene økonomiske indikatorer stiger eller ligger i toppen, hvilket betyder stigen-

4 de efterspørgsel efter kommercielle lån, og derfor er det ikke unormalt, at de lange renter korrigerer i øjeblikket. Det unormale ligger i, at styringsrenten ikke sættes med op. Det skyldes, at centralbankerne fortsat vurderer, at det økonomiske opsving er alt for svagt til at kunne modstå rentestigninger, specielt set i lyset af situationen på arbejdsmarkedet med mange arbejdsløse. Inflationen Den sidste figur viser det samme i øverste del, men nederst har vi nu lagt inflationen ind for USA, Europa og Danmark. Hver gang renten korrigerer opad og styringsrenten hæves, stiger inflationen. Men det er heller ikke situationen lige nu, inflationen falder faktisk kraftigt, f.eks. udgør inflationen kun 0,4 % i Danmark, hvilket er det laveste set siden deflationsperioden i 1930 erne. Vi anser det for at være helt normalt, at der engang imellem kommer lidt større skvulp i renten, men at vedvarende rentestigninger stadig hører fremtiden til. Vi skal nok fra AgroMarkets' side melde ud, når vi finder tidspunktet rigtigt for konvertering til fast rente. Renteanalyse Endnu højere lange renter Under konjunkturanalysen er der en større analyse af renterne. Derfor er der i denne uge et mindre renteafsnit. Renten teknisk Kurserne falder yderligere på de lange danske realkreditobligationer. Det positive er nu, at der teknisk er opstået divergenser, hvilket ses ved lavere kurser på 3,5 % 2044 men højere bunde på adfærdsmodellen, RSI. Det betyder, at momentum nedad er aftagende, og en korrektion op er nært forestående. Det gør dog ikke, at den kortsigtede nedtrend på kurserne stopper, for det kræver væsentligt flere kursstigninger. Det er først ved brud over kurs 98,05 og 50 dages snit, som pt. er beliggende i kurs 98,80, at nedsiden stoppes. Af Jens Schjerning

5 USD USD står stille og dog Kina I nat er der kommet tal for den kinesiske industriproduktion, som stiger med 10,4 % i august måned, hvilket er mere end forventet. Det samme gør detailsalget. Det er positivt på den korte bane, men flere og flere stiller spørgsmålstegn ved de kinesiske nøgletals validitet. USD teknisk USD falder lidt tilbage. Det er nu, hvis USD skal vise styrke, så det ikke ender ligesom de seneste fire gange USD har været over 50 og 200 dages gennemsnit, hvor dollaren aldrig for alvor er kommet af sted i opadgående retning. USD skal søge mod 5,84 kr. og 5,88 kr. og senere bryde over disse niveauer, så der kommer en langsigtet optrend og USD forsvinder ud af det interval, den har handlet i ca. et års tid. GBP GBP - langsigtet optrend?? Arbejdsmarkedet I dag kommer der arbejdsløshedstal fra England for juli måned. I juni var arbejdsløsheden på 7,8 %, og markedet forventer et uændret niveau i juli. Der er meget fokus på arbejdsmarkedet, da centralbanken i England på ligefod med den amerikanske har koblet pengepolitikken til arbejdsløsheden. Teknisk set GBP nåede til den markante modstand i 8,87 kr. GBP er marginalt over 200 dages gennemsnit, men det er et krav, at GBP kommer over 8,87 kr., for at en langsigtet optrend bliver en realitet. Hvis det sker, kan det sende GBP helt op til 10 kr. Modsat må pundet på ingen måde falde meget tilbage de kommende uger og helst ikke igen gå under 200 dages snit, for så er dette kun en test af den lange trend, og så kan nedtrenden igen tage over. Af Jens Schjerning

6 Mælk Den danske mælkepris blev opjusteret De stigende priser på mælk smitter af på afregningsprisen i Danmark. Senest har vi set Arla hæve prisen med 7,5 øre pr. kilo. Produktionen af mælk i Danmark er modsat produktionen i en lang række andre europæiske lande højere end sidste år. Det betyder, at der år til dato er en overskridelse på 6,9 mio. kilo mælk mod kun 2,1 mio. kilo mælk sidste år. Fremgangen i Danmark skyldes, at vi generelt har valgt at holde et højt produktionsniveau på trods af mindre grovfoderudbytter sidste år og meget dyrt kraftfoder gennem vinteren 2012/13. Det har været meget normalt i en række andre lande i Europa og andre steder, at man i stedet for at indkøbe dyrt kraftfoder har valgt at sænke produktionsniveauet i den aktuelle laktationsperiode. Dette betyder, at produktionen i Danmark ligger højere end sidste år, mens Europa generelt ligger på samme produktionsniveau som i Overskridelse af produktionen gav stigende kvotepriser Den seneste kvoteauktion har resulteret i stigende priser fra 37,19 øre pr. kilo til 72 øre pr. kilo. Den højere produktion af mælk har selvfølgelig været med til at hæve interessen for kvote. Selvom kvotesystemet ophører pr. 1. april 2015, har flere valgt at indkøbe kvote. Forklaringen skal findes i det lavere prisniveau for kvote, hvor det pludselig bliver rentabelt at købe kvote til merproduktion af mælk, selv med en kort afskrivningsperiode. Høj prisniveau generelt i Europa Priserne på mælk ligger generelt højere end sidste år. Den typiske stigning i en lang række lande ligger i niveauet %. Den største stigning ses i Tyskland, hvor prisen er steget 22,79 % i forhold til for et år siden. Men på trods af den solide stigning ligger prisen fortsat lavere end i Danmark. Den tyske pris er i niveauet 37,50 cent pr. kg, hvilket svarer til 2,80 kr., hvor den danske pris med den seneste stigning til sammenligning udgør 2,91 kr. pr. kg. De højeste priser findes i spotmarkedet. Dette er ikke unormalt, idet spotpriserne generelt ligger højere ved stigende priser og lavere end den almindelige mejeripris, når priserne falder. Den tyske spotpris ligger til sammenligning nu på 48,50 cent pr. kg, hvilket i danske kroner svarer til 3,62 kr. pr. kg. Da spotprisen var lavest i maj 2012, var prisen til sammenligning kun ca. 30 cent svarende til 2,24 kr. pr. kg. Seneste mælkeauktion på Global Dairy Trade Den 3. september blev den seneste auktion på Global Dairy Trade på New Zealand afsluttet. Prisniveauet på mælk er kommet op i et højt niveau sammenlignet med de seneste par år, når vi ser på spotog futuremarkedet. Dette kan også ses på de auktioner, som Fonterra afholder hver 14. dag. Priserne skiftevis stiger og falder, hvilket er udtryk for, at vi har nået et forholdsvis højt niveau, hvor købsinteressen bliver mindre. Det høje prisniveau på mælkepulver betyder udvidelse af produktionen og senest har Fonterramejeriet på New Zealand øget produktionen med 700 tons sødmælkspulver om dagen. Dette er et meget stort tal og svarer til 45 skibscontainere dagligt alene for udvidelsen. Fonterra har i forvejen et anlæg og fordobler dermed produktionen.

7 Sojaskrå Sojaprodukterne lukkede næsten uændret Nyheder fra sojamarkedet Markederne for råvarer handlede generelt inden for et snævert område i går, og handelen med soja var ingen undtagelse. Priserne lukkede meget tæt på uforandret med mindre udsving i niveauet fra -0,30 til +0,30 % på de enkelte sojaprodukter og terminer. Det var klart det kraftige fald i råolie fra 109 til 105 dollar pr. tønde, som trak priserne ned på de andre råvarebørser. Når man har et generelt svagt eller afventende marked, kan en reaktion på ét marked let forplante sig til de øvrige, selvom produkterne ikke nødvendigvis har noget med hinanden at gøre eller på nogen måde kan erstatte hinanden. Dette viser blot, at facts om markedet selvfølgelig er vigtige, men psykologien i markedet er mindst lige så vigtig at følge, da den viser, hvordan handlerne tolker facts. På torsdag kommer der en ny officiel melding i form af WASDE-rapporten fra det amerikanske landbrugsministerium. Stemningen i markedet er helt klart, at man forventer nedjusteringer af både udbytteniveauet i USA og af det samlede udbytte. Teknisk set (ny høst) Teknisk bryder prisen videre op på de nærmeste terminer. Det betyder på decemberterminen, at prisen nu er brudt over den seneste top i 399 USD pr. shortton, og har dermed åbnet op for en ny række stigninger. De senere terminer, som ligger fra juli 2014 og frem, har kun reageret i mindre grad. De nærmeste mindre støtteniveauer ligger i 419,50 og 397 USD pr. shortton, og et eventuelt brud heraf i faldende retning vil sende prisen videre ned til 200 dages glidende gennemsnit, som pt. ligger i 387 USD pr. shortton. På juli-terminen ser vi modstand i niveauet 415. Et brud op gennem dette vil udløse et supplerende købssignal. Priserne på fysisk sojaskrå Ønsker man at købe sojaskrå til levering nu, er prisen kr. pr. 100 kilo og i oktober ligger prisen i niveauet kr. pr. 100 kilo. Ser man videre frem, ligger prisen for november og frem til januar 2014 i niveauet kr. pr. 100 kilo. Fra februar 2014 og frem til april 2014 ligger prisen i området kr. pr. 100 kilo. Fra maj til juni er prisen kr., og frem til oktober 2014 er den kr. Priser vi hører i markedet Priser høst : kr. per 100 kilo : kr. per 100 kilo : kr. per 100 kilo : kr. per 100 kilo : kr. per 100 kilo : kr. per 100 kilo

8 Foderhvede Svagt kornmarked i et svagt råvaremarked Seneste nyt fra England og Vesteuropa Det var en forholdsvis stille dag på råvarebørserne generelt i går. Hvedepriserne lukkede også meget tæt på uforandret, og i England på foderhvedebørsen i London lukkede prisen på foderbyg i spændet mellem +0,13 og -0,16 %. Vejret er fortsat vådt i England, hvilket forsinker høsten i de helt nordlige egne, for høsten ikke er ret fremskreden endnu. Generelt for England, når vi ser på de midterste og sydlige egne, er høsten overstået, så de arealer, som mangler mod nord, kan ikke påvirke det samlede udbytte ret meget. Seneste nyt fra USA og den øvrige verden Det amerikanske kornmarked lå også meget stille i går og der var kun mindre udsving. Prisen på december-terminen steg for hvede med 0,85 % og på marts 2014 terminen med 0,65 %. Majsprisen steg kraftigere med mellem 1,10 % og 1,19 % på de terminer, som ligger frem til marts Råolien faldt temmelig kraftigt med 1,5 % efter Syrien har indvilliget i at aflevere alle kemiske våben, og det var som om, at denne tendens smittede af på de øvrige råvaremarkeder. Torsdag kommer den nye WASDE rapport for september, og der er allerede en stemning i markedet, hvor man forventer en nedjustering af udbytterne i USA efter det tørre vejr, og at man forventer en samlet nedjustering af udbytterne i majs i dette høstår. Deres forventninger bekræftes af de seneste tal for, hvordan afgrøderne står på markederne. Andelen af arealer, som betegnes som gode eller meget gode, var i sidste uge 56 %, men er i denne uge faldet til 54 %. Selvom værdien falder, ligger den væsentligt over de 22 %, som var gældende sidste år. ligger i 150,75-niveauet. En evt. test af den gamle bund i 150,75 vil afgøre den fremtidige retning på foderhvede på London-børsen. At majsvæksten er forsinket i år ses især på de tal, som angiver andelen af moden majs. Sidste uge var det 4 % af arealerne, som var modne, primært i de sydlige egne, og denne uge er andelen steget til 9 %. Gennemsnittet af de seneste 5 år ligger på 28 % af afgrøderne, som er modne på nuværende tidspunkt. Der er fortsat tørke i USA. Det har dog ikke den helt store indflydelse på majsen længere, da vi er så tæt på høst, men sojaen lider meget. Et privat analysehus har i fredags været ude med en vurdering af udbytterne i majs, som de forventer vil falde til 157,2 bushels pr. acre fra tidligere vurderet 158,6 bushels pr. acre. I morgen, torsdag kommer den nye WASDE-rapport fra USA, hvor USDA vil komme med deres officielle vurdering af markedet og af udbyttepotentialet. Seneste nyt fra Østeuropa og Rusland Konkurrencen fra både Rusland og Ukraine er stærk på eksportmarkederne. Begge lande underbyder Europa og USA. Begge lande er også meget aktive, og da importørerne ved, at de prismæssigt er interessante, er de med i næsten alle licitationer. Derimod er det ikke hver gang, at Europa og USA bliver spurgt, da det er en offentlig hemmelighed, at priserne her generelt er højere. Høsten af solsikke skrider solidt frem i Ukraine. Det seneste estimat for udbytterne indeholder endnu en opjustering. Man forventer, at udbytterne vil stige fra samlet set 10,0 mio. tons til 10,44 mio. tons. Vejrmæssigt forventer man regn i Ukraine i de kommende dage, hvilket midlertidigt vil stoppe høsten. Teknisk set Med bruddet ned gennem 156,75-niveauet er der åbnet op for nye prisfald, som kan sende prisen helt ned til den seneste bund, som

9 Priserne på fysisk korn Foderstofferne tilbyder følgende priser for korn leveret afdeling I Jylland ses følgende priser til afregning i høst: kr. frit på vogn for hvede kr. frit på vogn for byg kr. frit på vogn for rug kr. frit på vogn for triticale På Sjælland ligger priserne lavere og følgende priser tilbydes: kr. frit på vogn for hvede kr. frit på vogn for byg kr. frit på vogn for rug kr. frit på vogn for triticale Alle priser er tilkørt foderstoffen i høst og afregnet på almindelige betingelser. Priserne for køb af korn i foderstoffen er i niveauet kr. pr. 100 kilo plus 1 kr. pr. måned. Priser på færdigfoder svin Diegivningsfoder: 1,79-1,86 kr./feso Drægtighedsfoder: 1,63-1,73 kr./feso Poltefoder: 1,59-1,65 kr. pr. FEsv Smågrise 9-15 kg: 2,24-2,41 kr./fesv Smågrise kg: 2,10-2,20 kr./fesv Slagtesvinefoder: God 1,84-1,89 kr./fesv Slagtesvinefoder: OPTI 1,74-1,79 kr./fesv Priser vi hører i markedet Som køber: Priser høst 2013 Hvede leveret på kontrakt 143 til 145 kr. per 100 kilo leveret successivt, betaling som normalt efter levering plus 1 kr. per 1. oktober og frem. Der er flere foderstoffer som tilbyder disse priser. Det er forskelligt om og hvad der kræves i månedsstigninger. Møllehvede Svage reaktioner på råvaremarkedet Seneste nyt fra Frankrig og Vesteuropa Generelt var der små udsving på råvaremarkederne i går. Dette var også gældende for kornmarkedet, og på foderhvedebørsen i Paris lukkede prisen mellem uændret og +0,27 % på de terminer, som ligger frem til og med marts Den franske landbrugsminister har offentliggjort en ny justering af årets høst. Der er tale om endnu en opjustering med tons til samlet set 37 mio. tons, hvilket er 4,1 % højere end i 2012 og den største høst i 9 år. Dette betyder, at udbuddet på eksportmarkederne stiger, hvilket vil presse priserne over tid. Teknisk set Potentialet ligger i faldende retning på alle niveauer. Første støtteniveau ligger i 178,00, og et eventuelt brud heraf vil sende kursen videre ned til 168,75-niveauet. I stigende retning er der modstand i niveauet omkring 192, og et eventuelt brud op igennem vil sende kursen op til 200,75-niveauet.

10 Rapsfrø Solidt fald i råolie har ikke påvirket rapsprisen endnu Seneste nyt fra rapsbørsen i Paris Priserne på rapsfrø på børsen i Paris reagerede kun ganske svagt i går. Prisen lukkede meget tæt på uforandret. Dermed har det solide prisfald på råolie fra 109 til 105 dollars pr. tønde som følge af aftalen i Syrien ikke påvirket rapsfrøprisen. Retfærdigvis skal det også siges, at prisen på rapsfrø ikke er blevet trukket med op af de stigende priser på råolie. Prisen på høst-2013 til afregning i november ligger i niveauet kr., og for varer til afregning i februar ligger prisen i niveauet kr. pr. 100 kilo. Teknisk set Potentialet på rapsfrø ligger i faldende retning på lang sigt og i stigende retning på mellemlang sigt, da prisen ligger mellem 50 og 200 dages glidende gennemsnit. Senest har vi set brud over modstandsniveauet i 385 euro pr. ton, og næste mål er modstanden i niveauet 393,50 euro pr. ton. Priser vi hører i markedet Landmandspriser: - Nov kr. pr. 100 kg. - Feb kr. per 100 kg. - Maj kr. per 100 kg. - Nov kr. pr. 100 kg. Af John Jensen Nedad er der støtte i 370 euro pr. ton.. DISCLAIMER Investering på de finansielle markeder er forbundet med risici og kan medføre tab. AgroMarkets eller dens parter kan ikke gøres ansvarlige for eventuelt tab som følge af analyserne og kan ikke gøres ansvarlige for tab som følge af fejl i opdateringer, kommentarer og anbefalinger, eventuel manglende opdatering af kurser eller andre forhold. AgroMarkets påtager sig ikke ansvaret for dispositioner foretaget på baggrund af analysernes informationer eller vurderinger. AgroMarkets analyser er til personligt brug for tilmeldte kunder og må ikke kopieres uden tilladelse fra AgroMarkets.

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem I dag anbefaler vi at afdække det kommende års forbrug af foderkorn, færdigblandinger til svin, lavproteinblandinger til kvæg, roepiller og

Læs mere

Køber til variabel pris med maks. 16-8-2012:Købssignal. Købte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) 176-186 kr. 2013 høst (0 %) intet køb

Køber til variabel pris med maks. 16-8-2012:Købssignal. Købte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) 176-186 kr. 2013 høst (0 %) intet køb Positive udsigter for mælkeprisen Spotprisen på mælk i Europa er steget med 30 % det seneste år, og mejeriprisen er steget mere beskedent med ca. 12 %. Der er flere ting, der taler for, at mejeriprisen

Læs mere

Korn NUMMER 7 28. AUGUST 2014. Markeds- og økonomiorientering. Købssignal på foderhvede

Korn NUMMER 7 28. AUGUST 2014. Markeds- og økonomiorientering. Købssignal på foderhvede NUMMER 7 28. AUGUST 2014 Markeds- og økonomiorientering Korn Købssignal på foderhvede Agromarkets udsendte tirsdag d. 26/8-14 købssignal på færdigfoder til svin, slagtekalve og lavproteinblandinger til

Læs mere

AgroMarkets Midtuge Opdatering Uge 19 2011

AgroMarkets Midtuge Opdatering Uge 19 2011 Stærkt amerikansk beskæftigelse Opsvinget i USA vandt i styrke, da beskæftigelsen i april steg overraskende kraftigt og fortsatte den stigende tendens. Den stigende beskæftigelse bider sig fast Beskæftigelsen

Læs mere

MidtugeOpdatering Uge 44 2013

MidtugeOpdatering Uge 44 2013 Medvind på finansmarkederne Af Hans Fink Der er hjælp fra finansmarkederne til både forgældede og formuende. Vi ser nærmere på, hvad den nyvundne appetit på risiko kommer af, og hvordan den påvirker dig.

Læs mere

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program 10-06-2013 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013 Handels Rådgiver John Jensen John Jensen Telefon 0045-9624-1889

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 6. september 2012. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 5. september 2012. NYHEDER Sojakomplekset. Råvare NYT Markedskommentar

Markedskommentar Torsdag den 6. september 2012. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 5. september 2012. NYHEDER Sojakomplekset. Råvare NYT Markedskommentar Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 6. september 2012 CHICAGO-BØRSEN sluttede den 5. september 2012 Sojaskrå Efterår 2012 Minus US $ 8,40 pr. Short ton Vinter 2012/13 Minus US $ 7,30

Læs mere

Orientering fra råvaremarkederne og forventning til udviklingen. Juni 2016

Orientering fra råvaremarkederne og forventning til udviklingen. Juni 2016 Orientering fra råvaremarkederne og forventning til udviklingen Juni 2016 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Handels Rådgiver Certificeret Rådgiver røde investerings

Læs mere

Ugebrev fra agrocom.dk uge 15

Ugebrev fra agrocom.dk uge 15 Ugebrev fra agrocom.dk uge 15 På de finansielle markeder har der atter været fokus på den globale vækst. Ugen blev indledt med nøgletal, der taler for, at væksten kører i et meget lavt gear, men i løbet

Læs mere

MidtugeOpdatering Uge 41 2013. Foderkorn stiger på mellemlang sigt

MidtugeOpdatering Uge 41 2013. Foderkorn stiger på mellemlang sigt Foderkorn stiger på mellemlang sigt I går kom der signal om køb af foderkorn. Vi er ganske vist dækket af frem til høst næste år, men for de, som ikke har fået købt ind, er det nu, der skal ageres. Vejret

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 21 juni CHICAGO-BØRSEN sluttede den NYHEDER Sojakomplekset FONDENES AKTIVITET

Markedskommentar Torsdag den 21 juni CHICAGO-BØRSEN sluttede den NYHEDER Sojakomplekset FONDENES AKTIVITET Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 21 juni 2012 CHICAGO-BØRSEN sluttede den 20-06-2012 Sojaskrå Sommer 2012 Plus US $ 0,70 pr. Short ton Efterår 2012 Plus US $ 2,00 pr. Short ton

Læs mere

VELKOMMEN. til Handels ERFA Sønderjysk Landboforening September 2012. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde

VELKOMMEN. til Handels ERFA Sønderjysk Landboforening September 2012. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde VELKOMMEN til Handels ERFA Sønderjysk Landboforening September 2012 Kontakt data Handels Rådgiver John Jensen Telefon 0045 9624 1889 Mobil 0045-4073-0189 Mail: joj@landbonord.dk Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde

Læs mere

06-02-2014. Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014. Afgrøder Kornmarkedet. Spidskompetencer. John Jensen. Bestyrelsesarbejde.

06-02-2014. Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014. Afgrøder Kornmarkedet. Spidskompetencer. John Jensen. Bestyrelsesarbejde. 06-02-2014 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014 John Jensen Handels Rådgiver Certificeret Rådgiver røde investerings

Læs mere

Ugebrev fra agrocom.dk uge 20

Ugebrev fra agrocom.dk uge 20 Ugebrev fra agrocom.dk uge 20 Den store nyhed for dansk landbrug i denne uge er, at dollaren er gået afgørende i vejret med det resultat, at vi har fået et teknisk gennembrud, der taler for, at dollaren

Læs mere

VELKOMMEN. til Handels ERFA KHL marts 2012. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde. Rådgivning.

VELKOMMEN. til Handels ERFA KHL marts 2012. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde. Rådgivning. VELKOMMEN til Handels ERFA KHL marts 2012 Kontakt data Handels Rådgiver John Jensen Telefon 0045 9624 1889 Mobil 0045-4073-0189 Mail: joj@landbonord.dk Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråd, bestyrelsesarbejde

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 16. august 2012. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 15. august 2012. NYHEDER Sojakomplekset. Råvare NYT Markedskommentar

Markedskommentar Torsdag den 16. august 2012. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 15. august 2012. NYHEDER Sojakomplekset. Råvare NYT Markedskommentar Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 16. august 2012 CHICAGO-BØRSEN sluttede den 15. august 2012 Sojaskrå Efterår 2012 Plus US $ 13,40 pr. Short ton Vinter 2012/13 Plus US $ 12,50 pr.

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 14. marts CHICAGO-BØRSEN sluttede den 13. marts 2013 Sojaskrå Minus US $ 7,60 pr. short ton

Markedskommentar Torsdag den 14. marts CHICAGO-BØRSEN sluttede den 13. marts 2013 Sojaskrå Minus US $ 7,60 pr. short ton Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 14. marts 2013 CHICAGO-BØRSEN sluttede den 13. marts 2013 Sojaskrå Forår 2013 Sommer 2013 Minus US $ 7,30 pr. short ton Minus US $ 7,60 pr. short

Læs mere

Handels ERFA LMO Søften Forår 2015. John Jensen

Handels ERFA LMO Søften Forår 2015. John Jensen Handels ERFA LMO Søften Forår 2015 John Jensen Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Handels Rådgiver Certificeret Rådgiver røde investerings produkter John Jensen

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 7.juni CHICAGO-BØRSEN sluttede den NYHEDER Sojakomplekset. Råvare NYT Markedskommentar

Markedskommentar Torsdag den 7.juni CHICAGO-BØRSEN sluttede den NYHEDER Sojakomplekset. Råvare NYT Markedskommentar Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 7.juni 2012 CHICAGO-BØRSEN sluttede den 06-06-2012 Sojaskrå Sommer 2012 Plus US $ 12,40 pr. Short ton Efterår 2012 Plus US $ 7,10 pr. Short ton

Læs mere

KHL SvineRådgivning Fodermøde 08-06-2015

KHL SvineRådgivning Fodermøde 08-06-2015 09-06-2015 KHL SvineRådgivning Fodermøde 08-06-2015 John Jensen Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Handels Rådgiver Certificeret Rådgiver røde investerings

Læs mere

Ugebrev fra agrocom.dk uge 45

Ugebrev fra agrocom.dk uge 45 Ugebrev fra agrocom.dk uge 45 Amerikanerne genvalgte deres præsident og på de finansielle markeder modtog man genvalget med markante kursfald på aktier samt med et prisdrop på råolie på hele fem procent.

Læs mere

Uge Resumé fra agrocom.dk

Uge Resumé fra agrocom.dk Uge 08 2014 agrocom.dk's forventninger (2 til 4 mdr.) Forventet siden I pris Pris i dag Gevinst Hvede (marts 14) Uge 06 2014 192,00 198,75 4% Sojaskrå (maj 14) Uge 39 2013 $410,00 $435,00-6% Renten (30

Læs mere

Ugebrev fra agrocom.dk uge 17

Ugebrev fra agrocom.dk uge 17 Ugebrev fra agrocom.dk uge 17 På afgrødebørserne har vi set stigende oliefrøpriser, men på især hvedemarkedet er priserne blevet sendt ned i den første del af ugen i sympati med det gode forårsvejr i Vesteuropa.

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 22. november 2012. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 21. november 2012. NYHEDER Sojakomplekset. Råvare NYT Markedskommentar

Markedskommentar Torsdag den 22. november 2012. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 21. november 2012. NYHEDER Sojakomplekset. Råvare NYT Markedskommentar Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 22. november 2012 CHICAGO-BØRSEN sluttede den 21. november 2012 Sojaskrå Vinter 2012/13 Forår 2013 Minus US $ 1,50 pr. Short ton Minus US $ 2,20

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 10. januar CHICAGO-BØRSEN sluttede den 9. januar 2013 Sojaskrå Minus US $ 1,10 pr. short ton

Markedskommentar Torsdag den 10. januar CHICAGO-BØRSEN sluttede den 9. januar 2013 Sojaskrå Minus US $ 1,10 pr. short ton Råvare NYT Markedskommentar CHICAGO-BØRSEN sluttede den 9. januar 2013 Sojaskrå Forår 2013 Sommer 2013 Natmarked Minus US $ 0,90 pr. short ton Minus US $ 1,10 pr. short ton MINUS US $ 1,00 pr. short ton

Læs mere

Ugebrev fra agrocom.dk uge 11

Ugebrev fra agrocom.dk uge 11 Ugebrev fra agrocom.dk uge 11 På afgrødebørserne driver en stram forsyningssituation de amerikanske majspriser i vejret og US hveden følger med. Støtten til majsen er ikke blevet mindre af, at kineserne

Læs mere

LMO Fagland. 23. november Hans Fink Cheføkonom, LMO

LMO Fagland. 23. november Hans Fink Cheføkonom, LMO LMO Fagland 23. november 2016 Hans Fink Cheføkonom, LMO Dagsorden Vegetabilske og animalske råvarer VaR beregninger - overrasker alle Strategi så lykkes det Dagens anbefaling Superhøje lager tal Hvede,

Læs mere

Råvare NYT Markedskommentar. Markedskommentar Torsdag den 5. december CHICAGO-BØRSEN sluttede den 4. december 2013

Råvare NYT Markedskommentar. Markedskommentar Torsdag den 5. december CHICAGO-BØRSEN sluttede den 4. december 2013 Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 5. december 2013 CHICAGO-BØRSEN sluttede den 4. december 2013 Sojaskrå Vinter 2013 Plus US $ 1,50 pr. short tons Natmarked pt. Uændret Sommer 2014

Læs mere

AgroMarkets LandboThy Okt. 2015. v/jens Schjerning

AgroMarkets LandboThy Okt. 2015. v/jens Schjerning AgroMarkets LandboThy Okt. 2015 v/jens Schjerning Kontakt: Jens Schjerning Chef Economist jens@agromarkets.dk 21 42 56 20 Landbrugets udfordring Økonomi svineproduktion Akkumuleret underskud 10 år minus

Læs mere

MidtugeOpdatering Uge 34 2015

MidtugeOpdatering Uge 34 2015 Afgrødepriser under pres Af Hans Fink Prisen på både korn, raps og sojaskrå falder, og det skyldes i høj grad, at El Niño ikke har ramt afgrøderne på den nordlige halvkugle så hårdt som ventet. Med gode

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

LMO SvineRådgivning Fodermøde Viborg John Jensen

LMO SvineRådgivning Fodermøde Viborg John Jensen LMO SvineRådgivning Fodermøde Viborg 25-06-2015 John Jensen Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Handels Rådgiver Certificeret Rådgiver røde investerings produkter

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Ugebrev fra agrocom.dk uge 16

Ugebrev fra agrocom.dk uge 16 Ugebrev fra agrocom.dk uge 16 På de finansielle markeder har vækstdata fra Kina sendt aktiebørserne i rødt og råvarerne med metallerne i spidsen er gået samme vej. Et fald der har fået yderligere nærring

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 3. januar 2013. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 2. januar 2013 Sojaskrå Minus US $ 11,90 pr. short ton

Markedskommentar Torsdag den 3. januar 2013. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 2. januar 2013 Sojaskrå Minus US $ 11,90 pr. short ton Råvare NYT Markedskommentar CHICAGO-BØRSEN sluttede den 2. januar 2013 Sojaskrå Forår 2013 Sommer 2013 Natmarked Minus US $ 13,40 pr. short ton Minus US $ 11,90 pr. short ton MINUS US $ 3,10 pr. short

Læs mere

Østdansk LandbrugsRådgivning Årsmøde økonomi marts 2011

Østdansk LandbrugsRådgivning Årsmøde økonomi marts 2011 Østdansk LandbrugsRådgivning Årsmøde økonomi marts 2011 Konjunktur, renter & råvare Specialer: Rådgiver & Skribent AgroMarkets Strategi vedr. risikoafdækning Finansiering Afdækning og konvertering lån

Læs mere

Tummelsbjerg, gråsten. Baggrund for handelsstrategi. Årligt overblik: Instrumenter

Tummelsbjerg, gråsten. Baggrund for handelsstrategi. Årligt overblik: Instrumenter Sådan arbejder jeg med indkøbsstrategi med foder (Sådan har jeg indledt arbejdet) Hans Wildenschild SI-centeret Tummelsbjerg, gråsten Dorthe og Hans Wildenschild Etableret 1987 1000 søer salg af 9 kg grise

Læs mere

Valutaanbefalinger Kurs Kurs p.t Stop (lukkepris) -Tab / +gevinst i %

Valutaanbefalinger Kurs Kurs p.t Stop (lukkepris) -Tab / +gevinst i % 19. oktober 212 19. oktober 212 Valutaanbefalinger Kurs Kurs p.t Stop (lukkepris) -Tab / +gevinst i % USD/DKK 61 6 59 GBP/DKK 95 94 58 93 57 92 56 55 91 54 9 Growth cycle 89 Amplituden 15 1 95 88 87 1

Læs mere

Råvare NYT Markedskommentar. Markedskommentar Torsdag den 07. november 2013

Råvare NYT Markedskommentar. Markedskommentar Torsdag den 07. november 2013 Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 07. november 2013 CHICAGO-BØRSEN sluttede den 06. november 2013 Sojaskrå Natmarked pt. plus US $ Vinter 2013 Plus US $ 3,50 pr. short tons 1,40

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer.

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer. Oversigt 11. april 212 af Peter Jensen, pj@demetra.dk Obligationsmarkedet i Danmark, Tyskland og USA har fået et pænt løft de seneste handelsdage. Det sker i kølvandet på en skuffende arbejdsmarkedsrapport

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

MARKEDSUDSIGTER FOR FODER

MARKEDSUDSIGTER FOR FODER MARKEDSUDSIGTER FOR FODER Danske Svineproducenters bankseminar, 23. august 2017 Jesper Pagh, Vicekoncerndirektør DLG AGENDA 1. Høst 2017: Forventninger og udsigter 2. Foderøkonomi 3. Risikoafdækning 4.

Læs mere

Guld mod tidligere højder

Guld mod tidligere højder Guld mod tidligere højder Prisen på guld er steget de seneste uger i forventning om en endnu mere lempelig pengepolitik. Det blev sidst i juli understøttet af ECB s Mario Draghi, der for første gang åbnede

Læs mere

MARKET DRIVERS VALUTA

MARKET DRIVERS VALUTA Dagens kommentar I går sendte vi en ny købsanbefaling på USD/JPY på gaden. Vi ser bl.a. potentiale for udvidelse af rentespændet imellem de 2-årige statsrenter i USA og Japan i takt med at stabiliseringen

Læs mere

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer.

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer. 13. april 212 13. april 212 Oversigt 13. april 212 af Peter Jensen, pj@demetra.dk Cemtralbankchef Ben Bernankes højre hånd Janet Yellen har signalerer, at nulrentepolitikken i USA kan være ved til slutningen

Læs mere

Vejret udarter sig i øjeblikket optimalt for planternes blomstring vi undgår indtil videre hot and dry og har god underliggende jordfugtighed.

Vejret udarter sig i øjeblikket optimalt for planternes blomstring vi undgår indtil videre hot and dry og har god underliggende jordfugtighed. Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 10. juli 2014 CHICAGO-BØRSEN lukkede i går, 9. juli 2014. Sojaskrå Sommer 2014 Plus US $ 1,40 pr. short ton Vinter 2014 Minus US $ 2,25 pr. short

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Divergens driver dagsordenen

Divergens driver dagsordenen Divergens driver dagsordenen Renterne har rejst sig lidt fra de rekordlave niveauer i sensommeren. Mest i USA og til dels i England, hvor bedre nøgletal har bekræftet, at der vil finde en normalisering

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 1. august CHICAGO-BØRSEN sluttede den 31. juli 2013 Sojaskrå Plus US $ 1,30 pr. short ton

Markedskommentar Torsdag den 1. august CHICAGO-BØRSEN sluttede den 31. juli 2013 Sojaskrå Plus US $ 1,30 pr. short ton Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 1. august 2013 CHICAGO-BØRSEN sluttede den 31. juli 2013 Sojaskrå Sommer 2013 Vinter 2013 Plus US $ 5,90 pr. short ton Plus US $ 1,30 pr. short

Læs mere

Vigtige nyheder siden sidst

Vigtige nyheder siden sidst Oversigt 3. oktober af John Yde, yde@demetra.dk Den amerikanske centralbank, Federal Reserve System, starter sit dages pengepolitiske møde i dag, der ender med en udmelding i morgen kl..5 dansk tid. De

Læs mere

AgroMarkets Refinansieringsmøde Østdansk Landboforening okt. 2014. v/jens Schjerning

AgroMarkets Refinansieringsmøde Østdansk Landboforening okt. 2014. v/jens Schjerning AgroMarkets Refinansieringsmøde Østdansk Landboforening okt. 2014 v/jens Schjerning Kontakt: Jens Schjerning Chef Economist jens@agromarkets.dk 21 42 56 20 Risiko Håndsoprækning CHF på minimum 9 kr? Euro

Læs mere

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 13. august 2014 Tina Winther Frandsen Seniorøkonom Jyske Markets twf@jyskebank.dk +45 8989 7170 Side 1/12 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Vækstnøgletallene

Læs mere

Agro Trend 5. november 2013

Agro Trend 5. november 2013 5. november 213 5. november 213 Overblik Side Emne 2-5 Hvede 6-8 Soja 9-1 Svin 11 Majs 11 Raps 11 Mælk 12 Renter 13 Elpriser 13 Valuta Konklusion Vi anbefaler køb ud til februar 214. Toppen i priserne

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makro-program vil fokusere på konjunkturindikatoren, Ifo, fra Tyskland. Ellers ser vi frem mod en ret pakket nøgletalskalender. Tirsdag tager

Læs mere

Ugen har budt på nye køb i Rockwool og Topdanmark, mens vi er gjort på PP i Royal Unibrew. Med venlig hilsen Aktieinfo

Ugen har budt på nye køb i Rockwool og Topdanmark, mens vi er gjort på PP i Royal Unibrew. Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 23-11-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det danske indeks ser svagt ud. Til gengæld er oplægget for de tre amerikanske indeks meget opløftende. DAX kæmper med at holde sig

Læs mere

Agro Trend. 31. oktober 2011

Agro Trend. 31. oktober 2011 3. oktober 3. oktober INDHOLDSFORTEGNELSE 3-5 Hvede 6-7 Soja 8-9 Svin Raps, Majs, Mælk Renter Valuta 3 Elpriser 4 Brug af cykliske modeller 5 Forklaring og disclaimer 4. november AGRO TREND udkommer hver

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Stort fald i forventningerne til global oliefrøproduktion, forventningerne til korn har ikke flyttet sig.

Stort fald i forventningerne til global oliefrøproduktion, forventningerne til korn har ikke flyttet sig. Millioner tons Stort fald i forventningerne til global oliefrøproduktion, forventningerne til korn har ikke flyttet sig. Tørke i Sydamerika påvirker stærkt soja og solsikkeproduktionen. I Argentina nedjusterer

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

KvægKongres 2011 Sådan blæser de. økonomiske vinde

KvægKongres 2011 Sådan blæser de. økonomiske vinde KvægKongres 2011 Sådan blæser de økonomiske vinde Konjunktur og renter Jens Schjerning Specialer: Rådgiver & Skribent AgroMarkets Strategi vedr. risikoafdækning Finansiering Afdækning og konvertering lån

Læs mere

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink Handels ERFA LMO Forår 2015 John Jensen og Hans Fink Dagsorden Hjælpepakke fra ECB og presset på den danske krone Opdatering på råvaremarkedet og gødning Korn, soja og rapsfrø El Ninõ Gødning Mælk og Svinemarkedet

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Copyright, Agrocura og associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes. OKTOBER 2016

Copyright, Agrocura og associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes. OKTOBER 2016 OKTOBER 2016 KONTAKT Jens Schjerning Cheføkonom, HD (F) Mobil: 21 42 56 20 Mail: jes@agrocura.dk KOPIMASKINEN CENTRALBANKERNES BALANCE, SNB CENTRALBANKERNES BALANCE, BOJ CENTRALBANKERNES BALANCE, BOE CENTRALBANKERNES

Læs mere

VELKOMMEN. Regnskabsmøde Økonomi KHL. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde. Rådgivning.

VELKOMMEN. Regnskabsmøde Økonomi KHL. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde. Rådgivning. VELKOMMEN Regnskabsmøde Økonomi KHL Kontakt data Handels Rådgiver John Jensen Telefon 0045 9624 1889 Mobil 0045-4073-0189 Mail: joj@landbonord.dk Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråd, bestyrelsesarbejde

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

Fald i produktionen af hvede på verdensplan

Fald i produktionen af hvede på verdensplan Fald i produktionen af hvede på verdensplan Forventningerne til den globale hvedeproduktion for 2009/2010 falder med 1,6 millioner ton. Faldet er ikke stort og ikke andet en markederne havde forventet.

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Agro Trend 22. oktober 2013

Agro Trend 22. oktober 2013 22. oktober 213 22. oktober 213 Overblik Side Emne 2-5 Hvede 6-8 Soja 9-1 Svin 11 Majs 11 Raps 11 Mælk 12 Renter 13 Elpriser 13 Valuta Konklusion Vi anbefaler køb ud til februar 214. Toppen i priserne

Læs mere

Ny stigning i forventningerne til den globale hvedeproduktion. Estimaterne øges med 1,6 millioner ton

Ny stigning i forventningerne til den globale hvedeproduktion. Estimaterne øges med 1,6 millioner ton Millioner tons Ny stigning i forventningerne til den globale hvedeproduktion. Estimaterne øges med 1,6 millioner ton Ny rekord i forventningerne til den globale hvedeproduktion. USDA forventer 684,4 millioner

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Blød Fed overrasker: Timeout i rentestigningerne

Blød Fed overrasker: Timeout i rentestigningerne Blød Fed overrasker: Timeout i rentestigningerne Dette er en investeringsanalyse Pengepolitisk stramning blev overraskende udskudt, men ikke aflyst i USA. Vi forventer højere renter på 12 måneders sigt.

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Ugebrev fra agrocom.dk uge 44

Ugebrev fra agrocom.dk uge 44 Ugebrev fra agrocom.dk uge 44 På afgrødebørserne er især de europæiske priser kravlet i vejret og på Matif står priserne således igen ved undersiden af det store modstandsområde imellem 268 og 272 euro.

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Råvarer Fodermøde SI centret

Råvarer Fodermøde SI centret Råvarer Fodermøde SI centret Kontakt data Cheføkonom Klaus Moltesen Ravn Spidskompetencer - Handels Rådgivning - Gårdråd - Strategi vedrørende risikoafdækning - Skribent AgroMarkets - Foredragsholder -

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Rusland: Fortsat svage vækstsignaler

Rusland: Fortsat svage vækstsignaler Rusland: Fortsat svage vækstsignaler Russisk økonomi viser tegn på stagnation med de seneste nøgletal, der peger på fortsat svag vækst og en relativ høj inflation. Med den svage udgang på 01 og indledning

Læs mere

Agro Trend 9. oktober 2012

Agro Trend 9. oktober 2012 9. oktober 212 9. oktober 212 Overblik Side Emne 2-5 Hvede 6-8 Soja 9-1 Svin 11 Majs 11 Raps 11 Mælk 12 Renter 13 Elpriser 13 Valuta Konklusion Man bør ikke købe på lang sigt på nuværende tidspunkt. Anvend

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt?

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? I starten af 201 var den gængse opfattelse, at kraftigere vækst og en amerikansk centralbank, der var på vej væk fra lempelser, ville give en tendens til stigende

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 2, april 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning af

Læs mere

Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton.

Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton. Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton. Produktionen af hvede i EU-27 stiger med 2,2 millioner tons, udbytterne under hvedehøsten er større end forventet i Frankrig

Læs mere

Rentemøde Kolding Herreds Landbrugsforening 22/10 2014. Hans Fink, Chefredaktør AgroMarkets

Rentemøde Kolding Herreds Landbrugsforening 22/10 2014. Hans Fink, Chefredaktør AgroMarkets Rentemøde Kolding Herreds Landbrugsforening 22/10 2014 Hans Fink, Chefredaktør AgroMarkets Dagsorden Verdensøkonomien Vækstprocenter og inflation Japan et skræmmende forbillede BRIKS mulighed eller trussel?

Læs mere

KvægKongres Kontrakt på foderet, når priserne svinger. Hans Fink

KvægKongres Kontrakt på foderet, når priserne svinger. Hans Fink KvægKongres 2017 Kontrakt på foderet, når priserne svinger Hans Fink Kompetencer Analytiker og Chefredaktør agromarkets.dk Foredragsholder Finansstrategi Råvarestrategi Strategi for landbrug Driftsøkonomi

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere