Køber til variabel pris med maks :Købssignal. Købte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køber til variabel pris med maks. 16-8-2012:Købssignal. Købte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) 176-186 kr."

Transkript

1 Vent med konvertering til fast rente Der er mange penge på spil, når det rigtige konverteringstidspunkt skal findes. Vi kommer med vores bud på, hvordan dette tidspunkt identificeres. Som følge af de stigende lange renter er problemstillingen særdeles aktuel og mange bliver da også udfordret på deres finansieringssammensætning. En god strategi giver dig det rigtige beslutningsgrundlag, som sikrer, at du får konverteret til fast rente, når timingen er rigtig for dig. Læs mere om hvordan vi mener, du skal forholde dig til de aktuelle rentestigninger på siderne 3-4. Du kan desuden bl.a. læse følgende i denne udgave af Midtugeopdateringen: Nervøsiteten på de finansielle markeder er aftaget i takt med, at der er kommet flere udmærkede økonomiske nøgletal fra EU og USA. Også på Emerging Markets er der kommet ro på, så pt. ser det lyst ud for økonomien. Der er dog stadigvæk en latent risiko for finansmarkederne i form af situationen i Syrien. Læs mere i fundamentalanalysen på side 2. Kurserne på lange realkreditobligationer bliver ved med at falde, men der er nu et første tegn på, at faldene skal afløses af stigninger. Læs mere i renteanalysen på side 4. Dollaren har endnu ikke vist styrke til at starte en optrend. Der skal til at ske noget, hvis det skal blive en realitet, ellers går det som det plejer og dollaren bliver i sit snævre interval. Også pundet har mistet styrke i opadgående retning, men hér er der dog større håb for en decideret optrend. Læs om valuta på side 5. Der bliver produceret meget mælk i Danmark i år, hvilket har hevet prisen på kvote op. Prisen er høj sammenlignet med mejeriprisen i f.eks. Tyskland, men spotmarkedet ligger noget foran mejeriprisen i Danmark. Læs om udsigterne for mælkeprisen på side 6. På råvarerne er der en rolig udvikling før WASDE-rapporten bliver offentliggjort i morgen. Her og nu koster sojaskrå kr. pr. hkg, foderhvede kan købes for kr. og sælges for kr. på Sjælland og kr. pr. hkg i Jylland. Læs mere om sojaskrå, korn og raps på siderne Af Hans Fink Vigtige anbefalinger Trenden ML sigt Lang sigt Position Seneste anbefaling Kort rente (F1) % Uge : % variabel rente, ingen Lang rente (dvs. kursen 0-20 % lange renteswaps på 3,5 % 2044) Råolie (Brent) Køber til variabel pris med maks :Købssignal rabat Foderhvede - køber Købte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) kr :Køb korn og færdigfoder til minimum høst høst (100 %) 135 kr. Foderhvede sælger Solgte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) kr høst (100 %) kr Sælg yderligere 25 % af 2013 høsten således at der samlet set er solgt 100 % høst er solgt tidligere. Sojaskrå Købte positioner Aug feb. 2014: kr : Køb sojaskrå og tilskudsfoder til og med juni Mar. jun. 2014: kr. USD/DKK Ingen : Sælg i kurs 5,63, forventer fald : De solgte USD købes tilbage i kurs 5,63 CHF/DKK Ingen : Sælg i kurs 5,97, stop loss i kurs 6, : Stoppet ud, tab 2 %.

2 Markederne har stigende tiltro til bedring i økonomien Men situationen i Syrien er stadig uafklaret og skaber nervøsitet Der er en stigende grad af konsensus i markedet om, at de vestlige økonomier er i bedring. Finansmarkederne i EMlandene er blevet mere stabile til trods for, at obligationsrenterne i USA er fortsat med at stige den seneste uge som følge af de tiltagende forventninger om, at Federal Reserve snart begynder at neddrosle obligationsopkøbene. Uroen vedrørende Syrien Et gennembrud i forhold til Syriensproblematikken kan betyde, at en militæraktion kan undgås. Et russisk forslag om, at USA afstår fra at angribe Syrien, hvis landet afleverer sine kemiske våben, blev taget godt imod af Syriens udenrigsminister. Forslaget åbner op for en vej udenom et militært angreb, der har mødt betydelig modstand i den amerikanske offentlighed. Det er derfor ikke sikkert, at der kommer et angreb på Syrien, da der er stor splittelse i den amerikanske befolkning og hos landets politikere om spørgsmålet, og da der stadig arbejdes på en diplomatisk løsning. Nøgletal i USA Den største begivenhed på nøgletalsfronten er detailsalget fredag. Markedet venter pæne tal med en vækst på 0,3 % i kerne -detailsalget, som er korrigeret for biler og benzin. Tallene for det samlede bilsalg i august viste en markant stigning i forhold til faldet i juli, og det vil sandsynligvis gå igen i næste uges detailsalgstal. Det foreløbige tal for forbrugertilliden fra University of Michigan er interessant, idet det vil give et praj om forbrugertilliden for september. Markedet venter en lille stigning i indekset, fordi forbrugerne reagerer positivt på lavere benzinpriser og den fortsatte bedring af arbejdsmarkedet. Tysk valg og møde om gældskrisen i Cypern, Portugal og Irland Opmærksomheden vil således formentlig være rettet mod større politiske begivenheder. Eurogruppen mødes fredag, og der er ECOFIN-møde lørdag. Dagsordenen for Eurogruppemødet omfatter en gennemgang af tilpasningsprogrammerne for Cypern, Portugal og Irland, de økonomiske udsigter og overvågning af medlemslandene. Vigtige beslutninger er sat på hold på grund af den igangværende valgkamp i Tyskland. Der afholdes delstatsvalg i Bayern søndag den 15. september, hvilket vil give en indikation på resultatet af forbundsdagsvalget den 22. september. Asmussen fra ECB holder tale i Berlin på onsdag, og ECB-chef Draghi taler i Letland på torsdag. Arbejdsmarkedsrapport i Storbritannien Et vigtigt nøgletal i Storbritannien er arbejdsmarkedsrapporten for juli, der offentliggøres i dag, onsdag. Nu da Bank of England indfører signaler om den fremtidige pengepolitik på baggrund af ledighedsprocenten (senest 7,8 %), får dette tal stor opmærksomhed på de britiske markeder. Tal fra Kina I Kina bliver det en travl uge på nøgletalsfronten, hvor de fleste nøgletal for august udsendes. På linje med de seneste PMI-indeks for industrien ventes de at bekræfte, at kinesisk økonomi er stabiliseret og endda er begyndt at vise moderat fremgang efter vækstnedgangen siden det tidlige forår. Markedet venter, at væksten i industriproduktionen stiger en smule til 9,8 % å/å fra 9,7 % å/å i juli. Der er god grund til at holde særligt godt øje med de finansielle nøgletal, herunder pengemængdevæksten (M2) og bankernes udlån. Selv om de hårde tal er blevet bedre, er kreditvæksten (især fra finansieringskilder uden om bankerne) aftaget, og de generelle monetære forhold er blevet strammere. Der er risiko for, at dette kan begynde at påvirke væksten negativt senere i år eller i begyndelsen af Markedet venter, at inflationen er uændret på 2,7 % å/å for august og dermed pænt under den kinesiske regerings mål på 3,5 % for hele Markedsrenter Den stigende sandsynlighed for, at et amerikansk angreb på Syrien enten kan udskydes eller undgås, er godt nyt for risikobetonede aktivklasser, der fik støtte, da nyheden om det russiske forslag begyndte at cirkulere. Det er aktuelt meget usikkert, hvad det ender med og dermed kan stemningen hurtigt vende igen. De lange europæiske og danske swaprenter er igen steget og det drives af pæne nøgletal fra eurozonen, men i høj grad også af den genvundne tillid til den amerikanske økonomi. Af Jan Terkelsen

3 Konjunkturanalyse Er der en trendvending på renten? Konklusionen er, at den igangværende stigning i de lange renter ikke er en trendvending. Ved en trendvending skal centralbankernes styringsrente og de korte renter stige forud for eller samtidig med de lange renter og inflationen skal være stigende. Disse kriterier er ikke opfyldt, hvorfor det kun er et spørgsmål om tid, inden de lange renter igen falder. Vi anbefaler ikke at lægge om til fast rente, og vi forventer, at konverteringstidspunktet stadig ligger langt ude i fremtiden. Konvertering Den første figur viser den lange danske rente med 12 måneders gennemsnit øverst og nederst er vist den korte danske rente med 12 måneders snit siden starten af 1990'erne. Vi har markeret, hvornår konvertering mellem fast og variabel rente er optimalt ud fra teknisk analyse med 12 måneders snit. Overordnet set, altså i hele perioden, er det bare en stor nedtrend med lidt større korrektioner undervejs. Ved metoden med konvertering ved brud af 12 måneders snit er det formenligt kun én konvertering til fast rente og tilbage til flexrente, som virkelig har kunnet give en større kursgevinst, nemlig den fra 2006 til midten af Normalt stiger den korte rente forud for eller samtidig med, når den lange rente stiger. Dette er ikke tilfældet i Den lange danske rente har brudt 12 måneders glidende gennemsnit, og en lidt større opadgående korrektion udspiller sig i øjeblikket. Teoretisk sammenhæng Næste graf viser igen den lange danske rente med 12 måneders snit, men nu har vi lagt styringsrenten i USA ovenpå. Nederst har vi vist de sene økonomiske indikatorer, hvoraf den ene indikator er renten. Korrektioner op i den lange rente sker, når de sene økonomiske indikatorer stiger eller ligger i toppen, hvilket betyder stigen-

4 de efterspørgsel efter kommercielle lån, og derfor er det ikke unormalt, at de lange renter korrigerer i øjeblikket. Det unormale ligger i, at styringsrenten ikke sættes med op. Det skyldes, at centralbankerne fortsat vurderer, at det økonomiske opsving er alt for svagt til at kunne modstå rentestigninger, specielt set i lyset af situationen på arbejdsmarkedet med mange arbejdsløse. Inflationen Den sidste figur viser det samme i øverste del, men nederst har vi nu lagt inflationen ind for USA, Europa og Danmark. Hver gang renten korrigerer opad og styringsrenten hæves, stiger inflationen. Men det er heller ikke situationen lige nu, inflationen falder faktisk kraftigt, f.eks. udgør inflationen kun 0,4 % i Danmark, hvilket er det laveste set siden deflationsperioden i 1930 erne. Vi anser det for at være helt normalt, at der engang imellem kommer lidt større skvulp i renten, men at vedvarende rentestigninger stadig hører fremtiden til. Vi skal nok fra AgroMarkets' side melde ud, når vi finder tidspunktet rigtigt for konvertering til fast rente. Renteanalyse Endnu højere lange renter Under konjunkturanalysen er der en større analyse af renterne. Derfor er der i denne uge et mindre renteafsnit. Renten teknisk Kurserne falder yderligere på de lange danske realkreditobligationer. Det positive er nu, at der teknisk er opstået divergenser, hvilket ses ved lavere kurser på 3,5 % 2044 men højere bunde på adfærdsmodellen, RSI. Det betyder, at momentum nedad er aftagende, og en korrektion op er nært forestående. Det gør dog ikke, at den kortsigtede nedtrend på kurserne stopper, for det kræver væsentligt flere kursstigninger. Det er først ved brud over kurs 98,05 og 50 dages snit, som pt. er beliggende i kurs 98,80, at nedsiden stoppes. Af Jens Schjerning

5 USD USD står stille og dog Kina I nat er der kommet tal for den kinesiske industriproduktion, som stiger med 10,4 % i august måned, hvilket er mere end forventet. Det samme gør detailsalget. Det er positivt på den korte bane, men flere og flere stiller spørgsmålstegn ved de kinesiske nøgletals validitet. USD teknisk USD falder lidt tilbage. Det er nu, hvis USD skal vise styrke, så det ikke ender ligesom de seneste fire gange USD har været over 50 og 200 dages gennemsnit, hvor dollaren aldrig for alvor er kommet af sted i opadgående retning. USD skal søge mod 5,84 kr. og 5,88 kr. og senere bryde over disse niveauer, så der kommer en langsigtet optrend og USD forsvinder ud af det interval, den har handlet i ca. et års tid. GBP GBP - langsigtet optrend?? Arbejdsmarkedet I dag kommer der arbejdsløshedstal fra England for juli måned. I juni var arbejdsløsheden på 7,8 %, og markedet forventer et uændret niveau i juli. Der er meget fokus på arbejdsmarkedet, da centralbanken i England på ligefod med den amerikanske har koblet pengepolitikken til arbejdsløsheden. Teknisk set GBP nåede til den markante modstand i 8,87 kr. GBP er marginalt over 200 dages gennemsnit, men det er et krav, at GBP kommer over 8,87 kr., for at en langsigtet optrend bliver en realitet. Hvis det sker, kan det sende GBP helt op til 10 kr. Modsat må pundet på ingen måde falde meget tilbage de kommende uger og helst ikke igen gå under 200 dages snit, for så er dette kun en test af den lange trend, og så kan nedtrenden igen tage over. Af Jens Schjerning

6 Mælk Den danske mælkepris blev opjusteret De stigende priser på mælk smitter af på afregningsprisen i Danmark. Senest har vi set Arla hæve prisen med 7,5 øre pr. kilo. Produktionen af mælk i Danmark er modsat produktionen i en lang række andre europæiske lande højere end sidste år. Det betyder, at der år til dato er en overskridelse på 6,9 mio. kilo mælk mod kun 2,1 mio. kilo mælk sidste år. Fremgangen i Danmark skyldes, at vi generelt har valgt at holde et højt produktionsniveau på trods af mindre grovfoderudbytter sidste år og meget dyrt kraftfoder gennem vinteren 2012/13. Det har været meget normalt i en række andre lande i Europa og andre steder, at man i stedet for at indkøbe dyrt kraftfoder har valgt at sænke produktionsniveauet i den aktuelle laktationsperiode. Dette betyder, at produktionen i Danmark ligger højere end sidste år, mens Europa generelt ligger på samme produktionsniveau som i Overskridelse af produktionen gav stigende kvotepriser Den seneste kvoteauktion har resulteret i stigende priser fra 37,19 øre pr. kilo til 72 øre pr. kilo. Den højere produktion af mælk har selvfølgelig været med til at hæve interessen for kvote. Selvom kvotesystemet ophører pr. 1. april 2015, har flere valgt at indkøbe kvote. Forklaringen skal findes i det lavere prisniveau for kvote, hvor det pludselig bliver rentabelt at købe kvote til merproduktion af mælk, selv med en kort afskrivningsperiode. Høj prisniveau generelt i Europa Priserne på mælk ligger generelt højere end sidste år. Den typiske stigning i en lang række lande ligger i niveauet %. Den største stigning ses i Tyskland, hvor prisen er steget 22,79 % i forhold til for et år siden. Men på trods af den solide stigning ligger prisen fortsat lavere end i Danmark. Den tyske pris er i niveauet 37,50 cent pr. kg, hvilket svarer til 2,80 kr., hvor den danske pris med den seneste stigning til sammenligning udgør 2,91 kr. pr. kg. De højeste priser findes i spotmarkedet. Dette er ikke unormalt, idet spotpriserne generelt ligger højere ved stigende priser og lavere end den almindelige mejeripris, når priserne falder. Den tyske spotpris ligger til sammenligning nu på 48,50 cent pr. kg, hvilket i danske kroner svarer til 3,62 kr. pr. kg. Da spotprisen var lavest i maj 2012, var prisen til sammenligning kun ca. 30 cent svarende til 2,24 kr. pr. kg. Seneste mælkeauktion på Global Dairy Trade Den 3. september blev den seneste auktion på Global Dairy Trade på New Zealand afsluttet. Prisniveauet på mælk er kommet op i et højt niveau sammenlignet med de seneste par år, når vi ser på spotog futuremarkedet. Dette kan også ses på de auktioner, som Fonterra afholder hver 14. dag. Priserne skiftevis stiger og falder, hvilket er udtryk for, at vi har nået et forholdsvis højt niveau, hvor købsinteressen bliver mindre. Det høje prisniveau på mælkepulver betyder udvidelse af produktionen og senest har Fonterramejeriet på New Zealand øget produktionen med 700 tons sødmælkspulver om dagen. Dette er et meget stort tal og svarer til 45 skibscontainere dagligt alene for udvidelsen. Fonterra har i forvejen et anlæg og fordobler dermed produktionen.

7 Sojaskrå Sojaprodukterne lukkede næsten uændret Nyheder fra sojamarkedet Markederne for råvarer handlede generelt inden for et snævert område i går, og handelen med soja var ingen undtagelse. Priserne lukkede meget tæt på uforandret med mindre udsving i niveauet fra -0,30 til +0,30 % på de enkelte sojaprodukter og terminer. Det var klart det kraftige fald i råolie fra 109 til 105 dollar pr. tønde, som trak priserne ned på de andre råvarebørser. Når man har et generelt svagt eller afventende marked, kan en reaktion på ét marked let forplante sig til de øvrige, selvom produkterne ikke nødvendigvis har noget med hinanden at gøre eller på nogen måde kan erstatte hinanden. Dette viser blot, at facts om markedet selvfølgelig er vigtige, men psykologien i markedet er mindst lige så vigtig at følge, da den viser, hvordan handlerne tolker facts. På torsdag kommer der en ny officiel melding i form af WASDE-rapporten fra det amerikanske landbrugsministerium. Stemningen i markedet er helt klart, at man forventer nedjusteringer af både udbytteniveauet i USA og af det samlede udbytte. Teknisk set (ny høst) Teknisk bryder prisen videre op på de nærmeste terminer. Det betyder på decemberterminen, at prisen nu er brudt over den seneste top i 399 USD pr. shortton, og har dermed åbnet op for en ny række stigninger. De senere terminer, som ligger fra juli 2014 og frem, har kun reageret i mindre grad. De nærmeste mindre støtteniveauer ligger i 419,50 og 397 USD pr. shortton, og et eventuelt brud heraf i faldende retning vil sende prisen videre ned til 200 dages glidende gennemsnit, som pt. ligger i 387 USD pr. shortton. På juli-terminen ser vi modstand i niveauet 415. Et brud op gennem dette vil udløse et supplerende købssignal. Priserne på fysisk sojaskrå Ønsker man at købe sojaskrå til levering nu, er prisen kr. pr. 100 kilo og i oktober ligger prisen i niveauet kr. pr. 100 kilo. Ser man videre frem, ligger prisen for november og frem til januar 2014 i niveauet kr. pr. 100 kilo. Fra februar 2014 og frem til april 2014 ligger prisen i området kr. pr. 100 kilo. Fra maj til juni er prisen kr., og frem til oktober 2014 er den kr. Priser vi hører i markedet Priser høst : kr. per 100 kilo : kr. per 100 kilo : kr. per 100 kilo : kr. per 100 kilo : kr. per 100 kilo : kr. per 100 kilo

8 Foderhvede Svagt kornmarked i et svagt råvaremarked Seneste nyt fra England og Vesteuropa Det var en forholdsvis stille dag på råvarebørserne generelt i går. Hvedepriserne lukkede også meget tæt på uforandret, og i England på foderhvedebørsen i London lukkede prisen på foderbyg i spændet mellem +0,13 og -0,16 %. Vejret er fortsat vådt i England, hvilket forsinker høsten i de helt nordlige egne, for høsten ikke er ret fremskreden endnu. Generelt for England, når vi ser på de midterste og sydlige egne, er høsten overstået, så de arealer, som mangler mod nord, kan ikke påvirke det samlede udbytte ret meget. Seneste nyt fra USA og den øvrige verden Det amerikanske kornmarked lå også meget stille i går og der var kun mindre udsving. Prisen på december-terminen steg for hvede med 0,85 % og på marts 2014 terminen med 0,65 %. Majsprisen steg kraftigere med mellem 1,10 % og 1,19 % på de terminer, som ligger frem til marts Råolien faldt temmelig kraftigt med 1,5 % efter Syrien har indvilliget i at aflevere alle kemiske våben, og det var som om, at denne tendens smittede af på de øvrige råvaremarkeder. Torsdag kommer den nye WASDE rapport for september, og der er allerede en stemning i markedet, hvor man forventer en nedjustering af udbytterne i USA efter det tørre vejr, og at man forventer en samlet nedjustering af udbytterne i majs i dette høstår. Deres forventninger bekræftes af de seneste tal for, hvordan afgrøderne står på markederne. Andelen af arealer, som betegnes som gode eller meget gode, var i sidste uge 56 %, men er i denne uge faldet til 54 %. Selvom værdien falder, ligger den væsentligt over de 22 %, som var gældende sidste år. ligger i 150,75-niveauet. En evt. test af den gamle bund i 150,75 vil afgøre den fremtidige retning på foderhvede på London-børsen. At majsvæksten er forsinket i år ses især på de tal, som angiver andelen af moden majs. Sidste uge var det 4 % af arealerne, som var modne, primært i de sydlige egne, og denne uge er andelen steget til 9 %. Gennemsnittet af de seneste 5 år ligger på 28 % af afgrøderne, som er modne på nuværende tidspunkt. Der er fortsat tørke i USA. Det har dog ikke den helt store indflydelse på majsen længere, da vi er så tæt på høst, men sojaen lider meget. Et privat analysehus har i fredags været ude med en vurdering af udbytterne i majs, som de forventer vil falde til 157,2 bushels pr. acre fra tidligere vurderet 158,6 bushels pr. acre. I morgen, torsdag kommer den nye WASDE-rapport fra USA, hvor USDA vil komme med deres officielle vurdering af markedet og af udbyttepotentialet. Seneste nyt fra Østeuropa og Rusland Konkurrencen fra både Rusland og Ukraine er stærk på eksportmarkederne. Begge lande underbyder Europa og USA. Begge lande er også meget aktive, og da importørerne ved, at de prismæssigt er interessante, er de med i næsten alle licitationer. Derimod er det ikke hver gang, at Europa og USA bliver spurgt, da det er en offentlig hemmelighed, at priserne her generelt er højere. Høsten af solsikke skrider solidt frem i Ukraine. Det seneste estimat for udbytterne indeholder endnu en opjustering. Man forventer, at udbytterne vil stige fra samlet set 10,0 mio. tons til 10,44 mio. tons. Vejrmæssigt forventer man regn i Ukraine i de kommende dage, hvilket midlertidigt vil stoppe høsten. Teknisk set Med bruddet ned gennem 156,75-niveauet er der åbnet op for nye prisfald, som kan sende prisen helt ned til den seneste bund, som

9 Priserne på fysisk korn Foderstofferne tilbyder følgende priser for korn leveret afdeling I Jylland ses følgende priser til afregning i høst: kr. frit på vogn for hvede kr. frit på vogn for byg kr. frit på vogn for rug kr. frit på vogn for triticale På Sjælland ligger priserne lavere og følgende priser tilbydes: kr. frit på vogn for hvede kr. frit på vogn for byg kr. frit på vogn for rug kr. frit på vogn for triticale Alle priser er tilkørt foderstoffen i høst og afregnet på almindelige betingelser. Priserne for køb af korn i foderstoffen er i niveauet kr. pr. 100 kilo plus 1 kr. pr. måned. Priser på færdigfoder svin Diegivningsfoder: 1,79-1,86 kr./feso Drægtighedsfoder: 1,63-1,73 kr./feso Poltefoder: 1,59-1,65 kr. pr. FEsv Smågrise 9-15 kg: 2,24-2,41 kr./fesv Smågrise kg: 2,10-2,20 kr./fesv Slagtesvinefoder: God 1,84-1,89 kr./fesv Slagtesvinefoder: OPTI 1,74-1,79 kr./fesv Priser vi hører i markedet Som køber: Priser høst 2013 Hvede leveret på kontrakt 143 til 145 kr. per 100 kilo leveret successivt, betaling som normalt efter levering plus 1 kr. per 1. oktober og frem. Der er flere foderstoffer som tilbyder disse priser. Det er forskelligt om og hvad der kræves i månedsstigninger. Møllehvede Svage reaktioner på råvaremarkedet Seneste nyt fra Frankrig og Vesteuropa Generelt var der små udsving på råvaremarkederne i går. Dette var også gældende for kornmarkedet, og på foderhvedebørsen i Paris lukkede prisen mellem uændret og +0,27 % på de terminer, som ligger frem til og med marts Den franske landbrugsminister har offentliggjort en ny justering af årets høst. Der er tale om endnu en opjustering med tons til samlet set 37 mio. tons, hvilket er 4,1 % højere end i 2012 og den største høst i 9 år. Dette betyder, at udbuddet på eksportmarkederne stiger, hvilket vil presse priserne over tid. Teknisk set Potentialet ligger i faldende retning på alle niveauer. Første støtteniveau ligger i 178,00, og et eventuelt brud heraf vil sende kursen videre ned til 168,75-niveauet. I stigende retning er der modstand i niveauet omkring 192, og et eventuelt brud op igennem vil sende kursen op til 200,75-niveauet.

10 Rapsfrø Solidt fald i råolie har ikke påvirket rapsprisen endnu Seneste nyt fra rapsbørsen i Paris Priserne på rapsfrø på børsen i Paris reagerede kun ganske svagt i går. Prisen lukkede meget tæt på uforandret. Dermed har det solide prisfald på råolie fra 109 til 105 dollars pr. tønde som følge af aftalen i Syrien ikke påvirket rapsfrøprisen. Retfærdigvis skal det også siges, at prisen på rapsfrø ikke er blevet trukket med op af de stigende priser på råolie. Prisen på høst-2013 til afregning i november ligger i niveauet kr., og for varer til afregning i februar ligger prisen i niveauet kr. pr. 100 kilo. Teknisk set Potentialet på rapsfrø ligger i faldende retning på lang sigt og i stigende retning på mellemlang sigt, da prisen ligger mellem 50 og 200 dages glidende gennemsnit. Senest har vi set brud over modstandsniveauet i 385 euro pr. ton, og næste mål er modstanden i niveauet 393,50 euro pr. ton. Priser vi hører i markedet Landmandspriser: - Nov kr. pr. 100 kg. - Feb kr. per 100 kg. - Maj kr. per 100 kg. - Nov kr. pr. 100 kg. Af John Jensen Nedad er der støtte i 370 euro pr. ton.. DISCLAIMER Investering på de finansielle markeder er forbundet med risici og kan medføre tab. AgroMarkets eller dens parter kan ikke gøres ansvarlige for eventuelt tab som følge af analyserne og kan ikke gøres ansvarlige for tab som følge af fejl i opdateringer, kommentarer og anbefalinger, eventuel manglende opdatering af kurser eller andre forhold. AgroMarkets påtager sig ikke ansvaret for dispositioner foretaget på baggrund af analysernes informationer eller vurderinger. AgroMarkets analyser er til personligt brug for tilmeldte kunder og må ikke kopieres uden tilladelse fra AgroMarkets.

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem I dag anbefaler vi at afdække det kommende års forbrug af foderkorn, færdigblandinger til svin, lavproteinblandinger til kvæg, roepiller og

Læs mere

Køber til variabel pris med maks. 16-8-2012:Købssignal. Købte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) 176-186 kr. 2013 høst (0 %) intet køb

Køber til variabel pris med maks. 16-8-2012:Købssignal. Købte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) 176-186 kr. 2013 høst (0 %) intet køb Positive udsigter for mælkeprisen Spotprisen på mælk i Europa er steget med 30 % det seneste år, og mejeriprisen er steget mere beskedent med ca. 12 %. Der er flere ting, der taler for, at mejeriprisen

Læs mere

MidtugeOpdatering Uge 41 2013. Foderkorn stiger på mellemlang sigt

MidtugeOpdatering Uge 41 2013. Foderkorn stiger på mellemlang sigt Foderkorn stiger på mellemlang sigt I går kom der signal om køb af foderkorn. Vi er ganske vist dækket af frem til høst næste år, men for de, som ikke har fået købt ind, er det nu, der skal ageres. Vejret

Læs mere

Agro Trend 9. oktober 2012

Agro Trend 9. oktober 2012 9. oktober 212 9. oktober 212 Overblik Side Emne 2-5 Hvede 6-8 Soja 9-1 Svin 11 Majs 11 Raps 11 Mælk 12 Renter 13 Elpriser 13 Valuta Konklusion Man bør ikke købe på lang sigt på nuværende tidspunkt. Anvend

Læs mere

2-3 4-8 9-15 16-28 29-37 38-41

2-3 4-8 9-15 16-28 29-37 38-41 5. oktober 212 5. 5. oktober 212 INDHOLDSFORTEGNELSE Månedens overblik Månedens konjunkturer Månedens rentemarked Månedens aktiemarked Månedens valutamarked Månedens råvaremarked 2-3 4-8 9-15 16-28 29-37

Læs mere

Historisk pengeeksperiment er slut

Historisk pengeeksperiment er slut NOVEMBER 214 Olieprisen falder trods uro December byder ofte på positive aktieafkast Historisk pengeeksperiment er slut sydbank investering I august 213 AKTIER I OBLIGATIONER I EMERGING MARKETS I GLOBAL

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. september 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Stilheden synes for en stund at have indfundet sig på de finansielle markeder. Der har ellers været nok mulige

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 27.03.2013 Et overblik Dette er en investeringsanalyse Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2 Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 Månedens temaartikel Global

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. august 2015 Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Fokus i den kommende uge Det bliver spændende at se, hvordan Kinas centralbank vil agere i de kommende

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

Agromarkets refinansiering Rønnede 17/10 2013. v/troels Schmidt

Agromarkets refinansiering Rønnede 17/10 2013. v/troels Schmidt Agromarkets refinansiering Rønnede 17/10 2013 v/troels Schmidt Kontakt: Troels Schmidt trs@agrocura.dk 24 94 72 48 Råvarer Har i disponeret? Korn 2013/14 - Hvordan gik det og hvordan går det? De store

Læs mere

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015 Markedsupdate Redaktion afsluttet 2. august 25 Overblik sidste 2 måneder OMX C2 Cap 4,5 +3,22% årig statsrente,883 -,5% point USD/DKK 6,695 +2,27% 5 95 9 85 8 75 7 65 6,6,4,2,8,6,4,2 5-8-24 5--24 5-2-25

Læs mere

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. august 2015 Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Fokus i den kommende uge Der vil være stor interesse for privatforbruget i USA. Vi venter

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 26. februar 2015 Danmark har én af verdens bedste pokerspillere Gus Hansen. Gus er kendt for at spille meget aggressivt og for

Læs mere

Østdansk LandbrugsRådgivning Årsmøde økonomi marts 2011

Østdansk LandbrugsRådgivning Årsmøde økonomi marts 2011 Østdansk LandbrugsRådgivning Årsmøde økonomi marts 2011 Konjunktur, renter & råvare Specialer: Rådgiver & Skribent AgroMarkets Strategi vedr. risikoafdækning Finansiering Afdækning og konvertering lån

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Første kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Vækst uden inflation Amerikansk økonomi ventes at fortsætte en robust

Læs mere

Men vejen frem er belagt med store sten

Men vejen frem er belagt med store sten MAJ 29 den værste del af nedturen ligger bag os Men vejen frem er belagt med store sten AKTieR I OBLigATiOneR I FinAnSMARKedeR I RenTeR I VALUTA I emerging MARKeTS I SeLSKABeR leder OG INdHOld HVAd kan

Læs mere

BankNordik 0. Markets Update. BankNordiks vurdering af de finansielle markeder. 28. juni 2012. Rentekurve Spanien

BankNordik 0. Markets Update. BankNordiks vurdering af de finansielle markeder. 28. juni 2012. Rentekurve Spanien BankNordik Markets Update 28. juni 212 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Efter gentagne mislykkede forsøg er det nu endelig lykkedes at få dannet en regering i Grækenland. Tilsyneladende

Læs mere

Afmatning i USA skygger for opblomstring i Europa

Afmatning i USA skygger for opblomstring i Europa Sydbank Markets informerer august 2006 Investering Afmatning i USA skygger for opblomstring i Europa Eurolands økonomi er endelig kommet op i fart, men hæmmes af lav vækst i USA Hvert år sine udfordringer

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 30. april 2015 Endnu en måned er gået, og årets første tredjedel er passeret. Resultatet har været historisk flot for aktie markederne

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan?

Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan? Investeringsanalyse 5. februar 23 Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan? Fokus i den kommende uge Det er boligmarkedet, der dominerer kalenderen i USA, i en uge, hvor vi får nyt om antallet af

Læs mere

Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA

Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA Investeringsanalyse generelle markedsforhold 31. juli 2015 Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA Fokus i den kommende uge Næste uges mest betydningsfulde begivenhed i USA bliver den amerikanske arbejdsmarkedsrapport

Læs mere

Strategisk Fokus Konjunkturtendenser

Strategisk Fokus Konjunkturtendenser Strategisk Fokus Konjunkturtendenser 19. juni 2013 INDHOLD Markedstemaer 3 Renteprognose 6 Valutaprognose 8 USA 10 Euroområdet 13 Danmark 16 Sverige 19 Finland 22 Norge 25 Emerging markets 28 Oversigtstabeller

Læs mere

råvareproduktion styrker Emerging Markets i den globale afmatning

råvareproduktion styrker Emerging Markets i den globale afmatning Sydbank Markets informerer marts 28 Aktier nede i bølgedal stemningspilen for aktier peger lidt ned på den korte bane Fastforrentede lån giver god ly i uvejret lån med variabel rente er billigere, men

Læs mere

Aktiemarkederne i svær balancegang

Aktiemarkederne i svær balancegang Sydbank Markets informerer september 27 Aktiemarkederne i svær balancegang Udsigt til højere aktiekurser, men billedet kan hurtigt ændre sig. Tilliden skal tilbage Bankerne skal igen turde låne hinanden

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 1. juli 215 I den seneste udgave af Markets Update var det BankNordiks forventning, at der snarligt ville blive fundet en løsning

Læs mere

Store udsving i aktiekursen på de danske vindmølle-aktier. Vestas og Neg Micon de seneste 3 mdr.

Store udsving i aktiekursen på de danske vindmølle-aktier. Vestas og Neg Micon de seneste 3 mdr. TROLMANDENS KLUMME Kampen om MADE er fortsat uafklaret på trods af udmeldingen om at Gamesa havde overtaget den spanske vindmølleproducent Stort potentiale i England Denne måned Trolmandens klumme - Vestas

Læs mere