Køber til variabel pris med maks :Købssignal. Købte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køber til variabel pris med maks. 16-8-2012:Købssignal. Købte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) 176-186 kr."

Transkript

1 Vent med konvertering til fast rente Der er mange penge på spil, når det rigtige konverteringstidspunkt skal findes. Vi kommer med vores bud på, hvordan dette tidspunkt identificeres. Som følge af de stigende lange renter er problemstillingen særdeles aktuel og mange bliver da også udfordret på deres finansieringssammensætning. En god strategi giver dig det rigtige beslutningsgrundlag, som sikrer, at du får konverteret til fast rente, når timingen er rigtig for dig. Læs mere om hvordan vi mener, du skal forholde dig til de aktuelle rentestigninger på siderne 3-4. Du kan desuden bl.a. læse følgende i denne udgave af Midtugeopdateringen: Nervøsiteten på de finansielle markeder er aftaget i takt med, at der er kommet flere udmærkede økonomiske nøgletal fra EU og USA. Også på Emerging Markets er der kommet ro på, så pt. ser det lyst ud for økonomien. Der er dog stadigvæk en latent risiko for finansmarkederne i form af situationen i Syrien. Læs mere i fundamentalanalysen på side 2. Kurserne på lange realkreditobligationer bliver ved med at falde, men der er nu et første tegn på, at faldene skal afløses af stigninger. Læs mere i renteanalysen på side 4. Dollaren har endnu ikke vist styrke til at starte en optrend. Der skal til at ske noget, hvis det skal blive en realitet, ellers går det som det plejer og dollaren bliver i sit snævre interval. Også pundet har mistet styrke i opadgående retning, men hér er der dog større håb for en decideret optrend. Læs om valuta på side 5. Der bliver produceret meget mælk i Danmark i år, hvilket har hevet prisen på kvote op. Prisen er høj sammenlignet med mejeriprisen i f.eks. Tyskland, men spotmarkedet ligger noget foran mejeriprisen i Danmark. Læs om udsigterne for mælkeprisen på side 6. På råvarerne er der en rolig udvikling før WASDE-rapporten bliver offentliggjort i morgen. Her og nu koster sojaskrå kr. pr. hkg, foderhvede kan købes for kr. og sælges for kr. på Sjælland og kr. pr. hkg i Jylland. Læs mere om sojaskrå, korn og raps på siderne Af Hans Fink Vigtige anbefalinger Trenden ML sigt Lang sigt Position Seneste anbefaling Kort rente (F1) % Uge : % variabel rente, ingen Lang rente (dvs. kursen 0-20 % lange renteswaps på 3,5 % 2044) Råolie (Brent) Køber til variabel pris med maks :Købssignal rabat Foderhvede - køber Købte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) kr :Køb korn og færdigfoder til minimum høst høst (100 %) 135 kr. Foderhvede sælger Solgte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) kr høst (100 %) kr Sælg yderligere 25 % af 2013 høsten således at der samlet set er solgt 100 % høst er solgt tidligere. Sojaskrå Købte positioner Aug feb. 2014: kr : Køb sojaskrå og tilskudsfoder til og med juni Mar. jun. 2014: kr. USD/DKK Ingen : Sælg i kurs 5,63, forventer fald : De solgte USD købes tilbage i kurs 5,63 CHF/DKK Ingen : Sælg i kurs 5,97, stop loss i kurs 6, : Stoppet ud, tab 2 %.

2 Markederne har stigende tiltro til bedring i økonomien Men situationen i Syrien er stadig uafklaret og skaber nervøsitet Der er en stigende grad af konsensus i markedet om, at de vestlige økonomier er i bedring. Finansmarkederne i EMlandene er blevet mere stabile til trods for, at obligationsrenterne i USA er fortsat med at stige den seneste uge som følge af de tiltagende forventninger om, at Federal Reserve snart begynder at neddrosle obligationsopkøbene. Uroen vedrørende Syrien Et gennembrud i forhold til Syriensproblematikken kan betyde, at en militæraktion kan undgås. Et russisk forslag om, at USA afstår fra at angribe Syrien, hvis landet afleverer sine kemiske våben, blev taget godt imod af Syriens udenrigsminister. Forslaget åbner op for en vej udenom et militært angreb, der har mødt betydelig modstand i den amerikanske offentlighed. Det er derfor ikke sikkert, at der kommer et angreb på Syrien, da der er stor splittelse i den amerikanske befolkning og hos landets politikere om spørgsmålet, og da der stadig arbejdes på en diplomatisk løsning. Nøgletal i USA Den største begivenhed på nøgletalsfronten er detailsalget fredag. Markedet venter pæne tal med en vækst på 0,3 % i kerne -detailsalget, som er korrigeret for biler og benzin. Tallene for det samlede bilsalg i august viste en markant stigning i forhold til faldet i juli, og det vil sandsynligvis gå igen i næste uges detailsalgstal. Det foreløbige tal for forbrugertilliden fra University of Michigan er interessant, idet det vil give et praj om forbrugertilliden for september. Markedet venter en lille stigning i indekset, fordi forbrugerne reagerer positivt på lavere benzinpriser og den fortsatte bedring af arbejdsmarkedet. Tysk valg og møde om gældskrisen i Cypern, Portugal og Irland Opmærksomheden vil således formentlig være rettet mod større politiske begivenheder. Eurogruppen mødes fredag, og der er ECOFIN-møde lørdag. Dagsordenen for Eurogruppemødet omfatter en gennemgang af tilpasningsprogrammerne for Cypern, Portugal og Irland, de økonomiske udsigter og overvågning af medlemslandene. Vigtige beslutninger er sat på hold på grund af den igangværende valgkamp i Tyskland. Der afholdes delstatsvalg i Bayern søndag den 15. september, hvilket vil give en indikation på resultatet af forbundsdagsvalget den 22. september. Asmussen fra ECB holder tale i Berlin på onsdag, og ECB-chef Draghi taler i Letland på torsdag. Arbejdsmarkedsrapport i Storbritannien Et vigtigt nøgletal i Storbritannien er arbejdsmarkedsrapporten for juli, der offentliggøres i dag, onsdag. Nu da Bank of England indfører signaler om den fremtidige pengepolitik på baggrund af ledighedsprocenten (senest 7,8 %), får dette tal stor opmærksomhed på de britiske markeder. Tal fra Kina I Kina bliver det en travl uge på nøgletalsfronten, hvor de fleste nøgletal for august udsendes. På linje med de seneste PMI-indeks for industrien ventes de at bekræfte, at kinesisk økonomi er stabiliseret og endda er begyndt at vise moderat fremgang efter vækstnedgangen siden det tidlige forår. Markedet venter, at væksten i industriproduktionen stiger en smule til 9,8 % å/å fra 9,7 % å/å i juli. Der er god grund til at holde særligt godt øje med de finansielle nøgletal, herunder pengemængdevæksten (M2) og bankernes udlån. Selv om de hårde tal er blevet bedre, er kreditvæksten (især fra finansieringskilder uden om bankerne) aftaget, og de generelle monetære forhold er blevet strammere. Der er risiko for, at dette kan begynde at påvirke væksten negativt senere i år eller i begyndelsen af Markedet venter, at inflationen er uændret på 2,7 % å/å for august og dermed pænt under den kinesiske regerings mål på 3,5 % for hele Markedsrenter Den stigende sandsynlighed for, at et amerikansk angreb på Syrien enten kan udskydes eller undgås, er godt nyt for risikobetonede aktivklasser, der fik støtte, da nyheden om det russiske forslag begyndte at cirkulere. Det er aktuelt meget usikkert, hvad det ender med og dermed kan stemningen hurtigt vende igen. De lange europæiske og danske swaprenter er igen steget og det drives af pæne nøgletal fra eurozonen, men i høj grad også af den genvundne tillid til den amerikanske økonomi. Af Jan Terkelsen

3 Konjunkturanalyse Er der en trendvending på renten? Konklusionen er, at den igangværende stigning i de lange renter ikke er en trendvending. Ved en trendvending skal centralbankernes styringsrente og de korte renter stige forud for eller samtidig med de lange renter og inflationen skal være stigende. Disse kriterier er ikke opfyldt, hvorfor det kun er et spørgsmål om tid, inden de lange renter igen falder. Vi anbefaler ikke at lægge om til fast rente, og vi forventer, at konverteringstidspunktet stadig ligger langt ude i fremtiden. Konvertering Den første figur viser den lange danske rente med 12 måneders gennemsnit øverst og nederst er vist den korte danske rente med 12 måneders snit siden starten af 1990'erne. Vi har markeret, hvornår konvertering mellem fast og variabel rente er optimalt ud fra teknisk analyse med 12 måneders snit. Overordnet set, altså i hele perioden, er det bare en stor nedtrend med lidt større korrektioner undervejs. Ved metoden med konvertering ved brud af 12 måneders snit er det formenligt kun én konvertering til fast rente og tilbage til flexrente, som virkelig har kunnet give en større kursgevinst, nemlig den fra 2006 til midten af Normalt stiger den korte rente forud for eller samtidig med, når den lange rente stiger. Dette er ikke tilfældet i Den lange danske rente har brudt 12 måneders glidende gennemsnit, og en lidt større opadgående korrektion udspiller sig i øjeblikket. Teoretisk sammenhæng Næste graf viser igen den lange danske rente med 12 måneders snit, men nu har vi lagt styringsrenten i USA ovenpå. Nederst har vi vist de sene økonomiske indikatorer, hvoraf den ene indikator er renten. Korrektioner op i den lange rente sker, når de sene økonomiske indikatorer stiger eller ligger i toppen, hvilket betyder stigen-

4 de efterspørgsel efter kommercielle lån, og derfor er det ikke unormalt, at de lange renter korrigerer i øjeblikket. Det unormale ligger i, at styringsrenten ikke sættes med op. Det skyldes, at centralbankerne fortsat vurderer, at det økonomiske opsving er alt for svagt til at kunne modstå rentestigninger, specielt set i lyset af situationen på arbejdsmarkedet med mange arbejdsløse. Inflationen Den sidste figur viser det samme i øverste del, men nederst har vi nu lagt inflationen ind for USA, Europa og Danmark. Hver gang renten korrigerer opad og styringsrenten hæves, stiger inflationen. Men det er heller ikke situationen lige nu, inflationen falder faktisk kraftigt, f.eks. udgør inflationen kun 0,4 % i Danmark, hvilket er det laveste set siden deflationsperioden i 1930 erne. Vi anser det for at være helt normalt, at der engang imellem kommer lidt større skvulp i renten, men at vedvarende rentestigninger stadig hører fremtiden til. Vi skal nok fra AgroMarkets' side melde ud, når vi finder tidspunktet rigtigt for konvertering til fast rente. Renteanalyse Endnu højere lange renter Under konjunkturanalysen er der en større analyse af renterne. Derfor er der i denne uge et mindre renteafsnit. Renten teknisk Kurserne falder yderligere på de lange danske realkreditobligationer. Det positive er nu, at der teknisk er opstået divergenser, hvilket ses ved lavere kurser på 3,5 % 2044 men højere bunde på adfærdsmodellen, RSI. Det betyder, at momentum nedad er aftagende, og en korrektion op er nært forestående. Det gør dog ikke, at den kortsigtede nedtrend på kurserne stopper, for det kræver væsentligt flere kursstigninger. Det er først ved brud over kurs 98,05 og 50 dages snit, som pt. er beliggende i kurs 98,80, at nedsiden stoppes. Af Jens Schjerning

5 USD USD står stille og dog Kina I nat er der kommet tal for den kinesiske industriproduktion, som stiger med 10,4 % i august måned, hvilket er mere end forventet. Det samme gør detailsalget. Det er positivt på den korte bane, men flere og flere stiller spørgsmålstegn ved de kinesiske nøgletals validitet. USD teknisk USD falder lidt tilbage. Det er nu, hvis USD skal vise styrke, så det ikke ender ligesom de seneste fire gange USD har været over 50 og 200 dages gennemsnit, hvor dollaren aldrig for alvor er kommet af sted i opadgående retning. USD skal søge mod 5,84 kr. og 5,88 kr. og senere bryde over disse niveauer, så der kommer en langsigtet optrend og USD forsvinder ud af det interval, den har handlet i ca. et års tid. GBP GBP - langsigtet optrend?? Arbejdsmarkedet I dag kommer der arbejdsløshedstal fra England for juli måned. I juni var arbejdsløsheden på 7,8 %, og markedet forventer et uændret niveau i juli. Der er meget fokus på arbejdsmarkedet, da centralbanken i England på ligefod med den amerikanske har koblet pengepolitikken til arbejdsløsheden. Teknisk set GBP nåede til den markante modstand i 8,87 kr. GBP er marginalt over 200 dages gennemsnit, men det er et krav, at GBP kommer over 8,87 kr., for at en langsigtet optrend bliver en realitet. Hvis det sker, kan det sende GBP helt op til 10 kr. Modsat må pundet på ingen måde falde meget tilbage de kommende uger og helst ikke igen gå under 200 dages snit, for så er dette kun en test af den lange trend, og så kan nedtrenden igen tage over. Af Jens Schjerning

6 Mælk Den danske mælkepris blev opjusteret De stigende priser på mælk smitter af på afregningsprisen i Danmark. Senest har vi set Arla hæve prisen med 7,5 øre pr. kilo. Produktionen af mælk i Danmark er modsat produktionen i en lang række andre europæiske lande højere end sidste år. Det betyder, at der år til dato er en overskridelse på 6,9 mio. kilo mælk mod kun 2,1 mio. kilo mælk sidste år. Fremgangen i Danmark skyldes, at vi generelt har valgt at holde et højt produktionsniveau på trods af mindre grovfoderudbytter sidste år og meget dyrt kraftfoder gennem vinteren 2012/13. Det har været meget normalt i en række andre lande i Europa og andre steder, at man i stedet for at indkøbe dyrt kraftfoder har valgt at sænke produktionsniveauet i den aktuelle laktationsperiode. Dette betyder, at produktionen i Danmark ligger højere end sidste år, mens Europa generelt ligger på samme produktionsniveau som i Overskridelse af produktionen gav stigende kvotepriser Den seneste kvoteauktion har resulteret i stigende priser fra 37,19 øre pr. kilo til 72 øre pr. kilo. Den højere produktion af mælk har selvfølgelig været med til at hæve interessen for kvote. Selvom kvotesystemet ophører pr. 1. april 2015, har flere valgt at indkøbe kvote. Forklaringen skal findes i det lavere prisniveau for kvote, hvor det pludselig bliver rentabelt at købe kvote til merproduktion af mælk, selv med en kort afskrivningsperiode. Høj prisniveau generelt i Europa Priserne på mælk ligger generelt højere end sidste år. Den typiske stigning i en lang række lande ligger i niveauet %. Den største stigning ses i Tyskland, hvor prisen er steget 22,79 % i forhold til for et år siden. Men på trods af den solide stigning ligger prisen fortsat lavere end i Danmark. Den tyske pris er i niveauet 37,50 cent pr. kg, hvilket svarer til 2,80 kr., hvor den danske pris med den seneste stigning til sammenligning udgør 2,91 kr. pr. kg. De højeste priser findes i spotmarkedet. Dette er ikke unormalt, idet spotpriserne generelt ligger højere ved stigende priser og lavere end den almindelige mejeripris, når priserne falder. Den tyske spotpris ligger til sammenligning nu på 48,50 cent pr. kg, hvilket i danske kroner svarer til 3,62 kr. pr. kg. Da spotprisen var lavest i maj 2012, var prisen til sammenligning kun ca. 30 cent svarende til 2,24 kr. pr. kg. Seneste mælkeauktion på Global Dairy Trade Den 3. september blev den seneste auktion på Global Dairy Trade på New Zealand afsluttet. Prisniveauet på mælk er kommet op i et højt niveau sammenlignet med de seneste par år, når vi ser på spotog futuremarkedet. Dette kan også ses på de auktioner, som Fonterra afholder hver 14. dag. Priserne skiftevis stiger og falder, hvilket er udtryk for, at vi har nået et forholdsvis højt niveau, hvor købsinteressen bliver mindre. Det høje prisniveau på mælkepulver betyder udvidelse af produktionen og senest har Fonterramejeriet på New Zealand øget produktionen med 700 tons sødmælkspulver om dagen. Dette er et meget stort tal og svarer til 45 skibscontainere dagligt alene for udvidelsen. Fonterra har i forvejen et anlæg og fordobler dermed produktionen.

7 Sojaskrå Sojaprodukterne lukkede næsten uændret Nyheder fra sojamarkedet Markederne for råvarer handlede generelt inden for et snævert område i går, og handelen med soja var ingen undtagelse. Priserne lukkede meget tæt på uforandret med mindre udsving i niveauet fra -0,30 til +0,30 % på de enkelte sojaprodukter og terminer. Det var klart det kraftige fald i råolie fra 109 til 105 dollar pr. tønde, som trak priserne ned på de andre råvarebørser. Når man har et generelt svagt eller afventende marked, kan en reaktion på ét marked let forplante sig til de øvrige, selvom produkterne ikke nødvendigvis har noget med hinanden at gøre eller på nogen måde kan erstatte hinanden. Dette viser blot, at facts om markedet selvfølgelig er vigtige, men psykologien i markedet er mindst lige så vigtig at følge, da den viser, hvordan handlerne tolker facts. På torsdag kommer der en ny officiel melding i form af WASDE-rapporten fra det amerikanske landbrugsministerium. Stemningen i markedet er helt klart, at man forventer nedjusteringer af både udbytteniveauet i USA og af det samlede udbytte. Teknisk set (ny høst) Teknisk bryder prisen videre op på de nærmeste terminer. Det betyder på decemberterminen, at prisen nu er brudt over den seneste top i 399 USD pr. shortton, og har dermed åbnet op for en ny række stigninger. De senere terminer, som ligger fra juli 2014 og frem, har kun reageret i mindre grad. De nærmeste mindre støtteniveauer ligger i 419,50 og 397 USD pr. shortton, og et eventuelt brud heraf i faldende retning vil sende prisen videre ned til 200 dages glidende gennemsnit, som pt. ligger i 387 USD pr. shortton. På juli-terminen ser vi modstand i niveauet 415. Et brud op gennem dette vil udløse et supplerende købssignal. Priserne på fysisk sojaskrå Ønsker man at købe sojaskrå til levering nu, er prisen kr. pr. 100 kilo og i oktober ligger prisen i niveauet kr. pr. 100 kilo. Ser man videre frem, ligger prisen for november og frem til januar 2014 i niveauet kr. pr. 100 kilo. Fra februar 2014 og frem til april 2014 ligger prisen i området kr. pr. 100 kilo. Fra maj til juni er prisen kr., og frem til oktober 2014 er den kr. Priser vi hører i markedet Priser høst : kr. per 100 kilo : kr. per 100 kilo : kr. per 100 kilo : kr. per 100 kilo : kr. per 100 kilo : kr. per 100 kilo

8 Foderhvede Svagt kornmarked i et svagt råvaremarked Seneste nyt fra England og Vesteuropa Det var en forholdsvis stille dag på råvarebørserne generelt i går. Hvedepriserne lukkede også meget tæt på uforandret, og i England på foderhvedebørsen i London lukkede prisen på foderbyg i spændet mellem +0,13 og -0,16 %. Vejret er fortsat vådt i England, hvilket forsinker høsten i de helt nordlige egne, for høsten ikke er ret fremskreden endnu. Generelt for England, når vi ser på de midterste og sydlige egne, er høsten overstået, så de arealer, som mangler mod nord, kan ikke påvirke det samlede udbytte ret meget. Seneste nyt fra USA og den øvrige verden Det amerikanske kornmarked lå også meget stille i går og der var kun mindre udsving. Prisen på december-terminen steg for hvede med 0,85 % og på marts 2014 terminen med 0,65 %. Majsprisen steg kraftigere med mellem 1,10 % og 1,19 % på de terminer, som ligger frem til marts Råolien faldt temmelig kraftigt med 1,5 % efter Syrien har indvilliget i at aflevere alle kemiske våben, og det var som om, at denne tendens smittede af på de øvrige råvaremarkeder. Torsdag kommer den nye WASDE rapport for september, og der er allerede en stemning i markedet, hvor man forventer en nedjustering af udbytterne i USA efter det tørre vejr, og at man forventer en samlet nedjustering af udbytterne i majs i dette høstår. Deres forventninger bekræftes af de seneste tal for, hvordan afgrøderne står på markederne. Andelen af arealer, som betegnes som gode eller meget gode, var i sidste uge 56 %, men er i denne uge faldet til 54 %. Selvom værdien falder, ligger den væsentligt over de 22 %, som var gældende sidste år. ligger i 150,75-niveauet. En evt. test af den gamle bund i 150,75 vil afgøre den fremtidige retning på foderhvede på London-børsen. At majsvæksten er forsinket i år ses især på de tal, som angiver andelen af moden majs. Sidste uge var det 4 % af arealerne, som var modne, primært i de sydlige egne, og denne uge er andelen steget til 9 %. Gennemsnittet af de seneste 5 år ligger på 28 % af afgrøderne, som er modne på nuværende tidspunkt. Der er fortsat tørke i USA. Det har dog ikke den helt store indflydelse på majsen længere, da vi er så tæt på høst, men sojaen lider meget. Et privat analysehus har i fredags været ude med en vurdering af udbytterne i majs, som de forventer vil falde til 157,2 bushels pr. acre fra tidligere vurderet 158,6 bushels pr. acre. I morgen, torsdag kommer den nye WASDE-rapport fra USA, hvor USDA vil komme med deres officielle vurdering af markedet og af udbyttepotentialet. Seneste nyt fra Østeuropa og Rusland Konkurrencen fra både Rusland og Ukraine er stærk på eksportmarkederne. Begge lande underbyder Europa og USA. Begge lande er også meget aktive, og da importørerne ved, at de prismæssigt er interessante, er de med i næsten alle licitationer. Derimod er det ikke hver gang, at Europa og USA bliver spurgt, da det er en offentlig hemmelighed, at priserne her generelt er højere. Høsten af solsikke skrider solidt frem i Ukraine. Det seneste estimat for udbytterne indeholder endnu en opjustering. Man forventer, at udbytterne vil stige fra samlet set 10,0 mio. tons til 10,44 mio. tons. Vejrmæssigt forventer man regn i Ukraine i de kommende dage, hvilket midlertidigt vil stoppe høsten. Teknisk set Med bruddet ned gennem 156,75-niveauet er der åbnet op for nye prisfald, som kan sende prisen helt ned til den seneste bund, som

9 Priserne på fysisk korn Foderstofferne tilbyder følgende priser for korn leveret afdeling I Jylland ses følgende priser til afregning i høst: kr. frit på vogn for hvede kr. frit på vogn for byg kr. frit på vogn for rug kr. frit på vogn for triticale På Sjælland ligger priserne lavere og følgende priser tilbydes: kr. frit på vogn for hvede kr. frit på vogn for byg kr. frit på vogn for rug kr. frit på vogn for triticale Alle priser er tilkørt foderstoffen i høst og afregnet på almindelige betingelser. Priserne for køb af korn i foderstoffen er i niveauet kr. pr. 100 kilo plus 1 kr. pr. måned. Priser på færdigfoder svin Diegivningsfoder: 1,79-1,86 kr./feso Drægtighedsfoder: 1,63-1,73 kr./feso Poltefoder: 1,59-1,65 kr. pr. FEsv Smågrise 9-15 kg: 2,24-2,41 kr./fesv Smågrise kg: 2,10-2,20 kr./fesv Slagtesvinefoder: God 1,84-1,89 kr./fesv Slagtesvinefoder: OPTI 1,74-1,79 kr./fesv Priser vi hører i markedet Som køber: Priser høst 2013 Hvede leveret på kontrakt 143 til 145 kr. per 100 kilo leveret successivt, betaling som normalt efter levering plus 1 kr. per 1. oktober og frem. Der er flere foderstoffer som tilbyder disse priser. Det er forskelligt om og hvad der kræves i månedsstigninger. Møllehvede Svage reaktioner på råvaremarkedet Seneste nyt fra Frankrig og Vesteuropa Generelt var der små udsving på råvaremarkederne i går. Dette var også gældende for kornmarkedet, og på foderhvedebørsen i Paris lukkede prisen mellem uændret og +0,27 % på de terminer, som ligger frem til og med marts Den franske landbrugsminister har offentliggjort en ny justering af årets høst. Der er tale om endnu en opjustering med tons til samlet set 37 mio. tons, hvilket er 4,1 % højere end i 2012 og den største høst i 9 år. Dette betyder, at udbuddet på eksportmarkederne stiger, hvilket vil presse priserne over tid. Teknisk set Potentialet ligger i faldende retning på alle niveauer. Første støtteniveau ligger i 178,00, og et eventuelt brud heraf vil sende kursen videre ned til 168,75-niveauet. I stigende retning er der modstand i niveauet omkring 192, og et eventuelt brud op igennem vil sende kursen op til 200,75-niveauet.

10 Rapsfrø Solidt fald i råolie har ikke påvirket rapsprisen endnu Seneste nyt fra rapsbørsen i Paris Priserne på rapsfrø på børsen i Paris reagerede kun ganske svagt i går. Prisen lukkede meget tæt på uforandret. Dermed har det solide prisfald på råolie fra 109 til 105 dollars pr. tønde som følge af aftalen i Syrien ikke påvirket rapsfrøprisen. Retfærdigvis skal det også siges, at prisen på rapsfrø ikke er blevet trukket med op af de stigende priser på råolie. Prisen på høst-2013 til afregning i november ligger i niveauet kr., og for varer til afregning i februar ligger prisen i niveauet kr. pr. 100 kilo. Teknisk set Potentialet på rapsfrø ligger i faldende retning på lang sigt og i stigende retning på mellemlang sigt, da prisen ligger mellem 50 og 200 dages glidende gennemsnit. Senest har vi set brud over modstandsniveauet i 385 euro pr. ton, og næste mål er modstanden i niveauet 393,50 euro pr. ton. Priser vi hører i markedet Landmandspriser: - Nov kr. pr. 100 kg. - Feb kr. per 100 kg. - Maj kr. per 100 kg. - Nov kr. pr. 100 kg. Af John Jensen Nedad er der støtte i 370 euro pr. ton.. DISCLAIMER Investering på de finansielle markeder er forbundet med risici og kan medføre tab. AgroMarkets eller dens parter kan ikke gøres ansvarlige for eventuelt tab som følge af analyserne og kan ikke gøres ansvarlige for tab som følge af fejl i opdateringer, kommentarer og anbefalinger, eventuel manglende opdatering af kurser eller andre forhold. AgroMarkets påtager sig ikke ansvaret for dispositioner foretaget på baggrund af analysernes informationer eller vurderinger. AgroMarkets analyser er til personligt brug for tilmeldte kunder og må ikke kopieres uden tilladelse fra AgroMarkets.

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem I dag anbefaler vi at afdække det kommende års forbrug af foderkorn, færdigblandinger til svin, lavproteinblandinger til kvæg, roepiller og

Læs mere

Køber til variabel pris med maks. 16-8-2012:Købssignal. Købte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) 176-186 kr. 2013 høst (0 %) intet køb

Køber til variabel pris med maks. 16-8-2012:Købssignal. Købte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) 176-186 kr. 2013 høst (0 %) intet køb Positive udsigter for mælkeprisen Spotprisen på mælk i Europa er steget med 30 % det seneste år, og mejeriprisen er steget mere beskedent med ca. 12 %. Der er flere ting, der taler for, at mejeriprisen

Læs mere

MidtugeOpdatering Uge 41 2013. Foderkorn stiger på mellemlang sigt

MidtugeOpdatering Uge 41 2013. Foderkorn stiger på mellemlang sigt Foderkorn stiger på mellemlang sigt I går kom der signal om køb af foderkorn. Vi er ganske vist dækket af frem til høst næste år, men for de, som ikke har fået købt ind, er det nu, der skal ageres. Vejret

Læs mere

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program 10-06-2013 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013 Handels Rådgiver John Jensen John Jensen Telefon 0045-9624-1889

Læs mere

Ugebrev fra agrocom.dk uge 20

Ugebrev fra agrocom.dk uge 20 Ugebrev fra agrocom.dk uge 20 Den store nyhed for dansk landbrug i denne uge er, at dollaren er gået afgørende i vejret med det resultat, at vi har fået et teknisk gennembrud, der taler for, at dollaren

Læs mere

VELKOMMEN. til Handels ERFA Sønderjysk Landboforening September 2012. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde

VELKOMMEN. til Handels ERFA Sønderjysk Landboforening September 2012. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde VELKOMMEN til Handels ERFA Sønderjysk Landboforening September 2012 Kontakt data Handels Rådgiver John Jensen Telefon 0045 9624 1889 Mobil 0045-4073-0189 Mail: joj@landbonord.dk Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde

Læs mere

KHL SvineRådgivning Fodermøde 08-06-2015

KHL SvineRådgivning Fodermøde 08-06-2015 09-06-2015 KHL SvineRådgivning Fodermøde 08-06-2015 John Jensen Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Handels Rådgiver Certificeret Rådgiver røde investerings

Læs mere

06-02-2014. Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014. Afgrøder Kornmarkedet. Spidskompetencer. John Jensen. Bestyrelsesarbejde.

06-02-2014. Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014. Afgrøder Kornmarkedet. Spidskompetencer. John Jensen. Bestyrelsesarbejde. 06-02-2014 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014 John Jensen Handels Rådgiver Certificeret Rådgiver røde investerings

Læs mere

VELKOMMEN. til Handels ERFA KHL marts 2012. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde. Rådgivning.

VELKOMMEN. til Handels ERFA KHL marts 2012. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde. Rådgivning. VELKOMMEN til Handels ERFA KHL marts 2012 Kontakt data Handels Rådgiver John Jensen Telefon 0045 9624 1889 Mobil 0045-4073-0189 Mail: joj@landbonord.dk Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråd, bestyrelsesarbejde

Læs mere

Østdansk LandbrugsRådgivning Årsmøde økonomi marts 2011

Østdansk LandbrugsRådgivning Årsmøde økonomi marts 2011 Østdansk LandbrugsRådgivning Årsmøde økonomi marts 2011 Konjunktur, renter & råvare Specialer: Rådgiver & Skribent AgroMarkets Strategi vedr. risikoafdækning Finansiering Afdækning og konvertering lån

Læs mere

AgroMarkets Refinansieringsmøde Østdansk Landboforening okt. 2014. v/jens Schjerning

AgroMarkets Refinansieringsmøde Østdansk Landboforening okt. 2014. v/jens Schjerning AgroMarkets Refinansieringsmøde Østdansk Landboforening okt. 2014 v/jens Schjerning Kontakt: Jens Schjerning Chef Economist jens@agromarkets.dk 21 42 56 20 Risiko Håndsoprækning CHF på minimum 9 kr? Euro

Læs mere

Agro Trend 5. november 2013

Agro Trend 5. november 2013 5. november 213 5. november 213 Overblik Side Emne 2-5 Hvede 6-8 Soja 9-1 Svin 11 Majs 11 Raps 11 Mælk 12 Renter 13 Elpriser 13 Valuta Konklusion Vi anbefaler køb ud til februar 214. Toppen i priserne

Læs mere

Valutaanbefalinger Kurs Kurs p.t Stop (lukkepris) -Tab / +gevinst i %

Valutaanbefalinger Kurs Kurs p.t Stop (lukkepris) -Tab / +gevinst i % 19. oktober 212 19. oktober 212 Valutaanbefalinger Kurs Kurs p.t Stop (lukkepris) -Tab / +gevinst i % USD/DKK 61 6 59 GBP/DKK 95 94 58 93 57 92 56 55 91 54 9 Growth cycle 89 Amplituden 15 1 95 88 87 1

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

VELKOMMEN. Regnskabsmøde Økonomi KHL. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde. Rådgivning.

VELKOMMEN. Regnskabsmøde Økonomi KHL. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde. Rådgivning. VELKOMMEN Regnskabsmøde Økonomi KHL Kontakt data Handels Rådgiver John Jensen Telefon 0045 9624 1889 Mobil 0045-4073-0189 Mail: joj@landbonord.dk Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråd, bestyrelsesarbejde

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Agro Trend 9. oktober 2012

Agro Trend 9. oktober 2012 9. oktober 212 9. oktober 212 Overblik Side Emne 2-5 Hvede 6-8 Soja 9-1 Svin 11 Majs 11 Raps 11 Mælk 12 Renter 13 Elpriser 13 Valuta Konklusion Man bør ikke købe på lang sigt på nuværende tidspunkt. Anvend

Læs mere

Finans & Råvarer. Specialer:

Finans & Råvarer. Specialer: Specialer: Rådgiver & Skribent AgroMarkets Strategi vedr. risikoafdækning Finansiering Afdækning og konvertering lån Valutastyring og afdækning Business Cycle Analysis (konjunkturmodeller) Specialist i

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 2, april 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning af

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Råvarer Fodermøde SI centret

Råvarer Fodermøde SI centret Råvarer Fodermøde SI centret Kontakt data Cheføkonom Klaus Moltesen Ravn Spidskompetencer - Handels Rådgivning - Gårdråd - Strategi vedrørende risikoafdækning - Skribent AgroMarkets - Foredragsholder -

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Aktuel Finansiering LandboThy 2014. v/jens Schjerning

Aktuel Finansiering LandboThy 2014. v/jens Schjerning Aktuel Finansiering LandboThy 2014 v/jens Schjerning Kontakt: Jens Schjerning jes@agrocura.dk 21 42 56 20 Psykoterapi SUPERCYKLUS En supercyklus er en cyklisk tendens, der går igennem en længerevarende

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Agromarkets refinansiering Rønnede 17/10 2013. v/troels Schmidt

Agromarkets refinansiering Rønnede 17/10 2013. v/troels Schmidt Agromarkets refinansiering Rønnede 17/10 2013 v/troels Schmidt Kontakt: Troels Schmidt trs@agrocura.dk 24 94 72 48 Råvarer Har i disponeret? Korn 2013/14 - Hvordan gik det og hvordan går det? De store

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

2015 Outlook: Renter i kort snor

2015 Outlook: Renter i kort snor 2015 Outlook: Renter i kort snor Mens november var lidt en dans på stedet for renterne, har 2014 været et år med næsten uafbrudte rentefald. Det var ikke just, hvad vi forventede i slutningen af 2013,

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger Rentefaldet vendte tilbage i marts, da den amerikanske centralbank (Fed) signalerede, at de ikke har travlt med at hæve renten, og de vil være

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER December 2014 DK1 DK2 Gas CO2 Fortsat høje temperaturer og faldende råvarer giver basis for yderligere prisfald denne måned. Fortsat høje temperaturer og faldende råvarer

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER April 2014 DK1 DK2 Gas CO2 Elpriserne fortsætter med at falde, og de prissættende faktorer peger fortsat nedad. Elpriserne fortsætter med at falde, og de prissættende faktorer

Læs mere

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge?

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge? USA: Jobrapport for juli Fortsætter jobvæksten på den store klinge? Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 / 60 75 62 90 kf@jyskebank.dk 7/28/2014 Side 1/10 Fortsætter jobvæksten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo november 2011 I november opnåede afdelingen et afkast på -0,12% og har dermed givet et afkast i 2011 på 6,66 %. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion November har som sagt været

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13.

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13. 13. juni 2014, uge 24 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-0,5% 1.930

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Er renterne steget for hurtigt?

Er renterne steget for hurtigt? Er renterne steget for hurtigt? Vi forventer højere renter på 12 måneders sigt, men vi ser også et tilbagefald på den korte bane efter de meget hurtige rentestigninger vi har set den sidste måned. Grunden,

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal November 2013

Status på udvalgte nøgletal November 2013 Status på udvalgte nøgletal November 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling De danske nøgletal sender tvetydige signaler for tiden. På den ene side er indikatoren, der

Læs mere

LØSDRIFTSFORENINGENS VINTERKURSUS MARKEDSUDSIGTER, SCENARIER, VÆRKTØJER

LØSDRIFTSFORENINGENS VINTERKURSUS MARKEDSUDSIGTER, SCENARIER, VÆRKTØJER LØSDRIFTSFORENINGENS VINTERKURSUS MARKEDSUDSIGTER, SCENARIER, VÆRKTØJER FEBRUAR 2015 1 KONTAKT Klaus Moltesen Ravn Cheføkonom Rådgiver & Skribent Finansiel risikoafdækning og konvertering Råvarespecialist

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Side 1 af 7 Signallisten skifter fra storm til ustadigt. Tre nye køb-signaler på listen 3. februar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Aktiebarometeret stiger til 40. Det øger muligheden

Læs mere

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Nyhedsbrev for aktiespareklubben PointFigure.Dk Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Kommentarer siden sidst USA s jobmarked skaber ikke så mange nye arbejdspladser, som markederne havde

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015

ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015 ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015 Store udsving i de amerikanske renter i december, mens gode nøgletal og markedsnervøsitet kæmper om herredømmet. De europæiske renter

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Overordnet er der positive forventninger til den internationale økonomi. Mens væksten er tilbage i Europa og USA, er der dog begyndende svaghedstegn i nogle

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 20. marts 2015, uge 12 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 +

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

Risikostyring og foderkøb Svinekongres Herning d. 21. oktober

Risikostyring og foderkøb Svinekongres Herning d. 21. oktober Risikostyring og foderkøb Svinekongres Herning d. 21. oktober Jesper Pagh, DLG-husdyrernæring Spiseseddel 1. Hvad er risikostyring? 2. Hvorfor er risikostyring mere relevant end tidligere? 3. Hvordan kan

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere