MidtugeOpdatering Uge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MidtugeOpdatering Uge 34 2015"

Transkript

1 Afgrødepriser under pres Af Hans Fink Prisen på både korn, raps og sojaskrå falder, og det skyldes i høj grad, at El Niño ikke har ramt afgrøderne på den nordlige halvkugle så hårdt som ventet. Med gode nyheder fra såvel høst som opgørelser over afgrødernes tilstand er der også kommet liv i de professionelle investorer, der nu har sat deres penge på yderligere prisfald. Se hvad fald i afgrødepriserne betyder for dig. Sojaskrå side 8, korn siderne 9-10 og raps side 11. I denne udgave kan du også læse: Med sidste uges devalueringer ændrede Kina de finansielle markeder og påvirkede renterne globalt. Røgen har nu lagt sig efter kinesernes chokmanøvre, og du får vores bud på, hvad den får af betydning for den fremtidige renteudvikling. Se den fundamentale renteanalyse side 2. Når USA hæver styringsrenten senere på året, vil mange forvente en yderligere styrkelse af USD. Vi tror dog ikke på dette scenarium, for effekten af den stærke dollar er nu at mærke på amerikansk økonomi. Læs konjunkturanalysen side 3. Selvom Grækenland har fået en aftale med sine kreditorer, og der dermed er ro på situationen i det gældsplagede land, kan vi ikke se, at situationen er løst. I det hele taget er der ekstremt meget gæld i verden. Se hvad det betyder for renteprognosen side 4. USD vil hverken falde eller stige, mens der tilsyneladende er mere kraft i GBP. Men hvor længe? Valuta siderne 5-6. Oksekød stiger i pris, og prognosen ser lovende ud. Oksekød side 7. Vigtige anbefalinger Trenden ML sigt Lang sigt Position Seneste anbefaling Kort rente (F1) % Uge : % variabel rente, ingen Lang rente (dvs. kursen på 3,0 % 2047) Rapsfrø Foderhvede - køber Foderhvede sælger Sojaskrå 0-20 % Solgte positioner, gennemsnitspris 2015 høst (66 %) kr. Købte positioner, gennemsnitspris 2015 høst (100 %) kr. Solgte positioner, gennemsnitspris 2014 høst (100 %) kr høst (50 %) kr. Købte positioner, gennemsnitspris Jul. okt. 15: kr. Nov. 15 apr. 16: kr. Maj jul. 16 (50 %): kr. lange renteswaps : Afvent yderligere salg : Sælg yderligere 33 % af 2015-høsten : Køb korn frem til høst : Sælg yderligere af kornoverskuddet for høst 2015 (op til %) : Køb 100 % november 15 april 16 og 50 % fra maj til juli 16 USD/DKK Ingen : Luk position, tab 1 %. CHF/DKK Ingen : Stop udløst, tab 3,8 % 1

2 Kina dæmper renteudvikling Med tre devalueringer på tre dage har Kina sat sig på dagsordenen for renteudviklingen. Landet ønsker sig brændende, at deres valuta bliver optaget i det allerfineste selskab, men udstiller samtidig en svækket økonomi. Af Kenneth Kjeldgaard I sidste uge var markederne på vej til at finde deres ben igen efter en meget begivenhedsrig sommer. Men så ville den kinesiske centralbank, HSBC det anderledes. Tirsdag devaluerede (nedskrev) Kina højst overraskende sin valuta, CNY, og selvom HSBC lod forstå, at det var en engangsnedsættelse, devaluerede de endnu engang både onsdag og torsdag. Det skabte stor uro i markedet. I alt fald indtil HSBC senere torsdag afholdt et officielt møde. To dagsordener HSBC fremlagde et nyt valutakurssystem, som skulle være mere markedsdrevet. Devalueringerne var derfor led i en liberalisering af valutaen, som skulle sikre, at kursen skulle starte på et mere retvisende niveau. Kina ønsker, at CNY på længere sigt kan benyttes som en reservevaluta på linje med USD, GBP, JPY og EUR. Dette synspunkt har IMF og blandt andet den amerikanske centralbank, Fed senere hen også støttet op omkring, idet det er et skridt i den rigtige retning imod en flydende valutakurs. Men Kina har også en anden dagsorden. Devalueringen kom dagen efter skuffende nøgletal for PMI, industriproduktion og eksport, så valutasvækkelsen er også forårsaget af svage nøgletal og forventninger om en svagere kinesisk økonomi. Ud fra en handelsvægtet (figur 1 - blå) betragtning, er valutaen stadigvæk dyrere end i 2012 (indeks 100, højre akse). Figur 1: Handelsvægtet CNY og USD/CNY Figur 2: Statsrenter i USA og Tyskland Kilde: Danske Bank Kilde: AgroMarkets ud fra Nordea Analytics Usikkerhed til markedet Devalueringen af CNY skabte nervøsitet og uro i markedet, hvilket svækkede renterne tirsdag og onsdag, men efter torsdagens centralbankmøde og stop for yderligere devaluering har renterne stabiliseret sig (figur 2). Reaktionen medførte lavere renter i USA, idet investorerne søgte imod amerikanske statsobligationer, da de tilbyder eksponering overfor USD og en højere rente end andre statsobligationer. Det har været med til at sænke renteniveauet på de lange renter. Det samme har gjort sig gældende i Europa, hvor investorerne i stigende grad køber lange obligationer. Ser vi lidt længere ud i horisonten, kan Kinas devaluering sammen med den seneste tids fald i råvarepriser og inflationsforventninger lægge yderligere pres på Fed om at udskyde en rentestigning, ligesom den europæiske centralbank kan påvirkes til at fortsætte kvantitative lempelser. Det kan være med til at bibeholde det nuværende renteniveau i den kommende tid. 2

3 Konjunkturanalyse Falder eller stiger USD, når USA hæver renten? Af Jens Schjerning Figur 3 Vi er formentlig ikke langt fra den første rentestigning i USA. Der er stor diskussion om, hvorvidt den amerikanske økonomi kan klare stigende renter. Vi vil hellere se på, hvordan dollaren vil reagere, for det er ligeså vigtigt, idet konkurrenceevnen er central. Den amerikanske eksport lider i øjeblikket, idet den stigende valutakurs gør det sværere for amerikanske virksomheder at konkurrere på verdensmarkedet. Den stærke dollar står klart som nr. 1 over de ting, de 500 største virksomheder, som indgår i aktieindekset (S&P500), klager over. I figur 3 ses også tydeligt, at både eksport og import falder klart på årsbasis. Faktisk er der recessionstilstande på eksporten. Figur 4 Dollar skal langt op på sigt USD spiller en uhyggelig vigtig rolle for den danske eksport, specielt den landbrugsmæssige. Ca. en tredjedel af landbrugseksporten bliver afregnet i dollar eller dollarrelateret valuta, dvs. pt. over 55 mia. kroner. Ud fra teknisk analyse brød dollar et meget vigtigt teknisk niveau (6,10 kr.) i starten af Ifølge teknikken har USD lavet et såkaldt teknisk bundmønster med et minimumspotentiale til 8 kr. i løbet af to til tre år. Men det er aldrig den lige vej til målet, og vi har således på figur 4 markeret et gæt på udviklingen. Figur 5 Flertallet (næsten) altid forkert på den Banken Credit Suisse har lavet en undersøgelse og fundet ud af, at minimum 70 % af investorerne tror på en højere dollar om 12 måneder. Det hænger sammen med markedets forventning om stigende renter i USA. Hvis Den Amerikanske Centralbank, Fed hæver renten, vil investorerne flytte penge til USA, da det giver et bedre afkast. Derfor stiger efterspørgslen efter dollar med deraf yderligere stigende dollarkurs eller hvad? Lad os se på dollarudviklingen og sammenhængen med stigninger i styringsrenten. Vi har taget figur 5 fra Business Insider, som viser, hvad der sker med dollaren efter den første rentestigning fra Fed. Dollaren falder oftest fem til ti procent i løbet af 100 til 150 dage efter det første renteskud fra USA. I vores optik hænger det fint sammen med ovenstående konsensusskøn, altså at mængden ikke får ret til at starte med, idet de har handlet i markedet. Køberne er altså inde i markedet. Derfor er konklusionen, at dollar formentlig skal ned og vende omkring 6,10-6,20 kr. her i vinter, før nye markante stigninger kommer på tale. 3

4 Renteanalyse Krise! Af Jens Schjerning Figur 6 Det er lykkedes Eurogruppen at blive enige om en yderligere hjælpepakke til Grækenland. Den nye lånepakke sikrer Grækenland penge og garantier for 85 milliarder euro (634 milliarder kroner) fra kreditorerne - EU, Den Europæiske Centralbank og Den Internationale Valutafond. Det betyder, at der bør falde ro på situationen i Grækenland i en periode. Gæld, gæld og atter gæld Grækenland kommer aldrig til at betale sin fulde gæld tilbage. Det kræver en gigantisk stigning i væksten. Det er blandt andet derfor, at mange taler om, at Grækenland bare tager imod pengene uden at gennemføre reformer i tilstrækkelig grad. Tyskland er det land, der frygter dette mest. Den nye hjælpepakke er dog skruet sammen, så en del af pengene skal gå til at betale kreditorer tilbage. Der er meget fokus på Grækenland, men generelt vokser Sydeuropas gældsbjerg. Figur 7 Deflationær udvikling Vi er af den klare opfattelse, at vi på et tidspunkt får en deflationsperiode. Der kommer en dag, hvor man finder ud af, at gældsbjerget er for stort og ikke kan betales tilbage. Her mistes tilliden til systemet. Afvikling (akkord mv.) af gæld er en stærk driver for deflation. Ikke mindst sammenholdt med faldende råvarepriser. Desuden har de fleste centralbanker brugt alle skud i bøssen. Renten kan ikke sænkes yderligere, og der er gennemført massive pengepolitiske stimulipakker. Desuden føres der nu valutakrig i Fjernøsten. Men først når USA rammer recession Vi forventer dog, der går en mindre periode endnu, inden ovenstående bliver en realitet. Det kommer til at ske, når den amerikanske økonomi igen bevæger sig ind i en recession. Det kan tidligst ske om et til to år, men vi kan selvfølgelig blive overraskede. Teknisk analyse - realkredit Den langsigtede nedtrend på kursen på realkreditobligationerne er stadig fuld intakt. Senest er kursen dog brudt over 50 dages snit, hvilket betyder en midlertidig pause. Det kan løfte 3 % 2047 op til modstanden i 100,80, før nye kursfald kommer på tale. Teknisk analyse - statsobligationer Den lange statsobligation 4,5 % 2039 ligger nu i området , hvor vi ser en mulighed for vending til nye kursfald. Brud under 50 dages snit i 161 åbner dette scenarium. Teknisk analyse - swapmarkedet Den 10-årige swap har været nede i området 0,85-0,95 %, hvor en vending kan ske. Brud over 50 dages snit i 1,10 % åbner for nye stigninger. 4

5 USD Blandede boligtal fra USA Af Jens Schjerning Figur 8 Påbegyndt boligbyggeri i USA overraskede positivt i juli, mens antallet af byggetilladelser faldt. Sidstnævnte er en af de ti ledende indikatorer. Det påbegyndte boligbyggeri steg til stk. fra i måneden før. Her var der ventet stk. Antallet af byggetilladelser faldt til stk. fra måneden før. Her var konsensus tilladelser. Et enkelt fald i byggetilladelserne siger intet om trenden, som klart peger op. Der skal flere måneders fald til at vende en trend. Men boligmarkedet har stort fokus i USA, måske fordi det igen tyder på overophedning. Mere om det i næste uges konjunkturanalyse. Teknisk analyse USD er fortsat ubeslutsom. Der skal brud over modstanden i 6,88 kr. for at give optrenden mere fart. Hvis det sker, køber vi spekulativt. Omvendt vil et brud ned på støtten i 6,66 kr. åbne muligheden for en dybere korrektion Eventuelt til det område, vi flere gange har nævnt, nemlig 6,10 kr. - 6,20 kr. Kommer der brud på 6,66 kr., sælger vi spekulativt. 5

6 GBP Inflation overrasker Af Jens Schjerning Figur 9 Der var en lille positiv overraskelse ved den engelske inflation. Inflationen faldt godt nok med 0,2 % i juli på månedsbasis, hvor markedet havde forventet et fald på 0,3 %. Derved blev den årlige inflation på +0,1 %. Den større overraskelse lå i kerneinflationen (uden energi og fødevarer), som steg til hele 1,2 % på årsbasis, og markedet havde regnet med 0,8 %. Det må være en stor lettelse for centralbanken at se inflationen stige igen, især efter de seneste måneders råvareprisfald. Teknisk GBP reagerer også positivt på inflationstallene og løfter sig igen over 50 dages snit. Dermed er GBP tilbage i den meget, meget overkøbte situation, hvor adfærdsmodellen, RSI på månedsbasis viser en værdi på 93. GBP får i dette miljø yderst svært ved at løfte sig til nye markante rekorder. GBP har fortsat behov for en periode på måske to til fem måneder med sidelæns bevægelse eller en større korrektion ned. 6

7 Oksekød Positive pristakter Af Rikke Justesen Figur 10 Juli måned var præget af sommerferie og færre slagtninger i Danmark. I uge 31 var vi nede omkring slagtninger, men efter slagterierne så småt har fået folk tilbage fra ferie, er antallet igen oppe på omkring stk. Henover sommeren har ungtyrenoteringen været sivende, men den er nu tilbage over det glidende gennemsnit i 383,48 euro/100 kg. Danish Crown hæver priserne Afregningspriserne ventes delvist at øges for kvier, ungtyre, stude og unge køer. Dette sker, fordi DC Beef har sat tillægget for kødracer og krydsninger op med 50 øre/kg for de producenter, der har kødkvægskontrakt. Det er stigende efterspørgsel, der har hjulpet priserne. Den stigende efterspørgsel herhjemme skyldes formentlig, at mange er tilbage fra ferie, og sommervejret for alvor er kommet til landet. Lav eksport af spædkalve Eksport af levende spædkalve under to måneder var i juli 23 % mindre end i juli I de første 7 måneder af 2015 er eksporten af spædkalve reduceret med hele 29 %. Dette kan være et tegn på, at de danske producenter af slagtekalve selv feder kalvene op. Det skyldes formentlig en udmærket indtjening ved at have slagtekalve med en forholdsvis lav kornpris og høj afregningspris. Stigende efterspørgsel smitter af på priserne I EU begynder folk så småt at komme tilbage fra ferie, og generelt er der god efterspørgsel efter oksekød. Det gælder specielt kød til grill og kvalitetskød. Dog er nogle markeder påvirket af situationen med blokader i Frankrig. En stigende efterspørgsel støtter priserne, som de seneste par uger har peget opad. Udbuddet i Australien er begyndt at falde, og det har givet generelle prisstigninger. Derimod er bestanden af kvæg i USA steget med 2 % i forhold til sidste år. Dette fremgår af den seneste rapport fra det amerikanske landbrugsministerium. Nye tiltag på vej i EU Den franske landbrugsminister arbejder i øjeblikker på et forslag til en hjælpepakke for EUs okse- og svineproducenter med forventning om en vedtagelse på et ministerrådsmøde i næste måned. EU- Kommissionen har allerede annonceret en række støtteforanstaltninger for producenter af frugt, grønt og mejeriprodukter. De franske supermarkeder er allerede begyndt at støtte franske producenter, da supermarkedernes egne mærker fremover kun indeholder fransk kød. Ligeledes har den franske præsident opfordret den franske detailhandel til at betale højere priser for fransk svine- og oksekød. I Spanien er man mindre begejstret for franskmændenes opførsel, men det er formentlig fordi, de befinder sig i samme pressede situation som franskmændene. Derudover har EU-kommissionen annonceret, at EU og Vietnam har indgået en aftale om frihandel. Aftalen skal fremme handlen med et af Asiens mest dynamiske markeder. I aftalen indgår det, at næsten al importafgift fjernes på varer mellem de to økonomier. Aftalen forventes at blive vedtaget i efteråret, men den skal først godkendes af EU-parlamentet og medlemslandene. Man forventer, at aftalen træder i kraft ultimo 2016 eller primo Teknisk Fedekalve i Chicago på augustterminen brød modstanden i 220 cent pr. pund, men ligger nu igen under. Den ligger under både 50 og 200 dages glidende gennemsnit, og med en RSI under 40 er den i nedtrend. Næste støtteniveau ligger i 196 cent pr. pund. Ser man på den danske ungtyrenotering, ligger denne igen over det glidende gennemsnit og dermed i optrend. 7

8 Sojaskrå Soja under nyt prispres Af John Jensen Figur 11 På børsen i Chicago blev priserne på sojaprodukter handlet yderligere ned i går. Prisfaldene lå på børsen mellem 0,75 og 1,03 %, men i Danmark vil prisfaldet slå noget mindre igennem, da kursen på USD/DKK steg med 0,36 % i går. Det betyder, at vi ikke har de helt store forventninger til prisfald på soja efter gårsdagens prisfald på børsen. Gode udsigter for US soja presser prisen ned Der har været rigtig mange spekulationer om, hvordan sojabønnerne ville klare det meget våde vejr, vi har set i USA. De seneste tal fra det amerikanske landbrugsministerium peger i retning af, at de har klaret sig OK. Indekset for, hvor godt sojaplanterne står nu, er lavere end sidste år, men stadig højere end gennemsnittet for de seneste 10 år. Andelen af sojaarealet, som enten står godt eller meget godt, ligger ved den nyeste opgørelse på 63 %. Til sammenligning lå andelen sidste år på 74 % og gennemsnittet over de seneste 10 år på 58 %. Mere regn tyder godt De forholdsvis gode tal for sojaens vækst ser ud til at fortsætte i de kommende uger. Vejrudsigten bekræfter, at der vil falde mere regn i de kommende 5-10 dage, og det er vigtigt i år. Meget regn tidligere på vækstsæsonen betyder, at vårafgrøderne har sat deres rødder højt i år, og derfor tørrer de hurtigt ud, hvis ikke der kommer regn løbende. USAs eksport svagt foran budget Den mængde soja, som bliver eksporteret fra USA, ligger svagt foran budgettet, hvilket selvfølgelig er positivt for prisdannelsen. Når det er sagt, er det kun begrænset, hvor meget ekstra der er solgt, og til sammenligning med tidligere år er der kun tale om en svag fremgang. Det er Sydamerika, som presser på med billige varer. Devaluering af valutaerne i både Brasilien og Argentina samtidig med en styrkelse af USD gennem længere tid er en udfordring, når man skal eksportere varer. Teknisk analyse (September 2015) Trenden på soja er ned på alle terminer, da prisen er under både 50 og 200 dages glidende gennemsnit. I stigende retning er der modstand ved 356,50 og derefter i 363,25. I faldende retning er der støtte i først 320 og derefter i 315,50 niveauet. Priser på fysisk sojaskrå, vi hører i markedet Priser pr. 100 kilo leveret hele træk, tippet hos kunden (HP Soja) kr. per 100 kilo kr. per 100 kilo kr. per 100 kilo kr. per 100 kilo kr. per 100 kilo 8

9 Foderhvede Figur 12 Investorer satser på prisfald Af John Jensen Hvedeprisen blev i går handlet yderligere ned på børserne i både Europa og USA. Markedet har ikke den store lyst til at gribe priserne og handle dem i stigende retning. Køberne er tilbageholdende, og sælgerne erkender stille og roligt, at vi er nået ned i et lavere niveau her og nu. Investorerne har også tilpasset deres positioner De store investorer har også reageret og er gået fra en mindre overvægt af købte kontrakter til nu 48 % købte. Det er et vigtigt signal, om investorerne i løbet af denne uge fortsætter tendensen med at nedbringe deres andel af købte kontrakter. I så fald vil overvægten af solgte kontrakter stige, og investorerne vil tjene penge på yderligere faldende priser. Det vil fortælle meget tydeligt, hvad investorernes holdning til markedet er her og nu. US majs lukkede i plus På kornsiden var det kun US majs, som blev handlet op i går. Majsprisen blev handlet op med 0,5 til 1,0 %, og stigningen blev forstærket af stigningen i USD/DKK på 0,36 %. Hvad presser hvedeprisen? Den generelle udfordring i forhold til hvedeprisen er, at udbytterne ikke har skuffet så meget som frygtet i første omgang. El Niño har klart påvirket vejret, og man siger, at i 70 % af tilfældene påvirker det udbyttende på den nordlige halvkugle, blot ikke for hvede i år. Generelt har vinterafgrøderne klaret sig godt, hvor det ser noget anderledes ud for vårafgrøderne - i Danmark især for majs og vårbyg. Udsigt til gode udbytter i kornområdet i Europa Selvom vejret i Europa har været både utroligt varmt og tørt, tyder meget på, at høsten i mange af de vigtige europæiske kornområder bliver god. I Frankrig forventer man, at årets høst vil ramme et niveau omkring 40,4 mio. tons, hvilet er rekord. Ingen tvivl om at høsten i Spanien har skuffet, men i europæisk sammenhæng er Spanien ikke det vigtigste land. Derimod betyder det meget, hvordan det ser ud i Frankrig, Tyskland og Polen. Teknisk analyse (November 2015) Teknisk har foderhvede brudt både 50 og 200 dages glidende gennemsnit i nedadgående retning, og med RSI under 40 er foderhvede i teknisk nedtrend. I stigende retning findes første modstand i 122,25 og derefter i 124,00. Priser på færdigfoder svin Diegivningsfoder 1,71-1,74 kr./feso Drægtighedsfoder 1,65-1,68 kr./feso Poltefoder 1,68-1,71 kr./fesv Smågrisefoder 9-15 kg. 2,20-2,23 kr./fesv Smågrisefoder kg. 2,03-2,06 kr./fesv Slagtesvin OPTI 1,64-1,67 kr./fesv Slagtesvin GOD 1,67-1,70 kr./fesv 9

10 Som køber: LOCO Høst 2015/16 Jylland/Fyn Øerne Hvede kr kr. Byg kr kr. Som sælger (afhentet hos landmanden): Afregning aug.-sep Høst 2015/16 Jylland/Fyn Øerne Hvede kr kr. Byg kr kr. Triticale kr kr. Rug kr kr. Havre kr kr. Afregning i okt.-dec Høst 2015/2016 Jylland/Fyn Øerne Hvede kr kr. Byg kr kr. Triticale kr kr. Rug kr kr. Havre kr kr. Priser i kornunderskudsområder som Vestjylland ligger op til 10 kr. højere, ligesom vi ser foderstoffer byde for korn i bytte på færdigfoder. Her skal man jo huske at koncentrere sig mere om bytteprisen. Ved bytteforretninger skal man ligeledes huske, at byttepriser falder med 2,5 kr. for hver 10 kr. ekstra man får for korn, ligesom man typisk skal købe mere foder, end man sælger korn. Møllehvede Hvedeprisen svækkes Af John Jensen Figur 13 Teknisk analyse (September 2015) Priserne ligger under både 50 og 200 dages glidende gennemsnit. RSI bevæget sig under 40, og markedet er i teknisk nedtrend. I faldende retning er næste støtte i 173,75 og dernæst 170. I stigende retning er der modstand i 185,75 og 192,75 euro/ton. 10

11 Rapsfrø Svag soja sender rapspris ned Af John Jensen Figur 14 Prisen på rapsfrø fortsatte ned i går med 1-2 kr. på de forskellige terminer. Denne udvikling blev bekræftet af et råoliemarked, der heller ikke havde kræfter til at sende priserne op, og af sojaolie, som blev handlet ned med 2,39 til 2,55 %. Udsigt til god forsyning på oliefrø generelt Meget af svækkelsen har reelt ikke noget med rapsfrø at gøre, men skyldes en generel god forsyning på oliefrømarkedet. De seneste opjusteringer på soja, og et vejr, som bekræfter udviklingen også i de kommende 1-2 uger, får indkøberne til at være tilbageholdende, da meget tyder på, at de gode forventninger kan indfris. Rapshøst i Danmark tegner godt Vi mangler stadig en officiel opgørelse over rapsavlen i Danmark, men rigtig meget tyder på absolut hæderlige udbytter. Selvom vejret har været udfordrende med de meget store nedbørsmængder hen over sommeren, tyder meget på, at det ikke er gået udover rapsfrøene. Priser vi hører i markedet Landmandspriser: - Nov kr. pr. 100 kg - Feb kr. pr. 100 kg - Maj kr. pr. 100 kg - Nov kr. pr. 100 kg Teknisk (novembertermin) Potentialet på mellemlang sigt er i faldende retning, og på lang sigt er potentialet i stigende retning. I faldende retning er der støtte i 367 og derefter i 362. I stigende retning er der modstand i 388,50 og derefter i 398,25. Kontaktpersoner John Jensen Troels Schmidt Jens Schjerning Hans Fink Kenneth Kjeldgaard DISCLAIMER Investering på de finansielle markeder er forbundet med risici og kan medføre tab. AgroMarkets eller dens parter kan ikke gøres ansvarlige for eventuelt tab som følge af analyserne og kan ikke gøres ansvarlige for tab som følge af fejl i opdateringer, kommentarer og anbefalinger, eventuel manglende opdatering af kurser eller andre forhold. AgroMarkets påtager sig ikke ansvaret for dispositioner foretaget på baggrund af analysernes informationer eller vurderinger. AgroMarkets analyser er til personligt brug for tilmeldte kunder og må ikke kopieres uden tilladelse fra AgroMarkets. 11

AgroMarkets Midtuge Opdatering Uge 19 2011

AgroMarkets Midtuge Opdatering Uge 19 2011 Stærkt amerikansk beskæftigelse Opsvinget i USA vandt i styrke, da beskæftigelsen i april steg overraskende kraftigt og fortsatte den stigende tendens. Den stigende beskæftigelse bider sig fast Beskæftigelsen

Læs mere

Korn NUMMER 7 28. AUGUST 2014. Markeds- og økonomiorientering. Købssignal på foderhvede

Korn NUMMER 7 28. AUGUST 2014. Markeds- og økonomiorientering. Købssignal på foderhvede NUMMER 7 28. AUGUST 2014 Markeds- og økonomiorientering Korn Købssignal på foderhvede Agromarkets udsendte tirsdag d. 26/8-14 købssignal på færdigfoder til svin, slagtekalve og lavproteinblandinger til

Læs mere

LMO Fagland. 23. november Hans Fink Cheføkonom, LMO

LMO Fagland. 23. november Hans Fink Cheføkonom, LMO LMO Fagland 23. november 2016 Hans Fink Cheføkonom, LMO Dagsorden Vegetabilske og animalske råvarer VaR beregninger - overrasker alle Strategi så lykkes det Dagens anbefaling Superhøje lager tal Hvede,

Læs mere

Orientering fra råvaremarkederne og forventning til udviklingen. Juni 2016

Orientering fra råvaremarkederne og forventning til udviklingen. Juni 2016 Orientering fra råvaremarkederne og forventning til udviklingen Juni 2016 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Handels Rådgiver Certificeret Rådgiver røde investerings

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 6. september 2012. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 5. september 2012. NYHEDER Sojakomplekset. Råvare NYT Markedskommentar

Markedskommentar Torsdag den 6. september 2012. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 5. september 2012. NYHEDER Sojakomplekset. Råvare NYT Markedskommentar Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 6. september 2012 CHICAGO-BØRSEN sluttede den 5. september 2012 Sojaskrå Efterår 2012 Minus US $ 8,40 pr. Short ton Vinter 2012/13 Minus US $ 7,30

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 14. marts CHICAGO-BØRSEN sluttede den 13. marts 2013 Sojaskrå Minus US $ 7,60 pr. short ton

Markedskommentar Torsdag den 14. marts CHICAGO-BØRSEN sluttede den 13. marts 2013 Sojaskrå Minus US $ 7,60 pr. short ton Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 14. marts 2013 CHICAGO-BØRSEN sluttede den 13. marts 2013 Sojaskrå Forår 2013 Sommer 2013 Minus US $ 7,30 pr. short ton Minus US $ 7,60 pr. short

Læs mere

Ugebrev fra agrocom.dk uge 45

Ugebrev fra agrocom.dk uge 45 Ugebrev fra agrocom.dk uge 45 Amerikanerne genvalgte deres præsident og på de finansielle markeder modtog man genvalget med markante kursfald på aktier samt med et prisdrop på råolie på hele fem procent.

Læs mere

MARKET DRIVERS VALUTA

MARKET DRIVERS VALUTA Dagens kommentar I går sendte vi en ny købsanbefaling på USD/JPY på gaden. Vi ser bl.a. potentiale for udvidelse af rentespændet imellem de 2-årige statsrenter i USA og Japan i takt med at stabiliseringen

Læs mere

Handels ERFA LMO Søften Forår 2015. John Jensen

Handels ERFA LMO Søften Forår 2015. John Jensen Handels ERFA LMO Søften Forår 2015 John Jensen Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Handels Rådgiver Certificeret Rådgiver røde investerings produkter John Jensen

Læs mere

AgroMarkets LandboThy Okt. 2015. v/jens Schjerning

AgroMarkets LandboThy Okt. 2015. v/jens Schjerning AgroMarkets LandboThy Okt. 2015 v/jens Schjerning Kontakt: Jens Schjerning Chef Economist jens@agromarkets.dk 21 42 56 20 Landbrugets udfordring Økonomi svineproduktion Akkumuleret underskud 10 år minus

Læs mere

Ugebrev fra agrocom.dk uge 15

Ugebrev fra agrocom.dk uge 15 Ugebrev fra agrocom.dk uge 15 På de finansielle markeder har der atter været fokus på den globale vækst. Ugen blev indledt med nøgletal, der taler for, at væksten kører i et meget lavt gear, men i løbet

Læs mere

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem I dag anbefaler vi at afdække det kommende års forbrug af foderkorn, færdigblandinger til svin, lavproteinblandinger til kvæg, roepiller og

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 7.juni CHICAGO-BØRSEN sluttede den NYHEDER Sojakomplekset. Råvare NYT Markedskommentar

Markedskommentar Torsdag den 7.juni CHICAGO-BØRSEN sluttede den NYHEDER Sojakomplekset. Råvare NYT Markedskommentar Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 7.juni 2012 CHICAGO-BØRSEN sluttede den 06-06-2012 Sojaskrå Sommer 2012 Plus US $ 12,40 pr. Short ton Efterår 2012 Plus US $ 7,10 pr. Short ton

Læs mere

KHL SvineRådgivning Fodermøde 08-06-2015

KHL SvineRådgivning Fodermøde 08-06-2015 09-06-2015 KHL SvineRådgivning Fodermøde 08-06-2015 John Jensen Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Handels Rådgiver Certificeret Rådgiver røde investerings

Læs mere

06-02-2014. Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014. Afgrøder Kornmarkedet. Spidskompetencer. John Jensen. Bestyrelsesarbejde.

06-02-2014. Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014. Afgrøder Kornmarkedet. Spidskompetencer. John Jensen. Bestyrelsesarbejde. 06-02-2014 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014 John Jensen Handels Rådgiver Certificeret Rådgiver røde investerings

Læs mere

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program 10-06-2013 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013 Handels Rådgiver John Jensen John Jensen Telefon 0045-9624-1889

Læs mere

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink Handels ERFA LMO Forår 2015 John Jensen og Hans Fink Dagsorden Hjælpepakke fra ECB og presset på den danske krone Opdatering på råvaremarkedet og gødning Korn, soja og rapsfrø El Ninõ Gødning Mælk og Svinemarkedet

Læs mere

VELKOMMEN. til Handels ERFA Sønderjysk Landboforening September 2012. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde

VELKOMMEN. til Handels ERFA Sønderjysk Landboforening September 2012. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde VELKOMMEN til Handels ERFA Sønderjysk Landboforening September 2012 Kontakt data Handels Rådgiver John Jensen Telefon 0045 9624 1889 Mobil 0045-4073-0189 Mail: joj@landbonord.dk Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 21 juni CHICAGO-BØRSEN sluttede den NYHEDER Sojakomplekset FONDENES AKTIVITET

Markedskommentar Torsdag den 21 juni CHICAGO-BØRSEN sluttede den NYHEDER Sojakomplekset FONDENES AKTIVITET Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 21 juni 2012 CHICAGO-BØRSEN sluttede den 20-06-2012 Sojaskrå Sommer 2012 Plus US $ 0,70 pr. Short ton Efterår 2012 Plus US $ 2,00 pr. Short ton

Læs mere

Råvare NYT Markedskommentar. Markedskommentar Torsdag den 5. december CHICAGO-BØRSEN sluttede den 4. december 2013

Råvare NYT Markedskommentar. Markedskommentar Torsdag den 5. december CHICAGO-BØRSEN sluttede den 4. december 2013 Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 5. december 2013 CHICAGO-BØRSEN sluttede den 4. december 2013 Sojaskrå Vinter 2013 Plus US $ 1,50 pr. short tons Natmarked pt. Uændret Sommer 2014

Læs mere

LMO SvineRådgivning Fodermøde Viborg John Jensen

LMO SvineRådgivning Fodermøde Viborg John Jensen LMO SvineRådgivning Fodermøde Viborg 25-06-2015 John Jensen Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Handels Rådgiver Certificeret Rådgiver røde investerings produkter

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 22. november 2012. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 21. november 2012. NYHEDER Sojakomplekset. Råvare NYT Markedskommentar

Markedskommentar Torsdag den 22. november 2012. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 21. november 2012. NYHEDER Sojakomplekset. Råvare NYT Markedskommentar Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 22. november 2012 CHICAGO-BØRSEN sluttede den 21. november 2012 Sojaskrå Vinter 2012/13 Forår 2013 Minus US $ 1,50 pr. Short ton Minus US $ 2,20

Læs mere

Køber til variabel pris med maks. 16-8-2012:Købssignal. Købte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) 176-186 kr. 2013 høst (0 %) intet køb

Køber til variabel pris med maks. 16-8-2012:Købssignal. Købte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) 176-186 kr. 2013 høst (0 %) intet køb Positive udsigter for mælkeprisen Spotprisen på mælk i Europa er steget med 30 % det seneste år, og mejeriprisen er steget mere beskedent med ca. 12 %. Der er flere ting, der taler for, at mejeriprisen

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 3. januar 2013. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 2. januar 2013 Sojaskrå Minus US $ 11,90 pr. short ton

Markedskommentar Torsdag den 3. januar 2013. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 2. januar 2013 Sojaskrå Minus US $ 11,90 pr. short ton Råvare NYT Markedskommentar CHICAGO-BØRSEN sluttede den 2. januar 2013 Sojaskrå Forår 2013 Sommer 2013 Natmarked Minus US $ 13,40 pr. short ton Minus US $ 11,90 pr. short ton MINUS US $ 3,10 pr. short

Læs mere

MidtugeOpdatering Uge 44 2013

MidtugeOpdatering Uge 44 2013 Medvind på finansmarkederne Af Hans Fink Der er hjælp fra finansmarkederne til både forgældede og formuende. Vi ser nærmere på, hvad den nyvundne appetit på risiko kommer af, og hvordan den påvirker dig.

Læs mere

Tummelsbjerg, gråsten. Baggrund for handelsstrategi. Årligt overblik: Instrumenter

Tummelsbjerg, gråsten. Baggrund for handelsstrategi. Årligt overblik: Instrumenter Sådan arbejder jeg med indkøbsstrategi med foder (Sådan har jeg indledt arbejdet) Hans Wildenschild SI-centeret Tummelsbjerg, gråsten Dorthe og Hans Wildenschild Etableret 1987 1000 søer salg af 9 kg grise

Læs mere

- I pct. af ugen før ,8 100,6 100,1 99,5 98,2 98,4 - I pct. af samme uge sidste år 104,8 105,3 104,8 105,0 108,2 109,4

- I pct. af ugen før ,8 100,6 100,1 99,5 98,2 98,4 - I pct. af samme uge sidste år 104,8 105,3 104,8 105,0 108,2 109,4 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/17 08-11-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.0 stk. Notering = stiger Der ventes

Læs mere

Køber til variabel pris med maks. 16-8-2012:Købssignal. Købte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) 176-186 kr.

Køber til variabel pris med maks. 16-8-2012:Købssignal. Købte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) 176-186 kr. Vent med konvertering til fast rente Der er mange penge på spil, når det rigtige konverteringstidspunkt skal findes. Vi kommer med vores bud på, hvordan dette tidspunkt identificeres. Som følge af de stigende

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 32 /15. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 32 /15. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 32 /15 Markedsnyt 05-08-2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark Slagtning = 7.600 stk. Afregningspriser

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 16. august 2012. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 15. august 2012. NYHEDER Sojakomplekset. Råvare NYT Markedskommentar

Markedskommentar Torsdag den 16. august 2012. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 15. august 2012. NYHEDER Sojakomplekset. Råvare NYT Markedskommentar Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 16. august 2012 CHICAGO-BØRSEN sluttede den 15. august 2012 Sojaskrå Efterår 2012 Plus US $ 13,40 pr. Short ton Vinter 2012/13 Plus US $ 12,50 pr.

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Vejret udarter sig i øjeblikket optimalt for planternes blomstring vi undgår indtil videre hot and dry og har god underliggende jordfugtighed.

Vejret udarter sig i øjeblikket optimalt for planternes blomstring vi undgår indtil videre hot and dry og har god underliggende jordfugtighed. Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 10. juli 2014 CHICAGO-BØRSEN lukkede i går, 9. juli 2014. Sojaskrå Sommer 2014 Plus US $ 1,40 pr. short ton Vinter 2014 Minus US $ 2,25 pr. short

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 36/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 36/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 36/16 Markedsnyt 07-09-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.000 stk. Afregningspriser

Læs mere

Guld mod tidligere højder

Guld mod tidligere højder Guld mod tidligere højder Prisen på guld er steget de seneste uger i forventning om en endnu mere lempelig pengepolitik. Det blev sidst i juli understøttet af ECB s Mario Draghi, der for første gang åbnede

Læs mere

Ugebrev fra agrocom.dk uge 20

Ugebrev fra agrocom.dk uge 20 Ugebrev fra agrocom.dk uge 20 Den store nyhed for dansk landbrug i denne uge er, at dollaren er gået afgørende i vejret med det resultat, at vi har fået et teknisk gennembrud, der taler for, at dollaren

Læs mere

Østdansk LandbrugsRådgivning Årsmøde økonomi marts 2011

Østdansk LandbrugsRådgivning Årsmøde økonomi marts 2011 Østdansk LandbrugsRådgivning Årsmøde økonomi marts 2011 Konjunktur, renter & råvare Specialer: Rådgiver & Skribent AgroMarkets Strategi vedr. risikoafdækning Finansiering Afdækning og konvertering lån

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

AgroMarkets Refinansieringsmøde Østdansk Landboforening okt. 2014. v/jens Schjerning

AgroMarkets Refinansieringsmøde Østdansk Landboforening okt. 2014. v/jens Schjerning AgroMarkets Refinansieringsmøde Østdansk Landboforening okt. 2014 v/jens Schjerning Kontakt: Jens Schjerning Chef Economist jens@agromarkets.dk 21 42 56 20 Risiko Håndsoprækning CHF på minimum 9 kr? Euro

Læs mere

VELKOMMEN. til Handels ERFA KHL marts 2012. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde. Rådgivning.

VELKOMMEN. til Handels ERFA KHL marts 2012. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde. Rådgivning. VELKOMMEN til Handels ERFA KHL marts 2012 Kontakt data Handels Rådgiver John Jensen Telefon 0045 9624 1889 Mobil 0045-4073-0189 Mail: joj@landbonord.dk Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråd, bestyrelsesarbejde

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Handels ERFA LMO. Søften Efterår 2015

Handels ERFA LMO. Søften Efterår 2015 Handels ERFA LMO Søften Efterår 2015 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Handels Rådgiver Certificeret Rådgiver røde investerings produkter John Jensen Telefon 0045-9624-1889

Læs mere

Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton.

Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton. Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton. Produktionen af hvede i EU-27 stiger med 2,2 millioner tons, udbytterne under hvedehøsten er større end forventet i Frankrig

Læs mere

Råvare NYT Markedskommentar. Markedskommentar Torsdag den 07. november 2013

Råvare NYT Markedskommentar. Markedskommentar Torsdag den 07. november 2013 Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 07. november 2013 CHICAGO-BØRSEN sluttede den 06. november 2013 Sojaskrå Natmarked pt. plus US $ Vinter 2013 Plus US $ 3,50 pr. short tons 1,40

Læs mere

Stort fald i forventningerne til global oliefrøproduktion, forventningerne til korn har ikke flyttet sig.

Stort fald i forventningerne til global oliefrøproduktion, forventningerne til korn har ikke flyttet sig. Millioner tons Stort fald i forventningerne til global oliefrøproduktion, forventningerne til korn har ikke flyttet sig. Tørke i Sydamerika påvirker stærkt soja og solsikkeproduktionen. I Argentina nedjusterer

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 29/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 29/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. / Markedsnyt -07- Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 5.400 stk. Afregningspris = uændret I

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer.

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer. Oversigt 11. april 212 af Peter Jensen, pj@demetra.dk Obligationsmarkedet i Danmark, Tyskland og USA har fået et pænt løft de seneste handelsdage. Det sker i kølvandet på en skuffende arbejdsmarkedsrapport

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/15. Danmark 18-03-2015

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/15. Danmark 18-03-2015 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/15 Markedsnyt -03-15 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.0 stk. Afregningspris = højere

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/16 Markedsnyt 09-11-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.900 stk. Notering = uændret

Læs mere

Agro Trend. 31. oktober 2011

Agro Trend. 31. oktober 2011 3. oktober 3. oktober INDHOLDSFORTEGNELSE 3-5 Hvede 6-7 Soja 8-9 Svin Raps, Majs, Mælk Renter Valuta 3 Elpriser 4 Brug af cykliske modeller 5 Forklaring og disclaimer 4. november AGRO TREND udkommer hver

Læs mere

Ugebrev fra agrocom.dk uge 17

Ugebrev fra agrocom.dk uge 17 Ugebrev fra agrocom.dk uge 17 På afgrødebørserne har vi set stigende oliefrøpriser, men på især hvedemarkedet er priserne blevet sendt ned i den første del af ugen i sympati med det gode forårsvejr i Vesteuropa.

Læs mere

Agro Trend 5. november 2013

Agro Trend 5. november 2013 5. november 213 5. november 213 Overblik Side Emne 2-5 Hvede 6-8 Soja 9-1 Svin 11 Majs 11 Raps 11 Mælk 12 Renter 13 Elpriser 13 Valuta Konklusion Vi anbefaler køb ud til februar 214. Toppen i priserne

Læs mere

Næste udgave udkommer i uge 2/2014. Efterspørgslen fra hjemmemarkedet er rolig.

Næste udgave udkommer i uge 2/2014. Efterspørgslen fra hjemmemarkedet er rolig. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 51/13 Markedsnyt -12-13 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Læserne af Priser og produktionstal for oksekød

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%.

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. HP Hedge ultimo januar 2012 I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Afkastet skyldes flot performance i det gamle højtforrentede segment, som dels har

Læs mere

MidtugeOpdatering Uge 41 2013. Foderkorn stiger på mellemlang sigt

MidtugeOpdatering Uge 41 2013. Foderkorn stiger på mellemlang sigt Foderkorn stiger på mellemlang sigt I går kom der signal om køb af foderkorn. Vi er ganske vist dækket af frem til høst næste år, men for de, som ikke har fået købt ind, er det nu, der skal ageres. Vejret

Læs mere

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK I blev resultatet for svineproduktionen forbedret med 108 kr. pr. gris i forhold til. Resultaterne indeholder fuld aflønning af arbejdskraften samt forrentning af den investerede kapital. NOTAT NR. 0933

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 10. januar CHICAGO-BØRSEN sluttede den 9. januar 2013 Sojaskrå Minus US $ 1,10 pr. short ton

Markedskommentar Torsdag den 10. januar CHICAGO-BØRSEN sluttede den 9. januar 2013 Sojaskrå Minus US $ 1,10 pr. short ton Råvare NYT Markedskommentar CHICAGO-BØRSEN sluttede den 9. januar 2013 Sojaskrå Forår 2013 Sommer 2013 Natmarked Minus US $ 0,90 pr. short ton Minus US $ 1,10 pr. short ton MINUS US $ 1,00 pr. short ton

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

Uge Resumé fra agrocom.dk

Uge Resumé fra agrocom.dk Uge 08 2014 agrocom.dk's forventninger (2 til 4 mdr.) Forventet siden I pris Pris i dag Gevinst Hvede (marts 14) Uge 06 2014 192,00 198,75 4% Sojaskrå (maj 14) Uge 39 2013 $410,00 $435,00-6% Renten (30

Læs mere

RENTEPROGNOSE Jyske Markets

RENTEPROGNOSE Jyske Markets Dette er en investeringsanalyse Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8 16 DK 8600 Silkeborg Analytiker: Seniorstrateg Ib Fredslund Madsen +45 8989 71 73 Ibmadsen @jyskebank.dk Eurouro sender renterne i bund

Læs mere

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer.

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer. 13. april 212 13. april 212 Oversigt 13. april 212 af Peter Jensen, pj@demetra.dk Cemtralbankchef Ben Bernankes højre hånd Janet Yellen har signalerer, at nulrentepolitikken i USA kan være ved til slutningen

Læs mere

- I pct. af ugen før ,7 101,4 101,3 102,8 100,7 - I pct. af samme uge sidste år ,2 104,9 105,0 110,1 108,4

- I pct. af ugen før ,7 101,4 101,3 102,8 100,7 - I pct. af samme uge sidste år ,2 104,9 105,0 110,1 108,4 Oksekød Nr. 34/12 Markeds nyt. august 12 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.600 stk. Notering = + øre/kg for hundyr Fornuftig afsætningssituation

Læs mere

Det mere solrige vejr ventes dog at smitte af på større interesse fra hjemmemarkedet for udskæringer til grill.

Det mere solrige vejr ventes dog at smitte af på større interesse fra hjemmemarkedet for udskæringer til grill. Priser og produktionstal for oksekød Nr. / Markedsnyt 03-05- Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 6.600 stk. Notering = lavere priser

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Agro Trend 22. oktober 2013

Agro Trend 22. oktober 2013 22. oktober 213 22. oktober 213 Overblik Side Emne 2-5 Hvede 6-8 Soja 9-1 Svin 11 Majs 11 Raps 11 Mælk 12 Renter 13 Elpriser 13 Valuta Konklusion Vi anbefaler køb ud til februar 214. Toppen i priserne

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 22/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 22/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. / Markedsnyt 01-06- Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 39 4000 F +45 39 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.400 stk. Afregningspriser = uændret

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Valutaanbefalinger Kurs Kurs p.t Stop (lukkepris) -Tab / +gevinst i %

Valutaanbefalinger Kurs Kurs p.t Stop (lukkepris) -Tab / +gevinst i % 19. oktober 212 19. oktober 212 Valutaanbefalinger Kurs Kurs p.t Stop (lukkepris) -Tab / +gevinst i % USD/DKK 61 6 59 GBP/DKK 95 94 58 93 57 92 56 55 91 54 9 Growth cycle 89 Amplituden 15 1 95 88 87 1

Læs mere

- I pct. af ugen før ,1 99,9 100,4 100,1 99,4 99,8 - I pct. af samme uge sidste år 104,5 105,3 105,3 105,1 106,6 111,0

- I pct. af ugen før ,1 99,9 100,4 100,1 99,4 99,8 - I pct. af samme uge sidste år 104,5 105,3 105,3 105,1 106,6 111,0 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 46/17 15-11-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.800 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 1. august CHICAGO-BØRSEN sluttede den 31. juli 2013 Sojaskrå Plus US $ 1,30 pr. short ton

Markedskommentar Torsdag den 1. august CHICAGO-BØRSEN sluttede den 31. juli 2013 Sojaskrå Plus US $ 1,30 pr. short ton Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 1. august 2013 CHICAGO-BØRSEN sluttede den 31. juli 2013 Sojaskrå Sommer 2013 Vinter 2013 Plus US $ 5,90 pr. short ton Plus US $ 1,30 pr. short

Læs mere

- I pct. af ugen før... 99,9 100,0 99,6 99,9 98,0 100,4 - I pct. af samme uge sidste år 93,9 93,8 94,5 94,6 94,9 95,7

- I pct. af ugen før... 99,9 100,0 99,6 99,9 98,0 100,4 - I pct. af samme uge sidste år 93,9 93,8 94,5 94,6 94,9 95,7 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 51/16 Markedsnyt 21-12-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 7.100 stk. Notering = uændret

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 13. august 2014 Tina Winther Frandsen Seniorøkonom Jyske Markets twf@jyskebank.dk +45 8989 7170 Side 1/12 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Vækstnøgletallene

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Der er en stabil afsætningssituation for forfjerdinger og kød herfra.

Der er en stabil afsætningssituation for forfjerdinger og kød herfra. Oksekød Nr. 39/12 Markeds nyt. september 12 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.0 stk. Notering = uændret Uændret afsætning Slagtningerne

Læs mere

Afsætningsmæssigt er der ikke de store ændringer.

Afsætningsmæssigt er der ikke de store ændringer. Oksekød Nr. 36/13 Markedsnyt 04-09-13 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.500 stk. Notering = uændret Rolig afsætningssituation

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Valutarelaterede obligationer

Valutarelaterede obligationer Valutarelaterede obligationer Strategi Uge 24 Se aktuelle anbefalinger på: Vi ser stadig potentiale i EM landene https://markets.sydbank.dk Vigtige kommende nøgletal: Tyrkiet 17/06 Rentemøde 30/06 Handelsbalancen

Læs mere

- I pct. af ugen før... 97,3 98,8 99,2 99,3 102,6 99,1 - I pct. af samme uge sidste år 96,7 97,0 99,2 99,0 92,9 89,1

- I pct. af ugen før... 97,3 98,8 99,2 99,3 102,6 99,1 - I pct. af samme uge sidste år 96,7 97,0 99,2 99,0 92,9 89,1 Priser og produktionstal for oksekød Nr. /14 Markedsnyt -07-14 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 6.500 stk. Reduceret afregningspriser

Læs mere