Køber til variabel pris med maks :Købssignal. Købte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) kr høst (0 %) intet køb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køber til variabel pris med maks. 16-8-2012:Købssignal. Købte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) 176-186 kr. 2013 høst (0 %) intet køb"

Transkript

1 Positive udsigter for mælkeprisen Spotprisen på mælk i Europa er steget med 30 % det seneste år, og mejeriprisen er steget mere beskedent med ca. 12 %. Der er flere ting, der taler for, at mejeriprisen kan stige yderligere. Læs mere om mælk på side 6. Du kan desuden bl.a. læse følgende i denne udgave af Midtugeopdateringen: Der er en klar overvægt af positive nøgletal fra USA og Europa. ISM-indekset og PMI-tallene for USA vidner om en stærk indenlandsk efterspørgsel. I Italien og flere andre sydeuropæiske lande er der bedring i nøgletallene og der er udsigt til, at væksten samlet set i euroområdet kan blive svagt positiv frem for negativ. Læs mere i fundamentalanalysen på side 2. Situationen på boligmarkedet siger meget om konjunkturerne. Det er således positivt, at antallet af ubeboede boliger i Danmark er faldende. Men det er et ilde varsel for dansk økonomi, at det sker pga. lav aktivitet i byggeriet og at der ifølge antallet af byggetilladelser er udsigt til fortsat lav aktivitet det næste lange stykke tid. Læs mere i konjunkturanalysen på side 3. Når den amerikanske centralbank melder ud, at der er en ende på de massive obligationsopkøb, reagerer markedet med stigende obligationsrenter. Det kan opfattes som et signal om, at renterne skal stige og at boligmarkedet vil blive ramt af prisfald som følge heraf. Læs i renteanalysen på side 4, hvorfor vi er helt uenige i den form for renteanalyse. Priserne på sojaskrå er korrigeret alvorligt opad. Vi beskriver markedet og hvad der skal gøres med sojaskrå i analysen af sojamarkedet på side 7. Helt anderledes enkelt står det til på kornmarkederne, hvor både foder- og møllehvedepriserne fortsætter nedad. Læs om korn på siderne 8 og 9. Af Hans Fink Vigtige anbefalinger Trenden ML sigt Lang sigt Position Seneste anbefaling Kort rente (F1) % Uge : % variabel rente, ingen Lang rente (dvs. kursen 0-20 % lange renteswaps på 3,5 % 2044) Råolie (Brent) Køber til variabel pris med maks :Købssignal rabat Foderhvede - køber Købte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) kr høst (0 %) intet køb :Køb korn og færdigfoder til minimum maj og gerne til høst Fysisk dækket til og med høst. Foderhvede sælger Solgte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) kr høst (100 %) kr Sælg yderligere 25 % af 2013 høsten således at der samlet set er solgt 100 % høst er solgt tidligere. Sojaskrå Købte positioner Maj juli 2013: kr : Køb sojaskrå og tilskudsfoder til og med februar Aug feb. 2014: kr. USD/DKK Ingen : Sælg i kurs 5,63, forventer fald : De solgte USD købes tilbage i kurs 5,63 CHF/DKK Ingen : Sælg i kurs 5,97, stop loss i kurs 6, : Stoppet ud, tab 2 %.

2 Bank of England kobler rente og ledighed direkte sammen Mange markedsdeltagere er stadig på ferie. Et tyndt marked kan medføre store udsving De amerikanske nøgletal har generelt været positive ISM-indekset for ikke-fremstillingsvirksomheder tog et pænt spring opad til 56,0 fra de foregående tre måneders niveau omkring 53. Underkomponenterne var blandede, med en stigning i nye ordrer og faldende forventninger til beskæftigelsen. Nye eksportordrer lå fortsat lavt, og det samme gjorde sig gældende for PMI-tallene for industrien, hvilket tyder på, at det er den indenlandske efterspørgsel, som driver væksten i amerikansk økonomi. Underskuddet på den amerikanske handelsbalance faldt i juli måned til det laveste niveau siden Eksporten steg, mens importen faldt på grund af en nedgang i energi-relateret import. Markedet forventer, at der kommer mere fart på amerikansk økonomi, muligvis med en stigning på op til 3,0 % k/k på årsbasis i 3. kvartal. Antallet af nye arbejdsløse steg marginalt, men trenden er fortsat faldende. Gennemsnittet for de seneste fire uger faldt til nye arbejdsløse, det laveste niveau siden november Dette kunne tyde på endnu en positiv arbejdsmarkedsrapport for august. Den positive nyhedsstrøm fra det amerikanske boligmarked fortsatte med fald i tvangsauktioner og restancer, stigende boligpriser i 87 % af de amerikanske stater. Euroområdet måske på vej ud af recessionen Tallene for euroområdet gav generelt en bekræftelse af, at de fleste eurolande nu går fra at være i recession til svag vækst. Italiens BNP faldt med 0,2 % k/k i 2. kvartal som tegn på, at landet fortsat er i recession, men det viser også, at recessionen er aftagende. Der var endog en stigning i industriproduktionen i juni. Italiens PMI-tal viser også tegn på bedring, og forbrugertilliden er på sit højeste niveau siden Der ses en tilsvarende bedring i tallene fra andre periferilande. Markedet forventer en gradvis bedring i de fleste periferilande, efterhånden som de negative effekter af de finanspolitiske stramninger, kreditstramningerne og frygten for et euro-kollaps aftager. Der var også godt nyt for Tysklands industriproduktion i den forløbne uge. Det foreløbige BNP-tal for euroområdet vil afsløre, om recessionen er slut i euroområdet. Markedet venter en beskeden vækst på 0,1 % k/k i 2. kvartal. Overraskende meldinger fra Bank of England Denne uges måske største begivenhed var udmeldingen fra den britiske centralbank, Bank of England, om, at man fremover vil sende tydelige signaler om, hvad der skal til, for at renten bliver sat op, og at eventuelle renteforhøjelser vil afhænge af udviklingen i ledigheden. BoE vil ikke hæve den ledende rente fra de nuværende 0,5 % før ledighedstallet er faldet til under 7 %. Hvis ledigheden falder til under 7 % vil det betyde, at BoE på det tidspunkt vil overveje skridt i forhold til pengepolitikken afhængig af den generelle økonomiske tilstand dvs. inflation, inflationsforventninger og de finansielle forhold. Kina vigende vækstrater Kina synes at udgøre den største risiko for den globale vækst lige nu. Efter en periode med bløde tal og officielle bekymringer om for kraftig kreditvækst og for stor offentlig gæld på regionalt plan er der opstået spekulation om, at Kina oplever en markant tilbagegang i vækstraterne. Sidste uges kinesiske handelstal viste pæne stigninger, og tal for industriproduktionen viste sig bedre end ventet, hvorimod detailsalget lå i den lave ende. Dette har medført, at markedets voksende frygt for en voldsom kinesisk tilbagegang er aftaget noget. Kommende nøgletal fra USA Sidst på ugen er der flere nøgletal fra USA. Både inflationen og producentprisindekset udsendes og markedet venter beskedne prisstigninger. På boligmarkedet venter markedet en stigning i forhold til de lave tal i sidste måned. Endelig får vi den foreløbige forbrugertillid fra University of Michigan, som ventes at give os en vis indsigt i forbrugernes syn på situationen i den seneste måned. Af Jan Terkelsen

3 Konjunkturanalyse Det ser skidt ud for byggesektoren i Danmark Konklusionen er, at byggetilladelserne i Danmark ligger i den værst tænkelige fase, hvilket er et forecast på fortsat lavkonjunktur, herunder recession. Det eneste positive er, at de overskydende boliger afvikles ret hurtigt. Overskydende boliger I boligopgørelsen ved Danmarks Statistik findes der en særlig kategori, nemlig ubeboede boliger. Den defineres som en bolig, hvor der ikke er tilknyttet et CPR-nummer. Det kan både være parcelhuse, lejeboliger, kollegier mv. Første graf viser netop ubeboede boliger siden starten af 80 erne. Konjunkturerne er direkte læsbare på grafen. I 1979 går byggeriet i stå og en lavkonjunktur er en realitet. Derved bygges der færre boliger end der kommer folk ind på ejendomsmarkedet, og derved afvikles de overskydende boliger. I midten af 80 erne kommer der igen gang i boligbyggeriet, hvor der så frem til slutningen af 80 erne sker det omvendte, nemlig at der bygges flere boliger, end der kommer nye folk ind på ejendomsmarkedet. Turen op i 00 erne har bragt situationen ud i en ekstrem situation. I øjeblikket afvikles de overskydende boliger, men der er for formenlig et stykke vej endnu. Så længe dette fænomen hersker, kan boligpriserne generelt ikke stige på lang sigt, herunder renten. Byggetilladelser I forhold til ovenstående er det interessant at se på byggetilladelserne. Byggetilladelser er et forecast på den fremtidige økonomi, og det er ikke tilfældigt, at de er én af de 10 ledende indikatorer i USA. I næste graf er vist byggetilladelserne siden år 1983 (findes tilbage fra 1950) med 5 og 9 kvartalers snit. Høj- og lavkonjunkturerne er nemme at se på billedet. Der har været en kortvarig opgang i slutningen af år 2009 og hele år 2010 i byggetilladelserne, men de er igen faldet kraftigt i antal. Nederst er vist den cykliske model på byggetilladelserne men en ligevægt. Allerede i første kvartal 2012 har byggetilladelserne passeret ligevægten og derved forecastet ny recession i Danmark. Vi kan oplyse, at USA endnu ikke har set tilsvarende udvikling i byggetilladelserne, men de seneste to måneder er byggetilladelserne igen faldet vi følger ud-

4 Byggekonjunkturerne Det er ikke overraskende, at byggeriet har svært ved at slå gang i f.eks. beskæftigelsen. De overskydende boliger skal først afvikles, som teoretisk vil tage ca. 4-5 år endnu. I princippet er det positivt, at byggetilladelserne ikke stiger, således der ikke igen opbygges en pukkel af overskydende boliger. Det sidste billede viser beskæftigelsen ved bygge- og anlægssektoren, og chartet er opbygget på samme måde som første chart på byggetilladelserne. Ikke overraskende ligger beskæftigelsen lavt og den vil forblive lav pga. det fortsatte fald i byggetilladelserne. viklingen tæt. Til selvstudium har vi vist byggetilladelserne på parcelhuse alene. Tallene er på kvartalsbasis. Byggetilladelserne har i en længere periode ligget under stk./kvartal. De kommende år vil der altså ikke blive bygget mange parcelhuse. Renteanalyse Sidelæns bevægelse på renten Pengepolitik Det er forbundet med stor bekymring på de finansielle markeder, hvad der vil ske, når den lempelige pengepolitik skal ændres. Hvordan mon pengepolitikken kommer tilbage til et normalt leje? Finansmarkedet reagerer prompte på den mindste antydning af ændringer, specielt fra USA, hvor den første udmelding går på en reducering af de månedlige opkøb på 85 mia. dollars. Der er en del, som er bange for obligationsmarkedet, hvis pengepolitikken ændres og opkøbene til sidst helt stoppes. Folk er bange for, at den lave rente skal forsvinde, fordi stigende renteomkostninger vil være gift for boligmarkedet. Vi ser lige omvendt på det. er stadigvæk, om vi har set bunden i kurserne her i juni måned. Men hvis 3,5 % 2044 kommer over kurs 100,63 og 3,5 % 2044 kommer over kurs 96,60, så er bunden i juni af mere fast karakter, og nye stigninger kan tage over, dvs. nye rentefald. Hvis pengepolitikken reduceres, vil det øvrige marked, specielt aktiemarkedet, formentlig blive ramt negativt, og panikken vil hurtigt brede sig. Det vil få investorerne til at flygte over i de mere sikre obligationer. Derved vil obligationskurserne blive skubbet opad og renten presset nedad, hvilket stemmer fint overens med den faldende inflation. Renten teknisk På den tekniske side er der ikke sket meget den seneste uge og dog gjorde nogle positive europæiske nøgletal i går, at korrektionen op i renten fortsætter. Realkreditobligationerne leder stadig efter en mere fast bund i kursen, og spørgsmålet Af Jens Schjerning

5 USD USD i et snævert interval Detailsalg I går kom detailsalget for USA, som viste en fremgang på 0,5 % for juli måned (ekskl. bilsalg) og landede dermed på niveau med forventningerne, som var 0,4 %. Kigger man alene på salg af biler og byggematerialer er der tilbagegang at spore, om end bilsalget er på et højt niveau. Det er interessant, for begge komponenter siger noget om de ledende indikatorer og dermed fremtiden. På den korte bane ser det fornuftigt ud for økonomien, men fortsat fald i byggetilladelserne varsler en vending. I dag kommer der tal for 2. kvartals vækst for Tyskland og Europa samlet. USD teknisk USD er kommet et par millimeter væk fra det kritiske punkt i 5,58 kr. Det er yderst vigtigt, at USD de kommende dage fortsætter opad og kommer over 50 og 200 dages glidende gennemsnit, således nedsiden for en stund lukkes af. Men det er dog først ved brud over 5,84 kr. og 5,88 kr., at den langsigtede optrend er tilbage. Brud under 5,58 kr. vil være meget uheldigt og det vil medføre, at nedtrenden for alvor er tilbage med sigte under bunden fra sidst. I givet fald skal vi have solgt lidt dollar. GBP GBP - korrektion op Inflation I går kom inflationstallene for England og landede på 0,0 % for juli måned, hvilket giver en årsstigning på 2,8 %. Niveauet er højere end centralbankens mål på 2,0 %. England har bøvlet med væsentligt højere inflation end resten af Europa og samtidig ikke oplevet lønstigninger. Teknisk set GBP har korrigeret op den sidste uges tid og er teknisk landet ved 50 dages glidende gennemsnit og modstanden i 8,69 kr. Hvis pundet falder igen herfra, så har korrektionen op været teknisk perfekt. Fald herfra bekræfter nedtrenden og øger sandsynligheden for, at GBP er på vej under bunden fra feb./mar. mellem 8,46 og 8,49 kr. og i givet fald vil det sende GBP til 8,21 kr. Modsat vil ovenstående ikke komme til at ske, hvis GBP kommer over 8,69 kr., hvilket vil frembringe en endnu større korrektion op, formentligt til test af 200 dages glidende gennemsnit. Det vil stoppe vores solgte position (etableret på kurs 8,625 kr.), hvor vi har stop-loss i 8,80 kr. Af Jens Schjerning

6 Mælk Gode priser i både butikker og til landmænd Prisen på mælkepulver holder et højt niveau Prisen på mælkepulver har ligget stabilt de seneste måneder. Det gælder både for skummetmælkspulver og sødmælkspulver. For sødmælkspulver gælder de høje priser både for varer til human brug og for varer til husdyrproduktion. Selvom prisen har ligget vandret er priserne på et meget attraktivt niveau, idet de ligger noget over priserne i både 2012 og Det er begrænset udbud af mælk generelt kombineret med en ret solid efterspørgsel, som er med til at holde priserne på et så højt niveau. Stabile priser på ost Ser man på tværs af Europa er der gode priser på ost. Ost er blevet mere populær at spise og forbruget stiger stille og roligt. Dette har også gjort, at priserne på ost har været meget mere stabile, end vi har set tidligere. Priserne ligger også hér på et højt niveau og årsagen er selvfølgelig god interesse for at købe men også det fortsat begrænsede udbud af mælk. Stigende landmandspriser De høje priser og gode afsætningsmuligheder til industri og detail giver selvfølgelig også gode muligheder for mejerierne for at betale en fornuftig pris til landmændene. Gode stigninger på den seneste mælkeauktion Seneste auktion på Global Dairy Trade den 6. august endte med minus 2,4 %. De produkter, som var med til at trække prisen ned, var skummetmælkspulver og cheddarost. Dermed er prisdannelsen på en række produkter svagere på den sydlige halvkugle, end vi ser i Europa. Skandalen på Fonterra med mælk, der var inficeret med bakterier, som kan give pølseforgiftning (Botulisme), har også været meget negativ for mejeriet. Dels for efterspørgslen og dels for tilliden til mejeriet. Landets landbrugsminister er gået ind i sagen og har garanteret, at årsagen vil blive fundet. Ser vi generelt på Europa ligger prisen i dag 11,8 % højere end for et år siden på den almindelige mejeripris og ser vi på spotprisen, ligger den hele 30 % over prisen for et år siden. Vi ser også på den korte bane stigninger i priserne. Den seneste måned er priserne steget mellem 1,3 og 2,2 % generelt i Europa.

7 Sojaskrå Stille marked efter stigningerne i forgårs Nyheder fra sojamarkedet Dagen i går blev på mange måder en stille dag, hvor priserne kun bevægede sig marginalt. Sojabønnerne steg mellem 0,3 og 0,4 %. Sojaskråen faldt med 0,22 % på nærmeste termin, men steg med 0,22 % på decemberterminen. Sojaolien lukkede med den største stigning på 0,57 % på septemberterminen og med 0,47 % på decemberterminen. Handlerne var ret passive i går. Stigningerne efter WASDE-rapporten var nok en overreaktion i første omgang, og handlerne reagerede ved at forholde sig passive. Det interessante i de kommende dage bliver, om prisen kan holde momentet eller om priserne falder tilbage til niveauet fra før WASDE-rapporten. Afgrøderne står som tidligere beskrevet rigtig flot i USA, og mange handlere forventer, at udbytterne bliver over det niveau, USDA har anført i WASDE-rapporten. Jokeren i dette spil er dog, om der kommer tidlig frost i USA i år. Både majs og sojabønner er sået meget sent, og derfor er væksten også forsinket, selvom afgrøderne står flot nu. Forsinkelsen betyder også, at skulle der komme tidlig frost i år, vil væksten af både sojabønner og majs blive ramt forholdsvis hårdt. Den usikkerhed vil med sikkerhed spøge på børsen frem til høsten af både sojabønner og majs, og vil med jævne mellemrum blive brugt som argument i markedet. Teknisk set (ny høst) Potentialet ligger i faldende retning på alle niveauer. Nærmeste støtteniveau ligger i 335,75- niveauet, og evt. brud heraf i faldende retning vil sende prisen videre ned til 330-niveauet. I stigende retning ligger første modstandsniveau i 373,50-niveauet. Et brud op gennem dette niveau og videre op gennem 50 dags glidende gennemsnit vil udløse et købssignal. Priserne på fysisk sojaskrå Ønsker man at købe sojaskrå til levering nu, er prisen kr. pr. 100 kilo. I september er prisen og oktober kr. pr. 100 kilo. Ser man videre frem, ligger prisen for november og frem til april 2014 i kr. pr. 100 kilo. Der er nu også kommet priser fra maj til oktober 2014, og niveauet er kr. Priser vi hører i markedet Priser høst : kr. per 100 kilo : kr. per 100 kilo : kr. per 100 kilo : kr. per 100 kilo : kr. per 100 kilo

8 Foderhvede Londonhvedeprisen faldt svagt, især majs i USA faldt kraftigt tilbage Seneste nyt fra England og Vesteuropa Prisen i London på foderhvede fulgte mere udviklingen i USA end udviklingen på den franske børs. Prisen faldt nemlig med 0,64 % på novemberterminen og med 0,19 % på januarterminen. Prisfaldene var dog noget større i USA, men der skal man også huske på de stigninger, som USA kom med i går. I England er høsten af byg nu officielt ved at være overstået. Det betyder, at nu går høsten af hvede og rapsfrø i gang. Udbytterne i byg har varieret rigtig meget afhængig af jordtype, men generelt ses gode udbytter for byg og hvede, hvorimod man forventer skuffende tal for rapsfrø i England. Seneste nyt fra USA og den øvrige verden De amerikanske priser tog sig noget af en rutchetur i går, og endte i klart minus. Majspriserne faldt mest. Septemberterminen faldt med 3,55 % og decemberterminen faldt med hele 3,61 %. Hvede blev svækket i mindre grad, men faldt med 1,06 % på septemberterminen og med 1,16 % på decemberterminen. Det trak priserne ned på majs, at flere handlere lod WASDE-rapport være WASDE-rapport, idet de hellere ville handle efter, hvad de så på markerne. Fra de fysiske marker meldes om afgrøder i god vækst, og som efter forholdene med sen såning har klaret sig utroligt godt. Dermed undsiger handlerne WASDE-rapporten, og det bliver meget interessant at se, om WASDE-rapporten ved næste udsendelse den 12. september er blevet reguleret op for USA. For hvedens vedkommende er det den solide forsyning globalt set, som presser priserne ned. Ingen tvivl om, at Rusland og de Østeuropæiske lande stille og roligt presser priserne ned ved løbende at lægge deres priser lige under USA's priser. I sidste uge lykkedes det Rusland at tage en ordre fra USA til Egypten og lande som Ukraine og Rumænien er også meget ivrige efter at sælge noget af deres store avl. Seneste nyt fra Østeuropa og Rusland De østeuropæiske lande er meget aktive i markedet og tager ordrer dels fra USA, dels fra Europa. Det er klart prisen, de slår på, og de sænker løbende deres priser svagt, så de konstant ligger lige under de europæiske og amerikanske priser. At det lykkes for de østeuropæiske lande at få nogle ordrer kan vi se på eksportmængderne. Deres eksport ligger allerede over sidste år, for et land som Ukraine ligger eksporten hele 24 % over sidste år. Høsten af vinterafgrøderne er nu officielt slut i Ukraine og høsten sættes hele 24,5 % højere end sidste år. Der er ikke udsigt til regn i de første dage i Ukraine, hvilket er negativt, da både sojabønnerne og solsikken efterhånden trænger til noget vand. Teknisk set Med de seneste brud i faldende retning har prisen åbnet op for nye fald. Støtteniveauet omkring 164 pund pr. ton er brudt i nedadgående retning, og prisen er nu under det næste støtteniveau i 159,5 pund pr. ton. Den næste støtte er i 154,50. I stigende retning vil prisen møde modstand i niveauet omkring 162,75 og herefter i 165,25 GBP pr. ton. Potentialet ligger pt. i faldende retning på alle niveauer. Priserne på fysisk korn Presset på priserne ligger fortsat i faldende retning. I Jylland ses følgende priser til afregning i høst: Foderhvede: kr. Foderbyg: kr. Rug: kr. På Sjælland ligger priserne lavere og følgende priser tilbydes: Foderhvede: kr. Foderbyg: kr. Rug: kr.

9 Alle priser er tilkørt foderstoffen i høst og afregnet på almindelige betingelser. Priser på færdigfoder Diegivningsfoder: 1,70-1,80 kr./fe Drægtighedsfoder: 1,60-1,65 kr./fe Smågrise 9-15 kg: 2,15-2,25 kr./fe Smågrise kg: 2,00-2,10 kr./fe Slagtesvinefoder: 1,65-1,75 kr./fe Priser vi hører i markedet Som køber: Priser høst Ingen priser for hvede og byg Som sælger: Priser høst 2013 NY HØST kr. frit på vogn for hvede (Sjælland -5 kr.) kr. frit på vogn for byg (Sjælland - 6 kr.) kr. frit på vogn for rug (Sjælland 0 kr.) Møllehvede USA-priserne faldt solidt tilbage igen, Europa lukkede tæt på uændret Seneste nyt fra Frankrig og Vesteuropa Priserne på den franske børs lukkede meget tæt på uændret i går. Som den eneste råvarebørs blev det dog til en marginal stigning. Prisen på november- og januarterminen steg med 0,27 %. Ingen tvivl om at priserne i Frankrig vil komme under pres i dag. Den forventede stigning i går kom aldrig i Europa og dette skyldes, at virkeligheden nåede at overhale forventningerne. Dette i form af at USA-markedet klart faldt tilbage i går, mest som udtryk for, at man tolker reaktionen efter WASDE-rapporten som overilet. Der er nu kommet endnu et høstestimat fra endnu et analysehus, og deres forventninger med 36 mio. tons ligger meget tæt på de officielle tal på 35,9 mio. tons. Teknisk set Potentialet ligger i faldende retning på alle niveauer. Første støtteniveau ligger i 178,00-niveauet, og evt. brud heraf vil sende kursen videre ned til 168,75-niveauet. I stigende retning er der modstand i niveauet omkring 192-niveauet, og evt. brud op gennem 192-niveauet vil sende kursen op til 200,75- niveauet.

10 Rapsfrø Prisen på rapsfrø korrigerede svagt op, udbytterne i England ser ud til at skuffe Seneste nyt fra rapsbørsen i Paris Den positive handel med rapsfrø fra i forgårs fortsatte på børsen i Paris i går. Priserne steg med 0,83 % på novemberterminen og med 0,48 % på februar 2014-terminen. De positive tendenser i sojaen og den seneste tids stigninger i råolien er med til at sende prisen op. Seneste melding fra England om, at man forventer, at udbytterne af rapsfrø vil skuffe, er også med til at styrke prisen. Prisen på høst-2013 til afregning i november ligger i niveauet kr. og for varer til afregning i februar ligger prisen i niveauet kr. pr. 100 kilo. Teknisk set Potentialet på rapsfrø ligger i faldende retning både på mellemlang og lang sigt, da prisen ligger under både 50 og 200 dages glidende gennemsnit. Senest har vi set brud videre ned gennem det seneste støtteniveau 385 euro pr. ton. Priser vi hører i markedet Landmandspriser: - Nov kr. pr. 100 kg. - Feb kr. per 100 kg. - Maj kr. per 100 kg. - Nov kr. pr. 100 kg. Af John Jensen Med bruddet i faldende retning er der nu åbnet op for en ny række af prisfald, da prisen har forladt det interval, den har handlet igennem i en længere periode. Næste støtte er i 353 euro pr. ton, som blev testet i sidste uge.. DISCLAIMER Investering på de finansielle markeder er forbundet med risici og kan medføre tab. AgroMarkets eller dens parter kan ikke gøres ansvarlige for eventuelt tab som følge af analyserne og kan ikke gøres ansvarlige for tab som følge af fejl i opdateringer, kommentarer og anbefalinger, eventuel manglende opdatering af kurser eller andre forhold. AgroMarkets påtager sig ikke ansvaret for dispositioner foretaget på baggrund af analysernes informationer eller vurderinger. AgroMarkets analyser er til personligt brug for tilmeldte kunder og må ikke kopieres uden tilladelse fra AgroMarkets..

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem I dag anbefaler vi at afdække det kommende års forbrug af foderkorn, færdigblandinger til svin, lavproteinblandinger til kvæg, roepiller og

Læs mere

MidtugeOpdatering Uge 41 2013. Foderkorn stiger på mellemlang sigt

MidtugeOpdatering Uge 41 2013. Foderkorn stiger på mellemlang sigt Foderkorn stiger på mellemlang sigt I går kom der signal om køb af foderkorn. Vi er ganske vist dækket af frem til høst næste år, men for de, som ikke har fået købt ind, er det nu, der skal ageres. Vejret

Læs mere

2-3 4-8 9-15 16-28 29-37 38-41

2-3 4-8 9-15 16-28 29-37 38-41 5. oktober 212 5. 5. oktober 212 INDHOLDSFORTEGNELSE Månedens overblik Månedens konjunkturer Månedens rentemarked Månedens aktiemarked Månedens valutamarked Månedens råvaremarked 2-3 4-8 9-15 16-28 29-37

Læs mere

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. august 2015 Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Fokus i den kommende uge Det bliver spændende at se, hvordan Kinas centralbank vil agere i de kommende

Læs mere

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Juni 2013 Økonomi og finans Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Sverige: Uklare signaler - men svensk økonomi i langsom

Læs mere

Agro Trend 9. oktober 2012

Agro Trend 9. oktober 2012 9. oktober 212 9. oktober 212 Overblik Side Emne 2-5 Hvede 6-8 Soja 9-1 Svin 11 Majs 11 Raps 11 Mælk 12 Renter 13 Elpriser 13 Valuta Konklusion Man bør ikke købe på lang sigt på nuværende tidspunkt. Anvend

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Første kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Vækst uden inflation Amerikansk økonomi ventes at fortsætte en robust

Læs mere

Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan?

Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan? Investeringsanalyse 5. februar 23 Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan? Fokus i den kommende uge Det er boligmarkedet, der dominerer kalenderen i USA, i en uge, hvor vi får nyt om antallet af

Læs mere

Strategisk Fokus Konjunkturtendenser

Strategisk Fokus Konjunkturtendenser Strategisk Fokus Konjunkturtendenser 19. juni 2013 INDHOLD Markedstemaer 3 Renteprognose 6 Valutaprognose 8 USA 10 Euroområdet 13 Danmark 16 Sverige 19 Finland 22 Norge 25 Emerging markets 28 Oversigtstabeller

Læs mere

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. august 2015 Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Fokus i den kommende uge Der vil være stor interesse for privatforbruget i USA. Vi venter

Læs mere

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Investeringsanalyse 17. april 2015 Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Internationalt EUR/USD-rentespænd kører længere ud Statsobligationsrenterne i Europa er fortsat

Læs mere

Historisk pengeeksperiment er slut

Historisk pengeeksperiment er slut NOVEMBER 214 Olieprisen falder trods uro December byder ofte på positive aktieafkast Historisk pengeeksperiment er slut sydbank investering I august 213 AKTIER I OBLIGATIONER I EMERGING MARKETS I GLOBAL

Læs mere

Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA

Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA Investeringsanalyse generelle markedsforhold 31. juli 2015 Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA Fokus i den kommende uge Næste uges mest betydningsfulde begivenhed i USA bliver den amerikanske arbejdsmarkedsrapport

Læs mere

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Økonomi og finans Januar Danmark: Lang vej til opsving Kickstarten giver underskud, men ikke varig vækst Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi,

Læs mere

Afmatning i USA skygger for opblomstring i Europa

Afmatning i USA skygger for opblomstring i Europa Sydbank Markets informerer august 2006 Investering Afmatning i USA skygger for opblomstring i Europa Eurolands økonomi er endelig kommet op i fart, men hæmmes af lav vækst i USA Hvert år sine udfordringer

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015 Markedsupdate Redaktion afsluttet 2. august 25 Overblik sidste 2 måneder OMX C2 Cap 4,5 +3,22% årig statsrente,883 -,5% point USD/DKK 6,695 +2,27% 5 95 9 85 8 75 7 65 6,6,4,2,8,6,4,2 5-8-24 5--24 5-2-25

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 28. august 2014 1200 1000 I den seneste Markets Update fremhævede BankNordik, at den store forskel på denne sommer og de foregående

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 27.03.2013 Et overblik Dette er en investeringsanalyse Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2 Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 Månedens temaartikel Global

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

BankNordik 0. Markets Update. BankNordiks vurdering af de finansielle markeder. 28. juni 2012. Rentekurve Spanien

BankNordik 0. Markets Update. BankNordiks vurdering af de finansielle markeder. 28. juni 2012. Rentekurve Spanien BankNordik Markets Update 28. juni 212 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Efter gentagne mislykkede forsøg er det nu endelig lykkedes at få dannet en regering i Grækenland. Tilsyneladende

Læs mere

Aktiemarkederne i svær balancegang

Aktiemarkederne i svær balancegang Sydbank Markets informerer september 27 Aktiemarkederne i svær balancegang Udsigt til højere aktiekurser, men billedet kan hurtigt ændre sig. Tilliden skal tilbage Bankerne skal igen turde låne hinanden

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 26. februar 2015 Danmark har én af verdens bedste pokerspillere Gus Hansen. Gus er kendt for at spille meget aggressivt og for

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 3.1 Den internationale økonomi...12 3.2 Udviklingen

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 30. april 2015 Endnu en måned er gået, og årets første tredjedel er passeret. Resultatet har været historisk flot for aktie markederne

Læs mere