Køber til variabel pris med maks :Købssignal. Købte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) kr høst (0 %) intet køb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køber til variabel pris med maks. 16-8-2012:Købssignal. Købte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) 176-186 kr. 2013 høst (0 %) intet køb"

Transkript

1 Positive udsigter for mælkeprisen Spotprisen på mælk i Europa er steget med 30 % det seneste år, og mejeriprisen er steget mere beskedent med ca. 12 %. Der er flere ting, der taler for, at mejeriprisen kan stige yderligere. Læs mere om mælk på side 6. Du kan desuden bl.a. læse følgende i denne udgave af Midtugeopdateringen: Der er en klar overvægt af positive nøgletal fra USA og Europa. ISM-indekset og PMI-tallene for USA vidner om en stærk indenlandsk efterspørgsel. I Italien og flere andre sydeuropæiske lande er der bedring i nøgletallene og der er udsigt til, at væksten samlet set i euroområdet kan blive svagt positiv frem for negativ. Læs mere i fundamentalanalysen på side 2. Situationen på boligmarkedet siger meget om konjunkturerne. Det er således positivt, at antallet af ubeboede boliger i Danmark er faldende. Men det er et ilde varsel for dansk økonomi, at det sker pga. lav aktivitet i byggeriet og at der ifølge antallet af byggetilladelser er udsigt til fortsat lav aktivitet det næste lange stykke tid. Læs mere i konjunkturanalysen på side 3. Når den amerikanske centralbank melder ud, at der er en ende på de massive obligationsopkøb, reagerer markedet med stigende obligationsrenter. Det kan opfattes som et signal om, at renterne skal stige og at boligmarkedet vil blive ramt af prisfald som følge heraf. Læs i renteanalysen på side 4, hvorfor vi er helt uenige i den form for renteanalyse. Priserne på sojaskrå er korrigeret alvorligt opad. Vi beskriver markedet og hvad der skal gøres med sojaskrå i analysen af sojamarkedet på side 7. Helt anderledes enkelt står det til på kornmarkederne, hvor både foder- og møllehvedepriserne fortsætter nedad. Læs om korn på siderne 8 og 9. Af Hans Fink Vigtige anbefalinger Trenden ML sigt Lang sigt Position Seneste anbefaling Kort rente (F1) % Uge : % variabel rente, ingen Lang rente (dvs. kursen 0-20 % lange renteswaps på 3,5 % 2044) Råolie (Brent) Køber til variabel pris med maks :Købssignal rabat Foderhvede - køber Købte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) kr høst (0 %) intet køb :Køb korn og færdigfoder til minimum maj og gerne til høst Fysisk dækket til og med høst. Foderhvede sælger Solgte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) kr høst (100 %) kr Sælg yderligere 25 % af 2013 høsten således at der samlet set er solgt 100 % høst er solgt tidligere. Sojaskrå Købte positioner Maj juli 2013: kr : Køb sojaskrå og tilskudsfoder til og med februar Aug feb. 2014: kr. USD/DKK Ingen : Sælg i kurs 5,63, forventer fald : De solgte USD købes tilbage i kurs 5,63 CHF/DKK Ingen : Sælg i kurs 5,97, stop loss i kurs 6, : Stoppet ud, tab 2 %.

2 Bank of England kobler rente og ledighed direkte sammen Mange markedsdeltagere er stadig på ferie. Et tyndt marked kan medføre store udsving De amerikanske nøgletal har generelt været positive ISM-indekset for ikke-fremstillingsvirksomheder tog et pænt spring opad til 56,0 fra de foregående tre måneders niveau omkring 53. Underkomponenterne var blandede, med en stigning i nye ordrer og faldende forventninger til beskæftigelsen. Nye eksportordrer lå fortsat lavt, og det samme gjorde sig gældende for PMI-tallene for industrien, hvilket tyder på, at det er den indenlandske efterspørgsel, som driver væksten i amerikansk økonomi. Underskuddet på den amerikanske handelsbalance faldt i juli måned til det laveste niveau siden Eksporten steg, mens importen faldt på grund af en nedgang i energi-relateret import. Markedet forventer, at der kommer mere fart på amerikansk økonomi, muligvis med en stigning på op til 3,0 % k/k på årsbasis i 3. kvartal. Antallet af nye arbejdsløse steg marginalt, men trenden er fortsat faldende. Gennemsnittet for de seneste fire uger faldt til nye arbejdsløse, det laveste niveau siden november Dette kunne tyde på endnu en positiv arbejdsmarkedsrapport for august. Den positive nyhedsstrøm fra det amerikanske boligmarked fortsatte med fald i tvangsauktioner og restancer, stigende boligpriser i 87 % af de amerikanske stater. Euroområdet måske på vej ud af recessionen Tallene for euroområdet gav generelt en bekræftelse af, at de fleste eurolande nu går fra at være i recession til svag vækst. Italiens BNP faldt med 0,2 % k/k i 2. kvartal som tegn på, at landet fortsat er i recession, men det viser også, at recessionen er aftagende. Der var endog en stigning i industriproduktionen i juni. Italiens PMI-tal viser også tegn på bedring, og forbrugertilliden er på sit højeste niveau siden Der ses en tilsvarende bedring i tallene fra andre periferilande. Markedet forventer en gradvis bedring i de fleste periferilande, efterhånden som de negative effekter af de finanspolitiske stramninger, kreditstramningerne og frygten for et euro-kollaps aftager. Der var også godt nyt for Tysklands industriproduktion i den forløbne uge. Det foreløbige BNP-tal for euroområdet vil afsløre, om recessionen er slut i euroområdet. Markedet venter en beskeden vækst på 0,1 % k/k i 2. kvartal. Overraskende meldinger fra Bank of England Denne uges måske største begivenhed var udmeldingen fra den britiske centralbank, Bank of England, om, at man fremover vil sende tydelige signaler om, hvad der skal til, for at renten bliver sat op, og at eventuelle renteforhøjelser vil afhænge af udviklingen i ledigheden. BoE vil ikke hæve den ledende rente fra de nuværende 0,5 % før ledighedstallet er faldet til under 7 %. Hvis ledigheden falder til under 7 % vil det betyde, at BoE på det tidspunkt vil overveje skridt i forhold til pengepolitikken afhængig af den generelle økonomiske tilstand dvs. inflation, inflationsforventninger og de finansielle forhold. Kina vigende vækstrater Kina synes at udgøre den største risiko for den globale vækst lige nu. Efter en periode med bløde tal og officielle bekymringer om for kraftig kreditvækst og for stor offentlig gæld på regionalt plan er der opstået spekulation om, at Kina oplever en markant tilbagegang i vækstraterne. Sidste uges kinesiske handelstal viste pæne stigninger, og tal for industriproduktionen viste sig bedre end ventet, hvorimod detailsalget lå i den lave ende. Dette har medført, at markedets voksende frygt for en voldsom kinesisk tilbagegang er aftaget noget. Kommende nøgletal fra USA Sidst på ugen er der flere nøgletal fra USA. Både inflationen og producentprisindekset udsendes og markedet venter beskedne prisstigninger. På boligmarkedet venter markedet en stigning i forhold til de lave tal i sidste måned. Endelig får vi den foreløbige forbrugertillid fra University of Michigan, som ventes at give os en vis indsigt i forbrugernes syn på situationen i den seneste måned. Af Jan Terkelsen

3 Konjunkturanalyse Det ser skidt ud for byggesektoren i Danmark Konklusionen er, at byggetilladelserne i Danmark ligger i den værst tænkelige fase, hvilket er et forecast på fortsat lavkonjunktur, herunder recession. Det eneste positive er, at de overskydende boliger afvikles ret hurtigt. Overskydende boliger I boligopgørelsen ved Danmarks Statistik findes der en særlig kategori, nemlig ubeboede boliger. Den defineres som en bolig, hvor der ikke er tilknyttet et CPR-nummer. Det kan både være parcelhuse, lejeboliger, kollegier mv. Første graf viser netop ubeboede boliger siden starten af 80 erne. Konjunkturerne er direkte læsbare på grafen. I 1979 går byggeriet i stå og en lavkonjunktur er en realitet. Derved bygges der færre boliger end der kommer folk ind på ejendomsmarkedet, og derved afvikles de overskydende boliger. I midten af 80 erne kommer der igen gang i boligbyggeriet, hvor der så frem til slutningen af 80 erne sker det omvendte, nemlig at der bygges flere boliger, end der kommer nye folk ind på ejendomsmarkedet. Turen op i 00 erne har bragt situationen ud i en ekstrem situation. I øjeblikket afvikles de overskydende boliger, men der er for formenlig et stykke vej endnu. Så længe dette fænomen hersker, kan boligpriserne generelt ikke stige på lang sigt, herunder renten. Byggetilladelser I forhold til ovenstående er det interessant at se på byggetilladelserne. Byggetilladelser er et forecast på den fremtidige økonomi, og det er ikke tilfældigt, at de er én af de 10 ledende indikatorer i USA. I næste graf er vist byggetilladelserne siden år 1983 (findes tilbage fra 1950) med 5 og 9 kvartalers snit. Høj- og lavkonjunkturerne er nemme at se på billedet. Der har været en kortvarig opgang i slutningen af år 2009 og hele år 2010 i byggetilladelserne, men de er igen faldet kraftigt i antal. Nederst er vist den cykliske model på byggetilladelserne men en ligevægt. Allerede i første kvartal 2012 har byggetilladelserne passeret ligevægten og derved forecastet ny recession i Danmark. Vi kan oplyse, at USA endnu ikke har set tilsvarende udvikling i byggetilladelserne, men de seneste to måneder er byggetilladelserne igen faldet vi følger ud-

4 Byggekonjunkturerne Det er ikke overraskende, at byggeriet har svært ved at slå gang i f.eks. beskæftigelsen. De overskydende boliger skal først afvikles, som teoretisk vil tage ca. 4-5 år endnu. I princippet er det positivt, at byggetilladelserne ikke stiger, således der ikke igen opbygges en pukkel af overskydende boliger. Det sidste billede viser beskæftigelsen ved bygge- og anlægssektoren, og chartet er opbygget på samme måde som første chart på byggetilladelserne. Ikke overraskende ligger beskæftigelsen lavt og den vil forblive lav pga. det fortsatte fald i byggetilladelserne. viklingen tæt. Til selvstudium har vi vist byggetilladelserne på parcelhuse alene. Tallene er på kvartalsbasis. Byggetilladelserne har i en længere periode ligget under stk./kvartal. De kommende år vil der altså ikke blive bygget mange parcelhuse. Renteanalyse Sidelæns bevægelse på renten Pengepolitik Det er forbundet med stor bekymring på de finansielle markeder, hvad der vil ske, når den lempelige pengepolitik skal ændres. Hvordan mon pengepolitikken kommer tilbage til et normalt leje? Finansmarkedet reagerer prompte på den mindste antydning af ændringer, specielt fra USA, hvor den første udmelding går på en reducering af de månedlige opkøb på 85 mia. dollars. Der er en del, som er bange for obligationsmarkedet, hvis pengepolitikken ændres og opkøbene til sidst helt stoppes. Folk er bange for, at den lave rente skal forsvinde, fordi stigende renteomkostninger vil være gift for boligmarkedet. Vi ser lige omvendt på det. er stadigvæk, om vi har set bunden i kurserne her i juni måned. Men hvis 3,5 % 2044 kommer over kurs 100,63 og 3,5 % 2044 kommer over kurs 96,60, så er bunden i juni af mere fast karakter, og nye stigninger kan tage over, dvs. nye rentefald. Hvis pengepolitikken reduceres, vil det øvrige marked, specielt aktiemarkedet, formentlig blive ramt negativt, og panikken vil hurtigt brede sig. Det vil få investorerne til at flygte over i de mere sikre obligationer. Derved vil obligationskurserne blive skubbet opad og renten presset nedad, hvilket stemmer fint overens med den faldende inflation. Renten teknisk På den tekniske side er der ikke sket meget den seneste uge og dog gjorde nogle positive europæiske nøgletal i går, at korrektionen op i renten fortsætter. Realkreditobligationerne leder stadig efter en mere fast bund i kursen, og spørgsmålet Af Jens Schjerning

5 USD USD i et snævert interval Detailsalg I går kom detailsalget for USA, som viste en fremgang på 0,5 % for juli måned (ekskl. bilsalg) og landede dermed på niveau med forventningerne, som var 0,4 %. Kigger man alene på salg af biler og byggematerialer er der tilbagegang at spore, om end bilsalget er på et højt niveau. Det er interessant, for begge komponenter siger noget om de ledende indikatorer og dermed fremtiden. På den korte bane ser det fornuftigt ud for økonomien, men fortsat fald i byggetilladelserne varsler en vending. I dag kommer der tal for 2. kvartals vækst for Tyskland og Europa samlet. USD teknisk USD er kommet et par millimeter væk fra det kritiske punkt i 5,58 kr. Det er yderst vigtigt, at USD de kommende dage fortsætter opad og kommer over 50 og 200 dages glidende gennemsnit, således nedsiden for en stund lukkes af. Men det er dog først ved brud over 5,84 kr. og 5,88 kr., at den langsigtede optrend er tilbage. Brud under 5,58 kr. vil være meget uheldigt og det vil medføre, at nedtrenden for alvor er tilbage med sigte under bunden fra sidst. I givet fald skal vi have solgt lidt dollar. GBP GBP - korrektion op Inflation I går kom inflationstallene for England og landede på 0,0 % for juli måned, hvilket giver en årsstigning på 2,8 %. Niveauet er højere end centralbankens mål på 2,0 %. England har bøvlet med væsentligt højere inflation end resten af Europa og samtidig ikke oplevet lønstigninger. Teknisk set GBP har korrigeret op den sidste uges tid og er teknisk landet ved 50 dages glidende gennemsnit og modstanden i 8,69 kr. Hvis pundet falder igen herfra, så har korrektionen op været teknisk perfekt. Fald herfra bekræfter nedtrenden og øger sandsynligheden for, at GBP er på vej under bunden fra feb./mar. mellem 8,46 og 8,49 kr. og i givet fald vil det sende GBP til 8,21 kr. Modsat vil ovenstående ikke komme til at ske, hvis GBP kommer over 8,69 kr., hvilket vil frembringe en endnu større korrektion op, formentligt til test af 200 dages glidende gennemsnit. Det vil stoppe vores solgte position (etableret på kurs 8,625 kr.), hvor vi har stop-loss i 8,80 kr. Af Jens Schjerning

6 Mælk Gode priser i både butikker og til landmænd Prisen på mælkepulver holder et højt niveau Prisen på mælkepulver har ligget stabilt de seneste måneder. Det gælder både for skummetmælkspulver og sødmælkspulver. For sødmælkspulver gælder de høje priser både for varer til human brug og for varer til husdyrproduktion. Selvom prisen har ligget vandret er priserne på et meget attraktivt niveau, idet de ligger noget over priserne i både 2012 og Det er begrænset udbud af mælk generelt kombineret med en ret solid efterspørgsel, som er med til at holde priserne på et så højt niveau. Stabile priser på ost Ser man på tværs af Europa er der gode priser på ost. Ost er blevet mere populær at spise og forbruget stiger stille og roligt. Dette har også gjort, at priserne på ost har været meget mere stabile, end vi har set tidligere. Priserne ligger også hér på et højt niveau og årsagen er selvfølgelig god interesse for at købe men også det fortsat begrænsede udbud af mælk. Stigende landmandspriser De høje priser og gode afsætningsmuligheder til industri og detail giver selvfølgelig også gode muligheder for mejerierne for at betale en fornuftig pris til landmændene. Gode stigninger på den seneste mælkeauktion Seneste auktion på Global Dairy Trade den 6. august endte med minus 2,4 %. De produkter, som var med til at trække prisen ned, var skummetmælkspulver og cheddarost. Dermed er prisdannelsen på en række produkter svagere på den sydlige halvkugle, end vi ser i Europa. Skandalen på Fonterra med mælk, der var inficeret med bakterier, som kan give pølseforgiftning (Botulisme), har også været meget negativ for mejeriet. Dels for efterspørgslen og dels for tilliden til mejeriet. Landets landbrugsminister er gået ind i sagen og har garanteret, at årsagen vil blive fundet. Ser vi generelt på Europa ligger prisen i dag 11,8 % højere end for et år siden på den almindelige mejeripris og ser vi på spotprisen, ligger den hele 30 % over prisen for et år siden. Vi ser også på den korte bane stigninger i priserne. Den seneste måned er priserne steget mellem 1,3 og 2,2 % generelt i Europa.

7 Sojaskrå Stille marked efter stigningerne i forgårs Nyheder fra sojamarkedet Dagen i går blev på mange måder en stille dag, hvor priserne kun bevægede sig marginalt. Sojabønnerne steg mellem 0,3 og 0,4 %. Sojaskråen faldt med 0,22 % på nærmeste termin, men steg med 0,22 % på decemberterminen. Sojaolien lukkede med den største stigning på 0,57 % på septemberterminen og med 0,47 % på decemberterminen. Handlerne var ret passive i går. Stigningerne efter WASDE-rapporten var nok en overreaktion i første omgang, og handlerne reagerede ved at forholde sig passive. Det interessante i de kommende dage bliver, om prisen kan holde momentet eller om priserne falder tilbage til niveauet fra før WASDE-rapporten. Afgrøderne står som tidligere beskrevet rigtig flot i USA, og mange handlere forventer, at udbytterne bliver over det niveau, USDA har anført i WASDE-rapporten. Jokeren i dette spil er dog, om der kommer tidlig frost i USA i år. Både majs og sojabønner er sået meget sent, og derfor er væksten også forsinket, selvom afgrøderne står flot nu. Forsinkelsen betyder også, at skulle der komme tidlig frost i år, vil væksten af både sojabønner og majs blive ramt forholdsvis hårdt. Den usikkerhed vil med sikkerhed spøge på børsen frem til høsten af både sojabønner og majs, og vil med jævne mellemrum blive brugt som argument i markedet. Teknisk set (ny høst) Potentialet ligger i faldende retning på alle niveauer. Nærmeste støtteniveau ligger i 335,75- niveauet, og evt. brud heraf i faldende retning vil sende prisen videre ned til 330-niveauet. I stigende retning ligger første modstandsniveau i 373,50-niveauet. Et brud op gennem dette niveau og videre op gennem 50 dags glidende gennemsnit vil udløse et købssignal. Priserne på fysisk sojaskrå Ønsker man at købe sojaskrå til levering nu, er prisen kr. pr. 100 kilo. I september er prisen og oktober kr. pr. 100 kilo. Ser man videre frem, ligger prisen for november og frem til april 2014 i kr. pr. 100 kilo. Der er nu også kommet priser fra maj til oktober 2014, og niveauet er kr. Priser vi hører i markedet Priser høst : kr. per 100 kilo : kr. per 100 kilo : kr. per 100 kilo : kr. per 100 kilo : kr. per 100 kilo

8 Foderhvede Londonhvedeprisen faldt svagt, især majs i USA faldt kraftigt tilbage Seneste nyt fra England og Vesteuropa Prisen i London på foderhvede fulgte mere udviklingen i USA end udviklingen på den franske børs. Prisen faldt nemlig med 0,64 % på novemberterminen og med 0,19 % på januarterminen. Prisfaldene var dog noget større i USA, men der skal man også huske på de stigninger, som USA kom med i går. I England er høsten af byg nu officielt ved at være overstået. Det betyder, at nu går høsten af hvede og rapsfrø i gang. Udbytterne i byg har varieret rigtig meget afhængig af jordtype, men generelt ses gode udbytter for byg og hvede, hvorimod man forventer skuffende tal for rapsfrø i England. Seneste nyt fra USA og den øvrige verden De amerikanske priser tog sig noget af en rutchetur i går, og endte i klart minus. Majspriserne faldt mest. Septemberterminen faldt med 3,55 % og decemberterminen faldt med hele 3,61 %. Hvede blev svækket i mindre grad, men faldt med 1,06 % på septemberterminen og med 1,16 % på decemberterminen. Det trak priserne ned på majs, at flere handlere lod WASDE-rapport være WASDE-rapport, idet de hellere ville handle efter, hvad de så på markerne. Fra de fysiske marker meldes om afgrøder i god vækst, og som efter forholdene med sen såning har klaret sig utroligt godt. Dermed undsiger handlerne WASDE-rapporten, og det bliver meget interessant at se, om WASDE-rapporten ved næste udsendelse den 12. september er blevet reguleret op for USA. For hvedens vedkommende er det den solide forsyning globalt set, som presser priserne ned. Ingen tvivl om, at Rusland og de Østeuropæiske lande stille og roligt presser priserne ned ved løbende at lægge deres priser lige under USA's priser. I sidste uge lykkedes det Rusland at tage en ordre fra USA til Egypten og lande som Ukraine og Rumænien er også meget ivrige efter at sælge noget af deres store avl. Seneste nyt fra Østeuropa og Rusland De østeuropæiske lande er meget aktive i markedet og tager ordrer dels fra USA, dels fra Europa. Det er klart prisen, de slår på, og de sænker løbende deres priser svagt, så de konstant ligger lige under de europæiske og amerikanske priser. At det lykkes for de østeuropæiske lande at få nogle ordrer kan vi se på eksportmængderne. Deres eksport ligger allerede over sidste år, for et land som Ukraine ligger eksporten hele 24 % over sidste år. Høsten af vinterafgrøderne er nu officielt slut i Ukraine og høsten sættes hele 24,5 % højere end sidste år. Der er ikke udsigt til regn i de første dage i Ukraine, hvilket er negativt, da både sojabønnerne og solsikken efterhånden trænger til noget vand. Teknisk set Med de seneste brud i faldende retning har prisen åbnet op for nye fald. Støtteniveauet omkring 164 pund pr. ton er brudt i nedadgående retning, og prisen er nu under det næste støtteniveau i 159,5 pund pr. ton. Den næste støtte er i 154,50. I stigende retning vil prisen møde modstand i niveauet omkring 162,75 og herefter i 165,25 GBP pr. ton. Potentialet ligger pt. i faldende retning på alle niveauer. Priserne på fysisk korn Presset på priserne ligger fortsat i faldende retning. I Jylland ses følgende priser til afregning i høst: Foderhvede: kr. Foderbyg: kr. Rug: kr. På Sjælland ligger priserne lavere og følgende priser tilbydes: Foderhvede: kr. Foderbyg: kr. Rug: kr.

9 Alle priser er tilkørt foderstoffen i høst og afregnet på almindelige betingelser. Priser på færdigfoder Diegivningsfoder: 1,70-1,80 kr./fe Drægtighedsfoder: 1,60-1,65 kr./fe Smågrise 9-15 kg: 2,15-2,25 kr./fe Smågrise kg: 2,00-2,10 kr./fe Slagtesvinefoder: 1,65-1,75 kr./fe Priser vi hører i markedet Som køber: Priser høst Ingen priser for hvede og byg Som sælger: Priser høst 2013 NY HØST kr. frit på vogn for hvede (Sjælland -5 kr.) kr. frit på vogn for byg (Sjælland - 6 kr.) kr. frit på vogn for rug (Sjælland 0 kr.) Møllehvede USA-priserne faldt solidt tilbage igen, Europa lukkede tæt på uændret Seneste nyt fra Frankrig og Vesteuropa Priserne på den franske børs lukkede meget tæt på uændret i går. Som den eneste råvarebørs blev det dog til en marginal stigning. Prisen på november- og januarterminen steg med 0,27 %. Ingen tvivl om at priserne i Frankrig vil komme under pres i dag. Den forventede stigning i går kom aldrig i Europa og dette skyldes, at virkeligheden nåede at overhale forventningerne. Dette i form af at USA-markedet klart faldt tilbage i går, mest som udtryk for, at man tolker reaktionen efter WASDE-rapporten som overilet. Der er nu kommet endnu et høstestimat fra endnu et analysehus, og deres forventninger med 36 mio. tons ligger meget tæt på de officielle tal på 35,9 mio. tons. Teknisk set Potentialet ligger i faldende retning på alle niveauer. Første støtteniveau ligger i 178,00-niveauet, og evt. brud heraf vil sende kursen videre ned til 168,75-niveauet. I stigende retning er der modstand i niveauet omkring 192-niveauet, og evt. brud op gennem 192-niveauet vil sende kursen op til 200,75- niveauet.

10 Rapsfrø Prisen på rapsfrø korrigerede svagt op, udbytterne i England ser ud til at skuffe Seneste nyt fra rapsbørsen i Paris Den positive handel med rapsfrø fra i forgårs fortsatte på børsen i Paris i går. Priserne steg med 0,83 % på novemberterminen og med 0,48 % på februar 2014-terminen. De positive tendenser i sojaen og den seneste tids stigninger i råolien er med til at sende prisen op. Seneste melding fra England om, at man forventer, at udbytterne af rapsfrø vil skuffe, er også med til at styrke prisen. Prisen på høst-2013 til afregning i november ligger i niveauet kr. og for varer til afregning i februar ligger prisen i niveauet kr. pr. 100 kilo. Teknisk set Potentialet på rapsfrø ligger i faldende retning både på mellemlang og lang sigt, da prisen ligger under både 50 og 200 dages glidende gennemsnit. Senest har vi set brud videre ned gennem det seneste støtteniveau 385 euro pr. ton. Priser vi hører i markedet Landmandspriser: - Nov kr. pr. 100 kg. - Feb kr. per 100 kg. - Maj kr. per 100 kg. - Nov kr. pr. 100 kg. Af John Jensen Med bruddet i faldende retning er der nu åbnet op for en ny række af prisfald, da prisen har forladt det interval, den har handlet igennem i en længere periode. Næste støtte er i 353 euro pr. ton, som blev testet i sidste uge.. DISCLAIMER Investering på de finansielle markeder er forbundet med risici og kan medføre tab. AgroMarkets eller dens parter kan ikke gøres ansvarlige for eventuelt tab som følge af analyserne og kan ikke gøres ansvarlige for tab som følge af fejl i opdateringer, kommentarer og anbefalinger, eventuel manglende opdatering af kurser eller andre forhold. AgroMarkets påtager sig ikke ansvaret for dispositioner foretaget på baggrund af analysernes informationer eller vurderinger. AgroMarkets analyser er til personligt brug for tilmeldte kunder og må ikke kopieres uden tilladelse fra AgroMarkets..

Køber til variabel pris med maks. 16-8-2012:Købssignal. Købte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) 176-186 kr.

Køber til variabel pris med maks. 16-8-2012:Købssignal. Købte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) 176-186 kr. Vent med konvertering til fast rente Der er mange penge på spil, når det rigtige konverteringstidspunkt skal findes. Vi kommer med vores bud på, hvordan dette tidspunkt identificeres. Som følge af de stigende

Læs mere

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem I dag anbefaler vi at afdække det kommende års forbrug af foderkorn, færdigblandinger til svin, lavproteinblandinger til kvæg, roepiller og

Læs mere

AgroMarkets Midtuge Opdatering Uge 19 2011

AgroMarkets Midtuge Opdatering Uge 19 2011 Stærkt amerikansk beskæftigelse Opsvinget i USA vandt i styrke, da beskæftigelsen i april steg overraskende kraftigt og fortsatte den stigende tendens. Den stigende beskæftigelse bider sig fast Beskæftigelsen

Læs mere

MidtugeOpdatering Uge 44 2013

MidtugeOpdatering Uge 44 2013 Medvind på finansmarkederne Af Hans Fink Der er hjælp fra finansmarkederne til både forgældede og formuende. Vi ser nærmere på, hvad den nyvundne appetit på risiko kommer af, og hvordan den påvirker dig.

Læs mere

Korn NUMMER 7 28. AUGUST 2014. Markeds- og økonomiorientering. Købssignal på foderhvede

Korn NUMMER 7 28. AUGUST 2014. Markeds- og økonomiorientering. Købssignal på foderhvede NUMMER 7 28. AUGUST 2014 Markeds- og økonomiorientering Korn Købssignal på foderhvede Agromarkets udsendte tirsdag d. 26/8-14 købssignal på færdigfoder til svin, slagtekalve og lavproteinblandinger til

Læs mere

VELKOMMEN. til Handels ERFA Sønderjysk Landboforening September 2012. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde

VELKOMMEN. til Handels ERFA Sønderjysk Landboforening September 2012. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde VELKOMMEN til Handels ERFA Sønderjysk Landboforening September 2012 Kontakt data Handels Rådgiver John Jensen Telefon 0045 9624 1889 Mobil 0045-4073-0189 Mail: joj@landbonord.dk Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde

Læs mere

MidtugeOpdatering Uge 41 2013. Foderkorn stiger på mellemlang sigt

MidtugeOpdatering Uge 41 2013. Foderkorn stiger på mellemlang sigt Foderkorn stiger på mellemlang sigt I går kom der signal om køb af foderkorn. Vi er ganske vist dækket af frem til høst næste år, men for de, som ikke har fået købt ind, er det nu, der skal ageres. Vejret

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

VELKOMMEN. til Handels ERFA KHL marts 2012. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde. Rådgivning.

VELKOMMEN. til Handels ERFA KHL marts 2012. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde. Rådgivning. VELKOMMEN til Handels ERFA KHL marts 2012 Kontakt data Handels Rådgiver John Jensen Telefon 0045 9624 1889 Mobil 0045-4073-0189 Mail: joj@landbonord.dk Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråd, bestyrelsesarbejde

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 14. marts CHICAGO-BØRSEN sluttede den 13. marts 2013 Sojaskrå Minus US $ 7,60 pr. short ton

Markedskommentar Torsdag den 14. marts CHICAGO-BØRSEN sluttede den 13. marts 2013 Sojaskrå Minus US $ 7,60 pr. short ton Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 14. marts 2013 CHICAGO-BØRSEN sluttede den 13. marts 2013 Sojaskrå Forår 2013 Sommer 2013 Minus US $ 7,30 pr. short ton Minus US $ 7,60 pr. short

Læs mere

06-02-2014. Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014. Afgrøder Kornmarkedet. Spidskompetencer. John Jensen. Bestyrelsesarbejde.

06-02-2014. Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014. Afgrøder Kornmarkedet. Spidskompetencer. John Jensen. Bestyrelsesarbejde. 06-02-2014 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014 John Jensen Handels Rådgiver Certificeret Rådgiver røde investerings

Læs mere

Ugebrev fra agrocom.dk uge 15

Ugebrev fra agrocom.dk uge 15 Ugebrev fra agrocom.dk uge 15 På de finansielle markeder har der atter været fokus på den globale vækst. Ugen blev indledt med nøgletal, der taler for, at væksten kører i et meget lavt gear, men i løbet

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program 10-06-2013 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013 Handels Rådgiver John Jensen John Jensen Telefon 0045-9624-1889

Læs mere

KvægKongres 2011 Sådan blæser de. økonomiske vinde

KvægKongres 2011 Sådan blæser de. økonomiske vinde KvægKongres 2011 Sådan blæser de økonomiske vinde Konjunktur og renter Jens Schjerning Specialer: Rådgiver & Skribent AgroMarkets Strategi vedr. risikoafdækning Finansiering Afdækning og konvertering lån

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 21 juni CHICAGO-BØRSEN sluttede den NYHEDER Sojakomplekset FONDENES AKTIVITET

Markedskommentar Torsdag den 21 juni CHICAGO-BØRSEN sluttede den NYHEDER Sojakomplekset FONDENES AKTIVITET Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 21 juni 2012 CHICAGO-BØRSEN sluttede den 20-06-2012 Sojaskrå Sommer 2012 Plus US $ 0,70 pr. Short ton Efterår 2012 Plus US $ 2,00 pr. Short ton

Læs mere

Orientering fra råvaremarkederne og forventning til udviklingen. Juni 2016

Orientering fra råvaremarkederne og forventning til udviklingen. Juni 2016 Orientering fra råvaremarkederne og forventning til udviklingen Juni 2016 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Handels Rådgiver Certificeret Rådgiver røde investerings

Læs mere

Ugebrev fra agrocom.dk uge 20

Ugebrev fra agrocom.dk uge 20 Ugebrev fra agrocom.dk uge 20 Den store nyhed for dansk landbrug i denne uge er, at dollaren er gået afgørende i vejret med det resultat, at vi har fået et teknisk gennembrud, der taler for, at dollaren

Læs mere

Østdansk LandbrugsRådgivning Årsmøde økonomi marts 2011

Østdansk LandbrugsRådgivning Årsmøde økonomi marts 2011 Østdansk LandbrugsRådgivning Årsmøde økonomi marts 2011 Konjunktur, renter & råvare Specialer: Rådgiver & Skribent AgroMarkets Strategi vedr. risikoafdækning Finansiering Afdækning og konvertering lån

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 6. september 2012. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 5. september 2012. NYHEDER Sojakomplekset. Råvare NYT Markedskommentar

Markedskommentar Torsdag den 6. september 2012. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 5. september 2012. NYHEDER Sojakomplekset. Råvare NYT Markedskommentar Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 6. september 2012 CHICAGO-BØRSEN sluttede den 5. september 2012 Sojaskrå Efterår 2012 Minus US $ 8,40 pr. Short ton Vinter 2012/13 Minus US $ 7,30

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

MidtugeOpdatering Uge 34 2015

MidtugeOpdatering Uge 34 2015 Afgrødepriser under pres Af Hans Fink Prisen på både korn, raps og sojaskrå falder, og det skyldes i høj grad, at El Niño ikke har ramt afgrøderne på den nordlige halvkugle så hårdt som ventet. Med gode

Læs mere

Agro Trend 5. november 2013

Agro Trend 5. november 2013 5. november 213 5. november 213 Overblik Side Emne 2-5 Hvede 6-8 Soja 9-1 Svin 11 Majs 11 Raps 11 Mælk 12 Renter 13 Elpriser 13 Valuta Konklusion Vi anbefaler køb ud til februar 214. Toppen i priserne

Læs mere

Guld mod tidligere højder

Guld mod tidligere højder Guld mod tidligere højder Prisen på guld er steget de seneste uger i forventning om en endnu mere lempelig pengepolitik. Det blev sidst i juli understøttet af ECB s Mario Draghi, der for første gang åbnede

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 7.juni CHICAGO-BØRSEN sluttede den NYHEDER Sojakomplekset. Råvare NYT Markedskommentar

Markedskommentar Torsdag den 7.juni CHICAGO-BØRSEN sluttede den NYHEDER Sojakomplekset. Råvare NYT Markedskommentar Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 7.juni 2012 CHICAGO-BØRSEN sluttede den 06-06-2012 Sojaskrå Sommer 2012 Plus US $ 12,40 pr. Short ton Efterår 2012 Plus US $ 7,10 pr. Short ton

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

MARKET DRIVERS VALUTA

MARKET DRIVERS VALUTA Dagens kommentar I går sendte vi en ny købsanbefaling på USD/JPY på gaden. Vi ser bl.a. potentiale for udvidelse af rentespændet imellem de 2-årige statsrenter i USA og Japan i takt med at stabiliseringen

Læs mere

Rentemøde Kolding Herreds Landbrugsforening 22/10 2014. Hans Fink, Chefredaktør AgroMarkets

Rentemøde Kolding Herreds Landbrugsforening 22/10 2014. Hans Fink, Chefredaktør AgroMarkets Rentemøde Kolding Herreds Landbrugsforening 22/10 2014 Hans Fink, Chefredaktør AgroMarkets Dagsorden Verdensøkonomien Vækstprocenter og inflation Japan et skræmmende forbillede BRIKS mulighed eller trussel?

Læs mere

Ugebrev fra agrocom.dk uge 45

Ugebrev fra agrocom.dk uge 45 Ugebrev fra agrocom.dk uge 45 Amerikanerne genvalgte deres præsident og på de finansielle markeder modtog man genvalget med markante kursfald på aktier samt med et prisdrop på råolie på hele fem procent.

Læs mere

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 13. august 2014 Tina Winther Frandsen Seniorøkonom Jyske Markets twf@jyskebank.dk +45 8989 7170 Side 1/12 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Vækstnøgletallene

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Copyright, Agrocura og associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes. OKTOBER 2016

Copyright, Agrocura og associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes. OKTOBER 2016 OKTOBER 2016 KONTAKT Jens Schjerning Cheføkonom, HD (F) Mobil: 21 42 56 20 Mail: jes@agrocura.dk KOPIMASKINEN CENTRALBANKERNES BALANCE, SNB CENTRALBANKERNES BALANCE, BOJ CENTRALBANKERNES BALANCE, BOE CENTRALBANKERNES

Læs mere

AgroMarkets LandboThy Okt. 2015. v/jens Schjerning

AgroMarkets LandboThy Okt. 2015. v/jens Schjerning AgroMarkets LandboThy Okt. 2015 v/jens Schjerning Kontakt: Jens Schjerning Chef Economist jens@agromarkets.dk 21 42 56 20 Landbrugets udfordring Økonomi svineproduktion Akkumuleret underskud 10 år minus

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer.

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer. Oversigt 11. april 212 af Peter Jensen, pj@demetra.dk Obligationsmarkedet i Danmark, Tyskland og USA har fået et pænt løft de seneste handelsdage. Det sker i kølvandet på en skuffende arbejdsmarkedsrapport

Læs mere

Valutarelaterede obligationer

Valutarelaterede obligationer Valutarelaterede obligationer Strategi Uge 24 Se aktuelle anbefalinger på: Vi ser stadig potentiale i EM landene https://markets.sydbank.dk Vigtige kommende nøgletal: Tyrkiet 17/06 Rentemøde 30/06 Handelsbalancen

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 1. august CHICAGO-BØRSEN sluttede den 31. juli 2013 Sojaskrå Plus US $ 1,30 pr. short ton

Markedskommentar Torsdag den 1. august CHICAGO-BØRSEN sluttede den 31. juli 2013 Sojaskrå Plus US $ 1,30 pr. short ton Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 1. august 2013 CHICAGO-BØRSEN sluttede den 31. juli 2013 Sojaskrå Sommer 2013 Vinter 2013 Plus US $ 5,90 pr. short ton Plus US $ 1,30 pr. short

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer.

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer. 13. april 212 13. april 212 Oversigt 13. april 212 af Peter Jensen, pj@demetra.dk Cemtralbankchef Ben Bernankes højre hånd Janet Yellen har signalerer, at nulrentepolitikken i USA kan være ved til slutningen

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 3. januar 2013. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 2. januar 2013 Sojaskrå Minus US $ 11,90 pr. short ton

Markedskommentar Torsdag den 3. januar 2013. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 2. januar 2013 Sojaskrå Minus US $ 11,90 pr. short ton Råvare NYT Markedskommentar CHICAGO-BØRSEN sluttede den 2. januar 2013 Sojaskrå Forår 2013 Sommer 2013 Natmarked Minus US $ 13,40 pr. short ton Minus US $ 11,90 pr. short ton MINUS US $ 3,10 pr. short

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Ugebrev fra agrocom.dk uge 17

Ugebrev fra agrocom.dk uge 17 Ugebrev fra agrocom.dk uge 17 På afgrødebørserne har vi set stigende oliefrøpriser, men på især hvedemarkedet er priserne blevet sendt ned i den første del af ugen i sympati med det gode forårsvejr i Vesteuropa.

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 10. januar CHICAGO-BØRSEN sluttede den 9. januar 2013 Sojaskrå Minus US $ 1,10 pr. short ton

Markedskommentar Torsdag den 10. januar CHICAGO-BØRSEN sluttede den 9. januar 2013 Sojaskrå Minus US $ 1,10 pr. short ton Råvare NYT Markedskommentar CHICAGO-BØRSEN sluttede den 9. januar 2013 Sojaskrå Forår 2013 Sommer 2013 Natmarked Minus US $ 0,90 pr. short ton Minus US $ 1,10 pr. short ton MINUS US $ 1,00 pr. short ton

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

KHL SvineRådgivning Fodermøde 08-06-2015

KHL SvineRådgivning Fodermøde 08-06-2015 09-06-2015 KHL SvineRådgivning Fodermøde 08-06-2015 John Jensen Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Handels Rådgiver Certificeret Rådgiver røde investerings

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Rusland: Fortsat svage vækstsignaler

Rusland: Fortsat svage vækstsignaler Rusland: Fortsat svage vækstsignaler Russisk økonomi viser tegn på stagnation med de seneste nøgletal, der peger på fortsat svag vækst og en relativ høj inflation. Med den svage udgang på 01 og indledning

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 22. november 2012. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 21. november 2012. NYHEDER Sojakomplekset. Råvare NYT Markedskommentar

Markedskommentar Torsdag den 22. november 2012. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 21. november 2012. NYHEDER Sojakomplekset. Råvare NYT Markedskommentar Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 22. november 2012 CHICAGO-BØRSEN sluttede den 21. november 2012 Sojaskrå Vinter 2012/13 Forår 2013 Minus US $ 1,50 pr. Short ton Minus US $ 2,20

Læs mere

Ny stigning i forventningerne til den globale hvedeproduktion. Estimaterne øges med 1,6 millioner ton

Ny stigning i forventningerne til den globale hvedeproduktion. Estimaterne øges med 1,6 millioner ton Millioner tons Ny stigning i forventningerne til den globale hvedeproduktion. Estimaterne øges med 1,6 millioner ton Ny rekord i forventningerne til den globale hvedeproduktion. USDA forventer 684,4 millioner

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

2014 Outlook: Renterne kravler opad

2014 Outlook: Renterne kravler opad 2014 Outlook: Renterne kravler opad I 2014 vil de bedre vækstudsigter give en tendens til højere renter, men der vil være store geografiske forskelle, og de korte renter vil flytte sig mindst USA og UK

Læs mere

LMO Fagland. 23. november Hans Fink Cheføkonom, LMO

LMO Fagland. 23. november Hans Fink Cheføkonom, LMO LMO Fagland 23. november 2016 Hans Fink Cheføkonom, LMO Dagsorden Vegetabilske og animalske råvarer VaR beregninger - overrasker alle Strategi så lykkes det Dagens anbefaling Superhøje lager tal Hvede,

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Vigtige nyheder siden sidst

Vigtige nyheder siden sidst Oversigt 3. oktober af John Yde, yde@demetra.dk Den amerikanske centralbank, Federal Reserve System, starter sit dages pengepolitiske møde i dag, der ender med en udmelding i morgen kl..5 dansk tid. De

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Agro Trend 22. oktober 2013

Agro Trend 22. oktober 2013 22. oktober 213 22. oktober 213 Overblik Side Emne 2-5 Hvede 6-8 Soja 9-1 Svin 11 Majs 11 Raps 11 Mælk 12 Renter 13 Elpriser 13 Valuta Konklusion Vi anbefaler køb ud til februar 214. Toppen i priserne

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Divergens driver dagsordenen

Divergens driver dagsordenen Divergens driver dagsordenen Renterne har rejst sig lidt fra de rekordlave niveauer i sensommeren. Mest i USA og til dels i England, hvor bedre nøgletal har bekræftet, at der vil finde en normalisering

Læs mere

Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton.

Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton. Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton. Produktionen af hvede i EU-27 stiger med 2,2 millioner tons, udbytterne under hvedehøsten er større end forventet i Frankrig

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Vendingen er intakt, men ikke overbevisende

Vendingen er intakt, men ikke overbevisende Vendingen er intakt, men ikke overbevisende Vi giver her en kort oversigt over den seneste måneds udvikling i de vigtigste nøgletal for dansk økonomi. De danske nøgletal giver fortsat et indtryk af, at

Læs mere

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10 Den 19. maj 29 Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, mogr@di.dk, cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk, økonomisk konsulent Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk og økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk

Læs mere

Tummelsbjerg, gråsten. Baggrund for handelsstrategi. Årligt overblik: Instrumenter

Tummelsbjerg, gråsten. Baggrund for handelsstrategi. Årligt overblik: Instrumenter Sådan arbejder jeg med indkøbsstrategi med foder (Sådan har jeg indledt arbejdet) Hans Wildenschild SI-centeret Tummelsbjerg, gråsten Dorthe og Hans Wildenschild Etableret 1987 1000 søer salg af 9 kg grise

Læs mere

Uge Resumé fra agrocom.dk

Uge Resumé fra agrocom.dk Uge 08 2014 agrocom.dk's forventninger (2 til 4 mdr.) Forventet siden I pris Pris i dag Gevinst Hvede (marts 14) Uge 06 2014 192,00 198,75 4% Sojaskrå (maj 14) Uge 39 2013 $410,00 $435,00-6% Renten (30

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 16. august 2012. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 15. august 2012. NYHEDER Sojakomplekset. Råvare NYT Markedskommentar

Markedskommentar Torsdag den 16. august 2012. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 15. august 2012. NYHEDER Sojakomplekset. Råvare NYT Markedskommentar Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 16. august 2012 CHICAGO-BØRSEN sluttede den 15. august 2012 Sojaskrå Efterår 2012 Plus US $ 13,40 pr. Short ton Vinter 2012/13 Plus US $ 12,50 pr.

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

LMO SvineRådgivning Fodermøde Viborg John Jensen

LMO SvineRådgivning Fodermøde Viborg John Jensen LMO SvineRådgivning Fodermøde Viborg 25-06-2015 John Jensen Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Handels Rådgiver Certificeret Rådgiver røde investerings produkter

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%.

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. HP Hedge ultimo januar 2012 I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Afkastet skyldes flot performance i det gamle højtforrentede segment, som dels har

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

Ugebrev fra agrocom.dk uge 16

Ugebrev fra agrocom.dk uge 16 Ugebrev fra agrocom.dk uge 16 På de finansielle markeder har vækstdata fra Kina sendt aktiebørserne i rødt og råvarerne med metallerne i spidsen er gået samme vej. Et fald der har fået yderligere nærring

Læs mere

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink Handels ERFA LMO Forår 2015 John Jensen og Hans Fink Dagsorden Hjælpepakke fra ECB og presset på den danske krone Opdatering på råvaremarkedet og gødning Korn, soja og rapsfrø El Ninõ Gødning Mælk og Svinemarkedet

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2012 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Vi forventer en bedring i den globale økonomi i 2012. I lyset af den udbredte pessimisme i øjeblikket

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

Handels ERFA LMO Søften Forår 2015. John Jensen

Handels ERFA LMO Søften Forår 2015. John Jensen Handels ERFA LMO Søften Forår 2015 John Jensen Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Handels Rådgiver Certificeret Rådgiver røde investerings produkter John Jensen

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Handels ERFA LMO. Søften Efterår 2015

Handels ERFA LMO. Søften Efterår 2015 Handels ERFA LMO Søften Efterår 2015 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Handels Rådgiver Certificeret Rådgiver røde investerings produkter John Jensen Telefon 0045-9624-1889

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere