Køber til variabel pris med maks :Købssignal. Købte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) kr høst (0 %) intet køb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køber til variabel pris med maks. 16-8-2012:Købssignal. Købte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) 176-186 kr. 2013 høst (0 %) intet køb"

Transkript

1 Positive udsigter for mælkeprisen Spotprisen på mælk i Europa er steget med 30 % det seneste år, og mejeriprisen er steget mere beskedent med ca. 12 %. Der er flere ting, der taler for, at mejeriprisen kan stige yderligere. Læs mere om mælk på side 6. Du kan desuden bl.a. læse følgende i denne udgave af Midtugeopdateringen: Der er en klar overvægt af positive nøgletal fra USA og Europa. ISM-indekset og PMI-tallene for USA vidner om en stærk indenlandsk efterspørgsel. I Italien og flere andre sydeuropæiske lande er der bedring i nøgletallene og der er udsigt til, at væksten samlet set i euroområdet kan blive svagt positiv frem for negativ. Læs mere i fundamentalanalysen på side 2. Situationen på boligmarkedet siger meget om konjunkturerne. Det er således positivt, at antallet af ubeboede boliger i Danmark er faldende. Men det er et ilde varsel for dansk økonomi, at det sker pga. lav aktivitet i byggeriet og at der ifølge antallet af byggetilladelser er udsigt til fortsat lav aktivitet det næste lange stykke tid. Læs mere i konjunkturanalysen på side 3. Når den amerikanske centralbank melder ud, at der er en ende på de massive obligationsopkøb, reagerer markedet med stigende obligationsrenter. Det kan opfattes som et signal om, at renterne skal stige og at boligmarkedet vil blive ramt af prisfald som følge heraf. Læs i renteanalysen på side 4, hvorfor vi er helt uenige i den form for renteanalyse. Priserne på sojaskrå er korrigeret alvorligt opad. Vi beskriver markedet og hvad der skal gøres med sojaskrå i analysen af sojamarkedet på side 7. Helt anderledes enkelt står det til på kornmarkederne, hvor både foder- og møllehvedepriserne fortsætter nedad. Læs om korn på siderne 8 og 9. Af Hans Fink Vigtige anbefalinger Trenden ML sigt Lang sigt Position Seneste anbefaling Kort rente (F1) % Uge : % variabel rente, ingen Lang rente (dvs. kursen 0-20 % lange renteswaps på 3,5 % 2044) Råolie (Brent) Køber til variabel pris med maks :Købssignal rabat Foderhvede - køber Købte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) kr høst (0 %) intet køb :Køb korn og færdigfoder til minimum maj og gerne til høst Fysisk dækket til og med høst. Foderhvede sælger Solgte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) kr høst (100 %) kr Sælg yderligere 25 % af 2013 høsten således at der samlet set er solgt 100 % høst er solgt tidligere. Sojaskrå Købte positioner Maj juli 2013: kr : Køb sojaskrå og tilskudsfoder til og med februar Aug feb. 2014: kr. USD/DKK Ingen : Sælg i kurs 5,63, forventer fald : De solgte USD købes tilbage i kurs 5,63 CHF/DKK Ingen : Sælg i kurs 5,97, stop loss i kurs 6, : Stoppet ud, tab 2 %.

2 Bank of England kobler rente og ledighed direkte sammen Mange markedsdeltagere er stadig på ferie. Et tyndt marked kan medføre store udsving De amerikanske nøgletal har generelt været positive ISM-indekset for ikke-fremstillingsvirksomheder tog et pænt spring opad til 56,0 fra de foregående tre måneders niveau omkring 53. Underkomponenterne var blandede, med en stigning i nye ordrer og faldende forventninger til beskæftigelsen. Nye eksportordrer lå fortsat lavt, og det samme gjorde sig gældende for PMI-tallene for industrien, hvilket tyder på, at det er den indenlandske efterspørgsel, som driver væksten i amerikansk økonomi. Underskuddet på den amerikanske handelsbalance faldt i juli måned til det laveste niveau siden Eksporten steg, mens importen faldt på grund af en nedgang i energi-relateret import. Markedet forventer, at der kommer mere fart på amerikansk økonomi, muligvis med en stigning på op til 3,0 % k/k på årsbasis i 3. kvartal. Antallet af nye arbejdsløse steg marginalt, men trenden er fortsat faldende. Gennemsnittet for de seneste fire uger faldt til nye arbejdsløse, det laveste niveau siden november Dette kunne tyde på endnu en positiv arbejdsmarkedsrapport for august. Den positive nyhedsstrøm fra det amerikanske boligmarked fortsatte med fald i tvangsauktioner og restancer, stigende boligpriser i 87 % af de amerikanske stater. Euroområdet måske på vej ud af recessionen Tallene for euroområdet gav generelt en bekræftelse af, at de fleste eurolande nu går fra at være i recession til svag vækst. Italiens BNP faldt med 0,2 % k/k i 2. kvartal som tegn på, at landet fortsat er i recession, men det viser også, at recessionen er aftagende. Der var endog en stigning i industriproduktionen i juni. Italiens PMI-tal viser også tegn på bedring, og forbrugertilliden er på sit højeste niveau siden Der ses en tilsvarende bedring i tallene fra andre periferilande. Markedet forventer en gradvis bedring i de fleste periferilande, efterhånden som de negative effekter af de finanspolitiske stramninger, kreditstramningerne og frygten for et euro-kollaps aftager. Der var også godt nyt for Tysklands industriproduktion i den forløbne uge. Det foreløbige BNP-tal for euroområdet vil afsløre, om recessionen er slut i euroområdet. Markedet venter en beskeden vækst på 0,1 % k/k i 2. kvartal. Overraskende meldinger fra Bank of England Denne uges måske største begivenhed var udmeldingen fra den britiske centralbank, Bank of England, om, at man fremover vil sende tydelige signaler om, hvad der skal til, for at renten bliver sat op, og at eventuelle renteforhøjelser vil afhænge af udviklingen i ledigheden. BoE vil ikke hæve den ledende rente fra de nuværende 0,5 % før ledighedstallet er faldet til under 7 %. Hvis ledigheden falder til under 7 % vil det betyde, at BoE på det tidspunkt vil overveje skridt i forhold til pengepolitikken afhængig af den generelle økonomiske tilstand dvs. inflation, inflationsforventninger og de finansielle forhold. Kina vigende vækstrater Kina synes at udgøre den største risiko for den globale vækst lige nu. Efter en periode med bløde tal og officielle bekymringer om for kraftig kreditvækst og for stor offentlig gæld på regionalt plan er der opstået spekulation om, at Kina oplever en markant tilbagegang i vækstraterne. Sidste uges kinesiske handelstal viste pæne stigninger, og tal for industriproduktionen viste sig bedre end ventet, hvorimod detailsalget lå i den lave ende. Dette har medført, at markedets voksende frygt for en voldsom kinesisk tilbagegang er aftaget noget. Kommende nøgletal fra USA Sidst på ugen er der flere nøgletal fra USA. Både inflationen og producentprisindekset udsendes og markedet venter beskedne prisstigninger. På boligmarkedet venter markedet en stigning i forhold til de lave tal i sidste måned. Endelig får vi den foreløbige forbrugertillid fra University of Michigan, som ventes at give os en vis indsigt i forbrugernes syn på situationen i den seneste måned. Af Jan Terkelsen

3 Konjunkturanalyse Det ser skidt ud for byggesektoren i Danmark Konklusionen er, at byggetilladelserne i Danmark ligger i den værst tænkelige fase, hvilket er et forecast på fortsat lavkonjunktur, herunder recession. Det eneste positive er, at de overskydende boliger afvikles ret hurtigt. Overskydende boliger I boligopgørelsen ved Danmarks Statistik findes der en særlig kategori, nemlig ubeboede boliger. Den defineres som en bolig, hvor der ikke er tilknyttet et CPR-nummer. Det kan både være parcelhuse, lejeboliger, kollegier mv. Første graf viser netop ubeboede boliger siden starten af 80 erne. Konjunkturerne er direkte læsbare på grafen. I 1979 går byggeriet i stå og en lavkonjunktur er en realitet. Derved bygges der færre boliger end der kommer folk ind på ejendomsmarkedet, og derved afvikles de overskydende boliger. I midten af 80 erne kommer der igen gang i boligbyggeriet, hvor der så frem til slutningen af 80 erne sker det omvendte, nemlig at der bygges flere boliger, end der kommer nye folk ind på ejendomsmarkedet. Turen op i 00 erne har bragt situationen ud i en ekstrem situation. I øjeblikket afvikles de overskydende boliger, men der er for formenlig et stykke vej endnu. Så længe dette fænomen hersker, kan boligpriserne generelt ikke stige på lang sigt, herunder renten. Byggetilladelser I forhold til ovenstående er det interessant at se på byggetilladelserne. Byggetilladelser er et forecast på den fremtidige økonomi, og det er ikke tilfældigt, at de er én af de 10 ledende indikatorer i USA. I næste graf er vist byggetilladelserne siden år 1983 (findes tilbage fra 1950) med 5 og 9 kvartalers snit. Høj- og lavkonjunkturerne er nemme at se på billedet. Der har været en kortvarig opgang i slutningen af år 2009 og hele år 2010 i byggetilladelserne, men de er igen faldet kraftigt i antal. Nederst er vist den cykliske model på byggetilladelserne men en ligevægt. Allerede i første kvartal 2012 har byggetilladelserne passeret ligevægten og derved forecastet ny recession i Danmark. Vi kan oplyse, at USA endnu ikke har set tilsvarende udvikling i byggetilladelserne, men de seneste to måneder er byggetilladelserne igen faldet vi følger ud-

4 Byggekonjunkturerne Det er ikke overraskende, at byggeriet har svært ved at slå gang i f.eks. beskæftigelsen. De overskydende boliger skal først afvikles, som teoretisk vil tage ca. 4-5 år endnu. I princippet er det positivt, at byggetilladelserne ikke stiger, således der ikke igen opbygges en pukkel af overskydende boliger. Det sidste billede viser beskæftigelsen ved bygge- og anlægssektoren, og chartet er opbygget på samme måde som første chart på byggetilladelserne. Ikke overraskende ligger beskæftigelsen lavt og den vil forblive lav pga. det fortsatte fald i byggetilladelserne. viklingen tæt. Til selvstudium har vi vist byggetilladelserne på parcelhuse alene. Tallene er på kvartalsbasis. Byggetilladelserne har i en længere periode ligget under stk./kvartal. De kommende år vil der altså ikke blive bygget mange parcelhuse. Renteanalyse Sidelæns bevægelse på renten Pengepolitik Det er forbundet med stor bekymring på de finansielle markeder, hvad der vil ske, når den lempelige pengepolitik skal ændres. Hvordan mon pengepolitikken kommer tilbage til et normalt leje? Finansmarkedet reagerer prompte på den mindste antydning af ændringer, specielt fra USA, hvor den første udmelding går på en reducering af de månedlige opkøb på 85 mia. dollars. Der er en del, som er bange for obligationsmarkedet, hvis pengepolitikken ændres og opkøbene til sidst helt stoppes. Folk er bange for, at den lave rente skal forsvinde, fordi stigende renteomkostninger vil være gift for boligmarkedet. Vi ser lige omvendt på det. er stadigvæk, om vi har set bunden i kurserne her i juni måned. Men hvis 3,5 % 2044 kommer over kurs 100,63 og 3,5 % 2044 kommer over kurs 96,60, så er bunden i juni af mere fast karakter, og nye stigninger kan tage over, dvs. nye rentefald. Hvis pengepolitikken reduceres, vil det øvrige marked, specielt aktiemarkedet, formentlig blive ramt negativt, og panikken vil hurtigt brede sig. Det vil få investorerne til at flygte over i de mere sikre obligationer. Derved vil obligationskurserne blive skubbet opad og renten presset nedad, hvilket stemmer fint overens med den faldende inflation. Renten teknisk På den tekniske side er der ikke sket meget den seneste uge og dog gjorde nogle positive europæiske nøgletal i går, at korrektionen op i renten fortsætter. Realkreditobligationerne leder stadig efter en mere fast bund i kursen, og spørgsmålet Af Jens Schjerning

5 USD USD i et snævert interval Detailsalg I går kom detailsalget for USA, som viste en fremgang på 0,5 % for juli måned (ekskl. bilsalg) og landede dermed på niveau med forventningerne, som var 0,4 %. Kigger man alene på salg af biler og byggematerialer er der tilbagegang at spore, om end bilsalget er på et højt niveau. Det er interessant, for begge komponenter siger noget om de ledende indikatorer og dermed fremtiden. På den korte bane ser det fornuftigt ud for økonomien, men fortsat fald i byggetilladelserne varsler en vending. I dag kommer der tal for 2. kvartals vækst for Tyskland og Europa samlet. USD teknisk USD er kommet et par millimeter væk fra det kritiske punkt i 5,58 kr. Det er yderst vigtigt, at USD de kommende dage fortsætter opad og kommer over 50 og 200 dages glidende gennemsnit, således nedsiden for en stund lukkes af. Men det er dog først ved brud over 5,84 kr. og 5,88 kr., at den langsigtede optrend er tilbage. Brud under 5,58 kr. vil være meget uheldigt og det vil medføre, at nedtrenden for alvor er tilbage med sigte under bunden fra sidst. I givet fald skal vi have solgt lidt dollar. GBP GBP - korrektion op Inflation I går kom inflationstallene for England og landede på 0,0 % for juli måned, hvilket giver en årsstigning på 2,8 %. Niveauet er højere end centralbankens mål på 2,0 %. England har bøvlet med væsentligt højere inflation end resten af Europa og samtidig ikke oplevet lønstigninger. Teknisk set GBP har korrigeret op den sidste uges tid og er teknisk landet ved 50 dages glidende gennemsnit og modstanden i 8,69 kr. Hvis pundet falder igen herfra, så har korrektionen op været teknisk perfekt. Fald herfra bekræfter nedtrenden og øger sandsynligheden for, at GBP er på vej under bunden fra feb./mar. mellem 8,46 og 8,49 kr. og i givet fald vil det sende GBP til 8,21 kr. Modsat vil ovenstående ikke komme til at ske, hvis GBP kommer over 8,69 kr., hvilket vil frembringe en endnu større korrektion op, formentligt til test af 200 dages glidende gennemsnit. Det vil stoppe vores solgte position (etableret på kurs 8,625 kr.), hvor vi har stop-loss i 8,80 kr. Af Jens Schjerning

6 Mælk Gode priser i både butikker og til landmænd Prisen på mælkepulver holder et højt niveau Prisen på mælkepulver har ligget stabilt de seneste måneder. Det gælder både for skummetmælkspulver og sødmælkspulver. For sødmælkspulver gælder de høje priser både for varer til human brug og for varer til husdyrproduktion. Selvom prisen har ligget vandret er priserne på et meget attraktivt niveau, idet de ligger noget over priserne i både 2012 og Det er begrænset udbud af mælk generelt kombineret med en ret solid efterspørgsel, som er med til at holde priserne på et så højt niveau. Stabile priser på ost Ser man på tværs af Europa er der gode priser på ost. Ost er blevet mere populær at spise og forbruget stiger stille og roligt. Dette har også gjort, at priserne på ost har været meget mere stabile, end vi har set tidligere. Priserne ligger også hér på et højt niveau og årsagen er selvfølgelig god interesse for at købe men også det fortsat begrænsede udbud af mælk. Stigende landmandspriser De høje priser og gode afsætningsmuligheder til industri og detail giver selvfølgelig også gode muligheder for mejerierne for at betale en fornuftig pris til landmændene. Gode stigninger på den seneste mælkeauktion Seneste auktion på Global Dairy Trade den 6. august endte med minus 2,4 %. De produkter, som var med til at trække prisen ned, var skummetmælkspulver og cheddarost. Dermed er prisdannelsen på en række produkter svagere på den sydlige halvkugle, end vi ser i Europa. Skandalen på Fonterra med mælk, der var inficeret med bakterier, som kan give pølseforgiftning (Botulisme), har også været meget negativ for mejeriet. Dels for efterspørgslen og dels for tilliden til mejeriet. Landets landbrugsminister er gået ind i sagen og har garanteret, at årsagen vil blive fundet. Ser vi generelt på Europa ligger prisen i dag 11,8 % højere end for et år siden på den almindelige mejeripris og ser vi på spotprisen, ligger den hele 30 % over prisen for et år siden. Vi ser også på den korte bane stigninger i priserne. Den seneste måned er priserne steget mellem 1,3 og 2,2 % generelt i Europa.

7 Sojaskrå Stille marked efter stigningerne i forgårs Nyheder fra sojamarkedet Dagen i går blev på mange måder en stille dag, hvor priserne kun bevægede sig marginalt. Sojabønnerne steg mellem 0,3 og 0,4 %. Sojaskråen faldt med 0,22 % på nærmeste termin, men steg med 0,22 % på decemberterminen. Sojaolien lukkede med den største stigning på 0,57 % på septemberterminen og med 0,47 % på decemberterminen. Handlerne var ret passive i går. Stigningerne efter WASDE-rapporten var nok en overreaktion i første omgang, og handlerne reagerede ved at forholde sig passive. Det interessante i de kommende dage bliver, om prisen kan holde momentet eller om priserne falder tilbage til niveauet fra før WASDE-rapporten. Afgrøderne står som tidligere beskrevet rigtig flot i USA, og mange handlere forventer, at udbytterne bliver over det niveau, USDA har anført i WASDE-rapporten. Jokeren i dette spil er dog, om der kommer tidlig frost i USA i år. Både majs og sojabønner er sået meget sent, og derfor er væksten også forsinket, selvom afgrøderne står flot nu. Forsinkelsen betyder også, at skulle der komme tidlig frost i år, vil væksten af både sojabønner og majs blive ramt forholdsvis hårdt. Den usikkerhed vil med sikkerhed spøge på børsen frem til høsten af både sojabønner og majs, og vil med jævne mellemrum blive brugt som argument i markedet. Teknisk set (ny høst) Potentialet ligger i faldende retning på alle niveauer. Nærmeste støtteniveau ligger i 335,75- niveauet, og evt. brud heraf i faldende retning vil sende prisen videre ned til 330-niveauet. I stigende retning ligger første modstandsniveau i 373,50-niveauet. Et brud op gennem dette niveau og videre op gennem 50 dags glidende gennemsnit vil udløse et købssignal. Priserne på fysisk sojaskrå Ønsker man at købe sojaskrå til levering nu, er prisen kr. pr. 100 kilo. I september er prisen og oktober kr. pr. 100 kilo. Ser man videre frem, ligger prisen for november og frem til april 2014 i kr. pr. 100 kilo. Der er nu også kommet priser fra maj til oktober 2014, og niveauet er kr. Priser vi hører i markedet Priser høst : kr. per 100 kilo : kr. per 100 kilo : kr. per 100 kilo : kr. per 100 kilo : kr. per 100 kilo

8 Foderhvede Londonhvedeprisen faldt svagt, især majs i USA faldt kraftigt tilbage Seneste nyt fra England og Vesteuropa Prisen i London på foderhvede fulgte mere udviklingen i USA end udviklingen på den franske børs. Prisen faldt nemlig med 0,64 % på novemberterminen og med 0,19 % på januarterminen. Prisfaldene var dog noget større i USA, men der skal man også huske på de stigninger, som USA kom med i går. I England er høsten af byg nu officielt ved at være overstået. Det betyder, at nu går høsten af hvede og rapsfrø i gang. Udbytterne i byg har varieret rigtig meget afhængig af jordtype, men generelt ses gode udbytter for byg og hvede, hvorimod man forventer skuffende tal for rapsfrø i England. Seneste nyt fra USA og den øvrige verden De amerikanske priser tog sig noget af en rutchetur i går, og endte i klart minus. Majspriserne faldt mest. Septemberterminen faldt med 3,55 % og decemberterminen faldt med hele 3,61 %. Hvede blev svækket i mindre grad, men faldt med 1,06 % på septemberterminen og med 1,16 % på decemberterminen. Det trak priserne ned på majs, at flere handlere lod WASDE-rapport være WASDE-rapport, idet de hellere ville handle efter, hvad de så på markerne. Fra de fysiske marker meldes om afgrøder i god vækst, og som efter forholdene med sen såning har klaret sig utroligt godt. Dermed undsiger handlerne WASDE-rapporten, og det bliver meget interessant at se, om WASDE-rapporten ved næste udsendelse den 12. september er blevet reguleret op for USA. For hvedens vedkommende er det den solide forsyning globalt set, som presser priserne ned. Ingen tvivl om, at Rusland og de Østeuropæiske lande stille og roligt presser priserne ned ved løbende at lægge deres priser lige under USA's priser. I sidste uge lykkedes det Rusland at tage en ordre fra USA til Egypten og lande som Ukraine og Rumænien er også meget ivrige efter at sælge noget af deres store avl. Seneste nyt fra Østeuropa og Rusland De østeuropæiske lande er meget aktive i markedet og tager ordrer dels fra USA, dels fra Europa. Det er klart prisen, de slår på, og de sænker løbende deres priser svagt, så de konstant ligger lige under de europæiske og amerikanske priser. At det lykkes for de østeuropæiske lande at få nogle ordrer kan vi se på eksportmængderne. Deres eksport ligger allerede over sidste år, for et land som Ukraine ligger eksporten hele 24 % over sidste år. Høsten af vinterafgrøderne er nu officielt slut i Ukraine og høsten sættes hele 24,5 % højere end sidste år. Der er ikke udsigt til regn i de første dage i Ukraine, hvilket er negativt, da både sojabønnerne og solsikken efterhånden trænger til noget vand. Teknisk set Med de seneste brud i faldende retning har prisen åbnet op for nye fald. Støtteniveauet omkring 164 pund pr. ton er brudt i nedadgående retning, og prisen er nu under det næste støtteniveau i 159,5 pund pr. ton. Den næste støtte er i 154,50. I stigende retning vil prisen møde modstand i niveauet omkring 162,75 og herefter i 165,25 GBP pr. ton. Potentialet ligger pt. i faldende retning på alle niveauer. Priserne på fysisk korn Presset på priserne ligger fortsat i faldende retning. I Jylland ses følgende priser til afregning i høst: Foderhvede: kr. Foderbyg: kr. Rug: kr. På Sjælland ligger priserne lavere og følgende priser tilbydes: Foderhvede: kr. Foderbyg: kr. Rug: kr.

9 Alle priser er tilkørt foderstoffen i høst og afregnet på almindelige betingelser. Priser på færdigfoder Diegivningsfoder: 1,70-1,80 kr./fe Drægtighedsfoder: 1,60-1,65 kr./fe Smågrise 9-15 kg: 2,15-2,25 kr./fe Smågrise kg: 2,00-2,10 kr./fe Slagtesvinefoder: 1,65-1,75 kr./fe Priser vi hører i markedet Som køber: Priser høst Ingen priser for hvede og byg Som sælger: Priser høst 2013 NY HØST kr. frit på vogn for hvede (Sjælland -5 kr.) kr. frit på vogn for byg (Sjælland - 6 kr.) kr. frit på vogn for rug (Sjælland 0 kr.) Møllehvede USA-priserne faldt solidt tilbage igen, Europa lukkede tæt på uændret Seneste nyt fra Frankrig og Vesteuropa Priserne på den franske børs lukkede meget tæt på uændret i går. Som den eneste råvarebørs blev det dog til en marginal stigning. Prisen på november- og januarterminen steg med 0,27 %. Ingen tvivl om at priserne i Frankrig vil komme under pres i dag. Den forventede stigning i går kom aldrig i Europa og dette skyldes, at virkeligheden nåede at overhale forventningerne. Dette i form af at USA-markedet klart faldt tilbage i går, mest som udtryk for, at man tolker reaktionen efter WASDE-rapporten som overilet. Der er nu kommet endnu et høstestimat fra endnu et analysehus, og deres forventninger med 36 mio. tons ligger meget tæt på de officielle tal på 35,9 mio. tons. Teknisk set Potentialet ligger i faldende retning på alle niveauer. Første støtteniveau ligger i 178,00-niveauet, og evt. brud heraf vil sende kursen videre ned til 168,75-niveauet. I stigende retning er der modstand i niveauet omkring 192-niveauet, og evt. brud op gennem 192-niveauet vil sende kursen op til 200,75- niveauet.

10 Rapsfrø Prisen på rapsfrø korrigerede svagt op, udbytterne i England ser ud til at skuffe Seneste nyt fra rapsbørsen i Paris Den positive handel med rapsfrø fra i forgårs fortsatte på børsen i Paris i går. Priserne steg med 0,83 % på novemberterminen og med 0,48 % på februar 2014-terminen. De positive tendenser i sojaen og den seneste tids stigninger i råolien er med til at sende prisen op. Seneste melding fra England om, at man forventer, at udbytterne af rapsfrø vil skuffe, er også med til at styrke prisen. Prisen på høst-2013 til afregning i november ligger i niveauet kr. og for varer til afregning i februar ligger prisen i niveauet kr. pr. 100 kilo. Teknisk set Potentialet på rapsfrø ligger i faldende retning både på mellemlang og lang sigt, da prisen ligger under både 50 og 200 dages glidende gennemsnit. Senest har vi set brud videre ned gennem det seneste støtteniveau 385 euro pr. ton. Priser vi hører i markedet Landmandspriser: - Nov kr. pr. 100 kg. - Feb kr. per 100 kg. - Maj kr. per 100 kg. - Nov kr. pr. 100 kg. Af John Jensen Med bruddet i faldende retning er der nu åbnet op for en ny række af prisfald, da prisen har forladt det interval, den har handlet igennem i en længere periode. Næste støtte er i 353 euro pr. ton, som blev testet i sidste uge.. DISCLAIMER Investering på de finansielle markeder er forbundet med risici og kan medføre tab. AgroMarkets eller dens parter kan ikke gøres ansvarlige for eventuelt tab som følge af analyserne og kan ikke gøres ansvarlige for tab som følge af fejl i opdateringer, kommentarer og anbefalinger, eventuel manglende opdatering af kurser eller andre forhold. AgroMarkets påtager sig ikke ansvaret for dispositioner foretaget på baggrund af analysernes informationer eller vurderinger. AgroMarkets analyser er til personligt brug for tilmeldte kunder og må ikke kopieres uden tilladelse fra AgroMarkets..

Køber til variabel pris med maks. 16-8-2012:Købssignal. Købte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) 176-186 kr.

Køber til variabel pris med maks. 16-8-2012:Købssignal. Købte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) 176-186 kr. Vent med konvertering til fast rente Der er mange penge på spil, når det rigtige konverteringstidspunkt skal findes. Vi kommer med vores bud på, hvordan dette tidspunkt identificeres. Som følge af de stigende

Læs mere

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem I dag anbefaler vi at afdække det kommende års forbrug af foderkorn, færdigblandinger til svin, lavproteinblandinger til kvæg, roepiller og

Læs mere

MidtugeOpdatering Uge 41 2013. Foderkorn stiger på mellemlang sigt

MidtugeOpdatering Uge 41 2013. Foderkorn stiger på mellemlang sigt Foderkorn stiger på mellemlang sigt I går kom der signal om køb af foderkorn. Vi er ganske vist dækket af frem til høst næste år, men for de, som ikke har fået købt ind, er det nu, der skal ageres. Vejret

Læs mere

VELKOMMEN. til Handels ERFA Sønderjysk Landboforening September 2012. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde

VELKOMMEN. til Handels ERFA Sønderjysk Landboforening September 2012. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde VELKOMMEN til Handels ERFA Sønderjysk Landboforening September 2012 Kontakt data Handels Rådgiver John Jensen Telefon 0045 9624 1889 Mobil 0045-4073-0189 Mail: joj@landbonord.dk Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde

Læs mere

VELKOMMEN. til Handels ERFA KHL marts 2012. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde. Rådgivning.

VELKOMMEN. til Handels ERFA KHL marts 2012. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde. Rådgivning. VELKOMMEN til Handels ERFA KHL marts 2012 Kontakt data Handels Rådgiver John Jensen Telefon 0045 9624 1889 Mobil 0045-4073-0189 Mail: joj@landbonord.dk Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråd, bestyrelsesarbejde

Læs mere

06-02-2014. Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014. Afgrøder Kornmarkedet. Spidskompetencer. John Jensen. Bestyrelsesarbejde.

06-02-2014. Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014. Afgrøder Kornmarkedet. Spidskompetencer. John Jensen. Bestyrelsesarbejde. 06-02-2014 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014 John Jensen Handels Rådgiver Certificeret Rådgiver røde investerings

Læs mere

Østdansk LandbrugsRådgivning Årsmøde økonomi marts 2011

Østdansk LandbrugsRådgivning Årsmøde økonomi marts 2011 Østdansk LandbrugsRådgivning Årsmøde økonomi marts 2011 Konjunktur, renter & råvare Specialer: Rådgiver & Skribent AgroMarkets Strategi vedr. risikoafdækning Finansiering Afdækning og konvertering lån

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Agro Trend 5. november 2013

Agro Trend 5. november 2013 5. november 213 5. november 213 Overblik Side Emne 2-5 Hvede 6-8 Soja 9-1 Svin 11 Majs 11 Raps 11 Mælk 12 Renter 13 Elpriser 13 Valuta Konklusion Vi anbefaler køb ud til februar 214. Toppen i priserne

Læs mere

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program 10-06-2013 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013 Handels Rådgiver John Jensen John Jensen Telefon 0045-9624-1889

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Ugebrev fra agrocom.dk uge 20

Ugebrev fra agrocom.dk uge 20 Ugebrev fra agrocom.dk uge 20 Den store nyhed for dansk landbrug i denne uge er, at dollaren er gået afgørende i vejret med det resultat, at vi har fået et teknisk gennembrud, der taler for, at dollaren

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

KHL SvineRådgivning Fodermøde 08-06-2015

KHL SvineRådgivning Fodermøde 08-06-2015 09-06-2015 KHL SvineRådgivning Fodermøde 08-06-2015 John Jensen Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Handels Rådgiver Certificeret Rådgiver røde investerings

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Agro Trend 9. oktober 2012

Agro Trend 9. oktober 2012 9. oktober 212 9. oktober 212 Overblik Side Emne 2-5 Hvede 6-8 Soja 9-1 Svin 11 Majs 11 Raps 11 Mælk 12 Renter 13 Elpriser 13 Valuta Konklusion Man bør ikke købe på lang sigt på nuværende tidspunkt. Anvend

Læs mere

VELKOMMEN. Regnskabsmøde Økonomi KHL. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde. Rådgivning.

VELKOMMEN. Regnskabsmøde Økonomi KHL. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde. Rådgivning. VELKOMMEN Regnskabsmøde Økonomi KHL Kontakt data Handels Rådgiver John Jensen Telefon 0045 9624 1889 Mobil 0045-4073-0189 Mail: joj@landbonord.dk Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråd, bestyrelsesarbejde

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Finans & Råvarer. Specialer:

Finans & Råvarer. Specialer: Specialer: Rådgiver & Skribent AgroMarkets Strategi vedr. risikoafdækning Finansiering Afdækning og konvertering lån Valutastyring og afdækning Business Cycle Analysis (konjunkturmodeller) Specialist i

Læs mere

AgroMarkets Refinansieringsmøde Østdansk Landboforening okt. 2014. v/jens Schjerning

AgroMarkets Refinansieringsmøde Østdansk Landboforening okt. 2014. v/jens Schjerning AgroMarkets Refinansieringsmøde Østdansk Landboforening okt. 2014 v/jens Schjerning Kontakt: Jens Schjerning Chef Economist jens@agromarkets.dk 21 42 56 20 Risiko Håndsoprækning CHF på minimum 9 kr? Euro

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Landmandens Fokus. Produktion Renteudviklingen Råvareprisudvikling

Landmandens Fokus. Produktion Renteudviklingen Råvareprisudvikling Landmandens Fokus Produktion Renteudviklingen Råvareprisudvikling Tilgang til de finansielle markeder 10% tjener penge - 90% leverer Er du bedre end gennemsnittet? Der er ingen nemme penge. (Kommerciel

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Råvarer Fodermøde SI centret

Råvarer Fodermøde SI centret Råvarer Fodermøde SI centret Kontakt data Cheføkonom Klaus Moltesen Ravn Spidskompetencer - Handels Rådgivning - Gårdråd - Strategi vedrørende risikoafdækning - Skribent AgroMarkets - Foredragsholder -

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Valutaanbefalinger Kurs Kurs p.t Stop (lukkepris) -Tab / +gevinst i %

Valutaanbefalinger Kurs Kurs p.t Stop (lukkepris) -Tab / +gevinst i % 19. oktober 212 19. oktober 212 Valutaanbefalinger Kurs Kurs p.t Stop (lukkepris) -Tab / +gevinst i % USD/DKK 61 6 59 GBP/DKK 95 94 58 93 57 92 56 55 91 54 9 Growth cycle 89 Amplituden 15 1 95 88 87 1

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 2, april 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning af

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

Aktuel Finansiering LandboThy 2014. v/jens Schjerning

Aktuel Finansiering LandboThy 2014. v/jens Schjerning Aktuel Finansiering LandboThy 2014 v/jens Schjerning Kontakt: Jens Schjerning jes@agrocura.dk 21 42 56 20 Psykoterapi SUPERCYKLUS En supercyklus er en cyklisk tendens, der går igennem en længerevarende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger Rentefaldet vendte tilbage i marts, da den amerikanske centralbank (Fed) signalerede, at de ikke har travlt med at hæve renten, og de vil være

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N 17. oktober 2014, uge 42 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-3,4%

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Indlæg DAF (Århus) Januar 2012

Indlæg DAF (Århus) Januar 2012 Indlæg DAF (Århus) Januar 2012 Konjunktur og renter Specialer: Rådgiver & Skribent AgroMarkets Strategi vedr. risikoafdækning Finansiering Afdækning og konvertering lån Valutastyring og afdækning Business

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

2015 Outlook: Renter i kort snor

2015 Outlook: Renter i kort snor 2015 Outlook: Renter i kort snor Mens november var lidt en dans på stedet for renterne, har 2014 været et år med næsten uafbrudte rentefald. Det var ikke just, hvad vi forventede i slutningen af 2013,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015

Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015 Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015 9. april 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Signalerne har været

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal November 2013

Status på udvalgte nøgletal November 2013 Status på udvalgte nøgletal November 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling De danske nøgletal sender tvetydige signaler for tiden. På den ene side er indikatoren, der

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13.

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13. 13. juni 2014, uge 24 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-0,5% 1.930

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Er renterne steget for hurtigt?

Er renterne steget for hurtigt? Er renterne steget for hurtigt? Vi forventer højere renter på 12 måneders sigt, men vi ser også et tilbagefald på den korte bane efter de meget hurtige rentestigninger vi har set den sidste måned. Grunden,

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Overordnet er der positive forventninger til den internationale økonomi. Mens væksten er tilbage i Europa og USA, er der dog begyndende svaghedstegn i nogle

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver HP Hedge ultimo februar 2012 I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Tabet skyldes publicering af udtrukne ultimo februar, som ramte stort set hele

Læs mere