BankNordik Markets Update

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BankNordik Markets Update"

Transkript

1 BankNordik Markets Update 30. januar 2014 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Årets start var præget af ro på de finansielle markeder, indtil stormen fra EM ramte de globale markeder i slutningen af sidste uge. Der har ellers været nok at glæde sig over stigende aktiekurser (i hvert fald i Danmark) og en opjustering af den forventede globale vækst fra IMF. Verden set ud fra "vores" OECD CLI model viser fortsat global vækst trukket af USA og Europa, mens Kina holder kadencen. At Latinamerika og Indien havde problemer var gamle nyheder og fik ikke den store bevågenhed. I den seneste Markets Update var vores største bekymring, at modellen viste en svaghed. Usikkerheden gik på om svagheden skyldtes slør i tallene pga. Goverment Shutdown eller om nedgangen var reel. De nyeste tal viser ingen svaghed, og det tyder på, at det var en påvirkning, som ikke afspejler en egentlig økonomisk nedgang, men et midlertidigt og forbigående fænomen. BankNordiks langsigtede syn på aktier er således uforandret med overvægt af aktier i den strategiske porteføljeanbefaling. Baggrunden for bankens fastholdelse på længere sigt er uddybet nedenfor med opdeling på de største globale regioner. Anbefaling i forhold til den overordnede langsigtede strategiske porteføljesammensætning Aktier Obligationer Kontanter Overvægt Undervægt Neutral Bemærk dog: På kort sigt ser BankNordik væsentligt øget risiko på de finans ielle markeder. Det betyder at bankens anbefaling for nærværende er at reducere risikoen i porteføljerne. Risikobilledet er efter BankNordiks opfattelse øget netop nu primært drevet af usikkerhed omkring udviklingen i Emerging Markets, hvor der er opstået et markant pres på specielt valutaerne. Hvor meget dette vil udvikle sig til, og i hvilket omfang dette vil kunne få afsmittende effekt på den globale risikoappetit, er meget vanskeligt at forudsige. Bagerst i denne Markets Update fremgår bankens forventninger til udviklingen på de forskellige dele af det finansielle marked på henholdsvis 6 og 12 måneders horisont. BankNordiks fastholdelse af den langsigtede anbefaling om overvægt af aktier i porteføljerne er fortsat baseret på de økonomiske indikatorer fra bl.a. OECD samt meldingerne om udviklingen i økonomierne i de respektive regioner. I USA har man taget de første skridt mod en normalisering af pengepolitikken. FED tog det første lille skridt ved nedtrapningen af QE3 (obligationsopkøbsprogrammet) i december. Vi forventer i lighed med OECD, at USA fortsætter den økonomiske fremgang, men hovedfokus den kommende tid vil helt klart være neddroslingen af QE3. På kort sigt er de finanspolitiske udfordringer skaffet af vejen dog med det lille men, at der lige er et gældsloft der skal forhøjes. Forhåbningerne her er, at det kan ske uden de store problemer. På længere sigt vil USA som altid være den globale vækstdriver. Europa fortsætter den gode stime på trods af, at arbejdsløsheden er det største problem. OECD peger på opsving og de økonomiske nøgletal har længe peget i den rigtige retning. Det har i høj grad været tillidsindikatorerne, der er steget pænt, mens realøkonomien kun lige er kommet i gang. Spanien fortsætter med at overraske i positiv retning, og de seneste tal viser nu positiv vækst. Frankrig har et stykke tid været det nye problem i Europa. Præsidentens reform udspil har i høj grad ramt investeringslysten og de nødvendige reformer er blevet udskudt. Frankrigs håb ligger i, at Europa kommer op i gear, og at dette vil trække landet med op. Den seneste udvikling i Emerging Markets viser dog, at en reformkurs er den eneste farbare vej til vækst på længere sigt. I Kina peger pilen opad og indikerer et land på vej ind i et opsving. Der har dog været usikkerhed omkring væksten i Kina, og om det egentlig er realvækst, når den kinesiske ledelse sætter deres vækstmål. Grundlæggende er Kina inde i en transformation, hvor man går fra et decideret lavtløns område i fremstillingsindustrien til at bevæge sig længere op i værdikæden. Den globale økonomi har længe nydt godt af Kina og den billige arbejdskraft. Så længe det var muligt at producere billigt, så længe kunne man holde inflationen for døren. Spørgsmålet er, om dette er ved at ændre sig? 1

2 30. januar 2014 Efter BankNordiks opfattelse: Ja, på sigt. Men på den kortere horisont må verden nyde, at landet er i gang med en kæmpe omskiftning, der vil betyde, at arbejdspladser vil flytte tilbage til de mere modne økonomier. Det er muligt at andre dele af verden vil overtage produktionsrollen på sigt, men der ses ingen grund til overdreven bekymring på dette område på nuværende tidspunkt. Aktiemarkedet Aktiemarkedet begyndte året 2014 med flotte stigninger. Særligt de danske aktier kom godt fra start. A.P. Møller Mærsk solgte sin andel af Dansk Supermarked og blev båret op på rosende ord og analytikernes opjusteringer. Vestas havde tilsyneladende knækket nødden på det svære amerikanske vindmarked, og kursen steg dagligt med flere procent. Novo Nordisk splittede sin aktie i fem bidder, således at én aktie efter nytår kun kostede omkring DKK 200 mod de svimlende næsten DKK før. Aktiesplittet har ingen betydning for værdiansættelsen af selskabet, men psykologisk havde det en effekt, og aktien steg pænt i ugerne efter. De risikovillige penge sad løst i starten af 2014, så løst at en artikel i Børsen vedrørende et relativt ukendt tankskibsrederi fik aktien til at stige med over 500 procent på en enkelt dag. De stigende kurser i 2013 havde haft sin effekt i starten af 2014 ville flere med på vognen og have del i kursgevinsterne på aktiemarkedet. Netop når markedet ser så lyst ud, er det på tide at blive varsom. Ikke fordi det kan betegnes som en aktieboble, men nærmere fordi flokmentaliteten sætter ind, og historien, viser at det er netop når alle følges ad, at det er fornuftigt at træde lidt ud af flokken. Lad os dog først gøre det klart, at aktier ER og BLIVER en fornuftig placering for dele af ens formue i et længere perspektiv. Aktiemarkedet tilbyder en langsigtet forrentning af kapital, der ikke kan findes andre steder (her ses bort fra kunst, vin, smykker og veteranbiler). Aktieandelen kan fylde mere eller mindre i porteføljen, men bør altid have en plads på lang sigt. Der, hvor det bliver svært at handle aktier er der, hvor timingen kommer ind i billedet. Er rekord efter rekord for aktiemarkedet et tegn på, at tingene går i den rigtige retning og at man bør købe? Eller har euforien overtaget og har investorerne skyklapper på, blinde for de faresignaler der kan dukke op? Det er i denne vurdering, at den store forskel i afkastet kan frembringes. Hvis det er muligt at forudse større bevægelser med blot nogenlunde præcision, så har det en enorm betydning for det langsigtede afkast. Netop derfor vælger vi i BankNordik at lægge vægt på de faresignaler, som vi på nuværende tidspunkt ser, og tillægge dem den betydning, som de bør have for beholdningen af aktier i porteføljen. Hvad er det så for faresignaler? Først og fremmest ser vi på værdiansættelsen af aktierne. Prissætningen målt på den såkaldte P/E har i den senere tid bevæget sig op på ganske høje niveauer. For det amerikanske S&P 500 indeks ligger P/E på 15,1, hvilket kan tolkes som, at man betaler USD 15,1 for USD 1 i indtjening hos selskaberne. Historisk ligger dette på 13,1 (5 års gennemsnit) og 13,9 (10 års gennemsnit). Tallet er højt, men ikke alarmerende højt i sig selv. Der findes flere perioder i historien, hvor P/E lå over 20 og endnu højere. En høj P/E kan retfærdiggøres hvis man forventer, at virksomhederne står til at øge deres indtjening i den nærmeste fremtid, og det er netop forklaringen pt., hvor et tiltagende opsving i USA forventes at skabe vækst og dermed øget indtjening for virksomhederne. Vi ser dog den høje prissætning som et potentielt risikoelement. BankNordik ser opsvinget i USA som en længerevarende trend, der vil give øget vækst, men det vil ikke gå så hurtigt, som nogle tror. I USA er der en stor befolkningsgruppe der går fra arbejdsløshed til arbejde, men deres job er i den absolutte lavtløns kategori, og det giver dem ikke mange penge til forbrug. De er de såkaldte working-poor, der stadig lever i fattigdom, og det er ikke dem, der kan drive landet frem. Dette er et strukturelt problem, som kun langsomt vil blive bedre, men med den fortsat urokkeligt dårlige politiske situation mellem demokrater og republikanere er reformer ikke lige om hjørnet. Den fastlåste politiske situation i USA samt den langsomme bedring ser vi som et faresignal. Som nævnt i indledningen er det europæiske opsving lige ledes svagt på visse punkter. De sydeuropæiske lande har meget hårdt arbejde foran sig, før væksten er tilbage for alvor. Der er brug for svære reformer, og befolkningen må spændes hårdt for, før målet kan nås. Den politiske vilje er stor, og trækhesten Tyskland ser ud til at påtage sig en stor del af slæbet. Politik på europæisk plan er dog ikke just kende tegnet af hurtige beslutninger, så selv om vi tror på et europæisk opsving og tilbagevenden til vækst, så sker bedringen ikke hurtigt. ECB vil gøre sit til at holde renterne i ro, og reformer indføres i alle lande med gældsproblemer. Men vejen er lang, og der er en potentiel risiko for bump på vejen. Den amerikanske centralbank FED er netop påbegyndt nedtrapning af stimuleringsprogrammet QE3, som har kørt i snart halvandet år. Det er et tegn på, at der er en bedring i øko nomien, som gør, at FED mener, at det er på tide at nedtrappe opkøbet af obligationer, der gør at markedet får tilført li k viditet for at stimulere vækst. Når FED opkøber obligationer tilsiger mekanismen, at renten holdes lav, da kursen (prisen) på obligationer er modsat korreleret med renten (når den ene stiger, så falder den anden). Skulle nedtrapningen således have den effekt, at kurserne falder og renten derved stiger, så vil det gøre det mere attraktivt at placere penge i amerikanske obligationer. Da en stor del af de penge, 2

3 dec 25. dec 31. dec 30. dec 28. dec januar 2014 der er gået i aktiemarkedet, formentlig har fundet vej pga. den historisk lave forrentning på sikre obligationer, vil en rentestigning på disse måske også suge penge ud af aktiemarkedet. Aktiemarkedet har nydt godt af stimuleringen, og det er derfor sandsynligt, at nedtrapningen vil kunne ses som faldende kurser. Nedtrapningen er et helt ukendt scenarium uden fortilfælde, og reaktionen er derfor svær at forudsige. Vi ser endnu et risikoelement i reaktionen på nedtrapningen. På det globale plan har Kina en kæmpe betydning for økonomien. Det er den kinesiske vækst, der har gjort, at alverdens virksomheder har solgt forbrugsgoder i stigende takt efter hånden som kineserne fik råd og lyst til vestlige produkter i alle afskygninger. Der er ingen tvivl om, at den udvikling vil fortsætte, men der er usikkerhed om, hvor hurtigt det går i Kina. Vi tror på, at væksten i Kina vil stabilisere sig, og at landets politikere vil forsøge at stimulere yderligere. Landet har en lav inflation, og viljen til at indføre reformer virker til at være til stede. Vi ser dog tegn på, at det ikke går så hurtigt som nogle måtte ønske, og et scenarium med lidt lavere end ventet vækst i Kina, kan lægge en dæmper på de igangværende opsving i USA og Europa. Usikkerheden udgør yderligere et potentielt risikoelement. Fig. 1: Indekseret udvikling på aktiemarkederne i USA, Danmark og Emerging Markets jan Kildehenvisning: Bloomberg Uroen i Emerging Markets skabt pga. de nævnte risici og usikkerhed, og måske et tegn på den begyndende korrektion, som vi frygter, har allerede skabt bekymring hos flere af de globale virksomheder. Uroen har i første omgang ramt valutakurserne i EM landende, og for de virksomheder, der har en høj omsætning i lokale valutaer eksempelvis i russiske Rubler, tyrkiske Lira, thailandske Bath eller brasilianske Real, har det ramt hårdt. Carlsberg har ca. 40 % af deres omsætning i Emerging Markets med 23 % i Rusland. Det er derfor dyrt, når Rublen falder med 6-7 % i værdi på få uger, og da Carlsberg ikke afdækker valutarisikoen vil det kunne ses i regnskabet og aktiekursen. Andre danske virksomheder rammes også i mindre grad. DSV og Novo Nordisk har begge 21 % af omsætningen i EM lande, NKT har ca. 35 %, mens FLS har hele 67 % 0. i disse lande. Det er dog vigtigt for påvirkningen, om virksomhederne ligeledes har omkostninger i lokalvalutaerne, da det således vil udligne valutakurssvækkelsen. I USA er 0.97 de globale virksomheder, som eksempelvis Nike, bekymrede Denne udtalelse fremkom Nike med for nylig i forbindelse med en investor opdatering: We've also discussed the significant impact of weaker international currencies, which reduce our gross margin and erode the U.S. dollar values of local currency profits. We estimate changes in currency exchange rates reduced our EPS growth by about 10 percentage points for both the second quarter and year-to-date. NIKE (Dec. 19) Nike skærer altså op mod 10 %-point af væksten i indtjeningen grundet svage lokalvalutaer. IT selskabet Red Hat, der leverer servere osv. under navnet Linux, er også ramt: Currency volatility is still a significant factor. Even though the euro appreciated against the U.S. dollar approximately 5% year-over-year, nearly all other currencies in which we do business weakened, including a decline of 20% for the yen. Red Hat (Dec.19) Uroen på valutakurserne er derfor en væsentlig faktor for de globale virksomheder. På længere sigt kan dette naturligvis påvirke både positivt og/eller negativt, men på kort sigt udgør det et risikoelement for indtjeningen i de pågældende selskaber. Der er således flere risikoelementer i markederne aktuelt, og BankNordik vælger at tillægge dem en betydning på nuværende tidspunkt. De globale finansmarkeder er aldrig entydige i deres signaler. Der er ALTID faresignaler, og der vil ligeledes altid være årsager til at købe aktier. I det nu værende scenarium er der imidlertid tilstrækkeligt med risici til, at vi anbefaler en neddrosling af risikoen. Som tidligere nævnt er timing det sværeste, og vi kan ikke vide, om de anførte risikoelementer vil udvikle sig således, at aktiemarkedet vil falde i den nærmeste fremtid eller om de vil blive overhørt, og aktiemarkedet stiger ufortrødent en rum tid endnu. BankNordik opfordrer derfor til forsigtighed givet det aktuelle risikobillede, frem for blot at indtage en vent-og-se holdning med risiko for at en eventuel korrektion indtræffer. Træerne vokser ikke ind i himmelen, og da træet skal have vand helt nede fra sine rødder og ud til hvert enkelt blad, vil tyngdekraften på et tidspunkt blive for stor for den mekanisme, der trækker vand igennem træstammens små rør. På et tidspunkt knækkes vandsøjlen, og træet holder op med at vokse, da det ikke kan forsyne de øverste blade med vand. Ordsproget er således ganske sandt, og i overført betydning vil aktie markedet på et tidspunkt løbe tør for vand. Det betyder ikke, at BankNordik vurderer, at markedet står på randen af et kollaps absolut ikke. Men blot at den fornuftige investor tager bestik af situationen. Beslutningerne bør altid have rod i den personlige investeringsstrategi og risikoprofil, og her hjælper banken altid gerne med at få denne opdateret ved et personligt møde i BankNordik. Et af de højeste træer i verden er forresten australske eukalyptustræer, der kan blive ca. 112 meter høje. 3

4 30. januar 2014 Obligationsmarkedet December måneds generelle rentestigninger er i det nye år blevet afløst af faldende renter på stort set daglig basis. Det er svært at pege på en direkte årsag til dette, men det må bare konstateres, at den samlede risikovillighed er for nedadgående. Dette giver sig hurtigt udslag i porteføljetilpas ninger, når der kommer nyheder, som ikke passer investorerne. Yderligere har det givet sig udslag i pressede Emerging Markets valutaer, da investorerne tilsyneladende har fået nok af skuffende væksttal og stigende politisk uro i enkelte lande med begivenheder som minder om tilløb til revolutioner. I december annoncerede den amerikanske centralbank FED den ventede reduktion af sit opkøbsprogram på USD 10 mia. gældende fra januar. Dette blev begrundet med, at arbejdsløsheden er kommet tilstrækkelig langt ned efter de sidste mange måneders fremgang (dog afbrudt at Government Shutdown i oktober). Det forventes, at FED vil reducere yderligere i de kommende måneder. Den 7. januar blev den amerikanske beskæftigelsesrapport for december offentliggjort, og den skuffede fælt, idet den viste en fremgang på nye jobs netto mod en forventning på Den markante afvigelse bliver forklaret med dårligt vejr i december, og derfor bør man ikke tillægge denne rapport den helt store værdi. I næste uge (fredag den 7. februar) offentliggøres arbejdsmarkedsrapporten for januar måned, og med det ekstremt hårde vejr som ramte USA i starten af januar, er der igen lagt op til en svag rapport. Skulle dette holde stik, så har FED og markedet ikke fået reel information omkring jobskabelsen i to måneder. På den baggrund vil der være en vis tilbageholdenhed i forhold til en vurdering af arbejdsmarkedets styrke og dermed FEDs fremtidige ageren. I Europa er der ingen tegn på, at den europæiske centralbank er ved at lette foden fra speederen snarere tværtimod. Hovedproblemet i EU er fortsat en meget svag vækst og en inflation som er for lav. ECB har dog ikke meget manøvrerum, idet renten er helt i bund, og ECB har ikke mod på et obligationsopkøbsprogram a la det som både FED og BOJ har indført. ECB har som bekendt en chef der blev både kendt og anerkendt for at udtale, at ECB vil gøre whatever it takes for at sikre Euroen og den europæiske økonomi. Den udtalelse bliver til virkelighed, hvis den europæiske økonomiske vækst og inflation forsat ikke viser tegn på fremgang. Ser vi på den reelle europæiske udvikling, så fortsætter den tyske økonomi med at være lokomotivet, men dog primært på eksportsiden. Den nye regering har besluttet at indføre en minimumsløn gældende fra Det bør være understøttende for det tyske forbrug men der er længe til I Spanien er der nu tegn på, at økonomien vokser og arbejdsløsheden falder (dog kun marginalt). Dette skyldes de mange reformer, og den interne devaluering, og er ubetinget godt nyt. Men med en arbejdsløshed på 25 % så er der stadig lang vej endnu til den spanske økonomi kan karakteriseres som sund. De lange statsrenter i Spanien er da også faldt markant fra et niveau på ca. 7,5 % til aktuelt ca. 3,75 % Retter vi blikket mod Frankrig og Italien så er der ingen tegn på, at der er reelle reformer undervejs. På trods af stigende 130 tillidsindikatorer (også for disse lande) tror BankNordik ikke, 120 at disse lande kommer hurtigt ud af den lavvækst, som præger landene pt. Det gør, at ECB fortsat har et meget splittet Europa 110 at servicere, og den opgave vil fortsætte med at sætte grå hår i hovedet på styrelsesrådet. Obligationsmarkedet set gennem låntager-briller. jan Ser vi på obligationsmarkedet med låntagerbriller, så har januar budt på en kursstigning på 3,5 % 2044 med afdrag på omkring 1,5 kurspoint til et niveau omkring den magiske kurs. Det gør, at obligationen er meget tæt på at lukke, og dermed gælder det for potentielle låntagere at få bestilt et lånetilbud, mens serien er åben. BankNordik forventer dog ikke, at den vil lukke permanent men rather safe than sorry. Fig. 2: Udviklingen i 3,5 % 2044 Kildehenvisning: Bloomberg De seneste måneder er der blevet skrevet meget om en lovgivningsbestemt strukturel ændring af de danske rentetilpasningsobligationer. Forslaget blev oprindeligt fremlagt i november, men politikerne har revideret lovforslaget flere gange. Efter planen skal ændringerne træde i kraft den 2. april 2014, men planen er endnu ikke forhandlet helt på plads, så derfor er det fortsat muligt, at der kommer flere ændringer i setup et, hvilket ligesom de tidligere ændringer formentlig vil være til glæde for investorerne. Ved de kommende refinansieringsauktioner til terminen 1. april, er det (måske) sidste gang, man udsteder korte obligationer uden en indbygget mulighed for løbetidsforlængelse

5 januar og medfølgende renteloft. Dermed kan det blive den sidste udstedelse, hvor investor med sikkerhed kender løbetiden. Det bør være en udstedelse, der falder i investorernes smag. jan Det er fortsat vigtigt ikke blot at fokusere på renten når man som låntager skal vurdere, hvilken lånetype, der er mest attraktiv. Omkostninger fylder mere og mere og det er vigtigt at se på, hvordan de samlede omkostninger ser ud frem for den ensidige fokusering på renten. Som altid gælder er det ikke er muligt at finde lige præcist et lån som passer alle låntagere, så kontakt din rådgiver for at få gennemgået dine muligheder. BankNordik anbefaler som udgangspunkt altid kurssikring det gælder både ved hjemtagelser og indfrielser. Valutamarkedet Efter en usædvanlig stille og fredelig start på det nye år er tingene begyndt at eskalere her mod slutningen af januar måned Tiltagende uro på Emerging Markets truer med at brede sig 0.97 til de etablerede markeder og giver nervøse investorer, som i 0.96 stigende omfang søger mod sikker havn Det er især Tyrkiet, Argentina, Thailand, Ukraine og Sydafrika der fører an i løjerne, som er en uskøn blanding af politisk og økonomisk uro. Dertil kommer at Kina har offentliggjort skuffende erhvervstillidstal, som skaber frygt for at væksten i den kinesiske økonomi er ved at aftage. Fig. 3: Indekseret udvikling i argentinske pesos og tyrkiske lira Kildehenvisning: Bloomberg Desuden lægger den amerikanske centralbanks påbegyndte tilbagetrækning af sit program for opkøb af obligationer et stigende opadgående pres på USD-renterne, ligesom de helt korte renter i eurozonen også har udvist stigende tendens i den senere tid. En giftig cocktail, som får investorerne til at trække sig ud af de mere risikobetonede aktiver og dermed forstærkes presset på Emerging Markets valutaerne i hvert fald for nærværende BankNordik forventer ikke at uroen for alvor spreder sig til de etablerede markeder, og ser ikke at der er en ny finanskrise undervejs. Det skal dog understreges, at den nuværende situation skaber en underliggende nervøsitet i markedet, og derfor kan det ikke udelukkes at der på helt kort sigt kan forekomme væsentlige udsving i flere af de vestlige valutaer. BankNordik fastholder uændret sit syn på de enkelte valutaer, som angivet i forventningsskemaet. EUR - USD EUR holder sig fortsat overraskende stærk over for USD. Det skyldes ikke mindst, at der har været et konstant flow af kapital ind i eurozonen siden årsskiftet, drevet af stigende EURrenter, porteføljebevægelser ind i aktier og sydeuropæiske obligationer, samt uro i Emerging Markets. Desuden er der ved at brede sig en opfattelse af, at den amerikanske centralbank FED midlertidigt vil stoppe tilbagetrækningen af sit opkøbsprogram, for ikke at puste yderligere til krisen i Emerging Markets. Dermed er der udsigt til at EUR på kort sigt fortsat vil være stærk over for USD, men på længere sigt forventer BankNordik en stigende USD. For virksomheder med udgifter i USD kan det nuværende attraktive niveau derfor udnyttes til at sikre sine fremtidige betalinger. GBP Engelsk økonomi fortsætter med at overraske positivt, især den faldende arbejdsløshed er værd at bemærke. Det har fået mange til at tro på, at Bank of England vil fremrykke tidspunktet for den første renteforhøjelse. Det er især det som har bidraget mest til styrkelsen af GBP. BankNordik vurderer, at der allerede er indkalkuleret mange positive ting i det aktuelle niveau for GBP, og forventer derfor et meget begrænset stigningspotentiale herfra. Skal GBP styrkes væsentligt kræver det, at de økonomiske nøgletal bliver ved med at overraske positivt, samt at Bank of England bliver mere hård i sin retorik omkring de fremtidige renteforventninger. NOK Den norske krone er fortsat i relativ stærk modvind og har meget svært ved at modstå et vedvarende salgspres. Lavere end forventet inflation, et svagt boligmarked, samt en forholdsvis blød retorik fra Norges Bank vejer tungt og trækker NOK ned. Samtidig har den norske valuta mistet sin status som sikker havn og bliver tværtimod ramt af den megen turbulens i Emerging Markets. På helt kort sigt forventer BankNordik at NOK fortsat vil være svag, men mange negative ting er allerede indbygget i den nuværende kurs, og vi ser stigningspotentiale når tingene igen falder til ro. SEK Den svenske krone har formået at bevæge sig lidt væk fra lavpunktet der blev nået midt i december måned, men må fortsat betegnes som svag. Igen er det den stigende risikoaversion som har skylden. SEK har p.t. ligesom NOK mistet sin status som sikker havn. Underliggende er svensk økonomi dog 5

6 30. januar 2014 relativ stærk i sammenligning med andre vestlige økonomier, og udsigt til at Riksbanken er på hold i 2014 betyder at der er forventning om en stigende svensk krone i CHF Flow af kapital til sikker havn på grund af uroen i Emerging Markets har styrket CHF, men dog stadig kun inden for det velkendte interval mellem 600 og 610 over for DKK. BankNordik betragter styrkelsen som et forbigående fænomen, indtil der igen falder ro over de ramte markeder. Der er ikke sket nogen holdningsændring hos den schweiziske centralbank SNB som fortsat ønsker at holde CHF fast i en skruestik over for EUR. JPY Den japanske yen er umiddelbart den valuta der profiterer mest af turbulensen i Emerging Markets. Den er styrket over for såvel USD som EUR i kraft af sin store tiltrækningskraft som sikker havn. Det er givetvis ikke noget der falder i Bank of Japans smag, og den videre udvikling vil blive fulgt nøje. Styrkelsen af JPY er i diametral modsætning til hvad den japanske centralbank ønsker, og fortsætter det kan yderligere kvantitative lempelser komme på tale før forventet. Det er BankNordiks forventning at JPY skal svækkes yderligere i 2014.

7 BankNordik Markets Update forventningsskema 30. januar januar 2014 Aktuelt 6 mdr. 12 mdr. Aktuelt 6 mdr. 12 mdr. Korte renter: Volatilitet: DK Nat. bank udlånsrente 0,20 I-traxx (Y5) 315,34 ECB refinansieringsrente 0,25 VIX 17,35 US Fed Funds 0 0,25 è Lange renter: Valuta: Tysk 10-årig rente 1,63 USD/DKK 5,4646 Amerikansk 10-årig rente 2,69 EUR/DKK 7,4622 Dansk 10-årig rente 1,73 GBP/DKK 9,0485 Dansk realkredit, 3,5 % 44 3,49 CHF/DKK 6,0989 Aktier: SEK/DKK 0,8448 OMXC20 (CAP) 6,52 NOK/DKK 0,8848 Dow Jones ,79 JPY/DKK 5,3348 Nasdaq 4.051,43 EUR/CHF 1,2236 EuroStoxx ,45 EUR/USD 1,3656 DAX 9.336,73 Symbolforklaring Ved ændring Aktier Overvægt Stærkt stigende Lettere stigende Uforandret Lettere faldende Stærkt faldende Obligationer Kontanter Undervægt Neutral Aktiv-allokering Bankens langsigtede og overordnede anbefalinger til allokering af frie midler. Kunder bør vurdere den anbefalede vurdering i forhold til egen individuel risikoprofil Over- / undervægt: +/- 5 %. Stærk over- / undervægt: +/- 10 %. * Kontanter inkluderer obligationer med en løbetid på op til 2 år. 6

8 30. januar 2014 Disclaimer Denne publikation er ikke en investeringsanalyse i henhold til 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler og der er således ikke noget forbud mod at handle inden udbredelsen af publikationen. Publikationen er udarbejdet af BankNordik på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som BankNordik har modtaget fra kilder, som BankNordik finder pålidelige, men BankNordik garanterer ikke for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. Publikationens vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfodring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Publikationens vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i publikationen anførte vurderinger og skøn. BankNordik indestår ikke for, at de i denne publikation angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs- og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. BankNordik hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af denne publikations informationer, vurderinger eller skøn. Publikationen er til personligt brug for BankNordiks kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres. Redaktionsansvarlig: Kapitalforvaltningschef Peter Egholm Jensen. Redaktionen afsluttet den 30. januar Kontaktpersoner, BankNordik, Markets Investeringsdirektør: Henrik Jensen (DK) Handel & Investeringsrådgivning: Klaus Waidtløw (DK) Anders Storm (DK) Kim K. Eskildsen(DK) Arnfinnur Guðjónsson (FO) Trygvi H. Poulsen (FO) Portefølje Management: Peter Egholm Jensen (DK) Michael Baagøe (DK) Niels-Henrik Møller (DK) Branch Support: Jette Christiansen (DK) Kim Wogensen (DK) Valutarådgivning: Klaus Bach Jensen (DK) Óli Hans Poulsen (FO)

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 19. december 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 2013 nærmer sig sin afslutning, og som vi skrev i seneste Markets Update er investorerne begyndt at fokusere

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 31. oktober 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Oktober har været præget af mere stilhed end de foregående måneder, og fokus er i stigende grad rettet på det

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 27. september 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder September måned blev indledt med en række væsentlige be givenheder i forhold til den globale økonomi. Gældskrisen

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 27. juni 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Oven på den spirende uro på de finansielle markeder i slutningen af maj blev juni indledt med en vis mangel på retning

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update SOMMERUDGAVE 30. juli 2014 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder I den seneste opdatering indledte vi med at slå fast, at BankNordik fortsat var positive i forhold

Læs mere

Valutarelaterede obligationer

Valutarelaterede obligationer Valutarelaterede obligationer Strategi Uge 24 Se aktuelle anbefalinger på: Vi ser stadig potentiale i EM landene https://markets.sydbank.dk Vigtige kommende nøgletal: Tyrkiet 17/06 Rentemøde 30/06 Handelsbalancen

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Global krise. Verdensøkonomien styrer mod Double Dip. Makrokommentar 9. august 2011. Relaterede publikationer: Investering

Global krise. Verdensøkonomien styrer mod Double Dip. Makrokommentar 9. august 2011. Relaterede publikationer: Investering Makrokommentar 9. august 2011 Global krise Relaterede publikationer: Investering Verdensøkonomien styrer mod Double Dip Kreditvurderingsinstituttet S&P nedsatte fredag aften dansk tid USA s langsigtede

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

MARKET DRIVERS VALUTA

MARKET DRIVERS VALUTA Dagens kommentar I går sendte vi en ny købsanbefaling på USD/JPY på gaden. Vi ser bl.a. potentiale for udvidelse af rentespændet imellem de 2-årige statsrenter i USA og Japan i takt med at stabiliseringen

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Guld mod tidligere højder

Guld mod tidligere højder Guld mod tidligere højder Prisen på guld er steget de seneste uger i forventning om en endnu mere lempelig pengepolitik. Det blev sidst i juli understøttet af ECB s Mario Draghi, der for første gang åbnede

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 23. december 2011 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder BankNordik Markets arbejder kontinuerligt med at foretage vurderinger af, hvordan de finansielle markeder udvikler

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 27. apríl 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Siden den seneste opdatering af BankNordik Markets Update, er der sket en hel del i de finansielle markeder, såvel

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 4. april 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Lad det være slået fast allerede indledningsvis: BankNordik er fortsat positiv på aktiemarkedet. De globale markeder

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje Aktiemarkedet efter finanskrisen Direktør Søren Astrup Formuepleje Danske aktier: - hvorfor blev 2009 godt? 2008 burde indtræffe én gang på 200 år (100/0,5) 14 12 Fordeling af aktieafkast i Danmark 1925-2009

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%.

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. HP Hedge ultimo januar 2012 I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Afkastet skyldes flot performance i det gamle højtforrentede segment, som dels har

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 31. januar 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Januar blev en måned præget af løsninger. De usikkerhedsmomenter, som indtil nu, har præget udsigterne for den

Læs mere

Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback?

Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback? Nyhedsbrev Kbh. 2. okt. 2015 Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback? De hårdt prøvede aktie-aktionærer verden over måtte konstatere yderligere fald i september måned, selvom om nøgletallene

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update.

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update. BankNordik Markets Update 23. januar 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Udviklingen på de finansielle markeder siden seneste Markets Update har været ret så dramatisk. Fredag den 13.

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Divergens driver dagsordenen

Divergens driver dagsordenen Divergens driver dagsordenen Renterne har rejst sig lidt fra de rekordlave niveauer i sensommeren. Mest i USA og til dels i England, hvor bedre nøgletal har bekræftet, at der vil finde en normalisering

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: -6 måneders horisont 5. februar 214 Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier Redaktør: Chefstrateg Christian Mose

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. september 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Stilheden synes for en stund at have indfundet sig på de finansielle markeder. Der har ellers været nok mulige

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 30. august 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder August udviklede sig bedre end mange frygtede. Den spanske redningspakke gav ro, selvom der stadig er detaljer,

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt?

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? I starten af 201 var den gængse opfattelse, at kraftigere vækst og en amerikansk centralbank, der var på vej væk fra lempelser, ville give en tendens til stigende

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. juli 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Hermed BankNordiks sommerudgave af Markets Update. Juni måned var præget af frygt og risikoaversion på grund af

Læs mere

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet!

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! Nyhedsbrev Kbh. 4. maj 2016 Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! April blev som marts en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af stigende

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 29. maj 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Gældssituationen i EU er igen kommet i investorernes søgelys. På den europæiske scene, er det igen, eller fortsat,

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2013

Markedskommentar Orientering Q4 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

RENTEPROGNOSE Jyske Markets

RENTEPROGNOSE Jyske Markets Dette er en investeringsanalyse Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8 16 DK 8600 Silkeborg Analytiker: Seniorstrateg Ib Fredslund Madsen +45 8989 71 73 Ibmadsen @jyskebank.dk Eurouro sender renterne i bund

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: RTL Rente 23.12.2015 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi forventer, at Nationalbanken selvstændigt vil hæve renten snart og formentligt i løbet af 1. kvartal. Det vil få de korte renter som

Læs mere