BankNordik Markets Update

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BankNordik Markets Update"

Transkript

1 BankNordik Markets Update 30. januar 2014 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Årets start var præget af ro på de finansielle markeder, indtil stormen fra EM ramte de globale markeder i slutningen af sidste uge. Der har ellers været nok at glæde sig over stigende aktiekurser (i hvert fald i Danmark) og en opjustering af den forventede globale vækst fra IMF. Verden set ud fra "vores" OECD CLI model viser fortsat global vækst trukket af USA og Europa, mens Kina holder kadencen. At Latinamerika og Indien havde problemer var gamle nyheder og fik ikke den store bevågenhed. I den seneste Markets Update var vores største bekymring, at modellen viste en svaghed. Usikkerheden gik på om svagheden skyldtes slør i tallene pga. Goverment Shutdown eller om nedgangen var reel. De nyeste tal viser ingen svaghed, og det tyder på, at det var en påvirkning, som ikke afspejler en egentlig økonomisk nedgang, men et midlertidigt og forbigående fænomen. BankNordiks langsigtede syn på aktier er således uforandret med overvægt af aktier i den strategiske porteføljeanbefaling. Baggrunden for bankens fastholdelse på længere sigt er uddybet nedenfor med opdeling på de største globale regioner. Anbefaling i forhold til den overordnede langsigtede strategiske porteføljesammensætning Aktier Obligationer Kontanter Overvægt Undervægt Neutral Bemærk dog: På kort sigt ser BankNordik væsentligt øget risiko på de finans ielle markeder. Det betyder at bankens anbefaling for nærværende er at reducere risikoen i porteføljerne. Risikobilledet er efter BankNordiks opfattelse øget netop nu primært drevet af usikkerhed omkring udviklingen i Emerging Markets, hvor der er opstået et markant pres på specielt valutaerne. Hvor meget dette vil udvikle sig til, og i hvilket omfang dette vil kunne få afsmittende effekt på den globale risikoappetit, er meget vanskeligt at forudsige. Bagerst i denne Markets Update fremgår bankens forventninger til udviklingen på de forskellige dele af det finansielle marked på henholdsvis 6 og 12 måneders horisont. BankNordiks fastholdelse af den langsigtede anbefaling om overvægt af aktier i porteføljerne er fortsat baseret på de økonomiske indikatorer fra bl.a. OECD samt meldingerne om udviklingen i økonomierne i de respektive regioner. I USA har man taget de første skridt mod en normalisering af pengepolitikken. FED tog det første lille skridt ved nedtrapningen af QE3 (obligationsopkøbsprogrammet) i december. Vi forventer i lighed med OECD, at USA fortsætter den økonomiske fremgang, men hovedfokus den kommende tid vil helt klart være neddroslingen af QE3. På kort sigt er de finanspolitiske udfordringer skaffet af vejen dog med det lille men, at der lige er et gældsloft der skal forhøjes. Forhåbningerne her er, at det kan ske uden de store problemer. På længere sigt vil USA som altid være den globale vækstdriver. Europa fortsætter den gode stime på trods af, at arbejdsløsheden er det største problem. OECD peger på opsving og de økonomiske nøgletal har længe peget i den rigtige retning. Det har i høj grad været tillidsindikatorerne, der er steget pænt, mens realøkonomien kun lige er kommet i gang. Spanien fortsætter med at overraske i positiv retning, og de seneste tal viser nu positiv vækst. Frankrig har et stykke tid været det nye problem i Europa. Præsidentens reform udspil har i høj grad ramt investeringslysten og de nødvendige reformer er blevet udskudt. Frankrigs håb ligger i, at Europa kommer op i gear, og at dette vil trække landet med op. Den seneste udvikling i Emerging Markets viser dog, at en reformkurs er den eneste farbare vej til vækst på længere sigt. I Kina peger pilen opad og indikerer et land på vej ind i et opsving. Der har dog været usikkerhed omkring væksten i Kina, og om det egentlig er realvækst, når den kinesiske ledelse sætter deres vækstmål. Grundlæggende er Kina inde i en transformation, hvor man går fra et decideret lavtløns område i fremstillingsindustrien til at bevæge sig længere op i værdikæden. Den globale økonomi har længe nydt godt af Kina og den billige arbejdskraft. Så længe det var muligt at producere billigt, så længe kunne man holde inflationen for døren. Spørgsmålet er, om dette er ved at ændre sig? 1

2 30. januar 2014 Efter BankNordiks opfattelse: Ja, på sigt. Men på den kortere horisont må verden nyde, at landet er i gang med en kæmpe omskiftning, der vil betyde, at arbejdspladser vil flytte tilbage til de mere modne økonomier. Det er muligt at andre dele af verden vil overtage produktionsrollen på sigt, men der ses ingen grund til overdreven bekymring på dette område på nuværende tidspunkt. Aktiemarkedet Aktiemarkedet begyndte året 2014 med flotte stigninger. Særligt de danske aktier kom godt fra start. A.P. Møller Mærsk solgte sin andel af Dansk Supermarked og blev båret op på rosende ord og analytikernes opjusteringer. Vestas havde tilsyneladende knækket nødden på det svære amerikanske vindmarked, og kursen steg dagligt med flere procent. Novo Nordisk splittede sin aktie i fem bidder, således at én aktie efter nytår kun kostede omkring DKK 200 mod de svimlende næsten DKK før. Aktiesplittet har ingen betydning for værdiansættelsen af selskabet, men psykologisk havde det en effekt, og aktien steg pænt i ugerne efter. De risikovillige penge sad løst i starten af 2014, så løst at en artikel i Børsen vedrørende et relativt ukendt tankskibsrederi fik aktien til at stige med over 500 procent på en enkelt dag. De stigende kurser i 2013 havde haft sin effekt i starten af 2014 ville flere med på vognen og have del i kursgevinsterne på aktiemarkedet. Netop når markedet ser så lyst ud, er det på tide at blive varsom. Ikke fordi det kan betegnes som en aktieboble, men nærmere fordi flokmentaliteten sætter ind, og historien, viser at det er netop når alle følges ad, at det er fornuftigt at træde lidt ud af flokken. Lad os dog først gøre det klart, at aktier ER og BLIVER en fornuftig placering for dele af ens formue i et længere perspektiv. Aktiemarkedet tilbyder en langsigtet forrentning af kapital, der ikke kan findes andre steder (her ses bort fra kunst, vin, smykker og veteranbiler). Aktieandelen kan fylde mere eller mindre i porteføljen, men bør altid have en plads på lang sigt. Der, hvor det bliver svært at handle aktier er der, hvor timingen kommer ind i billedet. Er rekord efter rekord for aktiemarkedet et tegn på, at tingene går i den rigtige retning og at man bør købe? Eller har euforien overtaget og har investorerne skyklapper på, blinde for de faresignaler der kan dukke op? Det er i denne vurdering, at den store forskel i afkastet kan frembringes. Hvis det er muligt at forudse større bevægelser med blot nogenlunde præcision, så har det en enorm betydning for det langsigtede afkast. Netop derfor vælger vi i BankNordik at lægge vægt på de faresignaler, som vi på nuværende tidspunkt ser, og tillægge dem den betydning, som de bør have for beholdningen af aktier i porteføljen. Hvad er det så for faresignaler? Først og fremmest ser vi på værdiansættelsen af aktierne. Prissætningen målt på den såkaldte P/E har i den senere tid bevæget sig op på ganske høje niveauer. For det amerikanske S&P 500 indeks ligger P/E på 15,1, hvilket kan tolkes som, at man betaler USD 15,1 for USD 1 i indtjening hos selskaberne. Historisk ligger dette på 13,1 (5 års gennemsnit) og 13,9 (10 års gennemsnit). Tallet er højt, men ikke alarmerende højt i sig selv. Der findes flere perioder i historien, hvor P/E lå over 20 og endnu højere. En høj P/E kan retfærdiggøres hvis man forventer, at virksomhederne står til at øge deres indtjening i den nærmeste fremtid, og det er netop forklaringen pt., hvor et tiltagende opsving i USA forventes at skabe vækst og dermed øget indtjening for virksomhederne. Vi ser dog den høje prissætning som et potentielt risikoelement. BankNordik ser opsvinget i USA som en længerevarende trend, der vil give øget vækst, men det vil ikke gå så hurtigt, som nogle tror. I USA er der en stor befolkningsgruppe der går fra arbejdsløshed til arbejde, men deres job er i den absolutte lavtløns kategori, og det giver dem ikke mange penge til forbrug. De er de såkaldte working-poor, der stadig lever i fattigdom, og det er ikke dem, der kan drive landet frem. Dette er et strukturelt problem, som kun langsomt vil blive bedre, men med den fortsat urokkeligt dårlige politiske situation mellem demokrater og republikanere er reformer ikke lige om hjørnet. Den fastlåste politiske situation i USA samt den langsomme bedring ser vi som et faresignal. Som nævnt i indledningen er det europæiske opsving lige ledes svagt på visse punkter. De sydeuropæiske lande har meget hårdt arbejde foran sig, før væksten er tilbage for alvor. Der er brug for svære reformer, og befolkningen må spændes hårdt for, før målet kan nås. Den politiske vilje er stor, og trækhesten Tyskland ser ud til at påtage sig en stor del af slæbet. Politik på europæisk plan er dog ikke just kende tegnet af hurtige beslutninger, så selv om vi tror på et europæisk opsving og tilbagevenden til vækst, så sker bedringen ikke hurtigt. ECB vil gøre sit til at holde renterne i ro, og reformer indføres i alle lande med gældsproblemer. Men vejen er lang, og der er en potentiel risiko for bump på vejen. Den amerikanske centralbank FED er netop påbegyndt nedtrapning af stimuleringsprogrammet QE3, som har kørt i snart halvandet år. Det er et tegn på, at der er en bedring i øko nomien, som gør, at FED mener, at det er på tide at nedtrappe opkøbet af obligationer, der gør at markedet får tilført li k viditet for at stimulere vækst. Når FED opkøber obligationer tilsiger mekanismen, at renten holdes lav, da kursen (prisen) på obligationer er modsat korreleret med renten (når den ene stiger, så falder den anden). Skulle nedtrapningen således have den effekt, at kurserne falder og renten derved stiger, så vil det gøre det mere attraktivt at placere penge i amerikanske obligationer. Da en stor del af de penge, 2

3 dec 25. dec 31. dec 30. dec 28. dec januar 2014 der er gået i aktiemarkedet, formentlig har fundet vej pga. den historisk lave forrentning på sikre obligationer, vil en rentestigning på disse måske også suge penge ud af aktiemarkedet. Aktiemarkedet har nydt godt af stimuleringen, og det er derfor sandsynligt, at nedtrapningen vil kunne ses som faldende kurser. Nedtrapningen er et helt ukendt scenarium uden fortilfælde, og reaktionen er derfor svær at forudsige. Vi ser endnu et risikoelement i reaktionen på nedtrapningen. På det globale plan har Kina en kæmpe betydning for økonomien. Det er den kinesiske vækst, der har gjort, at alverdens virksomheder har solgt forbrugsgoder i stigende takt efter hånden som kineserne fik råd og lyst til vestlige produkter i alle afskygninger. Der er ingen tvivl om, at den udvikling vil fortsætte, men der er usikkerhed om, hvor hurtigt det går i Kina. Vi tror på, at væksten i Kina vil stabilisere sig, og at landets politikere vil forsøge at stimulere yderligere. Landet har en lav inflation, og viljen til at indføre reformer virker til at være til stede. Vi ser dog tegn på, at det ikke går så hurtigt som nogle måtte ønske, og et scenarium med lidt lavere end ventet vækst i Kina, kan lægge en dæmper på de igangværende opsving i USA og Europa. Usikkerheden udgør yderligere et potentielt risikoelement. Fig. 1: Indekseret udvikling på aktiemarkederne i USA, Danmark og Emerging Markets jan Kildehenvisning: Bloomberg Uroen i Emerging Markets skabt pga. de nævnte risici og usikkerhed, og måske et tegn på den begyndende korrektion, som vi frygter, har allerede skabt bekymring hos flere af de globale virksomheder. Uroen har i første omgang ramt valutakurserne i EM landende, og for de virksomheder, der har en høj omsætning i lokale valutaer eksempelvis i russiske Rubler, tyrkiske Lira, thailandske Bath eller brasilianske Real, har det ramt hårdt. Carlsberg har ca. 40 % af deres omsætning i Emerging Markets med 23 % i Rusland. Det er derfor dyrt, når Rublen falder med 6-7 % i værdi på få uger, og da Carlsberg ikke afdækker valutarisikoen vil det kunne ses i regnskabet og aktiekursen. Andre danske virksomheder rammes også i mindre grad. DSV og Novo Nordisk har begge 21 % af omsætningen i EM lande, NKT har ca. 35 %, mens FLS har hele 67 % 0. i disse lande. Det er dog vigtigt for påvirkningen, om virksomhederne ligeledes har omkostninger i lokalvalutaerne, da det således vil udligne valutakurssvækkelsen. I USA er 0.97 de globale virksomheder, som eksempelvis Nike, bekymrede Denne udtalelse fremkom Nike med for nylig i forbindelse med en investor opdatering: We've also discussed the significant impact of weaker international currencies, which reduce our gross margin and erode the U.S. dollar values of local currency profits. We estimate changes in currency exchange rates reduced our EPS growth by about 10 percentage points for both the second quarter and year-to-date. NIKE (Dec. 19) Nike skærer altså op mod 10 %-point af væksten i indtjeningen grundet svage lokalvalutaer. IT selskabet Red Hat, der leverer servere osv. under navnet Linux, er også ramt: Currency volatility is still a significant factor. Even though the euro appreciated against the U.S. dollar approximately 5% year-over-year, nearly all other currencies in which we do business weakened, including a decline of 20% for the yen. Red Hat (Dec.19) Uroen på valutakurserne er derfor en væsentlig faktor for de globale virksomheder. På længere sigt kan dette naturligvis påvirke både positivt og/eller negativt, men på kort sigt udgør det et risikoelement for indtjeningen i de pågældende selskaber. Der er således flere risikoelementer i markederne aktuelt, og BankNordik vælger at tillægge dem en betydning på nuværende tidspunkt. De globale finansmarkeder er aldrig entydige i deres signaler. Der er ALTID faresignaler, og der vil ligeledes altid være årsager til at købe aktier. I det nu værende scenarium er der imidlertid tilstrækkeligt med risici til, at vi anbefaler en neddrosling af risikoen. Som tidligere nævnt er timing det sværeste, og vi kan ikke vide, om de anførte risikoelementer vil udvikle sig således, at aktiemarkedet vil falde i den nærmeste fremtid eller om de vil blive overhørt, og aktiemarkedet stiger ufortrødent en rum tid endnu. BankNordik opfordrer derfor til forsigtighed givet det aktuelle risikobillede, frem for blot at indtage en vent-og-se holdning med risiko for at en eventuel korrektion indtræffer. Træerne vokser ikke ind i himmelen, og da træet skal have vand helt nede fra sine rødder og ud til hvert enkelt blad, vil tyngdekraften på et tidspunkt blive for stor for den mekanisme, der trækker vand igennem træstammens små rør. På et tidspunkt knækkes vandsøjlen, og træet holder op med at vokse, da det ikke kan forsyne de øverste blade med vand. Ordsproget er således ganske sandt, og i overført betydning vil aktie markedet på et tidspunkt løbe tør for vand. Det betyder ikke, at BankNordik vurderer, at markedet står på randen af et kollaps absolut ikke. Men blot at den fornuftige investor tager bestik af situationen. Beslutningerne bør altid have rod i den personlige investeringsstrategi og risikoprofil, og her hjælper banken altid gerne med at få denne opdateret ved et personligt møde i BankNordik. Et af de højeste træer i verden er forresten australske eukalyptustræer, der kan blive ca. 112 meter høje. 3

4 30. januar 2014 Obligationsmarkedet December måneds generelle rentestigninger er i det nye år blevet afløst af faldende renter på stort set daglig basis. Det er svært at pege på en direkte årsag til dette, men det må bare konstateres, at den samlede risikovillighed er for nedadgående. Dette giver sig hurtigt udslag i porteføljetilpas ninger, når der kommer nyheder, som ikke passer investorerne. Yderligere har det givet sig udslag i pressede Emerging Markets valutaer, da investorerne tilsyneladende har fået nok af skuffende væksttal og stigende politisk uro i enkelte lande med begivenheder som minder om tilløb til revolutioner. I december annoncerede den amerikanske centralbank FED den ventede reduktion af sit opkøbsprogram på USD 10 mia. gældende fra januar. Dette blev begrundet med, at arbejdsløsheden er kommet tilstrækkelig langt ned efter de sidste mange måneders fremgang (dog afbrudt at Government Shutdown i oktober). Det forventes, at FED vil reducere yderligere i de kommende måneder. Den 7. januar blev den amerikanske beskæftigelsesrapport for december offentliggjort, og den skuffede fælt, idet den viste en fremgang på nye jobs netto mod en forventning på Den markante afvigelse bliver forklaret med dårligt vejr i december, og derfor bør man ikke tillægge denne rapport den helt store værdi. I næste uge (fredag den 7. februar) offentliggøres arbejdsmarkedsrapporten for januar måned, og med det ekstremt hårde vejr som ramte USA i starten af januar, er der igen lagt op til en svag rapport. Skulle dette holde stik, så har FED og markedet ikke fået reel information omkring jobskabelsen i to måneder. På den baggrund vil der være en vis tilbageholdenhed i forhold til en vurdering af arbejdsmarkedets styrke og dermed FEDs fremtidige ageren. I Europa er der ingen tegn på, at den europæiske centralbank er ved at lette foden fra speederen snarere tværtimod. Hovedproblemet i EU er fortsat en meget svag vækst og en inflation som er for lav. ECB har dog ikke meget manøvrerum, idet renten er helt i bund, og ECB har ikke mod på et obligationsopkøbsprogram a la det som både FED og BOJ har indført. ECB har som bekendt en chef der blev både kendt og anerkendt for at udtale, at ECB vil gøre whatever it takes for at sikre Euroen og den europæiske økonomi. Den udtalelse bliver til virkelighed, hvis den europæiske økonomiske vækst og inflation forsat ikke viser tegn på fremgang. Ser vi på den reelle europæiske udvikling, så fortsætter den tyske økonomi med at være lokomotivet, men dog primært på eksportsiden. Den nye regering har besluttet at indføre en minimumsløn gældende fra Det bør være understøttende for det tyske forbrug men der er længe til I Spanien er der nu tegn på, at økonomien vokser og arbejdsløsheden falder (dog kun marginalt). Dette skyldes de mange reformer, og den interne devaluering, og er ubetinget godt nyt. Men med en arbejdsløshed på 25 % så er der stadig lang vej endnu til den spanske økonomi kan karakteriseres som sund. De lange statsrenter i Spanien er da også faldt markant fra et niveau på ca. 7,5 % til aktuelt ca. 3,75 % Retter vi blikket mod Frankrig og Italien så er der ingen tegn på, at der er reelle reformer undervejs. På trods af stigende 130 tillidsindikatorer (også for disse lande) tror BankNordik ikke, 120 at disse lande kommer hurtigt ud af den lavvækst, som præger landene pt. Det gør, at ECB fortsat har et meget splittet Europa 110 at servicere, og den opgave vil fortsætte med at sætte grå hår i hovedet på styrelsesrådet. Obligationsmarkedet set gennem låntager-briller. jan Ser vi på obligationsmarkedet med låntagerbriller, så har januar budt på en kursstigning på 3,5 % 2044 med afdrag på omkring 1,5 kurspoint til et niveau omkring den magiske kurs. Det gør, at obligationen er meget tæt på at lukke, og dermed gælder det for potentielle låntagere at få bestilt et lånetilbud, mens serien er åben. BankNordik forventer dog ikke, at den vil lukke permanent men rather safe than sorry. Fig. 2: Udviklingen i 3,5 % 2044 Kildehenvisning: Bloomberg De seneste måneder er der blevet skrevet meget om en lovgivningsbestemt strukturel ændring af de danske rentetilpasningsobligationer. Forslaget blev oprindeligt fremlagt i november, men politikerne har revideret lovforslaget flere gange. Efter planen skal ændringerne træde i kraft den 2. april 2014, men planen er endnu ikke forhandlet helt på plads, så derfor er det fortsat muligt, at der kommer flere ændringer i setup et, hvilket ligesom de tidligere ændringer formentlig vil være til glæde for investorerne. Ved de kommende refinansieringsauktioner til terminen 1. april, er det (måske) sidste gang, man udsteder korte obligationer uden en indbygget mulighed for løbetidsforlængelse

5 januar og medfølgende renteloft. Dermed kan det blive den sidste udstedelse, hvor investor med sikkerhed kender løbetiden. Det bør være en udstedelse, der falder i investorernes smag. jan Det er fortsat vigtigt ikke blot at fokusere på renten når man som låntager skal vurdere, hvilken lånetype, der er mest attraktiv. Omkostninger fylder mere og mere og det er vigtigt at se på, hvordan de samlede omkostninger ser ud frem for den ensidige fokusering på renten. Som altid gælder er det ikke er muligt at finde lige præcist et lån som passer alle låntagere, så kontakt din rådgiver for at få gennemgået dine muligheder. BankNordik anbefaler som udgangspunkt altid kurssikring det gælder både ved hjemtagelser og indfrielser. Valutamarkedet Efter en usædvanlig stille og fredelig start på det nye år er tingene begyndt at eskalere her mod slutningen af januar måned Tiltagende uro på Emerging Markets truer med at brede sig 0.97 til de etablerede markeder og giver nervøse investorer, som i 0.96 stigende omfang søger mod sikker havn Det er især Tyrkiet, Argentina, Thailand, Ukraine og Sydafrika der fører an i løjerne, som er en uskøn blanding af politisk og økonomisk uro. Dertil kommer at Kina har offentliggjort skuffende erhvervstillidstal, som skaber frygt for at væksten i den kinesiske økonomi er ved at aftage. Fig. 3: Indekseret udvikling i argentinske pesos og tyrkiske lira Kildehenvisning: Bloomberg Desuden lægger den amerikanske centralbanks påbegyndte tilbagetrækning af sit program for opkøb af obligationer et stigende opadgående pres på USD-renterne, ligesom de helt korte renter i eurozonen også har udvist stigende tendens i den senere tid. En giftig cocktail, som får investorerne til at trække sig ud af de mere risikobetonede aktiver og dermed forstærkes presset på Emerging Markets valutaerne i hvert fald for nærværende BankNordik forventer ikke at uroen for alvor spreder sig til de etablerede markeder, og ser ikke at der er en ny finanskrise undervejs. Det skal dog understreges, at den nuværende situation skaber en underliggende nervøsitet i markedet, og derfor kan det ikke udelukkes at der på helt kort sigt kan forekomme væsentlige udsving i flere af de vestlige valutaer. BankNordik fastholder uændret sit syn på de enkelte valutaer, som angivet i forventningsskemaet. EUR - USD EUR holder sig fortsat overraskende stærk over for USD. Det skyldes ikke mindst, at der har været et konstant flow af kapital ind i eurozonen siden årsskiftet, drevet af stigende EURrenter, porteføljebevægelser ind i aktier og sydeuropæiske obligationer, samt uro i Emerging Markets. Desuden er der ved at brede sig en opfattelse af, at den amerikanske centralbank FED midlertidigt vil stoppe tilbagetrækningen af sit opkøbsprogram, for ikke at puste yderligere til krisen i Emerging Markets. Dermed er der udsigt til at EUR på kort sigt fortsat vil være stærk over for USD, men på længere sigt forventer BankNordik en stigende USD. For virksomheder med udgifter i USD kan det nuværende attraktive niveau derfor udnyttes til at sikre sine fremtidige betalinger. GBP Engelsk økonomi fortsætter med at overraske positivt, især den faldende arbejdsløshed er værd at bemærke. Det har fået mange til at tro på, at Bank of England vil fremrykke tidspunktet for den første renteforhøjelse. Det er især det som har bidraget mest til styrkelsen af GBP. BankNordik vurderer, at der allerede er indkalkuleret mange positive ting i det aktuelle niveau for GBP, og forventer derfor et meget begrænset stigningspotentiale herfra. Skal GBP styrkes væsentligt kræver det, at de økonomiske nøgletal bliver ved med at overraske positivt, samt at Bank of England bliver mere hård i sin retorik omkring de fremtidige renteforventninger. NOK Den norske krone er fortsat i relativ stærk modvind og har meget svært ved at modstå et vedvarende salgspres. Lavere end forventet inflation, et svagt boligmarked, samt en forholdsvis blød retorik fra Norges Bank vejer tungt og trækker NOK ned. Samtidig har den norske valuta mistet sin status som sikker havn og bliver tværtimod ramt af den megen turbulens i Emerging Markets. På helt kort sigt forventer BankNordik at NOK fortsat vil være svag, men mange negative ting er allerede indbygget i den nuværende kurs, og vi ser stigningspotentiale når tingene igen falder til ro. SEK Den svenske krone har formået at bevæge sig lidt væk fra lavpunktet der blev nået midt i december måned, men må fortsat betegnes som svag. Igen er det den stigende risikoaversion som har skylden. SEK har p.t. ligesom NOK mistet sin status som sikker havn. Underliggende er svensk økonomi dog 5

6 30. januar 2014 relativ stærk i sammenligning med andre vestlige økonomier, og udsigt til at Riksbanken er på hold i 2014 betyder at der er forventning om en stigende svensk krone i CHF Flow af kapital til sikker havn på grund af uroen i Emerging Markets har styrket CHF, men dog stadig kun inden for det velkendte interval mellem 600 og 610 over for DKK. BankNordik betragter styrkelsen som et forbigående fænomen, indtil der igen falder ro over de ramte markeder. Der er ikke sket nogen holdningsændring hos den schweiziske centralbank SNB som fortsat ønsker at holde CHF fast i en skruestik over for EUR. JPY Den japanske yen er umiddelbart den valuta der profiterer mest af turbulensen i Emerging Markets. Den er styrket over for såvel USD som EUR i kraft af sin store tiltrækningskraft som sikker havn. Det er givetvis ikke noget der falder i Bank of Japans smag, og den videre udvikling vil blive fulgt nøje. Styrkelsen af JPY er i diametral modsætning til hvad den japanske centralbank ønsker, og fortsætter det kan yderligere kvantitative lempelser komme på tale før forventet. Det er BankNordiks forventning at JPY skal svækkes yderligere i 2014.

7 BankNordik Markets Update forventningsskema 30. januar januar 2014 Aktuelt 6 mdr. 12 mdr. Aktuelt 6 mdr. 12 mdr. Korte renter: Volatilitet: DK Nat. bank udlånsrente 0,20 I-traxx (Y5) 315,34 ECB refinansieringsrente 0,25 VIX 17,35 US Fed Funds 0 0,25 è Lange renter: Valuta: Tysk 10-årig rente 1,63 USD/DKK 5,4646 Amerikansk 10-årig rente 2,69 EUR/DKK 7,4622 Dansk 10-årig rente 1,73 GBP/DKK 9,0485 Dansk realkredit, 3,5 % 44 3,49 CHF/DKK 6,0989 Aktier: SEK/DKK 0,8448 OMXC20 (CAP) 6,52 NOK/DKK 0,8848 Dow Jones ,79 JPY/DKK 5,3348 Nasdaq 4.051,43 EUR/CHF 1,2236 EuroStoxx ,45 EUR/USD 1,3656 DAX 9.336,73 Symbolforklaring Ved ændring Aktier Overvægt Stærkt stigende Lettere stigende Uforandret Lettere faldende Stærkt faldende Obligationer Kontanter Undervægt Neutral Aktiv-allokering Bankens langsigtede og overordnede anbefalinger til allokering af frie midler. Kunder bør vurdere den anbefalede vurdering i forhold til egen individuel risikoprofil Over- / undervægt: +/- 5 %. Stærk over- / undervægt: +/- 10 %. * Kontanter inkluderer obligationer med en løbetid på op til 2 år. 6

8 30. januar 2014 Disclaimer Denne publikation er ikke en investeringsanalyse i henhold til 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler og der er således ikke noget forbud mod at handle inden udbredelsen af publikationen. Publikationen er udarbejdet af BankNordik på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som BankNordik har modtaget fra kilder, som BankNordik finder pålidelige, men BankNordik garanterer ikke for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. Publikationens vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfodring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Publikationens vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i publikationen anførte vurderinger og skøn. BankNordik indestår ikke for, at de i denne publikation angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs- og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. BankNordik hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af denne publikations informationer, vurderinger eller skøn. Publikationen er til personligt brug for BankNordiks kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres. Redaktionsansvarlig: Kapitalforvaltningschef Peter Egholm Jensen. Redaktionen afsluttet den 30. januar Kontaktpersoner, BankNordik, Markets Investeringsdirektør: Henrik Jensen (DK) Handel & Investeringsrådgivning: Klaus Waidtløw (DK) Anders Storm (DK) Kim K. Eskildsen(DK) Arnfinnur Guðjónsson (FO) Trygvi H. Poulsen (FO) Portefølje Management: Peter Egholm Jensen (DK) Michael Baagøe (DK) Niels-Henrik Møller (DK) Branch Support: Jette Christiansen (DK) Kim Wogensen (DK) Valutarådgivning: Klaus Bach Jensen (DK) Óli Hans Poulsen (FO)

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. september 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Stilheden synes for en stund at have indfundet sig på de finansielle markeder. Der har ellers været nok mulige

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 28. august 2014 1200 1000 I den seneste Markets Update fremhævede BankNordik, at den store forskel på denne sommer og de foregående

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 19. december 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 2013 nærmer sig sin afslutning, og som vi skrev i seneste Markets Update er investorerne begyndt at fokusere

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 26. februar 2015 Danmark har én af verdens bedste pokerspillere Gus Hansen. Gus er kendt for at spille meget aggressivt og for

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 26. marts 2015 Dårligt nyt er godt nyt Det gamle ordsprog intet nyt er godt nyt, som i øvrigt er af italiensk oprindelse Nessuna

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 30. april 2015 Endnu en måned er gået, og årets første tredjedel er passeret. Resultatet har været historisk flot for aktie markederne

Læs mere

BankNordik 0. Markets Update. BankNordiks vurdering af de finansielle markeder. 28. juni 2012. Rentekurve Spanien

BankNordik 0. Markets Update. BankNordiks vurdering af de finansielle markeder. 28. juni 2012. Rentekurve Spanien BankNordik Markets Update 28. juni 212 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Efter gentagne mislykkede forsøg er det nu endelig lykkedes at få dannet en regering i Grækenland. Tilsyneladende

Læs mere

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update.

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update. BankNordik Markets Update 23. januar 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Udviklingen på de finansielle markeder siden seneste Markets Update har været ret så dramatisk. Fredag den 13.

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 29. januar 215 % 9,655 8,7 7,813 5,815 4,9 3,7 2,5 Afskeden med 214 blev en behagelig en af slagsen. End ikke afdæmpede vækstforventninger

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 19. december 2014 December har været en ganske interessant måned, med mindre man altså lever af at sælge olie. Overordnet set,

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 1. juli 215 I den seneste udgave af Markets Update var det BankNordiks forventning, at der snarligt ville blive fundet en løsning

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 23. december 2011 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder BankNordik Markets arbejder kontinuerligt med at foretage vurderinger af, hvordan de finansielle markeder udvikler

Læs mere

Historisk pengeeksperiment er slut

Historisk pengeeksperiment er slut NOVEMBER 214 Olieprisen falder trods uro December byder ofte på positive aktieafkast Historisk pengeeksperiment er slut sydbank investering I august 213 AKTIER I OBLIGATIONER I EMERGING MARKETS I GLOBAL

Læs mere

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015 Markedsupdate Redaktion afsluttet 2. august 25 Overblik sidste 2 måneder OMX C2 Cap 4,5 +3,22% årig statsrente,883 -,5% point USD/DKK 6,695 +2,27% 5 95 9 85 8 75 7 65 6,6,4,2,8,6,4,2 5-8-24 5--24 5-2-25

Læs mere

råvareproduktion styrker Emerging Markets i den globale afmatning

råvareproduktion styrker Emerging Markets i den globale afmatning Sydbank Markets informerer marts 28 Aktier nede i bølgedal stemningspilen for aktier peger lidt ned på den korte bane Fastforrentede lån giver god ly i uvejret lån med variabel rente er billigere, men

Læs mere

Afmatning i USA skygger for opblomstring i Europa

Afmatning i USA skygger for opblomstring i Europa Sydbank Markets informerer august 2006 Investering Afmatning i USA skygger for opblomstring i Europa Eurolands økonomi er endelig kommet op i fart, men hæmmes af lav vækst i USA Hvert år sine udfordringer

Læs mere

Aktiemarkederne i svær balancegang

Aktiemarkederne i svær balancegang Sydbank Markets informerer september 27 Aktiemarkederne i svær balancegang Udsigt til højere aktiekurser, men billedet kan hurtigt ændre sig. Tilliden skal tilbage Bankerne skal igen turde låne hinanden

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 27.03.2013 Et overblik Dette er en investeringsanalyse Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2 Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 Månedens temaartikel Global

Læs mere

Men vejen frem er belagt med store sten

Men vejen frem er belagt med store sten MAJ 29 den værste del af nedturen ligger bag os Men vejen frem er belagt med store sten AKTieR I OBLigATiOneR I FinAnSMARKedeR I RenTeR I VALUTA I emerging MARKeTS I SeLSKABeR leder OG INdHOld HVAd kan

Læs mere

Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2013... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2012... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2013 Offentliggjort 22. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Generelt og fælles for afdelingerne...

Læs mere

HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29

HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29 DECEMBER 2013 HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29 GLOBALT OPSVING STABILISERES 4 SPARER DU NOK OP TIL PENSION? 38 LÆGEVIDENSKABELIGE REVOLUTIONER I HORISONTEN 43 INDHOLD Globalt opsving stabiliseres 4 Indtjening

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2014... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere