BankNordik Markets Update

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BankNordik Markets Update"

Transkript

1 BankNordik Markets Update 19. december 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 2013 nærmer sig sin afslutning, og som vi skrev i seneste Markets Update er investorerne begyndt at fokusere mere på året der kommer end på året der gik. Årets sidste opdatering fra OECD viser fortsatte signaler om global vækst. Der er dog tegning til, at det bliver en ujævn vækst, muligvis endnu mere end i året der er ved at være gået. BankNordik forventer således ikke en synkron global vækst i det kommende år, og positivt vurderet betyder det at der vil være muligheder for at sprede investeringerne til de områder og regioner, der vil være bedst understøttet af udviklingen. Baseret på CLI (Composite Leading Indicators) fra OECD, sammenholdt med udviklingen i de finansielle markeder i øvrigt, er det fortsat BankNordiks overordnede vurdering at der er flere signaler om positiv økonomisk vækst. På den baggrund fastholdes den strategiske porteføljeanbefaling om overvægt af aktier i porteføljerne. Anbefaling i forhold til den overordnede porteføljesammensætning Kontanter Overvægt Undervægt Neutral Udviklingen i den amerikanske økonomi har været ganske flot, understøttet af centralbankens massive tildeling af likviditet til markedet. At afkastmulighederne fra obligationsmarkedet samtidig har været ganske begrænsede, har yderligere understøttet aktiemarkedet i USA. For USA er der igen signaler om afdæmpning i den økonomiske vækst. Dette kan til dels skyldes den kortvarige nedlukning af hele statsapparatet i efteråret, men det kan ikke udelukkes at der ligeledes er tale om et forvarsel til en egentlig vækstpause i den kommende periode. Det netop overståede FOMC-møde i den amerikanske centralbank resulterede i at tilbagerulningen af det massive opkøbsprogram QE3, den såkaldte»tapering«nu er igangsat. Dette har været et stort tema i de finansielle markeder det seneste halve år, og der har været ganske mange gisninger om både»hvornår, hvor meget og hvad så«? Opkøbsprogrammet fortsætter, men er i første omgang reduceret med USD 10 mia. om måneden. Det betyder at FED fortsat understøtter markedet med månedlige opkøb på USD 75 mia. indtil videre, og i samme forbindelse har centralbanken præciseret at der ikke vil blive ændret på rentesatserne i en betragte lig periode. BankNordik forudser således at der vil være uændrede korte renter i USA i hele Efter BankNordiks vurdering er tilbagerulningen af likviditetsindsprøjtningerne et økonomisk sundhedstegn, da det sker som følge af at økonomien er på vej til at blive selvbærende. Markedets umiddelbare reaktion underbygger da også dette, og giver bestyrket tro på den langsigtede forventning om en bæredygtig økonomisk vækst i USA, med forbrugerne tilbage i førersædet. Medvirkende til troen på markedet er også, at der er landet en 2-årig budgetaftale, hvilket fjerner én af de politiske usikkerheder der tidligere har givet forstyrrelser i verdens største økonomi. I Europa ser vækstbilledet ud til at være på rette spor. Efter nogle år med finanskrise og recession, ser det ud til at væksten så småt spirer. Spanien er nu ude af recessionen, ligesom Græken land er begyndt at kunne se spæde tegn på vækst. Irland er netop vendt tilbage til en situation hvor landet kan opnå funding direkte i markedet, frem for at basere sig på internationale støtteforanstaltninger. Fra OECD er der ligeledes klare signaler om at Europa, stadig primært med Tyskland i spidsen, vil fortsætte den spirende vækst. For de såkaldte»nye økonomier«(emerging Markets) er der væsentlige forskelle, og tydeligst er det at der kun for det ene af de fire BRIK-lande er signaler om fortsat positiv vækst over 1

2 den langsigtede trend: Kina. Som beskrevet i den seneste Markets Update er der fra politisk hold taget nogle skelsættende beslutninger, der vil være med til at understøtte den transition et-partistyret ønsker. For de øvrige, Brasilien, Rusland og Indien peger de økonomiske modeller fortsat nedad. I Japan er der fortsat usikkerhed om de tiltag den siddende regering har igangsat det såkaldte»abenomics«har potentiale til grundlæggende at ændre på Japans økonomi. BankNordik deler denne usikkerhed, og ser ikke den japanske økonomi som tilstrækkeligt attraktiv til at foretage investeringer der i den kommende periode. BankNordik forventer at investorerne igen kigger i denne retning i jagten på afkast vil gå over i historien som et ganske hæderligt aktieår. Prissætningen på aktierne er gået fra meget billig til et mere normalt niveau forventes også at blive ganske positivt, og som beskrevet i indledningen er der fortsat medvind fra vækstopsvinget, moderat i USA og stærkere i Europa og virksomhederne forventes at have stigende indtjening. Det er dog vigtigt at have øjnene rettet mod faresignaler, og her kan vi kun opfordre til at følge med i BankNordiks Markets Updates i Med afslutningen af året nært forestående er et tilbageblik på årets aktiemarked for de fleste ganske glædeligt. Markederne har overordnet betragtet oplevet en tilbagevenden af risiko. Her i disse sidste uger af 2013 er tilbageblikket på årets aktiemarked ganske glædeligt. ne steg, risikoappetitten kom tilbage, krisen har tilsyneladende sluppet sit tag og virksomhedernes regnskaber viser vækst. Selvfølgelig er billedet langt mere nuanceret end som så, men overordnet har 2013 været et år, som aktieinvestorerne kan se tilbage på med glæde. Årets start bød på en situation, hvor aktierne så billige ud, men modvægten var uro i Sydeuropa og en vækst i USA, der endnu ikke var fuldt ud materialiseret i de økonomiske nøgletal. De store ulykker kom aldrig, renterne i de gældsplagede lande faldt til ro og optimismen samt jobskabelsen havde fremgang. Virksomhederne benyttede muligheden til at opnå billig likviditet samtidig med at holde fokus på omkostningssiden. Væksten har ikke været overvældende. Flere gange i årets løb har der faktisk været skuffende meldinger på, hvor langsomt det går fremad. Men i Sydeuropa er der gennemført reformer og der er fokus på at forbedre konkurrenceevnen, så landene igen kan komme op i gear. De nordlige lande med UK og Tyskland i front har været stærke lokomotiver, der har trukket læsset, og samlet giver det en tro på, at 2014 vil vise yderligere stabilisering og tilbagevending til vækst. Dette understøtter BankNordiks samlede vurdering og anbefaling om fastholdelse af overvægt af aktier i den kommende periode. I Emerging Markets har udviklingen været svag i Man må selvfølgelig have den stærke performance i årene op til finanskrisen med i billedet, men udviklingen viser sårbarheden for de nye store økonomier. Når den økonomiske reformproces går ned i gear, kan det hurtigt ses på aktiekurserne. I 2014 forventes Emerging Markets at være noget stærkere, og Fokus i december har været rettet mod USA. Måneden har indtil videre budt på ganske pæne nøgletal for jobskabelsen og et fald i den samlede arbejdsløshed til 7,0 %. Samtidig har de amerikanske parlamentarikere vist sig at være en hel del mere ansvarlige end markedet havde forventet og har indgået en bred aftale omkring statsbudgettet for de næste to år. Dermed er vejen banet for den amerikanske centralbank FED, som nu begynder sin tilbagetrækning af obligationsopkøbsprogrammet. Man kunne have frygtet at de finansielle markeder ville reagere kraftigt med udsigt til en reduktion af opkøbsprogrammet, men investorerne tager det tilsyneladende med knusende ro. Tidligere tiders kursudsving er denne gang afløst af stort set fastlåste kurser. Dermed kan det konkluderes at markedet er enig med FED i at økonomien er i en forfatning der kan bære en sådan reduktion. Fra den europæiske centralbank ECB har måneden ikke budt på nogen form for»breaking News«. De overraskede som bekendt markedet med en rentenedsættelse på november-mødet, men her i december var der ingen overraskelser, hvilket bevirkede at mødet blev en såkaldt non-event. BankNordik forventer at ECB godt kan have yderligere en rentesænkning på tegnebrættet i starten af det nye år og at det så vil være den sidste af slagsen i denne omgang. Ud over dette har der ikke været begivenheder der har kunnet tiltrække investorernes interesse og en del investorer synes både mentalt og i investeringssammenhæng at være gået på juleferie. I forhold til rentemarkedet ser vi frem til det nye år med en forventning om stabilt rentemarked i det kortsigtede perspektiv, og mulighed for lettere stigende renter i det længere perspektiv. 2

3 Valuta I vores seneste Markets Update, var overskriften FED og deres forestående nedtrapning af de kvantitative lempelser i form af obligationsopkøb på 85 mia. USD om måneden. Der her hidtil været to tungtvejende argumenter for at udskyde lempelserne. For det første har den relativt høje arbejdsløshed været en afgørende faktor for FED, og den anden vigtige faktor har været usikkerheden i forbindelse med budgetforhandlingerne. Arbejdsmarkedsrapporten den 6. december var imidlertid meget stærkere end forventet, og en arbejdsløshed på 7,0 % er tidligere blevet annonceret som det niveau hvor FED har varslet at nedtrapningen kunne påbegyndes. I forbindelse med budgetforhandlingerne har republikanerne denne gang været væsentlig mere medgørlige (udelukkende af taktiske årsager omkring Obamacare!), og vi mangler i skrivende stund kun en endelig underskrivelse fra præsidenten, efter godkendelse i både Senatet, og i sidste uge Repræsentanternes Hus. Dermed blev der altså åbnet op for påbegyndelse af nedtrapningen. EUR USD Uagtet at der nu er åbnet op for»tapering«uden at der er en fastlagt plan for udviklingen i det kommende år, virker det som om markedsdeltagerne har forberedt sig på effekterne. Der har ikke været den styrkelse af USD ved de førnævnte begivenheder, som ellers kunne have været forventet. På kort sigt forventer BankNordik at markedet vil afvente yderligere meldinger fra FED om den videre udvikling i»tapering«, men at der herefter vil ske en styrkelse af USD, som følge af den fortsatte økonomiske vækst i den amerikanske økonomi som netop er hovedårsagen til at»tapering«har kunnet igangsættes. GBP Pundet nyder fortsat godt af det faktum, at England for øjeblikket løsner sig fra krisen i et hurtigere tempo end Eurozonen, og GBP/DKK har kortvarigt været oppe i kurs 900. Det er ikke bankens forventning at GBP kan gå væsentligt stærkere som tingene ser ud pt. NOK SEK Vores skandinaviske naboer synes fortsat hårdt ramt. På Riksbankens møde den 17. december valgte banken at sætte renten ned med 0,25 basispoint til 0,75 % primært begrundet i udsigterne for inflationen og den økonomiske vækst. For Norges Banks vedkommende er de allerede gennemførte tiltag ved at slå igennem, og det er vanskeligt at se NOK falde herfra snarere tværtimod. CHF Intet nyt fra østfronten, og det forventes ikke at at ændre sig foreløbigt. JPY Yennen svækkes fortsat, og især overfor USD. Abenomics er begyndt at virke, men der er fortsat et pænt spænd mellem den ønskede og den faktiske inflation. Derfor ventes yderligere lempelser fra Bank of Japan i starten af det nye år, og sammenfaldet med de kommende stramninger fra FED, vil USD/JPY også stige i den nærmeste fremtid. BANKNORDIK ØNSKER ALLE GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR 3

4 BankNordik Markets Update forventningsskema 19. december december 2013 Aktuelt 6 mdr. 12 mdr. Aktuelt 6 mdr. 12 mdr. Korte renter: Volatilitet: DK Nat. bank udlånsrente 0,20 I-traxx (Y5) 306,64 ECB refinansieringsrente 0,25 VIX 13,80 US Fed Funds 0 0,25 è Lange renter: Valuta: Tysk 10-årig rente 1,85 è USD/DKK 5,4513 Amerikansk 10-årig rente 2,88 è EUR/DKK 7,4599 Dansk 10-årig rente 1,91 è GBP/DKK 8,9287 Dansk realkredit, 3,5 % 44 3,54 è CHF/DKK 6,0986 : SEK/DKK 0,8314 OMXC20 (CAP) 653,52 NOK/DKK 0,8885 Dow Jones ,97 è JPY/DKK 5,2467 Nasdaq 4.070,06 è EUR/CHF 1,2232 EuroStoxx ,09 EUR/USD 1,3685 DAX 9.181,75 Symbolforklaring Ved ændring Stærkt stigende Lettere stigende Uforandret Lettere faldende Stærkt faldende Kontanter Overvægt Undervægt Neutral Aktiv-allokering Bankens langsigtede og overordnede anbefalinger til allokering af frie midler. Kunder bør vurdere den anbefalede vurdering i forhold til egen individuel risikoprofil Over- / undervægt: +/- 5 %. Stærk over- / undervægt: +/- 10 %. * Kontanter inkluderer obligationer med en løbetid på op til 2 år. 4

5 Disclaimer Denne publikation er ikke en investeringsanalyse i henhold til 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler og der er således ikke noget forbud mod at handle inden udbredelsen af publikationen. Publikationen er udarbejdet af BankNordik på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som BankNordik har modtaget fra kilder, som BankNordik finder pålidelige, men BankNordik garanterer ikke for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. Publikationens vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfodring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Publikationens vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i publikationen anførte vurderinger og skøn. BankNordik indestår ikke for, at de i denne publikation angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs- og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. BankNordik hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af denne publikations informationer, vurderinger eller skøn. Publikationen er til personligt brug for BankNordiks kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres. Redaktionsansvarlig: Kapitalforvaltningschef Peter Egholm Jensen. Redaktionen afsluttet den 19. december Kontaktpersoner, BankNordik, Markets Investeringsdirektør: Henrik Jensen Handel & Investerings-rådgivning: Klaus Waidtløw (DK) Anders Storm (DK) Kim K. Eskildsen (DK) Arnfinnur Gudjónsson (FO) Portefølje Management: Peter Egholm Jensen (DK) Michael Baagøe (DK) Niels-Henrik Møller (DK) Branch Support: Jette Christiansen (DK) Kim Wogensen (DK) Valutarådgivning: Klaus Bach Jensen (DK) Óli Hans Poulsen (FO)

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. september 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Stilheden synes for en stund at have indfundet sig på de finansielle markeder. Der har ellers været nok mulige

Læs mere

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update.

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update. BankNordik Markets Update 23. januar 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Udviklingen på de finansielle markeder siden seneste Markets Update har været ret så dramatisk. Fredag den 13.

Læs mere

BankNordik 0. Markets Update. BankNordiks vurdering af de finansielle markeder. 28. juni 2012. Rentekurve Spanien

BankNordik 0. Markets Update. BankNordiks vurdering af de finansielle markeder. 28. juni 2012. Rentekurve Spanien BankNordik Markets Update 28. juni 212 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Efter gentagne mislykkede forsøg er det nu endelig lykkedes at få dannet en regering i Grækenland. Tilsyneladende

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 1. juli 215 I den seneste udgave af Markets Update var det BankNordiks forventning, at der snarligt ville blive fundet en løsning

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 23. december 2011 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder BankNordik Markets arbejder kontinuerligt med at foretage vurderinger af, hvordan de finansielle markeder udvikler

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 26. februar 2015 Danmark har én af verdens bedste pokerspillere Gus Hansen. Gus er kendt for at spille meget aggressivt og for

Læs mere

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015 Markedsupdate Redaktion afsluttet 2. august 25 Overblik sidste 2 måneder OMX C2 Cap 4,5 +3,22% årig statsrente,883 -,5% point USD/DKK 6,695 +2,27% 5 95 9 85 8 75 7 65 6,6,4,2,8,6,4,2 5-8-24 5--24 5-2-25

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2014 Midt ude i Nordatlanten løber en kløft, hvor den nordamerikanske kontinentalplade møder den eurasiske kontinentalplade. De to plader,

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 27.03.2013 Et overblik Dette er en investeringsanalyse Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2 Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 Månedens temaartikel Global

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Første kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Vækst uden inflation Amerikansk økonomi ventes at fortsætte en robust

Læs mere

Strategisk Fokus Konjunkturtendenser

Strategisk Fokus Konjunkturtendenser Strategisk Fokus Konjunkturtendenser 19. juni 2013 INDHOLD Markedstemaer 3 Renteprognose 6 Valutaprognose 8 USA 10 Euroområdet 13 Danmark 16 Sverige 19 Finland 22 Norge 25 Emerging markets 28 Oversigtstabeller

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

n y h e d s b r e v N r. 1 / 2 0 0 8 i n v e s t e r i n g s r å d g i v n i n g & f o r m u e p l e j e

n y h e d s b r e v N r. 1 / 2 0 0 8 i n v e s t e r i n g s r å d g i v n i n g & f o r m u e p l e j e Alm. Brand Invest n y h e d s b r e v N r. 1 / 2 0 0 8 i n v e s t e r i n g s r å d g i v n i n g & f o r m u e p l e j e ALM. BRAND INVEST NYHEDSBREV nr. 1 / 2008 Direktionen Orienterer / af direktør

Læs mere

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem I dag anbefaler vi at afdække det kommende års forbrug af foderkorn, færdigblandinger til svin, lavproteinblandinger til kvæg, roepiller og

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29

HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29 DECEMBER 2013 HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29 GLOBALT OPSVING STABILISERES 4 SPARER DU NOK OP TIL PENSION? 38 LÆGEVIDENSKABELIGE REVOLUTIONER I HORISONTEN 43 INDHOLD Globalt opsving stabiliseres 4 Indtjening

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 17. april 2015, uge 16

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 17. april 2015, uge 16 17. april 2015, uge 16 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,7%

Læs mere

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. august 2015 Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Fokus i den kommende uge Det bliver spændende at se, hvordan Kinas centralbank vil agere i de kommende

Læs mere

Låneanbefaling Bolig Erhverv - Valuta

Låneanbefaling Bolig Erhverv - Valuta Låneanbefaling Bolig Erhverv - Valuta 4. kvartal 2012 Markedsføringsmateriale 5. oktober 2012 Makroøkonomiske udsigter side 2 Krisen lever endnu med nye runder op og nedture på finansmarkederne. Ny europæisk

Læs mere

Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan?

Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan? Investeringsanalyse 5. februar 23 Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan? Fokus i den kommende uge Det er boligmarkedet, der dominerer kalenderen i USA, i en uge, hvor vi får nyt om antallet af

Læs mere

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N 17. oktober 2014, uge 42 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-3,4%

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2007 Værdi Værdi 30.03.07 29.06.07 Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 443,92 476,08 32,16 7,24% 12,43%

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere