KLÆDT PÅ TIL LEAN SIDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLÆDT PÅ TIL LEAN SIDE"

Transkript

1 CO-Magasinet N o/år 06/2009 DUSTRIANSATTE ER MERE UDSATTE FOR KRÆFT SIDE 4-5 MØDER OM OK2010 SIDE 6-7 KLÆDT PÅ TIL LEAN SIDE 8 UDDANNELSE KAL SKAFFE FYREDE I JOB SIDE 9 NU TØR JEG DELTAGE I DEBATTEN SIDE ESU ER ET UNIKT NETVÆRK SIDE FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR SIDE FRI FOR FEDTERØVSTILLÆG SIDE INTERNATIONAL FAGBEVÆGELSE SIDE DANSKE NOTER SIDE FAGLIG ORIENTERING SIDE FÅ EN SMAGSPRØVE PÅ LEAN SIDE 24 TR INVITERES TIL MØDER OM OK2010 SIDE 6-7 KLÆDT PÅ TIL LEAN SIDE 8 UDDANNELSE SKAL SKAFFE FYREDE I JOB SIDE 9 NU TØR JEG DELTAGE I DEBATTEN SIDE FRI FOR FEDTERØVSTILLÆG SIDE FRAVÆR TIL NÆRVÆR SIDE INDUSTRIANSATTE er mere UDSATTE FOR KRÆFT SIDE 4-5 INTERNATIONAL IDE FAGLIG ORIENTERING SIDE FÅ EN SMAGSPRØVE PÅ LEAN SIDE 24 INDUSTRI- ER OM OK2010 SIDE 6-7 KLÆDT PÅ TIL LEAN SIDE 8 UDDANNELS STILLÆG SIDE ESU ER ET UNIKT 0-21 FAGLI

2 Kære læser Velkommen til CO-Magasinet nummer 6. Et blad, som har fået ny layout og dermed helt forandret udseende. Det betyder blandt andet, at typografien er ændret, så teksten er i en anden skrifttype og samtidig er størrelsen på bogstaverne sat op. Længden på teksterne er skåret ned, og der bliver brugt flere billeder og farver på siderne. Det hele betyder forhåbentlig at bladet er mere indbydende at se på og lettere at læse. For det handler i bund og grund om at tilbyde industriens tillidsvalgte nogle artikler, der er overskuelige og er til at læse i en travl hverdag. Indholdet er der ikke ændret på. Fokus er stadig på de løn- og arbejdsvilkår, som industriens ansatte møder i det daglige. Hvad enten det gælder tillidsrepræsentanten, sikkerhedsrepræsentanten, det medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem, medlemmet af det europæiske samarbejdsudvalg eller alle de andre med tillidshverv i industrien. I dette nummer er der blandt andet sat fokus på kræft blandt industriansatte, møder om de kommende overenskomstforhandlinger, nye tiltag omkring Lean samt europæiske samarbejdsudvalg. Fire vidt forskellige emner, men alle berører i en eller anden grad industriens ansatte. Industriansatte mere udsatte for kræft For eksempel når det gælder risikoen for at blive ramt af kræft. En ny kortlægning fra Kræftens Bekæmpelse af forskellige kræftsygdomme i industrien viser, at lunge- og blærekræft, brystkræft samt kræft i næse og bihuler står øverst på listen over kræftformer, som industriansatte risikerer at få som følge af deres arbejde. Og de industriansatte har samtidig en væsentlig højere risiko for at udvikle sygdommen i forhold til andre områder på arbejdsmarkedet. - De fleste kræftsygdomme viser sig først efter 10 CO Magasinet juni side 2 Vi sætter fokus på: INDUSTRIANSATTE ER MERE UDSATTE FOR KRÆFT Lunge- og blærekræft, brystkræft samt kræft i næse og bihuler står højest på listen over kræftformer, som industriansatte risikerer at få som følge af deres arbejde. SIDE 4-5 TR INVITERES TIL MØDER OM OK2010 Overenskomstforhandlingerne i industrien til næste år er på dagsordenen, når CO-industris formand Thorkild E. Jensen og næstformand Børge Frederiksen fra slutningen af oktober besøger i alt 12 byer i Danmark. SIDE 6-7 KLÆDT PÅ TIL LEAN Lean er blevet populært i mange danske virksomheder, og flere og flere tillidsrepræsentanter er nødt til at tage stilling til metoden. SIDE 8 UDDANNELSE SKAL SKAFFE FYREDE I JOB I Fjerritslev har møbelfabrikanten RBM arrangeret en uddannelsesmesse efter idé fra HK og 3F. SIDE 9

3 l e d e r til 30 år. Mange af de kræftsygdomme, vi ser i dag, skyldes, at man ikke dengang kendte til beskyttelse mod de skadelige stoffer. For 20 år siden vidste vi for eksempel ikke med sikkerhed, at udsættelse for visse typer metaldampe og støv øger risikoen for lungekræft. Det ved vi nu og har sænket niveauet for påvirkning gennem personlig beskyttelse og udsugning, forklarer seniorforsker i Kræftens Bekæmpelse Johnni Hansen om undersøgelsen i artiklen på siderne 4-5. Fokus på Lean Lean bruges i flere og flere virksomheder i et forsøg på at trimme produktionen, og derfor sætter CO-industri fokus på området den kommende tid. Det sker med en række initiativer, som skal klæde tillidsrepræsentanterne bedre på til at varetage medlemmernes løn- og arbejdsforhold gennem processen. - Vi oplever et behov for at koble Lean og mennesker sammen, så Lean ikke kun bliver teknik, men også noget med mennesker. Derfor vil vi prøve at sikre så stor medarbejderindflydelse på Lean som overhovedet muligt. Vi er enige med DI i, at jo mere medarbejderinvolvering der er, jo større er muligheden for succes, siger Ole Larsen, der er samarbejdskonsulent i CO-industri, i artiklen på side 8. Et af værktøjerne til de tillidsvalgte bliver en pjece, der blandt andet beskriver udfordringerne, som tillidsrepræsentanterne møder, når Lean kommer til arbejdspladsen. Et andet værktøj er den rådgivning, som de tillidsvalgte kan hente i CO-industri om Lean, mens et tredje bliver en række tværfaglige ugekurser, hvor industriens tillidsrepræsentanter kan møde hinanden med mulighed for at arbejde med emnet. Første skridt tages i september, hvor der holdes fire møder rundt om i landet for at give en smagsprøve på Lean og de mange forskellige tilbud fra CO-industri. Det sidste kan du læse mere om i artiklen på bagsiden, mens de øvrige tiltag om Lean er nærmere beskrevet på side 8. God læselyst fremover Forside: Tillidsrepræsentant Klaus Nielsen fra Frederiksberg Forsyning A/S Foto: Simon Lautrop NU TØR JEG DELTAGE I DEBATTEN Målrettet danskundervisning giver større sikkerhed i at skrive dansk og klare sig godt på arbejdspladsen, viser TekSams mangfoldighedsprojekt. SIDE FRI FOR FEDTERØVSTILLÆG Klaus Nielsen er godt tilfreds med at være flyttet fra offentlig til privat overenskomst. Han var nemlig grundigt træt af de uenigheder, som ny løn gav anledning til. SIDE ESU ER ET UNIKT NETVÆRK Et europæisk samarbejdsudvalg giver mulighed for at drøfte fælles interesser på tværs af landegrænser. SIDE FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR Sygefraværet kan nedbringes, og det skaber bedre arbejdspladser, viser erfaringer fra TekSams sygefraværsprojekt. SIDE SIDE INTERNATIONAL FAGBEVÆGELSE DANSKE NOTER FAGLIG ORIENTERING FÅ EN SMAGSPRØVE PÅ LEAN SIDE SIDE SIDE 24 CO-Magasinet udgives af CO-industri - Centralorganisationen af industriansatte i Danmark. Vester Søgade 12, 2. sal, 1790 København V. Tlf , Fax Fax - redaktionen Redaktion: Linda Hansen (ansvarsh.) (DJ) Tlf , Journalist: Dorthe Kragh (DJ) Tlf , Administration: Lise Trampedach Tlf CO-Magasinet udsendes til tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter, medarbejdervalgte A/S-bestyrelsesmedlemmer, ESU-medlemmer og andre med tillidshverv i industrien, som alle modtager bladet via registrering i medlemsforbundene. Adresseændringer skal ikke meddeles til CO-industri, men direkte til forbundet. Bladet udkommer ni gange årligt hver måned undtagen juli, august og december. Udgivelses dagen er normalt den tredje onsdag i måneden. Oplag Design og grafisk produktion: Kailow Graphic A/S Miljøcertificeret efter ISO og arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS ISSN (papirudgave) ISSN (elektronisk) side 3

4 Industriansatte er mere udsatte for at få kræft Ansatte i industrien har en højere risiko for at få kræft end andre faggrupper, viser ny undersøgelse CO Magasinet juni side 4 Risikoen for at få en kræftsygdom er forhøjet blandt de industriansatte i forhold til andre ansatte. Og det er først og fremmest fortidens synder, der nu afslører sig, for de fleste kræftsygdomme viser sig først efter 10 til 30 år.

5 Af Dorthe Kragh Foto Harry Nielsen For 20 år siden vidste man eksempelvis ikke med sikkerhed, at udsættelse for visse typer metaldampe og støv øger risikoen for lungekræft. Lunge- og blærekræft, brystkræft samt og metalstøberier, i træ- og møbelindu- kræft i næse og bihuler står højest på strien samt i autobranchen. listen over kræftformer, som industri- Kortlægningen viser, at ansatte i stål- og ansatte risikerer at få som følge af deres jernstøberier samt metalværker og me- arbejde. talstøberier, jern- og metalindustrien, Og de ansatte i industrien har samti- fødevareindustrien samt autobranchen dig en væsentlig større risiko for at ud- især har en væsentlig forhøjet risiko for vikle kræft i forhold til andre grupper at udvikle lunge- eller blærekræft, mens på arbejdsmarkedet. Det vurderer se- mænd i træ-møbelindustrien og på træ- telse mod de skadelige stoffer. For 20 niorforsker ved Kræftens Bekæmpelse varefabrikker især har en øget risiko for år siden vidste vi for eksempel ikke med Johnni Hansen på baggrund af fem nye kræft i næse og bihuler i forhold til an- sikkerhed, at udsættelse for visse typer rapporter, der kortlægger risikoen for satte i andre brancher. metaldampe og støv øger risikoen for kræft blandt ansatte i forskellige typer industri. Flere brystkræfttilfælde lungekræft. Det ved vi nu og har sænket niveauet for påvirkning gennem person- For især lunge- og blærekræft stiger ri- Kortlægningen afslører også, at både lig beskyttelse og udsugning, forklarer sikoen for at få sygdommen, jo længere mænd og kvinder på jern- og stålværker Johnni Hansen. man har været ansat på industriområ- samt på jernstøberier har en større risi- Trods den forebyggende indsats er det det, og kvinder synes at have en større ko for at udvikle brystkræft end andre dog for tidligt at spå om fremtiden i for- risiko for disse kræftformer end deres lønmodtagere, og det overrasker Johnni hold til antallet af kræfttilfælde. mandlige kolleger samt kvinder i helt Hansen. - Selv om udsugningen er blevet bedre andre brancher. - Det er meget sjældent mænd får bryst- og grænseværdierne er sænket, vil dog - Det er ganske overraskende, at kvin- kræft, og det, vi bedst kender til, er, at kun fremtiden vise, om den øgede risiko der har en højere risiko for disse kræft- kvinder har en forøget risiko for at få er forsvundet helt. Undersøgelsen viser former. Hvorfor ved vi ikke, men et bud brystkræft, hvis de får børn sent eller nemlig også, at selv om vi i Danmark kunne være, at kvinder er mere følsom- får hormonbehandling i overgangsalde- praler af at have et rigtig godt arbejds- me og dermed mere modtagelige for ren. Da vi finder en øget risiko for begge miljø, så er risikoen for at få kræft i in- kræftfremkaldende stoffer. Eller måske køn samt en tendens til, at kvinder med dustrien ikke mindre end i andre lande, ryger kvinder i industrien væsentligt længst ansættelse har den største risiko, siger Johnni Hansen. mere end andre kvinder og mændene i peger det på, at der kan være noget i Han råder sikkerhedsrepræsentanterne industrien, siger Johnni Hansen. arbejdsmiljøet, der kan give brystkræft, til at være meget opmærksomme på de Han har for Branchearbejdsmiljørådet og det bør undersøges nærmere, siger kemiske påvirkninger, der er på arbejds- for Industri (I-BAR) kortlagt risikoen for Johnni Hansen. pladsen, og få dem nedbragt til et mini- at få 52 forskellige kræftsygdomme in- Der har ikke været lavet så mange un- malt niveau. den for nydelsesmiddel- og fødevarein- dersøgelser af kvinders risiko for bryst- Samtidig er det vigtigt at få kolleger, der dustrien, jern- og metalindustrien, stål- kræft i disse typiske mandefag, så der er udviser symptomer på kræft, undersøgt og jernstøberier inklusive metalværker ingen erfaring fra udenlandske undersø- hurtigst muligt, og huske at anmelde til gelser på området. Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsy- Få mere at vide På Kræftens Bekæmpelses hjemmeside kan du på adressen htm?category=6 finde rapporterne om kortlægningen af kræfttilfælde blandt ansatte i industrien. Du kan også læse om arbejdet som årsag til kræft samt finde informationer om symptomer på kræft. Fortidens synder Han betegner det som fortidens synder, der nu afslører sig som forskellige kræftsygdomme blandt de industriansatte. - De fleste kræftsygdomme viser sig først efter 10 til 30 år. Mange af de kræftsygdomme, vi ser i dag, skyldes, at man ikke dengang kendte til beskyt- net, hvis der er mistanke om, at arbejdsmiljøpåvirkninger er årsag til kræftsygdommen. Med de fem kræftrapporter har I-BAR nu fået et redskab, der gør det muligt at prioritere indsatsen mod arbejdsbetinget kræft, ligesom rapporterne kan bruges i forbindelse med ansøgninger om erstatning for arbejdsskader. side 5

6 Af Linda Hansen Aalborg Tillidsrepræ til møder om Holstebro Århus Helsingør Holbæk København Esbjerg Fredericia Odense Sydsjælland CO Magasinet juni side 6 Åbenrå

7 Program for møderne: Kl Spisning Kl Velkomst Kl Oplæg v/formand for CO-industri Kl Oplæg v/næstformand for CO-industri Kl Debat Kl Afslutning Der er ikke indlagt pauser undervejs. sentanter inviteres OK2010 Optaktsmøder om de kommende overenskomstforhandlinger i hele landet Overenskomstforhandlingerne i industrien til næste år er på dagsordenen, når CO-industris formand Thorkild E. Jensen og næstformand Børge Frederiksen fra slutningen af oktober besøger i alt 12 byer i Danmark. Det gør de som led i en landsturné, hvor tillidsrepræsentanter på industriens virksomheder får mulighed for at møde formandskabet og drøfte de kommende forhandlinger om nye overenskomster på området. Turneen skydes i gang med det første møde i Aalborg mandag den 26. oktober. Derefter går turen til Holbæk, Esbjerg, København, Holstebro, Odense, Fredericia, Sydsjælland, Århus, Åbenrå, Bornholm og Helsingør, som er den sidste by, der får besøg af formandskabet. Det sker torsdag den 19. november. Hen over sommeren bliver der sat et mere præcist mødested på arrangementerne i de forskellige byer, men allerede nu ligger programmet for møderne fast. Samtlige møder starter klokken 17 med spisning, og klokken 18 er der velkomst. Dernæst er der oplæg af Thorkild E. Jensen, og han efterfølges af Børge Frederiksen, der ligeledes holder et oplæg. Klokken 19 er det tid til debat, og mødet sluttes af klokken 21. Møderne blev også gennemført i både 2003 og 2006, hvor tillidsrepræsentanterne fra virksomheder, der er dækket af overenskomsterne mellem CO-industri og DI Organisation for erhvervslivet, havde samme mulighed for at mødes med formandskabet. Tilmelding foregår i den lokale fagforening, og på hvert møde er der maksimalt plads til 250 personer. Tid & By (Nærmere sted for møderne kommer senere) Mandag den 26. oktober 2009: Aalborg Onsdag den 28. oktober 2009: Holbæk Torsdag den 29. oktober 2009: Esbjerg Mandag den 02. november 2009: København Tirsdag den 03. november 2009: Holstebro Onsdag den 04. november 2009: Odense Torsdag den 05. november 2009: Fredericia Mandag den 09. november 2009: Sydsjælland Tirsdag den 10. november 2009: Århus Onsdag den 11. november 2009: Åbenrå Torsdag den 12. november 2009: Bornholm Torsdag den 19. november 2009: Helsingør Bornholm side 7

8 Af Dorthe Kragh Klædt på til Lean CO-industri sætter i den kommende tid fokus på Lean Lean er blevet populært i mange danske virksomheder, og flere og flere tillidsrepræsentanter er nødt til at tage stilling til, hvad de mener om, at metoden bruges i et forsøg på at trimme produktionen og øge produktiviteten. Derfor søsætter CO-industri nu en række initiativer, som både skal give tillidsrepræsentanter mulighed for mere indsigt i Lean og klæde dem på til at varetage medlemmernes løn- og arbejdsforhold gennem Leanprocessen samt give ledelsen et kvalificeret med- og modspil i processen. - Vi oplever et behov for at koble Lean og mennesker sammen, så Lean ikke kun bliver teknik, men også noget med mennesker. Derfor vil vi prøve at sikre så stor medarbejderindflydelse på Lean som overhovedet muligt. Vi er enige med DI i, at jo mere medarbejderinvolvering der er, jo større er muligheden for succes, siger Ole Larsen, samarbejdskonsulent i CO-industri. Værktøjer til Lean Derfor skal tillidsrepræsentanterne udrustes med så mange værktøjer som muligt, så de er toptunede til at diskutere Lean på arbejdspladsen. Et af værktøjerne fra CO-industri er en pjece, der beskriver de udfordringer, tillidsrepræsentanterne møder, når der skal indføres Lean i virksomheden. Samtidig giver pjecen forskellige fagpolitiske bud på, hvordan udfordringerne kan håndteres. Derudover kan CO-industri tilbyde rådgivning af tillidsrepræsentanterne om blandt andet medarbejderinvolvering, løn og lønsystemer samt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med Lean. Industriens tillidsrepræsentanter vil desuden kunne møde hinanden på tværfaglige ugekurser, hvor der bliver mulighed for at arbejde med de mange forskellige elementer i Lean og snuse til de forskellige værktøjer, som kan være nyttige at kunne håndtere. Som appetitvækker til det hele afholder CO-industri fire møder rundt om i landet i september, hvor det er muligt at få en smagsprøve på Lean og et dybere kendskab til de mange forskellige tilbud. Læs mere om møderne på bagsiden. CO Magasinet juni side 8 Kort historie om Lean Lean begyndte i virkeligheden hos bilfabrikanten Ford i 1914, da det selvkørende samlebånd blev opfundet. Det inspirerede senere den japanske bilproducent Toyota, som over 30 år udviklede just-in-time -princippet, hvor produkterne først bliver produceret, når kunden bestiller varen. Det Lean, vi kender i dag, blev født af forskningsprojektet The International Motor Vehicle program i slutningen af 80 erne. Kilde: Teknologisk Institut

9 Af Dorthe Kragh Uddannelse skal skaffe fyrede job Ledigheden er høj i Nordjylland. Derfor har de fyrede medarbejdere på RBM været på uddannelsesmesse ABCABC Kursus ABC Når der er langt mellem de ledige job, nytter det sted, meritlæreruddannelsen på Socialpædagogisk ikke nødvendigvis noget med jobsøgningskurser, Seminarium, og helt fra Skive kom teknisk skole og hjælp til CV samt jobmesser. Det har de erkendt i fortalte om polstringskurser. Fjerritslev, hvor alle 80 ansatte hos møbelfabrikanten RBM er blevet afskediget i forbindelse med, at uddannelsesmessen. De ved jo godt, at der ikke rig- - Kollegerne har taget positivt imod tilbuddet om virksomheden flytter sin produktion til Sverige. tig er noget job at få som ufaglært i Nordjylland. Nu Efter idé fra HK og 3F har arbejdspladsen derfor arrangeret en uddannelsesmesse, som skal inspirere Elin Gregersen, tillidsrepræsentant for de cirka 50 kan de få en idé om, hvad de så kan gøre, fortæller de fyrede medarbejdere til at styrke deres kompetencer, så de står stærkere på et meget trængt ar- De fyrede kunne på messen også tale med HK og 3F ere på RBM. bejdsmarked præget af nedskæringer og fyringer. 3F om, hvilke kurser de kan tilbyde, og hvilke muligheder der er for uddannelse, når man er på dag- - Lige nu har det ingen værdi at holde en jobmesse, fordi det ser så sort ud med ledige job. I marts havde vi en ledighedsprocent på 25, fortæller næstfor- Ud over jobmessen kommer hver enkelt medarbejpengemand for 3F Midtfjord Lindy Mortensen. der også på et mere traditionelt femdages kursus, Virksomhedens ledere har derfor talt med hver enkelt medarbejder, om hvad han eller hun eventuelt og til at skrive ansøgninger og CV, hvis skolebæn- hvor de kan få mere hjælp til afklaring af fremtiden kunne være interesseret i at uddanne sig inden for, ken ikke lokker. og på den baggrund er en lang række uddannelsesinstitutioner fra lokalområdet blevet inviteret til ud- med sommerferien, og den sidste afdeling luk- De første medarbejdere forlader RBM i forbindelse dannelsesmesse den 12. maj. ker ned i midten af september. Tre medarbejdere overvejer at tage mod tilbuddet om at flytte med Meritlærer og polstring til Sverige. Medarbejderne kunne derfor blandt andet høre om social- og sundhedsuddannelserne hos SOSU Thi- u d d a n n e l s e u d d a n n e l s e u d d a n n e l s e Kur side 9

10 Nu tør jeg deltage i debatten Mere målrettet danskundervisning giver større sikkerhed i at skrive dansk og klare sig godt på arbejdspladsen, viser TekSams mangfoldighedsprojekt CO Magasinet juni side 10 Abdullah Gezen kom til Danmark i 1991, og dengang var han fremmed i forhold til både sproget og kulturen på en dansk arbejdsplads. Det har et mangfoldighedsprojekt på den nuværende arbejdsplads Haldor Topsøe ændret på.

11 Af Tine Bjerre Larsen Foto Søren Wesseltoft [ ] Mangfoldighedsprojekt i TekSamregi har styrket integrationen Abdullah Gezen er lige kommet i aftenvagt og sidder foran computeren og kigger på oversigten over produktionen i afdeling F og læser i logbogen. Tidligere måtte han gætte sig frem til indholdet, og når han skulle give beskeder videre fra sin vagt, var hans egen logbog fuld af fejl medmindre han havde fået en dansk kollega til at skrive den for sig. Den situation har ændret sig, efter at Haldor Topsøe i Frederikssund for halvandet års tid siden gik ind i et mangfoldighedsprojekt i TekSam-regi for at styrke integrationen af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk. Virksomheden, som har medarbejdere med 29 forskellige nationaliteter, gjorde i forvejen meget for at fjerne barrierer og skabe en ligeværdig arbejdskultur. Men med mangfoldighedsprojektet blev deres danskundervisning gjort mere målrettet, og det har givet resultater. - Mine kolleger siger, at min logbog er blevet markant bedre. Det giver mig mere lyst til at skrive. På sprogskolen fik vi lektier for i diktat og grammatik, men her i timerne taler vi om, hvad der foregår af aktuelt i samfundet og på arbejdet. Vi læser avisartikler eller bruger logbøgerne, og det er meget bedre. Jeg har ikke taget 10. klasse, men nu kan jeg hjælpe mine to drenge med skolearbejdet, siger Abdullah Gezen. Nej tak til flæskesteg og alkohol Han kom til Danmark i 1991 og var heldig at få arbejde i samme afdeling i Haldor Topsøe som sin far. Dengang var han fremmed i forhold til både sproget og kulturen på en dansk arbejdsplads. - I dag føler jeg mig helt hjemme her og i Danmark. Man føler sig bedre tilpas, når man forstår bedre. Før turde jeg ikke sige min mening, og derfor vidste jeg ikke, hvad jeg selv følte. Nu tør jeg deltage i debatten med mine kolleger. Jeg er blevet mere sikker, uanset hvad emnet er, og det gælder alle os kursister. Vi sidder ikke længere og gemmer os, siger Abdullah Gezen, der også går på kursus i IT og engelsk. Fællestillidsrepræsentant Jørn Nielsen kan også mærke, at deltagelsen i projektet har rykket ved integration på hele arbejdspladsen, og glæder sig over skulderklappene for en mangeårig indsats på virksomheden. - En virksomhed skal spejle samfundet, og hos os tager vi imod alle med åbne arme og siger ikke: Her gør vi sådan, og det fortsætter vi med. Vi tager imod input og vil gerne have, at endnu flere med anden kulturel baggrund bliver tillidsrepræsentanter. Da jeg startede her, kunne man vælge mellem rød- og hvidvin og flæskesteg og and i julegave. En muslimsk tillidsrepræsentant i SU fortalte, at muslimer ikke må modtage alkohol, og siden blev det valgfrit. Det viste sig, at 102 ikke var interesseret i alkohol i julegaven, og så lærte vi det. Alle opfordres til at avancere I nogle virksomheder er det nærmest umuligt for medarbejdere med anden etnisk baggrund at avancere, men på Haldor Topsøe kigger man på engagement og kvalifikationer og ikke på, om man kommer fra Grønland eller Afrika. På de otte fabrikker, der ligger tæt ved vandet lige uden for Frederikssund, har 20 procent af de i alt 720 ansatte en anden etnisk baggrund end dansk. Det forhindrer dem ikke i at få en lederstilling, blive holdledere eller holdlederassistenter som Abdullah Gezen. - Da der manglede en holdlederassistent, sagde jeg til min værkfører, at jeg gerne ville søge stillingen. Jeg skulle først på kursus, men så fik jeg jobbet. Det kunne andre virksomheder lære noget af. Man skal turde give folk en chance, siger Abdullah Gezen. De andre virksomheder i mangfoldighedsprojektet, som netop er blevet afsluttet på et TekSam-seminar, har været på besøg på Haldor Topsøe og hørt om deres mangfoldighedsfest og en mangfoldighedsuge, hvor kantinens mange kokke af forskellig nationalitet introducerede nye retter. - Vi er en international virksomhed, og vi har alle sammen godt af at udvide horisonten. Arrangementerne var selvfølgelig en cadeaux til de mange ikke-danskere, som arbejder her. Det er Haldors ånd, at der skal være plads til alle, og at vi skal lære af hinanden. Det er en fordel med så mange forskellige sprog og kulturer, for vi har mange kunder fra Mellemøsten og England og USA, og der bruger vi selvfølgelig vores udenlandske kolleger til at hjælpe ved rundvisninger. Mangfoldigheden er pragtfuld, siger Jørn Nielsen. Erfaringer fra TekSams Mangfoldighedsprojekt Det er både arbejdsgivers og arbejdstagers ansvar at skabe kulturforståelse og vellykket integration på arbejdspladserne, og CO-industri og DI Organisation for erhvervslivet har netop afsluttet et Mangfoldighedsprojekt, som er en del af Mangfoldighedsprogrammet under Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Haldor Topsøe har sammen med to andre virksomheder deltaget i projektet. Deres erfaringer er samlet i en pjece, som blev præsenteret på TekSams afsluttende seminar for nylig og fås ved at sende en mail til side 11

12 Af Erik Kristensen Foto Simon Lautrop Fri for fedterøvstillæg Klaus Nielsen er godt tilfreds med at være flyttet fra offentlig til privat overenskomst. Han var nemlig grundigt træt af de uenigheder, som ny løn gav anledning til CO Magasinet juni side 12 Siden 1980 har tillidsrepræsentant og blikkenslager Klaus Nielsen været med til at sikre forsyningen af gas, vand og fjernvarme til Frederiksberg Kommunes borgere. Men selv om han har været på samme arbejdsplads, Frederiksberg Forsyning A/S, i 29 år, har han prøvet mange forskellige ansættelsesformer og ejerforhold. Han har blandt andet prøvet at være på offentlig overenskomst i et privat selskab og privat overenskomst i et offentligt ejet aktieselskab. Forklaringen er, at Frederiksberg Forsyning blev privatiseret og solgt til DONG i 2005 og købt tilbage (minus el-delen) af Frederiksberg Kommune i Bedre sammenhold mellem klubberne Siden den offentlige overenskomst udløb i 2008 har Klaus Nielsen og kollegerne været omfattet af Industriens Overenskomst. Han mener, det har givet et bedre sammenhold mellem de fire tillidsrepræsentanter, der repræsenterer de fire faggrupper i forsyningen. De tre andre faggrupper er elektrikere, metalarbejdere og specialarbejdere. - Under den offentlige overenskomst forhandlede vi hver for sig. Alle prøvede at få mest muligt til sin egen klub. I et tilfælde satte de andre faggrupper sig på enden, fordi vi kørte ny løn-forhandlinger længere end dem og fik noget mere, siger Klaus Nielsen. Han synes også, det er blevet nemmere at forhandle løn for kollegerne. - Det var ikke sjovt at forhandle fedterøvstillæg for fem mand, der kører og laver præcis det samme arbejde. I dag bruger Klaus Nielsen timer om måneden på tillidshvervet. De omskiftelige ejerforhold og ansættelsesformer har betydet, at medarbejderne har hver deres personlige overenskomsthistorie. Selv har Klaus Nielsen for eksempel stadig en treårig rådighedsret og en pension på 17,66 procent. De rettigheder fulgte med, da han i forbindelse med privatiseringen i 2005 solgte sin budgetmæssige ansættelse (tjenestemandslignende ansættelse). - Nu kan en kollega komme ind og spørge, hvorfor han får mindre i løn end en anden kollega, der har været ansat i kortere tid. Forklaringen er især de

13 Navn: Klaus Nielsen. Alder: 55 år. Fødested: Kastrup. Bopæl: Haveforening i Sundby. Arbejdsplads: Frederiksberg Forsyning A/S. Uddannelse: Blikkenslager. Fagforbund: Blik- og Rørarbejderforbundet. Tillidshverv: Har i 20 år været tillidsrepræsentant for blikkenslagerne hos Frederiksberg Forsyning. FU-medlem i Blik- og Rørarbejderforbundet jernkreds. Mail: Familie: Samboende på 35. år og har to børn. Fritidsinteresse: Fodbold. Han har trappet ned som fodboldtræner og er nu målmandstræner. Vandt i kroner i en boldkanon-konkurrence om at være Danmarks bedste målmand. Tillidsrepræsentant Klaus Nielsen har både prøvet mange forskellige ansættelsesformer og ejerforhold. Han foretrækker dog at være under Industriens Overenskomst. vidt forskellige pensionsordninger, for- om, at ledelsen har fastlagt 1. maj som virksomheden. Han er ikke et sekund tæller Klaus Nielsen. en lukkedag. i tvivl om, hvad han skal svare, når han - Men 1. maj har vi jo fri i forvejen ifølge bliver spurgt, om det var hårdt at skifte Sociale hensyn Industriens Overenskomst, fortæller fra "kommunalt arbejdstempo" til det Det er ikke faglige kampe, der har præ- Klaus Nielsen. opskruede tempo i det pulveriserende, get Klaus Nielsens 29 år hos Frederiks- Den anden sag handler om, at ledelsen private erhvervsliv. berg Forsyning. mener, at medarbejderne kan have vagt - Der er slet ikke et særligt sløvt kommu- - Jeg var ikke blevet her i 29 år, hvis forsy- på en lukkedag uden at få en erstat- nalt arbejdstempo, og det har der nok ningen ikke var en god arbejdsplads, der ningsfridag. heller aldrig været. Jeg har i hvert fald tager hensyn til medarbejderne, konsta- - Man kan da ikke både have vagt og fri. ikke oplevet det i mine 29 år i Frederiks- terer Klaus Nielsen. Jeg kan ikke huske, vi tidligere har haft berg Forsyning. Vores arbejdstempo er Han fortæller, at virksomheden accep- forbundene inde over uenigheder med det samme nu, som før vi blev et privat- terer lange sygemeldinger uden pro- ledelsen men det kommer vi så til at ejet selskab, siger Klaus Nielsen. blemer. Eksempelvis gik en kollega ned prøve nu. Vi kunne godt nå for eksempel at efter- efter kun tre måneders ansættelse. - Han fik sgu tre måneders løn. Og en an- Gas tager tid prøve flere gas-installationer, end vi gør. Men sikkerhed tager tid, og det må ikke den kollega med 33 års anciennitet har Efter privatiseringen har Frederiksberg gå så hurtigt, at vi laver fejl. Vi skal have fået en aftrædelsesordning på ét år, for- Forsyning som entreprenørvirksomhed tid til at finde eventuelle utætheder. Det tæller Klaus Nielsen med en vis stolthed haft mulighed for at byde på service- er ikke altid effektivt at skynde sig, for på virksomhedens vegne. Men selvfølgelig kan der komme lidt arbejde for private i konkurrence med de øvrige private vvs-installatører. Det hastværk kan føre til ulykker. side 13 støj på linjen. Netop nu er der to faglige er den største ændring i det daglige sager under opsejling. Den ene handler arbejde gennem Klaus Nielsens 29 år i

Industrien skal være spydspids Side 4-5 Mindsteløn, natarbejde og IKUF på dagsordenen Side 6-7 Klimaudfordringer ska. verdag og kr

Industrien skal være spydspids Side 4-5 Mindsteløn, natarbejde og IKUF på dagsordenen Side 6-7 Klimaudfordringer ska. verdag og kr CO-Magasinet Nr/År 09/2009 Industrien skal være spydspids Side 4-5 Mindsteløn, natarbejde og IKUF på dagsordenen Side 6-7 Klimaudfordringer ska tackles med rettidig omhu Side 8-9 INDUSTRIEN SKAL VÆRE SPYDSPIDS

Læs mere

CO-Magasinet ARBEJDSMILJØ OG BUNDLINJE GÅR HÅND I HÅND SIDE 4 KAMPAGNE FOR FLERE PRAKTIKPLADSER SIDE 5 UDDANNELSE LØNNER SIG SIDE 6-7

CO-Magasinet ARBEJDSMILJØ OG BUNDLINJE GÅR HÅND I HÅND SIDE 4 KAMPAGNE FOR FLERE PRAKTIKPLADSER SIDE 5 UDDANNELSE LØNNER SIG SIDE 6-7 CO-Magasinet Nr/År 08/2012 ARBEJDSMILJØ OG BUNDLINJE GÅR HÅND I HÅND SIDE 4 KAMPAGNE FOR FLERE PRAKTIKPLADSER SIDE 5 UDDANNELSE LØNNER SIG SIDE 6-7 DU OK? SIDE 8 DANSKE NOTER SIDE 9 LINAK BLIVER I DANMARK

Læs mere

CO-Magasinet OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 MERE UDDANNELSE OG FLERE PENGE PÅ FRITVALGS LØNKONTOEN ER O

CO-Magasinet OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 MERE UDDANNELSE OG FLERE PENGE PÅ FRITVALGS LØNKONTOEN ER O CO-Magasinet Nr/År 02/2014 OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 MERE UDDANNELSE OG FLERE PENGE PÅ FRITVALGS LØNKONTOEN ER O SIDE 6-9 OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE

Læs mere

CO-Magasinet LEGO ANSÆTTER FUNKTIONÆRER SIDE 4 HVORDAN PLANLÆGGER I UDDANNELSE? SIDE 5 DANSKE NOTER SIDE 6 EN ORGANISATIONSGRAD T

CO-Magasinet LEGO ANSÆTTER FUNKTIONÆRER SIDE 4 HVORDAN PLANLÆGGER I UDDANNELSE? SIDE 5 DANSKE NOTER SIDE 6 EN ORGANISATIONSGRAD T CO-Magasinet Nr/År 09/2010 LEGO ANSÆTTER FUNKTIONÆRER SIDE 4 HVORDAN PLANLÆGGER I UDDANNELSE? SIDE 5 DANSKE NOTER SIDE 6 EN ORGANISATIONSGRAD T TÆT PÅ 100 SIDE 7 NETVÆRK STYRKER FUNKTIONÆRER SIDE 8-9 LEGO

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

OK2010 Side 5 En plads i bestyrelsen Side 6-7 Lindø stopper med at bygge skibe Side 14-17 Det handler jo ikke om sex Side 10-11

OK2010 Side 5 En plads i bestyrelsen Side 6-7 Lindø stopper med at bygge skibe Side 14-17 Det handler jo ikke om sex Side 10-11 CO-Magasinet Nr/År 07/2009 TekSam årsdag 7. oktober Side 24 25 år og ny tillidsrepræsentant på Lindø side 4 En plads i bestyrelsen Side 6-7 Lokalaftale holder styr på Lean Side 8-9 Det handler jo ikke

Læs mere

CO-Magasinet. FÅ TILLIDSVALGTE HAR ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 CHEFEN SKAL BAKKE OP OM DET GODE ARBEjd

CO-Magasinet. FÅ TILLIDSVALGTE HAR ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 CHEFEN SKAL BAKKE OP OM DET GODE ARBEjd CO-Magasinet Nr/År 04/2014 FÅ TILLIDSVALGTE HAR ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 CHEFEN SKAL BAKKE OP OM DET GODE ARBEjd DSMILJØ SIDE 6-7 FÅ TILLIDSVALGTE HAR ANDEN ETNISK BAGGRUND

Læs mere

Side 6-7. Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15

Side 6-7. Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15 nr. 11/12 november 2007 Lønhop på Vestas Side 6-7 Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15 Tillidsrepræsentanter er nøglepersoner

Læs mere

Metals. Side 8. Ret til tre børnepasningsdage i træk Side 3 Kapitalfonde udhuler lokalt samarbejde Side 4-5 God opførsel er in Side 10-11

Metals. Side 8. Ret til tre børnepasningsdage i træk Side 3 Kapitalfonde udhuler lokalt samarbejde Side 4-5 God opførsel er in Side 10-11 nr. 6 juni 2008 Metals spydspidser Side 8 Ret til tre børnepasningsdage i træk Side 3 Kapitalfonde udhuler lokalt samarbejde Side 4-5 God opførsel er in Side 10-11 I takt med globaliseringen Leder Verdens

Læs mere

Vestfrost fra 1200 til 220 timelønnede. Side 12-13

Vestfrost fra 1200 til 220 timelønnede. Side 12-13 nr. 6 juni 2007 Vestfrost fra 1200 til 220 timelønnede Side 12-13 Kræftramte snydes for erstatning Side 4-5 Underrapportering af kræft Side 6-7 Til lønforhandling første gang Side 10-11 Alt for mange får

Læs mere

CO-Magasinet BEDRE PSYKISK ARBEJDSMILJØ? SIDE 10-11 DU KAN MERE, END DU SELV REGNER MED SIDE 12-13 ORDENTLIGE FORHOLD TIL FLEKSJOBBERE

CO-Magasinet BEDRE PSYKISK ARBEJDSMILJØ? SIDE 10-11 DU KAN MERE, END DU SELV REGNER MED SIDE 12-13 ORDENTLIGE FORHOLD TIL FLEKSJOBBERE CO-Magasinet Nr/År 07/2012 INDUSTRIENS ARBEJDSPLADSER ER I FOKUS SIDE 4-5-6 BLIV DYGTIGERE PÅ ARBEJDSFORDELING SIDE 7 UDDANNELSE UDEN GEBYR SIDE 8-9 IN GEBYR BETYDER FLERE PÅ UDDANNELSE SIDE 8-9 INDUSTRIENS

Læs mere

CO-Magasinet CEN SIDE 14-15

CO-Magasinet CEN SIDE 14-15 CO-Magasinet Nr/År 07/2011 MILLIARDER PÅ VEJ TIL INDUSTRIANSATTE SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 STATEN AFVISER ERSTATNING FOR MISTET FERIE SIDE 6-7 ENGAGEME GIVER PRAKTIKPLADSPRISER SIDE 8 MILLIARDER PÅ VEJ

Læs mere

CO-Magasinet RHED PÅ SMS SIDE 16 INTERNATIONAL FAGBEVÆGELSE SIDE 17 PAS P RE KVINDER I BESTY HAN ER NY PÅ ARBEJDSPLADSEN SIDE 18

CO-Magasinet RHED PÅ SMS SIDE 16 INTERNATIONAL FAGBEVÆGELSE SIDE 17 PAS P RE KVINDER I BESTY HAN ER NY PÅ ARBEJDSPLADSEN SIDE 18 CO-Magasinet Nr/År 02/2012 INDUSTRIENS NYE OVERENSKOMSTER ER I HUS SIDE 4-9 ERSTATNING FOR FERIE UNDER DYNEN SIDE 10 DANSKE NOTER SIDE 11 RART AT HAV NOGET HÅNDGRIBELIGT SIDE 12-13 FÅ LAVER KØNSOPDELT

Læs mere

Kort arbejdsuge - lang weekend. Side 8-10

Kort arbejdsuge - lang weekend. Side 8-10 nr. 05 maj 2005 Kort arbejdsuge - lang weekend Side 8-10 Robotter hindrer udflytning Side 3-7 Udflytning uden social dumping Side 11 Et helt liv på samme arbejdsplads Side 12-13 Udflytningens omkostninger

Læs mere

CO-Magasinet INDUSTRIENS OVERENSKOMSTFORHANDLINGER ER STARTET SIDE 4-5 HIP, HIP, HURRA SIDE 6 NY GLOBAL ORGANISATION FØDES I KØBENHA

CO-Magasinet INDUSTRIENS OVERENSKOMSTFORHANDLINGER ER STARTET SIDE 4-5 HIP, HIP, HURRA SIDE 6 NY GLOBAL ORGANISATION FØDES I KØBENHA CO-Magasinet Nr/År 01/2012 INDUSTRIENS OVERENSKOMSTFORHANDLINGER ER STARTET SIDE 4-5 HIP, HIP, HURRA SIDE 6 NY GLOBAL ORGANISATION FØDES I KØBENHA SIDE 7 VI HAR DET GODT SIDE 8-9 INDUSTRIENS OVERENSKOMSTFORHANDLINGER

Læs mere

CO-Magasinet. FÅ HJÆLP TIL MATEMATIKKEN SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 HJÆLP TIL HJERTEt SIDE 6 PRISER TIL DE GODE EKSEMPLER SIDE 7 PENSIONEN SK

CO-Magasinet. FÅ HJÆLP TIL MATEMATIKKEN SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 HJÆLP TIL HJERTEt SIDE 6 PRISER TIL DE GODE EKSEMPLER SIDE 7 PENSIONEN SK CO-Magasinet Nr/År 01/2011 FÅ HJÆLP TIL MATEMATIKKEN SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 HJÆLP TIL HJERTEt SIDE 6 PRISER TIL DE GODE EKSEMPLER SIDE 7 PENSIONEN SK kal RÆKKE LÆNGERE SIDE 8-9 MØD CO-INDUSTRIS KONSULENTER

Læs mere

CO-Magasinet. UDDANNELSE I STEDET FOR FYRINGER Side 4 FLERE SKADER I METAL- OG MASKININDUSTRIEN Side 5 DANMARK SKAL SATSE PÅ INDUSTR

CO-Magasinet. UDDANNELSE I STEDET FOR FYRINGER Side 4 FLERE SKADER I METAL- OG MASKININDUSTRIEN Side 5 DANMARK SKAL SATSE PÅ INDUSTR CO-Magasinet Nr/År 02/2010 UDDANNELSE I STEDET FOR FYRINGER Side 4 FLERE SKADER I METAL- OG MASKININDUSTRIEN Side 5 DANMARK SKAL SATSE PÅ INDUSTR Side 6-7 100 ÅRS KVINDEKAMP Side 8-9 UDDANNELSE I STEDET

Læs mere

CO-Magasinet. UDDANNELSE AFGØRENDE FOR INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 Kompas for OK2014 SIDE 6-7 DET DE UNGE VIL HA SIDE 8-9 MÆND TJEN

CO-Magasinet. UDDANNELSE AFGØRENDE FOR INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 Kompas for OK2014 SIDE 6-7 DET DE UNGE VIL HA SIDE 8-9 MÆND TJEN CO-Magasinet Nr/År 06/2013 UDDANNELSE AFGØRENDE FOR INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 Kompas for OK2014 SIDE 6-7 DET DE UNGE VIL HA SIDE 8-9 MÆND TJEN MERE END KVINDER I INDUSTRIEN SIDE 10-11 UDDANNELSE AFGØRENDE

Læs mere

CO-Magasinet STORT JA TIL INDUSTRIENS NYE OVERENSKOMSTER SIDE 4-5 DANMARKS BEDSTE SAMARBEJDE SIDE 6-7 EUROPÆISK PATENTDOMSTOL TIL DE

CO-Magasinet STORT JA TIL INDUSTRIENS NYE OVERENSKOMSTER SIDE 4-5 DANMARKS BEDSTE SAMARBEJDE SIDE 6-7 EUROPÆISK PATENTDOMSTOL TIL DE CO-Magasinet Nr/År 03/2014 STORT JA TIL INDUSTRIENS NYE OVERENSKOMSTER SIDE 4-5 DANMARKS BEDSTE SAMARBEJDE SIDE 6-7 EUROPÆISK PATENTDOMSTOL TIL DE BAT SIDE 8-9 STORT JA TIL INDUSTRIENS NYE OVERENSKOMSTER

Læs mere

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE Praktikpladskampagnen har skaffet flere lærlinge- og elevpladser og haft flere positive sidegevinster Af Dorthe Kragh Der er blevet plads til 142 ekstra lærlinge og elever,

Læs mere

CO-Magasinet VER FEMTE VIRKSOMHED FORTRYDER OUTSOURCING SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 AFTALE SIKRER A

CO-Magasinet VER FEMTE VIRKSOMHED FORTRYDER OUTSOURCING SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 AFTALE SIKRER A CO-Magasinet Nr/År 04/2013 HVER FEMTE VIRKSOMHED FORTRYDER OUTSOURCING SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 AFTALE SIKRER ARBEJDSFORHOLD Side 6 TAL OM fo FORANDRINGER SIDE 7 HVER FEMTE VIRKSOMHED FORTRYDER OUTSOURCING

Læs mere

nr. 2 februar 2009 Lindø lever Side 3

nr. 2 februar 2009 Lindø lever Side 3 nr. 2 februar 2009 Lindø lever Side 3 Krise giver TR mere gennemslagskraft Side 4-5 Sikkerhedsarbejdet skal moderniseres Side 6-7 Alle tilgodeset i fratrædelsesaftale Side 14-15 Krisetid sætter fokus på

Læs mere

Parat til andre udfordringer

Parat til andre udfordringer nr. 3 marts 2008 Parat til andre udfordringer Side 12-13 De største har flest TR Side 3 Fuld knald på lønforhandlinger Side 4-5 Fyret efter 22 års ansættelse Side 6-7 Hvor er de kvindelige tillidsrepræsentanter?

Læs mere

CO-Magasinet NEDSAT TID TIL SENIORERNE SIDE 4-5 INDUSTRIEN BLIVER I DANMARK SIDE 6-7 TR VINDER KAMP FOR UDDANNELSE SIDE 8 DANSKE NOTER S

CO-Magasinet NEDSAT TID TIL SENIORERNE SIDE 4-5 INDUSTRIEN BLIVER I DANMARK SIDE 6-7 TR VINDER KAMP FOR UDDANNELSE SIDE 8 DANSKE NOTER S CO-Magasinet Nr/År 01/2013 NEDSAT TID TIL SENIORERNE SIDE 4-5 INDUSTRIEN BLIVER I DANMARK SIDE 6-7 TR VINDER KAMP FOR UDDANNELSE SIDE 8 DANSKE NOTER S side 9 DO YOU SPEAK ECONOMIC? SIDE 10-11 EN TERRIER

Læs mere

B&O solgte vor arbejdsplads

B&O solgte vor arbejdsplads nr. 07/08 August 2004 Industriferien på vej ud Støjkrav til maskinleverandører side 3 side 14-16 Fleksibilitet gennem dialog side 11 B&O solgte vor arbejdsplads side 6-9 Fleksibilitet Leder Et par store

Læs mere

GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE

GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE Herning Vand har fået CO-industris Samarbejdspris 2014 Af Dorthe Kragh Det er den gode dialog i dagligdagen, som giver det gode samarbejde. Det mener tillidsrepræsentant

Læs mere

CO-Magasinet ØGET KONKURRENCE UDFORDRER EU SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 JO, DET ER GRATIS SIDE 6-7 NYT FRA INDUSTRIENS PENSION SIDE 8 INTER

CO-Magasinet ØGET KONKURRENCE UDFORDRER EU SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 JO, DET ER GRATIS SIDE 6-7 NYT FRA INDUSTRIENS PENSION SIDE 8 INTER CO-Magasinet Nr/År 02/2011 ØGET KONKURRENCE UDFORDRER EU SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 JO, DET ER GRATIS SIDE 6-7 NYT FRA INDUSTRIENS PENSION SIDE 8 INTER ational FAGBEVÆGELSE SIDE 9 ØGET KONKURRENCE UDFORDRER

Læs mere

CO-Magasinet TO RISTEDE MED BRØD OG EN UDDANNELSE, TAK SIDE 4-5 GOD UDDANNELSE HANDLER OM MENNESKER SIDE 5 UDDANNELSE I STEDET FOR

CO-Magasinet TO RISTEDE MED BRØD OG EN UDDANNELSE, TAK SIDE 4-5 GOD UDDANNELSE HANDLER OM MENNESKER SIDE 5 UDDANNELSE I STEDET FOR CO-Magasinet Nr/År 03/2012 TO RISTEDE MED BRØD OG EN UDDANNELSE, TAK SIDE 4-5 GOD UDDANNELSE HANDLER OM MENNESKER SIDE 5 UDDANNELSE I STEDET FOR FYRESEDDEL SIDE 6 LAVERE RISIKO FOR BRYSTKRÆFT PÅ NATARBEJDE

Læs mere

Splid og ballade er ikke Arne Side 12-13. Den danske model er i fare Side 4-5 Flere bliver syge af stress Side 6-7 Nyt arbejdsliv til alle Side 16-17

Splid og ballade er ikke Arne Side 12-13. Den danske model er i fare Side 4-5 Flere bliver syge af stress Side 6-7 Nyt arbejdsliv til alle Side 16-17 nr. 1 januar 2008 Splid og ballade er ikke Arne Side 12-13 Den danske model er i fare Side 4-5 Flere bliver syge af stress Side 6-7 Nyt arbejdsliv til alle Side 16-17 Kapitalfondenes grådighed skal stækkes

Læs mere

Magasinet. Succes med jobsøgning. Tillidsrepræsentantens nye rolle. Vikararbejde vinder frem. Undgår ny Ikadan-konflikt. Nr.

Magasinet. Succes med jobsøgning. Tillidsrepræsentantens nye rolle. Vikararbejde vinder frem. Undgår ny Ikadan-konflikt. Nr. Magasinet Nr. 3 marts 2003 Succes med jobsøgning Tillidsrepræsentantens nye rolle Vikararbejde vinder frem Undgår ny Ikadan-konflikt Forside Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side

Læs mere