HANDELSHØJSKOLEN FORÅRET 2011 AARHUS UNIVERSITET FUNDRAISING KURSUS ONSDAG D. 3. SEPTEMBER 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDELSHØJSKOLEN FORÅRET 2011 AARHUS UNIVERSITET FUNDRAISING KURSUS ONSDAG D. 3. SEPTEMBER 2014"

Transkript

1 HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET FORÅRET 2011 FUNDRAISING KURSUS ONSDAG D. 3. SEPTEMBER 2014

2 OM MIG Underviser Oplægs- holder Forfa5er FUNDRAISING Fagekspert Projekt- udvikler

3 PROGRAM 1. Velkomst og introduk2on 09:00-09:20 2. Fundraising i dag 09:20-09:40 3. Udviklingstendenser 09:40-10:15 4. Hvordan tænker støbeyder? 10:30-11:30 5. Frokost 11:30-12:00 6. Workshop (gruppearbejde og gennemgang i plenum) 12:00-13:00 7. Ansøgningsteknik og værktøjer 13:00-14:00 8. Præsenta2on af Fonde.dk 14:10-14:40 9. Hvad kan du fundraisere 2l og hvor? 14:40-15: Inspira2on 2l organisering af fundraising 15:15-15: gode fundraising råd 15:30-15: Refleksioner og afslutning 15:45-16:00

4 1. INTRODUKTION FUNDRAISING, BOLIGSOCIALNET 3. SEPTEMBER 2014

5 LAD OS FÅ ANSIGTER PÅ Præsentér din sidemand på 1 minut.

6 OM JER Udfordringer? At få finansieret lønninger og finde projektmidler 2l at lønne ansa5e/projektledere At finde Eden 2l at fundraise og lave en ordentlig gennemarbejdet ansøgning At have adgang 2l konkrete værktøjer 2l fundraising og projektudvikling At skabe et overblik over fonde og hvad de vil/kan støbe At skabe interesse hos fondene på kort og længere sigt At vide præcis, hvilke Eng fondene lægger vægt på At kontakte og vedligeholde relaeoner 2l fonde At finde nye vinkler på ansøgningerne

7 OM JER Forventet udbybe PENGE! Ideelt set en tjekliste med råd og 2ps 2l at skrive succesfulde ansøgninger Gode fif og råd når jeg skriver en ansøgning og 2l fundraising processen At blive skarp på at vinkle en ansøgning, der skiller sig ud fra de andre At blive gjort opmærksom på hvad jeg skal/kan søge og hvornår Liste over værktøjer som jeg kan bruge Bedre overblik og generelle 2ps Intro 2l brugbare netværk

8 ARBEJDSTID PÅ FUNDRAISING 0-25% 26-50% 51-75% %

9 2. FUNDRAISING I DAG FUNDRAISING, BOLIGSOCIALNET 3. SEPTEMBER 2014

10 HVAD ER FUNDRAISING? Fundraising handler om at skaffe penge 2l sit projekt Defini2on: at skaffe et økonomisk grundlag for at nå det formål en organisa2on har med sit virke Pengeskaffer Fundraising handler om samarbejde StøBeydere ønsker medindflydelse og forplig2gende samarbejder med ansøgere Der fokuseres i s2gende grad på bæredyg2ghed, langsigtede perspek2ver og gentagne bevillinger Fundraising handler om synlighed og effekt StøBeydere er begyndt at satse på de udviklingsprojekter, som giver størst synlighed og effekt Der opleves en øget forsig2ghed hos især fonde i forhold 2l valg af støbede projekter

11 HVAD ER FUNDRAISING? Fundraising processen Udvikling Planlægning Ansøgning Afvikling Projektudvikling Projektplanlægning Projektansøgning Projektafvikling Projektvurdering Projektbeskrivelse Lobbyarbejde Projektafslutning StøBemuligheder Økonomi og budget Projektansøgning Afrapportering Benchmarking Fundraising strategi Projektdesign Evaluering

12 FUNDRAISING I MEDIERNE Fondenes kroner forbigår de små aktører Ma$hæus- princippet og ha$edame- princippet. Fondene er blevet mere strategiske i deres uddelinger med øget fokus på bæredyg2ghed. Sværere at 2ltrække penge og opmærksomhed for mindre organisa2oner. Fonde kræver synlighed og effekt for deres penge. Fondenes uddelinger sæber rekord Uddelinger af fondsmidler 2l fx kultur er steget fra 1 2l 2 mia. kr. fra Uddelinger af fondsmidler vil øges med 10-15% i 2012/2013. Stærk s2gende eferspørgsel efer eksponering og betalingsvillighed. Fondenes vil i s2gende grad gerne have øget indflydelse på kulturlivet.

13 KORTLÆGNING AF FONDSMARKEDET Eksplosiv vækst i private fonde

14 NY RAPPORT FRA MANDAG MORGEN 400 mia. kr. i samlede formuer. Top 10 uddeler ca. 6 mia. kr. årligt. Alle ca fonde uddeler ca. 8 mia. kr. årligt. Voksende interesse for fondenes adfærd og uddelinger ikke mindst grundet manglende kontrol og åbenhed. Ønske om at dona2onerne kombineres med langsigtede strategiske satsninger.

15 UDDELING AF EGENKAPITAL De 10 største fonde gav i gennemsnit 3% af deres egenkapital i GennemsniBet for alle fonde er ca. 2%. I USA er fonde forplig2gede 2l at uddele 5% af deres egenkapital årligt. Hvis vi gjorde det samme i Danmark, så ville danske fonde på 10 år bidrage med 200 mia. kr. 2l udvikling af Danmark. Bred og smal uddelingsstrategi.

16 JERES ERFARINGER MED FUNDRAISING

17 3. UDVIKLINGSTENDENSER

18 UDVIKLINGSTENDENSER Projekter kan have mange vinkler Grøn vækst og redukeon af CO2 Intelligente løsninger og velfærdsteknologi Trivsel og sundhedsfremme Byudvikling og ghe5oisering Bedre (livslang) uddannelse El alle AkEvering af frivillige ressourcer Landsdistrikts- udvikling Kultur, Turisme og oplevelsesøkonomi Brugerdreven innovaeon InternaEonalisering og EU samarbejde Flere i arbejde og IntegraEon Iværksæ5eri og styrket konkurrenceevne

19 UDVIKLINGSTENDENSER Flere vinkler skaber flere støbemuligheder Realdania LOA AFF Interreg NKF Aktive unge TURISME IINTERNATIONAL INTEGRATION KULTUR ISM CKU Priv. fonde Regionen

20 UDVIKLINGSTENDENSER FUNDRAISING, BOLIGSOCIALNET 3. SEPTEMBER 2014

21 UDVIKLINGSTENDENSER Paradigmeskif: Kommuner drejer i s2gende grad projekterne efer, hvad der støbes. Projekt Pulje/fond Pulje/fond Projekt

22 UDVIKLINGSTENDENSER 2 frem2dige samarbejdsmodeller Fonde Interessenter Puljer Leverandør Projekt Kommune

23 UDVIKLINGEN I FONDE Fondstyper Erhvervsdrivende fonde Almennykge fonde Selvejende fonde Karakteris2ka Løbende ansøgningsfrister og kortere behandlings2d Lempelige vilkår 2l afrapportering og dokumenta2on Paradigmeskif Fra lukket 2l åben fondskultur På vej mod offentlige partnerskaber og samfundsansvar

24 UDVIKLINGEN I PULJER Puljetyper Ministerielle puljer Regionale puljer Kommunale puljer Nordiske og interna2onale støbeordninger Karakteris2ka Faste årlige ansøgningsfrister, længere behandlings2d og informa2onsmøder Strammere vilkår 2l afrapportering og dokumenta2on Paradigmeskif Fra primær 2l sekundær støbekilde (ansøgers prioritering)

25 4. HVORDAN TÆNKER STØTTEYDER? FUNDRAISING, BOLIGSOCIALNET 3. SEPTEMBER 2014

26 DET STØRRE PERSPEKTIV Store virksomheder Den lokale købmand Erhvervsdrivende fonde (Lundbeck, Velux, Nordea) Herreløse fonde/ alment velgørende fonde Anonym giver Synlighed, Markedsføring Et større perspektiv

27 HVOR MANGE OPNÅR STØTTE? De store danske fonde modtager årligt ml ansøgninger Antallet af fondsansøgninger er ofe baggrunden for etablering af elektroniske ansøgningssystemer Generelt får under 10% af indkomne ansøgninger støbe

28 KOM IGENNEM NÅLEØJET ü Høj faglig kvalitet ü Vær ambi2øs! ü Perspek2v samfundsmæssig nødvendighed ü Organisering, strukturering, ansvarsfordeling ü Nytænkning (nye målgrupper, nye metoder etc.) ü Kend din målgruppe og forhold dig 2l den gerne analyser ü Hvordan vil du følge op på projektet? Skal projektet fortsæbe?

29 DE VISE ORD Kan samfundet undvære dit projekt? SÅ KAN STØTTEYDER OGSÅ!

30 HVORDAN TÆNKER EN FOND? Indledning (Hvad søger du støbe 2l og hvor meget ansøger du om?) Projektbeskrivelse Indhold hvad, hvor og hvornår? Baggrund formål og hensigt hvorfor? (perspek2vet) Succeskriterier (er vi lykkedes med projektet?) Målgruppe for hvem (og hvorfor)? Organisering af hvem (og evt. samarbejdspartnere)? Markedsføring Afrapportering, opfølgning, evaluering og effektmåling Budget et spørgsmål om 2llid Udgifer og finansieringsplan

31 DE VISE ORD Vær omhyggelig og præcis! Vær kor]a5et!

32 DET ALTAFGØRENDE FORARBEJDE ü Er det relevant at ansøge om midler hos denne fond? ü Kontakt fonden og tænk dem ind som samarbejdspartner fra start ü Sæt dig ind i, hvordan lige præcis denne fond tænker og prioriterer ü Fondens mission, vision og værdier ü Find eksempler på allerede støbede projekter på fondens hjemmeside ü Er der særlige krav, du skal være opmærksom på? ü Hvad ønsker denne fond i forhold 2l opfølgning, effektmåling osv.?

33 HVORDAN TÆNKER EN FOND? Afslag Begrundelser I hører Vi begrunder ikke. Der er for mange ansøgninger. Bestyrelsen traf desværre et andet valg. Begrundelser I ikke hører BudgeBet så ud 2l at være oppustet HaBedameprincippet dvs. formål, som vi kan være enige om, men som næppe ændrer noget Mangelfuld defini2on af målgruppe og succeskriterier Mangelfuld finansieringsplan Ukri2sk brug af fundraiser

34 HVAD FORVENTER FONDEN? Projektets nødvendighed og det større perspek2v i fokus Andel i det større perspekev (måske) Kreditering og presseomtale, samarbejde om kommunika2on Evaluering, opfølgning og forankring Ansøgningen er en slags kontrakt ændrer du projektet, skal du kontakte fonden Respons fra målgruppen

35 GÅ SAMMEN MED JERES SIDEMAND Med udgangspunkt i et udvalgt projekt skal følgende spørgsmål overordnet besvares: 1. Hvorfor kan samfundet ikke undvære jeres projekt? 2. Hvad er det innova2ve, som gør projektet 2l mere end en hyldevare?

36 5. FROKOST J FUNDRAISING, BOLIGSOCIALNET 3. SEPTEMBER 2014

37 6. WORKSHOP FUNDRAISING, BOLIGSOCIALNET 3. SEPTEMBER 2014

38 TEATER TIL DANSKE ASYLCENTRE Case Danseteater turné og workshops 2l 16 asylcentre i DK i samarbejde med Ungdommens Røde Kors. Opgave Hvad virker i ansøgningen? Hvad virker ikke i ansøgningen?

39 TEATER TIL DANSKE ASYLCENTRE Hvad virker? Problems2lling med poli2sk bevågenhed Partnerskab med URK (citat på forside) Et kulturelt social- humanitært projekt Høj grad af frivillighed i lokalsamfundet Målbare succeskriterier Bred formidling (medier + workshops) Anmeldelser fra 2dligere fores2llinger Både store og små beløb ansøges Egenfinansiering på ca. 20% + Statens Kunstråd

40 TEATER TIL DANSKE ASYLCENTRE Hvad virker ikke? Hiphop danseteater kan anses for at være for eksperimenterende og hipt Der mangler et resumé 2l at skabe overblik For meget fokus på fores2llingen, da det er processen, som er vig2g i debe projekt Meget presset 2dsplan i forhold 2l ansøgnings2dspunktet Der mangler et par bekræfende udtalelser fra deltagende asylcentre Ansøger er et privat selskab hvor går grænsen? Er 9 fonde for meget at ansøge første gang?

41 TEATER TIL DANSKE ASYLCENTRE Opnået støbe Bikubenfonden: kr. TrygFonden: kr. Det Obelske Familiefond: kr. Ville Heises Legat: kr. I alt kr.

42 7. ANSØGNINGSTEKNIK OG VÆRKTØJER

43 FØR DU GÅR I GANG Konkurrencen om både offentlige og private midler er benhård med chancer for succes på under 10 %. Det er derfor vig2gt at følgende spørgsmål overvejes, inden der træffes beslutning om at påbegynde en ansøgning 2l en fond eller pulje: 1. Kan du prioritere din egen eller din bedste medarbejders 2d i op 2l flere uger 2l udarbejdelse af ansøgningen? 2. Kan du s2lle ressourcerne, der skal bruges 2l medfinansiering af projektet 2l rådighed? 3. Kan du s2lle med de rebe kompetencer, der kan overbevise støbeyder og måske en ekstern evaluator om, at I kan løfe opgaven? 4. Er din projek2dé stærk i forhold 2l støbeyders krav; særligt i forhold 2l udfordringer inden for fagområdet og samfundsmæssig gavn ved gennemførelse?

44 FUNDRAISING STRATEGI En fundraising strategi kan defineres som en langsigtet plan, der uds<kker retningslinjer, <dsplan, metode og tak<k for, hvordan en række ak<viteter og ressourcemuligheder skal føre en organisa<on <l et givet indsamlingsmål.

45 FUNDRAISING STRATEGI Strategiske overvejelser Organisering Baggrund Mindre Brandslukning Metoder FUNDRAISING STRATEGI Muligheder Flere Strategiske overvejelser Målsætninger Strategiske valg

46 FUNDRAISING STRATEGI Eksempel på fundraising strategi (Kilde:

47 ANSØGNINGSSTRUKTUR Ansøgnings- skema Følgebrev Resumé Projekt- beskrivelse Bilag Obligatorisk Opmærksomhed Overblik Detaljering Troværdighed Udfyld alle rubrikker Hvorfor denne fond? Hur2gt overblik Baggrund og indhold Budget- og finansiering Henvis ikke 2l bilag Max. 1 side Max. ½ A- 4 side Formål og målgruppe Tilbud fra leverandører Overhold formalia Personlig underskrif Inkluder det vig2gste Organisering StøBebreve

48 ANSØGNINGSSTRUKTUR Ansøgning Ansøgningsskema Følgebrev (1 sides ansøgning) Henvisning til projektbeskrivelse Projektbeskrivelse Beskriver projektet i detaljer Udarbejdes ofte først (copy/paste) Anvendes også til projektstyring

49 LOBBYARBEJDE Netværk og lobbyisme handler ikke om, hvor mange du kender, men hvem du kender.

50 KUNSTEN AT PÅVIRKE STØTTEYDER Fonds- direkeon Fonds- bestyrelse Sags- behandler Lobbyarbejde

51 LOBBYARBEJDE Direkte eller indirekte henvendelse S2l de rig2ge og vig2ge spørgsmål Kortlæg beslutningstagernes baggrund Skab sympa2, mo2va2on og interesse

52 HVEM SKAL MAN LOBBY OVERFOR? Netværk 2l personer i fonden, bestyrelsen, uddelingsudvalg m.fl. Fagfolk vs. lægmænd i bestyrelsen Netværk 2l personer, som 2dligere har siddet i fonden Sidder bestyrelsesmedlemmerne også i andre fonde? Hvilke og samarbejder de med denne fond? Har fonden præferencer i forhold 2l samarbejde med andre fonde?

53 MÅLRETTET LOBBYARBEJDE 10 gode råd om lobbyarbejde 1 Vælg en løsningsorienteret approach 2 Aktiver og identificer eget netværk 3 Udarbejd et netværks-mindmap 4 Vær godt forberedt 5 Vær tidligt ude 6 Undervurder ikke modtageren 7 Giv modtageren et personligt udbytte 8 Overhold aftaler 9 Kommuniker budskaber bredt 10 Plej løbende relationer og netværk

54 DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE En god projektbeskrivelse fungerer som det fyrtårn, man styrer efer, når der skal tages beslutninger og handles i projektet.

55 ANSØGNINGSTEKNIK Inspira2on 2l projektbeskrivelsens punkter 1. Titel, forside og indholdsfortegnelse 6. Relevans og forventede resultater 11. Usikkerhedsfaktorer / Risici 2. ProblemsElling / Baggrund 7. Målgrupper 3. PræsentaEon af ansøger 8. Nyskabelse og innovaeon 4. Formål og succeskriterier KEEP IT SIMPLE! Indhold hvad og hvornår? Baggrund hvorfor? (perspekevet) Målgruppe for hvem? Organisering af hvem? 12. Formidling 13. Evaluering 9. Tids- og handlingsplan 14. Tilskyndelsesvirkning 5. Metode 10. ProjektorganisaEon og kvalitetssikring 15. Økonomi

56 START MED EN FORESPØRGSEL Før du bruger 2d på en ansøgning, anbefales det, at du udarbejder en forespørgsel. En forespørgsel er en kort og præcis beskrivelse af, hvad du ønsker at søge støbe 2l og kan anvendes både i den telefoniske dialog og som førstegangsmateriale 2l støbeyder: 1. Afsender: Hvem er ansøgeren/ansøgerne? Hvilke andre aktører inddrages? 2. Baggrund: Hvad er baggrunden for / problems2llingen bag projektet? 3. Mål: Hvad vil du opnå med projektet, og hvorfor er det relevant? 4. Målgruppe: Hvem er projektets målgrupper? 5. Projektet: Hvilke 2ltag eller ak2viteter indebærer projektet? 6. Budget: Hvad er totalbudgebet og det forventede støbebehov? Er der modtaget støbe fra andre?

57 DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Et projekt uden mål er som et skib uden sejl man bevæger sig 2lfældigt i den retning, vinder blæser. Det er ikke op2malt.

58 DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE SMART mål Målstyring og formulering af SMARTE mål Skal passe ind i støbeyders overordnede mål Flere udgaver A kan også betyde accepterede mål R kan også betyde realis2ske mål Målstyring på flere niveauer Hos støbeyder (2l vurdering af ansøgninger) Hos projektansøger (2l vurdering af projektmål

59 DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Overordnet mål og projektmål (Kilde: Projektrådgivningen, Guide <l formulering af NGO- projekter, 2010)

60 DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Bilag hvad er vig2gt? Budget og finansieringsplan CV og virksomhedsbeskrivelse Interesse2lkendegivelser Vedtægter og årsrapporter Publika2onslister og udgivelser Ar2kler og presseudklip Tilbud og prisoverslag Tegninger og skitser

61 INTERESSETILKENDEGIVELSER

62 ANSØGNINGSTEKNIK LiBeratur

63 FINANSIERINGSSTRATEGI International Lokal Finansieringsstrategi National Regional

64 LIDT OM ØKONOMI OG BUDGETTER Budget- og finansieringsplan Oversigt over omkostninger og hvordan man har tænkt sig at finansiere disse. Projektansøgere glemmer ofe, at vise: Hvor finansieringen skal komme fra Hvordan man selv vil bidrage (egenfinansiering) Budgetnoter

65 BUDGET- OG FINANSIERINGSPLAN

66 EGENFINANSIERING Penge Frivillig arbejdskraft Medfinansiering EGEN- FINANSIERING Lokaler m.v. Eksisterende aktiviteter Timer

67 CASE: HER KAN I FÅ GRATIS HJÆLP TIL FUNDRAISING

68 HER KAN I FÅ HJÆLP TIL FUNDRAISING (Kilde

69 HER KAN I FÅ HJÆLP TIL FUNDRAISING Projektværkstedet i Københavns Kommune, Case study OpreBet i 2005 som følge af mange henvendelser fra især foreninger Hører under Kultur & Fri2dsforvaltningen Tæller knap 2 årsværk fordelt på 10 personer (1 fuld2dsansat) 260 rådgivningsmøder i 2010 (borgere, ins2tu2oner, forvaltninger m.fl.) Fungerer i dag, som en central fundraising enhed i kommunen Samlet støbeoversigt over alle Københavns Kommunes puljer

70 EN ANSØGNING ER ET SLAGS VISITKORT FUNDRAISING, BOLIGSOCIALNET 3. SEPTEMBER 2014

71 UNDLAD AT SKRÆDDERSY ANSØGNINGEN FUNDRAISING, BOLIGSOCIALNET 3. SEPTEMBER 2014

72 SKRIV IKKE KUN SE BILAG FUNDRAISING, BOLIGSOCIALNET 3. SEPTEMBER 2014

73 SKRIV TYDELIGT! FUNDRAISING, BOLIGSOCIALNET 3. SEPTEMBER 2014

74 BUDGETTET SKAL BALANCERE

75 METODER OG VÆRKTØJER

76 METODER OG VÆRKTØJER Projektbeskrivelsesskabelon 1 Projektets titel 2 Projektets baggrund Beskrivelse af eventuel historik for projektet. Det kan være beskrivelse af en problemstilling. 3 Formål Beskrivelse af hvorfor projektet igangsættes. 4 Målgruppe Beskrivelse af hvem der får gavn af, at projektets igangsættes. 5 Mål Beskrivelse af hvordan formålet/ formålene skal opnås. 6 Succeskriterier Beskrivelse af hvordan vi skal kunne se, at formålet er nået (så konkret og målbart som muligt). 7 Ansøgte beløb 8 Projektperiode Start og sluttidspunkt. 9 Organisering, herunder rolleafklaring Projektejer, styregruppe, projektleder, projektgruppe, referencegruppe 10 Interessenter En nærmere analyse af projektets interessenter, herunder målgruppen. 11 Risici En nærmere vurdering af projektets risici. 12 Tidsplan Herunder angivelse af blandt andet aktiviteter og projektmål 13 Forankring Beskrivelse af hvordan projektets forankres i organisationen 14 Kommunikation 15 Evaluering (Kilde: hbp://www.kk.dk/borger/kulturogfri2d /Projekthjaelp/Projektv%C3%A6rkt%C3%B8jer.aspx)

77 METODER OG VÆRKTØJER GanB- skema (2dsplan) Dato Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Opgave/akEvitet Indsamle data Analysere Skrive rapport Godkendelse Korrektur Aflevering

78 METODER OG VÆRKTØJER Fundraising logbog

79 METODER OG VÆRKTØJER Fundraising arkiv

80 METODER OG VÆRKTØJER Følgebrev Sted og dato Rammende overskrif Projektbudget Ansøgt beløb Ansøgte fonde og puljer Begrundelse for valg af fond Projektets formål Kontaktoplysninger Personlig underskrif

81 METODER OG VÆRKTØJER Interesse2lkendegivelse Præsenta2on Baggrund for interesse Hvorfor støbes der op? Objek2vt og personligt udbybe Hvordan støbes der op? Personlig underskrif Pas på med copy- paste

82 8. PRÆSENTATION AF FONDE.DK FUNDRAISING, BOLIGSOCIALNET 3. SEPTEMBER 2014

83 GRATIS ADGANG TIL FONDE.DK

84 DATABASE FUNDRAISING, BOLIGSOCIALNET 3. SEPTEMBER 2014

85 GEM EGNE LISTER FUNDRAISING, BOLIGSOCIALNET 3. SEPTEMBER 2014

86 FONDE.DK støbemuligheder +40 ar2kler om fundraisingprocessen +20 redigerbare skabeloner Daglig opdaterede nyheder Nyt om trends, tendenser, bevillinger, frister m.v. Eventkalender

87 TILMELDING FUNDRAISING, BOLIGSOCIALNET 3. SEPTEMBER 2014

88 IDENTIFICERING AF STØTTEMULIGHEDER 15 minubers session på Fonde.dk Søg bredt og anvend filtreringsmuligheder Overfør 2l liste Print 2l PDF

89 9. HVAD KAN DU FUNDRAISE TIL OG HVOR?

90 DRIFT OG UDVIKLING: Ansøger Drij Fonde Udvikling

91 HVORFOR GIVES DER STØTTE OG TIL HVAD? Udgifsposter der kan fundraises 2l: Projektledelse og projektadministra2on (indirekte løn) Ekstern konsulentbistand, honorarer og assistance (udviklingsomkostninger) Rejseudgifer og forsikringer Forberedelse og gennemførelse af ak2viteter Materialer og udstyr Kost og logi + lokaleleje/husleje Kurser og eferuddannelse (kompetenceudvikling) Formidling og markedsføring Evaluering Revision

92 HVORFOR GIVES DER STØTTE OG TIL HVAD? Hvilke specifikke udgifer 2l projekter støbes? Interna2onalt samarbejde Nordiske projekter Na2onale kultur- og idrætsprojekter Flygtninge og indvandrere (integra2on) Grønne penge og frilufsak2viteter Humanitære og sociale ak2viteter Sundhedsprojekter Bygge- og anlægsprojekter

93 DE STØRSTE FONDE A. P. Møllers Fond AugusEnus Fonden Bikubenfonden Arbejdsmarkedets Feriefond Det Obelske Familiefond Tuborg- fondet Knud Højgaards Fond Lokale- og Anlægsfonden Nordea- fonden Toyota Fonden OEcon Fonden VKR Fondene Nykredits Fond Egmont Fonden Tryg Fonden Lauritzen Fonden OAK FoundaEon Helsefonden Ole Kirks Fond Rockwool Fonden

94 DE STØRSTE PULJER Forebyggelsesfonden Lokale grønne partnerskaber Kulturministeriets puljer Styrelsen for InternaEonal Udd. Regionale puljer Kommunale puljer Frilujsrådet Socialministeriets puljer Tips- og Lo5omidler Lokaludvalg (fx Kgs. Enghave) Landdistriktsmidler EU s stø5eordninger 18 midler Nordisk Ministerråd (Nordisk Kulturfond) DUF s IniEaEvstø5e Lokale AkEonsgrupper (LAG) Lokale Beskæjigelsesråd (LBR) Satspuljemidler Servicestyrelsen Arbejdsmarkeds- styrelsen

95 LOKALE FONDE OG LEGATER FUNDRAISING, BOLIGSOCIALNET 3. SEPTEMBER 2014

96 GODE RÅD Online fondsdatabaser Abonnér på nyhedsbreve Google underretninger Tjek nyhedsmedier (websites, aviser, m.fl.) Tjek brancheforeninger og interesseorganisa2oner Tjek lokaludvalg, kommunen og regionen Undersøg 2dligere støbemodtagere (benchmarking) hvem gemmer på guldet? Opdater løbende en fundraising logbog og brug den!

97 LINKS TIL STØTTEOVERSIGTER Center for frivilligt socialt arbejde DGI StøBeguiden Dansk Ungdoms Fællesråd Socialministeriets Fondsdatabase Skandias fondsoversigt Frederikshavn Kommunes fondsoversigt Aalborg Kommunes fondsoversigt 2l foreninger Københavns Kommunes Fondsoversigt

98 FUNDRAISING LOGBOG FUNDRAISING, BOLIGSOCIALNET 3. SEPTEMBER 2014

99 NORDEA-FONDEN Nøgletal (2010) Egenkapital: 3 mia. kr. Ansøgninger modtaget: Ansøgninger støbet: 103 Beløb uddelt i alt: 132 mio. kr. StøBeområder Sundhed, mo2on, natur og kultur.

100 BIKUBENFONDEN Nøgletal (2010) Egenkapital: 1 mia. kr. Ansøgninger modtaget: Ansøgninger støbet: 178 Beløb uddelt i alt: 41 mio. kr. StøBeområder Sociale formål, kulturelle formål, natur og miljø samt forskning og uddannelse.

101 LOKALE- OG ANLÆGSFONDEN Nøgletal (2010) Egenkapital: ca. 150 mio. kr. Ansøgninger modtaget: 152 Ansøgninger støbet: 41 Beløb uddelt i alt: 100 mio. kr. StøBeområder Idrætsfaciliteter, kulturhuse, faciliteter 2l frilufsliv (min. 1 mio. kr. projekter) Mindre projekter som fx mul2baner, ak2vitetspladser med mere 2l maks. 1 mio. kr. fonden.dk

102 OTICON FONDEN Nøgletal (2010) Egenkapital: 3,5 mia. kr. Ansøgninger modtaget: 3772 Ansøgninger støbet: 1746 Beløb uddelt i alt: 96 mio. kr. StøBeområder Kulturelle, sociale, kunstneriske og uddannelsesmæssige formål.

103 REALDANIA Nøgletal (2010) Egenkapital: 21 mia. kr. Ansøgninger modtaget: 583 Ansøgninger støbet: 174 Beløb uddelt i alt: 903 mio. kr. StøBeområder Byen, byggeriet og bygningsarven Hvad fonden ønsker at fremme

104 ARBEJDSMARKEDETS FERIEFOND Nøgletal (2010) Egenkapital: 881 mio. kr. Ansøgninger modtaget:? Ansøgninger støbet: 46 Beløb uddelt i alt: 109 mio. kr. StøBeområder Ferieformål for især børnefamilier, ak2vitets- og oplevelsesmuligheder.

105 KNUD HØJGAARDS FOND Nøgletal (2010) Egenkapital: 2,3 mia. kr. Ansøgninger modtaget: 3454 Ansøgninger støbet: 1060 Beløb uddelt i alt: 73 mio. kr. StøBeområder Uddannelses- og erhvervsmæssige, kulturelle, sociale og kunstneriske formål

106 TRYG FONDEN Tryg Fonden arbejder for at skabe en mere tryg hverdag for alle i Danmark. Alle Fondens ak2viteter er almennykge og dækker kerneområderne sikkerhed, sundhed og trivsel. Trygfondens 11 indsatsområder: Sikkerhed: badesikkerhed, trafiksikkerhed, brandsikkerhed. Sundhed: aku2ndsatser, pa2entsikkerhed, sundhed og sygdomsforebyggelse, indsats for mennesker med kronisk sygdom, bedre 2lbud 2l døende. Trivsel: forebyggelse af vold, forebyggelse af mobning, inklusion.

107 A.P. MØLLERS FOND Nøgletal (2012) Egenkapital: 85 mia. kr. Ansøgninger modtaget: anslået Beløb uddelt i alt: 1 mia. kr. StøBeområder Det mari2me, Syddanmark, danskheden, alment velgørende formål og hvad fonden ellers lige besluber at støbe som fx kunstgræsbaner

108 OLE KIRKS FOND Nøgletal (2011) Egenkapital:?? mia. kr. Ansøgninger modtaget: Beløb uddelt i alt: 42 mio. kr. StøBeområder Lokalområdet, leg og læring, børn og unge

109 AUGUSTINUSFONDEN Nøgletal (2012) Egenkapital: 11,7 mia. kr. Ansøgninger modtaget: Beløb uddelt: 145 mio.kr. StøBeområder Kulturelle formål Sociale formål Undervisning Bogudgivelser

110 TUBORGFONDET Nøgletal (2010) Egenkapital: 1 mia. kr. (formentlig højere) Beløb uddelt i 2010: 14 mio. kr. Ansøgninger modtaget: Ca Hitrate på 20%! StøBeområder Frivillige, foreninger, ildsjæle. Anskaffelser af 2ng At gøre en forskel

111 10.ORGANISERING AF FUNDRAISING FUNDRAISING, BOLIGSOCIALNET 3. SEPTEMBER 2014

112 FUNDRAISING STRATEGI Organisering af fundraising Intern eller ekstern funk2on (awænger bl.a. af organisa2onens størrelse) Hvem varetager hvilke arbejdsopgaver (videreformidler, ansøgning, m.v.)? Professionelle fundraisere Fra No Cure No Pay (NCNP) og succesfee 2l fast honorar og 2meløn Succesfee: 5-20%, fast honorar: kr., 2meløn: kr.

113 UDBYTTE Organisatorisk succes med fundraising Opbakning Ressourcer Kompetenceudvikling Succes med fundraising!

114 OPSKRIFTEN PÅ ET AFSLAG

115 OPSKRIFTEN PÅ ET AFSLAG 1. For lavt og kortsigtet ambi2onsniveau 2. Idéen passer ikke 2l støbeyders formål 3. U2lstrækkelig beskrivelse af kompetencer 4. Begrænset målgruppe 5. Oppustede budgeber 6. Brug af copy- paste- ansøgninger 7. Manglende egenfinansiering 8. Manglende innova2on og nyskabelse 9. Projektet mangler samfundsrelevans 10. For mange ansøgninger ude på samme 2d

116 10 GODE FUNDRAISING RÅD

117 10 GODE FUNDRAISING RÅD 1. Løs flere problemer på én gang find lokale alliancer 2. Beskriv det epokegørende 3. Spild hverken jeres eller fondenes 2d kend deres formål og vedtægter 4. Overvej 2ming 2dlig kontakt, men 5. Tag personlig kontakt med en konsulent få en ambassadør 6. Vid hvilket projekt, I vil have! 7. Vurdér trends 8. Søg evt. hjælp hos professionel projektmager privat eller offentlig 9. Fortæl, hvem I ellers har søgt hos 10. Beskriv livet efer fondsstøben daglig drif

118 VIL DU VIDE MERE? FUNDRAISING, BOLIGSOCIALNET 3. SEPTEMBER 2014

119 FRIVILLIGHED.DK FUNDRAISING, BOLIGSOCIALNET 3. SEPTEMBER 2014

120 TILMELD NYHEDSBREV FUNDRAISING, BOLIGSOCIALNET 3. SEPTEMBER 2014

121 KØB HÅNDBOGEN Sælges for 200 kr. ekskl. porto (normalpris 268 kr. + porto) ved køb i dag. Få et eksemplar med hjem i dag eller bes2l via linket på forsiden af

122 LÆS ABC-GUIDEN FUNDRAISING, BOLIGSOCIALNET 3. SEPTEMBER 2014

123 ODA UDGIVELSE FUNDRAISING, BOLIGSOCIALNET 3. SEPTEMBER 2014

124 KONSULENTHJÆLP FUNDRAISING, BOLIGSOCIALNET 3. SEPTEMBER 2014

125 KONTAKTOPLYSNINGER FUNDRAISING, BOLIGSOCIALNET 3. SEPTEMBER 2014

126 NÆSTE SKRIDT? FUNDRAISING, BOLIGSOCIALNET 3. SEPTEMBER 2014

FÅ MIDLER TIL UDVIKLING!

FÅ MIDLER TIL UDVIKLING! HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET FORÅRET 2011 FÅ MIDLER TIL UDVIKLING! FUNDRAISING WORKSHOP D. 28. JAN. 2017 OM MIG Underviser Projektudvikler Oplægsholder Forfa.er Fundraiser AGENDA FOR DEN NÆSTE TIME

Læs mere

OPLÆG OM FUNDRAISING SÅDAN KOMMER DU IGENNEM MED DIN FONDSANSØGNING!

OPLÆG OM FUNDRAISING SÅDAN KOMMER DU IGENNEM MED DIN FONDSANSØGNING! HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET OPLÆG FOR KULTURREGION STORSTRØMS NETVÆRKSTRÆF FUGLSANG KUNSTMUSEUM, TORSDAG D. 6. MARTS 2014 FORÅRET 2011 OPLÆG OM FUNDRAISING SÅDAN KOMMER DU IGENNEM MED DIN FONDSANSØGNING!

Læs mere

HANDELSHØJSKOLEN FORÅRET 2011 AARHUS UNIVERSITET FUNDRAISING FOR REAL TORSDAG D. 17. MARTS 2016

HANDELSHØJSKOLEN FORÅRET 2011 AARHUS UNIVERSITET FUNDRAISING FOR REAL TORSDAG D. 17. MARTS 2016 HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET FORÅRET 2011 FUNDRAISING FOR REAL TORSDAG D. 17. MARTS 2016 OM MIG Underviser Oplægs- holder Forfa5er FUNDRAISING Fagekspert Projekt- udvikler DAGENS PROGRAM Præsenta)on

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

SUCCESFULD FUNDRAISING

SUCCESFULD FUNDRAISING HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET FORÅRET 2011 SUCCESFULD FUNDRAISING FUNDRAISING WORKSHOP D. 15/9 2016 OM MIG Underviser Projektudvikler Oplægsholder Forfa5er FUNDRAISING Fagekspert AFTENENS PROGRAM

Læs mere

FUNDRAISING Tidsrøver eller en naturlig del af en velfungerende frivillig forening?

FUNDRAISING Tidsrøver eller en naturlig del af en velfungerende frivillig forening? FUNDRAISING Tidsrøver eller en naturlig del af en velfungerende frivillig forening? HVEM ER VI? 2 INDHOLD 1. Fundraising hvad og hvordan? 2. Inspiration, udviklingstendenser og trends 3. Støtteordninger

Læs mere

VELKOMMEN TIL MASTERCLASS 2

VELKOMMEN TIL MASTERCLASS 2 VELKOMMEN TIL MASTERCLASS 2 En eftermiddag om fundraising www.kulturturisme.dk PROGRAM 1. Velkomst og præsentation af dagens program 12:30-12:40 2. Fundraising i helikopterperspektiv: Inspiration fra jer

Læs mere

HANDELSHØJSKOLEN FORÅRET 2011 AARHUS UNIVERSITET FUNDRAISING FOREDRAG

HANDELSHØJSKOLEN FORÅRET 2011 AARHUS UNIVERSITET FUNDRAISING FOREDRAG HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET FORÅRET 2011 FUNDRAISING FOREDRAG RYSLINGE INNOVATIONSHØJSKOLE HØJSKOLEN 1-5856 RYSLINGE, MANDAG DEN 22. OKTOBER 2013 PROGRAM Kl. 16.00 Netværk og Velkomst, Hanne Kl.

Læs mere

FRA PROJEKTIDÉ TIL REALISERING - via ekstern finansiering

FRA PROJEKTIDÉ TIL REALISERING - via ekstern finansiering FRA PROJEKTIDÉ TIL REALISERING - via ekstern finansiering Projektkonferencen 19. maj 2011, Falconer Centret København Dennis Hørmann, FUNDRAISEREN.DK VORES SAMARBEJDSMODEL Fundraising og projektudvikling

Læs mere

KOM IGENNEM NÅLEØJET - WORKSHOP: SKRIV DIN STØTTEANSØGNING

KOM IGENNEM NÅLEØJET - WORKSHOP: SKRIV DIN STØTTEANSØGNING HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER FORÅRET 2011 TIRSDAG D.17.3.2015 KOM IGENNEM NÅLEØJET - FOREDRAG OM FUNDRAISING KOM IGENNEM NÅLEØJET - WORKSHOP: SKRIV DIN STØTTEANSØGNING PROGRAM

Læs mere

Fundraising. - Sådan øger I indtægterne. Oplæg i Fundraising. Frederikshavn September 2017

Fundraising. - Sådan øger I indtægterne. Oplæg i Fundraising. Frederikshavn September 2017 Oplæg i Fundraising Frederikshavn September 2017 Intro. - Kom godt i gang med fundraising Fundraisingkilder fonde og puljer Den gode ansøgning Gennemgang af cases i grupper Spørgsmål Emner Morten Ryesgaard

Læs mere

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Faxe Kommune 16. maj 2013. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Faxe Kommune 16. maj 2013. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Fondsansøgninger Faxe Kommune 16. maj 2013 torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Værktøj til Ildsjæle www.foreningsforlaget.dk Bogens præmisser: Ingen liste over fonde Ingen analyser af fonde med cases

Læs mere

Tips og tricks til at søge fonde og puljer. FORA Fleksibel Workshopdag lørdag den 14. nov. 2015

Tips og tricks til at søge fonde og puljer. FORA Fleksibel Workshopdag lørdag den 14. nov. 2015 Tips og tricks til at søge fonde og puljer FORA Fleksibel Workshopdag lørdag den 14. nov. 2015 www.foreningsudviklerne.dk Helt ind til benet Fundraising handler om at vinde sympati og tillid Ansøgningen

Læs mere

FUNDRAISINGKURSUS FOR FORENINGER

FUNDRAISINGKURSUS FOR FORENINGER HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET FORÅRET 2011 FUNDRAISINGKURSUS FOR FORENINGER - ØRUM AKTIV CENTER, ONSDAG DEN 25. SEPTEMBER 2013 OM RASMUS Sponsorrådgiver Forfatter Fundraiser FUNDRAISER Ekstern lektor

Læs mere

Fundraising af projekter Rekru3ering af frivillige. Ung Projektmager lørdag den 31. oktober 2015

Fundraising af projekter Rekru3ering af frivillige. Ung Projektmager lørdag den 31. oktober 2015 Fundraising af projekter Rekru3ering af frivillige Ung Projektmager lørdag den 31. oktober 2015 Helt ind Bl benet Fundraising handler om at vinde sympab og Bllid Ansøgningen skal være individuelt udformet

Læs mere

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Castberggård 23. januar 2014. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Castberggård 23. januar 2014. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Fondsansøgninger Castberggård 23. januar 2014 torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Værktøj til Ildsjæle www.foreningsforlaget.dk Bogens præmisser: Ingen liste over fonde Ingen analyser af fonde med

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

Få mere at rutte med! (PS: vi fandt ikke på den overskrift)

Få mere at rutte med! (PS: vi fandt ikke på den overskrift) Få mere at rutte med! (PS: vi fandt ikke på den overskrift) Velkommen til fonde og sponsorater Tim Boye Jensen & Anja Nordstrøm Klett fra Fundraisingafdelingen i Hjerteforeningen Byd/bryd endelig ind med

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Furesø Kommune 28. november 2012. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Furesø Kommune 28. november 2012. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Fondsansøgninger Furesø Kommune 28. november 2012 torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Værktøj til Ildsjæle www.foreningsforlaget.dk Bogens præmisser: Ingen liste over fonde Ingen analyser af fonde

Læs mere

Tak for donationen, Hr. Fond. Foreningslivet frem mod 2025 Frederikshavn 12. november 2016

Tak for donationen, Hr. Fond. Foreningslivet frem mod 2025 Frederikshavn 12. november 2016 Tak for donationen, Hr. Fond Foreningslivet frem mod 2025 Frederikshavn 12. november 2016 www.foreningsudviklerne.dk Helt ind til benet Fundraising handler om at vinde sympati og tillid Ansøgningen skal

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Fondsoversigt. Et øjebliksbillede af få udvalgte større og/eller relevante fonde

Fondsoversigt. Et øjebliksbillede af få udvalgte større og/eller relevante fonde Fondsoversigt Et øjebliksbillede af få udvalgte større og/eller relevante fonde Mærsk fonden Mærsk fonden er kendt for at støtte forskning, kultur, bygningsværker og meget andet. Af stor relevans for Fredensborg

Læs mere

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer

Læs mere

Sine Egede Projektchef for sociale formål

Sine Egede Projektchef for sociale formål Sine Egede Projektchef for sociale formål Bikubenfonden Er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, der uddeler midler fra fondens afkast og formue til alment velgørende formål Har som primært formål at støtte

Læs mere

Fundraising - Nye veje til sponsorkroner. Dansk Boldspil-Union DBU Fundraising

Fundraising - Nye veje til sponsorkroner. Dansk Boldspil-Union DBU Fundraising Fundraising - Nye veje til sponsorkroner Potentielt udbytte af de næste knap 90 minutter En forståelse af, hvad fundraising egentlig er hvordan tænker en fond? Hvorfor er det en god idé at forsøge at supplere

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Statsbiblioteket d. 30. Maj 2006

Statsbiblioteket d. 30. Maj 2006 Statsbiblioteket d. 30. Maj 2006 etablering Projektafslutning Projektudvikling Idé Kontakt- Evaluering Projektafvikling Idéudvikling Økonomisk planlægning Projekt planlægning Finansieringsmuligheder Informationsindhentning

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Fondsansøgninger Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013 torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Værktøj til Ildsjæle www.foreningsforlaget.dk Bogens præmisser: Ingen liste over fonde Ingen analyser af

Læs mere

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising Fondsmessen14 Effektiv fundraising Hvor mange penge? 2,3 mia. kr. i danske ministerielle puljer (KREVI 2007) 400 mia. kr. i danske fonde ca. 2% uddelt = 8 mia. kr. 10 mia. Euro i EU i perioden 2014-20

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

Skriv navn og adresse for den tilskudsansvarlige i projektet Sekretariatsleder, Morten Skjoldsøge

Skriv navn og  adresse for den tilskudsansvarlige i projektet Sekretariatsleder, Morten Skjoldsøge Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Aktive ældre i Egedal Kommune Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Egedal Ansøger type Vælg fra listen Kommune Navn og

Læs mere

Millioner med mening. Det Obelske Familiefond: Kulturregion Storstrøm Netværkstræf, 17. marts 2016

Millioner med mening. Det Obelske Familiefond: Kulturregion Storstrøm Netværkstræf, 17. marts 2016 Det Obelske Familiefond: Millioner med mening Kulturregion Storstrøm Netværkstræf, 17. marts 2016 Sune Gylling Æbelø Kommunikationschef Det Obelske Familiefond Disposition: 1. C.W. Obel highlights 2. Fondene

Læs mere

Hvordan skaffer vi ressourcerne og pengene? Mona Hvid Landliv a/s tlf:

Hvordan skaffer vi ressourcerne og pengene? Mona Hvid Landliv a/s tlf: Hvordan skaffer vi ressourcerne og pengene? Mona Hvid Landliv a/s mona@landliv.dk tlf: 2126 6566 Program Kl. 18.00 Præsentation Den klassiske fejl og dens løsning Mangfoldigheden af muligheder Fundraising

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

FUNDRAISING KURSUS. Dansk Sejlunion Klubkonferencen November 2016 FUNDRAISING

FUNDRAISING KURSUS. Dansk Sejlunion Klubkonferencen November 2016 FUNDRAISING Dansk Sejlunion Klubkonferencen 2016 26. November 2016 FUNDRAISING OPLÆG Fundraising, sponsering (og crowdfunding) kl. 11:00 Hvordan tænker støtteyder? Fundraising i dag og udviklingstendenser Arbejdsdeling,

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Før du begynder at udfylde den elektroniske ansøgning, anbefaler vi, at du skriver denne vejledning ud og gennemlæser

Læs mere

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 ANSØGNING TIL Ansøgning om støtte til kystby-projekt Dette skema baserer sig på Realdanias Håndbog i projektudvikling. Vi anbefaler, at I orienterer jer i håndbogen undervejs,

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

Side 2 af 6 Hjælpetekst til felt 18: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående oplysninger om ansøger 18. Postadresse (evt. fortsat) Hjælpetekst til felt 19: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

Ansøgning til vækstpulje til projekter, der understøtter vækst og udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune

Ansøgning til vækstpulje til projekter, der understøtter vækst og udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune Sendes til kommunen Udfyldes af kommunen Modtaget dato Journalnummer Ringkøbing-Skjern Kommune Ansøgning til vækstpulje til projekter, der understøtter vækst og udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi-

Læs mere

Sammen om et nyt Norden

Sammen om et nyt Norden Sammen om et nyt Norden Nordisk Kulturfond støtter kulturprojekter, som gentænker og genskaber det nordiske, og som udvikler kulturlivet i Norden. Fonden uddeler årligt ca. DKK 29 millioner til 200 projekter.

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører

Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører Hvad er kultur & kapital? Kultur & Kapital er et målrettet kursustilbud til kulturorganisationer, der arbejder med ekstern finansiering

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Metoder til evaluering og dokumentation

Metoder til evaluering og dokumentation Metoder til evaluering og dokumentation 22. - 23. januar og 9. marts 2009 Teknologisk Institut Taastrup 20. - 21. august og 7. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Indgående kendskab til forskellige

Læs mere

forpligtige sig til nøje at følge metoden, dvs. de faglige forskrifter, manualer, standarder mv. fra Stepping Stones.

forpligtige sig til nøje at følge metoden, dvs. de faglige forskrifter, manualer, standarder mv. fra Stepping Stones. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ansøger type Vælg fra listen. Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn

Læs mere

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Lyngby-Taarbæk Kommune, de praktiserende læger i Lyngby-Taarbæk Kommune og Diabetesskolen

Læs mere

Kolding Kommune Analyse og Udvikling. Forord

Kolding Kommune Analyse og Udvikling. Forord Kolding Kommune Fundraising strategi 2016 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising strategi skal bidrage til, at der skaffes ekstern finansiering til projekter og aktiviteter,

Læs mere

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr.

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr. Ansøgningsskema til Bypuljen 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn CPR-/SE-nummer Adresse Postnr. Tlf.nr. By Fax-nr. E-mail Policenr.. på ansvarsforsikring 2. Navn på den tegningsberettigede for institutionen/virksomheden

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Civilsamfundsfinansiering

Civilsamfundsfinansiering Vis hjælpe placering a 1. Højre kli GiIer og h 2. Sæt hak Vis tegneh 3. Sæt hak og Fastgør 4. Vælg OK Civilsamfundsfinansiering s 9tel, etc enulinjen, / Sidefod fod feltet, facernavn nd på alle Uddannelses-

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

KULTUR PUNKT Vejledning til ansøgere

KULTUR PUNKT Vejledning til ansøgere KULTUR PUNKT 2013 Vejledning til ansøgere KULTUR PUNKT 2013 Kulturel udvikling i et nordjysk lokalområde Indhold 1. Indledning 2. Hvem kan søge KULTUR PUNKT 2013? 3. Hvad kan man søge til, og hvad lægges

Læs mere

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø. Interessenthåndtering. [Skriv projektets navn] [Skriv dato]

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø. Interessenthåndtering. [Skriv projektets navn] [Skriv dato] AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø Interessenthåndtering [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold INTRODUKTION TIL INTERESSENTHÅNDTERING... 2 1 STAMDATA... 4 2 INTERESSENTANALYSE...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Hvis der er indgået en partnerskabsaftale for projektet, kan den vedhæftes her.

Hvis der er indgået en partnerskabsaftale for projektet, kan den vedhæftes her. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Kommune Vælg venligst fra listen. Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer Her anføres den ansøgende organisations

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Kommune Vælg venligst fra listen. Herning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Ejnar Tang

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme i dagligdagen. Direktør Charlotte Fuglsang

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme i dagligdagen. Direktør Charlotte Fuglsang Arbejdsmiljø og sundhedsfremme i dagligdagen Direktør Charlotte Fuglsang Sundhedsfremme (hovedformål 3) Fremover er det primært projekter, der integrerer sundhedsfremme- og arbejdsmiljøindsatsen, som kan

Læs mere

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Skema 1: Revideret projektbeskrivelse for Mariagerfjord Kommunes indsats 25. september 2009 Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Efter forespørgsel fra Kasper Dahl 1. Titel på

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER

LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER Træd i karakter som projektejer/styregruppedeltager Artiklen opstiller en række ansvarsområder, der er vigtige at være sig bevidst i styregruppearbejde

Læs mere

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 00.00.00-A00-6 Ref.: Charlotte Grøn Andersen Telefon: 99889432 E-mail: acga@rebild.dk Dato: 25-06-2015 Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Følgende

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE TRIN 1 ANSØGNINGEN 1.1 Venligst beskriv de sociale problemstillinger og udfordringer, der er for børn i dit samfund og som du ønsker at løse. Beskriv problemets omfang.

Læs mere

Procesplan for udarbejdelse af cykelstrategi

Procesplan for udarbejdelse af cykelstrategi Procesplan for udarbejdelse af cykelstrategi Om procesplanen Denne procesplan er udarbejdet til deltagende kommuner i projektet Nordiske Cykelbyer. Procesplanen er udarbejdet i samarbejde med de 11 deltagende

Læs mere

Fra idé til ansøgning - en vejledning

Fra idé til ansøgning - en vejledning LAG Nyborg Fra idé til ansøgning - en vejledning Hvordan laver jeg en ansøgning til LAG Nyborg? Mange mennesker går rundt med gode idéer til et projekt, men får aldrig realiseret idéerne, fordi arbejdet

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

Fundraising. - i Red Barnets lokalforeninger

Fundraising. - i Red Barnets lokalforeninger Fundraising - i Red Barnets lokalforeninger VEJLEDNING 2 3 Fundraising i lokalforeningerne - Hvorfor og hvordan? Denne lille tekst giver inspiration og retningslinjer til, hvordan du og din lokalforening

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø)

Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø) Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø) Ansøgning sendes til: Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Det aktive byrum Status 2013

Det aktive byrum Status 2013 Det aktive byrum Status 2013 KulturMetropolØresund Det aktive byrum er et ud af ni projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.

Læs mere

Den skarpe forening skaber værdi lokalt. Center for frivilligt socialt arbejde tirsdag den 9. juni 2015

Den skarpe forening skaber værdi lokalt. Center for frivilligt socialt arbejde tirsdag den 9. juni 2015 Den skarpe forening skaber værdi lokalt Center for frivilligt socialt arbejde tirsdag den 9. juni 2015 www.foreningsforlaget.dk www.foreningsudviklerne.dk Pointer Din forening skaber allerede værdi lokalt

Læs mere

Hvordan kan arbejdet med forandringsteori bidrage til effektivisering?

Hvordan kan arbejdet med forandringsteori bidrage til effektivisering? Hvordan kan arbejdet med forandringsteori bidrage til effektivisering? 13.09.2014 Af Maria Rye Dahl, Chefkonsulent i DAMVAD Sessionens program 1) Værktøjet og dets brugbarhed 2) Gruppesummen med udg.pkt.

Læs mere

Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere

Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere Ansøgningsskema, beskrivelsesskema for indsatsen og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

1. ADMINISTRATIONSOPLYSNINGER

1. ADMINISTRATIONSOPLYSNINGER D E T L O K A L E B E S K Æ F T I G E L S E S R Å D F O R AAR H U S Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema 1. ADMINISTRATIONSOPLYSNINGER 1.1 Ansøger Her angives hvem, der søger bevillingen, her under

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere

Præsentation v. Søren Bjerregaard Pedersen Udviklingschef

Præsentation v. Søren Bjerregaard Pedersen Udviklingschef Præsentation v. Søren Bjerregaard Pedersen Udviklingschef Formål Denne præsentation skal give: en indføring i EU-kontorets formål Vi taler flydende EU Et overblik over, hvordan vi arbejder med projekter

Læs mere

Udkast: Ideoplæg til partnerskab mellem C:NTACT, Frederiksberg Kommune og Bikubenfonden

Udkast: Ideoplæg til partnerskab mellem C:NTACT, Frederiksberg Kommune og Bikubenfonden Udkast: Ideoplæg til partnerskab mellem C:NTACT, Frederiksberg Kommune og Bikubenfonden Fondenes Hus Otto Mønsteds Gade 5 DK-1571 København V Tlf. (+45) 33 77 93 93 www.bikubenfonden.dk C:NTACT fra organisation

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer:

Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer: Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer: Strategi (flerårig) Handlingsplan (årlig) Generalforsamling, dato for sidst afholdte: Fundraisingplan

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Få styr på din projektopgave

Få styr på din projektopgave KURSUS Projektleder modul 1: Få styr på din projektopgave Projektarbejdsformen er uhyre kreativ og effektiv, men det forudsætter at projektleder og projektdeltagere ved, hvordan man skal styre og agere

Læs mere

VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN

VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN Det er kun de kommuner og skoler, som har fået støtte til at udvikle deres visionsforslag, der kan indsende et forslag på

Læs mere