Organisatorisk Beretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisatorisk Beretning 2009-2010"

Transkript

1 Organisatorisk Beretning Forretningsudvalgets organisatoriske beretning til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Fordi EU ikke skal bestemme alt! Aktivister sætter valgplakater op ved søerne i København

2 Fordi EU ikke skal bestemme alt Landsmødet sidste år blev placeret i april som en energiopladning og et startskud til seks ugers intensiv kampagne op til EU-parlamentsvalget den 7. juni. Derfor er denne beretningsperiode ikke på et år, men på halvandet. Naturligvis har valgkampen til EU-parlamentsvalget været den helt store opgave, hvilket præger denne beretning. Men årsplanen for beretningsperioden forudså også, at der ville komme et øget pres på EU-undtagelser, ligesom det internationale samarbejde ville blive utroligt vigtigt sammen med spørgsmål som velfærd, sundhed og klima. Rent organisatorisk skulle der yderligere være fokus på det lokale arbejde, komitéarbejdet og på at bruge de mange aktiviteter til at styrke Folkebevægelsens medlemsgrundlag. Det internationale arbejde og samarbejdet i TEAM vil blive grundigt omtalt i den særskilte beretning fra Folkebevægelsens Internationale Udvalg. Forretningsudvalget Landsmødet 2009 var startskuddet for Folkebevægelsens intensive valgkampen med MEP Søren Søndergaard i spidsen. Forretningsudvalget har i beretningsperioden holdt 12 møder, heraf 4 2-dages møder. For 2 af 2-dages mødernes vedkommende har der imidlertid været tale om, at der har været afholdt seminarer om undtagelserne, hvor parlamentskandidater, kollektive organisationer og repræsentanter for komiteerne har været indbudt. I februar i år blev holdt et seminar om retsundtagelsen og den militære undtagelse og i juni i år var det om den danske undtagelse for euroen og ØMU ens 3. fase. Der var tale om forberedelse i forhold til de undtagelsesafstemninger, der hele tiden har ligget som en mulighed. Når vi inviterede bredt, skal det også ses som et led i arbejdet for at tilbyde såvel vore kandidater og egne folk som vores kollektive medlemmer at blive klædt på i forhold til disse spørgsmål. Seminarerne har været gode oplevelser. Gode og levende oplæg og gode deltagerantal. Det er klart, at det er en form, som vil blive gentaget om andre spørgsmål. I beretningsperioden, som jo er halvanden gang længere end normalt, har Nikolaj Villumsen, Lene Iversen Mikkelsen og Hans-Henrik Larsen, primært af arbejdsmæssige årsager, desværre måttet udtræde af Forretningsudvalget. Ind er trådt Kim Holm, Katrine Klok Due og Jean Thierry. Styrelsen Styrelsen har holdt møder med i gennemsnit ca. 3 ugers mellemrum dog med en større intensitet under valgkampen. På Forretningsudvalgets konstituerende møde valgtes til styrelsen Rina Kari, Povl Kristensen, Kjeld Richter-Mikkelsen (økonomiansvarlig), Sven Skovmand og Karina Rohr Sørensen. Valget til EU-parlamentet Den første del af perioden var naturligt præget af, at vi stod midt i en valgkamp. Masser af aktiviteter var i gang, og mange skulle sættes i gang. Men hvordan gik valgkampen? Under sloganet Skal EU bestemme alt gennemførte vi med afsæt i lands-

3 mødet en hektisk, men god slutspurt. Med 20 hårdtarbejdende kandidater i spidsen godt støttet en mange aktivister over hele landet blev der ydet en indsats, der resulterede i det bedste resultat for Folkebevægelsen i 15 år. Resultatet blev en fremgang på 2 pct., så vi kom op på 7,2 pct. Det betød, at vi sikrede vores mandat med egne stemmer. Analyser af sammensætningen af vores vælgere viser, at vi stadig har en solid bredde i vores tilslutning aldersmæssigt, geografisk og i forhold politisk tilhørsforhold. Vi har et godt potentiale til at gå ud at øge tilslutningen og denne gang også få den aldersmæssige mellemgruppe helt med. Vi oplevede en valgkamp, hvor alle partierne - med de radikale som undtagelse - pludselig var blevet EU-kritiske. En EU-kritik, vi så til gengæld ikke har set meget til siden. Også denne gang blev valgkampen meget personfikseret og fik præg af en præsidentvalgkamp en tendens, som vi også har set ved folketingsvalgkampe. Personerne kommer i først række politik og indhold bliver sekundært. En uheldig udvikling for demokratiet. Men alligevel gik Folkebevægelsens budskaber godt igennem. Især hovedsloganet Skal EU bestemme alt, der gik som en rød tråd igennem kampagnen. Budskabet gik også igennem over for vælgerne og ikke mindst vores modstandere, der tilsyneladende følte, de var nødt til at tage temaet op. Desværre betød valget, at vores valgforbundsparter JuniBevægelsen mistede sit mandat og gled ud af EU-parlamentet. Dermed blev repræsentationen af danske EU-modstandere og -kritikere desværre reduceret, og resultatet betød også, at JuniBevægelsen nu har nedlagt sig selv. Det er et især et problem i de forventelige folkeafstemningskampagner om en eller flere undtagelser. Her vil det naturligvis være en klar fordel, at så mange stemmer som muligt bliver hørt i debatten. Men Folkebevægelsen har rakt hånden ud til styrkelse af samarbejdet med den række af EU-kritiske organisationer og netværk, som stadig findes, og til JuniBevægelsens medlemmer og sympatisører, så de fortsat kan have en platform for deres EU-modstand/-kritik. Vi har også oplevet den glæde, at flere herfra allerede har indmeldt sig i Folkebevægelsen. EP-kandidat Ole Nors Nielsen taler 1. maj i Esbjerg EP-kandidat Jaleh Tavakoli taler grundlovsdag i København Sekretariat og frivillige Sekretariatet eller rettere sekretariaterne kørte på højtryk gennem hele kampagnen, og til sidste stemme var afgivet. Der var en konstant strøm af arbejdsopgaver, som besvarelse og udsendelse af post, modtage besøgsgrupper og andre interesserede, udsendelser til uddannelsesinstitutioner eller biblioteker af materiale, indsamling af penge, kontakt til presse, udgivelse af Folk i Bevægelse, opdatering af hjemmeside, servicering af komiteer, støtte og udførelse af alle mulige kampagneaktiviteter og meget andet. Denne gang blev der på sekretariatsplan lavet en pressegruppe og en kampagnegruppe. De to grupper var fysisk placeret to forskellige steder, hvilket gav problemer med kommunikationen mellem de to grupper. På trods af det gav opdelingen nogle klare fordele ikke mindst mediemæssigt, og vi skal så arbejde med at gøre kommunikationen bedre. Folkebevægelsens sekretariat i Tordenskjoldsgade i København Kandidater Vi havde 20 gode og engagerede kandidater. Liste N var den eneste liste med 20 kandidater. Kandidaterne var ambassadører, som styrkede bevægelsen, og selv om det ikke altid kan ses i den enkeltes stemmetal, så betød kandidaternes store indsats, at folk husker bevægelsen. Samtidig var der rigeligt med opgaver, og vores 20 kandidater gav en høj grad af troværdighed for bredden på listen. Der var dog også et stort potentiale blandt vores kandidater, som kunne være blevet brugt bedre, hvis der havde været flere ressourcer. I en valgkamp, hvor de EP-kandidat Ebba Bigler på fremstød i Fakse

4 EP-kandidat Jørgen Grøn taler grundlovsdag i København store medier fokuserede ekstremt meget på spidskandidaten, var det vanskeligt at trænge igennem for de andre kandidater på listen, men det betyder blot, at vi skal være endnu bedre til at udnytte de muligheder, der er ikke mindst i forhold til deres lokalområder eller i forhold til deres partipolitiske tilhørsforhold.. Også denne gang blev der arrangeret en kandidattur til Bruxelles og en dag med medietræning. Flere kandidater havde ønsket mere hjælp. Det ville vi også gerne have givet, men manglede ressourcer. Samtidig havde det været godt, hvis vi fagligt havde kunnet klæde kandidaterne endnu bedre på, herunder om de mange alternativer til EU. Vi bør blive bedre til at synliggøre dissidenter fra SF, S, R, V og K, der støtter Folkebevægelsen mod EU, både som kandidater og som almindelige støtter. Denne gang fik vi lavet en kandidathåndbog. Den kan naturligvis altid udbygges f.eks. med et forum på internettet, hvor kandidaterne kunne udveksle erfaringer og dermed give en større og tættere kontakt mellem kandidaterne, så de kunne have draget nytte af hinandens erfaringer og oplevelser. Kampagnebil Kampagnebilen på fremstød i Rønne med Helge Rørtoft- Madsen kort efter landsmødet sidste år. Kampagnebilen var i aktivitet fra første dag og lige indtil valget, og blev udnyttet næsten 100 %. Den var særdeles populær hos komiteerne, hvor den også flere steder virkede som et vitamintilskud, ligesom den helt afgjort var med til at få kampagnen til at gå i gang tidligere. Nogle steder var den centrale organisering mere påkrævet, og andre steder havde komiteerne ikke brug for nogen særlig hjælp (andet end presse). Det havde været optimalt, hvis bilen havde haft en chauffør, der var med hele tiden, men det var ikke muligt. Der bør afsættes flere ressourcer tidligere til planlægning og gennemførelse af turen, f.eks. til at skaffe chauffører, evt. med inddragelse af kræfter uden for sekretariatet. Men i nogle områder f.eks. i Jylland overtog lokale folk gennemførelsen i stor udstrækning. Endelig ville det have været et ekstra plus, hvis kampagnebilen havde været i gang endnu tidligere. Materialer Materialerne kom generelt senere, end det kunne ønskes, men til gengæld blev det meste nærmest revet væk. For en række af materialernes vedkommende måtte der trykkes ekstra oplag. Udgangsoplaget var for småt. Grafisk fungerede de klare rød, blå, grøn godt, ligesom det var godt med en tydelig genkendelighed mellem de forskellige materialer. Valgplakater: Plakaterne bakkede hovedsloganet op, og det gennemgående layout med den grønne bjælke skabte genkendelighed. Men vi må konstatere, at der var alt for mange forskellige plakattyper, hvilket forstærkedes af forskellige formater til kandidaterne. De liggende valgplakater i 70 x 50 cm passede ikke til pladerne i de kommuner, der selv hænger dem op, og de personlige A2-plakater var alt for små til lygtepæle. De mange formater forvirrede komiteerne og gjorde mange materialeordrer uklare. Vi skal grafisk være mere opmærksomme på at bruge de rigtige kontrastfarver, skrifttyper og skriftstørrelser. Udgangspunktet var plakater til hver spidskandidat og 500 til hver af de øvrige. Dette antal var måske lidt for højt for en del af kandidaterne. Vi skal til næste gang forenkle de mange formater og undersøge i god tid, hvad komiteerne har behov for. Kandidatfoldere: Det særlige format var flot, og der har stort set kun været stor ros. Men det første oplag var alt for lille. Ca (ca oprindeligt planlagt og trykt) blev distribueret, men der kunne være blevet distri-

5 bueret mange flere, hvis de havde ligget tidligere og der ikke for nogle kandidaters vedkommende havde været huller, hvor de var udsolgt. Næste valg bør vi lave langt flere personlige foldere til vores kandidater, men igen forsøge at være fleksible ift. antal folder pr. kandidat, da der er væsentlig forskel på, hvor mange foldere den enkelte kan/vil bruge eller kan få afsat. Valgavis: Endeligt oplag stk. Ca er blevet delt ud. Der har også været stor ros til valgavisen på trods af nogle indvendinger mod f.eks. stjernerne på forsiden. Men er et fint stort tal uddelte. Visitkort: De var billige og nemme at dele ud, især i starten af valgkampen, hvor resten af Danmark ikke rigtig var begyndt på valgkampen. Til gengæld kom 2. oplag i klemme i slutningen af valgkampen, hvor der var meget andet materiale af uddele. Klistermærker og merchandise: Der er delte meninger om klistermærker, men de var generelt populære og blev alle distribueret, samtidig var de billige. De forskellige merchandisevarer var endvidere et godt supplement og gav synlighed på gaden og i dagligdagen. Det gælder, uanset om vi taler om sadelbetræk, krus eller badges. Efter valget er også kommet nye salgsvarer nemlig cykelreflekser og køleskabsmagnet. Også disse er blevet taget godt imod. Eurofolder: Tidligt i valgkampen lavede vi en Eurofolder. Denne folder udfyldte i høj grad det hul, der opstod, fordi de andre materialer lod vente på sig, og komiteerne var klar til at lave valgkamp. Den blev trykt i eksemplarer, hvor der er ca stk. tilbage. Overordnet var det en god folder, der satte eurospørgsmålet på dagsordenen, og det var rigtig godt at have noget, som komiteerne kunne bruge allerede i det meget tidlige forår. Samtidig var den god at dele ud, mens befolkningen stadig ikke tænkte i parlamentsvalgkamp, men til gengæld var optaget af spørgsmålet om Euroen. Skal EU bestemme alt? Spørgsmålet gik igen på vores forskellige valgplakater i lygtepæle over hele landet. Materialer og kampagneaktiviteter efter valget Efter valget har vi måttet bremse hårdt op økonomisk. Vi har imidlertid fundet muligheder også for udgivelser efter valget. Folder om sundhed kommunalvalg: I forbindelse med kommune- og regionsvalget i 2009 udgav vi en folder, om EU skal bestemme over sundhed. Den blev trykt i et oplag af og blev flittigt brugt. Den er stort set væk fra hylderne. Klimaavis og klimatopmøde: I forbindelse med klimatopmødet i København december 2009 udgav Folkebevægelsen i samarbejde med GUE/NGL en avis om klimaet og EUs klimapakke i et oplag på Avisen blev primært uddelt i forbindelse med en række aktiviteter, som Folkebevægelsen gennemførte på selv NGO-forum eller i forbindelse med den store demonstration, hvor Folkebevægelsen var tilmeldt og deltog med en gruppe. På grund af tekniske misforståelser lykkedes det desværre ikke at få en bod på selve NGO-forumet. Avisen blev yderligere uddelt af en række komiteer og enkeltmedlemmer. Også denne avis er stort set væk og forsvundet primært i løbet af december Såvel sundhedsfolderen som klimaavisen blev udgivet med støtte fra GUE/NGL-gruppen. Det betyder til gengæld, at vi ikke kunne angive Folkebevægelsen som udgiver. Uddelingsavis forår 2010: I april 2010 udgav vi en uddelingsavis delvis finan- EU - betal din klimagæld, l ød budskabet på skilte og uddelingsaviser fra Folkebevægelsen i forbindelse med klimatopmødet og den store klimademonstration.

6 sieret med bidrag specielt til en uddelingsavis aviser blev trykt omhandlende ikke mindst, at Lissabon-traktaten var trådt i kraft pr. 1. december, og at vi nu har en præsident og en EU-udenrigsminister. Avisen er blevet taget godt imod, og stort set alle aviser er blevet uddelt. 10 året for euro-nej: Den 28. september var det 10 år siden, danskerne glædeligvis afviste dansk deltagelse i ØMU ens 3. fase og dermed at bytte kronen ud med euroen. Det blev markeret med bl.a. gadeaktioner mere end 20 steder i landet. Her blev raktionerne og annonceret. Reklamer Skal EU bestemme alt? Også på busser, på stationer og skilte i S-toge blev spørgsmålet stillet i valgkampen, så hundredetusinder af passagerer kunne tænke over det. Outdoor-reklamer (togstationer, hængeskilte og busreklamer): Vi havde reklamer på togstationer i hele landet de to sidste uger før valget, hængeskilte i busser og tog i hele landet de tre sidste uger før valget (dog ikke busser i region Syddanmark), bagsidereklamer på busser i HT-området den tredje- og fjerdesidste uge før valget og buslangsider i HT-området de to sidste uger før valget. Der er ingen tvivl om, at disse reklamer sikrede en synlighed for Folkebevægelsen. Medierne er dog forskellige. Reklamer på togstationerne er stationære og giver folk mulighed for at læse vore budskaber, når de venter på toget, mens f.eks. reklamer ude på busserne ofte ses i bevægelse. Vi brugte medierne godt, men der blev rapporteret hærværk på vores hængeskilte. Clear Channel endte med at opbruge hele vort restlager af ekstra hængeskilte. Samarbejde om lokalannoncer: Som et ekstra lokalprojekt blev der f.eks. i flere komitéer i København samlet ind til lokalannoncer. Sekretariatet hjalp med at forhandle en samlet pris med Berlinskes Lokalmedier, og det førte til, at vi fik forskellige kvartsides annoncer Der var selvfølgelig mange andre, der havde annoncer i lokalaviser. Også gennem fælles indsamlinger. Det er en god ide, som kunne forstærkes flere steder med et samarbejde på tværs af komiteerne. Folkebevægelsens egne aktivister - i alle aldre - plejer selv at stå for husstandsomdeling af materialer, som Thorbjørn her viser, hvordan man klarer. Men i valgkampen for vi hjælp af Post Danmark på en række små øer. Husstandsuddeling af valgavis på 7 øer Med støtte fra rejsepengepuljen blev valgavisen husstandsomdelt på Læsø, Anholt, Fanø, Rømø, Samsø, Sejerø og Fejø. Valgresultater fra disse øer viser et højere stemmetal for Folkebevægelsen mod EU end landsgennemsnittet (dog ikke på Rømø, hvor vi fik 6,6 %). Men det er vigtigere at se på hvor stor fremgangen var sammenlignet med valget 2004: På Sejerø havde vi en fremgang på 3,9 procentpoint (fra 6,9 % til 10,8 %). På Fejø havde vi en fremgang på 6,1 procentpoint (fra 6,4 % til 13,5 %). På Rømø havde vi en fremgang 3,1 procentpoint (fra 3,5 % til 6,6 %). På Fanø havde vi en fremgang på 3,4 procentpoint (fra 6,8 til 10,2 %). På Samsø havde vi en fremgang på 3,3 procentpoint (fra 5,9 % til 9,2 %). På Anholt havde vi en fremgang på 2,4 procentpoint (fra 11 % til 13,4 %) På Læsø havde vi en fremgang på 2,7 procentpoint (fra 6,3 % til 9,0 % i 2009). På alle disse øer har vores fremgang således været højere end på landsplan. Man kan selvfølgelig ikke konkludere, at det alene skyldes husstandsomdelingen. Vi ved f.eks., at der var andre aktiviteter på Samsø. Men den større fremgang indikerer, at husstandsuddelingen har gavnet kampagnen. Der er derfor god grund til at indarbejde denne aktivitet også i fremtiden.

7 Pressearbejde Siden sidste landsmøde er Folkebevægelsen mod EU blevet nævnt i over artikler, læserbreve og nyhedsindslag i dagblade, ugeblade, fagblade, magasiner, nyhedstelegrammer, nyhedsportaler på internettet, radio og tv. Omtalen har naturligvis især været i perioden op til EU-parlamentsvalget sidste år. I første halvår 2010 blev vi nævnt gange i dagbladene (landsdækkende, regionale og lokale). Det er mere end dobbelt så mange gange som i første halvår 2004, hvor vi blev nævnt 559 gange - og omkring fem gange så mange som i første halvår 1999, hvor det var 270. Infomedia lavede efter valg 2009 en opgørelse, hvor vores MEP Søren Søndergaard er den 6. mest omtalte parlamentskandidat i perioden 1. maj 7. juni. Danmarks Radio (DR) havde i øvrigt oprindeligt tænkt sig en reel nedprioritering af dækningen af valget, hvilket især vi i Folkebevægelsen gjorde opmærksom på og fik ændret. DR har desuden flyttet tidspunktet for, hvornår de sender politiske partier og bevægelsers landsmøde-udsendelser fra til For Folkebevægelsen betød det, at kun så landsmøde-udsendelse i 2009, mod i I første halvår 2010 blev vi kun nævnt 333 gange. Sammenlignet med første halvår i tidligere år uden parlamentsvalg og folkeafstemninger (2000), er der tale om en stigende tendens fra 59 gange i første halvår Men det er desværre mindre end første halvår 2008, hvor vi blev nævnt 385 gange. Jyllands-Posten offentliggjorde 2. august en optælling af, hvor meget de 13 danske EU-parlamentarikere har været omtalt i de ni største danske landsdækkende dagblade. Her kommer Søren Søndergaard ind på en 8. plads med i alt 76 omtaler. 5. juni offentliggjorde Politiken en opgørelse over medieomtaler siden valget sidste år, som placerede Søren på en 11. plads. Så trods en generelt god fremgang for omtalen af Folkebevægelsen mod EU er der fortsat et pænt stykke vej til en tilfredsstillende portion medieomtale. Pressearbejde skal således fortsat styrkes på forskellig vis. Internet, Facebook m.m Vi var slet ikke tilstrækkeligt med på de muligheder, der findes på internettet. I denne valgkamp oplevede vi endnu engang, at internettet betyder mere og mere. Det drejer sig både om at bruge de mere etablerede elementer som vores hjemmeside, Facebook, Youtube og blogs, men også om at bruge de nye ting mere. Af økonomiske årsager fik vi ikke gennemført den reklame for liste N og vores nye hjemmeside, som vi havde planlagt. Trods det fik den nye hjemmeside alligevel mangedoblet besøgstallene den sidste måned før valget, hvor vi fik over unikke besøg. Desuden har flere lokale komiteer givet udtryk for, at hjemmesiden er blevet mere værdifuld for arbejdet rundt om i landet. Desuden er hjemmesiden i langt højere grad blevet brugt til f.eks. bestilling af materialer end tidligere. IT-udvalget forsøgte i god tid før valget at sætte sig ind i og udnytte mulighederne på internettet, som konstant udvikler sig. Men det krævede flere ressourcer, end vi havde, at gøre det i tilfredsstillende omfang. Denne gang var der stor stigning i henvendelser fra forskellige medier og organisationer via , hvor resultaterne blev formidlet via nettet. Det betød, at vores kandidater ikke kunne følge med i alle henvendelserne, og vi dermed fremstod uheldigt i nogle undersøgelser. Her er et område, der skal prioriteres højere ved kommende valg. Her er gode, potentielle muligheder, og bl.a. bør vi understøtte kandidaterne ved at lave vejledende besvarelser for de mange standardspørgeskemaer mv., som kandidaterne får. Folkevægelsen var meget mere i medierne under valgkampen i 2009 end i de to tidligere valgkampe. Men der er fortsat brug for en styrkelse af indsatsen på områder i hele organisationen. Folkevægelsens hjemmeside og aktiviteter på internettet kræver skal fortsat udvikles og styrkes - herunder på såkaldte sociale medier som Facebook, YouTube og flickr. Gå med i IT-udvalget og giv en hånd med.

8 Grundlovsarrangementer Grundlovsdag 2009 lå kun 2 dage før afstemningsdagen. Det gav nogle særlige muligheder for at bruge dagen også som markering i valgkampen. En række steder over hele landet blev da også holdt grundlovsmøder. Der var der møder i Aalborg, Aarhus, Silkeborg, Borbjerg Mølle ved Holstebro, Esbjerg, Løgumkloster, Halsnæs, Haslev og ikke mindst det største i København. De forskellige møder var godt besøgt og var med til at markere os udadtil. Landets største grundlovsmøde på Rådhuspladsen var det rigtige sted i København, og vi fik lavet et bredt program, så der var noget til alle aldersgrupper etc. Nogle unge syntes, at der var for meget 70 er musik, så selvom de blev glade for, at der også var rock og rap, havde det været godt med flere unge, kendte kunstnere. Programmet forløb uden problemer. Men de landsdækkende medier var totalt fraværende. Andre steder oplever vi det samme, at medierne højst bringer det, vi selv skriver. Det kunne være en god opgave for medlemmer at presse medierne til en bedre dækning. Der var for meget tekst på plakaten ift. de situationer, hvor folk er i bevægelse, og den passede ikke til den layoutlinje, der var lagt i de andre materialer. Igen i 2010 blev der holdt Grundlovsmøder en række steder over hele landet. Mange steder er de blevet en god tradition og er nogle af de største i lokalområdet. Komiteerne under og efter valget Hundreder af mennesker havde fornøjelse af Folkebevægelses grundlovsfest på Københavns Rådshusplads 5. juni 2009, hvor bl.a. Søren Søndergaard talte. Grundlovsdag i Aalborg 2010 De regionale træf i februar/marts var en rigtig god måde at starte de lokale valgkampe. Det var med til at give et tidligt startskud på valgkampen og sætte tidlige aktiviteter i gang. Der var en langt bedre stemning og et større engagement denne gang end længe. Nye folk kom til i arbejdet i komiteerne, og folk vendte tilbage. At de politiske budskaber brændte igennem, oplevede komiteerne også, selvom komiteernes situation har været meget forskellig, men en række komiteer har været i et højere gear end ved den seneste valgkamp. Selvom det lykkedes nogle steder at integrere yngre/unge medlemmer i arbejdet i komiteerne, så lykkedes det ikke en række steder. Det er nødvendigt med en større indsats for at integrere unge/yngre/ nye medlemmer i arbejdet. Det nødvendiggør også en åbenhed over for nye/andre arbejdsformer, der f.eks. er mere aktions- end mødeprægede. Nye skal føle sig velkomne i komiteerne og lyttes til. Ungdom mod EUs indsats var denne gang langt over tidligere valgkampe og var meget mærkbar rigtig mange steder og i mange sammenhænge på sekretariatet som i de lokale aktiviteter med særlige aktioner og i forhold til uddannelsesstederne. Reaktionerne og arbejdet har spændt fra velfungerende komiteer, der har lagt ekstra til i valgkampen, til få komiteer, der i valgkampen nedlagde sig selv. I den ene (Birkerød/Rudersdal) blev det dog efterfulgt af en energisk genopvågnen, så resultatet blev en større indsats end tidligere. Andre steder lykkedes det at genoplive/starte nye komiteer i feks. Vordingborg og Næstved og andre steder at starte nye f.eks. i Kolding eller få lokalt arbejde i gang, hvor der længe ikke havde været noget, f.eks. Vejle. Hvide pletter er der imidlertid stadigvæk. Og f.eks. i en stor by som Randers var der intet arbejde, fordi dynamoen var væk. Der bør ske en grundlæggende analyse af stemmetallene og udviklingen på lokalt niveau fra valg til valg. Gerne ned på afstemningsstedsniveau. Kun på den måde kan man se udsvingene også de lokale, der kan indikere, om en speciel lokal indsats har virket. Vi oplevede flere steder, at dér hvor vi havde stået og delt materialer ud flere

9 gange før, blev vi taget betydeligt bedre imod end steder, hvor vi har haft en længere periode uden at være til stede. Det mindede os om, at det er rigtig godt og vigtigt med kontinuerligt arbejde. Umiddelbart viser erfaringer, at det lange seje træk med kontinuerligt arbejde mellem valgene giver et bedre og mere stabilt niveau. En uddeling i en valgkamp eller aktivitet giver en positiv virkning, men har man været synlig med læserbreve og et offentligt møde eller foretaget løbende uddelinger med jævne mellemrum, giver det bedre resultater. Ligesom der generelt er et højere aktivitetsniveau end i de komiteer, som genoplives i valgkampen. Fællesskabet mellem komiteerne skal fremmes, så man hjælper hinanden i langt højere grad hen over komitégrænser. De regionale samarbejder skal fremmes og skal have et hovedeftersyn. Samtlige komitekontakter vil blive kontaktet, så der sker en fuldstændig kortlægning af komiteerne hvor er der komiteer, der fungerer, hvor er der blot kontaktpersoner, og hvor er der helt hvide pletter. Komitéfonden Fonden administrerer og uddeler midler til komiteernes aktiviteter. Blandt andet fordeler fonden en stor del af de midler, som stilles til Folkebevægelsens rådighed fra Nævnet til fremme af Debat og Oplysning om Europa, ligesom der uddeles nogle af Folkebevægelsens midler f.eks. til igangsætning af nye komitéer eller til genoplivning af sovende komitéer. I 2009 skete der det glædelige, at alle midler, som komitéfonden skulle uddele, var opbrugt umiddelbart efter valget. I 2010 ser vi imidlertid gerne endnu flere ansøgninger til komitéfonden endnu flere lokale aktiviteter. Det kan være møder, tryksager, annoncer, porto til medlemsblade og andre udsendelser eller meget andet. Økonomi/ressourcer - medlemmer Indsamlingen af midler lå i 2009 på niveau med det seneste valgår i Det er klart, at Folkebevægelsen, der kun har medlemmer og venner at henvende sig til, er meget afhængig af den store offervilje, der er hos medlemmerne. Vores svaghed denne gang er, at vi stadig ikke havde overvundet de problemer, som de store underskud i årene forud for valget i 2004 gav os. Så selvom udgangspunktet var forbedret i forhold til valget i 2004, havde vi ikke rigelige midler at gå i valgkamp med. Der var absolut gode initiativer, der gav resultat, såsom ideen med andelsbeviser. Indsamlinger til annoncer i dagblade og ugeaviser lykkedes også adskillige steder i landet. Ligeledes lykkedes det flere steder i landet at indsamle midler til lokale initiativer, f.eks. Grundlovsarrangementer. Samtidig er det helt klart, at vi kunne bruge langt flere ressourcer, både hvad angår arbejdstimer og penge. En del blev dækket ind med en heftig omgang overarbejde de sidste par måneder, men det er klart, at en række potentialer ikke blev udnyttet fuldt ud, fordi der manglede ressourcer. Kandidaterne også ud over spidskandidaterne kunne være givet bedre støtte, hvis ressourcerne havde været større. Umiddelbart efter valget iværksatte Styrelse og forretningsudvalg en række meget omfattende beskæringer i udgifterne og appeller til medlemmer og venner om at hjælpe til med en økonomisk genopretning. Målsætningen er, at Folkebevægelsen skal være gældfri ved udgangen af 2011, så vi derefter kan opbygge en forbedret økonomi med langt flere midler til valget Dette skrider planmæssigt frem, og især i 2010 slår det igennem på resultatet. Men mere om det under regnskab og budget. Jesper Morville og Johanne Langdal Kristiansen under fremstød i Odsherred, hvor Folkebevægelsen fik nye medlemmer og medieomtale, men endnu ikke en ny lokalkomite. Vestjyder mod Unionen satte forkus på traktatsagen mod regeringen i september 2010 med Speakers Corner-arrangementer i en række byer - herunder Skive - hvor Helge Rørtoft-Madsen talte.

10 Medlemshvervning Dette punkt vil blive behandlet grundigt under regnskabsaflæggelsen, men eet punkt, som vi alle sammen kan og bør prioritere, er at skaffe bevægelsen flere medlemmer. Det er til fælles bedste, og der er et stort potentiale derude. Det kræver imidlertid, at vi alle er opmærksomme på det, og at medlemshvervning indarbejdes i alle de aktiviteter, vi udfører. Siden seneste landsmøde har mere end 450 meldt sig ind i Folkebevægelsen heraf ca. halvdelen i den egentlige valgkamp. Det er positivt, men desværre er der en meget stor procentdel, der aldrig betaler kontingent, ligesom mange prøvemedlemmer ikke overgår til at være fuldt gyldige medlemmer. Der er grund til at diskutere, hvad vi gør for at forbedre dette resultat. Det gør det imidlertid ikke mindre vigtigt hele tiden at have medlemshvervningen indarbejdet i alt udadvendt arbejde tværtimod. Strategikonference Folkebevægelsens strategikonference i januar 2010 samlede omkring 100 medlemmer i Odense til en dag med spændende diskussioner om udviklingen af fremtidens EU-modstand. Her ses Gustav Sieg Sørensen (øverst) i diskussion med Lis Jensen (nederst). Den 30. januar holdt vi Strategikonference i Odense. Godt 100 medlemmer dukkede op trods sne og dårligt føre. Det var flot. Og endnu bedre var den debat og inspiration, som fandt sted på mødet. Masser af ideer blev foreslået, og der er allerede arbejdet videre med nogle af ideerne, ligesom andre vil blive taget op. Vedtægtsændringsforslaget her på Landsmødet udspringer f.eks. direkte af diskussionerne. Også Årsplanen bygger på ideerne fra strategikonferencen. Diskussionerne og forslagene fra strategikonferencen blev opsamlet i et tillæg til Komitényt og ligger på intranettet. Komitenyt gn.). Nej til EU-dikterede rabatkuponer 10 % rabat 40 % rabat 20 % rabat 25 % rabat 10 % rabat 20 % rabat De danske love skal beskytte forbrugerne. De kræver, at man straks kan se, hvad en vare koster. De forbyder også uheldige reklamer og indførelse af rabatkuponer. Det må vi ikke for EU-domstolen. Den har netop erklæret, at Danmark ikke må have regler, der går videre end de regler, der står i et EU-direktiv. Dette krav mener vi ikke, at Folketinget skal rette sig efter. Medlemmerne må fastholde de fornuftige danske love og ikke forringe dem, blot fordi EU kræver det. Forbrugernes interesser skal ikke ofres af hensyn til EU. Folkebevægelsen mod EU Tordenskjoldsgade 21, st.th Kbh. K Telefon Fax E-post: Fra december er vi igen begyndt at udsende et Komitényt til komitekontakter med videre. Det er meningen, at bladet skal give inspiration og være en støtte til arbejdet i komiteerne. Allerede nu er udkommet 4 numre, og interesserede medlemmer kan også få bladet tilsendt. Komitényt ligger som pdf-fil på intranettet. I forbindelse med nummer 4 blev der foretaget en evaluering. Den vil blive offentliggjort på dette landsmøde. Det er også meningen, at Komitényt skal virke som idéudveksling mellem komiteer og medlemmer, så de gode ideer ikke bliver overset eller glemt, men kan bruges så mange steder som muligt. Løbesedler Vi har intensiveret udgivelsen af hurtige løbesedler, som komitéer og medlemmer hurtigt enten kan udskrive fra hjemmesiden eller få tilsendt. Det er løbesedler, der tager et konkret problem op, som influerer på almindelige menneskers hverdag. Det har været emner som moms på genbrug, EU-dikterede rabatkuponer eller besparelser, som EU har bestemt. Løbesedlerne har vist sig populære og er blevet brugt ved uddelinger med gode resultater. Fagligt Udvalg og Fagligt Nyhedsbrev Det faglige Nyhedsbrev er udkommet 4 gange i beretningsperioden. Det når bredt ud til en række fagforeninger, klubber og enkeltpersoner. Som et bidrag til 1. maj udkom det i farver i alt 4000 eksemplarer og mange fagforeninger bad om pakker med 200 stk. Det trykkes fortsat ved håndkraft. Fagligt Udvalg har deltaget i møder i Malmø og Berlin. Fagligt Udvalg ind-

11 går som primus motor sammen med Fagbevægelsen mod Unionen som arrangører for en konference om Social Dumping, som finder sted i december i år. En række fagforeninger har tilsluttet sig. Folk i Bevægelse Medlemsbladet Folk i Bevægelse er udkommet i hele perioden, selvom udgivelsesfrekvensen i 2010 er blevet nedsat med 2 numre på årsbasis. Det skyldes besparelser. Som et bidrag til styrkelse af valgkampen udkom seks af 2009s otte numre af FiB inden valget. Bladet udkom som før i forøget oplag til uddeling ved arrangementer 1. maj (nr. 5) og Grundlovsdag (nr. 6). Via nr. 5 fik vi hurtigt kommunikeret budskaberne fra landsmødet sidst i april ud. Og nr. 6 blev i høj grad et valgkampsnummer. Såvel under valgkampen som senere fungerer Folk i Bevægelse netop også udadvendt og er glimrende at give interesserede for at give aktuelle kommentarer til, hvad der sker på EU-fronten. Også i 2010 er såvel 1. majnummeret som grundlovsdagsnummeret udkommet i forøgede oplag. Bladet sendes også til biblioteker, skoler og uddannelsessteder og til en række personer som folketingsmedlemmer eller andre, der får bladet gratis. Rejser, DEO og NOTAT Igennem mange år har Folkebevægelsens Rejser arrangeret studierejser til primært Strasbourg. Det har været et godt tilbud til de mange EU-interesserede danskere. Desværre har Rejsegarantifonden stillet krav om en betragtelig bankgaranti sammen med en afgift per deltager, hvis vi fortsat ville udbyde disse rejser som pakkerejser. Derfor har vi det seneste år valgt en kraftig omorganisering, så vi i stedet normalt vil arrangere én intern tur om året. De resterende pladser er der indgået en aftale med oplysningsforbundet DEO om at overtage arrangementet af. Dette nye samarbejde håber vi naturligvis, vil være positivt for begge parter. Samtidig er Folkebevægelsen udtrådt af ejerkredsen af Notat, således, at udgiveren nu er DEO. Det er gjort for at sikre Notats videre udgivelse, så der fortsat vil være et EU-kritisk tidsskrift. Travl beretningsperiode Folk i Bevægelse udkom hver måned i halvåret før valget, men er udkommet sjældnere siden af hensyn til Folkebevægelsens økonomi. Folkebevægelsen har både i 2009 og 2010 deltaget med en bod ved EU-nævnets Europa-Messe for unge på ungdomsuddannelserne. Det har været en rigtig travl og lang beretningsperiode, men det har været positivt med så mange medlemmer og aktivister, der har deltaget i aktiviteterne. Det takker vi for og håber, det vil fortsætte i den kommende tid, hvor Folkebevægelsen mod EU står over for mange udfordringer, ikke mindst i forhold til den løbende diskussion om de danske undtagelser.

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Beretning fra Valgkampsgruppen ifm. kommunalvalget 2009 Bilag 2

Beretning fra Valgkampsgruppen ifm. kommunalvalget 2009 Bilag 2 Beretning fra Valgkampsgruppen ifm. kommunalvalget 2009 Bilag 2 Opstart: På medlemsmødet d. 22. september 2009 blev der fundet en valgkampskoordinator, Rasmus. Han organiserede et fællesmøde d. 29. september

Læs mere

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier KMD Analyse Maj 2014 VEJEN TIL EU GÅR VIA TV KLASSISKE MEDIER SLÅR DE NYE SOCIALE MEDIER MED FLERE LÆNGDER VALGPLAKATER:

Læs mere

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 DANSKERNE FORETRÆKKER VALGKAMP PÅ TV FREM FOR BESØG VED HOVEDDØREN SOCIALE MEDIER KAN FÅ BETYDNING FOR UDFALDET AF VALGET VALGPLAKATER

Læs mere

Enhedslisten - Odsherred. 10 år i Odsherred

Enhedslisten - Odsherred. 10 år i Odsherred Enhedslisten - Odsherred 10 år i Odsherred 2002-2012 Enhedslisten - 10 år i Odsherred Dette forår har Enhedslistens afdeling i Odsherred eksisteret i 10 år. Oprettelse I januar 2002 godkendte Enhedslistens

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Kandidater til Landsledelsen

Kandidater til Landsledelsen Kandidater til Landsledelsen Præsentation af kandidater til Landsledelsen til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 29.-30. oktober 2011 på Stengård Skole i Gladsaxe Svend Erik Christensen, født 1951, Roskilde,

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

Organisatorisk Beretning 2004-2005

Organisatorisk Beretning 2004-2005 Organisatorisk Beretning 2004-2005 Forretningsudvalgets organisatoriske beretning til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 26.-27. november 2005 på Stengård Skole, Triumfvej 1 i Gladsaxe 1.-14. juni hang

Læs mere

Hvor skal vi hen? Læsevejledning til papirer fra Hvor skal vi hen? -gruppen landsmøde 2016

Hvor skal vi hen? Læsevejledning til papirer fra Hvor skal vi hen? -gruppen landsmøde 2016 Læsevejledning til papirer fra Hvor skal vi hen? -gruppen landsmøde 2016 Udover denne læsevejledning har du fået 2 forskellige papirer, som opfølgning på Hvor skal vi hen? gruppens arbejde. Det første

Læs mere

Organisatorisk beretning 2011-2012

Organisatorisk beretning 2011-2012 Organisatorisk beretning 2011-2012 Landsledelsens organisatoriske beretning til landsmødet i Folkebevægelsen mod EU i Gladsaxe den 27.-28. oktober 2012 40 året for Folkebevægelsens stiftelse fejres med

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november

KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november Regionernes indsats for en høj stemmeprocent Kandidat? Dine vælgere vil møde kampagnen fra regionerne. Se mere her EN HØJ VALGDELTAGELSE En høj stemmeprocent er målsætningen

Læs mere

Organisatorisk beretning

Organisatorisk beretning Organisatorisk beretning Landsledelsens organisatoriske beretning - til Folkebevægelsen mod EU's landsmøde i Aalborg 26.-27. oktober 2013 Organisatorisk beretning 2012-2013 Perioden siden landsmødet 2012

Læs mere

Årsplan 2007-2008. Årsplan 2007-2008 til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 27.-28. oktober 2007 på Valhøj Skole i Rødovre

Årsplan 2007-2008. Årsplan 2007-2008 til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 27.-28. oktober 2007 på Valhøj Skole i Rødovre Årsplan 2007-2008 Årsplan 2007-2008 til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 27.-28. oktober 2007 på Valhøj Skole i Rødovre Nej, Non, Nee - der er sagt nej i EU-grundloven i Frankrig og Holland. Nu kommer

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Oplæg om KL s indsats frem til kommunalvalget 2013

Oplæg om KL s indsats frem til kommunalvalget 2013 Oplæg om KL s indsats frem til kommunalvalget 2013 Faldende interesse? http://www.cvap.polsci.ku.dk/valgdeltagelse/valgdeltagelse_i_kommunerne/ Massiv forskning i kommunalvalget Valgdeltagelsen i Aarhus

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Vedtægter for landsorganisationen 4H vedtaget november 2008

Vedtægter for landsorganisationen 4H vedtaget november 2008 Vedtægter for landsorganisationen 4H vedtaget november 2008 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er 4H. Foreningens medlemmer er organiseret i selvstændige klubber gennem regionen og danner derved landsorganisationen

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Opmærksomhed Reklame & irritation Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

KANDIDATER TIL LANDSLEDELSEN

KANDIDATER TIL LANDSLEDELSEN KANDIDATER TIL LANDSLEDELSEN Erik Bach, født 1960, Nordkysten mod EU. Gift, 2 børn og til daglig togfører. EU-parlamentskandidat 2014 for Folkebevægelsen. Før dette SF-folketingskandidat 2005 og 2007 samt

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

OK-håndbogen. Inspiration og overblik til dig, der er tillidsrepræsentant eller ansat i en fagforening eller LO-sektion

OK-håndbogen. Inspiration og overblik til dig, der er tillidsrepræsentant eller ansat i en fagforening eller LO-sektion OK-håndbogen Inspiration og overblik til dig, der er tillidsrepræsentant eller ansat i en fagforening eller LO-sektion OK-indsatsen Oplysning om overenskomster 2011-2015 Det er os med overenskomster og

Læs mere

Bliv skarp på nettet Webstrategi: Facebook og sociale medier: Video, billeder og grafik: Hjemmesider - basis og let øvet: Nyhedsbreve:

Bliv skarp på nettet Webstrategi: Facebook og sociale medier: Video, billeder og grafik: Hjemmesider - basis og let øvet: Nyhedsbreve: marts 2013 Kære ven De politiske forhandlinger om Vækstplan DK er i fuld gang, og siden lanceringen i begyndelsen af marts har vi holdt en række møder ude i regionerne, hvor både ministre og ordførere

Læs mere

Side 2 af 5 den forbindelse også en del af det andet kampagnemateriale. Karen Bach Ravn fremhæver især klistermærkerne med sloganet Tænk dig om før du

Side 2 af 5 den forbindelse også en del af det andet kampagnemateriale. Karen Bach Ravn fremhæver især klistermærkerne med sloganet Tænk dig om før du Side 1 af 5 Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 02 / 2017 Fem ting kommunerne lærte af KV13 Kommunerne udvekslede ideer og erfaringer om, hvordan den lokale valgdeltagelse kan øges, da konsulenter, kommunikationsmedarbejdere

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement.

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement. Elevernes Folketingsvalg 2011 Evalueringsrapport - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement Udarbejdet af: Assembly Voting Rued Langgaards Vej 7, 5D 07 2300 København S

Læs mere

Kandidater til forretningsudvalget

Kandidater til forretningsudvalget Kandidater til forretningsudvalget til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 26.-27. november 2005 på Stengård Skole, Triumfvej 1 i Gladsaxe Forretningsudvalget er Folkebevægelsen mod EUs politiske ledelse

Læs mere

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 Vedtægter Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 1 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er 4H. Foreningens medlemmer er organiseret i selvstændige klubber og danner derved landsorganisationen 4H.

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

Organisatorisk Beretning 2005-2006

Organisatorisk Beretning 2005-2006 Organisatorisk Beretning 2005-2006 Forretningsudvalgets organisatoriske beretning til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 28-29. oktober 2006 på Tranbjerg Skole ved Århus Organisatorisk Beretning 2005-2006

Læs mere

Rapport over projektet: afsætningsfremme for Nordmannsgran i Tyskland, Schweiz og Østrig

Rapport over projektet: afsætningsfremme for Nordmannsgran i Tyskland, Schweiz og Østrig Rapport over projektet: afsætningsfremme for Nordmannsgran i Tyskland, Schweiz og Østrig Endelig rapport over udførelsen af de gennemførte foranstaltninger. Formålet I forlængelse af de tidligere gennemførte

Læs mere

Vi kan bede Lone om at foreslå, at der sættes en undersøgelse i stand.

Vi kan bede Lone om at foreslå, at der sættes en undersøgelse i stand. Referat af bestyrelsesmøde Enhedslisten Randers 3. juni 2012 Til stede 9 medlemmer. Dagorden: 1. Klimamøde lokalt 2. Arbejdsløshed / møde med LO 3. Kommunalvalg 4. Årsmøde til provinsen 5. Regionen 6.

Læs mere

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Vi har brug for at høre din mening! Vi tillader os at skrive til dig i et vigtigt ærinde. Din nye kommune arbejder aktivt

Læs mere

Informationskampagne. Midttrafik

Informationskampagne. Midttrafik Informationskampagne Nyt busnet Midttrafik 1 Baggrund I august 2010 vedtog Aarhus Byråd den Kollektive Trafikplan. I praksis betyder den nye plan en ændring af samtlige busruter og busnumre i Aarhus. Busruterne

Læs mere

- Et valgsite på koege.dk Valgsitet linkede til borger.dk, så det var generelle oplysninger, der fremgik.

- Et valgsite på koege.dk Valgsitet linkede til borger.dk, så det var generelle oplysninger, der fremgik. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Staben Forslag til valgtiltag ved Kommunalvalg 2017 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Kommunalvalget i 2013 Ved valget i 2013 var stemmeprocenten i Køge på 75,93

Læs mere

Præsentation af kandidater til Forretningsudvalget 2006/2007 Side 1 af 5

Præsentation af kandidater til Forretningsudvalget 2006/2007 Side 1 af 5 Martin Christensen, (årgang 1954) Århus. Medlem af KPiD. Socialrådgiver, har været aktiv i Folkebevægelsen i Århus siden 1991, nuværende medlem af Forretningsudvalget af Komitéudvalget og Komitéfonden.

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Kandidater til forretningsudvalget. til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 27.-28. oktober 2007 på Valhøj Skole i Rødovre

Kandidater til forretningsudvalget. til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 27.-28. oktober 2007 på Valhøj Skole i Rødovre Kandidater til forretningsudvalget til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 27.-28. oktober 2007 på Valhøj Skole i Rødovre Henrik Guldborg Bøge, (årgang 1980), Medlem af Enhedslistens Europagruppe og Internationale

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf.

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf. Juli 2015 / side 1 af 5 På vej mod ny hovedorganisation Følgende notat baseret på informationer, kommentarer og spørgsmål til Bente Sorgenfrey, formand for FTF, og Kent Petersen, næstformand for FTF og

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Organdonationsdag opsamling og evaluering

Organdonationsdag opsamling og evaluering Organdonationsdag 2017 - opsamling og evaluering Dagens formål At skabe dialog og debat om organdonation. At anerkende dem, der har organdonation tæt på i deres personlige liv eller professionelle virke.

Læs mere

Formandens beretning ved PD Danske Lokalavisers årsmøde i Brabrand, 9. maj 2014

Formandens beretning ved PD Danske Lokalavisers årsmøde i Brabrand, 9. maj 2014 Formandens beretning ved PD Danske Lokalavisers årsmøde i Brabrand, 9. maj 2014 I stedet for den traditionelle indledning vil jeg i år lægge ud med et centralt emne for branchen, som vi i PD Danske Lokalavisers

Læs mere

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Roger Buch Forskningschef, Ph.d., cand.scient.pol. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Kan det ikke være ligegyldigt? -

Læs mere

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold Nyrernes Dag inspirationskatalog Nyrernes Dag er en fast tradition i Nyreforeningen. Siden starten i 2006 har dagen udviklet sig og markeres i dag på forskellig vis rundt om i landet. Dette katalog er

Læs mere

Beretning var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere.

Beretning var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere. Beretning 2015 2015 var bestemt ikke noget godt Radikalt år. Mere herom senere. 2015 var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere. 2015 var året, hvor vi senest den 15. september

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Landsmødet den 11. og 12. september 2010. 1. september 2010

Landsmødet den 11. og 12. september 2010. 1. september 2010 1. september 2010 Der bliver omdelt over en kvart million foldere. Der hænger plakater over alt i landet. Margrethe Vestager optræder med videoer på landets største nyhedssites. Og pressen fortæller lystigt

Læs mere

ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE

ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE Overblik over alt hvad du kan bruge for at gøre opmærksom på jeres arrangementer - HVEM TAGER DU MED? Sidste år var Danmark Spiser Sammen på næsten alles læber. Vi gentager successen

Læs mere

Kandidater til landsledelsen Præsentation af kandidater til landsledelsen for Folkebevægelsen mod EU

Kandidater til landsledelsen Præsentation af kandidater til landsledelsen for Folkebevægelsen mod EU Kandidater til landsledelsen Præsentation af kandidater til landsledelsen for Folkebevægelsen mod EU - til Folkebevægelsen mod EU's landsmøde i Aalborg 26.-27. oktober 2013 Mads Barbesgaard, født 1988.

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Baggrund. Denne præsentation danner rammen for startskuddet til Danmarks første officielle refleksdag i oktober 2011.

Baggrund. Denne præsentation danner rammen for startskuddet til Danmarks første officielle refleksdag i oktober 2011. Baggrund Med inspiration fra en årlig refleksdag i Norge, der i år blev gennemført for 6.år i træk, besluttede Børneulykkesfonden, at et lignende tiltag skulle indføres i Danmark. I samarbejde med Codan

Læs mere

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Det er stort at være medlem af FDB Gør hverdagen bedre Brugsforeningsbestyrelsens arbejde Bestyrelsen for en brugsforening har ansvar for brugsforeningens drift og

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Bestyrelsens beretning til Club Danois - generalforsamling 2015

Bestyrelsens beretning til Club Danois - generalforsamling 2015 Bestyrelsens beretning til Club Danois - generalforsamling 2015 De store begivenheder på verdensplan med Frankrigs præsident i en af hovedrollerne for at søge at skaffe lidt fred i den østlige del af Europa,

Læs mere

Projektskema egne projekter

Projektskema egne projekter Projektskema egne projekter Titel BRANDING AF LOKALUDVALGET OP TIL OPSTILLINGSMØDE 2014 Kort beskrivelse af Efter afholdelsen af kommunalvalget den 19. november 2013, skal der etableres nye lokaludvalg

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

VERDENS BEDSTE NYHEDER

VERDENS BEDSTE NYHEDER Idekatalog for VERDENS BEDSTE NYHEDER Hjælp os med at give Verdens Bedste Nyheder til danskerne! Verdens Bedste Nyheders formål er at fortælle om de fremskridt, der sker hver dag i udviklingslandene. Derfor

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2009 Fra generalforsamlingen 2009 Indhold: - Generalforsamlingen den 6. februar Årsplan 2009 Delegeretvalg til landsmødet 31. marts Mød Hans Henrik Larsen

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2014. Rapport 2013. Nye lokalforeninger. Hjemmeside

Nyhedsbrev juli 2014. Rapport 2013. Nye lokalforeninger. Hjemmeside Nyhedsbrev juli 2014 Kære alle. Sommerferien nærmer sig og det vil vi lige benytte til at sige Rigtig god sommer. Sekretariatet holder ferie i ugerne 28,29 og 30. Rapport 2013 Henrik har lavet en opfølgning

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Referat af møde i Redaktionen

Referat af møde i Redaktionen Referat af møde i Redaktionen Dato: 5. december 2016 Tid: Kl. 16.00 Sted: Sekretariatet, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup Til stede: Jan Rishave, Gunner Nielsen, Anna Haar, Cille Schmidt, Anne Dorte

Læs mere

Referat Unge på tinge den 28. november 2013.

Referat Unge på tinge den 28. november 2013. Referat Unge på tinge den 28. november 2013. Dette referat tager udgangspunkt i de debatter og konklusioner de unge deltagere kom frem med på Unge på Tinge. Referatet er ucensureret. En debat uden filter!

Læs mere

Introduktion til VÆRKTØJSKASSEN

Introduktion til VÆRKTØJSKASSEN Introduktion til VÆRKTØJSKASSEN Indhold Introduktion... 3 Det nye KLF... 3 Landsmøde... 3 Landsstyrelse... 3 Repræsentantskab... 3 Netværk... 3 Teams... 3 Værd at vide om værktøjskassen... 4 De forskellige

Læs mere

Nordvest. Bestyrelsens beretning for 2011

Nordvest. Bestyrelsens beretning for 2011 Nordvest Bestyrelsens beretning for 2011 Folketingsvalget 2011 2011 har været et fantastisk år for Enhedslisten både på landsplan og lokalt her i Nordvest. Det mest glædelige er, at vi ved folketingsvalget

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 1 Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indledning Enhedslisten- Københavns årsplan beskriver både tilbagevendende og nye arrangementer, som Københavnsbestyrelsen

Læs mere

Kære medlemmer. Lidt nyt fra partiforeningen SF Fredensborg-Hørsholm

Kære medlemmer. Lidt nyt fra partiforeningen SF Fredensborg-Hørsholm SF-Fredensborg og Hørsholm Nyhedsbrev januar 2015 Kære medlemmer Lidt nyt fra partiforeningen SF Fredensborg-Hørsholm fra Hanne Berg, byrådet i Fredensborg, fra Ole Bergmann om vores nye webside, og fra

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april 2012 Borgerinddragelsespolitik Indhold Forord Forord.... 2 Borgerinddragelse i dag...........................................3 Målsætninger.... 4 Indsatsområde -

Læs mere

Medlemstallet er stødt stigende. Det er dejligt at se, at foreningen får medlemmer fra hele landet. Vi har medlemmer, som har tegnet

Medlemstallet er stødt stigende. Det er dejligt at se, at foreningen får medlemmer fra hele landet. Vi har medlemmer, som har tegnet Nyhedsbrev November 2016 Medlemstallet er stødt stigende. Det er dejligt at se, at foreningen får medlemmer fra hele landet. Vi har medlemmer, som har tegnet Personligt medlemsskab Husstandsmedlemsskab

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

DR Romanprisen 2016. Drejebog til ordstyreren. Kære ordstyrer,

DR Romanprisen 2016. Drejebog til ordstyreren. Kære ordstyrer, Drejebog til ordstyreren Kære ordstyrer, Tak fordi du vil være med til at støtte op om DR Romanprisen med en romanlæsekreds på biblioteket. Uden læsere ville der nemlig ikke være nogen pris. Måske er det

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

2011 bliver et spændende og meget afgørende år for vores parti. På partikontoret glæder vi os til at lave valgkamp sammen med Jer.

2011 bliver et spændende og meget afgørende år for vores parti. På partikontoret glæder vi os til at lave valgkamp sammen med Jer. December 2010 Kære ven Året er ved at rinde ud, og jeg vil gerne sige tak til alle Jer i organisationen for jeres store arbejde. Uden en velkørende organisation kunne vi ikke køre kampagner og sprede de

Læs mere

GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND

GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND BRIEF GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Skal Danmark genindføre

Læs mere

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010 Invitation til Decemberkonference Oktober, nr. 1, 2010 Torsdag den 16. december 2010 inviterer Center for frivilligt socialt arbejde til Decemberkonference 2010 under overskriften: "Flere frivillige -

Læs mere

Vores Stemme februar 2008

Vores Stemme februar 2008 Vores Stemme februar 2008 Kære ven I denne måned præsenterede vi Socialdemokraternes vækstplan for at få sat gang i økonomien i Danmark. Vækstpakken er blevet rigtig godt modtaget i medierne. Vi kan, hvis

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere