Organisatorisk Beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisatorisk Beretning 2009-2010"

Transkript

1 Organisatorisk Beretning Forretningsudvalgets organisatoriske beretning til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Fordi EU ikke skal bestemme alt! Aktivister sætter valgplakater op ved søerne i København

2 Fordi EU ikke skal bestemme alt Landsmødet sidste år blev placeret i april som en energiopladning og et startskud til seks ugers intensiv kampagne op til EU-parlamentsvalget den 7. juni. Derfor er denne beretningsperiode ikke på et år, men på halvandet. Naturligvis har valgkampen til EU-parlamentsvalget været den helt store opgave, hvilket præger denne beretning. Men årsplanen for beretningsperioden forudså også, at der ville komme et øget pres på EU-undtagelser, ligesom det internationale samarbejde ville blive utroligt vigtigt sammen med spørgsmål som velfærd, sundhed og klima. Rent organisatorisk skulle der yderligere være fokus på det lokale arbejde, komitéarbejdet og på at bruge de mange aktiviteter til at styrke Folkebevægelsens medlemsgrundlag. Det internationale arbejde og samarbejdet i TEAM vil blive grundigt omtalt i den særskilte beretning fra Folkebevægelsens Internationale Udvalg. Forretningsudvalget Landsmødet 2009 var startskuddet for Folkebevægelsens intensive valgkampen med MEP Søren Søndergaard i spidsen. Forretningsudvalget har i beretningsperioden holdt 12 møder, heraf 4 2-dages møder. For 2 af 2-dages mødernes vedkommende har der imidlertid været tale om, at der har været afholdt seminarer om undtagelserne, hvor parlamentskandidater, kollektive organisationer og repræsentanter for komiteerne har været indbudt. I februar i år blev holdt et seminar om retsundtagelsen og den militære undtagelse og i juni i år var det om den danske undtagelse for euroen og ØMU ens 3. fase. Der var tale om forberedelse i forhold til de undtagelsesafstemninger, der hele tiden har ligget som en mulighed. Når vi inviterede bredt, skal det også ses som et led i arbejdet for at tilbyde såvel vore kandidater og egne folk som vores kollektive medlemmer at blive klædt på i forhold til disse spørgsmål. Seminarerne har været gode oplevelser. Gode og levende oplæg og gode deltagerantal. Det er klart, at det er en form, som vil blive gentaget om andre spørgsmål. I beretningsperioden, som jo er halvanden gang længere end normalt, har Nikolaj Villumsen, Lene Iversen Mikkelsen og Hans-Henrik Larsen, primært af arbejdsmæssige årsager, desværre måttet udtræde af Forretningsudvalget. Ind er trådt Kim Holm, Katrine Klok Due og Jean Thierry. Styrelsen Styrelsen har holdt møder med i gennemsnit ca. 3 ugers mellemrum dog med en større intensitet under valgkampen. På Forretningsudvalgets konstituerende møde valgtes til styrelsen Rina Kari, Povl Kristensen, Kjeld Richter-Mikkelsen (økonomiansvarlig), Sven Skovmand og Karina Rohr Sørensen. Valget til EU-parlamentet Den første del af perioden var naturligt præget af, at vi stod midt i en valgkamp. Masser af aktiviteter var i gang, og mange skulle sættes i gang. Men hvordan gik valgkampen? Under sloganet Skal EU bestemme alt gennemførte vi med afsæt i lands-

3 mødet en hektisk, men god slutspurt. Med 20 hårdtarbejdende kandidater i spidsen godt støttet en mange aktivister over hele landet blev der ydet en indsats, der resulterede i det bedste resultat for Folkebevægelsen i 15 år. Resultatet blev en fremgang på 2 pct., så vi kom op på 7,2 pct. Det betød, at vi sikrede vores mandat med egne stemmer. Analyser af sammensætningen af vores vælgere viser, at vi stadig har en solid bredde i vores tilslutning aldersmæssigt, geografisk og i forhold politisk tilhørsforhold. Vi har et godt potentiale til at gå ud at øge tilslutningen og denne gang også få den aldersmæssige mellemgruppe helt med. Vi oplevede en valgkamp, hvor alle partierne - med de radikale som undtagelse - pludselig var blevet EU-kritiske. En EU-kritik, vi så til gengæld ikke har set meget til siden. Også denne gang blev valgkampen meget personfikseret og fik præg af en præsidentvalgkamp en tendens, som vi også har set ved folketingsvalgkampe. Personerne kommer i først række politik og indhold bliver sekundært. En uheldig udvikling for demokratiet. Men alligevel gik Folkebevægelsens budskaber godt igennem. Især hovedsloganet Skal EU bestemme alt, der gik som en rød tråd igennem kampagnen. Budskabet gik også igennem over for vælgerne og ikke mindst vores modstandere, der tilsyneladende følte, de var nødt til at tage temaet op. Desværre betød valget, at vores valgforbundsparter JuniBevægelsen mistede sit mandat og gled ud af EU-parlamentet. Dermed blev repræsentationen af danske EU-modstandere og -kritikere desværre reduceret, og resultatet betød også, at JuniBevægelsen nu har nedlagt sig selv. Det er et især et problem i de forventelige folkeafstemningskampagner om en eller flere undtagelser. Her vil det naturligvis være en klar fordel, at så mange stemmer som muligt bliver hørt i debatten. Men Folkebevægelsen har rakt hånden ud til styrkelse af samarbejdet med den række af EU-kritiske organisationer og netværk, som stadig findes, og til JuniBevægelsens medlemmer og sympatisører, så de fortsat kan have en platform for deres EU-modstand/-kritik. Vi har også oplevet den glæde, at flere herfra allerede har indmeldt sig i Folkebevægelsen. EP-kandidat Ole Nors Nielsen taler 1. maj i Esbjerg EP-kandidat Jaleh Tavakoli taler grundlovsdag i København Sekretariat og frivillige Sekretariatet eller rettere sekretariaterne kørte på højtryk gennem hele kampagnen, og til sidste stemme var afgivet. Der var en konstant strøm af arbejdsopgaver, som besvarelse og udsendelse af post, modtage besøgsgrupper og andre interesserede, udsendelser til uddannelsesinstitutioner eller biblioteker af materiale, indsamling af penge, kontakt til presse, udgivelse af Folk i Bevægelse, opdatering af hjemmeside, servicering af komiteer, støtte og udførelse af alle mulige kampagneaktiviteter og meget andet. Denne gang blev der på sekretariatsplan lavet en pressegruppe og en kampagnegruppe. De to grupper var fysisk placeret to forskellige steder, hvilket gav problemer med kommunikationen mellem de to grupper. På trods af det gav opdelingen nogle klare fordele ikke mindst mediemæssigt, og vi skal så arbejde med at gøre kommunikationen bedre. Folkebevægelsens sekretariat i Tordenskjoldsgade i København Kandidater Vi havde 20 gode og engagerede kandidater. Liste N var den eneste liste med 20 kandidater. Kandidaterne var ambassadører, som styrkede bevægelsen, og selv om det ikke altid kan ses i den enkeltes stemmetal, så betød kandidaternes store indsats, at folk husker bevægelsen. Samtidig var der rigeligt med opgaver, og vores 20 kandidater gav en høj grad af troværdighed for bredden på listen. Der var dog også et stort potentiale blandt vores kandidater, som kunne være blevet brugt bedre, hvis der havde været flere ressourcer. I en valgkamp, hvor de EP-kandidat Ebba Bigler på fremstød i Fakse

4 EP-kandidat Jørgen Grøn taler grundlovsdag i København store medier fokuserede ekstremt meget på spidskandidaten, var det vanskeligt at trænge igennem for de andre kandidater på listen, men det betyder blot, at vi skal være endnu bedre til at udnytte de muligheder, der er ikke mindst i forhold til deres lokalområder eller i forhold til deres partipolitiske tilhørsforhold.. Også denne gang blev der arrangeret en kandidattur til Bruxelles og en dag med medietræning. Flere kandidater havde ønsket mere hjælp. Det ville vi også gerne have givet, men manglede ressourcer. Samtidig havde det været godt, hvis vi fagligt havde kunnet klæde kandidaterne endnu bedre på, herunder om de mange alternativer til EU. Vi bør blive bedre til at synliggøre dissidenter fra SF, S, R, V og K, der støtter Folkebevægelsen mod EU, både som kandidater og som almindelige støtter. Denne gang fik vi lavet en kandidathåndbog. Den kan naturligvis altid udbygges f.eks. med et forum på internettet, hvor kandidaterne kunne udveksle erfaringer og dermed give en større og tættere kontakt mellem kandidaterne, så de kunne have draget nytte af hinandens erfaringer og oplevelser. Kampagnebil Kampagnebilen på fremstød i Rønne med Helge Rørtoft- Madsen kort efter landsmødet sidste år. Kampagnebilen var i aktivitet fra første dag og lige indtil valget, og blev udnyttet næsten 100 %. Den var særdeles populær hos komiteerne, hvor den også flere steder virkede som et vitamintilskud, ligesom den helt afgjort var med til at få kampagnen til at gå i gang tidligere. Nogle steder var den centrale organisering mere påkrævet, og andre steder havde komiteerne ikke brug for nogen særlig hjælp (andet end presse). Det havde været optimalt, hvis bilen havde haft en chauffør, der var med hele tiden, men det var ikke muligt. Der bør afsættes flere ressourcer tidligere til planlægning og gennemførelse af turen, f.eks. til at skaffe chauffører, evt. med inddragelse af kræfter uden for sekretariatet. Men i nogle områder f.eks. i Jylland overtog lokale folk gennemførelsen i stor udstrækning. Endelig ville det have været et ekstra plus, hvis kampagnebilen havde været i gang endnu tidligere. Materialer Materialerne kom generelt senere, end det kunne ønskes, men til gengæld blev det meste nærmest revet væk. For en række af materialernes vedkommende måtte der trykkes ekstra oplag. Udgangsoplaget var for småt. Grafisk fungerede de klare rød, blå, grøn godt, ligesom det var godt med en tydelig genkendelighed mellem de forskellige materialer. Valgplakater: Plakaterne bakkede hovedsloganet op, og det gennemgående layout med den grønne bjælke skabte genkendelighed. Men vi må konstatere, at der var alt for mange forskellige plakattyper, hvilket forstærkedes af forskellige formater til kandidaterne. De liggende valgplakater i 70 x 50 cm passede ikke til pladerne i de kommuner, der selv hænger dem op, og de personlige A2-plakater var alt for små til lygtepæle. De mange formater forvirrede komiteerne og gjorde mange materialeordrer uklare. Vi skal grafisk være mere opmærksomme på at bruge de rigtige kontrastfarver, skrifttyper og skriftstørrelser. Udgangspunktet var plakater til hver spidskandidat og 500 til hver af de øvrige. Dette antal var måske lidt for højt for en del af kandidaterne. Vi skal til næste gang forenkle de mange formater og undersøge i god tid, hvad komiteerne har behov for. Kandidatfoldere: Det særlige format var flot, og der har stort set kun været stor ros. Men det første oplag var alt for lille. Ca (ca oprindeligt planlagt og trykt) blev distribueret, men der kunne være blevet distri-

5 bueret mange flere, hvis de havde ligget tidligere og der ikke for nogle kandidaters vedkommende havde været huller, hvor de var udsolgt. Næste valg bør vi lave langt flere personlige foldere til vores kandidater, men igen forsøge at være fleksible ift. antal folder pr. kandidat, da der er væsentlig forskel på, hvor mange foldere den enkelte kan/vil bruge eller kan få afsat. Valgavis: Endeligt oplag stk. Ca er blevet delt ud. Der har også været stor ros til valgavisen på trods af nogle indvendinger mod f.eks. stjernerne på forsiden. Men er et fint stort tal uddelte. Visitkort: De var billige og nemme at dele ud, især i starten af valgkampen, hvor resten af Danmark ikke rigtig var begyndt på valgkampen. Til gengæld kom 2. oplag i klemme i slutningen af valgkampen, hvor der var meget andet materiale af uddele. Klistermærker og merchandise: Der er delte meninger om klistermærker, men de var generelt populære og blev alle distribueret, samtidig var de billige. De forskellige merchandisevarer var endvidere et godt supplement og gav synlighed på gaden og i dagligdagen. Det gælder, uanset om vi taler om sadelbetræk, krus eller badges. Efter valget er også kommet nye salgsvarer nemlig cykelreflekser og køleskabsmagnet. Også disse er blevet taget godt imod. Eurofolder: Tidligt i valgkampen lavede vi en Eurofolder. Denne folder udfyldte i høj grad det hul, der opstod, fordi de andre materialer lod vente på sig, og komiteerne var klar til at lave valgkamp. Den blev trykt i eksemplarer, hvor der er ca stk. tilbage. Overordnet var det en god folder, der satte eurospørgsmålet på dagsordenen, og det var rigtig godt at have noget, som komiteerne kunne bruge allerede i det meget tidlige forår. Samtidig var den god at dele ud, mens befolkningen stadig ikke tænkte i parlamentsvalgkamp, men til gengæld var optaget af spørgsmålet om Euroen. Skal EU bestemme alt? Spørgsmålet gik igen på vores forskellige valgplakater i lygtepæle over hele landet. Materialer og kampagneaktiviteter efter valget Efter valget har vi måttet bremse hårdt op økonomisk. Vi har imidlertid fundet muligheder også for udgivelser efter valget. Folder om sundhed kommunalvalg: I forbindelse med kommune- og regionsvalget i 2009 udgav vi en folder, om EU skal bestemme over sundhed. Den blev trykt i et oplag af og blev flittigt brugt. Den er stort set væk fra hylderne. Klimaavis og klimatopmøde: I forbindelse med klimatopmødet i København december 2009 udgav Folkebevægelsen i samarbejde med GUE/NGL en avis om klimaet og EUs klimapakke i et oplag på Avisen blev primært uddelt i forbindelse med en række aktiviteter, som Folkebevægelsen gennemførte på selv NGO-forum eller i forbindelse med den store demonstration, hvor Folkebevægelsen var tilmeldt og deltog med en gruppe. På grund af tekniske misforståelser lykkedes det desværre ikke at få en bod på selve NGO-forumet. Avisen blev yderligere uddelt af en række komiteer og enkeltmedlemmer. Også denne avis er stort set væk og forsvundet primært i løbet af december Såvel sundhedsfolderen som klimaavisen blev udgivet med støtte fra GUE/NGL-gruppen. Det betyder til gengæld, at vi ikke kunne angive Folkebevægelsen som udgiver. Uddelingsavis forår 2010: I april 2010 udgav vi en uddelingsavis delvis finan- EU - betal din klimagæld, l ød budskabet på skilte og uddelingsaviser fra Folkebevægelsen i forbindelse med klimatopmødet og den store klimademonstration.

6 sieret med bidrag specielt til en uddelingsavis aviser blev trykt omhandlende ikke mindst, at Lissabon-traktaten var trådt i kraft pr. 1. december, og at vi nu har en præsident og en EU-udenrigsminister. Avisen er blevet taget godt imod, og stort set alle aviser er blevet uddelt. 10 året for euro-nej: Den 28. september var det 10 år siden, danskerne glædeligvis afviste dansk deltagelse i ØMU ens 3. fase og dermed at bytte kronen ud med euroen. Det blev markeret med bl.a. gadeaktioner mere end 20 steder i landet. Her blev raktionerne og annonceret. Reklamer Skal EU bestemme alt? Også på busser, på stationer og skilte i S-toge blev spørgsmålet stillet i valgkampen, så hundredetusinder af passagerer kunne tænke over det. Outdoor-reklamer (togstationer, hængeskilte og busreklamer): Vi havde reklamer på togstationer i hele landet de to sidste uger før valget, hængeskilte i busser og tog i hele landet de tre sidste uger før valget (dog ikke busser i region Syddanmark), bagsidereklamer på busser i HT-området den tredje- og fjerdesidste uge før valget og buslangsider i HT-området de to sidste uger før valget. Der er ingen tvivl om, at disse reklamer sikrede en synlighed for Folkebevægelsen. Medierne er dog forskellige. Reklamer på togstationerne er stationære og giver folk mulighed for at læse vore budskaber, når de venter på toget, mens f.eks. reklamer ude på busserne ofte ses i bevægelse. Vi brugte medierne godt, men der blev rapporteret hærværk på vores hængeskilte. Clear Channel endte med at opbruge hele vort restlager af ekstra hængeskilte. Samarbejde om lokalannoncer: Som et ekstra lokalprojekt blev der f.eks. i flere komitéer i København samlet ind til lokalannoncer. Sekretariatet hjalp med at forhandle en samlet pris med Berlinskes Lokalmedier, og det førte til, at vi fik forskellige kvartsides annoncer Der var selvfølgelig mange andre, der havde annoncer i lokalaviser. Også gennem fælles indsamlinger. Det er en god ide, som kunne forstærkes flere steder med et samarbejde på tværs af komiteerne. Folkebevægelsens egne aktivister - i alle aldre - plejer selv at stå for husstandsomdeling af materialer, som Thorbjørn her viser, hvordan man klarer. Men i valgkampen for vi hjælp af Post Danmark på en række små øer. Husstandsuddeling af valgavis på 7 øer Med støtte fra rejsepengepuljen blev valgavisen husstandsomdelt på Læsø, Anholt, Fanø, Rømø, Samsø, Sejerø og Fejø. Valgresultater fra disse øer viser et højere stemmetal for Folkebevægelsen mod EU end landsgennemsnittet (dog ikke på Rømø, hvor vi fik 6,6 %). Men det er vigtigere at se på hvor stor fremgangen var sammenlignet med valget 2004: På Sejerø havde vi en fremgang på 3,9 procentpoint (fra 6,9 % til 10,8 %). På Fejø havde vi en fremgang på 6,1 procentpoint (fra 6,4 % til 13,5 %). På Rømø havde vi en fremgang 3,1 procentpoint (fra 3,5 % til 6,6 %). På Fanø havde vi en fremgang på 3,4 procentpoint (fra 6,8 til 10,2 %). På Samsø havde vi en fremgang på 3,3 procentpoint (fra 5,9 % til 9,2 %). På Anholt havde vi en fremgang på 2,4 procentpoint (fra 11 % til 13,4 %) På Læsø havde vi en fremgang på 2,7 procentpoint (fra 6,3 % til 9,0 % i 2009). På alle disse øer har vores fremgang således været højere end på landsplan. Man kan selvfølgelig ikke konkludere, at det alene skyldes husstandsomdelingen. Vi ved f.eks., at der var andre aktiviteter på Samsø. Men den større fremgang indikerer, at husstandsuddelingen har gavnet kampagnen. Der er derfor god grund til at indarbejde denne aktivitet også i fremtiden.

7 Pressearbejde Siden sidste landsmøde er Folkebevægelsen mod EU blevet nævnt i over artikler, læserbreve og nyhedsindslag i dagblade, ugeblade, fagblade, magasiner, nyhedstelegrammer, nyhedsportaler på internettet, radio og tv. Omtalen har naturligvis især været i perioden op til EU-parlamentsvalget sidste år. I første halvår 2010 blev vi nævnt gange i dagbladene (landsdækkende, regionale og lokale). Det er mere end dobbelt så mange gange som i første halvår 2004, hvor vi blev nævnt 559 gange - og omkring fem gange så mange som i første halvår 1999, hvor det var 270. Infomedia lavede efter valg 2009 en opgørelse, hvor vores MEP Søren Søndergaard er den 6. mest omtalte parlamentskandidat i perioden 1. maj 7. juni. Danmarks Radio (DR) havde i øvrigt oprindeligt tænkt sig en reel nedprioritering af dækningen af valget, hvilket især vi i Folkebevægelsen gjorde opmærksom på og fik ændret. DR har desuden flyttet tidspunktet for, hvornår de sender politiske partier og bevægelsers landsmøde-udsendelser fra til For Folkebevægelsen betød det, at kun så landsmøde-udsendelse i 2009, mod i I første halvår 2010 blev vi kun nævnt 333 gange. Sammenlignet med første halvår i tidligere år uden parlamentsvalg og folkeafstemninger (2000), er der tale om en stigende tendens fra 59 gange i første halvår Men det er desværre mindre end første halvår 2008, hvor vi blev nævnt 385 gange. Jyllands-Posten offentliggjorde 2. august en optælling af, hvor meget de 13 danske EU-parlamentarikere har været omtalt i de ni største danske landsdækkende dagblade. Her kommer Søren Søndergaard ind på en 8. plads med i alt 76 omtaler. 5. juni offentliggjorde Politiken en opgørelse over medieomtaler siden valget sidste år, som placerede Søren på en 11. plads. Så trods en generelt god fremgang for omtalen af Folkebevægelsen mod EU er der fortsat et pænt stykke vej til en tilfredsstillende portion medieomtale. Pressearbejde skal således fortsat styrkes på forskellig vis. Internet, Facebook m.m Vi var slet ikke tilstrækkeligt med på de muligheder, der findes på internettet. I denne valgkamp oplevede vi endnu engang, at internettet betyder mere og mere. Det drejer sig både om at bruge de mere etablerede elementer som vores hjemmeside, Facebook, Youtube og blogs, men også om at bruge de nye ting mere. Af økonomiske årsager fik vi ikke gennemført den reklame for liste N og vores nye hjemmeside, som vi havde planlagt. Trods det fik den nye hjemmeside alligevel mangedoblet besøgstallene den sidste måned før valget, hvor vi fik over unikke besøg. Desuden har flere lokale komiteer givet udtryk for, at hjemmesiden er blevet mere værdifuld for arbejdet rundt om i landet. Desuden er hjemmesiden i langt højere grad blevet brugt til f.eks. bestilling af materialer end tidligere. IT-udvalget forsøgte i god tid før valget at sætte sig ind i og udnytte mulighederne på internettet, som konstant udvikler sig. Men det krævede flere ressourcer, end vi havde, at gøre det i tilfredsstillende omfang. Denne gang var der stor stigning i henvendelser fra forskellige medier og organisationer via , hvor resultaterne blev formidlet via nettet. Det betød, at vores kandidater ikke kunne følge med i alle henvendelserne, og vi dermed fremstod uheldigt i nogle undersøgelser. Her er et område, der skal prioriteres højere ved kommende valg. Her er gode, potentielle muligheder, og bl.a. bør vi understøtte kandidaterne ved at lave vejledende besvarelser for de mange standardspørgeskemaer mv., som kandidaterne får. Folkevægelsen var meget mere i medierne under valgkampen i 2009 end i de to tidligere valgkampe. Men der er fortsat brug for en styrkelse af indsatsen på områder i hele organisationen. Folkevægelsens hjemmeside og aktiviteter på internettet kræver skal fortsat udvikles og styrkes - herunder på såkaldte sociale medier som Facebook, YouTube og flickr. Gå med i IT-udvalget og giv en hånd med.

8 Grundlovsarrangementer Grundlovsdag 2009 lå kun 2 dage før afstemningsdagen. Det gav nogle særlige muligheder for at bruge dagen også som markering i valgkampen. En række steder over hele landet blev da også holdt grundlovsmøder. Der var der møder i Aalborg, Aarhus, Silkeborg, Borbjerg Mølle ved Holstebro, Esbjerg, Løgumkloster, Halsnæs, Haslev og ikke mindst det største i København. De forskellige møder var godt besøgt og var med til at markere os udadtil. Landets største grundlovsmøde på Rådhuspladsen var det rigtige sted i København, og vi fik lavet et bredt program, så der var noget til alle aldersgrupper etc. Nogle unge syntes, at der var for meget 70 er musik, så selvom de blev glade for, at der også var rock og rap, havde det været godt med flere unge, kendte kunstnere. Programmet forløb uden problemer. Men de landsdækkende medier var totalt fraværende. Andre steder oplever vi det samme, at medierne højst bringer det, vi selv skriver. Det kunne være en god opgave for medlemmer at presse medierne til en bedre dækning. Der var for meget tekst på plakaten ift. de situationer, hvor folk er i bevægelse, og den passede ikke til den layoutlinje, der var lagt i de andre materialer. Igen i 2010 blev der holdt Grundlovsmøder en række steder over hele landet. Mange steder er de blevet en god tradition og er nogle af de største i lokalområdet. Komiteerne under og efter valget Hundreder af mennesker havde fornøjelse af Folkebevægelses grundlovsfest på Københavns Rådshusplads 5. juni 2009, hvor bl.a. Søren Søndergaard talte. Grundlovsdag i Aalborg 2010 De regionale træf i februar/marts var en rigtig god måde at starte de lokale valgkampe. Det var med til at give et tidligt startskud på valgkampen og sætte tidlige aktiviteter i gang. Der var en langt bedre stemning og et større engagement denne gang end længe. Nye folk kom til i arbejdet i komiteerne, og folk vendte tilbage. At de politiske budskaber brændte igennem, oplevede komiteerne også, selvom komiteernes situation har været meget forskellig, men en række komiteer har været i et højere gear end ved den seneste valgkamp. Selvom det lykkedes nogle steder at integrere yngre/unge medlemmer i arbejdet i komiteerne, så lykkedes det ikke en række steder. Det er nødvendigt med en større indsats for at integrere unge/yngre/ nye medlemmer i arbejdet. Det nødvendiggør også en åbenhed over for nye/andre arbejdsformer, der f.eks. er mere aktions- end mødeprægede. Nye skal føle sig velkomne i komiteerne og lyttes til. Ungdom mod EUs indsats var denne gang langt over tidligere valgkampe og var meget mærkbar rigtig mange steder og i mange sammenhænge på sekretariatet som i de lokale aktiviteter med særlige aktioner og i forhold til uddannelsesstederne. Reaktionerne og arbejdet har spændt fra velfungerende komiteer, der har lagt ekstra til i valgkampen, til få komiteer, der i valgkampen nedlagde sig selv. I den ene (Birkerød/Rudersdal) blev det dog efterfulgt af en energisk genopvågnen, så resultatet blev en større indsats end tidligere. Andre steder lykkedes det at genoplive/starte nye komiteer i feks. Vordingborg og Næstved og andre steder at starte nye f.eks. i Kolding eller få lokalt arbejde i gang, hvor der længe ikke havde været noget, f.eks. Vejle. Hvide pletter er der imidlertid stadigvæk. Og f.eks. i en stor by som Randers var der intet arbejde, fordi dynamoen var væk. Der bør ske en grundlæggende analyse af stemmetallene og udviklingen på lokalt niveau fra valg til valg. Gerne ned på afstemningsstedsniveau. Kun på den måde kan man se udsvingene også de lokale, der kan indikere, om en speciel lokal indsats har virket. Vi oplevede flere steder, at dér hvor vi havde stået og delt materialer ud flere

9 gange før, blev vi taget betydeligt bedre imod end steder, hvor vi har haft en længere periode uden at være til stede. Det mindede os om, at det er rigtig godt og vigtigt med kontinuerligt arbejde. Umiddelbart viser erfaringer, at det lange seje træk med kontinuerligt arbejde mellem valgene giver et bedre og mere stabilt niveau. En uddeling i en valgkamp eller aktivitet giver en positiv virkning, men har man været synlig med læserbreve og et offentligt møde eller foretaget løbende uddelinger med jævne mellemrum, giver det bedre resultater. Ligesom der generelt er et højere aktivitetsniveau end i de komiteer, som genoplives i valgkampen. Fællesskabet mellem komiteerne skal fremmes, så man hjælper hinanden i langt højere grad hen over komitégrænser. De regionale samarbejder skal fremmes og skal have et hovedeftersyn. Samtlige komitekontakter vil blive kontaktet, så der sker en fuldstændig kortlægning af komiteerne hvor er der komiteer, der fungerer, hvor er der blot kontaktpersoner, og hvor er der helt hvide pletter. Komitéfonden Fonden administrerer og uddeler midler til komiteernes aktiviteter. Blandt andet fordeler fonden en stor del af de midler, som stilles til Folkebevægelsens rådighed fra Nævnet til fremme af Debat og Oplysning om Europa, ligesom der uddeles nogle af Folkebevægelsens midler f.eks. til igangsætning af nye komitéer eller til genoplivning af sovende komitéer. I 2009 skete der det glædelige, at alle midler, som komitéfonden skulle uddele, var opbrugt umiddelbart efter valget. I 2010 ser vi imidlertid gerne endnu flere ansøgninger til komitéfonden endnu flere lokale aktiviteter. Det kan være møder, tryksager, annoncer, porto til medlemsblade og andre udsendelser eller meget andet. Økonomi/ressourcer - medlemmer Indsamlingen af midler lå i 2009 på niveau med det seneste valgår i Det er klart, at Folkebevægelsen, der kun har medlemmer og venner at henvende sig til, er meget afhængig af den store offervilje, der er hos medlemmerne. Vores svaghed denne gang er, at vi stadig ikke havde overvundet de problemer, som de store underskud i årene forud for valget i 2004 gav os. Så selvom udgangspunktet var forbedret i forhold til valget i 2004, havde vi ikke rigelige midler at gå i valgkamp med. Der var absolut gode initiativer, der gav resultat, såsom ideen med andelsbeviser. Indsamlinger til annoncer i dagblade og ugeaviser lykkedes også adskillige steder i landet. Ligeledes lykkedes det flere steder i landet at indsamle midler til lokale initiativer, f.eks. Grundlovsarrangementer. Samtidig er det helt klart, at vi kunne bruge langt flere ressourcer, både hvad angår arbejdstimer og penge. En del blev dækket ind med en heftig omgang overarbejde de sidste par måneder, men det er klart, at en række potentialer ikke blev udnyttet fuldt ud, fordi der manglede ressourcer. Kandidaterne også ud over spidskandidaterne kunne være givet bedre støtte, hvis ressourcerne havde været større. Umiddelbart efter valget iværksatte Styrelse og forretningsudvalg en række meget omfattende beskæringer i udgifterne og appeller til medlemmer og venner om at hjælpe til med en økonomisk genopretning. Målsætningen er, at Folkebevægelsen skal være gældfri ved udgangen af 2011, så vi derefter kan opbygge en forbedret økonomi med langt flere midler til valget Dette skrider planmæssigt frem, og især i 2010 slår det igennem på resultatet. Men mere om det under regnskab og budget. Jesper Morville og Johanne Langdal Kristiansen under fremstød i Odsherred, hvor Folkebevægelsen fik nye medlemmer og medieomtale, men endnu ikke en ny lokalkomite. Vestjyder mod Unionen satte forkus på traktatsagen mod regeringen i september 2010 med Speakers Corner-arrangementer i en række byer - herunder Skive - hvor Helge Rørtoft-Madsen talte.

10 Medlemshvervning Dette punkt vil blive behandlet grundigt under regnskabsaflæggelsen, men eet punkt, som vi alle sammen kan og bør prioritere, er at skaffe bevægelsen flere medlemmer. Det er til fælles bedste, og der er et stort potentiale derude. Det kræver imidlertid, at vi alle er opmærksomme på det, og at medlemshvervning indarbejdes i alle de aktiviteter, vi udfører. Siden seneste landsmøde har mere end 450 meldt sig ind i Folkebevægelsen heraf ca. halvdelen i den egentlige valgkamp. Det er positivt, men desværre er der en meget stor procentdel, der aldrig betaler kontingent, ligesom mange prøvemedlemmer ikke overgår til at være fuldt gyldige medlemmer. Der er grund til at diskutere, hvad vi gør for at forbedre dette resultat. Det gør det imidlertid ikke mindre vigtigt hele tiden at have medlemshvervningen indarbejdet i alt udadvendt arbejde tværtimod. Strategikonference Folkebevægelsens strategikonference i januar 2010 samlede omkring 100 medlemmer i Odense til en dag med spændende diskussioner om udviklingen af fremtidens EU-modstand. Her ses Gustav Sieg Sørensen (øverst) i diskussion med Lis Jensen (nederst). Den 30. januar holdt vi Strategikonference i Odense. Godt 100 medlemmer dukkede op trods sne og dårligt føre. Det var flot. Og endnu bedre var den debat og inspiration, som fandt sted på mødet. Masser af ideer blev foreslået, og der er allerede arbejdet videre med nogle af ideerne, ligesom andre vil blive taget op. Vedtægtsændringsforslaget her på Landsmødet udspringer f.eks. direkte af diskussionerne. Også Årsplanen bygger på ideerne fra strategikonferencen. Diskussionerne og forslagene fra strategikonferencen blev opsamlet i et tillæg til Komitényt og ligger på intranettet. Komitenyt gn.). Nej til EU-dikterede rabatkuponer 10 % rabat 40 % rabat 20 % rabat 25 % rabat 10 % rabat 20 % rabat De danske love skal beskytte forbrugerne. De kræver, at man straks kan se, hvad en vare koster. De forbyder også uheldige reklamer og indførelse af rabatkuponer. Det må vi ikke for EU-domstolen. Den har netop erklæret, at Danmark ikke må have regler, der går videre end de regler, der står i et EU-direktiv. Dette krav mener vi ikke, at Folketinget skal rette sig efter. Medlemmerne må fastholde de fornuftige danske love og ikke forringe dem, blot fordi EU kræver det. Forbrugernes interesser skal ikke ofres af hensyn til EU. Folkebevægelsen mod EU Tordenskjoldsgade 21, st.th Kbh. K Telefon Fax E-post: Fra december er vi igen begyndt at udsende et Komitényt til komitekontakter med videre. Det er meningen, at bladet skal give inspiration og være en støtte til arbejdet i komiteerne. Allerede nu er udkommet 4 numre, og interesserede medlemmer kan også få bladet tilsendt. Komitényt ligger som pdf-fil på intranettet. I forbindelse med nummer 4 blev der foretaget en evaluering. Den vil blive offentliggjort på dette landsmøde. Det er også meningen, at Komitényt skal virke som idéudveksling mellem komiteer og medlemmer, så de gode ideer ikke bliver overset eller glemt, men kan bruges så mange steder som muligt. Løbesedler Vi har intensiveret udgivelsen af hurtige løbesedler, som komitéer og medlemmer hurtigt enten kan udskrive fra hjemmesiden eller få tilsendt. Det er løbesedler, der tager et konkret problem op, som influerer på almindelige menneskers hverdag. Det har været emner som moms på genbrug, EU-dikterede rabatkuponer eller besparelser, som EU har bestemt. Løbesedlerne har vist sig populære og er blevet brugt ved uddelinger med gode resultater. Fagligt Udvalg og Fagligt Nyhedsbrev Det faglige Nyhedsbrev er udkommet 4 gange i beretningsperioden. Det når bredt ud til en række fagforeninger, klubber og enkeltpersoner. Som et bidrag til 1. maj udkom det i farver i alt 4000 eksemplarer og mange fagforeninger bad om pakker med 200 stk. Det trykkes fortsat ved håndkraft. Fagligt Udvalg har deltaget i møder i Malmø og Berlin. Fagligt Udvalg ind-

11 går som primus motor sammen med Fagbevægelsen mod Unionen som arrangører for en konference om Social Dumping, som finder sted i december i år. En række fagforeninger har tilsluttet sig. Folk i Bevægelse Medlemsbladet Folk i Bevægelse er udkommet i hele perioden, selvom udgivelsesfrekvensen i 2010 er blevet nedsat med 2 numre på årsbasis. Det skyldes besparelser. Som et bidrag til styrkelse af valgkampen udkom seks af 2009s otte numre af FiB inden valget. Bladet udkom som før i forøget oplag til uddeling ved arrangementer 1. maj (nr. 5) og Grundlovsdag (nr. 6). Via nr. 5 fik vi hurtigt kommunikeret budskaberne fra landsmødet sidst i april ud. Og nr. 6 blev i høj grad et valgkampsnummer. Såvel under valgkampen som senere fungerer Folk i Bevægelse netop også udadvendt og er glimrende at give interesserede for at give aktuelle kommentarer til, hvad der sker på EU-fronten. Også i 2010 er såvel 1. majnummeret som grundlovsdagsnummeret udkommet i forøgede oplag. Bladet sendes også til biblioteker, skoler og uddannelsessteder og til en række personer som folketingsmedlemmer eller andre, der får bladet gratis. Rejser, DEO og NOTAT Igennem mange år har Folkebevægelsens Rejser arrangeret studierejser til primært Strasbourg. Det har været et godt tilbud til de mange EU-interesserede danskere. Desværre har Rejsegarantifonden stillet krav om en betragtelig bankgaranti sammen med en afgift per deltager, hvis vi fortsat ville udbyde disse rejser som pakkerejser. Derfor har vi det seneste år valgt en kraftig omorganisering, så vi i stedet normalt vil arrangere én intern tur om året. De resterende pladser er der indgået en aftale med oplysningsforbundet DEO om at overtage arrangementet af. Dette nye samarbejde håber vi naturligvis, vil være positivt for begge parter. Samtidig er Folkebevægelsen udtrådt af ejerkredsen af Notat, således, at udgiveren nu er DEO. Det er gjort for at sikre Notats videre udgivelse, så der fortsat vil være et EU-kritisk tidsskrift. Travl beretningsperiode Folk i Bevægelse udkom hver måned i halvåret før valget, men er udkommet sjældnere siden af hensyn til Folkebevægelsens økonomi. Folkebevægelsen har både i 2009 og 2010 deltaget med en bod ved EU-nævnets Europa-Messe for unge på ungdomsuddannelserne. Det har været en rigtig travl og lang beretningsperiode, men det har været positivt med så mange medlemmer og aktivister, der har deltaget i aktiviteterne. Det takker vi for og håber, det vil fortsætte i den kommende tid, hvor Folkebevægelsen mod EU står over for mange udfordringer, ikke mindst i forhold til den løbende diskussion om de danske undtagelser.

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Kandidater til forretningsudvalget

Kandidater til forretningsudvalget Kandidater til forretningsudvalget til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 26.-27. november 2005 på Stengård Skole, Triumfvej 1 i Gladsaxe Forretningsudvalget er Folkebevægelsen mod EUs politiske ledelse

Læs mere

Organisatorisk beretning 2011-2012

Organisatorisk beretning 2011-2012 Organisatorisk beretning 2011-2012 Landsledelsens organisatoriske beretning til landsmødet i Folkebevægelsen mod EU i Gladsaxe den 27.-28. oktober 2012 40 året for Folkebevægelsens stiftelse fejres med

Læs mere

Organisatorisk beretning

Organisatorisk beretning Organisatorisk beretning Landsledelsens organisatoriske beretning - til Folkebevægelsen mod EU's landsmøde i Aalborg 26.-27. oktober 2013 Organisatorisk beretning 2012-2013 Perioden siden landsmødet 2012

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Kandidater til landsledelsen Præsentation af kandidater til landsledelsen for Folkebevægelsen mod EU

Kandidater til landsledelsen Præsentation af kandidater til landsledelsen for Folkebevægelsen mod EU Kandidater til landsledelsen Præsentation af kandidater til landsledelsen for Folkebevægelsen mod EU - til Folkebevægelsen mod EU's landsmøde i Aalborg 26.-27. oktober 2013 Mads Barbesgaard, født 1988.

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Kandidater til forretningsudvalget. til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 27.-28. oktober 2007 på Valhøj Skole i Rødovre

Kandidater til forretningsudvalget. til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 27.-28. oktober 2007 på Valhøj Skole i Rødovre Kandidater til forretningsudvalget til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 27.-28. oktober 2007 på Valhøj Skole i Rødovre Henrik Guldborg Bøge, (årgang 1980), Medlem af Enhedslistens Europagruppe og Internationale

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2009 Fra generalforsamlingen 2009 Indhold: - Generalforsamlingen den 6. februar Årsplan 2009 Delegeretvalg til landsmødet 31. marts Mød Hans Henrik Larsen

Læs mere

Fløng 24. marts 2010 (rettelser/ændringer tilføjet 11.04.2010 jf. kommentarer på generalforsamlingen)

Fløng 24. marts 2010 (rettelser/ændringer tilføjet 11.04.2010 jf. kommentarer på generalforsamlingen) Fløng 24. marts 2010 (rettelser/ændringer tilføjet 11.04.2010 jf. kommentarer på generalforsamlingen) Fløng Klimaforening Bestyrelsens beretning 4.2009 til 3.2010 Det er et spændende og meget interessant

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN April 2013 Fra vores telt 1. maj i Gryden og Bjarne Overgaard, Formand for 3F Transport-Esbjerg Indhold: - Referat fra generalforsamling (Lokalkontingent) - Sæt

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Roger Buch Forskningschef, Ph.d., cand.scient.pol. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Kan det ikke være ligegyldigt? -

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Lokalforeningsdyst #VindTilEP

Lokalforeningsdyst #VindTilEP Lokalforeningsdyst #VindTilEP Det er nu, at valget skal vindes! Vi skal ud og lave larm i gaden, se vælgerne i øjnene og få alle overbevist om at sætte kryds ved nr. 4 på den Konservative liste Nichlas

Læs mere

Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Opmærksomhed Reklame & irritation Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Kampagne: Retten til at organisere sig

Kampagne: Retten til at organisere sig Kampagne: Retten til at organisere sig Kære lokalgrupper, Som I forhåbentligt har hørt om, skal vi i SUF her i december og januar lave den svedigste kampagne med parolen Retten til at organisere sig. Kampagnen

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

DEO udarbejdede annoncerne til avisen og plakater til ophængning, der blev rundsendt til biblioteksfilialer, skoler og fagforeninger i området.

DEO udarbejdede annoncerne til avisen og plakater til ophængning, der blev rundsendt til biblioteksfilialer, skoler og fagforeninger i området. Til Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E-2-tv. 1610 København V 28. januar 2014 Hermed afrapportering for bevilling B201205 til et pilotprojekt til at afprøve nye metoder til at øge netværksdannelse

Læs mere

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold Nyrernes Dag inspirationskatalog Nyrernes Dag er en fast tradition i Nyreforeningen. Siden starten i 2006 har dagen udviklet sig og markeres i dag på forskellig vis rundt om i landet. Dette katalog er

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

VERDENS BEDSTE NYHEDER

VERDENS BEDSTE NYHEDER Idekatalog for VERDENS BEDSTE NYHEDER Hjælp os med at give Verdens Bedste Nyheder til danskerne! Verdens Bedste Nyheders formål er at fortælle om de fremskridt, der sker hver dag i udviklingslandene. Derfor

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS Trendanalysen 2011 Agenda 1. Trendanalysen 2011 - om undersøgelsen 2. Tilbageblik - Trends 2010 3. Forventninger til 2011 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen

Læs mere

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm?

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm? 1. februar 2011 Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Men vindes 2011-valget på internettet? Det korte svar er nej. Analyser af folketingsvalgene

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge grafisk design designkolonien.dk sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge KONTAKT URK Hvis du har spørgsmål om kommunikation, så er du altid velkommen til at kontakte pr-konsulenten på

Læs mere

NYTÅRSKURER I KREDSEN

NYTÅRSKURER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 16. JANUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten NYTÅRSKURER I KREDSEN Den første uge i januar

Læs mere

Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp.

Vores nye slogan Tag ansvar danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. 1. juli 2010 Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. Men kampagnen bliver ikke en succes uden lokalopbakning,

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012. 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning

Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012. 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning 1 2 3 4 5 6 7 Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning - 8 9 10 11 12 13 14 Contents Dagsorden...3 Økonomi (B)... 5 Bestyrelsens Rolle under

Læs mere

Tænk dig om før du IKKE stemmer

Tænk dig om før du IKKE stemmer Tænk dig om før du IKKE stemmer Landsdækkende kampagne ved Kommunal- og regionsvalget 2013 Udfordring: Faldende valgdeltagelse Valgdeltagelsen ved kommunal- og regionsvalget er faldet gennem 35 år og nåede

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Matematikcenter på 2 minutter

Matematikcenter på 2 minutter Årsberetning 2014 1 Matematikcenter på 2 minutter Lektiehjælp i matematik Til kamp mod manglende matematiske kvalifikationer Gratis og for alle Hvad vil vi? Matematikcenter vil motivere og inspirere danske

Læs mere

Kandidater til landsledelsen

Kandidater til landsledelsen Kandidater til landsledelsen Præsentation af kandidater til landsledelsen for Folkebevægelsen mod EU - til Folkebevægelsen mod EU's landsmøde i Aarhus 25.-26. oktober 2014 Mads Barbesgaard, født 1988.

Læs mere

Digitalisering set i et borgerperspektiv og i lyset af kommunalvalg 2009. Roger Buch Lektor Ph.D, cand.scient.pol. Journalisthøjskolen

Digitalisering set i et borgerperspektiv og i lyset af kommunalvalg 2009. Roger Buch Lektor Ph.D, cand.scient.pol. Journalisthøjskolen Digitalisering set i et borgerperspektiv og i lyset af kommunalvalg 2009 Roger Buch Lektor Ph.D, cand.scient.pol. Journalisthøjskolen Hvem er han? Forsker siden 1993. Først ved Institut for Statskundskab,

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Referat Kampagneudvalget

Referat Kampagneudvalget Referat Kampagneudvalget Dato: 16. september 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent, Malene, Justin, Niels, Maria og Karina (referent) Afbud: Marie Dagsorden 1. Godkendelse af

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Aftale om partnerskab mellem Vordingborg Kommune og Danske Skoleelever vedrørende Elevvenlig Kommune

Aftale om partnerskab mellem Vordingborg Kommune og Danske Skoleelever vedrørende Elevvenlig Kommune Aftale om partnerskab mellem Vordingborg Kommune og Danske Skoleelever vedrørende Elevvenlig Kommune Følgende aftale om partnerskab indgås mellem: Danske Skoleelever Vordingborg Kommune v/ organisationskonsulent

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK& INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN KONTAKTPERSON? 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET B) PLANLÆGNING C) OPREKLAMERING OG MOBILISERING D) WEBKOMMUNIKATION E) LOKALE

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2010 Karina Rohr Sørensen Generalforsamlingen 2010 Indhold: - Generalforsamlingen den 12. februar - Årsplan 2009 - Garagesalg den 8. maj 2010 - Husk lokalkontingent

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN Inden du udfylder ansøgningsskemaet, så tjek at Aktiviteten er ny i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver Børn

Læs mere

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET August 2014 Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET UNGDOMSSKOLERNES FÆLLES FORUM FOR DEMOKRATI Danske Ungdomsskoleelevers netværk (DUSK- net) samler unge fra hele landet 3 gange årligt forskellige

Læs mere

Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011. Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview

Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011. Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011 Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview Formål og metode Formål: At undersøge tilfredsheden med samarbejdet

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Baggrund for kampagnen

Baggrund for kampagnen Baggrund for kampagnen Antallet af danskere, der rammes af sclerose, er stigende. Stigningen ses primært blandt kvinder - faktisk i en sådan grad, at 2 ud af 3 danskere, der får sygdommen, er kvinder.

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER Synergi og skarp segmentering kan løfte Return on Investment markant. Det viser en test, Spar Nord

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS Trendanalysen 2010 Agenda 1. Trendanalysen 2010 om undersøgelsen 2. Tilbageblik Trends 2009 3. Forventninger til 2010 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen 2010

Læs mere

Notat. Blandt indvandrerne stemmer folk fra de gamle EU-lande markant mere end folk fra ikke vestlige lande og fra de nye EU-lande.

Notat. Blandt indvandrerne stemmer folk fra de gamle EU-lande markant mere end folk fra ikke vestlige lande og fra de nye EU-lande. Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5015 Fax +45 8888 5501 Dato: 15. maj 2013 Sagsnr.: 2013-005238-4 Martin.Albertsen@middelfart.dk

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv PLUS gruppen Annoncering med regionalt perspektiv Målrettet markedsføring med PLUSgruppen PLUSgruppen skaber værdi for din virksomhed via: Redaktionel værdi Attraktive målgrupper Det er PLUSgruppens mission,

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening Trends 2013 En MEGAFON undersøgelse med Huset Markedsføring, Dagligvareleverandørerne (DLF), Dansk Annoncørforening (DAF), Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) og Berlingske Tidende

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

Trendanalysen 2013. Trendanalysen 2013

Trendanalysen 2013. Trendanalysen 2013 TNS 22. november 2012 Contents 1 Om undersøgelsen 3 2 Tilbageblik - 2012 5 3 Forventninger til 9 4 Mediaplanerne 20 5 Konklusion 29 TNS 22. november 2012 2 1 Om undersøgelsen TNS 22. november 2012 Om undersøgelsen

Læs mere

RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING PRISLISTE

RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING PRISLISTE RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING VELKOMMEN Radio Diablo og Radio Alfa Sydfyn er hele det sydfynske områdes populære, kommercielle radiostationer. Vi sender til hele Sydfyn med to forskellige radiostationer,

Læs mere

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Direktoratet for Postmåling nr. 1 Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Formål Målgruppe Metode/antal Fra efteråret 2004 frem til efteråret 2005 introduceres et nyt

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Generalforsamling 2008 Lederne København Vest Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling

Læs mere

Dagbladsundersøgelse 2006

Dagbladsundersøgelse 2006 Dagbladsundersøgelse 2006 I forlængelse af mødet med Fællesoverenskomsten i Torvehallerne i Vejle i forsommeren, besluttede FreelanceGruppen, at vi ville lave en undersøgelse, der så godt som muligt skulle

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere