Kreativitetskonsulentuddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kreativitetskonsulentuddannelse"

Transkript

1 Kreativitetskonsulentuddannelse Valgfagspakke til Diplom i ledelse Har du brug for at kunne levere nyskabende resultater? Skal du kunne produktudvikle og stå i spidsen for processer, hvor forskellige menneskers ideer skal spille sammen? Har du et ønske om at kunne skabe kreative arbejdspladser? Vil du selv kunne ryste gode ideer ud af ærmerne? Denne valgfagspakke muliggør, at man som leder eller konsulent kan stå i spidsen for den kreative proces. Den Kreative Platform er et gennemgående element i uddannelsen. Det er en yderst veldokumenteret metode til at skabe en kreativ proces. Metaforisk kan man beskrive Den Kreative Platform som et mødested, hvor det er let for de studerende at mødes og indgå i en skabende proces sammen en proces hvor kreativitet betyder at anvende sin viden uhæmmet, dvs. uden de normale faglige, sociale og kulturelle bindinger. Grundelementet i en skabende proces er idéen. En idé er en unik situationsspecifik repræsentation af viden - og processen består af idé på idé på idé indtil løsningen i form af et produkt, et projekt, en procedure, en aftale, et idékoncept, en faglig forståelse eller et handlingsforløb er en realitet. Processen består af en sammenhængende række 3D cases. Det er energifyldte og sjove øvelser som tilvejebringer en kreativ indstilling og gør det muligt for den studerende at anvende sin viden uhæmmet i et skabende nærvær. Enhver proces på Den Kreative Platform handler grundlæggende om at lege nysgerrigt med sin viden og se, hvor det fører hen. Uddannelse på diplomniveau En diplomuddannelse består af seks obligatoriske fag, tre valgfag samt et afgangsprojekt. I samarbejde med KLEO - Professionshøjskolen i København udbyder Go Proces Kreativitetskonsulentuddannelsen som valgfagspakke til Diplom i Ledelse. Valgfagspakken udløser 15 ECTS-points. At uddannelsen er valgfag i en diplomuddannelse, betyder at der til uddannelsen knytter sig arbejde med Lærings Logbog/skriftligt materiale, arbejde i en studiegruppe, praksisøvelser og en mundtlig individuel eksamen/forsvar på baggrund af skriftligt materiale. Arbejdet i studiegruppen og med praksisøvelserne er nogle af de steder i uddannelsen, hvor du for alvor har mulighed for at arbejde med at integrere læringen fra uddannelsen i din praksis. Som en ekstra fordel giver PKU - Systemisk valgfagspakke på diplomniveau mulighed for støtte under SVU Statens Voksenuddannelsesstøtte.

2 Dit udbytte Have et forskningsbaseret overblik over Den Kreative Platform og kreativitet mere generelt. Kunne styre processer og mestre en række nyskabende metoder til at skabe nytænkning i projekter, teams, organisationer og lignende. Have virksomme metoder til at skabe tryghed, dyb koncentration, intern motivation samt idéudvikling i en gruppe. Kunne afholde effektive møder med kreativ idéudvikling til løsning af konkrete problemstillinger. Mestre at skabe seriøs og legende adfærd i en gruppe. Kunne planlægge et forløb for nytækning for en gruppe eller organisation samt facilitere komplekse processer. Evne at udvikle sit eget kreative potentiale for nytænkning. Det særlige ved kreativitetskonsulentuddannelsen hos Go Proces At teoretisk tyngde og omtanke går hånd i hånd med humor, arbejdsglæde, kreativitet og nærvær. At uddannelsen har refleksiv og praksisbetonet læring som sit omdrejningspunkt. At der tages udgangspunkt i de studerendes egen praksis, og at teorien kobles til hverdagen og de aktuelle arbejdsopgaver. At moral og etik omkring underviserens rolle og virkemidler vægtes højt - og at vi ser netop det som afgørende for holdbarheden af både løsninger og relationer. At der bliver lagt stor vægt på at videregive, udvikle og afprøve konkrete værktøjer, der umiddelbart kan anvendes i den studerendes hverdag og egen praksis. Omfang Uddannelsen er sammensat af 3 diplom valgmoduler a hver 5 ECTS point og strækker sig over i alt 12 undervisningsdage og en eksamensdag. Vejledning er enten indlagt i undervisningen, eller afvikles i umiddelbar tilknytning til undervisningen. Der oprettes studiegrupper, der arbejder mellem undervisningsdagene. Du skal forvente at være aktiv i en studiegruppe, hvor du, sammen med andre deltagere bl.a. skal lave skriftligt materiale, der skal forberede dig til den mundtlige eksamen. Du skal forvente at bruge et antal dage, ud over antallet af dage med undervisning, på forberedelse, studiegruppearbejde og skriftligt materiale/lærings Logbog Logbogen inkl. Opsummering afleveres til underviser en gang i forløbet og der er mundtlig eksamen efter endt forløb Undervisning vil blive varetaget af to konsulenter fra Go Proces. Der deltager max. 22 på et hold. Dit bidrag Du er nysgerrig i forhold til de andre deltagere på holdet og vil gerne dele erfaringer og viden. Du har lyst til at læse uddannelsens pensum på i alt 500 sider pr. valgfag Vi regner som udgangspunkt med fuldt fremmøde.

3 Seminar I spidsen for den kreative proces (2 dage) Dette seminar udgør det teoretiske fundament for resten af uddannelsen. Indledningsvis introduceres kreativitet som begreb. Vi arbejder med at undersøge begrebet og konsekvenser for praksis ud fra en række inspirerende vinkler: Det kognitive perspektiv: Hvordan en idé udvikles i et neuralt netværk af hukommelser. Det pragmatiske perspektiv: Fokusering på hvordan man udvikler ideer. Det psykodynamiske perspektiv: Hvordan bevidsthed og ubevidsthed spiller sammen om at skabe kreativitet. Det sociale perspektiv: Hvordan sociale faktorer som bedømmelse, motivation og lignende spiller en rolle for kreativitet. Andre relevante perspektiver vil blive præsenteret kort og bearbejdet på dette seminar. Herudover arbejder vi med: Hvordan du som studerende bør forberede en konkret problemstilling, der skal bearbejdes gennem de efterfølgende seminarer. Cases på, hvordan kreativitet er blevet udført og implementeret i forskellige organisationer, projekter, netværk og lignende. 2. Den Kreative Platform: Introduktion til 3D didaktikken (1 dag) Dette seminar giver de studerende en oplevelse af, hvordan man arbejder på Den Kreative Platform. Vi arbejder med en case, hvor formålet er at skabe en NY løsning til en udfordrende problemstilling. Gennem arbejdet med denne case, vil de studerende blive ledet igennem, hvordan man arbejder på Den Kreative Platform. Formålet med denne oplevelse er, at de studerende skal opleve principperne bag Den Kreative Platform på egen krop. Denne proces vil blive suppleret med små teorisessioner. Efter denne oplevelse af Den Kreative Platform vil de studerende lære teorien bag 3D didaktikken, samt udvikle nye 3D cases. De studerende vil instruere hinanden i disse nyudviklede 3D cases. Formålet med dette er, at de studerende herefter vil kunne udvikle og instruere 3D cases, som passer til ethvert formål. Det forventes, at de studerende efter dette seminar vil anvende 3D cases hjemme i hverdagen. Det kan være i forhold til egne projekter eller i andre situationer hvor det er muligt at få erfaring med ledelse af kreative processer. 3. Den Kreative Platform: Introduktion Horisontal Tænkning (2 dage) Dette seminar giver de studerende en oplevelse af, hvordan man arbejder systematisk med Horisontal Tænkning. Eller sagt med andre ord: Hvordan man finder ny viden og kreativt anvender denne. Vi arbejder med en række cases, hvor formålet er at skabe en NY løsning til en kendt problemstilling. Gennem arbejdet med disse cases vil de studerende blive introduceret til en bred vifte af effektfulde metoder: Synectics: Systemisk anvendelse af analogier Lateral Tænkning: Systemisk anvendelse af tilfældige input TRIZ: Systematisk anvendelse af generelle principper PO: Systematisk anvendelse af provokationer

4 De studerende vil lære, hvordan og hvornår man kan anvende disse tilgange til at højne nytænkningen i en proces. Afslutningsvist arbejder vi med at lægge konkrete planer for hvorledes Horisontal Tænkning kan anvendes i forhold til egne projekter. 4. Den Kreative Platform: Processtyring (2 dage) Dette senminar går i dybden med principperne bag Den Kreative Platform og demonstrerer, hvordan disse kan anvendes som et generelt processtyringsredskab til alle skabende aktiviteter (møder, konferencer etc.), hvor mennesker mødes på tværs af fagligheder, kulturer, holdninger, sociale strukturer eller andet. Der vil blive præsenteret en grundmodel, som i dag anvendes til alt lige fra undervisning i matematik, udvikling af radikalt nye produkter, nytænkning af hvad man skal lave i weekenden, til hvordan vi implementerer en ny organisationsstrategi. Denne proces er meget simpelt men kræver, at man kan arbejde efter principperne i Den Kreative Platform. Processen vil blive reflekteret i forhold til de studerendes egne konkrete problemstillinger, som de har valgt at arbejde med på kurset. De studerende vil derved blive klædt på til at køre en proces (stor som lille) der er udviklet på baggrund af Den Kreative Platform. Læringsdag (1 dag) Aflevering af LogBog og Opsummering (ikke fremmøde)

5 Seminar IDEO metoden (2 dage) På dette seminar introduceres IDEO metoden. IDEO er et verdenskendt firma, der lever af at nytænke produkter, processer, services, markedsstrategier og alt andet, som kræver nytænkning. De har udviklet en yderst inspirerende metode som vi folder ud på dette seminar. Kernen i IDEO metoden er design thinking. Her arbejder man med en unik kombination af følgende elementer: Metoder til at skifte perspektiv sådan at vi kan opleve situationen set fra brugens /kundens perspektiv, Metoder til at virkeliggøre komplekse ideer gennem hurtigt opbyggede prototyper og simple modeller, Metoder til at synliggøre en ny idés potentiale over for beslutningstagere, kunder, brugere etc. Gennem et hæsblæsende seminar arbejder vi med ovenstående perspektiver i forhold til vores egne projekter. 6. Kreativitet der skaber værdi (2 dage) På dette seminar ser vi tilbage på en spændende og indholdsrig uddannelse. Vi danner os overblik over de mange redskaber og metoder der er blevet arbejdet med. Derpå sætter vi fokus på hvorledes at vi kan bruge indholdet fra uddannelsen til at gøre en værdiskabende forskel i de organisationer, hvor vi arbejder. Dette sker gennem en inspireret proces, hvor de studerende sammen kan udvikle og finpudse deres tillærte færdigheder. Yderligere er der på dette seminar tid til at sætte særligt fokus på emner, som har de studerendes særlige interesse. Herudover arbejder vi med at forberede os på eksamen og finpudse projekter hertil... Mundtlig Eksamen Læringsform Det er afgørende, at uddannelsen kommer den enkelte studerende til gode såvel som den organisation, der står bag den studerende. Dette sikres ved, at hver studerende hele vejen gennem uddannelsen løbende anvender de lærte metoder og redskaber til at styrke aktuelle projekter og egne opgaver. Uddannelsen gennemføres som vekselvirkning mellem teori- og forskningsbaseret undervisning, praktiske erfaringer og konkrete teknikker samt konkret anvendelse af konsulentfærdighederne til eget projekt. Uddannelsen afvikles ikke som et klassisk undervisningsforløb, men nærmere som en udviklingsproces, hvor de studerende inspireres af de nyeste og mest virksomme perspektiver indenfor kreativitet, som de samtidig anvender til at styrke den daglige opgaveløsning. Seminarerne veksler mellem Teori- og forskning baseret undervisning. Praktiske erfaringer og konkrete teknikker - lige til at tage med hjem. Konkret anvendelse af konsulentfærdighederne ift. til eget projekt. På seminarerne vil vi anvende en 3D didaktik, hvilket er en læringsform der træner adfærd og tænkning hos den studerende. 3D didaktikken er meget indlevende for den studerende og veksler mellem teori og øvelser i korte intervaller (for eksempel 5 minutters teori efterfulgt af 5 minutters øvelse efterfulgt af 3 minutters teori efterfulgt af 3 minutters øvelse og så videre). De studerende får denne 3D didaktik med hjem som en del af uddannelsen, så de selv kan udvikle procesforløb, der følger samme principper og derved bliver indlevende for deltagere og intenst og levende for gruppen som helhed.

6 Eksamensinfo/Form Uddannelsen indeholder 2 eksamener. Vi tror på at der sker masser af god læring i forbindelse med en eksamen og har valgt to eksamener, der er forskellige i deres form for at tilgodese forskellige måder at lære og forankre læring på. Eksamen 1 LogBog og Opsummering: LogBog udleveres på første dag. Den skal støtte og synliggøre læring og refleksioner gennem uddannelsen. På hvert seminar bliver der udleveret nye sider til den individuelle Logbog, som skal udfyldes med læringspointer og refleksioner omkring teorier, metoder, praksisøvelser m.m. I forbindelse med denne eksamensform knytter der sig også en Læringsdag. På læringsdagen perspektiveres den enkeltes læring med det formål at opnå yderligere læring. Efter Læringsdagen udarbejdes der en opsummering, som skal indeholde observationer, refleksioner og perspektiveringer på egen læring og praksis i et omfang på max anslag (ca. 4 normalsider). Digital logbog og opsummering må max have et omfang svarende til anslag (ca. 8 normalsider) Eksamen 2 Proces i gruppe, Procesbeskrivelse og Mundtlig eksamen I studiegrupperne afvikles der en kreativ proces i en organisation sidst i forløbet. På baggrund af den afviklede proces udarbejder gruppen samlet en Procesbeskrivelse på max anslag ex. bilag. Procesbeskrivelsen skal indeholde gruppens refleksioner omkring processen før, under og efter afvikling. Den mundtlige eksamen skal tage afsæt i Procesbeskrivelsen og kobles til egen læring i forhold til anvendelse af kreativ praksis i organisationen. Yderligere information i forbindelse med de enkelte eksamener. Spørgsmål Vil du vide mere kan du rette henvendelse til Go Proces på tlf: eller på For generelle spørgsmål vedrørende diplomuddannelse samt mulighed for SVU bedes du rette henvendelse til KLEO - Professionshøjskolen, Peter Rod, tlf: Se også Pris og SVU-støtte Prisen for uddannelsen er ,- inkl. moms kr. og ekskl. materialer og forplejning. Du skal regne med at købe materialer for ca. 1200,- kr. Det er muligt for dig/din arbejdsgiver at søge om økonomisk støtte for den tid du er under uddannelse. Vil du vide mere om SVU, eller er du i tvivl, om du opfylder kravene for at modtage SVU, kan du læse mere på under menupunktet Hvem kan få? Udbyder af uddannelsen Uddannelsen udbydes af Go proces i et samarbejde med KLEO - Professionshøjskolen i København og Kreativitetslaboratoriet med tæt tilknytning til Aalborg Universitet - Se mere inkl. holdstart på

7 I samarbejde med