Kursusprogram. efterår advokaternes-hr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursusprogram. efterår 2015. advokaternes-hr"

Transkript

1 Kursusprogram Obligatorisk EFTERUDDANNELSE for advokater efterår 2015 advokaternes-hr DK

2 indhold Byggeri, fast ejendom og lejeret Byggeriets regler AB erne nu og lidt om revisionen... 6 Skimmelsvamp i bygninger... 6 Boligudlejning i lyset af de seneste lejelovsændringer...7 Introduktion til erhvervslejeretten... 7 Naboret - med gennemgang af nyere praksis... 8 Servitutter og lokalplaner med gennemgang af nyere retspraksis... 8 Særlige udfordringer ved mangler i ejendomshandlen... 9 Den nye ejendomsmæglerlov... 9 Salg af fast ejendom - skat og moms Grundejernes investeringsfond Digital tinglysning, specialtemaer Offshorekontrakter - faldgruber og advokatens rolle Erhvervs- og selskabsforhold Introduktion til erhvervslejeretten... 7 Digital tinglysning, specialtemaer Ejeraftaler og vedtægter Fonde og foreninger - regulering og beskatning Personselskaber, selskabsretlige aspekter Contract Management Internationale kontrakter og -klausuler International erhvervsret i strategisk perspektiv Fra konventionel til strategisk kontrahering Overdragelse af små og mellemstore virksomheder Advokaten i bestyrelsen - bestyrelsesledelse og virksomhedsstrategi Virksomhedsstrategi for advokater God selskabsledelse Selskabsretlig update Finansiel leasing Finansiel tilsynsregulering og ledelse Bank- og finansieringsret udvalgte emner Generationsskifte og skat Offshorekontrakter - faldgruber og advokatens rolle Besvigelser - se faresignalerne Generationsskifte i privatretligt og skattemæssigt perspektiv Insiderhandel og kursmanipulation Løsørefinansiering med særligt fokus på inkasso IT projekter - kontrakt og implementering Bonusaflønning baseret på finansielle resultatmål Aktionærbeskatning Værdiansættelse med fokus på teknik Den værdiskabende bestyrelse Transfer Pricing i Danmark Forhandling, klienthåndtering, ledelse og personlig udvikling Contract Management Advokaten i bestyrelsen - bestyrelsesledelse og virksomhedsstrategi Kropssprog og gennemslagskraft Forhandlingsteknik for rådgivere og advokater Succespsykologi for advokater Lær at motivere dig selv og andre - professionelt Effektivisér din arbejdsdag Besvigelser - se faresignalerne Styrk din retorik i retten Den værdiskabende bestyrelse Person-, familie- og arveret Digital tinglysning, specialtemaer Sager om børn i international kontekst, herunder børnebortførelser Introduktion til international familieret Hvordan spottes mistrivsel hos børn? Højkonflikt i børnesager Generationsskifte i privatretligt og skattemæssigt perspektiv Ægtefælleskifter for specialister - aktuelle emner og seneste retspraksis Fremtidsfuldmagter og værgemålslovgivningen Notarialforretninger i praksis Sidste nyt og udvalgte emner inden for udlændingeretten Forsikring og erstatning Servitutter og lokalplaner med gennemgang af nyere retspraksis... 8 Særlige udfordringer ved mangler i ejendomshandlen... 9 Offshorekontrakter - faldgruber og advokatens rolle Personskade for specialister Etik og ansvar for en skatterådgiver Arbejdsskadesikringen Offentlige myndigheder erstatningsansvar... 29

3 Erstatningssager i forbindelse med overtrædelse af konkurrencereglerne Fri proces og retshjælp for praktikere Strafferet Medvirken og strafbar passivitet Forsvareren i retten Starfferetskursus i Abu Dhabi / Dubai Den europæiske arrestordre Terrorlovgivningen Farlig kørsel frakendelse af førerretten Insiderhandel og kursmanipulation Fri proces og retshjælp for praktikere Styrk din retorik i retten Retssager, procedure og voldgift Digital tinglysning, specialtemaer International erhvervsret i strategisk perspektiv Hvordan spottes mistrivsel hos børn? Højkonflikt i børnesager Erstatningssager i forbindelse med overtrædelse af konkurrencereglerne Terrorlovgivningen Farlig kørsel Frakendelse af førerretten Den gode hovedforhandling Fri proces og retshjælp for praktikere Afhøringsteknik Hvordan kan man ende med en falsk tilståelse? Styrk din retorik i retten Insolvensret Rekonstruktion af den kriseramte virksomhed Løsørefinansiering med særligt fokus på inkasso Moderne inkasso - IT i inddrivelsesprocessen IT, internet og persondata Jura i skyen IT projekter - kontrakt og implementering Persondataloven i ansættelsesretten Ansættelsesret Arbejdsskadesikringen Persondataloven i ansættelsesretten Ansættelseskontrakter i praksis Det kollektive overenskomstsystem Handicap - i lyset af forskelsbehandlingsloven Udstationeringsloven anno Udenlandsk arbejdskraft i Danmark højaktuelle nyheder og udvalgte emner Ferieloven Lønmodtagernes opsigelsesbeskyttelse Bonusaflønning baseret på finansielle resultatmål Persondatalovens regler og praksis Offentlig ret, EU ret, udbudsret og konkurrenceret Naboret - med gennemgang af nyere praksis... 8 Servitutter og lokalplaner med gennemgang af nyere retspraksis... 8 International erhvervsret i strategisk perspektiv Offentlige myndigheder erstatningsansvar Erstatningssager i forbindelse med overtrædelse af konkurrencereglerne Den europæiske arrestordre Terrorlovgivningen Sidste nyt og udvalgte emner inden for udlændingeretten Nyheder i energiretten Udbudsret - med særligt fokus på den nye udbudslov Den nye udbudslov - udvalgte temaer Den nye udbudslov - deltag i temanetværk Økonomi, skat og moms Bonusaflønning baseret på finansielle resultatmål Fonde og foreninger - regulering og beskatning Fra konventionel til strategisk kontrahering Finansiel leasing Bank- og finansieringsret udvalgte emner Generationsskifte og skat Salg af fast ejendom - Skat og moms Grundejernes investeringsfond Generationsskifte i privatretligt og skattemæssigt perspektiv Aktionærbeskatning Værdiansættelse med fokus på teknik Den værdiskabende bestyrelse Transfer Pricing i Danmark Praktisk info Fjernundervisning Rekruttering Coaching OBS FU Alle kurser inde i kataloget, som er markeret med dette ikon, kan også tages som fjernundervisning. Læs mere side 53.

4 kalender FU Side Dato Det kollektive overenskomstsystem Jura i skyen Persondataloven i ansættelsesretten Salg af fast ejendom - skat og moms Fri proces og retshjælp for praktikere Ægtefælleskifter for specialister - aktuelle emner og seneste retspraksis Den nye udbudslov - udvalgte temaer Boligudlejning i lyset af de seneste lejelovsændringer Handicap - i lyset af forskelsbehandlingsloven Ansættelseskontrakter i praksis Moderne inkasso - IT i inddrivelsesprocessen Succespsykologi for advokater Generationsskifte og skat (J) Rekonstruktion af den kriseramte virksomhed Salg af fast ejendom - skat og moms (J) Salg af fast ejendom - skat og moms (J) Løsørefinansiering med særligt fokus på inkasso Sager om børn i international kontekst, herunder børnebortførelser Insiderhandel og kursmanipulation Strafferetsrejse til Dubai Bank- og finansieringsret udvalgte emner Digital tinglysning, specialtemaer Generationsskifte og skat Udstationeringsloven anno Besvigelser - se faresignalerne Nyheder i energiretten Styrk din retorik i retten Forhandlingsteknik for rådgivere og advokater Aktionærbeskatning Ferieloven Aktionærbeskatning (J) Selskabsretlig update Den nye ejendomsmæglerlov Advokaten i bestyrelsen - bestyrelsesledelse og virksomhedsstrategi Erstatningssager i forbindelse med overtrædelse af konkurrencereglerne Introduktion til international familieret Farlig kørsel frakendelse af førerretten IT projekter - kontrakt og implementering Transfer Pricing i Danmark Terrorlovgivningen Den værdiskabende bestyrelse Finansiel tilsynsregulering og ledelse Generationsskifte i privatretligt og skattemæssigt perspektiv Overdragelse af små og mellemstore virksomheder Finansiel leasing

5 FU Side Dato Grundejernes investeringsfond (J) Bonusaflønning baseret på finansielle resultatmål - OBS kun fjernundervisning Kropssprog og gennemslagskraft - EKSTRA OPSÆTNING Fra konventionel til strategisk kontrahering Grundejernes investeringsfond Fonde og foreninger - regulering og beskatning Byggeriets regler - ABérne nu og lidt revision Introduktion til erhvervslejeretten Hvordan spottes mistrivsel hos børn? Digital tinglysning, specialtemaer (J) Contract Management Effektivisér din arbejdsdag Etik og ansvar for en skatterådgiver Værdiansættelse med fokus på teknik - OBS kun fjernundervisning Den gode hovedforhandling Medvirken og strafbar passivitet Højkonflikt i børnesager møde i Temanetværk Personselskaber, selskabsretlige aspekter Den europæiske arrestordre Arbejdsskadesikringen Offshore kontrakter - faldgruber og advokatens rolle Personskade for specialister Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Fremtidsfuldmagter og værgemålslovgivningen Persondatalovens regler og praksis Offentlige myndigheder erstatningsansvar Udbudsret - med særligt fokus på den nye udbudslov Ejeraftaler og vedtægter møde i Temanetværk Notarialforretninger i praksis Naboret - med gennemgang af nyere praksis Forsvareren i retten Sidste nyt og udvalgte emner inden for udlændingeretten Lønmodtageres opsigelsesbeskyttelse Lær at motivere dig selv og andre - professionelt International erhvervsret i strategisk perspektiv Servitutter og lokalplaner med gennemgang af nyere retspraksis Skimmelsvamp i bygninger Internationale kontrakter og -klausuler Særlige udfordringer ved mangler i ejendomshandlen OBS Alle kurser afholdes i København, med undtagelse af de kurser der har (J). De afholdes i Jylland. FU Alle kurser inde i kataloget, som er markeret med dette ikon, kan også tages som fjernundervisning. Læs mere side 53.

6 Byggeriets regler AB erne nu og lidt om revisionen FU Nyhed Skimmelsvamp i bygninger 6 Fredag, 27. november :30 til 16:30 Undervisere: Helena Bente, advokat, Bang-Olsen & Partners og Ulla Sassarsson, advokat (L) og vicedirektør, FRI. AB-reglerne i byggeriet har længe været under pres, og der er nu nedsat et udvalg, som skal komme til enighed om et nyt dansk regelsæt for byggeriets parter. Kursisten vil få et indblik i de politiske processer vedrørende den kommende AB revision samt udvalgte emner inden for de eksisterende AB-regler. Kurset indledes med en kort opdatering på revisionen, hvorefter udvalgte emner inden for reguleringen mellem bygherren og entreprenøren samt bygherren og rådgiveren (ABR 89 og AB 92) vil blive gennemgået. Følgende emner vedrørende ABR 89 vil blive gennemgået: Rådgiveransvaret Forældelsesregler Omprojekteringsklausuler Standsningsregler Misligholdelse Følgende emner vedrørende AB 92 vil blive gennemgået: Entreprenørens ekstraarbejder Forsinkelse af byggeriet Entreprenørens standsning af arbejdet Sikkerhedsstillelse n Kurset henvender sig til advokater og jurister samt alle, der arbejder inden for bygge- og anlægssektoren, så som bygherre, rådgiver, entreprenør eller leverandør. Torsdag, 26. maj :30 til 16:30 Underviser: Poul Resen Steenstrup, advokat (H), Clemens Advokatpartnerselskab og Niels Skals, biolog, Ph.D., sekstionsleder Orbicon, rådgivende ingeniør. et med dette kursus er at give dig et indblik i de juridiske problemstillinger i sager, der handler om skimmelsvampe- og fugtskader i bygninger. Kurset tager udgangspunkt i de juridiske, byggetekniske og helbredsmæssige udfordringer, der opstår i forbindelse med skimmelsvampe- og fugtskader i bygninger. Det er vigtigt med hurtig og effektiv indsats tidligt i forløbet. Kurset vil bidrage med den seneste viden om skimmelsvamp, sundhedsrisiko og indeklima. Desuden vil vi fokusere på relevante, juridiske problemstillinger og anvende eksempler fra gældende ankenævns- og retspraksis. Der tages udgangspunkt i praktiske erfaringer med sager, der har at gøre med private boligejendomme, lejeboliger, administration og udlejning af større bygninger, hvor skimmelsvamp kan være et problem. Hvad er skimmelsvamp? Hvordan opstår der skimmelsvamp i bygninger? Er skimmelsvamp farligt? Hvornår er det farligt? Hvad er helbredsrisikoen ved skimmelsvamp? Kommunale myndigheders tilsynspligt Hvornår kan skimmelsvamp være forsikringsdækket (ejerskifte-/husforsikring)? Hvordan undersøger man for skimmelsvamp og vurderer skaderne efter påvirkningen? Hvordan dokumenteres en skade? Hvorledes udbedres angreb af skimmelsvamp? Ankenævns- og retspraksis Råd til praktisk håndtering af sagerne Problemstillinger ved ejer, lejer og andelsboliger Hvad er god kommunikation? Andre indeklimatiske forhold, der minder om skimmelsvamp Kurset henvender sig især til advokater, der beskæftiger sig med fast ejendom, og advokater, der arbejder med administration af udlejningsejendomme, som gerne vil have mere viden om håndtering af sager, der omhandler skimmelsvamp og indeklima i bygninger.

7 Boligudlejning i lyset af de seneste lejelovsændringer 6 lektioner Mandag, 19. oktober :30 til 15:30 Pris: Kr ,- Undervisere: Anne Louise Husen, partner og advokat (H), Husen Advokater og Martin Preisler Knudsen, chefkonsulent i Ministeriet for Udlændinge, Integration og Boliger. et er at gennemgå reglerne om lejefastsættelse og regulering, vedligeholdelse, ind- og udflytning m.v. efter ændringerne i lejelov og boligreguleringsloven pr. 1. juli Gennemgang af indholdet i lejeloven og boligreguleringsloven med fokus på de områder, der er ændret ved lov Obligatoriske indflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden, gamle kontrakter, nye kontrakter Istandsættelse ved fraflytning, syn og rapporter Obligatoriske vedligeholdelsesplaner Gennemgang af reglerne om lejefastsættelse og lejeregulering i boliglejemål, såvel gamle som nye kontrakter, hvilke regler for hvilke lejemål? Markedsleje Det lejedes værdi Det lejedes regulerede værdi Omkostningsbestemt leje BRL 5, stk. 1 BRL 5, stk. 2 BRL 7, BRL 9a + varslingsreglerne Forbedringsforhøjelser + varslingsregler Ændring i regler om huslejenævnsbehandling Forbrugsregnskaber Opsigelse af ejerboliger og andelsboliger Sammenskrivninger m.v. Ikrafttræden Introduktion til erhvervslejeretten 4 lektioner Mandag, 30. november :30 til 13:00 Pris: Kr ,- Underviser: Jeppe Wedel Nielsen, advokat, Gangsted Rasmussen. et med dette kursus er at give dig en generel introduktion til erhvervslejerettens univers samt de problemstillinger, som typisk opstår i et erhvervslejeforhold. Du vil således efter kurset være i stand til at kunne identificere de faldgruber, som erhvervslejelovgivningen indeholder. På kurset vil følgende emner blive gennemgået: Erhvervslejeloven i hovedtræk Lovens formål, historik og anvendelse Erhvervslejekontraktens indgåelse Huskeregler, typiske vilkår, lejerbeskyttelse mv. Forbrugs- og driftsregnskaber Gennemgang af specifikationskravet og formalia Markedslejeregulering Adgang, processen og sammenlignelige lejemål Erhvervslejekontraktens ophør Opsigelse, ophævelse og fraflytningsopgør Kurset henvender sig til advokater, ejendomsmæglere og ejendomsadministratorer, der ikke har forudgående kendskab til erhvervslejeret. De nye bekendtgørelser, bl.a. den nye typeformular, samt nye vejledninger og ny retspraksis vil blive gennemgået. Det er et vist overlap med kurserne Kom i dybden med den nye lejelov, som vi har afholdt i december 2014 samt januar, marts og april 2015, men der vil stadig være nye og interessante emner på dette kursus. n Kurset har relevans for advokater, ejendomsmæglere og alle andre der beskæftiger sig med lejelovgivning, herunder især administratorer og udlejere. 7

8 FU Nyhed Naboret - med gennemgang af nyere praksis Tirsdag, 12. april :30 til 16:30 Underviser: Peter Pagh, dr. jur. og professor i Miljøret, Københavns Universitet. FU Nyhed Servitutter og lokalplaner med gennemgang af nyere retspraksis Onsdag, 18. maj :30 til 16:30 Underviser: Peter Pagh, dr. jur. og professor i Miljøret, Københavns Universitet. Naboretten er i de senere år begyndt at spille en voksende rolle. Dette gælder private tvister mellem naboer og i taksationssager om udmåling af erstatning for naboretlige ulemper ved større offentlige anlæg, men det gælder også tilfælde, hvor den naboretlige ulempe er tilladt af en offentlig myndighed. et med kurset er at give en samlet indføring i den ulovregulerede naboret som denne fortolkes i nyere retspraksis. Dette vil ud over den grundlæggende indføring i de naboretlige principper og den naboretlige tålegrænse omfatte naborettens samspil med offentligretlige tilladelser og med den Europæiske Menneskerettighedskonventions beskyttelse af privatliv og privat ejendom, samt de naboretlige sanktioner, så deltagerne har forudsætning for at håndtere disse problemer i praksis. Den naboretlige beskyttelse hvilke ulemper? Den naboretlige tålegrænse Naborettens pligtsubjekter er ikke begrænset til naboer Ansvarsgrundlaget for naboretligt ansvar Forældelse af naboretlige ansvar Naboretlige sanktioner: - ophør af ulempe eller erstatning Naboretligt ansvar ved offentlige godkendelser Myndighedernes naboretlige ansvar Samspillet mellem naboret og værditabsordningen for vindmøller efter lov om vedvarende energi Naboretten og den Europæiske Menneskerettighedskonvention Naborettens anvendelse sammen med købers misligholdelsesbeføjelser Kurset henvender sig til advokater, der rådgiver vedrørende fast ejendom eller rådgiver virksomheder om etablering og drift. Herudover henvender kurset sig til kommunale miljøsagsbehandlere. Servitutter har fortsat væsentlig betydning for ganske mange ejendomme, hvor især samspillet med den offentlige regulering ved lokalplaner kan give anledning til betydelig tvivl. Dette gælder planlovens regler om kommunalt samtykke ved stiftelse og ændring af servitutter, at den påtaleberettigedes håndhævelse af servitutten suppleres af kommunens håndhævelse efter planloven, og at der er betydelig usikkerhed om, hvornår en lokalplan fortrænger en servitut eller kan forlænge servituttens rådighedsbegrænsninger. et med kurset er at belyse disse juridiske emner med udgangspunkt i nyere retspraksis. Kurset giver en samlet indføring i de grundlæggende dele af servitutretten, men koncentrerer sig først og fremmest om forholdet mellem servitutretten og den offentlige regulering med udgangspunkt i nyere retspraksis og med vægt på de mest almindeligt forekomne problemer. Stiftelse af servitutter ved aftale, hævd eller myndigehdsafgørelse Tilstandsservitutter og rådighedsservitutter Privatretlige og offentligretlige servitutter Hvornår kræver servitutændringer kommunalt samtykke, og hvornår kan kommunen nægte samtykke? Hvornår medfører en lokalplan, at en servitut bortfalder? Hvornår kan en lokalplan videreføre en servitutfastsat rådighedsbegrænsning? De offentlige og privatretlige regler om håndhævelse af servitut Har borgerne krav på, at kommunen håndhæver servitutter? Kan servitutter bortfalde ved passivitet? Når servitutter bortfalder ved frihedshævd Kurset henvender sig til advokater, der rådgiver vedrørende fast ejendom eller rådgiver virksomheder om etablering og drift. Herudover henvender kurset sig til kommunale miljøsagsbehandlere. 8

9 FU Nyhed Særlige udfordringer ved mangler i ejendomshandlen Tirsdag, 14. juni :30 til 16:30 Underviser: Carsten Munk-Hansen, lektor, Ph.D., Aalborg Universitet. FU Den nye ejendomsmæglerlov - lov om formidling af fast ejendom, pr. 1. januar 2015 Fredag, 13. november :30 til 16:30 Underviser: Kristian Dreyer, advokat (L), partner, Svejgaard Galst Qwist, advokataktieselskab. et med kurset er at give deltagerne den nyeste viden om, og ruste deltagerne til vurdering af, spørgsmål om gyldigheden af ansvarsfraskrivelser, afslagsbeføjelsen, betydning af selvbyggerarbejder i handler henholdsvis med og uden tilstandsrapport, samt mangler i bolighandlen, som ikke er dækket af ejerskifteforsikringen. Kurset skal give bidrag til vurderingen af, om et forhold med rette bør indbringes for Ankenævnet for Forsikring eller for domstolene, samt om ankenævnsafgørelser bør indbringes for domstolene. Der vil blive lagt vægt på fire hovedtemaer om fast ejendom: Ansvarsfraskrivelser i handler med fast ejendom Afslagsbeføjelsen Selvbyg Mangler, som ikke er skader, i bolighandlen, dvs. om køberen eller sælgeren skal bære risikoen for forhold, der ikke dækkes af ejerskifteforsikringens skadesbegreb Kurset omfatter dels spørgsmål, der navnlig angår fast ejendom uden anvendelse af huseftersynsordningen, dels spørgsmål, der navnlig eller udelukkende angår fast ejendom omfattet af huseftersynsordningen. et er at sikre, at du bliver fuldt opdateret på den nye lov om formidling af fast ejendom. Den nye lov om formidling af fast ejendom træder i kraft fra 1. januar 2015 og medfører en række ændringer herunder både opblødninger og stramninger. På kurset får du en systematisk fremstilling af alle væsentlige ændringer. Der sker en fuld opdatering af praksis omkring ejendomsmægleransvar. I det omfang bekendtgørelserne foreligger på kursusdagen, vil disse også blive inddraget. Emner på dagen er: Gennemgang af den nye lovs ændringer Detailgennemgang af centrale bestemmelser Lovens betydning for køberadvokaterne i rådgivningen af køber Ejendomsmægleransvaret og typiske ansvarssager/ problemstillinger Proces herunder nævnsbehandling n Advokater, advokatfuldmægtige, ejendomsmæglere, pengeinstitutter og andre interessenter, der beskæftiger sig med omsætning af fast ejendom. n Kurset henvender sig særligt til advokater, der professionelt beskæftiger sig med fast ejendom, både med overdragelsesaftaler, rådgivning og tvister. 9

10 Salg af fast ejendom - Skat og moms 8 lektioner Torsdag, 1. oktober :30 til 16:30 Sted: Glostrup Park Hotel, Glostrup Onsdag, 28. oktober :30 til 16:30 Sted: Comwell Aalborg, Aalborg Torsdag, 29. oktober :30 til 16:30 Sted: Comwell Kolding, Kolding Undervisere: Mark Arnecke, Senior Tax Manager, Revitax A/S og Jacob Stagaard Larsen, Senior VAT Director, LLM, Revitax A/S. De skattemæssige regler for beskatning ved salg af fast ejendom er detaljerede og kan ofte give anledning til spørgsmål, ligesom ejendomsavanceberegningerne ofte er komplicerede. Kurset vil derfor give deltagerne et solidt kendskab til reglerne og den seneste praksis på området. Såvel teorien som principperne for ejendomsavanceopgørelser vil indgå. Endvidere vil vi gennemgå de momsmæssige regler vedrørende salg af fast ejendom. Med afsæt i ejendomsavancebeskatningsloven og tilhørende praksis vil følgende blive gennemgået: Seneste praksis om og status for parcelhusreglen Hel- og delsalg af fast ejendom Salg af blandede ejendomme Genanbringelse Ejendomsavanceopgørelsen Principper og metoder for ejendomsavancer Valg af anskaffelsessummer Sondringen mellem vedligeholdelse og forbedring Samspillet med afskrivningsloven Øvrige reguleringer til anskaffelsessummen og avanceopgørelsen Med afsæt i momsloven og tilhørende praksis vil følgende blive gennemgået: Salg af byggegrunde og nye bygninger Momsfradragsret Momsreguleringsforpligtelse Gennemgang af aktuelle afgørelser/styresignaler Kurset henvender til advokater, revisorer, ejendomsmæglere, controllere og regnskabsmedarbejdere hos ejendomsselskaber og andre med professionel interesse for moms i forbindelse med fast ejendom. Grundejernes Investeringsfond 4 lektioner Pris: Kr ,- Tirsdag, 24. november :00 til 13:00 Sted: Sabro Kro, Sabro Torsdag, 26. november :00 til 13:00 Sted: Glostrup Park Hotel, Glostrup Underviser: Mark Arnecke, Senior Tax Manager, MTL, Revitax A/S. Reglerne om henlæggelse til vedligeholdelse og forbedringer på det lejeretlige område er yderst komplicerede, blandt andet fordi der eksisterer flere forskellige hensættelsesordninger med hver deres særpræg. Dertil volder den skattemæssige behandling efter især ligningslovens 14 G store problemer for udlejernes vedkommende og ikke mindst kompliceres hele området af, at der ved begreberne vedligeholdelse og forbedring i skatteretlig henseende ofte ikke forstås det samme som i lejeretlig henseende. et med kurset er at give et solidt kendskab til de lejeretlige hensættelsesordninger og deres skattemæssige behandling, med særlig vægt på forståelsen af bestemmelsen i ligningslovens 14 G. Såvel teori som praktiske eksempler på den skattemæssige håndtering af de forskellige konti vil indgå i kurset. Med afsæt i LL 14 G vil følgende blive gennemgået: De lejeretlige regler for hensættelsesordninger i boligreguleringslovens 18 og 18 b og lejelovens 63 a, herunder: Hvilke ejendomme er omfattet? Hensættelser Anvendelse af hensættelserne Regnskabspligt Føring af konti, herunder udbetalinger Kontoføringsregler overfor Grundejernes Investeringsfond Nedrivning eller overgang til anden benyttelse Forskellen på lejeretlig og skatteretlig vedligeholdelse og forbedring Den skattemæssige behandling af de lejerretlige hensættelsesordninger Advokater og revisorer på flere niveauer. Bemærk at kurset udbydes i samarbejde med Revitax A/S. Bemærk at kurset udbydes i samarbejde med Revitax A/S. 10

11 Digital tinglysning, specialtemaer få den nyeste viden om digital tinglysning og tinglysningsafgift og råd om, hvordan du håndterer vanskeligere tinglysningsopgaver Onsdag, 4. november :30 til 16:30 Tirsdag, 1. december :30 til 16:30 Sted: Hotel Opus Horsens, Horsens Undervisere: Brian Pedersen, sekretariatschef/juridisk chef, Tinglysningsretten og Jørgen Sindet, jurist og chefkonsulent, SKAT. Kursets formål er at give dig den nyeste viden om digital tinglysning og tinglysningsafgift, samt at give dig viden til at håndtere vanskeligere tinglysningsopgaver. Kurset vil tage udgangspunkt i nedenstående emner. Prioriteringen af emnerne vil afhænge af kursisterne og hvad der er aktuelt på kursustidspunktet. Komplicerede adkomstændringer Virksomhedsomstruktureringer Flere skøder for samlet overdragelse Overdragelse af udstykket ejendom pant og afgiftspantebreve Tvangsauktion tinglysning af auktionsskøde pant og afgiftspantebreve Dødsboer og herunder boer behandlet i udlandet Tinglysningsafgift Erklæringer efter tinglysningsafgiftsbekendtgørelsen Ejerforeninger vedtægter Tinglysning af servitutstiftende vedtægt og ændring af tinglyst vedtægt før og efter ejerlejlighedsopdeling Tinglysning af pant i henhold til vedtægt før og efter ejerlejlighedsopdeling. Særligt om pantstiftende vedtægter, der skal have forskellig hovedstol eller vilkår for de enkelte ejerlejligheder Uskadelighedsattest ved videreopdeling af ejerlejlighed eller fællesareal Rettighed over fast ejendom forhold til planloven mv. Tinglysningsafgift Omprioritering Tinglysning af omprioriteringspantebrev og af respektpåtegninger Pant tinglysning af forhåndsrespekt Servitut tinglysning af forhåndsrespekt, dvs. en respekt uden særskilt påtegning Tinglysningsafgift Erklæringer efter tinglysningsafgiftsbekendtgørelsen Matrikulær fast ejendom, bygning på lejet grund eller løsøre Pantsætning af solcellepaneler, bredbåndskabler og andre aktiver i spændet mellem fast ejendomsog løsørebegrebet Seneste nyt om tinglysningssystemet herunder nye tinglysningsafgørelser Seneste nyt om vurdering hhv. tinglysningafgift herunder nye afgiftsafgørelser Hvis du har du konkrete eksempler på problemer, du gerne ser berørt, er du velkommen til at sende en mail til underviseren, Brian Pedersen: før kurset, så det evt. kan integreres i kurset. Kurset retter sig mod advokater og advokatsekretærer samt andre brugere af digital tinglysning med tinglysningserfaring, men som har behov for opdatering af nyeste funktioner, praksis og lovgivning. 11

12 ekstra kursus Ejeraftaler og vedtægter - få inspiration til udarbejdelse af aktionæroverenskomster og styr på faldgruberne 5 lektioner Torsdag, 4. februar :00 til 14:00 Pris: Kr ,- Underviser: Eigil Lego Andersen, advokat, Advokatfirmaet Nielsen Nørager. Aftaler mellem aktionærer er også efter den nye selskabslov et vigtigt reguleringsmiddel, men deres usikre håndhævelse over for selskabets organer gør det nødvendigt at gentænke klassiske løsninger - og i højere grad medinddrage vedtægterne i overvejelserne. På kurset gennemgås de vigtigste forhold, der reguleres i ejeraftaler og samspillet med vedtægterne. Der lægges vægt på at pege på variationsmuligheder. Kurset er udviklet på grundlag af Eigil Lego Andersens bog: Aktionæroverenskomster. Det er ikke en forudsætning, at man har bogen, men den kan med fordel medbringes på kurset. Kursets emner er bl.a.: De vigtigste variable i konciperingsgrundlaget Samspil med vedtægterne Håndhævelse på generalforsamling og overfor bestyrelse og tredjemand Opbygning af en ejeraftale Aktiebesiddelse og ændring heri Bestyrelsens sammensætning Direktionen Revisionen Regnskabspraksis Udbyttepolitik Beslutninger, der kræver kvalificeret tilslutning Kapitalforhøjelser Aftaler mellem aktionær og selskab Finansiering Aktieovergang (køberet, købepligt, forkøbsret) Pantsætning Konkurrenceklausuler o.lign. Hemmeligholdelsespligt, misligholdelse, opsigelse, succession og tvistløsning Hvis du har konkrete eksempler på problemer, du gerne ser berørt, er du velkommen til at sende en mail til underviseren, Eigil Lego Andersen: før kurset, så emnet evt. kan integreres i kurset. Advokater og virksomhedsjurister. FU Fonde og foreninger - regulering og beskatning Fredag, 27. november :30 til 16:30 Undervisere: Heidi Ravnholt, chefkonsulent, cand.jur, Civilstyrelsen og Martin K. Jensen, advokat, skatterevisor og master i skat (MTL), Advitax Advokatfirma. Fonde reguleres bl.a. af fondsloven, der indeholder en række krav til, hvorledes en fond skal bestyres. Herudover skal fonde ved indkomstopgørelsen iagttage en række komplicerede regler på skatteområdet. et med kurset er at gøre deltagerne i stand til at rådgive fonde og foreninger om de særlige regler og problemstillinger, der gælder på dette område, herunder den praksis der udøves i Civilstyrelsen og af SKAT. På kurset vil de fondsretlige regler og praksis vedrørende de ikke-erhvervsdrivende fonde blive gennemgået, herunder: Hvornår er der tale om en fond? Nystiftede fonde Fonde, der ikke er omfattet af fondsloven Vedtægtsændringer Fondes bundne og disponible kapital Fondes uddelinger Kapitalfrigivelser Sammenlægning af fonde Opløsning af fonde Bestyrelsens pligter Med afsæt i skattelovgivningen og den nyeste praksis på området, vil følgende blive gennemgået: Den subjektive og objektive skattepligt for fonde, brancheforeninger og arbejdsmarkedssammenslutninger, herunder de særlige regler om aktier og obligationer Den subjektive og objektive skattepligt for andre foreninger mv., herunder f.eks. andelsforeninger Selvangivelsespligt og erklæringsskema n Kurset henvender sig til advokater, bestyrelsesmedlemmer, revisorer på flere niveauer, medarbejdere hos SKAT, medarbejdere hos forvaltningsafdelingerne samt andre med interesse for fonde mv. 12

13 Personselskaber, selskabsretlige aspekter Torsdag, 10. december :30 til 16:30 Underviser: Søren Friis Hansen, lic. jur., professor, Juridisk Institut, CBS. Kurset sætter deltagerne i stand til at kvalificere alle de typer af personselskaber og andre samvirker og selskaber, der kendes i dansk ret og som ikke er omfattet af selskabsloven. Kurset giver desuden deltagerne et overblik over regelværket for personselskaber mv., der i Danmark hovedsageligt er baseret på ulovfæstede regler. Følgende emner vil blive behandlet under kurset: Interessentskaber Kommanditselskaber Partnerselskaber Partrederier ( stille selskaber ) Virksomheder med begrænset ansvar FMBA AMBA (SMBA) Emner for de enkelte selskabstyper: Definitioner, kvalifikation af samvirker Retskilder Stiftelse, status som retssubjekt Skatteret (transparens / skattesubjekt) Krav til offentlighed og registrering Regnskabsaflæggelse Advokater og andre, der beskæftiger sig med selskaber, som falder uden for selskabsloven. Contract Management - kontraktindhold, processer og aktiviteter, der understøtter god Contract Management Tirsdag, 1. december :30 til 16:30 Undervisere: René Franz Henschel, professor (mso), Juridisk Institut, Business and Social Sciences, Aarhus Universitet og Hanne Bay, Group Legal Counsel, advokat, Rambøll Gruppen. Advokater forventes i stigende omfang at kunne levere mere værdiskabende ydelser for kunden, f.eks. ved at designe skræddersyede kontrakter, der udover at varetage traditionel risikostyring også bidrager proaktivt til at skabe succes. Men hvordan udformes sådanne kontrakter, og i hvor høj grad bør advokater rådgive om eksempelvis forretningsprocesser og samarbejde i organisationer, for at kunne yde optimal juridisk og forretningsmæssig rådgivning? Dette kursus gennemgår formålet med og hovedprincipperne bag Contract Management, der har til formål at maksimere udbyttet af kontrakter gennem en målrettet tilpasning af kontrakter og tilstødende processer og aktiviteter til kundens værdikæde, strategi og specifikke forretningsmål. Kurset vil indeholde: Samspillet mellem juridisk og forretningsmæssig rådgivning at omformulere juridisk forståelse til forretningsforståelse og omvendt Juridisk forståelse som en virksomhedsressource og som et konkurrenceparameter, der kan udnyttes i forhold til konkurrenterne Contract Management formål, baggrund og indhold Fra reaktivt til proaktivt kontraktindhold Tværfaglig viden og samarbejde advokaten som holdspiller og forretningsarkitekt Processer, aktiviteter og kvalitetsledelse værktøjer til god Contract Management Contract Management i henholdsvis offentlige og private virksomheder forskelle og ligheder Eksempler på fokuseret indsats claim & change management samt performance management og proaktiv konflikthåndtering Advokater og virksomhedsjurister, der enten aktuelt varetager, deltager i og rådgiver om Contract Management, eller står foran at skulle gøre dette. 13

14 Internationale kontrakter og -klausuler - common law og civil law traditionerne, samt kontraktretlige principper, regler og kontraktklausuler i jurisdiktioner, danske virksomheder opererer i 14 lektioner Tirsdag, 26. maj :30 til 16:30 og Onsdag, 27. maj :30 til 16:30 Pris: Kr ,- Undervisere: René Franz Henschel, professor (mso), Juridisk Institut, Aarhus Universitet og Michael Pedersen, Senior Legal Counsel, Grundfos Holding A/S. Kurset sætter dig i stand til at forstå de vigtigste kontraktretlige principper, regler og kontraktklausuler i en række af de jurisdiktioner, danske virksomheder opererer i. De internationalt privatretlige regler om lovvalg og værneting vil kun blive inddraget i meget begrænset omfang. Først behandles de vigtigste forskelle mellem common law og civil law traditionerne med særligt fokus på engelsk, amerikansk, tysk, skandinavisk, sydeuropæisk og kinesisk kontraktsret, herunder de jurisdiktioner, der er inspireret af enten common law traditioner eller civil law traditioner i f.eks. Indien og Brasilien. Herefter gennemgås regler og principper for vedtagelse, fortolkning og gyldighed af en række af de almindeligste kontraktklausuler, der anvendes af parterne, samt hvorledes man efter de forskellige nationale regler og internationale standarder mest optimalt bør udforme disse. Følgende emneområder vil blive genstand for særlig opmærksomhed på kurset: Letters of intent og hemmelighedsholdelsesklausuler Recitals, fortolkningsklausuler og good faith Best efforts og resultatforpligtelser Misligholdelsesbeføjelser og erstatning Ansvarsfraskrivelser Bodsbestemmelser (Penalties og Liquidated Damages) Force majeure og Hardship Ophævelse og opsigelse (Termination) Advokater, virksomhedsjurister og andre rådgivere, der i det daglige eller jævnligt beskæftiger sig med kontrakter i en international kontekst. FU International erhvervsret i strategisk perspektiv Torsdag, 12. maj :30 til 16:30 Underviser: Peter Arnt Nielsen, professor og institutleder, Copenhagen Business School. et med dette kursus er at give en gennemgang af de mest centrale regler på den internationale erhvervsrets område og de forhold, man som advokat i særlig grad bør overveje ved rådgivning i internationale retsforhold. Der fokuseres på reglerne om domstolenes internationale kompetence i civile sager, lovvalget for kontrakter samt anerkendelse og fuldbyrdelse af domme. De grundlæggende principper og de væsentligste regler behandles og illustreres med domme og øvelser. International erhvervsret Rådgivningsmæssige overvejelser, forum shopping og lex fori-tendensen Virksomhedens processtrategier og voldgift som alternativ Lovvalget for kontrakter Den internationale købelov og lovvalgsloven for løsørekøb Romkonventionen og Rom I-forordningen Koncipiering af lovvalgsaftaler Den nye Domsforordning og kompetence EU-reglernes formål, systematik og fortolkning Bopæls- og selskabsværnetinget Kontraktsværnetinget, deliktsværnetinget, forbrugerværneting Værnetingsaftaler og koncipiering heraf Litis pendens Den nye Domsforordning, retsplejeloven og tvangsfuldbyrdelse af domme Principper og nægtelsesgrunde Retsplejeloven og retspraksis International voldgift Den internationale retlige ramme: Modelloven og New York-konventionen Lex arbitri og lovvalg Voldgiftsaftalen og koncipiering heraf Anerkendelse og fuldbyrdelse af voldgiftskendelser Advokater, erhvervsjurister, dommere, retsassessorer og dommerfuldmægtige. 14

15 Fra konventionel til strategisk kontrahering Torsdag, 26. november :30 til 16:30 Underviser: Kim Østergaard, professor (mso), Juridisk Institut, Syddansk Universitet. Overdragelse af små og mellemstore virksomheder - M&A-processen og de typiske faldgruber Onsdag, 22. april :30 til 16:30 Underviser: Søren Ingerslev, advokat (L), MBA og partner, Elmann Advokatpartnerselskab. Kurset har til formål at give en indsigt i og konkrete forslag til, hvorledes konventionel kontrahering med fokus på reaktive bestemmelser, hvis omdrejningspunkt er risiko- og rettighedsallokering, bør ændres med henblik på at identificere mulighederne for strategisk kontrahering med bidrag fra kontraktøkonomien og proaktiv jura, således at kontrakten anvendes som et aktivt styringsmiddel til at skabe merværdi i en virksomheds kontraktportefølje. I kurset inddrages de centrale strategiteorier og udvalgte kontraktøkonomiske teorier med henblik på at identificere i hvilket omfang, der for den givne kontrakttype er mulighed for at skabe økonomisk merværdi gennem strategiske alliancer (partnerskaber). Det kan eksempelvis være i OPP, franchise, selektiv distribution og entreprise. Endvidere inddrages muligheden for i et stigende omfang at anvende proaktive klausuler i stedet for reaktive klausuler som et middel til at udøve strategisk kontrahering. Reaktiv kontrahering kontra proaktiv kontrahering Strategi Fra strategi til kontrakt Egen optimering kontra fælles optimering Transaktionsomkostningsteori PA-Teori Partnerskaber Øvelsesopgaver Kurset er målrettet advokater og juridiske rådgivere, der ikke nødvendigvis har indsigt i økonomisk teori. Kursets formål er at give deltagerne et overblik over processen i overdragelse af virksomheder, og de dokumenter der indgår i sådanne overdragelser med fokus på de små og mellemstore virksomheder. En virksomhedsoverdragelse vil, ud over juraen, typisk ligeledes indeholde både strategiske og økonomiske elementer, og man vil som advokat ofte have et tæt samarbejde med sin klients øvrige rådgivere. Deltagerne får en løsningsorienteret tilgang til de overvejelser og problemstillinger, som en typisk virksomhedsoverdragelse giver anledning til med henblik på at kunne varetage parternes interesser bedst muligt. Under kurset gennemgås M&A-processen fra start til slut og der inddrages eksempler på de aftaledokumenter, som typisk indgår i M&A-processen. Du får ligeledes et indblik i særlige fokusområder og faldgruber. Kursets emner er bl.a.: M&A-processen fra start til slut Strategi Værdiansættelse Aktørerne Valget af overdragelsesform Foreløbige aftaledokumenter, herunder indikativt bud, hensigtserklæring, fortrolighedsaftale, eksklusivitet mv. Due Diligence (juridisk, finansiel, teknisk, mv.) Ansættelsesretlige aspekter Overdragelsesaftalen, herunder købesumsregulering, garantier, ansvarsbegrænsninger og konkurrencebegrænsende klausuler Deponeringsaftale Ejeraftale Closing Kurset er målrettet advokater og virksomhedsjurister, der beskæftiger sig med virksomhedsoverdragelser/ M&A og særligt dem, der ønsker en indførelse i M&A processen og de faldgruber, man skal være særligt opmærksom på undervejs. 15

16 Advokaten i bestyrelsen - bestyrelsesledelse og virksomhedsstrategi Mandag, 16. november :30 til 16:30 Undervisere: Caspar Rose, professor, Ph.D., cand.jur. og cand.merc., Department of International Economics and Management og Center for Corporate Governance, Copenhagen Business School og N. E. Nielsen, partner, LETT Advokatpartnerselskab. Det er hensigten med kurset at give deltagerne en dybere forståelse for en række centrale strategimodeller, som med fordel kan anvendes til at analysere virksomhedens strategiske potentiale. Som advokat og bestyrelsesmedlem forventes det med rette, at selskabsretlige formalia er i orden, mens arbejdet med strategien ofte er baseret på en solid erhvervserfaring. Kurset supplerer denne erfaring ved at præsentere deltagerne for nogle centrale strategimodeller, som kan medvirke til, at bestyrelsen rent faktisk bidrager til en bedre bundlinje, uanset om virksomheden er ejerledet, børsnoteret eller fondsejet. Det er formålet at udruste dig bedre til det strategiske arbejde i bestyrelsen, hvilket forudsætter kendskab til grundlæggende strategiprocesser og modeller. Undervisningen inddrager relevante cases fra førende internationale business schools og vi kommer bl.a. ind på følgende emner: SWOT analyse, dvs. hvad er virksomhedens styrker, svagheder, muligheder og trusler? Brancheanalyse, adgangsbarrierer og exitmuligheder Virksomhedens livscyklus og hvordan kan den aktivt påvirkes? Konkurrentanalyse og handlingsparametre skal der satses på pris eller kvalitet? Hvordan påvirker de strategiske tiltag virksomhedens økonomiske bundlinje? Bestyrelsens eksekvering af den lagte strategi Bestyrelsens rolle i værdiskabelsen Corporate Governance som ledelsesværktøj Evaluering af bestyrelse og direktion Hvilken bane spiller bestyrelsen på? Det formelle regelgrundlag Hvordan kan bestyrelsen via den formulerede strategi tilføje værdi i ejerledede virksomheder? Hvordan implementeres en strategi for virksomhedens risikostyring? Risikostyring i praksis Advokater i bestyrelser eller advokater med en ambition om at deltage i et fremtidigt bestyrelsesarbejde. 16

17 Nyhed Virksomhedsstrategi for advokater - investerings- & finansieringsbeslutninger Mandag, 9. maj :30-16:30 Undervisere: Caspar Rose, professor, CBS samt en praktiker, som publiceres snarest muligt. Nyhed God selskabsledelse - med fokus på værdiskabelse i både børsnoterede, fonde og ejerledede virksomheder Tirsdag, 7. juni Undervisere: Caspar Rose, professor, CBS samt en praktiker, som publiceres snarest muligt. et med kurset er at give deltagerne en solid viden om økonomisk virksomhedsstrategi med hovedvægten på investering og finansieringsbeslutninger. En sådan viden er relevant for dig som advokat eller hvis du arbejder som f.eks. virksomhedsjurist, virksomhedsrådgiver eller bestyrelsesmedlem. Vurdering af investeringers fordelagtighed Sammenhæng mellem afkast og risiko Styring af finansielle risici Bestemmelse af kapitalomkostninger Kapitalstruktur og dividende politik Strategisk virksomhedsvurdering, value drivers samt driftsmæssig risikovurdering Nøgletal og vækstanalyser Pengestrømsanalyser og soliditetsstyring Styring af operationelle risici Undervisning Forelæsninger, suppleret med øvelser og eksterne indlæg samt cases. Advokater - og andre jurister - der arbejder som virksomhedsjurist, virksomhedsrådgiver eller bestyrelsesmedlem. Kurset har til formål at give en grundig indføring i området god selskabsledelse/corporate governance, som i langt de fleste tilfælde involverer advokater/jurister, enten direkte eller indirekte. God selskabsledelse har traditionelt set været forbeholdt bestyrelserne i de børsnoterede selskaber, som i en årrække har skulle forholde sig til anbefalingerne om god selskabsledelse. Til trods for dette, er der dog særdeles mange anbefalinger og betragtninger, som med fordel kan overføres til ejerledede selskaber eller fonde, men det gælder dog ikke alle. Netop hvilke elementer, og hvilke elementer som ikke er relevante for sidstnævnte gruppe, er centralt i kurset. Kurset fokuserer på, hvordan man rent praktisk kan skabe værdi via en bedre governancestruktur i både børsnoterede samt ejer/fondsdominerede virksomheder i Danmark. Baggrunden og relevansen for god selskabsledelse Internationale forskelle inden for corporate governance Ejerskabets betydning, herunder konsekvenserne af ledelsens, fondes samt de institutionelle investorers ejerskab og indflydelse Bestyrelsens sammensætning, herunder evaluering og brug af udvalg Tilrettelæggelse af bestyrelsens arbejde, herunder advokatens/juristens rolle Hvordan kan CSR skabe værdi? Jurister og advokater, der direkte eller indirekte arbejder med bestyrelsesarbejde eller som beskæftiger sig med selskabsret/børsret i almindelighed. 17

18 FU Selskabsretlig update nyt på lovgivningsfronten, Erhvervsstyrelsens seneste praksis, samt områder med typiske fejl og mange henvendelser 4 lektioner Fredag, 13. november :00 til 16:30 Pris: Kr ,- Underviser: Lars Bunch, kontorchef, Erhvervsstyrelsen. Inden for selskabsretten er der de senere år sket rigtig mange ændringer. Selskabsretlig update 2015 er et halvdags brush-up kursus på ændringerne i den selskabsretlige regulering, Erhversstyrelsens administrative praksis mm. Du bliver opdateret i, hvad der er nyt på lovgivningsfronten, som eksempel kan nævnes skattelypakken på erhvervsområdet, der medfører ændringer til selskabsloven samt status på den planlagte kommende revision af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Indførelsen af den nye selskabsregistreringsløsning og Ejerregistret vil ligeledes blive omtalt på kurset. Endelig vil du blive orienteret om Erhvervsstyrelsens seneste praksis, ligesom sagsområder, hvor der typisk er mange fejl og henvendelser, vil blive omtalt. n er advokater og revisorer, der har praktisk erfaring med selskabsretten. FU Finansiel leasing - aftaleretlige problemstillinger og problemstillinger ved misligholdelse Tirsdag, 24. november :30 til 16:30 Underviser: Morten Schwartz Nielsen, partner og advokat (H), Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab. Kurset omfatter en gennemgang af de problemstillinger, som kan opstå i forbindelse med indgåelsen af finansielle leasingaftaler. Der foretages først en opfriskning af definitionerne af finansiel og operationel leasing samt rationalet bag sondringen. Derefter gennemgås med afsæt i retspraksis de problemstillinger som kan opstå i forbindelse med finansielle leasingaftaler, herunder ugyldighedsindsigelser, sideaftaler, serviceaftaler og inkludering af restgæld (refinansiering). Udfordringer ved opgørelse af restgælden i leasingaftalerne gennemgås også samt mangelsproblematikker. Leasing, køb eller leje Definition af finansiel leasing, herunder princippet om fuldstændig amortisation Gennemgang af sondringen operationel og finansiel leasing Gennemgang af sondringen mellem indirekte og direkte leasing og dens betydning for trepartsforholdet Hvilke regler regulerer en leasingaftale? Forbrugerbeskyttelse i forbindelse med lessingaftaler Type eksempler på leasingaftaler (Driftsaftaler, kopiaftaler, all-in aftaler, billeasing mv.) Faldgruber ved kontraktindgåelse Identifikation Sideaftaler Fuldmagtsbetragtninger Inkludering af restgæld (refinansiering) Mangelsindsigelser, cut-off klausuler Tips i forbindelse med opgørelse af restgæld ved misligholdelse og førtidig indfrielse n Kurset henvender sig til advokater, ansatte i finansielle virksomheder m.v., der har nogen erfaring med leasing f.eks. i forbindelse med rådgivning af virksomheder eller som led i insolvensbehandling. 18

19 Finansiel tilsynsregulering og ledelse Mandag, 23. november :30 til 16:30 Undervisere: Linda Nielsen, professor, dr.jur., Københavns Universitet og Christoffer Eklund, Ph.D. Fellow, cand.jur., Københavns Universitet. Med det formål at sætte advokatens opgaver ind i en ramme, vil der på kurset blive givet en generel oversigt over reguleringen på det finansielle område med særligt fokus på bankretten. De relevante aktører vil blive præsenteret kort, herunder Finanstilsynet, EU mv, ligesom tiltag, der er på tegnebrættet vil blive berørt. Herefter vil der blive givet en oversigt over de mest relevante krav til kapitalforhold, likviditet mv. Hovedfokus vil være på bestyrelsens opgaver, rolle og ansvar. Reglerne på det finansielle område er undergået omfattende ændringer, og der er tale om et omfattende og vanskeligt regelsæt. Ud fra undervisernes teoretiske tilgang, arbejdet i arbejdsgruppen i Finanstilsynet samt deres praktiske erfaring, vil de gennemgå disse ledelsesreglerne i lov om finansiel virksomhed og supplere med en lang række praktiske eksempler. Gennemgangen vil omfatte kompetencereglerne i form af fit & proper samt ledelsereglerne i lov om finansiel virksomhed med tilhørende bekendtgørelser, vejledninger mv. Gennemgangen omfatter bestyrelsens opgaver i relation til forretningsmodel, politikker, retningslinjer til direktionen mv. med betoning af de formelle krav og illustration via praktiske eksempler. Herudover gennemgås reglerne om funktionsadskillelse, risiko og compliance, som er blevet et stort og vigtigt område samt reglerne om god selskabsledelse, idet disse regler om corporate governance samt etiske retningslinjer også har fået stor betydning i de finansielle virksomheder. Det vil blive understreget, på hvilke punkter bestyrelsesmedlemmer i særlig grad skal være opmærksomme og aktive for at opfylde deres forpligtelser og undgå at pådrage sig bestyrelsesansvar efter de regler og den praksis, der gælder her. FU Bank- og finansieringsret udvalgte emner Tirsdag, 3. november :30 til 16:30 Undervisere: Claus Bennetsen, partner i Horten Advokatpartnerselskab og Lars Lüneborg, senioradvokat i Horten Advokatpartnerselskabs afdeling for bank- og finansieringsret. et med kurset er således at sætte deltagerne i stand til at håndtere praktiske problemstillinger indenfor nedenstående emneområder bl.a. ved gennemgang af en række konkrete teksteksempler, som udleveres. Til kurset er udvalgt fire emnekredse, som erfaringsmæssigt giver anledning til spørgsmål og som der er betydelig udvikling indenfor, nemlig: Garantier, kautioner, koncerngarantier, revisorbreve, letters of support/awareness/intent osv., herunder med teksteksempler Obligationsudstedelser i Danmark: SPVs/driftsselskaber/brand names (Carlsberg, Arla, DFDS) til akkvisitionsfinansiering - regulatoriske begrænsninger i lov om finansiel virksomhed, prospektregler, notering Sikkerhedsstrukturer, selvfinansiering aktie-/ anpartspant og pant i andre typer kapitalandele herunder eksekutionsklausuler hvordan gør man? Hvad er testet? Andre sikkerheder: Transporter herunder i fremtidigt cashflow, i immaterialrettigheder, i andet herunder med relevante klausulteksteksempler Låneaftaler: Seneste udvikling i klausulpraksis herunder med seneste retspraksis fra Danmark og England n Kurset henvender sig til ansatte i advokatvirksomheder, pengeinstitutter, kapitalfonde og andre låntagere og ansatte i juridiske afdelinger i større selskaber. n Kurset henvender sig til advokater og andre der beskæftiger sig med bestyrelsesarbejdet i det daglige. 19

20 Generationsskifte og skat FU Offshorekontrakter faldgruber og advokatens rolle 8 lektioner Tirsdag, 27. oktober :30 til 16:30 Sted: Sabro Kro, Sabro Onsdag, 4. november :30 til 16:30 Sted: Glostrup Park Hotel, Glostrup Undervisere: Camilla Poulsen, Senior Tax Manager, Revitax A/S og Ole Aagesen, Taxparter, Revitax A/S. Et generationsskifte i en erhvervsvirksomhed er en hel eller delvis overdragelse indenfor eller udenfor familiekredsen. Et generationsskifte kan enten gennemføres i levende live eller ved arv i forbindelse med dødsfald. Ved et ikke planlagt generationsskifte vil virksomheden efter ejerens død overgå til boet/arvingerne. Boet eller et eventuelt testamente vil fastlægge, hvem der herefter skal overtage og drive virksomheden videre. et med kurset er at gøre deltagerne i stand til at kunne planlægge og gennemføre en virksomhedsoverdragelse med optimal skattemæssig udskydelse af skatter og afgifter. Følgende vil blive gennemgået: Overdragelse af personlig virksomhed med virksomhedsordning Overdragelse af en virksomhedsandel i et personselskab (I/S, K/S og P/S) Overdragelse af aktier/anparter i en virksomhed i et kapitalselskab (A/S og ApS) Overdragelse af aktier/anparter i en koncern (holding) Værdiansættelsesprincipper og -metoder Skatteudskydelse med succession Beregning af udskudt skat og beregning af passivposter Finansiering af overdragelsessummer, herunder udskudt skat og løbende ydelser 4 lektioner Fredag, 11. december :30 til 13:00 Pris: Kr ,- Underviser: Bo Sandroos, advokat. Udbygning af offshore vindparker og olie- og gasfelter er blandt de mest kapitalintensive projekter i dag. Kursets formål er at bibringe kursusdeltagerne en grundlæggende forståelse af de særlige problemstillinger, offshorekontrakter rejser. Deltagerne klædes på til at identificere særlige problemområder og til at varetage rollen som forhandler og rådgiver i offshorekontraktforhandlinger. Kurset, der er stærkt case-baseret, tilbyder en gennemgang af de væsentligste forhold i kontrakter for udbygning af olie- og gasfelter og vindmølleparker offshore, med særlig fokus på typiske faldgruber og advokatens værdiskabelse i forhandlinger og udarbejdelse af kontrakter i Danmark og internationalt. Introduktion til offshorekontrakter Faldgruber I offshore olie og gas Faldgruber II offshore vind Advokatens rolle i kontraktforhandlinger n er praktiserende advokater, der fra tid til anden er involveret i offshore-projekter, in-house jurister og advokater i offshoreindustrien samt andre rådgivere og medarbejdere i industrien, der beskæftiger sig med offshorekontrakter. Advokater og revisorer samt andre med en professionel interessere for generationsskifte. Bemærk at kurset udbydes i samarbejde med Revitax A/S. 20

Kursusprogram. FORÅR/sommer 2016. advokaternes-hr

Kursusprogram. FORÅR/sommer 2016. advokaternes-hr Kursusprogram Obligatorisk EFTERUDDANNELSE for advokater FORÅR/sommer 2016 advokaternes-hr DK indhold Side Dato FU Offentlig ret, EU ret, udbudsret og konkurrenceret Udbudsret - med særligt fokus på den

Læs mere

Kursusprogram. FORÅR/sommer 2016. advokaternes-hr

Kursusprogram. FORÅR/sommer 2016. advokaternes-hr Kursusprogram Obligatorisk EFTERUDDANNELSE for advokater FORÅR/sommer 2016 advokaternes-hr DK indhold Side Dato FU Offentlig ret, EU ret, udbudsret og konkurrenceret Udbudsret - med særligt fokus på den

Læs mere

NOHRCON Certificering i Entrepriseret, RÅDGIVER

NOHRCON Certificering i Entrepriseret, RÅDGIVER NOHRCON Certificering i Entrepriseret, RÅDGIVER I ALT 7 KURSUSDAGE + CERTIFICERINGSTEST NOHRCON Certificering i Entrepriseret er et målrettet uddannelsesforløb, hvor du bliver klædt på til at kunne gennemføre

Læs mere

FORDI. Indsigt. Viden er vores værktøj

FORDI. Indsigt. Viden er vores værktøj 201 5 Uddra in g i r o g af g o l a t alt ka FORDI Indsigt Viden er vores værktøj Et individuelt, sammenhængende uddannelsesforløb med fokus på faglig, personlig og forretningsmæssig udvikling. Et kompetence-

Læs mere

Kursusprogram. efterår 2015. advokaternes-hr

Kursusprogram. efterår 2015. advokaternes-hr Kursusprogram Obligatorisk EFTERUDDANNELSE for advokater efterår 2015 advokaternes-hr DK indhold Ansættelsesret Det kollektive overenskomstsystem... 6 Handicap - i lyset af forskelsbehandlingsloven...

Læs mere

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane Haugaard Nielsen Advokatpartnerselskab Rasmus Haugaard Advokat (H), Ph.d. Notat til Aalborg Byråd vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane 1. Indledning I forbindelse med den forestående selskabsdannelse

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på International handelsret studiehæfte

Læs mere om udgivelsen på  International handelsret studiehæfte International handelsret studiehæfte Peter Arnt Nielsen International handelsret Studiehæfte Peter Arnt Nielsen International handelsret. Studiehæfte 3. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Præsentation af Ejendomsforeningen Danmark v/ Elsebeth Due Kjeldsen, leder af Aarhusafdelingen Netværksmøde den 17/9 2013 hos BoligPortal.dk Ejendomsforeningen Danmark En erhvervsorganisation

Læs mere

Invitation til aktuelle seminarer hos Rønne & Lundgren

Invitation til aktuelle seminarer hos Rønne & Lundgren Aktuelle seminarer 2013/2014 Invitation til aktuelle seminarer hos Rønne & Lundgren Efter sidste års succes med en samlet række af kontraktseminarer har Rønne & Lundgren besluttet at gentage en samlet

Læs mere

Ansættelsesret. Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed.

Ansættelsesret. Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed. Ansættelsesret Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed. Hos Lundgrens trækker du på omfattende ekspertise og mange

Læs mere

Skatteretlige kandidatafhandlinger

Skatteretlige kandidatafhandlinger Skatteretlige kandidatafhandlinger Jakob Bundgaard, Lektor, Ph.D., partner, Deloitte Copenhagen Research Group on International Taxation (CORIT) Først lidt om juridisk forskning på CBS. Fokus på erhvervslivets

Læs mere

KONFLIKTLØSNING 2009

KONFLIKTLØSNING 2009 KONFLIKTLØSNING 2009 2 Alle virksomheder, hvad enten de er offentlige eller private, kan komme ud for, at der opstår en konflikt eller tvist med fx en samarbejdspartner. Uafklarede konflikter kan imidlertid

Læs mere

Corporate governance i Danmark

Corporate governance i Danmark JENS VALDEMAR KRENCHEL OG STEEN THOMSEN Corporate governance i Danmark Bogens tema er de udfordringer, som ledelsen af danske børsnoterede selskaber står overfor med hensyn til corporate governance i særdeleshed,

Læs mere

Selskabsreform. selskabsrådgivning

Selskabsreform. selskabsrådgivning Erik Werlauff Selskabsreform g selskabsrådgivning (:i '"?$ THOMSON REUTERS Indhold Forkortelser 11 I. INTRODUKTION - reformen og dens baggrund 13 Fremstillingen i det følgende 15 Reformens baggrund 15

Læs mere

Emnekatalog: Aktuel Skat 2017

Emnekatalog: Aktuel Skat 2017 katalog: Aktuel Skat 2017 Aktuel Skat er årets faglige opdatering for rådgivere og assistenter på skatteområdet. Kurset er med til at sikre en fagligt høj standard i regnskaberne samt optimal og korrekt

Læs mere

Ejendomsselskaber. - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF

Ejendomsselskaber. - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF Ejendomsselskaber - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF FAIF-loven Den 22. juli 2013 trådte en ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. Loven implementerer

Læs mere

aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn

aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn Velkommen til et spændende efterår i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange, spændende aktiviteter, som ABF udbyder i efteråret 2015. Med omkring

Læs mere

Økonomi for advokater og jurister

Økonomi for advokater og jurister Økonomi for advokater og jurister - styrk dine kompetencer til økonomiske vurderinger 2 x 8 kursuslektioner 2 6. O G 2 7. J A N U A R 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Fokus

Læs mere

News & Updates. Pligt til registrering af reelle ejere

News & Updates. Pligt til registrering af reelle ejere News & Updates Pligt til registrering af reelle ejere Pligt til registrering af reelle ejere Med henblik på at skabe øget transparens omkring danske virksomheders reelle ejerstruktur indføres den 23. maj

Læs mere

VEJLEDNING OM. Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ejeraftalernes stilling før og efter den nye bestemmelse i selskabsloven...

Læs mere

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING KURSUSKATALOG 2016

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING KURSUSKATALOG 2016 SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING KURSUSKATALOG 2016 RABAT VED TILMELDING INDEN 20. MAJ 2016 Indhold Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi har defineret

Læs mere

BØRSRETTEN I. Regulering, markedsaktører og tilsyn. 4. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. o p. c Co ns F. r a. e p. e Co. a n. b d.

BØRSRETTEN I. Regulering, markedsaktører og tilsyn. 4. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. o p. c Co ns F. r a. e p. e Co. a n. b d. s BØRSRETTEN I Regulering, markedsaktører og tilsyn h g a n e n e p Paul Krüger Andersen Nis Jul Clausen A N ø b d e Co rs Fon g O SD vns han AQ c MX nha OMX c Ex Køben e i d Køb OMX The Nor N o h r a

Læs mere

KØB AF FAST EJENDOM I TYSKLAND

KØB AF FAST EJENDOM I TYSKLAND KØB AF FAST EJENDOM I TYSKLAND DET TYSKE EJENDOMSMARKED Ejendomsmarkedet i Tyskland er kendetegnet ved en række forhold, der gør det attraktivt at investere i fast ejendom. I Tyskland eksisterer der ikke

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere - 1 Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med de nye regler for aktieselskaber og anpartsselskaber, der trådte i kraft den 1. marts 2010, er der indført nogle

Læs mere

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten Monica Reib, Partner 2 Udvalgte emner 1. Revision af Selskabsloven 2. Det Offentlige Ejerregister 3. Ihændehaveraktier 4. Registrering af de reele ejere

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Publikationer. Det lejedes værdi Juul-Sandberg, J. 6 maj 2014 3. udg. København: Karnov Group. 405 s.

Publikationer. Det lejedes værdi Juul-Sandberg, J. 6 maj 2014 3. udg. København: Karnov Group. 405 s. Jakob Juul-Sandberg Professor mso Juridisk Institut Postaddresse: Campusvej 55 5230 Odense M Danmark E-mail: jju@sam.sdu.dk Mobil: 50804535 Telefon: 65503051 Publikationer Inhabilitet hos advokater, der

Læs mere

BESTYRELSESUDDANNELSE MINDRE, MELLEMSTORE OG EJERLEDEDE VIRKSOMHEDER

BESTYRELSESUDDANNELSE MINDRE, MELLEMSTORE OG EJERLEDEDE VIRKSOMHEDER Kompetence og energi præger case diskussionerne blandt deltagere og undervisningsteam. 20 professorer, bestyrelsesformænd og rådgivere formidler og perspektiverer forskningsbaseret viden og erfaring fra

Læs mere

Dialog i spændingsfeltet mellem forskning og erfaring 27-11-2013 1

Dialog i spændingsfeltet mellem forskning og erfaring 27-11-2013 1 Dialog i spændingsfeltet mellem forskning og erfaring FORENINGEN TIL UDVIKLING AF BESTYRELSESARBEJDE I I DANMARK 27-11-2013 1 Afrapportering, diskussion og perspektivering i plenum FORENINGEN TIL UDVIKLING

Læs mere

2015-2016. kursusprogram. www.abf-rep.dk

2015-2016. kursusprogram. www.abf-rep.dk 2015-2016 kursusprogram 13 BYGGERI Byggearbejder i andelsboligforeningen København 11.02.16 kl. 17-20 Esbjerg 14.03.16 kl. 19-22 Ekstern advokat Kurset tager udgangspunkt i andelsboligforeningens rolle

Læs mere

Kurser og uddannelse 2017/18

Kurser og uddannelse 2017/18 Kurser og uddannelse 201/18 fordi viden forpligter Fagdag Fængsel Natklub Deltag d. 20/9-1 i Horsens eller d. 28/9-1 i København Planlæg din efteruddannelse Mødedato Kursus Lektioner X 22-08-201 Familiesammenføring

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: _ Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering Berlin IV A/S. Dokumentet følger de punkter,

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Rådgivning. Forberede eller gennemføre generationsskifte

Rådgivning. Forberede eller gennemføre generationsskifte Skatterådgivning Rådgivning For erhverv HjulmandKaptain kan rådgive erhvervsdrivende i alle skatteretlige forhold. Vores rådgivning er særlig relevant, hvis du for eksempel skal: Etablere selskaber Købe

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Udbydes i København, Odense og Aarhus 2 Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Rådgivning

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Hvordan skabes fornøden professionel ledelse

Hvordan skabes fornøden professionel ledelse Hvordan skabes fornøden professionel ledelse I forhold til Salg af mindre / større dele af selskabskapitalen. Paul-Chr. Kongsted Paukon Management & CEO i Dangro Invest 1 Eget afsæt Investorerne - dvs.

Læs mere

IACCM ASSOCIATE UDDANNELSEN MODUL 1: INTRODUKTION TIL CONTRACT MANAGEMENT

IACCM ASSOCIATE UDDANNELSEN MODUL 1: INTRODUKTION TIL CONTRACT MANAGEMENT MODUL 1: INTRODUKTION TIL CONTRACT MANAGEMENT Formålet med modul 1 er at introducere den studerende til uddannelsen, og til contract management best practices og benchmarking med henblik på at definere

Læs mere

BESTYRELSESUDDANNELSE MINDRE, MELLEMSTORE OG EJERLEDEDE VIRKSOMHEDER

BESTYRELSESUDDANNELSE MINDRE, MELLEMSTORE OG EJERLEDEDE VIRKSOMHEDER Kompetence og energi præger case diskussionerne blandt deltagere og undervisningsteam. 20 professorer, bestyrelsesformænd og rådgivere formidler og perspektiverer forskningsbaseret viden og erfaring fra

Læs mere

Velkommen til Selveje Danmarks

Velkommen til Selveje Danmarks Velkommen til Selveje Danmarks bestyrelsesuddannelse Velkommen til Selveje Danmarks bestyrelsesuddannelse Selvejende organisationer er under pres. Kommuner hjemtager arbejdsopgaver, kravene om kvalitet

Læs mere

Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014

Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014 Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014 1 DK 6000 DE 20354 1 Andersen Partners Vi gør en forskel - sammen! Hos Andersen Partners er mottoet

Læs mere

Moms. Persondata. Andelsboliger Firmabiler NYE KURSER EFTERÅR Handel med udlandet VIDEN OG VÆRKTØJER TIL MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

Moms. Persondata. Andelsboliger Firmabiler NYE KURSER EFTERÅR Handel med udlandet VIDEN OG VÆRKTØJER TIL MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER VIDEN OG VÆRKTØJER TIL MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER NYE EFTERÅR 2017 Kurser for bogholdere, regnskabschefer, virksomhedsejere og administratorer Moms ersondata Handel med udlandet Andelsboliger Firmabiler

Læs mere

Velkommen til Fondskonferencen 2014

Velkommen til Fondskonferencen 2014 www.pwc.dk/fonde Velkommen til 3. december 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Fonde i Danmark har erhvervsdrivende fonde på agendaen fordi: Erhvervsdrivende fonde har stor betydning for det danske erhvervsmiljø.

Læs mere

3.4.1. Aftalelovens 36... 39 3.4.2. Forudsætningslæren... 39 4. Kautionsforpligtelsens omfang... 40 4.1. Fortolkning... 41 4.1.1. Minimumsreglen...

3.4.1. Aftalelovens 36... 39 3.4.2. Forudsætningslæren... 39 4. Kautionsforpligtelsens omfang... 40 4.1. Fortolkning... 41 4.1.1. Minimumsreglen... Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Kaution... 19 1. Introduktion... 19 1.1. Formål... 19 1.2. Treparts-forholdet... 19 1.3. Kaution ktr. garanti... 20 1.4. Kaution ktr. tredjemandspant... 20 1.5. Kaution ktr.

Læs mere

HÅNDTERING AF HUSLEJENÆVNSSAGER

HÅNDTERING AF HUSLEJENÆVNSSAGER HÅNDTERING AF HUSLEJENÆVNSSAGER Lidt om Via kontorfællesskabet med ØENS Ejendomsadministration samarbejder vi om varetagelse af administrationskunderne, andels- og ejerforeningernes og beboernes løbende

Læs mere

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag Idræt & Jura Nyt Juridisk Forlag Bogen»Idræt & Jura«er en samlet fremstilling af idrætsjuraen i Danmark. Bogen er udarbejdet til brug for undervisningen i faget idrætsjura ved idrætsuddannelsen på Aarhus

Læs mere

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom Bestyrelsesarbejde Bestyrelsesarbejde Bliv et værdiskabende, kompetent og ansvarligt bestyrelsesmedlem Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet Bestyrelsen er virksomhedens øverste ledelse. Derfor er

Læs mere

De juridiske krav og udfordringer ved klargøring til salg. DFA Konference 20. juni 2014

De juridiske krav og udfordringer ved klargøring til salg. DFA Konference 20. juni 2014 De juridiske krav og udfordringer ved klargøring til salg DFA Konference 20. juni 2014 JURIDISKE UDFORDRINGER Strukturelle juridiske udfordringer ved salg af landbrugsselskaber Juridiske forhold der strukturelt

Læs mere

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 UDBUDSKONFERENCE Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 OBS! Konferencen afholdes kort efter lovforslaget er fremsat/ vedtaget. 1 TALERLISTE Morten Kroon Advokat og partner, Kammeradvokaten Ordstyrer

Læs mere

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber It-kontrakter 2 7. m a j 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter Kurset opfylder kravene til efteruddannelse for advokater

Læs mere

Kursusprogram. efterår advokaternes-hr

Kursusprogram. efterår advokaternes-hr Kursusprogram Obligatorisk EFTERUDDANNELSE for advokater efterår 2015 advokaternes-hr DK indhold Ansættelsesret Det kollektive overenskomstsystem... 6 Handicap - i lyset af forskelsbehandlingsloven...

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

IT Contract Manager Grønland Forår 2010. Intensiv uddannelse i IT-ret og alle typer IT-kontrakter

IT Contract Manager Grønland Forår 2010. Intensiv uddannelse i IT-ret og alle typer IT-kontrakter IT Contract Manager Grønland Forår 2010 Intensiv uddannelse i IT-ret og alle typer IT-kontrakter Hvad er IT Contract Manager-uddannelsen IT Contract Manager er en uddannelse for personer, der arbejder

Læs mere

MasterClass intro til køb af virksomhed - proces og forløb

MasterClass intro til køb af virksomhed - proces og forløb MasterClass intro til køb af virksomhed - proces og forløb Kl. 13.00: Intro v. advokat Bo Vilsgaard Kl. 13.15: Overvejelser og proces v. advokat Bo Vilsgaard Kl. 14.00: Værdiansættelse og finansiering

Læs mere

Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015

Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015 Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015 Velkommen til et spændende efterår i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange, spændende aktiviteter, som ABF udbyder i efteråret 2015. Med

Læs mere

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Udbydes i København, Odense og Aarhus 2 Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Rådgivning

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Ejendomsforeningen Danmark 11. september 2013 Anna Frost-Jensen, Kontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Indhold Introduktion Hvad er tilsynet?

Læs mere

Finansierings- og insolvensretlige morgenseminarer 2011

Finansierings- og insolvensretlige morgenseminarer 2011 Finansierings- og insolvensretlige morgenseminarer 2011 Finansierings- og insolvensretlige morgenseminarer 2011 Plesner inviterer igen i 2011 til en række morgenseminarer inden for finansierings- og insolvensretten.

Læs mere

Faggruppen for Erhvervsejendomme & Entreprise

Faggruppen for Erhvervsejendomme & Entreprise 1 Faggruppen for Erhvervsejendomme & Entreprise Kursusprogram 2011-2012 24. november 2011 Kl. 13-17 Lektioner: 4 Radisson Blu Royal Hotel, Mangler ved lejemål og tvisteløsning gennem mediation Mangler

Læs mere

BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER

BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER UDBYTTE Omdrejningspunktet for uddannelsen er professionelt og værdiskabende bestyrelsesarbejde i finansielle virksomheder.

Læs mere

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA 1 Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: Telefax: Hvornår blev virksomheden grundlagt: Drives der virksomhed som ejendomsformidler:

Læs mere

Kontraktforhandling der lykkes!

Kontraktforhandling der lykkes! Kontraktforhandling der lykkes! Målrettet uddannelse i jura og forhandlingsteknik for alle, der forhandler kontrakter Få det maksimale udbytte af dine kontraktforhandlinger Kontraktforhandleruddannelsen.

Læs mere

Nye bogudgivelser inden for selskabsret

Nye bogudgivelser inden for selskabsret Nye bogudgivelser inden for selskabsret Flere af titlerne fås også i en onlineversion. Se efter markeringen karnov group denmark A/S Sankt Petri Passage 5 1165 KØBENHAVN K T: 33 74 07 00 www.karnovgroup.dk

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter.

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter. Iværksætterkursus Formål Formålet med kursusrækken er at give dig og din nystartede virksomhed det bedst mulige fundament fra starten. Du lærer at navigere uden om faldgruber samtidig med, at du får et

Læs mere

Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET:

Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET: Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET: Carsted Rosenberg LLP Advokatfirma er et internationalt arbejdende advokatfirma med kontorer i København og Frankfurt am Main med stærke internationale relationer.

Læs mere

SÅDAN LAVER DU UDBUDSMATERIALET

SÅDAN LAVER DU UDBUDSMATERIALET Sådan laver du udbudsmaterialet På dette todages kursus arbejder du intenst med, hvordan du opbygger og formulerer dit udbudsmateriale det vil sige udbudsbekendtgørelse, udbudsbetingelser, kravspecifikation

Læs mere

Det gode selskab V O N H A L L E R. - nødvendige juridiske overvejelser i forbindelse med VC-finansiering

Det gode selskab V O N H A L L E R. - nødvendige juridiske overvejelser i forbindelse med VC-finansiering Det gode selskab - nødvendige juridiske overvejelser i forbindelse med VC-finansiering Sådan får du IT-venturekapital den 25. oktober 2004 Taler Benjamin Lundström 2 Advokat, LL.M. Partner i Advokatfirmaet

Læs mere

Skattekassen Claus Høegh-Jensen Partner, PwC. januar

Skattekassen Claus Høegh-Jensen Partner, PwC. januar Skattekassen 2017 Claus Høegh-Jensen Partner, PwC 1 Medarbejderaktier Nye regler Hvad er medarbejderaktier? Performance Share Units (PSU) Restricted Share Units (RSU) Aktier Køberetter Tegningsretter 3

Læs mere

KRISTIAN SKIPPER - PEDERSEN

KRISTIAN SKIPPER - PEDERSEN DVOKAT KØB OG SALG AF VIRKSOMHEDER ENERGIRET KOMMERCIELLE KONTRAKTER SELSKABSFORHOLD T : + 45 86 20 50 15 M : + 45 22 10 85 15 E : ksp@kspa.dk W : kspa.dk INGE LEHMANNS GADE 10, 6. SAL 8000 AARHUS C -

Læs mere

Vejledning Samarbejdsaftale (Store projekter)

Vejledning Samarbejdsaftale (Store projekter) November 2015 Vejledning Samarbejdsaftale (Store projekter) INNOVATIONSFONDEN / ØSTERGADE 26 A, 4. SAL / 1100 KØBENHAVN K T: +45 6190 5000 / W: INNOVATIONSFONDEN.DK / E: KONTAKT@INNOFOND.DK CVR. NR.: 29

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i ansættelsesret

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i ansættelsesret fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i ansættelsesret FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM DELTIDSLOVEN, KONTROLFORANSTALTNINGER, BESKATNING AF MEDARBEJDERE, SYGEFRAVÆR, OVERENSKOMST- FORHOLD,

Læs mere

INTRODUKTION TIL AB 92

INTRODUKTION TIL AB 92 INTRODUKTION TIL AB 92 DAGENS PROGRAM 14.30 Introduktion Advokat, partner Christian Molt Wengel Byggeprocessen Juraen Entrepriseformer Overblik over AB 92 Betaling og ekstraarbejder Tid og forsinkelse

Læs mere

Hundested Erhverv 2. oktober 2013. Advokat Lone Munk Jensen

Hundested Erhverv 2. oktober 2013. Advokat Lone Munk Jensen Hundested Erhverv 2. oktober 2013 Advokat Lone Munk Jensen Hundested Erhverv 2. oktober 2013 Enkeltpersonsvirksomhed ctr. Virksomhedsdri@ i kapitalselskab Godthåbsvej 1, 3300 Frederiksværk Hvad kan vi?

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog. når HR skal skabe resultater

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog. når HR skal skabe resultater Boost dine resultater med et kompetenceløft Kursuskatalog 2014 Den gode opsigelse Opsigelser er af og til en nødvendighed i de fleste virksomheder, enten fordi virksomhedens forhold ændrer sig, eller fordi

Læs mere

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse. Danmarks Skatteadvokater 19.

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse. Danmarks Skatteadvokater 19. Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse Danmarks Skatteadvokater 19. Maj 2017 Overblik Det skattemæssige kontrolbegreb i dansk ret er vidt forgrenet,

Læs mere

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse Danmarks Skatteadvokater 19. Maj 2017 Overblik Det skattemæssige kontrolbegreb i dansk ret er vidt forgrenet,

Læs mere

INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER

INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER VELKOMMEN HOS ELVERDAM ADVOKATER Vi rådgiver virksomheder om jura i den daglige drift, hvor vi fungerer som daglig sparring

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Bolighandel. testamente. INTERLEX Advokater har et team af advokater og advokatsekretærer, som

Bolighandel. testamente. INTERLEX Advokater har et team af advokater og advokatsekretærer, som Bolighandel Bolighandel Ikke to bolighandler er ens. Der er mange dokumenter og oplysninger, der skal gennemgås, vilkår, der skal diskuteres og aftaler, der skal på plads. INTERLEX Advokater hjælper dig

Læs mere

2 Plesner-seminar om Generalforsamling 2010 Hvordan påvirker de nye regler i selskabsloven generalforsamlinger i unoterede og børsnoterede selskaber?

2 Plesner-seminar om Generalforsamling 2010 Hvordan påvirker de nye regler i selskabsloven generalforsamlinger i unoterede og børsnoterede selskaber? Indhold: 1 Udkast til nye anbefalinger om god selskabsledelse 2 Plesner-seminar om Generalforsamling 2010 Hvordan påvirker de nye regler i selskabsloven generalforsamlinger i unoterede og børsnoterede

Læs mere

Nyhedsbrev. Corporate / M&A. Juni 2017

Nyhedsbrev. Corporate / M&A. Juni 2017 Juni 2017 Nyhedsbrev Corporate / M&A Er din virksomhed klar til at registrere sine reelle ejere? Den 23. maj 2017 blev der indført en pligt for en række virksomhedstyper til at søge oplysninger om deres

Læs mere

Data Protection Officer Til lægemiddelindustrien og sundhedssektoren

Data Protection Officer Til lægemiddelindustrien og sundhedssektoren Data Protection Officer Til lægemiddelindustrien og sundhedssektoren Uddannelse til lægemiddelindustrien og sundhedssektoren Bliv uddannet Data Protection Officer (DPO) til lægemiddelindustrien og sundhedssektoren.

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

TM Generel forvaltningsret, juridisk metode og offentligretlige retssager

TM Generel forvaltningsret, juridisk metode og offentligretlige retssager TM 13009 Generel forvaltningsret, juridisk metode og offentligretlige retssager Miljøjuridisk grunduddannelse Modul I Formål: EnviNa og Bech-Bruun fortsætter i 2018 med at sætte fokus på jura i den kommunale

Læs mere

Finansrådets ledelseskodeks 2014

Finansrådets ledelseskodeks 2014 Finansrådets ledelseskodeks 2014 1 Indledning: Nedenfor følger en oversigt over hvordan Sparekassen Balling forholder sig til Finansrådets Ledelseskodeks 2014. Ledelseskodekset blev udsendt den 22. november

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012/2013 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere