Kursusprogram. efterår advokaternes-hr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursusprogram. efterår 2015. advokaternes-hr"

Transkript

1 Kursusprogram Obligatorisk EFTERUDDANNELSE for advokater efterår 2015 advokaternes-hr DK

2 indhold Byggeri, fast ejendom og lejeret Byggeriets regler AB erne nu og lidt om revisionen... 6 Skimmelsvamp i bygninger... 6 Boligudlejning i lyset af de seneste lejelovsændringer...7 Introduktion til erhvervslejeretten... 7 Naboret - med gennemgang af nyere praksis... 8 Servitutter og lokalplaner med gennemgang af nyere retspraksis... 8 Særlige udfordringer ved mangler i ejendomshandlen... 9 Den nye ejendomsmæglerlov... 9 Salg af fast ejendom - skat og moms Grundejernes investeringsfond Digital tinglysning, specialtemaer Offshorekontrakter - faldgruber og advokatens rolle Erhvervs- og selskabsforhold Introduktion til erhvervslejeretten... 7 Digital tinglysning, specialtemaer Ejeraftaler og vedtægter Fonde og foreninger - regulering og beskatning Personselskaber, selskabsretlige aspekter Contract Management Internationale kontrakter og -klausuler International erhvervsret i strategisk perspektiv Fra konventionel til strategisk kontrahering Overdragelse af små og mellemstore virksomheder Advokaten i bestyrelsen - bestyrelsesledelse og virksomhedsstrategi Virksomhedsstrategi for advokater God selskabsledelse Selskabsretlig update Finansiel leasing Finansiel tilsynsregulering og ledelse Bank- og finansieringsret udvalgte emner Generationsskifte og skat Offshorekontrakter - faldgruber og advokatens rolle Besvigelser - se faresignalerne Generationsskifte i privatretligt og skattemæssigt perspektiv Insiderhandel og kursmanipulation Løsørefinansiering med særligt fokus på inkasso IT projekter - kontrakt og implementering Bonusaflønning baseret på finansielle resultatmål Aktionærbeskatning Værdiansættelse med fokus på teknik Den værdiskabende bestyrelse Transfer Pricing i Danmark Forhandling, klienthåndtering, ledelse og personlig udvikling Contract Management Advokaten i bestyrelsen - bestyrelsesledelse og virksomhedsstrategi Kropssprog og gennemslagskraft Forhandlingsteknik for rådgivere og advokater Succespsykologi for advokater Lær at motivere dig selv og andre - professionelt Effektivisér din arbejdsdag Besvigelser - se faresignalerne Styrk din retorik i retten Den værdiskabende bestyrelse Person-, familie- og arveret Digital tinglysning, specialtemaer Sager om børn i international kontekst, herunder børnebortførelser Introduktion til international familieret Hvordan spottes mistrivsel hos børn? Højkonflikt i børnesager Generationsskifte i privatretligt og skattemæssigt perspektiv Ægtefælleskifter for specialister - aktuelle emner og seneste retspraksis Fremtidsfuldmagter og værgemålslovgivningen Notarialforretninger i praksis Sidste nyt og udvalgte emner inden for udlændingeretten Forsikring og erstatning Servitutter og lokalplaner med gennemgang af nyere retspraksis... 8 Særlige udfordringer ved mangler i ejendomshandlen... 9 Offshorekontrakter - faldgruber og advokatens rolle Personskade for specialister Etik og ansvar for en skatterådgiver Arbejdsskadesikringen Offentlige myndigheder erstatningsansvar... 29

3 Erstatningssager i forbindelse med overtrædelse af konkurrencereglerne Fri proces og retshjælp for praktikere Strafferet Medvirken og strafbar passivitet Forsvareren i retten Starfferetskursus i Abu Dhabi / Dubai Den europæiske arrestordre Terrorlovgivningen Farlig kørsel frakendelse af førerretten Insiderhandel og kursmanipulation Fri proces og retshjælp for praktikere Styrk din retorik i retten Retssager, procedure og voldgift Digital tinglysning, specialtemaer International erhvervsret i strategisk perspektiv Hvordan spottes mistrivsel hos børn? Højkonflikt i børnesager Erstatningssager i forbindelse med overtrædelse af konkurrencereglerne Terrorlovgivningen Farlig kørsel Frakendelse af førerretten Den gode hovedforhandling Fri proces og retshjælp for praktikere Afhøringsteknik Hvordan kan man ende med en falsk tilståelse? Styrk din retorik i retten Insolvensret Rekonstruktion af den kriseramte virksomhed Løsørefinansiering med særligt fokus på inkasso Moderne inkasso - IT i inddrivelsesprocessen IT, internet og persondata Jura i skyen IT projekter - kontrakt og implementering Persondataloven i ansættelsesretten Ansættelsesret Arbejdsskadesikringen Persondataloven i ansættelsesretten Ansættelseskontrakter i praksis Det kollektive overenskomstsystem Handicap - i lyset af forskelsbehandlingsloven Udstationeringsloven anno Udenlandsk arbejdskraft i Danmark højaktuelle nyheder og udvalgte emner Ferieloven Lønmodtagernes opsigelsesbeskyttelse Bonusaflønning baseret på finansielle resultatmål Persondatalovens regler og praksis Offentlig ret, EU ret, udbudsret og konkurrenceret Naboret - med gennemgang af nyere praksis... 8 Servitutter og lokalplaner med gennemgang af nyere retspraksis... 8 International erhvervsret i strategisk perspektiv Offentlige myndigheder erstatningsansvar Erstatningssager i forbindelse med overtrædelse af konkurrencereglerne Den europæiske arrestordre Terrorlovgivningen Sidste nyt og udvalgte emner inden for udlændingeretten Nyheder i energiretten Udbudsret - med særligt fokus på den nye udbudslov Den nye udbudslov - udvalgte temaer Den nye udbudslov - deltag i temanetværk Økonomi, skat og moms Bonusaflønning baseret på finansielle resultatmål Fonde og foreninger - regulering og beskatning Fra konventionel til strategisk kontrahering Finansiel leasing Bank- og finansieringsret udvalgte emner Generationsskifte og skat Salg af fast ejendom - Skat og moms Grundejernes investeringsfond Generationsskifte i privatretligt og skattemæssigt perspektiv Aktionærbeskatning Værdiansættelse med fokus på teknik Den værdiskabende bestyrelse Transfer Pricing i Danmark Praktisk info Fjernundervisning Rekruttering Coaching OBS FU Alle kurser inde i kataloget, som er markeret med dette ikon, kan også tages som fjernundervisning. Læs mere side 53.

4 kalender FU Side Dato Det kollektive overenskomstsystem Jura i skyen Persondataloven i ansættelsesretten Salg af fast ejendom - skat og moms Fri proces og retshjælp for praktikere Ægtefælleskifter for specialister - aktuelle emner og seneste retspraksis Den nye udbudslov - udvalgte temaer Boligudlejning i lyset af de seneste lejelovsændringer Handicap - i lyset af forskelsbehandlingsloven Ansættelseskontrakter i praksis Moderne inkasso - IT i inddrivelsesprocessen Succespsykologi for advokater Generationsskifte og skat (J) Rekonstruktion af den kriseramte virksomhed Salg af fast ejendom - skat og moms (J) Salg af fast ejendom - skat og moms (J) Løsørefinansiering med særligt fokus på inkasso Sager om børn i international kontekst, herunder børnebortførelser Insiderhandel og kursmanipulation Strafferetsrejse til Dubai Bank- og finansieringsret udvalgte emner Digital tinglysning, specialtemaer Generationsskifte og skat Udstationeringsloven anno Besvigelser - se faresignalerne Nyheder i energiretten Styrk din retorik i retten Forhandlingsteknik for rådgivere og advokater Aktionærbeskatning Ferieloven Aktionærbeskatning (J) Selskabsretlig update Den nye ejendomsmæglerlov Advokaten i bestyrelsen - bestyrelsesledelse og virksomhedsstrategi Erstatningssager i forbindelse med overtrædelse af konkurrencereglerne Introduktion til international familieret Farlig kørsel frakendelse af førerretten IT projekter - kontrakt og implementering Transfer Pricing i Danmark Terrorlovgivningen Den værdiskabende bestyrelse Finansiel tilsynsregulering og ledelse Generationsskifte i privatretligt og skattemæssigt perspektiv Overdragelse af små og mellemstore virksomheder Finansiel leasing

5 FU Side Dato Grundejernes investeringsfond (J) Bonusaflønning baseret på finansielle resultatmål - OBS kun fjernundervisning Kropssprog og gennemslagskraft - EKSTRA OPSÆTNING Fra konventionel til strategisk kontrahering Grundejernes investeringsfond Fonde og foreninger - regulering og beskatning Byggeriets regler - ABérne nu og lidt revision Introduktion til erhvervslejeretten Hvordan spottes mistrivsel hos børn? Digital tinglysning, specialtemaer (J) Contract Management Effektivisér din arbejdsdag Etik og ansvar for en skatterådgiver Værdiansættelse med fokus på teknik - OBS kun fjernundervisning Den gode hovedforhandling Medvirken og strafbar passivitet Højkonflikt i børnesager møde i Temanetværk Personselskaber, selskabsretlige aspekter Den europæiske arrestordre Arbejdsskadesikringen Offshore kontrakter - faldgruber og advokatens rolle Personskade for specialister Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Fremtidsfuldmagter og værgemålslovgivningen Persondatalovens regler og praksis Offentlige myndigheder erstatningsansvar Udbudsret - med særligt fokus på den nye udbudslov Ejeraftaler og vedtægter møde i Temanetværk Notarialforretninger i praksis Naboret - med gennemgang af nyere praksis Forsvareren i retten Sidste nyt og udvalgte emner inden for udlændingeretten Lønmodtageres opsigelsesbeskyttelse Lær at motivere dig selv og andre - professionelt International erhvervsret i strategisk perspektiv Servitutter og lokalplaner med gennemgang af nyere retspraksis Skimmelsvamp i bygninger Internationale kontrakter og -klausuler Særlige udfordringer ved mangler i ejendomshandlen OBS Alle kurser afholdes i København, med undtagelse af de kurser der har (J). De afholdes i Jylland. FU Alle kurser inde i kataloget, som er markeret med dette ikon, kan også tages som fjernundervisning. Læs mere side 53.

6 Byggeriets regler AB erne nu og lidt om revisionen FU Nyhed Skimmelsvamp i bygninger 6 Fredag, 27. november :30 til 16:30 Undervisere: Helena Bente, advokat, Bang-Olsen & Partners og Ulla Sassarsson, advokat (L) og vicedirektør, FRI. AB-reglerne i byggeriet har længe været under pres, og der er nu nedsat et udvalg, som skal komme til enighed om et nyt dansk regelsæt for byggeriets parter. Kursisten vil få et indblik i de politiske processer vedrørende den kommende AB revision samt udvalgte emner inden for de eksisterende AB-regler. Kurset indledes med en kort opdatering på revisionen, hvorefter udvalgte emner inden for reguleringen mellem bygherren og entreprenøren samt bygherren og rådgiveren (ABR 89 og AB 92) vil blive gennemgået. Følgende emner vedrørende ABR 89 vil blive gennemgået: Rådgiveransvaret Forældelsesregler Omprojekteringsklausuler Standsningsregler Misligholdelse Følgende emner vedrørende AB 92 vil blive gennemgået: Entreprenørens ekstraarbejder Forsinkelse af byggeriet Entreprenørens standsning af arbejdet Sikkerhedsstillelse n Kurset henvender sig til advokater og jurister samt alle, der arbejder inden for bygge- og anlægssektoren, så som bygherre, rådgiver, entreprenør eller leverandør. Torsdag, 26. maj :30 til 16:30 Underviser: Poul Resen Steenstrup, advokat (H), Clemens Advokatpartnerselskab og Niels Skals, biolog, Ph.D., sekstionsleder Orbicon, rådgivende ingeniør. et med dette kursus er at give dig et indblik i de juridiske problemstillinger i sager, der handler om skimmelsvampe- og fugtskader i bygninger. Kurset tager udgangspunkt i de juridiske, byggetekniske og helbredsmæssige udfordringer, der opstår i forbindelse med skimmelsvampe- og fugtskader i bygninger. Det er vigtigt med hurtig og effektiv indsats tidligt i forløbet. Kurset vil bidrage med den seneste viden om skimmelsvamp, sundhedsrisiko og indeklima. Desuden vil vi fokusere på relevante, juridiske problemstillinger og anvende eksempler fra gældende ankenævns- og retspraksis. Der tages udgangspunkt i praktiske erfaringer med sager, der har at gøre med private boligejendomme, lejeboliger, administration og udlejning af større bygninger, hvor skimmelsvamp kan være et problem. Hvad er skimmelsvamp? Hvordan opstår der skimmelsvamp i bygninger? Er skimmelsvamp farligt? Hvornår er det farligt? Hvad er helbredsrisikoen ved skimmelsvamp? Kommunale myndigheders tilsynspligt Hvornår kan skimmelsvamp være forsikringsdækket (ejerskifte-/husforsikring)? Hvordan undersøger man for skimmelsvamp og vurderer skaderne efter påvirkningen? Hvordan dokumenteres en skade? Hvorledes udbedres angreb af skimmelsvamp? Ankenævns- og retspraksis Råd til praktisk håndtering af sagerne Problemstillinger ved ejer, lejer og andelsboliger Hvad er god kommunikation? Andre indeklimatiske forhold, der minder om skimmelsvamp Kurset henvender sig især til advokater, der beskæftiger sig med fast ejendom, og advokater, der arbejder med administration af udlejningsejendomme, som gerne vil have mere viden om håndtering af sager, der omhandler skimmelsvamp og indeklima i bygninger.

7 Boligudlejning i lyset af de seneste lejelovsændringer 6 lektioner Mandag, 19. oktober :30 til 15:30 Pris: Kr ,- Undervisere: Anne Louise Husen, partner og advokat (H), Husen Advokater og Martin Preisler Knudsen, chefkonsulent i Ministeriet for Udlændinge, Integration og Boliger. et er at gennemgå reglerne om lejefastsættelse og regulering, vedligeholdelse, ind- og udflytning m.v. efter ændringerne i lejelov og boligreguleringsloven pr. 1. juli Gennemgang af indholdet i lejeloven og boligreguleringsloven med fokus på de områder, der er ændret ved lov Obligatoriske indflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden, gamle kontrakter, nye kontrakter Istandsættelse ved fraflytning, syn og rapporter Obligatoriske vedligeholdelsesplaner Gennemgang af reglerne om lejefastsættelse og lejeregulering i boliglejemål, såvel gamle som nye kontrakter, hvilke regler for hvilke lejemål? Markedsleje Det lejedes værdi Det lejedes regulerede værdi Omkostningsbestemt leje BRL 5, stk. 1 BRL 5, stk. 2 BRL 7, BRL 9a + varslingsreglerne Forbedringsforhøjelser + varslingsregler Ændring i regler om huslejenævnsbehandling Forbrugsregnskaber Opsigelse af ejerboliger og andelsboliger Sammenskrivninger m.v. Ikrafttræden Introduktion til erhvervslejeretten 4 lektioner Mandag, 30. november :30 til 13:00 Pris: Kr ,- Underviser: Jeppe Wedel Nielsen, advokat, Gangsted Rasmussen. et med dette kursus er at give dig en generel introduktion til erhvervslejerettens univers samt de problemstillinger, som typisk opstår i et erhvervslejeforhold. Du vil således efter kurset være i stand til at kunne identificere de faldgruber, som erhvervslejelovgivningen indeholder. På kurset vil følgende emner blive gennemgået: Erhvervslejeloven i hovedtræk Lovens formål, historik og anvendelse Erhvervslejekontraktens indgåelse Huskeregler, typiske vilkår, lejerbeskyttelse mv. Forbrugs- og driftsregnskaber Gennemgang af specifikationskravet og formalia Markedslejeregulering Adgang, processen og sammenlignelige lejemål Erhvervslejekontraktens ophør Opsigelse, ophævelse og fraflytningsopgør Kurset henvender sig til advokater, ejendomsmæglere og ejendomsadministratorer, der ikke har forudgående kendskab til erhvervslejeret. De nye bekendtgørelser, bl.a. den nye typeformular, samt nye vejledninger og ny retspraksis vil blive gennemgået. Det er et vist overlap med kurserne Kom i dybden med den nye lejelov, som vi har afholdt i december 2014 samt januar, marts og april 2015, men der vil stadig være nye og interessante emner på dette kursus. n Kurset har relevans for advokater, ejendomsmæglere og alle andre der beskæftiger sig med lejelovgivning, herunder især administratorer og udlejere. 7

8 FU Nyhed Naboret - med gennemgang af nyere praksis Tirsdag, 12. april :30 til 16:30 Underviser: Peter Pagh, dr. jur. og professor i Miljøret, Københavns Universitet. FU Nyhed Servitutter og lokalplaner med gennemgang af nyere retspraksis Onsdag, 18. maj :30 til 16:30 Underviser: Peter Pagh, dr. jur. og professor i Miljøret, Københavns Universitet. Naboretten er i de senere år begyndt at spille en voksende rolle. Dette gælder private tvister mellem naboer og i taksationssager om udmåling af erstatning for naboretlige ulemper ved større offentlige anlæg, men det gælder også tilfælde, hvor den naboretlige ulempe er tilladt af en offentlig myndighed. et med kurset er at give en samlet indføring i den ulovregulerede naboret som denne fortolkes i nyere retspraksis. Dette vil ud over den grundlæggende indføring i de naboretlige principper og den naboretlige tålegrænse omfatte naborettens samspil med offentligretlige tilladelser og med den Europæiske Menneskerettighedskonventions beskyttelse af privatliv og privat ejendom, samt de naboretlige sanktioner, så deltagerne har forudsætning for at håndtere disse problemer i praksis. Den naboretlige beskyttelse hvilke ulemper? Den naboretlige tålegrænse Naborettens pligtsubjekter er ikke begrænset til naboer Ansvarsgrundlaget for naboretligt ansvar Forældelse af naboretlige ansvar Naboretlige sanktioner: - ophør af ulempe eller erstatning Naboretligt ansvar ved offentlige godkendelser Myndighedernes naboretlige ansvar Samspillet mellem naboret og værditabsordningen for vindmøller efter lov om vedvarende energi Naboretten og den Europæiske Menneskerettighedskonvention Naborettens anvendelse sammen med købers misligholdelsesbeføjelser Kurset henvender sig til advokater, der rådgiver vedrørende fast ejendom eller rådgiver virksomheder om etablering og drift. Herudover henvender kurset sig til kommunale miljøsagsbehandlere. Servitutter har fortsat væsentlig betydning for ganske mange ejendomme, hvor især samspillet med den offentlige regulering ved lokalplaner kan give anledning til betydelig tvivl. Dette gælder planlovens regler om kommunalt samtykke ved stiftelse og ændring af servitutter, at den påtaleberettigedes håndhævelse af servitutten suppleres af kommunens håndhævelse efter planloven, og at der er betydelig usikkerhed om, hvornår en lokalplan fortrænger en servitut eller kan forlænge servituttens rådighedsbegrænsninger. et med kurset er at belyse disse juridiske emner med udgangspunkt i nyere retspraksis. Kurset giver en samlet indføring i de grundlæggende dele af servitutretten, men koncentrerer sig først og fremmest om forholdet mellem servitutretten og den offentlige regulering med udgangspunkt i nyere retspraksis og med vægt på de mest almindeligt forekomne problemer. Stiftelse af servitutter ved aftale, hævd eller myndigehdsafgørelse Tilstandsservitutter og rådighedsservitutter Privatretlige og offentligretlige servitutter Hvornår kræver servitutændringer kommunalt samtykke, og hvornår kan kommunen nægte samtykke? Hvornår medfører en lokalplan, at en servitut bortfalder? Hvornår kan en lokalplan videreføre en servitutfastsat rådighedsbegrænsning? De offentlige og privatretlige regler om håndhævelse af servitut Har borgerne krav på, at kommunen håndhæver servitutter? Kan servitutter bortfalde ved passivitet? Når servitutter bortfalder ved frihedshævd Kurset henvender sig til advokater, der rådgiver vedrørende fast ejendom eller rådgiver virksomheder om etablering og drift. Herudover henvender kurset sig til kommunale miljøsagsbehandlere. 8

9 FU Nyhed Særlige udfordringer ved mangler i ejendomshandlen Tirsdag, 14. juni :30 til 16:30 Underviser: Carsten Munk-Hansen, lektor, Ph.D., Aalborg Universitet. FU Den nye ejendomsmæglerlov - lov om formidling af fast ejendom, pr. 1. januar 2015 Fredag, 13. november :30 til 16:30 Underviser: Kristian Dreyer, advokat (L), partner, Svejgaard Galst Qwist, advokataktieselskab. et med kurset er at give deltagerne den nyeste viden om, og ruste deltagerne til vurdering af, spørgsmål om gyldigheden af ansvarsfraskrivelser, afslagsbeføjelsen, betydning af selvbyggerarbejder i handler henholdsvis med og uden tilstandsrapport, samt mangler i bolighandlen, som ikke er dækket af ejerskifteforsikringen. Kurset skal give bidrag til vurderingen af, om et forhold med rette bør indbringes for Ankenævnet for Forsikring eller for domstolene, samt om ankenævnsafgørelser bør indbringes for domstolene. Der vil blive lagt vægt på fire hovedtemaer om fast ejendom: Ansvarsfraskrivelser i handler med fast ejendom Afslagsbeføjelsen Selvbyg Mangler, som ikke er skader, i bolighandlen, dvs. om køberen eller sælgeren skal bære risikoen for forhold, der ikke dækkes af ejerskifteforsikringens skadesbegreb Kurset omfatter dels spørgsmål, der navnlig angår fast ejendom uden anvendelse af huseftersynsordningen, dels spørgsmål, der navnlig eller udelukkende angår fast ejendom omfattet af huseftersynsordningen. et er at sikre, at du bliver fuldt opdateret på den nye lov om formidling af fast ejendom. Den nye lov om formidling af fast ejendom træder i kraft fra 1. januar 2015 og medfører en række ændringer herunder både opblødninger og stramninger. På kurset får du en systematisk fremstilling af alle væsentlige ændringer. Der sker en fuld opdatering af praksis omkring ejendomsmægleransvar. I det omfang bekendtgørelserne foreligger på kursusdagen, vil disse også blive inddraget. Emner på dagen er: Gennemgang af den nye lovs ændringer Detailgennemgang af centrale bestemmelser Lovens betydning for køberadvokaterne i rådgivningen af køber Ejendomsmægleransvaret og typiske ansvarssager/ problemstillinger Proces herunder nævnsbehandling n Advokater, advokatfuldmægtige, ejendomsmæglere, pengeinstitutter og andre interessenter, der beskæftiger sig med omsætning af fast ejendom. n Kurset henvender sig særligt til advokater, der professionelt beskæftiger sig med fast ejendom, både med overdragelsesaftaler, rådgivning og tvister. 9

10 Salg af fast ejendom - Skat og moms 8 lektioner Torsdag, 1. oktober :30 til 16:30 Sted: Glostrup Park Hotel, Glostrup Onsdag, 28. oktober :30 til 16:30 Sted: Comwell Aalborg, Aalborg Torsdag, 29. oktober :30 til 16:30 Sted: Comwell Kolding, Kolding Undervisere: Mark Arnecke, Senior Tax Manager, Revitax A/S og Jacob Stagaard Larsen, Senior VAT Director, LLM, Revitax A/S. De skattemæssige regler for beskatning ved salg af fast ejendom er detaljerede og kan ofte give anledning til spørgsmål, ligesom ejendomsavanceberegningerne ofte er komplicerede. Kurset vil derfor give deltagerne et solidt kendskab til reglerne og den seneste praksis på området. Såvel teorien som principperne for ejendomsavanceopgørelser vil indgå. Endvidere vil vi gennemgå de momsmæssige regler vedrørende salg af fast ejendom. Med afsæt i ejendomsavancebeskatningsloven og tilhørende praksis vil følgende blive gennemgået: Seneste praksis om og status for parcelhusreglen Hel- og delsalg af fast ejendom Salg af blandede ejendomme Genanbringelse Ejendomsavanceopgørelsen Principper og metoder for ejendomsavancer Valg af anskaffelsessummer Sondringen mellem vedligeholdelse og forbedring Samspillet med afskrivningsloven Øvrige reguleringer til anskaffelsessummen og avanceopgørelsen Med afsæt i momsloven og tilhørende praksis vil følgende blive gennemgået: Salg af byggegrunde og nye bygninger Momsfradragsret Momsreguleringsforpligtelse Gennemgang af aktuelle afgørelser/styresignaler Kurset henvender til advokater, revisorer, ejendomsmæglere, controllere og regnskabsmedarbejdere hos ejendomsselskaber og andre med professionel interesse for moms i forbindelse med fast ejendom. Grundejernes Investeringsfond 4 lektioner Pris: Kr ,- Tirsdag, 24. november :00 til 13:00 Sted: Sabro Kro, Sabro Torsdag, 26. november :00 til 13:00 Sted: Glostrup Park Hotel, Glostrup Underviser: Mark Arnecke, Senior Tax Manager, MTL, Revitax A/S. Reglerne om henlæggelse til vedligeholdelse og forbedringer på det lejeretlige område er yderst komplicerede, blandt andet fordi der eksisterer flere forskellige hensættelsesordninger med hver deres særpræg. Dertil volder den skattemæssige behandling efter især ligningslovens 14 G store problemer for udlejernes vedkommende og ikke mindst kompliceres hele området af, at der ved begreberne vedligeholdelse og forbedring i skatteretlig henseende ofte ikke forstås det samme som i lejeretlig henseende. et med kurset er at give et solidt kendskab til de lejeretlige hensættelsesordninger og deres skattemæssige behandling, med særlig vægt på forståelsen af bestemmelsen i ligningslovens 14 G. Såvel teori som praktiske eksempler på den skattemæssige håndtering af de forskellige konti vil indgå i kurset. Med afsæt i LL 14 G vil følgende blive gennemgået: De lejeretlige regler for hensættelsesordninger i boligreguleringslovens 18 og 18 b og lejelovens 63 a, herunder: Hvilke ejendomme er omfattet? Hensættelser Anvendelse af hensættelserne Regnskabspligt Føring af konti, herunder udbetalinger Kontoføringsregler overfor Grundejernes Investeringsfond Nedrivning eller overgang til anden benyttelse Forskellen på lejeretlig og skatteretlig vedligeholdelse og forbedring Den skattemæssige behandling af de lejerretlige hensættelsesordninger Advokater og revisorer på flere niveauer. Bemærk at kurset udbydes i samarbejde med Revitax A/S. Bemærk at kurset udbydes i samarbejde med Revitax A/S. 10

11 Digital tinglysning, specialtemaer få den nyeste viden om digital tinglysning og tinglysningsafgift og råd om, hvordan du håndterer vanskeligere tinglysningsopgaver Onsdag, 4. november :30 til 16:30 Tirsdag, 1. december :30 til 16:30 Sted: Hotel Opus Horsens, Horsens Undervisere: Brian Pedersen, sekretariatschef/juridisk chef, Tinglysningsretten og Jørgen Sindet, jurist og chefkonsulent, SKAT. Kursets formål er at give dig den nyeste viden om digital tinglysning og tinglysningsafgift, samt at give dig viden til at håndtere vanskeligere tinglysningsopgaver. Kurset vil tage udgangspunkt i nedenstående emner. Prioriteringen af emnerne vil afhænge af kursisterne og hvad der er aktuelt på kursustidspunktet. Komplicerede adkomstændringer Virksomhedsomstruktureringer Flere skøder for samlet overdragelse Overdragelse af udstykket ejendom pant og afgiftspantebreve Tvangsauktion tinglysning af auktionsskøde pant og afgiftspantebreve Dødsboer og herunder boer behandlet i udlandet Tinglysningsafgift Erklæringer efter tinglysningsafgiftsbekendtgørelsen Ejerforeninger vedtægter Tinglysning af servitutstiftende vedtægt og ændring af tinglyst vedtægt før og efter ejerlejlighedsopdeling Tinglysning af pant i henhold til vedtægt før og efter ejerlejlighedsopdeling. Særligt om pantstiftende vedtægter, der skal have forskellig hovedstol eller vilkår for de enkelte ejerlejligheder Uskadelighedsattest ved videreopdeling af ejerlejlighed eller fællesareal Rettighed over fast ejendom forhold til planloven mv. Tinglysningsafgift Omprioritering Tinglysning af omprioriteringspantebrev og af respektpåtegninger Pant tinglysning af forhåndsrespekt Servitut tinglysning af forhåndsrespekt, dvs. en respekt uden særskilt påtegning Tinglysningsafgift Erklæringer efter tinglysningsafgiftsbekendtgørelsen Matrikulær fast ejendom, bygning på lejet grund eller løsøre Pantsætning af solcellepaneler, bredbåndskabler og andre aktiver i spændet mellem fast ejendomsog løsørebegrebet Seneste nyt om tinglysningssystemet herunder nye tinglysningsafgørelser Seneste nyt om vurdering hhv. tinglysningafgift herunder nye afgiftsafgørelser Hvis du har du konkrete eksempler på problemer, du gerne ser berørt, er du velkommen til at sende en mail til underviseren, Brian Pedersen: før kurset, så det evt. kan integreres i kurset. Kurset retter sig mod advokater og advokatsekretærer samt andre brugere af digital tinglysning med tinglysningserfaring, men som har behov for opdatering af nyeste funktioner, praksis og lovgivning. 11

12 ekstra kursus Ejeraftaler og vedtægter - få inspiration til udarbejdelse af aktionæroverenskomster og styr på faldgruberne 5 lektioner Torsdag, 4. februar :00 til 14:00 Pris: Kr ,- Underviser: Eigil Lego Andersen, advokat, Advokatfirmaet Nielsen Nørager. Aftaler mellem aktionærer er også efter den nye selskabslov et vigtigt reguleringsmiddel, men deres usikre håndhævelse over for selskabets organer gør det nødvendigt at gentænke klassiske løsninger - og i højere grad medinddrage vedtægterne i overvejelserne. På kurset gennemgås de vigtigste forhold, der reguleres i ejeraftaler og samspillet med vedtægterne. Der lægges vægt på at pege på variationsmuligheder. Kurset er udviklet på grundlag af Eigil Lego Andersens bog: Aktionæroverenskomster. Det er ikke en forudsætning, at man har bogen, men den kan med fordel medbringes på kurset. Kursets emner er bl.a.: De vigtigste variable i konciperingsgrundlaget Samspil med vedtægterne Håndhævelse på generalforsamling og overfor bestyrelse og tredjemand Opbygning af en ejeraftale Aktiebesiddelse og ændring heri Bestyrelsens sammensætning Direktionen Revisionen Regnskabspraksis Udbyttepolitik Beslutninger, der kræver kvalificeret tilslutning Kapitalforhøjelser Aftaler mellem aktionær og selskab Finansiering Aktieovergang (køberet, købepligt, forkøbsret) Pantsætning Konkurrenceklausuler o.lign. Hemmeligholdelsespligt, misligholdelse, opsigelse, succession og tvistløsning Hvis du har konkrete eksempler på problemer, du gerne ser berørt, er du velkommen til at sende en mail til underviseren, Eigil Lego Andersen: før kurset, så emnet evt. kan integreres i kurset. Advokater og virksomhedsjurister. FU Fonde og foreninger - regulering og beskatning Fredag, 27. november :30 til 16:30 Undervisere: Heidi Ravnholt, chefkonsulent, cand.jur, Civilstyrelsen og Martin K. Jensen, advokat, skatterevisor og master i skat (MTL), Advitax Advokatfirma. Fonde reguleres bl.a. af fondsloven, der indeholder en række krav til, hvorledes en fond skal bestyres. Herudover skal fonde ved indkomstopgørelsen iagttage en række komplicerede regler på skatteområdet. et med kurset er at gøre deltagerne i stand til at rådgive fonde og foreninger om de særlige regler og problemstillinger, der gælder på dette område, herunder den praksis der udøves i Civilstyrelsen og af SKAT. På kurset vil de fondsretlige regler og praksis vedrørende de ikke-erhvervsdrivende fonde blive gennemgået, herunder: Hvornår er der tale om en fond? Nystiftede fonde Fonde, der ikke er omfattet af fondsloven Vedtægtsændringer Fondes bundne og disponible kapital Fondes uddelinger Kapitalfrigivelser Sammenlægning af fonde Opløsning af fonde Bestyrelsens pligter Med afsæt i skattelovgivningen og den nyeste praksis på området, vil følgende blive gennemgået: Den subjektive og objektive skattepligt for fonde, brancheforeninger og arbejdsmarkedssammenslutninger, herunder de særlige regler om aktier og obligationer Den subjektive og objektive skattepligt for andre foreninger mv., herunder f.eks. andelsforeninger Selvangivelsespligt og erklæringsskema n Kurset henvender sig til advokater, bestyrelsesmedlemmer, revisorer på flere niveauer, medarbejdere hos SKAT, medarbejdere hos forvaltningsafdelingerne samt andre med interesse for fonde mv. 12

13 Personselskaber, selskabsretlige aspekter Torsdag, 10. december :30 til 16:30 Underviser: Søren Friis Hansen, lic. jur., professor, Juridisk Institut, CBS. Kurset sætter deltagerne i stand til at kvalificere alle de typer af personselskaber og andre samvirker og selskaber, der kendes i dansk ret og som ikke er omfattet af selskabsloven. Kurset giver desuden deltagerne et overblik over regelværket for personselskaber mv., der i Danmark hovedsageligt er baseret på ulovfæstede regler. Følgende emner vil blive behandlet under kurset: Interessentskaber Kommanditselskaber Partnerselskaber Partrederier ( stille selskaber ) Virksomheder med begrænset ansvar FMBA AMBA (SMBA) Emner for de enkelte selskabstyper: Definitioner, kvalifikation af samvirker Retskilder Stiftelse, status som retssubjekt Skatteret (transparens / skattesubjekt) Krav til offentlighed og registrering Regnskabsaflæggelse Advokater og andre, der beskæftiger sig med selskaber, som falder uden for selskabsloven. Contract Management - kontraktindhold, processer og aktiviteter, der understøtter god Contract Management Tirsdag, 1. december :30 til 16:30 Undervisere: René Franz Henschel, professor (mso), Juridisk Institut, Business and Social Sciences, Aarhus Universitet og Hanne Bay, Group Legal Counsel, advokat, Rambøll Gruppen. Advokater forventes i stigende omfang at kunne levere mere værdiskabende ydelser for kunden, f.eks. ved at designe skræddersyede kontrakter, der udover at varetage traditionel risikostyring også bidrager proaktivt til at skabe succes. Men hvordan udformes sådanne kontrakter, og i hvor høj grad bør advokater rådgive om eksempelvis forretningsprocesser og samarbejde i organisationer, for at kunne yde optimal juridisk og forretningsmæssig rådgivning? Dette kursus gennemgår formålet med og hovedprincipperne bag Contract Management, der har til formål at maksimere udbyttet af kontrakter gennem en målrettet tilpasning af kontrakter og tilstødende processer og aktiviteter til kundens værdikæde, strategi og specifikke forretningsmål. Kurset vil indeholde: Samspillet mellem juridisk og forretningsmæssig rådgivning at omformulere juridisk forståelse til forretningsforståelse og omvendt Juridisk forståelse som en virksomhedsressource og som et konkurrenceparameter, der kan udnyttes i forhold til konkurrenterne Contract Management formål, baggrund og indhold Fra reaktivt til proaktivt kontraktindhold Tværfaglig viden og samarbejde advokaten som holdspiller og forretningsarkitekt Processer, aktiviteter og kvalitetsledelse værktøjer til god Contract Management Contract Management i henholdsvis offentlige og private virksomheder forskelle og ligheder Eksempler på fokuseret indsats claim & change management samt performance management og proaktiv konflikthåndtering Advokater og virksomhedsjurister, der enten aktuelt varetager, deltager i og rådgiver om Contract Management, eller står foran at skulle gøre dette. 13

14 Internationale kontrakter og -klausuler - common law og civil law traditionerne, samt kontraktretlige principper, regler og kontraktklausuler i jurisdiktioner, danske virksomheder opererer i 14 lektioner Tirsdag, 26. maj :30 til 16:30 og Onsdag, 27. maj :30 til 16:30 Pris: Kr ,- Undervisere: René Franz Henschel, professor (mso), Juridisk Institut, Aarhus Universitet og Michael Pedersen, Senior Legal Counsel, Grundfos Holding A/S. Kurset sætter dig i stand til at forstå de vigtigste kontraktretlige principper, regler og kontraktklausuler i en række af de jurisdiktioner, danske virksomheder opererer i. De internationalt privatretlige regler om lovvalg og værneting vil kun blive inddraget i meget begrænset omfang. Først behandles de vigtigste forskelle mellem common law og civil law traditionerne med særligt fokus på engelsk, amerikansk, tysk, skandinavisk, sydeuropæisk og kinesisk kontraktsret, herunder de jurisdiktioner, der er inspireret af enten common law traditioner eller civil law traditioner i f.eks. Indien og Brasilien. Herefter gennemgås regler og principper for vedtagelse, fortolkning og gyldighed af en række af de almindeligste kontraktklausuler, der anvendes af parterne, samt hvorledes man efter de forskellige nationale regler og internationale standarder mest optimalt bør udforme disse. Følgende emneområder vil blive genstand for særlig opmærksomhed på kurset: Letters of intent og hemmelighedsholdelsesklausuler Recitals, fortolkningsklausuler og good faith Best efforts og resultatforpligtelser Misligholdelsesbeføjelser og erstatning Ansvarsfraskrivelser Bodsbestemmelser (Penalties og Liquidated Damages) Force majeure og Hardship Ophævelse og opsigelse (Termination) Advokater, virksomhedsjurister og andre rådgivere, der i det daglige eller jævnligt beskæftiger sig med kontrakter i en international kontekst. FU International erhvervsret i strategisk perspektiv Torsdag, 12. maj :30 til 16:30 Underviser: Peter Arnt Nielsen, professor og institutleder, Copenhagen Business School. et med dette kursus er at give en gennemgang af de mest centrale regler på den internationale erhvervsrets område og de forhold, man som advokat i særlig grad bør overveje ved rådgivning i internationale retsforhold. Der fokuseres på reglerne om domstolenes internationale kompetence i civile sager, lovvalget for kontrakter samt anerkendelse og fuldbyrdelse af domme. De grundlæggende principper og de væsentligste regler behandles og illustreres med domme og øvelser. International erhvervsret Rådgivningsmæssige overvejelser, forum shopping og lex fori-tendensen Virksomhedens processtrategier og voldgift som alternativ Lovvalget for kontrakter Den internationale købelov og lovvalgsloven for løsørekøb Romkonventionen og Rom I-forordningen Koncipiering af lovvalgsaftaler Den nye Domsforordning og kompetence EU-reglernes formål, systematik og fortolkning Bopæls- og selskabsværnetinget Kontraktsværnetinget, deliktsværnetinget, forbrugerværneting Værnetingsaftaler og koncipiering heraf Litis pendens Den nye Domsforordning, retsplejeloven og tvangsfuldbyrdelse af domme Principper og nægtelsesgrunde Retsplejeloven og retspraksis International voldgift Den internationale retlige ramme: Modelloven og New York-konventionen Lex arbitri og lovvalg Voldgiftsaftalen og koncipiering heraf Anerkendelse og fuldbyrdelse af voldgiftskendelser Advokater, erhvervsjurister, dommere, retsassessorer og dommerfuldmægtige. 14

15 Fra konventionel til strategisk kontrahering Torsdag, 26. november :30 til 16:30 Underviser: Kim Østergaard, professor (mso), Juridisk Institut, Syddansk Universitet. Overdragelse af små og mellemstore virksomheder - M&A-processen og de typiske faldgruber Onsdag, 22. april :30 til 16:30 Underviser: Søren Ingerslev, advokat (L), MBA og partner, Elmann Advokatpartnerselskab. Kurset har til formål at give en indsigt i og konkrete forslag til, hvorledes konventionel kontrahering med fokus på reaktive bestemmelser, hvis omdrejningspunkt er risiko- og rettighedsallokering, bør ændres med henblik på at identificere mulighederne for strategisk kontrahering med bidrag fra kontraktøkonomien og proaktiv jura, således at kontrakten anvendes som et aktivt styringsmiddel til at skabe merværdi i en virksomheds kontraktportefølje. I kurset inddrages de centrale strategiteorier og udvalgte kontraktøkonomiske teorier med henblik på at identificere i hvilket omfang, der for den givne kontrakttype er mulighed for at skabe økonomisk merværdi gennem strategiske alliancer (partnerskaber). Det kan eksempelvis være i OPP, franchise, selektiv distribution og entreprise. Endvidere inddrages muligheden for i et stigende omfang at anvende proaktive klausuler i stedet for reaktive klausuler som et middel til at udøve strategisk kontrahering. Reaktiv kontrahering kontra proaktiv kontrahering Strategi Fra strategi til kontrakt Egen optimering kontra fælles optimering Transaktionsomkostningsteori PA-Teori Partnerskaber Øvelsesopgaver Kurset er målrettet advokater og juridiske rådgivere, der ikke nødvendigvis har indsigt i økonomisk teori. Kursets formål er at give deltagerne et overblik over processen i overdragelse af virksomheder, og de dokumenter der indgår i sådanne overdragelser med fokus på de små og mellemstore virksomheder. En virksomhedsoverdragelse vil, ud over juraen, typisk ligeledes indeholde både strategiske og økonomiske elementer, og man vil som advokat ofte have et tæt samarbejde med sin klients øvrige rådgivere. Deltagerne får en løsningsorienteret tilgang til de overvejelser og problemstillinger, som en typisk virksomhedsoverdragelse giver anledning til med henblik på at kunne varetage parternes interesser bedst muligt. Under kurset gennemgås M&A-processen fra start til slut og der inddrages eksempler på de aftaledokumenter, som typisk indgår i M&A-processen. Du får ligeledes et indblik i særlige fokusområder og faldgruber. Kursets emner er bl.a.: M&A-processen fra start til slut Strategi Værdiansættelse Aktørerne Valget af overdragelsesform Foreløbige aftaledokumenter, herunder indikativt bud, hensigtserklæring, fortrolighedsaftale, eksklusivitet mv. Due Diligence (juridisk, finansiel, teknisk, mv.) Ansættelsesretlige aspekter Overdragelsesaftalen, herunder købesumsregulering, garantier, ansvarsbegrænsninger og konkurrencebegrænsende klausuler Deponeringsaftale Ejeraftale Closing Kurset er målrettet advokater og virksomhedsjurister, der beskæftiger sig med virksomhedsoverdragelser/ M&A og særligt dem, der ønsker en indførelse i M&A processen og de faldgruber, man skal være særligt opmærksom på undervejs. 15

16 Advokaten i bestyrelsen - bestyrelsesledelse og virksomhedsstrategi Mandag, 16. november :30 til 16:30 Undervisere: Caspar Rose, professor, Ph.D., cand.jur. og cand.merc., Department of International Economics and Management og Center for Corporate Governance, Copenhagen Business School og N. E. Nielsen, partner, LETT Advokatpartnerselskab. Det er hensigten med kurset at give deltagerne en dybere forståelse for en række centrale strategimodeller, som med fordel kan anvendes til at analysere virksomhedens strategiske potentiale. Som advokat og bestyrelsesmedlem forventes det med rette, at selskabsretlige formalia er i orden, mens arbejdet med strategien ofte er baseret på en solid erhvervserfaring. Kurset supplerer denne erfaring ved at præsentere deltagerne for nogle centrale strategimodeller, som kan medvirke til, at bestyrelsen rent faktisk bidrager til en bedre bundlinje, uanset om virksomheden er ejerledet, børsnoteret eller fondsejet. Det er formålet at udruste dig bedre til det strategiske arbejde i bestyrelsen, hvilket forudsætter kendskab til grundlæggende strategiprocesser og modeller. Undervisningen inddrager relevante cases fra førende internationale business schools og vi kommer bl.a. ind på følgende emner: SWOT analyse, dvs. hvad er virksomhedens styrker, svagheder, muligheder og trusler? Brancheanalyse, adgangsbarrierer og exitmuligheder Virksomhedens livscyklus og hvordan kan den aktivt påvirkes? Konkurrentanalyse og handlingsparametre skal der satses på pris eller kvalitet? Hvordan påvirker de strategiske tiltag virksomhedens økonomiske bundlinje? Bestyrelsens eksekvering af den lagte strategi Bestyrelsens rolle i værdiskabelsen Corporate Governance som ledelsesværktøj Evaluering af bestyrelse og direktion Hvilken bane spiller bestyrelsen på? Det formelle regelgrundlag Hvordan kan bestyrelsen via den formulerede strategi tilføje værdi i ejerledede virksomheder? Hvordan implementeres en strategi for virksomhedens risikostyring? Risikostyring i praksis Advokater i bestyrelser eller advokater med en ambition om at deltage i et fremtidigt bestyrelsesarbejde. 16

17 Nyhed Virksomhedsstrategi for advokater - investerings- & finansieringsbeslutninger Mandag, 9. maj :30-16:30 Undervisere: Caspar Rose, professor, CBS samt en praktiker, som publiceres snarest muligt. Nyhed God selskabsledelse - med fokus på værdiskabelse i både børsnoterede, fonde og ejerledede virksomheder Tirsdag, 7. juni Undervisere: Caspar Rose, professor, CBS samt en praktiker, som publiceres snarest muligt. et med kurset er at give deltagerne en solid viden om økonomisk virksomhedsstrategi med hovedvægten på investering og finansieringsbeslutninger. En sådan viden er relevant for dig som advokat eller hvis du arbejder som f.eks. virksomhedsjurist, virksomhedsrådgiver eller bestyrelsesmedlem. Vurdering af investeringers fordelagtighed Sammenhæng mellem afkast og risiko Styring af finansielle risici Bestemmelse af kapitalomkostninger Kapitalstruktur og dividende politik Strategisk virksomhedsvurdering, value drivers samt driftsmæssig risikovurdering Nøgletal og vækstanalyser Pengestrømsanalyser og soliditetsstyring Styring af operationelle risici Undervisning Forelæsninger, suppleret med øvelser og eksterne indlæg samt cases. Advokater - og andre jurister - der arbejder som virksomhedsjurist, virksomhedsrådgiver eller bestyrelsesmedlem. Kurset har til formål at give en grundig indføring i området god selskabsledelse/corporate governance, som i langt de fleste tilfælde involverer advokater/jurister, enten direkte eller indirekte. God selskabsledelse har traditionelt set været forbeholdt bestyrelserne i de børsnoterede selskaber, som i en årrække har skulle forholde sig til anbefalingerne om god selskabsledelse. Til trods for dette, er der dog særdeles mange anbefalinger og betragtninger, som med fordel kan overføres til ejerledede selskaber eller fonde, men det gælder dog ikke alle. Netop hvilke elementer, og hvilke elementer som ikke er relevante for sidstnævnte gruppe, er centralt i kurset. Kurset fokuserer på, hvordan man rent praktisk kan skabe værdi via en bedre governancestruktur i både børsnoterede samt ejer/fondsdominerede virksomheder i Danmark. Baggrunden og relevansen for god selskabsledelse Internationale forskelle inden for corporate governance Ejerskabets betydning, herunder konsekvenserne af ledelsens, fondes samt de institutionelle investorers ejerskab og indflydelse Bestyrelsens sammensætning, herunder evaluering og brug af udvalg Tilrettelæggelse af bestyrelsens arbejde, herunder advokatens/juristens rolle Hvordan kan CSR skabe værdi? Jurister og advokater, der direkte eller indirekte arbejder med bestyrelsesarbejde eller som beskæftiger sig med selskabsret/børsret i almindelighed. 17

18 FU Selskabsretlig update nyt på lovgivningsfronten, Erhvervsstyrelsens seneste praksis, samt områder med typiske fejl og mange henvendelser 4 lektioner Fredag, 13. november :00 til 16:30 Pris: Kr ,- Underviser: Lars Bunch, kontorchef, Erhvervsstyrelsen. Inden for selskabsretten er der de senere år sket rigtig mange ændringer. Selskabsretlig update 2015 er et halvdags brush-up kursus på ændringerne i den selskabsretlige regulering, Erhversstyrelsens administrative praksis mm. Du bliver opdateret i, hvad der er nyt på lovgivningsfronten, som eksempel kan nævnes skattelypakken på erhvervsområdet, der medfører ændringer til selskabsloven samt status på den planlagte kommende revision af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Indførelsen af den nye selskabsregistreringsløsning og Ejerregistret vil ligeledes blive omtalt på kurset. Endelig vil du blive orienteret om Erhvervsstyrelsens seneste praksis, ligesom sagsområder, hvor der typisk er mange fejl og henvendelser, vil blive omtalt. n er advokater og revisorer, der har praktisk erfaring med selskabsretten. FU Finansiel leasing - aftaleretlige problemstillinger og problemstillinger ved misligholdelse Tirsdag, 24. november :30 til 16:30 Underviser: Morten Schwartz Nielsen, partner og advokat (H), Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab. Kurset omfatter en gennemgang af de problemstillinger, som kan opstå i forbindelse med indgåelsen af finansielle leasingaftaler. Der foretages først en opfriskning af definitionerne af finansiel og operationel leasing samt rationalet bag sondringen. Derefter gennemgås med afsæt i retspraksis de problemstillinger som kan opstå i forbindelse med finansielle leasingaftaler, herunder ugyldighedsindsigelser, sideaftaler, serviceaftaler og inkludering af restgæld (refinansiering). Udfordringer ved opgørelse af restgælden i leasingaftalerne gennemgås også samt mangelsproblematikker. Leasing, køb eller leje Definition af finansiel leasing, herunder princippet om fuldstændig amortisation Gennemgang af sondringen operationel og finansiel leasing Gennemgang af sondringen mellem indirekte og direkte leasing og dens betydning for trepartsforholdet Hvilke regler regulerer en leasingaftale? Forbrugerbeskyttelse i forbindelse med lessingaftaler Type eksempler på leasingaftaler (Driftsaftaler, kopiaftaler, all-in aftaler, billeasing mv.) Faldgruber ved kontraktindgåelse Identifikation Sideaftaler Fuldmagtsbetragtninger Inkludering af restgæld (refinansiering) Mangelsindsigelser, cut-off klausuler Tips i forbindelse med opgørelse af restgæld ved misligholdelse og førtidig indfrielse n Kurset henvender sig til advokater, ansatte i finansielle virksomheder m.v., der har nogen erfaring med leasing f.eks. i forbindelse med rådgivning af virksomheder eller som led i insolvensbehandling. 18

19 Finansiel tilsynsregulering og ledelse Mandag, 23. november :30 til 16:30 Undervisere: Linda Nielsen, professor, dr.jur., Københavns Universitet og Christoffer Eklund, Ph.D. Fellow, cand.jur., Københavns Universitet. Med det formål at sætte advokatens opgaver ind i en ramme, vil der på kurset blive givet en generel oversigt over reguleringen på det finansielle område med særligt fokus på bankretten. De relevante aktører vil blive præsenteret kort, herunder Finanstilsynet, EU mv, ligesom tiltag, der er på tegnebrættet vil blive berørt. Herefter vil der blive givet en oversigt over de mest relevante krav til kapitalforhold, likviditet mv. Hovedfokus vil være på bestyrelsens opgaver, rolle og ansvar. Reglerne på det finansielle område er undergået omfattende ændringer, og der er tale om et omfattende og vanskeligt regelsæt. Ud fra undervisernes teoretiske tilgang, arbejdet i arbejdsgruppen i Finanstilsynet samt deres praktiske erfaring, vil de gennemgå disse ledelsesreglerne i lov om finansiel virksomhed og supplere med en lang række praktiske eksempler. Gennemgangen vil omfatte kompetencereglerne i form af fit & proper samt ledelsereglerne i lov om finansiel virksomhed med tilhørende bekendtgørelser, vejledninger mv. Gennemgangen omfatter bestyrelsens opgaver i relation til forretningsmodel, politikker, retningslinjer til direktionen mv. med betoning af de formelle krav og illustration via praktiske eksempler. Herudover gennemgås reglerne om funktionsadskillelse, risiko og compliance, som er blevet et stort og vigtigt område samt reglerne om god selskabsledelse, idet disse regler om corporate governance samt etiske retningslinjer også har fået stor betydning i de finansielle virksomheder. Det vil blive understreget, på hvilke punkter bestyrelsesmedlemmer i særlig grad skal være opmærksomme og aktive for at opfylde deres forpligtelser og undgå at pådrage sig bestyrelsesansvar efter de regler og den praksis, der gælder her. FU Bank- og finansieringsret udvalgte emner Tirsdag, 3. november :30 til 16:30 Undervisere: Claus Bennetsen, partner i Horten Advokatpartnerselskab og Lars Lüneborg, senioradvokat i Horten Advokatpartnerselskabs afdeling for bank- og finansieringsret. et med kurset er således at sætte deltagerne i stand til at håndtere praktiske problemstillinger indenfor nedenstående emneområder bl.a. ved gennemgang af en række konkrete teksteksempler, som udleveres. Til kurset er udvalgt fire emnekredse, som erfaringsmæssigt giver anledning til spørgsmål og som der er betydelig udvikling indenfor, nemlig: Garantier, kautioner, koncerngarantier, revisorbreve, letters of support/awareness/intent osv., herunder med teksteksempler Obligationsudstedelser i Danmark: SPVs/driftsselskaber/brand names (Carlsberg, Arla, DFDS) til akkvisitionsfinansiering - regulatoriske begrænsninger i lov om finansiel virksomhed, prospektregler, notering Sikkerhedsstrukturer, selvfinansiering aktie-/ anpartspant og pant i andre typer kapitalandele herunder eksekutionsklausuler hvordan gør man? Hvad er testet? Andre sikkerheder: Transporter herunder i fremtidigt cashflow, i immaterialrettigheder, i andet herunder med relevante klausulteksteksempler Låneaftaler: Seneste udvikling i klausulpraksis herunder med seneste retspraksis fra Danmark og England n Kurset henvender sig til ansatte i advokatvirksomheder, pengeinstitutter, kapitalfonde og andre låntagere og ansatte i juridiske afdelinger i større selskaber. n Kurset henvender sig til advokater og andre der beskæftiger sig med bestyrelsesarbejdet i det daglige. 19

20 Generationsskifte og skat FU Offshorekontrakter faldgruber og advokatens rolle 8 lektioner Tirsdag, 27. oktober :30 til 16:30 Sted: Sabro Kro, Sabro Onsdag, 4. november :30 til 16:30 Sted: Glostrup Park Hotel, Glostrup Undervisere: Camilla Poulsen, Senior Tax Manager, Revitax A/S og Ole Aagesen, Taxparter, Revitax A/S. Et generationsskifte i en erhvervsvirksomhed er en hel eller delvis overdragelse indenfor eller udenfor familiekredsen. Et generationsskifte kan enten gennemføres i levende live eller ved arv i forbindelse med dødsfald. Ved et ikke planlagt generationsskifte vil virksomheden efter ejerens død overgå til boet/arvingerne. Boet eller et eventuelt testamente vil fastlægge, hvem der herefter skal overtage og drive virksomheden videre. et med kurset er at gøre deltagerne i stand til at kunne planlægge og gennemføre en virksomhedsoverdragelse med optimal skattemæssig udskydelse af skatter og afgifter. Følgende vil blive gennemgået: Overdragelse af personlig virksomhed med virksomhedsordning Overdragelse af en virksomhedsandel i et personselskab (I/S, K/S og P/S) Overdragelse af aktier/anparter i en virksomhed i et kapitalselskab (A/S og ApS) Overdragelse af aktier/anparter i en koncern (holding) Værdiansættelsesprincipper og -metoder Skatteudskydelse med succession Beregning af udskudt skat og beregning af passivposter Finansiering af overdragelsessummer, herunder udskudt skat og løbende ydelser 4 lektioner Fredag, 11. december :30 til 13:00 Pris: Kr ,- Underviser: Bo Sandroos, advokat. Udbygning af offshore vindparker og olie- og gasfelter er blandt de mest kapitalintensive projekter i dag. Kursets formål er at bibringe kursusdeltagerne en grundlæggende forståelse af de særlige problemstillinger, offshorekontrakter rejser. Deltagerne klædes på til at identificere særlige problemområder og til at varetage rollen som forhandler og rådgiver i offshorekontraktforhandlinger. Kurset, der er stærkt case-baseret, tilbyder en gennemgang af de væsentligste forhold i kontrakter for udbygning af olie- og gasfelter og vindmølleparker offshore, med særlig fokus på typiske faldgruber og advokatens værdiskabelse i forhandlinger og udarbejdelse af kontrakter i Danmark og internationalt. Introduktion til offshorekontrakter Faldgruber I offshore olie og gas Faldgruber II offshore vind Advokatens rolle i kontraktforhandlinger n er praktiserende advokater, der fra tid til anden er involveret i offshore-projekter, in-house jurister og advokater i offshoreindustrien samt andre rådgivere og medarbejdere i industrien, der beskæftiger sig med offshorekontrakter. Advokater og revisorer samt andre med en professionel interessere for generationsskifte. Bemærk at kurset udbydes i samarbejde med Revitax A/S. 20

Kursusprogram. efterår 2015. advokaternes-hr

Kursusprogram. efterår 2015. advokaternes-hr Kursusprogram Obligatorisk EFTERUDDANNELSE for advokater efterår 2015 advokaternes-hr DK indhold Ansættelsesret Det kollektive overenskomstsystem... 6 Handicap - i lyset af forskelsbehandlingsloven...

Læs mere

WWW.JUC.DK. Juridiske kurser

WWW.JUC.DK. Juridiske kurser WWW.JUC.DK Juridiske kurser AUGUST 2015 FEBRUAR 2016 Ny viden i nye omgivelser JUC er flyttet til Axelborg - nye lokaler to minutters gang fra Hovedbanegården, med samme kvalitet og professionelle facilitering

Læs mere

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 Mere og bedre - obligatorisk efteruddannelse for revisorer Vi er stolte af at kunne præsentere vores katalog for den

Læs mere

KURSUSPROGRAM FOR SOMMeR/eFteRåR 2015 OBLIGAtORISK efteruddannelse FOR ReVISOReR ReVISOReRNeS-HR DK

KURSUSPROGRAM FOR SOMMeR/eFteRåR 2015 OBLIGAtORISK efteruddannelse FOR ReVISOReR ReVISOReRNeS-HR DK KURSUSPROGRAM FOR sommer/efterår 2015 OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE FOR REVISORER Revisorernes-HR DK Obligatorisk efteruddannelse til fornuftige priser REVISORERNES HR GENNEMFØRER REKRUTTERINGER, FUSIONER

Læs mere

Efteruddannelse Foreninger 5 Erhvervslejemål 10 Boliglejemål 14 Investering og finansiering Kommunikation og ledelse EA-uddannelsen 33

Efteruddannelse Foreninger 5 Erhvervslejemål 10 Boliglejemål 14 Investering og finansiering Kommunikation og ledelse EA-uddannelsen 33 Efteruddannelse ed-logo black ny.pdf 1 02-10-2013 09:48:24 Forår 15 Foreninger 5 Erhvervslejemål 10 Boliglejemål 14 Investering og finansiering 26 Kommunikation og ledelse 28 EA-uddannelsen 33 Velkommen

Læs mere

forår Juridiske kurser 2010

forår Juridiske kurser 2010 Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/advokat forår Juridiske kurser 2010 juridiske kurser for advokater, jurister og juridiske sagsbehandlere Aktuelle juridiske kurser Fokus på praktisk anvendelighed

Læs mere

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING kursuskatalog 2013 Rabat ved tilmelding inden 1. juli 2013, se side 2 Indhold Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi

Læs mere

WWW.JUC.DK. JUC Kursus katalog

WWW.JUC.DK. JUC Kursus katalog WWW.JUC.DK JUC Kursus katalog Sommer/efterår 2012 JUC Kurser Fordi vi er garant for Det højeste faglige niveau Aktualitet og relevans Bevis for efteruddannelse Kursus København Jylland Side Erhvervs- og

Læs mere

Juridiske kurser. NYHED! Kom på kursus i vores nye eksklusive lokaler i Bredgade, København

Juridiske kurser. NYHED! Kom på kursus i vores nye eksklusive lokaler i Bredgade, København WWW.JUC.DK NYHED! Kom på kursus i vores nye eksklusive lokaler i Bredgade, København JUC Symposium i Rom i uge 46. Se de mange nye undervisere og linjer SIDE 2 Juridiske kurser FORÅR 2013 Skal du med til

Læs mere

Kursuskatalog. efterår 2012. Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret

Kursuskatalog. efterår 2012. Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret Kursuskatalog efterår 2012 Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi har defineret nogle ambitiøse

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015

Overblik Inspiration Viden Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015 Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015 giver dig en række nye artikler, og analyser og data er opdateret. Bogen indeholder ajourført og relevant inspiration til effektivt bestyrelsesarbejde. God læselyst. Overblik

Læs mere

Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15

Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15 1 Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil være præget af de reformer som Folketinget har vedtaget på flere relevante områder. Der er dog andet end vedtagne reformer

Læs mere

Tilmeld. program forår 2009. dig kurserne på. www.ejendomsforeningen.dk

Tilmeld. program forår 2009. dig kurserne på. www.ejendomsforeningen.dk Tilmeld dig kurserne på www.ejendomsforeningen.dk program forår 2009 2 Indhold Velkommen 4 Efteruddannelseskurser Introduktion 5 Omkostningsbestemt leje Grundkursus for nybegyndere 22 Byggesagsforløbet

Læs mere

Tilmeld. NYHED Fjernundervisning i Århus. dig kurser på. www.ejendomsforeningen.dk/ kurser. Efteruddannelser forår 2010. Ejendomsforeningen Danmark

Tilmeld. NYHED Fjernundervisning i Århus. dig kurser på. www.ejendomsforeningen.dk/ kurser. Efteruddannelser forår 2010. Ejendomsforeningen Danmark NYHED Fjernundervisning i Århus Tilmeld dig kurser på www.ejendomsforeningen.dk/ kurser Efteruddannelser forår 2010 Ejendomsforeningen Danmark 2 Ejendomsforeningen Danmarks efteruddannelseskatalog bliver

Læs mere

kære læser Med nye ambitioner, tiltag og investeringer ser vi frem mod et spændende år. Rigtig god fornøjelse med kataloget.

kære læser Med nye ambitioner, tiltag og investeringer ser vi frem mod et spændende år. Rigtig god fornøjelse med kataloget. årskatalog 2012 kære læser Med årskataloget 2012 bygger vi bro til fremtiden. En fremtid, hvor Karnov Group med fornyede kræfter og endnu højere ambitioner vil gøre det stadig nemmere for dig at være kunde

Læs mere

Bliv certificeret i entrepriseret!

Bliv certificeret i entrepriseret! Bliv certificeret i entrepriseret! Velkommen til Nohr-Con's Entrepriseretlige Certificeringsprogram, for ENTREPRENØRER OG UNDERLEVERANDØRER Nohr-Con s Entrepriseretlige Certificeringsprogram er udviklet

Læs mere

Danske Revisorer 4 37. årgang December 2011

Danske Revisorer 4 37. årgang December 2011 Danske Revisorer 4 37. årgang December 2011 På 3 regionale kurser i januar 2012 sættes der fokus på nye love, regler, praksis samt ændringer på skatteområdet Skattenyt 2011/12 Mandag den 16. januar 2012

Læs mere

Nyhedsbrev. Efterårets kurser Se midtersiderne. 23 66 65 62 klintrupmalerfirma.dk SVANE ÅRHUS PERSONLIGT OG PROFFESIONELT

Nyhedsbrev. Efterårets kurser Se midtersiderne. 23 66 65 62 klintrupmalerfirma.dk SVANE ÅRHUS PERSONLIGT OG PROFFESIONELT SVANE ÅRHUS PERSONLIGT OG PROFFESIONELT Skal vi sælge, udleje eller vurdere din ejendom? Henton Erhvervsmægler A/S varetager på mægler basis alle typer opgaver i hele Jylland. Herunder: Salg af alle former

Læs mere

Ejer- og generationsskifte af virksomhed.

Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Udgivet af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade 6 2300 København S Tlf.: +45 36 10 20 30 Fax:

Læs mere

Bonusordninger til bestyrelse og direktion ved virksomhedsoverdragelser. Corporate Fokus. Tinglysningen bliver digital

Bonusordninger til bestyrelse og direktion ved virksomhedsoverdragelser. Corporate Fokus. Tinglysningen bliver digital JURIDISK NyhedsbreV Nr. 03/2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus Erstatningsansvar for

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2011

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2011 Danske Revisorer Nr. 2 37. Årgang Juni 2011 URSER FDR Kurser 2011 Effektiv Revision Onsdag den 6. September 2011 Fredericia Messecenter, Fredericia Torsdag den 8. September 2011 Hotel Frederik d.ii, Slagelse

Læs mere

Skal der udarbejdes prospekt? CORPORATe. Regler for overtagelsestilbud. Nyt lovforslag om jobklausuler

Skal der udarbejdes prospekt? CORPORATe. Regler for overtagelsestilbud. Nyt lovforslag om jobklausuler JURIDISK NyhedsbreV Nr. 01 /2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Regler for overtagelsestilbud Ændringerne

Læs mere

CORPORATe. Iværksætterselskaber. Kreditorer får bedre vilkår ved forsinket betaling. - anpartsselskabets nye lillebror

CORPORATe. Iværksætterselskaber. Kreditorer får bedre vilkår ved forsinket betaling. - anpartsselskabets nye lillebror JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 01/2013 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Iværksætterselskaber - anpartsselskabets

Læs mere

Bliv certificeret i entrepriseret!

Bliv certificeret i entrepriseret! Bliv certificeret i entrepriseret! Velkommen til Nohr-Con's Entrepriseretlige Certificeringsprogram, for ENTREPRENØRER OG UNDERLEVERANDØRER Nohr-Con s Entrepriseretlige Certificeringsprogram er udviklet

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration HD Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper dine analytiske

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

KURSUSKATALOG 2012 13

KURSUSKATALOG 2012 13 KURSUSKATALOG 2012 13 - revisionsbranchens foretrukne efteruddannelsespartner VIDEN OG GLÆDE PÅ DET RIGTIGE NIVEAU Velkommen til Fakta Kursers kursuskatalog 2012-13. Det har været en stor fornøjelse at

Læs mere

Omstrukturering af danske aktie- og anpartsselskaber

Omstrukturering af danske aktie- og anpartsselskaber Omstrukturering af danske aktie- og anpartsselskaber valget mellem de subjektive og objektive skatteregler samt opfyldelse af formålet med det objektive regelsæt Spaltning Aktieombytning Værdiansættelse

Læs mere

Tema: Offentligt Privat Partnerskab

Tema: Offentligt Privat Partnerskab 12 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 12. MAJ. 2012 Tema: Offentligt Privat Partnerskab De første erfaringer med OPP i Danmark virker lovende. Hvad forhindrer så en større udbredelse? Dagens

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere