Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport"

Transkript

1 Rapporten er lavet d Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport

2 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Kortlægning: APV - Denne rapport: Recycle Bin Default Department Lærere Arbejdsmiljøorganisation Afdelinger Periode for svar: Fra: Til:

3 03 Biologiske Forhold - Hud, luftveje og infektioner Arbejdspladsen har undersøgt om de farlige kemikalier, der bruges, kan erstattes (substitueres) af mindre farlige kemikalier Jeg arbejder kun med farlige kemikalier, hvis der er lavet en arbejdspladsbrugsanvisning, der er tilpasset arbejdspladsen Der er etableret udsugning tæt på udviklingsstedet ved kemikalier, materialer og processer, der afgiver luftforurening, fx støv Der er kontrolanordning på udsugnings- og procesventilationsanlæg, så jeg kan se, at det virker optimalt Ved støvende processer er der foretaget støvdæmpende foranstaltninger, fx vådrengøring I træbearbejdningsværksteder gøres rent med svaber og støvsuger (koste må ikke benyttes) Jeg kender risikoen ved at arbejde med farlige kemikalier og materialer, hvori der kan forekomme mikroorganismer

4 04 Biologiske Forhold - Hud, luftveje og infektioner... Gulve, vægge og lofter er nemme at gøre rene, selvom der er sprækker eller huller

5 05 Biologiske Forhold - Natur & teknik / biologi Der forefindes to døre i lokalet der åbner udad uden brug af nøgle Lokalet er ulåst, når det er i anvendelse Lokalet er indrettet, så der er gode færdselsveje Rengøring er tilfredsstillende Elektriske installationer ved elevbordene er sikret mod farlige ulykker En central nøgleafbryder til el anlægget er placeret ved lærerens plads Der er opsat punktudsugninger, herunder stinkskabe

6 06 Biologiske Forhold - Natur & teknik / biologi... Der er kontrolanordning for manglende effekt på udsugning Trykflaskerne er sikret mod at vælte Der er taget forholdsregler mod ophobning af gasser Gasflasker er sikret og placeret uden for lokalet

7 07 Ergonomiske Forhold - Arbejdsstillinger Jeg oplever min arbejdsplads som behagelig og indrettet til formålet Jeg har de nødvendige ergonomiske hjælpemidler som kan lette rutiner i min hverdag Jeg har mulighed for at indstille mit arbejdsbord og stol, så det passer til mig De lokaler jeg arbejder i har en hensigtsmæssig indretning, og pladsforholdene er i orden Jeg er bevidst om, hvad gode arbejdsstillinger er Jeg anvender gode arbejdsstillinger Jeg har mulighed for at variere mellem siddende, stående og gående arbejdsstillinger i løbet af en arbejdsdag

8 08 Ergonomiske Forhold - Arbejdsstillinger... Jeg undgår i videst muligt omfang at arbejde med foroverbøjet ryg, bagoverbøjet nakke og lange rækkestande

9 09 Ergonomiske Forhold - Ergonomi Mit arbejde indebærer ikke hyppige gentagelser af samme arbejde Der er opmærksomhed omkring arbejdsfunktioner, hvor der foregår ensidigt gentaget arbejde(ega) Jeg oplever ikke fastlåste arbejdsstillinger

10 10 Ergonomiske Forhold - Idræt / gymnastik Gulvbelægningen i bad og omklædningsrum er skridsikker Risikoen for falduheld er begrænset mest muligt Døre i forbindelse med ind- og udgang udgør ingen sikkerhedsrisiko Gulvbelægningen i gymnastikhallen er hel og ubeskadiget Rengøringen af hal, bad og omklædning er tilfredsstillende Redskaberne har forsvarlige sikkerhedsanordninger Redskaberne bliver efterset årligt

11 11 Ergonomiske Forhold - Idræt / gymnastik... Førstehjælpskassen bliver ajourført årligt Redskaber, hvor særlig kompetence er påkrævet, er aflåst

12 12 Ergonomiske Forhold - Kontor Mine møbler giver mig mulighed for den fleksibilitet og variation, som jeg ønsker Mit arbejdsbord giver mulighed for den nødvendige understøttelse af hænder og arme, når jeg bruger mus og tastatur Jeg ved, hvordan jeg skal indstille mit bord og stol Jeg benytter alle de muligheder, som mine møbler giver, for at variere mine arbejdsstillinger i løbet af dagen Omfanget af skærmarbejde i løbet af en arbejdsdag er passende Når jeg arbejder med bærbar pc mere end 1 time af gangen, har jeg mulighed for at tilslutte almindelig skærm og tastatur

13 13 Ergonomiske Forhold - Sløjd Gulvarealerne i sløjdlokalet er ryddelige, skridsikre og i god stand Oprydning og rengøring kan udføres forsvarligt Rengøringsstandarden for lokalet er tilfredsstillende Fejning er forbudt i lokalet Proceduren for sikker opbevaring og bortskaffelse af savsmuld/ træspåner overholdes Materialer hvor der udvikles farlige dampe (fx. lodning) er placeret under punktudsugning

14 14 Fysiske Forhold - Akustik og støj Jeg er ikke generet af støj Jeg oplever ikke dårlig akustik på min arbejdsplads (dårlig akustik giver f.eks. oplevelsen af ekko) Jeg er ikke generet af støj fra maskiner eller anlæg Jeg har ikke brug for at hæve stemmen unødigt i løbet af dagen

15 15 Fysiske Forhold - Fugt og skimmelsvamp Jeg har ikke observeret synlige tegn på fugtskader eller svamp Jeg føler i almindelighed at indeklimaet er i orden

16 16 Fysiske Forhold - Fysisk belastning Jeg har mulighed for selvvalgt afbrydelse af arbejdet Jeg har ergonomisk korrekte hjælpemidler/redskaber

17 17 Fysiske Forhold - Fysisk belastning... Aldrig 1 Sjældent/ Meget... Ca. ¼ af tiden Ca. ½ af tiden Ca. ¾ af tiden Næsten hele tiden På dit arbejde, hvor tit har du (i mindst 10 min. ad gangen) Udført hård fysisk aktivitet? (fx løftet tunge ting, gravet, lavet anlægsarbejde, gået op ad trapper eller cyklet hurtigt)? På dit arbejde, hvor tit har du (i mindst 10 min. ad gangen) Udført moderat fysisk aktivitet? (fx vasket gulv, malet, muret, båret lette genstande, skubbet en kørestol eller cyklet)? Medfører dit arbejde, at du arbejder med ryggen kraftigt foroverbøjet uden at støtte med hænder og arm? Medfører dit arbejde, at du arbejder med nakken kraftigt foroverbøjet? Hvor stor en del af din arbejdstid bærer eller løfter du? Hvor stor en del af din arbejdstid skubber eller trækker du? Sjældent/Meget lidt

18 18 Fysiske Forhold - Fysisk belastning... Meget let Let 1 Hverken tungt e... Tungt Meget tungt Irrelevant Hvordan opleves det typisk at trække eller skubbe? Hverken tungt eller let Under 3 kg kg kg kg kg. eller de... Hvad vejer det, du bærer eller løfter, typisk? kg. eller derover

19 19 Fysiske Forhold - Fysisk belastning... Hvordan vil du beskrive den fysiske belastning i din hovedbeskæftigelse? (Angiv kun et af svarene som Passer bedst ) 1 Mest stillesidd... 2 Mest stående el... 3 Stående eller g... 4 Tungt eller hur Mest stillesiddende arbejde, som ikke kræver fysisk anstrengelse 2 Mest stående eller gående arbejde, som ellers ikke kræver fysisk anstrengelse 3 Stående eller gående arbejde med en del løfte- eller bærearbejde 4 Tungt eller hurtigt arbejde, som er fysisk anstrengende

20 20 Fysiske Forhold - Luftkvalitet Luftkvaliteten på min arbejdsplads er i orden Rengøringen er tilstrækkelig Indretningen i lokalerne giver mulighed for ordentlig rengøring Der er ryddet op, så der er mulighed for ordentlig rengøring Jeg er ikke generet af røg på mit arbejde Der er udformet en skriftlig rygepolitik, som er hængt op og efterleves Eventuelle ventilationsanlæg betjenes og vedligeholdes

21 21 Fysiske Forhold - Lys Jeg oplever at jeg har tilstrækkelig dagslys på min arbejdsplads Jeg er tilfreds med lyset fra lamperne i lokalerne hvor jeg arbejder Jeg er ugeneret af solblænding, reflekser o. lign Jeg har punktbelysning (f.eks. bordlampe / spot etc.), hvor det er nødvendigt

22 22 Fysiske Forhold - Teknologi Jeg har let ved at sætte mig ind i nye it-systemer Jeg kan anvende nye systemer/programmer, jeg skal forholde mig til Jeg har styr på, hvordan jeg bruger min pc og telefon It-systemerne, jeg bruger, fungerer godt

23 23 Fysiske Forhold - Temperatur Jeg oplever ikke trækgener Jeg oplever sædvanligvis temperaturen som behagelig

24 24 Generelt - Arbejdsmiljø Jeg ved, hvem min sikkerhedsrepræsentant er Jeg ved, hvordan sikkerhedsarbejdet foregår i min virksomhed Jeg kender formålet med Arbejdspladsvurderingen Jeg ved, hvor jeg finder handlingsplanen for opfølgning på arbejdspladsvurderingen

25 25 Information - Info Ja Nej Arbejder du som pedel? 0 14 Arbejder du på kontor? 1 13 Arbejder du som pedel? 0 14 Arbejder du på SFO eller med rengøring? 0 14 Arbejder du i køkken? 0 14 Arbejder du som pedel, lærer eller med rengøring? 11 3 Arbejder du som lærer? 8 6

26 26 Information - Info... Ja Nej Arbejder du som lærer? 10 4 Arbejder du som lærer? 7 7 Arbejder du som lærer? 7 7

27 27 Kemiske Forhold - Fysik/kemi Stoffer og materialer er emballeret og mærket efter forskrifterne Der er brugsanvisning til alle farlige stoffer og materialer Alle kemikalier er opbevaret i et særligt ventileret og aflåseligt skab Alle koncentrerede syrer og baser er opbevaret i et særligt ventileret og aflåseligt skab Reglerne for sikkerhed om stoffer i undervisningen overholdes Der forefindes egnede værnemidler til alle elever og lærere i lokalet Rengøring er tilfredsstillende

28 28 Kemiske Forhold - Fysik/kemi... Der findes en nødbruser og øjenskyller i lokalet

29 29 Psykiske Forhold - Anerkendelse Jeg oplever, at jeg bliver anerkendt af mine nærmeste leder Jeg oplever, at min nærmeste leder er åben og tydelig omkring sine forventninger Jeg oplever, at min nærmeste leder er imødekommende Jeg oplever min nærmeste leder som troværdig

30 30 Psykiske Forhold - Indflydelse og variation Jeg har indflydelse på mit arbejde og planlægningen af det Jeg oplever en passende variation i mit arbejde Jeg oplever, at jeg bliver hørt, når jeg kommer med ideer til forbedringer Jeg oplever, at jeg bliver hørt/inddraget, når der skal ske ændringer Jeg kan overskue mine opgaver

31 31 Psykiske Forhold - Kompetencer og udviklingsmuligheder Vi er gode til at lære af hinanden Jeg er tilfreds med mine personlige udviklingsmuligheder Jeg er tilfreds med mine faglige udviklingsmuligheder Jeg har den nødvendige viden for at udføre mit arbejde Jeg oplever, at mine kompetencer bliver udnyttet

32 32 Psykiske Forhold - Krav i arbejdet Jeg føler glæde ved mit arbejde Jeg ved hvad der forventes af mig Jeg lever op til de forventninger, der stilles til mig Jeg oplever ikke modstridende krav i mit arbejde Jeg har den arbejdstid jeg ønsker Jeg kan normalt overholde min arbejdstid Jeg oplever ikke unødige afbrydelser i arbejdet

33 33 Psykiske Forhold - Ledelse Jeg oplever, at ledelsen er god til at kommunikere Jeg oplever, at ledelsen er imødekommende Jeg oplever ledelsen som troværdig

34 34 Psykiske Forhold - Mobning og chikane Jeg føler ikke, at jeg er udsat for mobning Jeg medvirker ikke til mobning Der finder ikke mobning sted på arbejdspladsen Jeg er ikke udsat for sexchikane

35 35 Psykiske Forhold - Samarbejde Jeg får hjælp og støtte i arbejdet, når jeg har brug for det Jeg oplever at jeg bliver anerkendt af mine kolleger Jeg oplever at vi er gode til støtte hinanden Vi arbejder fortsat med stresshåndtering gennem fokus på trivsel Saglige konflikter håndteres, så de ikke udvikler sig til personlige konflikter? Jeg har et godt samarbejde med mine kollegaer

36 36 Psykiske Forhold - Stress Jeg synes ikke, jeg har for travlt, set over længere perioder Jeg føler mig ikke stresset Jeg bruger ikke mig selv i mit arbejde, så det går ud over mit privatliv Jeg føler mig ikke udbrændt

37 37 Psykiske Forhold - Sygefravær Arbejdsmiljøet medvirker ikke til sygefravær Min leder er opmærksom på mig i forbindelse med længerevarende eller kritisk sygdom Jeg oplever indsatsen for at forebygge sygefravær, er god Vi har en sundhedspolitik i virksomheden

38 38 Psykiske Forhold - Vold Jeg er ikke udsat for trusler, vold, eller krænkelser fra elever eller forældre? Virksomheden er god til at håndtere voldsepisoder og trusler mod personale

39 39 Ulykkesrisiko - Arbejdsulykker 0 stk 1 stk 2-3 stk Flere end 3 Hvor mange arbejdsskader har du været udsat for de sidste 12 mdr. som du ikke anmeldte? Hvor mange arbejdsulykker har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for, som medførte, at du måtte være fraværende fra arbejdet ud over tilskadekomstdagen? Har du indenfor det sidste år været tæt på ulykker i arbejdstiden, hvor du ville være kommet til skade, hvis ulykken var sket? Nej 1 gang 2-3 gange Mere end 3 gange

40 40 Ulykkesrisiko - Arbejdsulykker... Nej, slet ikke Nej, ikke særligt Ja, i nogen grad Ja, i høj grad Vil du sige, at din arbejdsevne er nedsat på grund af sygdom, ulykker eller slid? Hvad er risikoen for, at du inden for de næste 12 måneder kommer til skade på arbejdet, så du må blive hjemme mindst én dag? Ingen risiko Meget lille Lille Stor Meget stor

41 41 Ulykkesrisiko - Arbejdsulykker... Hvilke legemsdele er typisk udsat for en arbejdsskade? (Du skal tænke på netop din stillingstype på din arbejdsplads) Ryg Hænder og fødder Arme og ben Skuldre Øjne 1 Hovedet, ansigt Hovedet, ansigtet, tænderne Sår Knogl ebrud Hvad skete der med dig? (seneste arbejdsulykker) Forstu vning Amput ation Hjerne rystels e 1 Forbr ændin g ell... Forgift ning Chokti lstand Rygsk ader Øjnes kader Knæs kader Andet 2 Har ikke været... 1 Forbrænding eller forfrysning 2 Har ikke været udsat for arbejdsulykke

42 42 Ulykkesrisiko - Arbejdsulykker... På hvilken måde sker ulykker typisk? (Du skal tænke på netop din stillingstype på din arbejdsplads) 1 Akut/kort varig... 2 Druknet, begrav... 3 Fald, stødt imo... 4 Ramt af genstan... 5 Kontakt med ska... Klemt, mast etc. 6 Akut overbelas t... 7 Bid, spark etc... 8 Anden kontakt/s Akut/kortvarig kontakt med elspænding, temperaturer, farlige stoffer 2 Druknet, begravet, omsluttet af med iltmangel til følge 3 Fald, stødt imod en stationær genstand (tilskadekomne er i bevægelse) 4 Ramt af genstand og/eller person i bevægelse, kollidere med 5 Kontakt med skarp, spids, grov eller ru genstand 6 Akut overbelastning af legemet eller dele heraf, psykisk overbelastning 7 Bid, spark etc. (fra dyr og personer) 8 Anden kontakt/skademåde, der ikke er anført i denne klassifikation

43 43 Ulykkesrisiko - Arbejdsulykker... Ja Nej Ved ikke Ikke Relevant Opstod skaden i forbindelse med din normale arbejdsfunktion?

44 44 Ulykkesrisiko - Ulykkeforbyggelse Jeg ved hvornår og hvordan, jeg skal anmelde en ulykke og nærved-ulykke Vi handler på nærved-ulykker og forebygger at en skade sker Vi undersøger alle ulykker for at hindre at de sker igen Jeg ved hvem jeg skal kontakte hvis jeg har været udsat for en arbejdsulykke

45 45 Ulykkesrisiko - Ulykkeforbyggelse... Helt enig Delvis enig Hverken/eller Delvis uenig Helt uenig Jeg efterlever sikkerhedsregler /foranstaltninger i arbejdet Helt uenig Delvis uenig Hverken/eller Delvis enig Helt enig Ledelsen tager sig ikke af om arbejdet udføres sikkert, så længe det bliver udført til tiden?

46 46 Ulykkesrisiko - Ulykkeforbyggelse... Hvordan vurderer du generelt sikkerhedsregler og -foranstaltninger i arbejdet? (Herunder adgang til de nødvendige hjælpe-/værnemidler) Helt gode Gode Nogenlund e Dårlige Meget dårlige 1 Kender dem ikke Kender dem ikke tilstrækkeligt Ja Nej Ved ikke Har du fået information om, hvordan dit arbejde kan udføres sikkert? 4 2 8

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Skovbrug og gartneri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg Arbejdsmiljøhåndbog for idræts- og sportsanlæg Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Få et godt arbejdsmiljø... 3 Det psykiske arbejdsmiljø... 6 Samarbejde, tillid og retfærdighed... 6 Seks

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre Branchevejledning om arbejdsmiljø i bowlingcentre Indholdsfortegnelse Indledning... 03 Få overblik og undgå skader... 04 Arbejdspladsvurdering APV... 04 Introduktion af nyansatte... 04 Sikkerhedsrundering...

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i. svømmehallen

Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i. svømmehallen Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i svømmehallen Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Styr på sundheden og arbejdsmiljøet... 6 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen... 6 3.2 Arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

FYSISK APV AAU 2012-2015

FYSISK APV AAU 2012-2015 FYSISK APV AAU 2012-2015 HJÆLPEVÆRKTØJ TIL UDARBEJDELSE AF HANDLEPLAN FOR DET FYSISKE OG KEMISK/BIOLOGISKE ARBEJDSMILJØ- OMRÅDE 0 INDHOLDFORTEGELSE 2 SAMARBEJDE OMKRING UDARBEJDELSE AF APV HANDLEPLANER

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring AUTO APV trin for trin T j e k l i s t e K l a r g ø r i n g Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet.

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Kære deltager Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Hvad spørger vi om? Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred.

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

APV - arbejdspladsvurdering. Mogens V. Zeltner A/S. Fris BYGGEDOKUMENTATION

APV - arbejdspladsvurdering. Mogens V. Zeltner A/S. Fris BYGGEDOKUMENTATION 1 APV - arbejdspladsvurdering Mogens V. Zeltner A/S Udarbejdet den: 17.09.2007 i samarbejde med Fris Byggedokumentation Senest revideret den: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning / politik / instruktioner

Læs mere

Arbejdsmiljø i dambrug

Arbejdsmiljø i dambrug Arbejdsmiljø i dambrug Indhold Forord... 4 Kolofon... 4 Vejledningens opbygning... 5 Overordnede regler i Arbejdsmiljøloven...5 Formelle lovkrav...5 Materielle lovkrav det faktiske arbejdsmiljø...5 Overordnede

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere