Brugervejledning NPD DA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning NPD4505-00 DA"

Transkript

1 NPD DA

2 Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne udgivelse må reproduceres, gemmes i et hentningssystem eller overføres i nogen form eller med nogen midler, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation. SEIKO EPSON CORPORATION påtager sig intet ansvar i forbindelse med patenter med hensyn til brugen af de oplysninger, der er indeholdt heri. Seiko Epson Corporation påtager sig heller intet ansvar for skader, der måtte opstå som følge af brugen af de oplysninger, der er indeholdt heri. Hverken køberen af dette produkt eller tredjemand kan holde Seiko Epson Corporation eller associerede selskaber ansvarlig for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som køberen eller tredjemand har pådraget sig som følge af uheld, forkert brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller ændringer af dette produkt, eller hvis (gælder ikke i USA) Seiko Epson Corporations retningslinjer for betjening og vedligeholdelse ikke er fulgt nøje. Seiko Epson Corporation og dets associerede selskaber er ikke ansvarlige for skader eller problemer, der opstår på grund af andet ekstraudstyr eller andre forbrugsstofprodukter end dem, der er angivet som Original Epson Products eller Epson Approved Products af Seiko Epson Corporation. libtiff Copyright Sam Leffler Copyright Silicon Graphics, Inc. Tilladelse til at anvende, kopiere, modificere, distribuere og sælge denne software og dens dokumentation til alle slags formål er hermed givet uden vederlag, forudsat at (i) meddelelserne om copyright ovenfor og denne tilladelse optræder i alle kopier af softwaren og relateret dokumentation, samt at (ii) navnene Sam Leffler og Silicon Graphics ikke må anvendes til reklamering for eller omtale af softwaren uden særlig, forudgående skriftlig tilladelse fra Sam Leffler og Silicon Graphics. SOFTWAREN LEVERES SOM DEN ER OG UDEN NOGEN FORMER FOR GARANTI, HVERKEN UDTRYKT, ANTYDET ELLER PÅ NOGEN ANDEN VIS, INKLUSIVE UDEN BEGRÆNSNING, OG UDEN GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET SPECIFIKT FORMÅL. SAM LEFFLER ELLER SILICON GRAPHICS ER UNDER INGEN ANSVARLIG FOR NOGEN SÆRLIGE, TILFÆLDIGE, INDIREKTE ELLER OPFØLGENDE SKADER AF NOGEN SOM HELST ART, ELLER SKADER DER MÅTTE OPSTÅ PGA. TAB AF BRUG, DATA ELLER PROFIT, UANSET OM DER ER INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SKADER, OG EVENTUEL TEORI OM ANSVAR, SOM MÅTTE OPSTÅ PÅ BAGGRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED ANVENDELSEN AF ELLER YDELSEN AF DENNE SOFTWARE. Indeholder Zoran Corporation Integrated Print System (IPS) til emulering af udskriftssprog. En del af den ICC-profil, der er indeholdt i dette produkt, blev udarbejdet af Gretag Macbeth ProfileMaker. Gretag Macbeth er et registreret varemærke tilhørende Gretag Macbeth Holding AG Logo. ProfileMaker er et varemærke tilhørende LOGO GmbH. IBM og PS/2 er registrerede varemærker tilhørende International Business Machines Corporation. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Apple, Macintosh, Mac, Mac OS, AppleTalk og Bonjour er registrerede varemærker tilhørende Apple, Inc. Apple Chancery, Chicago, Geneva, Hoefler Text, Monaco, New York og True Type er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Apple, Inc. Epson og Epson ESC/P er registrerede varemærker, og Epson AcuLaser og Epson ESC/P 2 er varemærker tilhørende Seiko Epson Corporation. Ophavsret og varemærker 2

3 Monotype er et varemærke tilhørende Monotype Imaging, Inc. registreret hos det amerikanske patent- og varemærkekontor og kan være registreret i visse jurisdiktionsområder. Produktet UFST (Universal Font Scaling Technology ) er Monotype Imaging's undersystem til gengivelse af skalerbare skrifttyper til printere. MicroType skrifttypekomprimeringsteknologi fra Monotype Imaging arbejder sammen med skrifttypegengivelsesundersystemet UFST med henblik på en betydelig reduktion af skrifttypefilstørrelser. Monotype Imaging's MicroType skrifttypeformat er et MicroType-komprimeret skrifttypeformat. CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond Halbfett Kursiv er varemærker tilhørende Monotype Imaging, Inc. og kan være registreret i visse jurisdiktionsområder. Omrids af den skalerbare type er licenseret fra Monotype Imaging, Inc. Albertus, Arial, Coronet, GillSans, Times New Roman og Joanna er varemærker tilhørende The Monotype Corporation registreret hos det amerikanske patent- og varemærkekontor og kan være registreret i visse jurisdiktionsområder. ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC Lubalin Graph, ITC Mona Lisa Recut, ITC Symbol, ITC Zapf-Chancery og ITC ZapfDingbats er varemærker tilhørende International Typeface Corporation registreret hos det amerikanske patent- og varemærkekontor og kan være registreret i visse jurisdiktionsområder. Clarendon, Helvetica, New Century Schoolbook, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times og Univers er registrerede varemærker tilhørende Heidelberger Druckmaschinen AG, som kan være registreret i visse jurisdiktionsområder med eksklusiv licens fra Linotype Library GmbH, et fuldt ejet datterselskab af Heidelberger Druckmaschinen AG. Wingdings er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Marigold er et varemærke tilhørende Arthur Baker og kan være registreret i visse jurisdiktionsområder. Antique Olive er et registreret varemærke tilhørende Marcel Olive og kan være registreret i visse jurisdiktionsområder. Carta og Tekton er registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated. Marigold og Oxford er varemærker tilhørende AlphaOmega Typography. Coronet er et registreret varemærke tilhørende Ludlow Type Foundry. Eurostile er et varemærke tilhørende Nebiolo. HP og HP LaserJet er registrerede varemærker tilhørende Hewlett-Packard Company. PCL er et registreret varemærke tilhørende Hewlett-Packard Company. Adobe, Adobe-logoet og PostScript3 er varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated og kan være registreret i visse retskredse. Andre produktnavne, der nævnes heri, er kun til identifikationsformål og kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Epson fralægger sig enhver rettighed til disse mærker. Ophavsret og varemærker 3

4 Copyright 2011 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Ophavsret og varemærker 4

5 Operativsystemversioner Følgende forkortelser anvendes i denne vejledning. Windows refererer til Windows 7, 7 x64, Vista, Vista x64, XP, XP x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2008 R2, Server 2003 og Server 2003 x64. Windows 7 refererer til Windows 7 Ultimate Edition, Windows 7 Home Premium Edition, Windows 7 Home Basic Edition og Windows 7 Professional Edition. Windows 7 x64 refererer til Windows 7 Ultimate x64 Edition, Windows 7 Home Premium x64 Edition, Windows 7 Home Basic x64 Edition og Windows 7 Professional x64 Edition. Windows Vista refererer til Windows Vista Ultimate Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Enterprise Edition og Windows Vista Business Edition. Windows Vista x64 refererer til Windows Vista Ultimate x64 Edition, Windows Vista Home Premium x64 Edition, Windows Vista Home Basic x64 Edition, Windows Vista Enterprise x64 Edition og Windows Vista Business x64 Edition. Windows XP refererer til Windows XP Home Edition og Windows XP Professional. Windows XP x64 refererer til Windows XP Professional x64 Edition. Windows Server 2008 refererer til Windows Server 2008 Standard Edition og Windows Server 2008 Enterprise Edition. Windows Server 2008 x64 refererer til Windows Server 2008 x64 Standard Edition, Windows Server 2008 x64 Enterprise Edition, Windows Server 2008 R2 Standard Edition og Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition. Windows Server 2003 refererer til Windows Server 2003 Standard Edition og Windows Server 2003 Enterprise Edition. Windows Server 2003 x64 refererer til Windows Server 2003 x64 Standard Edition og Windows Server 2003 x64 Enterprise Edition. Macintosh refererer til Mac OS X. Mac OS X refererer til Mac OS X eller nyere. Operativsystemversioner 5

6 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner Advarsel, Forsigtig og Bemærk Vigtige sikkerhedsinstruktioner Fysisk installation af printeren Placering af printeren Bruge printeren Håndtering af forbrugsvarer Sikkerhedsoplysninger Lasersikkerhedsetiketter Intern laserstråling Sikkerhed i forbindelse med ozon Kapitel 1 Bliv bekendt med printeren Printerdele Set forfra Set bagfra Inde i printeren Betjeningspanel Ekstraudstyr og forbrugsstoffer Ekstraudstyr Forbrugsvarer Her finder du oplysningerne Printerfunktioner Strømbesparende ydelse Udskriftsjoborganisator Sorteringsfunktion Kapitel 2 Udskriftsopgaver Ilægning af papir i printeren MP tray (MP-bakke) Nederste papirkassette Bemærkninger vedrørende ilægning af papir i størrelsen A4/LT Indholdsfortegnelse 6

7 Udbakke Valg og brug af udskriftsmedier Labels (Etiketter) Konvolutter Tykt papir Bestrøget papir Brugerdefineret papirstørrelse Annullering af et udskriftsjob Fra printeren Fra computeren Indstilling af udskriftskvaliteten Sådan bruges indstillingen Automatisk Sådan bruges indstillingen Avanceret Tilpasning af udskriftsindstillinger Tonerbesparelse Kompatibilitetstilstand for monokrommodel Justering af vægten af tynde linjer Indstilling af Avanceret layout Dupleksudskrivning (med dupleksenheden) Ændring af udskriftslayout Ændring af udskrifters format Udskrivning af vandmærker Udskrivning af sidehoved og sidefod Udskrivning med et overlay Udskrivning med et overlay (med lageret) Udskrivning af et kopibeskyttet dokument Samtidig udskrivning af flere udskriftsjob Udskrivning af websider, så de passer til din papirstørrelse Brug af funktionen Reserver job Sending af udskriftsjobbet Kapitel 3 Sådan bruges betjeningspanelet Sådan bruges betjeningspanelets menuer Hvornår skal der foretages indstillinger på betjeningspanelet Sådan åbnes betjeningspanelets menuer Sådan registreres menuer som bogmærker Betjeningspanelets menuer Information Menu (Informationsmenu) Indholdsfortegnelse 7

8 System Information (Systeminformation)-menu Tray Menu (PAPIRBAKKEMENU) Emulation Menu (EMULERINGSMENU) Printing Menu (UDSKRIVNINGSMENU) Setup Menu (INDSTILLINGER) Reset Menu (Nulstillingsmenu) Quick Print JobMenu (LYNUDSKRIFT JOBMENU) ConfidentialJobMenu (FORTROLIG JOBMENU) Clock Menu (Urmenu) Parallel Menu (PARALLELMENU) USB Menu (USB-MENU) Network Menu (NETVÆRKSMENU) AUX Menu (AUX-MENU) PCL Menu (PCL-MENU) PS3 Menu (PS3-MENU) ESCP2 Menu (ESC/P2-MENU) FX Menu (FX-MENU) I239X Menu (I239X-MENU) Password Config Menu (Menu Passwordkonf.) Energy Saver Menu (Energisparemenu) Support Menu (AVANCERET MENU) Bookmark Menu (Bogmærkemenu) Status- og fejlmeddelelser Udskrivning og sletning af data for reserveret job Sådan bruges menuen Hurtigt udskriftsjob Sådan bruges Menuen Fortroligt job Udskrivning af et konfigurationsstatusark Annullering af udskrivning Brug af Pause/Annuller-knappen Brug af Nulstillingsmenu Afbrydelse af udskrivning Kapitel 4 Installation af ekstraudstyr Printerstander og papirkassetteenhed (ekstraudstyr) Forholdsregler i forbindelse med håndtering Installation af printerstanderen (ekstraudstyr) Installation af papirkassetteenheden (ekstraudstyr) Afmontering af papirkassetteenheden (ekstraudstyr) Indholdsfortegnelse 8

9 Dupleksenhed Installation af dupleksenheden Afmontering af dupleksenheden Hukommelsesmodul Installation af et hukommelsesmodul Afmontering af et hukommelsesmodul Interfacekort Installation af et interfacekort Afmontering af et interfacekort CompactFlash-hukommelse Installation af en CompactFlash-hukommelse Fjernelse af en CompactFlash-hukommelse Kapitel 5 Udskiftning af forbrugsvarer Forholdsregler under udskiftning Udskiftningsmeddelelser Kapitel 6 Rengøring og transport af printeren Rengøring af printeren Rengøring af optagningsrullen Rengøring af eksponeringsvinduet Transport af printeren Over lange strækninger Over korte strækninger Kapitel 7 Fejlfinding Fjernelse af papirstop Forholdsregler i forbindelse med udbedring af papirstop Papirstop MP A (MP-bakke eller låge A) Papirstop C4, Papirstop C3, Papirstop C2, Papirstop C1 (alle papirkassetter) Papirstop B E (dupleksenhed eller låge E) Udskrivning af et konfigurationsstatusark Driftsproblemer Klar-indikatoren lyser ikke Printeren slukker ikke Indholdsfortegnelse 9

10 Printeren udskriver ikke (Klar-indikatoren lyser ikke) Klar-indikatoren lyser, men der udskrives ikke Den resterende levetid for forbrugsvarerne opdateres ikke (kun Windows) Kan ikke installere software eller drivere Kan ikke få adgang til den delte printer Udskrivningsproblemer Skrifttypen kan ikke udskrives Udskriften er forvansket Udskrivningsplaceringen er ikke korrekt Grafik udskrives ikke korrekt Problemer med farveudskrivning Kan ikke udskrive i farver Udskriftsfarven er forskellig ved udskrivning fra forskellige printere Farven ser anderledes ud, end den du ser på computerskærmen Problemer med udskriftskvaliteten Baggrunden er mørk eller snavset Der er hvide prikker på udskriften Der er lodrette linjer på udskriftet Udskriftskvaliteten eller tonen er ujævn Halvtonebilleder udskrives ujævnt Udtværet toner Manglende områder på det udskrevne billede Der udskrives fuldstændigt blanke sider Det udskrevne billede er lyst eller svagt Den side, der ikke er udskrevet på, er snavset Forringet udskriftskvalitet Problemer i forbindelse med hukommelse Utilstrækkelig hukommelse til aktuelt job Utilstrækkelig hukommelse til at udskrive alle kopier Problemer med papirhåndtering Papiret indføres ikke korrekt Problemer ved brug af ekstraudstyr Meddelelsen Ugyldigt AUX-kort vises i LCD-panelet Papiret indføres ikke fra papirkassetten (ekstraudstyr) Installeret ekstraudstyr kan ikke benyttes Ekstraudstyret er ikke tilgængeligt Afhjælpning af USB-problemer USB-tilslutninger Windows-operativsystemet Installation af printersoftware Indholdsfortegnelse 10

11 Status- og fejlmeddelelser Annullering af udskrivning Problemer med udskrivning i PostScript 3-tilstand Printeren udskriver ikke korrekt i PostScript-tilstand Printeren udskriver ikke Printeren eller driveren vises ikke i værktøjer i printerkonfigurationen (kun Macintosh) Skrifttypen på udskriften afviger fra skrifttypen på skærmen Printerskrifttyperne kan ikke installeres Kanterne af tekst og/eller billeder er ikke glatte Printeren udskriver ikke normalt via USB-porten Printeren udskriver ikke normalt via netværksporten Der forekommer en udefineret fejl (kun Macintosh) Kapitel 8 Om printersoftwaren Brug af printersoftwaren til Windows Brug af printerdriveren Brug af EPSON Status Monitor Afinstallation af printersoftwaren Brug af PostScript-printerdriveren Systemkrav Brug af PostScript-printerdriveren med Windows Brug af PostScript-printerdriveren med Macintosh Brug af PCL6-printerdriveren Bilag A Tekniske specifikationer Papir Anvendelige papirtyper Papir, der ikke bør bruges Udskriftsområde Printer Generelt Miljømæssigt Mekanisk Elektrisk Standarder og godkendelser Interface Indholdsfortegnelse 11

12 USB-interface Ethernet-interface Ekstraudstyr og forbrugsstoffer Papirkassetteenhed (ekstraudstyr) Dupleksenhed Printerstander Hukommelsesmoduler Parallelinterfacekort CompactFlash-hukommelse Tonerkassette Fotolederenhed Spildtoneropsamler Bilag B Sådan får du hjælp Kontakt til Kundesupport Inden du kontakter Epson Hjælp til brugere i Europa Hjælp til brugere i Singapore Hjælp til brugere i Thailand Hjælp til brugere i Vietnam Hjælp til brugere i Indonesien Hjælp til brugere i Hong Kong Hjælp til brugere i Malaysia Hjælp til brugere i Indien Hjælp til brugere i Filippinerne Indeks Indholdsfortegnelse 12

13 Sikkerhedsinstruktioner Advarsel, Forsigtig og Bemærk w Advarsel skal følges omhyggeligt for at undgå personskader. c Forsigtig skal følges for at undgå beskadigelse af udstyret. Bemærk indeholder vigtige oplysninger og nyttige tip om betjeningen af printeren. Vigtige sikkerhedsinstruktioner Fysisk installation af printeren Da printeren vejer ca. 44 kg med installerede forbrugsvarer, må en enkelt person ikke løfte eller bære den. To personer skal bære printeren ved at løfte den korrekt som vist herunder. Ved flytning af printeren skal den altid holdes vandret. Kontakt en elektriker, hvis det ikke er muligt at sætte vekselstrømstikket i stikkontakten. Sikkerhedsinstruktioner 13

14 Kontroller, at strømledningen opfylder de relevante lokale sikkerhedsstandarder. Brug kun den strømledning, der følger med printeren. Brug af en anden ledning kan forårsage brand eller elektrisk stød. Printerens strømledning er kun beregnet til brug sammen med denne printer. Anvendelse sammen med andet udstyr kan føre til brand eller elektrisk stød. Hvis stikket beskadiges, skal det udskiftes eller repareres af en autoriseret elektriker. Hvis der er sikringer i stikket, skal disse udskiftes med sikringer af korrekt størrelse og mærkekapacitet. Brug en jordet stikkontakt, der passer til printerens elstik. Brug ikke en adapter. Brug ikke strømudtag, der styres af vægkontakter eller automatiske timere. Utilsigtet afbrydelse af strømmen kan betyde, at værdifulde oplysninger i computerens og printerens hukommelse går tabt. Kontroller, at der ikke er støv på stikket. Sæt stikket helt ind i stikkontakten. Rør ikke ved stikket med våde hænder. Kobl printeren fra stikkontakten, og overlad enhver service til en servicerepræsentant under følgende omstændigheder: A B C D E F Når netledningen eller stikket er beskadiget eller trævlet. Hvis der er spildt væske ned i den. Hvis den har været udsat for regn eller vand. Hvis den ikke fungerer normalt, når betjeningsanvisningerne følges. Juster kun de reguleringsenheder, der er omfattet af betjeningsanvisningerne, da forkert justering af andre reguleringsenheder kan medføre beskadigelse, der ofte kræver omfattende reparationsarbejde af en kvalificeret tekniker for at opnå normal funktion på printeren igen. Hvis den er blevet tabt, eller kabinettet er beskadiget. Hvis den udviser en tydelig ændret ydelse, der indikerer behov for service. Undlad at slutte printeren til en stikkontakt, som andre apparater er tilsluttet. Tilslut alt udstyr til korrekt jordforbundne kontakter. Undgå at bruge kontakte på samme kredsløb som fotokopimaskiner eller airconditionsystemer, som tændes og slukkes med jævne mellemrum. Tilslut printeren til en stikkontakt, der opfylder denne printers strømkrav. Printerens strømkrav fremgår af en etiket, der er anbragt på printeren. Kontakt det lokale elselskab eller forhandleren, hvis du er i tvivl om de lokale strømforsyningsspecifikationer. Sikkerhedsinstruktioner 14

15 Hvis du bruger en forlængerledning, skal du sikre, at den samlede nominelle strømstyrke for de produkter, der sluttes til forlængerledningen, ikke overskrider den nominelle strømstyrke for forlængerledningen. Når du slutter denne printer til en computer eller en anden enhed med et kabel, skal du sikre, at stikkene vender rigtigt. Hvert stik skal vende på en bestemt måde. Hvis et stik vender forkert, når du sætter det i, kan det beskadige begge de enheder, der er tilsluttet via kablet. Brug kun ekstraudstyr, som f.eks. de papirkassetter og den printerstander, der er fremstillet specielt til dette produkt. Brug af ekstraudstyr til andre produkter kan få produktet til at vælte og forårsage tilskadekomst. Når du løfter printeren op på printerstanderen (ekstraudstyr), skal du sørge for at låse standerens hjul. Placering af printeren Når du flytter printeren, skal du altid vælge en placering, hvor der er plads nok til uhindret betjening og vedligeholdelse. Brug følgende illustration som vejledning for, hvor meget plads rundt om printeren der kræves for at sikre uhindret betjening og drift. a b c d 36 cm 14 cm 10 cm 59 cm Sikkerhedsinstruktioner 15

16 e 10 cm Der kræves den angivne mængde ekstra plads for at montere og bruge følgende ekstraudstyr. En papirkassetteenhed (ekstraudstyr) føjer 14 cm til bunden af printeren. En printerstander føjer 9 cm til bunden af printeren. Ud over pladsbetragtninger skal du altid være opmærksom på følgende forholdsregler, når du skal vælge en placering til printeren: Placer printeren i nærheden af en stikkontakt, hvor du nemt kan tilslutte og frakoble netledningen. Placer ikke printeren, så der kan trædes på ledningen. Brug ikke printeren i fugtige omgivelser. Undgå placeringer, der er udsat for direkte sollys, stærk varme, fugt, oliedamp eller støv. Placer ikke printeren på en ujævn overflade. Huller og åbninger i kabinettet og bagsiden eller bunden er til ventilation. De må ikke blokeres eller dækkes. Placer ikke printeren på en seng, sofa, et tæppe eller en lignende overflade eller i en indbygget installation, medmindre der er tilstrækkelig ventilation. Hold hele computeren og printersystemet væk fra potentielle støjkilder, f.eks. højttalere eller standere til trådløse telefoner. Sørg for, at der er nok plads omkring printeren til, at ventilationen kan fungere korrekt. Bruge printeren Pas på ikke at berøre fuseren, som er mærket CAUTION, eller de omkringliggende områder. Hvis printeren har været i brug, kan fikseringsenheden og de omgivende områder være meget varme. Hvis det er nødvendigt at berøre et af disse områder, skal du slukke for printeren og vente 40 minutter for at lade dem afkøle, før du berører dem. Sikkerhedsinstruktioner 16

17 Fuseren set forfra (låge A åbnes med knappen B) * CAUTION Fuseren set bagfra (låge A åbnes med håndtag A) * CAUTION Når dupleksenheden (ekstraudstyr) er monteret (låge A åbnes med knap B). * CAUTION Sikkerhedsinstruktioner 17

18 Før ikke hånden langt ind i fikseringsenheden, da nogle af de indvendige dele er skarpe og kan forårsage personskade. Skub aldrig objekter af nogen art gennem hullerne i kabinettet, da sådanne objekter kan berøre farlige strømførende punkter eller kortslutte dele, hvilket kan medføre risiko for brand eller elektrisk stød. Når papirkassetterne (ekstraudstyr) er installeret, skal du ikke åbne to eller flere papirkassetter på samme tid, mens låge A er åben. De åbne kassetter kan bringe printeren ud af balance, og hvis der trykkes bag på den, kan den vælte og forvolde skade. Sid ikke på, og læn dig ikke til printeren. Placer ikke tunge genstande på printeren. Brug ikke sprayprodukter som indeholder nogen form for brændbare gasser, som f.eks. en luftpuster, inde i og i nærheden af printeren. Tving aldrig printerens komponenter på plads. Selvom printeren er fremstillet til at være robust, kan den blive beskadiget ved hårdhændet håndtering. Lad ikke fastsiddende papir blive siddende inde i printeren. Dette kan medføre overophedning af printeren. Spild aldrig væske af nogen art på printeren. Juster kun de reguleringsenheder, der er nævnt i betjeningsanvisningerne. Forkert justering af andre reguleringsenheder kan forårsage beskadigelse, der nødvendiggør reparation af printeren hos en kvalificeret servicerepræsentant. Sluk ikke printeren: - Efter du har tændt printeren, skal du vente indtil der vises Ready (KLAR) i LCD-panelet. - Når indikatoren Klar blinker. - Når indikatoren Data lyser eller blinker. - Under udskrivning. Undlad at røre ved komponenterne inde i printeren, medmindre det angives i denne vejledning, at du skal gøre det. Følg alle advarsler og anvisninger, der er angivet på printeren. Forsøg aldrig selv at udføre service, der ikke er udtrykkeligt angivet i dokumentationen, på denne printer. Tag med jævne mellemrum stikket ud af kontakten og rengør benene. Tag ikke stikket ud, mens printeren er tændt. Tag stikket ud af stikkontakten, hvis printeren ikke skal bruges i længere tid. Sikkerhedsinstruktioner 18

19 Tag printerens stik ud af stikkontakten før rengøring. Brug en godt opvredet klud til rengøring, og brug ikke flydende rensemidler eller sprayrensemidler. Håndtering af forbrugsvarer Afbrænd ikke brugte forbrugsvarer, de kan eksplodere og forårsage tilskadekomst. Bortskaf dem i overensstemmelse med de lokale forskrifter. Opbevar alle forbrugsvarer uden for børns rækkevidde. Ved håndtering af en tonerkassette skal den altid placeres på en ren, jævn overflade. Forsøg ikke at ændre en tonerkassette eller skille den ad. Rør ikke ved toneren. Undgå at få toner i øjnene. Hvis du får toner på huden eller tøjet, skal du straks vaske området omhyggeligt med sæbe og vand. Hvis der spildes toner, skal du bruge en kost og fejebakke eller en fugtig klud med sæbe og vand til at fjerne den spildte toner. Da de fine partikler kan forårsage brand eller eksplosion, hvis de kommer i kontakt med en gnist, må du ikke bruge en støvsuger. Vent mindst en time, før du bruger en tonerkassette, hvis den forinden er flyttet fra kolde til varme omgivelser. Hvis dette undlades, kan der opstå skader på grund af kondensering. Du opnår den bedst mulige udskriftskvalitet ved at undlade at opbevare tonerkassetten, fremkalderenheden eller fotolederen på steder, hvor de udsættes for direkte sollys, støv, saltholdig luft eller ætsende gasser (f.eks. ammoniak). Undgå steder, hvor der kan opstå ekstreme eller hurtige temperatur- eller fugtighedsændringer. Når du fjerner fotolederenheden, må den overhovedet ikke udsættes for sollys, og undgå at udsætte den for rumbelysning i mere end tre minutter. Fotolederenheden indeholder en lysfølsom tromle. Hvis tromlen udsættes for lys, kan den tage skade, hvilket medfører mørke eller lyse områder på udskrifterne og reducerer tromlens levetid. Hvis fotolederenheden skal opbevares uden for printeren i længere tid, skal den tildækkes med et uigennemskinneligt klæde. Pas på ikke at komme til at ridse tromlens overflade. Når du tager fotolederenheden ud af printeren, skal du altid placere den på en ren, jævn overflade. Undgå at berøre tromlen, da olie fra din hud kan forårsage permanent beskadigelse af tromlens overflade og forringe udskriftskvaliteten. Lad ikke papiret kanter glide hen over huden, du kan skære dig på kanten af papiret. Sikkerhedsinstruktioner 19

20 Sikkerhedsoplysninger Lasersikkerhedsetiketter w Advarsel: Udførelse af andre procedurer eller justeringer end de, der er angivet i printerens dokumentation, kan forårsage eksponering af farlig stråling. Printeren er et klasse 1-laserprodukt som defineret i IEC60825-specifikationerne. En etiket, der ligner den vist nedenfor, er fastgjort på printerens bagside i lande, hvor dette er påkrævet. Intern laserstråling Der sidder en laserdiodeenhed af klasse IIIb med usynlig laserstråle inde i printerhovedet. Printerhovedet er IKKE ET SERVICEEMNE, og må ikke åbnes under nogen omstændigheder. Der er fastgjort yderligere en sikkerhedsetiket inden i printeren. Sikkerhed i forbindelse med ozon Ozonemission Laserprintere danner ozongas som et biprodukt af udskrivningsprocessen. Ozon produceres kun, mens printeren udskriver. Grænseværdi for ozoneksponering Epson-laserprintere genererer mindre end 3 mg/t ved kontinuerlig udskrivning. Reducering af risikoen Du bør undgå følgende situationer for at minimere risikoen for eksponering med ozon: Brug af flere laserprintere på begrænset plads Brug i omgivelser med ekstrem lav fugtighed Sikkerhedsinstruktioner 20

21 Dårlig udluftning af rum Langvarig, kontinuerlig udskrivning sammen med en af ovennævnte Placering af printer Printeren bør placeres, så de afgivne gasser og varme: Ikke blæses direkte ind i brugerens ansigt Sendes direkte ud af bygningen, hvor dette er muligt Sikkerhedsinstruktioner 21

22 Kapitel 1 Bliv bekendt med printeren Printerdele Set forfra a bc d k e j f g i h a. papirstøtte b. låge F c. udbakke d. låge G e. betjeningspanel f. MP-bakke g. nederste standardpapirkassette h. låge A i. hovedafbryder j. håndtag A k. låge D Bliv bekendt med printeren 22

23 Set bagfra a f e b c d a. knap B b. AC-stik c. bagerste låge d. Ethernet-interfacestik e. afdækning for interfacekortåbning type B f. USB-interfacestik Inde i printeren låge A åbnes med håndtag A a Bliv bekendt med printeren 23

24 låge A åbnes med håndtag A, og låge G åbnes med håndtag G b c d e f j i h g låge A åbnes med knap B l k m f a. håndtag G b. fotolederenhed (gul) c. fotolederenhed (magenta) d. fotolederenhed (cyan) e. fotolederenhed (sort) f. fuserenhed g. tonerkassette (sort) h. tonerkassette (cyan) i. tonerkassette (magenta) j. Tonerkassette (gul) Bliv bekendt med printeren 24

25 k. håndtag E l. låge E m. frigørelseshåndtag Betjeningspanel a b c d e f l g h i k j a. LCD-panel Viser printerstatusmeddelelser og betjeningspanelets menuindstillinger. b. c. d. e. f. Knappen OK Knappen Venstre Knappen Op Knappen Højre Knappen Ned Brug disse knapper til at få adgang til betjeningspanelets menuer, hvor du kan foretage printerindstillinger og kontrollere status for forbrugsvarer. Se Sådan bruges betjeningspanelets menuer på side 63 for at få vejledning i brugen af disse knapper. g. Klar-indikator (grøn) Lyser, når printeren er klar som angivelse af, at printeren er klar til at modtage og udskrive data. Slukket, når printeren ikke er klar. h. Knappen Vågn op / dvale (grøn) Tryk for at skifte status mellem klar til udskrivning og strømbesparing. Denne knap lyser, når printeren er i dvaletilstanden (den dybe dvaletilstand). Printeren har en strømafbrydningstilstand, der sparer yderligere strømforbrug, da næsten ingen funktioner er til rådighed, og denne knap blinker, mens printeren er i strømafbrydningstilstand. Tryk på denne knap for at genoptage funktion fra dvaletilstanden (den dybe dvaletilstand) og strømafbrydningstilstanden. Se Energy Saver Menu (Energisparemenu) på side 93 angående yderligere oplysninger om strømafbrydningstilstanden. i. Fejl-indikator (orange) Lyser eller blinker, hvis der er opstået en fejl. Bliv bekendt med printeren 25

26 j. Start/Stop-knap Når der trykkes på denne knap under udskrivning, stopper printeren udskrivningen. Når fejlindikatoren blinker, og der trykkes på denne knap, slettes fejlen, og printeren skifter til klar-status. k. Pause/Annuller-knap Tryk én gang for at pause. Tryk én gang til for at genoptage efter pause. De følgende betjeninger er til rådighed på betjeningspanelet under pause. - Annullering af det aktuelle udskriftsjob eller gemte udskriftsjob. - Afbrydelse af udskriftsjob for udskrivning af et gemt udskriftsjob. Se Annullering af udskrivning på side 113 og Afbrydelse af udskrivning på side 114 angående vejledning om disse betjeninger. l. Data-indikator (grøn) Lyser, når der er lagret data i udskriftsbufferen (den del af printerens hukommelse, der er reserveret til modtagelse af data), som endnu ikke er udskrevet. Blinker, når printeren behandler data. Slukket, når der ikke er data i udskriftsbufferen. Ekstraudstyr og forbrugsstoffer Ekstraudstyr Du kan gøre printeren endnu mere fleksibel ved at installere følgende ekstraudstyr. Printerstander (C12C847181) Dette ekstraudstyr monteres for at fastgøre printeren, og gør det nemt at flytte printeren vha. af hjulene. Papirkassetteenhed (C12C802601) Denne kassette øger papirindføringskapaciteten til op til 550 ark papir. Du kan installere i alt tre kassetter. Dupleksenhed (C12C802612) Denne enhed gør det muligt at udskrive på begge sider af papiret. CompactFlash-hukommelse Med dette ekstraudstyr kan du gemme formular-overlay, bruge funktionen Reserver job og forbedre udskriftsmiljøet for sætvis udskrivning. Med funktionen Reserver job kan du lagre job i printerens CompactFlash-hukommelse og udskrive dem senere direkte fra printerens betjeningspanel. Med funktionen Sætvis udskrivning kan du udskrive større og mere komplekse udskriftsjob. Bliv bekendt med printeren 26

27 Bemærk: Der skal installeres en CompactFlash-hukommelse på mindst 4 GB. Hukommelsesmodul Dette ekstraudstyr øger printerens hukommelse, og du får mulighed for at udskrive komplekse dokumenter med meget grafik. Printerens RAM kan øges til 1024 MB ved at tilføje en ekstra 1024 MB RAM DIMM. Bemærk: Kontroller, at det DIMM, du køber, er kompatibelt med Epson-produkter. Du kan få yderligere oplysninger ved at henvende dig i den forretning, hvor du har købt printeren, eller ved at kontakte en kvalificeret Epson-servicerepræsentant. Parallelinterfacekort (C12C824521) Dette ekstraudstyr muliggør parallelinterfaceforbindelse. Sæt parallelinterfacekortet ind i interfacekortåbning type B. Forbrugsvarer Levetiden for følgende forbrugsstoffer overvåges af printeren. Printeren gør dig opmærksom på, hvornår der skal foretages udskiftning. Produktnavn Produktkode Tonerkassette (gul) 0602 Tonerkassette (magenta) 0603 Tonerkassette (cyan) 0604 Tonerkassette (sort) 0605 Pakning med dobbelt tonerkassette (gul) 0606 Pakning med dobbelt tonerkassette (magenta) 0607 Pakning med dobbelt tonerkassette (cyan) 0608 Pakning med dobbelt tonerkassette (sort) 0609 Fotolederenhed (farve) 1209 Fotolederenhed (sort) 1210 Spildtoneropsamler 0610 Bliv bekendt med printeren 27

28 Her finder du oplysningerne Installationsvejledning Indeholder oplysninger om samling af printeren og installation af printersoftwaren. (denne vejledning) Indeholder detaljerede oplysninger om printerens funktioner, ekstraudstyr, vedligeholdelse, fejlfinding og tekniske specifikationer. Network Guide Giver netværksadministratorer oplysninger om både printerdriveren og netværksindstillingerne. Font Guide Indeholder oplysninger om skrifttyper, som bruges i printeren. Online-hjælp til printersoftware Klik på Help for at få detaljerede oplysninger og instruktioner om den printersoftware, der styrer printeren. Online Hjælp installeres automatisk, når du installerer printersoftwaren. Printerfunktioner Strømbesparende ydelse Printeren er udstyret med en avanceret strømbesparende funktion, der hjælper dig med at reducere strømforbruget. I strømafbrydningstilstanden forbruger printeren ca. 0,2 W ved at slå næsten alle funktioner fra. Se Energy Saver Menu (Energisparemenu) på side 93 for at få en detaljeret forklaring. Udskriftsjoborganisator Denne funktion muliggør udskriftsindstillinger for flere dokumenter, oprettet med forskellige programmer, på samme tid. Du kan organisere den rækkefølge, hvori jobbene udskrives, og ændre layoutet på dataene. Bliv bekendt med printeren 28

29 Sorteringsfunktion Du kan skifte udskrifterne mellem lodret og vandret ved sortering af flere sæt udskrifter. Bliv bekendt med printeren 29

30 Kapitel 2 Udskriftsopgaver Ilægning af papir i printeren I dette afsnit beskrives ilægning af papir. Se også Valg og brug af udskriftsmedier på side 37, hvis du bruger specialmedier som f.eks. konvolutter. Se Papir på side 199 for at få specifikationer eller nærmere oplysninger om papirtyper og størrelser. c Forsigtig: Lad ikke papirets kanter glide hen over huden, da du kan skære dig på kanten af papiret. Du skal ikke åbne to eller flere papirkassetter på samme tid, mens låge A er åben. De åbne kassetter kan bringe printeren ud af balance, og hvis der trykkes bag på den, kan den vælte og forvolde skade. MP tray (MP-bakke) MP-bakken (multifunktionsbakke) er den papirkilde, der er til rådighed for forskellige typer papir som f.eks. etiketter, konvolutter, tykt papir og bestrøget papir. Bemærk: Se Konvolutter på side 38 vedrørende ilægning af konvolutter. 1. Åbn MP-bakken. Udskriftsopgaver 30

31 2. Skub papirstyrene udad. Bemærk: Ved ilægning af papir, der er større en A4, åbnes forlængerbakken på MP-bakken, så papiret understøttes. 3. Læg en stak af det ønskede papir i med udskriftssiden nedad. Skub derefter papirstyrene ind, så de ligger tæt mod stakken. Udskriftsopgaver 31

32 Bemærk: Læg ikke papir i over grænsemærket. Når der er lagt papir i, indstilles indstillingerne MP Tray Size (MP-STØRRELSE) og MP Type (MP-TYPE), så de passer til det ilagte papirs størrelse, på betjeningspanelet. Se Tray Menu (PAPIRBAKKEMENU) på side 68, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Nederste papirkassette Denne kassette giver dig yderligere en papirkilde ud over MP-bakken. Bemærk: Vejledningen herunder beskriver ilægning af papir i papirkassette 1 som et eksempel. 1. Træk papirkassetten ud. Bemærk: Forlæng papirkassetten, når du lægger papir i af størrelsen B4 eller større. Gå til trin 4, hvis det ikke er nødvendigt at forlænge papirkassetten. Udskriftsopgaver 32

33 2. Skub oplåsningstappene udad. 3. Forlæng papirkassetten indtil den klikker. Oplåsningstappene vender automatisk tilbage til deres oprindelige positioner. Udskriftsopgaver 33

34 4. Klem grebene sammen, og skub til papirstyret, så det passer til det ilagte papir. 5. Læg en stak af det ønskede papir i med udskriftssiden opad. Bemærk: Læg ikke papir i over grænsemærket. Udskriftsopgaver 34

35 6. Indsæt etiketten med papirstørrelsen. 7. Sæt papirkassetten i printeren igen. Bemærk: Når der er lagt papir i, indstilles indstillingerne Cassette1 Size (NM1 STØRRELSE) og Cassette1 Type (NM1 TYPE), så de passer til det ilagte papirs størrelse og papirtype, på betjeningspanelet. Se Tray Menu (PAPIRBAKKEMENU) på side 68, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Bemærkninger vedrørende ilægning af papir i størrelsen A4/LT Du kan lægge papir i størrelsen A4/LT i printeren i både stående og liggende retning. Indstil printeren som følger, når du lægger papir i størrelsen A4/LT i. Udskriftsopgaver 35

36 Papirkilde Papirets retning i papirkilden Printerdriver Output Settings Betjeningspanel Tray Menu (PAPIRBAKKE- MENU) - MP Tray Size (MP-STØRRELSE), Cassette1/2/3/4 Size (NM1/2/3/4 STØRRELSE) MP tray (MP-bakke) Stående Eject Vertically A4: A4 Portrait (A4 Stående) LT: LT Portrait (LT Stående) Liggende Eject Horizontally A4: A4 Landscape (A4 Liggende) LT: LT Landscape (LT Liggende) Nederste kassette Stående Unødvendigt Unødvendigt Liggende Unødvendigt Unødvendigt Udbakke Udbakken er placeret øverst på printeren. Eftersom forsiden på udskrifterne vender nedad, kaldes denne bakke også for forside nedad-bakken. Der kan stakkes på til 250 ark ved brug af almindeligt papir i A4-størrelse. Udskriftsopgaver 36

37 Bemærk: Forlæng papirstøtten så den passer til det papir, der er lagt i MP-bakken eller den nederste papirkassette, for at forhindre den i at falde ned fra printeren. Valg og brug af udskriftsmedier Du kan bruge specialmedier som f.eks. etiketter, konvolutter, tykt papir og bestrøget papir. Ved ilægning af specialmedier skal du foretage papirindstillinger. Du kan også foretage disse indstillinger i betjeningspanelets Tray Menu (PAPIRBAKKEMENU). Se Tray Menu (PAPIRBAKKEMENU) på side 68. Bemærk: Da kvaliteten af bestemte papirmærker og -typer når som helst kan ændres af producenten, kan Epson ikke garantere kvaliteten af nogen medietype. Afprøv altid mediet inden indkøb af større mængder eller udskrivning af større job. Labels (Etiketter) Anvendelige etiketter Etiketter, der er beregnet til laserprinteren eller kopimaskiner Etiketter, der dækker hele påklæbningsarket uden afstand mellem de enkelte etiketter Tilgængelige papirkilder MP-bakke Nederste papirkassetter Udskriftsopgaver 37

38 Printerdriverindstillinger MP-bakke Printerdriverindstillinger Paper Size Paper Source Paper Type A4, A3, A5, A6, B4, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, B, EXE, F4 MP Tray Labels Nederste papirkassetter Printerdriverindstillinger Paper Size A4, A3, A5, B4, B5, LT, LGL, B Paper Source Cassette 1, Cassette 2 *, Cassette 3 *, Cassette 4 * Paper Type Labels * Kun tilgængelig, når den ekstra papirkassetteenhed er installeret. Bemærk: Afhængigt af etiketkvaliteten, udskrivningsmiljøet eller udskrivningsmåden er der risiko for, at etiketterne krølles ved udskrivning. Foretag en prøveudskrivning, inden du udskriver på et stort antal etiketter. Dupleksudskrivning er ikke tilgængelig i forbindelse med etiketter. Pres et ark papir mod oversiden af hvert etiketark. Hvis papiret klæber fast til arket, skal du ikke bruge de pågældende etiketter i printeren. Konvolutter Anvendelige konvolutter Konvolutter uden lim eller tape c Forsigtig: Brug ikke rudekuverter. Plastikket på de fleste rudekonvolutter smelter. Udskriftsopgaver 38

39 Tilgængelige papirkilder MP-bakke a. C5, IB5 b. MON, C10, DL, C6 Udskriftsopgaver 39

40 Printerdriverindstillinger MP-bakke Printerdriverindstillinger Paper Size Paper Source MON, C10, DL, C5, C6, IB5 MP Tray Bemærk: Afhængigt af konvolutkvaliteten, udskrivningsmiljøet eller udskrivningsmåden er der risiko for, at konvolutterne krølles ved udskrivning. Foretag en prøveudskrivning, inden du udskriver på et stort antal konvolutter. Dupleksudskrivning er ikke tilgængelig i forbindelse med konvolutter. Tykt papir Tilgængelige papirkilder MP-bakke Nederste papirkassetter Printerdriverindstillinger MP-bakke Printerdriverindstillinger Paper Size Paper Source A4, A3, A5, A6, B4, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, B, EXE, F4 MP Tray Paper Type Thick/Thick (Back) (106 til 163 g/m2 papir), Extra Thick *1 /Extra Thick (Back) *1 (164 til 216 g/m2 papir) *1 164 til 220 g/m2 papir er tilgængeligt for papir i A4-størrelse. Udskriftsopgaver 40

41 Nederste papirkassetter Printerdriverindstillinger Paper Size A4, A3, A5, B4, B5, LT, LGL, B Paper Source Cassette 1, Cassette 2 *1, Cassette 3 *1, Cassette 4 *1 Paper Type Thick/Thick (Back) (106 til 163 g/m2 papir *2 ), Extra Thick *3 /Extra Thick (Back) *3 (164 til 216 g/m2 papir) *1 Kun tilgængelig, når den ekstra papirkassetteenhed er installeret. *2 106 til 175 g/m2 papir for papirkassetteenheden (ekstraudstyr). *3 164 til 220 g/m2 papir er tilgængeligt for papir i A4-størrelse. Bestrøget papir Tilgængelige papirkilder MP-bakke Printerdriverindstillinger MP-bakke Printerdriverindstillinger Paper Size Paper Source Paper Type A4, A3, A5, A6, B4, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, B, EXE, F4 MP Tray Coated, Coated (Back) Bemærk: Da bestrøget papir er bestrøget med særlige materialer, skal det ilægges én side ad gangen fra MP-bakken. Brugerdefineret papirstørrelse Tilgængelige papirkilder MP-bakke Nederste papirkassetter Udskriftsopgaver 41

42 Printerdriverindstillinger MP-bakke Printerdriverindstillinger Paper Size User Defined Size * Paper Source Paper Type MP Tray Plain/Plain (Back), Semi-Thick/Semi-Thick (Back), Preprinted/Preprinted (Back), Recycled/Recycled (Back), Color/Color (Back), Labels, Thick/Thick (Back), Extra Thick/Extra Thick (Back), Coated, Coated (Back) * Min mm og maks ,200 mm. Nederste papirkassetter Printerdriverindstillinger Paper Size User Defined Size *1 Paper Source Cassette 1, Cassette 2 *2, Cassette 3 *2, Cassette 4 *2 Paper Type Plain/Plain (Back), Semi-Thick/Semi-Thick (Back), Preprinted/Preprinted (Back), Recycled/Recycled (Back), Color/Color (Back), Labels, Thick/Thick (Back), Extra Thick *3 /Extra Thick (Back) *3, Coated, Coated (Back) * mm til ,8 mm. Men papir, der er bredere end 279,4 mm og længere end 420 mm kan ikke lægges ind i papirkassetten. Læg det ind i MP-bakken. *2 Kun tilgængelig, når den ekstra papirkassetteenhed er installeret. *3 Kun tilgængelig, Cassette 1 er valgt som Paper Source. Bemærk: Afhængigt af kvaliteten af papiret der ikke er standard, udskrivningsmiljøet eller udskrivningsmåden er der risiko for, at papiret forskydes ved udskrivning. Foretag en prøveudskrivning, inden du udskriver på meget papir, der ikke er standard. I Windows skal du gå ind i printerdriveren og derefter vælge User Defined Size fra listen Paper Size på fanen Basic Settings. I dialogboksen User Defined Paper Size justeres indstillingerne Paper Width, Paper Length og Unit, så de matcher dit brugerdefinerede papir. Klik derefter på OK, hvorefter den brugerdefinerede papirstørrelse gemmes. De lagrede papirstørrelser indstillinger kan kun bruges sammen med den printerdriver, de er gemt til. Selvom der er indstillet flere printernavn for en printerdriver, kan indstillingerne kun være tilgængelige for det printernavn, du gemte indstillingerne i. Ved deling af printeren på et netværk kan du ikke oprette User Defined Size på klienten. Udskriftsopgaver 42

43 Hvis du ikke kan bruge printerdriveren som forklaret herover, kan du foretage denne indstilling på printeren ved at åbne betjeningspanelets Printing Menu (UDSKRIVNINGSMENU) og vælge CTM (brugerdefineret) som indstilling for Page Size (SIDESTØRRELSE). Annullering af et udskriftsjob Fra printeren Se Annullering af udskrivning på side 113 angående annullering af et udskriftsjob på printerens betjeningspanel. Fra computeren Windowsbrugere Dobbeltklik på printerikonet på proceslinjen. Marker jobbet på listen, og klik derefter på Cancel (Annuller) i menuen Dokument. Indstilling af udskriftskvaliteten Du kan ændre udskriftskvaliteten ved hjælp af indstillinger i printerdriveren. Udskriftsopgaver 43

44 I indstillingen Automatic kan du vælge en udskrivningstilstand, der passer til formålet. Printerdriveren foretager de optimale indstillinger afhængig af den valgte udskriftstilstand. I indstillingen Advanced er der flere indstillingsmuligheder. Bemærk: I onlinehjælpen til printerdriveren kan du finde detaljer om printerdriverindstillinger. Sådan bruges indstillingen Automatisk Windowsbrugere 1. Klik på fanen Basic Settings. 2. Klik på Automatic, og vælg derefter den ønskede udskriftskvalitet. 3. Klik på OK. Sådan bruges indstillingen Avanceret Windowsbrugere 1. Klik på fanen Basic Settings. Udskriftsopgaver 44

45 2. Vælg Advanced. Vælg derefter den indstilling på listen, der passer bedst til den dokument- eller billedtype, du vil udskrive. Hvis du vælger en foruddefineret indstilling, foretages andre indstillinger som f.eks. Print Quality og Color Management automatisk. Ændringer vises på den aktuelle indstillingsliste i dialogboksen Setting Information som du kan åbne ved at trykke på knappen Setting Info. under fanen Optional Settings. Tilpasning af udskriftsindstillinger Hvis du vil ændre detaljerede indstillinger, skal du angive indstillingerne manuelt. Windowsbrugere 1. Klik på fanen Basic Settings. 2. Vælg Advanced og klik derefter på More Settings. 3. Foretag de relevante indstillinger. I onlinehjælpen kan du finde oplysninger om de enkelte indstillinger. 4. Klik på OK. Udskriftsopgaver 45

46 Lagring af indstillingerne Du kan gemme dine brugerdefinerede indstillinger. Bemærk: Du kan ikke bruge navnet på en foruddefineret indstilling til en brugerdefineret indstilling. De lagrede brugerdefinerede indstillinger kan kun bruges sammen med den printerdriver, de er gemt til. Selvom der er indstillet flere printernavn for en printerdriver, kan indstillingerne kun være tilgængelige for det printernavn, du gemte indstillingerne i. Du kan ikke slette foruddefinerede indstillinger. Windowsbrugere Bemærk: Ved deling af en printer på et netværk, er Save Settings udtonet, og du kan ikke foretage en brugertilpasset indstilling på klienten. 1. Klik på fanen Basic Settings. 2. Vælg Advanced og klik derefter på Save Settings for at åbne dialogboksen Custom Settings. 3. Indtast et navn for de brugerdefinerede indstillinger i boksen Name, og klik derefter på Save. Dine indstillinger vises i rullelisten, der vises, når du vælger Advance under fanen Basic Settings. Bemærk: For at slette en brugerdefineret indstilling skal du følge trin 1 og 2, vælge indstillingen i dialogboksen Custom Settings og derefter klikke på Delete. Du kan oprette nye indstillinger i dialogboksen More Settings. Når du opretter nye indstillinger, vises Custom Settings i listen under fanen Basic Settings. I så til fælde overskrives den oprindelige indstilling ikke. Gem de nye indstillinger under et nyt navn. Tonerbesparelse Hvis du vil reducere tonerforbruget i forbindelse med udskrivning af dokumenter, kan du udskrive kladder i tilstanden Toner Save. Windows-brugere 1. Klik på fanen Basic Settings. Udskriftsopgaver 46

47 2. Vælg Advanced og klik derefter på More Settings for at åbne dialogboksen More Settings. 3. Marker afkrydsningsfeltet Toner Save og klik derefter på OK. Kompatibilitetstilstand for monokrommodel Når følgende opstår under udskrivning i sort-og-hvid, skal denne funktion anvendes. Tekst og linjer er for tynde. Printdatastørrelsen er for stor. 1. Klik på fanen Basic Settings. 2. Vælg Advanced og klik derefter på More Settings for at åbne dialogboksen More Settings. 3. Vælg Black som Color, marker afkrydsningsfeltet Monochrome Model Compatibility og klik derefter på OK. Bemærk: Når du anvender denne tilstand, forøges tonerforbruget. Justering af vægten af tynde linjer Tynde linjer kan udskrives som synlige i tykkere linjer. 1. Klik på fanen Basic Settings. 2. Vælg Advanced og klik derefter på More Settings for at åbne dialogboksen More Settings. 3. Marker afkrydsningsfeltet Dot Correction og klik derefter på OK. Standardindstillingen for Dot Correction er Til. Udskriftsopgaver 47

48 Indstilling af Avanceret layout Dupleksudskrivning (med dupleksenheden) Denne funktion gør det muligt automatisk at udskrive på begge sider af papiret ved at installere dupleksenheden (ekstraudstyr). Windowsbrugere 1. Klik på fanen Basic Settings. 2. Marker afkrydsningsfeltet Duplex og vælg derefter Left, Top eller Right som indbindingsposition. Bemærk: Afkrydsningsfeltet Duplex vises kun, når printerdriveren registrerer dupleksenheden. Hvis den ikke registreres, skal du kontrollere, at ekstraudstyret er indstillet til Installed under fanen Optional Settings. Opdater om nødvendigt oplysningerne om installeret ekstraudstyr manuelt. Se Angivelse af Valgfrie indstillinger på side 181, hvis du ønsker yderligere oplysninger. 3. Hvis du vil foretage detaljerede indstillinger, skal du klikke på Duplex Settings for at åbne dialogboksen Duplex Settings. Udskriftsopgaver 48

Her finder du oplysningerne

Her finder du oplysningerne Her finder du oplysningerne Installationsvejledning Indeholder oplysninger om samling af printeren og installation af printersoftwaren. Brugervejledning (denne manual) Indeholder detaljerede oplysninger

Læs mere

Features Zoran Corporation Integrated Print System XL (IPS/XL) til emulering af PCLXL-udskriftssprog.

Features Zoran Corporation Integrated Print System XL (IPS/XL) til emulering af PCLXL-udskriftssprog. Farvelaserprinter opyrights Ingen dele af denne udgivelse må reproduceres, gemmes i et hentningssystem eller overføres i nogen form eller med nogen midler, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series-printer brugervejledning Oplysninger om copyright Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Forsigtig! Skal overholdes for at undgå skader på udstyret.

Forsigtig! Skal overholdes for at undgå skader på udstyret. Laserprinter 1 Samling af printeren....................3 2 Installation af forbrugskomponenter........5 3 Klargøring af printeren.................12 4 Installation af printersoftwaren...........26 5 Installation

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

hp LaserJet 1000 Brug

hp LaserJet 1000 Brug hp LaserJet 1000 Brug HP LaserJet 1000 Series Printer Brugerhåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, ændring eller oversættelse er ikke tilladt uden forudgående

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere 1 HP Deskjet 6500 seriesprintere Klik på et relevant emne nedenfor for at få svar på et spørgsmål: HP Deskjet 6540-50 series Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning

Læs mere

Brugervejledning NPD4451-00 DA

Brugervejledning NPD4451-00 DA NPD4451-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Kort funktionsoversigt Installation af HP Smart Install Produktet indeholder HP Smart Install-installationssoftware til Windows-operativsystemer. Softwaren bruger USB-kablet

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Læs dette først Varemærker...3 Sådan læser du denne vejledning...4 Papir og andre medier Papir og andre medier, der kan anvendes i printeren...5 Anbefalet papir...9 Ilægning

Læs mere

Når du køber hukommelse til printeren, skal du sikre dig, at SDRAM DIMMhukommelseskortet

Når du køber hukommelse til printeren, skal du sikre dig, at SDRAM DIMMhukommelseskortet Printerhukommelse 1 Printeren leveres med mindst 64 MB hukommelse. Du kan konstatere størrelsen på den hukommelse, der aktuelt er installeret i printeren, ved at vælge Udskriv menuer i Testmenu. Den samlede

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

HP LaserJet 1020 Brugervejledning

HP LaserJet 1020 Brugervejledning HP LaserJet 1020 Brugervejledning HP LaserJet 1020-printer Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugervejledning til 2600 Series

Brugervejledning til 2600 Series Brugervejledning til 2600 Series 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Introduktion...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8 Installation af printeren...10 Sådan undgår du fejl

Læs mere

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Brug til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Alarmkontrol Strømbesparer Fortsæt autom. Print timeout Displaysprog Printersprog Indlæs til Spar ressourcer

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4 Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning Indholdsfortegnelse Før brug...........................................2 Forholdsregler......................................3 Udskrivning........................................4

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

ML-1710. SAMSUNG LASER PRINTER Brugervejledning

ML-1710. SAMSUNG LASER PRINTER Brugervejledning ML-1710 SAMSUNG LASER PRINTER Brugervejledning Denne brugervejledning er kun beregnet til orientering. Alle oplysninger heri kan ændres uden varsel. Samsung Electronics påtager sig ikke ansvaret for nogen

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Løsning af problemer med udskriftskvalitet

Løsning af problemer med udskriftskvalitet 1 Det udskrevne er for lyst, eller udskrevne billeder eller tegn har tomme områder eller udfald. Kontroller, at du bruger det anbefalede papir eller andet medie. Brug medier fra en ny pakke. Se Retningslinjer

Læs mere

Bemærkninger til udgaven

Bemærkninger til udgaven Bemærkninger til udgaven Udgave: April 2000 Det følgende afsnit gælder ikke i visse lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKATION

Læs mere

SP 8300DN. Sort-hvid A3-laserprinter. Printer. 50 S/h s/min. SP 8300DN

SP 8300DN. Sort-hvid A3-laserprinter. Printer. 50 S/h s/min. SP 8300DN SP 8300DN Sort-hvid A3-laserprinter Printer SP 8300DN 50 S/h s/min. Højtydende og driftsikker s/h-laserprinter Laserprinteren SP 8300DN leverer en stærk kombination af høj hastighed, alsidighed og driftsikkerhed.

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word Oversigten på de følgende sider viser størstedelen af de forskellige formateringsmærker, der kan optræde i et Microsoft Word-dokument. Formateringsmærker vises kun på skærmen de kommer ikke med i udskrift.

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

FS-C8100DN. Betjeningsvejledning

FS-C8100DN. Betjeningsvejledning FS-C8100DN Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 Maskinens dele... 1-1 Komponenter på printerens forside... 1-2 Komponenter i printerens venstre side... 1-2 Komponenter på printerens højre side...

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

SOFTWAREBRUGSANVISNING

SOFTWAREBRUGSANVISNING SOFTWAREBRUGSANVISNING MFC-9440CN MFC-9450CDN MFC-9840CDW DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Ikke alle modeller kan fås i alle lande. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af denne maskine på dit

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Brugervejledning

LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Brugervejledning LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Brugervejledning HP LaserJet Professional P1100 printerserien Brugervejledning Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

SP 1210N Brugsanvisning

SP 1210N Brugsanvisning SP 1210N Brugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i denne manual før du

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Hvorfor er det nødvendigt at have standarder for sidekapacitet?

Hvorfor er det nødvendigt at have standarder for sidekapacitet? Indledning Hvorfor er det nødvendigt at have standarder for sidekapacitet? Sidekapaciteten angiver det anslåede antal sider, der kan udskrives med en bestemt tonerpatron. Tidligere har producenterne af

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Deskjet 1510 series... 1 2 Lær din HP Deskjet 1510 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanelets funktioner... 5 Indikator for status...

Læs mere

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Introduktion Denne vejledning indeholder

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E7240 Set forfra og bagfra Figur

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN

Læs mere

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Windows Hjælp

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Windows Hjælp HP Photosmart C4400 All-in-One series Windows Hjælp HP Photosmart C4400 All-in-One series Indhold 1 HP Photosmart C4400 All-in-One series Hjælp...3 2 Oversigt over HP All-in-One Et hurtigt overblik over

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Scanner til farvebilleder Installationsvejledning 1 Sikkerhedsforskrifter................... 4 2 Kend din scanner.................... 6 3 Installation af softwaren............... 8 4 Opsætning af scanneren............

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere