Her vil sygehusene stå klar med hjælp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Her vil sygehusene stå klar med hjælp"

Transkript

1 Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Her vil sygehusene stå klar med hjælp Regionsrådet i Region Syddanmark November

2 Indhold: Side 3 Tak for hjælpen Side 4 Visionen Side 5 Sundhedsstyrelsens anbefalinger Side 6 Borgernes bidrag Side 7 Rette ekspertise til rette tid på rette sted Side 8-9 Her er sygehusenes og deres opgaver (kort) Side Behandling på ulykkesstedet og ved akut sygdom Side Her er rykker hjælpen ud på ulykkesstedet (kort) Side 14 Hvad er et akutsygehus? Side 15 Hvad er en akutpatient? Side 16 Skadestuer, Skadeklinikker Side 17 Sammedagssygehus, Ø-sygehus Side Hvad er et specialsygehus? Side 20 Hvad er et universitetshospital? Side 21 Et nyt universitetshospital i verdensklasse Side Hvad koster det? Bagsiden Se mere 2 ++ Kolofon Kære borgere, Regionsrådet i Region Syddanmark vedtog i efteråret 2008 gennemførelsesplanen "Fremtidens Sygehuse - fra plan til virkelighed". Planen beskriver, hvordan Region Syddanmark vil forbedre og udbygge sygehusene frem til Gennem de kommende 10 år vil borgerne i Region Syddanmark således opleve store ændringer på regionens sygehus. Der bliver længere til skadestuen for mange, men det må ikke gå ud over trygheden ved at sundhedsberedskabet er nærværende, når der er brug for det. Derfor kommer der akutbiler og lægebiler, hvilket betyder, at behandlingen kan begynde allerede på ulykkesstedet. På sygehusene samler vi ekspertisen, så borgerne altid vil blive mødt af de rette specialister, uanset hvornår de kommer på sygehuset. Det betyder også, at vi skal bygge nyt, hvor vi med moderne teknologi kan skabe de bedste behandlingsforløb for patienterne. Region Syddanmark er allerede i gang med at gøre fremtidens sygehuse til virkelighed, og med denne folder vil vi give jer et overblik over de ændringer, der kommer til at finde sted. Folderen viser, hvor sygehusene bliver placeret i regionen, og hvad de kommer til at indeholde. Samtidig har vi beskrevet den indsats, der finder sted før en patient kommer på sygehuset. Vi er stolte over at kunne udvikle et sygehusvæsen i verdensklasse, der vil komme alle i Region Syddanmark til gavn. På vegne af Region Syddanmark Regionsrådsformand Carl Holst (V) 1. næstformand Poul-Erik Svendsen (S) (ill.: portrætfotos af Carl og Poul-Erik) 3

3 Visionen Borgerne i Region Syddanmark skal have et bæredygtigt, fremtidssikret og effektivt sygehusvæsen. Derfor søger vi at skabe den højst mulige kvalitet, for de patienter, der kommer på sygehuset, hele døgnet alle årets 365 dage. Vi styrker også den præhospitale indsats altså den hjælp man får på ulykkesstedet, inden man kommer på sygehuset. Kvaliteten skal følge patienten i hele forløbet fra start til slut. Sygehusenhedernes størrelse skal sikre en ligeværdig og sund konkurrence sygehusene imellem. Universitetshospitalet i Odense skal nybygges og udvikles, så det fortsat kan gøre sig gældende nationalt og internationalt. (ill.: evt. highlight centrale ord) Sundhedsstyrelsens anbefalinger Patienter, der akut skal på sygehuset, skal mødes af kvalificerede speciallæger uanset tidspunktet på døgnet. Det anbefaler Sundhedsstyrelsen i dag. Det betyder, at der døgnet rundt skal være et team af speciallæger og andet sundhedspersonale tilstede, som er klar til at stille patientens diagnose og begynde behandlingen. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at akutmodtagelserne samles, så et akutsygehus dækker et område med mellem og indbyggere, fordi: Øvelse gør mester. Der skal være et vist antal patienter, for at speciallæger og andet sundhedspersonale kan opretholde de nødvendige kompetencer. Speciallægernes ressourcer skal udnyttes bedst muligt. Der skal samles et tilpas stort antal patienter, så speciallægerne bruger mest muligt af deres tid på det, de er bedst til. Ved at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at samle akutmodtagelserne på færre sygehuse, vil patienten blive mødt af lige netop den specialist, der er brug for. (Illustration: foto af sundhedsprofessionelle) (Billedtekst: For at en kirurg kan blive rigtig dygtig til sit job, kræver det at han eller hun udfører den samme operation mange gange.) 4 5

4 Borgernes bidrag Borgerne i Region Syddanmark har været meget engagerede i arbejdet med at få tilrettelagt den nye sygehusstruktur. Der har været en stor folkelig interesse, som har haft stor betydning for og været med til at bringe de politiske partier tættere på hinanden. Omkring private borgere har givet sin mening til kende i form af blandt andet høringssvar, underskriftsindsamling med mere om fremtidens sygehuse. Rette ekspertise til rette tid på rette sted Fremtidens sygehuse bliver indrettet efter princippet om, at borgerne skal mødes med den rette ekspertise til rette tid på rette sted. Hvis en borger akut bliver ramt af sygdom eller ulykke, kan behandlingen begynde allerede i hjemmet eller på ulykkesstedet. På sygehusene er det nødvendigt at samle kræfterne på større afdelinger for at kunne give patienterne den bedste behandling. Borgernes bidrag til debatten om, hvordan sygehusvæsnet i Region Syddanmark skal se ud, har været overvældende og en glædelig overraskelse for regionsrådet, der ønsker dialog, åbenhed og borgerinddragelse. Den 1. september 2007 deltog knap 300 borgere sammen regionsrådets politikere i et borgertopmøde. Mødet havde stor betydning for politikerne, og efterfølgende blev det stadig mere klart, at borgerne ønskede at prioritere kvalitet frem for nærhed. (Illustration: Foto fra borgertopmøde) 6 7

5 Kort over sygehusenes placering og opgaver Kort over sygehusenes placering og opgaver Billedtekst nederst: Akutsygehusene dækker et befolkningsområde på: Esbjerg ca indbyggere, Kolding ca indbyggere, Odense ca indbyggere, Svendborg indbyggere, Aabenraa indbyggere. 8 9

6 Behandling på ulykkesstedet og ved akut sygdom De første minutter efter en ulykke kan være afgørende for, hvordan man klarer sig. Derfor har regionsrådet prioriteret en hurtig behandling på ulykkesstedet inden man kommer på sygehuset. (Grafisk præsentation af de tre typer af køretøjer) Ambulancerne henter den syge og bringer hurtigt den syge til nærmeste behandlende sygehus. I akutte tilfælde vil ambulancen i langt de fleste tilfælde være fremme indenfor 15 minutter. I livstruende eller meget akutte tilfælde vil der foruden ambulancen blive sendt en akutbil eller en lægebil. Fra 2011 kan hovedparten af borgerne indenfor minutter blive mødt med en akutbil eller en lægebil. Begge typer biler kører ligesom ambulancerne hele døgnet. Akutbilerne er bemandet med en specialuddannet ambulanceredder eller en specialuddannet sygeplejerske. Akutbilerne kører ud fra Faaborg, Grindsted, Skærbæk, Haderslev, Sønderborg, Rødding og Rudkøbing. Lægebilerne er bemandet speciallæger. De holder til i Esbjerg, Aabenraa, Odense og Svendborg. I Trekantsområdet og på Vestfyn videreføres den nuværende organisering, hvor en række læger rykker ud fra egen praksis eller egen bolig. I Oksbøl er der samarbejde med forsvarets lægebil, som rykker ud i det omkringliggende område. Desuden benytter Region Syddanmark en lægehelikopter, som er placeret i Niebøll. Helikopter-ordning udbygges, så alle akutsygehuse får landingsplads til helikopteren

7 Kort over den præhospitale indsats samt placering af skadestuer, -klinikker og skadestuefunktioner 12 13

8 Hvad er et akutsygehus? Et akutsygehus har et team af speciallæger og andet sundhedspersonale, der døgnet rundt kan diagnosticere patienter og sætte en behandling i gang. Der skal både være en mediciner, forskellige kirurger, en narkoselæge og en røntgenlæge, m.m. Teamet vil være organiseret i en fælles akutmodtagelse. Den fælles akutmodtagelse er det sted, hvor alle patienter rent fysisk selv henvender sig eller bliver indlagt. Det er også her skadestuen er. Hvad er en akut patient? En akut patient har brug for hjælp, der ikke kan vente til næste dag. De patienter, der bliver modtaget akut, er pludselig blevet alvorligt syge. Det behøver ikke at være livstruende, men det er nødvendigt at få en speciallæge til at stille en diagnose og begynde behandlingen. Faktaboks: Ud af det samlede antal indlæggelser på et år er ca. 70 pct. akutte. Resten er planlagte. Se mere om skadestuer på side 16. Region Syddanmarks akutsygehuse ligger i Odense, Svendborg, Kolding, Aabenraa og Esbjerg. I Odense er der desuden et traumecenter, hvor svært tilskadekomne eller syge indlægges og behandles

9 Skadestuer Der er døgnåbne skadestuer på alle akutsygehuse. Her lever det lægelige beredskab op til de krav, som stilles af Sundhedsstyrelsen. Se side 5. Det vil sige, at der er skadestuer i Svendborg, Odense, Kolding, Aabenraa og Esbjerg. Skadeklinikker Skadeklinikker er typisk åbne i tidsrummet 8-22 og bemandes med behandlersygeplejersker, der har gennemgået en særlig uddannelse. På skadeklinikker behandles mindre og ikke-komplicerede skader. Behandlersygeplejersken afslutter selv godt 90 pct. af alle de behandlinger. Derudover kan behandlersygeplejersken ordinere røntgenbilleder og via telemedicin (altså via computeren) få billederne konfereret med ortopædkirurgen på det nærmeste akutsygehus. Der er skadeklinikker i Grindsted, Tønder, Middelfart, og Haderslev. Desuden bliver der i 2009 skadeklinik i Fredericia. Der er døgnåbne skadestuefunktioner med lægelig backup på sygehusene i Sønderborg og Vejle. Sammedagssygehus Et sammedagssygehus er et sygehus, hvor man ikke kan blive indlagt, og hvor der er færre krav til bredden i den lægefaglige backup. Her behandles alle patienter ambulant. Det vil sige, man møder op på sygehuset, bliver behandlet og kommer hjem samme dag igen. I år 2015 forventes antallet af ambulante operationer og behandlinger at være steget med mindst 50 pct. i forhold til 10 år tidligere. Når regionsrådet har valgt at omlægge nogle sygehuse til sammedagssygehuse, sker det for at udnytte de eksisterende bygninger bedst muligt. I 2008 forventede regionsrådet, at der på sigt vil være sammedagssygehuse i Tønder og Nyborg. Ø-sygehus Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der findes specifikke løsninger i særligt tyndt befolkede områder med øer eller ø-lignende geografi. Den lange transporttid til et akutsygehus kræver, at der må findes et lokalt tilbud. Ærø er et sådant område. Derfor fortsætter Ærø Sygehus som status af ø-sygehus, hvor den sundhedsfaglige kvalitet sikres gennem tæt, formaliseret og dokumenteret samarbejde med relevante parter

10 Hvad er et specialsygehus? Et specialsygehus er et sygehus, der varetager særlige specialer. Afstanden til et specialsygehus er ikke altafgørende for kvaliteten af behandlingen. Her er det mere et spørgsmål om at sikre et tilstrækkeligt befolkningsunderlag, så lægernes ressourcer bliver udnyttet bedst muligt. Derfor har regionsrådet besluttet, at der skal være følgende specialsygehuse: Vejle Sygehus bliver specialsygehus med særlig fokus på kræftbehandling. Som et af landets fem kræftcentre vil der her ske udredning, behandling og kontrol af de største kræftgrupper. Derudover vil der være adgang for visiterede akutte medicinske patienter og planlagte ortopædkirurgiske patienter. Hertil kommer den palliative indsats - altså den smertelindrende indsats. Grindsted Sygehus fortsætter som specialsygehus for visiterede medicinske patienter og planlagte kirurgiske patienter. Sønderborg Sygehus bliver specialsygehus for visiterede akutte medicinske patienter og planlagte ortopædkirurgisk patienter samt dagkirurgi og ambulante aktiviteter inden for en række medicinske og kirurgiske specialer. Friklinikken i Give tilbyder kirurgiske behandlinger som kræver indlæggelse. Opgaverne ligger typisk inden for plastkirurgi, urologi (urinvejssygdomme) samt rygkirurgi. Friklinikken drives i samarbejde med Region Midtjylland. Middelfart Sygehus bliver regionalt rygcenter for både medicinske og kirurgiske rygbehandlinger

11 Hvad er et universitetshospital? Et universitetshospital er kendetegnet ved højt specialiseret behandling af patienter og et forskningsmiljø, der rækker ud over regionens og landets grænser. Region Syddanmarks universitetshospital ligger i Odense. Her tager man sig bl.a. af de svært tilskadekomne patienter i traumecentret, og der er et tæt samarbejde med Syddansk Universitet, som giver et unikt uddannelses- og forskningsmiljø. Et universitetshospital er også en dynamo for den fortsatte udvikling i de behandlingstilbud, som borgerne tilbydes på de øvrige sygehuse. (Illustration: fremtid - teknologi ) Nyt universitetshospital i verdensklasse Regionsrådet har vedtaget, at borgerne i Syddanmark skal have et nybygget universitetshospital. Det bliver første gang nogensinde i Danmark, at man nybygger et universitetshospital fra bunden. Det nye universitetshospital giver mulighed for at samle de akutte funktioner, som i dag ligger spredt. Det giver den bedst tænkelige logistik til gavn for patienter og personale. Med en placering ved siden af Syddansk Universitet skabes der mulighed for at opnå en endnu større integration og synergi med sundhedsvidenskab og sundhedsuddannelser. Samtidig får det nye universitetshospital en fleksibel indretning, som kan tage højde for teknologiske muligheder og fremtidens patientforløb. Nybyggeriet vil på mange måder blive besparende. Med en effektiv indretning bliver der brug for færre m 2, der skal vedligeholdes, og både byggematerialer og ny teknik vil være energibesparende, skabe et bedre indeklima og hjælpe personalet

12 Hvad koster det at drive og udvikle sygehusene? Sygehusene i Region Syddanmark har i 2008 et driftsbudget på 10,3 mia. kr. Samlet koster det hvert år således hver borger kr. at drive og udvikle sygehusene i Region Syddanmark. Det er ikke meget mere end en forsikring til en mellemklassebil. Hvad koster det at etablere den nye sygehusstruktur? Budgettet for den nye sygehusstruktur ændrer sig løbende. I november 2008 blev det vurderet, at udgifterne 10 år frem samlet ville blive godt 14 mia. kr. Det svarer til, at det hvert år frem til 2018 koster hver borger knap kr. at få indrettet sygehusene efter moderne principper. Finansieringen af anlægsaktiviteter sker ved Egenfinansiering via regionens anlægsramme Provenu ved frasalg af bygninger Driftsbesparelser ved samling af sygehusfunktioner Statslig medfinansiering 22 23

13 Følg tilblivelsen af fremtidens sygehuse Region Syddanmark er i fuld gang med at opbygge fremtidens sygehuse. Det er en proces, der strækker sig over 10 år. Vi opdaterer løbende vores hjemmeside, så du hele tiden kan hele følge med i de aktuelle ændringer og tidsplaner. Følg med på: Information om, hvor du henvender dig ved brug for hjælp, finder du på 24

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni 2013 Sundhedsområdet v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Disposition: Præsentation af sundhedsvæsenet Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Struktur og rammer

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Forlig om sygehusstrukturen i Region Syddanmark

Forlig om sygehusstrukturen i Region Syddanmark Forlig om sygehusstrukturen i Region Syddanmark Undertegnede parter er enige om, at bygge fremtidens sygehusvæsen i Region Syddanmark på følgende grundlag: Visionen for den nye sygehusstruktur er at sikre

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

TØNDER SYGEHUS TØNDER SYGEHUS. for FREMTIDEN. fremtidens model for nærsygehuse

TØNDER SYGEHUS TØNDER SYGEHUS. for FREMTIDEN. fremtidens model for nærsygehuse TØNDER SYGEHUS fremtidens model for nærsygehuse TØNDER SYGEHUS for FREMTIDEN En nytårshilsen til politikerne i Region Syddanmark fra Tønder. Vi anbefaler: Et rettidigt tilbud til ALLE borgere i Region

Læs mere

5.4 Region Syddanmark

5.4 Region Syddanmark 71 5.4 Region Syddanmark 5.4.1 Fakta om regionen Der er knap 1,2 mio. indbyggere i Region Syddanmark. Det svarer til lidt under 22 pct. af landets befolkning. Regionen dækker godt 12.000 km² - eller ca.

Læs mere

Specialsygehuset i Sønderborg

Specialsygehuset i Sønderborg Specialsygehuset i Sønderborg www.fremtidenssygehuse.dk Februar 2009 Sygehusplan for alle borgere i Syddanmark Regionsrådet i Region Syddanmark har besluttet, at Sønderborg Sygehus skal videreføres som

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596236 Kapitel til sundhedsplan - regionens sygehusvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links

Læs mere

Informationsmøde for potentielle regionsrådskandidater:

Informationsmøde for potentielle regionsrådskandidater: 18. marts 2009 Informationsmøde for potentielle regionsrådskandidater: Introduktion til sundhedsområdet 1 Oplæg ved sundhedsdirektør Jens Elkjær Disposition: Præsentation af sundhedsvæsenet i bred forstand.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om høringssvar vedr. forslag til ny sygehusstruktur i Region Syddanmark

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om høringssvar vedr. forslag til ny sygehusstruktur i Region Syddanmark Region Midtjylland Orientering om høringssvar vedr. forslag til ny sygehusstruktur i Region Syddanmark Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 15 Regionshuset Viborg Region Syddanmark

Læs mere

Fremtidens Sygehuse. Fremtidens Sygehuse. - Kort fortalt om sygehusvæsenet

Fremtidens Sygehuse. Fremtidens Sygehuse. - Kort fortalt om sygehusvæsenet Fremtidens Sygehuse Fremtidens Sygehuse - Kort fortalt om sygehusvæsenet . Fremtidens Sygehuse Indhold 3 Hvad er vigtigt for dig? 4 Hvad laver regionen? 6 Hvad bruger regionen pengene til på sygehusene?

Læs mere

Sygehusplanlægning I Region Syddanmark

Sygehusplanlægning I Region Syddanmark Sygehusplanlægning I Region Syddanmark Region Syddanmark, januar 2010 Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Sygehusplanlægning i Region Syddanmark... 4 1.1 Akutplan og gennemførelsesplan... 4 1.2 Specialeplanlægning...

Læs mere

Region Syddanmarks høringssvar til Sundhedsstyrelsen vedr. "Gennemgang af akutberedskabet".

Region Syddanmarks høringssvar til Sundhedsstyrelsen vedr. Gennemgang af akutberedskabet. Afdeling: Planlægning og Udvikling Udarbejdet af: Per Busk Journal nr.: 07/118 E-mail: Per.Busk@regionsyddanmark.dk Dato: 6. marts 2007 Telefon: 76631366 Region Syddanmarks høringssvar til Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Foreningen til Bevarelse af Haderslev Sygehus.

Foreningen til Bevarelse af Haderslev Sygehus. Foreningen til Bevarelse af Haderslev Sygehus. Region Syddanmark Att. Regionsrådet Damhaven 12 7100 Vejle 02-09-2008 Høringssvar vedr. region Syddanmarks fremtidige sygehusstruktur. Foreningen til Bevarelse

Læs mere

SCENARIE 4: NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F.

SCENARIE 4: NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F. : NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F. Scenarie 4 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Næstved, Roskilde, Holbæk og Nykøbing F. - hvoraf Næstved også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse

Læs mere

Servicemål for skadebehandling i Region Syddanmark

Servicemål for skadebehandling i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 11/6546 Dato: 13. april 2012 Udarbejdet af: Frank Rejnholt Skovdal E mail: Frank.Rejnholt.Skovdal@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631354

Læs mere

Region Syddanmark 2007 i tekst, tal og billeder

Region Syddanmark 2007 i tekst, tal og billeder Sammendrag af Årsrapport 2007 Region Syddanmark 2007 i tekst, tal og billeder Vi sætter mennesker i centrum 3 5 7 11 15 17 Indhold Region Syddanmark kom godt fra start Regnskab 2007 Vigtige begivenheder

Læs mere

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt Nyt akutsygehus Sygehus Sønderjylland Aabenraa Kvalitet Døgnet Rundt Nyt sygehus - indeni og udenpå På Sygehus Sønderjylland er det patienten og patientens sygdomsforløb, der skal være i fokus. Så det

Læs mere

Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark

Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark Område: Sundhedsstaben Afdeling: Planlægnings- og udviklingsafdelingen Journal nr.: 07/9289 Dato: 11. juni 2007 Notat Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark På møde i det særlige

Læs mere

Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Akutplan regionsyddanmark.dk Vedtaget af regionsrådet den 20. december 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

Servicemål for skadebehandling i Region Syddanmark og ventetider på skadebehandling

Servicemål for skadebehandling i Region Syddanmark og ventetider på skadebehandling Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 11/6546 Dato: 30. oktober 12 Udarbejdet af: Frank Rejnholt E mail: Frank.Rejnholt@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631354 Notat Servicemål

Læs mere

Emne: Høring af gennemførelsesplan i Region Syddanmark - "Fremtidens sygehuse - fra plan til virkelighed"

Emne: Høring af gennemførelsesplan i Region Syddanmark - Fremtidens sygehuse - fra plan til virkelighed REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2008 Sag nr. 20 Emne: Høring af gennemførelsesplan i Region Syddanmark - "Fremtidens sygehuse - fra plan til virkelighed" 1 bilag Gennemførelsesplan

Læs mere

Analyse af aktivitet på skadeområdet efter indførsel af skadevisitation.

Analyse af aktivitet på skadeområdet efter indførsel af skadevisitation. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 14/47897 Dato: 19. december 2014 Udarbejdet af: Ulrich Jensen/Frank Rejnholt/Martin Grum-Nyman E-mail: Ulrich.Jensen@rsyd.dk Telefon:

Læs mere

Servicemål for skadebehandling i Region Syddanmark

Servicemål for skadebehandling i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 11/6546 Dato: 7. august 12 Udarbejdet af: Frank Rejnholt Skovdal E mail: Frank.Rejnholt.Skovdal@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631354

Læs mere

SCENARIE 1: ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F.

SCENARIE 1: ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F. : ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F. Scenarie 1 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Roskilde, Køge, Slagelse og Nykøbing F. - hvoraf Roskilde også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse

Læs mere

Region Midtjyllands akutplan

Region Midtjyllands akutplan Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Ulfborg d. 14. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

Bilagshæfte. Fremtidens psykiatri. Februar 2008. Psykiatriplanen i Region Syddanmark

Bilagshæfte. Fremtidens psykiatri. Februar 2008. Psykiatriplanen i Region Syddanmark Bilagshæfte Fremtidens psykiatri Februar 2008 Psykiatriplanen i Region Syddanmark Indhold Politiske hensigtserklæringer Præmisser for planlægningen og indledende modelskitser Forlig om sygehusstruktur

Læs mere

Sparekatalog i hovedtræk, budget 2016

Sparekatalog i hovedtræk, budget 2016 Sparekatalog i hovedtræk, budget 2016 Hovedtræk i Region Syddanmarks forslag til besparelser på det somatiske område Baggrund: Stigende udgifter presser økonomien Økonomiaftalen for 2016 indebærer en økonomisk

Læs mere

Skadeklinikker og nærskadestuer

Skadeklinikker og nærskadestuer Skadeklinikker og nærskadestuer integreret del af akutberedskabet Forord Sygehusvæsenet og det akutte beredskab er under stor forandring i disse år. Sundhedsstyrelsen er bl.a. kommet med en række anbefalinger

Læs mere

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark 1. Videreudvikling af SAM:BO Sundhedsaftalens parter vil blandt andet måles på om vi lykkes med implementeringen af SAM:BO på det psykiatriske område.

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

Høringssvar fra Overlægerådet vedrørende rapport om akutberedskab i Danmark

Høringssvar fra Overlægerådet vedrørende rapport om akutberedskab i Danmark Chefgruppen Att. Elsa Lund-Larsen Planlægningsafdelingen OUH Overlægerådet Formand Kontakt: Birte Hansen Obel birte.hansen@ouh.fyns-amt.dk Direkte tlf. 6541 2673 28. januar 2007 Side 1/6 Høringssvar fra

Læs mere

Oversigt over høringssvar Sundhedsstyrelsens akutrapport.

Oversigt over høringssvar Sundhedsstyrelsens akutrapport. Afdeling: Udarbejdet af: Acadrebruger Journal nr.: 07/118 E-mail: Acadreemail Dato: 17. april 2007 Telefon: Notat Oversigt over høringssvar Sundhedsstyrelsens akutrapport. Indkomne høringssvar. Der er

Læs mere

Oplæg til sundhedsplanlægning i Region Syddanmark Overordnet planlægning af akutområdet

Oplæg til sundhedsplanlægning i Region Syddanmark Overordnet planlægning af akutområdet Afdeling: Sundhedsstaben, Planlægning og udvikling Journal nr.: 72/5196 Dato: 13. april 2007 revideret 25. april 2007 Oplæg til sundhedsplanlægning i Region Syddanmark Overordnet planlægning af akutområdet

Læs mere

Fremtidens akutbetjening

Fremtidens akutbetjening Fremtidens akutbetjening Juni 2005 Indledning Den Almindelige Danske Lægeforening har sammen med Foreningen af Speciallæger, Praktiserende Lægers Organisation og Yngre Læger udarbejdet dette forslag for

Læs mere

Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland

Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Hvidbjerg d. 12. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F.

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. : KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. Scenarie 2 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Køge, Holbæk, Slagelse og Nykøbing F. - hvoraf Køge også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

Region Midtjylland. Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark i høring. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.

Region Midtjylland. Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark i høring. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. Region Midtjylland Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark i høring Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 14 Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Planlægningsgrundlag for akutberedskabet

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

Udkast. Præhospitale visitationsretningslinjer

Udkast. Præhospitale visitationsretningslinjer Udkast Præhospitale visitationsretningslinjer De præhospitale visitationsretningslinjer er en oversigt over hvilket sygehus en patient med et bestemt symptom eller en bestemt sygdom skal transporteres

Læs mere

Organisering og sikring af lægedækningen

Organisering og sikring af lægedækningen DEL 2 Organisering og sikring af lægedækningen Gældende pr. xx.xx. 2015 Høringsudkast til praksisplan om almen praksis Organisering og sikring af lægedækningen Praksisplanudvalget i Region Syddanmark 30%

Læs mere

Byrådet. Høringssvar til ny sygehusplan i Region Sjælland

Byrådet. Høringssvar til ny sygehusplan i Region Sjælland Byrådet Roskilde Kommune Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Høringssvar til ny sygehusplan i Region Sjælland Region Sjælland

Læs mere

Høring - praksisplan for fysioterapi

Høring - praksisplan for fysioterapi Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Sundhedsområdet Dette udkast sendes nu i høring hos de 22 kommuner, Sundhedsstyrelsen, Region Syddanmark, Kiropraktorkredsforeningen, Danske Patienter og samtlige

Læs mere

Praksisplan for almen praksis

Praksisplan for almen praksis DEL 1 Praksisplan for almen praksis Gældende pr. xx.xx. 2015 Høringsudkast til praksisplan om almen praksis Udfordringer og indsatsområder Praksisplanudvalget i Region Syddanmark Region

Læs mere

Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed

Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed Bilagssamling Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed www.fremtidenssygehuse.dk I høring 1. juli - 1. september 2008 hgk Bilagssamling Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Bilag 7.

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

SCENARIE 3: RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F.

SCENARIE 3: RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F. : RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F. Scenarie 3 består af en sygehusstruktur med 3 akutsygehuse i Ringsted, Roskilde og Nykøbing F. - hvoraf Ringsted også er hovedsygehus - samt 4 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere

Særligt udvalg vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen Uddannelse i FAM. Region Syddanmark, 6.

Særligt udvalg vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen Uddannelse i FAM. Region Syddanmark, 6. Særligt udvalg vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen Uddannelse i FAM Region Syddanmark, 6. april 2010 Fælles akutmodtagelse på sygehuset Fælles regional referenceramme for

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale Ortopædkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i

Læs mere

Screening af mulige ansøgninger fra Region Syddanmark til 600 mio. kr. pulje til facilitering af løsninger i udkantsområder

Screening af mulige ansøgninger fra Region Syddanmark til 600 mio. kr. pulje til facilitering af løsninger i udkantsområder Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 18. oktober 2010 Udarbejdet af: Helene Vestergaard E mail: Helene.Vestergaard@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631359 Notat Screening

Læs mere

Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark. FAM-status 2010 Udvalgsorientering den 8. juni 2010

Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark. FAM-status 2010 Udvalgsorientering den 8. juni 2010 Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark FAM-status 2010 Udvalgsorientering den 8. juni 2010 1 Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed (Gennemførelsesplan) - vedtaget september 2008 Hvorfor

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland

Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland Præsentations indhold Baggrund for centerdannelse Centre ved Sygehus Sønderjylland Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb Akut- og Forløbspakker Det videre

Læs mere

Fælles akutmodtagelse i Region Syddanmark kvalitet og procesmål. Direktør Jens Peter Steensen, OUH Formand for FAM styregruppe i RSD

Fælles akutmodtagelse i Region Syddanmark kvalitet og procesmål. Direktør Jens Peter Steensen, OUH Formand for FAM styregruppe i RSD Fælles akutmodtagelse i Region Syddanmark kvalitet og procesmål 1 Direktør Jens Peter Steensen, OUH Formand for FAM styregruppe i RSD Udgangspunktet for FAM i Dk Styrket Akutberedskab (2007) Større befolkningsunderlag

Læs mere

Sundhedsplanlægning i Region Syddanmark Overordnet planlægning af fremtidens sygehuse

Sundhedsplanlægning i Region Syddanmark Overordnet planlægning af fremtidens sygehuse Område: Sundhedsstaben Afdeling: Planlægning og udvikling Acadrejournalkode: 72/5196 Dato: 1. juni 2007 Forslag til høringsgrundlag til høring 25. juni 2007 til 3. september 2007 Sundhedsplanlægning i

Læs mere

Overflytninger, i alt 1.000 Harmonisering på områder med højt behandlingsniveau i Region Syddanmark 2 Justering af ramme til Gigthospitalet 0

Overflytninger, i alt 1.000 Harmonisering på områder med højt behandlingsniveau i Region Syddanmark 2 Justering af ramme til Gigthospitalet 0 Nummer Forslag Besparelse i 2015 Uddybning (i 1000 kroner) Delvis overflytning af opgaver 1 Justering af patientuddannelsestilbuddet 1.000 Udmøntningen af forslaget beror på nærmere forhandling med kommunerne

Læs mere

Omdrejningspunkter vedrørende Sygehusplan 2007 for Region Sjælland (Regionsplan 2007 RP 07)

Omdrejningspunkter vedrørende Sygehusplan 2007 for Region Sjælland (Regionsplan 2007 RP 07) Den 2. maj 2007 Revideret den 9. maj 2007 Omdrejningspunkter vedrørende Sygehusplan 2007 for Region Sjælland (Regionsplan 2007 RP 07) 1. Sigtelinier for Sygehusplan 2007. En sygehusplan skal tage højde

Læs mere

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Erika Frischknecht Christensen, lægelig chef Præhospitalet www.regionmidtjylland.dk Der var engang http://www.genealogy-samsoe.dk/

Læs mere

Vi skal være beredt!

Vi skal være beredt! Vi skal være beredt! Videndeling i sygehusbyggeri Focusområde 4: FAM s betydning for sygehusbyggeri Ole Mølgaard, Region Midtjylland Niels Erik Jørgensen, Region Hovedstaden Disposition 1. Opgaven, organisering

Læs mere

Notat Orientering om den palliative indsats mv. i Region Syddanmark

Notat Orientering om den palliative indsats mv. i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 14. oktober 2009 Udarbejdet af: Morten Jakobsen E-mail: Morten.Jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631365 Notat Orientering

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v.

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Regionsrådet Kommunalbestyrelsen Dato: 29. september 2010 Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMLBJ Sags nr.:

Læs mere

Transport til og fra sygehuset

Transport til og fra sygehuset Transport til og fra sygehuset regionsyddanmark.dk/transport Transport til og fra sygehuset Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til og fra sygehuset og selv betale for transporten. Alene det,

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 4. maj 2015 Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 Silkeborg Kommune har læst Region Midtjyllands spareplan 2015-19, og vi takker for muligheden for at kunne afgive høringssvar herom forud

Læs mere

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Troels Martin Hansen Overlæge, Akutlægebilen Århus www.regionmidtjylland.dk 1-1-2 opkald 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital

Læs mere

Fremtidig organisering af plastikkirurgi og onkologi (1)

Fremtidig organisering af plastikkirurgi og onkologi (1) Fremtidig organisering af plastikkirurgi og onkologi (1) Plastikkirurgi: Hvad er vedtaget i akut- og specialeplanen for området Etablering af fagligt bæredygtige miljøer inden for plastikkirurgi => Placering/samling

Læs mere

Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger Evolution eller revolution Konference, Sundhedsstyrelsen og Lægeforeningen 19. januar 2007 Lone de Neergaard Enheden for Planlægning, Sundhedsstyrelsen Disposition

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015 Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015 24. april 2015 Region Nordjylland har den 26. februar

Læs mere

Specialeansøgning. Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri. Dato: MAJ 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr.

Specialeansøgning. Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri. Dato: MAJ 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Specialeansøgning Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri Dato: MAJ 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. geriatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet (max 3-4 sider)

Læs mere

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBERED- SKABS ARBEJDE. Bilag 1. Beskrivelse af regionernes indsats og planer på det præhospitale område

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBERED- SKABS ARBEJDE. Bilag 1. Beskrivelse af regionernes indsats og planer på det præhospitale område STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBERED- SKABS ARBEJDE Bilag 1. Beskrivelse af regionernes indsats og planer på det præhospitale område Udvalget om det præhospitale akutberedskab November 2010

Læs mere

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed Orientering om Region Syddanmarks specialeplan 1 Møde i Sundhedsbrugerrådet 14. maj 2009 Specialeplan hvad er det? Handler om at fordele opgaver mellem forskellige

Læs mere

Metodebeskrivelse vedr. kapacitetsberegninger

Metodebeskrivelse vedr. kapacitetsberegninger Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 08/9734 Dato: 28. oktober 2008 Notat Metodebeskrivelse vedr. kapacitetsberegninger Fastlæggelsen af det forventede aktivitetsniveau

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Den Ældre Medicinske Patient Forum for Geriatrisk Sygepleje i Region Syddanmark Temadag: Brandpunkt i sektorovergange fra politik til praksis i et tværfagligt perspektiv Dato: d. 17 marts 2015 Projektleder

Læs mere

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom ÅRSRAPPORT 2016 2017 Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Årsrapport 2016 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Hospitals- og psykiatriplan 2020

Hospitals- og psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og psykiatriplan 2020 Kort fortalt De væsentligste temaer og ændringer frem mod 2020 Fra høringsudkastet. Læs mere på www.regionh.dk/ hospitalsplan hospitalerne 2020 Gribskov

Læs mere

Udvidelse af kapaciteten i dermatologisk speciallægepraksis

Udvidelse af kapaciteten i dermatologisk speciallægepraksis Område: Sundhedsområdet Afdeling: Praksisafdelingen Journal nr.: 12/8259 Dato: 24. april 2012 Udarbejdet af: Helle Bruun E mail: Helle.Bruun@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631412 Notat Udvidelse af kapaciteten

Læs mere

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed?

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? Side 1 Vejle Kommune Sundhedsøkonom Hans Jørn Refsgaard Staben Økonomi Vejle Kommune Vi er 104.933 indbyggere opgjort pr. jan. 2008. Kommunen er landets

Læs mere

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Udviklingen i Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype; hele landet...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype...3

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 : INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på

Læs mere

Indholdsfortegnelse Side

Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse Side 1.0 Indledning...3 2.0 Beskrivelse af regionen...5 3.0 Den præhospitale indsats...5 3.1 Første led i den præhospitale kæde ulykken/den akutte sygdom opstår...6 3.2 Andet led i

Læs mere

Sundhedsplan for Region Syddanmark

Sundhedsplan for Region Syddanmark Sundhedsplan for Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Indhold side 5 Forord 6. Indledning 8 2. Sundhedstilstanden i Region Syddanmark 8 2. Udvikling i befolkningstallet og aldersgrupper 9 2.2 Borgernes

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Sygehusinvesteringer Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Historik I Kommunalreformen 2007 5 regioner og flere muskler til Sundhedsstyrelsen Arbejdet med specialeplanen i

Læs mere

Region Midtjylland har i forbindelse med høringen af Sundhedsstyrelsens rapport gennemført en proces, der har involveret specialerådene og %!&!$ +!

Region Midtjylland har i forbindelse med høringen af Sundhedsstyrelsens rapport gennemført en proces, der har involveret specialerådene og %!&!$ +! %!&!$ '&!()* +!,$ -.&/! """!#$!! Regionsrådet skal påpege, at anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen vil betyde, at der er borgere, der vil få langt til akutmodtagelse. I den forbindelse er det nødvendigt,

Læs mere

Administrerende sygehusdirektør

Administrerende sygehusdirektør Stillings- og personprofil Administrerende sygehusdirektør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark Februar 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63

Læs mere

FORORD. I begge tilfælde er bedre kollektiv trafik en naturlig del af løsningen.

FORORD. I begge tilfælde er bedre kollektiv trafik en naturlig del af løsningen. FORORD Den kollektive trafik i Danmark har det skidt. Passagerne fravælger bus og tog til fordel for stigende privatbilisme. Det er en udfordring for os at få vendt denne udvikling. Danske Regioner har

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 : INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark. Speciale: Intern medicin: infektionsmedicin. Dato: 26.maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark. Speciale: Intern medicin: infektionsmedicin. Dato: 26.maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Speciale: Intern medicin: infektionsmedicin Dato: 26.maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. infektionsmedicin 1 1. Generelle overvejelser

Læs mere

27-april-09 KrP. Region Syddanmark Damhaven Vejle. Høringssvar vedr. Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark. Indledende bemærkninger

27-april-09 KrP. Region Syddanmark Damhaven Vejle. Høringssvar vedr. Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark. Indledende bemærkninger 27-april-09 KrP Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Høringssvar vedr. Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark Indledende bemærkninger Regionsrådet i Region Syddanmark har sendt Rapport om

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

Specialeansøgning. Vedr. speciale: Intern Medicin: lungesygdomme. Dato: Den 26. maj 2009

Specialeansøgning. Vedr. speciale: Intern Medicin: lungesygdomme. Dato: Den 26. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Intern Medicin: Dato: Den 26. maj 2009 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet 1.1 Generelle overvejelser over den planlagte

Læs mere

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1 Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1999. 2 Målgruppe: Patienter med livstruende sygdom og samtidig palliative behov samt deres pårørende.

Læs mere

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007.

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. NOTAT Dato: 9. maj 2007 Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. En gennemførelse af de principper og sigtelinjer, der er indeholdt i sygehusplan

Læs mere