5.4 Region Syddanmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5.4 Region Syddanmark"

Transkript

1 Region Syddanmark Fakta om regionen Der er knap 1,2 mio. indbyggere i Region Syddanmark. Det svarer til lidt under 22 pct. af landets befolkning. Regionen dækker godt km² - eller ca. 28 pct. af Danmarks samlede areal. Dermed er befolkningstætheden omkring niveauet for Region Midtjylland. Region Syddanmark består af 22 kommuner og dækker det tidligere Fyns Amt, Ribe Amt, Sønderjyllands Amt samt dele af Vejle Amt. Tabel 5.13 Fakta om Region Syddanmark Region Syddanmark Regionen Hele landet Pct. af hele landet Antal per 1000 indb. Indbyggertal (1.000 pers), 1. jan ,7 - Samlet landareal (km 2 ) ,3 10,17 Behandlede borgere (somatisk), 1.000, , ,0 23,9 0,44 Behandlede borgere (psykiatrisk), 1.000, ,1 134,3 24,7 0,03 Antal sengepladser (somatisk og psykiatrisk ) ,4 3,10 Samlet nettoindtægter(2009, mia. kr. 09-pl) 20,8 96,9 21,5 0,02 Nettodriftsudgifter, sygehuse* (Regnskab 2009, mia. kr. 09-pl) 14,6 69,1 21,1 - Gns. liggetid (somatisk), dage, ,7 3,9 - - Produktivitetsniveau 2008, somatik** *Ekskl. fælles formål og administration ** Pct. af landsgennemsnitlig produktivitet Kilde: Danmarks Statistik samt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Samling af funktioner og specialer på færre enheder Regionens sygehusvæsen bestod i 2008 af fire sygehusenheder fordelt på 19 matrikler. Med forslaget til ny plan i 2008 blev antallet af matrikler reduceret til 14 (evt. 13) i Haderslev, Brørup, Varde, Ringe og Faaborg blev i planen forudsat lukket, mens Fredericia muligvis også lukkes. Varde Sygehus er nedlagt i 2009, Faaborg fraflyttes i 2012, og Haderslev fraflyttes i takt med udbygningen af Aabenraa. Ringe Sygehus fraflyttes, når OUH er klar til ibrugtagning. Det er imidlertid efterfølgende besluttet at bevare Brørup som veneklinik. Det betyder, at der indtil videre er planlagt fortsat drift på 15 af de 19 matrikler, der var i drift i Der er endnu ikke taget stilling til, om Fredericia Sygehus lukkes eller fastholdes som sammedagssygehus, men driftsudgiften vedrørende sygehuset er i effektiviseringsberegninger for udbygningen af Kolding forudsat at bortfalde. I givet fald reduceres antal matrikler til 14. Tabel 5.14 Region Syddanmarks fremskrivning af antal sygehusmatrikler Antal sygehusmatrikler Somatik 19 1) 15 Psykiatri 9 2) 6 1) Sønderborg, Åbenrå, Tønder, Haderslev, Esbjerg, Grindsted, Brørup, Varde, Give, Vejle, Fredericia, Kolding, Middelfart, Odense, Nyborg, Ringe, Faaborg, Svendborg, Ærø. 2) Esbjerg, Hviding, Vejle, Middelfart, Kolding, Haderslev, Augustenborg, Odense, Svendborg.

2 72 Den samlede sygehusstruktur er dermed: OUH: Odense Universitetshospital, Svendborg, Nyborg, Ærøskøbing, Ringe (lukkes) og Faaborg (lukkes) Sydvestjysk Sygehus: Esbjerg, Grindsted, Brørup Sygehus Lillebælt: Kolding, Vejle, Fredericia (forudsat nedlagt uden endelig beslutning), Middelfart, Give Sygehus Sønderjylland: Aabenraa, Haderslev (lukkes), Sønderborg, Tønder. Figur 5.3 Fremtidig sygehusstruktur i Region Syddanmark Strukturplanen fra 2008 byggede på fem udbyggede akutmodtagelser i Aabenraa, Esbjerg, Kolding, Odense og Svendborg. Regeringen forudsatte imidlertid, på grundlag af udtalelser fra Sundhedsstyrelsen og ekspertpanelet, med sit foreløbige tilsagn til OUH i januar 2009, at akutfunktionen på Fyn blev samlet på det nye OUH. Sundhedsstaben arbejder derfor på en indstilling til Regionsrådet om at tilpasse projektet, så det er i overensstemmelse med ekspertpanelets udmelding. Nyt OUH vil være baseret på, at akutmodtagelsen på Fyn er i Odense. Matriklen i Svendborg vil blive omdannet til specialsygehus med modtagelse af visiterede, akutte medicinske patienter og visse elektive funktioner. Forslaget er endnu ikke politisk godkendt. Antallet af matrikler med akutfunktion er i dag 14. Det tal reduceres til de fire fælles akutmodtagelser fra 2018 (under forudsætning af, at regionsrådet godkender det tilpassede projekt vedrørende Nyt OUH). Vejle har også i dag en skadestue, som imidlertid ifølge regionen på et tidspunkt ændrer status til en døgnåben skadestuefunktion med lægelig back-up. Herudover vil der være modtagelse af visiterede akutte medicinske patienter uden om fælles akutmodtagelse i Grindsted, Vejle, Sønderborg samt evt. Svendborg. Endvidere er der lagt op til døgnåben skade-

3 73 stuefunktion med lægelig back-up, ud over de fire fælles akutmodtagelsesenheder, på Sønderborg Sygehus, Vejle Sygehus (når skadestuen som forudsat lukker) og evt. Svendborg. Hertil kommer fire (pt. fem) sygeplejebemandede skadesklinikker med dag/aftenåbent (Tønder, Grindsted, Fredericia og Middelfart samt i Haderslev indtil det lukkes), samt et ø-beredskab på Ærø. Herudover bliver der tre specialsygehuse i Grindsted, Sønderborg,Vejle og evt. Svendborg, totre sammedagssygehuse i Tønder, Nyborg og evt. Fredericia (som dog driftsmæssigt er forudsat at lukke ned af regionen), en friklinik i Give, et rygcenter i Middelfart, veneklinik i Brørup, neurorehabilitering i Ringe og endelig et ø-sygehus på Ærø. Psykiatri Psykiatrien er fra 2008 samlet under én driftsorganisation. Der etableres fire geografiske hovedfunktionsområder i psykiatrien med ambulant og stationær behandling for alle patientgrupper. I hvert hovedfunktionsområde skal der etableres en række lokalpsykiatriske centre, som bliver indgangen til al behandling i almenpsykiatrien. Der planlægges ungdomspsykiatriske, almenpsykiatriske og gerontopsykiatriske døgnfunktioner i Vejle, Aabenraa, Esbjerg og Odense. Herudover bliver der almenpsykiatriske døgnfunktioner i Middelfart og Svendborg. Skadestuerne i Odense og Esbjerg videreføres, og der etableres en skadestuefunktion i henholdsvis Vejle og Aabenraa. Retspsykiatrien placeres i Middelfart. Med psykiatriplanen reduceres antallet af matrikler fra ni til otte i 2013, der forudsættes reduceret yderligere til seks fra Hviding, Kolding, Haderslev og Augustenborg lukker på sigt. Det eksisterende sygehus i Aabenraa udbygges til somatik, og der nybygges til psykiatri i tilknytning hertil. Regionen har ikke ændret væsentligt i psykiatriplanen i forhold til 2008, udover fastholdelsen af psykiatri i Aabenraa. Ekspertpanelet konstaterede i forbindelse med vurderingen i 2008, at panelet generelt fandt, at der er gode perspektiver i Region Syddanmarks plan for psykiatrien, hvor behandlingen samles på færre enheder, og hvor specialiseringen øges. En række af projekterne er af en størrelsesorden, som bør indgå i en prioritering inden for regionens anlægsbudget. Specialefordeling I takt med omlægningen af sygehusstrukturen i Region Syddanmark vil der de kommende år ske løbende ændringer i placeringen af specialer. På nuværende tidspunkt gennemføres en samling af følgende specialer: Plastikkirurgi samles på Odense Universitetshospital og Esbjerg Sygehus Kæbekirurgisk samles på Odense Universitetshospital og Esbjerg Sygehus Oftalmologi samles på Odense Universitetshospital, Sønderborg Sygehus og Vejle Sygehus. Ekspertpanelets vurdering: Ekspertpanelet støtter en samling af matriklerne i Aabenraa. Fremadrettet finder panelet, at regionen bør overveje en yderligere reduktion i antallet af sygehusmatrikler Særligt om akutområdet og præhospital indsats Under forudsætning af, at regionsrådet godkender et tilpasset projekt vedrørende Nyt OUH, planlægges at etablere fire fælles akutmodtagelsesenheder i Aabenraa, Esbjerg, Kolding og Odense. Befolkningsunderlaget for de enkelte akutmodtagelser fremgår af nedenstående tabel:

4 74 Tabel 5.15 Region Syddanmarks fremskrivning af befolkningsunderlaget for de enkelte akutmodtagelser Akutbetjeningen i regionen Antal fælles akutmodtagelser 0 (7) befolkningsunderlag modtagelse / Odense Sygehus/Svendborg 15 - befolkningsunderlag modtagelse Esbjerg - befolkningsunderlag modtagelse Kolding - befolkningsunderlag modtagelse Aabenraa Andel akut medicinske patienter indlagt uden om fælles akutmodtagelser - Skadestuer mv. Antal akutklinikker, skadestuer, skadesklinikker eller lignende (inkl. ø-beredskab). Note: Fremskrivningen er baseret på 2013-tal pct. 18 pct. (14) Der bibeholdes ud over de fire fælles akutmodtagelser en skadestuefunktion på Vejle Sygehus, Sønderborg Sygehus og evt. Svendborg Sygehus. Skadestuen på Vejle Sygehus er i dag døgnåben og lægebetjent, men er forudsat omlagt til døgnåben skadesklinik med lægelig backup. Skadesklinikken på Sønderborg Sygehus og evt. Svendborg Sygehus vil også skulle bemandes med særligt uddannede sygeplejersker, og være døgnåben med lægelig back-up. Hertil kommer fem skadeklinikker med dag/aftenåbent, reduceret til fire fra 2018 samt ø- beredskab på Ærø. Dvs. bevægelsen er fra 13 skadestuer/skadesklinikker til fire fælles akutmodtagelser, tre skadesstuefunktioner og fire skadesklinikker. I 2018 vil antallet af matrikler, der huser medicinske lokalsygehusfunktioner være reduceret til fire (Grindsted, Vejle, Sønderborg og evt. Svendborg), og det vurderes, at omkring 18 pct. af de akutte intern medicinske patienter vil kunne visiteres via en fælles akutmodtagelse til indlæggelse på disse matrikler. Sundhedsstyrelsen har konstateret, at regionen planlægger tilstedeværelsen af de anbefalede specialer og faciliteter. Sundhedsstyrelsen bemærker imidlertid samtidig, at Region Syddanmark planlægger uvisiteret adgang til de fælles akutmodtagelser, hvilket er i uoverensstemmelse med anbefalingerne. Præhospital indsats Region Syddanmark har i 2009 etableret egen vagtcentral på OUH. Vagtcentralen er en kombineret vagtcentral og vagtdækning/amk. Fra vagtcentralen disponeres ambulancer, liggende ikke-behandlingskrævende kørsler, akutbiler og lægebiler. AMK er koblet op til 112 og al kommunikation med sygehusene ved større hændelser foregår elektronisk. Regionen planlægger at ansætte sundhedsfagligt personale på vagtcentralen for at kvalificere vurderingen af, hvilken hjælp der er brug for og sikre en mere effektiv disponering af ambulancer mv. Region Syddanmark samarbejder med de omkringliggende regioner og Tyskland om den præhospitale indsats, så der trækkes på nærmeste ambulance, akutbil eller lægebil. Der er et konkret 15 Akutmodtagelsen på Svendborg Sygehus lukkes, senest når Nyt OUH ibrugtages.

5 75 samarbejde med Tyskland om en lægehelikopter i Niebüll. Region Syddanmark samarbejder med Region Sjælland om Storebæltsberedskabet. Det præhospital beredskab er primært baseret på ambulancetjenesten. I Region Syddanmark er ambulancekørsel og liggende ikke-behandlingskrævende adskilte funktioner. Således er der 19 køretøjer, der beskæftiger sig med ikke-behandlingskrævende transport. Regionen er dækket af 59 ambulanceberedskaber fordelt i regionen på 40 stationer. Der findes fem døgndækkede lægebiler placeret i Svendborg, Esbjerg, Kolding, Aabenraa og Odense. Herudover findes en ordning med tre praktiserende læger, en praktiserende anæstesiolog og en vikarlægebil i Trekantsområdet og på Vestfyn. Ordningen er frivillig, og man ikke kan være sikker på, at den enkelte læge er til rådighed. Desuden findes syv døgndækkende akutbiler alle bemandet med en paramediciner. Siden 2005 har Region Syddanmark haft en aftale om en lægehelikopter stationeret 15 km syd for grænsen i Niebüll. Lægehelikopteren flyver ca gange om året i Danmark, mest i det sydvestlige Jylland. Regionsrådet har besluttet, at ordningen skal videreføres og indarbejdes i en fremtidig national lægehelikopterordning. Region Syddanmark anvender i dag telemedicin til hjertepatienter, så ambulancebehandlere kan sende hjertediagrammer (EKG) direkte til en hjertespecialist på sygehuset. Der skal på sigt indføres fælles elektronisk ambulancejournal for ambulancer og lægebiler med online forbindelse til den fælles akutmodtagelse, integreret med sygehusenes EPJ. I Region Syddanmark har lægevagtsordningen 20 konsultationssteder, heraf fire faste konsultationssteder og 16 ad hoc konsultationssteder, der åbnes efter behov. Ekspertpanelets vurdering: Ekspertpanelet finder det problematisk, at regionen planlægger uvisiteret adgang til de fælles akutmodtagelser og skadestuer, hvilket er i uoverensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger og må vurderes som en væsentlig forudsætning for, at de fælles akutmodtagelser kommer til at fungere efter hensigten. Herudover konstaterer panelet, at akutudvalget, der har til opgave nærmere at vurdere og kortlægge behovet for kapacitet og organisering af det præhospitale beredskab i tilknytning til den fremtidige sygehusstruktur har konkluderet: At der i alle regioner er sket en markant udvidelse af den præhospitale indsats over de seneste år, samt at der er tale en løbende udviklingsproces. At der i alle regioner er et net af præhospitale enheder i form af ambulanceberedskaber, akutbiler, lægebiler mv. samt inddragelse af øvrige beredskaber og særlige ordninger med førstehjælpere/nødbehandlere/akutbehandlere, der samlet sikrer dækning af alle geografiske områder. At der i visse områder med store afstande kan konstateres relativt høje responstider for ambulancekørsel, men at en vurdering af det samlede præhospitale beredskab også skal inddrage de øvrige præhospitale ressourcer. At regionerne har etableret en række forskellige løsninger til sikring af tryghed i udkantsområderne, der bl.a. afspejler de forskellige lokale udfordringer. Panelet betragter på den baggrund de iværksatte tiltag samt beskrevne planer for de enkelte regioners initiativer på det præhospitale område som betryggende.

6 Sammenhæng med andre regioner Regionen finder, at der er taget højde for planlægningen i forhold til Region Midtjylland i og med, at akutfunktionerne i Region Midtjylland placeres i Horsens, mens akutfunktionen i Region Syddanmark placeres i Kolding, og Vejle Sygehus får status som specialsygehus med fokus på kræftområdet. Der forfølges generelt en strategi om, at regionens behandlingstilbud på egne sygehuse så vidt muligt skal dække efterspørgslen, hvilket bl.a. indebærer, at det gradvist søges at udvide kapaciteten på Odense Universitetshospital og dermed danne grundlag for at hjemtage flere funktioner, som aktuelt varetages af andre universitetssygehuse. Der er i august 2010 indgået aftale mellem Region Syddanmark, Region Nordjylland og Region Sjælland om et udvidet samarbejde. Aftalen betyder bl.a., at de tre regioner forpligter sig til at levere al behandling til borgere i de to regioner til reduceret pris. Udgangspunktet er 90 pct. af DRG-værdien, idet der for behandlinger på hovedfunktionsniveau konkret kan aftales lavere takster. Sigtet med aftalen er ikke mindst at sikre borgerne i Region Sjælland specialiseret behandling, et øget behandlingsvolumen på OUH og generelt en bedre kapacitetsudnyttelse. Ekspertpanelets vurdering: Ekspertpanelet finder fortsat, at der kan være et problem vedrørende sygehusene i Horsens, Vejle og Kolding og den samlede akutbetjening i området. Der vurderes at være behov for et tæt samarbejde om behandling af kræftpatienter. Panelet forudsætter i den forbindelse, at Vejle Sygehus fremover ophører med akutindtag af kirurgiske og ortopædkirurgiske patienter, jf. det endelige tilsagn til Kolding Større strukturelle anlægsprojekter i regionen Fase : Region Syddanmark fik med ekspertpanelets indstilling i november 2008 og regeringens udmelding i januar 2009 foreløbigt tilsagn fra regeringen til det nye universitetssygehus i Odense (OUH) og til en væsentlig ombygning og udbygning af Kolding Sygehus. Ekspertpanelet udtalte sig samtidig positivt i forhold til regionens ændrede beslutning fra september 2008, hvorefter Aabenraa sygehus blev udbygget i stedet for et nyt sygehus ved Gråsten, men panelet fandt ikke, at projektet kunne prioriteres på det da foreliggende grundlag. Odense Universitetshospital Det nuværende Odense Universitetshospital nedlægges og erstattes af nybyggeri syd for Odense, tæt ved motorvejen. Odense Universitetshospital skal være det faglige omdrejningspunkt og levere den højt specialiserede hospitalsbehandling til borgere i regionen. Ekspertpanelet konkluderede følgende i 2008: Panelet finder, at Odense Universitetshospital bør prioriteres. Der vurderes at være et behov for mere tidssvarende fysiske rammer, der bringer sygehuset op på et moderne niveau. Sygehuset har uanset regionsgrænser en central placering. Da en høj andel af den eksisterende bygningsmasse trænger til at blive udskiftet for at opnå en bedre logistik, finder ekspertpanelet, at der er grundlag for at etablere et helt nyt hospital tæt ved motorvejen. Der er i planlægningsgrundlaget overvejelser mellem Syddansk Universitet og regionen om at flytte det sundhedsvidenskabelige fakultet med ud. Ekspertpanelet finder, at det bør være en forudsætning for tildeling af midler til et nyt Odense Universitetshospital, at regionens planer om at etablere en fælles akutmodtagelse i Svendborg opgives, så det sikres, at Odense Universitetshospital får et større befolkningsunderlag. Ud fra en samlet vurdering finder panelet, at der bør fastlægges en samlet investeringsramme (totalramme inkl. apparatur og regional egenfinansiering) for projektet på 6,3 mia. kr.

7 77 Regeringen meddelte på den baggrund i januar 2009 foreløbigt tilsagn, med fastlæggelsen af en total investeringsramme på 6,3 mia.kr. Region Syddanmark har i august 2010 indsendt mere detaljerede projekter for OUH til panelet med henblik på endeligt tilsagn. Ekspertpanelet har i september bedt regionen om at indsende et revideret projekt, der indebærer en lukning af akutmodtagelsen på Svendborg Sygehus. Udbygning af Kolding sygehus Kolding Sygehus skal varetage akutfunktionen for en befolkning på ca Sygehuset er en del af sygehusenheden Sygehus Lillebælt. Om- og udbygningsprojektet for sygehuset betyder bl.a. en ny sengebygning og en betydelig udvidelse af akutområdet, samt et nyt mor/barn center. Samlet areal bliver omkring m². Ekspertpanelet konkluderede følgende i forbindelse med prioriteringen af Kolding i 2008: Ud fra en samlet vurdering finder panelet, at etablering af en fælles akutmodtagelse på Kolding Sygehus bør prioriteres, og at der bør fastlægges en samlet investeringsramme (totalramme inkl. apparatur og regional egenfinansiering) for projektet på 0,9 mia. kr. Heri indgår, at dimensioneringen af Kolding-projektet er reduceret af regionen som konsekvens af den nye beslutning vedrørende Sønderjylland. Regeringen meddelte på den baggrund i januar 2009 foreløbigt tilsagn, med fastlæggelsen af en total investeringsramme på 0,9 mia.kr. Region Syddanmark har i juli 2010 indsendt mere detaljerede projektbeskrivelse for Kolding til panelet med henblik på endeligt tilsagn. Region Syddanmark har i oktober 2010 fået endeligt tilsagn fra regeringen til udbygning af Kolding Sygehus. Før-screeningen 2009: Ved før-screeningen i oktober 2009 indsendte Region Syddanmark udbygget materiale vedrørende udbygningen af Aabenraa sygehus. Her pegede ekspertpanelet på, at: det fremsendte projekt med udbygning af Aabenraa Sygehus på det foreliggende grundlag vurderes i overensstemmelse med en moderne sygehusstruktur og de fastlagte principper. Panelet har i den forbindelse lagt vægt på, at der sker en samling af hospitalerne i Sønderjylland, og der samtidig sikres et tilstrækkeligt befolkningsunderlag for akutbetjeningen. Panelet forudsætter dermed også, at der realiseres en samling af akutfunktionen i Sønderjylland, og at der dermed ikke på sigt opretholdes døgnåbne skadestuer på andre sygehuse. Panelet vil i den forbindelse bemærke, at det er en central forudsætning for en endelig prioritering af byggeriet, at der etableres en løsning for det præhospitale beredskab i Sønderjylland, under iagttagelse af Sundhedsstyrelsens retningslinjer. I panelets optik er der ikke noget til hinder for en løsning, som fastholder ikke-akutte sygehusfunktioner på Sønderborg Sygehus, fx planlagte behandlinger og eventuelt visiterede medicinske patienter.. Panelet forudsætter i forhold til en positiv prioritering i forbindelse med den samlede fase 2, at der udarbejdes et samlet og sammenhængende projektforslag, med en dimensionering og økonomi, der afspejler ekspertpanelets tilgang. Regeringen har efterfølgende udmeldt, at et akutsygehus i Aabenraa indgår i fremtidens sygehusstruktur.

8 Fase : Region Syddanmark har i forbindelse med fase 2 indsendt følgende investeringsønsker: 78 Tabel 5.16 Region Syddanmarks investeringsønsker i fase 2 Projekt Art Økonomi Samlet inv. (mia. kr.), oplyst (09-pl) Aabenraa Sygehus Udbygning og modernisering 1,441 Samling af psykiatrien 0,635 Fælles akutmodtagelse i Esbjerg Udbygning og ombygning 0,650 Opgørelsen udtrykker totaludgiften ekskl. moms, inkl. medicoteknisk udstyr, apparatur og inventar mv., herunder entrepriseudgifter, byggestyring og projekteringsudgifter, genhusningsudgifter, veje og P-arealer. Region Syddanmark har indsendt ansøgning vedrørende en fælles akutmodtagelse på Esbjerg Sygehus og psykiatrisk døgnfunktion i Vejle. Disse projekter indgik også i ekspertpanelets screening og vurdering i november 2008, men var ikke omfattet af før-screeningen i efteråret 2009, og indgår derfor heller ikke i nærværende vurdering. Det nye hospital i Sønderjylland (Aabenraa) Region Syddanmark indsendte i 2008 forslag om at samle funktionerne i Sønderjylland (Sønderborg, Aabenraa og Haderslev) i et nyopført sygehus i Gråsten. Regionsrådet omgjorde denne beslutning i september 2008, hvor man besluttede at udbygge Aabenraa Sygehus inkl. psykiatri, mens man samtidigt bibeholder og moderniserer dele af det nuværende Sønderborg Sygehus. Aabenraa sygehus skal være akutsygehus for et befolkningsgrundlag på ca indbyggere. Om- og udbygningsprojektet indebærer en udbygning med fælles akutmodtagelse, et sengeafsnit og et mor/barn center. Hertil kommer nybyggeri af en sengebygning samt en udvidelse af diagnostik- og behandlingsfaciliteterne for at sygehuset kan rumme alle de specialer/faciliteter, som jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal være til stede på et akutsygehus. Projektet vil i henhold til regionen give væsentlige driftsøkonomiske og kvalitative gevinster. Projektets rolle i en ny sygehusstruktur såvel regionalt som for landet som helhed Aabenraa indgår som en del af sygehusenheden Sygehus Sønderjylland. På sygehuset etableres den fælles akutmodtagelse for området. Samtidig etableres Sønderborg Sygehus som specialsygehus, med modtagelse af visiterede akutte medicinske patienter, stationære elektive ortopædkirurgiske patienter, ambulante funktioner samt døgndækket skadestuefunktion med lægelig backup. På Tønder Sygehus etableres sammedagssygehus med ambulante tilbud og skadesklinik. Regionen har besluttet at nybygge til psykiatrien på sygehusgrunden i Aabenraa for at samle den stationære og akutte psykiatri ved akutsygehuset, så psykiatrien kan indgå i den fælles akutmodtagelse. Byggeriet af psykiatrien forventes at være færdig i Ekspertpanelets konklusion vedrørende Aabenraa Sygehus: Panelet vurderer, at projektet på væsentlige områder vil være i overensstemmelse med præmisserne for en rationel og moderne sygehusstruktur også på længere sigt. En samling af funktionerne vil understøtte en effektiv og rationel drift, herunder en forbedring af patientbehandlingen i den sydlige del af regionen. Panelet har noteret, at regionen har prioriteret og besluttet de psykiatriske arealer via den regionale anlægsramme.

9 79 Panelet indstiller til regeringen, at projektet bør prioriteres. Ud fra en samlet vurdering finder panelet, at der bør fastlægges en samlet investeringsramme (totalramme inkl. apparatur og regional egenfinansiering) for projektet på 1,25 mia. kr. (09-pl).jf. boks 5.3. Boks 5.3 Dimensionering og økonomi for Aabenraa Sygehus Oplyst dimensionering: m², heraf nybyggeri m². Oplyst økonomi: 1,44 mia. kr. (09-pl). Nybyggeri udgør 1,25 mia.kr., heraf 0,14 mia.kr. til IT/apparatur, mens ombygning udgør knap 0,2 mia.kr. inkl. apparatur. Parkering udgør knap 40 mio.kr. Det giver en nybyggeripris ekskl. parkering på godt kr./m². Tilpasset maksimal investeringsramme: 1,25 mia. kr. (09-pl). Investeringsrammen er en samlet totalramme inkl. IT/apparatur og inventar mv. og regional egenfinansiering. Følgeudgifter forudsættes finansieret af regionen. Grundlag: Regionen har anvendt en bruttonettofaktor på 2,0 og en arealnorm for enestuer på 35 m² netto, svarende til de forudsatte niveauer. Der er grundlag for en generel tilpasning i dimensioneringen baseret på dels en væsentlig bedre kapacitetsudnyttelse end forudsat, dels usikkerheden med hensyn til de fremtidige behov, der tilsiger tilbageholdenhed i dimensioneringen mod til gengæld at bygge fleksibelt. Regionen har dog taget skridt til en bedre kapacitetsudnyttelse gennem en forudsætning om driftstid for apparatur mv. på 245 dage/7 timer. Den generelle tilpasning er på den baggrund m² (12 pct.), hvilket reducerer arealet til m², eller samlet m² inkl. eksisterende arealer. Prisen per m² nybyggeri ansættes til kr. (totaludgift inkl. apparatur mv.). Det giver en nybyggeripris på godt 1,0 mia.kr., heraf 0,2 mia. kr. til IT/apparatur og løst inventar. Hertil lægges knap 0,15 mia. kr. vedr. ombygning samt knap 40 mio.kr. vedr. parkering (uændret). Samlet totalramme inkl. apparatur og regional egenfinansiering er 1,25 mia. kr., opgjort i 09-pl (svarende til 1,265 mia.kr. i 10pl).

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

Specialsygehuset i Sønderborg

Specialsygehuset i Sønderborg Specialsygehuset i Sønderborg www.fremtidenssygehuse.dk Februar 2009 Sygehusplan for alle borgere i Syddanmark Regionsrådet i Region Syddanmark har besluttet, at Sønderborg Sygehus skal videreføres som

Læs mere

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt Nyt akutsygehus Sygehus Sønderjylland Aabenraa Kvalitet Døgnet Rundt Nyt sygehus - indeni og udenpå På Sygehus Sønderjylland er det patienten og patientens sygdomsforløb, der skal være i fokus. Så det

Læs mere

Her vil sygehusene stå klar med hjælp

Her vil sygehusene stå klar med hjælp Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Her vil sygehusene stå klar med hjælp Regionsrådet i Region Syddanmark November 2008 0 1 Indhold: Side 3 Tak for hjælpen Side 4 Visionen Side 5 Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Bilagshæfte. Fremtidens psykiatri. Februar 2008. Psykiatriplanen i Region Syddanmark

Bilagshæfte. Fremtidens psykiatri. Februar 2008. Psykiatriplanen i Region Syddanmark Bilagshæfte Fremtidens psykiatri Februar 2008 Psykiatriplanen i Region Syddanmark Indhold Politiske hensigtserklæringer Præmisser for planlægningen og indledende modelskitser Forlig om sygehusstruktur

Læs mere

Forlig om sygehusstrukturen i Region Syddanmark

Forlig om sygehusstrukturen i Region Syddanmark Forlig om sygehusstrukturen i Region Syddanmark Undertegnede parter er enige om, at bygge fremtidens sygehusvæsen i Region Syddanmark på følgende grundlag: Visionen for den nye sygehusstruktur er at sikre

Læs mere

præhospitale dækning i Region Syddanmark

præhospitale dækning i Region Syddanmark Område: Sundhedsstaben Afdeling: Planlægnings og Udviklingsafdelingen Journal nr.: 11/5394 Dato: 23. maj 2011 Udarbejdet af: Malene Jeppesen E mail: Malene.Jeppesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1431

Læs mere

Indhentelse af oplysninger til brug for screening

Indhentelse af oplysninger til brug for screening Ekspertpanelet vedrørende sygehusinvesteringer Dato: 2. juni 2008 J.nr.: 2007-1201-119 Sagsbeh.: hbg Fil-navn: skema screening Indhentelse af oplysninger til brug for screening Ekspertpanelet skal jf.

Læs mere

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Seniorkonsulent/Teamleder Christina Carlsen Danske Regioner Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Strukturreform historik Oktober 2002: Den daværende borgelige regering igangsætter et Kommisionsarbejde

Læs mere

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBERED- SKABS ARBEJDE. Bilag 1. Beskrivelse af regionernes indsats og planer på det præhospitale område

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBERED- SKABS ARBEJDE. Bilag 1. Beskrivelse af regionernes indsats og planer på det præhospitale område STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBERED- SKABS ARBEJDE Bilag 1. Beskrivelse af regionernes indsats og planer på det præhospitale område Udvalget om det præhospitale akutberedskab November 2010

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

Specialeansøgning. Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri. Dato: MAJ 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr.

Specialeansøgning. Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri. Dato: MAJ 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Specialeansøgning Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri Dato: MAJ 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. geriatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet (max 3-4 sider)

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Specialeansøgning. Region Syddanmark Vedr. Børne- og ungdomspsykiatri. Dato: 29. maj 2009

Specialeansøgning. Region Syddanmark Vedr. Børne- og ungdomspsykiatri. Dato: 29. maj 2009 Specialeansøgning Region Syddanmark Vedr. Børne- og ungdomspsykiatri Dato: 29. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. børne- og ungdomspsykiatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

Region Syddanmark 2007 i tekst, tal og billeder

Region Syddanmark 2007 i tekst, tal og billeder Sammendrag af Årsrapport 2007 Region Syddanmark 2007 i tekst, tal og billeder Vi sætter mennesker i centrum 3 5 7 11 15 17 Indhold Region Syddanmark kom godt fra start Regnskab 2007 Vigtige begivenheder

Læs mere

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni 2013 Sundhedsområdet v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Disposition: Præsentation af sundhedsvæsenet Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Struktur og rammer

Læs mere

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus-2009-12-09.indd 1 09-12-2009 15:57:33 Hovedsygehus Kort: Kort & Matrikelstyrelsen http://www.adresse-info.dk DAV 2009 December 2009 2 Hovedsygehus-2009-12-09.indd

Læs mere

Psykiatriens omstillingsramme Tvang, Fase 2

Psykiatriens omstillingsramme Tvang, Fase 2 Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: 15/11944 Dato: 7. januar 2015 Psykiatriens omstillingsramme Tvang, Fase 2 Baggrund Med henblik på at nå målet om at reducere anvendelsen af tvang i psykiatrien med

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark

Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark Område: Sundhedsstaben Afdeling: Planlægnings- og udviklingsafdelingen Journal nr.: 07/9289 Dato: 11. juni 2007 Notat Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark På møde i det særlige

Læs mere

3228 FOKUS Ugeskr Læger 172/47 22. november 2010

3228 FOKUS Ugeskr Læger 172/47 22. november 2010 3228 FOKUS Ugeskr Læger 172/47 22. november 2010 Psykiatrien rykker tættere på somatikken Der er enighed om, at psykiatrien rent fysisk skal placeres tættere på de somatiske specialer. Og med de kommende

Læs mere

Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed

Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed Bilagssamling Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed www.fremtidenssygehuse.dk I høring 1. juli - 1. september 2008 hgk Bilagssamling Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Bilag 7.

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi. Dato: 15. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi. Dato: 15. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi Dato: 15. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Oto-rhino-laryngologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v.

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Regionsrådet Kommunalbestyrelsen Dato: 29. september 2010 Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMLBJ Sags nr.:

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet Region Midtjylland Koncernøkonomi Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 4. maj 2015 Sagsnummer 15-011296 Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands

Læs mere

Præ-hospital betyder før-hospital

Præ-hospital betyder før-hospital Overlevelseskæden - eller den præhospitale kæde og AMK-vagtcentralen Hospitalsudvalget 8. februar 2010 v/ Erika Frischknecht Christensen www.regionmidtjylland.dk Præ-hospital betyder før-hospital Bruges

Læs mere

SCENARIE 4: NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F.

SCENARIE 4: NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F. : NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F. Scenarie 4 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Næstved, Roskilde, Holbæk og Nykøbing F. - hvoraf Næstved også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Hospitals- og psykiatriplan 2020

Hospitals- og psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og psykiatriplan 2020 Kort fortalt De væsentligste temaer og ændringer frem mod 2020 Fra høringsudkastet. Læs mere på www.regionh.dk/ hospitalsplan hospitalerne 2020 Gribskov

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 : INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på

Læs mere

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBE- REDSKABS ARBEJDE - SAMMENFATNING

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBE- REDSKABS ARBEJDE - SAMMENFATNING STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBE- REDSKABS ARBEJDE - SAMMENFATNING UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB NOVEMBER 2010 Kolofon Status for udvalget om det præhospitale akutberedskabs

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale Ortopædkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i

Læs mere

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Adm. direktør Per Okkels, Danske Regioner Den økonomiske virkelighed mod 2050 Demografi Sund aldring Pct. 12 10 Mervækst 0,3 pct. Mervækst 0,6 pct. Mervækst

Læs mere

NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDS- VÆSENET

NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDS- VÆSENET NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDS- VÆSENET 2 NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDSVÆSENET VI LØFTER KVALITETEN MED PATIENTEN I CENTRUM Vi har de seneste 10-15 år oplevet et markant løft i kvaliteten i det danske sundhedsvæsen.

Læs mere

Sagsnr. 08/5078 Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af bleer og inkontinensprodukter. Indholdsfortegnelse 1

Sagsnr. 08/5078 Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af bleer og inkontinensprodukter. Indholdsfortegnelse 1 KRAVSPECIFIKATION Offentligt udbud til Region Hovedstaden Region Sjælland Region Nordjylland Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KRAVSPECIFIKATION... 2 1.1 Indledning... 2 1.2

Læs mere

Rammer for Midlertidig fælles Akutmodtagelse i Svendborg

Rammer for Midlertidig fælles Akutmodtagelse i Svendborg Afdeling: Økonomi- og Planlægningsstaben Udarbejdet af: Anja Klinge Søndergaard Journal nr.: 2-52-00076-2008 E-mail: anja.soendergaard@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 8. juli 2009 Telefon: 6541 2053 Notat

Læs mere

Foreløbigt tilsagn til sygehusinvesteringer i Region Nordjylland

Foreløbigt tilsagn til sygehusinvesteringer i Region Nordjylland Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Finansministeren Ministeren for Sundhed og Forebyggelse Foreløbigt tilsagn til sygehusinvesteringer i Region Nordjylland 26. januar 2009 Regeringen

Læs mere

Danske Regioners bemærkninger til de anvendte forudsætninger i ekspertpanelets

Danske Regioners bemærkninger til de anvendte forudsætninger i ekspertpanelets N O T A T 13-01-2009 Sag nr. 07/1791 Dokumentnr. 1566/09 Christina Carlsen Tel. 3529 8221 E-mail: cca@regioner.dk Danske Regioners bemærkninger til de anvendte forudsætninger i ekspertpanelets screeningsrapport

Læs mere

Informationsmøde for potentielle regionsrådskandidater:

Informationsmøde for potentielle regionsrådskandidater: 18. marts 2009 Informationsmøde for potentielle regionsrådskandidater: Introduktion til sundhedsområdet 1 Oplæg ved sundhedsdirektør Jens Elkjær Disposition: Præsentation af sundhedsvæsenet i bred forstand.

Læs mere

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Sygehusinvesteringer Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Historik I Kommunalreformen 2007 5 regioner og flere muskler til Sundhedsstyrelsen Arbejdet med specialeplanen i

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres endelige rapport, at regionerne skulle reducere antallet af senge med 20

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa

Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Overgang mellem udbetalingsanmodning og byggeprogram for Fase 2 Baggrund Det fremgår af regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsprojekter af 26.

Læs mere

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december Niels Peter Hansen Center for Økonomi, Budget & Byggestyring De Store Hospitalsbyggerier Der bygges for 41,4 mia. kr. nye hospitaler

Læs mere

Fremtidens akutbetjening

Fremtidens akutbetjening Fremtidens akutbetjening Juni 2005 Indledning Den Almindelige Danske Lægeforening har sammen med Foreningen af Speciallæger, Praktiserende Lægers Organisation og Yngre Læger udarbejdet dette forslag for

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi Dato: Maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Diagnostisk radiologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Thisted Kommune har den 26. februar 2015 modtaget høringsversion af Plan for sygehus- og speciallægepraksis 2015-2020 og Psykiatriplan 2015-2020.

Thisted Kommune har den 26. februar 2015 modtaget høringsversion af Plan for sygehus- og speciallægepraksis 2015-2020 og Psykiatriplan 2015-2020. Afsender: Thisted Kommune Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Thisted Kommune Sundhed og ældre 15. april 2015 CPR / CVR: BrevID.: 1895404 Medarbejder: DRM Høringssvar fra Thisted Kommune

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Psykiatri- og socialområdet

Psykiatri- og socialområdet Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni 2013 Psykiatri- og socialområdet 1 v/psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen Psykiatri Ét sygehus med afdelinger og funktioner fordelt i Region Syddanmark

Læs mere

Foreningen til Bevarelse af Haderslev Sygehus.

Foreningen til Bevarelse af Haderslev Sygehus. Foreningen til Bevarelse af Haderslev Sygehus. Region Syddanmark Att. Regionsrådet Damhaven 12 7100 Vejle 02-09-2008 Høringssvar vedr. region Syddanmarks fremtidige sygehusstruktur. Foreningen til Bevarelse

Læs mere

SCENARIE 1: ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F.

SCENARIE 1: ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F. : ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F. Scenarie 1 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Roskilde, Køge, Slagelse og Nykøbing F. - hvoraf Roskilde også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle s rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Med brev af 6. november 2007 har Region Syddanmark fremsendt forslag til psykiatriplan Fremtidens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Specialeansøgning. Region Syddanmark Vedr. speciale: Psykiatri. Dato: 29. maj 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr.

Specialeansøgning. Region Syddanmark Vedr. speciale: Psykiatri. Dato: 29. maj 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Specialeansøgning Region Syddanmark Vedr. speciale: Psykiatri Dato: 29. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Psykiatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet Med vedtagelsen

Læs mere

Heraf kvalitetsfondsstøttet ombygning

Heraf kvalitetsfondsstøttet ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Arealtype Samlet hospital Dispositionsforslag Projektforslag* ------------------------------------------- m2 -------------------------------------------------

Læs mere

Udkast til: Notat vedrørende den præhospitale indsatskapacitet i Region Midtjylland 2012

Udkast til: Notat vedrørende den præhospitale indsatskapacitet i Region Midtjylland 2012 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 87285000 Udkast til: Notat vedrørende den præhospitale indsatskapacitet i Region Midtjylland 2012 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 4. maj 2015 Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 Silkeborg Kommune har læst Region Midtjyllands spareplan 2015-19, og vi takker for muligheden for at kunne afgive høringssvar herom forud

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

Status på anlægsprojekter Nybyggeri i Vejle OPP-projekt Ansøgning til pulje vedr. nedbringelse af tvang via bedre fysiske rammer

Status på anlægsprojekter Nybyggeri i Vejle OPP-projekt Ansøgning til pulje vedr. nedbringelse af tvang via bedre fysiske rammer Status på anlægsprojekter Nybyggeri i Vejle OPP-projekt Ansøgning til pulje vedr. nedbringelse af tvang via bedre fysiske rammer Esbjerg Fakta: Samling af de psykiatriske afdelinger fra Hviding og Esbjerg.

Læs mere

Gerontopsykiatrien belyst gennem tal

Gerontopsykiatrien belyst gennem tal Gerontopsykiatrien belyst gennem tal 23-26. Ud fra esundhed (dvs LandsPatientRegisteret) og Lægemiddelstatistikken er følgende opgjort. Der er set på 7+ årige indlagte eller i ambulant forløb i psykiatrien

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til strukturplan

Region Nordjyllands udkast til strukturplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til strukturplan Region Nordjylland har den 26. februar 2007 sendt Udkast til strukturplan for det somatiske sygehusvæsen i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens

Læs mere

REGIONERNES INVESTERINGS- OG SYGEHUSPLANER - SCREENING OG VURDERING. Afgivet af regeringens ekspertpanel

REGIONERNES INVESTERINGS- OG SYGEHUSPLANER - SCREENING OG VURDERING. Afgivet af regeringens ekspertpanel REGIONERNES INVESTERINGS- OG SYGEHUSPLANER - SCREENING OG VURDERING Afgivet af regeringens ekspertpanel NOVEMBER 2008 2 Kolofon Udarbejdet af: Regeringens ekspertpanel vedr. sygehusinvesteringer

Læs mere

Psykiatriplan for Region Midtjylland Baggrundsnotater

Psykiatriplan for Region Midtjylland Baggrundsnotater Psykiatriplan for Region Midtjylland Baggrundsnotater FORSLAG Februar 2008 psykiatri- og socialområdet Indledning I forbindelse med høring af Forslag til Psykiatriplan for Region Midtjylland er der blandt

Læs mere

Sparekatalog i hovedtræk, budget 2016

Sparekatalog i hovedtræk, budget 2016 Sparekatalog i hovedtræk, budget 2016 Hovedtræk i Region Syddanmarks forslag til besparelser på det somatiske område Baggrund: Stigende udgifter presser økonomien Økonomiaftalen for 2016 indebærer en økonomisk

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi. Dato: Maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi. Dato: Maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi Dato: Maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark/ vedr. specialet Oftalmologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 244 Offentligt Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

Emne: Høring af gennemførelsesplan i Region Syddanmark - "Fremtidens sygehuse - fra plan til virkelighed"

Emne: Høring af gennemførelsesplan i Region Syddanmark - Fremtidens sygehuse - fra plan til virkelighed REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2008 Sag nr. 20 Emne: Høring af gennemførelsesplan i Region Syddanmark - "Fremtidens sygehuse - fra plan til virkelighed" 1 bilag Gennemførelsesplan

Læs mere

REGIONERNES INVESTERINGS- OG SYGEHUSPLANER - SCREENING OG VURDERING II

REGIONERNES INVESTERINGS- OG SYGEHUSPLANER - SCREENING OG VURDERING II REGIONERNES INVESTERINGS- OG SYGEHUSPLANER - SCREENING OG VURDERING II Afgivet af regeringens ekspertpanel NOVEMBER 2010 2 Kolofon Regionernes investerings- og sygehusplaner - screening og vurdering II

Læs mere

Region Syddanmarks høringssvar til Sundhedsstyrelsen vedr. "Gennemgang af akutberedskabet".

Region Syddanmarks høringssvar til Sundhedsstyrelsen vedr. Gennemgang af akutberedskabet. Afdeling: Planlægning og Udvikling Udarbejdet af: Per Busk Journal nr.: 07/118 E-mail: Per.Busk@regionsyddanmark.dk Dato: 6. marts 2007 Telefon: 76631366 Region Syddanmarks høringssvar til Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Side

Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse Side 1.0 Indledning...3 2.0 Beskrivelse af regionen...5 3.0 Den præhospitale indsats...5 3.1 Første led i den præhospitale kæde ulykken/den akutte sygdom opstår...6 3.2 Andet led i

Læs mere

Entreprenøraftale mellem de fynske kommuner og Psykiatrien i Region Syddanmark om drift af Klinik for selvmordstruede børn og unge under 18 år

Entreprenøraftale mellem de fynske kommuner og Psykiatrien i Region Syddanmark om drift af Klinik for selvmordstruede børn og unge under 18 år Entreprenøraftale mellem de fynske kommuner og Psykiatrien i Region Syddanmark om drift af Klinik for selvmordstruede børn og unge under 18 år Aftale Om benyttelse af ydelser fra Klinik for selvmordstruede

Læs mere

Udbygning af Kolding Sygehus

Udbygning af Kolding Sygehus Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: 10/6433 Dato: 17. maj 2010 Udarbejdet af: Per Kjeldsen Hansen E-mail: Per.Kjeldsen.Hansen@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Den kommende sundhedsplan i et psykiatrisk perspektiv

Den kommende sundhedsplan i et psykiatrisk perspektiv Den kommende sundhedsplan i et psykiatrisk perspektiv Oplæg ved psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen Udvalget for kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 26. februar 2013 Psykiatriens

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen Udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens

Hospitalsenheden Horsens. Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen Udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen 2012 Hospitalsenheden Horsens Administrationen Planlægningsafdelingen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7842 5000 Telefax +45 7842 5199 www.regionshospitalethorsens.dk

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

Metodebeskrivelse vedr. kapacitetsberegninger

Metodebeskrivelse vedr. kapacitetsberegninger Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 08/9734 Dato: 28. oktober 2008 Notat Metodebeskrivelse vedr. kapacitetsberegninger Fastlæggelsen af det forventede aktivitetsniveau

Læs mere

Fremtidens psykiatri år 2010

Fremtidens psykiatri år 2010 Journal nr.: 10/7453 Dato: 9. juni 2010/8. juni 2010 Version 2 - Notat Fremtidens psykiatri år 2010 Justering af psykiatriplanen 1. Indledning Region Syddanmarks overordnede målsætning for psykiatrien

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Præhospital Patientjournal (PPJ) Præsentation af RSI pejlemærke P10, december 2013

Præhospital Patientjournal (PPJ) Præsentation af RSI pejlemærke P10, december 2013 Præhospital Patientjournal (PPJ) Præsentation af RSI pejlemærke P10, december 2013 PPJ RSI samarbejde Som en del af RSI samarbejdet har Regionerne besluttet at samle tre fælles udbud i P-VIT (Projekt-Vagtcentral

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 1.1 Indledning Ved indgangen til 2014 vil Midtjylland have en langfristet gæld på 4,4 mia. kr., jf. tabel 1. Den langfristede gæld bliver

Læs mere

Notat om muligheder for etablering af førstehjælperkorps i samarbejde med Region Midtjylland.

Notat om muligheder for etablering af førstehjælperkorps i samarbejde med Region Midtjylland. Notat om muligheder for etablering af førstehjælperkorps i samarbejde med Region Midtjylland. Byrådet vedtog med budgettet for 2015, at det skal undersøges, hvorledes der indenfor det gældende budget kan

Læs mere

Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger

Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Innovationsudvalget har bedt om en opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger for dimensionering, kapacitetsudnyttelse, arealstandarder og økonomi for kvalitetsfondsbyggerierne.

Læs mere

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Baggrund Sydtrafik udarbejdede i 2009 sin første trafikplan (8-siders resumé vedlagt som bilag). Trafikplanen bygger i væsentlig grad

Læs mere

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596236 Kapitel til sundhedsplan - regionens sygehusvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. lungesygdomme 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Afdeling: Afdelingen for Budget og Data Udarbejdet af: Jacob Ørum Journal nr.: 2-43-1-00071-2011 E-mail: Jacob.oerum@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 9. maj 2011 Telefon: 6541 4869 Notat om 1. økonomi- og

Læs mere

Servicemål for skadebehandling i Region Syddanmark

Servicemål for skadebehandling i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 11/6546 Dato: 7. august 12 Udarbejdet af: Frank Rejnholt Skovdal E mail: Frank.Rejnholt.Skovdal@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631354

Læs mere

Organisering og sikring af lægedækningen

Organisering og sikring af lægedækningen DEL 2 Organisering og sikring af lægedækningen Gældende pr. xx.xx. 2015 Høringsudkast til praksisplan om almen praksis Organisering og sikring af lægedækningen Praksisplanudvalget i Region Syddanmark 30%

Læs mere

Oversigt over presseresuméer

Oversigt over presseresuméer Oversigt over presseresuméer 1. Oversigt over foreløbige tilsagn til investeringer i en moderne sygehusstruktur 2. Fremtidens sygehusstruktur 3. Eksempler på projekter, der gives foreløbige tilsagn 4.

Læs mere

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 1 Kort om: Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Hovedkonklusioner Opgjort på grundlag af de foreløbige udtræksalgoritmer

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer

Bilag. Region Midtjylland. Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer Region Midtjylland Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 1 Danske

Læs mere